Blog

24 KASIM YAY BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

24 Kasım günü saat 01:57’de Yay burcunun 01°37’ derecesinde yeniay meydana gelecek. Yeniaya ev sahipliği yapacak olan Yay, büyüme ve gelişmeye, bilgiye, etik ve adalete odaklı olmasıyla bilinir. Uç noktalarda abartı, olumlu özelliklerin olumsuza çevrilmesi, dağılma görülebilir. Yabancılar, uluslararası işlerle ilgili çalışanlar, hukukçular, akademisyenler, diplomatlar, bilim insanları, din adamları, medya,  yayıncılar, reklamcılar, finansörler, bankacılar, sigortacılar, dil bilimciler, turizmciler, rehberler ile ilgilidir.  Dolayısıyla yeniay sürecinde Yay özelliklerinin yanında, bu gruplarla ilgili gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Tutarsız, kararsız şartlar eşliğinde bir sürecin içinde yol alınacak. Burada her ne kadar ivmelenilse, rekabete, mücadeleye girilse de dağılmaya açıklık oldukça fazla. Aşırılıklarla birlikte acımasızlık ve saldırgan tutumlar, güvensizlik  gelişebilir.

Yükselende mantıklı, titiz, detaycı, gerginliğe açık Başak burcu bulunmakta. Bu dereceye etki eden Denebola sabit yıldızı, dünyayı farklı gözle görmek, kural tanımazlık ve uzlaşıdan uzak olmakla ilgilidir.

Güneş ve Ay ise Toliman ile Kornephoros yıldızlarıyla etkileşimde. Toliman, Kibarlık, saygınlıkla birlikte kargaşayı, isyanı, stresi anlatır. Kornephoros ise amaca, hedefe sıkıca odaklanmak, güçlü ve tehlikeli tutkularla ilişkilendirilir.

Yay burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Yay yeniayında kişinin ya da olayın mantığını, düşünce şeklini etkileyecek durumların yanı sıra kardeşler, yakın akrabalar, komşularla ilgili konular, eğitim, ticaret işleri, kısa yollar, çocukların kazanımları ve organizasyonlar içindeki faaliyetleri ana başlıkları oluşturacak.

Değişken burçların 0-4, sabit burçların 28-30, öncü burçların 14-18 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Yay yeniayı, haritanızda sizi ilgilendiren konu ne ise onunla ilgili yeni bir başlangıca ya da farklı bir evreye geçişi anlatıyor. Mantık yapımıza, düşünce sistemimize etki ederken, hayatı daha özgür, genişlemeci bakışla ele alabilir ve bunun hayat felsefemiz üzerindeki etkilerini gözlemleyebiliriz. Daha sevgiye, arzularına odaklı olunabilir. Bunu daha özgür bir ruhla gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Eğitimle ilgili işler, seyahatler  ve iletişim konuları öne çıkabilir. Yabancıları, yurtdışını, akademik işleri ilgilendiren durumlarla uğraşabilirsiniz. Kitap yazımı, basımı, derslere, seminerlere katılmak, tanıtım faaliyetleriniz, sosyal medya işleriniz gündeminizi meşgul edebilir. Yeniayda uğraştığınız konular karşınızdaki kişilere, ikili ilişkilerinize bağlı görünmekte. Bazı aydınlanmamış, yeterince net olmayan durumlara dikkat ederek, istenmeyen girişimlere adım atmanızı öneririm. Mart ayının  başı ile birlikte bu durumlarla tekrardan uğraşmanız gerekebilir. Finansal, hukuksal konularla ilgili işleriniz varsa bunlarla ilgili girişimlerinizde bazı ayarlamalar yapmanız ve orada da Mars’ın retrosunu bitirmesinden, Ocak ayının ikinci yarısından sonra daha rahat adımlar atabilirsiniz. Bu süreçte ikili ilişkilerinize yansımış muğlak, şaibeli olduğunu düşündüğünüz, şeffaflığını yitirmiş durumlar varsa geri çekilip, araştırmasını yapın. Yediğinize, içtiğinize, kullandığınız ilaç vs.nin son kullanım tarihlerine, zehirlenmelere dikkat edin lütfen. Kayıp, düşmemeye, sakatlıklara, güvenliğinize önem göstermenizi öneririm. Yeniay, 8 Kasım’da yaşadığımız Ay tutulmasını da hareketlendirmekte. Finansal, ilişki bazında, değer yaratımınızla ilgili kararlar, sözleşmeler sizin dışınızda gelişecek güçlü koşullarla şekilleniyor ve sosyal konumunuzu, finansal kapasitenizi etkileyecek şekilde birtakım düzenlemeleri anlatıyor. Bunlarla ilgili sonuca götürecek aşama aşama hamleleriniz olabilir. Duygusal konularda ve kazanım yaratma adına arzularda, kararlarda takıntıdan , kıskançlıktan uzak durmakta fayda var. Hayaller uğruna, intikam için denge bozacak  ataklarla harekete geçmek yerine, doğru zamanda hareketin önemini hatırlayın .

Yay yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Başak ve yükselen Başaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri, umutları.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Kova ve yükselen Kovalar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları

Balık ve yükselen Balıklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Ülkemiz ve Yay yeniayı

24 Kasım’da Yay burcunda meydana gelecek yeniayda hizmet sektörüyle ilgili konular, sağlık sektörü, sosyal sigorta hizmetleri, sendikalar, ordu ve  polisle ilgili gelişmeler, yiyecek stoğumuz, çiftçilerimiz, küçükbaş hayvancılığımız ana başlıkları oluşturacak.

Ülkemizin ilerletilmiş Neptün’ü üzerinde gerçekleşecek olan yeniay, gelişmeleri hükümetle, üst kademe yöneticilerle ilişkilendirirken, bir yandan uluslar arası ilişkilerde etkisi zamanla netleşecek dönüşümleri de işaret etmekte. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşadığımız terör saldırısında çok canımız yandı. Bir kez daha hepimize çok geçmiş olsun. Fakat bir gerçeklik var ki  Mars’ın ülkemiz haritasındaki riskli konumu. Bu noktada maalesef  güvenlik konusu bizim için uzunca bir süre önem teşkil edecek.  Terör, saldırılar, kapalı kapılar ardında çevrilen işler, uyuşturucu ve suikast konuları, yangın, patlama, sıvı, su, gaz, petrokimya türevi maddelerden kaynaklı problemler ne yazık ki gündem olmaya devam edebilir. Çalışanları, hizmet sektörünü ilgilendiren birtakım kararlar alınabilir. Çalışma koşulları, özlük hakları, sendikalar ve grevler konu olabilir. Yeni yıla yönelik maaşlara yansıması beklenilen oranlar üzerinde uzlaşı yakalamak zorlayabilir. Sağlık sektörü ve sgk ile ilgili konular gündemimizi oluşturabilir. Bazı ilaçların bulunamaması, hammadde tedariki ile  ilgili son durum tartışılabilir. Tahıl koridoru anlaşması uzatıldı. Bunun yanı sıra  gıda stokumuz, tarım ve hayvancılığımız, çiftçilerimiz, üretim kapasitemizin durumu bu yeniayda öne çıkabilecek bir başka konu. Sahte içki, zehirlenmeler konusuna bu süreçte de dikkat etmekte fayda olabilir. Yay yeniayında bir diğer gelişme de hükümet ve muhalefet arası ilişki dengesi. 8 Aralık’ta meydana gelecek dolunayda, olayın niteliğine göre güç dengesinden kaynaklı geri adımlar, geçmişte atılmış adımları gözden geçirmeler gözlemlenebilir. Diplomasinin dili biraz daha sert, uzlaşmasız hale gelebilir. Ocak ayının ikinci yarısından sonraki süreçte, bir yol ayrımını düşündürebilecek adımlar ivmelenebilir.

Yukarıda Yay burcunda yaşanacak olan yeniayın, ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

8 KASIM BOĞA BURCUNDA AY TUTULMASI

Genel anlamıyla Boğa Ay tutulması

8 Kasım günü saat 14:02 de Boğa burcunun  16°00’derecesinde, Ay’ın Güneş’i tamamen kapatmasıyla tam Ay tutulması gerçekleşecek. Tutulma Asya, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika’nın çoğunluğu ve Avrupa’nın kuzey ve doğu bölgelerinden gözlemlenecek.

Boğa burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması 136 numaralı Saros serisine ait. Bu serinin ilk tutulması 13 Nisan 1680 yılında meydana gelmiş. Sonuncusu ile 1 Haziran 2960’da olacak. Seriye ait son tutulmayı 28 Ekim 2004 yılında deneyimlemişiz.

Seriyi göz ardı ederek Boğa burcunun 16° si yakınlarına baktığımızda  9 Kasım 2003 ve 8 Kasım 1984 tarihleri dikkati çekmekte. 2003 yılının tutulma civarı tarihlerine baktığımızda, dünyada İlham Aliyev’in Azerbaycan devlet başkanı olması, Haydar Aliyev’in ölümü, Saddam Hüseyin’in yakalanması, İran’ın Kirman Eyaleti’nde meydana gelen 6.6 lık depremde 20000 kişinin ölmesi, protestolar karşısında Gürcistan’da Eduard Şevardnadze’nin istifası ve Miheil Saakaşvili’nin devlet başkanı olması, Mısır’a ait yolcu uçağının düşmesi sonucu 148 kişinin ölmesi, Hamid Karzai’nin yeni Afgan anayasasını imzalaması, Suudi Arabistan’da Hac’daki izdihamda 289 hacının ölümü, Facebook’un kurulması, İran Nişabur’da yük treninde meydana gelen patlama sonucu 295 kişinin ölümü, Belçika’da yabancılara belediye seçimlerinde oy kullanım hakkı tanınması, Kuzey Kore’de tren kazasında 150 kişinin ölümü ve cep telefonlarının yasaklanması öne çıkmakta.

Ülkemizde ise İstanbul’da Neve Şalom ve Beth İsrail Sinagogları, HSBS Genel Müdürlüğü, Beyoğlu’ndaki İngiliz Konsolosluğu saldırıları, Ankara Modern Çarşı yangını, Necmettin Erbakan’a özel belgede sahtecilikte 2 yıl 4 ay hapis cezasının onanması, Türk Telekom’um ADSL kullanımı hizmetine başlaması, Kadın Milli voleybolcuların tarihte ilk kez Avrupa 2.si olması, Konya’da Zümrüt Apartmanı’nın çökmesiyle 92 kişinin ölümü, Fatih Akın’ın Duvara Karşı filmi ile Altın Ayı kazanması, Karadon maden ocağında grizu patlaması sonucu 5 madencimizin ölmesi, Kıbrıs’ta referandum, bizde ise yerel seçimlerin yapılması, Ahmet Necdet Sezer’in Anayasa değişikliğini onaylayarak DGM’leri kaldırması dikkati çekmekte.

Sizler de bu tarihler civarına geri dönüp, yaşadıklarınızdan günümüze benzerlikler varsa, çıkarımlarda bulunabilirsiniz.

Altı ay gibi bir süreci etkileyecek olan yılın son tutulmasına Boğa burcu ev sahipliği yapmakta. Bu burç sahip olduklarına sıkı bağlılığıyla, maddi-manevi kazanımlara, dünyevi değerlere verdiği önemle ilgilidir. Değişime direnç gösterirken, tehlike baş gösterdiğinde büyük öfkeyle tepki verir. Kadınlara yönelik çalışanlar, diplomatlar, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler,  tasarımcılar, galericiler, mücevherciler, kumaşçılar, terziler, modacılar, güzellik merkezleri, kuaförler, parfümericiler ve finansçılarla ilişkilidir. Dolayısıyla tutulma sürecinde Boğa özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait  gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Tutulma sürecinde şartlar değişime direnç gösterir nitelikte olduğundan, olayların gelişimi zamana yayılacak. Bol iletişim kurulsa, plan, program yapılsa da değişken şartlar karşısında risk almadan, durumu görmeye, koşullara uyum sağlanmaya çalışılacak.

Boğa burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulmasının yükseleninde bilim ve teknolojiyle, devrimlerle, özgürlüklerle, isyanlarla alakalı, öngörülmez, sıra dışı tutumlu, entelektüel Kova burcunu görmekteyiz. Yükselen derecesinde karakterinin etkileyiciliği, naifliği, çekingenliği ya da tersine aşırı güvenle ilgili olan Sualocin sabit yıldızını görmekteyiz.

Tutulma sürecinde Ay, kolektife açıklık, toplum için bir şey yapmak, başarmak ya da onların kurbanı olmak, huzursuzluk, servet kaybıyla ilişkilendirilen Menkar ile etkileşimde. Güneş ise Zuben Elgenubi ile beraberliğiyle doğasına istismar edilme, kayıp, hırsızlık, yolsuzluk, intikam, saldırganlık, yıkım özelliklerini katmakta.

Boğa burcunda Ay tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Boğa burcundaki Ay tutulmasında eğitim, yazım, çizim, tanıtım, iletişim gibi işleri içeren konular, ticari faaliyetler, irili ufaklı yollar, yabancılarla, yurtdışıyla, hukuki konularla ilgili işler, kardeşlerle, yakın, uzak akrabalarla içeren ve beraberinde düşünce yapısına, hayat felsefesine etki eden gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte.

Sabit burçları  12-20 , öncü burçların 0-3, değişken burçların 29-30 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar Boğa burcunda gerçekleşecek Ay tutulmasından öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Boğa burcunda gerçekleşecek Ay tutulması, kişinin ya da şartların düşünce yapısına, hayat felsefesine etkileyecek şekilde gelişmeleri içermekte. Girişimler, tutulma ile şekillenirken, karşılıklı ilişkilerin dengesini ilgilendiren durumlar önem kazanacak ki bu uzak, yakın akrabalarınızı, kardeşlerinizi, komşularınızı, arkadaş çevrenizi ilgilendirebilir. Sistemli, istikrarlı gelişmek için sorumluluk almak, sınırlarınızı çizmek için adımlar atılabilir. Bu süreçte atılacak adımlar kalıcılığa destek verse de girişiminizi tek kerede bitirmek mümkün olmayabilir. Kontrol edilmesi oldukça zor durumlar karşısında geri adımlar atmak ve durumu derin değerlendirdikten sonra yapılan ayarlamalarla, aşama aşama ilerleyebilirsiniz. Geçmişte başlamış olduğunuz, efor harcadığınız işlere geri dönebilirsiniz. Bu süreçte başlanılmış konular varsa sizi Şubat hatta Mart ayının ortasından sonrasına götürebilir. Unutmamak gerekir ki kararlı ve sistemli, değişime dönük girişimler göreceğiz. Ve büyümeye, gelişmeye, sizi farklı bir aşamaya geçirecek durumlar da beraberinde gelecek. Yeter ki konunuzla ilgili olarak geri planda güçlü hazırlıklarınız olsun. Yürümeyen ilişkisi olanlar, dış faktörlerin de etkisiyle ilişkilerindeki bozulmayı sorgulayarak, resmiyete dökülmeye fırsat vermeden sonlandırarak, kendine yeni bir düzen kurabilir. Ticari faaliyetlerde bulunuyorsanız kredi, vergi, sigorta gibi ödemelerinize dikkat edilmesi gereken bir süreç. Kardeşlerle, yakın akrabalarınızla daha önceden başlamış olan ve ailevi konuları içeren bürokratik işlemleriniz varsa, onları sonuçlandırma yoluna gidebilirsiniz. Eğitim konularına yönelebilirsiniz. Kalp damar, tansiyon sorunu olanlar için dikkat edilmesi gereken bir dönem. Kemiklerle ilgili bacak ve boğaz bölgesi hastalıkları da bu süreçte dikkati çekebilir. Zehirlenmelere, yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Strese, bilinçaltını zorlayıcı etkilere açık bir tutulma bu. O yüzden sizi rahatlattığını düşündüğünüz hangi uğraşınız varsa, ona yönelmenizi öneririm. Çocuklarınızın sosyal çevrelerini, işlerinden kazanımlarını ilgilendiren bazı bitişler, kayıplar, ani gelişmeler yaşanabilir. Geçmişten kaynaklık yalana, dolandırıcılığa, her türlü hileli işe bağlı konuların üzerine gidebilirsiniz. Mars’ın retro olduğu 14 Ocak’a kadar olan süreçte detaylı, çok yönlü araştırmasını yapabilir, sonrasında harekete geçebilirsiniz. 2023 Mart’ının 2.haftasını takiben bu konularla ilgili hızlı gelişimeleri, Pandora’nın kutusunun açıldığını, varsa hayatınızda , yoksa çevrenizde, kolektifte patlayan balonları gözlemleyebilirsiniz.

