11 ARALIK 2015 YAY BURCUNDA YENİAY

http://blog.milliyet.com.tr/11-aralik-2015-yay-burcunda-yeniay/Blog/?BlogNo=516304

11 Aralık 2015 günü saat 12:28 de Yay burcunun 19°02´ derecesinde bir yeniay meydana gelmekte. Değişken ve ateş elementi fazlalığıyla dikkati çeken bu yeniayda normalden fazla hırs, kendine güven, baskın olma arzusu hissedebiliriz. Buna karşılık adımlarımızda dışarıya bağlılık, dağılma, kendimizi istediğimiz gibi ifade edememe söz konusu olabilir. Bu yeniay Yay burcu misafirliğinde gerçekleşmekte. Yay burcu dışa dönük, iyimser, özgür yapılı, keşfetme sevdasıyla bilgiye değer veren yapıdadır. Aynı zamanda aşırılık, patavatsızlık, dağılma riski, fanatizm, kibir bu burcun olumsuz sergilediği yönleridir. Yay burcu bilim insanlarını, hukukçuları, akademisyenleri, diplomatları, finansal konuları ve bankacıları, uluslararası işleri, denizcileri, din adamlarını, yayıncıları, reklamcıları ve tabii ki ilgili sektörleri, kurumları ifade etmektedir. Dolayısıyla bu dönemde gündeme gelecek konuların başlıklarını genel anlamda bunlar belirleyecekler.
Yay burcunda meydana gelecek olan yeniayda Sabık sabit yıldızı ile etkileşimde. Sabık samimi, onurlu, bilime, dini , felsefik konulara ilgi duyan ya da alışılmışın dışında, bir din ya da topluluktan farklı inançlara sahip, ahlaki anlamda cesur kişiyi, durumu ifade eder. Aynı zamanda gizli düşmanlıkları, kıskançlıkları, yakınlar vasıtasıyla gelebilecek sorunları da anlatır. Bu özellikler yeniayda eril dişil enerji kullanımında, bilinçli ya da bilinçsiz davranışlarda, ilişkilerde katkısını gösterecektir.

11.12.2015 Yay Yeniay.jpg

Yükselen burç kendimizi dış dünyaya nasıl anlattığımızı ve aynı zamanda nasıl algıladığımızı belirtir. Bu yeniayda yükselende Balık burcunu görmekteyiz.  Balık sezgisel bir burçtur ve kolay etki altında kalır. Değişken, teslimiyetçi yapıda, merhametli, fedakar, kırılgan, gerçeklerden çok ideal olana yönelme eğilimindedir.  Dolayısıyla bu tip özellikler yeniay döneminde dışavurumda etkisini hissettirecektir.  Aynı zamanda yine yükselene kavuşum yapan ve melankoli, onur, zenginlik ile birlikte heyecan, ateş, yaralanma, patlama gibi olaylardan kaynaklı problemlere işaret Markab sabit yıldızının da etkisini göz ardı etmeyelim.

11 Aralık’da meydana gelecek olan yeniayın yöneticisi  Jüpiter, aynı zamanda yükselenin ve tepe noktasının da yöneticisi. Dolayısı önemi bir kez daha vurgulanmakta. Jüpiter’in Denebola sabit yıldızıyla ilişkide olduğunu görmekteyiz ki bu yıldız da yukarıda yeniayla ilişkilendirdiğimiz Sabık gibi kurallara aykırılığı,  ters düşerek, uzlaşmazlığı ifade etmekte. Aynı zamanda yeniay haritasında Jüpiter açılarına göre de zorlayıcı durumda bulunmakta. Diğer gezegenlerin de görünümlerine baktığımızda , teknik detaylara girmeden, zorlayıcı açıların daha baskın olduğunu söylemek istiyorum. Orta yolu bularak,  kalıcı adımlar atmamız ne yazık ki kolay olmayacaktır. Geriye dönerek  baktığımızda, Jüpiter ‘in 13 Eylül tutulmasını halen tetiklemekte olduğunu görmekteyiz. Mars da 13 Eylül 2015 günü Başak burcunda gerçekleşen Güneş tutulmasının Merkür’ü ile 4 Nisan 2015 daki Ay tutulmasının Ay’ını ivmelendirmekte. Yani 4 Nisan civarında sonuç almak istediğiniz konularla ilgili tamamlayamadığımız görüşmeler, imzalanması gereken evraklar, anlaşmalar, yapılması gereken yollar, adımlar ve 13 Eylül tutulması ile gündemimizde olan konulara ait gelişmeler de 11 Aralık 2015 Yay yeniayının kapsamında yeniden gündemimize gelebilir.

Yeniay haritanın 9.evinde meydana gelmekte. Buna göre genel anlamda baktığımız zaman, yüksek öğrenim, seminerler, uzun yollar, yayıncılık, hukuksal konular, yabancılarla ilgili durumlar, eşin akrabaları, ikinci eş konuları gündeme gelebilir.  Sağlık anlamında da kalça, uyluk bölgesine işaret etmekte. Miras, vergi, borçlarla, ortaklıklarla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Kredi başvurularında bulunabiliriz. Kariyerimizi, statümüzü ilgilendiren ortaklıklarla ilgili gelişmeler gündemimizde yer alabilir. Günlük, iş hayatımıza ait önceden başlamış ama birtakım sebeplerle yarıda kalmış, kesintiye uğramış durumlarla ilgili atılımlarımız mümkündür. Evliliklerle ilgili gelişmelere şahit olabiliriz . Aynı zamanda bu yeniayda bazılarının ikinci evlilik girişimleri mümkündür. Sanatsal, toplumsal anlamda başarılar söz konusu olabilir. Kazalar, ani beklenmedik durumlar olasıdır. Umarım yeni bir uçak kazası yaşanmaz. Ebeveynlerin sağlık durumları ile ilgili gelişmeler yaşayabiliriz. Bu yeniay bazıları için gerçekten radikal bir döneme işaret etmekte. Umarım bireysel haritalarınızda  destek  açıları alırsınız. Ama girişimlerimizi yaparken şunu unutmamalıyız ki şartlar oldukça  değişken ve kırılgan durumlar söz konusu. Biz yine olabildiğince temkini elden bırakmadan, sahip olduklarımızın değerini bilerek, sükunetle yürüyelim.

11.12.2015 Yay Yeniay Uranyen.jpg

Haritaya uranyen prensipte bakarsak;

Bütünlüğe erişebilmek ve arzularımızda, hedeflerimizde gelişebilmek adına hayat yoluna bir taş daha koyma amacındayız. Buraya kadar gelirken yaşanmışlıkların yarattığı derin yaralarımız var. Belki partnerimizle, ortağımızla, belki de kardeşle, bizim için önemli bir arkadaşımızla ya da eğitimimiz, işimiz adına. Ani çekişmelerin, iletişim kopukluklarının , dizginlenemeyen güç arzusunun sonucu duyulan öfkenin, rekabetin dengeleri bozmasının yarattığı kırıklar (Güneş, Ay, Chiron, Psyche, Lilith).  Belki defalarca  aksaklıkları görmezden gelerek, hislerimize gem vurarak, ilişkilerin kesilmesine göz yumduk (Apollon, Kassandra) . Şimdi bu ilişkide duygularımızı karanlık zindanlara hapsetmekten  vazgeçip, derindeki anıların canlanmasına imkan vererek, barış, uzlaşı, büyümek adına, pervasızlıktan geri durduğumuz, ilişkilerde dengeyi yakalayabildiğimiz taktirde yeni bir şans yakalayabiliriz (Juno, Urania, Sisyphus, Apollon, Phateon, Panacea, Şans noktası, ASC, DSC). İçimizdeki savaşı barışa çevirebilenler, yoluna yapıcı taşları döşeyebilenler, fevrilikten uzak, dengesizliklerin içinden dengeyi yakalayabilenler yepyeni bir güçle ortaya çıkabileceklerdir (Chaos,Venüs, Pluto/Transpluto, ASC, DSC, Ixion).

