Blog

15 AĞUSTOS KOVA BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

15 Ağustos günü saat 15:29  da  Kova burcunun 22°24´ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Ev sahibi olan Kova toplumsal konularla, özgürlükler, devrimler, isyanlar, ayaklanmalarla, yeni, sıradışı olanla ve entelektüellikle ilişkilidir. Gölgesinde marjinallik, soğukluk ve öngörülmezlik bulunur. Aynı zamanda bilimle, yeni buluşlarla,  mühendislikle, uzayla, havacılık ve uçaklarla, meteorolojiyle, elektrik-elektronikle,  astronomiyle, astrolojiyle, radyolojiyle, psikoloji, psikiyatri, pedagoji, öğretmenlik, fotoğrafçılık ve iletişimle de ilişkilidir.  Dolayısıyla saydığım özelliklerle birlikte, bu meslek gruplarına ilişkin gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Enerjinin yoğun olduğu dönemden geçmekteyiz. Aslan yeniayında yaşadığımız kadar olmasa da Kova dolunayında da tempo oldukça yüksek. Dediğim dedik, ben yaparımcı, egonun önde olduğu fakat yapılan işlerin duygu ve güven boyutunun sonradan sorgulanacağı, empati yoksunu, dağılmaya yatkın bir süreç.

Yükselende Yay burcunu görmekteyiz. Değişken Yay, dışadönük, büyümeye, bilgiye, gelişmeye odaklı olup, gölgesinde aşırılıklar, fanatizm, gereksiz risk ve dağılma görülür. Yöneticisi Jüpiter çok yeni retrodan çıktı ve Neptün’le zorlanmakta. Şartlara karşı takınacağımız tavır, dış faktörlerin de etkisiyle oluşan beklenmedik gelişmelere bağlı görünmekte. Çözüm geliştirirken, manevra kabiliyetimizi de test edeceğiz. Yalpalama, savrulma riskine sahibiz. Bazı şeylerin iyi ya da kötü olduğunu daha sonra değerlendireceğiz. Bu dereceye kraliyet yıldızlarından Antares’in etkisini görmekteyiz. Antares takıntıdan, acımasız tavırlardan, intikam dürtüsünden uzak durulduğu taktirde büyük başarıların işaretçisidir. Dolayısıyla tutum belirlerken bu etkileri de göz önünde bulundurmayı önemseyin.

Kova dolunayı haritasında Ay’ın Nashira, Güneş’in ise Pherkad ilişkisi gözlenmekte. Nashira olumsuzlukların üstesinden gelerek, başarıya ulaşabilmeyi fakat hayvanlar ve kötü niyetli insanlardan zarar görme ile ilişkilendirilmekte. Pherkad ise aldırmaz, umursamaz, tedbirsiz ruhlu insanları ve sıkıntıları göstermekte. Bu sabit yıldız etkilerinin dolunay doğasına yansımalarını görebileceğimizi unutmayalım.

Kova dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

15 Ağustos’ta meydana gelecek olan dolunayda kazanımlar, borç alacak dengesi, kredi, vergi, burs, nafaka, miras, hisseli paralar, ameliyatlar, eğitim, iletişim, basın yayın, tanıtım faaliyetleri, uzak, yakın yollar, akrabalar, kardeşler, uluslararası işler, hukuksal konular, ebeveynlerin sağlığı, çocukların statüleri, işleri, kazançları, sosyal çevreleri ve gruplarla etkinlikleri ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Sabit burçların 19-25 ve öncü burçların 6-10 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Kova burcunda meydana gelecek olan dolunaydan öncelikli etkileneceklerdir.  ( Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova  ;  Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak )

Erken sayılabilecek bir dönemde aileden ayrılmış, aile temasına yeterince yakın olmadığınızdan başkalarını aileniz gibi sanmış olabilirsiniz. Şimdi artık bir şeylerin değişmekte olduğunun farkındalığına sahip olabilirsiniz. Pişmanlıklarınız, sizi yalpalattıran, yalnızlığa iten durumlar, sorunlar, ‘tüm bunlar adaletsizce’ dedirtebilir. Aslında belki bu yola çıkarken koşulsuz sevgiyi arıyordunuz. Fakat şimdi sanki tüm insanlığın yükünü üstlenmiş, hayatın temposuna ayak uydurmakta zaman zaman sıkıntı çekiyor olabilirsiniz. Ve ruhunuz size daha bir özgürlük fısıldıyor, ‘kendine değer ver, olman gerekene yürü diyor’  olabilir. Kendinizi başarmak istediğiniz hedefe odaklarken, özgürlüğü hissetmekte zorlanıyor, baskı altında olduğunuzu hissediyor ve riske girmekten çekiniyor olabilirsiniz. Ortak değerleri paylaştıklarınızla birlikte olmak size bu noktada güç veriyor olabilir. Şimdi geçen sene Temmuz’da yaşadığımız Ay tutulmasından beri önümüze gelen, sorguladığımız konularla ilgili şartları iyileştirme adına kararlar ve bazıları için belki sürpriz duyurular sürecindeyiz. Atacağımız adımlar 26 Aralık’ta yaşayacağımız Güneş tutulması ile test edilecek.   (Persephone, Hekate, Tisiphone, Hades, Amor, Deucalion, Ay, Güneş, Vesta, Icarus, Sappho)

Kazanımlarınızı, borç alacak dengenizi, eğitiminizi, hayat felsefenizi geliştirecek, sizi büyütecek şekilde nasıl kullanabilirimin irdeleyerek, bu yolda adımlarınızı atabilirsiniz. Sizin, eşinizin ya da ortaklı durumlarla ilgili kredi, borç, vergi, miras, nafaka gibi konular gündeminize gelebilir. Bunlarla ilgili düzenlemeler için bürokratik işlemlere girişebilirsiniz. Bunlar eskiye, ailevi durumlara da dayalı konular olabilir ve çözüm için üzerlerinde epeyce efor sarfetmeniz gerekebilir.  Şartlar zorlasa da  her zamankinden daha farklı düşüncelerle, yöntemlerle ortaya çıkma cesaretini gösterebilirsiniz. Beklenmedik teklifler gelebilir. Düşünceler, konuşmalar, yazışmalar, anlaşmalar, süreç bir anda değişebilir. O yüzden konunuzla ilgili risk faktörünü doğru hesaplamanızı öneririm. Alacak paranız varsa toplamakta  zorlanabilirsiniz. Eğitim konuları ile birlikte bazıları için yurt dışına ya da bulunduğu yerden uzağa gitmek için koşuşturmaya başlayacak. İrili ufaklı yolların, seyahatlerin bol olacağı bir dönem. Trafiğe, kazalara dikkat! Kardeşlerle, yakın akrabalarla ilişkilerde şartlar arzulandığı gibi tatmin edici yürümeyebilir. Çocuklarla, sevdiğinizle iletişim gerginleşebilir. Sevgi, aşk kavramı vurgulanmak istenebilir. Kontrol etmekte zorlanılan, kırılmalara sebep olan olaylar hayat felsefenizi, kendinize verdiğiniz değeri sorgulattırabilir. Büyümenin bazen  birtakım şeyleri kökünden değiştirmekten geçtiğini görebilirsiniz. Bu noktada bazı sosyal ilişkilerde, evliliklerde, birlikteliklerde geri adımlar, ayrılıklar beklenebilir. Seminer, tanıtım gibi işlerinize emek harcayabilirsiniz. Bu durum sahneye hazırlanan bazılarına başarılarla gelebilir. Kökeninde bizi yaralayan, kırılganlıklar yaratan konuların iyileştirilmesine, doygunluk sağlanmasına yönelik adımları, yapılandırmaları anlatan bu dolunayın etkileri 26 Aralık’ta yaşayacak olduğumuz Güneş tutulması ile birlikte belirginleşecek.

Kova dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Kova burcundaki dolunayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Boğa ve yükselen Boğalar için :   İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

İkizler ve yükselen İkizler :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Başak ve yükselen Başaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Terazi ve yükselen Teraziler için : Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar. 

Ülkemiz ve Kova dolunayı

Kova burcunda meydana gelecek dolunayda dış işlerimizi ilgilendiren gelişmeler, uluslararası ticaret, hukuk, iletişim, basın yayın, ulaşım, eğitim, turizm, dini kurumlar ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda dış ticaret, satış, pazarlama, tanıtım, reklam, eğitim faaliyetleri, lojistikle ilgili gelişmeler, büyüme kapasiteleri ve vizyonlarına etkisi şeklide gözlemlemekteyiz.

Ülkemizin Neptün’ü üzerinde gerçekleşirken, bir yandan da Jüpiter-Venüs ikilisi ile zorlanan bir dolunay sürecindeyiz. Burada gerek ülkemiz gerek şirketler açısından atılan adımların arkasındaki amacın müttefiklik kavramında, ortaklıklarda, rekabette aksayana dokunuş yaparak, iyileştirmeye çalışmak, kazanç elde etmeye çalışmak olduğunu söyleyebilirim. Fakat esas olarak gerçekçiliğini, faydası olup olmadığını, olduysa ne kadar fayda sağladığını 26 Aralık Oğlak tutulmasının etkileri ile birlikte gözlemleyebileceğiz. Uluslararası ilişkilerde önemli gelişmeleri işaret eden Kova dolunayı, diplomatik, ekonomik gelişmeleri ve beraberinde dengelenme çabasını anlatmakta. Uluslararası ilişkilerde tıkanmalar yaşanabilir.  Uluslararası alanda davalar, para konuları, yaptırımlar, diplomasi kapalı kapılar ardında gündemde olabilir. Bazılarının uygulamasını Ekim ayı gibi görebiliriz. Aynı zamanda yine uluslararası konularla ilgili olarak bazı şeylerin amacının bize gösterildiğinden farklı olduğunu ve kontrol dışı olaylara sebep verebileceğini öngörebiliriz. Bu durumu sınırlarımızda yapılmak istenen güvenli koridor ile de ilişkilendirebiliriz. Sınırlarımız dışında askeri hareketlilik artabilir. Ordumuzu ilgilendiren durumlar söz konusu olabilir. Haritanın Mc si  içeriden halkın güvenliğine de dikkati çekmekte. Borsada spekülatif dalgalanmalar yaşanabilir. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız bu dolunayda da gündem olmaya devam edecek görünmekte. Kanunlar, satışlar, ruhsatlar konu olabilir. Yargıya intikal edebilir. İllegal yapılanmalara operasyon gelebilir. Basın yayın, haberleşme, iletişim, sosyal medya araçları, internet ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Tutukluluklar, af konusu gündeme yeniden gelebilir. Muhalefet partilerinin yöneticilerini, yönetimlerini ilgilendiren durumları gözlemleyebiliriz. Ulaşım, metrolar ve yeraltından giden taşımacılıkla ilgili problem yaşanabilir. Kazalara oldukça müsait . Özellikle bayram sürecinde trafikte dikkatli olunmalı. Zehirlenmelere, sıvılardan, gazlardan kaynaklı sorunlar, deniz kazaları olasıdır. Eğitim konularının oldukça öne çıkacağı bir süreç. Tarımla, çiftçilikle ilgili durumlar vurgulanabilir. Yenileştirmeye yönelik istemler görülebilir. Bu noktada asıl yenilenme Kasım ayı sonrası ve yeni yıl ile birlikte gelmeye başlayabilir. Madenciliğimiz ve doğal kaynaklarımızın kullanımına yönelik bazı hukuksal iyileştirmelerin başlaması da yine bu dönemden sonrasına rastlayabilir.

Yukarıda 15 Ağustos’da Kova burcunda meydana gelecek olan dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdir.

Azade Öksoy

1 AĞUSTOS ASLAN BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

1 Ağustos günü saat 06:11 de Aslan burcunun 08°36´ derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Ev sahibi Aslan, gözler önünde olma, kendini gösterme, ortaya koyma ve bunları yaparken de sırtının sıvazlanmasından, alkış almaktan hoşlanmayla ilgilidir. Gölgesinde ego, kibir, gösteriş, müsriflik taşır. Aslan burcu, liderleri, yöneticileri, tanınmış kişileri, sanatçıları, yönetmenleri,  organizatörleri, eğlence, reklam sektörünü,  mimarlık ve iç dekorasyonu, kuyumcuları temsil eder. Dolayısıyla doğasına has özellikleriyle birlikte, bu gruplara ilişkin gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Oldukça iddialı, enerjik, benmerkezciliğin parlatıldığı, kolaylıkla risk alındığı, ne duyguların ne de düşüncelerin anlaşılamadığı , dolayısıyla şartları doğru analiz etmenin ve organize olmanın zor olduğu bir yeniay. Bu kadar direnç aklıma  ‘ O zot, bu zot, ata kim verecek ot! ‘  sözünü getirmekte.

Yükselende yine ev sahibi Aslan var. Özgüven yakışır ya da yakışmaz bakmazsızın herkeste diyebilirim. Dış etkenlerin de katkısı yeniayda görülen yüzünden abartılı tepkilerle, ani çıkışlara işaretçi. Bu durum ilişkilerde sıkıntı yaratabilir. Her ne kadar kibarlıkla yoğurulmuş gibi dursa da tutum belirlerken tahakkümün dozuna dikkat etmekte fayda olabilir.   

Bu yeniayda yükselen derecesini Ay, Güneş ve hatta Ege’de Venüs ile birlikte çalışırken görmekteyiz. Dolayısıyla hepsi aynı sabit yıldızların, Giansar, Asellus Austral ve Preasepe’nin etkisi altındalar. Giansar, analitik düşünce yapısını, cesareti, yaratıcılığı, bol arkadaş ve seyahati, Asellus Austral  orta yaş civarı gelişen enfeksiyon sonucunda gözde oluşan görme sorunlarını, körlüğü, özellikle de kadında şiddete meyilli yapıyı, gemi kazalarını anlatmakta. Presaepe ise yine körlük, enfeksiyon ve hastalıkla, art niyet ve saygısızlıkla ilişkilendirilmiş. Dolayısıyla Aslan yeniayında bu etkilerin yansımalarını görebiliriz.

Aslan yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Aslan yeniayında kişiler kendisiyle ve en yakınlarınızla ilgili konularla haşır neşirler. Bu sağlıktan, dış görünüme, motivasyonlarından, karakterine kadar her şey olabilir. Aynı zamanda anne, baba, çocukların hukuksal konuları, yükseköğrenimleri, yabancılarla, yurtdışı ile, tanıtım faaliyetleri ile ilgili konular ana başlıklar olarak görülmekte.

Sabit burçların 5-11, değişken burçların  20-24 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Aslan yeniayında öncelikli olarak etkileneceklerdir.  ( Sabit burçlar :  Boğa, Aslan, Akrep, Kova  , Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık )

Sonucu düşündüğünüz gibi olmayan, şartları yanlış değerlendirme yüzünden hedef saptıraran durumların iyileştirilmesi gerekmekte. Kalan hayatın daha sağlıklı yürüyebilmesi için geçmişten de referans alarak çok boyutlu strateji geliştirilmeli. Şartları kazanca döndüreyim derken ani gelişen olaylar kontrolü kaybettirebilir. Belki bir sevilenin kaybedilmesi, bağımlı olduğunuz durumlardan geri durma, özgürleşme ihtiyacı, çocukların aileleriyle aralarındaki problemler ya da uğruna emek harcadığınız bir şeyin elinizden kayıp gitmesi  bir yandan enerjinizi dağıtabilir öte yandan tüm bu olan bitene yönelik yeni bir sayfa açma gerekliliği hissedebilirsiniz. Sorunun kaynağını belirleyebilir, kendinize giden yolda aksayanı yapılandırma telaşına girebilirsiniz. Muhasebeyi yaparken yalnız kaldığınızı, yardım almakta zorlandığınızı görebilirsiniz. Bazı şeyler kafanızda net oturmamıştır ve araştırmaya ihtiyaç olabilir. Ağustos ortası gibi daha rahat değerlendirecek ve kararlarınızı hayatınızın odağına daha net oturtabileceksiniz.   (Pythia, Aeskulapia, Minerva, Industria, Uranüs, Phaethon, Eurydike, Güneş, Ay, Niobe, Nemesis, Circe)

Fark edemediğiniz ya da görmezden geldiğiniz, ötelediğiniz konularda kendiniz adına önemsediğiniz, size değer katacağını düşündüğünüz girişimler için farklı fikirlerle, yöntemlerle önemli gelişmeler kaydedilebilecek, başlangıçlar yapılabilecek bir zaman dilimindeyiz. Hedeflerde, statülerde, ailevi ilişkilerde ani gelişen olayları gözlemleyebiliriz. Beklenmeyeni bekleyin ! Bazılarınızda ilişkiler, kendinize verdiğiniz değer, dış görünümünüzle ilgili yapmak istedikleriniz, ailevi ve parasal konular öne çıkacak. Bazılarınızda ise başkalarına açmadığınız ve hazırlandığınız yetkinlikleriniz. Zaman zaman kontrol etmekte zorlanılabilecek şartlar devreye girebilecek. Burada başkalarının, dış faktörlerin de katkısı ile görecekleriniz, öğrenecekleriniz sizi içten içe takıntılı bir şekilde hırslandırıp, ivmelendirebilir. Artık konularınızla ilgili arzuladığınız doğrultuda sonuca bağlayan hamleler yapmak istiyor olabilirsiniz. Fakat bunların araştırma, düşünce, iletişim  bazında yeterince oturmadığı, havada kalabilecek durumların olduğu görülmekte. Bu süreçte atılacak adımlar ‘ben yaptım oldu! ’ türü olabilir. Gereksiz risklerle, hatalı, engel, problem yaratabilecek çıkışlar yapılabilir. Spekülasyondan, manipülasyondan uzak durmaya özen gösterelim. Aksi taktirde bir şeyleri kurban edebiliriz. 5 inden sonra daha rahat hareket edebilirsiniz. Belki hukuksal konularınız, yabancılarla ilişkileriniz, eğitiminiz, hayat felsefeniz adına kendinize dokunmak istediğiniz konularınız olabilir.  Toplumun belli kesimini ilgilendiren birisi olabilirsiniz ve tanıtımınızı yeterince yapmadığınızı hissedebilirsiniz. Hayatınızın muhasebesini yapmış ve buna yönelik iyileştirici adımlara, bunlarla ilgili sizi yaralayan konulara el atabilirsiniz. Arkanızdan konuşanlar, iş çevirenler size oldukça yakın görünebilirler. İşinizle, beraber çalıştıklarınızla sıkıntılı durumlar oluşabilir. Sağlık konularına dikkat edilmesi gereken bir süreç. Kalp, damar, tansiyon hastalıklarının yanı sıra bu dönem kemik, diş, iskelet sorunları da daha sık gözlemlenebilir. Harcamalar konusuna dikkat etmekte fayda olabilir. Zira kazanılan para dipsiz kuyu gibi örtülü ödemelere gidebilir. Satürn, 6 Ocak’ta yaşadığımız Oğlak burcundaki Güneş tutulması derecesinde retro yapmakta. Tutulmanın hayatlarınıza etkisine göre tamamlanması gereken eksiklerin artık bitirilmesine, törpülenmesi gerekenlerin törpülenmesi ya da artık işlevi bitmiş olanın hayattan çıkmasına yönelik durumlara işaret etmekte. 21 Eylül’de retrodan çıkarak düz harekete geçecek. Kasım başı da tekrar bu derecede olacak. Düzenlemelere yönelik takviminizde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Merkür de 17 Temmuz’da yaşadığımız Oğlak Ay tutulmasını tetikleyerek, bu konuları yeniden gözden geçirmemizi işaret etmekte. Tutulmaların etkilerini hatırlamak isteyenler, yazının sonunda Oğlak burcunda gerçekleşen Güneş ve Ay tutulmalarının linklerini bulabilirler.

Aslan  yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Aslan burcundaki yeniayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Başak ve yükselen Başaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Terazi ve yükselen Teraziler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Ülkemiz ve Aslan yeniayı

Aslan burcunda meydana gelecek yeniayda bizlerin ve ülkemizin ekonomik durumu, bankalar, finans kurumları, hazine, maliye, ulusal kaynaklarımız ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından da mali durumlarının, likit varlıklarının, karlılıklarının konu olduğunu görmekteyiz.

Yeniay, Uranüs ile birlikte ülke Güneş’imizi zorlamakta.  Bu süreçle birlikte tüm finans sistemimizde, yapılarımızda önemli değişimler irdelenebilir ve ardından uygulanması gelebilir. Beklenmediklere fazlasıyla açık. Maliye, bankalar, hazine, şirketlerin finans vs. yönetimlerinde görev değişimleri, istifalar, alınmalar görülebilir. Altında, dövizde ve borsada değişimlere tepkiler beklenebilir. Gençlerle, çocuklarla, eğitimle, kamunun mallarıyla ilgili bu dönem alınacak kararlar iç hassasiyeti ve ekonomik kırılganlıkları arttırabilir. İlerleyen zamanda alınan bazı kararlar uygulamadan çekilebileceği gibi, yargıya taşınmalar da olabilir. Eski maden ve toprak satışları gündeme gelebilir. Finansal anlamda belirsizliklerin, dalgalanmaların, spekülasyonların devam edebilir. Vergi oranlarında değişimler yapılabilir. Yerel yönetimlerin, belediyelerin organlarına, yetkilerine yönelik düzenlemeler gelebilir.  Yine kamuya yönelik yapılacak bazı düzenlemelerde başarılar elde edilebilir. Fakat gerek şirketler gerek bürokratik olarak atılacak adımlarımızda Jüpiter Neptün karesinin aktif olduğunu ve aldatıcılığını unutmadan, defalarca detaylandırarak adım atmak şartların arzulananın dışına çıkmasından koruyabilir. Son dönemde en fazla konuştuğumuz konuların başında gelen savunma sanayine yönelik girişimler, anlaşmalar yine gündemde ve bazı anlaşmalarda revizeler, geri adımlar, gecikmeler yaşanabilir. Nato dahil yabancı ülkelerle ortak organizasyonlarda diplomaside ipler daha gerilebilir. Bu döneme kadersel bir dönemeç diyebiliriz. Mars’ın durumu güvenliğe yine önem vermemiz gerektiğini işaret ederken, tacizlerle karşılaşılabilir. Sağlık sektörü, SGK, emeklilikle ilgili düzenlemeler, sendikalar, çalışan kesime yönelik düzenlemeler gelebilir. Son dönemde yaşadığımız yangınlar devam edebilir hatta artabilir. Kazalarda, yer hareketlerinde de artış gözlemlenebilir. İletişim, ulaşım sorunları yaşanabilir.

Aslan yeniayının Satürn’ü 6 Ocak, Merkür’ü ise 17 Temmuz Oğlak Güneş ve Ay tutulmalarını tetiklemekte. Dolayısıyla bu tutulmaların ülkemize etkileri de yeniden ele almalarla  şekillenmekte. Bunların ülkemize etkisini hatırlamak isteyenler, sayfanın sonunda linkleri bulabilirler.

Yukarıda 1 Ağustos günü Aslan burcunda meydana gelecek olan yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/01/30/6-ocak-oglak-burcunda-gunes-tutulmasi/

https://azadeoksoy.com/2019/07/07/17-temmuz-oglak-burcunda-ay-tutulmasi/

17 TEMMUZ OĞLAK BURCUNDA AY TUTULMASI

Genel anlamıyla Ay tutulması

17 Temmuz günü saat 00:38 de Oğlak burcunun 24°04´ derecesinde parçalı Ay tutulması gerçekleşecek. Parçalı tutulmalar, Ay’ın ışıklarının bir kısmının Dünya’nın gölge konisinden geçmesiyle meydana gelirler. Bu tutulma Avustralya, Afrika, Güney Amerika, Asya ve  Avrupa’nın ülkemiz dahil çoğunluğunda, Antarktika, Kuzey Amerika’nın güneydoğusundan Atlas, Pasifik ve Hint Okyanuslarından gözlemlenebilecek.

Tutulma 139 no lu Saros serisine ait. Toplamda 79 tutulmadan oluşan bu serinin ilki 9 Aralık 1658’de meydana gelmiş. 13 Nisan 3065 yılında ise tamamlanacak. 139 numaralı seriye ait en son tutulma 5 Temmuz 2001 yılında yaşanmış.

Seriyi göz ardı ederek, Oğlak burcunun 24° si civarına bakarsak, yine bu derecede ve sadece 15’ lık fark ile 16 temmuz 2000 yılına gitmekteyiz. Takip edenler  hatırlayacaklardır, gerek bir önceki Yengeç burcunda gerçekleşen Güneş tutulması gerekse 21 Ocak’ta yaşadığımız Aslan burcunda Ay tutulması bizleri 2000 yılına geri götürmüştü. Orada 2000 yılına yönelik Ülke ve dünya genelinde gerçekleşenlere yönelik bilgiler olduğundan, sizlere tekrar yazmayacağım. Hafızasını tazelemek isteyenler için yazının sonuna Yengeç burcunda Güneş tutulması ve Aslan burcunda Ay tutulmasının linklerini ekleyeceğim.

Bu sefer 139 numaralı Saros’un son yaşandığı tarih, yukarıda da belirttiğim gibi 5 Temmuz 2001 olduğundan, o yıla bir göz atalım; İngiltere’de Tony Blair ve İşçi Partisi seçimleri kazanıyor, Pakistan’da ise Pervez Müşerref cumhurbaşkanı oluyordu.  Filistin’de meydana gelen saldırılarda 7 kişi ölüp, 42 kişi yaralanırken, İsrail de Filistinli bakanı kaçırıyordu. New York’ta İkiz kulelere uçaklar çarpıyor, 5000 den fazla kişi ölüyordu. Bunun karşılığı olarak ABD, Afganistan’ı bombalıyordu. Kabil’de 3000 kişilik uluslararası güç konuşlandırılması kararlaştırılıyordu. Yine İsrail- Filistin arasındaki gerginlikler devam ediyor, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Rehavam Zeevi silahlı saldırıda öldürülüyor, karşılığında ise 23 Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi tutuklanıyordu. Hubble teleskopu, Osiris gezegeninde Güneş Sistemi dışındaki ilk atmosferi  keşfediyordu.