8 Kasım’da meydana gelecek Ay tutulması, 30 Nisan’da yaşamış olunan Güneş tutulmasındaki geleceğe dönük beklentilerinizi, gereksiz fedakarlık yaptığınız noktaları, idealize ederek yola çıktığınız konuları, değer kavramınızı, yakınlarınızla ilişkilerinizi de yeniden ele almanıza, bir düzen kurmanıza sebep olabilir.

Boğa burcundaki Ay tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar,  çocukların işi, statüsü, hedefleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

İkizler ve yükselen İkizler :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yengeç ve yükselen Yengeçler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları. 

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yay ve yükselen Yaylar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler,

Kova ve yükselen Kovalar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Ülkemiz ve Boğa Ay tutulması

Boğa burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulmasında meclis, belediyeler, yabancı devletlerle yapılmış anlaşmalar, NATO, BM, AB gibi paktlarla ilişkiler, borsa, diplomatlar, eğitim sistemi, gençler, çocuklar, sanatsal, sportif konular,  eğlence hayatını ilgilendiren gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte. 8 Kasım’da meydana gelecek olan Ay tutulması ilerletilmiş Güneş’imizi etkilemekte. 28 Ekim 2023 günü yine Boğa burcunda meydana gelecek ve önemli değişimleri, dönüşümleri işaret eden tutulma ise natal Güneş’imizi etkileyecek. Yani süreç, birbirini takip eden önemli gelişmeleri anlatmakta. Meclis, vekiller, belediyeler, belediye başkanları, yerel yönetimler ve yöneticileri, liderler, üst düzey yöneticiler, diplomatlar ile ilgili ani gelişmeler yaşanabilir. Yurtdışı davalar, ele alınanın ardındaki faktör olarak görülebilir. Bazı yöneticilerin yetkinlikleri ile ilgili gelişmeler yaşanırken, liyakatlar gündem olabilir. NATO, AB gibi paktlarla ilişkilerimiz dikkati çekebilir. Terör, gizli düşmanlıklar, patlamalar, yangınlar, suikastler, girişimler olasıdır. Geçici sığınmacılar ülke gündemini etkileyebilir. Adalarla ilgili beklenmedik gelişmelere dikkat kesilebiliriz. Hapishaneler, grevler, uyuşturucu ile ilgili durumlar konu olabilir. Sıvılar, gazlar, petrokimya ürünleri kaynaklı sorunlar yaşanabilir. Deniz ve havayollarında problemler mümkündür. 2023’de afla ilgili gelişmeler beklenebilir. Anayasa ve federe yapı ile ilgili çalışmalar geri planda sürebilir. Dönem içinde yaşanacak gelişmeler halkı ve ekonomik durumu beraberinde etkilemekte. Gerek BIST gerekse New York borsası haritaları tutulmadan etkilenmekteler. Piyasalarda dalgalanmaları görebiliriz. Şirket karlılıklarında düşüşler, iflaslar görülebilir. Kalkınma planlarında şartları kontrolüyle bağlantılı değişimler görülebilir. Dünya geneli resesyonun oldukça hissedildiği bir dönem olacak diyebiliriz. Deprem olasıdır. Yeniden bir grizu faciası yaşamamak için tedbirlerin üzerinden bir kez daha geçmekte fayda olabilir. Putin’in Türkiye’nin gaz merkezi olmasına yönelik söylemlerinde harekete geçilmesinde aksamalar görülebilir ya da eylemler yeterince net olmayabilir.

Yukarıda Boğa burcunda yaşanacak olan Ay tutulmasının dünyaya, aşağıda ise ülkemize ait astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, tutulma enerjilerinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

25 EKİM AKREP BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

Genel anlamıyla Güneş tutulması

25 Ekim günü saat 13:48’de Akrep burcunun 02°00’ derecesinde, Ay’ın Güneş’i kısmen örtmesiyle parçalı Güneş tutulması meydana gelecek. 2022’nin ikinci parçalı tutulması Avrupa’nın çoğundan, orta doğudan ve Asya’nın batı kesiminden gözlemlenebilecek.

Tutulma 124 numaralı Saros serisine ait. Bu seriye ait ilk tutulma 6 Mart 1049’da meydana gelmiş. Serinin son tutulması ise 2347 yılında meydana gelecek. 124.serinin son tutulması 14 Ekim 2004 yılında yaşanmış.

Seriyi göz ardı ettiğimizde bu tutulmanın derecesine en yakın 1669 yılına gitmekteyiz ki o yılda Osmanlı İmparatorluğu, Girit’i fethetmiş. 1645 yılında başlayan ve Girit’in topraklarımıza katılmasıyla sonuçlanan süreçte, karşımızda Venedik ve müttefikleri olarak Malta, Papalık, Fransa bulunmaktaydı.

23 Ekim 2014 yılında yine bu dereceye oldukça yakın bir Güneş tutulması meydana geldi. Yaz aylarında cumhurbaşkanlığı seçimi ile Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olması ve ardından Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı yıl içinde, tutulma öncesi dikkati çeken en önemli olay. İşid’in Kobani’ye saldırısı nedeniyle çıkan gösterilerde 37 kişi öldü. Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çorum yakınlarında askeri uçak düştü. Eskişehir’de cezaevinde isyan çıktı. İstanbul Üniversitesi’nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. 12 kişi gözaltına alındı. Gazi, Sütçü İamm, Bingöl, Çukurova ve 19 Mayıs üniversitelerinde olaylar çıktı.

Yurtdışında ise Burkino Faso’da cumhurbaşkanlığı hizmet süre sınırlamasını kaldırmak isteyen Devlet Başkanı Blaise Compaore, protestolar karşısında istifa etti. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, CO2    emisyon değerlendirme raporunu yayınladı. Pakistan’da askeri okula düzenlenen saldırıda 145 kişi öldü. Barrack Obama, ABD ve Küba arası diplomatik ilişkileri yeniden başlattı. Endonezya Havayolları’na ait uçağın düşmesi ile 162 kişi öldü.

Sizler de 2014 yılına geri dönüp, günümüze dönük benzerliklerden, çıkarımlarda bulunabilirsiniz.

Yılın ikinci Güneş tutulmasına ketumluğu, sabrı, kuşkuculuğu, uç noktada kriz deneyimlemesi ve yıkıcılığı ile bilinen Akrep burcu ev sahipliği yapmakta. Bankacılar, finansçılar, ekonomistler, sigortacılar, dedektifler, polisler, askerler, psikiyatristler, doktorlar, dişçiler, araştırmacılar, gazeteciler, madenciler, kimyacılar ve fizikçiler ile ilişkilidir. Dolayısıyla tutulma ile beraber Akrep özelliklerini ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Tutulma sürecinde şartlar oldukça kırılgan, değişken ve sürecin gelişimi de hareketliliğin, ivmelenmenin yanı sıra işaret ettiği durumlar zamana yayılarak, gerçekleşecek görülmekte.

Tutulmanın yükseleninde ciddiyetliye, sabrıyla, sorumluluk alıp, sistem kurarak ilerleyen, kontrolcü, melankolik Oğlak burcu bulunmakta. Yükselen derecesinde Deneb Okab sabit yıldızını görmekteyiz ki bu yıldız, komuta etme, mücadele yeteneği, savaşçılık ile ilişkilidir.

Güneş ve Ay ise Alkarulops , Miaplacidus ve Princeps etkileşiminde. Alkarulops, aşırılığa eğilimi, işten başarı kazanmayı anlatırken, Miaplacidus ise duruşun sağlamlığı ile ilgilidir. Princeps ise derin, araştırmacı zeka ile ilişkilendirilir. Dolayısıyla tutulma sürecinde bu sabit yıldızların da etkilerini gözlemleyebiliriz.

Akrep burcunda Güneş tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Akrep burcundaki Güneş tutulmasında yüksek öğrenim, eğitim, tanıtım, basın-yayın faaliyetleri, uluslararası, yabancıları ilgilendiren işler, hukuksal konular, hayat felsefenizi etkileyecek gelişmeler ana başlıkları oluşturmakta.

Sabit burçların 0-8, öncü burçların 26-30, değişken burçların 12-22 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar Akrep burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulmasından öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

25 Ekim’de ana konunuz neyse onunla ilgili hedeflerinizi, işinizin, statünüzün vurgulandığı bir tutulma yaşayacağız. Tutulmada gerek ilişkiler gerek parasal konular, değer kavramı oldukça önemli. Kalıcılığı, istikrarı ve bu yönde alınacak kararlarla atılacak adımlara bağlı olarak gelişmeler üst oktavdan olabilecek. Arzulara, idealize edilene bağlı manipülasyon, baskın tavırlarla yol alarak, sonuca bağlama çabaları görülebilir. Fakat 29 Ekim’de durağanlaştıktan sonra retroya geçecek olan Mars ve sürecin yapısı gereği hızlı gelişme kaydetmek mümkün olmayabilir. Bazen hareketlerinizde geri çekilerek, düzeltme yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Tüm bunlar hedeflerinizi etkileyecek görülmekte. Tutulma sürecinde birden fazla konuyla uğraşma gerekliliği doğabileceği gibi beklenmedik bazı durumlar kayıp getirebilir. Bırakmak durumunda kalabilirsiniz. Yani her ne kadar istikrarı yakalamak amacıyla yola çıksak da şartların değişkenliği zorlayacak görünmekte. Fakat yine de herkes için bir dönüşüm, değişim zamanı. Ve tüm bunlar, haritalarınızdaki çalışmalarına bağlı olarak hem kararlarınız doğrultusunda hayatınızdaki yapıyı hem de beraberinde sosyalleşmenizi, ileriye dönük beklentilerinizi değiştirecek diyebiliriz. Son Satürn – Uranüs karesi ile kökten değişim diyoruz! Zihninize, plan, projelerinize, atmanız gereken imzalar, sözleşmeleriniz varsa dikkatli olmanızı öneririm. Beklentilerinizi ne kadar karşılıyor? Dışarıya karşı ılımlı, uyumlu görünebilirsiniz. Ama ardında daha derin araştırın. Yön kaybı yaşatacak durumlarla karşılaşmamak için dikkatli yol almanızı öneririm. Unutmayalım ki bu dönemde bazıları hedefe ulaşmak için sonuca giden her yol mübahtır felsefesiyle, hileli, aldatmaya yönelik adımlara yönelebilir. Kazalara, yangınlara, zehirlenmelere açık bir süreç. Güvenliğinizi önemsemeyi de lütfen ihmal etmeyin.

Akrep burcunda yaşayacak olduğumuz Güneş tutulması, 30 Nisan’da Boğa burcunda yaşadığımız tutulmanın konularını da hareketlendirmekte. Olaylarınızı etik, hukuksal, finansal, eğitsel gelişim, vizyon ve kendinize maddi manevi değer yaratabilmenizi sorgulatacak. Sonuçlanmalar ve gelişim için mücadele ettirecek.

Akrep Güneş tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

İkizler ve yükselen İkizler :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar,  çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları. 

Kova ve yükselen Kovalar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Ülkemiz ve Akrep burcunda Güneş tutulması

25 Ekim günü Boğa burcunda meydana gelecek Güneş tutulmasında liderler, yöneticiler, diplomatlar, gençler, çocuklar, eğitim sistemimizi, parkları, bahçeleri, sanatı, sporu, eğlence hayatını, spekülatif konuları ilgilendiren gelişmeler, kamuya ait yatırımlar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Tutulma ülke haritamızın Güneş derecesinin ve ilerletilmiş Satürn’ünün üzerinde yaşanacağından liderleri, konumunda üst düzey kimlikleri, tanınmış kişileri ilgilendirecek görünmekte. Beraberinde sorumluluklarla, organizasyonlarla, kısıtlamalarla ilgili gelişmeleri, görev değişimlerini getirebilir. Diplomasi, ilişkiler, hukuksal, finansal konular öne çıkabilir.  Muhalefet liderlerine, yöneticilerine, gazetecilere, düşün insanlarına yönelik tutukluluklar, davalar dikkati çekebilir. Yurtdışındaki davalar gündem olabilir. Anayasa ve seçime yönelik çalışmalarla ilgili durumları duyabiliriz. Meclis Başkanı  Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Maliye Bakanı Nurettin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu adları tutulma sürecinde daha önde olabilir. Gençlerimizi, çocuklarımızı , eğitimimizi ilgilendiren gelişmeler mümkündür. Bu noktada kızlarımız, atanamayan öğretmenler dikkati çekebilir. Bankaları, finans kurumlarını,  kredi, vergi gibi ödemeleri ilgilendiren düzenlemeler yapılabilir. Satürn- Uranüs karesinin iyice daraldığı bu tutulmanın diğer gezegenler tarafından yakın zamanlı tetiklenmesiyle, dünya geneli ekonomik türbülansın etkileri daha fazla hissedilebilir. Dış borcumuzla ilgili anlaşmalar, gelişmeler mümkündür. Kamunun sahip  olduğu mülkleri, yatırımları ilgilendiren durumları gözlemleyebiliriz. Bir süredir dikkati çektiğim 12.evimizden geçen Mars’ın konumu, tutulma yöneticisi olarak dikkati çekiyor. Ülke güvenliğimize vurgu yapıyor. Geri planda çevrilen işlere, saldırılara, patlamalara, yangınlara, gaz, sıvılar, su, deniz, petrol, petrokimya ürünleri kaynaklı sorunlara, kaçakçılıklara, sahte içkiye bu dönemde daha da dikkat edilebilir. Dünya genelinde havacılık kazaları ve yer hareketliliğinde artış olasıdır.

Tutulmalarla birlikte Ay yalpalaması etkilerinin de aktifleştiğini görmekteyiz. Ay yalpalaması nedir? Etkileri nelerdir? Ne kadar sürecek? Konuyla ilgili aşağıda linki bulunan yazımdan faydalanabilirsiniz.

Yukarıda Akrep burcundaki Güneş tutulmasının dünyaya, aşağıda ise ülkemize ait astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, tutulma enerjilerinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

2022 4. AY YALPALAMASI DÖNEMİ

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız. Güneş, 5 Kasım gecesi Akrep burcunun 13°23’ derecesinde güney Ay düğümü ile kavuşacak.

Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, yangınların, kazaların, patlamaların, depremlerin, volkanik patlamaların, heyelanların, göçüklerin,  mevsimsel hava şartlarındaki anomaliler  gibi doğal afetlerin, kazaların, sosyopolitik , sosyoekonomik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir. Buna göre  20 Ekim-12 Kasım tarihleri arasını  bu anlamda gerilim arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Ay yalpalaması ile ilgili detaylar için yukarıda verdiğim yeni tarih aralığını dikkate alarak, aşağıda linki bulunan eski yazımdan bilgi anlamında  faydalanabilirsiniz.   

Azade Öksoy

9 EKİM KOÇ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

9 Ekim günü saat 23:55’de Koç burcunun 1632 derecesinde dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Koç cesaretli, girişken, rekabete açık, risk alan yapısıyla birlikte benmerkezci,huzursuz, öfkeli, kavgacı da olabilir. Bu burç ordu, askerler, polisler, cerrahlar, dişçiler, sporcular, makinistler, tamirciler, itfaiyeciler, kasaplar, marangozlar, metalle çalışanları, demir-çelik sektörü, savaş malzemeleri ile ilgilidir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde yukarıda saydığım Koç özellikleriyle birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Şartların çabuk gelişeceği , aktivasyonu bol süreçte yine bol plan, program yapabilir, fikir alış verişinde bulunabilir, iletişim kurabilirsiniz. Fakat sonuç  almak kolay olmayabilir.

Yükselende anaçlığı, aileye düşkünlüğü, hassasiyeti ve değişkenliği ile bilinen, vatan, millet konularına, halka vurgu yapan Yengeç burcu bulunmakta. Bu dereceye Castor ve Pollux sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Castor, yazarlarla, yeni fikirlerle ilişkilidir. Hukuksal başarılarla birlikte keskin bir zekayı işaret eder. Pollux ise kurnazlık, cüretkarlık, acımasızlıkla ilişkilidir.

Ay, hızla, yenilik ve özgürlük arayışı ile alakalı Alpheratz  ile birlikte. Güneş ise işten, arkadaşlardan, hukuksal konulardan yaşanabilecek kayıpları işaret eden Seginus ile etkileşimde.

Koç burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular            

Koç dolunayında hedefler, işi ve statüyü ilgilendiren gelişmeler, aile , ev, emlak, arsa konuları ile alakalı durumlar ana konu başlıklarını oluşturmakta.

Öncü burçların 13-19, değişken burçların 0-3 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, dolunaydan öncelikli etkileneceklerdir.  (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Her türlü ilişkide farkındalığın artacağı, bir yandan geçmiş kırılganlıkları, yaraları geride bırakmak isterken öte yanda ilişkinin tabanında adalet, uyum olup olmadığının vurgulanacağı bir dolunay süreci. 26 Eylül’de gerçekleşen Terazi yeniayında olayları ele alışınızla ilgili durumlar, adımlarınız yeniden konu olabilir. Aynı noktadan devam etmeniz gerekebilir. Süregelen şartlar ileriye taşınırken daha geri plandan hamle yapmayı, eksikleri tamamlamak adına hazırlanmayı seçebilirsiniz. Hedeflerinizi, işinizi,  statünüzü  düşünüp, toplumsal durumunuzu ilgilendiren, geleceğe yönelik beklentilerinizi etkileyen değişimle ilgili yapılanmalardaki dönüşümü sağlayabilmek için planlanmış adımları, hazırlıkları seçebilirisiniz. Son noktayı koymakta şimdilik net olamayabilirsiniz. Ne yöne gideceğinize, hangi yöntemi izleyeceğinize yönelik sisli, kararsız durumlar söz konusu olabilir. İstikrara, kalıcı adımlara destek veren Satürn,  dolunay sürecinin ardından Kasım ayının 22 si civarları geriye dönük bazı adımlarla sizden konuyu yeniden ele almanızı isteyebilir. Şubat’ın 22’sini takip eden süreçte ise konunuzla ilgili sonlandırıcı kararları alabilir, adımlarınızı bir kez daha perçinleyerek, tamamlayabilirsiniz. Yani bu dönem sizi meşgul edenle ilgili bazı geri çekilmeler ve sonrası yeniden hamleler söz konusu olabilir. Böylelikle hayatınızda ömrünü tüketmiş, sizi zorlayan konunuz neyse onunla ilgili dönüşümü tamamlayabilirsiniz.

Koç dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Boğa ve yükselen Boğalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.      

İkizler ve yükselen İkizler :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Terazi ve yükselen Teraziler için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yay ve yükselen Yaylar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar.

Ülkemiz ve Koç dolunayı

Koç burcunda meydana gelecek dolunayda hükümet ve muhalefet, liderler, üst düzey yöneticiler, ceo lar, tanınmış kişiler, prestijimizi ilgilendiren gelişmeler, güvenlik, topraklarımız, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, tarım ve çiftçilerimiz, emlak, inşaat sektörleri ana konu başlıklarını oluşturmakta.

Koç dolunayı gerek hükümet gerek muhalefeti, siyaseti ilgilendiren gelişmelerin gündemi oluşturacağını  ve bunların halkı, halkı ilgilendiren durumları etkileyeceğini söyleyebiliriz. Kapalı kapılar ardındaki bazı görüşmeleri, alınmış kararlar duyabiliriz. Fakat eylem aşamasında Ekim ayının sonrasına kalanlar varsa ertelenebilir, geri adım atılabilir ya da yapılsa dahi daha sonra tekrarı olabilir. Gözler üst düzey yönetimlerin, tanınmış kişilerin, generallerin, yüksek rütbelilerin üzerinde olabilir. Akademik konularla ilgili tartışmalar olasıdır. Güvenlik güçlerimle ilgili durumlar, güvenliğimiz ana konularımızdan bir tanesi. NATO, ABD ve kullandığı taşeronları  ile ilişkilerimiz dikkati çekebilir. Yanı sıra İngiltere adeta buradaki olayların gidişatının ardındaki  gölge gibi görünmekte. Uluslararası ilişkilerde diplomatik kırılganlıklar vurgulanabilir ki bunda  komşularımızdaki gelişmelerin bize etkisi de beraber düşünebiliriz. Halk ve yöneticiler arasında karşıtlıklar oluşabilir. Petrol, gaz, petrokimya ürünlerden kaynaklı patlamalara, yangınlara ve sulardan, sıvılardan kaynaklı problemlere karşı dikkatli olmakta fayda olabilir. Muhalefete yönelik tutukluluklarla ilgili operasyonlar, çalışmalar olasıdır. Kapalı kapılar ardında Anayasa çalışmaları devam etse de Ekim sonu ile birlikte işler istenildiği akıcılıkta gitmeyebilir. Şimdilerde borsadaki dalgalanmalar, manipülasyonu konuşurken, Ekim ayının ortası ile birlikte bankaları, finans kurumlarını, maliyeyi ilgilendiren durumları ve halkın alım gücünü konuşabiliriz. Tarımdaki problemler devam ederken, dileğim o ki en kısa zamanda ülkemiz içinde çiftçilerimiz desteklenerek, yaygın üretime geçilebilir. Deprem olasıdır.

Yukarıda 9 Ekim günü Koç burcunda meydana gelecek olan dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

26 EYLÜL TERAZİ BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

26 Eylül günü saat 00:54 de Terazi burcunun 02°48’ derecesinde yeniay meydana gelecek. Yeniayın ev sahibi Terazi, diplomasi, politika, adalet, uyum, genç kadınlar ve sanatla ilgilidir. Gölgesinde kararsızlık yaşamak, uzlaşıyı, dengeyi ararken denge kaybı, yüzeysellik ve güvensizlik vardır.  Siyasetçiler, diplomatlar, hukukçular, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler, peyzaj mimarları, mobilyacılar, perdeciler, çiçekçiler, kuaförler,  makyözler, güzellik salonları, modacılar, şarap, tekstil sektörü, halkla ilişkiler Terazi burcuyla anılır. Dolayısıyla yeniay sürecinde Terazi özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Şartların hızlı gelişeceği yeniay sürecinde iletişim, plan, program yapmak ne kadar yoğunsa, motive olmak ve tasarlananlardan uygulanabilir, somut sonuç elde edebilmek zorlayabilir.

Yükselende vatan, aile konularını öne çıkartan, anaç, hassas, değişken yapılı, gölgesinde ajitasyon, kıskançlıklar bulunan Yengeç burcu bulunmakta. Yükselen derecesine Castor ve Pollux sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Castor, yazarlarla, yeni fikirlerle ilişkilidir. Hukuksal başarılarla birlikte keskin bir zekayı işaret eder. Pollux ise kurnazlık, cüretkarlık, acımasızlıkla ilişkilidir.  

Güneş ve Ay ise Nodus I ile ilişkisiyle sanatsal, duygusal yapıyı, analitik zihni, yaratıcılığı, arkadaşlıkları ve seyahatleri anlatmakta.

Terazi burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Terazi yeniayında babayla, aileyle, köklerinizle ilgili konular, ev, emlak, arsa işleri, çocukların kontrol etmekte zorlandıkları durumlar ana başlıkları oluşturmakta.

Öncü burçların 0-4, sabit burçların 13-17 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Hayatınızdaki her türlü ilişkinin dengesinde yeni bir aşamaya geçişte önemli bir yeniay. Bu ilişki evlilik, ortaklık ya da danışmanlık alıp-verme ile ilgili olabileceği gibi hukuksal konuları da bağlayabilir. Eski anlaşmalara, sözleşmelere, söylenmişlere de geri dönerek ince eleyecek, sık dokuyacağız. Bize uyan ya da uymayan, gitmesi, kalması gereken ne? Mantıksal değerler çerçevesinde irdeleyeceğiz. Tüm bunlar hayatımıza gerek ailevi gerek hedeflerimiz ve varmak istediğimiz konuma etkiyecek. Ama kararlarınızı uygulamakta acele etmemenizi, Ekim’in ilk haftasından sonra uygulamaya geçmenizi öneririm. Ya da halletmeniz gereken bir durum varsa sonrası yeniden üzerinden geçebilirsiniz. Unutmayın ki bu dönem değer verdiğiniz her ne konunuz varsa iyi irdelediğinizde, çok daha farklı boyutlardan ele alabilecek ve kalıcı kararlara yönelebileceksiniz ki bu da ilişkilerinizde zamana yayılmış bir dönüşüme destek verecektir. Hedefler, işiniz statünüzle ilgili gelişmeye yönelik durumlar hayatınızda önemli hale gelebilir. Şu süreçte şartlar istediğiniz boyutta olmayabilir. O yüzden şartlarınızı kontrol edebilmek adına kendi makul sınırlarınızı gözetmenizi öneririm. Eski davalarınız, akademik çalışmalar, basın-yayını, yurtdışını, yabancıları ilgilendiren işleriniz, finansal konulara yönelik girişimleriniz gündeminizi meşgul edebilir. Almak istediğiniz bir eğitim varsa ona yönelebilirsiniz. Özenli seçimler üst mertebelere çıkma yolunda, kalıcı adımlarınızda size destek verecektir. Ev, arsa gibi alım satımlarla, kiracılarınız varsa onlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Eviniz, ailenizle ilgili gelişmeler, evlilikleri ilgilendiren konular, bunların statünüze yansımalarında dengenizi bulmaya çalışabilirsiniz. İleriye yürürken ne kadar akılcı, sağlam kararlar aldığınızı geri durup, sorgulamanın önemini unutmayın. Eski girişimleriniz yeniden hedefinize oturabilir.

