23 ŞUBAT BALIK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

23 Şubat günü saat 18:31  de Balık burcunun  04°28´  derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Yeniaya ev sahipliği yapan Balık fedakar, merhametli, kabullenici, etrafıyla bütünleşmeye çalışan, kendini kurban etmeye meyilli, değişken yapılıdır. Aynı zamanda sübjektiftir ve  dağılmaya, bağımlılıklara da yatkındır. Bu burç hukukçular, akademisyenler, bakanlar, diplomatlar, dalının uzmanları, bankacılar, finansörler, tüccarlar, sanatçılar, denizciler, petrol, su, kimyasal maddelerle ilgili işler yapanlar, denizciler, medyumlarla da ilişkilidir.  Dolayısıyla yukarıdaki özellikleri ve bu meslek gruplarıyla ilgili gelişmeleri yeniay sürecinde normalinden daha belirgin görebiliriz.

Yeniayda kararsız, değişken durumların yoğunluğu kırılganlıkların arasında endişeye sebep olurken, güvensiz ortamda çıkarları düşünme adına yeniye mesafeyi de beraberinde getirebilir. Aynı zamanda iletişim, anlama, anlaşma sorunları da kendini fazlasıyla hissettirebilir.

Yükselende tevazu sahibi, çalışkan, mükemmeliyetçi, doğru mantık kullanarak başkalarının kaçtığı işlerin altından rahatlıkla kalkabilen Başak burcu bulunmakta. Fakat bu yeniayda yönetici Merkür’ün durumu işleri çok zorlaştırmakta. Kontrol dışı olaylar eskinin gündeme gelmesini, yine yeniden ele almaları ve bunu yaparken de mantığın değil duygu yoğunluğunun, kafa karışıklığının içinde yol bulabilmeye çalışmayı işaret etmekte. O yüzden avantaj , fayda sağlamak adına adımlar iki ileri bir geri tarzında, ayarlamalarla atılabilir. Yükselen derecesine El Kophrah ve Regulus etkisini görmekteyiz. Regulus, hemen bütün astroloji okurlarının bildiği gibi intikamdan geri durulabildiği taktirde başarıya, statüye destek veren bir sabittir. El Kophrah ise güvensizlik, sessizlik, ihtiyatla ilişkilidir. Her iki sabit yıldızda yeniay sürecinde dışavurumda etkilerini hissettirebilirler.

Balık yeniayında Güneş ve Ay ise Ancha ve Fomalhaut kavuşmakta. Ancha, dönüşümle, hayatı yeniden kurmayla ilişkilidir. Fomalhaut ise ideallerden, hayallerden, yaratıcılıktan güce dönüşümü anlatır ki burada dikkat edilmesi gereken nokta dürüstlüktür.

Balık burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

23 Şubat’ta Balık burcunda meydana gelecek yeniayda evlilikler, eş, ortaklıklar, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri ile ilgili gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Değişken burçların 1-7, öncü burçların 17-21 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Balık yeniayından öncelikli olarak etkileneceklerdir. ( Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Balık yeniayı ile yaşanacak süreçte emek verdiklerimiz ve elimizden kayıp gidenler ya da fedakarlık etmek durumunda kaldığımız noktalardaki dengelerin değişimine işaretçi. İlişkilerde yeterince konsatre olamadığımız, istediğimiz sonucu alamadığımız, yaşanana artık gereğince bağlılığımızın olmadığına inandığımız durumlarda şansımızı sorguluyoruz. Elbette bizleri bu noktaya getiren sebepler var. Hemen herkesin para, itibar kazanmak, parlamak, eğitiminde, vizyonunda gelişmek, mutlu bir yuvaya sahip olmak ve tabiri caizse dert üstü, murat üstü yaşamak gibi arzuları vardır. Bunları başarmak için de bazen kişiler yanlışını, yanılgısını göremez, görmek istemez. Henüz umutları yeterince tükenmemiştir ve tekrar tekrar dener. Ama buna rağmen işlerde istenilen denge yakalanamaz. Muhasebesini yaparsın, bir türlü hesap tutmaz ve insanın enerjisini düşürür ya! İşte bu gibi durumlar film şeridi gibi canlanacak! Kime, neye, ne kadar fedakarlık ettik, edebiliriz? Başkalarıyla bütünleşeyim derken, nerede düştük, nerede doğruyu yaptık? Bunlar bizde nasıl sıkıntılı durumlara yol açtı ya da fayda sağladı? Önemli gelişmelere nasıl çevrilebilir, nasıl daha fazla avantaj yakalanır konusu sorgulanacak, kurgulanacak! Dağılmışı toplamak adına kafa yoracağız. Her ne kadar soğukkanlılığımızı korumaya çalışsak da zaman zaman hırsımıza, öfkemize yenilebileceğiz. Başta da dediğim gibi bu bir şeylerin bitip, yeniye geçilme dönemi. Endişelenecek bir şey yok! Hepimiz kendi çapımızda değişiyor, yenileniyor, küllerimizden yeniden doğmaya çalışıyoruz! Mart’ın 20 sini takip eden günlerde durumu daha netleşmeye başlayacak. Mayıs’ın 20 si civarı ise bunlarla ilgili konuların ivmelendiğini görebiliriz.      (Güneş, Ay, Şans n., Asc, Dsc, Hestia, Europa, Jüpiter, Venüs, Zeus, Apollo, Hera, Photographica, Transpluto, Isis, Siwa)

Karşımızdakilerle ilişkilerde önemli kararları gözden geçiriyor, sorguluyor olacağız. Bazı yazılı, sözlü anlaşmalarda geri adımlar, gecikmeler yaşanabilir. Geçmişteki sonuçlanmamış bir kontrat bu dönemde önünüze yeniden gelebilir. Geçmişte yapmış olduğunuz bir şeyden hiç beklemediğiniz bir anda avantaj elde edebilirsiniz. Bazıları bu süreçte karşısındakilerin sakladıklarıyla yüzleşebilir. Önceden gündeminizde olan fakat yapamadığınız bir konuya girişebilirsiniz. Bunlar hayatınıza değişim, farklılık getirebilir. Elbette sonuç haritanızdaki görünümüne göre değişecektir. Harekete geçmek istediğiniz konularda ayın 26 sından sonrasını değerlendirebilirsiniz. Bitmesi, gitmesi, ayıklanması gereken durumlarınızın farkındaysanız bu noktalarda daha bilinçli davranabilirsiniz. Hareketlerinizi, girişimlerinizi dengeli, kararlı, kontrollü yönlendirin. Başkalarının da sebep olabileceği durumlara karşı dikkatli olun. Aksi taktirde hedeflenen ciddi probleme, üzüntüye sebep olabilir. Bu dönem karşınıza karmik işleri çıkartabilir. Kazalara, sakatlanmalara dikkat. Olaylara duygusal yaklaşılacak bu dönemde edebiyat, resim, müzik, reklamcılık gibi yaratıcılık isteyen faaliyetlerde  farklı tatta şeyler ortaya çıkartabilirsiniz.  Merkür  retrosunda iletişimin, algının, hesap kitap işlerinin problemli çalışabileceğini düşünerek, tedbiri elden bırakmayın. Bankacılık işlemlerinizde, ödemelerinizde, ticari konularda, imzalarda, verilen sözlerde her şeyi defalarca kontrol edin. Yollarda, seyahatlerde, rezervasyonlarda çıkabilecek sıkıntılara karşı önlemlerinizi alın. Bilgisayarlarınızda, telefonlarınızda önemli verilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Kafaların bulanık olacağı bu süreçte konsantre olmak  güçleşebilir. Zevklerdeki, parasal konulardaki aşırılıklara, risk katsayısına dikkat. Yanılgıya, kayba, istenmeyen yöne gidebilirsiniz.

Balık yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Balık burcundaki yeniayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

İkizler ve yükselen İkizler :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Başak ve yükselen Başaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Terazi ve yükselen Teraziler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Yay ve yükselen Yaylar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları 

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Ülkemiz ve Balık burcunda yeniay

23 Şubat’ta meydana gelecek yeniayda uluslararası ilişkilerimiz, uluslararası ticaretimiz, hukuk, yüksek öğretim kurumları, deniz ve hava yolları, dini kurumlar, turizm, sığınmacılar ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından pazarlama, reklam, tanıtım, faaliyetlerinin, uluslararası ticaretin, taşımacılığın, şirket vizyonunu geliştirmeye yönelik girişimlerin öne çıktığını görmekteyiz.

Yeniay, ülkemizin Ay düğümlerinin ve Jüpiter’inin üzerinde olmakta. Bu süreçte uluslararası ilişkilerde başlayacak olan dönemin gerek finansal, gerek hukuksal anlamda ülkemizi yoracağını öngörebiliriz. Kapalı kapılar ardında yapılmış görüşmelerin, anlaşmaların aydınlanması, buralarda çıkabilecek aksamalar, karşı taraflarca ele alınmaya çalışılması ve  şartların kontrolünün  zorlaşması bize komşu ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmenin önemini hatırlatabilir. Nato ile içinde bulunulan durum değerlendirilebilir.  Mars’ın yaptığı görünümler gerek ordumuzun, Mehmetçiğimizin güvenliği açısından  çok daha dikkatli olunmasına  gerek iç güvenliğimize, kırılganlıklara  işaret etmekte. Hem gizli düşmanlıkların hem de aleni durumların aktif olduğu bir  süreç! Dış ilişkilerde stresli zamanlar yaşanabilir. Deprem olasıdır. Belediyeleri, yerel yönetimleri ilgilendiren ani durumlar yaşanabilir. Para piyasalarında dalgalanmalar görülebilir.  Borçluluğumuza ve halka yansımalarına, kredi, vergi, sigorta, faiz, borç ödememizle ilgili gelişmeler gündemimizi meşgul edebilir. Hava ve deniz yollarında aksamalar, sorunlar  olasıdır. Sendikalar, grevle ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Çalışanlara, haklarına, sgk ya yönelik düzenlemelerde değişimler, bazı durumlarda eski kararlar yeniden değerlendirilmesi, üzerinde çalışılması söz konusu olabilir.  Basın-yayın sektöründe beklenmedik satışlar, kadro değişimleri, yeni düzenlemeler dikkat çekebilir.

Yukarıda 23 Şubat günü yaşanacak yeniaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinde daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

MARS’IN OĞLAK BURCU GEÇİŞİNİN BURÇLARA ETKİLERİ

Astrolojide Mars mücadele gücümüzü, nasıl rekabet ettiğimizi, enerjimizi nasıl kullanarak işlere giriştiğimizi anlatır. Oğlak burcunda yüceldiği kabul edilir ve burada enerjisini dağılmadan, sistematik, disiplin içinde, soğukkanlılık, sabır ve kararlılıkla ortaya koyar. Bu transitin hayatlarımıza yansımaları bizlerin harita kombinasyonları ile bağlantılıdır.

Mars’ın  Oğlak transiti yoğun enerjileri barındırmakta. Bunlar haritalarda yaptığı görünümlere göre hafif ya da sert etkili problem yaratabilir. Kayıplara, kavgalara, mücadelelere, kazalara, nahoş durumlara sebep verebilir. Fakat yine de bu dönem, bilinçli kullanımla sağlam yürünmesi istenilen işlere girişmede önemlidir.  Mars’ın sert görünüm yaptığı günlere bakarsak; 21 Şubat Chiron, 25 Şubat GAD, 23 Mart Pluto’dur. 20 Mart’ta Jüpiter ile yapacağı kavuşum her ne kadar Jüpiter’i iyicil etkilerle tanımlamak istesek de bazı haritalarda finansal, hukuksal, etik, eğitim ve yurtdışını ilgilendiren ve büyüme, gelişme istenilen durumlarla ilgili problemli çalışabilir. Mars, hemen bunların ardından 31 Mart’ta Kova burcunun başında Satürn ile de kavuşum yapacak. Bunlara ek olarak klasik astrolojide kullanılmasa da 4 Mart’ta Kronos ile yapacağı görünümdür. Burada ailevi ya da sizden üst konumda olanlarla sorunlar yaşayabilirsiniz. Devletle, resmi işlerinizde problemler çıkabilir. O yüzden yeni girişimleri bu tarihe denk getirmemeye çalışın. Fakat daha önceki bürokratik işlerinizin çözümü için ivmelenebilirsiniz. Burada verdiğim tarihler ve civarı sorunları yaşama olasılığına karşı hepimizin dikkat etmesini önerdiğim günlerdir.

Mars, Oğlak burcunda transit edeceği 16 Şubat-30 Mart tarihleri arasında 26 Aralık 2019’daki Oğlak Güneş tutulması ile 10 Ocak’taki Yengeç Ay tutulmaları da tetiklenmekte. Hayatlarımızdaki etkilerini açığa çıkartmakta. Tutulmaların hayatlarınızın hangi alanlarını etkilediğini hatırlamak için linklerden faydalanabilirsiniz.

https://azadeoksoy.com/2020/01/02/10-ocak-yengec-burcunda-ay-tutulmasi/

https://azadeoksoy.com/2019/12/19/26-aralik-oglak-burcunda-gunes-tutulmasi/

Mars’ın Oğlak geçişi sırasında burçların hangi konularda daha aktif olacağına, mücadelelere girişeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koç’lar hedefleri, statüleri , iş hayatları ve aileleri  ile ilgili gelişmeler , değişimler hareketleniyor. Görünür güç çekişmeleri deneyimleyebilirler. Bazıları için yükseliş, terfi verebilir. Saygınlık kazandıracak gelişmeler yaşatabilir. Fakat haritalardaki etkisi bitiş yönünde de çalışabilir. Otorite, üstler, devletle ilgili konularda mücadeleleri, güç harcamayı gerektirebilir.

Boğa ve yükselen Boğa’lar   yurtdışını ilgilendiren konular, hukuksal, akademik işler, basın yayın, turizm sektörüyle ilgili durumlarda değişimleri, dönüşümleri hareketleniyor. Burada bir yandan mücadele etmeleri gereken durumlarla yaşarken, diğer yandan yeni fırsatları da yakalayabilirler. Seyahatlere çıkabilir, medyada daha aktif olabilirler. Eğitim konularıyla ilgili koşturmacalar artabilir. Yurtdışında bağlantılar kurup, ufuklarını geliştirebilirler.

İkizler ve yükselen İkizler   sigorta, kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras  gibi konularla ilgili  konular hareketlenmekte. Ortaklı, hisseli konular ya da eşlerinin kazanımları ile ilgilenecekler, mücadele edecekler. Ameliyatla ilgili durumları varsa gündemlerine almak durumunda kalabilirler.  

Yengeç ve yükselen Yengeç’ler  evlilik, ortaklık, anlaşmalar, davalar konularında, hizmet alıp verdikleri insanlarla ilgili gelişmeler, hukuksal konular hareketleniyor.  Zaman zaman açık düşmanlıklarla karşılaşabilir, mücadelenin, tartışmaların göbeğine çekilebilirler. Sağlıklarına dikkat etmeleri gereken bir süreç.

Aslan ve yükselen Aslan’lar iş hayatlarını, gündelik düzenlerini, sağlıklarını ilgilendiren konular, sorumluluklar, baskılar, değişimler hareketlenmekte. Yanlarında çalıştırdıkları kişiler ya da kiracıları varsa bu dönemde onlarla da uğraşmaları gerekebilir. İşlerine daha fazla efor harcamaları gerekebilir. Evcil hayvanlarını ilgilendiren gelişmeler de gündemlerine gelebilir.

Başak ve yükselen Başak’lar çocukları, aşk hayatları, hobileri, yetenekleri, uğraşıları ve spekülatif yatırımlarla ilgili konularda değişim ve dönüşüm gerektiren durumları hareketlenmekte. Bazı ilişkiler bitebilir ya da olandan daha farklı bir raya oturabilir. Beraberinde stres hissedilebilir. Hobileri ile, sanat ve sporla, borsa ile daha fazla uğraşabilirler. Kumar alışkanlığı olanlar için dikkat edilmesi gereken bir süreç. Gezilere çıkabilirler.

