Blog

GÜÇ MÜCADELELERİ : PLUTO’NUN KOVA BURCUNDAKİ GEÇİŞİ

Astrolojik olarak hepimizin ilk kez deneyimleyeceği bir olayı yaşayacağız. 23 Mart günü Pluto, 19 Ocak 2044 gününe kadar Kova burcundaki yolculuğunu başlatacak. Ama retrolarıyla 11 Haziran 2023-21 Ocak 2024 ile 2 Eylül 2024 – 19 Kasım 2024 arası 2 defa Oğlak burcunun son derecelerine geri dönecek ve 2008’den beri devam ettiği yolculuğundaki köklü değişimlerin son kontrolünü yapacak. Yani tam anlamıyla Pluto Kova etkisinin başlaması 19 Kasım 2024 ile olacak ve  uzun bir döneme damgasını vuracak.

Pluto, yaklaşık 248-250 yıllık döngüsü içinde geçtiği her burçta uzun ama farklı sürelerde kalır. Etkisi anlık değil zamana yayılan şekilde gözlemlenir.

Astrolojik olarak Pluto, eski ve işlevselliğini yitirmişin geri dönüşü mümkün olmayan, derin dönüşümünü, ölümü ve yeniden doğumu anlatır ki bu sadece fiziksel değil herhangi bir şeyin hayatınızdan tamamen çıkışını da gösterir. Burada atıkların ayrıştırılarak elenmesi ile birlikte gelen bir rejenerasyon bulunur.  Plutonyum, radyum ve atom, nükleer enerjiyle de ilişkilidir.

Takıntıları, manipülasyonu, gücü ve güç savaşlarını işaret eden Pluto, 1930’da keşfedildiğinde Güneş sisteminin 9.gezegeni olarak adlandırıldı. 2006 yılında ise kendisi de adeta güç savaşlarına maruz kalarak, Eris ve Ceres ile birlikte cüce gezegen sınıfına indirilmiştir. Bu durum onun astrolojik olarak değerlendirilmesini etkilememiştir. Pluto aynı zamanda derin araştırmalar, casuslar, yer altı dünyası, mafya, vahşet, sadizm, yıkım ve  şiddetli felaketler, depremler, volkanik patlamalar, toprak kaymaları gibi doğal afetlerle de ilgilidir.

Pluto’nun transit edeceği Kova burcu ise kolektif, sosyal gruplar, organizasyonlar, özgürlük ve haklarla, entelektüellik, sıra dışılık, yeniliklerle,  bilimle ilgilidir ki bu noktada uzay çalışmaları, astronomi, astroloji, elektrik, elektronikle ilgili konuların daha öne çıkacağını görebiliriz. Davranış olarak da özgür, arkadaşlığa, öncelikle beyin doygunluğuna önem veren, toplumun önünde, normlardan farklı, yasaklardan hoşlanmayan,   objektif ve marjinal düşünce yapısına sahiptir.

Kova burcunun klasik yönetici Satürn, her ne kadar sistemle, düzenle alakalı olsa da Oğlak’taki gibi klasik yapılı değil modern yöneticisi sabırsız ve düzenden hoşlanmayan Uranüs’ün de katkısıyla daha öngörülmez, yenilikçi, devrimci, var olanı yıkarak, daha sosyal bir yapı inşa etmeye çalışacak.  Dolayısıyla 2044 yılına kadar Pluto özellikleri ile Kova burcununkilerin  kombinasyonlarını deneyimleyeceğiz.  Bireysel ya da kolektif ayırmadan bu yolda eğer bilinçli yürürsek zorlandığımız, baskılandığımız noktalar olsa da güçlendiğimizi, bambaşka bir evreye evrildiğimizi göreceğiz. Tersine durumlarda ise yok edici bir enerjiye karşı varlık gösterebilme ya da gösterememe savaşının ortasına düşülecek.

Pluto’nun bundan önceki Kova burcu transiti 1777-1798 gerçekleşmiş. Bu dönem dilimininin en önemli başlıklarına göz atarsak;

ABD’nin kurulmasının  ardından anayasalarının onaylanması ve bağımsız kolonilerin birleşmesi, ilk ABD Başkanı George Washington’ın seçilmesi.

Yeni çağı bitirip, yakın çağa girilmesini sağlayan Fransız ihtilali ve ardından Fransa’da cumhuriyetin ilanı ve köleliğin kalkması. Dünyadaki ilk kadın partisi olarak bilinen Fransız Devrimci Cumhuriyetçi Kadın Yurttaşlar Kulübü’nün kurulması.

Havacılık alanında Montgolfier Kardeşler’in ilk hava balonuyla uçuşu. Hidrojen balonu ile Manş Denizi’nin geçilmesi. Uranüs ve bazı gökadaların keşfi.

Philadelphia’da yaşanan sarı humma salgınında 5000’den fazla kişinin ölmesi.

Mozart, Haydn ve Beethoven ile yükselen orkestra müziği dikkati çekmektedir.

Pluto’nun Kova geçişi , mekanik ve insan gücünün birleştiği Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali ile birlikte iyice belirginleşen, akılcı düşüncenin öne çıktığı, önyargılardan, ideolojilerden  özgürleşildiği  Aydınlanma Çağı’na da damgasını vurmuştur.  Immanuel Kant, Adam Smith, Denis Diderot, Pierre Simon Laplace, Isaac Newton bu dönem çalışmalarıyla öne çıkan isimlerdir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda ise 1.Abdülhamid ve 3.Selim dönemlerine rastlayan bu yıllarda 93 harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı, Avusturya’ya Karadeniz’de dolaşım hakkı verilmesi, Kafkas ve Batı cephesinde toprak kayıpları, azınlık isyanları göze çarpmakta.

Pluto’nun 2023-2044 Kova burcu geçişi neleri getirebilir;

Pluto, bu transitinin başlarında Kova burcunun da etkilerini almış olarak devlet ve idaresiyle ilişkili Oğlak burcuna iki kere geri dönerek, buradaki işini sonlandırmaya çalışacak. Bu noktada uzun süredir yazdığım ülkelere yönelik sınır, yönetim biçimi ve yönetici değişimlerini gözlemleyeceğiz. Pluto Kova süreci, otokrat, diktatör yöneticiler için bitiş zamanını anlatmakta.

Bu dönemde insan haklarının, özgürlüklerin, hümanizmin, adaletin, laikliğin, demokrasinin çok daha vurgulandığını gözlemleyeceğiz. Süreç,  otokrat, insanları baskılayan, Fransız Devrimi ile ortaya çıkmış ulus devlet kavramını günümüzde deforme etmek isteyen yapılara karşı isyanlar, halk ayaklanmaları, direnişler şeklinde gelişebilir. Bu yapıların yıkılması adına, her ülkenin kendi gelişmişlik düzeyi ile bağlantılı olarak sosyal demokrasinin katmanlarını uygulamaya geçmeden önce milliyetçi iktidarların daha yükseldiğini görebiliriz. İtalya, Fransa, Macaristan, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde bunu zaten yakın dönemde gözlemlemeye başladık.

Sıklıkla dile getiririm ki bilim, gerçekte insana gösterilenin çok önündedir. Zamanı geldiğinde anlaşılabilir. Bu durum projesine göre 20, 30,…100 hatta çok daha fazla yıl ileriyi işaret edebilir. Biliyorum! Bu söylediğim çoklarınıza akıl dışı gelebilir. Fakat birincisi projeler hazırlanıp, bittikten sonra değil test aşamasından geçtikten sonra kamuya açılır ki bu test süreci de epey zaman alabilir. İkincisi ise bugün dünyayı yönetmek istediğini düşündüğümüz küresel gücü, bazı projeleri kendi güçlerini gösterebilmek adına kendilerine saklamalarıdır.

Pluto Kova döneminde sosyal organizasyonların, birlikteliklerin, derneklerin, sendikaların, düşünce ve strateji üreten kuruluşlar öne çıktığını görebiliriz.

Artık güç liyakatsız ama paralı, nüfuz sahibi olandan, otokratlardan, bilgi ve liyakat sahibi olana geçecek. Neptün Balık geçişinin de etkisiyle altyapısında oturmuş bilgi olmayanların, yüksek özgüvenle onu da yaparım, bunu da şeklinde ortaya çıktıklarını gözlemliyoruz.  Pluto Kova ise derin ve sistemli bilgiyi anlatır ki bu da nitelikli eğitimlerin temel oluşturmasıdır. Yani bu süreç, gerçekte yetkinliği olmayanların arıtımını, elenmesini göreceğiz. Ve yarınına dönük uzun soluklu mantıkla, döneminin önünde bilgi ve düşünce planlamasıyla yürüyebilenler ön çıkacaklar.

Elektrik, elektronikte, havacılıkta, uzay çalışmalarında, astronomi ve astrolojide, aslında tüm bilimde çok daha ileri gidildiğini, çığır açıldığını göreceğiz. Bir önceki sanayi devriminde mekanik enerji ile birlikte insana dayalı kas ve beyin gücünün de etkin kullanımı yaşandı. Şimdi ise robotlar ve yapay zeka sayesinde birçok alanda insana yönelik iş kayıplarını gözlemleyebiliriz. Bunu bir tür insanlık ve yapay zeka arası denge testi ve başta da söylediğim gibi gücü elinde tutanın düşmemek için bilimin gölge yönlerini daha baskın kullanma çabası olarak algılarsak, akılcı adımlar atılmadığı taktirde insanlığın zararına işleyecek bir süreç bizi bekliyor olabilir.

Örneğin deri altına yerleştirilebilecek akıllı implantlar ile sağlığınız anlık kontrol edilebilecek. Yanınızda kimlik ya da kredi kartı taşımadan işlerinizi, ödemelerinizi halledebileceksiniz.  İstediğiniz dil ya da kitap anında ve zahmetsiz size yüklenecek. Yani veri aktarımı yapılabilecek. Hatta anılarınızı ölümsüzleştirmek adına gözünüzü kırptığınız anda fotoğraf bile çekebileceksiniz. Bunlar tabii işin kulağa çok cazip gelen yanı. Fakat önerim o ki gücü elinde tutanların bunları gerçekten insanlık yararına kullanacaklarına emin olmadan önce temkinli yürümenizdir.

Doğru bilgiye ulaşmak isterken bu süreçte bazı bilgiler toplum mühendisliği yapmaları adına bizlere manipüle edilerek verildiğini, verileceğini görebiliriz. Bu süreç sonunda insanlık kendine verilmeyen ya da henüz ulaşamadığı bilgiye de ulaşacaktır.

Pluto, hipnotizmayla da alakalıdır. Bu süreçte veri, düşünce aktarımı çalışmalarının yanında gölgesi olarak düşünce kontrolü, kitlelerin hipnotize edilmeye çalışılmasıyla da karşılaşabiliriz. Yanı sıra blue beam gibi teknolojilerle mehdi geldi diye uygulayabilirler. Gücü kontrol edebilmek adına sahte uzaylı istilası şeklinde kitleleri derin korkularla yüzleştirme amacı güdebilirler.

Enerjinin yönlendirilmesini ve silah olarak kullanıldığını, iklim silahlarını, yapay depremlerin insanlık üzerinde deneyimlenmesi , biyolojik, robotik silahlar, ordular ile dijitalleşen savaşları ve bazılarının söylediği gibi nüfusun azaltılmasını görebiliriz. Bu noktada dilerim olmaz ama nükleer enerjinin de bir tehdit faktörü olacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Öyleyse ülke yönetimlerinin halklarını ileri taşıyabilmek ve olası tehlikelerden koruyabilmek adına bilimle iç içe olması gerek.

Metaverse ile ilgili girişimlerin güçlü vurgulandığı bir süreç yaşayabiliriz.  Çin’de başlayan, Kanada’nın sıraya girdiği dijital kredi yöntemini ülkelerin de halklarının da çok boyutlu düşünmesi gerekmekte. Tıpkı önce bilgisayar oyunlarıyla insanların bilinçaltlarını hazırladıkları gibi level atlamaya çalışılan bir hayat! Krediniz yeterli olmadığı noktada örneğin seyahate gitmek istiyorsunuz. Ama sistem buna izin vermediğinden gidemiyorsunuz!  Şu an gücü elinde bulunduran yapı, insanı kendi metaversinin içinde sıkıştırmaya çalışıyor olabilir mi ?

Filmlerle hazırladıkları uçan arabalar bu süreçte kullanılmaya başlanabilir. Hava taşımacılığı farklı bir boyuta evrilebilir. Uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları ışınlamayı, insanlıkla tanıştırabilirler.

