14 EYLÜL BALIK BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

14 Eylül günü saat 07:32 de Balık burcunun 21°04´ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Dolunayın ev sahibi Balık merhametli, kabullenici, etrafıyla bütünleşmeye çalışan, bu yolda kendini kurban etmeye meyilli, değişken yapılıdır. Aynı zamanda sübjektif olup,  dağılmaya, bağımlılıklara da yatkındır. Bu burç hukukçular, akademisyenler, bakanlar, diplomatlar, dalının uzmanları, bankacılar, finansörler, tüccarlar, sanatçılar, denizciler, petrol, su, kimyasal maddelerle ilgili işler yapanlar, denizciler, medyumlarla da ilişkilidir.  Dolayısıyla yukarıdaki özellikleri ve bu meslek gruplarıyla ilgili gelişmeleri yeniay sürecinde normalinden daha belirgin görebiliriz.

Dolunayda şartlar bir yandan fazlasıyla sabit öte yandan kontrolü zor. Çıkarların önde olduğu, gerçek ve somut olanın aranacağı bir süreç. İlerlerken böylesi bir durumda bir yandan sahip olduğumuz yapıyı korumaya, onun üzerine eklemeye çalışırken, diğer yandan dengeyi kaybetmemeye, dağılmamaya çalışacağız.

Yükselende İzmit’in batısından kalan yerler için Başak, doğusunda kalan yerler için ise Terazi burcunu görmekteyiz. Terazi yükselen yerlerde ilişkiler dengesi, diplomasi gözetilecek olsa da aslında dışavurumda her yerde Başak etkisini hissedeceğiz. Daha eleştirel, mantık konuşturan, hesabın kitabın önemsendiği, sorgulandığı, çalışkan bir yapı. Nezaket bile naif dokundurmalarla gösterilebilir. Ben vurgulu bu dolunayda dış faktörlerin, başkalarının da etkisiyle ikili ilişkiler dengesinde önemli gelişmeler yaşanabilir. Yükselen derecesine ve beraberinde bulunan Merkür, Venüs ikilisine Alkaid ve Markeb etkisini gözlemlemekteyiz. Bu sabit yıldızlar eğitim işlerini, bol yolculuğu, içten tutulmayan yası ve kuşkulu, güvensiz bir mizacı işaret eder. Dolayısıyla dışavurumda bu sabit yıldızların etkisini de gözlemleyebiliriz.

Balık dolunayında Ay Markab, Güneş ise Denebola ile kavuşmakta. Markab, baskı altında direnç gösterebilme, krizlerle başa çıkabilme, zenginlik, onur, yaralanma, patlama kaynaklı sorunları anlatır. Denebola ise  kurallara aykırılığı, toplumla ters düşmeyi işaret ettiği gibi, karşıdakiler tarafından tercih edilse bile hatalar yüzünden problemle karşılaşmayı da belirtir. Bu sabitler dolunay doğasını da etkileyeceklerdir.

Balık dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

14 Eylül’de meydana gelecek Balık dolunayında günlük hayatımız, iş ortamımız, birlikte çalıştıklarımız, evcil hayvanlarımız, sağlığımız, bilinçaltımız, gizli düşmanlar, kayıplar, zorluklar, endişeler, bağımlılıklar ve arınma çalışmaları, fedakarlık gösterilmesi gereken durumlar, çocukların kazanımlarını ilgilendiren durumlar ana konu başlıklarımız olarak görülmekte.

Değişken burçların 18-24 ve sabit burçların 4-8 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Balık burcunda meydana gelecek dolunaydan öncelikli etkileneceklerdir.  (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık  ;  Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Dünyaya geldiğimiz andan başlayıp, ölümümüze dek devam eden yaşam planları üzerinde, kendine giden, yeten yolu öğrenmeye, gerçekleştirmeye çalışan canlılarız. Hiçbirimizin yolu mükemmelden geçmez. Zaman zaman örselenir, hedeflerimizi gözden geçirmek, yeniden ayar yapmak zorunda kalabiliriz. Bu noktada hayatınızda bir dönemin sonlandığını hissediyor ve akışa teslim olmuş gidiyor olmalısınız. Bu durum sizin büyümenize, gelişmenize de engel teşkil edebilir. Duraklamalar, kısıtlanmalar, direnç gösterdiğiniz noktalar belki gerçekte yeterince irade geliştirmemiş, kendinize katkı yapacaklar adına doğru ya da net vizyon belirleyememiş olmanızdan, ürettiğiniz bahanelerden kaynaklanıyor olabilir Tüm bunların karşılığında beklentiler düşünüldüğünde, ortaya sıkıntılı, belki bazıları için geçmişten  kaynaklı hassas, travmatik durumlar yaşanabilir. Bağımlılıklar akla gelebilir. Arada kalmış, kaybolmuş duygusu hissedebilirsiniz. İyileşmek yeri geldiğinde  beraberinde bir bedel ödemeyi de gerektirebilir. Balık dolunayı ile birlikte bir anda beklenmedik bir anda patırtı kopabilir. Pandora’nın kutusu açılıp, uç noktalarda kontrolsüzlüğe, öfkeye, şiddete varabilecek durumlar, entrikalar ortaya çıkabilir. Her ne kadar mantık yoğunluklu olsa da Neptün ile kol kola Ay, duygusal, hayalci, çabuk kanıp, kandırılabilen durumlara yol açabilir. Bunun farkındalığı ile daha önce duygusal olarak geliştirdiğiniz bilinci gerçekçi eleştirin ve hataları tespit etmeye çalışın. Herhangi bir gerekçe üretmeden, krizden kıvrak manevralarla çıkabilen bir strateji ortaya koymaya çalışabilirsiniz. Değişimin gerektiği yerde hem ekmeğim bütün hem de karnım tok olsun mantığının yürümeyeceğini de unutmayalım.      (Admete, Hybris, Jüpiter, Neptün, Hybris, Psyche, Satürn/Transpluto, Bacchus, Proserpina, Siwa, Uranüs, Güneş, Ay, Pandora, Metis, Pallas)

Başak vurgulu, Balık dolunayı içten içe bir yandan çalışmak üretmek isteyeceğimiz ama şartların değişmesiyle çok da istediğimiz çıkışı yapamayacağımıza işaretçi. Elimizde olmayan beklenmedik gelişmeler nedeniyle bazı durumlar fedakarlık, akışta kalmayı gerektirebilir. İç huzursuzluğun yoğun olduğu bu süreç stresi de beraberinde körükleyebilir. Bilinçaltımız çok konuda doluyu boşa, boşu doluya koyacak. Dolayısıyla bizi yoracak gözükmekte. Aslında bu dolunayı elinizdeki işlerinizle ilgili  kapanıp,  son rötuşları yapmak için değerlendirebilirsiniz. Çünkü hedefledikleriniz sizin için oldukça önemli görünmekte. Somut işler ortaya koyabilirsiniz. Kafamız hesap kitap işlerine, atacağımız adımın bize ne katacağına ve bundan sağlayacağımız yarara çalışacak. Bu yönde görüşmeler, yazışmalar, anlaşmalar yapacağız. Bunları yaparken kaygan zeminde olduğumuzu hatırlayarak, tedbirle yol allım. Vizyon geliştirmek adına uzun zamandır üzerinde çalıştığınız, sizi yoran konularla ilgili desteklenmektesiniz. Tanıtımınızı ilgilendiren girişimlerinizi yapabilirsiniz. Bu dolunayda hem parasal hem gönül ilişkileri hem de ailevi konular oldukça dikkat gerektirmekte. Aldanmalara, aldatılmalara, hayal kırıklıklarına, yön kayıplarına açık olduğundan, hem attığınız adımlara hem de arkanızdan iş çevirenlere dikkat etmenizi öneririm. Bazıları belki de hiç düşünmediğiniz kadar yakınınızda olabilirler. Abartılı, amacından şaşarak beklentilerinizi karşılamayacak çıkışlardan uzak durmanızı öneririm. Büyümek isterken kendini kurban edenlerinin ilişkileriyle yüzleşecekleri, sorgulayacakları bir süreç. Fedakarlık yapmanız gereken yerlerde kurban olmamak adına sınırlarınızı iyi çizmeye gayret edin. Bazı konular havada kalmış, adım atılamıyor gibi görünebilir. Fakat ayın 20 sinden sonra dolunay konularının iyice hareketlendiğini görebilirsiniz. 28 inde oluşacak yeniayla birlikte de hem finansal konularda hem ilişkiler  dengesinde hem de büyümeyi hedeflediğiniz konularda bu dolunayı takiben yeni bir yola girebilirsiniz. O yüzden şartlar ne kadar değişmeye müsait olsa da sizler dirençle çalışabilir, üretebilir, yolunuzu açabilirsiniz. İnzivaya çekilmek yerine, hedeflerinize, işinize odaklanın. Kardeş, yakın akrabalarla olan para pul, miras konularına dikkat! Sizden saklanmaya çalışılan şaibeli olaylar varsa bunların araştırmasına girebilirsiniz. Hırsızlık olayları artabilir. Yediğinize, içtiğinize, kullandığınız ilaçların tarihlerine ve dozuna dikkat edin. Zehirlenmeler, alerjik reaksiyonlar artabilir. Sağlık ve hijyen koşullarına çok dikkat edilmesi gereken bir dönem. Sulardan, sıvılardan, kimyasal maddelerden, gazlardan kaynaklanabilecek her türlü probleme karşı lütfen dikkat. Kiracılarla, birlikte çalıştıklarınızla sorunların artabileceği bir süreç.

Balık dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Balık burcundaki dolunayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Boğa ve yükselen Boğalar için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

İkizler ve yükselen İkizler :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Başak ve yükselen Başaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Terazi ve yükselen Teraziler için : Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Yay ve yükselen Yaylar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Kova ve yükselen Kovalar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Ülkemiz ve Balık dolunayı

14 Eylül günü meydana gelecek Balık dolunayında devletimiz, hükümet, otorite, lider, üst düzey yönetici, ceo konumundakiler, prestijimiz, ordumuz ve polisimiz, mahkemeler, iktidar ve muhalefet partileri, topraklarımız, güvenliğimiz, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, tarım, inşaat sektörü, tanınmış kişiler ve skandallar ana konu başlıkları olarak görülmekte. Aynı zamanda uluslararası ilişkilerin yoğun gündemde olduğu, eğitim, hukuk, turizm, taşımacılık, ulaşım, basın yayın, iletişim ile ilgili gelişmelerin de belirginleşeceği bir süreç.  Şirketler açısından baktığımızda firmalarının üst yönetimleri, vizyonları, şirket içi gelişmeleri, bunların ticari durumları ile birlikte itibarlarına yansımaları öne çıkmakta.

Balık dolunayı iktidar ve muhalefet, ülkemizin içinde olup bitenler ve bunların dünyaya yansımalarına projeksiyon yapmakta. Hem iktidar partisinde hem de muhalefette değişimler başlayabilir. Bu durum kabineye de yansıyabilir. Alınacak bazı kararların uygulamaya konulması askıda kalabileceği gibi alınmış ama uygulanmamış kararlarında sürpriz bir şekilde uygulanması gündeme gelebilir. Şirketlerde ise şu ana kadar olanların üzerine gerek yönetim gerek ortaklık yapılarının değişimi gerek satışlara yönelik daha da belirgin değişimleri gözlemlemeye başlayabiliriz. Halkı, iç işlerini, ekonomiyi ve bu sebeplerle gelişen kırılganlıklara destek verebilmek adına atılan adımların, beraberinde hedeflerin, üst yönetimlerin de kaderlerinin etkilendiğini söyleyebiliriz. Balık dolunayı ile atılacak adımlarda, uluslararası ilişkilerde, yabancıları ilgilendiren her türlü faaliyette gelişmelerin sonradan beklentilerin dışına kayma olasılığı olduğundan, dikkatli adımlar faydalı olabilir. Gerçek anlamda kalıcı değişimlerin, dönüşümlerin uygulamalarını görmeye başlayacağımız bu süreci kısa dönemli düşünmeyelim.

Bir süredir sınırlarımızdaki gelişmelerden ve bunların içeri taşınma olasılığından bahsetmekteyim. Mars’ın, Kasım’ın ilk haftası dahil 4.evimizden geçişi bu tip olayları aktifleştirebilir. Güvenlik sorunlarına yol açabilir. Patlamaların, saldırıların, iç gerginliği arttırıcı  olayların olasılığına karşı dikkatli olmalıyız. Güvenlik görevlilerimizin sadece sınırlarımız dışında değil, içeride de operasyonları artabilir. Bu süreçte sığınmacılar da gündem yaratabilir.  Topraklarımız, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, tarım yoğun gündem olabilir. Hukuk engeline takılan konularda  yeni düzenlemeler uygulamaya konulabilir. Kayyum atamaları, yetki kısıtlamaları ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Fiyat artışları ve vergilere yönelik yeni düzenlemeler olasıdır. Piyasalarda spekülatif hareketler devam edebilir. Salgın hastalıklarda artış gözlemlenebilir. Toplumsal hijyen konusunun önemi vurgulanabilir. Bu dönem yağışlarda artış yaşanabilir. Sel, toprak kaymaları, göçükler görülebilir. Sulardan, kimyasallardan, doğal gazdan kaynaklı problemler yaşanabilir.

Yukarıda 14 Eylül günü Balık burcunda meydana gelecek olan dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy