8 ŞUBAT 2016 KOVA BURCUNDA YENİAY

08.02.2016 Kova Yeniay.jpg

http://blog.milliyet.com.tr/8-subat-kova-burcunda-yeniay/Blog/?BlogNo=521456

Genel anlamıyla Kova yeniayı
8 Şubat 2016 günü 16:37 de Kova burcunun 19°15′ derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Bu dönemde mantığın, iletişimin, zihinsel faaliyetlerin yoğun olduğu, hareketli, enerjik, girişken, ısrarcı, ilişkilerde daha sorumlu davranabileceğimiz bir yeniay dönemi yaşayacağız. Ay ve Güneş’in birlikte bulunduğu Kova toplumsal olabildiği kadar, bireyselliğine de önem veren, orijinallikleri ile tanınan, hümanist, entelektüel, sosyal ama gölgesinde asilik, soğukluk, kibir taşıyabilen ve marjinal diye nitelendirilen bir burçtur. Havacılar, uçak mühendisleri, astrologlar, astronotlar, astronomlar, bilgisayar, elektrik elektronik sektörü, uzayla ilgili çalışmalar, mühendisler, öğretmenler, sendikacılar, bilim insanları ve anarşistler bu sıra dışı burçla ilgilidir. Sağlık olarak bel kemiğine ait sinir sistemini, bacak, baldır, bilek bölgesinde oluşabilecek rahatsızlıkları, dolaşım problemlerini ifade eder.

Kova burcunda kavuşan Güneş ve Ay’ın ilişkide olduğu Castra sabit yıldızı vasıtasıyla doğalarına art niyet ve yeri geldiğinde yıkıma yol açabilecek kontrolsüz öfkeyi yüklendiklerini görmekteyiz.
Haritanın yükseleninde yer alan Aslan burcu sahnede olmayı, kendini ifade etmeyi, dikkat çekmeyi anlatır. İlişkide olduğu sabit yıldız Algenib ise dile düşmeyi, utanç ve talihsizlikleri belirtir. Yöneticisi Güneş zararlı olduğu Kova’da, MC, Satürn, Uranüs ve KAD ile olumlu açı yaparken, Mars ve Jüpiter’le zorlanmakta. Yeniay döneminde elimizdeki şansı heba etmemek adına, kendimizi ifade ederken de, adım atarken de kontrollü olunmalı. Arkanızdan dolap çeviren kişilerle kol kola girmemeye, finansal konularda telaffuz edilenlere, işlere dikkat etmeye özen gösterin. 20 Mart ve 13 Eylül civarında başlayıp bir şekilde yavaşlamış ya da istenildiği gibi gitmemiş iş, ortaklık hedeflerinde Ocak ayı içindeki Merkür retrosunda yeniden ivmelenen konular, bu yeniayda da önemli değişikliklere gebe.
Yeniayın işaret ettiği konular
8 Şubat günü Kova burcunda meydana gelecek olan yeniay haritanın 7.evinde gerçekleşmekte. Buna göre evlilikler, eşle ilgili konular, ortaklıklar, açık düşmanlıklar, davalar, anlaşmalar, danışmanlıklar ve bunlara bağlı durumlar gündemimizi oluşturacak. Ortaklıklara, eşe, evliliklere, bunlarla ilgili durumlara, varsa sorunların çözümüne yönelebileceğimiz bir yeniaydayız. Yaşantımızı ilgilendiren sorumluluklara, yapılması gerekli düzenlemelere ciddiyetle yaklaşabiliriz. İşimiz, hedeflerimiz adına, çocuklarımızın eğitimi, derslerinin desteklenmesi gibi durumlarla ilgilenebiliriz. Evle ilgili tamiratlar, harcamalar yapmamız mümkündür. Birtakım harcamalar, ödemeler söz konusu olduğunda kendi kesemize güvenmeliyiz. Parçaları birleştirmekte zorlandığımız konularda çözüm üretmeye çalışırken, zaman zaman karşımızdakilerle zorlanmamız, onlar tarafından onaylanmadığımızı hissetmemiz mümkünse de adalet algısını gözeterek, riske girmeden yol yürümeyi öneririm. Size uyum sağlamakta zorlanan kişilerin üzüntü yaratması mümkün olduğu gibi, daha önce yarattıkları sorunları hatırlamak da bizler için zorlayıcı olabilir. Madde, alkol bağımlılığı olanlara dikkat etmekte fayda olabilir. İntihar eğilimleri görülebilir.

