5 ŞUBAT ASLAN BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

5 Şubat günü saat 21:28  de Aslan burcunun 16°40’ derecesinde dolunay meydana gelecek. Ev sahipliğini üstlenen Aslan burcu sahnede olmak ve yaratıcılığını ortaya koymakla ilgilidir. Gölgesinde kibir, ego, gösteriş yapmak ve müsrüflik barındırır. Liderleri, yöneticileri, tanınmış kişileri, sanatçıları, yönetmenleri,  organizatörleri, eğlence, reklam sektörünü,  mimarlık ve iç dekorasyonu, kuyumcuları temsil eder. Dolayısıyla dolunay sürecinde Aslan burcunun doğasına has özellikleri ve bu gruplara ilişkin gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

İletişimin, plan, program yapmanın, sosyalliğin yoğun olacağı, hareketli, somut, mantıklı sonuca odaklı, tarafların menfaatlerini gözetmeyi ihmal etmeyecekleri fakat empati kurmada, şartların değişkenliğini kabullenmekte zorlanılacak bir süreç!

Yükselende alçakgönüllüğü, detaycılığı, mükemmeliyetçiliği ve çalışkanlığı ile bilinen gölgesinde gerginlik ve detaylardan büyük resmi kaçırabilme durumu olan Başak burcu bulunmakta. Bu dereceye, başkalarına yansıtacak değerli bir şeyin olması, cömertlik, iyi fakat düzensizleşebilen, mutsuzlaşabilen bir zihin, güçlü tutkuların yanı sıra engeller ve hayal kırıklıkları ile ilişkilendirilen  Alkes ve Copula sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz.

Ay’ın Dubhe ile ilişkisi, doğasına sorunları sakince çözme, bulunduğu konumu güç olarak kullanmayı, bencillik ve egoyu, depresyonu katmakta. Güneş ise Alnair ve Rotanev sabitleriyle etkileşimde. Alnair, çekingen, üretken, yardımsever bir doğayı işaret ederken, Rotanev, seyahate, spora yönelim ve nankörlükten ötürü üzüntü anlatır.

Aslan burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Aslan burcunda meydana gelecek dolunayda arkadaşlar, sosyal çevre ilişkileri, dahil olunan gruplar, organizasyonlar, işten elde edilen kazançlar, geleceğe dönük umutlar ve çocuklar, aşk hayatı, yaratıcı faaliyetler, seyahatler, spekülasyon içeren konular ana başlıkları oluşturmakta.

Sabit burçların 13-19, öncü burçların 0-1,  değişken burçların 28-30  dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Hizmet etmek ve fedakarlık, vericilik dengesinde bir dolunay yaşanacak. Mental olarak sorumluluk bilincinde hareket ederek, ikili ilişkiler vasıtasıyla önemli gelişmeler, avantaj yakalama yoluna gidilebilir. Dolunay doğası, duygusal olarak bizi sosyal ortamlarda ben deme yoluna çekerken, yaratıcılığımızı ortaya koymak gereken noktalarda ise daha egodan uzak, toplumsal, hümanist, devrimci yönlerimizi önde tutma gayretiyle görüneceğiz. İki uç arasında dengelenerek, vericiliğin dozunu ayarlamaya çalışacağız. Ortak değer yaratmak ya da karşımızdakilerin sahip olduklarınla ilişkili durumlarda beklenmedik gelişmeler, bu dengeyi sarsacak. 8 Kasım’da yaşamış olduğumuz Ay tutulmasının etkilerini, bizleri biraz sıkıştırarak önümüze koyacak. O dönemdeki kararlar, anlaşmalar, sözleşmeler, hem finansal, hukuksal hem de ilişkiler yönünden geleceğe yönelik umutlarımızda uygulamaya çalıştığımız düzenlemeler, bu dolunayla önümüze gelecek. Atamadığımız adımlarımızı hedefimize yönelik uygulamaya çalışacağız. Burada hedefe ulaşacağım derken, karşınızda birlikte hareket ettiğiniz insanların doğasını iyi incelemenizi, göremediğiniz bir şeylerin olabileceğini düşünerek, ardına da bakmanızı öneririm ki yanılgı, hedef sapması yaşamayın. Kendi değeriniz, sahip olduklarınızı önemseyin. Kardeşler, yakın akrabaların hamlelerinin, dışınızda gelişen faktörlerin de etkisiyle, sizi zorlayabileceğini unutmayın lütfen. Ya da ticari faaliyetlerde bulunuyorsanız yine aynı şekilde adımlarınıza hesaplayın. Ortak kazanımlardan avantaj sağlayabilirsiniz. İlişkilerde kışkırtıcı doğada gerçekleşirken, arada gerginlik yaşanabilir. Arzuların, sevginin naifliğine, vericiliğine karşın, adımlar daha ikircikli, özgür doğada olmayı hissettirebilir. Aksayan, yoluna girmeyen konular ki bunlar karmik de olabilir, gerginliği tetikleyebilir. Sanatsal, sportif faaliyetler konusunda, yaratıcı yönlerinizi ortaya koymada hareketlenebilir ve uzun soluklu işlere yönelebilir, ufkunuzu açacak, hayata bakışınızı değiştirecek konulara yönelebilirsiniz. Eğitim, medya, tanıtım işleri ile uğraşabilirsiniz. Seyahatler gündeminizde olabilir. Sosyal faaliyetler içinde bulunabilirsiniz. Çocuklarınızın evliliği, ortaklığı, davaları ile ilgilenmeniz gerekebilir.

8 Kasım Güneş tutulmasının konularını önünüze seren Aslan dolunayı, 5 Mayıs’ta Akrep burcunda yaşayacak olduğumuz Ay tutulması ile yeniden zorlayacak. Ve artık haritala potansiyellerimize göre iyi, kötü etkileri göreceğiz. O yüzden planlı olmak daha önem kazanmakta.

Aslan dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Boğa ve yükselen Boğalar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar,

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Terazi ve yükselen Teraziler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Ülkemiz ve Aslan dolunayı

Aslan yeniayında ekonomiyi, finans piyasalarını, bankaları, ticareti, ithalat ve ihracatı, gerek halkın gerek ülkenin ekonomik yapısı ve dengesinin yanında, komşu ya da yakın ülke olsun uluslar arası ilişkilerimiz, dışişlerimiz, uluslararası davalar, hukuksal konular, yüksek mahkemeler, ilköğretimden üniversitelere kadar eğitimle ilgili gelişmeler, ulaşım ve taşımacılık, iletişim, basın-yayını ilgilendiren durumlar, ana başlıkları oluşturmakta.

Bu dolunay liderlerle, konumunda otorite, üst yönetici olanlara ve toplumca tanınmış kişilere yönelik gelişmelere işaretçi. Ertelenmeden yapılabilinirse siyasi partilerin adayları daha belirginleşebilir. Milletvekillerini, belediyeler ve belediye başkanlarını ilgilendiren gelişmeleri görebiliriz ki Ekrem İmamoğlu’nu ilgilendiren dava da söz konusu olailir.

Bankaları, finans piyasalarını ilgilendiren gelişmelerin yanı sıra Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Bist ile ilgili gelişmeler gündem yaratabilir. Bist’teki dalgalanmalar devam edebilir.Dolunay, bazı kurumlarda olabilecek görev değişimlerini işaret etse de uygulaması zaman alabilir. Diplomatik, hukuki zorlanmalar olasıdır. Muhalefetin söylemleri, iktidara destek verebilir. Kapalı kapılar ardındaki planlar, görüşmeler dikkati çekebilir. Güvenlikle ilgili zor dönem devam ederken suikaste, teröre, patlamalara dikkat etmemiz gereken bir süreç. Hastaneler, asker ve polisimizin binaları, karargahları, dini yerler ve eğitim kurumlarına dikkat etmekte fayda olabilir. Askeri konular ve Suriye gündem olabilir.Geçici sığınmacılarla ilgili gelişmeler dikkati çekebilir. Deprem olasıdır. İsrail, Amerika, Yunanistan, Irak ile ilgili gelişmelere dikkat! Basın-yayın kuruluşlarını, üniversiteleri ilgilendiren beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Atamalar, değişimler beklenebilir.

Aslan dolunayı, 8 Kasım’da yaşadığımız Güneş tutulmasının ülkemiz açısından işaret ettiklerini ortaya koyarken, bu dönemde yaşanan gelişmeler de 5 Mayıs’ta gerçekleşecek tutulmayla çok daha belirginleşecek.

Yukarıda Aslan burcunda gerçekleşecek dolunayın,  ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

21 OCAK KOVA BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla dolunay

21 Ocak 2023 günü saat 23:53’de Kova burcunun 01°32’ derecesinde yeniay meydana gelecek. Yeniaya ev sahipliği yapacak olan Kova burcu, öngörülmezlik, bilimsellik, entelektüellik, isyanlar, devrimler ve özgürlüklerle ilişkilendirilir. Bilimle, yeni buluşlarla,  mühendislikle, uzayla, havacılık ve uçaklarla, meteorolojiyle, elektrik-elektronikle, astronomiyle, astrolojiyle, radyolojiyle, psikoloji, psikiyatri, pedagoji, öğretmenlik, fotoğrafçılık ve iletişimle de ilişkilendirilir. Dolayısıyla yeniay sürecinde bu özelliklerle birlikte, ilgili meslek gruplarına yönelik gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Sürecin şartları dengeli sayılmaz. İletişim, plan, program yapmak fazlasıyla yoğun. Fakat bunlardan pratik, somut sonuç çıkartabilmek, organize olabilmek, bunlar için düşünülen oranda aktivasyon gösterebilmek, şartlar karşısında esnemekte, empati kurmakta zorlanan bir yapıyla karşılaşabiliriz.

Yükselende adalet, diplomasi, politika, denge, uyum, sanat, genç kadınlarla ilişkili, güvensizlik ve yaşadığı kararsızlıklarla denge kaybı yaşayabilen Terazi burcu bulunmakta. Yükselen derecesine Minkar ve Algorab sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Her iki sabit yıldız da benzer etkileri taşır ve girişkenlik, yaratıcılık, sabır, tutku, hırs, kurnazlıkla ilişkilendirilirler.

Güneş ve Ay ise kararlılık, cesaret, risk alabilmek ve hızlı hareket etmeyi anlatan Altair sabit yıldızı ile birlikte.

Kova burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Kova burcundaki yeniayda ev, aile, köklerle ilgili konular, emlak, arsa  gibi taşınmaz işleri, çocukların kontrol etmekte zorlanabilecekleri, başkalarından gizledikleri durumlar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Sabit burçların 0-4, öncü burçların 29-20, değişken burçların 14-18 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Yine karşılıklı ilişkiler dengesine dayalı, hem ilişkide daha özgür ve sorumlu davranışa götüren hem de geleceğe dönük umutlarınıza yeni bir pencere açtıran Kova yeniayındayız. Sosyal gruplarımız, sahip olduğumuz değerler, aile bireylerimiz açısından daha geleneksel yapıyla düşünüp, hayatımızın akışına katkı yapmak istiyor olabiliriz. Yeniay, sahip olduğumuz altyapımıza daha cesaretli ve yenilikçi, bir yandan toplumsalcı, sevdiğiyle birlikte hareket etme eğiliminde olan ama bireyliğini koruyan bir yapıyla, baştan ve sahip olduğunuz tabana yönelik köklü değişimleri getiriyor. Yeniay ile birlikte retrodan çıkan Mars ile çok daha rahat adımlar atılabilecek. Aynı şekilde Merkür’ün de düze geçmiş olması aklı, hesabı, iletişimi, yazışma, anlaşma ve sözleşmeleri, ticareti içeren konularda da ilerleyebilme, büyüme imkanı tanımakta. Fakat abartılı, yüksek kararlar alınıp, taleplerin de büyümesi ve beraberinde hırsı barındırması, son noktayı koyma arzusuyla çıkış yaparken, kararını belirleme gerekliliğini de doğurmakta. Ortaklı kazanımlarda, borç alacak, her türlü ödemeler dengenizi etkileyecek durumları sistemli şekilde yapılandırma yoluna gidebilir, ciddi kararlar alabilir, anlaşmalar yapabilirsiniz. Bu gelişmeler sizin hedeflerinizi, toplumsal statünüzü etkileyecek konular görünmekte ki önemli noktalara taşıyabilir. Eğitim faaliyetlerine yoğunlaşabilirsiniz. Yaratıcı yönlerinizi uzun soluklu açığa çıkartacak faaliyetlere girişebilirsiniz. Bir yandan özgür öte yandan benim yoldaşım ol diyebileceğiniz ilişkiye adım atabilirsiniz. Karar alıp da gerçekleştiremediğiniz ya da ertelemek durumunda kaldığınız seyahatlerinize çıkabilir, buralarla ilgili fırsatlar yakalayabilirsiniz. Acele işe şeytan karışır diyin ve kazalara, yaralanmalara karşı dikkatli olun lütfen. Şiddete meyilli insanlardan da uzak olun. Hava yoluyla bulaşabilen hastalıklara karşı hem kendinizi hem de çocuklarınızı koruyabilmek adına bağışıklık sisteminizi kuvvetli tutmaya çalışın. Aynı zamanda tanı konulmakta zorlanılan hastalıkların yanı sıra alerjik durumlar da görülebilir.

Kova yeniayı, 25 Ekim’de yaşanan Akrep Güneş tutulmasının etkilerini açığa çıkartıyor. Aynı zamanda bu dönemde yaşantınıza temelden ve köklü yansıyan başlangıçların etkileri, 20 Nisan’da Koç burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulmasıyla daha belirgin deneyimlenecek. Dolayısıyla atılan her adımın geleceği şekillendirdiğinin farkındalığıyla ilerliyoruz.

‘’ Kendilerini geleceğe hazırlayanlar, doğru yoldadır demektir. Henrich Ibsen ‘’

Kova yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

İkizler ve yükselen İkizler :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Başak ve yükselen Başaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Terazi ve yükselen Teraziler için : Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler,

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri,

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar

Ülkemiz ve Kova yeniayı

Kova dolunayında vergi, kredi, sigorta, faiz, borçluluğumuz dahil her türlü finansal konu, organize suçlar ve halkın güvenliği ana başlıkları oluşturacak.

Kova yeniayı, ekonomi ağırlıklı. Bankalar, finans kuruluşları, finansal sistem ile ilgili görünmekte. Sıkışıklıkları içinde barındırırken süreçte kredi, faiz oranları ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Faizler bir süre daha baskılanabilir. İthalat, ihracatta her ne kadar zorluklar aşılmaya çalışılsa da baskıyı yok edecek düzeyde görünmemekte. Konumunda otorite, üst düzey yönetici olanlar için baskılayıcı olabilir. Milletvekilleri, belediyeler, belediye başkanları, yerel yönetimlerle ilgili konulara odaklanabiliriz. Yeniay, anayasa çalışmaları ve seçim konusunun yanı sıra muhalefet yöneticileri, mensupları, düşün insanları vs.ile ilgili gelişmeleri gündeme getirebilir. Güvenlik konuları önemini korumaya devam ederken, operasyonlar, askeri konular mümkündür. Gizli düşmanlıkların, kapalı kapılar ardında hazırlanmış planlar uygulamaya konulmak istenebilir ve bu durum yoğun baskı oluşturabilir. Patlamalara, saldırılara karşı tedbirli olmamız gereken döneme maalesef devam ediyoruz.

Üniversitelerle ilgili hukuki durumların yanında, uluslararası davalarla ilgili konulara dikkat kesilebiliriz. Burada bazı şeyler destek gibi görünse de olayın arka planını daha derin incelemekte fayda olabilir. İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden uygulanmasına yönelik girişimler ilerleyen süreçte daha artabilir. Geçici sığınmacıların durumlarına yönelik düzenlemeler gelebilir. Deprem olasıdır. HAARP’a dikkat! Türkmenistan, Özbekistan ilişkilerinin gelişmeye yönelik olaylar gözlemlenebilir. İngiltere, Yunanistan, Suriye, Irak, Afganistan, 26 Ocak’ı takiben işid ile ilgili durumlar dikkati çekebilir.

Kova yeniayı, ülkemiz açısından da 25 Ekim’de gerçekleşen Güneş tutulmasının etkilerinin hareketlendiği dönem. 20 Nisan’da gerçekleşecek Güneş tutulması da bu süreçte yaşanacak olayların etkilerini daha açığa çıkartacak enerjilere sahip görünmekte.

Yukarıda Kova burcunda gerçekleşecek yeniayın,  ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

2023 YILI 1.AY YALPALAMASI DÖNEMİ

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız. Güneş, 29 Ocak gecesi Kova burcunun 08°49’ derecesinde Ay düğümüleri ile t-kare dediğimiz zorlayıcı açı kalıbını oluşturacak.

Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, yangınların, kazaların, patlamaların, depremlerin, volkanik patlamaların, heyelanların, göçüklerin,  mevsimsel hava şartlarındaki anomaliler  gibi doğal afetlerin, kazaların, sosyopolitik , sosyoekonomik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, gösterilerin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir.

Buna göre  15 Ocak – 9 Şubat tarihleri arasını  bu anlamda gerilim arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Ay yalpalaması ile ilgili detaylar için yukarıda verdiğim yeni tarih aralığını dikkate alarak, aşağıda linki bulunan eski yazımdan bilgi anlamında  faydalanabilirsiniz.   

Azade Öksoy

7 OCAK YENGEÇ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

7 Ocak günü saat 02:07’de Yengeç burcunun 16°21’  derecesinde 2023’ün ilk dolunayı meydana gelecek. Dolunaya ev sahipliği yapacak olan Yengeç vatan, millet konularının yanı sıra anaç, tutucu, hassas yapılı, ailesine düşkün yapılıdır. Gölgesinde ajitasyon, kıskançlık görülür. Halkı ilgilendiren konularınla birlikte sağlık, konaklama, otel, emlak, gıda, yiyecek, içecek, catering sektörü, çocuklarla ilgili işleri, psikologlar, tarihçiler, antikacılar ve kamu hizmetlerini de anlatır. Dolayısıyla dolunay döneminde Yengeç özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

İletişimin, plan, program yapmanın, caymanın, üzerinden yeniden geçmelerin, eski yazışmaları, sözleşmeleri, kararları yeniden ele almanın bol ama harekete geçebilmenin bir o kadar zor olduğu, motivasyonu düşük bir süreç.

Yükselende diplomasinin, adaletin, denge ve uyumun burcu, gölgesinde kararsızlık, yüzeysellik, güvensizlik ve denge kaybı riski bulunan Terazi burcunu görmekteyiz. Bu dereceyi Arcturus ve Spica sabit yıldızları etkilemekte. Arcturus, Harekete geçip, ilk adımı atabilme cesaretini ve yol bulup, yön gösterebilmeyi anlatmakta. Spica ise çekicilik, varlık, ün, onur, sanatsal yetenekler ile ilişkilendirilir. 

Güneş, politikada, artistik konularda şansla ve cömertlikle ilgili Vega’nın yanı sıra kararlılık, dayanıklılık anlatan, eğitim, öğretim konularıyla da bağlantılı Rukbat ile birlikte.

Ay ise yeni yöntemler bulmak, muhafazakar yapıya sahip olmakla ilişkilendirilen Canopus ve sıradan olanı allayıp, pullayabilme ve ufak bir hareketin büyük sonuçlara varmasıyla, ün ve zenginlikle alakalı Sirius ile birlikte görülmekte.

Yengeç burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Yengeç dolunayında kardeşlerle, akrabalarla, komşularla ilişkiler, eğitim, yazım, çizim, medya, tanıtım, ticari faaliyetler, seyahatler, hayat felsefesini etkileyecek gelişmeler, hukuksal, yabancıları, yurtdışını ilgilendiren konular ana başlıklar olarak görülmekte.

Öncü burçların 13-19, sabit burçların 29-30, değişken burçların 0-3 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

İlişkilerde dengesine yönelik konular ve mantaliteniz, hayata bakışınız arasındaki dengeyi ilgilendiren bir dolunay süreci. Özgür ilişkiler, kişinin kendine kattığı maddi-manevi değerlerde daha özgür olabilmesi yönünde yüksek hareketlerle ilerleyebilme arzusu taşıyabilirsiniz. Fakat bu dolunayın şartları kolay ivmelenebilmeye ne yazık ki müsait gözükmemekte. Harekete geçseniz de geri dönüp, yeniden gözden geçirilmesi gereken ve adeta yeniden doğuma benzeyen, dönüştürülmesi gereken durumlara işaretçi. Farklı bir boyuta geçme hayali. Ama nasıl ? Burada doğru çözümü henüz bulamamış olabilirsiniz ki duygusal konuları ilgilendirebileceği gibi aileniz, liyakatınız, statünüz hayata bakışınızı etkileyebilecek durumlar da ilgili görünmekte. İşiniz ve hedefleriniz kadar evlilikle, varsa ortağınızla ilgili durumlar da bunlara dahil. Şartlara karşıdan bakınca sistemli, mantıksal bir düşünsel yapı oluşturmak ve o çerçevede irade koymak zaman isteyebilir. Kararlarınızı gözden, planlarınızı, varsa anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi enine boyuna tekrar gözden geçirin. Mars 12 Ocak, Merkür ise 18 Ocak’ta düze geçecek. Retrolar tamamlandıktan sonra daha rahat ilerleme fırsatı yakalayabileceksiniz. Ve 31 Ocak civarında bu dolunayın konuları yine konunuz olabilecek. Siz de çok daha akılcı çözümlerle ilerleme fırsatı yakalayabileceksiniz. Eğitim, medya, basın yayınla ilgili konularının yanı sıra seyahatler, hukuksal durumlar da gündeminizde olabilir. İşiniz, ticari faaliyetlerinizle ilgili eski anlaşmalarınızı gözden geçirebilirsiniz. Akademik işleriniz, tez ya da kitap yazımlarınız, yayıncınızla ilgili işlerinizde sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Eğitime başlamak, seminer vermek istiyorsanız bunu 18 Ocak’tan sonra yapabilirsiniz. Emlak alım-satım işlerinizle uğraşabilirsiniz. Bu dolunay, 25 Ekim’de Akrep burcunda yaşanılan Güneş tutulması ile ilişkili. O dönemde gündeminizde olan konularla ilgili yol almaya çalışırken, sözleşmeler, anlaşmalar gündeminizi doldurabilir. Kredi, vergi, borç, nafaka gibi ödemeler, miras konuları ile ilgili gelişmeler de bunlara dahil olabilir. Tutulma ile açığa çıkacak durumların size avantajlı yansıması açısından şartları çok boyutlu irdeleyerek, sistemli yol almanızı öneririm.

