27 EKİM 2015 BOĞA BURCUNDA DOLUNAY

http://blog.milliyet.com.tr/27-ekim-boga-burcunda-dolunay/Blog/?BlogNo=512422

27 Ekim 2015 günü saat 14:04 de 03°44´ Boğa burcunda bir dolunay meydana gelmekte. Dolunaylar kararsızlıkla birlikte dengeyi sağlamaya çalıştığımız, ilişkilerde gerginlik hissedebileceğimiz, bir yandan da farkındalık geliştirdiğimiz, sonuç odaklı dönemlerdir.
Sabit ve dişil kalitedeki bu dolunayda toprak elementinin ağırlıkta olduğunu görmekteyiz. Dolunayın Boğa burcunda olduğunu hatırlarsak, huzura, güvenliğe, şartlarına, elindekilere sıkı sıkıya bağlı olan, gerekirse bu yolda saplantısal, inatçı ve materyalist davranışlar gösterebilen yapısına destek vermekte. Yani tabiri caizse yardan da, serden de geçmek istemeyeceğiz. Boğa dolunayı finans piyasalarını, bankaları, ticareti, sanatı, sanatçıları, galeriler ve galericileri, genç kadınları, onlara ait işleri ve çalışanları, mücevhercileri, mimarları, dekoratörleri ve bu saydığımız işlerin açılımlarını ilgilendirmekte. Sağlık olarak da boyun, kulak, burun, boğaz bölgesine, üreme organlarına, boşaltım sistemine ait sorunlara işaret etmekte.
Dolunay sırasında Ay Angetenar, Mesarthim, Sheratan ile, Güneş ise Alkarulops, Princeps, Syrma sabit yıldızları ile etkileşimde. Angetenar bilime, bilgiye yönelimi, değişiklikleri ve seyahati, deniz kazasını, boğulma tehlikesini anlatır. Mesarthim korumacı, müdahaleci idareyi, yönetimi ifade eder. Sheratan Şiddet, bedensel yaralanmalar, yangın, savaş, deprem gibi afetler sonucunda gelen yıkım belirtir. Alkarulops ve Princeps işten elde edilen refahın ifadecisidir. Syrma da olayları kapatan, örten, baskılayan yapı anlamındadır. Bu noktada şunu söyleyebiliriz ki 27 Ekim dolunayında eril ve dişil enerjilerin etkileşiminde, kadın erkek ilişkilerinde , bilinçli ya da bilinçsiz seçimlerimizde , halk ile idareciler arasında sabit yıldızlarımız, yukarıda belirttiğim özellikleri doğrultusunda olaylara katkılarını sunacaklardır.

27.10.2015 Boga Dolunayi.jpg

Dolunayın yükseleninde hava grubunda  Kova burcunu görmekteyiz ki bu da bizlere dolunayda olayları ele alışımızda, kendimizi ifadede iletişimin yoğunluğunu anlatmakta. Mantıklı, ileriye dönük, entelektüel, sıra dışı düşünen, hümanist, özgürlüğünden vazgeçmeyen kovanın olumsuz özeliklerini ortaya koyduğunda soğuk, ukala, isyankar olabildiğini hatırlayalım. Yükselene kavuşum yapan Castra sabit yıldızı art niyeti, kontrolsüz ve yıkıcı olabilecek öfkeyi anlattığından, dolunay döneminde kontrollü davranabilmek yönünde bilinç geliştirebilmemizi dilerim. Yükselen yöneticisi Satürn hedeflerimiz, statümüz, işimiz adına sorumluluklarımızı, ideallerimizi gerçekleştirmenin önemini belirtmekte. Fakat aldığı açılar ve ilişkide olduğu Acrab’ın , tedbirli ama kendi çıkarını düşünmeye yönelik, aldatıcı doğasını düşününce, olası ani gelişen durumlar karşısında soğukkanlılığı, mantığı ve yapıcılığı önemseyerek, bir çuval inciri berbat etmeyelim.

Bu yıl 20 Mart’ta ve 13 Eylül’de iki önemli Güneş tutulması yaşadık. Birçokları için rahat olmayan bir süreçten geçmekteyiz. O dönemler civarı yapmak isteyip de geciken, sonlandıramadığınız işlerinizi hatırlarsanız, bu dolunayla gerekli ipuçlarını sizlere verebilir. 27 Ekim’de gerçekleşecek Boğa dolunayının Mars’ı 13 Eylül tutulmasını, Satürn’ü 20 Mart tutulmasının retro Satürn’ünü, Ay’ı da yine 20 Mart’taki tutulmanın Venüs derecesini tetiklemekte. Bizlere ertelenmiş, gecikmiş, halledemediğimiz işlerde yürüme adına şans vermekte.

Boğa dolunayın yöneticisi Venüs, Jüpiter ve Mars’ın arasında, ortaklıklar, ilişkiler alanında ilerlerken, yaptığı görünümlerle, geçmiş deneyimlerin kırıkları yüzünden endişelerimiz olduğunu, kayıp yaşamamak adına tedbirli yürümek istediğimize işaret etmekte. Mars gerekli motivasyonu sağlarken, yanında astrolojinin iki iyicili Venüs ve Jüpiter de güzel fırsatlara, evliliklere, ortaklıklara, toplum önünde ödüllendirilmelere imkan vermekte. Yalnız Uranüs-Pluto’nun zorlayıcı etkisini ve tüm bunların haritalarımızdaki konumlarına göre performans gösterdiğini unutmayalım. Yine aynı şekilde yükselen yöneticisi Satürn’ün, 1.evdeki Neptün’le zorlayıcı açısını daraltması da hayal edilenle, kabul edilebilir gerçeklik sınırlarının iyi irdelenmesine vurgu yapmakta. Zeus ile birlikte yol alırken, Uranüs-Pluto açısını çalıştıran, etki alanları arasında iletişim, ticaret, hesaplar, evraklar, imzalar olan  Merkür de, sağlam temelli yürüyebilmek istiyorsak çok boyutlu düşünerek, hareketin etmenin önemini bir kez daha vurgulamakta. Beklentilerini makul düzeyde tutanlar, sınırlarını iyi çizenler, hedeflerini doğru belirleyenler  umarım yollarında hak ettikleri güzelliklere erişebilirler.

Dolunay haritanın 2-8  aksında olmakta. Buna göre maddi manevi kazanımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borç, kar zarar durumu, öz kaynaklarımız, ortaklıklar, başkaları vasıtasıyla elde ettiklerimiz, eşin ya da ortağın kazanımları, miraslar, vasiyetler, ölüm, ameliyatlar, harcamalar,  kredi, sigorta, borçlar, hazine, bankalar, ticaret, milli gelir, ulusal borç, organize suçlar bunlara ek olarak da yukarıda 2. paragrafta belirttiğim kesimi, tüm bunlara ait açılımlarla ilgileneceğimiz bir dönemdeyiz. Bu dolunayda gündemimizde kazanımlarımızla ilgili olarak, yeni olabileceği gibi, daha önceden yapmak isteyip de sonuçlandıramadığımız, içimize dönerek  anlamaya, aydınlamaya, şartları iyileştirmeye çalıştığımız yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Hatta birden fazla durumla da aynı anda ilgilenebiliriz. Durumumuzu koruyarak ilerlemeyi, büyümeyi istiyoruz. Yine de ortaklıklı yapılacak işlerde imzayı gerektiren durumlar söz konusuysa, kredi, borç almak istiyorsak lütfen şartları iyi inceleyelim. Kendimizin ya da eşimizin, ortağımızın sağlık sorunları, ameliyat durumu söz konusu olabilir. Yabancılarla ortaklıklar, evliliklerle ilgili gelişmelere şahit olabiliriz. Hisseli işler, miras gibi durumlarla ilgili davalar söz konusu olabilir. Hukuksal, eğitimle ilgili konularda danışmanlıklar, gelişmeler söz konusu olabilir.

27.10.2015 Boga Dolunayi Uranyen.jpg

Boğa burcunda 27 Ekim günü meydana gelecek dolunaya uranyen prensipte bakalım;

Duygusal, temel ihtiyaçlarımızı,  ilişkilerimizi, sahip olduklarımızı koruyarak, içimizde derinliği sağlayarak, kendimizi ifade etmek, gelişmek  istiyoruz. Bu noktada düşündüğümüzde belki birlikte iş yaptıklarımıza, belki eşimize, ailemize ya da bağlı olduğumuz bir başkasına özveriyle davranmış, hak ettiğinden çok şey verip, karşılığını aynı şekilde alamamış olabiliriz. Ya da tam tersi olayları hep kendi açımızdan değerlendirmiş, karşımızdakine verici davranmamış olabiliriz (Hebe). Bu finansal anlamda da olabilir, hoşgörü, sevgi, politika anlamında da olabilir. Şimdi yaptığımız işleri geliştirme, olayları anlamaya çalışıp, dengeyi kurma çabasının yarattığı kırıkların, yorgunlukların bilicindeyiz. Bu noktada şartlar böyle sürdüğü taktirde bizi zora sokacağının, istenmeyen durumlara sebep verebileceğinin farkında olmalıyız. Adeta dönüşüme ihtiyacımız var (Atlantis, Satürn/Pluto). İlişkilerimizde, ortaklıklarımızda gerçekleştirmemiz gereken yapılanmalar, sorumluluklarımız için, karşı tarafa şans vermek, birlikte sahne alabilmek adına yönelimimiz, görüşmemiz olabilir (Ay/Satürn , Güneş/Satürn , Sappho, Merkür) .  Hatta bu,  taraflardan birinin beklemediği anda, şekilde gerçekleşebilir (Pandora). Kesintilerin, kırılmaların sebep olduğu durumlarla ilgili problemlerin tespiti, çözümü adına belki de köprüden önce son çıkış gibi adım atılması söz konusu olabilir (Uranüs, Zeus, Satürn/Transpluto, Panacea – Satürn) . Sağlık sorunu olanlar da durumlarıyla ilgili olarak gerekeni yapmalılar.

27.10.2015 Boga Dolunayi Uclu.jpg

Ülkemiz haritasına göre bu dolunay 5-11 aksında meydana  gelmekte. Buna göre müttefik devletler, uluslar arası anlaşmalar, meclis, yerel yönetimler, ulusal servet, borsa, karlılık, sosyal klüpler, organizasyonlar, spekülasyon, kumar, çocuklar, gençler, eğitim sistemi, eğlence yerleri, parklar, spor ve sporcular,  sanat, sanatçılar ve faaliyetleri, diplomatlar , doğum oranları ve alt açılımları bu dolunaydaki konu başlıklarımız. Haritada dolunayın Ay’ı natal Kronos’umuzu, Güneş’i de Güneş ve Zeus’umuzu tetiklemekte. Aynı zamanda Merkür döngüsünü de görmekteyiz. Zaten dolunaydan 2 gün sonra da 29 Ekim’de ülkemiz yeni yaşını kutlayacak. Gündeme toplum önünde tanınan liderlerin, yetkin kişilerin yönetim biçimleri, politikaları, yurt içinde ve dışındaki bağlantıları, hukuksal durumlar taşınabilir. Yabancı ülkelerle imzalanmış ticari , askeri anlaşmalarla ilgili gelişmelere şahit olabiliriz. Dolunayın Mars’ı 13 Eylül Güneş tutulmasını yeniden tetiklemekte. Dolayısıyla o döneme ait konular da gündemimize taşınmakta. Güneş tutulması ile ilgili yazımı hatırlamak isteyenler          http://blog.milliyet.com.tr/13–eylul-2015-basak-burcunda-gunes-tutulmasi/Blog/?BlogNo=508912   linkten ulaşabilirler. Topraklarımızdaki terör, komşularımızla gerilimimiz ne yazık ki devam etmekte. Yerel yönetimlerde ilgili sıkıntılı durumlarla karşılaşılabilir. Terör örgütü yeniden iş makinelerine, ulusal kaynaklarımıza zarar verebilir, yangınlar gündeme gelebilir. İlerleyen zaman diliminde partilerinde yönetim değişiklikleri görülebilir. Bu dolunayın Güneş derecesi, Neptün’den destekli bir şekilde, ülkemiz haritasının ateşkes noktası üzerinde. Bu anlamda komşu devletlerle yeni bir durum söz konusu olursa, Mars ve Satürn transitlerini de dikkate aldığımızda, çok uzun ömürlü olmayabilir. Piyasalar daralmaya, işsizlik oranı artmaya devam edebilir. Bazı dost tanımlamasına soktuğumuz devletlerle, şirketlerle, dayanışma grupları ile girişilmiş ortak işlerin sağlıklılığını sorgulamaya başlayabiliriz.  (Dolunay ana aksı + Satürn, Apollon, GAD,KAD – Chiron, Zeus, Uranüs, Merkür) .Uranyen prensipte baktığımız zaman Mars ışıklarla birlikte, Zeus, Kronos ve Satürn’e de ivme kazandırmakta. Liderlerin daha sertleştiğini görebileceğimiz gibi,  kaza, yaralanma, ameliyat, suikast işaretçisi de olabilir. Spekülatif durumlar ani kayıplara yol açabilir.

27.10.2015 Boga Dolunayi Kartografik.jpg

Yukarıda 27 Ekim 2015 günü Boğa burcunda meydana gelecek dolunaya ait geodetic mundane ve orta noktalar kullanılarak çıkartılmış kartografik haritayı görmektesiniz. Farklı sistemde çıkartılmış haritalar, değişik hatlara da işaret edebilmektedir. Bu sebeple haritada turuncu renkle bazı ek hatları çizip, işaretledikten sonra, numaralayarak astrolojik ifadesini aşağıya eklemiş bulunmaktayım.  Kırmızı ve turuncu okla işaretli düşey hatların çevresinde bulunan yerler, dolunay enerjisinden daha belirgin olarak etkilenecek bölgelerdir. Bu haritaya ek olarak, 13 Eylül 2015 Başak Güneş tutulması ve 28 Eylül 2015 Ay tutulması haritalarını da, tutulmaların uzun süreli etkisinden ötürü birlikte değerlendirmenizi öneririm.

1 numaralı hat: Pluto/GAD=MC

2 numaralı hat : Uranüs/Pluto=MC

3 numaralı hat: Satürn/Admetos=MC

(Haritadaki turuncu hatlar Geodetik west mundane ve orta noktalar prensibiyle değerlendirilmiştir.)

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s