Terazi ve yükselen Terazi’ler    ev, aile,  kökleriyle ilgili konularla ilgili gelişmeler, değişimler, mücadeleler hareketlenmekte. Gayrimenkul, toprak konuları gündeme gelebilir. Evleri kentsel dönüşüme girebilir. Ev, arsa alabilir, satabilirler. Burada aile içi çekişme gerektiren durumlar yaşanabilir. Güvenliğe dikkat! Evde tamirat, değişiklik yapabilir, spora başlayabilirsiniz. Evinizden çalışabilirsiniz.

Akrep ve yükselen Akrep’ler   kardeşlerle , yakın akrabalarla , eğitim, iletişim, ticari konularla, anlaşmalarla ilgili  baskı yaratan, değişimi, dönüşümü, sorumluluk almalarını   gerektiren durumlarda hareketlenmeler yoğunlaşmakta. Yollar artabilir. Eğitimlere, yazım, çizim işlerine daha fazla zaman harcayabilir, ticari faaliyetlerinizi arttırabilirsiniz. Trafikte daha sabırsız olabilirsiniz. Beyniniz bu dönemde daha yoğun çalışabilir. Stresli olabilirsiniz. Kendinizi dinlediğiniz zaman normal halinizden daha hızlı konuştuğunuzu fark edebilirsiniz.

Yay ve yükselen Yay’lar  sahip oldukları maddi, manevi kazanımları ile ilgili konularda hareketlilik artmakta. Masraflar, para çıkışları artabilir. Cepten yemeye başlayabilirler. Kaynaklarını doğru yönetmenin önemini fark edecekler. 

Oğlak ve yükselen Oğlak’lar kendilerini ve en yakınlarını ilgilendiren gelişmeler hareketlenmekte. Sağlığa, sakatlanmalara dikkat edilmesi gereken bir süreç. Bu süreçte çok daha cesaretli, girişimci  hissedebilirler. Kendilerini hazır hissettikleri konuları uygulamaya geçirebilirler.

Kova ve yükselen Kova’lar bilinçaltlarını, sağlıklarını etkileyecek, yorabilecek durumlarla söz konusu olabilir.  Enerjileri biraz daha düşük olabilir.  Zaman zaman olayları kontrol etmekte zorlanabilirler. Gizli düşmanlıklarla karşı karşıya kalabilirler. Geri plandaki ödemeler artabilir.  Terapi, arınma ve sosyal yardım faaliyetlerine zaman harcayabilirler. Bu süreci işinize, kendinize ait gerçekleştirmek istediklerinize yönelik hazırlık dönemi olarak geçirmenizi ve tenha, tekinsiz yerlerde bulunmamanızı öneririm.

Balık ve yükselen Balık’lar  sosyal ortamlarda, gruplar içindeki faaliyetler hareketlenmekte. Zaman zaman burada stres, mücadeleler yaşanabilir. Bazıları bu grup çalışmaları içinde statü değişimleri yaşayabilirler.  Çok daha sosyal bir süreç.

9 ŞUBAT ASLAN BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

9 Şubat günü saat 10:33 de Aslan burcunun 20°  sinde bir dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Aslan, gözler önünde olma, kendini gösterme, ortaya koyma ve bunları yaparken de sırtının sıvazlanmasından, alkış almaktan hoşlanmayla ilgilidir. Gölgesinde ego, kibir, gösteriş, müsriflik taşır. Aslan burcu, liderleri, yöneticileri, tanınmış kişileri, sanatçıları, yönetmenleri,  organizatörleri, eğlence, reklam sektörünü,  mimarlık ve iç dekorasyonu, kuyumcuları temsil eder. Dolayısıyla doğasına has özellikleriyle birlikte, bu gruplara ilişkin gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Dolunay sürecinde rahatlıkla özgüvenin ardına sığınıp, çıkış yapılabilmesi, risk alınabilmesi, şartları zorlayıcı harekete yönelim gösterilmesi ve bu tutumlardaki kararlılık, egonun öne çıkmasına, empati kurmada ve duruma uyum sağlamada zorlanmaya yol açabilir.

Yükselende cesur, risk alabilen, girişimci, olayların başlamasına sebep olan ama aynı zamanda huzursuz, öfkeli, bencil olabilen Koç burcu bulunmakta. Dolunay sürecinde karşılıklı ilişkilerde rahatlıkla ivmelenebilir, şartların temposu yükselebilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta akılcı durumları gerektiren noktalarda duyguların baskın olması ki bu da olumsuzluğu getirebilir. Yükselen derecesine Baten Kaitos sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Bu sabit zorunlu yer değişimleri, izolasyonla, kısıtlanmalarla, depresif durumlarla, gemi kazaları ile ilişkilendirilmekte. Aynı zamanda depresif durumları, panik atağı ve intihara yatkınlığı da işaret etmekte. Dolayısıyla  Aslan dolunayında dışavurumda Baten Kaitos etkisini göz önünde bulundurduğumuzda, atılacak adımları ince eleyip, sık dokumanın önemini rahatlıkla görebiliriz.

Dolunayda Ay’ın Alterf ve Ras Elased Australis etkileşimini görmekteyiz ki bu sabit yıldızlar zulumle, katı yüreklilikle, sert bir disiplinle, karşısındakini ezmekle, anlaşmazlıklarla ilişkilendirlmekte. Güneş ise Castra kavuşumuyla art niyet ve  yıkıma sebep olabilecek kontrol dışı öfke anlamlarıyla etkilenmekte. Görüldüğü üzere sert etkili sabit yıldızların işin içinde olduğu bir dolunay. Karşı cins ilişkilerinde, duygularda, irade konulan noktalarda dikkatli yürümek faydalı olabilir.

Aslan dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

9 Şubat günü Aslan burcunda meydana gelecek olan dolunayda sosyal çevre, arkadaşlar, içinde bulunulan gruplar, organizasyonlar, işten elde edilen kazanç, çocuklar, çocukların evlilik ve ortaklıkları, aşk hayatı, yaratıcı faaliyetler, hobiler, sanatsal, sportif konular, risk içeren durumlar, seyahatler ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Sabit burçların 17-23, öncü burçların 3-7 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Aslan burcunda meydana gelecek dolunaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ;  Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Bu dolunayda  toplum içinde kendimizi birey olarak nasıl temsil ediyoruz, hayat sahnesindeki durumumuz egomuzu ne kadar doyurduğumuzu anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz.  Dengelenmeye çalışırken atacağımız adımlar ilişkilerimizde, durumumuzda, dışımızdaki faktörlerin de etkisiyle kadersel denilebilecek değişimi işaret etmekte. Sosyal konumunuzda, evliliğinizde ya da aile içinde, parasal durumunuzda zorlayan, kanatan durumlarda kendi güvenliğinize ne kadar özen gösterdiniz? Sizinle beraber başkalarının ihtiyaçlarına ne kadar hakkaniyetli, duyarlı olabildiniz? Yanlış işlerin içine dalıp geçmişte zarara mı uğradınız?  Ya da hin fikirli birtakım kişiler zamanında sizi kendine bağımlı mı kılmaya çalıştı? Bu ya da benzeri durumlarla ilgili konular  Aslan dolunayında bizleri  yeni bir denge kurmaya davet edecek. Kırılma yaratan konulara iyileştirici dokunuşlar yapabilmek üzere özveriyle hazırlanmak gerekecek.  Ve sonu bir seçim yapmanın gerekliliğine, yol ayrımına gidecek görünmekte. İçinde ayrılıkların, gözyaşının  olabileceği bu  geçiş dönemi zaman zaman duygusallıkları barındırsa da aslında hayatın akışına uyumlanmak adına kişinin kendi benliğine, kendini daha sevmesine, risk alarak özgür bir ben ortaya çıkartmasına giden bir yol olabilir. Ruh ve kimlik, hayatının sahnesinde ahenk arıyor! Dolunay, 26 Aralık’ta yaşanan 2019’un son Ay tutulmasının etkilerini de hayatlarınızda görünür hale getiriyor. Şubat’ın 20 sinden sonra da harekete geçirici durumlarla karşılaşabilirsiniz. Diğer yandan geçtiğimiz Kova yeniayında karşınızdakilerle ilgili durumlarla daha yakından ilgilenirken, 10 Ocak’ta meydana gelen Yengeç burcundaki Ay tutulmasının etkileri de sizleri meşgul edebilir.   (Ay, Güneş, GAD KAD, Vtx Avtx, Pholus, Pythia, Industria, Eurydike, Make make, Vesta, Pershephone, Orpheus, Eros)

Hareketli, girişimci, tempolu bir dolunay. Kişisel vizyon adına iddialı çıkışlar yapılabilir. Toplumsal durumlar, finansal, ailevi ilişkiler ve bunların büyüten, gelişen durumlarla uyumunu ilgilendiren gelişmeler, girişimler önem kazanacak.  Dışınızda gelişen durumlar karşısında hedeflerinize yönelik bazı törpülemeler yapılması gerekebilir. Burada feda edilen, vedalaşılan, kaybedilen şeyler olabilir. Fakat sonrası içten içe beklenilen, umutlanılan konularda büyüme, gelişme şansı, kazanç sağlayabilir. Çocuklarla ilgili konular önemli hale gelebilir. Çocuklarla, sevdiğinizle  organizasyonlara katılabilir, birlikte gelişim odaklı faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Risk içeren konulara eğilim görülebilir. Sevdiğiniz işlere yönelebilirsiniz. Harcamalara dikkat etmekte fayda olabilir. Kontrol dışı  ödemeler yüzünden  dengeyi bulmak zor olabilir. Aile içi sağlık konularının yanı sıra çözülmeyi bekleyen sorunlar da önem kazanabilir. Arkadan konuşana, iş çevirene dikkat edilmesi gereken bir süreç. Karşılıklı ilişkilerde geçmişe dayalı sürtüşmeler alevlenebilir. Terk edilmeler, duygusal yaralanmalar yaşanabilir. İyice anlamadan, dinlemeden araştırmadan, incelemeden, okumadan kararlar almayın. Verilen sözlere, anlaşmalara, sözleşmelere, muhasebe yapılması gereken durumlara özen gösterin.  Bu noktada başkalarının yönlendirmelerine, onların etkin oldukları durumlara karşı da dikkatte fayda olabilir. Kimsenin, hiçbir şeyin kurbanı olmayın! Merkür Şubat’ın 16sı  önce durağana, ardından retroya geçecek ve bu arada karşılıklı ilişkiler ve para konularında işleri hareketlendirecek. Aynı zamanda burada aldığınız kararlar, verdiğiniz sözler, anlaşmalar, sözleşmeler de önemli hale gelecek. Hukuksal konular, yurtdışını yabancıları ilgilendiren girişimler, eğitim, tanıtım faaliyetleri de hızlanabilir. Yazanlar, çizenler bu süreci kapanıp, güzel değerlendirebilirler.

Aslan dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Aslan burcundaki dolunayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba

İkizler ve yükselen İkizler :  , iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Başak ve yükselen Başaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı

Yay ve yükselen Yaylar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Kova ve yükselen Kovalar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Ülkemiz ve Aslan burcunda dolunay

9 Şubat’ta meydana gelecek olan dolunayda  diğer ülkelerle ilişkiler, eğitim, ulaşım, taşımacılık,  iletişim, basın yayın, iç ve dış ticaret, hukuk, sığınmacılar, dini kurumlar,  turizmi ilgilendiren gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda lojistik , tanıtım, reklam faaliyetlerinin yanı sıra eğitimlerin ve müşteri ilişkilerinin öne çıktığı görülmekte.

Aslan dolunayı ülkemiz  haritasında dış ülkelerle ilişkilerimize vurgu yaparken,  hem diplomasiye hem de konumunda otorite, lider, üst düzey yönetici, ceo olan ya da tanınmış  kişilerle ilgili gelişmeleri beraberinde getirebilir. Kabine değişimi yaşanabilir. Bakanlar, diplomatlar, müsteşarlar, danışmanlar  bu dolunaydan etki alabilirler.  Dış ilişkilerdeki  durum, diplomatik ve hukuksal konular iç kırılganlıkları  tetikleyebilir. Bu, Şubat sonu gibi daha belirginleşebilir. Mart’ın 5i ve sonrası  ise iyice aktifleşebilir. Dikkatli yönetilmezse beraberinde hem ekonomik hem iç işlerimiz ve halkımız adına stresi , düşmanlıkları içeren gelişmeleri doğurabilir. Komşu ülkelerle durumumuz, sınırlarımız, sığınmacılar,  ordumuzun operasyonları   ve  güvenlik bu dönemde yine önemli!  Sınırlarımıza dikkat!

Eğitimle ilgili gelişmeler, yeni kanunlar, yönetmelikler, parti tüzükleri,  değişimleri, hazırlıkları zorlanan şartlar arasında devam ediyor görünmekte. Muhalefet partileri ile gelişmeler dolunayda dikkat çekebilecek bir başka konu ki iç gruplaşmalar, bölünmeler  de belirginleşebilir.  Muhalefetten yazar, gazeteci, düşün insanı, akademisyen, parti yöneticisi ve üyelerine yönelik tutukluluklarla ilgili gelişmeler yaşanabilir.  Medyaya, fikir özgürlüğüne yönelik  olaylar gündeme gelebilir.  

Corona vakasının fazlasıyla gündemde olduğu ve can aldığı şu dönemde bizim haritamız da her türlü salgın hastalık riskine karşı sınırlara, gümrüklere, halka hizmet verilen yerlere ve radikal tedbirlerin önemine işaret etmekte. Hastanelerimizdeki hareketliliğe karşın bizler de bireyler olarak hem kendi hem de çevre ve toplum sağlığına karşı duyarlı olmalıyız. Deprem  yaşanabilir.  Turizme  yönelik yeni düzenlemeler yapılabilir.  Borsa,  spekülatif yatırım araçları, kredi ve borç ödemeleri  ile ilgili gelişmeler dikkati çekerken pırlanta, zümrüt, safir gibi değerli taşların yanı sıra bakır, bronz, pirinç  fiyatlarında , gümrük tarifelerinde değişim gözlemlenebilir.  

Aslan dolunayı,  bireysel haritalarda olduğu gibi  26 Aralık Oğlak Güneş tutulması ve 10 Ocak Yengeç Ay tutulmasının ülkemiz haritasına etkilerini de hareketlendirmekte. Tutulmaların nasıl etkilere sahip olduğunu hatırlamak isteyenler aşağıdaki linklerden faydalanabilirler.

Yukarıda 9 Şubat  günü yaşanacak olan dolunaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/12/19/26-aralik-oglak-burcunda-gunes-tutulmasi/

https://azadeoksoy.com/2020/01/02/10-ocak-yengec-burcunda-ay-tutulmasi/

25 OCAK KOVA BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

25 Ocak günü  saat 00:42 de Kova burcunun 04:21 derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Yeniaya ev sahipliği yapan Kova toplumsal konularla, özgürlüklerle, devrimlerle, isyanlarla, ayaklanmalarla, entelektüellikle, yeni ve sıradışı olanla ilişkilidir. Gölgesinde marjinallik, soğukluk ve öngörülmezlik bulunur. Aynı zamanda bilimle, yeni buluşlarla,  mühendislikle, uzayla, havacılık ve uçaklarla, meteorolojiyle, elektrik-elektronikle,  astronomiyle, astrolojiyle, radyolojiyle, psikoloji, psikiyatri, pedagoji, öğretmenlik, fotoğrafçılık ve iletişimle de ilişkilendirilir.  Dolayısıyla yeniay sürecinde saydığım özelliklerle birlikte, bu meslek gruplarına ilişkin gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Yeniay döneminde her ne kadar şartlar zorlansa, değiştirmek adına bazı çıkışlar yapılsa da yeniye tolerans çok mümkün görünmemekte.  İletişimin yoğun aktığı bu süreçte fikir, proje üretmekten, onları doğru ve kararlı hamlelerle somut bir forma sokmayı aklımıza getirecek gibi görünmüyoruz.

Yükselende diplomasinin, ilişkilerin, politikanın adaletin ve sanatın burcu Terazi bulunmakta. Terazi, her ne kadar uyumdan yana olsa da bu yeniayda ilişkilerde zaman zaman ölçüsüz, net olmayan, fazla ideal yüklü, yumuşak görünümlü zorlayıcı çıkışlar çekişmelere, amacından şaşan, muğlak kalan durumlara  ya da şartların çözülüp, yol ayrımına gelinmesine sebep verebilir.  Bu dereceye Foramen ve Arcturus sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Bu sabit yıldızlar refah, liderlik etme, yol gösterici olma, yeni fikirlerle ilk adımı atabilme, paraya düşkünlük, kararsızlık ve kendi hataları yüzünden sorun yaşamayla ilişkilendirilmiş. Dolayısıyla Kova yeniayı süresince dışavurumda bu etkileri gözlemleyebiliriz.

