Blog

4 HAZİRAN YAY BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

4 Haziran günü saat 06:41’de Yay burcunun 13°17’ derecesinde dolunay meydana gelecek. Dolunaya Yay burcu ev sahipliği yapacak.  Bu burç büyüme ve gelişmeye, bilgiye, etik ve adalete odaklı olmasıyla bilinir. Gölgesinde abartı, olumlu özelliklerin olumsuza çevrilmesi, dağılma görülebilir. Yabancılar, uluslararası işlerle ilgili çalışanlar, hukukçular, akademisyenler, diplomatlar, bilim insanları, din adamları, medya,  yayıncılar, reklamcılar, finansörler, bankacılar, sigortacılar, dil bilimciler, turizmciler, rehberler ile ilgilidir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde Yay özelliklerinin yanında, bu gruplarla ilgili gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Şartların oldukça değişken olduğu süreç, sistemli olabilmeyi, somut, pratik sonuca ulaşabilmeyi  zorlaştırmakta.

Yükselende Düzce’nin batısında kalan yerlerde İkizler, doğusunda kalan yerlerde ise  Yengeç burcunu görmekteyiz. İkizler iletişim odaklı, meraklı ve değişken yapıdadır. Bilgiyi alıp, elemeden, olduğu gibi dağıtır. Strese, dağılmaya açıktır. Yengeç ise vatan, millet konularının yanı sıra anaç, tutucu, hassas yapılı, ailesine düşkün yapılı ve gölgesinde ajitasyon, kıskançlık barındıran Yengeç burcu bulunmakta. Bu dereceye rehberlik etmek ve başarı, zenginlik vermeyi işaret eden Polaris ve Betelgeuse sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz.

Ay, Antares birlikteliği ile takıntı, kıskançlık, kin gibi duygulardan uzak durulabildiği durumda başarıyı anlatmakta. Güneş ise Aldebaran kavuşumu ile doğasına dürüstlüğün koşulsuz şart olduğu türde başarının, aksi taktirde yıkımın işaretçisi durumları yüklenmekte.

Yay burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

4 Haziran günü Yay burcunda gerçekleşecek olan dolunayda iş ortamını, günlük hayatı etkileyen, kontrolü zor olabilecek durumlar, sağlıkla, bağımlılıklarla, arınma çalışmalarıyla, evcil hayvanlarla ilgili konular, bilinçaltını etkileyen, izole olmayı çekilmeyi gerektiren koşullar, bazı endişeler ve fedakarlıklar ana başlıkları oluşturmakta.

Değişken burçların 10-16, öncü burçların 26-30 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, dolunaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

İletişimini denegeye oturtabilecek, bu yolda biz uzlaşı yakalayabilecek miyiz yoksa kontrol etmekte zorlanacak mıyız? Bu anlamda hangi boyutta düşünmeliyim? Olayın etik, hukuki boyutunda nasıl davranmalıyım? 4 Haziran’da Yay burcunda meydana gelecek dolunay bizleri bu gibi durumların arasında sorgulamaya, şartların hesabını, kitabını yapmaya yöneltecek. Bir yandan da hedeflediğiniz düzene yönelik istikrarı sağlama çabası beraberinde gelecek görünmekte. Bunlar yol ayrımına gidebilmek için gerekli düzenlemeler olarak görülmekte. Ve hepsinin kökeninde  her türlü ilişkide ve finansal konuda, liyakat elde edebilmede yapılmış manipülasyonlar, güç savaşları, hileli durumlar, söylenmiş yalanlar yatabilir. Fakat bu noktada sürdürülen politika, beraberinde ayakların da yere basması gerektiğini işaret etmiş. Yani dolunayın şartları kontrol etmekte zorlanılabilecek durumları da içerebilir. Ağustos gibi konunuzla ilgili birtakım hamleleriniz olabilir. Ama bu yine de bazıları için tam istediği düzeni, sonucu getirmeyebilir. Hatta uğraştığınız konunun ciddiyetine göre önümüzdeki senenin Mart, Nisan aylarına bile varabilir. Süreç, düzenlemeniz gerekenler konusunda takıntılı bir şekilde hareketleri getirebilir. Biraz daha gayretle hedefinizde, statünüzde değişimi yakalamanız, bundan kazanım elde etmeniz ve geleceğe dönük avantajlar yakalamanız mümkün olabilir. Düşünsel, plan program adına, ticari konularda kendinizi göstermek istediğiniz işlere biraz daha zaman harcamanız, hazırlanmanız gerekebilir. Yine u süreçte erkeklerle ilgili şartları istediğiniz gibi yürütemeyebilirsiniz. Arkadan çevirilen işler konusunda dikkatli olmak faydalı. Bir yandan kazanım elde etme yolu mümkünken, harcamalar da geleni götürebilir. Her zamankinden daha farklı, sıra dışı düşünce ve bunları ifade tarzıyla davranabilirsiniz. Eğitim konuları, seyahatler, vizyon geliştirici şeyler gündeminizi oluşturabilir. 20 Nisan’da Koç burcunda yaşanılan tutulmanın etkilerinin de aktifleştiğini göreceğiz ki bu dolunayın özüne de etki etmekte.

Yay dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Boğa ve yükselen Boğalar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.   

İkizler ve yükselen İkizler :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler,

Başak ve yükselen Başaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Kova ve yükselen Kovalar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Balık ve yükselen Balıklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Ülkemiz ve Yay dolunayı

Yay burcunda meydana gelecek dolunay, çalışan kesimi, ordumuzu, polisimizi, sosyal sigorta hizmetlerini, sendikaları, sağlık sektörünü ve sağlıkla ilgili gelişmeleri, hastaneleri, hapishaneleri, ülkemizin yiyecek rezervlerini, hayvancılığımızı, uyuşturucu, suikast konularını, gizli işleri, düşmanlıkları ana başlıklar olarak işaret etmekte.

Dolunay, ülkemiz açısından sürpriz olayların işaretçisi. Ani gelişmeler gündemi belirleyebilir ki zaman zaman şartları kontrol etmek zor olabilirken, çok sayıda konunun birlikte çalışmasını görebiliriz. Aynı zamanda üst düzey yöneticilerle, liderlerle, tanınmış kişilerle ilgili olabilir. Bunlar hukuksal, finansal gelişmelerle ilişkili olabilir. Seçimin ardından sonuçlara yönelik itirazlar gelebilir. Hukuki adımlar atılabilir. Sonuca göre elindeki değere sahip olanın, ondan vazgeçmek istemeyeceği bir süreç olasıdır. Kuralsız durumların olması halinde dış faktörlerin de etkisiyle beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bir yandan da kural tanımama durumunda, kontrol kolay görünmemekte. Kapalı kapılar ardında atılacak adımlar, diplomasiyi, dış işlerini, davaları ilgilendirebilir. Geçici sığınmacıların durumunun düzenlenmesi konu olabilir. Meclisle ilgili gelişmeleri izleyebiliriz. Hazineye, maliyeye yönelik gelişmeler dikkati çekebilir. Bir yandan hazineye para girişi olabilir. Öte yandan bunun hakın cebine ve finans piyasalarına, bankalara yansıması yeterince rahatlatıcı olmayabilir. Kırılganlık artabilir. Piyasalarda hareketlilik gözlemlenebilir. ABD, Rusya, İngiltere, Azerbaycan ilişkileri öne çıkabilir. Deprem Çalışan kesime yönelik düzenlemeler gelebilir.

Yay dolunayı, ülkemiz açısından da 20 Nisan’da Koç burcunda yaşanılan Güneş tutulmasının etkilerini açığa çıkartıcı niteliktedir.

Yukarıda 4 Haziran günü meydana gelecek dolunayın ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

JÜPİTER’İN  BOĞA BURCU GEÇİŞİ

16 Mayıs 2023 günü Jüpiter Boğa burcuna girecek ve 26 Mayıs 2024’e kadar bu burçta kalacak. Jüpiter, en son 2010-2011 yılları arasında Boğa burcunda transit etmişti. 4 Eylül-29 Aralık tarihleri arasında da retro işaret ettiği konularda bizi geriye çekerek, yaptıklarımızı kontrol etmemizi isteyecek.

Jüpiter, astrolojide genel olarak iyicil görülür ve fırsatlarla, büyüme, gelişme olanaklarıyla anılır. Ama gerçekte iyi ya da kötü ne varsa, onu büyütür. Jüpiter aynı zamanda abartıyla,  başarıyla, parayla, finansla, yargıyla, hukukla, etik ve ahlakla, saygınlık ve asaletle, eğitimle, yabancılarla, turizmle,  inançlarla, din ve hayat felsefesiyle ilgilidir.

Jüpiter’in transit edeceği Boğa burcu ise maddi-manevi değerler, kaynaklarla ilgilidir. Somut , dünyevi değeri olana önem verir. Kaliteli, konforlu yaşama arzusu belirgindir. Şartlarının değişmesinden, güvenli gördüğü alanın tehdit altına girmesinden hoşlanmaz. Dolayısıyla Jüpiter’in Boğa’daki transiti sırasında her türlü kazanım, güvenlik ihtiyacı, konfor, doyum sağlama ve değer/öz değer kavramları vurgulanacak. Ve hemen herkes  daha iyi şartlar için büyüme, gelişme fırsatlarını elde etmeye, sosyalleşmeye çalışacağını göreceğiz. İstikrar yakalayabilme ve geleceğe güvenli bakabilme duygusu yükseleceğinden, maddi, manevi, fiziki güvenlikle ilgili durumlar öne çıkacak. Bu doğrultuda düzenlemeler yapmak istenilecek. Elbette geri dönüşü herkesin kendi haritasındaki durumuna bağlı olacaktır.

Haritalarda Jüpiter transiti, her bir haritanın kendine özgü oluşu yüzünden bireyden bireye farklı düzeylerde etki gösterir. Bunu göz önünde bulundurarak, bireysel açıdan Jüpiter Boğa transitinin burçları hangi alanlarda etkileyeceğine bakalım;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Koç burçları, Jüpiter Boğa transitini maddi-manevi kazanımlarını ilgilendiren konularda almaktalar. Bu da kaynak yaratımı konusunda önünüze bazı fırsatların gelmesi ve büyüme, gelişme şansı yakalayabileceğinizi göstermekte. Çocuklarınızın işleri, statüleri, tanınırlıkları ile ilgili fırsatlar, yurtdışını, eğitim ve hukukla ilgili konuları sizi de meşgul edebilir.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Boğa burçları 12 yıl sonra yeniden Jüpiter’i burcunuzda ağırlıyorsunuz. Şans ayağınıza geliyor. Bu size her şekilde girişimlerinizde, başlangıçlarınızda genişleme, büyüme fırsatı sunabilir ki bu transit size kilo da aldırabilir. Sağlıkla ilgili problem yaşayanlar, halletmek adına konunun üzerine eğilmenizi öneririm. Yakın çevre ilişkileriniz daha da iyileşebilir. Anne tarafınızdan daha destek görebilirsiniz. Çocuklarınızın eğitim, yurtdışı konuları sizi de uğraştırabilir.

İkizler ve yükselen İkizler :  İkizler burçları için Jüpiter transiti biraz daha bilinçaltlarına, spritüelliklerine hitap etmekte. İçsel derinleşebilir, gizli kalmış yaratıcı yönlerinizi geliştirmek için üzerine eğilebilirsiniz. Başlamak istediğiniz bir iş varsa Jüpiter Yengeç transitine kadar onunla ilgili bilgilenebilirsiniz. Yardım faaliyetlerinde bulunabilirsiniz. Bu süreçte sağlık sorunlarınız varsa dinlenmeniz veya hastane süreci ile halletmeye çalışabilirsiniz. Endişelerinizi büyütmemeye çalışın. Evliliğinizle ilgili konularda içselleşmek isteyebilirsiniz.  Bağımlıkla mücadele edenler bunu arınma süreci olarak kullanabilir.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Yengeç burçları Jüpiter transiti ile arkadaş çevrelerinin genişlediğini, sosyalliklerinin arttığını, grup, kulüp, dernek çalışmalarında fırsatlar yakaladıklarını görebilirler. Hatta ödül kazanabilirler. Ve buralardan işinizden elde ettiğiniz kazancınıza da katkı sağlayacak bağlantılar geliştirebilirsiniz. Geleceğe dönük umutlarınız çok daha optimist olabilir. Çocuklarınızla ilgili evlilik, varsa ortaklıkları, davaları  ile de uğraşabilirsiniz.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Aslanlan Jüpiter transiti ile kariyerleri, statüleri ve hedefleri ile etki altındalar. İşinizde yükselebilir, tanınırlığınız artabilir. Hedef büyütebilirsiniz. Eğitim, medya, yurtdışı faaliyetlerinizi işinize taşıyabilirsiniz. Üstlerinizden, resmi makamlardan destek bulabilirsiniz. Annenizle ilgilenebilir, ilişkinizi geliştirebilirsiniz. Çocuklarınızın sağlık ve günlük, iş hayatlarına yönelik konularla ilgilenebilirsiniz.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Jüpiter Başak burçlarına yüksek öğrenim, hukuksal, medya, iletişim, tanıtım faaliyetlerinde, uluslararası işlerde destek vermekte. Öğrenim hayatınızda, eğitimle ilgili işlerde başarı elde edebilirsiniz. Varsa kitabınızla, her türlü medya, internet üzerindeki faaliyetlerinizde tanınırlığınız artabilir. Seyahatlere çıkabilirsiniz. Edindiğiniz bilgi ve deneyimler hayata bakışınıza etki edebilecek nitelikte olabilir. Hukuksal konularda şans sizden yana olabilir. Jüpiter’in bu transiti ikinci evliliğe gidenler için önemli bir görünüm.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Jüpiter’in Boğa transiti, Terazi burçlarını kredi, vergi, miras, sigorta, burs, nafaka gibi konularla  etkilemekte. Kredi başvurunuza olumlu sonuç gelebilir. Borç yapılandırmasında avantaj yakalayabilirsiniz. Dışarıdan beklediğiniz parada ya da ortağınız varsa onunla birlikte olan kazancınızda artış gözlemlenebilir. Eşiniz de bu dönem kaynak gelişimi açısından şans yakalayabilir. Operasyon geçirmeniz gereken durumda sağlığınıza kavuşmak için destek bulmanız mümkündür.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Akrep burçları, Jüpiter Boğa transitini evlilikler, ortaklıklar, her türlü ilişki ilişkiler alanında almakta. Evlenebileceğiniz gibi evliyseniz, ortağınız varsa birlikte fırsatlar yakalayabilirsiniz. Belki de bu durum eşinize yansır. Siz de dolaylı olarak etkilenebilirsiniz. İşbirliklerine açık bir süreç. Çocuklarınızın eğitimlerinin yanı sıra davalarla, rekabet şartlarıyla da uğraşmanız mümkündür.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Yöneticiniz  Jüpiter’in Boğa geçişi Yay burçlarını günlük işlerinizle, iş ortamınızla ilgili etkilemekte. Bu anlamda şartlarınızda büyüme fırsatları yakalayabilirsiniz. Hizmet alma ve vermede rahatlatıcı etkilere sahipsiniz. Sağlığınızla ilgili problemlerinizi çözebilmek adına destek bulabilirsiniz. Çocuklarınız için kazanımlarının ve beraberinde özgüvenlerinin yükseldiği bir süreç olabilir.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Jüpiter’in Boğa geçişi size destek veriyor. Çocuklarınız, aşk hayatınız, kendinizi hobileriniz, yaratıcı yönlerinizi ortaya koyarak, ifadede şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Çocuğunuzla gururlanabileceğiniz gelişmeler olasıdır. Çocuğunuz yoksa çocuk sahibi olabilirsiniz. Aşk hayatınızdaki mutluluk, hayata bakışınızı, keyif almanızı da etkileyebilir. Yaratıcı yönlerinizi sahneleme fırsatı yakalayabilirsiniz. Eğlence ve risk içeren konularla çok daha fazla ilgilenebilirsiniz. Ailenizin imkanlarından yararlanma fırsatları yakalamanız mümkündür.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kova burçları için Jüpiter’in Boğa geçişi evinizle, ailenizle ilgili konularda şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aile içinde genişleme yaşanabilir. Ev, emlak, arsa alım-satımlarınız olabilir. Evinizi olduğundan çok daha lüks hale getirebilirsiniz. Çocuklarınızın sağlık sorunları varsa halledebilmeleri için destek bulabilecekleri bir dönem. Bilinçaltı arınma çalışmalarına yönelebilirler. Yardım faaliyetlerine katılabilirler.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Yöneticiniz Jüpiter’in  Boğa transiti sizin kardeşler, yakınlar, komşularla ilişkilerde, eğitim, yazım-çizim, ticari konularda, seyahatlerde size fırsatlar sunmakta. Kardeş, yakın akraba ilişkilerinizin geliştiği bu süreçte, onlardan fayda görmeniz mümkündür. Eğitim faaliyetlerinde, varsa ticari hayatınızda başarınız, kazancınız artabilir. Kitap yazmaya başlayabilirsiniz. Seyahatleriniz artabilir. Çocuklarınızın sosyal çevreleri genişleyebilir. Dernek, organizasyon gibi faaliyetlerde başarıları, işlerinden kazançlarını da etkileyebilir.

Dünya astrolojisine göre ise Boğa burcu, tarım, gıda, toprak, madenler, para, bankalar, borsa, finans ve finansal kurumlar, ekonomi, sanatı anlatır. Bu durum ticari hareketi, lükse yönelimi, emlak ve arsaya, tarım ve değerli madenlere önemi arttırabilir. Genel baktığımızda ekonomik problemleri unutturan bir gevşeme gözlemlenebilir. Sanatsal eserlerin değerleri artabileceği gibi sanata önem, sanatsal faaliyetlerde estetiğin, şatafatın öne çıkması dikkati çekebilir. Güvenlik sistemlerinin kullanımı daha yaygınlaşabilir. Oturmak, yatırım, işlemek gibi amaçlarla toprağa yönelim gözlemlenebilir. Tarım teknolojilerinde, tarımsal çeşitlilikte, ürün çeşitliliğinde hareketlilik gözlemleyebiliriz. Üzüm, şarap sektörü ile gelişmeler dikkati çekebilir. Kadınlara yönelik sektörlerde, mimaride, iç mimaride ivmelenme görülebilir. Jüpiter’in Boğa burcundaki bu transiti ekonomik darboğazın içinde  güzellik, parfümeri, tekstil, kumaş, tasarım işleri, restaurant, galeriler  gibi duyusallığa hitap eden sektörlere  can suyu gibi gelebilir. Fakat unutmayalım ki kriz sonlanmış değil. 2024’ün yaz aylarıyla durumu farklı hissedebiliriz. O yüzden Jüpiter’in abartı özelliğine dikkat ederek, temkinli hareket edilmesini öneririm.

Ülkemizde bunlara ek olarak meclis, belediyeler ve yerel yönetimler, yöneticileri ile gelişmeleri bunlara ekleyebiliriz. Hükümetle, hukukla ve yasamayla ilgili konuları, Nato, AB gibi pakt ilişkilerini ve yabancı devletlerle ortak anlaşmalarımızı, borsa,  kulüplerle ilgili gelişmeleri görebiliriz. Kulüpler derken bu süreçte Fenerbahçe’nin şampiyonluğu gelebilir.

Jüpiter, ilk girişinin hemen ardından önce Kova burcundaki Pluto ile sert açılanacak ve toplumsal, hukuksal ve seçimle ilgili konulardaki olaylarda zorlanmaları açığa çıkartacak ki finansal konular da paralel gelişebilir. Daha sonra bunlara Mars’ın katılması, agresyonu, güç mücadelelerini tetikleyici etki olarak açığa çıkabilir.

Jüpiter’in yine zorlayıcı etkilerine bakarsak 22 Nisan 2024’de Uranüs ile kavuşumu, 15 Haziran 2024 Satürn kavuşumu, 2024 Mayıs ayında da Pluto/Satürn =Jüpiter/Mars  kombinasyonu şeklinde açığa çıkacak ki bu dönemler civarı yine yukarıda bahsettiğim konularla ilgili önemli gelişmeleri gözlemleyebileceğiz.

Azade Öksoy

19 MAYIS BOĞA BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

19 Mayıs günü saat 18:53’de Boğa burcunun 28°25’ derecesinde yeniay meydana gelecek. Yeniaya ev sahipliğini Boğa burcu yapıyor. Boğa, dünyevi değerlere, maddi-manevi kazanımlarla, sahip olduklarına sıkı bağlılıkla ilgilidir. Değişime direnç gösterirken, tehlike baş gösterdiğinde büyük öfkeyle tepki verir. Kadınlara yönelik çalışanlar, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler,  tasarımcılar, galericiler, mücevherciler, kumaşçılar, terziler, modacılar, güzellik merkezleri, kuaförler, parfümericiler ve finansçılarla ilişkilidir. Dolayısıyla yeniay sürecinde Boğa özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait  gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Yeniay sürecinde iletişim, anlama, anlatma, fikir alışverişinde bulunmanın yanı sıra harekete geçmekte kolay görünmemekte. Buna karşılık duygu yoğunluğunun, kırılganlıkların, değişken şartların beraberinde yeniye direnç, sahip olunanları koruma ve güvenli alan yaratabilme dürtüsü kendini fazlasıyla hissettirecek.

Yükselende Akrep burcunu ve beraberinde tetiklenen 5 Mayıs tutulmasını görmekteyiz. Akrep doğası gereği ketum, kuşkucu, uç noktada krizleri deneyimlere yönelimi, yıkıcılığıyla bilinir. Ve 5 Mayıs tutulmasının işaret ettiği konular da bu tarzda ele alınacak görünmekte. Bu dereceye düzene, materyale önem vermek, pratik çözüm üretebilmek, bilgelik, entelektüellikle ilişkili Acrux ve Menket sabit yıldızlarının etkisi bulunmakta.

Güneş ve Ay ise travmatik, dramatik durumları, sonuçları, boğulmaları, boyun, boğaz bölgesi ile ilişkili problemleri anlatan ve  en sert sabit yıldızlardan biri olan Algol ile birlikte.

Boğa burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Boğa burcunda meydana gelecek yeniayda evlilikler, ortaklıklar dahil her türlü ikili ilişkiler, danışmanlıklar, anlaşmalar, açık düşmanlıklar, davalar ana konu başlıklarını oluşturacak.

Sabit burçların 25-30, değişken burçların 0-1, öncü burçların 11-15 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Sahiplenilme noktasındaki benim-bizim dengesine etki edecek yeniay süreci yaşayacağız. İkili ilişkiler, ortaklıklar ve partnerlik mi rekabet mi seçimi ile ilgili durumları sonlandırabilmek adına bir yola girileceğine tanık olacağız. Taraflar arasında başta bazı görüşme gayreti görünse de işbirliği için desteğe ihtiyaç duymakta. Bu noktada güç dengesini değiştirmek adına geleceğe dönük beklentilerinizi gerçekçi analiz etmenizi, daha sakin ve kararlı adımlarla, şartları fazla abartmadan yol almanızı öneririm ki Algol’lü yeniay, dramatik problemlere yol açmasın. Beklenmedik, ani gelişmeler, hedefinizi, statünüzü etkileyebileceği gibi, kontrol etmekte zorlanılabilecek olayları da doğurabilir.  Bazıları evliliğinde, varsa ortaklı işlerinde, danışmanlıklarında koşullardaki bozulmalardan ötürü bir şeylerin kesildiğini görebilir. Açık düşmanlıklarla, davalarla karşılaşılabilinir. Haritasında destek alanlar için bu dönem çeşitli konularda önemli kazanımlara işaret edebilir. Bunlar maddi ya da manevi her neyse dönüşümle gelen bir doygunluğu da verebilir. Destek bulamayanlar içinse tersini söyleyebiliriz. Yani atılan adımlar, kadersel dönüşümlerle gelecek. Evlilikler, finansal, ailevi konular, davalar, resmi işler, liyakatlar bu dönem etki altında görünmekte. Bu dönemde uğraşmanız gereken çok sayıda iş olabileceği gibi bunlar elinizde olmayan sebeplerle aksayabilir. Sağlık konularına özen gösterilmesi gerekmekte. Boyun, boğaz, apandist sorunlarının yanı sıra üreme organlarına, göğüslere bağlı problemler de bu süreçte daha belirginleşebilir. Seyahatleriniz, eğitimlerinizle ilgili gelişmelerle uğraşabilirsiniz. Günlük hayat düzeninizi, işinizi etkileyen durumlar, varsa emeklilikle ilgili durumlar gündeminizi oluşturabilir. Son yaşanılan iki tutulma da bu yeniayla tetikleniyor. Bir yandan Ay tutulmasının sizi etkilediği konularla ilgili girişimleriniz olabilir. Diğer yandan güneş tutulmasının etkilediği konularda şartların daha büyüdüğünü, bunların hukuksal, finansal, eğitim, varsa yurtdışını ilgilendiren konular gibi çeşitli anlamlarla size artı ya da eksi değer olarak yansıdığını görebilirsiniz. İki tutulmanın etkilediği konular birbirlerine bağlanabilir. 

Boğa yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

İkizler ve yükselen İkizler :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.  

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yay ve yükselen Yaylar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Kova ve yükselen Kovalar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları

Balık ve yükselen Balıklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Ülkemiz ve Boğa yeniayı

19 Mayıs’ta Boğa burcunda meydana gelen yeniay meclisi, belediyeleri, yerel yönetimleri, yasamayı, ulusal varlığımızı, yabancı ülkelerle olan anlaşmaları, borsayı, spor kulüplerini, aynı zamanda gizli işleri, düşmanlıkları, kontrol edilmesi zor durumları, uyuşturucu, suikast gibi konuları, hastaneleri, hapishaneleri, büyükbaş hayvancılığı da ana başlıklar olarak işaret etmekte.

14 Mayıs ardından yaşanacak bu yeniay, sahip olunanlara yönelik değişime geçilebilmesi için bazı mücadeleleri beraberinde getirebilir. Meclisi, buradaki dağılımları, partilerin içindeki kliklerin ivmelenmesini görebiliriz. Her iki tutulmanın etkilerinin de tetikleneceği, beklenmedik olayları görebiliriz. Seçim sonuçlarına, meclis aritmetiğine yönelik itirazları görebiliriz. Agresyonun ivmelenmesi, güvenliği ilgilendiren sorunları beraberinde getirebilir. Ayın 22’si ile birlikte sokaklar daha hareketlenebilir. Şartları kontrol etmek kolay olmayabilir. Yani ana gündem seçim! Boğa yeniayı sürecinde harcamalar daha artabilir. Finans piyasalarında, borsada dalgalanmalar beklenebilir. Gelişmeler sadece seçim ve finansal değil hukuksal konular da gündem oluşturabilir. Beklenmeyenin beklenileceği şartlar oluşabilir. Genel olarak yönetim değişimi ilgilendiren açılımlar şeklinde görülebilir. Yazılımdan tutun, oy pusulalarına, sayıma, hesaba, internete, her türlü açık ve gizli durumlara dikkatimizi yöneltebiliriz.  Uluslararası ilişkiler, bağlantılar gündem olabilir ki Rusya, İngiltere, ABD isimleri dikkati çekebilir. Deprem olasıdır.

Yukarıda 19 Mayıs günü meydana gelecek yeniayın ülkemize ait astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

5 MAYIS AKREP BURCUNDA AY TUTULMASI

Genel anlamıyla Ay tutulması

5 Mayıs günü saat 20:34’de Akrep burcunun 14°50’ derecesinde yarı gölgeli  Ay tutulması meydana gelecek. Yarı gölgeli Ay tutulmalarında Ay, Dünya’nın yarı gölge konisinden geçer ve rahat gözlenemez. Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Pasific, Atlas, Hint Okyanusları ve Antarktika’dan gözlemlenecek.

Tutulma 141 numaralı Saros serisine ait. 25 Ağustos 1608 yılında başlamış olan seri, 11 Ekim 2888’de gerçekleşecek olan son tutulmayla tamamlanacak.

Seriyi göz ardı ettiğimizde yine bu derecede 4 Mayıs 2004 tarihinde bir Ay tutulması gerçekleştiğini görmekteyiz. Geçtiğimiz Güneş tutulması da bizi bu yıla geri götürmüş ve yıl genelinde olanları örneklemiştik. O yüzden  aynı tarihe tekrar göz atmak yerine bir önceki tarihe gittiğimizde 4 Mayıs 1985 yılı göze çarpmakta. Yıl geneline baktığımızda dünyada ABD’nin Küba’daki Batista güçlerine ambargosu, Arnavutluk’ta yönetime Ramiz Alia’nın, Peru’da Alan Garcia’nın gelişi,  Liverpol-Juventus maçında çıkan olaylarda 41 kişinin ölüşü, 350 kişinin ise yaralanması, ABD’nin İran, Libya, Kuzey Kore, Küba ve Nikaragua’yı terörist ülke ilanı, Reagan-Gorbaçov görüşmesi sonucu nükleer silahların %50 azaltılma kararı alınması, Meksika’da 8.1 lik depremde 9000 kişinin ölümü, MS Windows 1.0 ‘ın piyasaya sürümü, Kolombiya’da 23000 kişinin ölümüne neden olan Nevado del Ruiz yanardağının patlaması, Atina-Kahire seferini yapan Mısır Havayolları uçağının teröristlerce kaçırılması ve 60 kişinin ölümü, Roma ve Viyana havaalanlarına düzenlenen eş zamanlı terör saldırısında 16 kişinin ölmesi, 100 den fazla kişinin yaralanması olayları öne çıkmakta.

Türkiye’de ise Alparslan Türkeş’in 4.5yıl tutukluluğunun sona erişi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün temelinin atılışı, Eskişehir Uçak Fabrikası’nın temelinin atılması, DSP’nin kurulması, ilk hayali ihracat davasında Yahya Drmirel’in mahkumiyeti dikkati çekmekte.

Sizler de hayatlarınızda hem bir önceki tutulmada olduğu gibi 2004 hem de 1985 yıllarına geri dönerek, yaşadıklarınızdan günümüze yönelik çıkarımlarda bulunabilirsiniz.

Tutulmanın ev sahibi Akrep burcu sabrı,  kuşkuculuğu, uçlarda dolaşıp, krizlerden beslenmesi, yıkıcılığı ile bilinir. Bankacılar, finansçılar, ekonomistler, sigortacılar, dedektifler, polisler, askerler, psikiyatristler, doktorlar, dişçiler, araştırmacılar, gazeteciler, madenciler, kimyacılar ve fizikçiler ile ilişkilidir. Dolayısıyla tutulma ile beraber Akrep özelliklerini ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Yükselende de tutulmaya ev sahipliği yapan Akrep burcunu görmekteyiz ki bu da Akrep doğasını vurgulamakta.  Bu dereceye Agena ve Unulkhai sabit yıldızlarının etkisi bulunmakta. Unulkhai, başarı sonrası gelebilecek inişi, intihara meyli anlatırken, Agena ise büyüyüp, olgunlaşmak için yürünen yolun zorluluğunu ve fedakarlıkları gerektirdiğini işaret eder.

Ay, Zuben Elgenubi ve Zuben Elakrabi etkileşiminde yasal sorunları, adaletsizliği, ihaneti, istismarı, suça meyli, yolsuzluk ve hırsızlıkları, akraba problemlerini ve hayal kırıklıklarını anlamına yüklenmekte.

Güneş ise sanatsal yetenekler, itibar, askeri konularda itibar belirten Almach ile beraber.

Akrep burcunda Ay tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Yılın ilk Ay tutulması, benim ve bizim dengesinin yerine oturtabilmesinde, kontrol dışı durumlar, beklenmedik olaylarla şekillenen yolun deneyimleneceği süreci anlatmakta. Ve 8 Kasım’da yaşanılan Boğa burcundaki Ay tutulmasını tetikleyerek, konunuzla ilgili ilişkiler dengesine yansıtarak, sarsmakta. Sürpriz, kaotik durumlara, krizlere varabilecek olaylara sebep vermekte. Ailevi durumlarda, evlilik, nişan, flört, ortaklık vs. her türlü ikili ilişkide tartışmalar, kavgalar, aldatmalar, kayıplar, kopuşlar, krizler ana gündem haline gelebilir. İlişkilerinizin ardında olanı, biteni, kimlik olarak sizi ne kadar tatmin ettiğini gözden geçirebilirsiniz. Eğer hayatınızda yeri varsa hukuksal ve finansal konular da! Kredi, vergi, borç, nafaka, miras gibi geçmişe de dayanan konularda adımlar sıkıntı içerse de zaman içinde istikrarla durumu yoluna koymak, avantaj yakalamak mümkün olabilir. Bunlar haritasında destek alanlar için kazanımlar şeklinde çalışabilir. Güç dengeleri sağlamada, sahip olunanların muhasebesini yapmada, her türlü hesap, kitap, iletişimde dikkatli olmakta fayda var.  Zira şartlar ani krizlerle bloke olabilir. Mümkünse Merkür’ün retrodan çıkacağı 15 Mayıs’a kadar araştırma, eski, eksiklerin hesabı, düzenlenmesi, planlaması gibi işleri yapmanızı öneririm. Kaygan zeminde yol alındığını unutmayarak, arkada kontrolü zor olabilecek durumların, gizli düşmanlıkların olabileceğini göz önünde bulundurmakta fayda olabilir. Duyguların kin, nefret, kıskançlık içerebileceğini, karşı cins ilişkilerinde problemlerin yaşanabileceğini unutmayalım. Sağlık konularına dikkat edilmesi gereken zamanlar olabilir. Zehirlenmeler, hormonal problemler, üreme ve boşaltım sistemi, göğüslerle ilgili rahatsızlıklar daha sık görülebilir.

Akrep burcunda Ay tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

İkizler ve yükselen İkizler :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar,  çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras gibi durumları, ameliyatı

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Kova ve yükselen Kovalar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Ülkemiz ve Akrep burcunda Ay tutulması

Akrep burcunda gerçekleşecek Ay tutulmasında diplomasiyi, diplomatları, meclisi, milletvekillerini, belediyeleri, yerel yönetimleri ve yöneticilerini, borsayı, spekülasyonla ilişkili konuları, ulusal servetimizi, dış devletlerle ortak anlaşmalarımızı, BM, NATO, AB gibi paklarla ilişkilerimizi, eğitim sistemini, gençleri, çocukları, sanat, spor ve eğlence ile ilgili konuları, çeşitli organizasyon ve kulüpleri ilgilendiren gelişmeleri ana başlıklar olarak görebiliriz.

Tutulma, bireysel haritalarda olduğu gibi ülkemiz için de 8 Kasım’da meydana gelen Ay tutulmasının etkilerinin aktif olduğu bir süreci işaret etmekte. Seçimle ilgili gelişmeleri de kapsayacak şekilde tüm üst düzey yönetici, lider, ceo, tanımmış kişiyle ilgili beklenmedik gelişmelere işaret etmekte. Her türlü gizli, örtülü kalmış konu, yapı, ilişki, finansal, hukuksal, diplomatik konu gündem oluşturabilir. Eski belgeler, yazışmalar, anlaşmalar mecliste konuşulabilir. Ülkemizdeki geçici sığınmacıların yanı sıra her türlü dış ülke yazışmaları, anlaşmaları yeniden değerlendirilip, düzenlenebilir. Güvenliğe dikkat! Tansiyonu yükseltebilecek olaylar olasıdır. Bunlar gençlerin, çocukların yanı sıra muhalefet kanadından liderleri, parti mensuplarını, gazeteci, yazar, düşün insanlarını da ilgilendirebilir. Silahlı olaylar, patlamalar, açık düşmanlıklar, operasyonlar olasıdır. Para piyasalarının da sert etki aldığı bu süreçte borsada, spekülatif yatırım araçlarında ani iniş çıkışlar mümkündür. Uzun vadeli kalkınma planlarında hedef değişimi yaşanabilir. Halkın cebinin yükü artarken, bankalar, finans sistemi için de zor bir süreç diyebiliriz. Ülkemizin AB, NATO gibi paktlarla ilişkileri dikkati çekerken, NATO’nun çok daha aktif olabileceği bu süreçte hamleleri, bizim açımızdan geri planda pozisyon alma tarzı bizi zorlayabilir. Dikkatimizi komşu ülke, yakın bölge ilişkilerine çekebilir. Eğitimle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Yer hareketliliğinde artış beklenebilir. HAARP ve benzeri üst teknolojilerin etkisiyle doğabilecek durumlara karşı dikkatli olunması gereken bir süreç.

Yukarıda 5 Mayıs günü meydana gelecek Ay tutulmasının dünyaya, aşağıda ise ülkemize ait astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

2023 YILI 2.AY YALPALAMASI DÖNEMİ

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız. Güneş, 24 Nisan günü Boğa burcunun 04°01’ derecesinde kuzey Ay düğümü ile kavuşum yapacak.

Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, yangınların, kazaların, patlamaların, depremlerin, volkanik patlamaların, heyelanların, göçüklerin,  mevsimsel hava şartlarındaki anomaliler  gibi doğal afetlerin, kazaların, sosyopolitik , sosyoekonomik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, gösterilerin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir. Buna göre  13 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasını  bu anlamda gerilim arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Ay yalpalaması ile ilgili detaylar için yukarıda verdiğim yeni tarih aralığını dikkate alarak, aşağıda linki bulunan eski yazımdan bilgi anlamında  faydalanabilirsiniz.   

Azade Öksoy

20 NİSAN KOÇ BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

Genel anlamıyla Güneş tutulması

20 Nisan günü saat 07:12 de Koç burcunun 29°50’ derecesinde, tutulmanın bazı bölgelerde tam bazılarında ise parçalı, halkalı olarak gözlemleneceği hibrit Güneş tutulması meydana gelecek. Ve Güney Doğu Asya, Avustralya, Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerinde gözlemlenecek

Tutulma, 124 numaralı Saros serisine ait ve serinin ilk tutulması 6 Mart 1049 meydana gelmiş. Sonuncusu ise 11 Mayıs 2347’de gerçekleşecek.

Seriyi göz ardı ettiğimizde bu derece ile sadece 1’ farkla 19 Nisan 2004 yılında bir tutulma gerçekleştiğini görmekteyiz. Dünyada Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya Nato’ya kabul edildi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya AB’ye katıldı. Fidel Castro, ABD doları ile yapılacak alış verişleri yasakladı. Mahmut Abbas, önce Filistin Kurtuluş Örgütü lideri, sonrasında da Filistin Devlet Başkanı oldu. Şili’nin eski diktatörü Augusto Pinochet, hakkındaki suçlamalar yüzünden göz altına alınarak, dava açıldı. Macquire Adasında 8.1, Hint Okyanusunda ise 8.9 lik depremler meydana geldi. 8.9 luk deprem, 13 ülkede 200.000’den fazla insanın ölümüne yol açtı. Ukrayna’da seçimleri Vickor Yuşçenko kazandı. Kuzey Kore’de cep telefonları yasaklandı ve iki trenin çarpışması sonucunda 150 kişi öldü. Venüs, 223 yıl sonra Güneş’in önünden geçti. İsrail ve Filistin arasında ateşkes anlaşması imzalandı. Youtube kuruldu.

Türkiye’de ise Karadon maden ocağındaki patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. Kıbrıs’ta referandum yapıldı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in onaylamasıyla Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırıldı. 17. NATO zirvesi İstanbul’da yapıldı. Elvan Abeylegesse, 5000 metrede dünya rekorunu kırdı. Doğubeyazıt’ta 5.2 lik depremde 18 kişi öldü. 5 Türk güvenlik görevlisi, Musul’da gerçekleşen silahlı saldırıda öldürüldü. AB, Türkiye ile müzakerelere başladı. Yeni Türk Lirası kullanımına başlandı. Kabil Havalimanı’nın sorumluluğunu Afganistan’daki Türk birlikleri üstlendi. Mesut Yılmaz, Yüce Divan’da yargılanırken, Kıbrıs seçimlerini Mehmet Ali Talat kazandı.

Sizler de kendi hayatlarınızda bu yıla geri dönerek, benzer olaylardan çıkarımlarda bulunabilirsiniz.

2023’ün ilk tutulmasına Koç burcu ev sahipliği yapmakta. Koç cesaretli, girişken, rekabete açık, risk alan yapısının yanı sıra gölgesinde benmerkezcilik, huzursuzluk, öfke, kavgacı bir yapı barındırır. Bu burç ordu, askerler, polisler, cerrahlar, dişçiler, sporcular, makinistler, tamirciler, itfaiyeciler, kasaplar, marangozlar, metalle çalışanları, demir-çelik sektörü, savaş malzemeleri ile ilgilidir.  Dolayısıyla tutulma, Koç doğasıyla birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin ortaya çıkartabilir.

Oldukça hareketli, riske açık girişimlerin gözlemleneceği dönemde araştırma, plan, program yapma, iletişim problemleri ve yanı sıra empati, güven eksikliği gözlemlenebilir.

Yükselende, geçtiğimiz Terazi dolunayının da yükseleninde olan ve sahip olduğuna bağlanıp, değişime direnç gösteren, dünyevi değerleri önemseyen Boğa burcunu görmekteyiz. Bu dereceye değerli olanı bularak, onu kendi için tutmayı, kullanmayı işaret eden Botein sabit yıldızını etkisi bulunmakta.

Güneş ve Ay ise gruplarla birleşme etkisini yaratan, kalabalıklara liderlik edebilmeyi anlatan Alrisha ile etkileşimde.

Koç burcunda Güneş tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Koç burcunda meydana gelecek Güneş tutulmasında fedakarlıklar, gizli işler, ilişkiler, kontrolü zor olabilecek, bilinçaltını etkileyebilecek, inzivaya çekilme isteği oluşturabilecek durumlar, hastane gibi kapalı yerlerle ilgili işler, endişeler, bağımlılıklar, arınma çalışmaları ana başlıkları oluşturmakta.

Öncü burçların 25-30, sabit burçların 0-3,  değişken burçların  11-17 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, tutulmadan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ;   Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Koç burcunda meydana gelecek bu tutulma ile birlikte artık tutulmaların hayatlarımızda gösterdikleri de değişmeye başlıyor. 2025 29 Mart’ına kadar Koç-Terazi aksı tutulmalarını göreceğiz. Oldukça güçlü etkiler devrede. Pluto’nun tutulmaya ve düğümlere karesi, beraberinde kadersel diyebileceğimiz türde, keskin dönüşümlerin işaretçisi. Bu durum haritalarında destek bulanlar için sıçrama tahtası gibi çalışabilir. Hedefleri, statüleri etkileyecek görünmekte ki beraberinde sosyal çevrenizi, geleceğe dönük beklentilerinizi de ciddi anlamda değişime uğratabilecek. Hayatınızın hangi alanında etki alıyorsanız büyüme, genişleme istediğiniz konularda sizin dışınızda gelişebilecek durumlara da açıksınız. Oldukça hareketli olan bu süreçte sahip olunanların dengesini sağlayabilmek adına bazı düzenlemeler için girişimleri anlatmakta. Bazı kararlar alabilirsiniz ki bunların üzerinde epey durabilir, çok yönlü irdeleyebilirsiniz. Elinizdekileri korumaya, kendi özelinize saklamaya gayret edebilirsiniz. Ve bu kararlar sonucunda yetkinliğinizi, liyakatınızı ilgilendiren durumlarla ilgili harekete geçebilirsiniz. Bunlar ailevi durumlarla da ilişkili olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta dürüstlükten ayrılmadan yol almak olmalı ki kazanan tarafta yer alabilesiniz.  Her ne kadar ağır alınan kararlar, anlaşmalar gibi dursa da içinde dinamizm taşıyan ve ani gelişmelerle, beklenmedik tarzda hareketlenilecek bir süreç yaşanacak. Bu gelişmeler olan düzene de farklı açılımlar, değişimler getirebilir. Adım atmadan önce geri planda hazırlıklarınızı yapacaksınız. Ama girişim zamanınızı iyi seçin. Attığınız adım büyük etkilerle dönebilir. Bu durum olumsuz ya da olumlu yaşanan ne varsa orada şartları genişletecektir. Karşınızdakilerle ilgili yeterince aydınlanma sağlayamadığınız, bilgi sahibi olamadığınız noktalar size dezavantaj olarak yansıyabilir. Ve bu tutulma, arkadan iş çevirenlere de dikkat edilmesini işaret etmekte. Süreç, şartların düzenlenmesi açısından zorlayıcı etkileri barındırırken, duygulara kapılıp, çıkış yapmak da kolay gözükmekte.

Koç burcundaki Güneş tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

İkizler ve yükselen İkizler :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Terazi ve yükselen Teraziler için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yay ve yükselen Yaylar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar,

Balık ve yükselen Balıklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar,  çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras gibi durumları

Ülkemiz ve Koç burcunda Güneş tutulması

20 Nisan’da meydana gelecek olan Güneş tutulması meclisi, yerel yönetimleri, yabancı devletlerle olan antlaşmalarımızı, ulusal servetimizi, borsa ve şirketlerin durumlarını, karlılıklarını, BM, NATO, AB gibi ekonomik, politik ittifaklarla ilişkililer ana başlıkları oluşturacak.

Oldukça sert olan ve ülkemizin Kronos’u üzerinde gerçekleşen bu tutulma ile yönetimle, yöneticilerle ilgili değişimlerin tetiklendiği görmekteyiz. Fakat tutulma yöneticisi Mars’ın durumu, bunun öyle hemen ve kolay olmayabileceğini, birtakım ciddi mücadeleleri beraberinde getirebileceğini işaret etmekte. Halkı, halkın tepkiselliğinin yanında güvenliği ilgilendiren durumlar ortaya çıkabilir. Ufak gibi görünen olayların bir anda büyüyebilmesi olasıdır. Patlamalara, saldırılara dikkat! Beraberinde bunların ekonomik göstergelere etkisini gözlemleyebiliriz. Nato’yla, AB ile ilişkiler dikkati çekebilir. Yöneticilerle ilgili beklenmedik gelişmeleri görebiliriz. Sınırlar, yasalarla ilgili düzenlemeler, hukuksal konular gündemi işgal edebilir. Kapalı kapılar ardında yürütülen diplomasi, muhalefete yönelik liderlerin, yöneticilerin durumlarıyla bağlantılı olabilir. Her türlü eylemsel, askeri, hukuksal, diplomatik ve finansal konunun beklenmedik anda beklenmedik şekilde uç noktalarda ortaya çıktığını görebiliriz ki tutulmanın en az 1 yıl hatta daha uzun etkili olacağını göz önünde bulundurmakta fayda var. İlerleyen dönemde tüm bu başlıklarla ilgili ne kadar çetrefilli, iç içe geçmiş ağ, durum varsa onlara da adeta neşter atılacağını öngörebiliriz ki öncesinde büyüyen bir enerjiyle, daha da karmaşıklaşarak ortaya çıkabilir. Kimlikler, liyakatlar incelenebilir. Uluslararası işlerde hükümetin destek bulabileceğini öngörebiliriz. Yabancıların ülkemizdeki haklarına, izinlerine yönelik yasal düzenlemeler gelebilir. Yaza gidilirken gıda fiyatlarında umulan düşüş, beklentiyi karşılamayabilir. Tutulma etkisiyle yer hareketliliğinde de artış beklenebilir. Bankalarla, kredi, vergi borçlarına ve ülkenin borçluluğuna yönelik zorlayıcı etkilere açık bir süreç. Bu noktada bazı kararlar alınabilir, düzenlemeler mümkündür. Uzun vadeli kalkınma planlarında beklenen hedef değişebilir. İşveren sendikaları, şirket karlılıkları, bazı büyük ölçekli firmaların devlet ile bağlantılı işleri gündemi oluşturabilir.

Yukarıda 20 Nisan günü Koç burcunda meydana gelecek Güneş tutulmasının dünyaya, aşağıda ise ülkemize ait astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

6 NİSAN TERAZİ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

6 Nisan günü saat 07:34’de Terazi burcunun 16°07’ derecesinde dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Terazi burcu politika, diplomasi, adalet, denge, genç kadınlar ve sanatla ilgilidir. Gölgesinde kararsızlık yaşamak, uzlaşıyı, dengeyi ararken uyumsuzluk, yüzeysellik ve güvensizlik vardır.  Siyasetçiler, diplomatlar, hukukçular, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler, peyzaj mimarları, mobilyacılar, perdeciler, çiçekçiler, kuaförler,  makyözler, güzellik salonları, modacılar, şarap, tekstil sektörü, halkla ilişkiler Terazi burcuyla anılır. Dolayısıyla dolunaysürecinde Terazi özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Somut sonucun ve sahiplenme duygusunun, maddiyatın önde tutulduğu, şartların değişmesinden çok hoşnut olunmayacak bir süreci anlatıyor.

Yükselende Boğa burcunu görmekteyiz ki sahip olduklarına sıkı sıkıya bağlılığı, maddi, manevi güvenini önemsemesi, değişime direnç göstermesi ile bilinir.Bu dereceye liderlik yeteneğini anlattığı gibi, otoriteyle sorunları da işaret eden Hamal sabit yıldızının etkisi bulunmakta.

Güneş, hız, yenilik arayışı, olayları sorgulama ve depresyona da meyille ilişkili Alpheratz ile Nodus II etkileşiminde. Ay ise bencillik, kurnazlık, kindarlık, maddiyata yönelim ve aynı zamanda işten, hukuksal konulardan ya da arkadaşlardan doğabilecek sorunları anlatan Kraz ve Seginus sabitleriyle birlikte görülmekte.  

Terazi burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Terazi dolunayında hem günlük ve iş hayatının akışına yönelik düzenlemeler hem de sağlık konuları ve bazı kontrol edilemeyebilecek, gizli işleri, endişeleri işaret eden durumlar ana başlıkları oluşturmakta.

Öncü burçların 13-18, değişken burçların 0-4 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Terazi dolunayı hemen öncesinde yaşanan Koç dolunayının yükseleninde meydana gelmekte. Hatırlarsanız Koç dolunayı için yeni bir evreyi işaret etmiş ama bunun biraz daha hazırlık aşamasında olduğunu da eklemiştim. Şimdi artık daha rahat ilerleyebileceğimiz bir süreci görmekteyiz. Bu sefer dolunay ben- sen karşıtlığından yola çıkarak, sahip olunanların dengesinde bir şeyleri yerine oturtabilmenin aşamalarını anlatmakta. Gidilmesi gereken yolda atılan adımlarda güvende olma, sahip olduklarını kaybetme endişesine karşın tedbirli olma duygusu önde görülebilir. Dolunay, her türlü ikili ilişkinde haritalarınızdaki durumuna göre  bir hedef değişimine işaretçi ki burada kazanım da olabilir, tersi de. Kendinizi, kazanımlarınızı, işinizi düşünerek girişimleriniz olabilir. Fark edemediğiniz durumlar, arkanızdan çevrilenler, işleri çetrefilli hale getirerek, şartları kontrolünü zorlaştırabilir. Ticari konulara, borç alacak dengenizin yapılandırılmasına yönelik hamleleriniz olabilir. Eğitimde, uğraşıyorsanız yazım-çizim işlerinizde sizi ileriye taşıyacak konulara eğilebilirsiniz. Kardeş, yakın akraba ilişkilerinizde birlikte alınmış kararlar, verilmiş sözlerle ilgili gelişmeler mümkündür. Hem bireysel hem de resmi işlerinizi halletme konusunda destek bulabileceğiniz bir süreç. Sağlıkla ilgili halletmeniz gereken sorunlarınız varsa ele alabilirsiniz. Boyun, boğaz problemleri bu süreçte biraz daha sık görülebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle, işinizde meydana gelişmelerle ilgili durumlar, günlük hayatınızın akışını da etkileyebilir. Kadınlarımızın güvenliklerine biraz daha özen göstermesi faydalı olabilir. Evliliklerde, ilişkilerde,davalarınızla ilgili konularda beklenmedik durumlar şartları zorlayabilir.

Terazi dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

İkizler ve yükselen İkizler :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar, 

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yay ve yükselen Yaylar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Ülkemiz ve Terazi dolunayı

6 Nisan’da meydana gelecek dolunayda tüm siyasi arenayı ilgilendiren gelişmeler, hükümet ve muhalefet, konumunda otorite, lider, üst düzey yönetici, ceo olanlar, ülkemizin iç durumu, güvenliğimiz, topraklarımız, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, tarım, inşaat ve emlak sektörü, tanınmış kişiler, prestijimiz, mahkemeler, ordu ve polisimizle ilgili gelişmeler ana konu başlıklarını oluşturmakta.

Terazi dolunayı seçim öncesi hareketli zamanları işaret etmekte. Siyasetin gerek muhalefet gerekse iktidar kanadında oldukça dinamik enerjilerini anlatıyor. Muhalefetin, yönetim biçimine, yönetime ilişkin söylemleri dış politikada, gidilmesi gerekenle uyumlu gibi görünmekte. Fakat aynı zamanda bunun ekonomik etkilerinin daha sert olduğunu söyleyebiliriz. Dolunay, ülkemizin dış ülkelerle yaptığı anlaşmaları, rekabete, açık düşmanlıklara bağlı, hukuki davaları, harekete geçirirken, kırılganlıları da tetiklemekte. Liyakatlarla ilgili gelişmeler, iç dinamikleri ivmelendirebilir. Bu durum seçimdeki adaylıklara yönelik itirazları da gündeme taşıyarak, mahkemelerle ilgili durumlara dikkati çekebilir. İttifakların dengeleriyle ilgili gelişmeleri izleyebiliriz. Konumunda otorite , lider olanların durumlarının yanı sıra Ekrem İmamoğlu’nu, HDP’yi de konuşabiliriz. Finansal anlaşmaların yanı sıra madenleri, doğal kaynaklarımızı, inşaat sektörünü ve tarımı, askeri konuları, savunma sanayi ve borçluluğumuzu ilgilendiren çok sayıda konudaki gelişme, dolunay sürecinde gündeme gelebilir. Gerek kuraklık gerek depremle önemli tarım alanlarımızı yitirmemizin getirdiği olumsuzluklar gerekse hava anomalileri yüzünden gıda ve tarım konusuna öncelik verilmesi, çiftçilerimizin  şartlarında düzeltme yaratacak hamlelerim getirilmesi gerekebilir. BİST ile ilgili gelişmeler dikkati çekebilir. Mars’ın durumu halk ve halkı ilgilendiren her konuyu aktifleştirirken, içerideki tansiyonu da ivmelendirmekte. Bu durum iç güvenliğe de dikkati çekmekte. Ordumuzu ve polisimizi ilgilendiren durumlar söz konusu olabilir. Patlamalara, yangınlara dikkat. HAARP ve benzeri ileri teknoloji içeren silahlarla manipüle edilen kitlesel zararlarla ilgili durumlar gündeme gelebilir. Kadın cinayetlerini, ölümlerini konuşabiliriz. Deprem olasıdır. ABD, İngiltere, İsrail ile ilişkiler dikkati çekebilir.

Yukarıda Terazi burcunda gerçekleşecek dolunayın, ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

GÜÇ MÜCADELELERİ : PLUTO’NUN KOVA BURCUNDAKİ GEÇİŞİ

Astrolojik olarak hepimizin ilk kez deneyimleyeceği bir olayı yaşayacağız. 23 Mart günü Pluto, 19 Ocak 2044 gününe kadar Kova burcundaki yolculuğunu başlatacak. Ama retrolarıyla 11 Haziran 2023-21 Ocak 2024 ile 2 Eylül 2024 – 19 Kasım 2024 arası 2 defa Oğlak burcunun son derecelerine geri dönecek ve 2008’den beri devam ettiği yolculuğundaki köklü değişimlerin son kontrolünü yapacak. Yani tam anlamıyla Pluto Kova etkisinin başlaması 19 Kasım 2024 ile olacak ve  uzun bir döneme damgasını vuracak.

Pluto, yaklaşık 248-250 yıllık döngüsü içinde geçtiği her burçta uzun ama farklı sürelerde kalır. Etkisi anlık değil zamana yayılan şekilde gözlemlenir.

Astrolojik olarak Pluto, eski ve işlevselliğini yitirmişin geri dönüşü mümkün olmayan, derin dönüşümünü, ölümü ve yeniden doğumu anlatır ki bu sadece fiziksel değil herhangi bir şeyin hayatınızdan tamamen çıkışını da gösterir. Burada atıkların ayrıştırılarak elenmesi ile birlikte gelen bir rejenerasyon bulunur.  Plutonyum, radyum ve atom, nükleer enerjiyle de ilişkilidir.

Takıntıları, manipülasyonu, gücü ve güç savaşlarını işaret eden Pluto, 1930’da keşfedildiğinde Güneş sisteminin 9.gezegeni olarak adlandırıldı. 2006 yılında ise kendisi de adeta güç savaşlarına maruz kalarak, Eris ve Ceres ile birlikte cüce gezegen sınıfına indirilmiştir. Bu durum onun astrolojik olarak değerlendirilmesini etkilememiştir. Pluto aynı zamanda derin araştırmalar, casuslar, yer altı dünyası, mafya, vahşet, sadizm, yıkım ve  şiddetli felaketler, depremler, volkanik patlamalar, toprak kaymaları gibi doğal afetlerle de ilgilidir.

Pluto’nun transit edeceği Kova burcu ise kolektif, sosyal gruplar, organizasyonlar, özgürlük ve haklarla, entelektüellik, sıra dışılık, yeniliklerle,  bilimle ilgilidir ki bu noktada uzay çalışmaları, astronomi, astroloji, elektrik, elektronikle ilgili konuların daha öne çıkacağını görebiliriz. Davranış olarak da özgür, arkadaşlığa, öncelikle beyin doygunluğuna önem veren, toplumun önünde, normlardan farklı, yasaklardan hoşlanmayan,   objektif ve marjinal düşünce yapısına sahiptir.

Kova burcunun klasik yönetici Satürn, her ne kadar sistemle, düzenle alakalı olsa da Oğlak’taki gibi klasik yapılı değil modern yöneticisi sabırsız ve düzenden hoşlanmayan Uranüs’ün de katkısıyla daha öngörülmez, yenilikçi, devrimci, var olanı yıkarak, daha sosyal bir yapı inşa etmeye çalışacak.  Dolayısıyla 2044 yılına kadar Pluto özellikleri ile Kova burcununkilerin  kombinasyonlarını deneyimleyeceğiz.  Bireysel ya da kolektif ayırmadan bu yolda eğer bilinçli yürürsek zorlandığımız, baskılandığımız noktalar olsa da güçlendiğimizi, bambaşka bir evreye evrildiğimizi göreceğiz. Tersine durumlarda ise yok edici bir enerjiye karşı varlık gösterebilme ya da gösterememe savaşının ortasına düşülecek.

Pluto’nun bundan önceki Kova burcu transiti 1777-1798 gerçekleşmiş. Bu dönem dilimininin en önemli başlıklarına göz atarsak;

ABD’nin kurulmasının  ardından anayasalarının onaylanması ve bağımsız kolonilerin birleşmesi, ilk ABD Başkanı George Washington’ın seçilmesi.

Yeni çağı bitirip, yakın çağa girilmesini sağlayan Fransız ihtilali ve ardından Fransa’da cumhuriyetin ilanı ve köleliğin kalkması. Dünyadaki ilk kadın partisi olarak bilinen Fransız Devrimci Cumhuriyetçi Kadın Yurttaşlar Kulübü’nün kurulması.

Havacılık alanında Montgolfier Kardeşler’in ilk hava balonuyla uçuşu. Hidrojen balonu ile Manş Denizi’nin geçilmesi. Uranüs ve bazı gökadaların keşfi.

Philadelphia’da yaşanan sarı humma salgınında 5000’den fazla kişinin ölmesi.

Mozart, Haydn ve Beethoven ile yükselen orkestra müziği dikkati çekmektedir.

Pluto’nun Kova geçişi , mekanik ve insan gücünün birleştiği Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali ile birlikte iyice belirginleşen, akılcı düşüncenin öne çıktığı, önyargılardan, ideolojilerden  özgürleşildiği  Aydınlanma Çağı’na da damgasını vurmuştur.  Immanuel Kant, Adam Smith, Denis Diderot, Pierre Simon Laplace, Isaac Newton bu dönem çalışmalarıyla öne çıkan isimlerdir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda ise 1.Abdülhamid ve 3.Selim dönemlerine rastlayan bu yıllarda 93 harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı, Avusturya’ya Karadeniz’de dolaşım hakkı verilmesi, Kafkas ve Batı cephesinde toprak kayıpları, azınlık isyanları göze çarpmakta.

Pluto’nun 2023-2044 Kova burcu geçişi neleri getirebilir;

Pluto, bu transitinin başlarında Kova burcunun da etkilerini almış olarak devlet ve idaresiyle ilişkili Oğlak burcuna iki kere geri dönerek, buradaki işini sonlandırmaya çalışacak. Bu noktada uzun süredir yazdığım ülkelere yönelik sınır, yönetim biçimi ve yönetici değişimlerini gözlemleyeceğiz. Pluto Kova süreci, otokrat, diktatör yöneticiler için bitiş zamanını anlatmakta.

Bu dönemde insan haklarının, özgürlüklerin, hümanizmin, adaletin, laikliğin, demokrasinin çok daha vurgulandığını gözlemleyeceğiz. Süreç,  otokrat, insanları baskılayan, Fransız Devrimi ile ortaya çıkmış ulus devlet kavramını günümüzde deforme etmek isteyen yapılara karşı isyanlar, halk ayaklanmaları, direnişler şeklinde gelişebilir. Bu yapıların yıkılması adına, her ülkenin kendi gelişmişlik düzeyi ile bağlantılı olarak sosyal demokrasinin katmanlarını uygulamaya geçmeden önce milliyetçi iktidarların daha yükseldiğini görebiliriz. İtalya, Fransa, Macaristan, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde bunu zaten yakın dönemde gözlemlemeye başladık.

Sıklıkla dile getiririm ki bilim, gerçekte insana gösterilenin çok önündedir. Zamanı geldiğinde anlaşılabilir. Bu durum projesine göre 20, 30,…100 hatta çok daha fazla yıl ileriyi işaret edebilir. Biliyorum! Bu söylediğim çoklarınıza akıl dışı gelebilir. Fakat birincisi projeler hazırlanıp, bittikten sonra değil test aşamasından geçtikten sonra kamuya açılır ki bu test süreci de epey zaman alabilir. İkincisi ise bugün dünyayı yönetmek istediğini düşündüğümüz küresel gücü, bazı projeleri kendi güçlerini gösterebilmek adına kendilerine saklamalarıdır.

Pluto Kova döneminde sosyal organizasyonların, birlikteliklerin, derneklerin, sendikaların, düşünce ve strateji üreten kuruluşlar öne çıktığını görebiliriz.

Artık güç liyakatsız ama paralı, nüfuz sahibi olandan, otokratlardan, bilgi ve liyakat sahibi olana geçecek. Neptün Balık geçişinin de etkisiyle altyapısında oturmuş bilgi olmayanların, yüksek özgüvenle onu da yaparım, bunu da şeklinde ortaya çıktıklarını gözlemliyoruz.  Pluto Kova ise derin ve sistemli bilgiyi anlatır ki bu da nitelikli eğitimlerin temel oluşturmasıdır. Yani bu süreç, gerçekte yetkinliği olmayanların arıtımını, elenmesini göreceğiz. Ve yarınına dönük uzun soluklu mantıkla, döneminin önünde bilgi ve düşünce planlamasıyla yürüyebilenler ön çıkacaklar.

Elektrik, elektronikte, havacılıkta, uzay çalışmalarında, astronomi ve astrolojide, aslında tüm bilimde çok daha ileri gidildiğini, çığır açıldığını göreceğiz. Bir önceki sanayi devriminde mekanik enerji ile birlikte insana dayalı kas ve beyin gücünün de etkin kullanımı yaşandı. Şimdi ise robotlar ve yapay zeka sayesinde birçok alanda insana yönelik iş kayıplarını gözlemleyebiliriz. Bunu bir tür insanlık ve yapay zeka arası denge testi ve başta da söylediğim gibi gücü elinde tutanın düşmemek için bilimin gölge yönlerini daha baskın kullanma çabası olarak algılarsak, akılcı adımlar atılmadığı taktirde insanlığın zararına işleyecek bir süreç bizi bekliyor olabilir.

Örneğin deri altına yerleştirilebilecek akıllı implantlar ile sağlığınız anlık kontrol edilebilecek. Yanınızda kimlik ya da kredi kartı taşımadan işlerinizi, ödemelerinizi halledebileceksiniz.  İstediğiniz dil ya da kitap anında ve zahmetsiz size yüklenecek. Yani veri aktarımı yapılabilecek. Hatta anılarınızı ölümsüzleştirmek adına gözünüzü kırptığınız anda fotoğraf bile çekebileceksiniz. Bunlar tabii işin kulağa çok cazip gelen yanı. Fakat önerim o ki gücü elinde tutanların bunları gerçekten insanlık yararına kullanacaklarına emin olmadan önce temkinli yürümenizdir.

Doğru bilgiye ulaşmak isterken bu süreçte bazı bilgiler toplum mühendisliği yapmaları adına bizlere manipüle edilerek verildiğini, verileceğini görebiliriz. Bu süreç sonunda insanlık kendine verilmeyen ya da henüz ulaşamadığı bilgiye de ulaşacaktır.

Pluto, hipnotizmayla da alakalıdır. Bu süreçte veri, düşünce aktarımı çalışmalarının yanında gölgesi olarak düşünce kontrolü, kitlelerin hipnotize edilmeye çalışılmasıyla da karşılaşabiliriz. Yanı sıra blue beam gibi teknolojilerle mehdi geldi diye uygulayabilirler. Gücü kontrol edebilmek adına sahte uzaylı istilası şeklinde kitleleri derin korkularla yüzleştirme amacı güdebilirler.

Enerjinin yönlendirilmesini ve silah olarak kullanıldığını, iklim silahlarını, yapay depremlerin insanlık üzerinde deneyimlenmesi , biyolojik, robotik silahlar, ordular ile dijitalleşen savaşları ve bazılarının söylediği gibi nüfusun azaltılmasını görebiliriz. Bu noktada dilerim olmaz ama nükleer enerjinin de bir tehdit faktörü olacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Öyleyse ülke yönetimlerinin halklarını ileri taşıyabilmek ve olası tehlikelerden koruyabilmek adına bilimle iç içe olması gerek.

Metaverse ile ilgili girişimlerin güçlü vurgulandığı bir süreç yaşayabiliriz.  Çin’de başlayan, Kanada’nın sıraya girdiği dijital kredi yöntemini ülkelerin de halklarının da çok boyutlu düşünmesi gerekmekte. Tıpkı önce bilgisayar oyunlarıyla insanların bilinçaltlarını hazırladıkları gibi level atlamaya çalışılan bir hayat! Krediniz yeterli olmadığı noktada örneğin seyahate gitmek istiyorsunuz. Ama sistem buna izin vermediğinden gidemiyorsunuz!  Şu an gücü elinde bulunduran yapı, insanı kendi metaversinin içinde sıkıştırmaya çalışıyor olabilir mi ?

Filmlerle hazırladıkları uçan arabalar bu süreçte kullanılmaya başlanabilir. Hava taşımacılığı farklı bir boyuta evrilebilir. Uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları ışınlamayı, insanlıkla tanıştırabilirler.

Finans sisteminde dijital paraların öne çıkacağı bir döne olacak ki klasik bankacılık da sonlanacak. Kendi içinde gelişim sağlayamazsa, çökecek. Şu dönemde de kapitalizmin işlevini yerine getiremediğini ve beraberinde örneğin ABD’de, İsviçre’de batan bankaları görmekteyiz. Bu krizin derinleşmesini ve yeni batıkları görebiliriz. Aynı zamanda dijital paraya devletlerin sistem getirmesi ve piyasa oyuncularının, güç odaklarının elinde yem olmaktan kurtarılması gerekliliği de bu dönem dikkati çekebilir.

Pluto’nun Kova geçişi iletişimde, iletişim kanallarında olduğu gibi eğitimde de dijitalleşmenin dünya genelinde yaygın kullanım süreci olacak. Dijital medya kanallarını, kitapları, dijital ortamda eğitimleri açık ara önde göreceğiz. Ve zaman içinde ofis, okul bazlı olanlar tarih sayfalarına gömülecek.  

Ameliyatlarda robotik teknoloji, akıllı ilaç kullanımı, doktorların uzaktan ameliyatlara girmesi yine bu süreçte daha yaygınlaşacak.  Alternatif tıp ve homeopati gibi çalışmalar,  Pluto’nun Kova geçişinde öne çıkabilir.

Ülkemiz, Pluto Kova geçişinden nasıl etkilenmekte;

2023 ve 2044 arası Kova burcundan geçecek olan Pluto, ülkemiz için her anlamda ölüm ve yeniden doğum, rejenerasyon sürecini anlatmakta. Bu durum ülkeler bazında yapılan anlaşmalardan, borçluluğumuza, finans sistemimize, savunma sanayimize, beraberinde uluslar arası ilişkilere, ticarete, akademik, hukuksal, basın-yayını ilgilendiren konulara, geçici sığınmacılara, haberleşme, iletişim ve ulaşım sistemimize kadar çok yönlü etkilemekte. Doğal felaketleri de maalesef yaşayabiliriz. Son yaşadığımız büyük afetin bize ciddi bir ders olması gerektiğini düşünerek, kanalizasyondan, elektrik, iletişim vs her türlü alt yapının bilimin ışığı altında uygulanmaya başlaması ülkemize  sağlam bir alt yapı desteği verecektir. Bilimden, tarımdan, sanayiye her türlü malın, bilginin üretimi,işlenmesi, kaynaklarımızın nitelikli kullanımı ile katma değer yaratımı, yine bu yolda bize destek verecektir. Bu şekilde sadece borçluluğumuz azalmayacak, her konuda yaptığımız hamleler bizi dışarı bağımlı olmaktan kurtararak, daha güçlü bir vizyon geliştirmemize sebep olacaktır. 8.ev bir atık arıtma merkezi gibidir. Öyleyse ülkemiz içinde bize çöp kapsamında katılan ne varsa konu, tür ayırmadan bunların üzerine en derinlemesine eğilmeli, eleyerek, bilim ve aklın kullanımıyla yeniden dönüştürme ve çok daha sağlam, güçlü bir vizyonla yürümek için ayağa kalkma vakti.

2023-2044 sürecinde Pluto Kova geçişinin bireysel haritalarda işaret ettiği ana başlıklar;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Pluto, bu uzun yolculuğunu size destek vererek yapacak. Oğlak burcuna geri döndüğü zamanlarda işiniz, statünüz ve hedefleriniz, ailenizle ilgili konuların son testini yapacak. 19 Kasım 2024 ile birlikte ise arkadaş çevrenizde, dahil olduğunuz organizasyonlarda, derneklerdeki durumunuzu etkilemekte ki bunun yansımasını işinizden elde ettiğiniz kazanımlarda da görebilirsiniz. Bilinçli kullanım güçlü çevreler içinde geleceğe dönük beklentilerinizde ciddi değişimlere katkı sunabilir.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Pluto, şimdilerde 10.evinize girecek olsa da  19 Kasım 2024’e kadar retro yaptığı dönemlerde yurtdışını, hukuksal konuları, akademik işlerinizi, seyahatlerinizi ve hayat felsefenizi etkileyen alandaki durumlarla ilgili gelişmelerin kontrollerini yapacak. Onun dışında işinizi, statünüzü, hedeflerinizi, ailenizi ilgilendiren konularda ciddi değişim ve dönüşüm geçirmenize katkı sunacak. Güç mücadeleleriniz herkes tarafından görülebilir. Doğru kullanım güçlenip, tanınmanıza neden olabilir.

İkizler ve yükselen İkizler :  Pluto,19 Kasım 2024’de iki kere retro yapacağı dönemlerde sizleri kredi, borç alacak dengeniz, nafaka, miras ya da eşiniz, ortağınız varsa onların kazanımları ile ilgili konulardaki mücadelenizi, dönüşümünüzü devam ettirecek. Kalan zaman diliminde  ise yurtdışını, uluslararası, hukuksal konularınızı, seyahatlerinizi, eğitim işlerinizi ve beraberinde hayat felsefenizi ciddi değiştirecek şekilde destek verecek.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Pluto, 19 Kasım 2024’e kadar yapacağı iki retro ile evlilik, ortaklık dahil her türlü ikili ilişkilerinizi, rekabet gerektiren durumları ve davalarınızı etkilemeye devam edecek. Kova’da transit edeceği kalan dönemlerde ise kredi, vergi, sigorta, borç, nafaka gibi ödemeler dengenizde, miras gibi dışarıdan gelebilecek kazanımlar ile ilgili durumlarda sizde dönüşüm yaratacak şekilde etki edecek. Kriz yaşamamak adına süreci kontrollü yönetmeye dikkat edin.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Pluto, 19 Kasım 2024’e kadar iki kez retro yaparak Oğlak burcuna geri dönecek. Ve bu süreçte sizlerin günlük hayatınız, sağlık, iş ortamınızla ilgili konulardaki dönüşümlerinizi tamamlattıracak. Kova burcundaki yapacağı kalan zamanlardaki transitinde ise evlilik ve ortaklıklar dahil her türlü ikili ilişkilerinizde, güçlü işbirlikleri ya da rekabet şartları oluşturacak şekilde hayatınızı değiştirecek.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Pluto, 19 Kasım 2024’e kadar yapacağı iki retrosu ile sizleri aşk hayatınızda, çocuklarla ilgili konularınızda, yaratıcı yönlerinizin kullanımında, risk, spekülasyon içeren durumlarda değiştirmeye devam edecek. Kova’da transit edeceği kalan diğer zamanlarda ise günlük hayatınızın akışı, sağlık ve iş ortamınızla ilgili konularda sizi dönüştürecek.

Terazi ve yükselen Teraziler için : 19  Kasım 2024’e kadar iki kez retro yapacak Pluto, aile, ev, emlak, yer değişimleri gibi konularınızla ilgili dönüşümlerinin tamamlanması için sizleri zorlamaya devam edecek. Kova burcundaki transitinde ise  çocuklarınız, aşk hayatınız, yaratıcı faaliyetlerinizle ilgili size destek verecek.  Bilinçli kullanımla birlikte size güç katabileceğini söyleyebiliriz.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Pluto, 19 Kasım 2024’e kadar kardeşler, yakın akrabalar, eğitimle, yazım, çizim işlerinizle, ticari faaliyetlerinizle ilgili alanda 2 kez retro yaparak, sizi dönüştürmeye devam edecek. Kova’da transit edeceği zaman diliminde ise ilk etkiyi aldığınız bugünlerdeki gibi ev, aile, emlak, yer değişimi gibi konularda köklü değişimler yaşamanız adına sizleri zorlayacak.

Yay ve yükselen Yaylar için : Pluto, şimdilerde Kova burcuna girse de 19 Kasım 2024’e kadar 2.evinize geri dönerek iki kez son testini yapacak. Sizleri maddi-manevi kaynaklarınızın kullanımı, borç, alacak dengeniz konusunda uğraştırıyor. Kova burcunda transit edeceği kalan zamanlarda ise kardeşler, yakın akraba, komşu ilişkilerinizde, eğitim, yazım, çizim, ticari konularda sizlerde derin dönüşümler yaşatacak.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  2008’den beri burcunuzda ağırladığınız ve sizi yoran ama değiştiren Pluto’yu yolcu ediyorsunuz. Fakat şimdilerde Kova burcuna girse de 19 Kasım 20242’e kadar iki kere burcunuza dönecek. Kendiniz adına yaptıklarınızı, ne kadar değişip, güçlendiğinizi kontrol edecek. Kalan zaman diliminde ise maddi-manevi  kazanımlarınız, borç, alacak dengeniz ve bunların yönetimi adına ciddi dönüşümlerin yaşanmasına sebep olacak. Kaynak yönetiminizi akılcılıkla yürütürseniz, sürecin sonunda güçlenerek çıkabilirsiniz.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Pluto, burcunuzdan geçiş yapacak. Fakat 19 Kasım 2024’e kadar iki kez 12.evinize geri dönecek. Bu süreçte bilinçaltınızı yormaya, endişelerinizi, kontrol etmekte zorlandığınız durumlar, sağlık konularınızla ilgili gelişmeleri önünüze serecek. Burcunuzda transit edeceği süreç sizi biraz yoracak olsa da her anlamda adeta baştan yaratacak. Doğru kullanımla çok daha güçlendiğinizi, kendinizi dışarıya daha farklı ifade ettiğinizi görebileceksiniz. Yaşamı ele alışınızdan, girişimlerinize, fiziksel görünümünüzden, sağlığınızdan, yakın çevrenize kadar her konuda güçlü bir dönüşüm yaşayacaksınız.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Pluto, her ne kadar 12.evinize giriş yapsa da 19 Kasım 2024 tarihine kadar arkadaşlarınızı, sosyal çevrenizi, dernekler, organizasyonlar içindeki ilişkilerinizi ve işinizden gelen kazanımlarınızı etkilemeye devam edecek. 12.evinizde transit edeceği kalan zamanda ise şartları kontrol etmekte zorlayabilir.Endişeye ve kayıp yaşama korkusuna kapılmayın. İçsel derinleşerek, arınma sağlayabilirsiniz. Ve sağlığınıza özen gösterin. İlla izole olma isteği duyuyorsanız, bu süreci kim olmak, ne yapmak istiyorum sorusuna cevap verecek konulara, çalışmalarınıza ayırın.

Hayatınızın hangi alanlarında güç mücadelelerine girip, karanlıklarda kayboldum sanacak ve  dönüşecekseniz, bu değmeyecek konulara ya da kişilere olmasın. Yolun sonu yine size çıkacak.

‘’Kimse kimseyi kaybetmez! Giden başkasını bulur!  Kalan kendini!  Şems-i Tebrizi’’

Azade Öksoy

21 MART KOÇ BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

21 Mart günü saat  20:22’de Koç burcunun 00°49’ derecesinde yeniay meydana gelecek. Ev sahipliğini üstlenen Koç, cesaretli, girişken, rekabete açık, risk alan, beraberinde benmerkezci, huzursuz, öfkeli, kavgacı yapısıyla bilinir.  Bu burç ordu, askerler, polisler, cerrahlar, dişçiler, sporcular, makinistler, tamirciler, itfaiyeciler, kasaplar, marangozlar, metalle çalışanları, demir-çelik sektörü, savaş malzemeleri ile ilgilidir.  Dolayısıyla yeniay sürecinde yukarıda saydığım Koç özellikleriyle birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Kısa dönemde ortaya çıkacak yeniay getirilerinde,  şartlar fazlasıyla hareketli, risk almaya, mücadeleye açık. Fakat değişmesi gereken noktalarda tolerans gösterme ve somut, pratik bir sonuç elde etmek çok kolay görünmemekte.

Yükselende politika, diplomasi, adalet, uyum, nezaket, sanat ve genç kadınları da işaret eden Terazi burcu bulunmakta. Bu dereceye sabırla birlikte, kurnazlık, hırs, kindarlık, bencillik ve iş, hukuk, arkadaşlar yoluyla gelebilen kaybı işaret eden Kraz ve Seginus sabit yıldızlarının etkisi bulunmakta.

Işıklar ise Kerb ve Deneb Kaitos etkileşimindeler. Kerb, ilişkilerde sorunları, duygusal problemleri anlatırken, Deneb Kaitos ise asabiyet, kavgacılık, şiddetle ilişkilendirilir.

Koç burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Koç burcunda meydana gelecek yeniayda günlük hayat düzenini,  yük gelen işleri, sağlığı, iş ortamını, evcil hayvanları, çocukların sahip oldukları maddi – manevi kazanımları ilgilendiren gelişmeler ana başlıkları oluşturmakta.

Öncü burçların 0-2, değişken burçaların 28-30, sabit burçların 14-16 dereceleri  arasında  gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Yeniay, her türlü ikili ilişkinin dengesinde yeni bir evreye geçişi işaret etmekte.Fakat karşınızdakilerle ilgili durumlar henüz hazırlık aşamasında diyebiliriz. Bir anlaşma, sözleşme, atılmış imza ile ilgili durumlar, plan, program söz konusu olabilir. Bireysel davranmaktan öte işbirliğine yönelmenizi öneririm. Süreç içinde arzularınız, hayalleriniz doğrultusunda büyümek, gelişmek için hareket etmeyi ihmal etmeyerek, mümkün mertebe oldurmaya çalışmak için mücadele edebilirsiniz.  Aslında tüm bu enerjiler hayat felsefenizi etkileyecek durumları da beraberinde getirebilir.  Eğer davalarınız varsa onlarla ilgili efor sarf etmeniz mümkündür. İşinizi, günlük hayatınızın akışını ilgilendiren birtakım gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Sağlığınızı ihmal etmemeye, gereken kontrolleriniz varsa yaptırmaya özen gösterin. Yurtdışını, eğitim, hukuksal, akademik konularınızı ilgilendiren işlerle uğraşabilirsiniz. İkinci evliliğinizle ilgili durumlar sizi uğraştırabileceği gibi ilk evliliğinizse, bu durumda eşiniz ayağına gelen fırsatı kullanabilmek adına yapmak istediği başlangıca hevesli olabilir.Fakat  kontrol etmekte zorlanabileceği durumlar, kırılganlıkları doğurabilir. Üzerine eğilip de enerji harcadığınız konularda istikrar sağlayabildiğiniz taktirde bunun sizin hayatınıza değer katacak önemli dönüşümlere hizmet edeceğini unutmayın. Mart’ın 20 li tarihleriyle birlikte yaşanacak gelişmeler, hemen herkesin hayatında hareketliliği, önemli  aydınlanma sağlayabilecek, beklenmedik durumları getirebilir.  

Koç burcunda gerçekleşecek yeniay, hem 8 Kasım’da Boğa burcunda yaşanılan Ay tutulmasının etkilerini açığa çıkartmakta hem de 25 Ekim’deki Akrep Güneş tutulmasını etkilemekte. Dolayısıyla her iki tutulmada da hangi alanlardan etki alıyorsanız, o konuları aktif görebilirsiniz. Yine bu dönemde gösterebildiğiniz disiplin, kurabildiğiniz sistem ve beraberinde gösterdiğiniz direnç, sınırları belirleme konusunda yaptığınız hamleleriniz,  20 Nisan’da Koç burcunda yaşanacak tutulma ile test edilecek.

Koç yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

İkizler ve yükselen İkizler :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler,

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Terazi ve yükselen Teraziler için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yay ve yükselen Yaylar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar, 

Ülkemiz ve Koç yeniayı

Koç yeniayında iktidar, hükümet, konumunda otorite olan tüm üst düzey yöneticiler, ceo lar, mahkemeler, hakimler, savcılar, ordu ve  polis teşkilatı, tanınmış kişiler, kredimizle ilgili gelişmeler ana başlıkları oluşturmakta.

Yılın önemli dönemlerinden geçmeye devam ediyoruz ve adeta dünyanın odak noktalarından birisiyiz diyebiliriz. Bu yeniay, ülkemiz Ay’ını sert etkilemekte. Olacakların herkesin gözü önünde gelişeceğini ve bunların halkı her şekilde ilgilendirdiğini, etkileyeceğini söyleyebiliriz. Seçimle ilgili duyurular, yeniayı geçtikten sonra da propaganda çalışmaların başladığını görebiliriz. Muhalefetin içinde farklı birliktelikleri, ittifakları duyabiliriz. Ekonomiyle, borçlanmayla, silahlarla ilgili bazı anlaşmalar yapılabilir ki bunlar yabancı ülkelerle de bağlantılı olabilir. Uluslararası her konuda, siyaset, ticaret, dolaşım vs. alınacak kararlara, yapılacak anlaşmalarda hızlı kararlar yerine daha sakin incelemek, sonrasında  şartların tatminsizlik yaratmaması adına daha dikkat edilmesi gerekebilir.  Borsada, spekülatif yatırım araçlarında hareketliliği gözlemleyebiliriz. Anayasa çalışmaları ya da yasalara yönelik bazı çalışmalar, eyalet sistemi yine bu dönemde gündemde olabilir. Dönem fikirlerinin salt mücadeleye  odaklılığı, ittifakların zaman zaman sınırlardan uzak konuşmaları, halk üzerinde uyarıcı etki yapabilir. Yöneticilerle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Güvenlik açısından dikkatli incelenmesi gereken bir süreç. Petrol, petro-kimya ürünleri, doğal gaz, sıvılar, denizler kaynaklı kazalara, patlamalara ya da oluşabilecek diğer sorunlara, teröre dikkat. Aynı zamanda arka planda yapılmak istenilen gizli faaliyetlerin de olabileceğini ve daha önce ayrı paylaşımda da ifade ettiğim gibi iç tansiyonu ivmelendirebileceğini göz ardı etmeyelim. ABD, Taliban, İngiltere, Irak ilişkileri, onlarla ilgili gelişmeler dikkati  çekebilir. Deprem olasıdır. Geçici sığınmacıları ilgilendiren bazı düzenlemeler için harekete geçilebilir. Bunun yansımaları ilerleyen dilimde ortaya çıkabilir.  

Koç yeniayı, 8 Kasım’da Boğa burcunda yaşadığımız Ay tutulmasının etkilerini harekete geçirmekte. Dolayısıyla bireyselde olduğu gibi ülke haritamız için de tutulmanın etkilerinin aktif olacağı bir süreç yaşayacağız.

Yukarıda Koç burcunda gerçekleşecek yeniayın, ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

NELERİ HAYAL EDEREK BUNCA YOL ALDIM? ŞİMDİ NEREDEYİM? SATÜRN BALIK GEÇİŞİ

Karmanın lordu olarak bilinen, zamanla ve beraberinde gelen tecrübeler sonucu elde edilen olgunlukla ilişkilendirdiğimiz  Satürn, 7 Mart 2023 ile 14 Şubat 2026 arası Balık burcunda transit edecek.  Bu süre zarfında, doğası gereği bize sorumluluklarımızı hatırlatacak, önümüze çeşitli seviye ve şekillerde zorluklar, engeller çıkartacak. Bizlerin yavaş ama ciddiyetle disiplinli, sistemli, uzun soluklu adımlar atmamızı, bu yönde yapılanmalar içinde olmamızı isteyecek şekilde sınayacak. Beraberinde süregelen şartlardaki bozulmaları ne kadar düzenleyebildiğimizi test ederek, bizi bir sonraki Satürn Koç evresine hazırlayacak .

Balık , Satürn’ün rahat ettiği bir burç değildir. Satürn gibi somut,düzen kurmakla değil işin daha spritüel, ruhsal, yaratım kısmında olup, bilinçdışına da hitap eder. Dolayısıyla bu yapısal  farklılıklardan ötürü onun değişken, objektiflikten uzak, hayalci, sınırsızlık ve etrafıyla, evreniyle bütünleşme taraftarı, kabullenici, verici ve kendini kurban etmeye, dağılmaya, kayba müsait yapısında doğasını rahat sergileyemez.

Satürn, sınırsızlıkla, evrensel bütünleşmeyle alakalı olan Balık burcuna  girdiğinde, gereğinden fazla bütünleşme, birleşmenin  olumsuzluklarını göstererek, sınır çizmenin önemini  işaret edecek. Bu noktada bizden ütopiklikten, aşırı idealistlikten, hayallerden sıyrılıp, daha gerçekçi olmamızı  bekleyecek. Bu dönemde ayakları yere basacak ve acı gerçekler karşısında kendimize, içinde bulunduğumuz duruma çeki düzen vermek durumunda kalacağız.

Satürn, Balık transitinde 17 Haziran 2023-4 Kasım 2023, 29 Haziran 2024-15 Kasım 2024 retro yapacak. Bizleri yavaşlatarak, disiplin altına girip de sistemsel değişimleri yaptık mı sorgulayacak. Daha sonra 25 Mayıs 2025’de Koç burcuna geçecek. Ama 13 Temmuz 2026’da başlayacağı ve 28 Kasım 2025’e kadar sürecek son retro döneminde Balık’a geri dönecek ve son düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını kontrol edecek. 14 Şubat 2026 günü ise 2052’de geri gelmek üzere Balık burcuna veda edecek.

Satürn’ün Balık’tan geçişinde empatiklik, fazla vericilik, affedicilik daha azalabilir. Kaybetme korkusu ile diretileni ya da önümüzde olanı koşulsuz kabullenicilikten, fedakarlıktan uzaklaşılabilir.  Spritüelliği, hayal gücünü somut formlara uydurmaya çalışabiliriz. Ve yansımaları, farklı tarzlar, uygulanmaya çalışılan yeni kurallar, düzenlemeler ile bililte din, inanç sistemleri, içinde yaratım olan sanat, sinema dahil her konuda kendini gösterebilir.  Kişilerin, toplumların altyapılarına göre  inançların değişiminden, yok olmasına  kadar farklı evreleri ya da insanlığın önüne konulmaya çalışılan yeni bir sistemi görebiliriz. Satürn’ün yaratacağı baskılanmalar, yitip gitme endişesi ile birlikte depresyona bağlı rahatsızlıklar ve bağımlılıklarda, alkol, madde kullanımında artış gözlenebilir.

Sularla, petrol, petro-kimya, sıvılar, denizler, ilaçlarla ilgili problemleri bu dönemde sıklıkla duyabilir, yaşayabiliriz. Ülkemiz açısından hem kıta sahanlığı, mavi vatan, hem denizlerimizde doğalgaz arama çalışmalarına yönelik aşılması gereken birtakım problemler çıkabilir. Uzun zamandır uyarısını yaptığım su kaynaklarımızın azalması, kuruması durumunun gerçekliği ile yüzleşip, bunlarla ilgili kısıtlamalar yaşanabilir. Denizlerde verimliliğin daha da düştüğünü gözlemleyebiliriz. Neptün’ün 2026 yılında Koç’a geçmesi ile birlikte suyun her türlü kullanımının silah kadar değerli olacağını, denizlerin, ülkelerin denizlerine, donanmalarına yapacakları yatırımların çok önemli olacağını şimdiden bir kez daha hatırlatmak isterim.

Hastane, hapishane, bakımevleri gibi yerlerle ilgili sorunlar çıkabileceği gibi buralarla ilgili yeni yapılandırmalarla karşılaşılabilir.  Bir dönem Ponzi sistemine dayalı  X Bank gibi çeşitli hayali kuruluşlarla yaşanan durumlar, Satürn Balık geçişinde metaverse üzerinde yaşanabilir. Reel dünya ile imajinasyonun yani metaverseün konumlandırmalarının dengelenememesi durumundan doğabilecek hak ihlallerine ve beraberinde oluşabilecek hukuksal sorunlara dikkatli olmakta fayda olabilir. Dolayısıyla bu alanlara da düzenlemeleri bekleyebiliriz. Sadece bunlar değil ilahi adaletle, hukukla ilgili çok sayıda davanın da görüleceği bir süreç yaşayacağız.

Satürn, bundan öncesi en yakın1993-1996, 1964-1967 yılları arasında Balık burcunda transit etti. 1993-1996 döneminde gerek ülke içinde gerekse dünya genelinde hükümet değişimlerini,  saldırıları, NATO tarihinde Sırplara karşı gerçekleştirilen ilk saldırıyı, Kardak krizini, Gümrük Birliği Anlaşması’nı görmekteyiz.

1964-1966 döneminde ise Birleşmiş Milletler’in Baış Gücü’nün Kıbrıs’a gitmesini kararlaştırması, ABD Başkanı Lyndon Johnson’ın, Başbakan İsmet İnönü’ye, içeriğinde Türkiye’nin NATO silahlarını kullanarak Kıbrıs’a çıkartma yapamayacağını yazdığı Johson Mektubunu göndermesi, Rumların Türk köylerini işgali sonucu jetlerimizin bombardımanı ve Cengiz Topel’in şehit oluşu, Kuzey ve Güney Kıbrıs arasında tampon bölgenin oluşturulması, Cemal Gürsel, Talat Aydemir ve Fethi Gürcan’ın idamları, Vietnam Savaşı, Malta ve Gambiya’nın İngiltere’den ayrılması dikkati çekmekte.

Satürn’ün Balık burcunda yapacağı seyahati, ülkemiz açısından hem uluslararası ilişkileri, geçici sığınmacı sorununu, hukuksal, akademik konuları, medyayı hem de siyasi değişimleri beraberinde getirecek görünmekte.

Satürn’ün 2023 ve 2026 tarihleri arasındaki Balık geçişinde burçları hangi alanlarda test edeceğine bakarsak;

Yükselen Koçlar ve Koçlar: 12.evinizde transitini gerçekleştirecek Satürn, sizi biraz daha içe döndürüp, izole olmaya itebilir. Sağlığınıza daha dikkat etmeniz gerekebilir. Bağımlılıkları olanlar bu dönemde arınmak için gerekeni yapabilir. Kendinizi baskılanmış, endişeler içinde hissettiğinizde, bilinçaltınıza iyi gelecek, ruhunuzu dinlendirecek sevdiğiniz işlerle ilgilenmenizi, içsel yaratıcılığınızı somutlaştırarak dışa çıkartmanızı, düzenli olarak yardım faaliyetlerine katılmanızı öneririm.

Yükselen Boğalar ve Boğalar: Satürn sizi sosyal çevreniz, dahil olduğunuz gruplarınız, görev aldığınız organizasyonlar varsa onlar ve işinizden elde ettiğiniz kazanım adına test edecek. Organizasyonlarda sorumluluk alanlarınızda artış ya da bitiş şeklinde değişimler görülebilir. Bu değişiklikler kazancınızı da etkileyebilir. Arkadaş çevrenizde değişim yaşayabilirsiniz. Geleceğe dönük beklentilerinizi gerçekçi hedeflere oturtma zamanı.

Yükselen İkizler ve İkizler : 10.evinizde transit edecek Satürn, sizi hedefleriniz, işiniz, statünüz, toplumsal görünürlüğünüzle test edecek. Sorumluluklarınızın, üzerinizde baskının arttığı bir süreç olabilir. İşinizde pozisyon değişimleri olabileceği gibi, iş değişimleri de yaşayabilirsiniz. Bunlar statünüze, evlilik, boşanma gibi aile hayatınıza da etki edebilir. Ebeveynlerinizin sağlıklarıyla, hayatlarındaki değişimlerle ilgilenmeniz gerekebilir. Hedeflerinizi, toplumsal görünürlüğünüzü daha gerçekçi sorgulamak ve gerekli değişimleri yapılandırma zamanı.

Yükselen Yengeç ve Yengeçler :  Satürn sizi yurtdışını ilgilendiren konular, yabancılar, eğitim, basın-yayın, varsa hukuksal konular alanında test ederek, sorumluluk almanızı isteyecek. Akademik konulardaki çalışmalarınıza, eğitimlere ağırlık verebilirsiniz. Yurtdışı ile ilgili işlerinizde sorumluluklarınız artabilir ya da var olan sonlanabilir. İkinci evliliğinizi yapabilir ya da ikinci evliliğinizde problemler yaşıyorsanız ya yoluna koyma ya da bitirmeyi seçebilirsiniz. Bu dönem hayat felsefenizin de daha olgunlaşacağını hissedebilirsiniz.

Yükselen Aslanlar ve Aslanlar: 8.evinizden geçecek Satürn sizi finansal anlamda disiplinli hareket etmeye davet etmekte. Kredi, borç, vergi, nafaka, miras gibi konularla ilgili şartlarınızı gerçekçi değerlendirerek, düzenli olmanızı öneririm. Eşinizin ya da varsa ortağınızla birlikte sahip olduğunuz kaynaklarla ilgili bazı kısıtlamalar, düzenlemeyi gerektiren durumlar yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir süreç.

Yükselen başak ve Başaklar: Satürn’ün Balık transiti sizin 7.evinizde gerçekleşecek. Dolayısıyla tüm ikili ilişkileriniz, buna evlilikler, ortaklıklar dahil danışmanlıklarınız, varsa davalarınızla ilgili durumları sorumluluklarınızı daha ciddiyetle ele alıp, aksayan noktalarda gerekli düzenlemeleri yapmanız gerekecek. Süregelen koşullarınıza göre evlenebilir, boşanabilirsiniz. Ya da tolere edilebilecek durumlarda tüm gerekli düzenlemeleri yapıp, yolunuza devam edebilirsiniz. Eşinizle ya da ortağınızla ilgili sorumluluk almanız gereken noktada elinizi taşın altına koymanız gerekebilir. Davalarınız varsa sonlanabilir.

Yükselen Terazi ve Teraziler: Satürn, Balık geçişi sırasında sizin 6.evinizde olacak. Günlük hayatınızı, işinizle ilgili konuları, varsa sağlık sorunlarınızı daha ciddi ele almanız gerekecek. Günün akışında çok daha fazla sorumluluk yüklenebilirsiniz ki beraberinde hayatınıza da çekidüzen vermeniz gerekebilir. Bu sizi işinizde daha fazla çalıştırabilir. İş ortamınızla ilgili değişimleri yaşayabilirsiniz. Bir evcil hayvanı yanınıza yoldaş olarak katabilirsiniz. Ya da varsa kendi sağlığınız gibi onların da sorunlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Varsa eşinizin kontrol etmekte zorlanabileceği durumlarla da uğraşabilirsiniz. Daha mükemmele ulaşmak için didineceğiniz bu süreçte günlük akışta yüklerinizi dengelerken, aralarda beyninizi dinlendirmeyi de unutmayın.

Yükselen Akrep ve Akrepler: 5.evinizden transit edecek Satürn sizie aşk hayatınızda, çocuklarla, yaratıcı yönlerinizin kullanımıyla ilgili konularda sorumluluklarınızı hatırlatabilir. Çocuğunuz varsa onunla ilgili ciddi gelişmelerle uğraşabilirsiniz ya da bir çocuk sahibi olmanız mümkündür. Aşk hayatınızda da şartlara daha çekidüzen vermeniz ve duruma daha uzun soluklu bakmanız gerekebilir. Bir yaratıcı yönünüz varsa onların üzerine ciddiyetle gidip, eğitim almak isteyebilir, hatta uzun dönemde buradan kendinize ek bir iş bile çıkartabilirsiniz. Her türlü risk içeren yatırım, yatırım araçlarıyla ilgili oldukça dikkatli adım atmanızı öneririm. Hayata daha ciddi bakma zamanı.

Yükselen Yay ve Yaylar: Satürn, Balık transitinde sizi aileniz, eviniz, kökleriniz, ev, emlak gibi konularla ilgili test edecek. Aileyle ilgili sorumluluk almanız gerekebilir. Bu durum aile büyükleri, ebeveynlerinizle ilgili olabileceği gibi evliyseniz eşinizle ilişkiniz ya da bekarsanız bir evlilik de olabilir. Özel alanınızda şartlarınıza yeni bir düzen getirme zamanı. Taşınabilirsiniz, eviniz kentsel dönüşüme girebilir. Her türlü ev, emlak, arsa gibi taşınmazı ilgilendiren konu ile uğraşabilirsiniz. Bu dönem sizin için temelinizi sağlamlaştırma dönemi.

Yükselen Oğlaklar ve Oğlaklar: 3.evinizde transit edecek Satürn, sizi kardeşler, yakın akrabalar, komşular, eğitim, ticari hayatınızla ilgili test edecek. Bu konularda süregelen şartlarınız değişebilir. Ya siz onlarla ilgili sınırlarınızı yeniden çizmek durumunda kalabilirsiniz ki bu durumda aranızda koyduğunuz mesafe değişecektir ya da onların hayatlarındaki baskılanmaları görebilirsiniz. Eğitim, ticari faaliyetlerinizle, yazmayı, çizmeyi, hesap, kitap yapmayı gereken her türlü işte daha ciddi olmanız, somut işlere yönelmeniz gereken bir süreç. Düşünce yapınızı, iletişiminizi yeniden düzenliyorsunuz.

Yükselen Kovalar ve Kovalar: 2.evinizden transit edecek Satürn, sizi maddi manevi kaynak yaratımınız ve bunları değerlendirmenizle ilgili test edecek. Borç-alacak dengenize daha ciddiyetle eğilmeniz gerekmekte. Borç vermemenizi öneririm. Sahip olduklarınızı, yatırımlarınızı daha akılcı kullanma ve  koruma zamanı ki kayıp yaşanmasın. Maddiyata ve beraberinde sahipliklerinize, öz değerinize bakışınız da değişecek.

Yükselen Balıklar ve Balıklar: Satürn’ü  burcunuzda ağırlıyorsunuz. O yüzden sizleri herkesten daha fazla bağlıyor. Sizi ilgilendiren her türlü konuda çok daha fazla dirençli, ciddi, sistemli ilerlemeniz gereken bir dönem. Bütün bunlar sağlığınızdan, motivasyonlarınıza, karakterinize, görünümünüze yansımalarına, girişimlerinize, atacağınız adımlara kadar etkilemekte. Hayatınıza ait ne düzenleme gerekiyorsa artık kaçmak, şartları akışa bırakmak değil sorumluluk alma yolunu seçin. Yorucu olabilir. Ama taşın altına bilerek, isteyerek elinizi koymanız durumunda ileriye daha sağlam yürümeniz mümkün olacak. Bu dönem sizin için yeniden yapılanmayı ve sonucunda benden yeni bir ben çıkartırım diyebilmeyi anlatmakta.

Satürn, genel anlatımlarda çok baskıcı, korkulan gibi gösterilir. Evet zorlar, yıpratır. Yeri gelir bazı şeyleri elinizden alır ki zaten alınmasının vakti gelmiştir. Ama oyunu kurallarına göre oynadığınızda, sorumluluk bilinciyle hareket ettiğinizde, bir bakmışsınız ki çok daha sağlam ve uzun soluklu işlere yürüyebiliyorsunuz. Şimdi artık Balık burcunun fazla ütopik kalan, hayatın gerçekleriyle uyuşmayan yönlerini törpüleme, eleme ve disiplinle, sistemle dirilme zamanı. Hayatlarımızı herkese açamayız. Sahipliklerimizi kontrolsüzce herkesle paylaşırken ileriyi de düşünmek zorundayız. Unutmayalım ki geride bırakacaklarımız, attığımız adımların kalitesiyle orantılıdır.  Bu süreçte dönemin korku, endişe, izole olmaya çeken olumsuzluklarına kapılıp, kaybolmayın. Hep birlikte sistemli bir şekilde çalışıp, üretelim. Zamanı doğru kullanmayı, sistemi öğrenelim. Yaşanılanlara getirdiğimiz düzenlemelerle dinçleşirken, olgunlaşalım. Ve her şeyden önemlisi daha güvenli yarınlar için geleceğimize yürürken, sınırlarımızı çizmek durumunda olduğumuzun farkına varalım.

Azade Öksoy