Yengeç dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Boğa ve yükselen Boğalar için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri, umutları

İkizler ve yükselen İkizler :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar, 

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Başak ve yükselen Başaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler,

Terazi ve yükselen Teraziler için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Kova ve yükselen Kovalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Balık ve yükselen Balıklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler,    babanın parası, ek işler,  annenin  kredi, borç, miras durumları.

Ülkemiz ve Yengeç dolunayı

2023’ün ilk dolunayında halk, yaşam kalitesi, sağlık ve refah koşulları dahil halkı ilgilendiren her konu, iç işlerimiz, uluslararası anlaşmalar, diplomasi, savaş ve barışı, müttefiklik mi değil mi sorularını ilgilendiren gelişmeler, açık düşmanlıklar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Ülke haritamızın ilerletilmiş Mars ve Merkür dereceleri üzerinde gerçekleşen dolunay, gizli düşmanlıkları, gizli anlaşmaları, planları görünür hale getiriyor ve ivmelendiriyor. Bu noktada güvenlik konusu yine vurgulanıyor. Patlamalara, saldırılar ve askerimizi ilgilendiren durumlar yaşanabilir. Gerek genel gerek yakın komşu ilişkilerimizdeki hassas dengenin durumu, NATO, AB gibi paktlarla, ABD, İngiltere, 15 Ocak’ı takiben İsrail  ile ilişkilerine dikkat çekebilir.

Belediyeler, belediye başkanlarını, Ekrem İmamoğlu’nu, liyakatlarını ilgilendiren gelişmeler gündem oluşturabilir. Muhalefet parti yöneticileri, mensupları, gazeteciler, düşün insanlarına yönelik gelişmelere açık bir süreç olduğu gibi para piyasaları üzerinde de etkin görünmekte. Seçim ve anayasa çalışmalarını alakadar eden konularla ilgili bilgilendirmeler Merkür retrosundan sonra gelebilir. Gelişmeler kırılganlıkları etkilemekte. Bankalar, finans kurumları, borsa ile ilgili durumlar, kredi, vergi oranlarını, borç ödemelerini ilgilendiren gelişmelerin yanı sıra şirketlerin stratejik ortaklıkları ve rekabet piyasalarında kırılgan durumlar yaşanabilir. Bazı kararların duyurulması gecikebileceği gibi bazılarının revize edilmesi ya da geri dönüşler, sıkışıklığı çözebilecek gibi durmuyor.  Muhalefetin içindeki iletişim, anlaşma problemleri daha belirginleşebilir.

7 Ocak’ta meydana gelecek dolunay, 25 Ekim’de Akrep burcunda yaşanan Güneş tutulmasıyla ilişkili. O dönemin etkileri açığa çıkıyor ki bu gerek finansal gerek hukuksal gerek yönetimi ilgilendiren gelişmelerle alakalı. Ve bu dönemde atılacak adımların etkileri, 20 Nisan’da Koç burcunda meydana gelecek Güneş tutulması ile iyice belirginleşecek.

Yukarıda Yengeç burcunda gerçekleşecek dolunayın, ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

ASTROLOJİK AÇIDAN 2023

Güzellikleriyle, zorluklarıyla bir yılı geride bırakıp, yeni bir yıla geçmenin heyecanını taşıyoruz. Burada hemen bana 2023, 2022’den daha kolay mı olacak dediğinizi duyar gibiyim. Maalesef pek öyle olmayacak. Gelin biraz göz gezdirelim!

Öncelikle 2023 yılına 12 Ocak’a kadar sürecek olan Mars ve 18 Ocak’a kadar sürecek olan Merkür retrolarıyla giriyoruz. İletişim, anlaşma, sözleşme yapmak ve ilerleyebilmek için zor süreç devam ediyor. Epeydir iki ileri bir geri modunda yapıp, yapıp zaten geri düşüyorduk. Her iki gezegenin de retrodan çıkması, işleri daha akıcı hale getirecektir. Fakat şunu da hatırlatmalıyım ki Mars’ın out of bounds ya da exdec dediğimiz konumda olduğunu ve girişimlerin, mücadelelerin oldukça yüksek oktavlı geliştiğini yazmıştım. Bu durum 5 Mayıs’a kadar devam edecek. Sonrası Mars daha normale dönse de bu sefer de Venüs’ün, Mars’ın bayrağını devir aldığını gözlemleyeceğiz ki Venüs, diplomasi, denge, para ile de alakalıdır. Ülkemiz haritasında hem Güneş’imizin de içinde bulunduğu 5 ve 11.evlerimizi ilgilendirmekte. Astroloji bilmeyenler için yazarsak ; bahar ayları hem otorite, üst düzey yönetici konumunda olanları, ülkemizi, sadece hükümeti değil muhalefet kanadı yöneticilerini, mensuplarını, yine bu kanattan düşün insanlarını, gazeteci, yazar vs. yi gençleri ilgilendiren gelişmeleri, anayasa çalışmalarını, meclisi, milletvekillerini, belediyeler ve belediye başkanlarını, ülkemizin NATO, AB gibi kurumlarla igili durumları, ülke güvenliğimizi ve finans piyasalarını içiren gelişmeleri işaret etmekte. Yani gündem oldukça dolu!  

2023, yıla çift retrolu girmenin yanı sıra önemli gezegen değişimleriyle de anılacak. Pluto, 23 Mart’ta kısa bir süreliğine Kova burcuna girecek ve gelişmelerle ilgili fragmanı göreceğiz. Aslında bunu bir başka yazıda ele alacağımdan. Yine de burada dünya üzerinde halkların dirilişine, gücün otokrat, tiran yöneticilerden, halka geçişine yardımcı olacağını söyleyeyim. Şu var ki ülkelerde kendi alt yapıları doğrultusunda gelişecek şekilde sosyal demokrasinin oluşabilmesi oldukça sancılı bir süreçte şekillenecek. İnsan hakları ve eşitlik talepleriyle birlikte halk hareketleri artacak. Ülke yönetimleri, yöneticileri devrilecek, sınırlar değişecek. Bazı ülkeler radikal sağı deneyimelecek. Örneğin, İran’da Mahsa Amini’nin öldürülmesiyle başlayan olaylar şu anda olduğu konumdan daha da sertleşecek ve yakın gelecekte İran’da rejim değişikliğini görebileceğiz.

Pluto’nun bir başka etkisi de teknolojik, bilimsel konulara olacak ki onu sadece çok çeşitli alanlarda gelişim olarak değil  silahlar üzerinde de gözlemleyeceğiz. Halen dünyanın çeşitli bölgelerinde savaş devam ederken nükleer silahların kullanımı gündeme geliyor. Pluto’nun 2023’de Kova’da kısa kalacağı bu dönemde bu yönde tehditler olsa da umudum kullanılmayacağı yönünde.  Ayrıca bu süreçte bilim ve siyaset de dahil her kategoride, güçten düşme endişesi taşıyan güç odaklarının,  sahip oldukları potansiyeli daha manipülatif  kullanacaklarını göreceğiz.  Pluto’nun ülke haritamızdan geçişi ise bizler için adeta yeniden doğmak durumunda olduğumuz, zorlu bir sürecin işaretçisi. Ekonomik sistemden tutun, yaşanması beklenen doğal afetler karşısında can kaybını azaltabilmek adına tedbiri öğrenmeye kadar.

Bir başka önemli gezegen Satürn, 8 Mart’ta Balık burcuna geçiyor ve 25 Mayıs 2005’e kadar burada transit edecek. Bu süreçte sıvılardan, sulardan, denizlerden, derelerden doğabilecek sağlık ve yaşam  koşullarını etkileyen problemler yaşanabilir. Ülkelerin denizlerdeki faaliyetlerinde artış, deniz savaşları yaşanabilir ki 2026’da Neptün’ün Koç burcuna geçmesi bu durumu daha belirginleştirebilir. Bizde adalar, Kıbrıs, kıta sahanlığı sorunları olarak ortaya çıkabileceği gibi  donanmamızın daha güçlendirilmesini bekleyebiliriz. Yine bu etki 2019 yılında sizlere paylaştığım su kaynaklarımızı etkileyecek. Bu sebeple devlet eliyle su kaynaklarımızın tasarruflu yönetiminin önemi vurgulanmakta. Bir kez daha vurgulamak istiyorum ki çok yakın gelecekte su ve su kaynaklarının kullanımı dünyada silah kadar önem kazanacak. Yine bu dönem uyuşturucu sorunuyla daha farklı mücadele etmemizi, çözüm getirmemiz gerekliliğini  görebiliriz. Sağlık hizmetlerinde, ilaca erişimde sorunlar artabilir. Dünya genelinde din, spritualizm yoluyla insanları kontrol etme arzusunda olanların iştahları kabarabilir. Ülkemiz için oldukça önemli olan ve değişimin esas bu tarihler civarı ve sonrası gerçekleşmeye başlayacağını işaret eden, 28 Ekim’’de gerçekleşecek Boğa Ay tutulması, istiklal  mahkemeleri haritasını da tetiklemekte. Satürn’ün ülke haritasından geçişi zaman içinde yönetsel değişimleri işaret etse de şu dönemde uluslararası ilişkilerde, dış ticarette, yurtdışı ile ilişkili davaları da kapsayan konularla ilgili  gelişebilecek baskıları göstermekte.   

Jüpiter, 16 Mayıs’ta şu anda transit etmekte olduğu Koç’tan, Boğa burcuna geçecek. Şu anda demir-çelik, inşaat malzemeleri, cam gibi sektörlere etkisinin metaya, kıymetli madenlere, gıdaya yöneldiğini görebiliriz.  Venüs, 23 Temmuz ve 4 Eylül arasında retro hareketini yapacak. Bu süreçte 17-24 Ağustos ve 13 Eylül-21 Eylül arası Jüpiter ile de sert görünüm yaparak, gerek diplomasiyi gerekse piyasaları sarsabilir.  Bu civarlar konumunda önemli olanlarda görev değişimlerini  getirebilir.

Boğa-Akrep aksında meydana gelen tutulmalar 5 Mayıs ve 28 Ekim Ay tutulmaları şeklinde gerçekleşerek, 8 yıl ara verecek. 20 Nisan’da ve ardından da 14 Ekim’de gerçekleşecek olan Güneş tutulmaları ile artık Koç-Terazi aksına geçiş yapıyoruz. Ekonomik, ticari alanda zorlukların daha da artacağı bir yıl öngörebiliriz.