Terazi yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri, kardeşin çocuğu

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

İkizler ve yükselen İkizler :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yay ve yükselen Yaylar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.    

Ülkemiz ve Terazi yeniayı

Terazi burcunda meydana gelecek yeniay muhalefetle ilgili konular, ülkemizin iç durumu, topraklarımız, güvenliğimiz, madenler ve doğal kaynaklarımız, tarım, emlak, inşaat sektörleri ile ilgili gelişmeler ana konu başlıklarını oluşturmakta.

Terazi yeniayı muhalefete, hükümetle ilişkilerine dikkati çekmekte. Her iki taraf da bazı noktalarda geçmiş söylemlerine, eylemlerine vurgu yapabilir. Bu durum diplomasiye anlaşmalara yansıyabilir. Her ne kadar başta zıtlaşma gibi görünse de bu durum anayasa çalışmalarına, ülke yönetim biçimini ilgilendiren durumlara, birtakım kanunlara, düzenlemelere destek de olabilir. Şunu eklemek isterim ki ilerleyen dönemde bunlar yeniden ele alınacak diyebiliriz. Muhalefet partileri, liderleri, parti mensupları, gazeteci, yazar, düşün insanlarına yönelik davalar dikkati çekebilir. Ülke güvenliğimiz için önemli bir sürece girdik. Geri planda yapılmak istenilebilecek düşmanca hamlelere karşı tedbirli olmakta fayda var. Ülkemizdeki yabancılar konu olabilir. Tarım ve inşaat, emlak sektörünü ilgilendiren gelişmelere dikkat kesilebiliriz. Fakat bu süreçte köklü, kalıcı bir hamle göremeyebiliriz. Üst yönetimlerle ilgili gelişmeler, değişimler bekleyebiliriz. Dünya ekonomisini zorlandığı dönemde biz de payımıza düşeni alıyor görünüyoruz. Şirket iflaslarını , işsizlik oranlarını konuşabiliriz. ABD’nin tutumunun yanı sıra Taliban ve Kıbrıs’la ilgili konular gündem yaratabilir.

Yukarıda Terazi burcunda meydana gelecek olan yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdir.

Azade Öksoy

27 AĞUSTOS BAŞAK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

27 Ağustos günü saat 11:16’da Başak burcunun 04°03′ derecesinde yeniay meydana gelecek. Yeniaya ev sahipliği yapacak olab Başak, alçakgönüllülüğü, mükemmeliyetçiliği, çalışkanlığı ve detaycılığı ile bilinir. Gölgesinde gerginlik,  fazla detaycılıktan büyük resmi kaçırma,  toleranssızlık bulunur. Başak burcu mühendisler, matematikçiler, fizikçiler, kimyagerler, biyologlar, istatistikçiler, hesap uzmanları, bankacılar, yazılımcılar, eczacılar, doktorlar, hemşireler, veterinerler, basın-yayın çalışanları, eleştirmenler, yazarlar, hizmet, temizlik, sağlık sektörü ile ilgilidir. Dolayısıyla yeniayda Başak özelliklerinin yanında bu meslek gruplarına ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Yeniayda şartlar süregeleni sürdürme eğiliminde gelişirken, zaman zaman da değişecek. Çıkarların önde olduğu, istikrarlı yürünmeye çalışılacak ve somut sonucun, değerlerin önemseneceği bir süreç.

Yükselende sabırlı, kuşkucu, ketum, krizlerden beslenen Akrep burcunu görmekteyiz. Bu dereceye Miaplacidus sabit yıldızının etkisini görmekteyiz ki omurgayı, sağlam duruşu ifade etmekte. Yükselen derecesine kavuşum yapan bir diğer sabit yıldız ise Princeps ki o da araştırmayı, derin algıyı anlatır.

Güneş ve Ay ise El Kophrah ile birlikte. Bu sabit kendini kontrol etmekle, sessiz ve güvensiz doğayla alakalıdır.

Başak burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Başak yeniayında işiniz, statünüz, hedefleriniz, anneniz ve aynı zamanda sosyal çevreniz, içinde bulunduğunuz organizasyonlarla, işinizden elde ettiğiniz gelirle ilgili gelişmeler ana konu başlıklarını oluşturmakta.

Değişken burçların  1-7, sabit burçların 17-21 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar yeniaydan öncelikli etkilenecekler.  ( Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Yeniayda, konunuzla bağlantılı olarak çok yere birden koşturarak,hayatınıza çekidüzen  vermek, şartlarınızı iyileştirmek gerekebilir. Önünüze engel olmuş konuları aşma gayretinde olabilirsiniz. Aslında bu durum sizin için sanki bir tür zorlu dönüşümü tamamlamak ister gibi. Ne kadar zor, aşama aşama ilerleyecek olursa olsun hayatınızın akışında  yaratıcılığınızı gösterebilmenizi, zevk alabilmenizi sağlayacak şartları oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda bunları hedefinize yansıtabilme ve toplumsal görünürlüğünüze , işinize yönelik bir kırılma yaratabilme desteğine sahipsiniz. Oldukça hareketli bu süreçte eylemi başlatmak maddi-manevi yorabilir. Masrafların arttığını görebilirsiniz. Beyniniz, aklınız en güzelini, şatafatlısını isterken, beraberinde pratikliğini, sadeliğini ve ekonomisini nasıl dengeleyeceğinizi düşünebilirsiniz. Kredi, vergi, sigorta, borç, nafaka gibi ödemelerin yanı sıra miras ya da eşin, ortağın kazanımlarıyla ilgili konulara efor harcamanız mümkündür. Her türlü karşılıklı ilişkide ani gelişmelerle uğraşmanız gerekebilir. Bunlar sizi aileniz, toplumsal  durumunuza ilişkin sağlamladığınızı düşündüğünüz noktalarda bazı hususları  yeniden yapılandırmanız gerekecek şekilde kısıtlayabilir. Karşınızdakilerle işbirliğini önemseyin.

Başak yeniayı ile birlikte 30 Nisan günü Boğa burcunda gerçekleşen Güneş tutulmasının etkilerini de görünür halde hayatlarımızda hissetme ötesi göreceğiz. Bu süreçte attığımız adımların, girişimlerimizin etkileri de 25 Ekim Akrep tutulması ile kendini göstermeye başlayacak. Bu yüzden kazanım, değer yaratma, güvenli alanda kalabilme konularında şartlarınızı düşünerek yol almanızı öneririm.

Başak yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

İkizler ve yükselen İkizler :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Yay ve yükselen Yaylar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Balık ve yükselen Balıklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Ülkemiz ve Başak yeniayı

Başak burcunda meydana gelecek yeniayda komşularımızla ilişkiler, eğitim, ulaşım, haberleşme, internet, basın-yayın ve bunlarla ilgili konular ana başlıkları oluşturmakta. Aynı zamanda bunların diğer ülkelerle ilişkilere yansımalarının arka boyutuna etkilerini gözlemleyeceğiz.

