Blog

14 EKİM KOÇ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

14 Ekim günü saat 00:07 de Koç burcunun 20°13´ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Ev sahipliği yapan Koç, cesaret, olayları öncü olarak başlatması, risk alabilmesi, girişimciliği ile bilinir. Gölgesinde huzursuzluk, öfke, bencillik, kavgacılık, zorbalık vardır. Koç aynı zamanda ordu, askerler, polisler, cerrahlar, dişçiler, sporcular, makinistler, tamirciler, itfaiyeciler, kasaplar, marangozlar, metalle çalışanları, demir-çelik sektörü, savaş malzemeleri ile de ilgilidir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde yukarıda saydığım Koç özellikleriyle birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Devinim fazla ve risk alarak, zorlamaya müsait. Ama ne kadar harekete geçip, iletişim geliştirsek, şartları değiştirmeye çalışsak da tutarlı, somut sonuç elde etmekte zorlanacağız.

Yükselende Yengeç burcunu görmekteyiz. Yengeç vatana ve aileye ait konularda hassas, korumacı, tutucudur ve modu çabuk değişir. Koç dolunayında anlamaya, anlamlandırmaya çalışıp, dengeyi bulayım derken, belki bir söz ya da kontrol etmekte zorlanabileceğiniz bir hamle, karşılıklı ilişkinin dengesini kolaylıkla bozabilir. Bu dereceye Procyon sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Bu yıldız, çabuk değerlendirilmesi gereken fırsatları, şiddetli eylemleri ve başarısızlığı işaret eder. Bu özelliklerle birlikte telaş, heyecanı da dolunayda dışavurumumuza yansıtabiliriz.

Koç dolunayında Ay, Baten Kaitos ile birlikte. Bu yıldız olayın ya da kişinin doğasına izole olma, depresif durumlar, kazaya yatkınlık etkileri katar. Güneş ise Mufrid etkileşiminde. Mufrid, aşırılığa eğilim, refah, huzur, güçlü arzularla ilişkilidir. Dolayısıyla olayların doğasında, duygularımızda, irade gösterdiğimiz konularda ve ilişkilerimizde bu etkileri de hissedebiliriz.

Koç dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

14 Ekim günü Koç burcunda meydana gelecek dolunayda işimiz, kariyerimiz, statümüz, hedeflerimiz, ailemiz, anne ve baba ile ilgili konular, ev, emlak, arsa gibi taşınmazlarla ilgili gelişmeler, köklerimiz, çocukların işi, sağlıkları, kontrol etmekte zorlanabilecekleri konular, sıkıntıları ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Sabit burçları 17-23, değişken burçların 3-7 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Koç burcunda meydana gelecek dolunaydan öncelikli etkileneceklerdir.  ( Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak  ; Değişken: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Dolunay sürecinde kendimizi görmek, göstermek istediğimiz konum, durum ve buna yönelik girişimlerimiz oldukça önemli görünmekte. Bunun için karşılıklı ilişkilerimizdeki fedakarlığı, uyumu, güven arayışını sorgulayıp, hareketimizle bu noktada yeni bir denge arayışına girişeceğiz. Bu denge bazıları için düşünüldüğü kadar sakin, huzurlu gelmeyebilir. Kazanımlarımız, sosyal statümüz, evliliğimiz gibi değer kattıklarına inandıklarımızla ilgili gerçeklere yönelik araştırmalar, yapılan konuşmalar, görülenler krizin ortasında gibi düşündürebilir.  Böylesi duygular kişiyi değişim adına daha güçlü çıkışlar yapmaya itebilir. Fakat bağımlı olunan noktalar söz konusu olduğunda, hin fikirlerle mücadele, dipten çalışmalar, suçu karşıya atma eğilimi ortaya çıkabilir ki bu durum kişinin kendini sabote etmesine sebep verebilir.  Birden bire patırtılı durumlar oluşabilir. Ani duygusal çıkışlarla gelişen durumlar, koruma, korunma gereksinimini hissettirebilir. Risk almaktan geri durarak, işleri daha ağırdan, derinden yürütme kararı alınabilir. (Güneş, Ay, Nemesis, Pluto, Zeus, Bacchuss, Nemesis, Mars/Uranüs, Artemis, Icarus)

Hayatlarımızda oldukça önemli değişimin, dönüşüm gelmekte. Her ne kadar fiziki olarak, resmen bazı şeyler askıya alınmış, zamana ihtiyaç duyuyor gibi görünse de duygusal, prosedür olarak öyle dememekte. İkili ilişkiler, aile, işimiz, toplumsal statümüz yani kişinin kendisi geri dönüşsüz ve ciddi değişiyor. Bazıları için yıkım gibi, kurban olunmuş gibi yoğun duygularla ortaya çıkabilir. Bir şeyler bitiyor. Bir dönem kapanıp, yeniye tohum atılıyor ki bunu zaten uzun zamandır söylemekteyim. Bu süreçte geriye atılmış, durumu havada kalmış olan  ailevi, bürokrasiye ilgili konulara yönelik derin araştırmalara girebilirsiniz. Aile içinde bu konular gündeme gelebilir, yeni girişimlere, mücadelelere yönelebilirsiniz ki kardeşleri, yakın akrabaları, sizlerin eğitimle ilgili durumlarınızı ya da ticari işlerinizi ilgilendirebilir. Ev, emlak, arsa gibi konularınızla ilgilenebilirsiniz. Bazıları taşınabilir. Evlilik, ortaklık, parasal , hukuksal gibi hayatınızı majör ilgilendiren konularda 17 Temmuz Oğlak tutulmasında etki alan konular ve/veya Şubat sonuna doğru giriştiğiniz işlerle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Kasım sonunda da şartlar daha ivmelenebilir, alevlenebilir. Yıl sonunda da meydana gelecek tutulma ile bu dolunayın hayatlarımıza getirdiği ilişkiler dengesindeki durum, değişime direnemez hale gelecektir. Dolunay her ne kadar zor da olsa büyümeye, gelişmeye destek vermekte. Bunu da unutmamak gerekir. Bu dönemde sakatlanmalara, yaralanmalara dikkat etmekte fayda var. Eğitim işleri için, teknik ve sanatsal konular için güzel değerlendirilebilecek bir zaman dilimi.

Koç dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç burcundaki dolunayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

İkizler ve yükselen İkizler :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yay ve yükselen Yaylar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Ülkemiz ve Koç dolunayı

14 Ekim’de meydana gelecek olan Koç burcundaki dolunayda iktidar ve muhalefet partileri, üst düzey yöneticiler, otorite, lider, ceo konumundakiler, mahkemeler, savcılar, yargıçlar, ünlü kişiler, skandallar, meclis, belediyeler, yabancı şirketlerle yapılan ortak anlaşmalar, organizasyonlar, NATO, BM gibi kuruluşlarla ilişkilerimiz, maliye, borsa, ülke olarak servetimiz, topraklarımız, güvenliğimiz, madenler, doğal kaynaklarımız, inşaat ve emlak sektörü, tarım, eğitim sistemimiz, diplomatlarımız, çocukları , sanatı, sporu, eğlenceyi ilgilendiren gelişmeler ana konu başlıklarımız olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda kökenlerinden, en üst yönetimlerine, yönetim kurullarına, hedeflerinden, tanınırlıklarına, ürün geliştirmelerine, stratejik yönetimlerine kadar kapsamlı etkilendiklerini görmekteyiz.

Oldukça sert etkili Koç dolunayı, ülkemizin Chiron’u üzerinde meydana gelmekte. Kırılganlıkları arttırırken, radikal denilebilecek değişimleri, dönüşümleri de beraberinde getirmekte. Kapalı kapılar ardındaki kulis faaliyetleri, gizli görüşmeler, anlaşmalarla ilgili gelişmeleri görebiliriz. Partiler arası istifalar, geçişler, değişim belirginleşebilir ve yeni gelecek bir partinin kuruluş çalışmalarını duyabiliriz. Uluslararası ilişkilerde, diplomaside beklenmedik gelişmeler üst yönetimlerin, konumunda otorite olan kişilerin hareket alanlarını daraltabilir. Nato ile ilişkiler gerilebilir. Ekonomi, bankalar, finans piyasalarındaki zorlanma ve halkın cebine yansımaları daha da hissedilebilir. Örtülü ödemeler artabilir. Borsada ani hareketlenmeler yaşanabilir. Uzun vadeli kalkınma planlarında değişiklikler gerekebilir. IMF ile yapılan görüşmeler yine gündemimizi etkileyebilir. Yeni bir borç anlaşması konu olabilir. Ordumuz, planlanan harekat ile ilgili durumlar ve güvenliğimiz Koç dolunayında vurgulanmakta. İçerideki operasyonlar dikkat çekebilir. Deprem yaşanabilir. Çalışan kesimi, sendikaları, sosyal güvenlik hizmetlerini, emeklileri ilgilendiren yeni düzenlemeler gelebilir. 17 Temmuz’da yaşanılan Ay tutulmasının etkilerini belirginleşmeye başlayacaktır ki Kasım ile daha sert etkiler alabiliriz. Uluslararası alanda diğer ülkelerle ilişkilerimizde, müttefik kavramında, imzalanan anlaşmalarda önemli değişim, dönüşüm zamanlarına geliyoruz. Bu durumun otorite konumunda olanları, üst yönetimleri, ülke prestijimizi etkilemekte. Bilgilerini tazelemek isteyenler Oğlak burcundaki tutulmanın linkini sonda bulabilirler.

Aşağıda 14 Ekim’de Koç burcunda meydana gelecek olan dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar  ve çevresi dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/07/07/17-temmuz-oglak-burcunda-ay-tutulmasi/

2019 4. AY YALPALAMASI DÖNEMİ

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız.   Güneş,  6 Ekim günü Terazi burcunun 12°49´ derecesinden Ay düğümleri ile zorlayıcı olarak nitelendirdiğimiz, t-kare açı kalıbını oluşturacak.

Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, yangınların, kazaların, patlamaların, deprem, volkanik patlamalar, heyelanlar, göçükler,  mevsimsel hava şartlarında anomaliler  gibi doğal afetlerin, kazaların, sosyo-politik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir. Buna göre 22 Eylül-22 Ekim tarihleri arasını  bu anlamda gerilim arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Ay yalpalaması ile ilgili detaylar için yukarıda verdiğim yeni tarih aralığını dikkate alarak, aşağıda linki bulunan eski yazımdan bilgi anlamında  faydalanabilirsiniz.   

https://azadeoksoy.com/?s=AY+YALPALAMASI+VE+ETK%C4%B0LER%C4%B0

Azade Öksoy

28 EYLÜL TERAZİ BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

28 Eylül günü saat 21:27  de Terazi burcunun 05°20´ derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Terazi burcu Terazi ilişkiler, adalet, diplomasi, politika, genç kadınlar ve sanatla ilişkilendirilir. Gölgesinde kararsızlıkar, dengeyi, uzlaşıyı ararken kendi  dengesini kaybetmesi, yüzeysellik ve güvensizlik vardır.  Aynı zamanda diplomatlar, siyasetçiler, hukukçular, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler, peyzaj mimarları, mobilyacılar, perdeciler, çiçekçiler, kuaförler,  makyözler, güzellik salonları, modacılar, şarap, tekstil sektörü, halkla ilişkilerle ilgilidir.  Dolayısıyla dolunayda Terazi özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Yoğun iletişim, plan, proje odaklı, duyguların geri atıldığı, risk almaktan uzak duracağımız, zaman zaman güvensizlik hissetirebilecek ama  şartların değişimi adına mücadelenin görüleceği bir yeniay süreci yaşayacağız.

Yükselende İkizleri görmekteyiz. Bu burç iletişim odaklıdır. Bilgiyi alıp dağıtmaya çalışırken,  fazla değişmekten kendi de dağılır ve gerilir. Bu yeniayda kendinizi sahnede gösterme adına önemli adımlar atabilir, zorlukları olsa da buradan gündelik hayatınıza, işinize katkı sağlayabilecek güçlü adımlar atabilirsiniz. Yükselen derecesinde Mirfak ve Sceptrum kavuşumunu görmekteyiz. Bu sabit yıldızlar, gücüyle gurur duymayı ve meydan okunması karşısında zorluk da olsa kabul etmeyi anlattığı gibi bilime, bilgiye verilen önemin de işaretçisidir. Dışavuruma etki edeceklerini düşündüğümüzde gücün sınırını özenle seçmeyi , kurban konumuna düşmemeye dikkat etmeyi öneririm.

Güneş , Ay ikilisinin  ise  Tureis ve Edasich etkileşimi bulunmakta. Bu sabit yıldızlar, birlikte olduğu gezegenlere zihinsel ve ruhsal güç katar. Bol arkadaşı, etkileme kabiliyetini, yaratıcılığı, cesareti de ekler. Dolunay doğasında etkilerini hissediyor olacağız.

Terazi yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

28 Eylül günü Terazi burcunda meydana gelecek yeniayda çocuklar, aşk hayatı, sanat, spor, yaratıcı faaliyetler, hobiler, orta uzunluktaki seyahatler ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Öncü burçların 2-8 , sabit burçların 18-22 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Terazi burcunda meydana gelecek olan yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. ( Öncü burçlar:  Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar : Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Hepimiz bir şekilde hayat mücadelesinin içindeyiz. Özveri gösterdiğimize inanıp, vazgeçmekte zorlandıklarımız yüzünden bazen  av oluyoruz bazen  avcı. Bazen yaralanıyoruz bazen yaralarımıza merhem. Ayrılık, ölüm gibi sebeplerden ötürü üzüntü yaşıyoruz. Tüm bu düşüp kalkmalarımızı hayatın akışını öğreniyorum diye yorumluyoruz. İşte yine bir mücadelenin, bir şeyleri var etmenin, olmuyorsa terk etmenin, şartların hesabını kitabını yapmanın göbeğindeyiz. Geçmişte sevdiğimiz, hoşlandığımız şey ya da kişi şimdi artık öyle olmayabilir.   Ya da yapılan doyum vermiyordur. Belki bir şeyler parçalanmış, uzaklıklar oluşmuştur. Bereketini yitirmiştir. Öyleyse yaramız ne ya da kim ise ona yönelik bir strateji geliştirmek , iyileştirmek, daha sağlıklı hale getirmek durumundayız. Bol iletişim trafiği ile bu yeniayda kendi dengemizi bulmak adına düşüncelerimiz, planlarımız olacaktır. Önünüzde dağılmış duranı birleştirmeye çalışırken önce resmin bütününü düşünün. Neyi, nasıl yapmanız gerektiğini gerçeklerden kaçmadan, günü kotarmaya çalışmadan yapın. Bazıları hinlikle, cinlikle, Ali’nin külahını Veli’ye, Veli’ninkini Ali’ye giydirmeye çalışarak,  işini yürütme gayretinde olabilir. Bu da onun hayat yolu diyoruz! Ve unutmayalım ki kendimizden geçercesine bağımlılık geliştirdiklerimiz yaşam mücadelemizde bizim yumuşak karnımızdır. Ya bu yarayı daha çok kanatacağız ya da … Hadi şimdi denge tahtasına!

(Diana, Hestia, Orpheus, Deucalion, Mars/Satürn, Europa, Minerva, Chiron, Isis, Aesculapia, Güneş, Ay, Urania, Bacchuss)

Her türlü ikili ilişkilerimizde görüşmelerle, yazışmalarla, anlaşmalarla anlamaya, anlam katmaya, aksayana çözüm üretmeye çalışıyoruz. Yeniay doğası bilgi alıp vermeye, araştırmaya fazlasıyla müsait. Bu yüzden bizler de dersler, kurslar, eğitimler, seminerler  alıp, verebiliriz. Bunları hedeflerimiz doğrultusunda kullanabiliriz. Kendinizi daha iyi ve güzel hissetmek için bu yeniayı kullanmak isteyebilirsiniz. Güzellik uzmanlarına gidenlerde artış olabilir. Seyahatler, sanatsal faaliyetler, sportif uğraşlarınız önem kazanabilir, vurgulanabilir. Haritası ile destekli çalışanlar için gayet güzel kullanılabilecek bir yeniay. Çocuklarla ilgili zaman harcamak gerekebilir. Çalışıyorlarsa kazançlarını etkileyen durumlar, sosyal ortamlardaki  konumları, evlilikleri ve bunlarla ilgili kırılganlıklara sebep olan gelişmeler sizi de ilgilendirir boyuta  gelebilir. Problem yaratan evlilik, ortaklık,hisseli para konularına , kredi, borç gibi ödemelerinize çözüm getirmek adına strateji geliştirmeniz gerekebilir.  İlişkiler bu yeniayda güzel destek açısı alıyor. Daha doğrusu kadersel bir dönemeçten geçiyor. Şartlarınızı değerlendirirken orta yolu bulmak isteyebilirsiniz. Ama sonrasını da düşünerek ilerleyin. Bütüne odaklanın. Çünkü 10 Ocak’taki Ay tutulması ile birlikte ilişkilerin arka planında olup bitenler de ortaya dökülmeye başlayacak. Bir dikkat edilmesi gereken nokta da bilgilerdeki , iletişimdeki muğlak durumlar, manipülasyona açık olması.  Terazi yeniayı süreci aynı zamanda davalarla, hukuksal konularla ilgili  gelişmelere de işaretçi. Aynı zamanda çöpçatanları, arabulucuları da sıklıkla etrafta görebilirsiniz. Haritanızda, hayatınızda hangi konu aktifse sizin için en iyi ve kalıcı, yukarı taşıyacak yolu tercih edin. Zira 26 Aralık’ta meydana gelecek Güneş tutulması bu konuları daha görünür hale getirecek. 17 Temmuz’da Oğlak burcunda meydana gelen Ay tutulması ile ilgili hayatlarınızda hangi konular etkilendiyse, onunla ilgili araştırma, inceleme, görüşme, proje , sunum, anlaşma yapabilir, imza atabilirsiniz. Gerekli durumlarda çözüm üretmeye çalışabilirsiniz. Haritalarınızın aldığı etkiye göre önemli gelişmeler sağlanabilir. Oğlak burcundaki Ay tutulmasında hayatlarınızın hangi alanlarda etki aldığını hatırlamak isteyenler,  linkini yazının sonunda bulabilir.

Terazi yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Terazi burcundaki yeniayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

İkizler ve yükselen İkizler :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Başak ve yükselen Başaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.     

Yay ve yükselen Yaylar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Ülkemiz ve Terazi yeniayı

28 Eylül günü meydana gelecek Terazi yeniayında topraklarımız, güvenliğimiz, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, inşaat ve emlak sektörü, tarım, muhalefet partileri ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda çalışanları, gayrimenkulleri, ofisleri ile ilgili gelişmelerin öne çıktığını görmekteyiz.

Yeniay, Mars ve ilerletilmiş Ay üzerinde meydana gelmekte. Topraklarımızı, güvenliğimizi, ordumuz, ülkemizi ilgilendiren konulara bağlı gelişmeleri gözlemleyeceğiz. Sene başı gibiydi,  siyasi yapının aynı kalmayacağını, parti kuruluşlarını, değişimlerini dile getirmiştim. Hatta yine bir yazımda halk desteğini alan bir oluşumun da ortaya çıkabileceğini eklemiştim. Terazi yeniayında meclis aritmetiğini değiştirecek değişimler devam edebilir. Bu tür gelişmelerle ilgili bilgilenebiliriz. Hem iktidar hem muhalefet partilerinde temponun, iç dinamizmin  yüksek olduğu bir süreç. Af konusu Terazi yeniayında yine gündem oluşturacak gözükmekte. Aynı zamanda muhalefet partilerinden, muhalif kanattan gazeteci, yazar, düşün insanı, parti yöneticilerinin, üst yönetimlerini ilgili tutukluluklara yönelik gelişmeler de yaşanabilir. Diplomasi, uluslararası ilişkiler, hukuk, finansal konular bu yeniayda çok önde olacak. Hatta AHIM ile ilgili konular da kamuoyunu meşgul edebilir. Ekim ve Kasım aylarının sonunda bu konular yine bizi meşgul ederken, bazı sonuçlanmaları görebiliriz. Hatta yeniay genelindeki olayların açılımını 26 Aralık Oğlak tutulması ile daha belirgin görebiliriz. Geçen Eylül sonu, Ekim gibi görüşülen, konuşulan ama uygulamaya geçemeyen, geçirilmeyen konular yeniden gündeme gelecek. Bunlar üzerimde yoğun baskı hissedilirken, Satürn’ün de düze geçmesiyle artık uygulama  görmeye başlayacağız.  Müttefik olarak görülen ülkelerle zorlukların daha belirginleşeceği bir süreç diyebiliriz. Uluslararası anlaşmalar, davalar mercek altında. Diplomaside , NATO, BM gibi kuruluşlarla ilişkilerde gergin durumlar oluşabilir. Toprak güvenliğimizin öneminin altını çizerken, sınırlarımızda dikkat çekmekte. İçeride ve dışarıda operasyonlar olasıdır. Kayyum atamaları, üst yönetimlerle ilgili beklenmedik gelişmeler bu yeniayın  gündeminde. Savunma sanayini de ilgilendiren anlaşmalarla, görüşmelerle ilgili haberler duyabiliriz. Görüşmelerin içinde federe devlet konusu da olabilir. Yeniay, bankalar, finans kurumları için de rahat görülmemekte. Ekonomi sert etkilenmekte. Deprem olasıdır. Gençlerle, çocuklarla ilgili yeni kararlar alınabilir. Eğlence sektörüne yönelik düzenlemeler yapılabilir. Temmuz ayında Oğlak burcunda gerçekleşen tutulma da bu yeniayda hareketlenirken, kapalı kapılar ardında kalmış durumlar görüşmeler, anlaşmalar, kanunlarla belirginleşebilir. Doğal kaynaklarımız, madenlerimiz, inşaat sektörü ve bunlara yönelik alınan kararlar, satışlar vs gündeme gelebilir.

Yukarıda 28 Eylül günü Terazi burcunda meydana gelecek olan yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/07/07/17-temmuz-oglak-burcunda-ay-tutulmasi/

14 EYLÜL BALIK BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

14 Eylül günü saat 07:32 de Balık burcunun 21°04´ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Dolunayın ev sahibi Balık merhametli, kabullenici, etrafıyla bütünleşmeye çalışan, bu yolda kendini kurban etmeye meyilli, değişken yapılıdır. Aynı zamanda sübjektif olup,  dağılmaya, bağımlılıklara da yatkındır. Bu burç hukukçular, akademisyenler, bakanlar, diplomatlar, dalının uzmanları, bankacılar, finansörler, tüccarlar, sanatçılar, denizciler, petrol, su, kimyasal maddelerle ilgili işler yapanlar, denizciler, medyumlarla da ilişkilidir.  Dolayısıyla yukarıdaki özellikleri ve bu meslek gruplarıyla ilgili gelişmeleri yeniay sürecinde normalinden daha belirgin görebiliriz.

Dolunayda şartlar bir yandan fazlasıyla sabit öte yandan kontrolü zor. Çıkarların önde olduğu, gerçek ve somut olanın aranacağı bir süreç. İlerlerken böylesi bir durumda bir yandan sahip olduğumuz yapıyı korumaya, onun üzerine eklemeye çalışırken, diğer yandan dengeyi kaybetmemeye, dağılmamaya çalışacağız.

Yükselende İzmit’in batısından kalan yerler için Başak, doğusunda kalan yerler için ise Terazi burcunu görmekteyiz. Terazi yükselen yerlerde ilişkiler dengesi, diplomasi gözetilecek olsa da aslında dışavurumda her yerde Başak etkisini hissedeceğiz. Daha eleştirel, mantık konuşturan, hesabın kitabın önemsendiği, sorgulandığı, çalışkan bir yapı. Nezaket bile naif dokundurmalarla gösterilebilir. Ben vurgulu bu dolunayda dış faktörlerin, başkalarının da etkisiyle ikili ilişkiler dengesinde önemli gelişmeler yaşanabilir. Yükselen derecesine ve beraberinde bulunan Merkür, Venüs ikilisine Alkaid ve Markeb etkisini gözlemlemekteyiz. Bu sabit yıldızlar eğitim işlerini, bol yolculuğu, içten tutulmayan yası ve kuşkulu, güvensiz bir mizacı işaret eder. Dolayısıyla dışavurumda bu sabit yıldızların etkisini de gözlemleyebiliriz.

Balık dolunayında Ay Markab, Güneş ise Denebola ile kavuşmakta. Markab, baskı altında direnç gösterebilme, krizlerle başa çıkabilme, zenginlik, onur, yaralanma, patlama kaynaklı sorunları anlatır. Denebola ise  kurallara aykırılığı, toplumla ters düşmeyi işaret ettiği gibi, karşıdakiler tarafından tercih edilse bile hatalar yüzünden problemle karşılaşmayı da belirtir. Bu sabitler dolunay doğasını da etkileyeceklerdir.

Balık dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

14 Eylül’de meydana gelecek Balık dolunayında günlük hayatımız, iş ortamımız, birlikte çalıştıklarımız, evcil hayvanlarımız, sağlığımız, bilinçaltımız, gizli düşmanlar, kayıplar, zorluklar, endişeler, bağımlılıklar ve arınma çalışmaları, fedakarlık gösterilmesi gereken durumlar, çocukların kazanımlarını ilgilendiren durumlar ana konu başlıklarımız olarak görülmekte.

Değişken burçların 18-24 ve sabit burçların 4-8 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Balık burcunda meydana gelecek dolunaydan öncelikli etkileneceklerdir.  (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık  ;  Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Dünyaya geldiğimiz andan başlayıp, ölümümüze dek devam eden yaşam planları üzerinde, kendine giden, yeten yolu öğrenmeye, gerçekleştirmeye çalışan canlılarız. Hiçbirimizin yolu mükemmelden geçmez. Zaman zaman örselenir, hedeflerimizi gözden geçirmek, yeniden ayar yapmak zorunda kalabiliriz. Bu noktada hayatınızda bir dönemin sonlandığını hissediyor ve akışa teslim olmuş gidiyor olmalısınız. Bu durum sizin büyümenize, gelişmenize de engel teşkil edebilir. Duraklamalar, kısıtlanmalar, direnç gösterdiğiniz noktalar belki gerçekte yeterince irade geliştirmemiş, kendinize katkı yapacaklar adına doğru ya da net vizyon belirleyememiş olmanızdan, ürettiğiniz bahanelerden kaynaklanıyor olabilir Tüm bunların karşılığında beklentiler düşünüldüğünde, ortaya sıkıntılı, belki bazıları için geçmişten  kaynaklı hassas, travmatik durumlar yaşanabilir. Bağımlılıklar akla gelebilir. Arada kalmış, kaybolmuş duygusu hissedebilirsiniz. İyileşmek yeri geldiğinde  beraberinde bir bedel ödemeyi de gerektirebilir. Balık dolunayı ile birlikte bir anda beklenmedik bir patırtı kopabilir. Pandora’nın kutusu açılıp, uç noktalarda kontrolsüzlüğe, öfkeye, şiddete varabilecek durumlar, entrikalar ortaya çıkabilir. Her ne kadar mantık yoğunluklu olsa da Neptün ile kol kola Ay, duygusal, hayalci, çabuk kanıp, kandırılabilen durumlara yol açabilir. Bunun farkındalığı ile daha önce duygusal olarak geliştirdiğiniz bilinci gerçekçi eleştirin ve hataları tespit etmeye çalışın. Herhangi bir gerekçe üretmeden, krizden kıvrak manevralarla çıkabilen bir strateji ortaya koymaya çalışabilirsiniz. Değişimin gerektiği yerde hem ekmeğim bütün hem de karnım tok olsun mantığının yürümeyeceğini de unutmayalım.      (Admete, Hybris, Jüpiter, Neptün, Hybris, Psyche, Satürn/Transpluto, Bacchus, Proserpina, Siwa, Uranüs, Güneş, Ay, Pandora, Metis, Pallas)

Başak vurgulu, Balık dolunayı içten içe bir yandan çalışmak üretmek isteyeceğimiz ama şartların değişmesiyle çok da istediğimiz çıkışı yapamayacağımıza işaretçi. Elimizde olmayan beklenmedik gelişmeler nedeniyle bazı durumlar fedakarlık, akışta kalmayı gerektirebilir. İç huzursuzluğun yoğun olduğu bu süreç stresi de beraberinde körükleyebilir. Bilinçaltımız çok konuda doluyu boşa, boşu doluya koyacak. Dolayısıyla bizi yoracak gözükmekte. Aslında bu dolunayı elinizdeki işlerinizle ilgili  kapanıp,  son rötuşları yapmak için değerlendirebilirsiniz. Çünkü hedefledikleriniz sizin için oldukça önemli görünmekte. Somut işler ortaya koyabilirsiniz. Kafamız hesap kitap işlerine, atacağımız adımın bize ne katacağına ve bundan sağlayacağımız yarara çalışacak. Bu yönde görüşmeler, yazışmalar, anlaşmalar yapacağız. Bunları yaparken kaygan zeminde olduğumuzu hatırlayarak, tedbirle yol allım. Vizyon geliştirmek adına uzun zamandır üzerinde çalıştığınız, sizi yoran konularla ilgili desteklenmektesiniz. Tanıtımınızı ilgilendiren girişimlerinizi yapabilirsiniz. Bu dolunayda hem parasal hem gönül ilişkileri hem de ailevi konular oldukça dikkat gerektirmekte. Aldanmalara, aldatılmalara, hayal kırıklıklarına, yön kayıplarına açık olduğundan, hem attığınız adımlara hem de arkanızdan iş çevirenlere dikkat etmenizi öneririm. Bazıları belki de hiç düşünmediğiniz kadar yakınınızda olabilirler. Abartılı, amacından şaşarak beklentilerinizi karşılamayacak çıkışlardan uzak durmanızı öneririm. Büyümek isterken kendini kurban edenlerinin ilişkileriyle yüzleşecekleri, sorgulayacakları bir süreç. Fedakarlık yapmanız gereken yerlerde kurban olmamak adına sınırlarınızı iyi çizmeye gayret edin. Bazı konular havada kalmış, adım atılamıyor gibi görünebilir. Fakat ayın 20 sinden sonra dolunay konularının iyice hareketlendiğini görebilirsiniz. 28 inde oluşacak yeniayla birlikte de hem finansal konularda hem ilişkiler  dengesinde hem de büyümeyi hedeflediğiniz konularda bu dolunayı takiben yeni bir yola girebilirsiniz. O yüzden şartlar ne kadar değişmeye müsait olsa da sizler dirençle çalışabilir, üretebilir, yolunuzu açabilirsiniz. İnzivaya çekilmek yerine, hedeflerinize, işinize odaklanın. Kardeş, yakın akrabalarla olan para pul, miras konularına dikkat! Sizden saklanmaya çalışılan şaibeli olaylar varsa bunların araştırmasına girebilirsiniz. Hırsızlık olayları artabilir. Yediğinize, içtiğinize, kullandığınız ilaçların tarihlerine ve dozuna dikkat edin. Zehirlenmeler, alerjik reaksiyonlar artabilir. Sağlık ve hijyen koşullarına çok dikkat edilmesi gereken bir dönem. Sulardan, sıvılardan, kimyasal maddelerden, gazlardan kaynaklanabilecek her türlü probleme karşı lütfen dikkat. Kiracılarla, birlikte çalıştıklarınızla sorunların artabileceği bir süreç.

Balık dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Balık burcundaki dolunayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Boğa ve yükselen Boğalar için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

İkizler ve yükselen İkizler :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Başak ve yükselen Başaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Terazi ve yükselen Teraziler için : Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Yay ve yükselen Yaylar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Kova ve yükselen Kovalar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Ülkemiz ve Balık dolunayı

14 Eylül günü meydana gelecek Balık dolunayında devletimiz, hükümet, otorite, lider, üst düzey yönetici, ceo konumundakiler, prestijimiz, ordumuz ve polisimiz, mahkemeler, iktidar ve muhalefet partileri, topraklarımız, güvenliğimiz, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, tarım, inşaat sektörü, tanınmış kişiler ve skandallar ana konu başlıkları olarak görülmekte. Aynı zamanda uluslararası ilişkilerin yoğun gündemde olduğu, eğitim, hukuk, turizm, taşımacılık, ulaşım, basın yayın, iletişim ile ilgili gelişmelerin de belirginleşeceği bir süreç.  Şirketler açısından baktığımızda firmalarının üst yönetimleri, vizyonları, şirket içi gelişmeleri, bunların ticari durumları ile birlikte itibarlarına yansımaları öne çıkmakta.

Balık dolunayı iktidar ve muhalefet, ülkemizin içinde olup bitenler ve bunların dünyaya yansımalarına projeksiyon yapmakta. Hem iktidar partisinde hem de muhalefette değişimler başlayabilir. Bu durum kabineye de yansıyabilir. Alınacak bazı kararların uygulamaya konulması askıda kalabileceği gibi alınmış ama uygulanmamış kararlarında sürpriz bir şekilde uygulanması gündeme gelebilir. Şirketlerde ise şu ana kadar olanların üzerine gerek yönetim gerek ortaklık yapılarının değişimi gerek satışlara yönelik daha da belirgin değişimleri gözlemlemeye başlayabiliriz. Halkı, iç işlerini, ekonomiyi ve bu sebeplerle gelişen kırılganlıklara destek verebilmek adına atılan adımların, beraberinde hedeflerin, üst yönetimlerin de kaderlerinin etkilendiğini söyleyebiliriz. Balık dolunayı ile atılacak adımlarda, uluslararası ilişkilerde, yabancıları ilgilendiren her türlü faaliyette gelişmelerin sonradan beklentilerin dışına kayma olasılığı olduğundan, dikkatli adımlar faydalı olabilir. Gerçek anlamda kalıcı değişimlerin, dönüşümlerin uygulamalarını görmeye başlayacağımız bu süreci kısa dönemli düşünmeyelim.

Bir süredir sınırlarımızdaki gelişmelerden ve bunların içeri taşınma olasılığından bahsetmekteyim. Mars’ın, Kasım’ın ilk haftası dahil 4.evimizden geçişi bu tip olayları aktifleştirebilir. Güvenlik sorunlarına yol açabilir. Patlamaların, saldırıların, iç gerginliği arttırıcı  olayların olasılığına karşı dikkatli olmalıyız. Güvenlik görevlilerimizin sadece sınırlarımız dışında değil, içeride de operasyonları artabilir. Güvenlik koridoruyla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Bu süreçte sığınmacılar da gündem yaratabilir.  Topraklarımız, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, tarım yoğun gündem olabilir. Hukuk engeline takılan konularda  yeni düzenlemeler uygulamaya konulabilir. Kayyum atamaları, yetki kısıtlamaları ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Fiyat artışları ve vergilere yönelik yeni düzenlemeler olasıdır. Piyasalarda spekülatif hareketler devam edebilir. Salgın hastalıklarda artış gözlemlenebilir. Toplumsal hijyen konusunun önemi vurgulanabilir. Bu dönem yağışlarda artış yaşanabilir. Sel, toprak kaymaları, göçükler görülebilir. Sulardan, kimyasallardan, doğal gazdan kaynaklı problemler yaşanabilir.

Yukarıda 14 Eylül günü Balık burcunda meydana gelecek olan dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

30 AĞUSTOS BAŞAK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

30 Ağustos günü  saat 13:36  de Başak burcunun  06°46´ derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Yeniayın ev sahibi Başak çalışkanlığı, mükemmeliyetçiliği, mantık kullanması, tevazusu ile bilinir. Gölgesinde detaylara dalıp büyük resmi kaçırma, gerginlik, toleranssızlık bulunur. Başak aynı zamanda mühendisler, matematikçiler, fizikçiler, kimyagerler, biyologlar, istatistikçiler, hesap uzmanları, bankacılar, yazılımcılar, eczacılar, doktorlar, hemşireler, veterinerler, basın-yayın çalışanları, eleştirmenler, yazarlar, hizmet, temizlik, sağlık sektörü ile de ilgilidir. Bu dolunayda da Başak özelliklerinin yanında, yukarıdaki meslek gruplarına ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Yeniayda şatlar oldukça değişken, dayanıksız. İletişim sorunları, motive olmayı zorlaştırabilir. Güvensizlik sorunu yaşanabilir. Tüm bunlar sahip olunana sıkı sıkıya bağlılığa, gerçekçi  ve somut olanı görmeye, çıkarcılığa fazlasıyla sebep verebilir.

Yükselende Izmit’in batısında kalan yerler için Akrep, doğusunda kalanlar için Yay burcu yükselmekte. Akrep, uç noktaları deneyimlemekten gelen krizleri, yıkımı ve dönüşümü anlatır. Yay ise daha iyimser doğasıyla büyümeyi, genişlemeyi anlatır ki aşırılıklara, fanatizme, gereksiz riskle dağılmaya da yatkındır. Şartlara karşı tutum belirlerken bizim dışımızdakilerin de etkisini görmekteyiz. İnisiyatif kullanmak yeri geldiğinde çok da olmayacaktır. Ani kalkışılacak, beklenmedik hamlelerin karşıdan direnç görmesi sonucu bir süre girişimlerin havada kalması mümkündür. Yükselen derecesine Toliman ve Acrab sabit yıldızlarının etkisini gözlemlemekteyiz. Toliman fayda, saygınlık verse de kadınlarla ilişkilere sorun yaratmakta. Özgürlüğün baskılanması sonucu strese, isyana işaretçi. Acrab ise zenginlik, terfi konusunda yardımcı faktör olarak görülürken, aynı zamanda tecavüzü, huzursuzluğu, belayı ve hastalıkları da vermekte. Dolayısıyla dışavurumda bu sabit yıldızların etkisini de gözlemleyebiliriz.

Güneş ve Ay’ın ise Alula Boreale ve Thuban ile birlikteliği görülmekte. Bu sabit yıldızlar tehlikeli amaçlarını gerçekleştirmek için gerektiğinde güç kullanma eğilimini, saldırganlığı, huzursuzluğu, aldatma eğilimini verirken, madenleri, yeraltı zenginliklerini ve para, değerli maden alım satımı, maliye, hazine işi yapanları da işaret etmekte.  Bu etkileri yeniay doğasıyla birlikte görebiliriz.

Başak yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

30 Ağustos’ta meydana gelecek Başak yeniayında yüksek öğrenim, eğitim konuları, yabancılarla ilişkiler, uluslararası konular, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesini, vizyonu geliştiren durumlar, basın yayınla ilgili işler, tanıtım faaliyetleri, uzak akrabalar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Değişken burçların 3-9 ve öncü burçların 19-23 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Başak burcunda meydana gelecel yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir.  (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi,Oğlak)

Uzun bir süredir sıklıkla değişimden, dönüşümden bahsetmekteyim. Başak yeniayı bizi yine buna bağlamakta. Bazılarınızı 17 Temmuz’da yaşadığımız Oğlak Ay tutulmasından aldığı etkilere götürecektir. Bir yandan hedeflerinizde ayarlamalar, düzenlemeler yaparak ilerlemeye çalışırken  öte yandan ilişkilerde, karşınızdakilere sunmaya çalıştıklarınızda  gücü, kontrolü elinizde tutmak istiyor olabilirsiniz. Yeterince özveri göstermediğiniz ya da ilgili konunun derinine inemediğiniz noktada bir şeyler yarıda kalmış, sonu gelememiş olmalı. Gerçeklerle yüzleşmeyi getiren bu durum aksamalara sebep vermiş olabilir. Başak yeniayı ile birlikte ayaklar yere basacak.  Analitik düşünceyle ilişkileri, gündelik, iş hayatımıza kattıklarını sorgulayacağımız, hayatımızdaki güç dengelerini irdeleyeceğimiz bir süreçteyiz. Hayatımızı idame ettirmek adına bugüne dek sahip olduğumuz sisteme dokunuşlar yaparak, bazı noktalarla temelli vedalaşacak, bazılarını törpülemelerle, eklemelerle güncelleyeceğiz. Böylelikle yapıyı somutlaştırarak sonrasında büyümemiz adına ivmeleneceğimiz bir sürece girebiliriz. Elimizdeki bazı bilgiler eksik ya da karışık olabilir. Kafamızda bilinmeyenlere yönelik sorular dolaşabilir. Konumuza daha eleştirel, detaycı yaklaşarak en  mükemmeli yakalamak adına harıl harıl çalışabiliriz. Bahanesiz, özveriyle çalışma, bitmemiş, bitememiş olanın içine girerek tamamlama, yolumuza stratejik katkı sağlayacak plan, proje üretme dönemi . Kasım başı burada uğraştığınız konular alevlenebilir. Başak yeniayında gösterilecek performans, 2020’nin 10 Ocak’ta gerçekleşecek ilk tutulması ile birlikte hayatlarınıza o denli katkı sunabilir. İşleyen demir ışıldar! 17 Temmuz günü gerçekleşen Oğlak burcunda Ay tutulmasının hayatlarınıza hangi noktalarda etki ettiğini hatırlamak isterseniz, yazının sonunda linki bulabilirsiniz.

Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka gibi ödemelerin, miras ve hisseli kazanımların ya da eşin, ortağın sahip olduklarını konu edebileceğimiz bir yeniaydayız. Bunlarla ilgili olarak adaletli paylaşımlar, güç dengelerini sağlayabilme adına efor sarf edebilir, hukuksal girişimlerde bulunabilirsiniz. Kendi kaynaklarınız açısından zorlayıcı bir süreç. Bazıları kredi  kullanma, borçluluk yapılandırması yoluna gidebilir. Aile içinde toprak, mülk satışlarında geçmişte yapılmış belirsiz, şaibeli, iradeniz dışında vs türünde durumlar varsa bunlarla ilgili çözüme yönelebilirsiniz. Yaptığınız araştırmaları bu noktada devreye sokabilirsiniz. Fakat bu sene sıklıkla vurguladığımız aldanma, aldatılma, hataya, yanlışa sürüklenme riski halen devam etmekte. Venüs’ün Zosma etkileşimi gerek ilişkilerde, özellikle de kadınlarda gerek finansal ve hukuksal konularda kurban olmayı getirebilir. Tedbirli olmakta fayda var! Devletle, bürokrasiyle işlere koşturabilirsiniz. Bu durumlar başkalarının, sizin iradeniz dışınızdaki faktörlerin etkisiyle, sürpriz bir biçimde gelişebilir ve aslında belki de bazıları için kurban oldukları durumları düzenleyebilme şansı verebilir. Fakat bir kerede bitmeyebilir. Daha sonra yeniden üzerinden geçilmesi gerekebilir. Yukarıda da belirttiğim gibi 2020 nin ilk tutulması ile de ektiklerimiz şekillenecektir. Kaldı ki yeniay dahil Başak stelyumunun yöneticisi Merkür’ün Regulus kavuşumu, intikam duygusunu bertaraf edenlerin önemli güç, statü elde etmelerine, başarı kazanmalarına yardımcı görünmekte. Tabii burada şunu eklemek zorundayım ki bu potansiyellerin çalışması herkesin haritasında farklılık göstermektedir. Eğitimleriniz için gerekli hazırlıklara başlayabilirsiniz. Bize katkı sağlayacağına, geliştireceğine inandığımız seminerlere, workshoplara katılabiliriz. Basın yayın, tanıtım kitabınızı basımı ve dağıtımı gibi işleriniz gündeme gelebilir. Bazıları bu süreci yurtdışı ile ilgili işler, seyahatler için değerlendirebilir. Sağlıkla ilgili araştırmalar yapılabilir, bu amaçla dışarı gidenler olabilir. Bu dönemde hijyen, alkol, madde bağımlılığı konuları gerek günlük hayatlarımızda gerek seminerlerde, medyada daha belirgin vurgulanabilir. Aynı zamanda ayak, bacak, kalça ile ilgili problemler de olasıdır. Şartlara normalden daha eleştirel yaklaşabilir, detaylara takılabilir, kılı kırk yarabiliriz. Her şeyi somut görme isteği, çıkarlara sıkı sıkıya bağlılık  iletişim sorunlarına, sonuca giden yolda engele ve  strese sebep olabilir. İletişim kurmakta zorlanılabilir. Karşılıklı ilişkilerde uzun zaman önce konu olmuş ama havada kalmış konular önemli gelişmelere sebep verebilir. Bu dönemi artık ayakları yere basan şekilde, uğraşılarınızı titizlikle, akılcılıkla şekillendirmek, somut sonuç almak adına kullanabilirsiniz. Güzel kullanabilenler için maddi manevi kazanımları beraberinde getirebilir.

Başak yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Başak burcundaki yeniayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

İkizler ve yükselen İkizler :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar. 

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Yay ve yükselen Yaylar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Ülkemiz ve Başak yeniayı

Ağustos ayı içinde meydana gelen ikinci yeniayda komşu ülkelerle ilişkiler, haberleşme, iletişim, basın-yayın, reklamcılık, temel eğitim, taşımacılık, kara, demir, denizyolları, metrolar ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda yine iletişim, taşımacılık, lojistik konularının, reklam ve eğitim çalışmalarının, satışa yönelik saha faaliyetlerinin öne çıkmakta olduğunu görmekteyiz.

Başak stelyumlu yeniay ülkemizin Ay düğümlerini ve ilerletilmiş Mars’ının üzerinde meydana gelmekte. Sınırlarımızda yoğunluğun arttığının işaretçisi bu süreç uluslararası ilişkilerimizde önemli gelişmeleri göstermekte. Ordumuzu da ilgilendiren operasyonları bu süreçte görebiliriz. Müttefik görünümündekilerin kurmak istedikleri devletle ilgili olarak yürüttükleri gizli faaliyetlerini daha belirgin eyleme dökme zamanı diyebiliriz. Bu noktada tekrar hatırlayalım, Mars Eylül’ün 12 si ile birlikte ülkemizin 4.evinde transite başlayacak. Dolayısıyla sadece sınırlarımız değil iç güvenliğimiz de oldukça önemlidir. Maden ve diğer doğal kaynaklarımızın kanunları, ruhsatları, anlaşmaları ülke gündemimizdeki yerini korumaya devam edecek görünmekte. İç ticaretin daha hareketli görüldüğü bu süreçte bazı kalem malların fiyatlarında artış gözlemlenebilir. Görünmeyen ödemelerin ekonomimize, borçluluğumuza etkisi gündeme gelebilir. Ulaşımda, iletişimde yeni düzenlemeler, tarife değişimleri gündeme gelebilir. Fiyat artışları dikkati çekebilir. Sendikalarla yapılan görüşmeler, çalışanların hakları, sağlık sektörü, sgk ile ilgili gelişmeler, görüşmeler, bunlara yönelik düzenlemeler gelebilir. Kararlar beklentilerin dışında kalabilir. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve sosyal medyayı, youtuberları da ilgilendiren düzenlemelerle ilgili uygulamaları daha net öğrenmeye, görmeye başlayabiliriz. Deprem olasıdır. Gerek şirketler açısından gerek ülkemiz açıdan görünmeyen, kontrolü zor olabilecek bazı durumları işaret eden bu yeniayda hedefler konusunda belirsizlikler bulunmakta. Amacı kazanç olan bir girişimlerde kayıp yaşamamak adına tedbiri işaret etmekte. 21 Ocak’ta yaşadığımız Aslan tutulmasının işaret ettikleri ile de ilişkili. 8 Eylül gibi de ivmelenmeye başlayacak. Bu anlamda baktığımızda şartlar süregelecek ama esas gerçekliği ise epey bir zaman sonra,  2021 Mayıs’ında yaşanacak tutulma ile yine konuşuyor olacağız.

Yukarıda 30 Ağustos günü Başak burcunda meydana gelecek olan yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Tam da 30 Ağustos Zafer Bayramımızda meydana gelen bu yeniay vesilesiyle bayramınızı  kutlarım.

Azade Öksoy

15 AĞUSTOS KOVA BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

15 Ağustos günü saat 15:29  da  Kova burcunun 22°24´ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Ev sahibi olan Kova toplumsal konularla, özgürlükler, devrimler, isyanlar, ayaklanmalarla, yeni, sıradışı olanla ve entelektüellikle ilişkilidir. Gölgesinde marjinallik, soğukluk ve öngörülmezlik bulunur. Aynı zamanda bilimle, yeni buluşlarla,  mühendislikle, uzayla, havacılık ve uçaklarla, meteorolojiyle, elektrik-elektronikle,  astronomiyle, astrolojiyle, radyolojiyle, psikoloji, psikiyatri, pedagoji, öğretmenlik, fotoğrafçılık ve iletişimle de ilişkilidir.  Dolayısıyla saydığım özelliklerle birlikte, bu meslek gruplarına ilişkin gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Enerjinin yoğun olduğu dönemden geçmekteyiz. Aslan yeniayında yaşadığımız kadar olmasa da Kova dolunayında da tempo oldukça yüksek. Dediğim dedik, ben yaparımcı, egonun önde olduğu fakat yapılan işlerin duygu ve güven boyutunun sonradan sorgulanacağı, empati yoksunu, dağılmaya yatkın bir süreç.

Yükselende Yay burcunu görmekteyiz. Değişken Yay, dışadönük, büyümeye, bilgiye, gelişmeye odaklı olup, gölgesinde aşırılıklar, fanatizm, gereksiz risk ve dağılma görülür. Yöneticisi Jüpiter çok yeni retrodan çıktı ve Neptün’le zorlanmakta. Şartlara karşı takınacağımız tavır, dış faktörlerin de etkisiyle oluşan beklenmedik gelişmelere bağlı görünmekte. Çözüm geliştirirken, manevra kabiliyetimizi de test edeceğiz. Yalpalama, savrulma riskine sahibiz. Bazı şeylerin iyi ya da kötü olduğunu daha sonra değerlendireceğiz. Bu dereceye kraliyet yıldızlarından Antares’in etkisini görmekteyiz. Antares takıntıdan, acımasız tavırlardan, intikam dürtüsünden uzak durulduğu taktirde büyük başarıların işaretçisidir. Dolayısıyla tutum belirlerken bu etkileri de göz önünde bulundurmayı önemseyin.

Kova dolunayı haritasında Ay’ın Nashira, Güneş’in ise Pherkad ilişkisi gözlenmekte. Nashira olumsuzlukların üstesinden gelerek, başarıya ulaşabilmeyi fakat hayvanlar ve kötü niyetli insanlardan zarar görme ile ilişkilendirilmekte. Pherkad ise aldırmaz, umursamaz, tedbirsiz ruhlu insanları ve sıkıntıları göstermekte. Bu sabit yıldız etkilerinin dolunay doğasına yansımalarını görebileceğimizi unutmayalım.

Kova dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

15 Ağustos’ta meydana gelecek olan dolunayda kazanımlar, borç alacak dengesi, kredi, vergi, burs, nafaka, miras, hisseli paralar, ameliyatlar, eğitim, iletişim, basın yayın, tanıtım faaliyetleri, uzak, yakın yollar, akrabalar, kardeşler, uluslararası işler, hukuksal konular, ebeveynlerin sağlığı, çocukların statüleri, işleri, kazançları, sosyal çevreleri ve gruplarla etkinlikleri ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Sabit burçların 19-25 ve öncü burçların 6-10 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Kova burcunda meydana gelecek olan dolunaydan öncelikli etkileneceklerdir.  ( Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova  ;  Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak )

Erken sayılabilecek bir dönemde aileden ayrılmış, aile temasına yeterince yakın olmadığınızdan başkalarını aileniz gibi sanmış olabilirsiniz. Şimdi artık bir şeylerin değişmekte olduğunun farkındalığına sahip olabilirsiniz. Pişmanlıklarınız, sizi yalpalattıran, yalnızlığa iten durumlar, sorunlar, ‘tüm bunlar adaletsizce’ dedirtebilir. Aslında belki bu yola çıkarken koşulsuz sevgiyi arıyordunuz. Fakat şimdi sanki tüm insanlığın yükünü üstlenmiş, hayatın temposuna ayak uydurmakta zaman zaman sıkıntı çekiyor olabilirsiniz. Ve ruhunuz size daha bir özgürlük fısıldıyor, ‘kendine değer ver, olman gerekene yürü diyor’  olabilir. Kendinizi başarmak istediğiniz hedefe odaklarken, özgürlüğü hissetmekte zorlanıyor, baskı altında olduğunuzu hissediyor ve riske girmekten çekiniyor olabilirsiniz. Ortak değerleri paylaştıklarınızla birlikte olmak size bu noktada güç veriyor olabilir. Şimdi geçen sene Temmuz’da yaşadığımız Ay tutulmasından beri önümüze gelen, sorguladığımız konularla ilgili şartları iyileştirme adına kararlar ve bazıları için belki sürpriz duyurular sürecindeyiz. Atacağımız adımlar 26 Aralık’ta yaşayacağımız Güneş tutulması ile test edilecek.   (Persephone, Hekate, Tisiphone, Hades, Amor, Deucalion, Ay, Güneş, Vesta, Icarus, Sappho)

Kazanımlarınızı, borç alacak dengenizi, eğitiminizi, hayat felsefenizi geliştirecek, sizi büyütecek şekilde nasıl kullanabilirimin irdeleyerek, bu yolda adımlarınızı atabilirsiniz. Sizin, eşinizin ya da ortaklı durumlarla ilgili kredi, borç, vergi, miras, nafaka gibi konular gündeminize gelebilir. Bunlarla ilgili düzenlemeler için bürokratik işlemlere girişebilirsiniz. Bunlar eskiye, ailevi durumlara da dayalı konular olabilir ve çözüm için üzerlerinde epeyce efor sarfetmeniz gerekebilir.  Şartlar zorlasa da  her zamankinden daha farklı düşüncelerle, yöntemlerle ortaya çıkma cesaretini gösterebilirsiniz. Beklenmedik teklifler gelebilir. Düşünceler, konuşmalar, yazışmalar, anlaşmalar, süreç bir anda değişebilir. O yüzden konunuzla ilgili risk faktörünü doğru hesaplamanızı öneririm. Alacak paranız varsa toplamakta  zorlanabilirsiniz. Eğitim konuları ile birlikte bazıları için yurt dışına ya da bulunduğu yerden uzağa gitmek için koşuşturmaya başlayacak. İrili ufaklı yolların, seyahatlerin bol olacağı bir dönem. Trafiğe, kazalara dikkat! Kardeşlerle, yakın akrabalarla ilişkilerde şartlar arzulandığı gibi tatmin edici yürümeyebilir. Çocuklarla, sevdiğinizle iletişim gerginleşebilir. Sevgi, aşk kavramı vurgulanmak istenebilir. Kontrol etmekte zorlanılan, kırılmalara sebep olan olaylar hayat felsefenizi, kendinize verdiğiniz değeri sorgulattırabilir. Büyümenin bazen  birtakım şeyleri kökünden değiştirmekten geçtiğini görebilirsiniz. Bu noktada bazı sosyal ilişkilerde, evliliklerde, birlikteliklerde geri adımlar, ayrılıklar beklenebilir. Seminer, tanıtım gibi işlerinize emek harcayabilirsiniz. Bu durum sahneye hazırlanan bazılarına başarılarla gelebilir. Kökeninde bizi yaralayan, kırılganlıklar yaratan konuların iyileştirilmesine, doygunluk sağlanmasına yönelik adımları, yapılandırmaları anlatan bu dolunayın etkileri 26 Aralık’ta yaşayacak olduğumuz Güneş tutulması ile birlikte belirginleşecek.

Kova dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Kova burcundaki dolunayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Boğa ve yükselen Boğalar için :   İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

İkizler ve yükselen İkizler :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Başak ve yükselen Başaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Terazi ve yükselen Teraziler için : Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar. 

Ülkemiz ve Kova dolunayı

Kova burcunda meydana gelecek dolunayda dış işlerimizi ilgilendiren gelişmeler, uluslararası ticaret, hukuk, iletişim, basın yayın, ulaşım, eğitim, turizm, dini kurumlar ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda dış ticaret, satış, pazarlama, tanıtım, reklam, eğitim faaliyetleri, lojistikle ilgili gelişmeler, büyüme kapasiteleri ve vizyonlarına etkisi şeklide gözlemlemekteyiz.

Ülkemizin Neptün’ü üzerinde gerçekleşirken, bir yandan da Jüpiter-Venüs ikilisi ile zorlanan bir dolunay sürecindeyiz. Burada gerek ülkemiz gerek şirketler açısından atılan adımların arkasındaki amacın müttefiklik kavramında, ortaklıklarda, rekabette aksayana dokunuş yaparak, iyileştirmeye çalışmak, kazanç elde etmeye çalışmak olduğunu söyleyebilirim. Fakat esas olarak gerçekçiliğini, faydası olup olmadığını, olduysa ne kadar fayda sağladığını 26 Aralık Oğlak tutulmasının etkileri ile birlikte gözlemleyebileceğiz. Uluslararası ilişkilerde önemli gelişmeleri işaret eden Kova dolunayı, diplomatik, ekonomik gelişmeleri ve beraberinde dengelenme çabasını anlatmakta. Uluslararası ilişkilerde tıkanmalar yaşanabilir.  Uluslararası alanda davalar, para konuları, yaptırımlar, diplomasi kapalı kapılar ardında gündemde olabilir. Bazılarının uygulamasını Ekim ayı gibi görebiliriz. Aynı zamanda yine uluslararası konularla ilgili olarak bazı şeylerin amacının bize gösterildiğinden farklı olduğunu ve kontrol dışı olaylara sebep verebileceğini öngörebiliriz. Bu durumu sınırlarımızda yapılmak istenen güvenli koridor ile de ilişkilendirebiliriz. Sınırlarımız dışında askeri hareketlilik artabilir. Ordumuzu ilgilendiren durumlar söz konusu olabilir. Haritanın Mc si  içeriden halkın güvenliğine de dikkati çekmekte. Borsada spekülatif dalgalanmalar yaşanabilir. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız bu dolunayda da gündem olmaya devam edecek görünmekte. Kanunlar, satışlar, ruhsatlar konu olabilir. Yargıya intikal edebilir. İllegal yapılanmalara operasyon gelebilir. Basın yayın, haberleşme, iletişim, sosyal medya araçları, internet ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Tutukluluklar, af konusu gündeme yeniden gelebilir. Muhalefet partilerinin yöneticilerini, yönetimlerini ilgilendiren durumları gözlemleyebiliriz. Ulaşım, metrolar ve yeraltından giden taşımacılıkla ilgili problem yaşanabilir. Kazalara oldukça müsait . Özellikle bayram sürecinde trafikte dikkatli olunmalı. Zehirlenmelere, sıvılardan, gazlardan kaynaklı sorunlar, deniz kazaları olasıdır. Eğitim konularının oldukça öne çıkacağı bir süreç. Tarımla, çiftçilikle ilgili durumlar vurgulanabilir. Yenileştirmeye yönelik istemler görülebilir. Bu noktada asıl yenilenme Kasım ayı sonrası ve yeni yıl ile birlikte gelmeye başlayabilir. Madenciliğimiz ve doğal kaynaklarımızın kullanımına yönelik bazı hukuksal iyileştirmelerin başlaması da yine bu dönemden sonrasına rastlayabilir.

Yukarıda 15 Ağustos’da Kova burcunda meydana gelecek olan dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdir.

Azade Öksoy

1 AĞUSTOS ASLAN BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

1 Ağustos günü saat 06:11 de Aslan burcunun 08°36´ derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Ev sahibi Aslan, gözler önünde olma, kendini gösterme, ortaya koyma ve bunları yaparken de sırtının sıvazlanmasından, alkış almaktan hoşlanmayla ilgilidir. Gölgesinde ego, kibir, gösteriş, müsriflik taşır. Aslan burcu, liderleri, yöneticileri, tanınmış kişileri, sanatçıları, yönetmenleri,  organizatörleri, eğlence, reklam sektörünü,  mimarlık ve iç dekorasyonu, kuyumcuları temsil eder. Dolayısıyla doğasına has özellikleriyle birlikte, bu gruplara ilişkin gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Oldukça iddialı, enerjik, benmerkezciliğin parlatıldığı, kolaylıkla risk alındığı, ne duyguların ne de düşüncelerin anlaşılamadığı , dolayısıyla şartları doğru analiz etmenin ve organize olmanın zor olduğu bir yeniay. Bu kadar direnç aklıma  ‘ O zot, bu zot, ata kim verecek ot! ‘  sözünü getirmekte.

Yükselende yine ev sahibi Aslan var. Özgüven yakışır ya da yakışmaz bakmazsızın herkeste diyebilirim. Dış etkenlerin de katkısı yeniayda görülen yüzünden abartılı tepkilerle, ani çıkışlara işaretçi. Bu durum ilişkilerde sıkıntı yaratabilir. Her ne kadar kibarlıkla yoğurulmuş gibi dursa da tutum belirlerken tahakkümün dozuna dikkat etmekte fayda olabilir.   

Bu yeniayda yükselen derecesini Ay, Güneş ve hatta Ege’de Venüs ile birlikte çalışırken görmekteyiz. Dolayısıyla hepsi aynı sabit yıldızların, Giansar, Asellus Austral ve Preasepe’nin etkisi altındalar. Giansar, analitik düşünce yapısını, cesareti, yaratıcılığı, bol arkadaş ve seyahati, Asellus Austral  orta yaş civarı gelişen enfeksiyon sonucunda gözde oluşan görme sorunlarını, körlüğü, özellikle de kadında şiddete meyilli yapıyı, gemi kazalarını anlatmakta. Presaepe ise yine körlük, enfeksiyon ve hastalıkla, art niyet ve saygısızlıkla ilişkilendirilmiş. Dolayısıyla Aslan yeniayında bu etkilerin yansımalarını görebiliriz.

Aslan yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Aslan yeniayında kişiler kendisiyle ve en yakınlarınızla ilgili konularla haşır neşirler. Bu sağlıktan, dış görünüme, motivasyonlarından, karakterine kadar her şey olabilir. Aynı zamanda anne, baba, çocukların hukuksal konuları, yükseköğrenimleri, yabancılarla, yurtdışı ile, tanıtım faaliyetleri ile ilgili konular ana başlıklar olarak görülmekte.

Sabit burçların 5-11, değişken burçların  20-24 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Aslan yeniayında öncelikli olarak etkileneceklerdir.  ( Sabit burçlar :  Boğa, Aslan, Akrep, Kova  , Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık )

Sonucu düşündüğünüz gibi olmayan, şartları yanlış değerlendirme yüzünden hedef saptıraran durumların iyileştirilmesi gerekmekte. Kalan hayatın daha sağlıklı yürüyebilmesi için geçmişten de referans alarak çok boyutlu strateji geliştirilmeli. Şartları kazanca döndüreyim derken ani gelişen olaylar kontrolü kaybettirebilir. Belki bir sevilenin kaybedilmesi, bağımlı olduğunuz durumlardan geri durma, özgürleşme ihtiyacı, çocukların aileleriyle aralarındaki problemler ya da uğruna emek harcadığınız bir şeyin elinizden kayıp gitmesi  bir yandan enerjinizi dağıtabilir öte yandan tüm bu olan bitene yönelik yeni bir sayfa açma gerekliliği hissedebilirsiniz. Sorunun kaynağını belirleyebilir, kendinize giden yolda aksayanı yapılandırma telaşına girebilirsiniz. Muhasebeyi yaparken yalnız kaldığınızı, yardım almakta zorlandığınızı görebilirsiniz. Bazı şeyler kafanızda net oturmamıştır ve araştırmaya ihtiyaç olabilir. Ağustos ortası gibi daha rahat değerlendirecek ve kararlarınızı hayatınızın odağına daha net oturtabileceksiniz.   (Pythia, Aeskulapia, Minerva, Industria, Uranüs, Phaethon, Eurydike, Güneş, Ay, Niobe, Nemesis, Circe)

Fark edemediğiniz ya da görmezden geldiğiniz, ötelediğiniz konularda kendiniz adına önemsediğiniz, size değer katacağını düşündüğünüz girişimler için farklı fikirlerle, yöntemlerle önemli gelişmeler kaydedilebilecek, başlangıçlar yapılabilecek bir zaman dilimindeyiz. Hedeflerde, statülerde, ailevi ilişkilerde ani gelişen olayları gözlemleyebiliriz. Beklenmeyeni bekleyin ! Bazılarınızda ilişkiler, kendinize verdiğiniz değer, dış görünümünüzle ilgili yapmak istedikleriniz, ailevi ve parasal konular öne çıkacak. Bazılarınızda ise başkalarına açmadığınız ve hazırlandığınız yetkinlikleriniz. Zaman zaman kontrol etmekte zorlanılabilecek şartlar devreye girebilecek. Burada başkalarının, dış faktörlerin de katkısı ile görecekleriniz, öğrenecekleriniz sizi içten içe takıntılı bir şekilde hırslandırıp, ivmelendirebilir. Artık konularınızla ilgili arzuladığınız doğrultuda sonuca bağlayan hamleler yapmak istiyor olabilirsiniz. Fakat bunların araştırma, düşünce, iletişim  bazında yeterince oturmadığı, havada kalabilecek durumların olduğu görülmekte. Bu süreçte atılacak adımlar ‘ben yaptım oldu! ’ türü olabilir. Gereksiz risklerle, hatalı, engel, problem yaratabilecek çıkışlar yapılabilir. Spekülasyondan, manipülasyondan uzak durmaya özen gösterelim. Aksi taktirde bir şeyleri kurban edebiliriz. 5 inden sonra daha rahat hareket edebilirsiniz. Belki hukuksal konularınız, yabancılarla ilişkileriniz, eğitiminiz, hayat felsefeniz adına kendinize dokunmak istediğiniz konularınız olabilir.  Toplumun belli kesimini ilgilendiren birisi olabilirsiniz ve tanıtımınızı yeterince yapmadığınızı hissedebilirsiniz. Hayatınızın muhasebesini yapmış ve buna yönelik iyileştirici adımlara, bunlarla ilgili sizi yaralayan konulara el atabilirsiniz. Arkanızdan konuşanlar, iş çevirenler size oldukça yakın görünebilirler. İşinizle, beraber çalıştıklarınızla sıkıntılı durumlar oluşabilir. Sağlık konularına dikkat edilmesi gereken bir süreç. Kalp, damar, tansiyon hastalıklarının yanı sıra bu dönem kemik, diş, iskelet sorunları da daha sık gözlemlenebilir. Harcamalar konusuna dikkat etmekte fayda olabilir. Zira kazanılan para dipsiz kuyu gibi örtülü ödemelere gidebilir. Satürn, 6 Ocak’ta yaşadığımız Oğlak burcundaki Güneş tutulması derecesinde retro yapmakta. Tutulmanın hayatlarınıza etkisine göre tamamlanması gereken eksiklerin artık bitirilmesine, törpülenmesi gerekenlerin törpülenmesi ya da artık işlevi bitmiş olanın hayattan çıkmasına yönelik durumlara işaret etmekte. 21 Eylül’de retrodan çıkarak düz harekete geçecek. Kasım başı da tekrar bu derecede olacak. Düzenlemelere yönelik takviminizde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Merkür de 17 Temmuz’da yaşadığımız Oğlak Ay tutulmasını tetikleyerek, bu konuları yeniden gözden geçirmemizi işaret etmekte. Tutulmaların etkilerini hatırlamak isteyenler, yazının sonunda Oğlak burcunda gerçekleşen Güneş ve Ay tutulmalarının linklerini bulabilirler.

Aslan  yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Aslan burcundaki yeniayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Başak ve yükselen Başaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Terazi ve yükselen Teraziler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Ülkemiz ve Aslan yeniayı

Aslan burcunda meydana gelecek yeniayda bizlerin ve ülkemizin ekonomik durumu, bankalar, finans kurumları, hazine, maliye, ulusal kaynaklarımız ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından da mali durumlarının, likit varlıklarının, karlılıklarının konu olduğunu görmekteyiz.

Yeniay, Uranüs ile birlikte ülke Güneş’imizi zorlamakta.  Bu süreçle birlikte tüm finans sistemimizde, yapılarımızda önemli değişimler irdelenebilir ve ardından uygulanması gelebilir. Beklenmediklere fazlasıyla açık. Maliye, bankalar, hazine, şirketlerin finans vs. yönetimlerinde görev değişimleri, istifalar, alınmalar görülebilir. Altında, dövizde ve borsada değişimlere tepkiler beklenebilir. Gençlerle, çocuklarla, eğitimle, kamunun mallarıyla ilgili bu dönem alınacak kararlar iç hassasiyeti ve ekonomik kırılganlıkları arttırabilir. İlerleyen zamanda alınan bazı kararlar uygulamadan çekilebileceği gibi, yargıya taşınmalar da olabilir. Eski maden ve toprak satışları gündeme gelebilir. Finansal anlamda belirsizliklerin, dalgalanmaların, spekülasyonların devam edebilir. Vergi oranlarında değişimler yapılabilir. Yerel yönetimlerin, belediyelerin organlarına, yetkilerine yönelik düzenlemeler gelebilir.  Yine kamuya yönelik yapılacak bazı düzenlemelerde başarılar elde edilebilir. Fakat gerek şirketler gerek bürokratik olarak atılacak adımlarımızda Jüpiter Neptün karesinin aktif olduğunu ve aldatıcılığını unutmadan, defalarca detaylandırarak adım atmak şartların arzulananın dışına çıkmasından koruyabilir. Son dönemde en fazla konuştuğumuz konuların başında gelen savunma sanayine yönelik girişimler, anlaşmalar yine gündemde ve bazı anlaşmalarda revizeler, geri adımlar, gecikmeler yaşanabilir. Nato dahil yabancı ülkelerle ortak organizasyonlarda diplomaside ipler daha gerilebilir. Bu döneme kadersel bir dönemeç diyebiliriz. Mars’ın durumu güvenliğe yine önem vermemiz gerektiğini işaret ederken, tacizlerle karşılaşılabilir. Sağlık sektörü, SGK, emeklilikle ilgili düzenlemeler, sendikalar, çalışan kesime yönelik düzenlemeler gelebilir. Son dönemde yaşadığımız yangınlar devam edebilir hatta artabilir. Kazalarda, yer hareketlerinde de artış gözlemlenebilir. İletişim, ulaşım sorunları yaşanabilir.

Aslan yeniayının Satürn’ü 6 Ocak, Merkür’ü ise 17 Temmuz Oğlak Güneş ve Ay tutulmalarını tetiklemekte. Dolayısıyla bu tutulmaların ülkemize etkileri de yeniden ele almalarla  şekillenmekte. Bunların ülkemize etkisini hatırlamak isteyenler, sayfanın sonunda linkleri bulabilirler.

Yukarıda 1 Ağustos günü Aslan burcunda meydana gelecek olan yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/01/30/6-ocak-oglak-burcunda-gunes-tutulmasi/

https://azadeoksoy.com/2019/07/07/17-temmuz-oglak-burcunda-ay-tutulmasi/

17 TEMMUZ OĞLAK BURCUNDA AY TUTULMASI

Genel anlamıyla Ay tutulması

17 Temmuz günü saat 00:38 de Oğlak burcunun 24°04´ derecesinde parçalı Ay tutulması gerçekleşecek. Parçalı tutulmalar, Ay’ın ışıklarının bir kısmının Dünya’nın gölge konisinden geçmesiyle meydana gelirler. Bu tutulma Avustralya, Afrika, Güney Amerika, Asya ve  Avrupa’nın ülkemiz dahil çoğunluğunda, Antarktika, Kuzey Amerika’nın güneydoğusundan Atlas, Pasifik ve Hint Okyanuslarından gözlemlenebilecek.

Tutulma 139 no lu Saros serisine ait. Toplamda 79 tutulmadan oluşan bu serinin ilki 9 Aralık 1658’de meydana gelmiş. 13 Nisan 3065 yılında ise tamamlanacak. 139 numaralı seriye ait en son tutulma 5 Temmuz 2001 yılında yaşanmış.

Seriyi göz ardı ederek, Oğlak burcunun 24° si civarına bakarsak, yine bu derecede ve sadece 15’ lık fark ile 16 temmuz 2000 yılına gitmekteyiz. Takip edenler  hatırlayacaklardır, gerek bir önceki Yengeç burcunda gerçekleşen Güneş tutulması gerekse 21 Ocak’ta yaşadığımız Aslan burcunda Ay tutulması bizleri 2000 yılına geri götürmüştü. Orada 2000 yılına yönelik Ülke ve dünya genelinde gerçekleşenlere yönelik bilgiler olduğundan, sizlere tekrar yazmayacağım. Hafızasını tazelemek isteyenler için yazının sonuna Yengeç burcunda Güneş tutulması ve Aslan burcunda Ay tutulmasının linklerini ekleyeceğim.

Bu sefer 139 numaralı Saros’un son yaşandığı tarih, yukarıda da belirttiğim gibi 5 Temmuz 2001 olduğundan, o yıla bir göz atalım; İngiltere’de Tony Blair ve İşçi Partisi seçimleri kazanıyor, Pakistan’da ise Pervez Müşerref cumhurbaşkanı oluyordu.  Filistin’de meydana gelen saldırılarda 7 kişi ölüp, 42 kişi yaralanırken, İsrail de Filistinli bakanı kaçırıyordu. New York’ta İkiz kulelere uçaklar çarpıyor, 5000 den fazla kişi ölüyordu. Bunun karşılığı olarak ABD, Afganistan’ı bombalıyordu. Kabil’de 3000 kişilik uluslararası güç konuşlandırılması kararlaştırılıyordu. Yine İsrail- Filistin arasındaki gerginlikler devam ediyor, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Rehavam Zeevi silahlı saldırıda öldürülüyor, karşılığında ise 23 Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi tutuklanıyordu. Hubble teleskopu, Osiris gezegeninde Güneş Sistemi dışındaki ilk atmosferi  keşfediyordu.

Bizde ise Anayasa Mahkemesi Fazilet Partisini kapatıyor, Recep Tayyip Erdoğan Adalet ve kalkınma Partisini kuruyor, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer RTÜK yasasını veto ediyordu. Sporda da A Milli Erkek Basketbolcuları Avrupa 2. oluyor, A Milli Futbol Takımı, Dünya kupasına katılma hakkı kazanıyor, Bursaspor ise Galatasaray’ı 5-0 yeniyordu.

Bir noktaya daha dikkatinizi çekmek isterim ki 1628 yılında sadece 1’ fark ile Oğlak burcunun 24°05´ derecesinde bir tutulma meydana gelmiş. Bu dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda duraklama devri padişahlarından 4.Murat dönemine denk gelmekte. Tarihle ilgili olanlarınızın ilgisini çekebilir.

Sizler de kendi hayatlarınızda yukarıda verdiğim 2000, 2001 yıllarına geri dönerek, neler yaşadığınızı hatırlayabilir ve bu tutulmanın getirilerine yönelik ipuçları yakalayabilirsiniz.

Eski kaynaklarda Ay tutulmalarıyla ilgili olarak Sepherial’e göre Oğlak burcunun 3.dekanında meydana gelenler için ‘bir kralın ölümünün ve isyanın göstergesidir’ notunu görmekteyiz.

Tutulma döneminde şartlar her ne kadar dik çıkışlarla zorlanacak gibi dursa da dirençle karşılaşılabilir ve adaptasyon sorunları yaşanabilir. Her türlü iletişim sorunlarına açık olunduğundan anlaşmalarda da sorun yaşanabilir. Çıkarlar, eleştirel yaklaşımlar öne çıkarken, yeniden ziyade şartları korumacı yapı belirginleşebilir.

Tutulmaya Oğlak burcu ev sahipliği yapmakta. Oğlak yapısı mantık, ciddiyet, sabır, sorumluluk, çatı kurmak, yönetimle ilişkilendirilir. Gölgesinde hesapçılık, duygusuzluk, aşırı kontrolcilik ve melankoli bulunur. Bu burç devletle, politikacılarla, yöneticilerle, mühendislerle, bilim insanlarıyla, organizatörlerle, iş insanlarıyla, finansçılarla, hesap ve vergi uzmanlarıyla, tarihçilerle, arkeologlarla, inşaat, deri sektörü ile, kütüphanecilerle, arşivcilerle, antikacılarla, maden işçileri ve emekçilerle ilişkilidir. Dolayısıyla tutulma ile birlikte yukarıdaki özellikleri ve bu meslek gruplarına ilişkin gelişmeleri de  daha belirgin gözlemleyebiliriz.

İstanbul’a göre çıkartılan haritanın yükseleninde Boğa burcunu görmekteyiz. Bu burç materyale, dünyevi değerlere, konforuna, güvenliğine oldukça bağlıdır. Bunlarla ilgili problem hissettiği anda direnç, inat, kıskançlık gibi gölgesi ortaya çıkar. Tutulma ve retro Merkür, Mars’ın yükseleni zorlaması, ilişkiler ekseninde ani gelişmelere ve dengenin değişmesine sebep verebilir. Bu da beraberinde sahip olunanı korumaya yönelik tutum alınmasına ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına önayak olabilir. Yükselen derecesine Mirach ve Mira sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Mirach, kendine düşkün olmayla, takıntıyla, verimle ve artistik yeteneklerle bağdaştırılır. Mira ise çok yönlülük, yardımseverlik ve dayanıklılık işaretçisidir. Dolayısıyla tutum sergilerken bu sabit yıldızların etkilerini gözlemleyebiliriz.

Tutulmanın Ay’ı Deneb Okab ve Peacock etkileşiminde. Bu iki sabit şartları komuta edebilme yeteneği, cesaret, askerlik ve dövüş sanatlarında başarı ama kibir verir.  Güneş ise Pollux etkisinde! Bu sabit yıldız ise çoklu yönleri irdeleyerek gelen farkındalık ve acı deneyimlerle kazanılan bilgelikle, yazarlıkla ilişkilidir. Dolayısıyla tutulmanın işaret ettiği konuların, karşıt ya da hemcinslerin, bilinçli ya da bilinçsiz yönelimlerin doğasında bu etkiler gözlemlenebilir.

Oğlak burcunda Ay tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

17 temmuz’da  meydana gelecek olan Oğlak burcundaki Ay tutulmasında aileyi, kökleri, anne, babayı ilgilendiren durumlar, iş, kariyer, hedefler, ev, emlak işleri, çocukların kontrol etmekte zorlandıkları durumları, gündelik hayatlarını ve iş ortamlarını ilgilendiren gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte.

Sabit burçların 21-27 ve değişken burçların 7-11 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Oğlak burcunda olan Ay tutulmasından öncelikli olarak etkileneceklerdir. ( Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Bazılarınızın hayatlarında aile ile, kardeşlerle ilgili kopukluklar, parçalanmalar, duygusal ya da fiziksel uzaklıklar yaşanıyor olabilir.  Bu durum belki ters giden bir evlilik, bir aldatma, belki iş için gidilen denizaşırı, uzak yerler ya da para konularındaki anlaşmazlıklar sonucunda doğmuş olabilir. Kayıplar, üzüntüler, ilkelerinize, hedeflerinize olan bağınızı gözden geçirmenizi söylemekte. Kendinizi hangi sahnede, nasıl bir rol biçilmiş oyuncu olarak görmek istediğinizi irdeleyin. Bu doğrultudaki girişimlerinizi kendinize yönelik yeniden doğuş gibi düşünün. Tutulma ile birlikte bunlar da harekete geçmekte. Hayatınızın ana kolonunu oluşturan yolda, ayağınızın altını sağlamlamak ve sizi başarıya götürecek şekilde yürüyebilmek için bazı hedeflerde, belki statünüzde köklü değişimlere gitmek gerekmekte. Her ne kadar ilişkiler sizi sınırlasa da, şartlara yönelik içsel strateji kurarken etki altında kalmadan, sınırlardan, koşullardan uzaklaşarak değerlendirme yapmaya çalışın. Mücadelenin olduğu, kıskançlıkların, anlaşmazlıkların, taşkınlıkların  yaşanabileceği bu yolda, hedefinizi saptıran konudaki tuzakla yüzleşebilirsiniz. Ne yaşarsanız yaşayın bunlar eski kalıpları yıkarak, ileriyi görmeye yardımcı olacak. Uzun soluklu düzenlemelerin yapıldığı bu dönemde, büyümek için hayat bazen yaraya derin neşter atmayı gerektirebilir!  Ya da öyle bir kayıp yaşanabilir ki bu büyümeye giden kapının kilidini açar!   (Isis, Black Moon, Apollonia, Orpheus, Hidalgo, Güneş, Ay, Pluto r  , Hybris, Metis, Chariklo r  , Eris, Apollonia, Hopi r  )

Yukarıda da dediğim gibi ana kolonu sağlamlamak gerekmekte! Ailenize, köklerinize, evinizle ilgili işlere daha yoğun yönelebilirsiniz. Sorumluluklar artabilir. Aile içinde birtakım eski konuların açılabilir ki bunlar maddi manevi kazanımlarınızı etkileyebileceği gibi, kardeşlerle, yakın akrabalarla da ilgili olabilir. Üstlerle, bürokrasiyle ilgili arkanızdan dönen, fark etmediğiniz bir durum  hisseli para kaybına neden olabilir. Kredi, borç, nafaka, sigorta, prim ödemelerinizi, miras konularını etkileyebilir. Yeni dönem işlemlerde problemli durumlar yaşanabilir. Eski konular ise açılabilir. Davalar söz konusu olabilir.  Yani alacak verecek, para konularına dikkat! Aile içinde beklenmedik gelişmeler oluşabilir. Konunu açılımları haritalarınıza göre  çocuklar, sevgiliniz, kardeşler, yakın akrabalar, parasal konular, iş arkadaşları hatta komşular şeklinde gelişebilir. Bunların çözümüne yönelik girişimde bulunabilirsiniz. Çekişmeler, egonun yükseldiği, tartışmalı, koşturmayı gerektiren durumlar mümkündür. Önceden planlanmış taşınmalar, tamiratlar, mülk alım satımları gündeme gelebilir. İşle, üstlerle, sahip olunan statü ile ilgili sıkıntılı durumlar yaşanabilir. Aileyi etkileyen kadersel değişimler ki kayıp da  olasıdır. Eski evraklarınızı toparlayabilir, yarım kalmış yazım, çizim işlerinizi, ders, kitap, senaryo, tasarım, reklam gibi yaratıcılık gerektiren materyallerinizi, faaliyetlerinizi yeniden ele alabilirsiniz. Bu dönemde hazırlığını iyi yaptığı konularda farklı yöntemlerle ortaya çıkanların güzel başarılara imza attığını görebiliriz. Soyağacınızı araştırabilirsiniz. Aile sırları ortaya çıkabilir. Home ofis çalışanlar için güzel değerlendirilebilecek süreç. Eski sağlık konuları yeniden gündeminize gelebilir. Sizi bilinçaltınızda yoran,  dışarı vurmak istemediğiniz kırılganlık yaratan konularla ilgili hareketlenebilirsiniz. Şuna dikkat etmek gerekir ki gereksiz risk almayın. Aksi taktirde başarısızlık gelebilir.

2 Temmuz’daki tutulmada belki farkına varamadığınız ya da harekete geçmekte zorlandığınız konular bu tutulma ile bir anda  gündeminize yoğun oturabilir. 6 Ocak’ta yaşadığımız Güneş tutulmasında hayatınıza yönelik yapmanız gereken düzenlemeleri yapmadıysanız artık kaçarının olmadığını bilin! Bazı noktalarda törpülenmeler, yeniden üzerinden geçmeler, belki yön değişimleri ya da bazı şeylerden feragatler kaçınılmaz gelecek. Gözden geçireceğiniz ve sonrasında alacağınız kararların hayatınıza uzun dönem yön vereceğini unutmayın lütfen.  21 Ocak’ta yaşadığınız tutulma ile ilgili olarak da farkında olmadığınız ya da ötelediğiniz durumlarla ilgili aydınlanma ve ivmelenme zamanı. Tutulmaların yeniay, dolunay süreçlerinden çok daha uzun süreleri, en az 6 aylık zaman dilimini etkilediğini hatırlatmak isterim. O yüzden zaman zaman geri dönerek, onları okumak, adım atarken sizlere yardımcı olabilir. Merkür’ün Ağustos’un 4 üne kadar retro olduğunu unutmayın. Hesap kitap, muhasebe, ticarette, alım satım gerektiren işlerde, alınan kararlarda, verilen sözlerde, atılan imzalarda, iletişimde, trafikte, rezervasyonlarda tedbirli olmanızı öneririm. Eski, yarım işlerinize el atın. Banka işlemlerinizin, faturalarınızın, yaptığınız işlerin takipçisi olun. Randevularınızı, rezervasyonlarınızı önceden kontrol edin ve erken gidin. İptaller, ertelemeler, gecikmeler olasıdır. Bu süreçte bazılarınızın elektrikli, elektronik aletlerinde sorunlar yaşanabilir. Veri kaybına karşı bilgisayarlarınızdaki, telefonlarınızdaki bilgilerinizi yedeklemenizi öneririm.  

Ay tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Oğlak burcundaki Ay tutulmasının, yukarıdaki genel özellikleri doğrultusunda, burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

 Koç ve yükselen Koçlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

İkizler ve yükselen İkizler :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Başak ve yükselen Başaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Terazi ve yükselen Teraziler için : Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Yay ve yükselen Yaylar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Kova ve yükselen Kovalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Balık ve yükselen Balıklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Ülkemiz ve Ay tutulması

Oğlak burcunda meydana gelecek Ay tutulmasında iç ve dışişlerimiz, uluslararası davalar, anlaşmalar, müttefik mi düşman mı sorusunu irdeleyeceğimiz durumlar, diplomasimiz, açık düşmanlıklar, ekonomimiz, ödemeler dengemiz, borçlarımız, yabancı ülkelerle finansal ilişkilerimiz, halkı ilgilendiren her türlü durum, güvenlik, refah düzeyi, bankalar, finans kurumları, ulusal kaynaklarımız ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda kurumsal kimlikleri, ortaklıkları, rakipleri, hukuksal konular, rekabet güçleri, mali yükümlülükleri, karlılıkları, zararları ile ilgili gelişmeler öne çıkmakta.

Tutulma, ülke haritamızın Merkür Satürn ikilisini zorlamakta. Bu durum dış politikayla ilgili oluşan baskı nedeniyle yeni bir düzen, bazı şeyleri dengeye oturtma arayışına işaretçi. S400 ve F35 ler, savunma sanayine yönelik tüm anlaşmalar, yapılanmalar etkilenmekte. Baskının iyice arttığını görebiliyoruz. Fakat esas yaptırımlar Eylül ortasını takiben olabilir. Bu dönemde NATO ile ilişkiler zorlanabilir. Uluslararası anlaşmalarda, organizasyonlarda yeniden düzenlenmesi gereken durumlar, ertelemeler, iptaller yaşanabilir. Sırası gelmişken şunu da ekleyeyim; savunma sanayine yönelik projeleri, üretimleri görmekteyiz. Fakat esas yapılanma 2021 ile birlikte diyebiliriz. Affa yönelik gelişmeleri ve muhalefet kanadından parti yöneticilerine, siyasetçilere, düşün insanlarına, gazetecilere, yazarlara yönelik tutukluluklarla ilgili geri planda yapılmış görüşmelerin sonuçlarını görebiliriz. Bu tutulma aynı zamanda ülkemiz siyasi hayatında ciddi değişimlerin de habercisi diyebiliriz. Daha önce de söylediğim gibi partilerde yeni açılanları, bölünmeleri, küçülmeleri, kapanma yoluna girenleri, yönetici ve yönetim kadrolarında değişimleri işaret etmekte. Federe yönetim tarzı ve yurtdışındaki Zarrab, Halkbank davaları gündem yaratabilir. Gizli düşmanlıkların açığa dönmesini çok daha belirgin görebiliriz. Kimin dost, kimin düşman olduğunu daha iyi anlayacağız. Bu durum güvenliğimizi ilgilendirmekte. Yeni operasyonlar gelebilir. Temmuz sonu komşularımızda hareketlilik artabilir. Bunu Eylül gibi agresyonu yükseltmek, provokasyonlar, terör yaratmak adına içeriye taşımaya çalışacaklardır. Kasım ayı başı dahil dikkat etmeliyiz. Güvenliğimizin öneminin altını çizelim.

Yeni kanunlar, çocuklara, gençlere, eğitime yönelik gelişmeler dikkat çekecek. Bu dönem alınacak kararlar, daha sonra üzerinden yeniden geçilmesini getirebilir. İnşaat, emlak sektöründeki daralmaya  yönelik yeni formül aransa da pazardaki durum kolay çözülebilecek gibi durmamakta. Yükselen hattının Uranüs ile birlikte Kronos – Güneş hattını çalıştırması süregelen yönetim sistemini sorgulattırırken, önümüzdeki sene için seçim konusunu da aktif tutacağa benziyor. Aynı zamanda seçilmiş liderlere, yöneticilere, başkanlara yönelik beklenmedik gelişmelerle de karşılaşılabilir. Bu, yetki alanlarındaki kaynakların kullanımında , sahip oldukları kaynaklarında, yetkilerinde kısıtlama, zorlanma şeklinde devam edebilir. Konumunda otorite olanların bazıları için kadersel dönüşüm dönemi diyebiliriz. Meclis ve belediyeler dahil tüm resmi üst yönetimleri kapsamak üzere ani değişimler meydana gelebilir. Mahkemelerde alınacak kararlar, akademik kurumların durumu sorgulanabilir.

Oğlak tutulması finansal olarak da kolay değil. Alınan bazı kararlardan, uygulamalardan geri dönüşler olabileceği gibi, zamlar, vergiler bütçeleri zorlayabilir. Örtülü ödenek, geri plandaki harcamaların yükü borçlanmayı körükleyebilir. Fakat kredi almak, borç bulmak da zorlaşacak diyebilirim. Para piyasalarında spekülatif hareketler, ani iniş çıkışlar yaşanabilir. Kırılganlıklar artabilir. Büyük şirketlerde satışlar, iflaslar beklenebilir.  Tutulmanın esas gündemi bir süredir olduğu gibi siyasi gelişmeler, ekonomik yansımaları ve güvenlik diyebiliriz. Ana akım medyanın  iyice zorlanması, küçük boyutlu yayın organlarını güçlendirebilir.

Yer hareketlerinin yanı sıra sel, deniz ve sulardan, sıvılardan kaynaklı problemler görülebilir. Uçak, deniz  kazaları yaşanabilir.

Yukarıda 17 Temmuz günü Oğlak burcunda meydana gelecek olan Ay tutulmasına ait ülkemizin, aşağıda ise dünya astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, tutulma enerjsiinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/06/21/2-temmuz-yengec-burcunda-gunes-tutulmasi/

https://azadeoksoy.com/2019/01/30/21-ocak-aslan-burcunda-ay-tutulmasi/

Ekrem İmamoğlu ve İBB seçimleri

Takip edenler bilirler,  uzunca bir süredir ara ara seçimlerle ilgili paylaşımlar yapmaktayım.  22 Haziran günü ertesi gün yapılacak olan İBB seçimine yönelik sizlere sosyal medya üzerinden şu paylaşımı yapmıştım ;  ‘’ İBB seçimi için yarın yeniden sandıklardayız. Sizlere 30 Mart ve 1 Nisan’da facebook üzerinden yaptığım paylaşımları hatırlatmak isterim. 30 Mart’ta Sayın Ekrem İmamoğlu’nun doğru harita verileri olmadığından, Sayın Binali Yıldırım’ın haritası üzerinden giderek , kendisinin İBB için şanslı olabileceğini söylemiş, fakat böyle bir durumda önümüzdeki yıl görevde olmayabilir demiştim. 1 Nisan’da da Sayın Yıldırım’ın inişinin beklediğimden erken olduğunu yazmıştım. Yeniden baktığımda net olmayan şartlar arasında bir değişikliğin olacağını düşünmüyorum. 
Sayın İmamoğlu’nun şimdi elimdeki 4 Haziran 1971 Trabzon verisi doğru ise mücadeleci bir insan. Önümüzdeki yıldan başlayarak haritası daha güçlenmekte. Adaylara centilmenliğin önde olduğu bir mücadele dilerim. Kazanan İstanbul halkının dolayısıyla ülkemizin menfaatleri ve hizmeti olsun.  ‘’   .

Sonradan bunu  bir iki açıklamayla genişletmek ve blogum üzerinde kalıcı hale getirmek  istedim.

Öncelikle şunu hatırlatmak isterim ; 31 Mart seçimde oy çokluğuna sahip olmakla, yönetime oturabilmenin farklı olduğu deneyimini yaşadık. Bu seçimde de aynı durumu hafızamızda tutalım.

Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 4 Haziran 1971 Akçaabat, Trabzon  doğum bilgilerine sahibiz. Doğum saatini bilmediğimden haritasını Sun on 1st çıkartıyor  ve natal yükselenini dikkate almadan konuşuyorum.  

Sayın İmamoğlu profection tekniğinde 1.evi yaşamakta. Dolayısıyla bu sene onun için kendisiyle ve en yakınlarıyla ilişkili olaylarla uğraşma zamanı.   

Yazılarımdan hatırlarsanız  sizlere bu sene sıklıkla Neptün Jüpiter karesinden bahsediyor ve onun yaratabileceği belirsizlikleri, yanılgıları, yanıltılmaları, kayıpları, finansal, hukuksal sorunları anlatmaktayım.  Jüpiter ve Neptün, Sayın İmamoğlu’nın natal haritasında retro kavuşumdalar. Jüpiter, Neptün ikilisi, Güneş dispozitörü Merkür ve devleti, bürokrasiyi, kısıtlamaları, engelleri, sorumlulukları, yükümlülükleri de anlatan Satürn’üne karşıt.  Bu kombinasyon, yıllık ilerletimde üzerinden  Satürn, Gad ve Pluto transiti almakta.  Yine transit Mars’da Merkür ile birlikte, ilerletilmiş Güneş ve Ay üzerinde , bu üçlüye karşıt çalışıyor.

Gökyüzünde şu anda yaşanmakta olan , sıklıkla anlamlarına yönelik dikkat etmeniz konusunda yazdığım Neptün Jüpiter karesi de yine transit Venüs ile Sayın İmamoğlu’nun Güneş’i üzerinden t-kare dediğimiz zorlayıcı açı kalıbına çevrilmekte.  Güneş ki kimliğimizi , benliğimizi de anlatır. Aynı zamanda transit Venüs’ün hemen altında  benim devamlı kullanmakta olduğum trans neptünyen , yıllık ilerletim  Admetos bulunmakta. Admetos’ta Satürn gibi kısıtlama, engelleme, sıkışma vs anlatır. Bu arada 20 Haziran’da ikincil ilerletimde yeniay fazına geçilmiş olduğunu görmekteyiz.

Transit Uranüs’ü  Sayın İmamoğlu’nun natal Admetos’u üzerinde görmekteyiz. Bu noktada ülkemizin haritasına kısa bir geçiş yapalım. Hatırlarsanız transit Uranüs ülke haritamızın natalinde bulunan  Güneş – Kronos karşıtlığının tam üzerindeydi. Yani  konumunda otorite olan yöneticilerle ilgili değişimin sinyalini vermekte ama burada beklenmedik, problemli durumlarında olabileceğinin işaretçisi.   

Ekrem İmamoğlu’nun sun on 1st üzerinden çıkartılmış  Güneş dönüşü haritasında da sadece 7° lik orbla  yeniay fazını görmekteyiz. Evet yeni bir döneme girilmiş ama tabiri caizse daha çok bebek. Dispozitör Merkür de Koç noktası ve dolayısıyla Chiron’a 150 lik zorlayıcı açı yapmakta.  Güneş ve Ay  kombinasyonu  aynı zamanda yukarıda da bahsettiğim Jüpiter –Neptün  ile t-kare dediğimiz zorlayıcı etkileşimde görülmekte.

Yengeç burcundaki Mars’ı ise  Kronos ile birlikte Kad yönünden,  Satürn, Pluto, Gad üçlüsüne karşıtını görmekteyiz. Mars, mücadele gücümüzü, cesaretimizi anlatır. Kad yönlü olması tabii ki avantajı. Ama düşüşte olduğu Yengeç burcunda ve üstelik de bulunduğu derecenin yöneticisi Venüs , 12.evde, bu kombinasyona açılanmış durumda. Yani bu yıl Mars’ın eli  normali kadar kuvvetli değil.

Yine yukarıda durumundan bahsettiğim Uranüs, bu haritada  klasik bakışla Hades ve retro Cupido ile etkileşimde. Bunu uranyene çevirdiğimde ise  Jüpiter, Neptün, Ay karşıtlığına dönmekte.

Son bir not daha düşeyim ki bu kadarı bile yetebilir, yıllık haritanın Güneş’i  Satürn/Uranüs ve Uranüs/Pluto  orta noktaları ile birlikte çalışmakta.

Bunları güncel dilde toparlarsak; yukarıda da bahsettiğim gibi Sayın İmamoğlu bu sene kendini ve en yakınlarını ilgilendiren konularla ilgilenmek durumunda kalacak gözükmekte. Burada devletle, bürokrasiyle, otoriteyle, yasal engellerle karşı karşıya kalabilir, eli kolu hatta kendi kısıtlanabilir. Şartlar düşünüldüğü gibi rahat akacak gözükmemekte.  Genel olarak baktığımızda da bu bir değişim değil değişime daha köklü hazırlık dönemi gibi kullanılabilecek bir süreç olarak durmakta. Yani Ekrem İmamoğlu’nu seçimin galibi olarak çıksa da önünde zorlu bir süreç beklemekte. Ama şu bir gerçek ki aslında Mars Kad görünümüyle bir toplumsal savaşçı imajını çizmekte.  Şartlar 2020 nin 2.yarısını takiben daha rahatlamaya başlıyor. Daha da güçleniyor görülmekte.  

Sevgi ve barışın hüküm sürdüğü bir dünyaya.

Azade Öksoy

2 TEMMUZ YENGEÇ BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

Genel anlamıyla Güneş tutulması

2 Temmuz günü saat 22:16  da Yengeç burcunun 10°37´ derecesinde tam Güneş tutulması gözlemlenecek. Tutulma sırasında Ay , Dünya’ya yakın konumda olacak ve Güneş’in tamamını örtecek. Tutulma Arjantin ve Şili’nin küçük bir bölümünde , Ekvator, Brezilya, Paraguay ve Uruguay’da ve  Pasifik Okyanusu’nun  bazı bölgelerinde gözlemlenecek.

Tutulma 127 numaralı Saros serisine ait.  1460 yıllık bir döngüyle tamamlanacak olan 82 tutulmalık serinin ilki 10 Ekim 991 de gerçekleşmiş. NASA kayıtlarına göre son tutulma ise 21 Mart 2452 yılında gerçekleşecek. 127 numaralı seriye ait en son tutulma 21.01.2001  yılında yaşanmış.

Seriyi göz ardı ederek , Yengeç burcunun 10° si civarına bakarsak, 23’ lık  farkla 1 Temmuz 2000 yılına gitmekteyiz. Bu yıla dünya genelinde şöyle bir  göz atarsak; Endonezya’da 500 kişilik tekne batıyor ve kurtulan olmuyordu. Suriye’de Hafız Esad’ın ölümünün ardından Beşar Esad Devlet Başkanı oluyordu. Fransa’da Yargıtay zinayı bireysel özgürlükler kapsamına alıyordu. Paris’ten havalanan Concorde’un düşmesi sonucu 109 kişi hayatını kaybediyordu. Düşen Gulf Air uçağında 143, Singapur Havayolları uçağında ise 83 kişi, Angola’daki uçak kazasında ise 83 kişi  can veriyordu.  Rus nükleer denizaltısı Kursk, 107 mürettebatıyla denizin dibine oturuyordu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey Gata’da vefat ediyordu.  George W. Bush ABD, Adrian Nastase ise Romanya Başkanı oluyordu. Şili’de diktatör Augusto Pinochet ise cinayet ve insan kaçırma suçlarından tutuklanıyor, Cezayir’de imzalanan anlaşma ile de Etiyopya ve Eritre arasındaki savaş sona eriyordu.

O yıl, bizde ise Kemal Sunal ve Yıldırım Gürses vefat ediyor, Galatasaray Süper Kupa’yı kazanıyor, Picasso’nun Bir Genç Kadının Portresi simli tablosu Şanlıurfa’da ele geçiriliyor, Taksim – Levent hattında metro açılıyordu. Aynı zamanda Erbakan’a ömür boyu siyasi yasak geliyor, Fethullah Gülen’e tutuklanma kararı çıkıyor, Bakü – Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi imzalanıyor, ölüm orucu ve açlık grevleri eylemlerinin olduğu 20 cezaevine müdahale ediliyor, Afyon’da meydana gelen 5.8 lik depremde 6 kişi ölüyor, 42 kişi yaralanıyor, Bitlis’te düşen helikopterde ise 2 askerimiz şehit oluyor, 5 kişi de yaralanıyordu.

2000 yılından yaşanan bu gelişmelere aslında beni düzenli takip edenler çok da yabancı değil. Sizi zorlamadan hemen söyleyeyim! Bu sene 21 Ocak’ta yaşadığımız Aslan burcundaki Ay tutulması yine 2000 yılına atıfta bulunuyordu. Bu yaşayacağımız tutulma da Aslan tutulmasını hareketlendirecek. Gerek aynı Soros serisine ait , gerekse aynı dereceler  üzerinde meydana gelen tutulmalar, belirli ortak özelliklerle geleceğe ışık tutarlar. Sizler de hayatlarınızda 2000 ve 2001 yıllarında yaşadıklarınızı hatırlayarak günümüze yönelik ipuçları elde edebilirsiniz. Aynı zamanda Aslan burcunda gerçekleşen Ay tutulmasına ait bilgilerinizi de tazeleyerek, nelerin ivmelenebileceğini anlayabilirsiniz. Aslan burcunda Ay tutulmasının linkini yazının sonunda bulabilirsiniz.

Eski kaynaklarda Sepherial’e göre ise ‘Yengeç burcunun ikinci dekanında meydana gelen tutulmalar nehirleri, su kaynaklarını kurutur. Kadınlar ve erkekler arasında patlamalara, tutkulara neden olur.’ notunu görmekteyiz.

Tutulmada şartların zorlandığını, hırsı, dik çıkışları gözlemleyebiliriz. Organize olmada, somut sonuç elde etmede zorluk, dağılma, kırılganlık, sinirlilik, telaş, endişe ve güven eksikliği yaşanabilir.

Bu senenin üçüncü tutulmasına Yengeç burcu ev sahipliği yapmakta.  Bu burç ulusal, ailevi konuları önemseyen, korumacı, tutucu, hassas, değişken yapılıdır. Gölgesinde kapris, ajitasyon, kıskançlık, önyargılı tutum ve fazla anaçlık vardır.  Vatan, millet konularıyla ilişkili olduğu kadar sağlık, konaklama, otel, emlak, gıda, yiyecek, içecek, catering sektörü, çocuklarla ilgili işleri, psikologlar, tarihçiler, antikacılar ve kamu hizmetlerini de anlatır. Dolayısıyla tutulma ile birlikte Yengeç özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Yükselende toplumsal konularla, özgürlükler, devrimler, isyanlar, ayaklanmalarla, yeni, sıradışı olanla ve entelektüellikle ilişkili olan Kova burcunu görmekteyiz. Gölgesinde öngörülmezlik, marjinallik barındırır. Tutulma her ne kadar sonuç aldırıcı adımları işaret etse de bazı şeyler birden olmayabilir. Kayıpları, geri durmayı, çekilmeyi ve birtakım tamamlanması gereken hazırlıkların  ardından yeniden yürümeyi gerektirebilir. Yükselen derecesine Albali ve Armus sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Bu sabitlerin etkileri uyuşmazlık, istikrarsızlık, kusur bulma, sıkıntı, mücadele, tehlike aynı zamanda servet şeklinde açıklanmış. Dolayısıyla dışavurumda bu etkileri gözlemleyebiliriz.

 Güneş ve Ay ise Alhena ve Mebsuta etkileşiminde. Mebsuta sıkıntı, gözden düşme, para kaybı, dizlele ilgili problem verir. Alhena ise bir fikri öne sürmek, başlamak, yapması gerekeni bilinçli ya da bilinçsiz yerine getirmekle ilişkilendirlimiş. Dolayısıyla tutulmanın işaret ettiği konuların doğasının yanı sıra ilişkilerde de bu etkiler görülebilir.

Yengeç burcunda Güneş tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

2 Temmuz’da meydana gelecek Güneş tutulmasında çocuklar, aşk hayatı, yaratıcı yetenekler, hobiler, sanat, spor, seyahatler, babanın kazancı, annenin kredi, borç, vergi, miras, ameliyat konuları ana başlıklar olarak dikkat çekmekte. Aynı zamanda günlük işler, iş ortamı, sağlık, evcil hayvanlarımız, eşin kayıpları, hastane gibi kapalı yerlerle ilgili konuları da yine gündem yaratacak görünmekte.

Sabit burçların 7-13 ve değişken burçların  23-27 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yengeç burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulmasından öncelikli olarak etkileneceklerdir.  (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Hedef büyütürken verilen tavsiyelere, uyarılara dikkat etmeme sonucu gelen krizle, şartlar sıkıntılı bir şekilde kesilmiş olabilir. Açılan pandoranın kutusu, beklenmedik gelişmelere sebep vererek, sağlıksız, temiz olmayan koşulları üretmiş ve bazılarının hayatlarında mutsuzluk, ayrılıklar, istismar edilme, sağlık sorunları hatta ölüm ya da tükeniş şeklinde bile vücut bulmuş olabilir. İsteğimiz ise derdi tasayı unutup, mutlu olduğumuz yerden devam etmektir. Fakat bunu yapabilmek için de her şeyden önce bozulan, işlevselliğini yitiren, sorun olan konuyu cesaretle masaya yatırarak çözmek. Bu tutulma bize bir olmayı, aile, vatan birliğinin önemini hatırlatacak. Saygınlık, etkinlik, yetkinlik elde etme önemsenecek. Zaman zaman bağlı olduklarımız adına yüksek oktavdan çıkışlar yapacağız. Ve artık tüm olumsuzluklara, kötüye kullanılmalara, adaletsizliklere inat şartları yönetebilmek adına gerekirse acı reçeteye katlanma yolunda adımlara yöneleceğiz.    ( Kassandra r , Olmn, Pandora, Hygeia, Orpheus, Toro, Europa, Hades, Valentine, Eros, Panacea, Güneş, Ay, Kronos, Ophelia)

Yengeç burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulması sevgiliyle, çocuklarla ya da onların var olan sorunlarıyla, kendimize verdiğimiz değeri yaratıcı yönlerimizle nasıl taçlandırdığımızla ve dolayısıyla sahne önünde ne durumda olduğumuzla  ilgili önemli gelişmeleri tetikleyecek. Aslında buna liyakatların, otoritenin durumunun tutulması diyebiliriz. İlişkilerde, sevgi alış verişinde yaşanan çözülmelerin durumunu değerlendirmek üzere geri çekilip, hayata yönelik yeniden düzenlemeler yapabilir, bazı noktaları eleyebiliriz. Kayıplar, kontrolünü sağlamakta zorlanılabilecek gelişmeler de söz konusu olabilir. Geçmişten gelen ve içten içe artık en azından bulunduğu haliyle işimize yaramadığının farkında olduğumuz konularla ilgili ciddi yapılandırmalara yönelik hazırlık dönemi. Burada engel olamayacağımız, önüne geçemeyeceğimiz şekilde karmik dengenin dönüşümü var. Ama ne kadar zorlarsa zorlasın, tutulmanın  hayatlarımız adına uzun süreli etkin olacağı ve yolumuzda geliştirici etkiler taşımakta olduğu bir gerçek. Ve her geri çekilme oyundan düşmek demek değildir. Safraları atarak, daha organize, güçlü olmak adına kullanılabilir. Dolayısıyla bizleri ileri taşıyacak yolu düşünerek, bilinçli , sağlam ve sağlıklı değişimi hazırlamak oldukça önemli. Günlük hayatın temposuna, işe efor harcayalım. Bilinçaltının da yoğun etkileneceği bu süreçte depresif modun tuzağına düşülmemeli. Bunu kapanıp, eski ve tamamlanmamış çalışmalar üzerinde disiplin geliştirerek, üretmek ve bu şekilde kazanç elde etmenin yolunu açma şeklinde değerlendirebilirsek daha rahatlarız. Kaldı ki bu tutulma yaratıcı faaliyetleri oldukça canlandırmakta. Bu süreçteki eğitim çalışmalarıyla ilerleyen zamanda uzman seviyesine gelinebilir. Tutulma ilişkileri de oldukça etkilemekte. Yenileri güdeme oturabileceği gibi var olanın gidişatına yönelik de belirleyici olacaktır. Bu noktada 26 Aralık’ta yaşanacak Güneş tutulması kararların açığa çıkmasına yardımcı olacaktır. Hedeflerle, işte belirsiz durumlar yaşanabilir. Para konularında kayıplara, dolandırılmaya şartlar müsait. Evrak, hesap kitap, imza, söylenen sözler konusunda yanılgılara, yanıltılmalara, hatalara, manipülasyona müsait bir dönemden geçtiğimizi unutmayalım. Ani, plansız çıkışlar maddi manevi problemli durumlara yol açabilir.Fakat üzerinde çalıştığı konunun temelini sağlamlayanlar içinde bu dönem bir anda parlayanları görebiliriz. Fakat unutmayın ki en şaşalı görünen işin bile ardında bitmemiş, yeniden gözden geçirilmesi gereken ya da görüldüğünden, düşünüldüğünden farklı olabilecekler vardır.  Sağlık konularının da önemsenmesi gereken bu süreçte hastane ya da  dinlenmeyi gerektiren durumlar ortaya çıkabilir. Mide, sindirim sistemi, rahim, göğüs hastalıkları, hormonal dengenin yanı sıra tansiyon ve kemik, diş, omurga ile ilgili sorunlar bu dönem daha belirginleşebilir. Evcil hayvanlarımız da zaman alacak bir başka konu. Kiracılarla ilişkiler, temponun yükseldiği bir başka konu olabilir. Çocukların kredi, borç, vergi, sigorta gibi ödemeleri onları ciddi zorlarken, sizleri de etkileyebilir.

21 Ocak’ta hayatlarımıza önemli dokunuşlar yapan bir Ay tutulması yaşamıştık. 2 Temmuz günü yaşayacağımız Güneş tutulması ile birlikte Ocak tutulmasına da bir anda hareket gelmekte. Olaylar aniden hayatınızın odağına oturabilir. Hangi konularda etkilendiğinizi hatırlamak isterseniz sayfanın sonundaki Aslan burcundaki Ay tutulması linkinden faydalanabilirsiniz.

Güneş tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Yengeç burcundaki Güneş tutulmasında yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

İkizler ve yükselen İkizler :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Terazi ve yükselen Teraziler için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.  

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Kova ve yükselen Kovalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Balık ve yükselen Balıklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Ülkemiz ve Yengeç burcunda Güneş tutulması

Yengeç burcunda meydana gelecek Güneş tutulmasında iç işlerimiz, halkı ilgilendiren her tür durum, vatandaşların sağlığı, refahı, huzuru, şartları ele alışı ve dışavurumu ana başlıklar olarak dikkati çekmekte. Aynı zamanda kontrol etmekte zorlanılabilecek durumlar, gizli ilişkiler, örgütler, ihanet, suikast, suçlular, hastane, hapishane gibi kapalı yerler, sendikal sorunlar, grevler, uyuşturucu ve büyükbaş hayvancılıkla ilgili gelişmeler de öne çıkmakta. Şirketler açısından baktığımızda kimlikleri, rekabet güçleri, yarattıkları izlenimler yanında bazı kayıplar, kontrol dışı olaylar, gizli durumlar, sabotajlar, arge çalışmaları öne çıkmakta.

Tutulma, haritamızın ana aksında ve Pluto’su üzerinde meydana gelmekte. Her ne kadar izdüşümü üzerimizde olmasa da kendini fazlasıyla hissettirecek diyebiliriz. Bu durum iç baskının, kutuplaşmanın artmasını, tansiyonun yükselmesini ve beraberinde sıkışan, zorlaşan durumları tetikleyebilir.  Pluto aynı zamanda tacizi, saldırıları,  terörü, yeraltı yapılanmalarını, suçu da anlattığından tutulmayla tetiklenmesi bu tarz olayları da aktifleştirebilir. Elbette bu noktada güvenliğimizin öneminin altını yine koyu renkle çiziyorum! S 400 ve F 35 ler , savunma sanayi yine gündem belirler görünmekte.  7.evdeki dip dibe giden Satürn, Gad ve Pluto uluslararası ilişkilerde süren gerginliği daha da belirginleştirmekte. Bu alanda belirsizlikler olabileceği gibi bazı durumların ise ne kadar düzelebileceğini sonrası göreceğiz. Tutulma ile daha kendimize dönüyoruz. Gizli düşmanlıklar öncesinde de söylediğim gibi artık aleni hale geldi. Ekonomik baskılar da iyice arttı diyebiliriz. Yapılmış anlaşmalarda problemler yaşanabilir, iptaller gelebilir.   Bu durum ithalata da ihracata da yansıyabilir. Tarımda yaşanan sıkıntı ile gıda fiyatları beklendiği kadar inmeyebilir. Mars’ın 2.evdeki konumu halkı cebine, ödemelere dikkat çekmekte. Fiyatlarla birlikte, geri plandaki harcamalarda da artış gözlemlenebilir. Yengeç Ingress haritasında da uluslararası ilişkilerin, finans konularının, hukukla ilgili gelişmelerin işaretlendiğini görmekteyiz. Gelişen şartların tutulma ile birlikte ekonomik daralmaya ve  piyasalara etkisi şeklinde gözlemleyebiliriz. İlerleyen dönemde uluslararası para konularına yönelik davalar yeniden gündeme gelebilir. Tanınmış kişilerin, yöneticilerin liyakatları hukuk kanalıyla sorgulanabilir. Diplomasi kapalı kapılar ardında ve çok yönlü yürütülebilir. IC/Kr ile birlikte çalışması bana federasyon konusunun gündemde olduğunu düşündürmekte.  Sadece kara sınırlarımız, komşularımız değil denizlerimizde de hareketlilik dikkat çekmekte. 12 Eylül gibi 4.evimize giriş yapacak ve Kasım’ın ilk haftası dahil burada kalacak olan Mars, sert görünümler yapacak. Etkisini dışarıdan körüklenen, iç tansiyonun yükselmesi şeklinde görebiliriz. Zamanı geldiğinde tarihleri sizlerle paylaşacağım. Yer hareketlerinde artış bekleyebiliriz. Tutulma civarı aynı zamanda Ay yalpalaması diye tabir edilen ve dünya genelinde stres katsayısıyla orantılı olarak , olayların sayı ve şiddetlerinin arttığı 26 Haziran – 24 Temmuz tarihleri arasındaki dönemin içinde kalmakta. Konuyla ilgili olarak blogumdaki yazının linkini altta bulabilirsiniz.

Yukarıda 2 Temmuz günü Yengeç burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulmasına ait ülkemizin, aşağıda ise dünya astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, tutulma enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Yengeç burcunda meydana gelecek Güneş tutulması, ülkemiz açısından da 21 Ocak Aslan Ay tutulması etkilerinin hareketleneceği, gündemi belirleyeceği bir dönem. Hafızanızı tazelemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/01/30/21-ocak-aslan-burcunda-ay-tutulmasi/

https://azadeoksoy.com/2019/06/19/2019-3-ay-yalpalamasi-donemi/