Finans sisteminde dijital paraların öne çıkacağı bir döne olacak ki klasik bankacılık da sonlanacak. Kendi içinde gelişim sağlayamazsa, çökecek. Şu dönemde de kapitalizmin işlevini yerine getiremediğini ve beraberinde örneğin ABD’de, İsviçre’de batan bankaları görmekteyiz. Bu krizin derinleşmesini ve yeni batıkları görebiliriz. Aynı zamanda dijital paraya devletlerin sistem getirmesi ve piyasa oyuncularının, güç odaklarının elinde yem olmaktan kurtarılması gerekliliği de bu dönem dikkati çekebilir.

Pluto’nun Kova geçişi iletişimde, iletişim kanallarında olduğu gibi eğitimde de dijitalleşmenin dünya genelinde yaygın kullanım süreci olacak. Dijital medya kanallarını, kitapları, dijital ortamda eğitimleri açık ara önde göreceğiz. Ve zaman içinde ofis, okul bazlı olanlar tarih sayfalarına gömülecek.  

Ameliyatlarda robotik teknoloji, akıllı ilaç kullanımı, doktorların uzaktan ameliyatlara girmesi yine bu süreçte daha yaygınlaşacak.  Alternatif tıp ve homeopati gibi çalışmalar,  Pluto’nun Kova geçişinde öne çıkabilir.

Ülkemiz, Pluto Kova geçişinden nasıl etkilenmekte;

2023 ve 2044 arası Kova burcundan geçecek olan Pluto, ülkemiz için her anlamda ölüm ve yeniden doğum, rejenerasyon sürecini anlatmakta. Bu durum ülkeler bazında yapılan anlaşmalardan, borçluluğumuza, finans sistemimize, savunma sanayimize, beraberinde uluslar arası ilişkilere, ticarete, akademik, hukuksal, basın-yayını ilgilendiren konulara, geçici sığınmacılara, haberleşme, iletişim ve ulaşım sistemimize kadar çok yönlü etkilemekte. Doğal felaketleri de maalesef yaşayabiliriz. Son yaşadığımız büyük afetin bize ciddi bir ders olması gerektiğini düşünerek, kanalizasyondan, elektrik, iletişim vs her türlü alt yapının bilimin ışığı altında uygulanmaya başlaması ülkemize  sağlam bir alt yapı desteği verecektir. Bilimden, tarımdan, sanayiye her türlü malın, bilginin üretimi,işlenmesi, kaynaklarımızın nitelikli kullanımı ile katma değer yaratımı, yine bu yolda bize destek verecektir. Bu şekilde sadece borçluluğumuz azalmayacak, her konuda yaptığımız hamleler bizi dışarı bağımlı olmaktan kurtararak, daha güçlü bir vizyon geliştirmemize sebep olacaktır. 8.ev bir atık arıtma merkezi gibidir. Öyleyse ülkemiz içinde bize çöp kapsamında katılan ne varsa konu, tür ayırmadan bunların üzerine en derinlemesine eğilmeli, eleyerek, bilim ve aklın kullanımıyla yeniden dönüştürme ve çok daha sağlam, güçlü bir vizyonla yürümek için ayağa kalkma vakti.

2023-2044 sürecinde Pluto Kova geçişinin bireysel haritalarda işaret ettiği ana başlıklar;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Pluto, bu uzun yolculuğunu size destek vererek yapacak. Oğlak burcuna geri döndüğü zamanlarda işiniz, statünüz ve hedefleriniz, ailenizle ilgili konuların son testini yapacak. 19 Kasım 2024 ile birlikte ise arkadaş çevrenizde, dahil olduğunuz organizasyonlarda, derneklerdeki durumunuzu etkilemekte ki bunun yansımasını işinizden elde ettiğiniz kazanımlarda da görebilirsiniz. Bilinçli kullanım güçlü çevreler içinde geleceğe dönük beklentilerinizde ciddi değişimlere katkı sunabilir.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Pluto, şimdilerde 10.evinize girecek olsa da  19 Kasım 2024’e kadar retro yaptığı dönemlerde yurtdışını, hukuksal konuları, akademik işlerinizi, seyahatlerinizi ve hayat felsefenizi etkileyen alandaki durumlarla ilgili gelişmelerin kontrollerini yapacak. Onun dışında işinizi, statünüzü, hedeflerinizi, ailenizi ilgilendiren konularda ciddi değişim ve dönüşüm geçirmenize katkı sunacak. Güç mücadeleleriniz herkes tarafından görülebilir. Doğru kullanım güçlenip, tanınmanıza neden olabilir.

İkizler ve yükselen İkizler :  Pluto,19 Kasım 2024’de iki kere retro yapacağı dönemlerde sizleri kredi, borç alacak dengeniz, nafaka, miras ya da eşiniz, ortağınız varsa onların kazanımları ile ilgili konulardaki mücadelenizi, dönüşümünüzü devam ettirecek. Kalan zaman diliminde  ise yurtdışını, uluslararası, hukuksal konularınızı, seyahatlerinizi, eğitim işlerinizi ve beraberinde hayat felsefenizi ciddi değiştirecek şekilde destek verecek.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Pluto, 19 Kasım 2024’e kadar yapacağı iki retro ile evlilik, ortaklık dahil her türlü ikili ilişkilerinizi, rekabet gerektiren durumları ve davalarınızı etkilemeye devam edecek. Kova’da transit edeceği kalan dönemlerde ise kredi, vergi, sigorta, borç, nafaka gibi ödemeler dengenizde, miras gibi dışarıdan gelebilecek kazanımlar ile ilgili durumlarda sizde dönüşüm yaratacak şekilde etki edecek. Kriz yaşamamak adına süreci kontrollü yönetmeye dikkat edin.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Pluto, 19 Kasım 2024’e kadar iki kez retro yaparak Oğlak burcuna geri dönecek. Ve bu süreçte sizlerin günlük hayatınız, sağlık, iş ortamınızla ilgili konulardaki dönüşümlerinizi tamamlattıracak. Kova burcundaki yapacağı kalan zamanlardaki transitinde ise evlilik ve ortaklıklar dahil her türlü ikili ilişkilerinizde, güçlü işbirlikleri ya da rekabet şartları oluşturacak şekilde hayatınızı değiştirecek.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Pluto, 19 Kasım 2024’e kadar yapacağı iki retrosu ile sizleri aşk hayatınızda, çocuklarla ilgili konularınızda, yaratıcı yönlerinizin kullanımında, risk, spekülasyon içeren durumlarda değiştirmeye devam edecek. Kova’da transit edeceği kalan diğer zamanlarda ise günlük hayatınızın akışı, sağlık ve iş ortamınızla ilgili konularda sizi dönüştürecek.

Terazi ve yükselen Teraziler için : 19  Kasım 2024’e kadar iki kez retro yapacak Pluto, aile, ev, emlak, yer değişimleri gibi konularınızla ilgili dönüşümlerinin tamamlanması için sizleri zorlamaya devam edecek. Kova burcundaki transitinde ise  çocuklarınız, aşk hayatınız, yaratıcı faaliyetlerinizle ilgili size destek verecek.  Bilinçli kullanımla birlikte size güç katabileceğini söyleyebiliriz.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Pluto, 19 Kasım 2024’e kadar kardeşler, yakın akrabalar, eğitimle, yazım, çizim işlerinizle, ticari faaliyetlerinizle ilgili alanda 2 kez retro yaparak, sizi dönüştürmeye devam edecek. Kova’da transit edeceği zaman diliminde ise ilk etkiyi aldığınız bugünlerdeki gibi ev, aile, emlak, yer değişimi gibi konularda köklü değişimler yaşamanız adına sizleri zorlayacak.

Yay ve yükselen Yaylar için : Pluto, şimdilerde Kova burcuna girse de 19 Kasım 2024’e kadar 2.evinize geri dönerek iki kez son testini yapacak. Sizleri maddi-manevi kaynaklarınızın kullanımı, borç, alacak dengeniz konusunda uğraştırıyor. Kova burcunda transit edeceği kalan zamanlarda ise kardeşler, yakın akraba, komşu ilişkilerinizde, eğitim, yazım, çizim, ticari konularda sizlerde derin dönüşümler yaşatacak.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  2008’den beri burcunuzda ağırladığınız ve sizi yoran ama değiştiren Pluto’yu yolcu ediyorsunuz. Fakat şimdilerde Kova burcuna girse de 19 Kasım 20242’e kadar iki kere burcunuza dönecek. Kendiniz adına yaptıklarınızı, ne kadar değişip, güçlendiğinizi kontrol edecek. Kalan zaman diliminde ise maddi-manevi  kazanımlarınız, borç, alacak dengeniz ve bunların yönetimi adına ciddi dönüşümlerin yaşanmasına sebep olacak. Kaynak yönetiminizi akılcılıkla yürütürseniz, sürecin sonunda güçlenerek çıkabilirsiniz.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Pluto, burcunuzdan geçiş yapacak. Fakat 19 Kasım 2024’e kadar iki kez 12.evinize geri dönecek. Bu süreçte bilinçaltınızı yormaya, endişelerinizi, kontrol etmekte zorlandığınız durumlar, sağlık konularınızla ilgili gelişmeleri önünüze serecek. Burcunuzda transit edeceği süreç sizi biraz yoracak olsa da her anlamda adeta baştan yaratacak. Doğru kullanımla çok daha güçlendiğinizi, kendinizi dışarıya daha farklı ifade ettiğinizi görebileceksiniz. Yaşamı ele alışınızdan, girişimlerinize, fiziksel görünümünüzden, sağlığınızdan, yakın çevrenize kadar her konuda güçlü bir dönüşüm yaşayacaksınız.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Pluto, her ne kadar 12.evinize giriş yapsa da 19 Kasım 2024 tarihine kadar arkadaşlarınızı, sosyal çevrenizi, dernekler, organizasyonlar içindeki ilişkilerinizi ve işinizden gelen kazanımlarınızı etkilemeye devam edecek. 12.evinizde transit edeceği kalan zamanda ise şartları kontrol etmekte zorlayabilir.Endişeye ve kayıp yaşama korkusuna kapılmayın. İçsel derinleşerek, arınma sağlayabilirsiniz. Ve sağlığınıza özen gösterin. İlla izole olma isteği duyuyorsanız, bu süreci kim olmak, ne yapmak istiyorum sorusuna cevap verecek konulara, çalışmalarınıza ayırın.

Hayatınızın hangi alanlarında güç mücadelelerine girip, karanlıklarda kayboldum sanacak ve  dönüşecekseniz, bu değmeyecek konulara ya da kişilere olmasın. Yolun sonu yine size çıkacak.

‘’Kimse kimseyi kaybetmez! Giden başkasını bulur!  Kalan kendini!  Şems-i Tebrizi’’

Azade Öksoy

21 MART KOÇ BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

21 Mart günü saat  20:22’de Koç burcunun 00°49’ derecesinde yeniay meydana gelecek. Ev sahipliğini üstlenen Koç, cesaretli, girişken, rekabete açık, risk alan, beraberinde benmerkezci, huzursuz, öfkeli, kavgacı yapısıyla bilinir.  Bu burç ordu, askerler, polisler, cerrahlar, dişçiler, sporcular, makinistler, tamirciler, itfaiyeciler, kasaplar, marangozlar, metalle çalışanları, demir-çelik sektörü, savaş malzemeleri ile ilgilidir.  Dolayısıyla yeniay sürecinde yukarıda saydığım Koç özellikleriyle birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Kısa dönemde ortaya çıkacak yeniay getirilerinde,  şartlar fazlasıyla hareketli, risk almaya, mücadeleye açık. Fakat değişmesi gereken noktalarda tolerans gösterme ve somut, pratik bir sonuç elde etmek çok kolay görünmemekte.

Yükselende politika, diplomasi, adalet, uyum, nezaket, sanat ve genç kadınları da işaret eden Terazi burcu bulunmakta. Bu dereceye sabırla birlikte, kurnazlık, hırs, kindarlık, bencillik ve iş, hukuk, arkadaşlar yoluyla gelebilen kaybı işaret eden Kraz ve Seginus sabit yıldızlarının etkisi bulunmakta.

Işıklar ise Kerb ve Deneb Kaitos etkileşimindeler. Kerb, ilişkilerde sorunları, duygusal problemleri anlatırken, Deneb Kaitos ise asabiyet, kavgacılık, şiddetle ilişkilendirilir.

