31 OCAK ASLAN BURCUNDA AY TUTULMASI

http://blog.milliyet.com.tr/31-ocak-aslan-burcunda-ay-tutulmasi/Blog/?BlogNo=580130

Genel anlamıyla Ay tutulması

31 Ocak günü saat 16:26 da Aslan burcunun 11°37′ derecesinde tam Ay tutulması yaşanacak. Yani Dünya’nın gölge konisi Ay’ı tamamen kaplayacak ve Ay’da bir süreliğine tutulmanın izlendiği yerlerde Güneş’ten bize ışık alıp, yansıtamayacak. Bu Ay tutulması günberi(perigee) aralığında, yani Dünya’ya yakın gerçekleştiğinden süper ay (super moon) diye adlandırılmakta. Tutulmanın bir özelliği de Ocak ayı içinde gerçekleşen ikinci dolunay olması. Bu sebepten ötürü de mavi ay (blue moon) diye adlandırılmakta.

Tutulma Kuzey ve Doğu Avrupa, Asya, Avustralya, Kuzey Doğu Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika’nın kuzeybatısı, Pasifik, Atlas ve Hint Okyanusları ve kutup bölgelerinden gözlemlenebilecek. NASA kayıtlarında tutulmanın 124 numaralı Saros serisine ait olduğunu görmekteyiz.  Serinin başlangıcı  17 Ağustos 1152, bitişi ise 21 Ekim 2450 olarak kaydedilmiş. 124 numaralı seriye ait en son tutulma 21 Ocak 2000’de gerçekleşmiş. Saros numarasını dikkate almadan, 11° Aslan’a yakın derecelere göre baktığımızda ise en yakın tarihi 30 Ocak 1972 olarak görmekteyiz. Belki bu tarihlere geri dönerek, haritalarınızda yaşanacaklara dair  bazı ip uçları elde edebilirsiniz. Sepherial’e, eski kayıtlara göre de Aslan burcunun 2.dekanında yer alan tutulmalar için  ‘kralın yolculuğa çıkmasını ve olayların değişimini simgeler’  cümlesini görmekteyiz.

2018 in ilk tutulmasına Aslan burcu ev sahipliği yapmakta. Bu burç sahnede olmayı, kendini ortaya koymayı, alkışlanmayı, onaylanmayı sever. Gölgesinde egosu, kibri, müsrifliği, gösterişi boldur. Haritalardaki çalışmasına göre tutulmayla sahne değişimlerini, inenleri, çıkanları izleyebiliriz.

Yükselende  hassas, güvence ihtiyacında, sahip olduklarına korumacı,  ailevi ve ulusal değerleri üstün tutan, önyargılı ve kıskanç davranabilen, değişken yapıdaki Yengeç’i görmekteyiz. İlişkilerde gelişebilecek ani ve yüksek tempolu, önemli olaylar, karşılıklı tepkimelere, şartların  terse dönmesine, zorlaşmasına müsait (Pluto, Zeus, Şans n., Asc Dsc, Vtex Avtex, Uranüs/Pluto). Abartmaya, içte birikmiş baskıyı sert ifadeye, duygusal karmaşaya düşmeye, riske açığız. Kadersel  diyebileceğimiz etkilere de sahip bu değişim döneminde dengeyi şaşmamak, hayal kırıklığı yaşamamak biraz  dikkat gerektirmekte.  Yükselen derecesine Castor sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Castor, yazarlarla, hikaye anlatanlarla, yeni fikirlerle, kolay gelen başarıyla ilişkili. Ama sonrası kayıp, gözden düşme, hastalık, sıkıntı verebilmekte. Aynı zamanda göz bozuklukları, körlük,  yaralanmalarına dikkat çekmekte.

Tutulmanın Güneş’i  Albali etkileşiminde. Kaynaklar Albali için, kazanımlara, servete  ama  aynı zamanda zulme, hatta ölüme varabilecek kadar tehlikeye açık etkiyi barındırmakta demekte.  Ay ise Acubens ile birlikte daha yumuşak etkiye sahip ve beraberinde yaşama sevinci, hayata iyimser bakabilme etkilerini yüklenmekte.

Aslan burcunda Ay tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

31 Ocak’ta yaşayacağımız yılın ilk tutulmasında maddi manevi kazanımlar, alınan, verilen borçlar,  eşin kazancı, ortaklı, hisseli paralar, kredi, vergi, miras, nafaka, çocukların işi, statüsü, hedefleri, ameliyatlar, kayıplar ana başlıklarımız olarak göze çarpmakta.