Güneş ve Ay ise Dabih, Geidi Prima ve Geidi Secunda etkileşiminde. Dabih, kendini geri planda tutma, şüphecilik, güvensizlik, arkadaşlarından zarar görme ve kamuda yüksek pozisyonda olmakla ilişkilendirilmiş. Geidi Prima ve Secunda ise iyilik, özveri, fedakarlık, kendini kurban etme anlamlarını taşımakta. Bu yeniayda karşı cins ilişkilerinde, duygularda, irade konulan noktalarda bunları da görebiliriz.

Kova burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

25 Ocak günü Kova burcunda meydana gelecek yeniayda  ailevi konular, ev, emlak, arsa gibi işlerle ilgili gelişmeler, babalar ve çocukların kontrol etmekte zorlandıkları durumlar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Sabit burçların 1-7, değişken burçların 17-21 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Kova yeniayından öncelikli olarak etkileneceklerdir.

Aile büyükleriyle, konumca sizden daha üst olan birileriyle ya da devletle işlerinizdeki  durumlar yüzünden beklentileriniz kısıtlamış, hak ettiğinizi düşündüğünüz uzmanlığınızı, yetkiyi alamamış olabilirsiniz. Burada içine paranın, etiğin, adaletin de girdiği durumlarda birtakım işlerde hile, aldatmaya yönelik girişimler, dolandırıcılık, yalan gibi durumlar söz konusu olabilir. Belki de geçmişte doğru mantık kuramadığınız noktalarda istismar edildiniz. Durumun sebep olduğu mağduriyet sizi bir seçimle karşı karşıya bırakabilir. Aslında  yapılması gereken şartları yüzeysel değil derinlemesine, olayların ya da kişilerin sakladıkları yönlerine, adeta beyinlerinin arkasına bakarak değerlendirme yapmaktır. Kim, ne, ne kadar gerçekçi, doğru biçimde sizin büyüyüp, gelişmenize, doygunluk sağlamanıza hizmet ediyor? Bu ve benzeri analizleri yaparak, yönünüzü bulmanız önemlidir. Ani gelişmeler Kova yeniayında çok yönlü karmik ödeşmeleri de beraberinde getirecektir. Aksi durumda enerjinizi doğru yönlendiremeyerek, yönetemeyerek beklenmedik çok yönlü karmik ödeşmelerin yolu açılacaktır. Baştan ayağa hayatı etkileyecek bu yeniayda süregelen şartların tamamını düşünerek yürüyün. İçgüdülerinizi stratejileriniz doğrultusunda kullanın. Bu yeniayda, zamanında egosunu çok şişirmiş, doğru duruş sergileyememiş bazıları çevresi önünde küçük düşerken, birikmiş öfkesini sizi hedefe koyarak çıkartmak isteyebilir. İhanet karşınızdan gelebilir.       (Hybris,  Lilith, Neptün, Urania, Toro, Demeter, Cupido a, Uranus, Apollon, Güneş, Ay, Karma, Rhadamantus, Metis)

Hayatınızda kökten ve önemli değişimleri getirebilecek bu dolunay ilişkilerin sahipliklere, kazanımlara etki eden boyutunda beklenmedik gelişmelerle ortaya çıkabilir. Gerek finansal konularda  gerekse ilişkilerde fazla hayalci olmamak ve Aralık ayının 2.haftası gibi karşılaşılan gerçekleri doğru değerlendirmekte fayda olabilir. Çözülmemiş davalar konu olabilir. Geçmişe dayalı haksızlıklara karşı harekete geçebilirsiniz. Miras, hisseli paralar, aile içinde yaşanmış sorunlar  hukuksal boyutta gündeminize oturabilir.  Almayı düşündüğünüz bir eğitim, yapmayı düşündüğünüz bir tatil için harcamalarınız olabilir. Tanıtım faaliyetlerinde bulunabilir, web sitesi açabilir, işinize, yükselmenize destek sağlayabilirsiniz. Yer değişimleri, mülk alım satımları, evinizin kentsel dönüşüme girmesi gibi durumlar gündeme gelebilir. Bu süreç, dönüm noktası olabilecek oldukça önemli değişimlere, dönüşümlere başlangıç olabilir. İlişkilerde sürtüşmeli zamanlar yaşanabilir. Bazılarında çıkan sorunlar beraberinde sonlanmaları getirebilir. Bazıları ise romantik bir ilişkiye başlayabilir. Yani ilişkiler dönüştürülüp, yeni bir hayata merhaba denilebilir. İş hayatınızda, toplumsal statünüzde yeni bir dönem başlayabilir. Eğitim, yazım, çizim işlerinizi evinizden yapabilirsiniz. Onlarla ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Çocuklar, sevdiğiniz, uğraşlarınız yüzünden masraflarınız artabilir. Ani öfke patlamalarına, kazalara, yaralanmalara dikkat.  Arkanızdan dönebilecek yalana, hileli işlere karşı dikkatli olun.  Fedakarlığın sınırsız olmadığını unutmayın. Artistik, yaratıcı yönlerinizi ortaya koyabilirsiniz.

Kova yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Kova burcundaki yeniayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar

Boğa ve yükselen Boğalar için :   İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı

İkizler ve yükselen İkizler :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Terazi ve yükselen Teraziler için : Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba

Yay ve yükselen Yaylar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri, umutları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.  

Ülkemiz ve Kova burcunda yeniay

25 Ocak’ta meydana gelecek yeniayda yabancı ülkelerle olan finansal ilişkilerimiz, borçluluğumuz, vergiler, krediler, faiz oranları ile ilgili gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda ortak yatırımlarını, borçluluklarını, sigorta, vergi ödemelerini, mali yükümlülüklerini ilgilendiren durumlar öne çıkmakta.

Bu yeniay, ülkemiz haritasının Güneş’ini zorlamakta. Gerek ülkemiz gerek şirketler açısından kapalı kapılar ardında yaşanan beklenmedik gelişmeler bu yeniayın yönünü çizebilir. Çok sayıda gelişmeyi aynı anda gözlemlenebilir. Konumunda otorite, lider, üst düzey yönetici, ceo ların pozisyonlarıyla ilgili beklenmedik gelişmeler, değişimler yaşanabilir. Bu süreçte kabine değişimi de beklenebilir. Belediyeleri, yerel yönetimleri ilgilendiren durumlar söz konusu olabilir. Siyasi partileri, yöneticilerini ilgilendiren gelişmeler gündem oluşturabilir. Uluslararası ortak yürütülen anlaşmalarda diplomasinin gerilebileceği bir süreç. Tüm bu noktalardaki gelişmeler, şartların farklı rotada evrilmesine sebep olabilirken, karşı tarafa güven, şartların görülenin dışında olmaması adına iyice irdelenmesi gerekebilir. Yeni parti kuruluşuyla ilgili açıklama yapılabilir. Kova yeniayında savunma sanayini, S400 leri ilgilendiren gelişmeleri yine gündemimizi belirleyebilir. Şubat’ın son haftası S400 lerin durumunu  konuşuyor olabiliriz. Mit ile ilgili   sürpriz durumlar oluşabilir.

Kova yeniayı ekonomide, finansal alanda yeni düzenlemeleri, yapılandırmaları beraberinde getirebilir. Anlaşmalar, görüşmeler söz konusu olabilir. Çalışanları, sosyal güvenliği ilgilendiren uygulamaları görebiliriz. Banka kredilerinde, faizlerde, sigortalarda, prim ödemelerinde, borçlanmaya yönelik yapılandırmalarda vs. yeni düzenlemeler gelebilir.  Hammadde ve ilaç sorunu yaşamamak adına stoklar gözden geçirilebilir. Eğitime, çocuklara yönelik yeni düzenlemeler, kanunlar gelebilir. Deprem olasıdır. Hava ve deniz yollarında oluşabilecek sorunlara, gazlardan, sıvılardan, petrokimya ürünlerinden doğabilecek problemlere ve güvenliğe dikkat.

Yukarıda 25 Ocak günü yaşanacak olan Kova yeniayına ait kartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

SATÜRN PLUTO KAVUŞUMU – KARTLAR YENİDEN KARILIRKEN

Her ne kadar bir dönem statüsü tartışılsa, cüce gezegen kategorisine alınsa da yeniden itibarı iade edilerek gezegen sınıfına alınan Pluto, Güneş Sisteminin günümüz itibarıyla en dış gezegenidir. Güneş etrafındaki turu yani  1  Pluto yılı yaklaşık olarak 248 Dünya yılından oluşur.  Böylesi uzun bir döngüyle etkisi yavaş ve derindendir. Kuşakların gelişiminde, dönüşümünde baş etkendir. Astrolojide kolektif gezegen olarak alınır. İşte bu yüzden dip ya da dönüm noktalarını belirlemede oldukça önemlidir.

Uzun zamandır 2020 yılının oldukça önemli olduğunu ve dünyanın geçtiği süreç bağlamında baktığımızda içinde iki  dip noktası olarak alabileceğimiz göksel kombinasyonu barındırdığını söylemekteyim. Bunlardan bir tanesi 13 Kasım gecesi gerçekleşecek olan Pluto Jüpiter kavuşumudur. Diğeri ise 12 Ocak’ta  gerçekleşecek Pluto Satürn kavuşumu.  Yıl içinde bu ikiliye Jüpiter de eşlik edecek.  Ortalama 33 er yıllık periyotlarla  Bundan bir önceki Pluto Satürn kavuşumu  1983-84 yıllarında meydana geldi. Şimdi yeni kavuşumla beraber 33 yıllık dönem ya da döngü bitecek ve yenisi başlayacak.

Astrolojide Pluto derin değişimle, dönüşümle, ölüm ve canlanmayla, istihbarat kuruluşlarıyla, ajanlarla, suçla, yeraltınla, depremlerle ilgilidir.  Satürn ise ciddiyeti, geleneksel yapıyı, disiplin altına girmeyi, kısıtlanmaları, zorlanmaları, sorumlulukları, erişilen mertebeyi ve yanı sıra düzeni, otoriteyi, devletleri, yönetimleri, yöneticileri işaret eder. İkisi bir araya geldiğinde savaşları, baskı ve tepkiyi yaratan durumları, ciddi reformları görmekteyiz.

Bu ikili en son 1982’de bir araya gelmişti. O tarihler civarına bakarsak Karayipler ülkesi Grenada’da yapılan ABD darbesi sonucu hükümetin devrildiğini, İsrail’in Lübnan’ı işgalini, Brunei ve yavru vatanımız Kıbrıs’ın bağımsızlıklarını ilan etmelerini görmekteyiz.

1947 yılında yaşanan Pluto Satürn  kavuşumu ise 2.Dünya Savaşı’nın ardından soğuk savaş dönemine denk gelmekte. Bu dönemde ülkemizin Dünya Bankası ve IMF’ye katılmasını ve Truman yardımını aldığını görmekteyiz. Aynı zamanda Burma, Pakistan ve Hindistan bağımsızlıklarını kazanıyor, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ve İsrail , WHO,  CIA, Avrupa Konseyi  kuruluyor, Romanya’da darbe ile kral tahttan indiriliyor , Indra Gandhi öldürülüyor ve Plutonyum parçalanıyordu.

1914-15 yıllarını etkileyen Pluto Satürn kavuşumu ise hepimizin bildiği gibi 1.Dünya Savaşı dönemine denk gelmekte. Ayrıca Panama Kanalı’nın açılışı da yine bu kavuşum döneminde gerçekleşmiş.

Son  yazım olan Yengeç burcundaki Ay tutulmasında da bahsettiğim 30 yıl savaşlarının ardından gelen ve kapitalizmin temellerini hazırladığı söylenen, modern devletler hukukunun, laikliğin temelini atan, Roma-Cermen İmparatorluğu’nu prensliklere bölen, İspanya ve Hollanda’nın bağımsızlıklarının tanındığı 1648 Westphalia anlaşması dönemi de yine Pluto ile  Satürn’ün kavuşumuna denk gelmekte.

1518 yılının hemen girişinde ve yine bu dönemki gibi Oğlak burcunda olan kavuşum döneminde ise  reformların başladığını görmekteyiz. Görüldüğü üzere Pluto Satürn etkileşimleri dünya tarihinde önemli olayların altını çizmekte.

Evet artık 12 Ocak’ta kavuşacak Pluto Satürn ile birlikte 2054’te yeni bir aşamaya geçecek olan bir döngüye başlıyoruz.  Daha önce de yazdığım üzere kapitalizmin sonlarına geldik. Artık bitiş krizi, var olan düzendeki bozulmalar, insanlığa istenildiği gibi hizmet etmemesi ile toplumlarda sosyal demokrasiyi uygulayabilmenin yollarını aramaya başlıyor. Fakat bu hemen bir çırpıda olacak bir şey değil. Önce dünya üzerinde otokratların, üst düzey yöneticilerin sahnede kalabilmek için oynadıkları  hileli oyunu, yaptıkları güç savaşlarını  gözlemleyeceğiz. Baskı, yaptırımlar artacak. Bu doğrultuda istihbaratların savaşları , ticari savaşlar ve savaşlar gözlemlenebilir. Ekonomik darboğaz halkları  iyice sıkıntıya sokarken, sokakları da hareketlendirebilir. Toplumlar ekonomik gerçekliklerine göre resesyonu daha yüksek sesle dile getirebilir. Moratoryumu, konsolidasyonu konuşan devletler olabilir. Ülke sınırları, yönetim biçimleri ve yöneticileri değişebilir. İlerleyen zaman diliminde eğrinin yönü özelleştirmelerden, devletleşmeye doğru dönebilir.  Tüm bunlarla birlikte ulus devlet olmanın önemi yeniden vurgulanabilir. Bilgi ve belgenin erişimine sınırlama, yeni düzenleme gelebilir. Yasalarda değişimleri görebiliriz. Dünya üzerindeki sığınmacı sorunu, toplumlarda tepkilerin daha yüksekten çıkmasına sebep olabilir. Çalışma şartları daha ağırlaşabilir ve beraberinde yeterince sorumluluk almadan, çok çalışmadan başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını anlayabiliriz. Sendikalarla ilgili yapılanmalar gelebilir. Doğal kaynaklarla, madenlerle, toprakla, tarım ve çiftçilikle ilgili yasalarda düzenlemeler bekleyebiliriz. Sanayi ve teknolojide batanları ve fark atanları  görebiliriz. Uluslararası anlaşmaların, paktların yapıları değişebilir. Yeni güç birlikleri öne çıkabilir. Çünkü artık dengeler değişiyor!

Böylesi bir tabloda refaha ermek pek kolay görünmemekte. İnsanlık önce kullanılan yöntemlerin yozlaştığını, işlevini yitirdiğini, revizyondan geçmesi ya da tamamen terk edilmesi gerektiğini görecek. Yaşayacağı derslerle dünya üzerinde adaletli paylaşımın, liyakatların, bilginin, hukukun önemini anlayacak. Ardından her ülkenin kendi alt yapısına, potansiyeline göre çözüm aramaya başlayacak ve takiben reformlarını  gözlemleyeceğiz.

Ülkemiz bu döngüyü  dış ilişkilerinde, diplomaside, uluslararası anlaşmalarda, davalarda, işbirliği yaptığı ülkelerle durumunda, açık düşmanlıklarla, savaşla barış arasındaki hassas dengede yaşamakta. NATO ile ilişkilerdeki sıkıntılar devam etmekte. Müttefik kavramının ulusal çıkarlardan ibaret olduğunu ve kendi içimizde bir olmanın , kendimize güvenmenin önemini hissedeceğiz. Ülkemiz ile ilgili konuların detaylarını tutulma, yeniay ve dolunay yazılarımda paylaşmaktayım.

Sosyo-politik ve ekonomik anlamda dünyada dengelerin değiştiği, sistemin yeniden düzenlendiği şu dönemde bilgiye, bilime ve nitelikli insana yatırım yapan, hedeflerini gerçekçi bir şekilde belirleyen ve halkının refahını, huzurunu önemseyenlerin avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Aksi taktirde bu gezegenlerin Kova geçişleri ile birlikte yakın gelecekte kırılganlıklarına yenik düşen yapıları, ülkeleri görebiliriz. Tabii iş sadece devletler ve idarecileriyle bitmiyor ! Bu açılar bireyleri de zorlayıcı, sorumluluk almalarını öğretici olayları getirecektir.  Doğru yöneticiyi seçen ve yöneticilerinden bunları talep eden seçmenler, sorgulayan, olasılıkları değerlendirebilen, doğru ve çağdaş bilgiyi o mesleğin sahibinden, ehil ellerden alan, eşitliğin, adaletin dünyaya yayılmasına çaba sarf eden ve hümanist, değerleri korumasını bilen bireylere dönüşmemiz öğretilmekte. Dilerim Dünya okulunda herkesin sınıfını geçebilir.

Sevgiyle …

Azade Öksoy

10 OCAK YENGEÇ BURCUNDA AY TUTULMASI

Genel anlamıyla Ay tutulması

10 Ocak günü saat 22:21  de Yengeç burcunun 20°00´ derecesinde yarı gölgeli Ay tutulması meydana gelecek.  Bu tip Ay tutulmalarında Ay, Dünya’nın yarı gölge konisinden geçer ve rahat gözlenemez.

Tutulma, Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika ile Kuzey Amerika’nın çoğunluğundan, Güney Amerika’nın doğusundan, Pasific, Atlantik ve Hint Okyanusları ile Arctic bölgeden gözlemlenecek.

Yengeç burcunda meydana gelecek tutulma 144 numaralı Saros serisine ait. Toplam 71 tutulmadan oluşan bu serinin ilki  29 Temmuz 1749’da gerçekleşmiş. Sonuncusu ise 4 Eylül 3011’de gerçekleşecek.  Seriye ait son tutulma 30 Aralık 2001’de gerçekleşmiş.

Seriyi göz ardı ederek, Yengeç burcunun 20° si civarına baktığımızda ise en yakın tarih bize 9 Ocak 2001’i vermekte. 17 Temmuz 2019’da Oğlak burcunda meydana gelen Ay tutulması da  2001 yılını işaret etmişti.  Bu yıla ait en önemli olaylar İkiz kulelere uçakların çarpması sonucu 5000 den fazla kişinin ölmesi, ABD’nin Afganistan’ı bombalaması ve AKP’nin kurulması. Daha fazlasını hatırlamak isterseniz Temmuz ayında gerçekleşen tutulmaya ait yazımdan faydalanabilirsiniz.

Biz bu sefer çok geriye, 10 Ocak 1648 yılında 20°02´ Yengeç burcunda yaşanan tutulmanın dönemine gidelim. 1648, dünya tarihi açısından oldukça önemli bir yıl. Katolikler ve Protestanlar arasında süren 30 yıl savaşlarının bitişini ve ardından gelen Westphalia Antlaşmasını görmekteyiz. Westphalia, yeni dünya düzeninin altyapısının hazırlığı olarak nitelendirilmekte. Modern devletler hukukunun temelini oluşturmakta. Antlaşmanın şartları arasında hiçbir devletin diğerinin iç işlerine karışmaması ve tüm devletlerin Westphalia’da çizilen sınırlara saygı göstermesi bulunmakta ki bu durum zaman içinde ulus devlet kavramına giden yol olarak nitelendirilmekte.  Westphalia görüşmelerinde devlet, iktidar, savaş tartışılırken papalık temsilcisi dinlenmemiştir. Bu yönüyle ilk  laik  konferans olarak gösterilir. Dini özgürlük benimsenmeye başlanmış, Kalvenizm mezhep olarak kabul edilmiştir. İspanya ve Hollanda ile birlikte,  Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğundaki prensliklerin de bağımsızlıkları tanınmıştır. Aynı noktaya düşen bu tutulma, ilerleyen zaman diliminde günümüz  Avrupa Birliği  ülkelerinde dönüşümlere, denge değişimlerine sebep olacak gözükmekte.

2020 yılında Oğlak’taki  Pluto’nun,  Satürn ve Jüpiter ile yapacağı kavuşumlar dip nokta oluşturacak. Bununla birlikte kapitalizmin sonunun geldiğini, dünya üzerinde birçok devletin yöneticilerinde, yönetim sistemlerinde ve sınırlarında değişimleri gözlemlemeye başlayacağız. Yine bu süreç bizlere eğitim ve dinde de değişimleri beraberinde getirebilir. Ahlaka, etiğe, bilgiye önem vurgulanırken, başta zorlanılsa da  dönüşümün bu yönde olmasına yönelik mücadeleleri, gelişmeleri görebiliriz. Yengeç burcundaki Ay tutulması ve Pluto, Satürn, Jüpiter kombinasyonları, Westphalia’dan günümüze süregelen gelişimi etkileyecek reformların başlamasına işaretçi diyebiliriz.

Sizler de kendi hayatlarınızda yukarıda verdiğim 2001 yılına geri dönerek, neler yaşadığınızı hatırlayabilir ve bu tutulmanın getirilerine yönelik ipuçları yakalayabilirsiniz.

Eski kaynaklarda Sepherial’e göre Yengeç burcunun 2. Dekanında meydana gelen Ay tutulmaları için ‘ haraçları, dayanılmaz ölçüde vergileri ve benzer konuları simgeler’ notunu görmekteyiz.

Tutulma döneminde şartlar girişime, şartları zorlayan çıkışlara müsait. Çıkarların önde olduğu, somut olanın istendiği, iletişimin sınırlı ve belli kalıplar dahilinde koşulları deneyimleyebiliriz.

Tutulmaya ev sahipliği yapan Yengeç burcu ulusal, ailevi konuları önemseyen, korumacı, tutucu, hassas, değişken yapılıdır. Gölgesinde kapris, ajitasyon, kıskançlık, önyargılı tutum ve fazla anaçlık vardır.  Vatan, millet konularıyla ilişkili olduğu kadar sağlık, konaklama, otel, emlak, gıda, yiyecek, içecek, catering sektörü, çocuklarla ilgili işleri, psikologlar, tarihçiler, antikacılar ve kamu hizmetlerini de anlatır. Dolayısıyla tutulma ile birlikte Yengeç özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Yükselende mükemmele odaklı, çalışkan, kılı kırk yaran mantıklı Başak bulunmakta. Karşındakilerle alma verme dengenizdeki durumu değiştirebilmek için bilinçaltında bir şeylerin kurbanı olma endişesiyle, gereksiz fedakarlıkların tortusunun kattığı duygularla, son derece sistemli, gayet ciddi bir şekilde hareket edebilirsiniz. Yükselene Alcor ve Coxa sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Alcor, sessiz, kuşkulu, otokontrollü bir doğayı işaret ederken, kışkırtılma durumunda intikamı işaret etmekte. Coxa ise öngörebilmekle, egodan ötürü zarara uğramakla ilişkilendirilmiş. Biz burada egoyu, inatla yoğurulmuş, fazla dediğim dedik ve şartları kendi istediği şekilde manipüle etmeye çalışmak olarak düşünelim. Dolayısıyla bu tutulmada dışavurumda dengeyi kaybedip, kurban olmamak adına hassas ayarlanması gerekli nokta olarak  dikkati çekmekte.

Tutulmanın Ay’ı Castor ile kavuşumda. Castor, yazarları, araştırmaları ve yeni fikirlerin keşfini anlatır. Aynı zamanda hukuksal alanda başarıları ama hapis cezalarını da işaret eder. Güneş ise savaş sanatlarıyla, yönetim yeteneği ve yardımseverlikle ilişkilendirilen Dheneb birlikteliğinde. Tutulma döneminde olaylarda, bilinçdışı tutumlarda, kimliğin ifadesinde  ve karşıt cins ilişkilerinde bu etkileri gözlemleyebiliriz.

Yengeç Ay tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

10 Ocak’ta meydana gelecek Ay tutulması ana tema olarak arkadaşları, sosyal çevreyi, gruplar  ile ilgili gelişmeleri, işten elde edilen kazancı, çocukları, aşk hayatını, spor, sanat ve diğer yaratıcı faaliyetleri, orta uzunluktaki seyahatleri işaret etmekte.

Öncü burçların 16-24, değişken burçların 2-8 dereceleri arası gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yengeç burcunda meydana gelecek Ay tutulmasından öncelikli olarak etkilenecektir.

Kendinizi feda etme ile  yetme arasındaki hassas dengede oluşan zorlayıcı, travmatik durumlar, başarısızlıklar şartlarda başa dönerek, yeniden gözden geçirme, belki bazı noktalarda sil baştan yapılanma gerekliliğini getirmekte. Yaşam mücadelesinde başarısız olmuşların ya da dirençleri yeterli olmayanların ömrünü tüketeceği, sonlanacağı, belki yeniden yapılanmalarla şekillendirileceği dönemdeyiz. Bir yandan adaletsiz olduğunu düşündüklerimiz, öte yandan var olanın düzelmesi için bir bedel ödenmesi gerektiğinin farkındalığı! Bilinçaltımıza ittiğimiz olayların  üzerimizde yarattığı duygusal deformasyonun da etkisiyle ivmeleneceğiz, mücadele edeceğiz bu Ay tutulmasında! İlişkiler, her türlü ilişkide kimin ne kadar hakkaniyetli davrandığı, güç dengeleri, şartların muhasebesi masaya yatırılacak. Nerede, nasıl irade göstermemiz, kendimizi ne şekil ortaya koymamız ile duygularımızın, bilinçaltındaki dürtülerimizin bizi nereye çekmek istediği arasında dengelenerek, mantık yürütmek ve bu doğrultuda yaratıcılığımıza odaklanmak isteyeceğiz. Olanca gücümüzle uyum sağlamak adına çakılıp kaldığımız, direnç gösteren, doyum sağlayabilmek adına büyümemiz, gelişmemiz gereken şartları değiştirmeye uğraşacağız. Geçmişte ayağımıza bağ olan durumları ciddiyetle ve sorumluluk bilinciyle ele alacağız. Kendi düşünce sistemimizle, araştırdıklarımızla yürümek isteyeceğiz. Zaman zaman yoğun ısrar, baskı, sabitlenme iletişim sorunları yaşatabilir. Anlaşmayı zorlaştırabilir. Sırtlanabileceğinizden fazla yükün altına girmeyin.  Ani gelişebilecek hamlelerle başa dönebiliriz. Böylesi bir durumda yorulduğumuzu, boşa nefes tükettiğimizi hissedebiliriz.       ( Transpluto , Klotho, Tisiphone, Siwa, Psyche, Mnymosyne, Juno, Ay, Güneş, Merkür, Zeus,Kassandra, Phaethon, Artemis, Pluto, Satürn, Admete, Hebe, Ceres, Arachne)

Tutulma ailevi ilişkilerde dengeyi değiştirebilecek etkiler barındırmakta. Burada sağlık konuları gündeme gelebileceği gibi içinde para konularının olduğu durumlara yönelik muhasebeye de söz konusu olabilir. Kredi, borç, vergi, sigorta ödemeleri, hisseli paralar, miras, nafaka konularının gündem oluşturabilir. Aile içi güç dengeleri  baskın bir şekilde test edilebilir. Adalet, etik sorgulanabilir, davalar, geçmişe dayalı karmik ödeşmeler, bürokrasiyle yolunda gitmemiş işlerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Hayatınızda dönüşümün işaret edildiği durumlarda önemli değişimler yaratacak etkilerle karşılaşabilirsiniz. Gerçekçi adımlarla, doğru ve kalıcı olana yönelmemizin önemini unutmayalım. Gün, her yaşadığımızı sorgulamak, dersler çıkarmak ve ileriye örnek almak için dağarcığımıza atma günüdür. Yer değişimleri, mülklerle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda düzen değişiklikleri yaşanabilir. Gelişiminize yönelik eğitimlere, sorumluluklara girebilirsiniz. Bu  tip konulardan kazanç elde etmek zihninizi meşgul edebilir. Yollarla ilgili planlar yapabilirsiniz. Tutulma etkisiyle etrafınızda kendi düşüncelerinde dediğim dedik, şartları manipüle etmeye çalışan, dikte ettiren, baskı uygulayan, adeta tiranlara dönüşmüş insanlar gözlemleyebilirsiniz. Şiddete meyilli kişilerden uzak durun. Bu durum hemen herkes için duygusal anlamda zor olabileceği gibi kadınlar üzerindeki baskıyı da daha yoğun hissettirebilir. Pesimizmin, menfaatlerin önde olduğu, sorumlulukların baskın geldiği bir sürece işaretçi. İşte meydana gelebilecek değişimler, kazanımları ve sosyal çevrelerle yürütülen faaliyetleri etkileyeceğinden, dengelemek zor olabilir.  Bilgiye, belgeye ulaşmakta zorluk çekilebilir. Bu tutulma vatana, millete yönelik hassasiyetleri de etkilemekte. Kazalara, yaralanmalara, yangınlara dikkat. Kasım ayı başında başladığınız işler ya da etrafınızda vurgulanan gelişmeler, tutulmayla birlikte vurgulanacak. Aynı zamanda geçtiğimiz Nisan sonu yaşanan durumlar  hayatlarınızda öne çıkabilir.

Yengeç burcunda Ay tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Yengeç burcundaki Ay tutulmasının, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar.

İkizler ve yükselen İkizler :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Başak ve yükselen Başaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları. 

Terazi ve yükselen Teraziler için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatlerimiz.

Ülkemiz ve Yengeç burcunda Ay tutulması

10 Ocak’ta meydana gelecek Ay tutulmasında halk ve halkı ilgilendiren durumlar, iç ve dış işlerimiz, uluslararası anlaşmalar, davalar, müttefik ve düşman kavramının sorgulanacağı durumlar, diplomasi ve gelişmelerin ekonomik alanda yansımaları ana konu başlıklarımız olarak dikkati çekmekte. Şirketler açısından baktığımızda kimliklerini, ortaklıklarını, işbirliklerini, rekabet güçlerini, piyasanın durumunu ve hukuksal konularını ilgilendiren gelişmeleri görebiliriz.

Tutulmalar son dönemde ülkemizin iç ve dış işlerini ilgilendiren ana aksında meydana gelmekte. Bu da o alanlarda önemli değişim, dönüşümlere işaret etmekte. Nato ve müttefiklerle ilişkilerdeki sorunlar kendini iyice hissettirebilir.  Daha tehditkar ve gerçeği gizleyen, aldatıcı tavırlarla açık düşmanlıkları görebiliriz. Baskıyı, yaptırımları daha belirgin hissedebiliriz. İç ve sınır güvenliğimiz için oldukça önemli bir dönemden geçmekteyiz. Sınırlarımızda olan gelişmelerle ilgili problemli durumlarla yüzleşebiliriz. Gizli servisler planlarını  bu dönemde aktifleştirebilirler ki sığınmacılarla ilgili sorunlar da önem oluşturmakta. İçeriyi karıştırıcı, güvenliğimizi tehdit edici durumlara karşı bu sene oldukça dikkatli yürümeliyiz. ABD ve İngiltere’nin eli direk ve dolaylı olarak tüm sene üzerimizde olacak dersek yanlış olmaz. Geri planda kontrol etmekte zorlanılabilen durumlar sokaklardaki hareketliliği etkileyebilir. Bu tutulma konumunda otorite, lider, üst düzey yönetici, ceo  olan kişilerin de pozisyonlarını sıkıştırmakta. Yıl içinde çok değişimler gözlemleyebiliriz. Şubat’ın son haftası Mars’ın 7.evimize girmesini takip eden süreçte dış ilişkilerde çok daha mücadeleci bir süreci gözlemleyebiliriz. 17 Mart’ta da tutulmayı tetikleyecek. Sert enerjileri barındıran bir dönem diyebiliriz.

Siyasi arenanın yeniden şekillenmesi ve yeni partilerin kuruluşunun devam ederken, eski siyasetçileri de yine sahnede olmak isterken görebiliriz. Fakat bazıları için şartlar zor olabilir. Yeni uygulamalar, yeni yasalar ağırlığını hissettirebilir. Meclisteki sandalye dağılımı değişebilir. Finansal anlamda da zor geçecek bir senedeyiz. Dış borç yükünün baskısı yeni anlaşmaları, düzenlemeleri, yapılandırmaları  getirebilir. Hazine ve maliye ile ilgili gelişmeler öne çıkabilir. Uluslararası anlaşmalarda değişimler gözlemlenebilir. Eğitimde, ulaşımda, taşımacılıkta, internet ve bilgi erişiminde  yeni düzenlemeler gelebilir. Basın-yayın sektöründe da  köklü değişim, dönüşümler görebiliriz. Tutulma, tutukluluklarla ilgili gelişmelere de  dikkat çekmekte. Bu dönemde yer hareketliliğinde de artış gözlemlenebilir.

Yukarıda 10 Ocak’ta yaşanacak olan tutulmanın dünyaya, aşağıda ise ülkemize ait astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Haritalar üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi tutulma enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

26 ARALIK OĞLAK BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

Genel anlamıyla Güneş tutulması

26 Aralık 2019 günü saat 08:12  de Oğlak burcunun  04°06´ derecesinde halkalı Güneş tutulması meydana gelecek. Yani bu tutulmada Ay, Güneş’in önünden geçerken Güneş’i tam örtemeyecek ve açıkta kalan Güneş diski yerden bakışla Ay’ın etrafında halka şeklinde gözlemlenecek. Tutulma, Doğu Avrupa’dan, Arabistan yarımadasından, Asya’nın tamamına yakınından, kuzeybatı Avustralya’dan, Afrika’nın doğusundan, Pasifik ve Hint okyanuslarından gözlemlenecek.

Tutulma, 132 numaralı Saros serisine ait. 1262 yıllık ve 71 Güneş tutulmasını kapsayan bu seride ilk tutulma 13 Ağustos 1208 yılında meydana gelmiş. Sonlanması ise 25 Eylül 2470 yılında olacak. Bu serinin şu ana kadar en son tutulmasını yakın geçmişimizde yani 14 Aralık 2001 tarihinde yaşadık.

Seriyi göz ardı ederek, Oğlak burcunun 04° si civarına gittiğimizde 25 Aralık 2000 tarihine gitmekte ve 2001 in de bu tutulmadan etkilendiğini görmekteyiz. 2001 deyince akla ilk başta 5000 inin üzerinde insanın hayatını kaybettiği, Dünya Ticaret Merkezi yani ikiz kulelere yapılan terör saldırısı ile tarihe ‘’kara Çarşamba’’ olarak geçen, Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizi gelmekte. Merkez Bankası’nı dalgalı kura geçişinin ardından doların 689.000 den 964.000 e fırladığı, faizlerin ise %5200 leri gördüğü kriz! Gelin başka neler varmış, hatırlayalım! Wikipedia yayın hayatına başladı. Kongo Başbakanı Kubila koruması tarafından öldürüldü. George W Bush, ABD başkanı seçildi.  El Salvador’da 7.6 lık depremde 840 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan, Gujarat’da 7.7 lik depremde 20.000 den fazla kişi hayatını kaybetti. Helmut Kohl davası 150.000 Euro ceza ödemesi şeklinde sonuçlandı. Near Shoemaker, Eros asteroidine indi. Güney Kore’de Daewoo fabrikasının 1750 işçiyi işten çıkartması sonucu 2000 işçi fabrikayı bastı. İstanbul-Moskova seferini yapan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra kaçırıldı ve Medine’ye indirildi. Düzenlenen operasyonda bir Türk yolcu, Rus hostes ve bir korsan öldü. NATO, Kosova’da seyreltilmiş uranyum mermisi kullandığını itiraf etti. Sovyet uzay istasyonu Mir görevini tamamladı. Dennis Tito ilk uzay turisti oldu. Tel Aviv’de diskoya yapılan bombalı saldırıda 21 kişi öldü. Peru’da 14 ay içinde dördüncü kez yapılan seçim sonucunda Toledo Alenjandro devlet başkanı oldu. İngiltere’de, Tony Blair seçimleri kazandı. Pakistan’da Pervez Müşerref cumhurbaşkanı oldu. Filistinlilerin 3 farklı bölgeye düzenlediği saldırıda 7 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Ardından İsrail, Filistinli bakanı kaçırdı. ABD, Afganistan’ı bombalamaya başladı. BM, Kabil’de uluslararası güç konuşlandırılmasına karar verdi. Hubble, Güneş sistemi dışında Osiris’te hidrojenden oluşan atmosferini keşfetti.

Ülkemizde ise Gaffar Okkan suikaste uğradı. Konya’da düşen F5 de ilk kadın pilotumuz, Teğmen Ayfer Gök şehit oldu. MGK toplantısında Bülent Ecevit ve Ahmet Necdet Sezer arasında çıkan tartışma sonucunda Sezer toplantıyı terk etti. Kemal Derviş, Ecevit tarafından Türkiye’ye çağrıldı. DGM de Yüksekova çetesi davası görüldü. İBDA/C elebaşı Salih Mirzabeyoğlu idam cezasına çarptırıldı. Mehmet Ali Ağca, 7 yıl 2 ay ağır hapis cezası aldı. TBMM, Merkez Bankası’nın özerkliğine ait yasayı onayladı. Belfast’ta yapılan şampiyonada Ramazan Paliani 57 kg da dünya şampiyonu oldu. Ahmet Necdet Sezer, RTÜK yasasını veto etti. AKP kuruldu. Anayasa Mahkemesi, Fazilet Partisini kapattı. Basketbolda  A Millilerimiz, finalde Yugoslavya’ya yenilerek ilk defa Avrupa ikincisi oldu ve dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Bursaspor, Galatasaray’ı 5-0 lık skorla yendi.

Gerek aynı Soros serisine ait , gerekse aynı dereceler  üzerinde meydana gelen tutulmalar, belirli ortak özelliklerle geleceğe ışık tutarlar. Sizler de 2000 ve 2001 Aralık’ında yaşanan tutulmaların hayatlarınıza etkilerini düşünerek günümüze ait ipuçları yakalayabilirsiniz.

Sepherial’e göre  Oğlak burcunun birinci dekanında meydana gelen Güneş tutulmaları için ‘ Büyük adamların mutsuzluğunu ve kötülüğünü, asillerin ve halkın isyanını simgeler.’ Notunu görmekteyiz.

Oğlak burcunda meydana gelecek tutulma ile yılı kapatacağız. Bu burç sabır, ciddiyet, mantık,  sorumluluk, çatı kurmak, yönetimle ilişkilendirilir. Gölgesinde duygusuzluk, aşırı kontrol, hesapçılık ve melankoli bulunur. Devletle, politikacılarla, yöneticilerle, mühendislerle, bilim insanlarıyla, organizatörlerle, iş insanlarıyla, finansçılarla, hesap ve vergi uzmanlarıyla, tarihçilerle, arkeologlarla, inşaat, deri sektörü ile, kütüphanecilerle, arşivcilerle, antikacılarla, maden işçileri ve emekçilerle ilişkilidir.  Dolayısıyla tutulma ile birlikte yukarıdaki özellikleri ve bu meslek gruplarına ilişkin gelişmeleri de  daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Tutulma döneminde hırsı, kararlılığı, şartların zorlanmasını fazlasıyla hissedeceğiz. Fakat istikrarlı sonuç biraz zor. Acımsızlığın öne çıkabileceği, empati kurmada, iletişimde, algıda sorun yaşanabileceğini ve çıkarların önde olacağını hatırlatmalıyım. 

Yükselende İstanbul’un batısı için Yay, doğusu için Oğlak burcu bulunmakta. Yay, dışadönük, bilgi, büyüme, gelişme odaklı olup gölgesinde gereksiz risk alma, fanatikleşebilme, objektiflikten uzaklaşma ve dağılma bulunur. Oğlak ise yukarıda da bahsettiğim özelliklere sahiptir. Dolayısıyla bulunduğumuz bölgeye düşen yükselen burç doğasında dışavurumlar belirlenecek. Bazen bazı şeyler feda edilecek. Taşın altına el konulacak. Çok daha fazla emek harcanması, çalışılması gerekecek. Acı ya da tatlı deneyimlerle toplumsal durumumuzda, ilişkilerde, para, değer, aile gibi konularda önemli değişimler kaydedeceğiz. Yükselene Etamin ve Polis sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Bu sabitlerden Etamin, yalnızlığı sevme, prestij kaybı, felsefik çalışmalara yakınlıkla, Polis ise başarı, hırs ve buyurgan tutumlarla ilişkilendirilmiş. Böylelikle bu özellikleri tutulma döneminde davranışlarda gözlemleyebiliriz. Polis, Güneş ve Ay ile de ilişkili olduğundan, sahip olduğu doğayı gerek ilişkilere gerek ilgili olaylara yansıtacaktır.

Güneş ve Ay’ın ise Kaus Australis ve Kaus Medius etkileşimlerini görmekteyiz. Bu sabitler kurumsallık ve adaletle, zihinsel uyarıcılıkla, insani düşüncelerle, sahip olunan mantığa göre güç uygulamakla ve güç ve esnekliğin harmanlanmasıyla ilişkilendirilmiştir. Tutulma dönemi olaylarında ve ilişkilerde bu etkileri bizlere hissettirebilirler.

Oğlak Güneş tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

26 Aralık’ta meydana gelecek Güneş tutulması kişilerin doğrudan kendilerini ya da en yakınlarını ilgilendiren her konuyla ilişkili. Örneğin sağlık, motive olduğu şeyler, fiziksel görünümü, karakteri, kendini ifadesi gibi durumlarla ilgili yeni başlangıçlara dikkat çekmekte.

Öncü burçların 0-8, sabit burçların 16-21 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Oğlak burcunda meydana gelecek Güneş tutulmasından öncelikli olarak etkileneceklerdir. ( Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Hayat sizi belki ihanete, terke, her türlü ilişki probleminin içine itti. Ya da işinizde, sosyal, finansal durumunuzda bir türlü istediğiniz iyileşmeyi sağlayamadınız. Ben artık gözler önündeyim dediğiniz noktada bir şeyler ters gitti ve yarıda kaldı. Belki ailenizle problemleriniz var. Her ne probleminiz varsa, onu çözmeye çalıştınız ama olmadı. Hayatın akışını anlamaya çalışayım derken, kendinizi bir labirentin içinde hapsolmuş, tükenmiş hissettiniz.  Tutulma, hayatlarda aksayan, iyileştirilmesi gereken, bereketin, sevginin, huzurun, ışıldamanın arzulandığı konular için işaret fişeği gibi. Adeta bir dönüm noktası ! Bu dönemde eski sağlık sorunları yenide ortaya çıkabilir. Düzeldi dediğiniz şeylerin çözümü zorlayabilir. Şartların en dibine inerek kazınmasını, temizlenmesini yani çok daha fazla emek harcamanızı gerektirebilir. Bu da kaçıp gitme arzusunu, bazı şartların, ilişkilerin kopuşunu beraberinde getirebilir. Tutulma, ikircikli konuşanları, hilebazları, yalancıları, yanlış bilgilendirenleri, şartları manipüle edenleri de çevremize getirebilir. Bu dönem eve, aileye, vatana ait güvenlik bilincinin önemsenmesi gerekliliğini öğrenilebilir. Sadece hastalıklar değil, alkole bağlı problemler de üzerinde gidilmeyi gerektirebilir. Savunmaya geçme ve aşırı tepkisellik gözlenebilir. Bir şeylerin  kurbanı olmadan, olan sorunları düzenlemenin yolu ise kontrol ederek, olanı en dibinden temizleyerek, hem kendi hem de başkalarının ihtiyaçlarını gözetip, hakkaniyetle, sistemle, gereksiz riskten uzak yürüyebilmekten geçmekte.  Oğlak tutulması, hayatlarında yol ayrımına gelenler için bitirici adımları beraberinde getirmekte. Neşteri yaraya derin atmayı unutmayın!   (Gad Kad, Ariadne, Deucalion, Lachesis, Panacea, Cupido, Chiron, Güneş, Ay, Jüpiter, Chiron, Europa, Pholus, Aesculapia, Icarus, Hades, Ophelia, Atropos, Hekate)

Gelişimimiz, büyümemiz, değişimimiz adına sağlam adımların atılmasına, gerekli düzenlemelerin yapılmasına olanak tanıyan bir tutulma. Kararlı, sabırlı, ketum adımlar atılabilecek bir süreç.  Sosyal statünüzle, ilişkilerinizle, finansal konularla, aileyle, içinde bulunduğunuz gruplarla ya da ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Haritası destekleyenler için ödüllenmeler, başarılar gelebilir. Hayatınızın odak noktası haline gelmiş konu ile ilgili sonuca giden adımı atmak durumunda kalabilirsiniz. İlişkiler ve durumu akılcı ele alınıp, sonucu iyi ya da kötü olsun, ciddi yorumlanacaktır.  Çıkışlarınızın, tutumunuzun gereksiz abartıdan, yüksek tondan uzak olmasına dikkat edin. Aksi taktirde kaş yapayım derken  göz çıkartabilirsiniz ve emeğiniz heba olur. Karşınızdakilerle iletişimde dikkatli olun. Size sunulanları dikkatli okuyup, inceleyin. Bilginin doğruluğunu kontrol edin.  Bu dönem bazı kurnazlar yanlış yönlendirebilirler. Hileye başvurabilirler. Bu durum beklenmedik bir anda işleri gerebilir. Daha önce düştüğünüz kaotik durumu yeniden hatırlatabilir. Fakat burada dışınızda gelişen şartları doğru okuyup, parçaları yerli yerine oturtup, değerlendirirseniz böylesi bir durumdan kurtulabilirsiniz. Açıkçası hukukla, etikle, doğru ile ilgili konularla yüzleşebiliriz. Bu tür işler ortaya dökülürken, karmik durumları da beraberinde sürükleyecek ve yapanlar eski çevikliklerini sergileyemeyebilirler.

Oğlak tutulması hayatınızın çatısı diyebileceğimiz türde gelişmeleri de anlatmakta. Aile ile ilgili her türlü gelişmeyi de işaret etmekte. Burada sağlık konuları gündeme gelebileceği gibi kredi, borç, vergi, nafaka, miras gibi akçeli işlerle de uğraşabilirsiniz. Aile içinde ya da bürokraside çözülmemiş, belirsiz, durumu  şaibeli konularınız varsa onlarla uğraşabilirsiniz. Eğitim konularına, yurtdışını, yabancıları ilgilendiren işlere efor harcayabilirsiniz. Çocuklarınızı ilgilendiren gelişmeler gündeminize oturabilir. Yaratıcılığınızı hedeflerinizde ve bunu topluma sergilemede kullanabilirsiniz. Adaleti, hak hukuk kavramını, etiği, bilgiyi, bilimi  gözeterek   yaptıklarınızla, belki ömrünü tüketen bir şeyler gitse bile uzun soluklu, sağlam yürümeyi sağlayacak etkiler yaratabilirsiniz. Öncelikle haritası destekleyenler, ardından bilinçli kullanabilenler bu tutulmadan maddi manevi değerle çıkabilirler. Öte yandan ne yazık ki bazıları acımasızlığı, şiddeti, karşısındakini kurban edebilmeyi bu dönem rahatlıkla uygulayabilir.

Oğlak tutulmasının Mars’ı, 6 Ocak 2019 günü yaşadığımız tutulmanın Venüs’ünü tetiklemekte. Bu tutulmanın hayatınıza etkilerini ilişkiler ve finansal boyutuyla hızlı bir şekilde açığa çıktığını ve sonuca gittiğini görebilirsiniz. Yaşayacağımız tutulma aynı zamanda 2 Temmuz’da yaşanılan Yengeç tutulmasının da  hayatlarımızda iyice belirginleşerek, hızlanmasına sebep olacaktır. 6 Ocak ve 2 Temmuz tutulmalarının hayatlarınıza etkilerini hatırlamak isterseniz, ekteki linklerden faydalanabilirsiniz.