Koç burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Koç burcunda meydana gelecek yeniayda günlük hayat düzenini,  yük gelen işleri, sağlığı, iş ortamını, evcil hayvanları, çocukların sahip oldukları maddi – manevi kazanımları ilgilendiren gelişmeler ana başlıkları oluşturmakta.

Öncü burçların 0-2, değişken burçaların 28-30, sabit burçların 14-16 dereceleri  arasında  gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Yeniay, her türlü ikili ilişkinin dengesinde yeni bir evreye geçişi işaret etmekte.Fakat karşınızdakilerle ilgili durumlar henüz hazırlık aşamasında diyebiliriz. Bir anlaşma, sözleşme, atılmış imza ile ilgili durumlar, plan, program söz konusu olabilir. Bireysel davranmaktan öte işbirliğine yönelmenizi öneririm. Süreç içinde arzularınız, hayalleriniz doğrultusunda büyümek, gelişmek için hareket etmeyi ihmal etmeyerek, mümkün mertebe oldurmaya çalışmak için mücadele edebilirsiniz.  Aslında tüm bu enerjiler hayat felsefenizi etkileyecek durumları da beraberinde getirebilir.  Eğer davalarınız varsa onlarla ilgili efor sarf etmeniz mümkündür. İşinizi, günlük hayatınızın akışını ilgilendiren birtakım gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Sağlığınızı ihmal etmemeye, gereken kontrolleriniz varsa yaptırmaya özen gösterin. Yurtdışını, eğitim, hukuksal, akademik konularınızı ilgilendiren işlerle uğraşabilirsiniz. İkinci evliliğinizle ilgili durumlar sizi uğraştırabileceği gibi ilk evliliğinizse, bu durumda eşiniz ayağına gelen fırsatı kullanabilmek adına yapmak istediği başlangıca hevesli olabilir.Fakat  kontrol etmekte zorlanabileceği durumlar, kırılganlıkları doğurabilir. Üzerine eğilip de enerji harcadığınız konularda istikrar sağlayabildiğiniz taktirde bunun sizin hayatınıza değer katacak önemli dönüşümlere hizmet edeceğini unutmayın. Mart’ın 20 li tarihleriyle birlikte yaşanacak gelişmeler, hemen herkesin hayatında hareketliliği, önemli  aydınlanma sağlayabilecek, beklenmedik durumları getirebilir.  

Koç burcunda gerçekleşecek yeniay, hem 8 Kasım’da Boğa burcunda yaşanılan Ay tutulmasının etkilerini açığa çıkartmakta hem de 25 Ekim’deki Akrep Güneş tutulmasını etkilemekte. Dolayısıyla her iki tutulmada da hangi alanlardan etki alıyorsanız, o konuları aktif görebilirsiniz. Yine bu dönemde gösterebildiğiniz disiplin, kurabildiğiniz sistem ve beraberinde gösterdiğiniz direnç, sınırları belirleme konusunda yaptığınız hamleleriniz,  20 Nisan’da Koç burcunda yaşanacak tutulma ile test edilecek.

Koç yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

İkizler ve yükselen İkizler :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler,

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Terazi ve yükselen Teraziler için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yay ve yükselen Yaylar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar, 

Ülkemiz ve Koç yeniayı

Koç yeniayında iktidar, hükümet, konumunda otorite olan tüm üst düzey yöneticiler, ceo lar, mahkemeler, hakimler, savcılar, ordu ve  polis teşkilatı, tanınmış kişiler, kredimizle ilgili gelişmeler ana başlıkları oluşturmakta.

Yılın önemli dönemlerinden geçmeye devam ediyoruz ve adeta dünyanın odak noktalarından birisiyiz diyebiliriz. Bu yeniay, ülkemiz Ay’ını sert etkilemekte. Olacakların herkesin gözü önünde gelişeceğini ve bunların halkı her şekilde ilgilendirdiğini, etkileyeceğini söyleyebiliriz. Seçimle ilgili duyurular, yeniayı geçtikten sonra da propaganda çalışmaların başladığını görebiliriz. Muhalefetin içinde farklı birliktelikleri, ittifakları duyabiliriz. Ekonomiyle, borçlanmayla, silahlarla ilgili bazı anlaşmalar yapılabilir ki bunlar yabancı ülkelerle de bağlantılı olabilir. Uluslararası her konuda, siyaset, ticaret, dolaşım vs. alınacak kararlara, yapılacak anlaşmalarda hızlı kararlar yerine daha sakin incelemek, sonrasında  şartların tatminsizlik yaratmaması adına daha dikkat edilmesi gerekebilir.  Borsada, spekülatif yatırım araçlarında hareketliliği gözlemleyebiliriz. Anayasa çalışmaları ya da yasalara yönelik bazı çalışmalar, eyalet sistemi yine bu dönemde gündemde olabilir. Dönem fikirlerinin salt mücadeleye  odaklılığı, ittifakların zaman zaman sınırlardan uzak konuşmaları, halk üzerinde uyarıcı etki yapabilir. Yöneticilerle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Güvenlik açısından dikkatli incelenmesi gereken bir süreç. Petrol, petro-kimya ürünleri, doğal gaz, sıvılar, denizler kaynaklı kazalara, patlamalara ya da oluşabilecek diğer sorunlara, teröre dikkat. Aynı zamanda arka planda yapılmak istenilen gizli faaliyetlerin de olabileceğini ve daha önce ayrı paylaşımda da ifade ettiğim gibi iç tansiyonu ivmelendirebileceğini göz ardı etmeyelim. ABD, Taliban, İngiltere, Irak ilişkileri, onlarla ilgili gelişmeler dikkati  çekebilir. Deprem olasıdır. Geçici sığınmacıları ilgilendiren bazı düzenlemeler için harekete geçilebilir. Bunun yansımaları ilerleyen dilimde ortaya çıkabilir.  

Koç yeniayı, 8 Kasım’da Boğa burcunda yaşadığımız Ay tutulmasının etkilerini harekete geçirmekte. Dolayısıyla bireyselde olduğu gibi ülke haritamız için de tutulmanın etkilerinin aktif olacağı bir süreç yaşayacağız.

Yukarıda Koç burcunda gerçekleşecek yeniayın, ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

NELERİ HAYAL EDEREK BUNCA YOL ALDIM? ŞİMDİ NEREDEYİM? SATÜRN BALIK GEÇİŞİ

Karmanın lordu olarak bilinen, zamanla ve beraberinde gelen tecrübeler sonucu elde edilen olgunlukla ilişkilendirdiğimiz  Satürn, 7 Mart 2023 ile 14 Şubat 2026 arası Balık burcunda transit edecek.  Bu süre zarfında, doğası gereği bize sorumluluklarımızı hatırlatacak, önümüze çeşitli seviye ve şekillerde zorluklar, engeller çıkartacak. Bizlerin yavaş ama ciddiyetle disiplinli, sistemli, uzun soluklu adımlar atmamızı, bu yönde yapılanmalar içinde olmamızı isteyecek şekilde sınayacak. Beraberinde süregelen şartlardaki bozulmaları ne kadar düzenleyebildiğimizi test ederek, bizi bir sonraki Satürn Koç evresine hazırlayacak .

Balık , Satürn’ün rahat ettiği bir burç değildir. Satürn gibi somut,düzen kurmakla değil işin daha spritüel, ruhsal, yaratım kısmında olup, bilinçdışına da hitap eder. Dolayısıyla bu yapısal  farklılıklardan ötürü onun değişken, objektiflikten uzak, hayalci, sınırsızlık ve etrafıyla, evreniyle bütünleşme taraftarı, kabullenici, verici ve kendini kurban etmeye, dağılmaya, kayba müsait yapısında doğasını rahat sergileyemez.

Satürn, sınırsızlıkla, evrensel bütünleşmeyle alakalı olan Balık burcuna  girdiğinde, gereğinden fazla bütünleşme, birleşmenin  olumsuzluklarını göstererek, sınır çizmenin önemini  işaret edecek. Bu noktada bizden ütopiklikten, aşırı idealistlikten, hayallerden sıyrılıp, daha gerçekçi olmamızı  bekleyecek. Bu dönemde ayakları yere basacak ve acı gerçekler karşısında kendimize, içinde bulunduğumuz duruma çeki düzen vermek durumunda kalacağız.

Satürn, Balık transitinde 17 Haziran 2023-4 Kasım 2023, 29 Haziran 2024-15 Kasım 2024 retro yapacak. Bizleri yavaşlatarak, disiplin altına girip de sistemsel değişimleri yaptık mı sorgulayacak. Daha sonra 25 Mayıs 2025’de Koç burcuna geçecek. Ama 13 Temmuz 2026’da başlayacağı ve 28 Kasım 2025’e kadar sürecek son retro döneminde Balık’a geri dönecek ve son düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını kontrol edecek. 14 Şubat 2026 günü ise 2052’de geri gelmek üzere Balık burcuna veda edecek.

Satürn’ün Balık’tan geçişinde empatiklik, fazla vericilik, affedicilik daha azalabilir. Kaybetme korkusu ile diretileni ya da önümüzde olanı koşulsuz kabullenicilikten, fedakarlıktan uzaklaşılabilir.  Spritüelliği, hayal gücünü somut formlara uydurmaya çalışabiliriz. Ve yansımaları, farklı tarzlar, uygulanmaya çalışılan yeni kurallar, düzenlemeler ile bililte din, inanç sistemleri, içinde yaratım olan sanat, sinema dahil her konuda kendini gösterebilir.  Kişilerin, toplumların altyapılarına göre  inançların değişiminden, yok olmasına  kadar farklı evreleri ya da insanlığın önüne konulmaya çalışılan yeni bir sistemi görebiliriz. Satürn’ün yaratacağı baskılanmalar, yitip gitme endişesi ile birlikte depresyona bağlı rahatsızlıklar ve bağımlılıklarda, alkol, madde kullanımında artış gözlenebilir.

Sularla, petrol, petro-kimya, sıvılar, denizler, ilaçlarla ilgili problemleri bu dönemde sıklıkla duyabilir, yaşayabiliriz. Ülkemiz açısından hem kıta sahanlığı, mavi vatan, hem denizlerimizde doğalgaz arama çalışmalarına yönelik aşılması gereken birtakım problemler çıkabilir. Uzun zamandır uyarısını yaptığım su kaynaklarımızın azalması, kuruması durumunun gerçekliği ile yüzleşip, bunlarla ilgili kısıtlamalar yaşanabilir. Denizlerde verimliliğin daha da düştüğünü gözlemleyebiliriz. Neptün’ün 2026 yılında Koç’a geçmesi ile birlikte suyun her türlü kullanımının silah kadar değerli olacağını, denizlerin, ülkelerin denizlerine, donanmalarına yapacakları yatırımların çok önemli olacağını şimdiden bir kez daha hatırlatmak isterim.

Hastane, hapishane, bakımevleri gibi yerlerle ilgili sorunlar çıkabileceği gibi buralarla ilgili yeni yapılandırmalarla karşılaşılabilir.  Bir dönem Ponzi sistemine dayalı  X Bank gibi çeşitli hayali kuruluşlarla yaşanan durumlar, Satürn Balık geçişinde metaverse üzerinde yaşanabilir. Reel dünya ile imajinasyonun yani metaverseün konumlandırmalarının dengelenememesi durumundan doğabilecek hak ihlallerine ve beraberinde oluşabilecek hukuksal sorunlara dikkatli olmakta fayda olabilir. Dolayısıyla bu alanlara da düzenlemeleri bekleyebiliriz. Sadece bunlar değil ilahi adaletle, hukukla ilgili çok sayıda davanın da görüleceği bir süreç yaşayacağız.

Satürn, bundan öncesi en yakın1993-1996, 1964-1967 yılları arasında Balık burcunda transit etti. 1993-1996 döneminde gerek ülke içinde gerekse dünya genelinde hükümet değişimlerini,  saldırıları, NATO tarihinde Sırplara karşı gerçekleştirilen ilk saldırıyı, Kardak krizini, Gümrük Birliği Anlaşması’nı görmekteyiz.

1964-1966 döneminde ise Birleşmiş Milletler’in Baış Gücü’nün Kıbrıs’a gitmesini kararlaştırması, ABD Başkanı Lyndon Johnson’ın, Başbakan İsmet İnönü’ye, içeriğinde Türkiye’nin NATO silahlarını kullanarak Kıbrıs’a çıkartma yapamayacağını yazdığı Johson Mektubunu göndermesi, Rumların Türk köylerini işgali sonucu jetlerimizin bombardımanı ve Cengiz Topel’in şehit oluşu, Kuzey ve Güney Kıbrıs arasında tampon bölgenin oluşturulması, Cemal Gürsel, Talat Aydemir ve Fethi Gürcan’ın idamları, Vietnam Savaşı, Malta ve Gambiya’nın İngiltere’den ayrılması dikkati çekmekte.

Satürn’ün Balık burcunda yapacağı seyahati, ülkemiz açısından hem uluslararası ilişkileri, geçici sığınmacı sorununu, hukuksal, akademik konuları, medyayı hem de siyasi değişimleri beraberinde getirecek görünmekte.

Satürn’ün 2023 ve 2026 tarihleri arasındaki Balık geçişinde burçları hangi alanlarda test edeceğine bakarsak;

Yükselen Koçlar ve Koçlar: 12.evinizde transitini gerçekleştirecek Satürn, sizi biraz daha içe döndürüp, izole olmaya itebilir. Sağlığınıza daha dikkat etmeniz gerekebilir. Bağımlılıkları olanlar bu dönemde arınmak için gerekeni yapabilir. Kendinizi baskılanmış, endişeler içinde hissettiğinizde, bilinçaltınıza iyi gelecek, ruhunuzu dinlendirecek sevdiğiniz işlerle ilgilenmenizi, içsel yaratıcılığınızı somutlaştırarak dışa çıkartmanızı, düzenli olarak yardım faaliyetlerine katılmanızı öneririm.

Yükselen Boğalar ve Boğalar: Satürn sizi sosyal çevreniz, dahil olduğunuz gruplarınız, görev aldığınız organizasyonlar varsa onlar ve işinizden elde ettiğiniz kazanım adına test edecek. Organizasyonlarda sorumluluk alanlarınızda artış ya da bitiş şeklinde değişimler görülebilir. Bu değişiklikler kazancınızı da etkileyebilir. Arkadaş çevrenizde değişim yaşayabilirsiniz. Geleceğe dönük beklentilerinizi gerçekçi hedeflere oturtma zamanı.

Yükselen İkizler ve İkizler : 10.evinizde transit edecek Satürn, sizi hedefleriniz, işiniz, statünüz, toplumsal görünürlüğünüzle test edecek. Sorumluluklarınızın, üzerinizde baskının arttığı bir süreç olabilir. İşinizde pozisyon değişimleri olabileceği gibi, iş değişimleri de yaşayabilirsiniz. Bunlar statünüze, evlilik, boşanma gibi aile hayatınıza da etki edebilir. Ebeveynlerinizin sağlıklarıyla, hayatlarındaki değişimlerle ilgilenmeniz gerekebilir. Hedeflerinizi, toplumsal görünürlüğünüzü daha gerçekçi sorgulamak ve gerekli değişimleri yapılandırma zamanı.

Yükselen Yengeç ve Yengeçler :  Satürn sizi yurtdışını ilgilendiren konular, yabancılar, eğitim, basın-yayın, varsa hukuksal konular alanında test ederek, sorumluluk almanızı isteyecek. Akademik konulardaki çalışmalarınıza, eğitimlere ağırlık verebilirsiniz. Yurtdışı ile ilgili işlerinizde sorumluluklarınız artabilir ya da var olan sonlanabilir. İkinci evliliğinizi yapabilir ya da ikinci evliliğinizde problemler yaşıyorsanız ya yoluna koyma ya da bitirmeyi seçebilirsiniz. Bu dönem hayat felsefenizin de daha olgunlaşacağını hissedebilirsiniz.

Yükselen Aslanlar ve Aslanlar: 8.evinizden geçecek Satürn sizi finansal anlamda disiplinli hareket etmeye davet etmekte. Kredi, borç, vergi, nafaka, miras gibi konularla ilgili şartlarınızı gerçekçi değerlendirerek, düzenli olmanızı öneririm. Eşinizin ya da varsa ortağınızla birlikte sahip olduğunuz kaynaklarla ilgili bazı kısıtlamalar, düzenlemeyi gerektiren durumlar yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir süreç.

Yükselen başak ve Başaklar: Satürn’ün Balık transiti sizin 7.evinizde gerçekleşecek. Dolayısıyla tüm ikili ilişkileriniz, buna evlilikler, ortaklıklar dahil danışmanlıklarınız, varsa davalarınızla ilgili durumları sorumluluklarınızı daha ciddiyetle ele alıp, aksayan noktalarda gerekli düzenlemeleri yapmanız gerekecek. Süregelen koşullarınıza göre evlenebilir, boşanabilirsiniz. Ya da tolere edilebilecek durumlarda tüm gerekli düzenlemeleri yapıp, yolunuza devam edebilirsiniz. Eşinizle ya da ortağınızla ilgili sorumluluk almanız gereken noktada elinizi taşın altına koymanız gerekebilir. Davalarınız varsa sonlanabilir.

Yükselen Terazi ve Teraziler: Satürn, Balık geçişi sırasında sizin 6.evinizde olacak. Günlük hayatınızı, işinizle ilgili konuları, varsa sağlık sorunlarınızı daha ciddi ele almanız gerekecek. Günün akışında çok daha fazla sorumluluk yüklenebilirsiniz ki beraberinde hayatınıza da çekidüzen vermeniz gerekebilir. Bu sizi işinizde daha fazla çalıştırabilir. İş ortamınızla ilgili değişimleri yaşayabilirsiniz. Bir evcil hayvanı yanınıza yoldaş olarak katabilirsiniz. Ya da varsa kendi sağlığınız gibi onların da sorunlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Varsa eşinizin kontrol etmekte zorlanabileceği durumlarla da uğraşabilirsiniz. Daha mükemmele ulaşmak için didineceğiniz bu süreçte günlük akışta yüklerinizi dengelerken, aralarda beyninizi dinlendirmeyi de unutmayın.

Yükselen Akrep ve Akrepler: 5.evinizden transit edecek Satürn sizie aşk hayatınızda, çocuklarla, yaratıcı yönlerinizin kullanımıyla ilgili konularda sorumluluklarınızı hatırlatabilir. Çocuğunuz varsa onunla ilgili ciddi gelişmelerle uğraşabilirsiniz ya da bir çocuk sahibi olmanız mümkündür. Aşk hayatınızda da şartlara daha çekidüzen vermeniz ve duruma daha uzun soluklu bakmanız gerekebilir. Bir yaratıcı yönünüz varsa onların üzerine ciddiyetle gidip, eğitim almak isteyebilir, hatta uzun dönemde buradan kendinize ek bir iş bile çıkartabilirsiniz. Her türlü risk içeren yatırım, yatırım araçlarıyla ilgili oldukça dikkatli adım atmanızı öneririm. Hayata daha ciddi bakma zamanı.

Yükselen Yay ve Yaylar: Satürn, Balık transitinde sizi aileniz, eviniz, kökleriniz, ev, emlak gibi konularla ilgili test edecek. Aileyle ilgili sorumluluk almanız gerekebilir. Bu durum aile büyükleri, ebeveynlerinizle ilgili olabileceği gibi evliyseniz eşinizle ilişkiniz ya da bekarsanız bir evlilik de olabilir. Özel alanınızda şartlarınıza yeni bir düzen getirme zamanı. Taşınabilirsiniz, eviniz kentsel dönüşüme girebilir. Her türlü ev, emlak, arsa gibi taşınmazı ilgilendiren konu ile uğraşabilirsiniz. Bu dönem sizin için temelinizi sağlamlaştırma dönemi.

Yükselen Oğlaklar ve Oğlaklar: 3.evinizde transit edecek Satürn, sizi kardeşler, yakın akrabalar, komşular, eğitim, ticari hayatınızla ilgili test edecek. Bu konularda süregelen şartlarınız değişebilir. Ya siz onlarla ilgili sınırlarınızı yeniden çizmek durumunda kalabilirsiniz ki bu durumda aranızda koyduğunuz mesafe değişecektir ya da onların hayatlarındaki baskılanmaları görebilirsiniz. Eğitim, ticari faaliyetlerinizle, yazmayı, çizmeyi, hesap, kitap yapmayı gereken her türlü işte daha ciddi olmanız, somut işlere yönelmeniz gereken bir süreç. Düşünce yapınızı, iletişiminizi yeniden düzenliyorsunuz.

Yükselen Kovalar ve Kovalar: 2.evinizden transit edecek Satürn, sizi maddi manevi kaynak yaratımınız ve bunları değerlendirmenizle ilgili test edecek. Borç-alacak dengenize daha ciddiyetle eğilmeniz gerekmekte. Borç vermemenizi öneririm. Sahip olduklarınızı, yatırımlarınızı daha akılcı kullanma ve  koruma zamanı ki kayıp yaşanmasın. Maddiyata ve beraberinde sahipliklerinize, öz değerinize bakışınız da değişecek.

Yükselen Balıklar ve Balıklar: Satürn’ü  burcunuzda ağırlıyorsunuz. O yüzden sizleri herkesten daha fazla bağlıyor. Sizi ilgilendiren her türlü konuda çok daha fazla dirençli, ciddi, sistemli ilerlemeniz gereken bir dönem. Bütün bunlar sağlığınızdan, motivasyonlarınıza, karakterinize, görünümünüze yansımalarına, girişimlerinize, atacağınız adımlara kadar etkilemekte. Hayatınıza ait ne düzenleme gerekiyorsa artık kaçmak, şartları akışa bırakmak değil sorumluluk alma yolunu seçin. Yorucu olabilir. Ama taşın altına bilerek, isteyerek elinizi koymanız durumunda ileriye daha sağlam yürümeniz mümkün olacak. Bu dönem sizin için yeniden yapılanmayı ve sonucunda benden yeni bir ben çıkartırım diyebilmeyi anlatmakta.

Satürn, genel anlatımlarda çok baskıcı, korkulan gibi gösterilir. Evet zorlar, yıpratır. Yeri gelir bazı şeyleri elinizden alır ki zaten alınmasının vakti gelmiştir. Ama oyunu kurallarına göre oynadığınızda, sorumluluk bilinciyle hareket ettiğinizde, bir bakmışsınız ki çok daha sağlam ve uzun soluklu işlere yürüyebiliyorsunuz. Şimdi artık Balık burcunun fazla ütopik kalan, hayatın gerçekleriyle uyuşmayan yönlerini törpüleme, eleme ve disiplinle, sistemle dirilme zamanı. Hayatlarımızı herkese açamayız. Sahipliklerimizi kontrolsüzce herkesle paylaşırken ileriyi de düşünmek zorundayız. Unutmayalım ki geride bırakacaklarımız, attığımız adımların kalitesiyle orantılıdır.  Bu süreçte dönemin korku, endişe, izole olmaya çeken olumsuzluklarına kapılıp, kaybolmayın. Hep birlikte sistemli bir şekilde çalışıp, üretelim. Zamanı doğru kullanmayı, sistemi öğrenelim. Yaşanılanlara getirdiğimiz düzenlemelerle dinçleşirken, olgunlaşalım. Ve her şeyden önemlisi daha güvenli yarınlar için geleceğimize yürürken, sınırlarımızı çizmek durumunda olduğumuzun farkına varalım.

Azade Öksoy

7 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

7 Mart günü saat 15:40’da Başak burcunun 16°40′ derecesinde dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Başak, tevazu sahibi olması, detaycılığı, mükemmeliyetçiliği, hizmet odaklılığı ile bilinir. Gölgesinde gerginlik,  fazla detaycılıktan büyük resmi kaçırma,  toleranssızlık bulunur. Mühendisler, matematikçiler, fizikçiler, kimyagerler, biyologlar, istatistikçiler, hesap uzmanları, bankacılar, yazılımcılar, eczacılar, doktorlar, hemşireler, veterinerler, basın-yayın çalışanları, eleştirmenler, yazarlar, hizmet, temizlik, sağlık sektörü ile ilgilidir. Dolayısıyla dolunayda Başak özelliklerinin yanında bu meslek gruplarına ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Şartların ivmelendiği süreçte iletişimde, bilgilenmede, plan, program yapmada zorlanabiliriz.

Yükselende yaratıcılıkla, kendini sahne önünde sergilemek, göstermekle, liderlik yapabilmekle alakalı ve gölgesinde kibir, ego, müsriflik barındıran Aslan burcu bulunmakta. Bu dereceye askeri tercihleri, gemi kazalarını, cesareti, şiddete eğilimi, analitik düşünceyi, yaratıcılığı ve enfeksiyonla ilişkili  göz problemlerini işaret eden  Asellus Australis ve Giansar sabit yıldızlarının etkisi bulunmakta.
Ay, sanatsal yaratıcılık, sessiz ve güvensiz, tedbirli ama tahrihle intikama başvurabilenbir doğa ile ilişkili Mizar ve Alcor etkileşiminde.  Güneş ise dönüşüm, problemlerin ilerisini görebilme yeteneği veren ve krizlerle değişimi anlatan Achernar ve Ankaa ile birlikte.

Başak burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Başak burcunda meydana gelecek dolunayda maddi-manevi sahip olunanlar, gelirler, taşınabilir mallar, kredi, vergi, nafaka, burs, miras gibi borç-alacak dengesini etkileyen konular, ölüm ve yeniden doğumla ilişkin durumlar ana başlıkları oluşturmakta.

Değişken burçların 13-19, öncü burçların 29-30,  sabit burçların 0-3 derecesi arasında  gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Ben ve biz arasındaki dengenin kazanımlara etkisinde hala bitmemiş durumlar olabilir. Ve siz her ne kadar kendinizi daha ortada göstermek isteseniz de, hedeflerinize, statünüze yönelik kadersel dönüşümünüzü sağlamak için adım atsanız da  beklenmedik gelişmeler, elde olmayan sebepler, bazı krizli durumlarla kendini hissettiriyor olabilir. Kazanımlarınızı, değerlerinizi etkileyecek şekilde gelişmelerle ortaya çıkabilir. Ortak kazanımlarınıza yönelik durumu sonlandırmak adına kararlar alabilirsiniz . Bunlar geçmişten gelen çözülmeyen resmi ya da ailevi konularla ilişkili olabilir ki haritanızdaki duruma göre size avantaj sağlayabilir.  İlişkilerde, finansal konularda, arzularınızın peşinden gitme eğilimi gösterebilirsiniz. Yenilik arayışına girebilir, kendinize daha esnek olabileceğiniz alan yaratmak isteyebilirsiniz.

 Fakat bu noktada hedeflediğiniz konuya yönelik girişimlerinizi, mücadelenizi objektif bir şekilde hesaplayın ki sonuç istenmeyen yöne gidiş, kayıp olmasın. Onu da hallederim, buna da yetişirim diye düşünüp de harekete geçtiğiniz noktada işler istediğiniz gibi akıcı ve akılcı gitmeyebilir. O yüzden önemli konuları ilgilendiren her türlü iletişim, hesap, anlaşma, sözleşme durumlarını bir kez daha gözden geçirmeyi önemseyin. Seyahat, eğitim konularına efor harcayabilirsiniz. Bilginin getireceği gücü hesaplayarak hayat felsefenize katkı yapabilecek konulara açılabilirsiniz. Bunlar daha sonraları hedeflerinizde, işinizde büyümenize, gelişmenize olanak sağlayacak, sahip olduğunuz kırılganlıkları tolere etmenize imkan yaratabilecek konular olabilir.  Geçtiğimiz yıl içinde geriye gidecek olursak, başladıklarınız 2022 Nisan’ında Boğa burcunda yaşadığımız Güneş tutulmasının size etkilerini de ilgilendirmekte. Ve yine 30 Nisan’da yaşayacağımız tutulma ile birlikte de hayatınızda önemli dönüşümlerin  aktif olduğunu görebileceksiniz.

Başak dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

İkizler ve yükselen İkizler :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Yay ve yükselen Yaylar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Balık ve yükselen Balıklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Ülkemiz ve Başak dolunayı

Başak dolunayında hükümetinden, muhalefetine tüm siyaseti, ülkemizi, topraklarımızı, güvenliğimizi, madenlerimizi ve doğal kaynaklarımızı, tarımı, çiftçilerimizi, emlak ve inşaat sektörünü, üst düzey yöneticileri, liderleri, ceo.ları , tanınmış kişileri, mahkemeleri, prestijle ilgili durumları işaret eden konular ana başlıkları oluşturacak.

Önemli bir dolunay daha. Ülke gündemine taşınabilecek beklenmedik olayları, ani gelişmeleri işaret etmekte. Tüm bunlar hem hükümeti, tüm üst kademe yönetimleri hem de muhalefet kanadını ilgilendirmekte. Bu süreçte muhalefeti daha zayıf görürken, hükümet kanadı zorlansa da destek enerjileri almakta. İç tansiyon, halkın hassasiyeti artabilir. Güvenlikle ilgili konular gündem yaratabilir. Bu konular depremle ilişkili de olabilir. Halen hasarlı evlere girenler varsa, tedbiri elden bırakmamakta fayda olabilir. Geri planda uygulanmak istenenler diplomatik olarak gerilime yol açabilir. Aynı zamanda müttefik görünenlerin arkamızdan yaptıklarına çok daha fazla dikkat etmeye özen gösterdiğimizi düşünmek isterim. NATO ilişkilerin, ülkemizde bulunan NATO’ya bağlı birliklerle ilgili gelişmeler dikkati çekebilir. Dışarıdan yardımlar gelmeye devam edebilir. Kredi, borç alımlarına yönelik anlaşmalar konuşulabilir. Emlak ve inşaat sektörü, kiralar ile ilgili bazı kararlar alınabilir.  Yaşadığımız afetle birlikte zarar gören, yok  olan tarım alanlarının etkisini marketlerde hissetmeye başlayabiliriz. Yok olanların yerine yeni tarım alanlarını devreye sokmaya gayret etmenin ve çiftçimizi destekleyerek, üretimi arttırmanın yolları gündeme taşınabilir. Belediyeler, belediye başkanları, spor kulüpleri ile konulara dikkat kesilebiliriz. Denizlerle, petrol, petro-kimya, doğal gaz ile ilgili problemler, kazalar yaşanabilir. Dolayısıyla bunlarla ilgili yerlerimize ve beraberinde sönmüş volkanik dağlarımız civarına karşı daha dikkatli olabiliriz. Kıbrıs, ABD, İngiltere, Rusya ile ilişkilere, 9 Mart’ı takiben Türkiye-Yunanistan arası sınır, kıta sahanlığı, denizlerle ilgili konulara  odaklanabiliriz. Başak dolunayı ülkemiz için de 30 Nisan 2022’de Boğa burcunda yaşanılan Güneş tutulmasının etkilerinin ele alınacağı bir süreci işaret etmekte.

Başak dolunayı, ülkemiz için de geçtiğimiz sene 30 Nisan’da Boğa burcunda yaşanan Güneş tutulmasının etkilerini hareketlendirmekte

Yukarıda Başak burcunda gerçekleşecek dolunayın, ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

20 ŞUBAT BALIK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

20 Şubat günü saat 10:06 da Balık burcunun 01°22’ derecesinde yeniay meydana gelecek. Ev sahipliğini üstlenen Balık burcu fedakar, merhametli, verici, evrenle bütünleşme isteğinde, süjektif ve yön kaybına, kendini kurban etmeye, bağımlılıklara yakındır. Sanatçılar, doktorlar, psikologlar, medyumlar, denizciler, balıkçılar, dalgıçlar, petrol, su, kimya sektörü çalışanları, felsefeciler, din insanları, dekoratörler bu burçla ilgilidir. Dolayısıyla yukarıdaki özellikleri ve bu meslek gruplarıyla ilgili gelişmeleri yeniay sürecinde daha belirgin görebiliriz.

Yeniayın şartları oldukça değişken, kırılgan görülmekte. Didinsek, çabalasak, yaraları sarmaya gayret etsek de düzensizlik, verimsizlik kendini hissettirecektir.

Bolu’nun batısında kalan bölgelerimizde yükselende benmerkezci, girişken, mücadeleci, rekabete açık, huzursuz, öfkeli, kavgacı olabilen Koç burcunu görmekteyiz. Yine Bolu’yu referans aldığımızda, doğuda kalan bölgeler için yükselende Boğa burcunu görmekteyiz. Boğa’nın maddi-manevi olanı önemseyerek, sahip olduklarına sımsıkı bağlılığı, değişime direnmesi bu yeniayda dışavurumda kolay görünmemekte. Scheat ile kavuşumdaki yöneticisi Venüs, kurban olmayı, kayıpları ve zamanla beraberinde gelebilecek dönüşümleri işaret etmekte. Yükselen derecesine Al Pherg ve Mirach sabit yıldızlarının etkisini görüyoruz ki bu yıldızlar kararlılıkla gelebilecek başarıyı, istikrarı, takıntıları, aldığını geri vermeyi ve yanı sıra sanatsal yetenekleri anlatırlar.

Güneş ve Ay ise hem iyi şansla hem de tehlike , ölümle ilişkilendirilen Ancha ile etkileşimde.

Balık burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Balık burcunda meydana gelecek yeniayda sosyal çevre, arkadaşlar, içinde bulunulan kulüpler, dernekler, organizasyonlar, işten elde edilen gelir, çocukların evlilikleri, ortaklıkları, varsa davaları ve geleceğe yönelik beklentileriniz, umutlarınız ana konu başlıklarını oluşturmakta.

Değişken burçların 0-4, sabit burçların 29-30, öncü burçların 14-18 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Çok büyük bir afet yaşadık. Çok canımız yitti. Şehirlerimiz yerle bir oldu. Maddi manevi kaybımız fazlasıyla büyük. Fakat bir nokta var ki her türlü ayrık otuna, eksiklere,aksamalara  rağmen ne yaşarsak yaşayalım, kendi içimizde etle tırnak gibiyiz. İşte bu yeniay bize bir olmak, şifalanabilmek adına bir sayfa açıyor. Evet yolumuz var. Ve bu yolda engeller, zorluklar da olacak. Fakat öyle ki ne kadar eksilsek, zayıflasak da ardında direnciyle birlikte. Bunlar bizim geleceğe dönük beklentilerimizi, umutlarımızı da etkilemekte. Birden fazla işe koşmak gerekse de dağılmamak için mantıklı kararları önemseyeceğiz. Yeniay kişilerin sosyal yaşamlarını da etkilerken, fedakarlıkları beraberinde getirebilir. Elde olmayan şartlar kayıplarla birlikte, bilinçaltını da yorduğundan destek alabilir, elinizden geldiğince sizi rahatlatabilecek şeylere yönelebilirsiniz. Deprem bölgelerinde olanlarımız için mümkün olmasa da içe çekilmek isteyebilirsiniz. Bu noktada sadece psikolojinize değil fiziksel sağlığınıza da dikkat etmenizi öneririm. Adımlarınızı atarken karşınızdaki herkese değil de en yakınlarınıza ve kendinize güvenerek yürümenizi öneririm. Bazıları fark etmeseniz de arkanızdan iş çevirebilir. Yeniay, yaşadığımız enerjilerin ağırlığı ile herkes için endişeleri hatırlatıcı. Ayrıca Bolu ve doğusunda kalan bölgeler için adım atmaktan öte, elde olmayan koşullar yüzünden daha içe kapanma ve mümkün olduğu kadarıyla geri planda hazırlık dönemi gibi. Ne kadar destek, yardım gelse de resmi işlerin halledilmesi, finansal konular zorlayabilir. Deprem sırasında çocukların özellikle korunması ile ilgili çeşitli uyarılar yapıldı. Bu süreçte kızlarımıza da dikkat etmekte fayda var.

Balık yeniayı, 2022 sonunda yaşadığımız hem Akrep Güneş tutulmasını hem de Boğa Ay tutulmasını etkilemekte. Dolayısıyla her iki tutulmanın da haritalarınıza yarattığı etki, bu süreçte açığa çıkacaktır.

Balık yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Boğa ve yükselen Boğalar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler,

İkizler ve yükselen İkizler :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Terazi ve yükselen Teraziler için : Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Yay ve yükselen Yaylar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar,

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Ülkemiz ve Balık yeniayı

Balık yeniayında dış işlerini, ithalat ve ihracatı, üst mahkemeleri, üniversiteleri, deniz ve hava yollarını, geçici sığınmacıları, basın-yayını ilgilendiren konular ana başlıklar olarak görülmekte.

Güney Ay düğümü yönlü oluşan yeniay, yaşadığımız kaotik durum nedeniyle şartları zorlayan koşullara işaretçi. Her ne kadar kalkılıp, düzen yeniden sağlamak istense de zorluklarla mücadele devam ediyor. Beraberinde halkın maddi manevi büyüyen ihtiyaçlarını da görebiliyoruz.  Bu noktada belediyelerin desteği önemli duruyor. Halkı her türlü ihtiyacının yanı sıra içerideki geçici sığınmacıların, komşu ülkelerle ilişkilerin durumu da ardında düzenlemeleri bekleyen başka önemli bir nokta olarak görünmekte. Geri planda yapılan işler ki burada başka ülkelerin faaliyetleri de dikkati çekebilir. Güvenlik çok çok önemli olmaya devam ediyor. Olabilecek her türlü provokatif, terörist hareketlerin yanı sıra ani gelişebilecek, beklenmedik girişimlere de dikkat etmekte fayda olabilir. Konumunda otorite olanlarla ilgili birtakım kararlara bağlı uygulamalar, hareketlilik olasıdır. Diğer ülke hükümetleri kanalında diplomatik çatışmalar sürerken, Mart ayına kadar muhalefet ve hükümeti destek, sonrası ise kopuk tutumlu görebiliriz. Mart ile birlikte halkın üzerindeki baskı yoğunlaşabilir. Amerika ile ilişkiler bu süreçte dikkati çekebilir. AB ya da benzeri kuruluş, ülkelerle ilgili gerek finansal gerek hukuki konular, mecliste ele alınabilir görünse de sonrası olası sorunlara karşı dikkatli incelemekte fayda var. Bunlar her türlü kredi, borçluluk, silahlar yurtdışı gibi konuların yanı sıra yabancılarla da bağlantılı olabilir. Arka arkaya böylesi yüksek magnitüdlü, sorgulanası iki depremin yaşanması, haliyle artçıları da büyütmekte. Yer aktivitelerinin devam ettiği bu süreçte, sağlam olmayan yapılardan uzak durulması gerekmekte. Üniversiteler ve basın-yayınla ilgili düzenlemeler, yapılandırmalar beklenebilir.

Balık yeniayı, ülkemiz için de son yaşadığımız Boğa’daki  Ay ve Akrep’teki Güneş tutulmalarını etkilemekte.

Yukarıda Balık burcunda gerçekleşecek yeniayın, ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Her ne kadar deprem bölgesinden uzak olsak da İstanbul depremini yaşamış biri olarak aynı üzüntüyü içimde taşımaktayım. Yaşlarımız ne olursa olsun, ruhlarımız olabildiğince yorgun ve yaşlı. Tek tesellim o ki bu kadim ulusun devamı için hemen herkesin elini taşın altına koyabilmesi ve birleşme ve aydınlanma yolunda olması. Bir kez daha kaybettiğimiz canlara rahmet, dünya görevi devam edenlere yaralarını sararak ayağa kalkabilme gücü ve mucizevi şekilde güzelleşen yaşam dilerim.  

Azade Öksoy

5 ŞUBAT ASLAN BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

5 Şubat günü saat 21:28  de Aslan burcunun 16°40’ derecesinde dolunay meydana gelecek. Ev sahipliğini üstlenen Aslan burcu sahnede olmak ve yaratıcılığını ortaya koymakla ilgilidir. Gölgesinde kibir, ego, gösteriş yapmak ve müsrüflik barındırır. Liderleri, yöneticileri, tanınmış kişileri, sanatçıları, yönetmenleri,  organizatörleri, eğlence, reklam sektörünü,  mimarlık ve iç dekorasyonu, kuyumcuları temsil eder. Dolayısıyla dolunay sürecinde Aslan burcunun doğasına has özellikleri ve bu gruplara ilişkin gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

İletişimin, plan, program yapmanın, sosyalliğin yoğun olacağı, hareketli, somut, mantıklı sonuca odaklı, tarafların menfaatlerini gözetmeyi ihmal etmeyecekleri fakat empati kurmada, şartların değişkenliğini kabullenmekte zorlanılacak bir süreç!

Yükselende alçakgönüllüğü, detaycılığı, mükemmeliyetçiliği ve çalışkanlığı ile bilinen gölgesinde gerginlik ve detaylardan büyük resmi kaçırabilme durumu olan Başak burcu bulunmakta. Bu dereceye, başkalarına yansıtacak değerli bir şeyin olması, cömertlik, iyi fakat düzensizleşebilen, mutsuzlaşabilen bir zihin, güçlü tutkuların yanı sıra engeller ve hayal kırıklıkları ile ilişkilendirilen  Alkes ve Copula sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz.

Ay’ın Dubhe ile ilişkisi, doğasına sorunları sakince çözme, bulunduğu konumu güç olarak kullanmayı, bencillik ve egoyu, depresyonu katmakta. Güneş ise Alnair ve Rotanev sabitleriyle etkileşimde. Alnair, çekingen, üretken, yardımsever bir doğayı işaret ederken, Rotanev, seyahate, spora yönelim ve nankörlükten ötürü üzüntü anlatır.

Aslan burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Aslan burcunda meydana gelecek dolunayda arkadaşlar, sosyal çevre ilişkileri, dahil olunan gruplar, organizasyonlar, işten elde edilen kazançlar, geleceğe dönük umutlar ve çocuklar, aşk hayatı, yaratıcı faaliyetler, seyahatler, spekülasyon içeren konular ana başlıkları oluşturmakta.

Sabit burçların 13-19, öncü burçların 0-1,  değişken burçların 28-30  dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Hizmet etmek ve fedakarlık, vericilik dengesinde bir dolunay yaşanacak. Mental olarak sorumluluk bilincinde hareket ederek, ikili ilişkiler vasıtasıyla önemli gelişmeler, avantaj yakalama yoluna gidilebilir. Dolunay doğası, duygusal olarak bizi sosyal ortamlarda ben deme yoluna çekerken, yaratıcılığımızı ortaya koymak gereken noktalarda ise daha egodan uzak, toplumsal, hümanist, devrimci yönlerimizi önde tutma gayretiyle görüneceğiz. İki uç arasında dengelenerek, vericiliğin dozunu ayarlamaya çalışacağız. Ortak değer yaratmak ya da karşımızdakilerin sahip olduklarınla ilişkili durumlarda beklenmedik gelişmeler, bu dengeyi sarsacak. 8 Kasım’da yaşamış olduğumuz Ay tutulmasının etkilerini, bizleri biraz sıkıştırarak önümüze koyacak. O dönemdeki kararlar, anlaşmalar, sözleşmeler, hem finansal, hukuksal hem de ilişkiler yönünden geleceğe yönelik umutlarımızda uygulamaya çalıştığımız düzenlemeler, bu dolunayla önümüze gelecek. Atamadığımız adımlarımızı hedefimize yönelik uygulamaya çalışacağız. Burada hedefe ulaşacağım derken, karşınızda birlikte hareket ettiğiniz insanların doğasını iyi incelemenizi, göremediğiniz bir şeylerin olabileceğini düşünerek, ardına da bakmanızı öneririm ki yanılgı, hedef sapması yaşamayın. Kendi değeriniz, sahip olduklarınızı önemseyin. Kardeşler, yakın akrabaların hamlelerinin, dışınızda gelişen faktörlerin de etkisiyle, sizi zorlayabileceğini unutmayın lütfen. Ya da ticari faaliyetlerde bulunuyorsanız yine aynı şekilde adımlarınıza hesaplayın. Ortak kazanımlardan avantaj sağlayabilirsiniz. İlişkilerde kışkırtıcı doğada gerçekleşirken, arada gerginlik yaşanabilir. Arzuların, sevginin naifliğine, vericiliğine karşın, adımlar daha ikircikli, özgür doğada olmayı hissettirebilir. Aksayan, yoluna girmeyen konular ki bunlar karmik de olabilir, gerginliği tetikleyebilir. Sanatsal, sportif faaliyetler konusunda, yaratıcı yönlerinizi ortaya koymada hareketlenebilir ve uzun soluklu işlere yönelebilir, ufkunuzu açacak, hayata bakışınızı değiştirecek konulara yönelebilirsiniz. Eğitim, medya, tanıtım işleri ile uğraşabilirsiniz. Seyahatler gündeminizde olabilir. Sosyal faaliyetler içinde bulunabilirsiniz. Çocuklarınızın evliliği, ortaklığı, davaları ile ilgilenmeniz gerekebilir.

8 Kasım Güneş tutulmasının konularını önünüze seren Aslan dolunayı, 5 Mayıs’ta Akrep burcunda yaşayacak olduğumuz Ay tutulması ile yeniden zorlayacak. Ve artık haritala potansiyellerimize göre iyi, kötü etkileri göreceğiz. O yüzden planlı olmak daha önem kazanmakta.

Aslan dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Boğa ve yükselen Boğalar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar,

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Terazi ve yükselen Teraziler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Ülkemiz ve Aslan dolunayı

Aslan yeniayında ekonomiyi, finans piyasalarını, bankaları, ticareti, ithalat ve ihracatı, gerek halkın gerek ülkenin ekonomik yapısı ve dengesinin yanında, komşu ya da yakın ülke olsun uluslar arası ilişkilerimiz, dışişlerimiz, uluslararası davalar, hukuksal konular, yüksek mahkemeler, ilköğretimden üniversitelere kadar eğitimle ilgili gelişmeler, ulaşım ve taşımacılık, iletişim, basın-yayını ilgilendiren durumlar, ana başlıkları oluşturmakta.

Bu dolunay liderlerle, konumunda otorite, üst yönetici olanlara ve toplumca tanınmış kişilere yönelik gelişmelere işaretçi. Ertelenmeden yapılabilinirse siyasi partilerin adayları daha belirginleşebilir. Milletvekillerini, belediyeler ve belediye başkanlarını ilgilendiren gelişmeleri görebiliriz ki Ekrem İmamoğlu’nu ilgilendiren dava da söz konusu olailir.

Bankaları, finans piyasalarını ilgilendiren gelişmelerin yanı sıra Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Bist ile ilgili gelişmeler gündem yaratabilir. Bist’teki dalgalanmalar devam edebilir.Dolunay, bazı kurumlarda olabilecek görev değişimlerini işaret etse de uygulaması zaman alabilir. Diplomatik, hukuki zorlanmalar olasıdır. Muhalefetin söylemleri, iktidara destek verebilir. Kapalı kapılar ardındaki planlar, görüşmeler dikkati çekebilir. Güvenlikle ilgili zor dönem devam ederken suikaste, teröre, patlamalara dikkat etmemiz gereken bir süreç. Hastaneler, asker ve polisimizin binaları, karargahları, dini yerler ve eğitim kurumlarına dikkat etmekte fayda olabilir. Askeri konular ve Suriye gündem olabilir.Geçici sığınmacılarla ilgili gelişmeler dikkati çekebilir. Deprem olasıdır. İsrail, Amerika, Yunanistan, Irak ile ilgili gelişmelere dikkat! Basın-yayın kuruluşlarını, üniversiteleri ilgilendiren beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Atamalar, değişimler beklenebilir.

Aslan dolunayı, 8 Kasım’da yaşadığımız Güneş tutulmasının ülkemiz açısından işaret ettiklerini ortaya koyarken, bu dönemde yaşanan gelişmeler de 5 Mayıs’ta gerçekleşecek tutulmayla çok daha belirginleşecek.

Yukarıda Aslan burcunda gerçekleşecek dolunayın,  ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

21 OCAK KOVA BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla dolunay

21 Ocak 2023 günü saat 23:53’de Kova burcunun 01°32’ derecesinde yeniay meydana gelecek. Yeniaya ev sahipliği yapacak olan Kova burcu, öngörülmezlik, bilimsellik, entelektüellik, isyanlar, devrimler ve özgürlüklerle ilişkilendirilir. Bilimle, yeni buluşlarla,  mühendislikle, uzayla, havacılık ve uçaklarla, meteorolojiyle, elektrik-elektronikle, astronomiyle, astrolojiyle, radyolojiyle, psikoloji, psikiyatri, pedagoji, öğretmenlik, fotoğrafçılık ve iletişimle de ilişkilendirilir. Dolayısıyla yeniay sürecinde bu özelliklerle birlikte, ilgili meslek gruplarına yönelik gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Sürecin şartları dengeli sayılmaz. İletişim, plan, program yapmak fazlasıyla yoğun. Fakat bunlardan pratik, somut sonuç çıkartabilmek, organize olabilmek, bunlar için düşünülen oranda aktivasyon gösterebilmek, şartlar karşısında esnemekte, empati kurmakta zorlanan bir yapıyla karşılaşabiliriz.

Yükselende adalet, diplomasi, politika, denge, uyum, sanat, genç kadınlarla ilişkili, güvensizlik ve yaşadığı kararsızlıklarla denge kaybı yaşayabilen Terazi burcu bulunmakta. Yükselen derecesine Minkar ve Algorab sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Her iki sabit yıldız da benzer etkileri taşır ve girişkenlik, yaratıcılık, sabır, tutku, hırs, kurnazlıkla ilişkilendirilirler.

Güneş ve Ay ise kararlılık, cesaret, risk alabilmek ve hızlı hareket etmeyi anlatan Altair sabit yıldızı ile birlikte.

Kova burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Kova burcundaki yeniayda ev, aile, köklerle ilgili konular, emlak, arsa  gibi taşınmaz işleri, çocukların kontrol etmekte zorlanabilecekleri, başkalarından gizledikleri durumlar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Sabit burçların 0-4, öncü burçların 29-20, değişken burçların 14-18 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Yine karşılıklı ilişkiler dengesine dayalı, hem ilişkide daha özgür ve sorumlu davranışa götüren hem de geleceğe dönük umutlarınıza yeni bir pencere açtıran Kova yeniayındayız. Sosyal gruplarımız, sahip olduğumuz değerler, aile bireylerimiz açısından daha geleneksel yapıyla düşünüp, hayatımızın akışına katkı yapmak istiyor olabiliriz. Yeniay, sahip olduğumuz altyapımıza daha cesaretli ve yenilikçi, bir yandan toplumsalcı, sevdiğiyle birlikte hareket etme eğiliminde olan ama bireyliğini koruyan bir yapıyla, baştan ve sahip olduğunuz tabana yönelik köklü değişimleri getiriyor. Yeniay ile birlikte retrodan çıkan Mars ile çok daha rahat adımlar atılabilecek. Aynı şekilde Merkür’ün de düze geçmiş olması aklı, hesabı, iletişimi, yazışma, anlaşma ve sözleşmeleri, ticareti içeren konularda da ilerleyebilme, büyüme imkanı tanımakta. Fakat abartılı, yüksek kararlar alınıp, taleplerin de büyümesi ve beraberinde hırsı barındırması, son noktayı koyma arzusuyla çıkış yaparken, kararını belirleme gerekliliğini de doğurmakta. Ortaklı kazanımlarda, borç alacak, her türlü ödemeler dengenizi etkileyecek durumları sistemli şekilde yapılandırma yoluna gidebilir, ciddi kararlar alabilir, anlaşmalar yapabilirsiniz. Bu gelişmeler sizin hedeflerinizi, toplumsal statünüzü etkileyecek konular görünmekte ki önemli noktalara taşıyabilir. Eğitim faaliyetlerine yoğunlaşabilirsiniz. Yaratıcı yönlerinizi uzun soluklu açığa çıkartacak faaliyetlere girişebilirsiniz. Bir yandan özgür öte yandan benim yoldaşım ol diyebileceğiniz ilişkiye adım atabilirsiniz. Karar alıp da gerçekleştiremediğiniz ya da ertelemek durumunda kaldığınız seyahatlerinize çıkabilir, buralarla ilgili fırsatlar yakalayabilirsiniz. Acele işe şeytan karışır diyin ve kazalara, yaralanmalara karşı dikkatli olun lütfen. Şiddete meyilli insanlardan da uzak olun. Hava yoluyla bulaşabilen hastalıklara karşı hem kendinizi hem de çocuklarınızı koruyabilmek adına bağışıklık sisteminizi kuvvetli tutmaya çalışın. Aynı zamanda tanı konulmakta zorlanılan hastalıkların yanı sıra alerjik durumlar da görülebilir.

Kova yeniayı, 25 Ekim’de yaşanan Akrep Güneş tutulmasının etkilerini açığa çıkartıyor. Aynı zamanda bu dönemde yaşantınıza temelden ve köklü yansıyan başlangıçların etkileri, 20 Nisan’da Koç burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulmasıyla daha belirgin deneyimlenecek. Dolayısıyla atılan her adımın geleceği şekillendirdiğinin farkındalığıyla ilerliyoruz.

‘’ Kendilerini geleceğe hazırlayanlar, doğru yoldadır demektir. Henrich Ibsen ‘’

Kova yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

İkizler ve yükselen İkizler :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Başak ve yükselen Başaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Terazi ve yükselen Teraziler için : Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler,

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri,

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar

Ülkemiz ve Kova yeniayı

Kova dolunayında vergi, kredi, sigorta, faiz, borçluluğumuz dahil her türlü finansal konu, organize suçlar ve halkın güvenliği ana başlıkları oluşturacak.

Kova yeniayı, ekonomi ağırlıklı. Bankalar, finans kuruluşları, finansal sistem ile ilgili görünmekte. Sıkışıklıkları içinde barındırırken süreçte kredi, faiz oranları ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Faizler bir süre daha baskılanabilir. İthalat, ihracatta her ne kadar zorluklar aşılmaya çalışılsa da baskıyı yok edecek düzeyde görünmemekte. Konumunda otorite, üst düzey yönetici olanlar için baskılayıcı olabilir. Milletvekilleri, belediyeler, belediye başkanları, yerel yönetimlerle ilgili konulara odaklanabiliriz. Yeniay, anayasa çalışmaları ve seçim konusunun yanı sıra muhalefet yöneticileri, mensupları, düşün insanları vs.ile ilgili gelişmeleri gündeme getirebilir. Güvenlik konuları önemini korumaya devam ederken, operasyonlar, askeri konular mümkündür. Gizli düşmanlıkların, kapalı kapılar ardında hazırlanmış planlar uygulamaya konulmak istenebilir ve bu durum yoğun baskı oluşturabilir. Patlamalara, saldırılara karşı tedbirli olmamız gereken döneme maalesef devam ediyoruz.

Üniversitelerle ilgili hukuki durumların yanında, uluslararası davalarla ilgili konulara dikkat kesilebiliriz. Burada bazı şeyler destek gibi görünse de olayın arka planını daha derin incelemekte fayda olabilir. İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden uygulanmasına yönelik girişimler ilerleyen süreçte daha artabilir. Geçici sığınmacıların durumlarına yönelik düzenlemeler gelebilir. Deprem olasıdır. HAARP’a dikkat! Türkmenistan, Özbekistan ilişkilerinin gelişmeye yönelik olaylar gözlemlenebilir. İngiltere, Yunanistan, Suriye, Irak, Afganistan, 26 Ocak’ı takiben işid ile ilgili durumlar dikkati çekebilir.

Kova yeniayı, ülkemiz açısından da 25 Ekim’de gerçekleşen Güneş tutulmasının etkilerinin hareketlendiği dönem. 20 Nisan’da gerçekleşecek Güneş tutulması da bu süreçte yaşanacak olayların etkilerini daha açığa çıkartacak enerjilere sahip görünmekte.

Yukarıda Kova burcunda gerçekleşecek yeniayın,  ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

2023 YILI 1.AY YALPALAMASI DÖNEMİ

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız. Güneş, 29 Ocak gecesi Kova burcunun 08°49’ derecesinde Ay düğümüleri ile t-kare dediğimiz zorlayıcı açı kalıbını oluşturacak.

Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, yangınların, kazaların, patlamaların, depremlerin, volkanik patlamaların, heyelanların, göçüklerin,  mevsimsel hava şartlarındaki anomaliler  gibi doğal afetlerin, kazaların, sosyopolitik , sosyoekonomik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, gösterilerin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir.

Buna göre  15 Ocak – 9 Şubat tarihleri arasını  bu anlamda gerilim arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Ay yalpalaması ile ilgili detaylar için yukarıda verdiğim yeni tarih aralığını dikkate alarak, aşağıda linki bulunan eski yazımdan bilgi anlamında  faydalanabilirsiniz.   

Azade Öksoy

7 OCAK YENGEÇ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

7 Ocak günü saat 02:07’de Yengeç burcunun 16°21’  derecesinde 2023’ün ilk dolunayı meydana gelecek. Dolunaya ev sahipliği yapacak olan Yengeç vatan, millet konularının yanı sıra anaç, tutucu, hassas yapılı, ailesine düşkün yapılıdır. Gölgesinde ajitasyon, kıskançlık görülür. Halkı ilgilendiren konularınla birlikte sağlık, konaklama, otel, emlak, gıda, yiyecek, içecek, catering sektörü, çocuklarla ilgili işleri, psikologlar, tarihçiler, antikacılar ve kamu hizmetlerini de anlatır. Dolayısıyla dolunay döneminde Yengeç özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

İletişimin, plan, program yapmanın, caymanın, üzerinden yeniden geçmelerin, eski yazışmaları, sözleşmeleri, kararları yeniden ele almanın bol ama harekete geçebilmenin bir o kadar zor olduğu, motivasyonu düşük bir süreç.

Yükselende diplomasinin, adaletin, denge ve uyumun burcu, gölgesinde kararsızlık, yüzeysellik, güvensizlik ve denge kaybı riski bulunan Terazi burcunu görmekteyiz. Bu dereceyi Arcturus ve Spica sabit yıldızları etkilemekte. Arcturus, Harekete geçip, ilk adımı atabilme cesaretini ve yol bulup, yön gösterebilmeyi anlatmakta. Spica ise çekicilik, varlık, ün, onur, sanatsal yetenekler ile ilişkilendirilir. 

Güneş, politikada, artistik konularda şansla ve cömertlikle ilgili Vega’nın yanı sıra kararlılık, dayanıklılık anlatan, eğitim, öğretim konularıyla da bağlantılı Rukbat ile birlikte.

Ay ise yeni yöntemler bulmak, muhafazakar yapıya sahip olmakla ilişkilendirilen Canopus ve sıradan olanı allayıp, pullayabilme ve ufak bir hareketin büyük sonuçlara varmasıyla, ün ve zenginlikle alakalı Sirius ile birlikte görülmekte.

Yengeç burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Yengeç dolunayında kardeşlerle, akrabalarla, komşularla ilişkiler, eğitim, yazım, çizim, medya, tanıtım, ticari faaliyetler, seyahatler, hayat felsefesini etkileyecek gelişmeler, hukuksal, yabancıları, yurtdışını ilgilendiren konular ana başlıklar olarak görülmekte.

Öncü burçların 13-19, sabit burçların 29-30, değişken burçların 0-3 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

İlişkilerde dengesine yönelik konular ve mantaliteniz, hayata bakışınız arasındaki dengeyi ilgilendiren bir dolunay süreci. Özgür ilişkiler, kişinin kendine kattığı maddi-manevi değerlerde daha özgür olabilmesi yönünde yüksek hareketlerle ilerleyebilme arzusu taşıyabilirsiniz. Fakat bu dolunayın şartları kolay ivmelenebilmeye ne yazık ki müsait gözükmemekte. Harekete geçseniz de geri dönüp, yeniden gözden geçirilmesi gereken ve adeta yeniden doğuma benzeyen, dönüştürülmesi gereken durumlara işaretçi. Farklı bir boyuta geçme hayali. Ama nasıl ? Burada doğru çözümü henüz bulamamış olabilirsiniz ki duygusal konuları ilgilendirebileceği gibi aileniz, liyakatınız, statünüz hayata bakışınızı etkileyebilecek durumlar da ilgili görünmekte. İşiniz ve hedefleriniz kadar evlilikle, varsa ortağınızla ilgili durumlar da bunlara dahil. Şartlara karşıdan bakınca sistemli, mantıksal bir düşünsel yapı oluşturmak ve o çerçevede irade koymak zaman isteyebilir. Kararlarınızı gözden, planlarınızı, varsa anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi enine boyuna tekrar gözden geçirin. Mars 12 Ocak, Merkür ise 18 Ocak’ta düze geçecek. Retrolar tamamlandıktan sonra daha rahat ilerleme fırsatı yakalayabileceksiniz. Ve 31 Ocak civarında bu dolunayın konuları yine konunuz olabilecek. Siz de çok daha akılcı çözümlerle ilerleme fırsatı yakalayabileceksiniz. Eğitim, medya, basın yayınla ilgili konularının yanı sıra seyahatler, hukuksal durumlar da gündeminizde olabilir. İşiniz, ticari faaliyetlerinizle ilgili eski anlaşmalarınızı gözden geçirebilirsiniz. Akademik işleriniz, tez ya da kitap yazımlarınız, yayıncınızla ilgili işlerinizde sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Eğitime başlamak, seminer vermek istiyorsanız bunu 18 Ocak’tan sonra yapabilirsiniz. Emlak alım-satım işlerinizle uğraşabilirsiniz. Bu dolunay, 25 Ekim’de Akrep burcunda yaşanılan Güneş tutulması ile ilişkili. O dönemde gündeminizde olan konularla ilgili yol almaya çalışırken, sözleşmeler, anlaşmalar gündeminizi doldurabilir. Kredi, vergi, borç, nafaka gibi ödemeler, miras konuları ile ilgili gelişmeler de bunlara dahil olabilir. Tutulma ile açığa çıkacak durumların size avantajlı yansıması açısından şartları çok boyutlu irdeleyerek, sistemli yol almanızı öneririm.

Yengeç dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Boğa ve yükselen Boğalar için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri, umutları

İkizler ve yükselen İkizler :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar, 

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Başak ve yükselen Başaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler,

Terazi ve yükselen Teraziler için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Kova ve yükselen Kovalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Balık ve yükselen Balıklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler,    babanın parası, ek işler,  annenin  kredi, borç, miras durumları.

Ülkemiz ve Yengeç dolunayı

2023’ün ilk dolunayında halk, yaşam kalitesi, sağlık ve refah koşulları dahil halkı ilgilendiren her konu, iç işlerimiz, uluslararası anlaşmalar, diplomasi, savaş ve barışı, müttefiklik mi değil mi sorularını ilgilendiren gelişmeler, açık düşmanlıklar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Ülke haritamızın ilerletilmiş Mars ve Merkür dereceleri üzerinde gerçekleşen dolunay, gizli düşmanlıkları, gizli anlaşmaları, planları görünür hale getiriyor ve ivmelendiriyor. Bu noktada güvenlik konusu yine vurgulanıyor. Patlamalara, saldırılar ve askerimizi ilgilendiren durumlar yaşanabilir. Gerek genel gerek yakın komşu ilişkilerimizdeki hassas dengenin durumu, NATO, AB gibi paktlarla, ABD, İngiltere, 15 Ocak’ı takiben İsrail  ile ilişkilerine dikkat çekebilir.

Belediyeler, belediye başkanlarını, Ekrem İmamoğlu’nu, liyakatlarını ilgilendiren gelişmeler gündem oluşturabilir. Muhalefet parti yöneticileri, mensupları, gazeteciler, düşün insanlarına yönelik gelişmelere açık bir süreç olduğu gibi para piyasaları üzerinde de etkin görünmekte. Seçim ve anayasa çalışmalarını alakadar eden konularla ilgili bilgilendirmeler Merkür retrosundan sonra gelebilir. Gelişmeler kırılganlıkları etkilemekte. Bankalar, finans kurumları, borsa ile ilgili durumlar, kredi, vergi oranlarını, borç ödemelerini ilgilendiren gelişmelerin yanı sıra şirketlerin stratejik ortaklıkları ve rekabet piyasalarında kırılgan durumlar yaşanabilir. Bazı kararların duyurulması gecikebileceği gibi bazılarının revize edilmesi ya da geri dönüşler, sıkışıklığı çözebilecek gibi durmuyor.  Muhalefetin içindeki iletişim, anlaşma problemleri daha belirginleşebilir.

7 Ocak’ta meydana gelecek dolunay, 25 Ekim’de Akrep burcunda yaşanan Güneş tutulmasıyla ilişkili. O dönemin etkileri açığa çıkıyor ki bu gerek finansal gerek hukuksal gerek yönetimi ilgilendiren gelişmelerle alakalı. Ve bu dönemde atılacak adımların etkileri, 20 Nisan’da Koç burcunda meydana gelecek Güneş tutulması ile iyice belirginleşecek.

Yukarıda Yengeç burcunda gerçekleşecek dolunayın, ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

ASTROLOJİK AÇIDAN 2023

Güzellikleriyle, zorluklarıyla bir yılı geride bırakıp, yeni bir yıla geçmenin heyecanını taşıyoruz. Burada hemen bana 2023, 2022’den daha kolay mı olacak dediğinizi duyar gibiyim. Maalesef pek öyle olmayacak. Gelin biraz göz gezdirelim!

Öncelikle 2023 yılına 12 Ocak’a kadar sürecek olan Mars ve 18 Ocak’a kadar sürecek olan Merkür retrolarıyla giriyoruz. İletişim, anlaşma, sözleşme yapmak ve ilerleyebilmek için zor süreç devam ediyor. Epeydir iki ileri bir geri modunda yapıp, yapıp zaten geri düşüyorduk. Her iki gezegenin de retrodan çıkması, işleri daha akıcı hale getirecektir. Fakat şunu da hatırlatmalıyım ki Mars’ın out of bounds ya da exdec dediğimiz konumda olduğunu ve girişimlerin, mücadelelerin oldukça yüksek oktavlı geliştiğini yazmıştım. Bu durum 5 Mayıs’a kadar devam edecek. Sonrası Mars daha normale dönse de bu sefer de Venüs’ün, Mars’ın bayrağını devir aldığını gözlemleyeceğiz ki Venüs, diplomasi, denge, para ile de alakalıdır. Ülkemiz haritasında hem Güneş’imizin de içinde bulunduğu 5 ve 11.evlerimizi ilgilendirmekte. Astroloji bilmeyenler için yazarsak ; bahar ayları hem otorite, üst düzey yönetici konumunda olanları, ülkemizi, sadece hükümeti değil muhalefet kanadı yöneticilerini, mensuplarını, yine bu kanattan düşün insanlarını, gazeteci, yazar vs. yi gençleri ilgilendiren gelişmeleri, anayasa çalışmalarını, meclisi, milletvekillerini, belediyeler ve belediye başkanlarını, ülkemizin NATO, AB gibi kurumlarla igili durumları, ülke güvenliğimizi ve finans piyasalarını içiren gelişmeleri işaret etmekte. Yani gündem oldukça dolu!  

2023, yıla çift retrolu girmenin yanı sıra önemli gezegen değişimleriyle de anılacak. Pluto, 23 Mart’ta kısa bir süreliğine Kova burcuna girecek ve gelişmelerle ilgili fragmanı göreceğiz. Aslında bunu bir başka yazıda ele alacağımdan. Yine de burada dünya üzerinde halkların dirilişine, gücün otokrat, tiran yöneticilerden, halka geçişine yardımcı olacağını söyleyeyim. Şu var ki ülkelerde kendi alt yapıları doğrultusunda gelişecek şekilde sosyal demokrasinin oluşabilmesi oldukça sancılı bir süreçte şekillenecek. İnsan hakları ve eşitlik talepleriyle birlikte halk hareketleri artacak. Ülke yönetimleri, yöneticileri devrilecek, sınırlar değişecek. Bazı ülkeler radikal sağı deneyimelecek. Örneğin, İran’da Mahsa Amini’nin öldürülmesiyle başlayan olaylar şu anda olduğu konumdan daha da sertleşecek ve yakın gelecekte İran’da rejim değişikliğini görebileceğiz.

Pluto’nun bir başka etkisi de teknolojik, bilimsel konulara olacak ki onu sadece çok çeşitli alanlarda gelişim olarak değil  silahlar üzerinde de gözlemleyeceğiz. Halen dünyanın çeşitli bölgelerinde savaş devam ederken nükleer silahların kullanımı gündeme geliyor. Pluto’nun 2023’de Kova’da kısa kalacağı bu dönemde bu yönde tehditler olsa da umudum kullanılmayacağı yönünde.  Ayrıca bu süreçte bilim ve siyaset de dahil her kategoride, güçten düşme endişesi taşıyan güç odaklarının,  sahip oldukları potansiyeli daha manipülatif  kullanacaklarını göreceğiz.  Pluto’nun ülke haritamızdan geçişi ise bizler için adeta yeniden doğmak durumunda olduğumuz, zorlu bir sürecin işaretçisi. Ekonomik sistemden tutun, yaşanması beklenen doğal afetler karşısında can kaybını azaltabilmek adına tedbiri öğrenmeye kadar.

Bir başka önemli gezegen Satürn, 8 Mart’ta Balık burcuna geçiyor ve 25 Mayıs 2005’e kadar burada transit edecek. Bu süreçte sıvılardan, sulardan, denizlerden, derelerden doğabilecek sağlık ve yaşam  koşullarını etkileyen problemler yaşanabilir. Ülkelerin denizlerdeki faaliyetlerinde artış, deniz savaşları yaşanabilir ki 2026’da Neptün’ün Koç burcuna geçmesi bu durumu daha belirginleştirebilir. Bizde adalar, Kıbrıs, kıta sahanlığı sorunları olarak ortaya çıkabileceği gibi  donanmamızın daha güçlendirilmesini bekleyebiliriz. Yine bu etki 2019 yılında sizlere paylaştığım su kaynaklarımızı etkileyecek. Bu sebeple devlet eliyle su kaynaklarımızın tasarruflu yönetiminin önemi vurgulanmakta. Bir kez daha vurgulamak istiyorum ki çok yakın gelecekte su ve su kaynaklarının kullanımı dünyada silah kadar önem kazanacak. Yine bu dönem uyuşturucu sorunuyla daha farklı mücadele etmemizi, çözüm getirmemiz gerekliliğini  görebiliriz. Sağlık hizmetlerinde, ilaca erişimde sorunlar artabilir. Dünya genelinde din, spritualizm yoluyla insanları kontrol etme arzusunda olanların iştahları kabarabilir. Ülkemiz için oldukça önemli olan ve değişimin esas bu tarihler civarı ve sonrası gerçekleşmeye başlayacağını işaret eden, 28 Ekim’’de gerçekleşecek Boğa Ay tutulması, istiklal  mahkemeleri haritasını da tetiklemekte. Satürn’ün ülke haritasından geçişi zaman içinde yönetsel değişimleri işaret etse de şu dönemde uluslararası ilişkilerde, dış ticarette, yurtdışı ile ilişkili davaları da kapsayan konularla ilgili  gelişebilecek baskıları göstermekte.   

Jüpiter, 16 Mayıs’ta şu anda transit etmekte olduğu Koç’tan, Boğa burcuna geçecek. Şu anda demir-çelik, inşaat malzemeleri, cam gibi sektörlere etkisinin metaya, kıymetli madenlere, gıdaya yöneldiğini görebiliriz.  Venüs, 23 Temmuz ve 4 Eylül arasında retro hareketini yapacak. Bu süreçte 17-24 Ağustos ve 13 Eylül-21 Eylül arası Jüpiter ile de sert görünüm yaparak, gerek diplomasiyi gerekse piyasaları sarsabilir.  Bu civarlar konumunda önemli olanlarda görev değişimlerini  getirebilir.

Boğa-Akrep aksında meydana gelen tutulmalar 5 Mayıs ve 28 Ekim Ay tutulmaları şeklinde gerçekleşerek, 8 yıl ara verecek. 20 Nisan’da ve ardından da 14 Ekim’de gerçekleşecek olan Güneş tutulmaları ile artık Koç-Terazi aksına geçiş yapıyoruz. Ekonomik, ticari alanda zorlukların daha da artacağı bir yıl öngörebiliriz.

Mars’ın 12.evimizden geçişi konusunda epeydir endişelerimi dile getirmekteyim. Gizli düşmanlıkların aktif olduğu, suikastlere, saldırılara açık bir süreç.  10 Nisan ile birlikte bu enerji daha açık hale gelecek. Tansiyonun yüksek göründüğü Mayıs dahil bu dönemler oldukça öne çıkmakta. Seçim normal belirlenen 18 Haziran Pazar günü yapılsa ya da diğer bir olasılıkla 14 Mayıs’a çekilse de hükümette bir değişiklik olmayabilir. Bu değişim 2024’ü takiben gerçekleşebilir. Fakat önümüzdeki aylar beklenmedik bazı gelişmelere gebe görünmekte. Burada güvenlik ve yargıyı ilgilendiren durumlar olasıdır. Yine bu dönemde geçici sığınmacıların yanı sıra ABD’nin de faaliyetlerine dikkat edilebilir. Aslında yılın ilk yarısı oldukça yorucu. Bunların tarihlerini sosyal medya hesaplarımdan bölüm bölüm paylaşacağım. Fakat 15 Nisan-9 Mayıs, 17 Mayıs-24  Mayıs, 17-18 Haziran tarihleri arası krizlere açık görünmekte. Aynı zamanda 18 Nisan- 6 Mayıs arasında Venüs-Mars ikilisi exdec durumda olacaklar. Bu da diplomatik, hukuki, finansal, güvenlik dahil mücadele gerektiren her konunun üst oktavdan vurgulanacağını öngörebiliriz.  

Yeni yılın hepinize sağlık ve mutluluk  getirmesi dileklerimle.

Azade Öksoy