Mars’ın 12.evimizden geçişi konusunda epeydir endişelerimi dile getirmekteyim. Gizli düşmanlıkların aktif olduğu, suikastlere, saldırılara açık bir süreç.  10 Nisan ile birlikte bu enerji daha açık hale gelecek. Tansiyonun yüksek göründüğü Mayıs dahil bu dönemler oldukça öne çıkmakta. Seçim normal belirlenen 18 Haziran Pazar günü yapılsa ya da diğer bir olasılıkla 14 Mayıs’a çekilse de hükümette bir değişiklik olmayabilir. Bu değişim 2024’ü takiben gerçekleşebilir. Fakat önümüzdeki aylar beklenmedik bazı gelişmelere gebe görünmekte. Burada güvenlik ve yargıyı ilgilendiren durumlar olasıdır. Yine bu dönemde geçici sığınmacıların yanı sıra ABD’nin de faaliyetlerine dikkat edilebilir. Aslında yılın ilk yarısı oldukça yorucu. Bunların tarihlerini sosyal medya hesaplarımdan bölüm bölüm paylaşacağım. Fakat 15 Nisan-9 Mayıs, 17 Mayıs-24  Mayıs, 17-18 Haziran tarihleri arası krizlere açık görünmekte. Aynı zamanda 18 Nisan- 6 Mayıs arasında Venüs-Mars ikilisi exdec durumda olacaklar. Bu da diplomatik, hukuki, finansal, güvenlik dahil mücadele gerektiren her konunun üst oktavdan vurgulanacağını öngörebiliriz.  

Yeni yılın hepinize sağlık ve mutluluk  getirmesi dileklerimle.

Azade Öksoy

23 ARALIK OĞLAK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

23 Aralık günü saat 13:16 da Oğlak burcunun 01°32’ derecesinde yeniay meydana gelecek. Yeniayın ev sahibi Oğlak ciddiyeti,  sorumluluk anlayışı, sabrı, mantığı, düzen kurmasıyla bilinirken, gölgesinde aşırı kontrol arzusu, duygu yoksunluğu, hesapçılık, melankoli görülür. Devletle, politikacılarla, yöneticilerle, mühendislerle, bilim insanlarıyla, organizatörlerle, iş insanlarıyla, finansçılarla, hesap ve vergi uzmanlarıyla, tarihçilerle, arkeologlarla, inşaat, deri sektörü ile, kütüphanecilerle, arşivcilerle, antikacılarla, maden işçileri ve emekçilerle ilişkilidir.  Dolayısıyla yeniay sürecinde  Oğlak özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Hızlı gelişen durumlar, ardında iletişim, plan, program, duygu eksiği, empati kurmaktan uzak ve  değişime, yeniliğe direnç gösteren, menfaatlerin fazlasıyla öne çıktığı bir doğa barındırmakta.

Yükselende öncü olarak başlatan, risk alan, girişken, rekabetçi, benmerkezci, gölgesinde öfke ve kavgacılık barındıran Koç burcu bulunmakta. Bu dereceye etkisi bulunan Algenib sabit yıldızı, tutku, kibir, şiddet, utandırıcı durumlar, iftiraya maruz kalmakla ilişkilendirilir.

Güneş ve Ay ise yaratıcılığı, akıllığı ama aynı zamanda psikolojik sorunları, depresyona, intihara yatkınlığı anlatan Alnasl etkileşiminde.

Oğlak burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Oğlak yeniayında eğitimi, medya, tanıtım faaliyetlerini, yabancıları, yurtdışını ilgilendiren işler, hukuksal konular, kişinin hayat felsefesini, işini, statüsünü, hedeflerini ilgilendiren gelişmeler, ebeveynlerle ilgili durumlar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Öncü burçların 0, 4, değişken burçların 29-30, sabit burçların 13-17 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Oğlak yeniayı, her türlü ikili ilişkilerin dengesinde  ayarlamalarla birlikte, hedefe, olayın en üst boyutta görünürlüğüne, hayatınıza etkisine yönelik gelişmeleri anlatmakta. Özünde aile hayatınıza, toplumsal durumunuza ve kazanımlarınıza etki edecek şekilde yeni bir düzene yönelik gelişmeler bulunmakta. Evliliklerin, ortaklık dahil her türlü ikili ilişkilerin kökünde duran geçmişten gelen sorunlar kırılganlıkları belirginleştirebilir. Beraberinde liyakat sorunları, resmiyetin durumu ciddi biçimde ele alınabilir. Finansal konuların da dahil olabileceği bu gündemde imza atmaya yönelebileceğiniz gibi şartlar sizi yormuşsa, kırılganlıkları doyma noktasına getirmişse, bozmayı da düşünebilirsiniz. Dönem, yavaş yavaş ayakların yere basmaya başladığı dönem diyebiliriz. Daha önceleri de söylediğim gibi şu aşamada adım atmak, süregelen enerjilerden ötürü biraz zamana ihtiyaç duyabilir. Şartların geri planı, bilinçaltınızda büyüyebilir. Hukuki boyuta taşımak istediğiniz konuların hazırlığını yapabilirsiniz. Mars’ın retrodan çıkacağı 12 Ocak tarihinden sonra daha rahat hareket etmek mümkün olabileceği gibi Şubat başı ve Mart sonu gelişmeleri çok daha farklı durumda görebilirsiniz. Dürüstlüğü önde tutarak atacağınız her adım, kırılganlıklarınızı da beraberinde iyileştirmeye yönelik olacaktır. Tıpkı 8 Aralık İkizler dolunayı gibi bu yeniay da karmik durumları ve geçmişte yaşanılan kaotik etkileri bünyesinde bulundurmakta. Gerek ilişkiler gerek finansal, yapısallığınıza yönelik alacağınız her kararda kendinizi önemseyip, güvenmenizi öneririm. Eğitimle, seyahatle, yabancılarla, yurtdışını ilgilendiren konularınız varsa yeniaydan sonra yine gündeminizde olabilir. Teknik ya da sanatsal yönlerinizi kazanca çevirebilirsiniz. Duyguların geri tutulduğu bu süreçte karşınızdakilerden empati beklemeyin. Depresyona, intihara yatkınların süreci sakin ortamlarda geçirmesi faydalı olabilir.  Göz sorunlarında artış gözlemlenebilir.

Oğlak yeniayı, hem Boğa’da gerçekleşen Ay tutulmasını hem de Akrep’teki Güneş tutulmasını tetiklemekte. Dolayısıyla bu iki tutulmanın sizler için işaret ettiği konuların gündemde olacağını göreceksiniz.

Oğlak yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

İkizler ve yükselen İkizler :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.   

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Başak ve yükselen Başaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Balık ve yükselen Balıklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları

Ülkemiz ve Oğlak yeniayı

Yılın son yeniayında ordumuz, polisimiz, çalışan kesim, sendikalar,hizmet, sağlık sektörü, sgk, ülkemizin gıda stoku, küçükbaş hayvancılığımız ana konu başlıklarını oluşturacak.

Bu dönemin en önemli konusu maalesef güvenlik olmaya devam ediyor. Suikast, saldırı, terör olayları gibi durumlar, askeri konular gündeme gelebilir. Gizli düşmanlıkların aleniye dönüştüğü,  müttefik mi sorusunun cevabını düşünebiliriz. Muhalefet liderlerini, yöneticilerini, mensuplarını, akademisyen, gazeteci, yazar, düşün insanlarını ilgilendiren gelişmelerle karşılaşılabilir. Bazı zıtlaşmaların temelinde birtakım düzenlemeler, kararlar yatabilir. Oğlak yeniayındaki adımlar, sonucu şu süreçte çok açık olmasa da konumunda otorite olanlarla, statüleriyle ilgili durumları işaret etmekte.

Halk, halkın cebini ilgilendiren gelişmelerle birlikte, çalışan kesime yönelik birtakım düzenlemeler gündeme gelebilir. Global krizin yanı sıra ekonomide bizde de işlerin zorlandığını, fiyatlar ve halkın alım kapasitesi arasındaki orandan fazlasıyla görebiliriz. Bu noktada ulusal servetimizin durumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili durumlar gündem yaratabilir. Maaş artırım oranları açıklanırken gerek çalışan gerek emeklilerin oranlarının enflasyon karşısındaki yeterlilik durumu sorgulanabilir. Yabancıların oturum ve çalışma izinleri hukuki boyutta incelenebilir. Sosyal güvenlik hizmetlerine yönelik gelişmeler beklenebilir. İlaç ve hammadde sorunu gündemini koruyabilir. Pasaportlarla ilgili gelişmeler, düzenlemeler konu olabilir. Topluluklar, cemaatlerle ilgili gelişmelerin devamında yurtlarla ilgili durumlar tartışılabilir. İngiltere ve Katar ile olan bazı görüşmeler, anlaşmalarla ilgili bilgilenebiliriz. Yunanistan, Irak, 27 Aralık’ı takip eden süreçte de ABD ilişkileri dikkati çekebilir. Gündemde diplomatik, finansal ve hukuksal görüşmeler, sözleşmeler olabilir. Beşar Esad heyeti ile görüşme olasıdır. Deprem olasıdır.

Oğlak yeniayı, İkizler dolunayında alınan kararlarla, anlaşmalarla bağlantılı görünmekte. Aynı zamanda Boğa ve Akrep burçlarında meydana gelen son Güneş ve Ay tutulmalarını da hareketlendirmekte. Dolayısıyla ülkemizle ilgili etkilerinin açığa çıktığını gözlemleyebiliriz.

Yukarıda Oğlak burcunda yaşanacak olan yeniayın, ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.Azade Öksoy

2023 YILINDA BURÇLARI NELER BEKLEMEKTE

Değerli astroloji dostları, 2023’ün ana temalara göre sizlere neler getireceğini eğer biliyorsanız yükselen burçlarınıza göre okumanızı öneririm.

Koç ve yükselen Koçlar :  

Sevgili Koçlar, Jüpiter 16 Mayıs’a kadar burcunuzda transit etmeye ve harita potansiyeliniz doğrultusunda size adımlarınızda büyüme, genişleme fırsatı sunmaya devam edecek. Daha sonra Boğa burcuna geçişiyle birlikte maddi-manevi kazanımlarınıza, değerlerinize destek olmaya çalışacak. Beraberinde özgüveninizi de etkileyecek.

Satürn, 8 Mart’a kadar sizi daha izole olmaya, bilinçaltınızı baskılamaya devam edebilir. Bunu süreci daha rahat geçirebilmek için sizi rahatlatabilecek faaliyetlerle uğraşmanın yanı sıra başlamak istediğiniz bir proje varsa, onunla ilgili çalışarak, hazırlık yaparak geçirebilirsiniz. Sağlık sorunlarınız varsa tedavinizi aksatmayın. Sonrasında ise sağlık, başlayacağınız işler dahil sizinle ilgili her konuda sorumluluklarınızı hatırlatacak.