Oğlak burcunda Güneş tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Oğlak burcundaki Güneş tutulmasının, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

İkizler ve yükselen İkizler :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Başak ve yükselen Başaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Terazi ve yükselen Teraziler için : Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Yay ve yükselen Yaylar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  :    Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Kova ve yükselen Kovalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Balık ve yükselen Balıklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları

Ülkemiz ve Oğlak burcunda Güneş tutulması

26 Aralık günü meydana gelecek olan bu senenin son tutulmasında dış ilişkilerimiz, uluslararası anlaşmalar, davalar, müttefikler, açık düşmanlıkları ilgilendiren gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda  ortaklıkları, rakipleri ve  rekabet şartlarını, iş  kapasitelerini ve hukuksal konuları ilgilendiren gelişmeleri gözlemleyebiliriz.

Oğlak burcundaki Güneş tutulması ülkemiz haritasında yükselen, Ay, Pluto karşısında ve Mars ile zorlanmakta. Tutulma ile birlikte uluslararası ilişkilerimizdeki gelişmeler daha baskın hale gelirken, halkı, içişlerini zorlayan, baskı yaratan, değişimi, dönüşümü anlatan durumlar oluşabilir. Var olanla daha açık karşı karşıya kalabiliriz. Uzun bir süredir ortaklık, müttefik kavramını sorgulamaktayız. Artık bazı ilişkiler için dönüm noktası dönemi geldi diyebiliriz. Dışarıdan, ortaklıklarda, müttefiklikten çok içimizde kenetlenmenin, kendi gücümüzün faydasını göreceğimiz etkiler altındayız. Nato ile ilişkilerimiz ve savunma sanayine yönelik anlaşmalarla ilgili gelişmeler yine dikkat çekebilir. Ocak ayının ikinci yarısından sonra baskılar biraz daha artabilir. Gerek şirketler, gerek konumunda üst düzey yöneticiler için şimdiye kadar direnç gösteren şartlar, tutulma ile kırılma yoluna girebilir. Finansal anlamda tüm zorlanmalara rağmen bu tutulmada Uranüs’ün desteği, bazı farklı yöntemlerle konuların tolere edilmesine yardımcı olabilir. Fakat Mars’ın , Gad ile birlikte Şubat 23 civarı tutulmayı tetiklemesi şartları ivmelendirebilir. Tutulmanın Mars’ının, 15 Temmuz darbe girişiminin Mars’ının üzerinde olması, açık düşmanlıklar alanına yerleşmiş bir tutulmada dikkati çekmekte ve tedbirli olunmasını işaret etmekte. Hukuksal konular, uluslararası davalar gündeme gelebilir. Bankalar, üst düzey yöneticiler, konumunda otorite olanlarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Bankaların, finans kurumlarının rekabet gücü test edilebilir.  Örtülü harcamalar artabilir. Kredi, borç anlaşmaları yapılabilir. Önemli konumdaki kişilerin sahip olduğu varlıklara yönelik davalar, cezai yaptırımlar söz konusu olabilir. Yetkinlikler test edilebilir ki otorite, lider, ceo, üst yönetici gibi pozisyonda olanlar içinde önemli güç ve konum yitirenler olabilir.  İllegal yapılanmalarla ilgili gelişmelere şahit olabiliriz. Tüm bunların arasında sınır dışında ve içeride güvenliğimiz yine en başlarda önemini korumakta. Af, tutukluluklar yine sıcak gündemden bir tanesi. Uzun zamandır söylediğim yeni partilerin ortaya çıkışı, siyaset içindeki köklü değişimlere devam ediyor. Kadına şiddet maalesef gündemdeki yerini korumaya devam edebilir. Gençlerimizi sahnede daha aktif görebiliriz. Eğitimle ilgili değişimler devam etmekte. İnşaat sektörü ve çiftçilik, madenlerimize, doğal kaynaklarımıza yönelik gelişmeler yeni düzenlemeleri getirebilir. Dünya genelinde hava şartlarında uç denilebilecek gelişmeler yaşanabilir. Seller ve soğuk hava şartları kendini yoğun hissettirebilir. Deniz ve hava yolları sorunları, kazaları olasıdır.Tutulma depremleri de tetikleyebilir.

Yaşayacağımız Oğlak tutulması, 6 Ocak ve 2 Temmuz’da yaşanılan tutulmalara da etkimekte, şartları çözümlenmek üzere hızlandırmaktadır. Bu iki tutulmanın linkini sayfanın sonunda bulabilirsiniz.  

Yukarıda 26 Aralık’ta Oğlak burcunda meydana gelecek olan tutulmanın dünyaya, aşağıda ise ülkemize ait astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi tutulma enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/01/30/6-ocak-oglak-burcunda-gunes-tutulmasi/

https://azadeoksoy.com/2019/06/21/2-temmuz-yengec-burcunda-gunes-tutulmasi/

2020 YILINDA BİZLERİ NELER BEKLİYOR

Sadece bireysel olarak bizlerin değil, ülkemiz ve dünya adına da çok önemli bir yılın arifesindeyiz. Her türlü ilişkiler, para konuları, hayatlarımızın bundan sonrası adına yapısal reformlar bu yıl oldukça belirgin yaşanacak. Aslında bu değişim 27 Ocak 2008 de Pluto’nun Oğlak’a girmesi ile dipten, derinden başladı. Pluto, 21 Ocak 2024 e kadar burada kalacak. Pluto,  köklü değişim ve dönüşümleri, ölüm ve yaşam, canlanma temasını anlatır.

Oğlak burcu, disiplin, sabır, kısıtlama, kural, sorumluluk bilinci geliştirmek, plan, program, yapı kurmakla alakalıdır. Taşın altına elinizi koymadan, çok çalışmadan başarı elde etmek mümkün değildir. Kararlı, kuralına göre davranışlarla mücadeleci olunmalıdır. Bu dönemde başarılı olmanın yolu bunlara dikkat etmekten geçmekte.

2020 de Oğlak’ta Satürn ve Jüpiter’in Pluto ile yapacağı kavuşumlar hayatlarımıza damgasını vuracak. Bunlar  dokundukları  alanlarda uzun soluklu değişimleri, gelişmeleri anlatmakta. Kısıtlanacağız, baskı altında kalacağız, sorumluluk alacağız. Çok çalışarak da ödülünü alacağız.

2020 yılında 2 tanesi Güneş, 4 tanesi Ay olmak üzere toplam 6 tutulma yaşayacağız. Tutulmalar, haritalarımızda düştükleri yerdeki enerjiyi çok daha belirgin ortaya koyan ve orada sonuca yönelik etkiyi açığa çıkartan göksel olaylardır.

2020 yılı bizlerin genel olarak hayat felsefemizi gözden geçirdiğimiz bir yıl olacak. Hepimiz statümüzü, işimizi daha fazla önemser olacağız. Geçmiş yıllara göre risk almaktan uzak duracağız. Kendimizi güvende tutmaya, dengemizi korumaya gayret edeceğiz. Sahip olduğumuz düzenimiz, sorumluluklarımız değişecek.   Bazı noktalarda küçülmeyi görebiliriz. İşlevselliğini yitirmiş, ömrünü tüketmiş olanlarla vedalaşabiliriz. Gerçekten çalışmadan, emek harcamadan kazanamayacağımız bu süreçte, liyakat sahipliğinin önemini göreceğiz. Sorumlulukların ağırlığı ile kendimizi test edeceğiz. Baskıların altından yeniden doğacağız.

Yıl içinde yaşanacak tutulmalara baktığımda Ocak’ın 2. Haftası  ve sonrasını takiben,  ülkemizin birtakım kontrol dışı gelişmeler yaşanma olasılığını, finansal konularda yapılabilecek muhasebeleri, yaptırımları ve siyasal değişimin, oluşumların devam edeceğini, affı, yeni yasaları, düzenlemeleri düşündürtmekte. Hem iç hem de sınır güvenliğe ve komşu ülkelerdeki gelişmelere oldukça dikkat etmemiz  gereken zamanlardan geçmekteyiz. Bir yandan müttefik kavramını sorgular, açık düşmanlıkları deneyimlerken diğer yandan uzun soluklu yenileşmeler, düzenlemeler kaydetmeye devam ediyoruz.  Şubat sonu ile birlikte Mars, dış ilişkileri, savaş ve barışa yönelik durumları, açık düşmanlıkları ve davaları ilgilendiren alanı hareketlendirmeye başlayacak. Haziran başından itibaren de üst yönetimleri, otoriteyi, kredimizi ilgilendiren gelişmelerle karşı karşıya kalabiliriz. Mars, burada retro yapacağından temponun yükseldiği, mücadelelerin yoğun olduğu bu dönem 17 Aralık’a kadar bizleri meşgul edecek gözükmekte. İkizler’deki Venüs retrosu kapalı kapılar ardında yürütülen diplomaside,  göremediğimiz konularda,  para piyasalarının durumunda beklenmedik gelişmeleri beraberinde getirebilir.

Ay düğümleri  5 Mayıs’ta İkizler, Yay aksını çalıştırmaya başlayacak. Uluslararası ilişkilere, hukuksal konulara, eğitime, ticarete vurgu yaparken, sığınmacılar konusu da gündemden düşmeyecek. Liyakatlar sorgulanırken, sağlam eğitimin ülkelerin gelişmelerine nasıl olumlu ettiğini görecek, deneyimleyeceğiz. Uygulanmakta olan sistem  olumlu, olumsuz yanlarıyla masaya yatırılırken, kurucu değerlerimizin önemini görebiliriz. Erken seçim gündemimizde olabilir. Bunların detaylarını yazılarımda sizlerle paylaşacağım.

Kısa kısa burçları 2020’de nelerin beklediğine göz atalım.

Koç ve yükselen Koç’lar hedefleri, statüleri , iş hayatları ve aileleri  ile ilgili gelişmeler , değişimler yaşayacaklar. Görünür güç çekişmeleri deneyimleyebilirler. Burada fırsatlar da yakalayabilirler.  Bazıları için yükseliş, terfi verebilir. Saygınlık kazandıracak gelişmeler yaşatabilir. Fakat haritalardaki etkisi bitiş yönünde de çalışabilir. Otorite, üstler, devletle ilgili konularda bu sene dikkat çekebilir.

Satürn, 23 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve hem işten elde ettiğiniz kazancınız hem de sosyal ortamlardaki durumunuzu ilgilendiren sorumlulukları işaret edecek.   Bu dönemde sorumluluklar alabilir ya da var olan sorumluluklarınız ağır gelebilir. Azalabilir.   Mars,  10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak tekrar Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya tam anlamıyla gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay  aksında meydana gelecek tutulmalar çevrenizi, akrabalarınızı, eğitim konularını, akademik gelişmeleri, uzak yakın yolları, seyahatleri, yurtdışı ile ilgili konularınızı, basın yayın, ticari faaliyetlerinizi ilgilendiren gelişmeleri yaşamaya başlayabilirsiniz. Haritalarınızda sert etkileşimler yoksa tutulmalarla bu konulardaki durumunuzu  destekleyen gelişmeleri yaşamanız mümkündür. Yakın çevreye yönelik işlerden daha başarıyla çıkacaklar. Alınacak eğitimler sizi hedefleriniz alanında destekleyebilir.

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek Mars geçişi, Koç’ların kendileri ile girişimlerde, gelişmelerde hareketli, girişimci, mücadeleci, rekabetçi  zamanlara işaret etmekte. Bu dönemde kendileri ile ilgili yapmak istedikleri işlere çok daha rahat başlayabilirler. 9 Eylül-16 Kasım arası tempo düşebilir, enerji problematik çalışabilir. Yorgunluk hissi ile birlikte sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Emek harcadığınız işlerle eksik atılmış adımlar varsa  yeniden uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.  

Venüs 8 Şubat – 5 Mart arası burcunuzda olacak. Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Venüs’ün burcunuza destek verdiği diğer tarihler  20 Aralık 2019-13 Ocak 2020,  4 Nisan-12 Mayıs,  27 Haziran-7 Ağustos,  6 Eylül-2 Ekim,   28 Ekim-21-Kasım,    15 Aralık 2020-8 Ocak 2021.

Boğa ve yükselen Boğa’lar   yurtdışını ilgilendiren konular, hukuksal, akademik işler, basın yayın, turizm sektörüyle ilgili durumlarda değişimleri, dönüşümleri gözlemleyecekler. Yaşama bakışlarını değiştiren durumlarla karşılaşabilirler. Burada bir yandan mücadele etmeleri gereken durumlarla yaşarken, diğer yandan yeni fırsatları da yakalayabilirler. Jüpiter Boğalara destek verecek.  Seyahatlere çıkabilir, medyada tanınırlıklarının arttığını görebilirler. Eğitim konularıyla haşır neşir olabilirler. Yurtdışında bağlantılar kurup, ufuklarını geliştirebilirler.

Satürn, 23 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve hedefler, kariyer, aile konularında sorumluluklarınızı etkileyen gelişmelere işaret edecek. Üstlerle ilişkileri dikkatli yürütmek gerekirken kariyer konusundaki alınan sorumluluklar yorabilir. Satürn, 10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak  Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya yeniden  gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay  aksında meydana gelecek tutulmalar ile parasal konular gündeminize gelmeye başlayacak. Kazanımlarınız, borç alacak durumunuz, sigorta, kredi, vergi, miras, nafaka gibi konularla ilgili gelişmelerle uğraşabilirsiniz. Boğalar kendi kazanımlarına güvenmeliler.  

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek Mars  geçişi, Boğaları biraz zorlayabilir. Kontrol etmekte zorlanabilecekleri olaylar yaratabilir. Bu dönemi uğraştığınız konu ile ilgili olarak kapanıp, çalışmada kullanabilirsiniz. 9 Eylül-16 Kasım arası tempo düşebilir , enerji problematik çalışabilir. Strese açık  dönemde,  sağlık konuları gündeme gelebilir. Öfke kontrolüne ve arkadan iş çevirenlere dikkat !  Özellikle de erkeklere !

Venüs 5 Mart ve 3 Nisan arası burcunuzda olacak. Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Venüs’ün burcunuza destek verdiği    diğer tarihler   27 kasım 2019-20 Aralık 2019  ,  13 Ocak-8 Şubat  ,  8 Ağustos-6 Eylül ,     3 Ekim-28 Ekim,   21 Kasım-15 Aralık  .

İkizler ve yükselen İkizler  2020 yılında  sigorta, kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras  gibi konularla ilgili değişim, dönüşüm yaşayabilirler.  Ortaklı, hisseli konular ya da eşlerinin kazanımları ile ilgilenecekler. Bu konulara ait yükümlülükler üzerlerinde baskı yapabilir. Ameliyatla ilgili durumları varsa gündemlerine almak durumunda kalabilirler.  

Satürn, 23 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve hukuksal, uluslararası konuları, eğitimi, basın yayınla ilgili işlerinizi, seyahatleri ilgilendiren durumları etkilemeye başlayacak. Satürn, 10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya tam anlamıyla gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay  aksında  meydana gelecek tutulmalarla birlikte  gerek kendilerini gerekse evlilik, ortaklıkla, anlaşmalarla, davalarla ilgili konularla ilgili deneyimleri yaşamaya başlayacaklar. Bu dönemde  karşılarındakilerden  düşmanca tavırlar görebilirler.  Bazı ilişkiler bitebilir.  Anlaşmalar ve davalarla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Sağlığa özen gösterilmesi gerekir. Karşılarındakilere değil de kendilerine ve yakın çevrelerine güvenmeleri onların faydasına olacak.

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek Mars geçişi,  İkizlerin  arkadaşları, sosyal yaşantıları, dahil oldukları sosyal organizasyonlar ve işten elde ettikleri kazançları ile ilgili daha mücadeleci, koşuşturmalı zamanlara işaret etmekte.  9 Eylül-16 Kasım arası tempo düşebilir, enerji problematik çalışabilir. Kazançla ilgili sıkıntı yaşanabilir. Sosyal gruplarda harcayacak  enerjileri düşebilir. Grup çalışmalarının içinde  verdiğiniz mücadelelerde istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Bu alanda masraf kısmaları gerekebilir.

Venüs 4 Nisan ve 7 Ağustos arası burcunuzda olacak. Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Aynı zamanda 12 ve 27 Haziran arası retro yapacağından desteğini gere çekerek, sorun yaratabilir. Retro döneminde bu tip işlerinizden uzak durmanızı öneririm.     Venüs’ün burcunuza destek verdiği diğer tarihler    20 Aralık 2019-13 Ocak 2020,    8 Şubat-5 Mart ,  6 Eylül-2 Ekim,   28 Ekim-21-Kasım,    15 Aralık 2020-8 Ocak 2021

Yengeç ve yükselen Yengeç’ler  evlilik, ortaklık, anlaşmalar, davalar konularında, hizmet alıp verdikleri insanlarla ilgili gelişmeler, değişim, dönüşümler yaşayabilirler.  Zaman zaman bu durum açık düşmanlık haline gelip, onları mücadelenin göbeğine çekebilir. Hukuksal konular gündemlerinde olabilir. Her türlü ikili ilişkide sorumluluklarını almak, gerekli değişim, dönüşümü sağlamak durumunda kalacaklar.  Sağlıklarına dikkat etmeleri gerek.

Satürn, 23 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve sigorta, kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konularına,  eş veya ortağın kazancı ile ilgili durumlara, gerekliyse ameliyatla ilgili yapılması gerekenleri, atılması gereken adımları hatırlatacak. Fakat 10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak tekrar Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya tam anlamıyla gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay  aksında meydana gelecek tutulmalar günlük   hayatınızı, yanınızda çalışanları, kiracılarınızı ilgilendiren gelişmeler, sağlık koşullarınızı ilgilendiren, bilinçaltınızı etkileyen konular yaşanabilir.  Kayıplar, zorluklar söz konusu olabilir.  Bu süreçte   inzivaya çekilmek,  sakin ortamlarda bulunmak ve çalışmak, hayır faaliyetlerine katılmak, meditasyon rahatlatabilir.  

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek Mars geçişi, Yengeçlerin hedeflerine, statülerine, iş hayatlarına yönelik daha mücadeleci, koşturma içerisinde olacakları zamanlarına işaret etmekte. Ailevi konulara efor harcamanız gerekebilir. 9 Eylül-16 Kasım arası  enerji problematik çalışabilir.  Hedefinize istediğiniz gibi yürüyemeyebilir  , statü sorunları ile  yaşayabilirsiniz. Üstlerle ilişkilerde dikkat edilmesi gereken bir süreç.

Venüs 8  Ağustos ve 6 Eylül  arası burcunuzda olacak. Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Venüs’ün burcunuza destek verdiği diğer tarihler        27 kasım2019-20 Aralık 2019  ,  13 Ocak-8 Şubat,     5 Mart-3 Nisan   ,   3 Ekim-28 Ekim,   21 Kasım-15 Aralık  .

Aslan ve yükselen Aslan’lar iş hayatlarını, gündelik düzenlerini, sağlıklarını ilgilendiren sorumluluklar, baskılar karşısında kalacaklar. Bir yandan da destek ya da yeni şanslar yakalayabilir, gelişme, iyileşme sağlayabilirler. Yanlarında çalıştırdıkları kişiler ya da kiracıları varsa bu dönemde onlarla da uğraşmaları gerekebilir.

Satürn, 23 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve evlilik, ortaklık , anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar alanını test etmeye başlayacak. 10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya tam anlamıyla gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay  aksında meydana gelecek tutulmalar  aşk hayatınızı, çocuklarınızı, yaratıcı yönlerinizi, arkadaşlarınızı, sosyal çevrenizi ve işinizden elde ettiğiniz kazancı, spekülatif yatırım araçlarıyla ilişkileri   ilgilendiren  gelişmeler yaşamaya başlayabilirsiniz.   Aslanlar bu dönemde riskten uzak durmalılar.  Gruplar içinde kendilerini daha fazla gösterme şansı yakalayabilir, bu alanda başarılı çalışmalar yapabilirler.

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek Mars geçişi akademik konularınızı, yurtdışını, yabancıları, hukuksal konularınızı, basın yayınla ilişkilerinizi hareketlendirecek. 9 Eylül-16 Kasım arası enerji problematik çalışabilir. Bu dönemde uğraştığınız konu ile ilgili sorunlar çıkabilir. Bazı adımlarınız karşılıksız kalabilir veya geri çekilebilirsiniz.

Venüs 6 Eylül-2 Ekim arası Aslan burcunda olacak. Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Venüs’ün burcunuza destek verdiği diğer tarihler  20 Aralık 2019-13 Ocak 2020,  8 Şubat-5 Mart    ,   4 Nisan-12 Mayıs,  27 Haziran-7 Ağustos,  28 Ekim-21-Kasım,    15 Aralık 2020-8 Ocak 2021

Başak ve yükselen Başak’lar çocukları, aşk hayatları, hobileri, yetenekleri, uğraşıları ve spekülatif yatırımlarla ilgili konularda değişimi ve dönüşümü yaşayacaklar. Burada bazı ilişkiler bitebilir ya da olandan daha farklı bir raya oturabilir. Hobileri üzerine gittikleri taktirde buradan ek gelir elde etme şansları olabilir. Bazı Başaklar haritalarındaki etkiye göre borsa gibi araçlardan kazanım sağlayabilirler.

Satürn, 23 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve iş ve günlük hayatın akışını, birlikte çalışılan kişileri, kiracıları ilgilendiren sorumlulukları işaret edecek. Sağlığa daha özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatacak. Fakat 10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya tam anlamıyla gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay  aksında meydana gelecek tutulmalar yükselen Başak’lar için önemli dönemeçleri işaret edebilir.   Eviniz ve  ailenizle ilgili gelişmeler,  mülk konuları, işinizi, statünüzü, hedeflerinizi ilgilendiren kadersel denilebilecek türde gelişmeler  yaşayabilirsiniz. Bu dönemde Başaklar  kendilerini eve kapatmak yerine toplum önünde görülmeli, işlerine, hedeflerine önem vermeliler. Bazılarınız bulunduğunuz yerden başka yerlere gidebilirsiniz.

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek olan Mars’ın Koç burcundaki  geçişi,  kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konularıyla, eşinizin, ortağınızın kazanımlarıyla ilgili tempoyu yükseltecek. Harcamalar artabilir. Bu konulardaki işlerinizi çözebilmek adına daha rekabetçi, mücadeleci davranabilirsiniz. Ameliyat gündeme gelebilir.  9 Eylül-16 Kasım arası enerji problematik çalışabilir. Bu konulardaki başvurularınızda, devam eden işlerinizde yavaşlamalar, aksamalar çıkabilir. Kendinizi daha endişeli hissedebilirsiniz.

Venüs 3 ve 28 Ekim arası burcunuzda olacak. Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Venüs’ün burcunuza destek verdiği diğer tarihler     27 kasım2019-20 Aralık 2019  ,    13 Ocak-8 Şubat   ,   5 Mart-3 Nisan   ,  8 Ağustos-6 Eylül ,     21 Kasım-15 Aralık  .

Terazi ve yükselen Terazi’ler    ev, aile,  kökleriyle ilgili konularda gelişmeleri, değişimleri yaşayacaklar. Gayrimenkul, toprak konuları gündeme gelebilir. Evleri kentsel dönüşüme girebilir. Ev, arsa alabilir, satabilirler. Burada aile içi çekişme gerektiren durumlar yaşanabilir. Aileyle ilgili sorumluluklar baskın gelebilir. Mücadele ederken  Jüpiter’in iyileştirici, genişletici desteğini de alabilirler.  

Satürn, 23 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve çocuklarınızla, sevdiğinizle ilgili konularda  sorumluluklarınızı işaret edecek. Bu dönemde hobileriniz, uğraşılarınız, seyahatlerinizle ilgili gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz.  Fakat 10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya tam anlamıyla gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay  aksında meydana gelecek tutulmalar   ile   kardeşlerle, yakın akrabalarla , eğitimle,  hukuksal durumlarla,  yurtdışını,  seyahatlerle, yollarla, basın yayını, yabancıları ilgilendiren, yazım çizim  gerektiren konularla,  anlaşmalarla, sözleşmelerle , ticari  işlerinizle ilgili   gelişmeleri yaşayabilirsiniz.  Hukuksal konularda, yabancılarla ilgili her türlü işinizde , akademik faaliyetlerde, tanıtımınızda, basın yayın ilişkilerinizde  şanslı olabilirsiniz.

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek olan  Mars’ın Koç burcundaki geçişi,  yükselen  Terazileri  evlilikler, ortaklıklar, hukuksal konular alanında daha mücadeleci , rekabete açık olmaya itiyor. Bu süreçte açık düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz.  9 Eylül-16 Kasım arası   enerji problematik çalışabilir. Karşılıklı  ilişkilerinizde  rahat ilerleyen işlerde sıkıntı çekilebilir.

Venüs 28 Ekim – 21 Kasım  arası burcunuzda olacak. Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Venüs’ün burcunuza destek verdiği diğer tarihler        20 Aralık 2019-13 Ocak 2020,    8 Şubat-5 Mart ,      4 Nisan-12 Mayıs,    27 Haziran-7 Ağustos,  6 Eylül-2 Ekim,       15 Aralık 2020-8 Ocak 2021

Akrep ve yükselen Akrep’ler   kardeşlerle , yakın akrabalarla , eğitim, iletişim, ticari konularda, anlaşmalarda baskı yaratan, değişimi, dönüşümü, sorumluluk almalarını   gerektiren durumlarla karşı karşıyalar. Yollar artabilir. Değişir , dönüşürken şansı da yakalamaları,  gelişmeleri mümkün olabilir. 

Satürn, 23 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve  ev, aile, köklerle,  gayrimenkullerle ilgili gelişmelere işaret edecek. Fakat 10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya tam anlamıyla gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay hattında meydana gelecek tutulmalar  ile parasal konular gündeminize gelmeye başlayacak. Kazanımlarınız, borç alacak durumunuz, sigorta, kredi, vergi, miras, nafaka gibi konularla ilgili gelişmelerle uğraşabilirsiniz.  Akrepler bu dönemde dışarıdan, eşlerinden ya da ortaklarından gelebilecek para konularında daha şanslı. Kendi kazanımlarına dikkat etmeleri gereken bir süreç.

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek olan  Mars’ın Koç burcundaki geçişi, iş yerinizdeki gelişmeleri, günlük hayat temponuzu, sağlığınızı, yanınızda çalışanlarla ilişkilerinizi, varsa kiracılarınızla ilgili gelişmeleri etkilemekte. İş temponuz, günlük koşturmacalarınız artabilir. Mücadele etmeniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlık konularına daha özen göstermek gerek.  9 Eylül-16 Kasım arası tempo düşebilir, enerji problematik çalışabilir. Emek harcadığınız konuları yeniden ele almak durumunda kalabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla, kiracılarınızla sorun yaşamanız olasıdır.

Venüs 21 Kasım-15 Aralık  arası burcunuzda olacak. Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Venüs’ün burcunuza destek verdiği    diğer tarihler   27 kasım 2019-20 Aralık 2019  ,   5 Mart-3 Nisan   ,  8 Ağustos-6 Eylül ,     3 Ekim-28 Ekim,   21 Kasım-15 Aralık  .

Yay ve yükselen Yay’lar  sahip oldukları maddi, manevi kazanımları ile ilgili konularda değişim, dönüşüm zamanında. Burada kendilerini yeniden yapılandırmaları, sorumluluk almaları gerektiren durumlarla karşılaşabilirler.  Kaynaklarını doğru yönetmenin önemini fark edecekler.  Bazı fırsatlar da yakalamaları mümkün.

Satürn, 23 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve  kardeşleri, yakın akrabaları, seyahatleri, eğitim, yazım, çizim işlerini, sözleşmelerle ilgili durumları ve   ticari konularla ilgili sorumlulukları işaret edecek. Fakat 10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya tam anlamıyla gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay  aksında meydana gelecek tutulmalarla birlikte  gerek kendilerini gerekse evlilik, ortaklıkla, anlaşmalarla, davalarla ilgili konularla deneyimleri yaşamaya başlayacaklar. Sağlığa dikkat edilmesi gerekli bu dönemde kendilerine yönelik girişimlerinde zorlanabilirler. Bitmesi, ya da törpülenerek üzerinden geçilmesi gereken şeyler olabilir.    Bu dönemde  en yakınlarında olan insanların tutumlarına dikkat etmeleri gerekmekte. Hayatlarından gidebilecekler olabilir. Anlaşmalar ve davalarla ilgili gelişmeler yaşayabilirler. Bu dönemde eşlerinde, ortaklarından, karşılarındakilerden daha fayda görebilirler. Yeni bağlantılar geliştirebilirler.

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek olan  Mars’ın Koç burcundaki geçişi, yükselen Yay’ların  aşk hayatlarında, çocuklarla ilişkilerinde, yaratıcı yönlerini ortaya koymada, sanatsal, sportif faaliyetlerinde daha  hareketli, girişimci, mücadeleci zamanlara işaret etmekte. Bu dönemde sevdiğiniz  ya da çocuğunuzla ilgili işlere koşturabilirsiniz. Yaratıcı yönlerinizi ortaya koymada daha istekli davranabilirsiniz. Risk almaya yatkın olabilirsiniz. Eğlenceye, spora zaman ayırabilirsiniz. 9 Eylül-16 Kasım arası tempo düşebilir, enerji problematik çalışabilir. İlişkiler gerilebilir. Tartışmacı tavırlar gözlenebilir. Sakatlanmalara dikkat edilmesi gereken bir dönem.

Venüs 15 Aralık-8 Ocak 2021   arası burcunuzda olacak. Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Venüs’ün burcunuza destek verdiği diğer tarihler  20 Aralık 2019-13 Ocak 2020,   8 Şubat-5 Mart   ,    4 Nisan-12 Mayıs,  27 Haziran-7 Ağustos,  6 Eylül-2 Ekim,   28 Ekim-21-Kasım.

Oğlak ve yükselen Oğlak’lar uzun zamandır kendilerini ve en yakınlarını ilgilendiren konularda zaten baskıyı üzerlerinde hissetmekteler. Kendi kimliklerini  yeniden şekillendirebilir, ortaya daha güçlü çıkma imkanı yakalayabilirler. Jüpiter onların gelişmelerine destek verebilir.  Sağlıklarına dikkat etmeleri gereken bir yıl.

Satürn, 23 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve  maddi manevi kazanımları, yatırımları ile ilgili  yapılanmalara, sorumluluklara işaret edecek. Fakat 10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya tam anlamıyla gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay  aksında meydana gelecek tutulmalar  günlük hayatınızı, iş ortamınızı, yanınızda çalışanları, kiracılarınızı, sağlıkla ilgili durumları ve bilinçaltınızı etkileyen durumlar yaratabilir. Kayıplar, zorluklar yaşanabilir.  Yatarak dinlenmeniz gerekebilir. Geri planda bazı olayları kontrol etmeniz zorlaşabilir. Bu süreçte içe çekilmek yerine, günlük akışa katılmaya, işinize odaklanmaya ve üretmeye yönelmenizi öneririm.

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek olan  Mars’ın Koç burcundaki geçişi,  ev, aile, köklerle, gayrimenkullerle ilgili konuda daha mücadeleci, hareketli zamanlara işaret etmekte.  Aile içinde hararet yükselebilir. Tamiratla, taşınmayla ilgili gelişmeler yaşanabilir. 9 Eylül-16 Kasım arası enerji problematik çalışabilir. Bu dönemde evinizin güvenliğine dikkat etmekte fayda olabilir.

Venüs 20 Aralık 2019’a kadar burcunuzda.  Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Venüs’ün burcunuza destek verdiği   tarihler   13 Ocak-8 Şubat   ,   5 Mart-3 Nisan   ,  8 Ağustos-6 Eylül ,     3 Ekim-28 Ekim,   21 Kasım-15 Aralık  .

Kova ve yükselen Kova’lar bilinçaltlarını, sağlıklarını etkileyecek durumlarla test altındalar. Zaman zaman olayları kontrol etmekte zorlanabilirler. Gizli düşmanlıklarla karşı karşıya kalabilirler. Geri plandaki ödemeleri onları zorlarken, bir el onlara gizliden yardım edip, rahatlatabilir.  Terapi, arınma ve sosyal yardım faaliyetlerine katılabilir. Bu dönemi işlerine, hedeflerine ve kendi yapılanmalarına yönelik kapanıp, hazırlık  süreci olarak kullanmalarını öneririm. Böylesi bir durumun önümüzdeki sene faydasını görebilirler.

Satürn, 23 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve yükselen Kova’ların kendilerini ilgilendiren her konuda sorumluluklarını, gerekli düzenlemeleri onlara hatırlatacak.   Fakat 10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak tekrar Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya tam anlamıyla gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay  aksında meydana gelecek tutulmalar yükselen Kovalar    aşk hayatlarında, çocukları ile olan ilişkilerde ,  kazançlarında,  arkadaşlarını, sosyal çevrelerindeki durumlarını ve yaratıcı yönlerini etkileyen konularda kadersel diyebileceğimiz türde etkileri yaşayabilirler. Kendi yeteneklerini parlatabilir, çocukları ve sevdikleri ile birlikte daha şanslı olabilirler. Gruplar içindeki etkinliklerinde ve kazançlarında birtakım şanssızlıklar , bitişler yaşamaları mümkündür. Sevdikleriyle ve çocuklarıyla ilişkilerinde doyumu daha fazla bulabilirler.

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek olan  Mars’ın Koç burcundaki geçişi,   yükselen Kovaların kardeşlerle, yakın akrabalarla ilişkilerini, eğitim konularını, ticari faaliyetlerini , yazım çizim işleri ile ilgili konularını ve seyahatlerini daha aktif, tempolu, mücadele gerektiren şekilde etkileyecek.  Mars burada kendilerine bu alanlarda   konularda destek verecek.  9 Eylül-16 Kasım arası  enerji problematik çalışabilir.  Burada ilişkilerde, ticari faaliyetlerde  pürüzler,  yollarda aksaklıklar getirebilir. Stres daha yüksek olabilir.

Venüs 20 Aralık 2019 ve 13 Ocak 2020   arası burcunuzda olacak. Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Venüs’ün burcunuza destek verdiği diğer tarihler  8 Şubat-5 Mart,    4 Nisan-12 Mayıs,  27 Haziran-7 Ağustos,  6 Eylül-2 Ekim,   28 Ekim-21-Kasım,    15 Aralık 2020-8 Ocak 2021

Balık ve yükselen Balık’lar  işten kazanımlarını, arkadaşlar, sosyal gruplar içindeki durumlarını etkileyen zorlayıcı , değişimi, dönüşümü  gerektiren  durumlarla karşı karşıyalar.  Zorlanmaların arasında Jüpiter desteği ile şans yakalayabilir , kazanımları artabilir.  Sosyal çevreleri genişleyebilir. Burada taçlanabilirler.

Satürn, 23 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve yükselen Balık’ları geri planda test etmeye başlayacak. Bu dönemde enerji daha düşük olabilir. Kendilerini daha pesimist, endişeli, çevreden soyutlanmak ister hissedebilirler. Gelişen durumları kontrol etmekte zorlanabilirler.  Elde  olmayan  sebeplerden ötürü sorumluluk almaları, fedakarlık yapmaları gerekebilir. Yasalara uymaya maksimum özen gösterin.  Sağlıklarına dikkat etmeleri gereken bir süreç.  Bu dönemi yapmak istedikleri işlere odaklanıp, çalışmak ve hazırlığını tamamlamak şeklinde verimli kullanabilirler. Fakat 10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya tam anlamıyla gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay  aksında meydana gelecek tutulmalar yükselen Balıkları da etkileyecek.  Eviniz ve  ailenizle ilgili gelişmeler,  mülk konuları, işinizi, statünüzü, hedeflerinizi ilgilendiren kadersel denilebilecek türde gelişmeler  yaşayabilirsiniz. Balıklar bu dönemde ailelerinden yana daha şanslılar. Evlerinde daha mutlu olabilirler.

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek olan  Mars’ın Koç burcundaki geçişi, yükselen Balıkların maddi manevi kazanımlarını, borç alacak durumlarını etkilemekte. Bu dönemde masraflarınızın arttığını görebilirsiniz. Borç vermemenizi öneririm. 9 Eylül-16 Kasım arası tempo düşebilir, enerji problematik çalışabilir. Hesabınızı, ödemelerinizi dikkatli kontrol edin. Gereksiz harcamalardan uzak durmaya gayret edin.

Venüs 13 Ocak ve 8 Şubat arası burcunuzda olacak. Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Venüs’ün burcunuza destek verdiği    diğer tarihler   27 kasım2019-20 Aralık 2019  ,   5 Mart-3 Nisan   ,  8 Ağustos-6 Eylül ,     3 Ekim-28 Ekim,   21 Kasım-15 Aralık  .

2019 5. AY YALPALAMASI DÖNEMİ

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız.   Güneş, 2020 ye girmeden 30 Aralık günü, Oğlak burcunun 08°19´ derecesinde  GAD ile kavuşacak.

Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, yangınların, kazaların, patlamaların, deprem, volkanik patlamalar, heyelanlar, göçükler,  mevsimsel hava şartlarında anomaliler  gibi doğal afetlerin, kazaların, sosyo-politik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir. Buna göre  17  Aralık 2019 – 17 Ocak 2020  tarihleri arasını  bu anlamda gerilim arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Ay yalpalaması ile ilgili detaylar için yukarıda verdiğim yeni tarih aralığını dikkate alarak, aşağıda linki bulunan eski yazımdan bilgi anlamında  faydalanabilirsiniz.   

https://azadeoksoy.com/?s=AY+YALPALAMASI+VE+ETK%C4%B0LER%C4%B0

Azade Öksoy

12 ARALIK İKİZLER BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

12 Aralık  günü saat 08:11 de İkizler burcunun  19°51´  derecesinde bir dolunay meydana gelecek. 2019’da meydana gelecek bu son dolunaya İkizler burcu ev sahipliği yapacak.  Bu burç  değişken, dağılmaya müsait, iletişime odaklıdır. Fakat bilginin derinine inmeden alır ve paylaşır. Bu burç basın yayın,  bilişim, iletişim, ulaşım, taşımacılık, posta dağıtım sektörleri, reklamcılar, yazarlar, kütüphaneciler, muhasebecilerle de ilgilidir. Dolayısıyla yeniay sürecinde İkizler özellikleri ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz. 

Dolunayda  şartlar oldukça değişken. Aynı zamanda duygusallıktan, başkalarına karşı empatik olmaktan uzak.  Risk almaya, acımasız çıkışlar göstermeye müsait. 

Yükselende  geçen yeniaya ev sahipliği yapan değişken, büyüme, gelişme odaklı,  risk alabilen yapısıyla Yay burcu bulunmakta.  Bu süreçte  fikirler açıkça ortaya konmadan, hissettirmeden, ani çıkışlarla karşılaşılabilir.  Dikkat edilmesi gereken şey dürtüsellik kurbanı olmamak.  Bu dereceye Ras Algethi sabit yıldızının etkisi bulunmakta. Ras Algethi aynı zamanda Güneş ile de etkileşimde. Bu sabit düzen getirme dürtüsünü, zekayı, bilgeliği ama aynı zamanda hileli tavırları, yalanları anlatır. Yani  dolunay sürecinde  yalan ve hilenin , bilinçli olarak dışavurumumlara yansıması olasılığına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Ay, Rigel ve Bellatrix ile birlikte görülmekte. Bellatrix, zorlu mücadeleler sonrası kazanılan başarı, güç ve onurlandırmalarla ilgilidir. Rigel ise bilgiyle, perspektif geliştirmeyle, eğitim ve bu işle uğraşanlarla ilişkilidir ve başarı verir.  Güneş ise Sabık ve Ras Alhague sabit yıldızlarıyla etkileşimde.  Sabık, israfla, enerji kaybıyla ilişkilendirilirken, Ras Alhague zarar görmüşün düzeltilmesi ve aşırılıkları anlatır.

İkizler dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

12 Aralık’ta İkizler burcunda meydana gelecek dolunayda  eşle, ortakla ilgili durumlar, anlaşmalar, davalar, düşmanlıklar, hizmet alınanlar, kişinin kendini ilgilendiren her türlü gelişme, örneğin  sağlığı, fiziksel  görünümü  ve yakınları ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Değişken burçların 16-21, sabit burçların 2-6  dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar İkizler dolunayından öncelikli etkileneceklerdir.

Yaşanmışlıklar yüzünden  iyice karmaşıklaşmış, kördüğüm olmuş işlerin, ilişkilerin çözülmesi gerektiğini ve artık bir geçiş evresinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. Bu sizde, siste yürüyüp de nereye gideceğini bilememe durumu yaratmış olabilir. Fakat artık gerekli değişimi sağlayabilmek için kendi içinizde daha stratejik bilinç geliştirecek, bunu kendinize saklayacaksınız.  Belki de yaşadığınız krizli olayların en dibinde görmüş olduklarınızla, bitsin artık, gitmesi gereken gitsin ve hayatımı geliştirebilmek için gerekli  mücadeleye gireyim noktasına gelmiş olmalısınız.  Dolunay ile birlikte bir anda ötelenmiş, bastırılmış enerjiler de çok boyutlu şekilde açığa çıkacak.  Para konuları, ilişkiler, iş hayatınız … Aklınıza ne geliyorsa.  Geçmişte yaşanmış kötü tecrübelerle karşı karşıya kalınabilir. Karşılıklı ilişkilerde önemli gelişmeleri işaret eden İkizler dolunayı, idealler uğruna güçlü değişim, dönüşüm enerjisi barındırmakta.  Karmik cezaların, geçmişle hesaplaşmaların sürecinde manipülatif tutumlar görülebileceği gibi, geçmişe dönük hak ihlalleri sözleşmelere aykırılıklar da konu olabilir. Gerçekten gitmesi, bitmesi gereken durumlar söz konusu olduğunda, bazıları bu noktada  şimdilik bir yol ayrımına girmek yerine, karşısındakine bir şans daha vermiş görünebilir. Şartları doğru okumak gerekli. Şubat’tan sonra verilen şansların  yeniden gündeme geleceğini bilelim.      (Neptün, ASC DSC, Şans n., Ay, Güneş, Apollon, Apollonia, Uranüs, Pandora, Varuna, Rhadamantus)

İletişimle, gelişimle, büyümeyle, eğitimle, ticari konularla, kardeşler, yakın ya da uzak  akrabalarla ilişkilerin, yollarla ilgili gelişmelerin öne çıkacağı bir süreç.  Başkalarının ya da iradeniz dışında kalan faktörlerin de etkisiyle  vergi, kredi, borç, miras, nafaka, burs, sigorta , prim, ortaklı mallar gibi konularla ilgili gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Karşınızdaki insanlara dikkat etmelisiniz. Arkanızdan planlar yapılabilir, konuşmalar olabilir. Bunlar bir anda gündeminize oturabilir.  Hukuksal konular, eşle, ortakla, hizmet alıp verdiğiniz kişilerle  ilgili durumlar gündeminizi meşgul edebilir. Bulunduğunuz gruplarda, sosyal ortamlarda  kontrol etmekte zorlanabileceğiniz gelişmeler olasıdır. Toplumsal konumunuzda, ilişkilerinizde, para konularında  ya da  sahip olduklarınıza yönelik zorlayıcı durumlar, kırılgan ortamı yaratmış ve bir yön değişimini getiriyor görünmekte. Hak hukuk, ilişkilerin irdelenmesi ile birlikte bazılarının hayatlarında  kadersel değişimleri bu dolunayla görebiliriz. Dikkat edin de erişmek istediğinizi  başkalarına kurban etmeyin. Değişimi, dönüşümü herkes kendi haritasıyla bağlantılı olarak yaşadığından, bazıları için biraz daha zamana ihtiyaç alabilir. İşte bu yeniayda bunlara yönelik düşünceler, planlar geliştirebilir, gelişmeler karşısında bunu nasıl  kazanca dönüştürebilirimi hesaplamaya çalışabilirsiniz.  Her ne yapıyorsanız  yanılma, yanıltma riskinizin olduğunu göz ardı etmeyin. Enerjinizi doğru kullanın. Kayba, istismar edilmeye, hırsızlığa  açık olabilecek bir süreç. Eğitim faaliyetleri ile uğraşabilirsiniz. Seminerlerinizle ilgili, kitabınızın basımı, tanıtım faaliyetlerinizle ilgili  işlerinizi bitirmek için uğraşabilirsiniz.  İrili ufaklı yollar gündeme gelebilir.  Mart’ın ikinci yarısından sonra gündeminizde  olan girişimleriniz, ilişkilerinizle, hukuksal, finansal  konularınız, Nisan’ın son günleri yaşadıklarınız ,  Haziran başındaki sözleşmeleriniz, görüşmeleriniz ve Eylül’ün ilk haftası görüşmesini, anlaşmasını yapıp da ortası gibi giriştiğiniz, gelişen durumlar, bu dolunayla yine sizi meşgul edebilir. Temmuz ayında yaşanılan tutulmalar da hayatlarımızda etkisini  göstermeye  devam ediyor. Bazıları için  bu anlamda  mücadele dönemi  olabilir.

İkizler burcunda dolunayın ana başlıklara göre burçları etkileyeceği konular

İkizler burcundaki dolunayın, yukarıdaki  genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

İkizler ve yükselen İkizler :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları. 

Başak ve yükselen Başaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Yay ve yükselen Yaylar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Kova ve yükselen Kovalar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Balık ve yükselen Balıklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Ülkemiz ve İkizler dolunayı

12 Aralık’ta meydana gelecek dolunayda  gizli ilişkiler, örgütler, kontrol dışı olaylar, ajanlar, vatan hainleri, suikastle ilgili gelişmeler, hastaneler, hapishaneler, sendikal konular, grevler, uyuşturucu konusu, hayvancılık, çiftçilik , çalışan kesim, ordumuz ve polisimiz, sağlık sektörü,  salgın hastalıklar ve sosyal güvenlik konusu ana başlıklar olarak görülmekte. Aynı zamanda uluslararası ilişkiler, dış işlerimiz, ticaret, hukuksal konular, turizmle, eğitimle ilgili gelişmeler, ulaşım, medya, basın-yayın sektörü, haberleşme ve göçmenler de bu süreçte öne çıkan konular olabilir.  Şirketler açısından baktığımızda ise kayıplar, kontrolünde  zorlandıkları  durumlar, ar-ge faaliyetleri, grevler, işçiler ve hakları, performansları ile birlikte üretim planlamanın daha vurgulandığı bir süreç olabilir.

İşçi ve memurlara, emeklilere, sosyal güvenliğe ait konuları, görüşmeleri, çalışanların haklarını ve beraberinde sendikaları  bu süreçte ön planda görebiliriz.  Afla, hapishanelerle, suçlularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Hastaneler, sağlık çalışanları yine gündemden düşmeyecek.  Tarım ve hayvancılığımızın durumunu, harcamalarımızı, fiyatlardaki değişimi ve  cebimize etkisini konuşuyor olacağız.  Vergiler, borçluluk durumumuz ve yansımaları meclise yansıyabilir. IMF de gündem olabilir. İkizler dolunayı bizlere kapalı kapılar ardında olanları, gizli düşmanlıkları aydınlatacak. Müttefiklik kavramını sorgulamaya  devam ediyoruz. Uluslararası  ilişkilerde dönüm noktası olacak bir dönemden geçmekteyiz. Bu dönemde meydana gelen, gelecek olaylar kırılganlıkları daha da arttırır görünmekte. Fakat bunun gerçek derinliğini anlamak biraz daha zaman alabilir.  Gündemi gerebilecek gelişmeler yaşansa da şartlar şimdilik tolere ediliyor görünebilir.  Nato ile ilişkilerimiz  bu süreçte dikkat çeken bir başka konu.  Dolunay, sınır  ve iç güvenliğimize  dikkat çekmekte. Patlamalara, yangınlara açık bir süreç.  Deprem olasıdır. Eğitimde yeni uygulamalar bu dolunayda da devam ediyor görünmekte.  Kamuya ait  yatırımlarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Yeni parti kuruluşlarına ait gelişmeleri izlemeye devam edebiliriz. Kadına şiddeti, tacizi ve kadın ölümlerini  konuşabiliriz. Son iki yazımda da Doğu Akdeniz, doğalgaz ve Kıbrıs konularının hareketleneceğinden bahsetmekteydim. Bu süreçte ülkemiz, Libya ile deniz sınırı anlaşması imzaladı.  Bu bölge artık kendinden daha fazla bahsettirecek görünmekte.

Yukarıda 12 Aralık günü İkizler burcunda meydana gelecek dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdir.

Azade Öksoy