11.12.2015 Yay Yeniay Uclu.jpg

11 Aralık 2015 günü meydana gelecek olan yeniay ülkemiz haritasının 6. evinde meydana gelmekte. Dolayısıyla ülkemize göre yeniay Aralık ayında da işçi ve memurları, orduyu, polisi, sağlık hizmetleri ve çalışanlarını, hastaneleri, sendikaları gündeme taşıyacak. Yeniayda en dikkat çeken durumların başında yükselen derecesinin 20 Mart 2015 günü meydana gelen tutulma derecesini işaret etmesi. Devlet yönetiminin, şirket, kurum idarecilerinin o dönemde sürdürdükleri konular adına kaldıkları yerden yollarına devam etme çabalarını görebiliriz. Aynı şekilde 11 Aralık Yay yeniayı, TC haritasının yıl bazında ilerletimde IC sinin tam üzerine düşmekte ve oldukça dikkat çekicidir. Şu dönemde yukarıda 6.ev kapsamında saydığım konular üzerinde bir dizi yapılandırmalardan geçiyoruz. Bunlara topraklarımızı, madenlerimizi, doğal kaynaklarımızı, tarımı, gayrimenkullerimizi de katalım. Ortalama 2 yıllık bir süreçtir. Bunun sonunda hepimiz bütün bu yapılan değişikliklerin bizi nasıl farklı boyuta getirdiğini daha da net görmeye başlayacağız. İlerleyen dönemlerde bütün bunları defalarca konuşuyor olacağız. Terör yine baş konumuz. Yeniayın hemen öncesinde transit Mars, Pluto ve Uranüs’ü yeniden zorlamaya başlıyor. Gerek topraklarımız içinde, gerek dışında bu anlamda temponun yüksek olacağını öngörebiliriz. Yangınlar, patlamalar, başkaldırılar mümkündür. Mars aynı zamanda 13 Eylül Güneş tutulmasının Merkür-Zeus ikilisini çalıştırıyor. Böylelikle geri planda hazırlanmış işler için, bu dönemde sosyal hayata uygulanmak adına harekete geçilmesine şahit olabiliriz. Şirketlerde, piyasada daralmanın, buna yönelik yapılanmaların devam ettiğini söyleyebiliriz.  Deprem olasılığı bulunmaktadır. Kazalar, ani beklenmedik olaylar gündemimizi oluşturabilir. Uçaklarla, makinelerle ilgili  problemler yaşanabilir.

11.12.2015 Yay Yeniay Kartografik.jpg

Yukarıda  11 Aralık 2015 günü meydana gelen Yay yeniayının Ankara merkez alınıp , geodetic west mundane ve orta noktalar kullanılarak çıkartılmış kartografik haritasını görmektesiniz. Farklı sistemde çıkartılmış haritalar, değişik hatlara da işaret edebilmektedir. Bunlardan bazılarını haritaya turuncu renkte çizgiler şekilde ekleyip, numaralayarak, aşağıya astrolojik ifadesini eklemiş bulunmaktayım. Harita üzerinde kırmızı oklarla işaretli düşey hatların çevresinde bulunan yerler, yeniay enerjisinden daha belirgin olarak etkilenecek bölgelerdir.

  • Mars 135° MC   ve   IC 135°  Uranüs
  • Neptün/Hades =MC
  • IC / Satürn = Mars

Bu yeniay aynı zamanda bir Ay yalpalaması (Moon Wooble) dönemini de kapsamakta. 18 Aralık 2015 de Güneş, Ay düğümlerini t-kare dediğimiz zorlayıcı açı kalıbına tamamlayacak. Bu tarihin 2 hafta öncesi , 1 hafta sonrasında istatistiksel olarak Dünya genelinde  olayların arttığını, etkisinin kuvvetlendiğini düşünürsek,  4 ve 26 Aralık haftaları arasına dikkat etmekte fayda bulunmakta. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki linkten, eski yazımdan faydalanabilirsiniz.

Posted by Azade Öksoy on Sunday, March 15, 2015

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s