2023’de tutulmalar sizinle ilgili her konuyu, girişimlerinizi, ikili ilişkilerinizi ve kazanım alanlarınızı etkileyecek. Nisan,Mayıs ve Ekim ayları ile civarı sizler için bunlarla ilgili önemli gelişmeleri gündeminize taşıyabilir.  Kendi kaynaklarınıza güvenerek yürümeyi ihmal etmeyin.

Boğa ve yükselen Boğalar:  

Sevgili Boğalar, Jüpiter 16 Mayıs’a kadar 12.evinizde kalacak ve size bilinçaltınızdaki endişelerinizi, kontrol edemediğiniz bir yandan büyütürken diğer yandan da tolere edebileceğiniz, tedavi gerekli durumlarda destek alabileceğiniz şartları yaratmaya devam edecek. Sonrasında burcunuza geçerek, size adımlarınızda, girişimlerinizde şans sunmaya çalışıp, büyümenize katkı, popülerliğinize katkı sunacak.

Satürn, 8 Mart’a kadar işinizi, statünüzü, hedeflerinizi ilgilendiren konularda sizi baskılamaya, sorumluluklarınızı hatırlatmaya devam edecek. Sonrasında dahil olduğunuz gruplar ve organizasyonların, arkadaş topluluklarınızın içindeki sorumluluk alanlarınız farklılaşabilir. Bu konularla ilgili değişimler gelebilir. Geleceğe dönük beklentilerinizde eskisine göre daha ciddileştiğinizi fark edebilirsiniz.

2023 yılında tutulmalar, sizi, eş, ortak dahil her türlü ikili ilişkilerinizi, davalarınızı, iş ve sağlık konularınızı, kontrol etmekte zorlanabileceğiniz durumları etkilemekte. Nisan,Mayıs ve Ekim ayları ile civarı sizler için bunlarla ilgili önemli gelişmeleri gündeminize taşıyabilir.  Kendinize ve birincil derecede yakınlarınıza güvenmenizi, arada geri çekilip, bilinçaltınızı dinlendirecek faaliyetlerde bulunmanızı öneririm.

İkizler ve yükselen İkizler:  

Sevgili İkizler, Jüpiter 16 Mayıs’ta Boğa burcuna geçmeden önce işinizden kazanımlarınızı, sosyal gruplar içindeki durumunuzu ve geleceğe dönük beklentilerinizde büyüme fırsatı yaratırken, Mayıs ile birlikte geri planda sizi huzursuz eden, kontrolünüzü zorlaştıran durumlar, sağlık konuları varsa onların iyileştirilmesinde ve ertesi sene Jüpiter’in burcunuza geçeceği zamana kadar üzerinde çalışmanız gereken konularda gelişmenize destek verecektir.

Satürn, 8 Mart’a kadar yabancılarla ilgili işler, eğitim, tanıtım faaliyetleriniz, seyahatleriniz, hukuksal konularla ilgili olarak sizi baskılamaya devam edecek. Sonrasında sizin işiniz, hedefleriniz, statünüzle ilgili düzenlemeler yapmanız gerekecek. Sorumluluklarınız değişebilir. Bu durum ailevi ilişkilerinize de etki edebilir.

2023 yılında tutulmalar işinizi, sağlığınızı, kontrol etmekte zorlandığınız, bilinçdışınızı yoran olayları işaret eden konuların yanı sıra aşk hayatınız, yaratıcı yönleriniz, sosyal faaliyetleriniz ve işinizle ilgili kazanımlarınızı etkilemekte. Nisan, Mayıs ve Ekim civarında bunlarla ilgili konular gündeminizde olabilir. Sağlığınıza dikkat etmenizi, zaman zaman  içe dönerek, bilinçaltınızı rahatlatıcı çalışmalar yapmanızı öneririm.

Yengeç ve yükselen Yengeçler : 

Sevgili Yengeçler, Jüpiter 16 Mayıs’a kadar kariyer, statü evinizde size fırsatlar sunup, iş başarınıza, tanınırlığınıza katkı yapmaya devam edecek. Sonrasında ise işinizden gelen kazancınız, sosyal faaliyetlerinizde büyüme, gelişme imkanı  yakalayabilmeniz için size şans yaratmaya çalışacak.

Satürn, 8 Mart’a kadar kredi, vergi, borç, burs, nafaka, miras gibi finansal konularınızla ilgili olarak sizleri baskılarken, düzeninize yönelik ayarlamalarınızı işaret etmekte. Sonrasında ise eğitim, hukuksal, yurtdışını ilgilendiren işler, seyahatler,  medya, tanıtım faaliyetleri gibi konularda düzenlemelerinizi, sorumluluklarınızı hatırlatacak.  

2023 yılının tutulmaları sizi sosyal çevreniz, aşk hayatınız, çocuklarınız, yaratıcılığınız, işiniz, statünüz ve aileniz, ev, emlak konuları  çerçevesinde etkileyecek. Nisan, Mayıs, Ekim ayları ve civarında ilgili konularınız gündeminizde olabilir. Sosyal faaliyetlerde yer almanızı öneririm.

Aslan ve yükselen Aslan :

Sevgili Aslanlar, Jüpiter 16 Mayıs’a kadar akademik, hukuki  işleriniz, tanıtım, seyahatler, yurtdışını ilgilendiren faaliyetlerinizle ilgili alanda size büyüme, gelişme fırsatı sunmaya devam ediyor. Sonrasında ise işiniz, statünüz ve hedeflerinizle ilgili konularda fırsat yakalayabilir, başarınızı ve tanınırlığınızı arttırabilirsiniz.

Satürn, 8 Mart’a evlilik, ortaklık, davalar, danışmanlıklarla ilgili konularda sizlerin yapılandırmalarınızı tamamlamanızı beklemekte. Sonrası kredi, borç, vergi, nafaka, miras gibi konularda size sorumluluklarınızı hatırlatarak, baskılayarak süregelen koşullarınızla ilgili gereken düzenlemelerinizi yapmanız isteyecek.

2023 yılının tutulmaları sizi işiniz, statünüz, ailevi konularınız, yer değişimleriniz, ev, emlak, arsa alım-satımı, ticari, eğitim faaliyetleri, yurtdışını ilgilendiren konular ve kardeşler, akrabalarla ilgili konularınız çerçevesinde etkilemekte. Nisan, Mayıs ve Ekim ayları ile civarı gündeminizi doldurabilir. Hedeflerinizi, işinizi ve statünüzü önememenizi, kendinizi daha görünür kılmanızı öneririm.

Başak ve yükselen Başaklar:

Sevgili Başaklar, Jüpiter 16 Mayıs’a kadar  kredi, borç, vergi, nafaka, miras gibi konularınızda size büyüme, gelişme fırsatı sunmaya devam ediyor. Sonrasında eğitim, hukuk, yurtdışını ilgilendiren işler, seyahatler, eğitim, tanıtım, ticari faaliyetlerde şansınızı arttırmaya çalışacak.

Satürn, 8 Mart’a kadar sağlığınız, günlük yaşamınız, evcil hayvanlarınız, işinizle ilgili olarak sizi sınırlamaya, sorumluluklarınızı hatırlatmaya devam edecek. Ardından evlilik, ortaklık dahil her türlü ikili ilişkide, davalarla ilgili durumlarınızda üzerinizde baskıyı ve konularınıza yeni bir düzen getirme gerekliliğini hissettirecek.

2023’de tutulmalar sizi eğitim, hukuksal, yurtdışını ilgilendiren işler, basın-yayın, ticari faaliyetler, kardeşler, akrabalar, kredi, vergi, borç, alacak, nafaka, miras gibi ödemeler dengenizi, finansal durumunuzu ilgilendiren işlerde etkilemekte. Nisan, Mayıs, Ekim ayları ve civarı, gündeminizde olabilirler. Dışarıdan gelebilecek finansal destekte fırsat yakalayabilirsiniz. Mesleğinize de katkı yapabilecek üst eğitimler varsa, yönelmenizi öneririm.

Terazi ve yükselen Teraziler :

Sevgili Teraziler, Jüpiter 16 Mayıs’a kadar evlilik, ortaklık dahil her türlü ikili ilişkilerde, davalarda, danışmanlıklarda sizlere gelişme, büyüme fırsatı sunuyor. Sonrasında ise kredi, vergi, borç, burs, nafaka, miras gibi ödemeler dengenizi etkileyen konularda şansınızı arttırmanıza destek verecek.

Satürn, 8 Mart’a kadar aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konularınız ve yaratıcı yönlerinizi sergilemenize olanak veren faaliyetlerinizde sizi disipline etmeye devam ediyor. Ardından günlük hayatınızın temposunu, işinizi ve sağlığınızı etkileyen konularda var olan düzeninizde gerekli değişimleri yapmak adına sorumluluklarınızı hatırlatacak.

2023 yılında tutulmalar kredi, vergi, nafaka, burs, miras gibi kazanımlarınızı, borç-alacak dengenizi, eş, ortak dahil tüm ikili ilişkilerinizi, davalarınızı, başladığınız işleri ilgilendirmekte. Nisan, Mayıs, Ekim ayları ve civarında, bunlarla ilgili gelişmeler gündeminizde olabilir. Dışarıdan gelebilecek kaynaklar, davalar konusunda avantajlı olabilirsiniz. İşbirliklerini önemsemenizi öneririm.

Akrep ve yükselen Akrepler :

Sevgili Akrepler, Jüpiter 16 Mayıs tarihine kadar günlük işleriniz, birlikte çalıştıklarınız, sağlığınız ve evcil hayvanlarınızla ilgili alanda sizi büyüme, gelişme fırsatı sunmaya devam ediyor. Ardından eşiniz, ortağınız, her türlü ikili ilişkiniz, evlilik dahil konularda, davalarda, danışmanlıklarda genişleme şansı yaratabilirsiniz.

8 Mart’a kadar ev, emlak işleri, ailenizle ilgili konularda sizleri disipline eden Satürn, bu tarihten sonra çocuklarınızı, aşk hayatınızı, yaratıcı faaliyetlerinizi ilgilendiren durumlarla ilgili test edecek. Sizden gerekli sorumlulukları almanızı isteyecek.

2023 yılında tutulmalar sizi ilgilendiren her konu, yeni başlangıçlarınız, evlilik, ortaklık dahil ikili ilişkileriniz, davalarınız, sağlığınız, günlük temponuz ve birlikte çalıştıklarınızla ilgili etkilemekte. İş birliklerini önemsemenizi, sağlığınıza dikkat etmenizi öneririm.

Yay ve yükselen Yaylar :

Sevgili Yaylar, Jüpiter 16 Mayıs’a Boğa burcuna geçenek kadar çocuklarınızla, aşk hayatınızla, yaratıcı yönlerinizi ortaya koyduğunuz, hayattan zevk almanıza yardımcı olabilecek konularda size fırsatları sunmaya devam ediyor. Sonrasında sağlığınızı, günlük temponuzu, birlikte çalıştıklarınızı ve evcil hayvanlarınızı ilgilendiren konularda size gelişme, genişleme şansı yaratabilirsiniz.