Bizde ise Anayasa Mahkemesi Fazilet Partisini kapatıyor, Recep Tayyip Erdoğan Adalet ve kalkınma Partisini kuruyor, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer RTÜK yasasını veto ediyordu. Sporda da A Milli Erkek Basketbolcuları Avrupa 2. oluyor, A Milli Futbol Takımı, Dünya kupasına katılma hakkı kazanıyor, Bursaspor ise Galatasaray’ı 5-0 yeniyordu.

Bir noktaya daha dikkatinizi çekmek isterim ki 1628 yılında sadece 1’ fark ile Oğlak burcunun 24°05´ derecesinde bir tutulma meydana gelmiş. Bu dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda duraklama devri padişahlarından 4.Murat dönemine denk gelmekte. Tarihle ilgili olanlarınızın ilgisini çekebilir.

Sizler de kendi hayatlarınızda yukarıda verdiğim 2000, 2001 yıllarına geri dönerek, neler yaşadığınızı hatırlayabilir ve bu tutulmanın getirilerine yönelik ipuçları yakalayabilirsiniz.

Eski kaynaklarda Ay tutulmalarıyla ilgili olarak Sepherial’e göre Oğlak burcunun 3.dekanında meydana gelenler için ‘bir kralın ölümünün ve isyanın göstergesidir’ notunu görmekteyiz.

Tutulma döneminde şartlar her ne kadar dik çıkışlarla zorlanacak gibi dursa da dirençle karşılaşılabilir ve adaptasyon sorunları yaşanabilir. Her türlü iletişim sorunlarına açık olunduğundan anlaşmalarda da sorun yaşanabilir. Çıkarlar, eleştirel yaklaşımlar öne çıkarken, yeniden ziyade şartları korumacı yapı belirginleşebilir.

Tutulmaya Oğlak burcu ev sahipliği yapmakta. Oğlak yapısı mantık, ciddiyet, sabır, sorumluluk, çatı kurmak, yönetimle ilişkilendirilir. Gölgesinde hesapçılık, duygusuzluk, aşırı kontrolcilik ve melankoli bulunur. Bu burç devletle, politikacılarla, yöneticilerle, mühendislerle, bilim insanlarıyla, organizatörlerle, iş insanlarıyla, finansçılarla, hesap ve vergi uzmanlarıyla, tarihçilerle, arkeologlarla, inşaat, deri sektörü ile, kütüphanecilerle, arşivcilerle, antikacılarla, maden işçileri ve emekçilerle ilişkilidir. Dolayısıyla tutulma ile birlikte yukarıdaki özellikleri ve bu meslek gruplarına ilişkin gelişmeleri de  daha belirgin gözlemleyebiliriz.

İstanbul’a göre çıkartılan haritanın yükseleninde Boğa burcunu görmekteyiz. Bu burç materyale, dünyevi değerlere, konforuna, güvenliğine oldukça bağlıdır. Bunlarla ilgili problem hissettiği anda direnç, inat, kıskançlık gibi gölgesi ortaya çıkar. Tutulma ve retro Merkür, Mars’ın yükseleni zorlaması, ilişkiler ekseninde ani gelişmelere ve dengenin değişmesine sebep verebilir. Bu da beraberinde sahip olunanı korumaya yönelik tutum alınmasına ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına önayak olabilir. Yükselen derecesine Mirach ve Mira sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Mirach, kendine düşkün olmayla, takıntıyla, verimle ve artistik yeteneklerle bağdaştırılır. Mira ise çok yönlülük, yardımseverlik ve dayanıklılık işaretçisidir. Dolayısıyla tutum sergilerken bu sabit yıldızların etkilerini gözlemleyebiliriz.

Tutulmanın Ay’ı Deneb Okab ve Peacock etkileşiminde. Bu iki sabit şartları komuta edebilme yeteneği, cesaret, askerlik ve dövüş sanatlarında başarı ama kibir verir.  Güneş ise Pollux etkisinde! Bu sabit yıldız ise çoklu yönleri irdeleyerek gelen farkındalık ve acı deneyimlerle kazanılan bilgelikle, yazarlıkla ilişkilidir. Dolayısıyla tutulmanın işaret ettiği konuların, karşıt ya da hemcinslerin, bilinçli ya da bilinçsiz yönelimlerin doğasında bu etkiler gözlemlenebilir.

Oğlak burcunda Ay tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

17 temmuz’da  meydana gelecek olan Oğlak burcundaki Ay tutulmasında aileyi, kökleri, anne, babayı ilgilendiren durumlar, iş, kariyer, hedefler, ev, emlak işleri, çocukların kontrol etmekte zorlandıkları durumları, gündelik hayatlarını ve iş ortamlarını ilgilendiren gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte.

Sabit burçların 21-27 ve değişken burçların 7-11 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Oğlak burcunda olan Ay tutulmasından öncelikli olarak etkileneceklerdir. ( Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Bazılarınızın hayatlarında aile ile, kardeşlerle ilgili kopukluklar, parçalanmalar, duygusal ya da fiziksel uzaklıklar yaşanıyor olabilir.  Bu durum belki ters giden bir evlilik, bir aldatma, belki iş için gidilen denizaşırı, uzak yerler ya da para konularındaki anlaşmazlıklar sonucunda doğmuş olabilir. Kayıplar, üzüntüler, ilkelerinize, hedeflerinize olan bağınızı gözden geçirmenizi söylemekte. Kendinizi hangi sahnede, nasıl bir rol biçilmiş oyuncu olarak görmek istediğinizi irdeleyin. Bu doğrultudaki girişimlerinizi kendinize yönelik yeniden doğuş gibi düşünün. Tutulma ile birlikte bunlar da harekete geçmekte. Hayatınızın ana kolonunu oluşturan yolda, ayağınızın altını sağlamlamak ve sizi başarıya götürecek şekilde yürüyebilmek için bazı hedeflerde, belki statünüzde köklü değişimlere gitmek gerekmekte. Her ne kadar ilişkiler sizi sınırlasa da, şartlara yönelik içsel strateji kurarken etki altında kalmadan, sınırlardan, koşullardan uzaklaşarak değerlendirme yapmaya çalışın. Mücadelenin olduğu, kıskançlıkların, anlaşmazlıkların, taşkınlıkların  yaşanabileceği bu yolda, hedefinizi saptıran konudaki tuzakla yüzleşebilirsiniz. Ne yaşarsanız yaşayın bunlar eski kalıpları yıkarak, ileriyi görmeye yardımcı olacak. Uzun soluklu düzenlemelerin yapıldığı bu dönemde, büyümek için hayat bazen yaraya derin neşter atmayı gerektirebilir!  Ya da öyle bir kayıp yaşanabilir ki bu büyümeye giden kapının kilidini açar!   (Isis, Black Moon, Apollonia, Orpheus, Hidalgo, Güneş, Ay, Pluto r  , Hybris, Metis, Chariklo r  , Eris, Apollonia, Hopi r  )

Yukarıda da dediğim gibi ana kolonu sağlamlamak gerekmekte! Ailenize, köklerinize, evinizle ilgili işlere daha yoğun yönelebilirsiniz. Sorumluluklar artabilir. Aile içinde birtakım eski konuların açılabilir ki bunlar maddi manevi kazanımlarınızı etkileyebileceği gibi, kardeşlerle, yakın akrabalarla da ilgili olabilir. Üstlerle, bürokrasiyle ilgili arkanızdan dönen, fark etmediğiniz bir durum  hisseli para kaybına neden olabilir. Kredi, borç, nafaka, sigorta, prim ödemelerinizi, miras konularını etkileyebilir. Yeni dönem işlemlerde problemli durumlar yaşanabilir. Eski konular ise açılabilir. Davalar söz konusu olabilir.  Yani alacak verecek, para konularına dikkat! Aile içinde beklenmedik gelişmeler oluşabilir. Konunu açılımları haritalarınıza göre  çocuklar, sevgiliniz, kardeşler, yakın akrabalar, parasal konular, iş arkadaşları hatta komşular şeklinde gelişebilir. Bunların çözümüne yönelik girişimde bulunabilirsiniz. Çekişmeler, egonun yükseldiği, tartışmalı, koşturmayı gerektiren durumlar mümkündür. Önceden planlanmış taşınmalar, tamiratlar, mülk alım satımları gündeme gelebilir. İşle, üstlerle, sahip olunan statü ile ilgili sıkıntılı durumlar yaşanabilir. Aileyi etkileyen kadersel değişimler ki kayıp da  olasıdır. Eski evraklarınızı toparlayabilir, yarım kalmış yazım, çizim işlerinizi, ders, kitap, senaryo, tasarım, reklam gibi yaratıcılık gerektiren materyallerinizi, faaliyetlerinizi yeniden ele alabilirsiniz. Bu dönemde hazırlığını iyi yaptığı konularda farklı yöntemlerle ortaya çıkanların güzel başarılara imza attığını görebiliriz. Soyağacınızı araştırabilirsiniz. Aile sırları ortaya çıkabilir. Home ofis çalışanlar için güzel değerlendirilebilecek süreç. Eski sağlık konuları yeniden gündeminize gelebilir. Sizi bilinçaltınızda yoran,  dışarı vurmak istemediğiniz kırılganlık yaratan konularla ilgili hareketlenebilirsiniz. Şuna dikkat etmek gerekir ki gereksiz risk almayın. Aksi taktirde başarısızlık gelebilir.

2 Temmuz’daki tutulmada belki farkına varamadığınız ya da harekete geçmekte zorlandığınız konular bu tutulma ile bir anda  gündeminize yoğun oturabilir. 6 Ocak’ta yaşadığımız Güneş tutulmasında hayatınıza yönelik yapmanız gereken düzenlemeleri yapmadıysanız artık kaçarının olmadığını bilin! Bazı noktalarda törpülenmeler, yeniden üzerinden geçmeler, belki yön değişimleri ya da bazı şeylerden feragatler kaçınılmaz gelecek. Gözden geçireceğiniz ve sonrasında alacağınız kararların hayatınıza uzun dönem yön vereceğini unutmayın lütfen.  21 Ocak’ta yaşadığınız tutulma ile ilgili olarak da farkında olmadığınız ya da ötelediğiniz durumlarla ilgili aydınlanma ve ivmelenme zamanı. Tutulmaların yeniay, dolunay süreçlerinden çok daha uzun süreleri, en az 6 aylık zaman dilimini etkilediğini hatırlatmak isterim. O yüzden zaman zaman geri dönerek, onları okumak, adım atarken sizlere yardımcı olabilir. Merkür’ün Ağustos’un 4 üne kadar retro olduğunu unutmayın. Hesap kitap, muhasebe, ticarette, alım satım gerektiren işlerde, alınan kararlarda, verilen sözlerde, atılan imzalarda, iletişimde, trafikte, rezervasyonlarda tedbirli olmanızı öneririm. Eski, yarım işlerinize el atın. Banka işlemlerinizin, faturalarınızın, yaptığınız işlerin takipçisi olun. Randevularınızı, rezervasyonlarınızı önceden kontrol edin ve erken gidin. İptaller, ertelemeler, gecikmeler olasıdır. Bu süreçte bazılarınızın elektrikli, elektronik aletlerinde sorunlar yaşanabilir. Veri kaybına karşı bilgisayarlarınızdaki, telefonlarınızdaki bilgilerinizi yedeklemenizi öneririm.  

Ay tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Oğlak burcundaki Ay tutulmasının, yukarıdaki genel özellikleri doğrultusunda, burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

 Koç ve yükselen Koçlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

İkizler ve yükselen İkizler :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Başak ve yükselen Başaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Terazi ve yükselen Teraziler için : Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Yay ve yükselen Yaylar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Kova ve yükselen Kovalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Balık ve yükselen Balıklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Ülkemiz ve Ay tutulması

Oğlak burcunda meydana gelecek Ay tutulmasında iç ve dışişlerimiz, uluslararası davalar, anlaşmalar, müttefik mi düşman mı sorusunu irdeleyeceğimiz durumlar, diplomasimiz, açık düşmanlıklar, ekonomimiz, ödemeler dengemiz, borçlarımız, yabancı ülkelerle finansal ilişkilerimiz, halkı ilgilendiren her türlü durum, güvenlik, refah düzeyi, bankalar, finans kurumları, ulusal kaynaklarımız ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda kurumsal kimlikleri, ortaklıkları, rakipleri, hukuksal konular, rekabet güçleri, mali yükümlülükleri, karlılıkları, zararları ile ilgili gelişmeler öne çıkmakta.

Tutulma, ülke haritamızın Merkür Satürn ikilisini zorlamakta. Bu durum dış politikayla ilgili oluşan baskı nedeniyle yeni bir düzen, bazı şeyleri dengeye oturtma arayışına işaretçi. S400 ve F35 ler, savunma sanayine yönelik tüm anlaşmalar, yapılanmalar etkilenmekte. Baskının iyice arttığını görebiliyoruz. Fakat esas yaptırımlar Eylül ortasını takiben olabilir. Bu dönemde NATO ile ilişkiler zorlanabilir. Uluslararası anlaşmalarda, organizasyonlarda yeniden düzenlenmesi gereken durumlar, ertelemeler, iptaller yaşanabilir. Sırası gelmişken şunu da ekleyeyim; savunma sanayine yönelik projeleri, üretimleri görmekteyiz. Fakat esas yapılanma 2021 ile birlikte diyebiliriz. Affa yönelik gelişmeleri ve muhalefet kanadından parti yöneticilerine, siyasetçilere, düşün insanlarına, gazetecilere, yazarlara yönelik tutukluluklarla ilgili geri planda yapılmış görüşmelerin sonuçlarını görebiliriz. Bu tutulma aynı zamanda ülkemiz siyasi hayatında ciddi değişimlerin de habercisi diyebiliriz. Daha önce de söylediğim gibi partilerde yeni açılanları, bölünmeleri, küçülmeleri, kapanma yoluna girenleri, yönetici ve yönetim kadrolarında değişimleri işaret etmekte. Federe yönetim tarzı ve yurtdışındaki Zarrab, Halkbank davaları gündem yaratabilir. Gizli düşmanlıkların açığa dönmesini çok daha belirgin görebiliriz. Kimin dost, kimin düşman olduğunu daha iyi anlayacağız. Bu durum güvenliğimizi ilgilendirmekte. Yeni operasyonlar gelebilir. Temmuz sonu komşularımızda hareketlilik artabilir. Bunu Eylül gibi agresyonu yükseltmek, provokasyonlar, terör yaratmak adına içeriye taşımaya çalışacaklardır. Kasım ayı başı dahil dikkat etmeliyiz. Güvenliğimizin öneminin altını çizelim.

Yeni kanunlar, çocuklara, gençlere, eğitime yönelik gelişmeler dikkat çekecek. Bu dönem alınacak kararlar, daha sonra üzerinden yeniden geçilmesini getirebilir. İnşaat, emlak sektöründeki daralmaya  yönelik yeni formül aransa da pazardaki durum kolay çözülebilecek gibi durmamakta. Yükselen hattının Uranüs ile birlikte Kronos – Güneş hattını çalıştırması süregelen yönetim sistemini sorgulattırırken, önümüzdeki sene için seçim konusunu da aktif tutacağa benziyor. Aynı zamanda seçilmiş liderlere, yöneticilere, başkanlara yönelik beklenmedik gelişmelerle de karşılaşılabilir. Bu, yetki alanlarındaki kaynakların kullanımında , sahip oldukları kaynaklarında, yetkilerinde kısıtlama, zorlanma şeklinde devam edebilir. Konumunda otorite olanların bazıları için kadersel dönüşüm dönemi diyebiliriz. Meclis ve belediyeler dahil tüm resmi üst yönetimleri kapsamak üzere ani değişimler meydana gelebilir. Mahkemelerde alınacak kararlar, akademik kurumların durumu sorgulanabilir.

Oğlak tutulması finansal olarak da kolay değil. Alınan bazı kararlardan, uygulamalardan geri dönüşler olabileceği gibi, zamlar, vergiler bütçeleri zorlayabilir. Örtülü ödenek, geri plandaki harcamaların yükü borçlanmayı körükleyebilir. Fakat kredi almak, borç bulmak da zorlaşacak diyebilirim. Para piyasalarında spekülatif hareketler, ani iniş çıkışlar yaşanabilir. Kırılganlıklar artabilir. Büyük şirketlerde satışlar, iflaslar beklenebilir.  Tutulmanın esas gündemi bir süredir olduğu gibi siyasi gelişmeler, ekonomik yansımaları ve güvenlik diyebiliriz. Ana akım medyanın  iyice zorlanması, küçük boyutlu yayın organlarını güçlendirebilir.

Yer hareketlerinin yanı sıra sel, deniz ve sulardan, sıvılardan kaynaklı problemler görülebilir. Uçak, deniz  kazaları yaşanabilir.

Yukarıda 17 Temmuz günü Oğlak burcunda meydana gelecek olan Ay tutulmasına ait ülkemizin, aşağıda ise dünya astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, tutulma enerjsiinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/06/21/2-temmuz-yengec-burcunda-gunes-tutulmasi/

https://azadeoksoy.com/2019/01/30/21-ocak-aslan-burcunda-ay-tutulmasi/

Ekrem İmamoğlu ve İBB seçimleri

Takip edenler bilirler,  uzunca bir süredir ara ara seçimlerle ilgili paylaşımlar yapmaktayım.  22 Haziran günü ertesi gün yapılacak olan İBB seçimine yönelik sizlere sosyal medya üzerinden şu paylaşımı yapmıştım ;  ‘’ İBB seçimi için yarın yeniden sandıklardayız. Sizlere 30 Mart ve 1 Nisan’da facebook üzerinden yaptığım paylaşımları hatırlatmak isterim. 30 Mart’ta Sayın Ekrem İmamoğlu’nun doğru harita verileri olmadığından, Sayın Binali Yıldırım’ın haritası üzerinden giderek , kendisinin İBB için şanslı olabileceğini söylemiş, fakat böyle bir durumda önümüzdeki yıl görevde olmayabilir demiştim. 1 Nisan’da da Sayın Yıldırım’ın inişinin beklediğimden erken olduğunu yazmıştım. Yeniden baktığımda net olmayan şartlar arasında bir değişikliğin olacağını düşünmüyorum. 
Sayın İmamoğlu’nun şimdi elimdeki 4 Haziran 1971 Trabzon verisi doğru ise mücadeleci bir insan. Önümüzdeki yıldan başlayarak haritası daha güçlenmekte. Adaylara centilmenliğin önde olduğu bir mücadele dilerim. Kazanan İstanbul halkının dolayısıyla ülkemizin menfaatleri ve hizmeti olsun.  ‘’   .

Sonradan bunu  bir iki açıklamayla genişletmek ve blogum üzerinde kalıcı hale getirmek  istedim.

Öncelikle şunu hatırlatmak isterim ; 31 Mart seçimde oy çokluğuna sahip olmakla, yönetime oturabilmenin farklı olduğu deneyimini yaşadık. Bu seçimde de aynı durumu hafızamızda tutalım.

Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 4 Haziran 1971 Akçaabat, Trabzon  doğum bilgilerine sahibiz. Doğum saatini bilmediğimden haritasını Sun on 1st çıkartıyor  ve natal yükselenini dikkate almadan konuşuyorum.  

Sayın İmamoğlu profection tekniğinde 1.evi yaşamakta. Dolayısıyla bu sene onun için kendisiyle ve en yakınlarıyla ilişkili olaylarla uğraşma zamanı.   

Yazılarımdan hatırlarsanız  sizlere bu sene sıklıkla Neptün Jüpiter karesinden bahsediyor ve onun yaratabileceği belirsizlikleri, yanılgıları, yanıltılmaları, kayıpları, finansal, hukuksal sorunları anlatmaktayım.  Jüpiter ve Neptün, Sayın İmamoğlu’nın natal haritasında retro kavuşumdalar. Jüpiter, Neptün ikilisi, Güneş dispozitörü Merkür ve devleti, bürokrasiyi, kısıtlamaları, engelleri, sorumlulukları, yükümlülükleri de anlatan Satürn’üne karşıt.  Bu kombinasyon, yıllık ilerletimde üzerinden  Satürn, Gad ve Pluto transiti almakta.  Yine transit Mars’da Merkür ile birlikte, ilerletilmiş Güneş ve Ay üzerinde , bu üçlüye karşıt çalışıyor.

Gökyüzünde şu anda yaşanmakta olan , sıklıkla anlamlarına yönelik dikkat etmeniz konusunda yazdığım Neptün Jüpiter karesi de yine transit Venüs ile Sayın İmamoğlu’nun Güneş’i üzerinden t-kare dediğimiz zorlayıcı açı kalıbına çevrilmekte.  Güneş ki kimliğimizi , benliğimizi de anlatır. Aynı zamanda transit Venüs’ün hemen altında  benim devamlı kullanmakta olduğum trans neptünyen , yıllık ilerletim  Admetos bulunmakta. Admetos’ta Satürn gibi kısıtlama, engelleme, sıkışma vs anlatır. Bu arada 20 Haziran’da ikincil ilerletimde yeniay fazına geçilmiş olduğunu görmekteyiz.

Transit Uranüs’ü  Sayın İmamoğlu’nun natal Admetos’u üzerinde görmekteyiz. Bu noktada ülkemizin haritasına kısa bir geçiş yapalım. Hatırlarsanız transit Uranüs ülke haritamızın natalinde bulunan  Güneş – Kronos karşıtlığının tam üzerindeydi. Yani  konumunda otorite olan yöneticilerle ilgili değişimin sinyalini vermekte ama burada beklenmedik, problemli durumlarında olabileceğinin işaretçisi.   

Ekrem İmamoğlu’nun sun on 1st üzerinden çıkartılmış  Güneş dönüşü haritasında da sadece 7° lik orbla  yeniay fazını görmekteyiz. Evet yeni bir döneme girilmiş ama tabiri caizse daha çok bebek. Dispozitör Merkür de Koç noktası ve dolayısıyla Chiron’a 150 lik zorlayıcı açı yapmakta.  Güneş ve Ay  kombinasyonu  aynı zamanda yukarıda da bahsettiğim Jüpiter –Neptün  ile t-kare dediğimiz zorlayıcı etkileşimde görülmekte.

Yengeç burcundaki Mars’ı ise  Kronos ile birlikte Kad yönünden,  Satürn, Pluto, Gad üçlüsüne karşıtını görmekteyiz. Mars, mücadele gücümüzü, cesaretimizi anlatır. Kad yönlü olması tabii ki avantajı. Ama düşüşte olduğu Yengeç burcunda ve üstelik de bulunduğu derecenin yöneticisi Venüs , 12.evde, bu kombinasyona açılanmış durumda. Yani bu yıl Mars’ın eli  normali kadar kuvvetli değil.

Yine yukarıda durumundan bahsettiğim Uranüs, bu haritada  klasik bakışla Hades ve retro Cupido ile etkileşimde. Bunu uranyene çevirdiğimde ise  Jüpiter, Neptün, Ay karşıtlığına dönmekte.

Son bir not daha düşeyim ki bu kadarı bile yetebilir, yıllık haritanın Güneş’i  Satürn/Uranüs ve Uranüs/Pluto  orta noktaları ile birlikte çalışmakta.

Bunları güncel dilde toparlarsak; yukarıda da bahsettiğim gibi Sayın İmamoğlu bu sene kendini ve en yakınlarını ilgilendiren konularla ilgilenmek durumunda kalacak gözükmekte. Burada devletle, bürokrasiyle, otoriteyle, yasal engellerle karşı karşıya kalabilir, eli kolu hatta kendi kısıtlanabilir. Şartlar düşünüldüğü gibi rahat akacak gözükmemekte.  Genel olarak baktığımızda da bu bir değişim değil değişime daha köklü hazırlık dönemi gibi kullanılabilecek bir süreç olarak durmakta. Yani Ekrem İmamoğlu’nu seçimin galibi olarak çıksa da önünde zorlu bir süreç beklemekte. Ama şu bir gerçek ki aslında Mars Kad görünümüyle bir toplumsal savaşçı imajını çizmekte.  Şartlar 2020 nin 2.yarısını takiben daha rahatlamaya başlıyor. Daha da güçleniyor görülmekte.  

Sevgi ve barışın hüküm sürdüğü bir dünyaya.

Azade Öksoy

2 TEMMUZ YENGEÇ BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

Genel anlamıyla Güneş tutulması

2 Temmuz günü saat 22:16  da Yengeç burcunun 10°37´ derecesinde tam Güneş tutulması gözlemlenecek. Tutulma sırasında Ay , Dünya’ya yakın konumda olacak ve Güneş’in tamamını örtecek. Tutulma Arjantin ve Şili’nin küçük bir bölümünde , Ekvator, Brezilya, Paraguay ve Uruguay’da ve  Pasifik Okyanusu’nun  bazı bölgelerinde gözlemlenecek.

Tutulma 127 numaralı Saros serisine ait.  1460 yıllık bir döngüyle tamamlanacak olan 82 tutulmalık serinin ilki 10 Ekim 991 de gerçekleşmiş. NASA kayıtlarına göre son tutulma ise 21 Mart 2452 yılında gerçekleşecek. 127 numaralı seriye ait en son tutulma 21.01.2001  yılında yaşanmış.

Seriyi göz ardı ederek , Yengeç burcunun 10° si civarına bakarsak, 23’ lık  farkla 1 Temmuz 2000 yılına gitmekteyiz. Bu yıla dünya genelinde şöyle bir  göz atarsak; Endonezya’da 500 kişilik tekne batıyor ve kurtulan olmuyordu. Suriye’de Hafız Esad’ın ölümünün ardından Beşar Esad Devlet Başkanı oluyordu. Fransa’da Yargıtay zinayı bireysel özgürlükler kapsamına alıyordu. Paris’ten havalanan Concorde’un düşmesi sonucu 109 kişi hayatını kaybediyordu. Düşen Gulf Air uçağında 143, Singapur Havayolları uçağında ise 83 kişi, Angola’daki uçak kazasında ise 83 kişi  can veriyordu.  Rus nükleer denizaltısı Kursk, 107 mürettebatıyla denizin dibine oturuyordu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey Gata’da vefat ediyordu.  George W. Bush ABD, Adrian Nastase ise Romanya Başkanı oluyordu. Şili’de diktatör Augusto Pinochet ise cinayet ve insan kaçırma suçlarından tutuklanıyor, Cezayir’de imzalanan anlaşma ile de Etiyopya ve Eritre arasındaki savaş sona eriyordu.

O yıl, bizde ise Kemal Sunal ve Yıldırım Gürses vefat ediyor, Galatasaray Süper Kupa’yı kazanıyor, Picasso’nun Bir Genç Kadının Portresi simli tablosu Şanlıurfa’da ele geçiriliyor, Taksim – Levent hattında metro açılıyordu. Aynı zamanda Erbakan’a ömür boyu siyasi yasak geliyor, Fethullah Gülen’e tutuklanma kararı çıkıyor, Bakü – Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi imzalanıyor, ölüm orucu ve açlık grevleri eylemlerinin olduğu 20 cezaevine müdahale ediliyor, Afyon’da meydana gelen 5.8 lik depremde 6 kişi ölüyor, 42 kişi yaralanıyor, Bitlis’te düşen helikopterde ise 2 askerimiz şehit oluyor, 5 kişi de yaralanıyordu.

2000 yılından yaşanan bu gelişmelere aslında beni düzenli takip edenler çok da yabancı değil. Sizi zorlamadan hemen söyleyeyim! Bu sene 21 Ocak’ta yaşadığımız Aslan burcundaki Ay tutulması yine 2000 yılına atıfta bulunuyordu. Bu yaşayacağımız tutulma da Aslan tutulmasını hareketlendirecek. Gerek aynı Soros serisine ait , gerekse aynı dereceler  üzerinde meydana gelen tutulmalar, belirli ortak özelliklerle geleceğe ışık tutarlar. Sizler de hayatlarınızda 2000 ve 2001 yıllarında yaşadıklarınızı hatırlayarak günümüze yönelik ipuçları elde edebilirsiniz. Aynı zamanda Aslan burcunda gerçekleşen Ay tutulmasına ait bilgilerinizi de tazeleyerek, nelerin ivmelenebileceğini anlayabilirsiniz. Aslan burcunda Ay tutulmasının linkini yazının sonunda bulabilirsiniz.

Eski kaynaklarda Sepherial’e göre ise ‘Yengeç burcunun ikinci dekanında meydana gelen tutulmalar nehirleri, su kaynaklarını kurutur. Kadınlar ve erkekler arasında patlamalara, tutkulara neden olur.’ notunu görmekteyiz.

Tutulmada şartların zorlandığını, hırsı, dik çıkışları gözlemleyebiliriz. Organize olmada, somut sonuç elde etmede zorluk, dağılma, kırılganlık, sinirlilik, telaş, endişe ve güven eksikliği yaşanabilir.

Bu senenin üçüncü tutulmasına Yengeç burcu ev sahipliği yapmakta.  Bu burç ulusal, ailevi konuları önemseyen, korumacı, tutucu, hassas, değişken yapılıdır. Gölgesinde kapris, ajitasyon, kıskançlık, önyargılı tutum ve fazla anaçlık vardır.  Vatan, millet konularıyla ilişkili olduğu kadar sağlık, konaklama, otel, emlak, gıda, yiyecek, içecek, catering sektörü, çocuklarla ilgili işleri, psikologlar, tarihçiler, antikacılar ve kamu hizmetlerini de anlatır. Dolayısıyla tutulma ile birlikte Yengeç özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Yükselende toplumsal konularla, özgürlükler, devrimler, isyanlar, ayaklanmalarla, yeni, sıradışı olanla ve entelektüellikle ilişkili olan Kova burcunu görmekteyiz. Gölgesinde öngörülmezlik, marjinallik barındırır. Tutulma her ne kadar sonuç aldırıcı adımları işaret etse de bazı şeyler birden olmayabilir. Kayıpları, geri durmayı, çekilmeyi ve birtakım tamamlanması gereken hazırlıkların  ardından yeniden yürümeyi gerektirebilir. Yükselen derecesine Albali ve Armus sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Bu sabitlerin etkileri uyuşmazlık, istikrarsızlık, kusur bulma, sıkıntı, mücadele, tehlike aynı zamanda servet şeklinde açıklanmış. Dolayısıyla dışavurumda bu etkileri gözlemleyebiliriz.

 Güneş ve Ay ise Alhena ve Mebsuta etkileşiminde. Mebsuta sıkıntı, gözden düşme, para kaybı, dizlele ilgili problem verir. Alhena ise bir fikri öne sürmek, başlamak, yapması gerekeni bilinçli ya da bilinçsiz yerine getirmekle ilişkilendirlimiş. Dolayısıyla tutulmanın işaret ettiği konuların doğasının yanı sıra ilişkilerde de bu etkiler görülebilir.

Yengeç burcunda Güneş tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

2 Temmuz’da meydana gelecek Güneş tutulmasında çocuklar, aşk hayatı, yaratıcı yetenekler, hobiler, sanat, spor, seyahatler, babanın kazancı, annenin kredi, borç, vergi, miras, ameliyat konuları ana başlıklar olarak dikkat çekmekte. Aynı zamanda günlük işler, iş ortamı, sağlık, evcil hayvanlarımız, eşin kayıpları, hastane gibi kapalı yerlerle ilgili konuları da yine gündem yaratacak görünmekte.

Sabit burçların 7-13 ve değişken burçların  23-27 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yengeç burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulmasından öncelikli olarak etkileneceklerdir.  (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Hedef büyütürken verilen tavsiyelere, uyarılara dikkat etmeme sonucu gelen krizle, şartlar sıkıntılı bir şekilde kesilmiş olabilir. Açılan pandoranın kutusu, beklenmedik gelişmelere sebep vererek, sağlıksız, temiz olmayan koşulları üretmiş ve bazılarının hayatlarında mutsuzluk, ayrılıklar, istismar edilme, sağlık sorunları hatta ölüm ya da tükeniş şeklinde bile vücut bulmuş olabilir. İsteğimiz ise derdi tasayı unutup, mutlu olduğumuz yerden devam etmektir. Fakat bunu yapabilmek için de her şeyden önce bozulan, işlevselliğini yitiren, sorun olan konuyu cesaretle masaya yatırarak çözmek. Bu tutulma bize bir olmayı, aile, vatan birliğinin önemini hatırlatacak. Saygınlık, etkinlik, yetkinlik elde etme önemsenecek. Zaman zaman bağlı olduklarımız adına yüksek oktavdan çıkışlar yapacağız. Ve artık tüm olumsuzluklara, kötüye kullanılmalara, adaletsizliklere inat şartları yönetebilmek adına gerekirse acı reçeteye katlanma yolunda adımlara yöneleceğiz.    ( Kassandra r , Olmn, Pandora, Hygeia, Orpheus, Toro, Europa, Hades, Valentine, Eros, Panacea, Güneş, Ay, Kronos, Ophelia)

Yengeç burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulması sevgiliyle, çocuklarla ya da onların var olan sorunlarıyla, kendimize verdiğimiz değeri yaratıcı yönlerimizle nasıl taçlandırdığımızla ve dolayısıyla sahne önünde ne durumda olduğumuzla  ilgili önemli gelişmeleri tetikleyecek. Aslında buna liyakatların, otoritenin durumunun tutulması diyebiliriz. İlişkilerde, sevgi alış verişinde yaşanan çözülmelerin durumunu değerlendirmek üzere geri çekilip, hayata yönelik yeniden düzenlemeler yapabilir, bazı noktaları eleyebiliriz. Kayıplar, kontrolünü sağlamakta zorlanılabilecek gelişmeler de söz konusu olabilir. Geçmişten gelen ve içten içe artık en azından bulunduğu haliyle işimize yaramadığının farkında olduğumuz konularla ilgili ciddi yapılandırmalara yönelik hazırlık dönemi. Burada engel olamayacağımız, önüne geçemeyeceğimiz şekilde karmik dengenin dönüşümü var. Ama ne kadar zorlarsa zorlasın, tutulmanın  hayatlarımız adına uzun süreli etkin olacağı ve yolumuzda geliştirici etkiler taşımakta olduğu bir gerçek. Ve her geri çekilme oyundan düşmek demek değildir. Safraları atarak, daha organize, güçlü olmak adına kullanılabilir. Dolayısıyla bizleri ileri taşıyacak yolu düşünerek, bilinçli , sağlam ve sağlıklı değişimi hazırlamak oldukça önemli. Günlük hayatın temposuna, işe efor harcayalım. Bilinçaltının da yoğun etkileneceği bu süreçte depresif modun tuzağına düşülmemeli. Bunu kapanıp, eski ve tamamlanmamış çalışmalar üzerinde disiplin geliştirerek, üretmek ve bu şekilde kazanç elde etmenin yolunu açma şeklinde değerlendirebilirsek daha rahatlarız. Kaldı ki bu tutulma yaratıcı faaliyetleri oldukça canlandırmakta. Bu süreçteki eğitim çalışmalarıyla ilerleyen zamanda uzman seviyesine gelinebilir. Tutulma ilişkileri de oldukça etkilemekte. Yenileri güdeme oturabileceği gibi var olanın gidişatına yönelik de belirleyici olacaktır. Bu noktada 26 Aralık’ta yaşanacak Güneş tutulması kararların açığa çıkmasına yardımcı olacaktır. Hedeflerle, işte belirsiz durumlar yaşanabilir. Para konularında kayıplara, dolandırılmaya şartlar müsait. Evrak, hesap kitap, imza, söylenen sözler konusunda yanılgılara, yanıltılmalara, hatalara, manipülasyona müsait bir dönemden geçtiğimizi unutmayalım. Ani, plansız çıkışlar maddi manevi problemli durumlara yol açabilir.Fakat üzerinde çalıştığı konunun temelini sağlamlayanlar içinde bu dönem bir anda parlayanları görebiliriz. Fakat unutmayın ki en şaşalı görünen işin bile ardında bitmemiş, yeniden gözden geçirilmesi gereken ya da görüldüğünden, düşünüldüğünden farklı olabilecekler vardır.  Sağlık konularının da önemsenmesi gereken bu süreçte hastane ya da  dinlenmeyi gerektiren durumlar ortaya çıkabilir. Mide, sindirim sistemi, rahim, göğüs hastalıkları, hormonal dengenin yanı sıra tansiyon ve kemik, diş, omurga ile ilgili sorunlar bu dönem daha belirginleşebilir. Evcil hayvanlarımız da zaman alacak bir başka konu. Kiracılarla ilişkiler, temponun yükseldiği bir başka konu olabilir. Çocukların kredi, borç, vergi, sigorta gibi ödemeleri onları ciddi zorlarken, sizleri de etkileyebilir.

21 Ocak’ta hayatlarımıza önemli dokunuşlar yapan bir Ay tutulması yaşamıştık. 2 Temmuz günü yaşayacağımız Güneş tutulması ile birlikte Ocak tutulmasına da bir anda hareket gelmekte. Olaylar aniden hayatınızın odağına oturabilir. Hangi konularda etkilendiğinizi hatırlamak isterseniz sayfanın sonundaki Aslan burcundaki Ay tutulması linkinden faydalanabilirsiniz.

Güneş tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Yengeç burcundaki Güneş tutulmasında yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

İkizler ve yükselen İkizler :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Terazi ve yükselen Teraziler için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.  

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Kova ve yükselen Kovalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Balık ve yükselen Balıklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Ülkemiz ve Yengeç burcunda Güneş tutulması

Yengeç burcunda meydana gelecek Güneş tutulmasında iç işlerimiz, halkı ilgilendiren her tür durum, vatandaşların sağlığı, refahı, huzuru, şartları ele alışı ve dışavurumu ana başlıklar olarak dikkati çekmekte. Aynı zamanda kontrol etmekte zorlanılabilecek durumlar, gizli ilişkiler, örgütler, ihanet, suikast, suçlular, hastane, hapishane gibi kapalı yerler, sendikal sorunlar, grevler, uyuşturucu ve büyükbaş hayvancılıkla ilgili gelişmeler de öne çıkmakta. Şirketler açısından baktığımızda kimlikleri, rekabet güçleri, yarattıkları izlenimler yanında bazı kayıplar, kontrol dışı olaylar, gizli durumlar, sabotajlar, arge çalışmaları öne çıkmakta.

Tutulma, haritamızın ana aksında ve Pluto’su üzerinde meydana gelmekte. Her ne kadar izdüşümü üzerimizde olmasa da kendini fazlasıyla hissettirecek diyebiliriz. Bu durum iç baskının, kutuplaşmanın artmasını, tansiyonun yükselmesini ve beraberinde sıkışan, zorlaşan durumları tetikleyebilir.  Pluto aynı zamanda tacizi, saldırıları,  terörü, yeraltı yapılanmalarını, suçu da anlattığından tutulmayla tetiklenmesi bu tarz olayları da aktifleştirebilir. Elbette bu noktada güvenliğimizin öneminin altını yine koyu renkle çiziyorum! S 400 ve F 35 ler , savunma sanayi yine gündem belirler görünmekte.  7.evdeki dip dibe giden Satürn, Gad ve Pluto uluslararası ilişkilerde süren gerginliği daha da belirginleştirmekte. Bu alanda belirsizlikler olabileceği gibi bazı durumların ise ne kadar düzelebileceğini sonrası göreceğiz. Tutulma ile daha kendimize dönüyoruz. Gizli düşmanlıklar öncesinde de söylediğim gibi artık aleni hale geldi. Ekonomik baskılar da iyice arttı diyebiliriz. Yapılmış anlaşmalarda problemler yaşanabilir, iptaller gelebilir.   Bu durum ithalata da ihracata da yansıyabilir. Tarımda yaşanan sıkıntı ile gıda fiyatları beklendiği kadar inmeyebilir. Mars’ın 2.evdeki konumu halkı cebine, ödemelere dikkat çekmekte. Fiyatlarla birlikte, geri plandaki harcamalarda da artış gözlemlenebilir. Yengeç Ingress haritasında da uluslararası ilişkilerin, finans konularının, hukukla ilgili gelişmelerin işaretlendiğini görmekteyiz. Gelişen şartların tutulma ile birlikte ekonomik daralmaya ve  piyasalara etkisi şeklinde gözlemleyebiliriz. İlerleyen dönemde uluslararası para konularına yönelik davalar yeniden gündeme gelebilir. Tanınmış kişilerin, yöneticilerin liyakatları hukuk kanalıyla sorgulanabilir. Diplomasi kapalı kapılar ardında ve çok yönlü yürütülebilir. IC/Kr ile birlikte çalışması bana federasyon konusunun gündemde olduğunu düşündürmekte.  Sadece kara sınırlarımız, komşularımız değil denizlerimizde de hareketlilik dikkat çekmekte. 12 Eylül gibi 4.evimize giriş yapacak ve Kasım’ın ilk haftası dahil burada kalacak olan Mars, sert görünümler yapacak. Etkisini dışarıdan körüklenen, iç tansiyonun yükselmesi şeklinde görebiliriz. Zamanı geldiğinde tarihleri sizlerle paylaşacağım. Yer hareketlerinde artış bekleyebiliriz. Tutulma civarı aynı zamanda Ay yalpalaması diye tabir edilen ve dünya genelinde stres katsayısıyla orantılı olarak , olayların sayı ve şiddetlerinin arttığı 26 Haziran – 24 Temmuz tarihleri arasındaki dönemin içinde kalmakta. Konuyla ilgili olarak blogumdaki yazının linkini altta bulabilirsiniz.

Yukarıda 2 Temmuz günü Yengeç burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulmasına ait ülkemizin, aşağıda ise dünya astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, tutulma enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Yengeç burcunda meydana gelecek Güneş tutulması, ülkemiz açısından da 21 Ocak Aslan Ay tutulması etkilerinin hareketleneceği, gündemi belirleyeceği bir dönem. Hafızanızı tazelemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/01/30/21-ocak-aslan-burcunda-ay-tutulmasi/

https://azadeoksoy.com/2019/06/19/2019-3-ay-yalpalamasi-donemi/

2019 3. AY YALPALAMASI DÖNEMİ

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız.  Güneş, 10 Temmuz günü Yengeç burcunun  17°30´  derecesinde Kuzey Ay düğümü ile kavuşacak. Tam karşısında, GAD ‘ın da Satürn ve Pluto ile kavuşumda olduğunu görmekteyiz ki GAD, Satürn partil durumda. Yine oldukça sert enerjiler bir arada.

Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, yangınların, kazaların, patlamaların, deprem, volkanik patlamalar, heyelanlar, göçükler,  mevsimsel hava şartlarında anomaliler  gibi doğal afetlerin, kazaların, sosyo-politik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir. Buna göre  26 Haziran – 24 Temmuz tarihleri arasını bu anlamda gerilim arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Ay yalpalaması ile ilgili detaylar için yukarıda verdiğim yeni tarih aralığını dikkate alarak, aşağıda linki bulunan eski yazımdan bilgi anlamında  faydalanabilirsiniz.    

https://azadeoksoy.com/?s=AY+YALPALAMASI+VE+ETK%C4%B0LER%C4%B0

Azade Öksoy

MARS SATÜRN VE PLUTO KARŞITLIĞI

Mars, açısını iyice daraltarak Satürn ile karşıtlığa gitmekte. Ardından da Pluto ile çarpışacak. Dünyanın da tansiyonu yükselmekte.

Mars Satürn açısı ayın 14 ünde de kesinleşecek. Bu durum bireysel hayatlara gerginlik, psikolojik ya da fiziksel taciz, korku, kavga, otorite ile sorun, sıkıntılı durumlar, kayıplar, engelenmeler, sakatlanmalar, kemik, diş, omurga sorunları, kaslarda ağrılar, tutulmalar, kazalar olarak yansıyabilir. Bitti gibi sandığımız anda 20- 21 inde de üst oktavı Pluto ile zıtlaşacak. Yorgunluk, enerjinizin düştüğünü hissedebilirsiniz. Haziran’ın son haftasına kadar bu şekilde gideceğimizden, sakin kalmaya,  stresli ortamlardan uzak durmaya gayret edin. Yapabiliyorsanız gelişen durumlar karşısında orta yolu bulmaya, denge konumunda kalmaya çalışın. Öfkeyi öfkeyle, kini kinle, acımasızlığı acımasızlıkla beslemeyin. Korkunun ecele faydası yok lafını hatırlayarak yol almaya çalışalım. Eski eksiklerinize, bitmemiş işlerinize, hayatınızda törpülemeniz gereken ya da işlevselliğini yitirmiş konulara dönüp, onları tamamlama adına girişimlerde bulunabilirsiniz. Belki bir kerede olmaz, sabrınız denenebilir ama kademe kademe size bitirme yolunu açabilir. Burada önemli olan motivasyonunuzu, disiplininizi kaybetmemek, düşmemek, sizin için doğru olduğunuza emin olduğunuz şeyin mücadelesine engellerin ardından devam edebilmektir. Yalnız bunları yaparken bu dönem duyguların düşüncelerden daha önde olduğunu ve yanılgı yaşatabilecek durumların da aktif olduğunu unutmayın. O yüzden tekrar tekrar düşünerek, gözden geçirerek hareket etmenizi öneririm.

Dünya astrolojisinde ise bu açı Plutoyu’da katarak, agresyon, çatışmalar, eylemler, ayaklanmalar, terör, savaşlar, kazalar, patlamalar, yangınlar, maden kazaları, göçükler, depremler, grevler, lokavtlar şeklinde gözlemleriz. Dolayısıyla bu doğrultuda dünya genelinde tansiyonun yükseldiğini gözlemleyebiliriz. Ülkemiz haritasının  1-7 aksında olan bu görünüm muhalif bildiğimiz ya da bilmek istediğimiz ülkelerle bizim aramızda gerçekleşmekte. Gizli düşmanlıkların aleniye çevrilebileceği gibi geri planda hazırlanmış ve farkına varamadığımız senaryolar da aktifleştirilebilir. Yukarıda bahsettiğim genel etkilerle birlikte iç işlerini, halkı ilgilendiren ve ekonomik yansımalarını görebileceğimiz gelişmeler olasıdır.

Her ne kadar Mars Satürn açısı 14 Haziran’da kesinleşse de biz bunu ülkemiz adına 12 si ile birlikte hissetmeye başlayabiliriz. 15, 16 sını takiben taşıyarak 18 ve 19 unda iyice belirginleşecek. Enerjisini 20, 21 Haziran’da da   Pluto karşıtlığına dönüştürecek.

Sevgiyle ve barışla kalın.

Azade Öksoy

17 HAZİRAN YAY BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

17 Haziran günü saat  11:30  da  Yay burcunun 25°53′   derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Yay, değişken, dışadönük, iyimser, bilgi, gelişme, büyüme odaklı yapısıyla bilinir. Gölgesinde fanatizm, aşırılık, sübjektiflik, gereksiz risk ve dağılma görülür. Yabancılar, uluslararası işlerle ilgili çalışanlar, hukukçular, akademisyenler, diplomatlar, bilim insanları, din adamları, medya,  yayıncılar, reklamcılar, finansörler, bankacılar, sigortacılar, dil bilimciler, turizmciler, rehberler de bu burçla ilişkilendirilirler.  Dolayısıyla dolunay sürecinde Yay özelliklerinin yanında, bu gruplarla ilgili gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Tıpkı 3 Haziran’da İkizler’de meydana gelen yeniay gibi, bu dolunayda da şartlar oldukça dirençsiz ve dağılma, istikrarsızlık  riski fazla.  Güven eksikliği hissi, kelimelerin pasif saldırgan halinde vücut bulabilir.

Dolunayın yükseleninde Başak burcunu görmekteyiz. Normalde Başak burcu dediğimiz zaman aklı duygularına yeğ tutan, mükemmeliyetçi, çalışkan bir yapı akla gelir. Fakat bu dolunayda Mars ile birlikte Yengeç’te yer alan Merkür ve yapılan görünümlere bakınca, bunun pek mümkün olmadığını, duygusal çıkışlar yapılabileceğini, bu durumun kıskançlığa, koruma dürtüsü barındıran pasif saldırgan tutuma dönebileceğini , hatta zaman zaman durumun abartılabileceğini söyleyebilirim. Ailevi konularda  ve vatan, millet teması içeren durumlarda, dışavurumda bunu gözlemleyebiliriz.  Yükselen derecesine Thuban, Alula Boreale  ve Zosma sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Thuban, maden arayıcılarında, altın ve gümüşle, finansla, maliyeyle, borsayla ilgili konuları işaret eder ve haritalardaki durumuna göre de bu konularda akıllılık, beceriklilik verebilir. Alula Boreale, tehlikeli amaçları gerçekleştirebilmek için gerektiğinde güç kullanma, saldırganlık eğilimi verir ki yukarıda bahsettiğim dışavurumu destekler, güçlendirir nitelikte. Zosma ise hemen hepinizin bildiği gibi en sert etkili sabit yıldızlardan birisi olarak, maalesef dolunayın doğasına kurban durumlarını, acımasızlığı katmakta. Öyleyse, tutum belirlerken hepimiz bunların sert doğalarından mümkün olduğunca kaçınmaya dikkat etmeliyiz.

Ay’ın, sözlü ya da fiziksel saldırılara dayanabilme ve bu durumdan güçlenerek çıkabilmeyi anlatan Aculesus ile ilişkisini görmekteyiz.. Güneş ise Alnitak ve Al Hecka etkileşiminde. Alnitak, güç, organize becerisi, şans ve kötü  şöhretle ilişkilendirilmekte. Al Hecka ise onur, varlık, saldırganlık, kaza riski!  Dolayısıyla bu sabit yıldızların etkilerini dolunay sürecinde hissedebiliriz.

Yay burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Yay  dolunayında  anne, babayı, aileyi, kökleri  ilgilendiren konular, ev, emlak, iş, sahip olunan statü, hedefler, çocukların kontrol etmekte zorlanabilecekleri durumlar, sağlıklarını, iş ortamlarını ve gündelik rutinlerini etkileyen gelişmeler ana başlıklar olarak göze çarpmakta.

Değişken burçların  22 – 28 ve sabit burçların  8 – 12 derecelerinde gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yay dolunayından öncelikli etkilenecektir.  ( Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık  ,  Sabit burçlar : Boğa, Aslan, Akrep, Kova )

Kendinize  yeterliliğe giden yolu inşa etmek isterken attığınız adımların sonucu düşündüğünüz gibi olmadı mı?  Bir şeylere sahip olayım derken, farkına varamadığınız durumlar, doğru okuyamadığınız şartlar, dolayısıyla göremediğiniz gerçekler sizi zora düşürmüş olmalı.  Ait, bağlı olduğunuzu hissettiğiniz  birilerinin de sizi yönlendirmesiyle belki işler çok daha güçleşti, travmatik hale geldi. Tüm bunlar huzurunuzu bozup, geleceğe yönelik önünüzü görmenizi de engelliyor olabilir. İşte bu dolunay ile birlikte hedeflere, hayatın taşıyıcıları olarak görülen durumlara yönelik gelişen karmaşayı anlamaya, anlamlandırmaya, yol belirlemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda  mücadeleye sürükleyen durumlar karşısında  manevra kabiliyetleri test ediliyor.  Geçmiş dönük entrikaların, hesaplaşmaların da gündeme geleceği bu süreç, kadersel diyebileceğimiz gelişmeleri de beraberinde tetiklemekte. Şartların muhasebesini yapmaya, dengelenmeye çalışırken yaşanılanları da görsel hafızamıza kaydediyoruz.  Duygusal tavır almaya meyilli olduğumuz bu dönemde, karşımızdakilere hataya sebep olan noktada yeniden şans vermeye meyilli olabiliriz. Tedbirsizliğin yeniden probleme yol açabileceğini, belirsizliğe sürükleyebileceğini unutmayalım.     ( Saturn/Transpluto, Sphinx, Eurydike, Poseidon, Güneş, Ay, Chaos, Medea, Karma, Hera, Ixion )

İlişkilerin, birlikteliklerin, evliliklerin iyice göz önü olduğu, çoğaldığı bir süreç. Süregelenlerin de yeni başlayanların da ne kadar ideal olduğu sorgulanabilir. Değerler de çok önde görünmekte.  Tavırların yönünü  belirleyici faktör olacak. Fakat dozunu iyi ayarlayalım. Korumacı, kollamacı tavırlar yanında kıskançlıklar, kaprisler, pasif agresif tutum görülebilir. An gelir iletişim dili, tarzı, nezaketin ardına gizlenmiş kabalıklarla bezenebilir. Gizli kapaklı durumlar, düşmanlıklar bir yandan ayyuka çıkarken öte yandan aydınlanabilir. Burada enerjiyi dengelemeye çalışın. Böylesi değişken şartların altında elden geldiğince dağılmadan, yapabiliyorsanız iyi organize olmaya, gerçekçi ve dürüst bir şekilde sınırları çizmeye, ne istediğinizi bilmeye çalışmanızı  öneririm. Hemen şunu da hatırlatayım ki bu dönem duygular, düşüncelere daha baskın. Her ne kadar karşılıklı ilişkilerde birlikte rahatça adım atılabilecek gibi görünse de ardında net olmayan koşulların olduğunu bilmek gerek. Siste yol aldığınızı düşünün. Aldanmaya, aldatılmaya, şartları doğru okuyamamaya, dolayısıyla yanılgı, kayıp getirecek durumlara açığız. İkili oynayanlar çok ortada olabilirler. Sözleşmeli, taahhütlü işler yaparken, paranıza pulunuza, söylediğiniz ya da verilen sözlere  lütfen dikkat edin. Bazı haberler saptırılabilir.  Kontrolsüz yükselmeler kelimelerle beraber, aksiyona yansıyabilir. Aynı şekilde hesap kitap gerektiren işlerde problemler görülebilir. Ailevi, ulusal konular mücadelelere yol açabilir. Kardeşlerle, yakın akrabalarla, arkadaşlarla, komşularla konuşup tartışarak, birlikte adım atmanız gerekebilir. Çocuklarla, sevdiğinizle çekişmeli, engelli, zorlayıcı  durumlar yaşanabilir. Bu dönem hukuksal, etik konular da tartışmaya açık. Risk almaya uygun koşullar yok. Zemin kaygan, ortalık muğlak ve sağlıksız. Hedefe giden yolda zaman zaman engellerle, olumsuzluklarla karşılaşılabilir.  Zosma ile etkileşimde olan Venüs kızlarımıza bu dönemde dikkat etmemiz gerektiğini işaret etmekte. Tekinsiz yerlerden, insanlardan uzak durun. Aman kimse kötülüğün kurbanı olmasın !  Trafikte, yolculuklarda problemli durumlar, engeller, kazalar yaşanabilir. Sakatlanmalara dikkat! İş ortamınızda, yanınızda çalışanlarla ilgili fark edemediğiniz bazı durumlar problem oluşturabilir. Bazıları  sosyal gruplarında yetkinlikleri adına önemli çıkışlar yapabilir.  Bazıları da kontrolsüz çıkışlarla, şartları zorlayarak otorite elde etmeye çalışabilir. Bu elbette kişisel haritalarla paralel bir durum. Neyin, ne  kadar gerçek ve uzun ömürlü olduğu ise zamanla anlaşılacak. Bir de ön bilgi vereyim! Bu süreçte atacağınız adımlar, girişimleriniz  6 Ocak’ta meydana gelen Güneş tutulması doğrultusunda. 16 Temmuz’da meydana gelecek Ay tutulmasının ile de etkisi, görünürlüğü belirginleşecek.  Şartları göz önünde bulundurarak pozisyon belirlemenizi öneririm.

Yay dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Yay burcundaki dolunayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

İkizler ve yükselen İkizler :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Başak ve yükselen Başaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Terazi ve yükselen Teraziler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Balık ve yükselen Balıklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Ülkemiz ve Yay dolunayı

Yay dolunayında  ordumuz, polisimiz, çalışan kesim, sendikalar, sosyal güvenlik hizmetleri, sağlık, tarım ve hayvancılığımız, hastaneler, hapishaneler, suikast, gizli ilişkiler, örgütler, vatana ihanet, uyuşturucu ile ilgili gelişmeler ana başlıklar olarak görünmekte.  Şirketler de genel çalışma şartları, üretim ve performans değerleri, arge faaliyetleri, grevler, sahne arkası faaliyetler, kontrol etmekte zorlanabilecekleri durumlarla öne çıkabilirler.

Dolunay ilerletilmiş MC IC hattımızın üzerinde meydana gelmekte.  En kısa haliyle gerek ülke gerek şirketler açısından, aydınlanan, belirginleşen  ve bir aşaması tamamlanma ya da tamamen sonuçlanma durumuna gelen olayların en temelden, tepeyi etkileyecek diyebiliriz. Burada yetkinlik adına girişimleri görebiliriz ki bir sonraki göksel olayımız da 2 Temmuz’da gerçekleşecek olan Güneş tutulması. Ve buradaki yetkinlikleri, konumunda otorite olanları, bürokratik konuları  etkileyecek. Yöneticiler, yönetimlerle ilgili gelişmeler, muhalefet ve iktidar, şirketler açısından da kökleri ve üst yönetimleri, tanınırlıkları şeklinde kapalı kapılar ardında devam eden diplomasi trafiği şeklinde diyebiliriz.  Komşularımızın, sınırlarımızın, denizlerimizin ve kıta sahanlığımızın da dikkat çektiği, kontrol etmekte zorlanılabilen durumlar olasıdır.  Bazılarımızın farkında olduğu gibi etrafımız tatbikat adı altında yabancı devlet donanmalarıyla çevrili. Bu durum dolunay süreciyle  daha rahatsız edici olabilir. Yukarıda da belirttiğim gibi bu dönem Jüpiter Neptün karesiyle herkesi oldukça zorlamakta. Kayıplara, hatalı ya da tatmin edilemeyen durumlara, aldatılmalara açık, sisli bir dönem. Eylül’ün ortasından sonra şartlar kademeli olarak rahatlamaya başlayacak. Radikal durumlarda belki göz önünde bulundurulabilir.

Mars’ın haritamızdaki geçişine uzun süredir değinmekteyim. Dolunayda Satürn GAD Pluto karşıtlı Merkür Mars ikilisinin, ilerletilmiş Pluto’muzu zorladığını, Pluto/Vulcanus orta noktasının tetiklendiğini görmekteyiz. Yıllık haritamızda Ay’ın ve  Mars tarafından da Pluto’nun harekete geçirilmesi, halkı etkileyen, içeriyi sıkıntıya sokabilecek durumları düşündürtmekte. Dolunayın öncesinde de sonrasında da sert görünümler var. Üstü örtülü yürütülen düşmanlıkların aleni hale geldiğini görebiliriz. İçeride operasyonlar olabileceği gibi, ordumuzun dışarıda yürüttüğü operasyonla, kurulması düşünülen tampon bölge ile ilgili gelişmeler de olabilir. Bu noktada karşı tarafın sunduğu koşullar içinde bilinçli olarak yanıltmaya yönelik hususlar olabileceğini de unutmayalım. Yangın, içeride de agresyonun artması, patlama, saldırı, terör gibi durumlara karşı dikkatli olmalıyız. Tekrardan güvenliğimizin altını çizmekte fayda görüyorum. S 400 leri öne sürerek ABD’nin baskıyı arttırdığını da haritada görebiliriz. Uluslararası ilişkilerin yanı sıra hukukun da çok konuşulacağı bir süreç olabilir.  Dolunay sonrasında devam eden günlerde ekonomik olarak ceplere biraz daha yük binebilir. Jüpiter Neptün karesi ile spekülatörler yoğun devrede olabilir ve piyasaların tepkileri  gerçekçi olmayabilir. Dolayısıyla riskten kaçınmak faydalı görünmekte. Sahtecilik, dolandırıcılık olayları da bu dönem daha sık görülebilir. Petrol, petro-kimya ürünleri, sıvılar, denizlerle ilgili ani gelişmeler yaşanabilir. Yer hareketlerinde artış beklenebilir. Çalışan kesime, sendikalara, sağlık sektörüne, sgk ve ilaçlara yönelik bazı düzenlemeler  uygulamaya konulabilir.  

Yukarıda Yay  burcunda gerçekleşecek dolunaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

3 HAZİRAN İKİZLER BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

3 Haziran günü saat 13:01 de İkizler burcunun 12°33′  derecesinde bir yeniay meydana gelecek.  Ev sahipliği yapacak olan İkizler iletişim odaklı, değişken, dağılmaya, gerilmeye yönelik doğasıyla bilgiyi derinleşmeden alıp, dağıtmasıyla bilinir.  Bu burç basın yayın,  bilişim, iletişim, ulaşım, taşımacılık, posta dağıtım sektörleri, reklamcılar, yazarlar, kütüphaneciler, muhasebecilerle de ilgilidir. Dolayısıyla yeniay sürecinde İkizler özellikleri ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz. 

Yeniay sürecinde şartlar oldukça değişken. Fikirler, bilgiler, görüşmeler, anlaşmaların bolluğuna rağmen dağılmadan enerjiyi toplamak ve  motive olmak, güven duygusu hissedebilmek , empati kurabilmek zor görünmekte.

Yükselende çalışkan, detaycı, şartları mantık süzgecinden geçirerek analiz eden Başak bulunmakta.  Yeniay, hedeflere, ideallere yönelik   karşılıklı gelişmeler sonucu, değişimlere işaret ederken, Başak’ın doğasını uygulamak kolay olmayabilir.  Hayal mi, gerçek mi,  ideal mi  sabun köpüğü gibi sonrası elden kayıp gidecek mi zaman içerisinde anlaşılacak görünmekte.  Şartlar  aydınlanırken,  beraberinde zorlu dönüşümler de gelebilir.  Yükselen derecesine Mizar ve Asterion sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Bu yıldızlar spekülasyonlarla, merak, kıvrak zeka, bir şeyleri yakalayıp kazanım hanesine katma, sanatsal yatırımlar ve sevilen birisinin kaybı ile ilişkilendirilmiş. Mizar, aynı zamanda mundane astrolojide büyük çaplı yangınları, kitlesel felaketleri işaret etmekte.

Güneş ve Ay ise Aldebaran ile etkileşimde. Aldebaran, dürüstlükten, doğru yoldan şaşılmadığı taktirde büyük başarılara, saygınlığa  katkı yapabilen bir yıldız. Aksi durumda iflasları, yıkımı gözlemlemekteyiz.  Dolayısıyla bu sabit yıldızların etkisi yeniay doğasında hissedebiliriz.

İkizler burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

İkizler yeniayında işi, kariyeri, statüyü, hedefleri ilgilendiren gelişmeler, aile, anne, çocukların işi, sağlığı, günlük hayatı, eşin, ortağın ailesi, babası ana başlıklar olarak görülmekte.

Değişken burçların 9-15 ve öncü burçların 25-30 derecelerinde gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar İkizler yeniayından öncelikli etkilenecektir.  ( Değişken burçlar : İkizler, Başak, Yay, Balık  ,  öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Yaşam enerjinizi tetikleyen, fedakarlık ettiğinizi düşündüğünüz, yüreğimi, herşeyimi ortaya koydum dediğiniz konularla, belki bağımlı olduğunuz durumlarla ilgili tıkanıklıkları çözme ve bunu sosyal durumunuza yansıtma dürtüsü bu yeniayda harekete geçirici faktör olacak. Bilinçaltında huzursuz eden, geri atılmış gibi dursa da gerçekte hedeflerinizi, statünüzü ilgilendiren konular olduğunu düşünmektesiniz. Geldiğiniz noktadan ne kadar doyum sağlıyorsunuz? Şartlarınıza alışabildiniz mi? Yoksa yaşanılan duygusal kırılımlar sizde kaçıp gidesim var isteği mi uyandırıyor? Kimbilir belki de kendinizce risk almış, akışa kapılmış, yönünüzü bilmez durumdasınızdır! Hele ki işin içine geçmişe de bağlı sorunlar, adaletsizlikler, yükümlülükler girmişse ! Tüm bunları düşünerek anlayış geliştirmeye çalıştığımızda, geleceği hayal etmek zor ve sancılı olabilir. Karşı tarafta yaşanan ani değişimler sonucu, sizi ve yakın çevrenizi etkileyen önemli gelişmeler karşısında harekete geçebilirsiniz. Sağduyuyu koruma gayretiyle, mantığı öne çıkartmaya çalışırken, heyecanlanabilir, öfkelenebilir, kendinizi normal doğanızdan daha belirgin öne çıkartabilirsiniz. Adaletsizlikler karşısında temponuz yükselebilir. Zıtlaşmalar yaşanabilir. Sesiniz daha yüksek oktavdan çıkarken, gerek kendinize gerek başkalarına değişen şartlar karşısından düşmemek, durumunuzu koruyabilmek için liderlik etme, yol gösterme arzusu duyabilirsiniz. Fakat yeterince destek bulamamak, motivasyonunuzu düşürebilir. Unutmayın ki bu sene sıklıkla idealize edilenler, adalet, hak hukuk konularında, hedef görülenlerde, kayıp, gizlenmiş durumlarla ilgili sapmalar yaşayabilir, üzerinde sorgulamalarla planlarımızda değişiklik, ayarlama, düzenleme yoluna gidilebilir.  (Vesta, Hebe, Rhadamantus r , MC IC, Demeter, Icarus, Uranus/Pluto, Asc Dsc, Tisiphone, Diana )

İletişimin, trafiğin, ziyaretlerin, konuşmaların, görüşmelerin çok yoğun, hızlı gerçekleşeceği bu yeniay yorabilir, enerjiyi düşürebilir. İşle, hedeflerle, toplumsal durumunuzla, aileyle, büyüklerle ilgili konularda yeni başlangıç ya da süregelen konunuzda yeni bir aşamaya geçiş süreci. İletişimin bol olduğu bu süreçte araştırmalar yapabilir, projeler üretebilirsiniz. Üstlerinizle, işten elde edilen kazancınıza yönelik görüşmelerle meşgul olabilirsiniz. Kredi, borç, vergi, sigorta, miras gibi konularla, eşinizin kazanımıyla ilgili durumlara yönelik enerji harcayabilir, resmi işlerle uğraşabilirsiniz. Yeni fikirlerle birlikte öne çıkma isteği hissedebilirsiniz. Etrafınızdakilere rehberlik etme yönünde davranabilirsiniz. Kapanıp, hazırlığını yaptığınız projelerinizi sunabilirsiniz. Bazıları bu dönemde önemli başarılar kazanabilirler. Yeter ki dürüstlükten ödün verilmesin. Kardeşlerle, yakın akrabalarla ilişkilerde ya da ticari, eğitim hayatınızda yönelik eski hayal kırıklıkları, yanılsamalar gündeminizi oldukça meşgul edebilir. Resmi işlerle, bürokratik konularla uğraşabilirsiniz. Bu dönem size gösterilene, karşınızdakilere dikkat edin. Yine yanılgılar, aldatmalar, kayıplar, hayali durumlar, kanunlara ve etiğe aykırı durumlar sıklıkla duyulabilir. Daha önceden bu tarz bir durumunuz varsa, bunlarla ilgili işleriniz de gündeminizde olabilir. Arkanızdan dönen işlerin de ayyuka çıkabileceği bir süreç ki sizinle fikir birliği yaparmış gibi görünebilirler !  Zosma ile yol alan Venüs ilişkilerde travmatik sonuçlara doğurabilir. Aynı zamanda boğulma, boyun bölgesinde oluşabilecek sert durumlarla da ilişkisi olduğunu hatırlarsak, özellikle de genç kızlarımızı, kadınlarımızı bu dönem tekinsiz kişilerden, ortamlardan uzak durmaları konusunda uyarmak isterim. Çocukların gündelik hayatlarını, işlerini, sağlıklarını hatta eğitimlerini, varsa davalarını ilgilendiren bir dizi gelişme ile uğraşabilirsiniz. Çocuklar ve sevdiklerinizle ilgili durumlar bütçenizi etkileyebilir. Bu yeniaydaki girişimlerinizle ilgili ay sonuna doğru önemli kararlar alabilir, görüşmeler, anlaşmalar yapabilir ve ardından sonuç almak adına hareketlenebilirsiniz. Daha sonra Temmuz – Ağustos aylarında yaşanacak Merkür retrosunda bunlarla ilgili gözden geçirmeniz gereken durumlar ortaya çıkabilir. 2 Temmuz’da gerçekleşecek Güneş tutulması ile de İkizler yeniayında girişilen resmi, ailevi konular, sizin de statünüzü, yetkinliğinizi etkileyen faktörler iyice açığa çıkmaya başlayacak.

İkizler yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

İkizler burcundaki yeniayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

İkizler ve yükselen İkizler :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Başak ve yükselen Başaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Terazi ve yükselen Teraziler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Kova ve yükselen Kovalar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz, annemizin kredi, borç, miras durumları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Ülkemiz ve İkizler yeniayı

İkizler yeniayında kontrol etmekte zorlanabileceğimiz durumlar, gizli ilişkiler, örgütler, ajanlar, suikaste uğrama, vatana ihanetle, suçlularla, uyuşturucuyla ilgili gelişmeler, hastane, hapishane gibi kapalı yerler, sendikal sorunlar ve büyükbaş hayvancılığımız ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler de yine aynı şekilde farkına varmakta zorlandıkları durumlar, kayıplar, gizli görüşmeler, sırlar, sabotaj, grevler, arge çalışmaları ile etki altındalar.

Yeniay, ilerletilmiş düğümler ve Jüpiter ve Venüs, Uranüs, MC kombinasyonu ile stresli  bir açı  oluşturmakta. Kapalı kapılar ardında bol görüşmeli, anlaşmalı, projeli yeniay hedefe yönelik şartları sağlamlaştırmak isterken, atılacak adımlar geri planda fedakarlıkları, zorlanmaları , bitişleri beraberinde getirebilir. Taraflar arası diplomaside, hukuksal konularda ani, beklenmedik gelişmeler, şartların değişmesine sebep olabilir. Topraklarımızın, güvenliğimizin, doğal kaynaklarımızın, madenlerimizin, tarımın, idari bölümlenme şeklinin de konu olabileceği yeniaya, muhalefet ve iktidar görüşmeleri de imzasını atabilir. Tutuklulukları ve affı, gazetecileri, yazarları, düşün insanlarını, muhalefet kanadından kişileri ilgilendiren görüşmeleri, alınacak kararları duyabiliriz. Aynı şekilde çalışanları, sendikaları, sgk, sağlık sektörünü, hapishaneleri de! İkizler yeniayının gidişatı, Ağustos sonu ve takip eden süreçte daha net görülmeye başlanılabilir. Sınır komşularımız, halkı ilgilendiren durumlar, iç işlerimiz ve ekonomimiz yine dikkat çekmekte. Görünmeyen harcamalar hem şirketler, hem  ülke açısından kırılganlık arttırabilir. Satürn ve Gad artık aynı derecede ve Plüto ile. Uzun süre daha bu açı bizi uluslararası   anlaşmalar, davalar, rekabet koşulları ve ortaklıkla aleni düşmanlık arası değişen şartlarla bizi zorlayabilir. Silah anlaşmaları, S400, F35 konuları ile birlikte üzerimize uygulamaya çalıştıkları ekonomik baskıyı da daha belirgin hissedebiliriz.  Genel tablo, bankalar, finans kurumları, hazine ve maliye açısından da  yorucu olabilir. Borçlanma adına alternatifli yeni görüşmeler, girişimler olasıdır. Bir süredir Mars’ın ülkemiz haritası ile yaptığı görünümleri yazmaktayım. Ve transit Mars, iç işlerimizi, halkımızı ilgilendiren konuma gelip, 3 Haziran yeniayı ile birlikte Pluto’yu tetiklemeye başladı. Öncesinde ve sonrasında sert görünümleri bulunmakta. İçeride tansiyonu yükseltecek nahoş durumlar yaşanabilir. Bu yüzden güvenliğimizin önemini, altını çizerek vurgulamak isterim. Bu dönem yer hareketlerinde de artış gözlemlenebilir.

Yukarıda Akrep burcunda gerçekleşecek yeniaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

1919 RUHUNUN 100. YILINDA

Ya istiklal ya ölüm !  

Mustafa Kemal Atatürk

Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı olan 19 Mayıs 1919, tarihimiz açısından en önemli kırılma noktalarından biridir.  Ve biz bu sene 100. yıl dönümünü yaşayacağız.

Atatürk’ün kurtuluşa giden yolu açışını simgeleyen Samsun’a ayak basması ve devam eden yolculuğu, kayıtlara göre  16 Mayıs 1919 günü öğleden sonra, Bandırma Vapuru’nun  Galata Rıhtımı’ndan demir almasıyla başlar.  Elimde net saat olmaması  nedeniyle hareket saatini 14:00 olarak alıyorum  (Yükselen derecesini ilerleyen bölümde dikkate almadan devam edeceğim.). Yolculuğa çıkış haritasının  8 (ölüm, krizler, savaşlar ve yeniden doğum) ve 12 (gizli ilişkiler, örgütler)  evlerinin yöneticilerinin  yüksek hedefleri, uzun yolculukları da anlatan 9.evde birlikte yol aldığını görmekteyiz. Geri dönüp, düşündüğümüzde o dönem için sadece İstanbul-Samsun arası değil, bir millet için Mustafa Kemal ve yol arkadaşlarının çıktığı yol da uzun ve çok çetindi! Boğa burcunun 22 ve 24 derecelerinde Algol ile birlikte yer alan ve sahip olunan değerlere adına  verilen mücadeleyi de simgeleyen bu kavuşumun yöneticisi Venüs ise vatan, millet konularıyla, değerlerle ve korumakla ilgili Yengeç burcunda, dönüşüm, ölüm ve  küllerinden doğumu anlatan Pluto ile kol kola bulunmakta. Ay düğümleri ile görünümüyle bir dönemden çıkıp, özgürlük yolunda gidilen nihai yola damgasını vurmakta. Haritada dikkati çeken başka bir durum da hedefleri temsil eden MC ve başlangıcı anlatan ASC yöneticisi Merkür’ün, Kronos ile birlikte olan görünümü. Kronos, Satürn’dür. Devleti, otoriteyi, yönetimi, liderlik etmeyi, kontrolü  ve bağımsızlığı da anlatır. Çıkılan bu yolculuğun ardındaki fikrin, bir ulusun bağımsızlığı adına mücadele olduğunu bizlere göstermekte. 1919 haritasının bu ikilisi, 29 Ekim 1923 20:30 ülke  haritamızın Kronos’u üzerinde bulunmakta.   Merkür ise bugünkü haritamızda 12.evin yanı sıra  topraklarımızı da gösteren 4. evimizin işaretçisi.

Bundan sonrasını bazı astrologların da kullandığı gibi, aslında hiçbir seyin sonlanmadığı , ölümlü olmadığı ve dolayısıyla var olan haritaların geçmişe de ışık tutabileceği mantığı ile ülkemizin haritasından devam edeceğim. 1923 haritamız üzerinden 1919 yılını kapsayan döneme  geri gittiğimizde ölüm ve yeniden doğum temalı 8.ev profeksiyonu ile birlikte özgürlük, devrim temalı Kova burcunu görmekteyiz. Bunları toparlarlarsak 18 Mayıs 1919 günü Samsun’a varılması ve 19’u ile başlayan, özgürlüğe, cumhuriyete giden yol açığa çıkmakta. Ata’mızın bu yolun bir eşiği olan Sıvas Kongresi’nde söylediği ‘Ya istiklal ya ölüm!’ sözü tam da haritanın özünde yer almakta.

Ülkemizin 29 Ekim 2018’de girilen yıllık haritamız, kuruluş haritamıza bazı benzerlikler taşımakta. Kontrol dışı olayları, gizli düşmanlıkları da anlatan 12.ev profeksiyonu yaşamaktayız. Tutulmalarla da zorlanmaktayız. Önümüzdeki dönem de zorlu görünümler içermekte ve bunları daha sonraki yazılarımda anlatmak üzere bırakarak, günümüze dönüyorum.  16 Mayıs günü transit Mars yukarıda da bahsettiğim gibi vatan, millet konularına vurgu yapan Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Mars, daha önceki yazılarımda da bahsettiğim out of bounds durumda ve gücünü daha belirgin vurgulamak üzere ivmelenmekte. Mars’ın bu geçişi yabancı devletlerin de arkamızdan yaptığı faaliyetlerde artış olabileceğini gösterirken, gizli düşmanlıkları, kontrol  dışı olayları tetikleyebilir. 19 Mayıs 2019 Akrep dolunayı haritasına baktığımızda transit Mars , Mustafa Kemal’in  Samsun’a yola çıktığı 16 Mayıs 1919   haritasının Venüs, Pluto kavuşumunu hareketlendirmekte. Transit Venüs ve Uranüs, Mars’tan aldığı destekle, hem ülke haritamızın Kronos’u hem de Samsun’a hareket haritasının Merkür, Kronos kombinasyonunun üzerinde.  Dolunay  da Ay düğümleri, Mars ve Güneş üzerinde. Sözün özü, o ruhun küresel güçlere karşı yeniden uyandığını o görmekteyiz.  

Azade Öksoy