Bir süredir Mars’ın ülkemiz haritasının gizli işleri, gizli düşmanlıkları, suikastleri, kontrolü zor  olayları anlatan 12.ev geçişinden bahsetmekteydim. Mars’ı artık 2023 Nisan’ının 2. haftası dahil bu durumda değerlendireceğiz. Ve bu yeniay da Mars’tan aldığı zorlayıcı etkiyle birlikte çalışmakta. Uluslararası ilişkilerimize dikkati çekerken, yakın ülkelerle, komşularla ilişkilerde daha avantajlı gibi dururken, bize uzak konumda olanlarla ilgili bazı olumsuzluklara sebep olabilir.  Bu gelişmeler geri plandaki hareketliliklerle, fark edilmesi, kontrolü zor durumlarla ilişkili olduğu gibi dış ülkelerle anlaşmaları, sözleşmeleri, sınırlarımızı, ülke güvenliğimizi ve açık düşmanlıkları da bağlamakta. Yabancı ülke istihbaratlarının ülkemize yönelik yürütmek istedikleri faaliyetlerine, teröre,  suikastlere dikkat çeken sürecin yanı sıra Başak yeniayı, ülkemizin Nato ilişkisini de gündeme getirecek görünmekte. Irak ve Suriye ile ilişkiler gündem yaratabilir.  Suriye ilişkileri daha belirsiz, kaygan zeminde ve dış faktörlerinde etkisi altında görünmekte.  Başak yeniayı sürecinde ekonomik konular, göstergeler oldukça önemli görünmekte. Fiyatlarda, vergi oranlarında değişimler beklenebilir ki bunlar yeni eğitim döneminde kırtasiye, ulaşım gibi masrafları arttırabilir. Bu durum ticarete, ithalat ve ihracata etki edebilir. Sendikaları, grevleri konuşabiliriz. Belediyeler, belediye başkanları, yerel yöneticiler, muhalefet kanadından kişilerle ilgili gelişmeler gündem oluşturabilir. Yerel, küçük çaplı medya kanalları dikkati çekebilir. Deprem olasıdır. Başak yeniayı, ülkemiz açısından 30 Nisan’da Boğa burcunda gerçekleşen Güneş tutulmasının da etkilerini gözlemleyeceğimiz bir süreci işaret etmekte.

Yukarıda Başak burcunda meydana gelecek yeniayın ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdir.

Azade Öksoy

12 AĞUSTOS KOVA BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

12 Ağustos günü saat 04:35’de Kova burcunun 19°21’ derecesinde dolunay meydana gelecek. Dolunayın ev sahibi Kova, entelektüellikle, bilimsellik, sıra dışı tutumla, öngörülmezlikler, isyanlar, devrimler ve özgürlüklerle ilişkilendirilir. Bilimle, yeni buluşlarla,  mühendislikle, uzayla, havacılık ve uçaklarla, meteorolojiyle, elektrik-elektronikle, astronomiyle, astrolojiyle, radyolojiyle, psikoloji, psikiyatri, pedagoji, öğretmenlik, fotoğrafçılık ve iletişimle de ilişkilendirilir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde bu özelliklerle birlikte, ilgili meslek gruplarına yönelik gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Dolunayda şartlar uğraşılan konular üzerinde koşturmaya, emek harcamaya müsait. Fakat arzulandığı oranda düzeni kurabilmek, uygulanabilir sonuç elde edebilmek yani verim elde etmek kolay olmayabilir.

Yengeç burcunun yükseldiği batı bölgelerimizde kalanlarda şartlar daha hassas. Ailevi, duygusal konularla ilgili hareketlilikte, dengelenme ihtiyacında ve ele aldıklarını tamamlama gayretinde olacaklar. Aslan burcunun yükseldiği kısımda kalanlar kimliğin, egonun daha öne çıkartılmak istenileceği şartlar görülebilir. Yükselen derecesine Aludra ve Al Tarf sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Aludra, birtakım tehlikelerle karşılaşabilmenin yanı sıra karanlıktan korkmak ve köpek ısırmalarıyla ilişkilendirilir. Al Tarf ise, ruhsal ve zihinsel anlamda güçlülük, az bilinen yerlerle bağlantılar, ticari yolculuklar, boğulma tehlikesi anlatır.

Ay’ın Castra, Güneş’in ise Tania Borealis ilişkisi bulunmakta. Castra, art niyet ve kontrolsüz öfke anlatırken, Tania Borealis otokontrole sahip, sakin fakat huzursuz, güvensiz yapıyı işaret eder.

Kova burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Kova dolunayında eşin kazanımları, kredi, vergi, borç, burs, nafaka, miras, kazanımlarınız, yatırımlarınız, ameliyatlar, çocukların statüsünü ilgilendiren gelişmeler ana başlıklar olarak görünüyor.

Sabit burçların  16-22, öncü burçların 8-10 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar dolunaydan öncelikli etkilenecekler. (Sabit burçlar : Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Kova dolunayı, ikili ilişkilerde tamamlanmamış, sistem getirilmesi gerektiği halde yeterince olmamış işler, kazanımları ilgilendiren durumlar ve sizi ve size ait her türlü yatırımı farklı boyutlarıyla ele alma süreci işaret etmekte. Bir yol ayrımına gelindi. Gerekli düzenlemeler için sorumluluk almaktan sakınmayın ve bunu bilinçli gerçekleştirin. Gelişmek için bazen sıkı sıkıya bağlı olduklarımızda da değişim gerekir. Hiçbir konuda kurban olmayın. Kendinizi sevin, donanımınıza, yeteneklerinize göre sizi sağlam bir alt yapıyla büyütecek şeylerle beslemeyi ihmal etmeyin. Tabii beraberinde egoyu aşırı beslemekten uzak durarak! Bu süreçte bazıları için ilahi adalet bazıları içinse hukuki boyut devreye girebilir. Ekim, Kasım aylarına gelindiğinde çok daha farklı bir noktada olduğunuzu göreceksiniz. Dolunay, hedeften düştüğünüz noktada oluşan geçmiş kırılganlıklarınıza, kendinizi başkalarına ben buyum diye göstermek istediğiniz noktada aldığınız yaralarınıza destek olmakta. Beraberinde beklenmedik gelişmelerle hayatınızda uğraştığınız konuyu sonlandırabilmek adına yapıcı hareket ettiğiniz taktirde, güçlü adımlar atabilirsiniz. 16 Mayıs’ta Akrep burcunda yaşanılan tutulmanın etkilerini göreceğiniz, bunların hedeflerinizi, statünüzü etkilediği günler yaşanıyor. Ve tüm bunlar bireysel ya da muhatap olduklarınızla ilgili kazanımları ilgilendirmekte. Devletle, resmi kurumlarla yarım işleriniz varsa,  onları ilgilendirmekte. Dolunay ile birlikte sevgiyi, aşkı adeta sahne önündeymiş gibi yaşayanları görebiliriz. Zevkler ve kendinize verdiğiniz değerde de daha ben odaklı, şatafatlı tavırlar, farklılığımı göstermek istiyorum dercesine ortaya koyulan tarzlar deneyimlenecek. Duygulardaki bireysellik, özgürlük ihtiyacı sahip olma dürtüsü kuvvetli olanlarda krizli durumlara neden olabilir. Süregelen şartları değiştirecek bu durum kendisini Ekim sonuyla birlikte daha net gösterecek. Bu dönem maddi-manevi her türlü değerin yaratımı, sevgi konusunda attığınız adımlara dikkat edin. Hassas ayar yaparcasına düşüncelerinizi, planlarınızı yapın ki yıl sonunda yaşanacak iki tutulma da bu süreçle oldukça bağlantılı. Bir dönemece gelindi. Karmik ödeşmeler var. Bu dönemeci ne kadar doğru tasarlarsanız, o kadar olumlu sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Şiddete meyilli kişilerden uzak durun. Boyun, boğaz bölgesi ile ilgili sorunlar yaşanabilir.

Kova dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri, umutları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Terazi ve yükselen Teraziler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları

Akrep ve yükselen Akrepler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Ülkemiz ve Kova dolunayı

12 Ağustos’ta Kova burcunda meydana gelecek dolunayda uluslararası ilişkiler, ticaret, ithalat, ihracat, hukukla bağlantılı konular, ulaşım, iletişim, eğitim, basın-yayın, turizm, sığınmacılar ana konu başlıklarını oluşturmakta.

Kova dolunayında dış ilişkilerimiz, davalar, ticaret, ithalat, ihracat rakamları ve bunların hem halkın durumuna hem de kredilere, vergilere, borçluluğumuza dikkati çekmekte. Dış ilişkilerde istikrarlı bir denge tutturmak kolay görünmemekte. Beklenmedik durumlara gebe diyebiliriz. Bu durum piyasalara da yansıyabilir. Dışarıda devam eden davalar sanki kendini nispeten biraz daha hissettirir gibi olsa da dolunay sürecinde bunun baskısı hissedilebilir. Bazı görüşmeler, anlaşmalar yapılsa da şartlar beklenildiği gibi gelişmeyebilir. Bazı malların fiyatlarında değişimler bekleyebiliriz ki bunlar ithalata dayalı olabilir. Bankalarla durumları ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Turizm sektörünün zorlandığı şu dönemde iç turizm daha önde görünse de o da tatmin etmeyebilir. Sektörün nefes alması 2024 sonunu bulabilir. Geçici sığınmacılar, düzensiz göç sorunu, onlarla ilgili gelişmeler gündem yaratabilir. Mars’ın 12.evimize giriş yapacak ve 11 Nisan’a kadar orada transit edecek olması şartların kontrolünü zorlaştıran bir faktör. Kapalı kapılar ardında birtakım hazırlıkları anlatabileceği gibi gizli düşmanlıkların da bu dönemde aktif olacağını gösterdiğinden, güvenlik açısından dikkat edilmesi gereken bir döneme girmekteyiz. Teröre, suikastlere karşı dikkatli olmalıyız.  İçeride tansiyonu yükseltecek durumlara sebep olabilir. Muhalefet kanadından parti yöneticilerine, gazetecilere, yazarlara, düşün insanlarına yönelik tutukluluklarla, davalarla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Basın-yayın kuruluşları, mensuplarını ilgilendiren gelişmeler beklenebilir. Bu süreçte ilköğretimden, üniversitelere kadar eğitimle ilgili gelişmeler de gündem yaratabilir. İngiltere ve AB ile ilişkiler bu dönemde daha öne çıkabilir. S400 leri konuşabiliriz. Deprem yaşanabilir.

Yukarıda Kova burcunda meydana gelecek dolunayın ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

28 TEMMUZ ASLAN BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

28 Temmuz günü saat 20:55’de Aslan burcunun 05°39’  derecesinde yeniay meydana gelecek. Ev sahibi Aslan yaratıcılığını sergilemek, sahnede olmakla ilgilidir. Gölgesinde ego, kibir, gösteriş, müsriflik vardır. Liderleri, yöneticileri, tanınmış kişileri, sanatçıları, yönetmenleri,  organizatörleri, eğlence, reklam sektörünü,  mimarlık ve iç dekorasyonu, kuyumcuları temsil eder. Dolayısıyla yeniay sürecinde Aslan burcunun doğasına has özellikleri ve bu gruplara ilişkin gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Yeniay sürecinde tempo yüksek, kararlı bir şekilde harekete, mücadeleye açık. Fakat beklenmedik gelişmeler karşısında esnemek, uyum sağlamak ve somut, uygulanabilir sonuç elde etmek kolay olmayabilir.

Yükselende, geçtiğimiz  Oğlak dolunayında olduğu gibi entelektüel, sıra dışı ve özgür tavırlı, isyanlarla ilişkili Kova burcu bulunmakta. Bu deceye Sualocin sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Sualocin, naif, çekingenlik ya da aşırı güven arasında değişebilen, etkileyici karakter özelliği ile ilişkilendirilir.

Güneş, Ay ikilisi ise Al Tarf ve Praeseape etkileşiminde. Praesape, enfeksiyon hastalıklarına yatkınlığın yanı sıra art niyet, saygısız tutumla alakalıdır. Al Tarf ise zihinsel ve ruhsal güçlülük, refah, ticari yolculuklar, boğulma riski işaret eder.

Aslan burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Aslan burcunda meydana gelecek yeniayda günlük işleriniz, iş ortamınız, sağlığınız, eşin kontrol etmekte zorlanabileceği durumlar, çocukların kazanımları, evcil hayvanlarınızla ilgili gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte.

Sabit burçların  2-8, değişken burçların 18-22 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar yeniaydan öncelikli etkilenecekler. (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Günlük işlerinizi, işinizi yoluna koymanız için karşınızdakilerle görüşmeler, anlaşmalar yapacağınız, bazı işlere adım atsanız bile sonlanmayacak bir yeniay sürecindeyiz. Kararlarınız, süregelen düzene farklılık getirmek ve bunun hayatınızda temelden başlayarak oturtmak niyetini taşıyabilir. Ve bu yönde radikal görüşleriniz, planlarınız olabilir. Aşama aşama farklı dokunuşlarla sisteminizi kuruyorsunuz. Sabit fikirlilerin, sabit davranışlılarla aynı yöntemde ısrarcı olanların çatışabileceğini göz ardı etmeyelim. Kavga ortamından, gereksiz tartışmalardan, stresten kaçının. Sonuca ulaşamaz ve havanda su dövdüğünüzün farkına varabilir, tabiri caizse kanın beyninize sıçradığı ile kalırsınız. Bazılarının işi gövde gösterisine kadar vardırabildiğini görebilirsiniz. Bir süredir askıda kalmış para pul, hukuk, eğitim ya da sizi büyüteceğini düşündüğünüz hangi konuyla ilgileniyorsanız, onunlar ilgili gelişmeler gündeminizde olabilir.  Geçmişten gelen ve karmaşıklaşmış işlerin üzerine girebilirsiniz. Taşınma hazırlıklarına, tamiratlara   koşturabilirsiniz.  Bazılarının sosyal çevreleri değişiyor. Eski sağlık konularınızla uğraşabilirsiniz. Tansiyon, kalp damar hastalığı riski taşıyanların biraz daha dikkat etmesinde fayda var. Yaralanmalara, kazalara açık bir süreç .

Yeniay, 16 Mayıs’ta Akrep burcunda gerçekleşen Ay tutulmasını tetiklemekte. Bu süreçte tutulmanın hayatınızda etkilediği alanlarda hareketlenebilirsiniz.

Aslan yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba

İkizler ve yükselen İkizler :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Terazi ve yükselen Teraziler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Kova ve yükselen Kovalar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Ülkemiz ve Aslan yeniayı

28 Temmuz’da Aslan burcunda meydana gelecek yeniayda halkın ve ülkenin ekonomisi, bankalar, tüm finans kurumları, hazine, maliye ve milli kaynaklarımızın durumu ile ilgili konular ana başlıklarımız olarak görülmekte.

Halkın cebini, ülkenin ekonomisinin durumu ile alakalı bir yeniay. Aynı zamanda hem ekonominin, finansal kurumların, bankaların tepesindeki isimler olabilir hem de diğer kurumların, firmaların üst düzey yöneticileri ile ilgili gelişmelerin yaşanabileceği bir süreç. Sadece halkın alım gücünün değil bankaların, firmaların yatırımlarının da sert etkileneceğini düşünebiliriz. Para piyasalarında, borsada risk faktörü yüksek görünürken, dalgalanmalar yaşanabilir. IMF ile ilgili durumlar gündem yaratabilir. Gıda fiyatlarının yanı sıra stoklarımızın durumu ve buna yönelik gelişmeleri görebiliriz. Üst yönetim kadroları da dahil olmak üzere BİST ve  Merkez Bankası ile ilgili gelişmeleri konuşabiliriz. Uluslararası ilişkiler açısından hangi konu olursa olsun anlaşma zemini yakalamak kolay olmayabilir.  Bu noktada eski davalar şimdilik geride tutuluyor görülebilir. Şu an için böyle bir ortam yakalanmış gibi görünse de Kasım ayı ile birlikteki hareketler  problem yaratabilir. AB ilişkilerinde gerginlikler yaşanabilir. İsrail ve ABD ile ilişkiler dikkati çekebilir. Ordu, güvenlik konuları öne çıkabilir. Nato ile adımlarda ters düşülebilir. Kazalara, yangınlara, patlamalara karşı dikkatli olunması gereken bir süreçteyiz. Deprem olasıdır.

Aslan yeniayı, bir yandan 16 Mayıs’ta Akrep burcunda yaşadığımız Ay tutulmasını tetiklerken öte yandan Ay yalpalaması döneminin de içinde kalmakta. Dolayısıyla tutulma etkileri, yoğun enerjilerle açığa çıkabilir. Tutulmanın bireysel ve ülkemize etkilerini hatırlamak isteyenler, aşağıdaki linkten faydalanabilirler.

Yukarıda Aslan burcunda meydana gelecek olan yeniayın, ülkenize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

2022 3. AY YALPALAMASI DÖNEMİ

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız. Güneş, 10 Ağustos  günü Güneş 18°02’  Aslan’dan Ay düğümleri ile tam t-kare yapacak.

Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, yangınların, kazaların, patlamaların, depremlerin, volkanik patlamaların, heyelanların, göçüklerin,  mevsimsel hava şartlarındaki anomaliler  gibi doğal afetlerin, kazaların, sosyopolitik , sosyoekonomik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir. Buna göre  26 Temmuz – 17 Ağustos tarihleri arasını  bu anlamda gerilim arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Ay yalpalaması ile ilgili detaylar için yukarıda verdiğim yeni tarih aralığını dikkate alarak, aşağıda linki bulunan eski yazımdan bilgi anlamında  faydalanabilirsiniz.   

Azade Öksoy