Satürn, 8 Mart’a kadar kardeşler, yakın akrabalar, eğitim, yazım, çizim, medya, ticari faaliyetler gibi alanlarda sizin sorumluluk alarak, şartlarınıza gereken düzenlemeleri yapmanızı istiyor. Sonrasında ev, aile , emlak, yer değişimi gibi işlerle uğraşmanızı, bu alanlarda disipline olmanızı bekleyecek.

2023’de tutulmalar sizi sağlığınız, bilinçaltınızı yorabilecek durumlar, iş ortamınız, günlük hayat düzeniniz, evcil hayvanlarınız, çocuklar, aşk hayatınız ve yaratıcı yönlerinizi kullanabileceğiniz konularda etkilemekte. Sağlığınızı önemserken, günlük hayatınızın temposu ve iş ortamınızla birlikte, hayattan daha fazla keyif almanıza katkı yapabilecek uğraşların içinde olmanızı öneririm.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar:

Sevgili Oğlaklar, 16 Mayıs’a kadar ailenizi, ev, emlak, arsa gibi konularınızı etkileyen alanda kalacak olan Jüpiter, size bu konularda fırsatlar yaratmaya devam edebilir. Sonrasında çocuklarınız, aşk hayatınız ve yaratıcı yönlerinizi geliştirip, büyütmeniz için şans verebilir.

 Satürn, 8 Mart’a kadar maddi-manevi kazanımlarınıza, değer yaratabilmenize yönelik alanda sizi sınırlandırarak, disiplin altında tutmaya devam ediyor. Sonrasında kardeşler, yakın akrabalar, komşular, ticaret, eğitim, yazım-çizim, internet işleri gibi konularda sorumluluk almanızı ve süregelen şartlarınızı düzenlemenizi işaret edecek.

2023 yılının tutulmaları sizi çocuklarınız, aşk hayatınız, yaratıcı yönleriniz, arkadaşlarınız, sosyal faaliyetleriniz, işiniz ve aileniz, ev, emlak gibi konularda etkilemekte. Yüzünüzü biraz daha çocuklarınıza, evinize, ailenize, hayattan keyif alabileceğiniz faaliyetlere dönmenizi öneririm.

Kova ve yükselen Kovalar:

Sevgili Kovalar, Jüpiter 16 Mayıs’a kadar kardeşler, yakın akrabalar, eğitim, yazım-çizim, internet, iletişim, ticaret, seyahat ile ilgili konularınızda size bolluk, genişleme fırsatları vermeye çalışıyor. Sonrasında eviniz, aileniz, emlak, arsa alım-satımı gibi konularda şans vermeye çalışacak.

8 Mart gününe kadar Satürn, yeni adımlarınız ve sağlığınız dahil sizinle ilgili her konuda baskısını hissettirmeye ve sizi disiplin altında tutmaya devam edecek. Sonrasında maddi-manevi kaynak, değer yaratımınızla, finansal durumunuzla ilgili sorumluluklarınızı vurgulayarak, süregelen şartlarınıza ait daha sistemli olunmasını işaret edecek.

2023 yılında tutulmalar sizi işiniz, toplumsal statünüz, akademik kariyeriniz, yurtdışını ilgilendiren konularda, eviniz, aileniz ve emlak, arsa alım-satımı, yer değişiklikleri gibi durumları, kardeş, yakın akraba ilişkilerini, eğitim, iletişim, yazım-çizim, internet, ticari faaliyetleriniz, seyahatleriniz ile ilgili durumlarda etkileyecek. Ev ve aile konularında, kardeşleriniz ve yakınlarınızla ilişkilerde, uzakta değil yakında daha şanslı olabilirsiniz.

Balık ve yükselen Balıklar :

Sevgili Balıklar, Jüpiter 16 Mayıs’a kadar maddi-manevi değerlerinizi, finansal kazanımlarınızı ilgilendiren konularda size fırsatlar yaratmaya devam edecek. Daha sonrasında kardeşler ve yakınlarınızla ilişkilerinizde, eğitim, iletişim, yazım-çizim, internet, ticaret, seyahatlerle ilgili faaliyetlerinizde size şans sunmaya çalışacak.

8 Mart’a kadar Satürn sizi biraz depresif, endişeli, kıstırılmışlık duygusuyla baskılayabilir. Şartları kontrol etmekte zorlandığınızı hissettirebilir. Sonrasında ise sizi, adımlarınızı disipline etmeye, kendinizle, yeni başlangıçlarınızla ilgili sorumluluk almanızı işaret edecek. Sağlığınıza özen göstermeyi ihmal etmeyin.

2023 yılında tutulmalar sizi eğitimle, hukuki konularla, ticari faaliyetlerle, seyahatlerle,  kardeşlerle, akrabalarınızla ilgili işlerinizde  etkilemekte. Kardeşlerinizle, yakınlarınızla ilişkilerinizde daha rahat edebilirsiniz.

Yeni yılın hepinize sağlık, mutluluk ve arzuladıklarınızı getirmesi dileğimle.

Azade Öksoy

8 ARALIK İKİZLER BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

8 Aralık günü saat 07:07’de İkizler burcunun 16°01’ derecesinde dolunay meydana gelecek. Dolunayın ev sahibi İkizler, iletişim odaklı, meraklı, entelektüel ve değişkendir. Strese, dağılmaya açıktır. Basın yayın,  bilişim, iletişim, ulaşım, taşımacılık, posta dağıtım sektörleri, reklamcılar, yazarlar, kütüphaneciler, muhasebecilerle de ilgilidir. Dolayısıyla dolunay sürecinde İkizler özellikleri ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz. 

Değişken şartlar altında yol alırken, aktivasyonu, hamlesi ve iletişimi, plan, programı bol süreçte  empati kurabilmek, şartlara uyum sağlayabilmek ve elle tutulur, tatminkar sonuç elde etmek kolay görünmemekte.

Yükselende geçen yeniaya ev sahipliği yapan, büyümeyle, gelişmeyle, adalet ve bilgiyle alakalı Yay burcu bulunmakta.  Bu dereceye Kornephoros ve Acrab sabit yıldızlarının etkisi bulunmakta. Kornephoros, bir amaca odaklanmak, beraberinde tehlikeli tutumları anlatır. Acrab ise acımasızlık, kötü yürekli tavırlar, suçla ilişkilidir.

Güneş, tıpkı Acrab gibi merhametsizlikle ilişkili olan Grafias, Ay ise eğitimle, akademisyenlerle, bilgiyi, bakış açısını geliştirmekle ilgili olan Rigel sait yıldızı ile kavuşumda.

İkizler burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

İkizler dolunayında evlilikler, ortaklıklar, her türlü ikili ilişkiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, sağlık, karakteri, fiziksel durumu  etkileyen gelişmeler, dışavurumunuz gibi kendinizi ilgilendiren her konu, yeni başlangıçlarınız, en yakınlarınız ana başlıklarınızı oluşturacak.

Değişken burçların 13-19, sabit burçları 0-3 ve öncü burçların son derecesinde gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

İkizler dolunayı, karşılıklı ilişkilerin iletişim, araştırma, görüşme, anlaşma, hukuki boyutta durum değerlendirmesini, geçmişte atılmış adımların farklı perspektiften değerlendirilmesi ile ilgili gelişmeleri işaret etmekte. Mantık ve sistem çerçevesinde, istikrar düşüncesi hakim olacak. fırsat yakalamak isterken bazıları  geçmişte  engel oluşturan  durumları aşarken bazıları takılacak.  Şartlar uç noktalara kayabilir. Arzular, duygular, düşünceler ve hamleler üst oktavda uçuşup, beklenmedik gelişmelerle hemen herkesin gündemine oturabilir. Hedef odaklı hareketlenmelerin olduğu, bilinçdışının rekabete, arkadan iş çevirmelerin aleniye dönüştüğü bu süreçte zıtlaşmalar yaşanabilir. Dolunayda adımlar, 24 Kasım’da yaşadığımız yeniayla bağlantılı. O dönemde başladığınız işlerinizi ele alarak, hedefinize ulaşmaya çabalayacaksınız. Ama tabii ki Mars retrosu, bu hamlelerin getirisinin aşama aşama geleceğini, zaman zaman yeniden düzenleyici adımların gerekliliğini göstermekte. Evlilikle, ortağınızla işleriniz, danışmanlıklar, davalar sizi uğraştırabilir. Gerek ilişkiler gerek para konuları ve tabii ki kendinize maddi manevi yatırımlarınız önem kazanacak. Bu anlamda özgürlüğünüzü hissetmekte, göstermekte zorlanabilirsiniz. Dipte yatan kırılganlıklar, kırıla kırıla doğru yol bulmayı öğrendikçe iyileşip, büyümeye katkı yapacaklar.  Kadersel dönüşümler sert bir şekilde gerçekleşiyor. Fakat ne yaşanırsa yaşansın, şartlarım sarsılıyor, düzenim bozuluyor dediğimiz nokta, gitmemiz gereken yer aslında. Yaratıcılığınızı çok daha atak ifade etmek isterken, bir şeyler adımlarınızı geri çekiyor gibi hissedebilirsiniz. Bu da duygusal olarak daha stres yüklenmeye sebep olabilir. Karşınızdakilerle ilişkilerinizde olabildiğince sakin yürümeye çalışın. Soğukkanlı olun. Her konuda değer kavramını abartmadan kurmaya ve bunu ilişkilerinize aktarmaya çalışın. Ortak kazanımlarla ilgili durumlarda geçmişte olmayan işlerin üzerine gidebilirsiniz. Ama yeni konular varsa, onlarla ilgili aksama çıkabileceğini göz önünde bulundurun. Bu dolunay hem 8 Kasım’daki Boğa Ay tutulmasını hem de 25 Ekim’deki Akrep Güneş tutulmasını tetiklemekte. O dönemlerde aldığınız kararlar, anlaşmalar, sözleşmeler, girişimleriniz, ilişkileriniz, finansal konularınız… hareketlenebilir. Durum değerlendirmesinin yanı sıra herkes haritasına göre payını bir miktar yaşıyabilir. Geçmişteki kaotik durumlar, karmik bağlantılarla gündeminizi oluşturabilir.

İkizler dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Boğa ve yükselen Boğalar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

İkizler ve yükselen İkizler :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçla

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları. 

Başak ve yükselen Başaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.  

Yay ve yükselen Yaylar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Kova ve yükselen Kovalar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Ülkemiz ve İkizler dolunayı

8 Aralık’ta İkizler burcunda meydana gelecek olan dolunayda gizli işler, düşmanlıklar, kontrolü zor olabilecek durumlar, kayıplar, suikast, uyuşturucu konuları, hapishaneleri, hastaneleri, sağlık sektörünü, kütüphaneleri, sosyal sorumluluk kapsamındaki işleri ve yerleri , sendikaları ilgilendiren gelişmeler, grevler, ordumuz, polisimiz, sağlık sektörü, çalışan kesim, hayvancılığımız, gıda stoğumuz ve çiftçilerimiz ana konu başlıklarını oluşturacak.