İlişkilerimizde, seçimlerimizde bilinç geliştirirken, aydınlanırken bizimle ortak değerleri olan, işimiz, kariyerimiz ya da ilgilendiğimiz konuyu da  paylaşabileceğimiz kişilerle bir arada olmayı , bu yönde ilişkiler kurmayı tercih edebiliriz. Fakat doğru işlerin içinde olmama ya da olan durumu doğru değerlendirememe riskine sahip olduğumuzu unutmamalıyız. Dolayısıyla durumdan yeterince beslenememe, doyum sağlayamama söz konusu olabilir. Bu noktada kişi hayatında gerçek anlamda beslenme bozukluğuyla karşılaşabileceği gibi, anne ve çocuk ilişkilerinde de bozulmalar, ilişkilerde kırgınlıklar, yaralar, hedeflerde kırılganlıklar da bizi zorlayabilir. Durum her ne ise , doğruyu, hakkaniyeti ararken hınç, kin gibi duygulardan, öfkeli çıkışlardan, egodan, her türlü abartıdan uzak  davranmayı önemseyelim. Gereksiz riskin kontrolü kaybettireceğini unutmayalım. Böyle bir durum iş ya da yol kazası diyebileceğimiz türden sert etkileri taşımakta. Kadersel etkilere sahip bir süreçten geçmekteyiz. Birçoklarının hayatında sıkışıp kalmış konular varsa bu dönemde onlar da hareketlenebilir.  Tutulma haritası hayatımızda adaletli tutumlara, kendi ihtiyaçlarımız kadar başkalarınınkini de düşünmeye, bilinçli ve özenli seçimler yapmaya karşı dikkatli olmayı fısıldıyor. Buna dikkat edelim!     ( Ay, Güneş, Poseidon,  Chiron, Tisiphone r , Industria, Sappho, Ceres r  , KAD GAD, Merkür, Vulcanus, Jüpiter, Phaethon, Mars/Uranüs, Pholus)

Sahip olduğumuz her türlü maddi manevi kazanımla, değerlerle, varımızla yokumuzla ilgiliyiz.  Sahip olduklarımıza bağlantılar geliştirerek, yenilerini katmayı arzulayabiliriz.  Sahip olduklarımız, onların değerini, önemini bilmek daha güvenli alan diyebiliriz. Ortaklıklar, eşin kazancı, nafaka, miras, kredi, borç ödemeleri önemli gelişmelere gebe görünmekte. Bazıları geçmişe yönelik bu gibi durumlardan ya da bazı sonlanmalardan kazanç sağlayabilir. Bazıları da kredi, borç, vergi, harç, burs gibi ödemelere kaynak aktarmak durumunda kalabilir. Unutulmuş, geriye atılmış ya da farkında olmadan arkada gerçekleşmiş, karanlıkta kalmış  gizli durumlar, büyüğünüzle, aileyle ilgili problemli konular, miras kaçırmaları, usulsüz ya da kaybedilmiş bürokratik  işler yeniden karşınıza gelebilir, açılabilir. Sanat, spor gibi konulardan ya da yetenekleriniz ne ise onları kariyer haline getirebilir, düşüncelerinizi eyleme dökebilirsiniz.  Bazıları ciddi hedef, statü değişiklikleri yaşayabilir ki bunlar biraz zorlayıcı olabilir.  İletişimde tempo yükselebilir, sorun yaşanabilir.  Günlük rutin hayatımızda, işimizde daha sistemli bir tempoya girilebilir.  Kendi gayretinizle , dürüstlükten ödün verilmeden yapılan işler kazanımlara açık durmakta.  Bazen zor da olsa bir kırılmayla, bitişle yaralar kanayacak. Bazen de hak edişler, yaralara merhem olacak. Kadersel aşklar gündeme gelebilir.

Ülkemiz ve Aslan burcunda Ay tutulması

2018 in ilk tutulması ülkemiz adına da kazanımlarımıza dikkat çekmekte. Ülke ekonomimiz, halkın durumu, bankalar, finans kurumları, borsa, piyasalar, hazine, maliye, milli gelirimiz, yabancı ülkelerle finansal ilişkilerimiz, borçlarımız, vergi, sigorta, faiz, kredi ile ilgili konular, ulusal güvenlikle ilgili kurumlar, silahlar, organize suçlar, savaş ve doğal afetlerle ilgili gelişmeler, halkımızın güvenliği ana konu başlıklarımız olarak dikkat çekmekte.  Aynı zamanda bu dönemde eğitim sistemimiz, gençlerimiz, çocuklarımız, diplomatlarımız, sanat, spor, eğlence, kumar  ile ilgili gelişmeler, kamu yatırımları, meclisimiz, belediyeler, yerel yönetimler, kulüpler, organizasyonlar, dost ve müttefik diyebileceğimiz ülkeler, yabancı devletlerle yapılan anlaşmalarımız, NATO, BM gibi kuruluşlar, uzun dönemli kalkınma planlarımızla da ilgili gelişmeleri görebiliriz.

Tutulma, ülke haritamızın ilerletilmiş Güneş’i üstünde meydana gelmekte. Otorite konumundakiler, liderler, bakanlar, üst düzey bürokratlar, yöneticiler, ceo lar, tanınmış kişiler bu tutulmadan öncelikli olarak etkilenecek diyebiliriz. Ordumuz, askerler, silahlanma, sınır ülkelerle gelişmeler de oldukça aktif görünmekte. Gelişmeler bir yandan destek veriyorken görünürken, öte yandan kırılganlıklarımızı arttıran, önemli dönemeçler yaşatabilir.  Yurtdışında görülen davanın da olumsuzluklarını daha fazla hissetmeye başlayabiliriz.  Tutulmanın Güneş’i Venüs/Kronos un üstünde ve burada bakanlar, otorite konumundakiler, üst düzey bürokratik ilişkiler, bağlantılar da devreye girebilir. Aynı zamanda kadın yöneticilerle ilgili gelişmeler de olasıdır. Bunların hepsi üzerimizde sıkışıklık yaratabilecek etkiye sahip görünmekte. Bazı anlaşmalarda, sözleşmelerde iptaller, ortaklıklarda   fesihler yaşanabilir.  Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlardan beklediklerimizi göremeyebiliriz.   Uzun dönemli kalkınma planlarının  halkın üzerinde zorlayıcı, daha sorumluluk almasını gerektirici etkisi olabilir.

Bankalarla, finans sistemi, borçluluğumuz, borsa, döviz, altın  hepimizi meşgul edecek konulardan . Daha önce de yazmıştım, yinelemek isterim …Şu anda bunu bazıları net hissetmiyor olabilir. Yine de önümüzdeki dönemde zor açılarımızı hesaba kattığımızda, kendi yağımızla kavrulmanın, gereksiz masraflarla açılmadan yürümenin önemini unutmayalım. Hem birey, hem ülke olarak … Tutulma finansal yapıyı , durumumuzu etkilerken, uzun dönemli düşündüğümüzde, alacağımız transitlerle çok sayıda ortaklık yapısının, anlaşmanın  da değişimlere gebe olduğunu unutmayalım. Evet dünyada siyasi ve ekonomik yapı değişiyor. Ama ülkemiz de bu değişime majör etkili evlerden biriyle katılıyor. Ne kadar hazırlıklı olursak, o kadar sağlam basabiliriz …

Mars, ilerletilmiş Ay düğümlerini zorlamakta.  Çalışanları, güvenlik güçlerini, sendikaları, sosyal hizmetleri ilgilendiren bir seri gelişme yaşanabilir. Yabancı ülkelerle  ilişkilerimizde, uluslararası hukukla ilgili gelişmelerde, ticaretimizde dönüm noktasında diye düşünebiliriz. Bazı yeni , ciddi yapılanmaları deneyimleyebiliriz. Ama aynı zamanda olası bazı girişimler de halkın  ve ülkemizin derin dönüşümünü tetikler, zorlar  nitelikte.  Haritayı uranyene çevirdiğimizde Mars’ın Chiron ve Pluto karşıtlığını görmekteyiz. Bu da bana güvenlikle ilgili durumların sadece sınırlarımızda kalmayabileceğini, içte oluşabilecek problematik durumların da olasılığını düşündürmekte.

Sadece güneydoğumuz değil, geçtiğimiz günler İran için de hareketliydi. Humeyni’nin Paris’ten İran’a geliş haritasını dikkate aldığımızda, onlar da bu tutulmayı Güneş’leri üzerinde deneyimlemekte. Yönetim kademeleriyle ilgili  gelişmeleri doğuracak durumlar olasıdır. 

Şirketler açısından baktığımızda yönetim kurulları, gelirleri, borçları yani kar zarar durumları, ortak yatırımları, vergi, kredi, borç ödemeleri açısından etkilendiklerini görmekteyiz.

Yukarıda  31 Ocak Ay tutulmasına ait ülkemiz, aşağıda ise dünya kartografik haritalarını görmektesiniz. Haritaiar üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, tutulma enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s