08.02.2016 Kova Yeniay Uranyen.jpg

Kova yeniayına uranyen prensipte bakarsak; belki gurur yaparak ya da birtakım karmaşık sebeplerden ötürü geri durmuş ya da durmak zorunda kaldığımız, elimizi kolumuzu bağlayan işlerin çözümü adına hamle yapabileceğimiz, enerjimizi yönlendirebileceğimiz bir süreçteyiz (Güneş, Ay, Mars,  Arachne, Panacea) . Bu noktada geçmişten bugüne yaşadığımız hoş olmayan birtakım durumları düşünerek, desteklenmediğimiz hissine kapılarak, geri durabilir ya da kontrolsüz enerji kullanımıyla bir çuval inciri mahvetme eğilimine de girebiliriz (Güneş/Ay, Mars, Hebe, Hades). Bunun yerine daha önce yaşadığımız üzüntüleri, sıkıntıları akılcı bir şekilde değerlendirme yoluna giderek, geçmişin kırık sürprizler yerine, üzülmeden doğru olana yönlenebilmemiz adına ani çıkışlardan geri durarak, yeri geldiğinde danışıp, tavsiyeleri dinleyerek yol almaya dikkat edelim (Orpheus, Pandorra, Kasandra)

Kova yeniayında burçları ana başlıklara göre etkileyecek konular

8 Şubat günü Kova burcunda meydana gelecek olan yeniayın burçları, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda, hangi ana konularda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borçlarla, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları.

Boğa ve yükselen Boğalar için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

İkizler ve yükselen İkizler : Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslar arası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi, seminer vermek, ikinci eş, uzak akrabalar, eşin kardeşleri, yakın akrabaları, ebeveynlerin sağlığı, torun ile ilgili durumlar.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için : Kredi, borç, vergi, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri, kardeşin çocuğu, büyükanne, büyükbaba.

Başak ve yükselen Başaklar için : Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız, babanın kardeşleri, annenin uzak akrabaları, davaları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz, annemizin kredi, borç, miras durumları.

Akrep ve yükselen Akrepler için : Ev, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için : Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Kova ve yükselen Kovalar için : Kendimiz, motivasyonlarımız, karakterimiz, kendimizi dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzımız, fiziksel görünümümüz, sağlık, bize yakın olan kişiler, babanın işi, statüsü, annenin ailesi, çocukların yüksek öğrenimi, büyükanne, büyükbaba.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlediklerimiz, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklarımız.

Ülkemiz ve Kova yeniayı

08.02.2016 Kova Yeniay Uclu.jpg

Kova burcunda meydana gelecek olan yeniay ülkemiz haritasının 8. Ve 9.evini etkilemekte. Buna göre başka ülkelerle finansal ilişkilerimiz, borçlarımız, faizler, vergiler, krediler, organize suçlar, ulusal güvenlikle ilgili kurumlar, ölüm ve bununla ilgili konular, cerrahlar, şirketler, uluslararası ticaret, hukuk, yükseköğrenim kurumları, akademisyenler, deniz, hava yolları, göçmenler,  turizm, festivaller, dini kurumlar, Birleşmiş Milletler, yayıncılar ana konu başlıklarımız olacak. Evliliklerle, aile birliğiyle ilgili yeni düzenlemeler söz konusu olabilir. Kürtaj konusu gündemimize taşınabilir. Spekülatif yatırımlara, ithalata, ithal mallara ait düzenlemeler olabilir. Terör, komşularla gerilim, piyasalardaki sıkışıklık, çalışan kesime ait yapılanmalar devam etmekte. Kadın cinayetleri, tacizleri, üniversiteler, din adamları yine gündemden düşmüyor. Yeni bir cinayet hepimizi sarsabilir. Uluslararası işler yapan firmalara, çok uluslu şirketlerle, büyük organizasyonlarla, fuarlar, sanatsal konularla, internetle, iletişimle ilgili gelişmelere şahit olabiliriz.  Borsa, döviz ile ilgili yine dikkatli olmakta fayda vardır. Ani iniş çıkışlar mümkündür.

08.02.2016 Kova Yeniay Kartografik.jpg

Yukarıda 8 Şubat günü Kova burcunda meydana gelecek olan yeniayın geodetic west mundane ve orta noktalar kullanılarak çıkartılmış kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli düşey hatlar ve çevresi, dolunayın enerjisinden genel olarak daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s