Ülkemiz açısından sert bir dolunay. Güvenlik açısından oldukça dikkat edilmesi gereken bir süreci işaret etmekte. Patlamalar, terör saldırıları, ülke içi huzuru bozabilecek durumlar yaşanabilir. Ordumuz ve polisimiz ile ilgili gelişmeler dikkati çekebilir. Operasyonlar olasıdır.  ABD, İngiltere, İsrail, İşid  ve Taliban’la ilgili gelişmeler gündem yaratabilir. Hükümet, üst düzey yöneticiler, bakanlar, generaller, akademisyenlerle ilgili konular beklenebilir. Muhalefet ve iktidar arasında çekişmeli bir tarz gözlemlenebilir. Gıda, ilaç, hammadde,  Kızılay, sağlık, sosyal hizmetlerle ilgili konular, maaş artış oranları ile ilgili görüşmeler dikkati çekebilir. Sendikalar, çalışanların özlük hakları, grevler yine bu süreçte konu olabilir. Deniz ve havayolları ile ilgili sorunlar, kazalar mümkündür. Gıda stokumuzun, tarım ve hayvancılığımızın durumu masaya yatırılabilir. Tahıl koridoru ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. İletişim, ulaşım, basın yayın, eğitim ile ilgili kararlar alınabilir. Deprem olasıdır.

8 Aralık İkizler dolunayı, ülkemiz açısından da 25 Ekim ve 8 Kasım tarihlerinde yaşadığımız Güneş ve Ay tutulmalarının etkilerini hareketlendirmekte. Dolayısıyla tutulmaların işaret ettiği konular da ülkemiz gündemine yansıyabilir.

Yukarıda İkizler burcunda yaşanacak olan dolunayın, ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

24 KASIM YAY BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

24 Kasım günü saat 01:57’de Yay burcunun 01°37’ derecesinde yeniay meydana gelecek. Yeniaya ev sahipliği yapacak olan Yay, büyüme ve gelişmeye, bilgiye, etik ve adalete odaklı olmasıyla bilinir. Uç noktalarda abartı, olumlu özelliklerin olumsuza çevrilmesi, dağılma görülebilir. Yabancılar, uluslararası işlerle ilgili çalışanlar, hukukçular, akademisyenler, diplomatlar, bilim insanları, din adamları, medya,  yayıncılar, reklamcılar, finansörler, bankacılar, sigortacılar, dil bilimciler, turizmciler, rehberler ile ilgilidir.  Dolayısıyla yeniay sürecinde Yay özelliklerinin yanında, bu gruplarla ilgili gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Tutarsız, kararsız şartlar eşliğinde bir sürecin içinde yol alınacak. Burada her ne kadar ivmelenilse, rekabete, mücadeleye girilse de dağılmaya açıklık oldukça fazla. Aşırılıklarla birlikte acımasızlık ve saldırgan tutumlar, güvensizlik  gelişebilir.

Yükselende mantıklı, titiz, detaycı, gerginliğe açık Başak burcu bulunmakta. Bu dereceye etki eden Denebola sabit yıldızı, dünyayı farklı gözle görmek, kural tanımazlık ve uzlaşıdan uzak olmakla ilgilidir.

Güneş ve Ay ise Toliman ile Kornephoros yıldızlarıyla etkileşimde. Toliman, Kibarlık, saygınlıkla birlikte kargaşayı, isyanı, stresi anlatır. Kornephoros ise amaca, hedefe sıkıca odaklanmak, güçlü ve tehlikeli tutkularla ilişkilendirilir.

Yay burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Yay yeniayında kişinin ya da olayın mantığını, düşünce şeklini etkileyecek durumların yanı sıra kardeşler, yakın akrabalar, komşularla ilgili konular, eğitim, ticaret işleri, kısa yollar, çocukların kazanımları ve organizasyonlar içindeki faaliyetleri ana başlıkları oluşturacak.

Değişken burçların 0-4, sabit burçların 28-30, öncü burçların 14-18 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Yay yeniayı, haritanızda sizi ilgilendiren konu ne ise onunla ilgili yeni bir başlangıca ya da farklı bir evreye geçişi anlatıyor. Mantık yapımıza, düşünce sistemimize etki ederken, hayatı daha özgür, genişlemeci bakışla ele alabilir ve bunun hayat felsefemiz üzerindeki etkilerini gözlemleyebiliriz. Daha sevgiye, arzularına odaklı olunabilir. Bunu daha özgür bir ruhla gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Eğitimle ilgili işler, seyahatler  ve iletişim konuları öne çıkabilir. Yabancıları, yurtdışını, akademik işleri ilgilendiren durumlarla uğraşabilirsiniz. Kitap yazımı, basımı, derslere, seminerlere katılmak, tanıtım faaliyetleriniz, sosyal medya işleriniz gündeminizi meşgul edebilir. Yeniayda uğraştığınız konular karşınızdaki kişilere, ikili ilişkilerinize bağlı görünmekte. Bazı aydınlanmamış, yeterince net olmayan durumlara dikkat ederek, istenmeyen girişimlere adım atmanızı öneririm. Mart ayının  başı ile birlikte bu durumlarla tekrardan uğraşmanız gerekebilir. Finansal, hukuksal konularla ilgili işleriniz varsa bunlarla ilgili girişimlerinizde bazı ayarlamalar yapmanız ve orada da Mars’ın retrosunu bitirmesinden, Ocak ayının ikinci yarısından sonra daha rahat adımlar atabilirsiniz. Bu süreçte ikili ilişkilerinize yansımış muğlak, şaibeli olduğunu düşündüğünüz, şeffaflığını yitirmiş durumlar varsa geri çekilip, araştırmasını yapın. Yediğinize, içtiğinize, kullandığınız ilaç vs.nin son kullanım tarihlerine, zehirlenmelere dikkat edin lütfen. Kayıp, düşmemeye, sakatlıklara, güvenliğinize önem göstermenizi öneririm. Yeniay, 8 Kasım’da yaşadığımız Ay tutulmasını da hareketlendirmekte. Finansal, ilişki bazında, değer yaratımınızla ilgili kararlar, sözleşmeler sizin dışınızda gelişecek güçlü koşullarla şekilleniyor ve sosyal konumunuzu, finansal kapasitenizi etkileyecek şekilde birtakım düzenlemeleri anlatıyor. Bunlarla ilgili sonuca götürecek aşama aşama hamleleriniz olabilir. Duygusal konularda ve kazanım yaratma adına arzularda, kararlarda takıntıdan , kıskançlıktan uzak durmakta fayda var. Hayaller uğruna, intikam için denge bozacak  ataklarla harekete geçmek yerine, doğru zamanda hareketin önemini hatırlayın .

Yay yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Başak ve yükselen Başaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri, umutları.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Kova ve yükselen Kovalar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları

Balık ve yükselen Balıklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Ülkemiz ve Yay yeniayı

24 Kasım’da Yay burcunda meydana gelecek yeniayda hizmet sektörüyle ilgili konular, sağlık sektörü, sosyal sigorta hizmetleri, sendikalar, ordu ve  polisle ilgili gelişmeler, yiyecek stoğumuz, çiftçilerimiz, küçükbaş hayvancılığımız ana başlıkları oluşturacak.

Ülkemizin ilerletilmiş Neptün’ü üzerinde gerçekleşecek olan yeniay, gelişmeleri hükümetle, üst kademe yöneticilerle ilişkilendirirken, bir yandan uluslar arası ilişkilerde etkisi zamanla netleşecek dönüşümleri de işaret etmekte. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşadığımız terör saldırısında çok canımız yandı. Bir kez daha hepimize çok geçmiş olsun. Fakat bir gerçeklik var ki  Mars’ın ülkemiz haritasındaki riskli konumu. Bu noktada maalesef  güvenlik konusu bizim için uzunca bir süre önem teşkil edecek.  Terör, saldırılar, kapalı kapılar ardında çevrilen işler, uyuşturucu ve suikast konuları, yangın, patlama, sıvı, su, gaz, petrokimya türevi maddelerden kaynaklı problemler ne yazık ki gündem olmaya devam edebilir. Çalışanları, hizmet sektörünü ilgilendiren birtakım kararlar alınabilir. Çalışma koşulları, özlük hakları, sendikalar ve grevler konu olabilir. Yeni yıla yönelik maaşlara yansıması beklenilen oranlar üzerinde uzlaşı yakalamak zorlayabilir. Sağlık sektörü ve sgk ile ilgili konular gündemimizi oluşturabilir. Bazı ilaçların bulunamaması, hammadde tedariki ile  ilgili son durum tartışılabilir. Tahıl koridoru anlaşması uzatıldı. Bunun yanı sıra  gıda stokumuz, tarım ve hayvancılığımız, çiftçilerimiz, üretim kapasitemizin durumu bu yeniayda öne çıkabilecek bir başka konu. Sahte içki, zehirlenmeler konusuna bu süreçte de dikkat etmekte fayda olabilir. Yay yeniayında bir diğer gelişme de hükümet ve muhalefet arası ilişki dengesi. 8 Aralık’ta meydana gelecek dolunayda, olayın niteliğine göre güç dengesinden kaynaklı geri adımlar, geçmişte atılmış adımları gözden geçirmeler gözlemlenebilir. Diplomasinin dili biraz daha sert, uzlaşmasız hale gelebilir. Ocak ayının ikinci yarısından sonraki süreçte, bir yol ayrımını düşündürebilecek adımlar ivmelenebilir.

Yukarıda Yay burcunda yaşanacak olan yeniayın, ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

8 KASIM BOĞA BURCUNDA AY TUTULMASI

Genel anlamıyla Boğa Ay tutulması

8 Kasım günü saat 14:02 de Boğa burcunun  16°00’derecesinde, Ay’ın Güneş’i tamamen kapatmasıyla tam Ay tutulması gerçekleşecek. Tutulma Asya, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika’nın çoğunluğu ve Avrupa’nın kuzey ve doğu bölgelerinden gözlemlenecek.

Boğa burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması 136 numaralı Saros serisine ait. Bu serinin ilk tutulması 13 Nisan 1680 yılında meydana gelmiş. Sonuncusu ile 1 Haziran 2960’da olacak. Seriye ait son tutulmayı 28 Ekim 2004 yılında deneyimlemişiz.

Seriyi göz ardı ederek Boğa burcunun 16° si yakınlarına baktığımızda  9 Kasım 2003 ve 8 Kasım 1984 tarihleri dikkati çekmekte. 2003 yılının tutulma civarı tarihlerine baktığımızda, dünyada İlham Aliyev’in Azerbaycan devlet başkanı olması, Haydar Aliyev’in ölümü, Saddam Hüseyin’in yakalanması, İran’ın Kirman Eyaleti’nde meydana gelen 6.6 lık depremde 20000 kişinin ölmesi, protestolar karşısında Gürcistan’da Eduard Şevardnadze’nin istifası ve Miheil Saakaşvili’nin devlet başkanı olması, Mısır’a ait yolcu uçağının düşmesi sonucu 148 kişinin ölmesi, Hamid Karzai’nin yeni Afgan anayasasını imzalaması, Suudi Arabistan’da Hac’daki izdihamda 289 hacının ölümü, Facebook’un kurulması, İran Nişabur’da yük treninde meydana gelen patlama sonucu 295 kişinin ölümü, Belçika’da yabancılara belediye seçimlerinde oy kullanım hakkı tanınması, Kuzey Kore’de tren kazasında 150 kişinin ölümü ve cep telefonlarının yasaklanması öne çıkmakta.

Ülkemizde ise İstanbul’da Neve Şalom ve Beth İsrail Sinagogları, HSBS Genel Müdürlüğü, Beyoğlu’ndaki İngiliz Konsolosluğu saldırıları, Ankara Modern Çarşı yangını, Necmettin Erbakan’a özel belgede sahtecilikte 2 yıl 4 ay hapis cezasının onanması, Türk Telekom’um ADSL kullanımı hizmetine başlaması, Kadın Milli voleybolcuların tarihte ilk kez Avrupa 2.si olması, Konya’da Zümrüt Apartmanı’nın çökmesiyle 92 kişinin ölümü, Fatih Akın’ın Duvara Karşı filmi ile Altın Ayı kazanması, Karadon maden ocağında grizu patlaması sonucu 5 madencimizin ölmesi, Kıbrıs’ta referandum, bizde ise yerel seçimlerin yapılması, Ahmet Necdet Sezer’in Anayasa değişikliğini onaylayarak DGM’leri kaldırması dikkati çekmekte.

Sizler de bu tarihler civarına geri dönüp, yaşadıklarınızdan günümüze benzerlikler varsa, çıkarımlarda bulunabilirsiniz.

Altı ay gibi bir süreci etkileyecek olan yılın son tutulmasına Boğa burcu ev sahipliği yapmakta. Bu burç sahip olduklarına sıkı bağlılığıyla, maddi-manevi kazanımlara, dünyevi değerlere verdiği önemle ilgilidir. Değişime direnç gösterirken, tehlike baş gösterdiğinde büyük öfkeyle tepki verir. Kadınlara yönelik çalışanlar, diplomatlar, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler,  tasarımcılar, galericiler, mücevherciler, kumaşçılar, terziler, modacılar, güzellik merkezleri, kuaförler, parfümericiler ve finansçılarla ilişkilidir. Dolayısıyla tutulma sürecinde Boğa özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait  gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Tutulma sürecinde şartlar değişime direnç gösterir nitelikte olduğundan, olayların gelişimi zamana yayılacak. Bol iletişim kurulsa, plan, program yapılsa da değişken şartlar karşısında risk almadan, durumu görmeye, koşullara uyum sağlanmaya çalışılacak.

Boğa burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulmasının yükseleninde bilim ve teknolojiyle, devrimlerle, özgürlüklerle, isyanlarla alakalı, öngörülmez, sıra dışı tutumlu, entelektüel Kova burcunu görmekteyiz. Yükselen derecesinde karakterinin etkileyiciliği, naifliği, çekingenliği ya da tersine aşırı güvenle ilgili olan Sualocin sabit yıldızını görmekteyiz.

Tutulma sürecinde Ay, kolektife açıklık, toplum için bir şey yapmak, başarmak ya da onların kurbanı olmak, huzursuzluk, servet kaybıyla ilişkilendirilen Menkar ile etkileşimde. Güneş ise Zuben Elgenubi ile beraberliğiyle doğasına istismar edilme, kayıp, hırsızlık, yolsuzluk, intikam, saldırganlık, yıkım özelliklerini katmakta.

Boğa burcunda Ay tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Boğa burcundaki Ay tutulmasında eğitim, yazım, çizim, tanıtım, iletişim gibi işleri içeren konular, ticari faaliyetler, irili ufaklı yollar, yabancılarla, yurtdışıyla, hukuki konularla ilgili işler, kardeşlerle, yakın, uzak akrabalarla içeren ve beraberinde düşünce yapısına, hayat felsefesine etki eden gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte.

Sabit burçları  12-20 , öncü burçların 0-3, değişken burçların 29-30 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar Boğa burcunda gerçekleşecek Ay tutulmasından öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Boğa burcunda gerçekleşecek Ay tutulması, kişinin ya da şartların düşünce yapısına, hayat felsefesine etkileyecek şekilde gelişmeleri içermekte. Girişimler, tutulma ile şekillenirken, karşılıklı ilişkilerin dengesini ilgilendiren durumlar önem kazanacak ki bu uzak, yakın akrabalarınızı, kardeşlerinizi, komşularınızı, arkadaş çevrenizi ilgilendirebilir. Sistemli, istikrarlı gelişmek için sorumluluk almak, sınırlarınızı çizmek için adımlar atılabilir. Bu süreçte atılacak adımlar kalıcılığa destek verse de girişiminizi tek kerede bitirmek mümkün olmayabilir. Kontrol edilmesi oldukça zor durumlar karşısında geri adımlar atmak ve durumu derin değerlendirdikten sonra yapılan ayarlamalarla, aşama aşama ilerleyebilirsiniz. Geçmişte başlamış olduğunuz, efor harcadığınız işlere geri dönebilirsiniz. Bu süreçte başlanılmış konular varsa sizi Şubat hatta Mart ayının ortasından sonrasına götürebilir. Unutmamak gerekir ki kararlı ve sistemli, değişime dönük girişimler göreceğiz. Ve büyümeye, gelişmeye, sizi farklı bir aşamaya geçirecek durumlar da beraberinde gelecek. Yeter ki konunuzla ilgili olarak geri planda güçlü hazırlıklarınız olsun. Yürümeyen ilişkisi olanlar, dış faktörlerin de etkisiyle ilişkilerindeki bozulmayı sorgulayarak, resmiyete dökülmeye fırsat vermeden sonlandırarak, kendine yeni bir düzen kurabilir. Ticari faaliyetlerde bulunuyorsanız kredi, vergi, sigorta gibi ödemelerinize dikkat edilmesi gereken bir süreç. Kardeşlerle, yakın akrabalarınızla daha önceden başlamış olan ve ailevi konuları içeren bürokratik işlemleriniz varsa, onları sonuçlandırma yoluna gidebilirsiniz. Eğitim konularına yönelebilirsiniz. Kalp damar, tansiyon sorunu olanlar için dikkat edilmesi gereken bir dönem. Kemiklerle ilgili bacak ve boğaz bölgesi hastalıkları da bu süreçte dikkati çekebilir. Zehirlenmelere, yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Strese, bilinçaltını zorlayıcı etkilere açık bir tutulma bu. O yüzden sizi rahatlattığını düşündüğünüz hangi uğraşınız varsa, ona yönelmenizi öneririm. Çocuklarınızın sosyal çevrelerini, işlerinden kazanımlarını ilgilendiren bazı bitişler, kayıplar, ani gelişmeler yaşanabilir. Geçmişten kaynaklık yalana, dolandırıcılığa, her türlü hileli işe bağlı konuların üzerine gidebilirsiniz. Mars’ın retro olduğu 14 Ocak’a kadar olan süreçte detaylı, çok yönlü araştırmasını yapabilir, sonrasında harekete geçebilirsiniz. 2023 Mart’ının 2.haftasını takiben bu konularla ilgili hızlı gelişimeleri, Pandora’nın kutusunun açıldığını, varsa hayatınızda , yoksa çevrenizde, kolektifte patlayan balonları gözlemleyebilirsiniz.

8 Kasım’da meydana gelecek Ay tutulması, 30 Nisan’da yaşamış olunan Güneş tutulmasındaki geleceğe dönük beklentilerinizi, gereksiz fedakarlık yaptığınız noktaları, idealize ederek yola çıktığınız konuları, değer kavramınızı, yakınlarınızla ilişkilerinizi de yeniden ele almanıza, bir düzen kurmanıza sebep olabilir.

Boğa burcundaki Ay tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar,  çocukların işi, statüsü, hedefleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

İkizler ve yükselen İkizler :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yengeç ve yükselen Yengeçler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları. 

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yay ve yükselen Yaylar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler,

Kova ve yükselen Kovalar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Ülkemiz ve Boğa Ay tutulması

Boğa burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulmasında meclis, belediyeler, yabancı devletlerle yapılmış anlaşmalar, NATO, BM, AB gibi paktlarla ilişkiler, borsa, diplomatlar, eğitim sistemi, gençler, çocuklar, sanatsal, sportif konular,  eğlence hayatını ilgilendiren gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte. 8 Kasım’da meydana gelecek olan Ay tutulması ilerletilmiş Güneş’imizi etkilemekte. 28 Ekim 2023 günü yine Boğa burcunda meydana gelecek ve önemli değişimleri, dönüşümleri işaret eden tutulma ise natal Güneş’imizi etkileyecek. Yani süreç, birbirini takip eden önemli gelişmeleri anlatmakta. Meclis, vekiller, belediyeler, belediye başkanları, yerel yönetimler ve yöneticileri, liderler, üst düzey yöneticiler, diplomatlar ile ilgili ani gelişmeler yaşanabilir. Yurtdışı davalar, ele alınanın ardındaki faktör olarak görülebilir. Bazı yöneticilerin yetkinlikleri ile ilgili gelişmeler yaşanırken, liyakatlar gündem olabilir. NATO, AB gibi paktlarla ilişkilerimiz dikkati çekebilir. Terör, gizli düşmanlıklar, patlamalar, yangınlar, suikastler, girişimler olasıdır. Geçici sığınmacılar ülke gündemini etkileyebilir. Adalarla ilgili beklenmedik gelişmelere dikkat kesilebiliriz. Hapishaneler, grevler, uyuşturucu ile ilgili durumlar konu olabilir. Sıvılar, gazlar, petrokimya ürünleri kaynaklı sorunlar yaşanabilir. Deniz ve havayollarında problemler mümkündür. 2023’de afla ilgili gelişmeler beklenebilir. Anayasa ve federe yapı ile ilgili çalışmalar geri planda sürebilir. Dönem içinde yaşanacak gelişmeler halkı ve ekonomik durumu beraberinde etkilemekte. Gerek BIST gerekse New York borsası haritaları tutulmadan etkilenmekteler. Piyasalarda dalgalanmaları görebiliriz. Şirket karlılıklarında düşüşler, iflaslar görülebilir. Kalkınma planlarında şartları kontrolüyle bağlantılı değişimler görülebilir. Dünya geneli resesyonun oldukça hissedildiği bir dönem olacak diyebiliriz. Deprem olasıdır. Yeniden bir grizu faciası yaşamamak için tedbirlerin üzerinden bir kez daha geçmekte fayda olabilir. Putin’in Türkiye’nin gaz merkezi olmasına yönelik söylemlerinde harekete geçilmesinde aksamalar görülebilir ya da eylemler yeterince net olmayabilir.

Yukarıda Boğa burcunda yaşanacak olan Ay tutulmasının dünyaya, aşağıda ise ülkemize ait astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, tutulma enerjilerinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy