Blog

12 AĞUSTOS KOVA BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

12 Ağustos günü saat 04:35’de Kova burcunun 19°21’ derecesinde dolunay meydana gelecek. Dolunayın ev sahibi Kova, entelektüellikle, bilimsellik, sıra dışı tutumla, öngörülmezlikler, isyanlar, devrimler ve özgürlüklerle ilişkilendirilir. Bilimle, yeni buluşlarla,  mühendislikle, uzayla, havacılık ve uçaklarla, meteorolojiyle, elektrik-elektronikle, astronomiyle, astrolojiyle, radyolojiyle, psikoloji, psikiyatri, pedagoji, öğretmenlik, fotoğrafçılık ve iletişimle de ilişkilendirilir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde bu özelliklerle birlikte, ilgili meslek gruplarına yönelik gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Dolunayda şartlar uğraşılan konular üzerinde koşturmaya, emek harcamaya müsait. Fakat arzulandığı oranda düzeni kurabilmek, uygulanabilir sonuç elde edebilmek yani verim elde etmek kolay olmayabilir.

Yengeç burcunun yükseldiği batı bölgelerimizde kalanlarda şartlar daha hassas. Ailevi, duygusal konularla ilgili hareketlilikte, dengelenme ihtiyacında ve ele aldıklarını tamamlama gayretinde olacaklar. Aslan burcunun yükseldiği kısımda kalanlar kimliğin, egonun daha öne çıkartılmak istenileceği şartlar görülebilir. Yükselen derecesine Aludra ve Al Tarf sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Aludra, birtakım tehlikelerle karşılaşabilmenin yanı sıra karanlıktan korkmak ve köpek ısırmalarıyla ilişkilendirilir. Al Tarf ise, ruhsal ve zihinsel anlamda güçlülük, az bilinen yerlerle bağlantılar, ticari yolculuklar, boğulma tehlikesi anlatır.

Ay’ın Castra, Güneş’in ise Tania Borealis ilişkisi bulunmakta. Castra, art niyet ve kontrolsüz öfke anlatırken, Tania Borealis otokontrole sahip, sakin fakat huzursuz, güvensiz yapıyı işaret eder.

Kova burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Kova dolunayında eşin kazanımları, kredi, vergi, borç, burs, nafaka, miras, kazanımlarınız, yatırımlarınız, ameliyatlar, çocukların statüsünü ilgilendiren gelişmeler ana başlıklar olarak görünüyor.

Sabit burçların  16-22, öncü burçların 8-10 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar dolunaydan öncelikli etkilenecekler. (Sabit burçlar : Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Kova dolunayı, ikili ilişkilerde tamamlanmamış, sistem getirilmesi gerektiği halde yeterince olmamış işler, kazanımları ilgilendiren durumlar ve sizi ve size ait her türlü yatırımı farklı boyutlarıyla ele alma süreci işaret etmekte. Bir yol ayrımına gelindi. Gerekli düzenlemeler için sorumluluk almaktan sakınmayın ve bunu bilinçli gerçekleştirin. Gelişmek için bazen sıkı sıkıya bağlı olduklarımızda da değişim gerekir. Hiçbir konuda kurban olmayın. Kendinizi sevin, donanımınıza, yeteneklerinize göre sizi sağlam bir alt yapıyla büyütecek şeylerle beslemeyi ihmal etmeyin. Tabii beraberinde egoyu aşırı beslemekten uzak durarak! Bu süreçte bazıları için ilahi adalet bazıları içinse hukuki boyut devreye girebilir. Ekim, Kasım aylarına gelindiğinde çok daha farklı bir noktada olduğunuzu göreceksiniz. Dolunay, hedeften düştüğünüz noktada oluşan geçmiş kırılganlıklarınıza, kendinizi başkalarına ben buyum diye göstermek istediğiniz noktada aldığınız yaralarınıza destek olmakta. Beraberinde beklenmedik gelişmelerle hayatınızda uğraştığınız konuyu sonlandırabilmek adına yapıcı hareket ettiğiniz taktirde, güçlü adımlar atabilirsiniz. 16 Mayıs’ta Akrep burcunda yaşanılan tutulmanın etkilerini göreceğiniz, bunların hedeflerinizi, statünüzü etkilediği günler yaşanıyor. Ve tüm bunlar bireysel ya da muhatap olduklarınızla ilgili kazanımları ilgilendirmekte. Devletle, resmi kurumlarla yarım işleriniz varsa,  onları ilgilendirmekte. Dolunay ile birlikte sevgiyi, aşkı adeta sahne önündeymiş gibi yaşayanları görebiliriz. Zevkler ve kendinize verdiğiniz değerde de daha ben odaklı, şatafatlı tavırlar, farklılığımı göstermek istiyorum dercesine ortaya koyulan tarzlar deneyimlenecek. Duygulardaki bireysellik, özgürlük ihtiyacı sahip olma dürtüsü kuvvetli olanlarda krizli durumlara neden olabilir. Süregelen şartları değiştirecek bu durum kendisini Ekim sonuyla birlikte daha net gösterecek. Bu dönem maddi-manevi her türlü değerin yaratımı, sevgi konusunda attığınız adımlara dikkat edin. Hassas ayar yaparcasına düşüncelerinizi, planlarınızı yapın ki yıl sonunda yaşanacak iki tutulma da bu süreçle oldukça bağlantılı. Bir dönemece gelindi. Karmik ödeşmeler var. Bu dönemeci ne kadar doğru tasarlarsanız, o kadar olumlu sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Şiddete meyilli kişilerden uzak durun. Boyun, boğaz bölgesi ile ilgili sorunlar yaşanabilir.

Kova dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri, umutları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Terazi ve yükselen Teraziler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları

Akrep ve yükselen Akrepler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Ülkemiz ve Kova dolunayı

12 Ağustos’ta Kova burcunda meydana gelecek dolunayda uluslararası ilişkiler, ticaret, ithalat, ihracat, hukukla bağlantılı konular, ulaşım, iletişim, eğitim, basın-yayın, turizm, sığınmacılar ana konu başlıklarını oluşturmakta.

Kova dolunayında dış ilişkilerimiz, davalar, ticaret, ithalat, ihracat rakamları ve bunların hem halkın durumuna hem de kredilere, vergilere, borçluluğumuza dikkati çekmekte. Dış ilişkilerde istikrarlı bir denge tutturmak kolay görünmemekte. Beklenmedik durumlara gebe diyebiliriz. Bu durum piyasalara da yansıyabilir. Dışarıda devam eden davalar sanki kendini nispeten biraz daha hissettirir gibi olsa da dolunay sürecinde bunun baskısı hissedilebilir. Bazı görüşmeler, anlaşmalar yapılsa da şartlar beklenildiği gibi gelişmeyebilir. Bazı malların fiyatlarında değişimler bekleyebiliriz ki bunlar ithalata dayalı olabilir. Bankalarla durumları ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Turizm sektörünün zorlandığı şu dönemde iç turizm daha önde görünse de o da tatmin etmeyebilir. Sektörün nefes alması 2024 sonunu bulabilir. Geçici sığınmacılar, düzensiz göç sorunu, onlarla ilgili gelişmeler gündem yaratabilir. Mars’ın 12.evimize giriş yapacak ve 11 Nisan’a kadar orada transit edecek olması şartların kontrolünü zorlaştıran bir faktör. Kapalı kapılar ardında birtakım hazırlıkları anlatabileceği gibi gizli düşmanlıkların da bu dönemde aktif olacağını gösterdiğinden, güvenlik açısından dikkat edilmesi gereken bir döneme girmekteyiz. Teröre, suikastlere karşı dikkatli olmalıyız.  İçeride tansiyonu yükseltecek durumlara sebep olabilir. Muhalefet kanadından parti yöneticilerine, gazetecilere, yazarlara, düşün insanlarına yönelik tutukluluklarla, davalarla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Basın-yayın kuruluşları, mensuplarını ilgilendiren gelişmeler beklenebilir. Bu süreçte ilköğretimden, üniversitelere kadar eğitimle ilgili gelişmeler de gündem yaratabilir. İngiltere ve AB ile ilişkiler bu dönemde daha öne çıkabilir. S400 leri konuşabiliriz. Deprem yaşanabilir.

Yukarıda Kova burcunda meydana gelecek dolunayın ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

28 TEMMUZ ASLAN BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

28 Temmuz günü saat 20:55’de Aslan burcunun 05°39’  derecesinde yeniay meydana gelecek. Ev sahibi Aslan yaratıcılığını sergilemek, sahnede olmakla ilgilidir. Gölgesinde ego, kibir, gösteriş, müsriflik vardır. Liderleri, yöneticileri, tanınmış kişileri, sanatçıları, yönetmenleri,  organizatörleri, eğlence, reklam sektörünü,  mimarlık ve iç dekorasyonu, kuyumcuları temsil eder. Dolayısıyla yeniay sürecinde Aslan burcunun doğasına has özellikleri ve bu gruplara ilişkin gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Yeniay sürecinde tempo yüksek, kararlı bir şekilde harekete, mücadeleye açık. Fakat beklenmedik gelişmeler karşısında esnemek, uyum sağlamak ve somut, uygulanabilir sonuç elde etmek kolay olmayabilir.

Yükselende, geçtiğimiz  Oğlak dolunayında olduğu gibi entelektüel, sıra dışı ve özgür tavırlı, isyanlarla ilişkili Kova burcu bulunmakta. Bu deceye Sualocin sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Sualocin, naif, çekingenlik ya da aşırı güven arasında değişebilen, etkileyici karakter özelliği ile ilişkilendirilir.

Güneş, Ay ikilisi ise Al Tarf ve Praeseape etkileşiminde. Praesape, enfeksiyon hastalıklarına yatkınlığın yanı sıra art niyet, saygısız tutumla alakalıdır. Al Tarf ise zihinsel ve ruhsal güçlülük, refah, ticari yolculuklar, boğulma riski işaret eder.

Aslan burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Aslan burcunda meydana gelecek yeniayda günlük işleriniz, iş ortamınız, sağlığınız, eşin kontrol etmekte zorlanabileceği durumlar, çocukların kazanımları, evcil hayvanlarınızla ilgili gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte.

Sabit burçların  2-8, değişken burçların 18-22 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar yeniaydan öncelikli etkilenecekler. (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Günlük işlerinizi, işinizi yoluna koymanız için karşınızdakilerle görüşmeler, anlaşmalar yapacağınız, bazı işlere adım atsanız bile sonlanmayacak bir yeniay sürecindeyiz. Kararlarınız, süregelen düzene farklılık getirmek ve bunun hayatınızda temelden başlayarak oturtmak niyetini taşıyabilir. Ve bu yönde radikal görüşleriniz, planlarınız olabilir. Aşama aşama farklı dokunuşlarla sisteminizi kuruyorsunuz. Sabit fikirlilerin, sabit davranışlılarla aynı yöntemde ısrarcı olanların çatışabileceğini göz ardı etmeyelim. Kavga ortamından, gereksiz tartışmalardan, stresten kaçının. Sonuca ulaşamaz ve havanda su dövdüğünüzün farkına varabilir, tabiri caizse kanın beyninize sıçradığı ile kalırsınız. Bazılarının işi gövde gösterisine kadar vardırabildiğini görebilirsiniz. Bir süredir askıda kalmış para pul, hukuk, eğitim ya da sizi büyüteceğini düşündüğünüz hangi konuyla ilgileniyorsanız, onunlar ilgili gelişmeler gündeminizde olabilir.  Geçmişten gelen ve karmaşıklaşmış işlerin üzerine girebilirsiniz. Taşınma hazırlıklarına, tamiratlara   koşturabilirsiniz.  Bazılarının sosyal çevreleri değişiyor. Eski sağlık konularınızla uğraşabilirsiniz. Tansiyon, kalp damar hastalığı riski taşıyanların biraz daha dikkat etmesinde fayda var. Yaralanmalara, kazalara açık bir süreç .

Yeniay, 16 Mayıs’ta Akrep burcunda gerçekleşen Ay tutulmasını tetiklemekte. Bu süreçte tutulmanın hayatınızda etkilediği alanlarda hareketlenebilirsiniz.

Aslan yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba

İkizler ve yükselen İkizler :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Terazi ve yükselen Teraziler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Kova ve yükselen Kovalar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Ülkemiz ve Aslan yeniayı

28 Temmuz’da Aslan burcunda meydana gelecek yeniayda halkın ve ülkenin ekonomisi, bankalar, tüm finans kurumları, hazine, maliye ve milli kaynaklarımızın durumu ile ilgili konular ana başlıklarımız olarak görülmekte.

Halkın cebini, ülkenin ekonomisinin durumu ile alakalı bir yeniay. Aynı zamanda hem ekonominin, finansal kurumların, bankaların tepesindeki isimler olabilir hem de diğer kurumların, firmaların üst düzey yöneticileri ile ilgili gelişmelerin yaşanabileceği bir süreç. Sadece halkın alım gücünün değil bankaların, firmaların yatırımlarının da sert etkileneceğini düşünebiliriz. Para piyasalarında, borsada risk faktörü yüksek görünürken, dalgalanmalar yaşanabilir. IMF ile ilgili durumlar gündem yaratabilir. Gıda fiyatlarının yanı sıra stoklarımızın durumu ve buna yönelik gelişmeleri görebiliriz. Üst yönetim kadroları da dahil olmak üzere BİST ve  Merkez Bankası ile ilgili gelişmeleri konuşabiliriz. Uluslararası ilişkiler açısından hangi konu olursa olsun anlaşma zemini yakalamak kolay olmayabilir.  Bu noktada eski davalar şimdilik geride tutuluyor görülebilir. Şu an için böyle bir ortam yakalanmış gibi görünse de Kasım ayı ile birlikteki hareketler  problem yaratabilir. AB ilişkilerinde gerginlikler yaşanabilir. İsrail ve ABD ile ilişkiler dikkati çekebilir. Ordu, güvenlik konuları öne çıkabilir. Nato ile adımlarda ters düşülebilir. Kazalara, yangınlara, patlamalara karşı dikkatli olunması gereken bir süreçteyiz. Deprem olasıdır.

Aslan yeniayı, bir yandan 16 Mayıs’ta Akrep burcunda yaşadığımız Ay tutulmasını tetiklerken öte yandan Ay yalpalaması döneminin de içinde kalmakta. Dolayısıyla tutulma etkileri, yoğun enerjilerle açığa çıkabilir. Tutulmanın bireysel ve ülkemize etkilerini hatırlamak isteyenler, aşağıdaki linkten faydalanabilirler.

Yukarıda Aslan burcunda meydana gelecek olan yeniayın, ülkenize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

2022 3. AY YALPALAMASI DÖNEMİ

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız. Güneş, 10 Ağustos  günü Güneş 18°02’  Aslan’dan Ay düğümleri ile tam t-kare yapacak.

Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, yangınların, kazaların, patlamaların, depremlerin, volkanik patlamaların, heyelanların, göçüklerin,  mevsimsel hava şartlarındaki anomaliler  gibi doğal afetlerin, kazaların, sosyopolitik , sosyoekonomik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir. Buna göre  26 Temmuz – 17 Ağustos tarihleri arasını  bu anlamda gerilim arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Ay yalpalaması ile ilgili detaylar için yukarıda verdiğim yeni tarih aralığını dikkate alarak, aşağıda linki bulunan eski yazımdan bilgi anlamında  faydalanabilirsiniz.   

Azade Öksoy

13 TEMMUZ OĞLAK BURCU DOLUNAYI

Genel anlamıyla dolunay

13 Temmuz günü saat 21:38 de Oğlak burcunun 21°21’  derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Dolunaya ev sahipliği yapacak olan Oğlak ciddiyeti, sabrı, mantığı, olayları sorumluluk anlayışıyla,  sistemli biçimde ele alışıyla bilinir. Gölgesinde duygu yoksunluğu, aşırı kontrolcülük ve hesapçılık, melankoli görülür. Devletle, politikacılarla, yöneticilerle, mühendislerle, bilim insanlarıyla, organizatörlerle, iş insanlarıyla, finansçılarla, hesap ve vergi uzmanlarıyla, tarihçilerle, arkeologlarla, inşaat, deri sektörü ile, kütüphanecilerle, arşivcilerle, antikacılarla, maden işçileri ve emekçilerle ilişkilidir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde  Oğlak özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Oğlak dolunayı, bir supermoon. Bu durum Ay’ın Dünya ile arasındaki yakın olduğu perigee (günberi) ve uzaklaştığı apogee (günöte)  mesafesine göre tespit edilmekte. Ve 13 Temmuz’da da Ay, Dünya’ya 357263 km ye yaklaşacak ki bu yılın en yakın mesafesi. Dolayısıyla dolunayı daha büyük görebilirsiniz.

İletişimin, plan, program yapmanın, bilgi alış verişinin öne çıkacağı süreçte risk almak taraftarı olmadan, sistemli adım atmak önemsenecek görünmekte.

Yükselende entelektüellik, öngörülmez, sıra dışı tavırlarla, özgürlük ve isyanlarla ilişkili Kova burcu yer almakta. Bu dereceye Sirius sabit yıldızının etkisi bulunmakta. Sirius, sıradan olanın parlaması, ufak şeylerin büyük sonuçlara ulaşması, ün, zenginlik anlatır. Dolayısıyla haritanızın verdiği destek ölçüsünde dolunayın güzel etkilerinden faydalanabilmek adına, attığınız adımları önemseyin.

Ay’ın yönetme yeteneği, yardımseverlik, cömertlikle ilişkili Dheneb ile ilişkisi bulunmakta. Güneş ise Castor ve Pollux etkileşiminde bu sabit yıldızlar yazarlarla ilişkili olduğu kadar, yeni fikirlerin keşfedilmesi, zıtları birleştirebilmek,  keskin bir zeka, saygınlık,bazıları için gözden düşme, resmi kurumlardaki işlerle uğraşmak verir.

Oğlak burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Oğlak burcunda meydana gelecek dolunayda fedakarlıklar, kayıplar, bilinçdışını etkileyen gelişmeler, endişeler, kontrol etmekte zorlanılabilecek durumlar, gizli durumlar, inzivaya çekilme, hastane gibi kapalı yerlerle ilgili işler, sağlık, günlük hayatınızın düzeni, iş ortamınız ve evcil hayvanlarınızla ilişkili gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte.

Öncü burçların 18-24, değişken burçların 4-8 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar dolunaydan öncelikli etkileneceklerdir. ( Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Oğlak yeniayı,  kendinizi sosyallikte ne boyutta ortaya koyabildiğinize, buna yönelik gelişmelere, düzenlemelere dikkati çekmekte. Karşınızdakilerle ilişkinizin gidişatı adına için önemli bir eşik. Her ne kadar şartları kontrol etmek zorlasa, bazı şeyler tam bitmese de alcağınız kararlar, yapacağınız görüşmeler, atacağınız imzalarda desteklenmektesiniz. Ev, aile  ile ilgili konular, günlük düzeninize yönelik sisteminizi kurmak, işiniz, hedeflerinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Yani hayatınıza bir değişim, yeni bir düzen geliyor ve bunun koşturmasında olabilirsiniz. Bu amaçla harcamalarınız artabilir. Yorgunluklar, bilinçaltını zorlayan, bunaltan durumlar olabilir. Karşınızdakilerle işlerinizi düzene koymakta zorlanabilirsiniz. Gizli düşmanlıklara açık bir süreç. Kardeşlerle, yakın akrabalarla, komşularla ilgili gelişmeler, sosyal çevrenize de etki edebilir. Sağlıkla ilgili konularınız varsa tedavinizi ihmal etmemenizi öneririm. Bu dönemde kemik, omurga, diz, diş, cilt ve saç problemleri daha sık görülebilir. Eğitiminizle ilgili tamamlanmalar, başlangıçlar söz konusu olabilir.  Mantıksal değil duygusal düşünmeye imkan veren süreçte bir yol ayrımı ile ilgili kararınız sizi başka bir boyuta taşırken, içinizden bazıları geçmişe ait hatıraları da geride bırakmak ve bambaşka biri olarak yol almak isteyebilir.

Oğlak dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

İkizler ve yükselen İkizler :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Başak ve yükselen Başaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Balık ve yükselen Balıklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Ülkemiz ve Oğlak dolunayı

13 Temmuz’da Oğlak burcunda meydana gelecek dolunayda diplomatik ilişkiler, ülkemizin diğer ülkelerle imzaladığı anlaşmalar, işbirlikleri, kaldıysa müttefikler, açık düşmanlıklar, uluslar arası davalar,  halk , refah seviyesi, içişleri, ülkenin genel durumuyla ilgili gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte.

Bu dolunayda uluslararası ilişkiler dengesinin öne çıkacağını söyleyebiliriz. Arkadan çevrilen işlerin ya da aynı zamanda daha olumlu bakarsak kapalı kapılar ardındaki görüşmelerin açık hale geleceği bir süreç. Müttefik mi yoksa düşman mı ya da yine daha yumuşatılmış şekliyle rakip mi sorgulayacağımız gelişmeler olasıdır. Diplomaside beklenmedik gelişmeler şartların yürütülmesini zorlaştırabilir. Yunanistan ile aramızdaki ilişkiler dikkati çekebilir ki Ağustos ayı da dahil!. Kıta sahanlığı, adaların ihlali ve asker çıkartılması konularına ek provokatif tavırlar görebiliriz. Kıbrıs, geri planda ABD ve İngiltere’nin de dahil olduğu gelişmeler gündem olabilir. Nato ve AB ilişkileri dikkat çekebilir. Anayasa, ülkenin bölümlenmesine, il sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar, muhalefete yönelik gelişmeleri, gazetecileri, yazarları, davaları konuşmaya devam edebiliriz. Otorite, lider olan bir kişinin durumuna yönelik sağlık da dahil gelişmeler yaşanabilir. Halkın alım gücünü etkileyen durumların yanı sıra bankalar, kredi, vergi, borç ödemelerindeki sorunlar ve iflas haberleri dikkati çekebilir. Kalkınma planlarında hedefle, varılan nokta arasındaki farkı tartışabiliriz. SGK, çalışan hakları, sendikal sorunlar ve sağlıkta yaşanan problemler yine bu dolunayda gündemden düşmeyebilir. Konumunda otorite olanlara , üst kademelere yönelik görev değişimi devam edebilir. Tarımda gelinen noktayı, gıda stoklarımızın ve çiftçimizin durumunu, son dönemde tahıl tarlalarının yanmasını konuşabiliriz.

Yukarıda Oğlak burcunda gerçekleşecek dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

29 HAZİRAN YENGEÇ BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

29 Haziran günü saat 05:52 de Yengeç burcunun 07°22’ derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Yeniayın ev sahibi Yengeç, anaç, tutucu, hassas yapılı, aileye ve vatanına düşkün yapılıdır. Gölgesinde ajitasyon, kıskançlık görülür. Halkı ilgilendiren konuların yanı sıra sağlık, konaklama, otel, emlak, gıda, yiyecek, içecek, catering sektörü, çocuklarla ilgili işleri, psikologlar, tarihçiler, antikacılar ve kamu hizmetlerini de anlatır. Dolayısıyla yeniay döneminde Yengeç özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Yeniay sürecinde ne kadar şartlar zorlansa da kırılganlıklar, alınganlıklar, değişken durumlar oldukça fazla. Sınır çizmek, sistemli olabilmek, somut sonuç elde etmek kolay görünmemekte.

Yükselende yine Yengeç burcu var. Dolayısıyla bu burcun özelliklerini daha belirgin görebiliriz. Bu dereceye Alhena ve Sirius sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Alhena, yapması gerekeni bilinçli ya da bilinçsiz olarak görev edinenleri işaret ederken, sanatsal yetenekler verir. Sirius ise ufak bir hareketin, büyük sonuçlar doğurmasıyla, zenginlikle ilişkilidir.

Güneş ve Ay ise dünyaya yeni fikirler sunmak, fiziksel özellikler katmakla ilgili Mirzam ile kavuşumunda.

Yengeç burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Yengeç burcunda meydana gelecek yeniayda batı bölgelerimiz için kişinin kendisini ilgilendiren her konu, sağlığı, dışavurumu, motivasyonları, fiziksel görünümü, yeni başlangıçları ve en yakınlarıyla ilgili konular ana başlıklarını oluşturacak. İstanbul’un doğusunda kalan bölgelerde ise şartları kontrol etmek daha zor görünmekte. Gizli düşmanlıklar, gizli olaylar, kayıplar, sıkıntılar, endişeler, bağımlılıklar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren, inzivaya çekilmeyi gerektiren şartlar söz konusu olabilir.

Öncü burçların 4-10 , sabit burçların 20-24  dereceleri arasında gezegenleri,önemli kombinasyonları olanlar Yengeç burcunda yeniaydan öncelikli etkilenecekler. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Ailevi,  duygusal, kendinizle ilgili önemli gelişmelere gebe bir yeniay sürecindeyiz. Hemen herkesin hayatı direk ya da dolaylı olarak adım adım değişimde. Sizi daha sağlam basabilmeniz için konumunuzda üste çekebilecek konularla ilgili henüz birtakım aydınlanmamış konular olsa da bunlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Bazı hareketler, gelişmeler yüksek hacimli çıkışlarla gelebilir. Girişimler, adımlarınız köklerini sağlamlamak için uğraştığınız konularla ilgili görünmekte. Belki şu an bazı zorluklarla mücadele etmek durumunda kalsanız, planlarınızı, düşüncelerinizi etrafınızdakilere söylemiyor, tam olarak sunamıyor olsanız da gecikme diye düşündüğünüz hedefinize istikrarlı yürümek daha öncelikli olmalı. Evliliklerle, ortaklıklarda, hisseli konularda muhasebe, güç dengelerinin sağlanması ve yol ayrımı yaşayabilirsiniz. Yalnız hesap kitap konularında, sözleşmelerde, iletişimde, araştırmasını yaptığınız şeylerde, aileyi ilgilendiren durumlarda, emlak, arsa gibi taşınmazların satışında aldanma yaşamamak için şartların sağlamasını yapmanızı öneririm. Öfke patlamalarına açık  insanlardan uzak durun. Güvenliğinizi önemseyin. Haritanızın size getirdiği konulara göre ömrünü doldurmuş konularda tamamlanma dönemi. Geleceğe dönük beklentilerinizi gözden geçirerek, yapmanız gerekenler için aksayan, sağlamlamanız gereken noktaları gözden geçirerek, adımlar atabilirsiniz. Bazıları için statü değişimi, iş kaybı getirebilecek olsa da bilinçli atılabilecek her adım ilerleyen dönemde önemli değişikliklerle gelecek gözükmekte.

Yengeç yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

İkizler ve yükselen İkizler :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Başak ve yükselen Başaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları

Terazi ve yükselen Teraziler için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Kova ve yükselen Kovalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Balık ve yükselen Balıklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Ülkemiz ve Yengeç yeniayı

29 Haziran’da Yengeç burcunda meydana gelecek yeniayda halkı, ülkenin genel durumunu, refah düzeyini, iç işlerini ilgilendiren konular ana başlıklar olarak görülmekte.

Ülkemizin yükseleninde meydana gelen Yengeç yeniayı, iç güvenliğe dikkati çekmekte. Gizli düşmanlıklar, olaylar hareketlenebilir. Heyecan, tempo ivmelenebilir. Yangınlar, orman yangınları devam edebileceğinden dikkatli olunabilir. İletişimin, diplomasinin kapalı kapılar arasında yürütüleceği bir süreç. Bu diplomatik faaliyetler yakın ülkelerle İlgili konuları kapsayabilir. Alınan kararlar, yapılan görüşmeler, anlaşmalar hemen duyulamayabilir. Mecliste tempo yükselebilir. Belediye başkanları, yerel yöneticiler, spor kulüpleri ve yöneticileri ile  ilgili gelişmeler yaşanabilir. Yengeç yeniayında önce çıkacak olan başka konular da gıda, tarım, çiftçilerimiz, emlak, inşaat sektörü, halkın alım gücüne etkisi ile ilgili görülmekte. Üst düzey yönetimlerle ilgili değişim olasıdır. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Merkez Bankası ve BİST, bankalar ile ilgili gelişmeler gündem yaratabilir. Kredilere, vergilere yönelik meclisten yeni çalışma gelebilir.

Yukarıda Yengeç burcunda gerçekleşecek yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

14 HAZİRAN YAY BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

14 Haziran’da saat 14:51 de Yay burcunun 23°25’ derecesinde dolunay meydana gelecek. Dolunaya ev sahipliği yapacak olan Yay burcu bilgiye, büyümeye, gelişmeye odaklı olup, fanatizme yatkınlık ve dağılma riskini taşır. Yabancılar, uluslararası işlerle ilgili çalışanlar, hukukçular, akademisyenler, diplomatlar, bilim insanları, din adamları, medya,  yayıncılar, reklamcılar, finansörler, bankacılar, sigortacılar, dil bilimciler, turizmciler, rehberler ile ilgilidir.  Dolayısıyla süreç boyunca Yay özelliklerinin yanında, bu gruplarla ilgili gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Dolunayda şartlar aktif, girişime açık, bol iletişim, araştırma, plan yapma odaklı. Fakat  karşılıklı empati kurabilmek, bunları bir temele oturtmak, çözüme gidebilmek kolay olmayabilir.

Yükselende diplomasi, nezaket, adalet, denge ile ilişkilendirdiğimiz, gölgesinde kararsızlık, güvensizlik ve yüzeysellik bulunan Terazi burcunu görmekteyiz. Bu dereceye Seginus sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Seginus, ince bir zeka verir. Aynı zamanda hukuksal konularda, işte ve arkadaşlar vasıtasıyla kayıplara, yapılan yanlışların bedelinin ödenmesine yol açar.

Ay, Ras Alhegue etkileşiminde. Bu sabit yıldız sapkınlılar, mutsuzluk, bencillik, içsel çekişmeleri anlatır. Güneş ise Alnilam ve Capella ile kavuşumda. Alnilam iyi bir hafıza, kıvrak zeka ve kısa süreli ünlenme anlatır. Capella ise güç, zenginlik, güçlü arkadaşlıklar, açık fikirlilik gösterir. Güneş aynı zamanda Bellatrix etkisiyle hileyle, çıkarcılıkla ilgili olayları gözler önüne sererken, zorlu mücadelenin ardından kazanımı da verebilir. Dolayısıyla Yay dolunayında konularına göre bu sabit yıldızların etkilerini de sezinleyeceğiz.

Yay burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Yay burcunda meydana gelecek dolunayda kardeşler, yakın akrabalarla ilişkiler, irili ufaklı yollar, hukuksal, ticari konular, eğitim, yazım, basım, medya  faaliyetleri, hayat felsefenizi etkileyecek gelişmeler ana başlıklar olarak durmakta.

Değişken burçların 20-26 , sabit burçları  6-10 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yay dolunayından öncelikli etkileneceklerdir.  (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

İkili ilişkilerin gündeme geldiği, ilişki dengesindeki kırılganlıklara yönelik adımların atılacağı bir süreç. Eşle, ortakla ilgili konular, hukuki ya da gündeminizde olan konuyla ilgili hareketlenebilirsiniz. Dönüşümlerin desteğini almaktayız. Belki tam anlamıyla bitmese de aşama aşama hallediliyor, eksiklerin üzerinde yeniden düzenlemeler yapılıyor. Aslında bu dolunay hem desteği hem değişimde yerine net oturmayan koşulların getirdiği kaygan ve sıkıntı yaratan durumları barındırıyor. İletişim, eski konularında üzerinden yeniden geçilmiş olarak daha bol görünmekte. Kardeşler, yakın akrabalar, komşularınızla ilişkileriniz yoğun olabilir. Ticari konular, alacak verecekler, kredi, borç, vergi, nafaka, sigorta, miras gibi konular üzerinde tartışabilirsiniz. Eşinizin kazanımlarını ilgilendiren gelişmeler gündeminize gelebilir. Bürokratik, ailevi konularla ilgili adım atabilirsiniz. Bazılarınız için yer değişimleri gündeme gelebilir. Attığınız adımlarda karşınızdakilerden  kırıcı tavırlarla karşılaşabilirsiniz. Eğitim, basın –yayın, medyada tanıtım faaliyetlerinizi yürütebilirsiniz. Seyahatler, yollar yapabilirsiniz. Sağlığa dikkat edin.

Dolunay ile birlikte 16 Mayıs’ta Akrep burcunda yaşanılan Ay tutulması da yeniden hareketlenmekte. O dönemde sizi ilgilendiren konularınız neyse, üzerlerinden geçerek, düzenleme yapılmasını gerektirmekte. Evren bizlere ‘dersini yeniden çalış’ demekte. Aralık ve yeni yılla birlikte daha sağlam, kesintisiz yürüyebilirsiniz.

Yay dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

İkizler ve yükselen İkizler :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Başak ve yükselen Başaklar için :  v, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Kova ve yükselen Kovalar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Balık ve yükselen Balıklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Ülkemiz ve Yay dolunayı

14 Haziran’da Yay burcunda meydana gelecek dolunayda çalışan kesimi, ordumuzu, polisimizi, sağlık sektörünü, sendikaları, sosyal güvenlik hizmetlerini, hayvancılığımızı ilgilendiren gelişmeler ve gizli ilişkiler, düşmanlıklar, hastaneler, hapishaneler, uyuşturucu, suikast konusu ana başlıklar olarak görülmekte.

Yay dolunayı gizli işlere, ajandalara, arkamızdan oynanan oyunlara vurgu yapmakta. Beraberinde birtakım skandal durumları ortaya çıkartabilecek etkenler arasında uyuşturucu konusu da olabilir. Sığınmacıların durumu ile ilgili gelişmeler dikkati çekebilir. Bu noktada güvenliğimize, saldırılara, orman ya da başka yangınlara dikkat etmekte, hazırlıklı olmakta fayda var.  Gizli olanın açığa çıkabileceği dolunay, geri planda döndürülen işleri, gizli düşmanlıkları da aleni hale getirmekte. Uluslararası ilişkilerde belirsiz kalan noktalarda yeniden düzenlemelere gidilebileceği gibi, kısıtlayıcı durumlar oluşturabilecek, yeniden düzenleme gerektiren konularda da net olmayan, ileriyi görmeyi zorlaştıran koşullar ortaya çıkabilir. Bu durumları son dönemde olduğu gibi muhalefetle , gazeteci, yazar, düşün insanları ile ilgili davalar,  anayasaya, adına federasyon ya da eyalet, ne dersek yönetim tarzına ve sınırımızda ilgili gelişmelere de bağlayabiliriz. Sosyal güvenlik, sendikalara, sağlıkla ilgili konulara, çalışanlara kesime yönelik gelişmelere dikkat kesilebiliriz. Konumunda üst düzey olan yönetim değişiklikleri yeniden gündem olabilir. Hayvancılığımız, hayvanların sağlık konuları, yiyecek rezervimizin durumu ile ilgili gelişmeler öne çıkarken,  bazı noktalar çok net olmayabilir. Gözler bir kez daha geçmişte olduğu gibi kendine yeten ülkelerden birisi olmanın önemine çevrilebilir. Petrol, doğalgazla, denizlerimizle, kıta sahanlığımız ile ilgili gelişmeler gündemimizi belirleyebilir. Gıda ve konut, barınma ihtiyacına alınacak tedbirlerin ne kadar gerçekçi olduğunu ancak ilerleyen dönemde görebiliriz. Yeni yıla girmeden yeniden bir düzenleme gelebilir. Basın-yayın, medya, sosyal medya üzerinde yapılabilecek olası değişimler, ilerleyen dönemde yeniden ele alınmayı gerektirebilir. Hava şartlarında yağış ve nem görülebilir.

Dolunayla birlikte 16 Mayıs’ta Akrep burcunda gerçekleşen Ay tutulmasının etkileri tetiklenmekte. Gerek ekonomik, dış politik ve hukuksal konular, gerek NATO, AB gibi paktlarla ilişkilerimiz siyasi, hukuksal,  askeri, finansal boyutuyla yeniden yapılandırmaları işaret etmekte. Bu konular 2022 Aralık ayı ile birlikte, Ocak sonu gibi yeni haliyle önümüze gelebilir.

Yukarıda 14 Haziran günü Yay burcunda meydana gelecek dolunayın ülkemize ait haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olasu yerlerdendir.

Azade Öksoy

30 MAYIS İKİZLER BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

30 Mayıs günü saat 14:30 da İkizler burcunun 09°03′ derecesinde yeniay meydana gelecek. Ev sahibi İkizler değişken, meraklı, iletişim odaklıdır. Bilgiyi alıp, elemeden, olduğu gibi dağıtır. Strese, dağılmaya açıktır. Basın yayın,  bilişim, iletişim, ulaşım, taşımacılık, posta dağıtım sektörleri, reklamcılar, yazarlar, kütüphaneciler, muhasebecilerle de ilgilidir. Dolayısıyla yeniay sürecinde İkizler özellikleri ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz. 

Yeniayda şartlar fazlasıyla yoğun iletişim, plan, program yapmaya  rağmen çıkarların önemsendiği, eski bilindikte ısrarcı olunan, güvensiz, empatiklikten uzak görünmekte.

Yükselende İstanbul ve batı bölgelerimiz için Başak, doğusu için ise Terazi burcu bulunmakta. Başak burcu tevazusu, titizliği, mükemmele ulaşmaya çalışan, çalışkan yapısı ile bilinirken gölgesinde gerginlik, aşırı detaylarda boğulma yatar. Terazi ise daha diplomatik tavırlı, adalet ve denge yakalamaya çalışan, kararsızlık, yüzeysellik taşıyabilen yapı ile ilişkilendirilir. Bu dereceye Markeb ve Nodus I sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Markeb, geniş bilgi, eğitimle ilgili çalışmalarla, Nodus I ise analitik zihin, duygusal fakat kasvete sahip bir mizaç , cesaret ve yaratıcılıkla ilişkilendirilir.

Güneş ve Ay ise kraliyet yıldızı Aldebaran etkileşiminde. Bu sabit ise dürüstlükten ödün verilmediği taktirde gelecek büyük başarıları, aksi durumda kayıpları anlatır.

İkizler burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

İkizler burcunda meydana gelecek yeniay hukuksal, yabancıları ilgilendiren konular, uzak seyahatler, farklı kültürler, basın-yayınla ilgili işler, kişinin vizyonunu, hayat felsefesini etkileyen durumlarla ilişkili gelişmeleri ana konu başlıkları olarak görmekteyiz.

Değişken burçların 5-13 , öncü burçların  22-26 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar İkizler yeniayından öncelikli etkilenecekler. (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

İkizler yeniayı bazılarının hayatlarında önemli şansların ayağına geleceği, kalıcı değişimler yaşayabileceği gelişmeleri işaret etmekte. Finansal, hukuksal, eğitim konularında, ikili ilişkilerde büyümeye, gelişmeye  yönelik adımlarla desteklenmekte. Kimileriniz için bu birden fazla konunun sonuçlandırılması adına girişimleri içerebilir. Evlilikler, aile içi durumlar, sosyal konumlar yeniayın enerjisinden etki almakta. Merkür’ün hala retro ama yakında çıkacak olması, sizi eski ve tamamlanmamış konulara tekrar tekrar yeniden çekebilir. Tarafların kendi bildikleri yoldan yürüme gayretinde oldukları, temkinli bir süreç görebiliriz. Dolayısıyla işler biraz yavaş yürüyebilir. Dolayısıyla strese açık gelişmelerle karşılaşılabilir. Fakat 5 Haziran ile birlikte daha hızlanmanız ve 22 Haziran civarı da yeniayın sizi ilgilendiren konularıyla ilgili de şartların daha akıcı olduğunu görebilirsiniz. Merkür  retro devam ederken ortak kazanımlara, dönüşmesi gereken alanınıza yönelik hileli, çarpıtılmış işler, yalanlar, aldatmalar var mı bakın derim. Zaten Haziran sonu gibi liyakatlar, finansal, hukuksal konular, bürokratik işlemlerle ilgili durumlar hareketlenecek. Gelişmelerle ilgili dürüstlükten ödün vermeden, sakinliğinizi koruyarak tavır belirlemenizi öneririm. Unutmayalım ki tüm bunlar herkesin geleceğe yönelik beklentilerini, umutlarını gözden geçirip, gerekli noktalarda düzenlemeler yapma zamanı. Boyun, boğaz bölgesi ile ilgili problemler yaşanabilir. Aynı zamanda eğitim, basın yayın, tanıtım faaliyetlerinizle ilgili uğraşmanız gerekebilir. Seyahat planlarınızda değişimler olabilir. Çocuklarınızı, onların hayatlarını etkileyen gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Bu süreçte yaşadıklarınız hayata bakışınızı etkileyebilir.

İkizler yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar,

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar, 

İkizler ve yükselen İkizler :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Başak ve yükselen Başaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Yay ve yükselen Yaylar için :  :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Kova ve yükselen Kovalar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler,

Balık ve yükselen Balıklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Ülkemiz ve İkizler yeniayı

30 Mayıs’ta İkizler burcunda meydana gelecek yeniayda gizli ilişkiler, düşmanlıklar, örgütler, fark edilmesi, kontrolü zor durumlar, sendikal sorunlar, hastaneler, hapishanelerle ilgili gelişmeler, suikast, uyuşturucu ile ilgili konular ana konu başlıklarını oluşturmakta.

Ülkemiz açısından esas ivmelenmesini Ağustos sonu, Eylül başı gibi yapacak olan önemli bir yeniay süreci. Bugün farkına varılmakta zorlanılabilecek ve önemli kadersel gelişmeleri etkileyecek görünmekte ki bunlar uzak ya da komşu ülkelerle olan ilişkileri, askeri konuları, yönetimi, ekonomiye yansımalarını ilgilendiriyor görünmekte. Yeniay, kapalı kapılar ardında olan durumlara işaretçi ki bunlara gizli düşmanlıklar da dahil. Dolayısıyla ülke güvenliğimizi de ilgilendirebilecek birtakım hazırlıklara karşı dikkatte fayda olabilir. Silahlı saldırılar olasıdır. Sendikalar, grevler gündeme gelebilir. Askeri konular konuşulabilir. Konumunda otorite olanlara, milletvekillerine, belediye başkanlarına, yerel yöneticilere yönelik gelişmeler yaşanabilir ki bunlarla ilgili aşamalar 1 aya yayılabilir. Finansal, hukuksal konulardaki adımlar atılabilir. İnşaat, emlak sektörü ile ilgili kararda yeniden düzenlemeler, değişiklikler olasıdır. Kapalı kapılar  ardındaki bazı konular geçici sığınmacılara yönelik düzenlemeleri, komşularımızdaki   gelişmeleri ilgilendirebilir. ABD, NATO ile görüşmeler bu süreçte yöne çıkabilir. Enflasyonun artması, vergilere, gümrüklendirmelere, ithalat ve ihracata, ticarete, ceplere yansıyabilir. Bankalarla, kredilere, vergilendirmelere yönelik yeni kararlar gelirse uzun ömürlü olmayabilir. İnşaat malzemelerinin, demir çelik ürünlerinin fiyatlarını konuşabiliriz. Aynı şekilde bazı uygulamalarda düzenlemeler, eskiye dönüş mümkündür. Yangınlara karşı dikkatli olmamız gereken bir dönem. Hükümet ve muhalefet arasındaki ilişkide hükümet kanadı daha aktif, muhalefet ise bazı söylemlerinden geri duruyor görülebilir. Hayvancılıkla ilgili sorunlar belirginleşebilir ve çözüm ihtiyacı doğabilir.

Yukarıda 30 Mayıs’ta gerçekleşecek yeniayın ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

16 MAYIS AKREP BURCUNDA AY TUTULMASI

Genel anlamıyla Ay tutulması

16 Mayıs günü saat 07:13’de Akrep burcunun 25°17’ derecesinde tam Ay tutulması meydana gelecek. Bu tip tutulmada Ay’ın tamamı Dünya’nın gölgesinde kalarak, görülmez hale gelecek.  Güneş ışınlarının bazılarının Ay’a ulaşırken Dünya atmosferinden geçmek zorunda olması yüzünden atmosferdeki mavi ışık emilerek turuncu-kızıl bir renge bürünür. Bu yüzden kanlı Ay (Bloody Moon) diye de adlandırılır. Güney-Batı Avrupa, Güney-Batı Asya, Afrika, Güney Amerika, Kuzey Amerika’nın çoğu, Antarktika, Atlas, Pasifik ve Hint Okyanusu’ndan gözlemlenecek.

Tutulma 131 numaralı Saros serisine ait. Seriye ait ilk tutulma 10 Mayıs 1427’de meydana gelmiş. Son tutulma ise 7 Temmuz 2707 yılında gerçekleşecek. 4 Mayıs 2004’de yine bu aileye ait tutulma yaşandı.

Seriyi göz ardı ettiğimizde, 16 Mayıs 2003 ‘de tutulma derecesine oldukça yakın bir Ay tutulması meydana geldiğini görmekteyiz. Bu tarih civarında gerçekleşen olaylara göz atalım.

Dünya geneline bakarsak; ABD’nin Irak operasyonu  başladı. Saddam Hüseyin hükümeti yıkılarak, yerine geçici hükümet kuruldu. SARS nedeniyle Çin’de okullar 2 hafta tatil edildi. Sudan’da düşen uçakta 117 kişi ölürken, 2 yaşında bir çocuk kazadan sağ kurtuldu. Uganda Devlet Başkanı İdi Amin öldü. Estonya, AB’ye kabul edildi. Rus yanlısı Kadirov, Çeçenistan’ın ilk devlet başkanı seçildi. İlham Aliyev, Azerbaycan devlet başkanı oldu.

Ülkemizde ise 59.hükümet Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kuruldu. Urla’da 5.6 lık deprem meydana geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs arasında serbest geçişler başladı. Bingöl’de 6.4 lük depremde 176 kişi öldü, 521 kişi yaralandı. Ukrayna Havayolları’na ait uçak Maçka yakınlarında düştü. Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, trafik kazasında öldü. Türkiye’nin ilk mini gözlem uydusu Bilsat, uzaya gönderildi. Bayan Milli Voleybol takımımız tarihinde ilk kez Avrupa 2.si oldu. Neve Şalom ve Beth İsrael Sinagog’una saldırıda 25 kişi öldü. HSBC ve İngiltere Konsolosluğu’na düzenlenen saldırıda 30 kişi öldü, 400’den fazla kişi yaralandı.

Sizler de 2004 yılına geri dönerek, hayatınıza ait yaşanmışlıklarınızdan çıkarımlar yapabilirsiniz.

16 Mayıs’ta gerçekleşecek Ay tutulmasına Akrep burcu ev sahipliği yapmakta. Akrep, sabrı, ketumluğu, kuşkuculuğu, yıkıcılığı ve uç noktalarda kriz deneyimlemesi ile bilinir. Bankacılar, finansçılar, ekonomistler, sigortacılar, dedektifler, polisler, askerler, psikiyatristler, doktorlar, dişçiler, araştırmacılar, gazeteciler, madenciler, kimyacılar ve fizikçiler ile ilişkilidir. Dolayısıyla tutulma ile birlikte Akrep özelliklerini ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Tutulmada iletişim, bilgi, fikir alıp-verme, kararlar, anlaşmalar yoğun görünse de enerji düşüklüğü, kararsız hareketler, kendini güçlü ifade edebilmede sorun görülebilir.

Yükselende merakı, değişim ve iletişim odaklılığı ile bilinen ama aynı zamanda strese, dağılmaya yatkın İkizler burcu bulunmakta. Bu dereceye Rigel ve Bellatrix sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Rigel, eğitim, bilgi, teknik ve artistik yeteneklerle, şans ve onurla ilişkilidir. Bellatrix ise zorlu bir mücadelenin ardından gelen başarıyı işaret eder. 

Güneş, en sert sabit yıldızlardan birisi olan Algol ile kavuşumda . Algol, Kızgınlık, şiddet, travmatik durumlar, boyun, boğaz, gırtlak bölgesi ile ilgili problemleri gösterir.

Ay ise Agena ile birlikte. Bu yıldız da  öğrenmek ve büyümek için çekilen zorlukları, gerekli fedakarlıkları, empati ve evrensel bağlarları anlatır.

Akrep burcunda Ay tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Akrep burcundaki Ay tutulması, ana başlıklar olarak günlük hayatımızın düzenine, birlikte çalışılan kişilere, iş ortamı, sağlık, evcil hayvanlar ile ilgili konulara, fedakarlık gerektiren, hastane gibi kapalı yerlerle ilişkili durumlara, gizli düşmanlara, bilinçaltını etkileyen konulara, zorluklara, endişelere, bağımlılıklara, inzivaya çekilmeye ve arınma çalışmalarına işaret etmekte.

Sabit burçların  20-30, öncü burçların 6-14 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar tutulmadan öncelikli etkileneceklerdir. (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Aile içi ya da duygusal çekişmeler yaşanan noktada, kendi çıkarını düşünerek şartları kurnazlıkla manipüle edenlerin, engellemelerde bulunanların hakkaniyetsiz tutumlarının sebep olduğu çözülmeler, mutsuzluğa, huzursuzluğa sebep olmuş olabilir. Tutulma ile liyakatlar, sahip olunanlar, değerler adına hak edişlere giden yol açılıyor görülmekte. Bu noktada koşullardan uzaklaşmak yerine hayatınızda süregelen düzenin yıkılıp, yerine yenisinin gelebilmesi için direnç gösteren kişiler, etkiler azalabilir. Sizi yeni bir yola götürecek dönüşümünüzü gerçekleştirmek adına hedefinize yönelik düzenlemelerinizi yapabileceksiniz. Bu da hayallerden sıyrılarak, hayatın gerçekleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu noktada kurulacak sistem, yapılacaklar kalıcı dönüşümleri getirecek. Yeniden başlanması gereken durumlarda dirençli bir şekilde durulsa, kırılganlıkları tedavi için iyileştirici girişimlerde bulunulsa da krizi yaratan taraf  niyetini gizleyen adımlarla hareket etme eğiliminde olabilir. Siz de gaflete düşmemek, yön kaybı yaşamamak için her türlü iletişim, anlaşma, sözleşme, hesap konusundaki detayı bir kez daha gözden geçirmeyi ihmal etmeyin. Karmik borçların görüldüğü süreçte şartlar zor da olsa hak eden kazanacak.

16 Mayıs’ta oldukça etkili ve önemli bir Ay tutulması yaşayacağız. Tutulma, 11 Kasım günü Boğa burcunda yaşadığımız Algol’lü Ay tutulmasını tersten tetiklemekte. Ama daha da geriye götürürsek hayatlarınızda sadece 11 Kasım’daki tutulmanın değil 10 Haziran 2021’de İkizler burcunda yaşanılan Güneş tutulmasının etkilerinin de  ele alındığını görebilirsiniz ki bu sizi yol ayırımlarına, konunuzun tamamlanmasına götürebilir.  Geçmişe dönük konularda son derece kararlı ve güçlü kararlar alabilir fakat bunların üzerinden yeniden değerlendirmeler yapmanız gerekebilir. Bu noktada aile içi, bürokrasiyle olan işlerdeki hesap kitap konularının muhasebesi, evliliklerle ilgili durumlar, kararların yeniden gözden geçirilmesini gerektiren durumlar olabilir. Bu sebepten ötürü kararlarınızı adımlarınıza yansıtmanız haritanızın da durumuna göre Haziran sonuna sarkabilir. Bu tutulma artık bir yol ayrımını, hedefe yönelik yapılandırmalarla ilgili önemli gelişmeleri beraberinde getiriyor. Değişken ve idealize edilmiş yolda adımlar, bazıları için hayal ettiklerini bazıları içinse beklemedikleri sonuçları doğurabilir. O yüzden tedbirli yürümekte özen gösterin lütfen. Tutulma, ikili ilişkiler yüzünden istediğiniz gibi yoluna sokulamayan sosyal konumları ve finansal konuları etkileyen durumları ivmelendirmekte. Yine de geri planda yapılması gereken bazı hazırlıklar olabilir. Günlük akış ve iş hayatı, sağlık ile ilgili konular zaman zaman yorabilir. İçe kapanmak, bazılarını kendini daha geri çekmesi gerekebilir. İletişimde, anlaşmalarda problemler çıkabilir. Söylenmemiş sözler, yeterince anlaşılmamış durumlar, sözleşmelerde aksamalar, arkadan dönen laflar ve gizli düşmanlıklar zor durumlara sebep verebilir. Su, sıvılardan kaynaklı sorunlar yaşanabilir. Hem kendinize hem de çocuklarınıza olandan daha fazla özen göstermenizi öneririm. Boğulmalar, boyun, boğaz, gırtlak bölgesi sorunları yanı sıra bağırsak enfeksiyonları da görülebilir. Tutulma süreci, hakkaniyetle davranmayan, kendi ihtiyaçlarını gözetip, diğerlerininkini görmezden gelenlerin durumlarının başkalarının da görüp, bileceği şekilde sonuca varacağının işaretçisi. Yazanlar, çizenler, proje hazırlığında olanlar bu dönemde araştırma, eski bitmemiş işlerini yeniden gözden geçirip, toparlama yolunu izleyebilirler. İletişim araçlarında, ulaşımda, hesap kitap gerektiren her türlü işte aksamalar yaşanabilir. Bilgisayarlarınızı, telefonlarınızı yedeklemeyi ihmal etmemenizi, banka işlemlerinizi, fatura ödemelerinizi, rezervasyonlarınızı, attığınız maili dahi kontrol etmenizi öneririm. Geri plandaki harcamaların dengesi bu süreçte biraz şaşabilir.

Akrep Ay tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

İkizler ve yükselen İkizler :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Kova ve yükselen Kovalar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Ülkemiz ve Akrep Ay tutulması

16 Mayıs’ta Akrep burcunda meydana gelecek olan Ay tutulmasında, diplomatları, meclisi, milletvekillerini, belediyeleri, belediye başkanlarını, yabancı devletlerle olan anlaşmaları, borsayı, eğitim sistemini, gençleri, çocukları, sanatsal ve sportif faaliyetleri, kulüpleri, organizasyonları, eğlence sektörünü ilgilendiren gelişmeler, ana başlıklar olarak görünmekte.

Tutulma, hem ülke hem de konumunda üst düzey yönetici olanlar, hükümet için önemli görünmekte. Müttefik görünümlü ülkeler, ortaklı finansal konular, diplomaside, dış ilişkilerde zorlayıcı bir süreci göstermekte. Şartlar şimdilik idare etme gayretinde görünse de yıl sonu tutulmaları ile daha belirginleşebilir. Yurtdışında görülmekte olan davalar, anayasa değişikliği, federe yönetim biçimi, geçici sığınmacılar ve sınırımızda kurulmak istenen yapı, adeta paket program gibi gündemde olabilir. Yine tutulma sürecinde muhalefet mensuplarına, düşün insanlarına, gazeteci, yazarlara yönelik davalar, tutukluluklarla ilgili gelişmeler dikkat çekebilir. Uluslar arası bağlamda hükümeti zorlayıcı durumlar mümkündür ki bu durum borçluluğumuzu, dışarıdan para bulabilmeyi de etkileyebilir. Kredi notumuza yansıyabilir. Enflasyon  ile birlikte  ithalat, ihracat yapan firmalar, dış ticaret, turizm sektörleri daha belirgin etkilenebilir. Kredi oranları değişebilir. Spekülatif yatırım araçlarında dalgalanmalar yaşanabilir. Yolsuzluk, rüşvetle ilgili sarsıcı gelişmeler olasıdır. Merkür retrosu ile alınan kararların üzerinden yeniden geçilmesi gerekebilir ve uygulamada beklenilebilir. Anlaşmalarda, sözleşmelerde sorunlar yaşanabilir. Bu durum kapalı kapılar ardında sorunlara sebep verebilir. Geçmişe dönük belgeler, bilgiler gündem yaratabilir. Muhalefet ve hükümet arasında bazı anlaşmazlıklar olsa da birbirlerine destek verebilirler. Gizli düşmanlıklara dikkat edilmesi gereken bu süreçte bazı karışıklıklar, gerginlikler maalesef ülkemizi etkileyebilir. Dilerim yaşamayız ama patlamalara, teröre dikkat. Askeri gelişmelere dikkat kesilebiliriz. NATO , AB ilişkileri ve Kıbrıs ile ilgili gelişmeleri duyabiliriz. Petrol ve türevleri kimyasallardan, gazlardan, sıvılardan, denizlerden kaynaklı problemler yaşanabilir. Deniz ve hava yollarında problemler, kazalar, depremler olasıdır.Medyayı, basın-yayını ilgilendiren değişimler, yapılandırmalar mümkündür.  19 Kasım 2021’de Boğa burcunda yaşadığımız Ay tutulmasının etkileri, ülkemiz için de bu tutulmayla birlikte yeniden aktifleşmekte.

Yukarıda Akrep burcundaki Ay tutulmasının dünyaya, aşağıda ise ülkemize ait astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, tutulma enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

30 NİSAN BOĞA BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

Genel anlamıyla Güneş tutulması

30 Nisan günü saat 23:28’de Boğa burcunun 10°28’ derecesinde parçalı Güneş tutulması meydana gelecek. Tutulma sırasında Ay, Güneş’i kısmen örtecek. Yılın ilk tutulması Güney Amerika’dan, Antarktika’dan, Pasifik ve Atlas Okyanuslarından gözlemlenecek.

Tutulma 119 numaralı Saros serisine ait. Serinin ilk tutulması 15 Mayıs 850 yılında gerçekleşmiş. Son tutulması ise 24 Haziran 2112’de meydana gelecek. Bu seriye ait son tutulma 19 Nisan 2004 yılında yaşandı.

Seriyi göz ardı edersek bu tutulmanın derecesine en yakın 29 Nisan 1976 tarihinde bir Güneş tutulması gerçekleştiğini görmekteyiz. 1976 yılında neler olduğuna göz atalım. Önce dünya geneline bakalım.

Bir ABD klasiği olarak Richard Nixon, Şili’de Salvador Allende’nin seçilmesini engellemek için CIA’ya emir verdiğini itiraf etti.  Apple Computer kuruldu.  Portekiz’de Mario Soares liderliğindeki Sosyalist Parti seçimleri kazandı.  İtalya, Furuli’de meydana gelen depremde 989 kişi öldü.  Güney Afrika Soweto’da polis 600 öğrenciyi öldürdü.  Kanada’da idam cezası kaldırıldı.  Filistinlilerin kaçırdığı uçaktaki 105 rehine Uganda, Entebbe havalimanına yapılan operasyonla kurtarıldı.  Viking-1, Mars yüzeyine konarak, Dünya’ya fotoğraflar göndermeye başladı. Çin Tangşan’da meydana gelen 8.2 lik depremde 242.769 kişi öldü. 164.851  kişi yaralandı. Viking-2 Mars’a indi.  İspanya’da diktatörlüğün ardından demokrasinin kurulması kararı alındı.

Ülkemize baktığımızda ise Beyrut’ta, Türk Büyükelçiliği Başkatibi Oktar Cirit, ASALA tarafından katledildi.  Yahya Demirel hakkında hayali mobilya ihracatı ve vergi iadesi yolsuzluğundan ötürü tutuklama kararı verildi.  Lockheed uçak firmasının Türkiye’de rüşvet dağıttığının ortaya çıkması üzerine Hava Kuvvetleri Komutanı Emin Alpkaya’nın istifası istendi.   Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Henry Kissenger ile Savunma İşbirliği Anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Türkiye üslere izin çıkaracak, ABD de Türkiye’ye yardımda bulunacaktı.  Doğubeyazıt’ta meydana gelen 4.8 lik depremde 5 kişinin ölürken, 80 ev yıkıldı. Bu vesile ile bir kez daha orta şiddette depremin ülkemizde can ve mal kaybına sebep olduğunu, bir an önce yapı stoğunun yenilenmesinin önemini hatırlatmak isterim.  İlk Türk Turizm Kurultayı toplandı. Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Türkiye’de büro açma isteği kabul edildi.  Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti Devlet Başkanlığı’na Rauf Denktaş seçildi. Filistinli 2 gerilla, Yeşilköy Havalimanı’nda İsrail uçağına binenlere ateş açtı ve 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.   THY uçağı Isparta yakınlarında düştü.  Karakaya Barajı’nın temeli atıldı.  Van, Çaldıran’da meydana gelen 7.2 lik depremde 3840 vatandaşımız öldü.  Öğrenci olayları nedeniyle Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Fen, Hukuk ve Edebiyat Fakülteleri kapatıldı.

Sizler içinden yaşı müsait olanlar 1976 yılına geri dönerek, yaşanmışlıkları gözden geçirip, benzerliklerden çıkarımlarda bulunabilirsiniz.

30 Nisan’da meydana gelecek olan Güneş tutulmasına Boğa burcu ev sahipliği yapmakta. Boğa, maddi-manevi kazanımlarla, sahip olduklarına sıkı bağlılıkla ilgilidir. Değişime direnç gösterirken, tehlike baş gösterdiğinde büyük öfkeyle tepki verir. Bu burç kadınlara yönelik çalışanlar, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler,  tasarımcılar, galericiler, mücevherciler, kumaşçılar, terziler, modacılar, güzellik merkezleri, kuaförler, parfümericiler ve finansçılarla ilişkilidir. Dolayısıyla tutulma sürecinde Boğa özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait  gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Tutulma enerjileri gerçekçiliğe, eleştirel, mükemmeliyetçi, somut sonuca ve getiriye,  maddiyata odaklı koşullara vurgu yapmakta.

Yükselende bilgi, büyüme, gelişme, hayat felsefesi geliştirmeyle bilinen ve gölgesinde abartı, fanatizm barındıran Yay burcu bulunmakta. Yükselen derecesinde Lesath ve Aculeus sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Bu yıldızla ameliyatlarla, felaketlerle, sözlü ya da fiziksel saldırılarla ama bunlara dayanıp, güçlenerek çıkmayla ilişkilendirilir.

Güneş ve Ay ise Achird ve Shedir ile ilişkide. Achird, saygı, güç, kibir ve muhasebe yeteneği ile Schedir ise diplomatik görünüp, ardında güç ve saygınlık mücadelelerinin içinde olmakla alakalıdır.

Boğa burcunda Güneş tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Boğa burcundaki Güneş tutulmasında evi, aileyi, kökleri, ev, emlak, arsa ile ilgili işleri, çocukları, aşk hayatını, yaratıcı yönleri, sanatsal, sportif faaliyetleri ilgilendiren konular ana başlıkları oluşturacak.

Sabit burçların  4-16 , değişken burçların 20-30 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar Boğa burcunda meydana gelecek olan tutulmadan öncelikli etkileneceklerdir.  ( Sabit burçlar : Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık )

Fedakarlık ettiğiniz, özveriyle davrandığınız konularla ilgili aniden gelişebilecek köklü değişimler söz konusu olabilir. Gelişmeler bazı ayrılıkları getirebilecek, çevre değişimini etkilerken sizi de bu önemli değişim için, sahip olduğunuz, kazanımlarınızla ilgili olarak farklı bir noktaya taşıyabilir. Etkin faktörlerin değişken durumda olması, geçmişte travmalar zaman zaman yeterince cevval olmak yerine, akışta olmayı gerektirebilir.

Geçmişe dayalı çok sayıda konu ki bunlar ortak paylaşımları, finansal konuları da içermekte, gündemi belirleyecek görünmekte. Gidişat değişiyor ama geçmişteki gibi yıkıcı olmayabilir. Ve kanunlara, etiğe aykırı davranış sergileyenlerin artık bu tutulma etkisi ile yetkinliklerinin test edileceği, karmik gelişmelerin söz konusu olacağı süreçte dış faktörlerin de etkisi olabilir. Sizi ilgilendiren konuya göre ardında hileli durumları gizleyen bozulmaların, çözülmelerin olduğu noktada hesabın muhasebesi konusunda kıvrak, değişken davranışlarda bulunabilirler. İyileşme sürecinde gerileme görülebilir. Ancak kararlı bir şekilde yüreklilik gösterip, sürece müdahale edebilirsiniz. İstemeden verdikleriniz, bazı bilinmeyenler de tutulma enerjisiyle hareketlenecek. Bilinmeyenlerle ilgili durumlar karşısında yeterince dengeli davranılmadığı taktirde gaflete düşerek, arzuladıklarınızla ilgili baştan başlama olasılığını unutmayalım. Uyum aşamasında strateji geliştirerek, adım atma konusunda ne yöne gideceğinizi net kararlamakta zorlanabilirsiniz. Tutulma enerjisi, etrafınızdakilerdeki ölçüsüzlükleri, istismar etmeye, tuzağa çekmeye çalışanları da bir anda geçmişe dönük bir şekilde aydınlatacak.

Sahip olduğunuz değerler, kazanımlarla ilgili beklenmedik gelişmelere açık bir tutulma sürecindeyiz. Haritalarınızda aldığınız etkilere göre bazıları bu tutulmadan arzuladığı maddi-manevi önemli gelişmeleri kaydederek, hayatının kalanında gitmesi gereken yoluna daha rahat devam edebilecek. İstikrarlı bir şekilde yapılanma gösterdiğiniz konularda, ilerleyen yıllarınızı da etkileyen önemli eşikler atlayabilirsiniz. Yaratıcı konular üzerinde çalışanlar, sanatsat faaliyetler, tasarımlar yapanlar için verimli ve başarılı olabilecekleri zamanlar. Başkalarına yardımın önemseneceği tutulma sürecinde sevginin, aşkın da daha ilahi, evrensel halini görebiliriz. Bu noktada dikkat edilmesi gereken alma-verme dengesinde çok şaşıp, kendini kaybetmemek olmalı. Aklın çok yönlü, kıvrak çalışacağı bu dönemde etkili kararlar alınabilir. Beyinler adeta hesap makinesi gibi! Fakat yakınınız diye gördüğünüz insanlar yüzünden kayba uğramamak için dikkatli olmanızı öneririm.  Enerjinizi daha yavaş tempolu olsa da çok yere birden yetişmek durumunda kalabilir, kendinizi dağınık hissedebilirsiniz.

Tutulma, geçen sene sonunda yaşadığımız hem Güneş hem de Ay tutulmasını hareketlendiriyor. O tutulmaların sizde işaret ettiği konularla ilgili gelişmeleri de arka arkaya yaşayabilirsiniz.

Boğa Güneş tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

İkizler ve yükselen İkizler :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yay ve yükselen Yaylar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Kova ve yükselen Kovalar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Ülkemiz ve Boğa Güneş tutulması

30 Nisan günü Boğa burcunda meydana gelecek yılın ilk tutulmasında meclis, milletvekilleri, belediyeler, belediye başkanları, yerel yöneticiler, diğer ülkelerle yaptığımız ortak anlaşmalar, NATO, BM, AB gibi paktlarla ilişkiler, borsa, para piyasaları ve yaşananların halkın ekonomisine, hazine, maliye, bankalar, finans piyasalarına etkisi ana konu başlıklarını oluşturmakta.

Tutulma etkisi ile meclisi, milletvekillerini ilgili konular hareketlenmekte. Yasalarla ilgili gelişmeler dikkati çekebilir. Milletvekilleri arasında zaman zaman  tansiyon yükselebilir. Belediyeler ve belediye başkanları ile ilgili  ani gelişmeler yaşanabilir. Borsada, para piyasalarında ani hareketlenmeler görülebilir. Tarımda yaşanan problemlerle, gıda fiyatlarında beklenen düşüş yeterli olmayabilir. Halkın alım gücü daha da etkilenebilir. Dış ticarette zorlanmalarla birlikte bazı kalem malların stoklarına ve fiyatlarına yansıyabilir. Ekonomideki dalgalanmaların yansımasını, uzun vadeli kalkınma planlarında olabilecek değişiklerde görebiliriz. Konumunda otorite olanlara yönelik görev değişimleri gelebilir. Sığınmacı ve göç konusu hem toplumda hem de siyasi arenada öne çıkan konularda birisi olmaya devam edebilir. Topraklarımız, ülkemizle ilgili gelişmeler, etkisini sokağa yansıtabilir., Güvenliğimize, patlamalara, yangınlara, terör olasılığına karşı  dikkat etmemiz gereken bir süreç. Askeri operasyonlar devam edebilir.  Dış ilişkilerde bir yandan kapalı kapılar ardında ilişkiler sürerken öte yandan devam eden süreç, etkisini ilerleyen dönemde gösterecek şekilde önemli dönüşümleri de beraber getirebilir. Deprem yaşanabilir. Sularla, sıvılarla, denizlerle ilgili gelişmeler, deniz ve hava yolları ile ilgili kazalar, problemler olasıdır. Muhalefet kanadından gazeteci, yazar, düşün insanı, partililere yönelik davalar, tutukluluklarla ilgili gelişmeler dikkati çekebilir.

Yılın ilk tutulması, 2021’in son iki tutulmasını aktifleştirmekte. Dolayısıyla her iki tutulmasın da ülkemiz üzerindeki etkilerinin açığa çıktığını görebiliriz.

Yukarıda Boğa burcundaki Güneş tutulmasının dünyaya, aşağıda ise ülkemize ait astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, tutulma enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

2022 2. AY YALPALAMASI DÖNEMİ

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız. Güneş, 13 Mayıs günü KAD ile Boğa burcunun 22°31’ derecesinde kavuşum yapacak.

Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, yangınların, kazaların, patlamaların, depremlerin, volkanik patlamaların, heyelanların, göçüklerin,  mevsimsel hava şartlarındaki anomaliler  gibi doğal afetlerin, kazaların, sosyopolitik , sosyoekonomik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir. Buna göre  29 Nisan – 26 Mayıs tarihleri arasını  bu anlamda gerilim arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Ay yalpalaması ile ilgili detaylar için yukarıda verdiğim yeni tarih aralığını dikkate alarak, aşağıda linki bulunan eski yazımdan bilgi anlamında  faydalanabilirsiniz.   

Azade Öksoy