21 MART TERAZİ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

21 Mart günü saat 04:43 de Terazi burcunun 00°09′ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Dolunayın ev sahibi Terazi ilişkiler, adalet, politika, genç kadınlar ve sanatla ilişkilendirilir. Gölgesinde kararsızlıkar, dengeyi, uzlaşıyı ararken kendi  dengesini kaybetmesi, yüzeysellik ve güvensizlik vardır.  Aynı zamanda diplomatlar, siyasetçiler, hukukçular, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler, peyzaj mimarları, mobilyacılar, perdeciler, çiçekçiler, kuaförler,  makyözler, güzellik salonları, modacılar, şarap, tekstil sektörü, halkla ilişkilerle ilgilidir.  Dolayısıyla dolunayda Terazi özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Bu süreçte şartlar ne kadar zorlanırsa zorlansın, istekler konusunda ne kadar direnç gösterilmek istenirse istensin, iletişime, projelere ne kadar yoğunlaşılırsa yoğunlaşılsın, organize olmak, verim elde etmek bir o kadar güç olacak görünmekte.

Yükselende bulunan Kova burcu toplumsal konularla, özgürlüklerle, isyanlarla, entellektüellike, sıra dışılıkla, yeniliklerle ilişkilidir. Gölgesinde öngörülmezlik, soğukluk ve marjinallik bulunur.  Büyük bir içsel güçle, geri  planda hazırlığını yaptığınız dönüşümü gerçekleştirmek üzere ,umulmadık, farklı bir çıkışla ani harekete geçebilirsiniz. Yükselen derecesinde Altair sabit yıldızını görmekteyiz. Bu yıldız cesaret, risk alabilmek ve  kararlılıkla ilişkilidir. Gölgesinde düşüncesizlik, özensizlik taşır.  

Bu dolunayda Ay, kollektif bilinçaltını, toplum için bir şey yapmayı ama bu durumun kurbanı olabilmeyi , zarar görmeyi anlatan Menkar ile etkileşimde. Güneş ise etkisi en sert yıldızlardan biri olarak anılan Scheat ile . Bu yıldız farklı fikirlerle, imkansız görüneni yapmaya cesaret edebilmeyi anlatırken, aynı zamanda şanssızlık, hapis, cinayet, intihar, boğulma ile de ilişkilendirilmekte.  Terazi dolunayında bu sabit yıldızların da etkisini görebileceğimizi hesaba katarak, gölge etkilerinden uzak durmayı ihmal etmeyin.

Terazi burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Terazi dolunayında kredi, vergi, burs, nafaka, miras konuları, eşten, ortaklıklardan gelen kazanımlar, borç alacak dengemiz, maddi manevi kazancımız, ameliyatlar, kayıplar ve ölüm teması  ana başlıklar olarak dikkati çekmekte.

Değişken burçların 28-30 ve öncü burçların 00- 3 derecelerinde gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Terazi burcunda meydana gelecek dolunaydan daha belirgin etkilenecektir.  ( Değişken  burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ,   Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak )

Kendinizi geleceğe yönelik düşüncelerinizden bir adım geriye çekip, geçmişte yaşadıklarınızı, ideallerinizi, inançlarınızı gözünüzün önüne getirin. Elbette doğrular vardır. Ama belki an geldi şartları doğru değerlendiremeyerek, örselendiniz, yanlış yöne savrulduğunuz. Gereksiz, sizi aşan yüklerin altında ezildiniz. Belki karmik bir borçtu yaşadığınız ilişki. Kimbilir belki istismar edildiğiniz. Bazıları şiddete kadar varan durumlarla karşılaştı. Burada gerçeklerinizle yüzleşebilirsiniz. Artık yaşanan olumsuzlukların içinde daha fazla endişelenmek, boğulup, yitip gitmek istemediğinizin farkına varabilirsiniz. Aslında yaşanılan engeller ve geçen zaman içinde düşünceleriniz de daha bir oturmuş olabilir. Bazı şeyler  henüz netleşmese de, eksik kalan yerler olsa da sizden yeni bir siz yaratmak adına bir ucundan tutarak başlamayı, toplumsal ilişkilerinizde değerinize değer katmayı, yaralarınızı iyileştirmeyi bu dolunayla hayatlarınıza sokmak isteyeceksiniz. Birşeyler kırılıp, akıp giderken, başka şeylerle yepyeni ortaya çıkmak. Adeta resetlenmek !    (Poseidon,  Phaethon, Pythia, Toro, Atlantis, Ariadne, Sphinx, Koç n, Güneş, Ay, Cupido, Chiron)

Yeniay, Güneş’in Koç burcuna geçişinin ardından meydana gelmekte. Güneş’in Koç’a geçişi ilkbahar ekinoksu olarak adlandırılır. Güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelmeye başlar. Gece ve gündüz süresi birbirine eşitlenerek, kuzey yarımkürede gündüzler, güney yarımkürede geceler  uzamaya başlar. Bu aynı zamanda astrologlar açısından yeni bir yılın başlangıcıdır.

Dolunayla birlikte ilişkilerimiz, sosyalliğimiz ve kazanımlarımız arasında dengelenmeye,şartları farklı boyutlardan anlamlandırmaya çalışacağız. Yeni bir evreye geçerken, evlilikler, aile birlikleri, sosyal gruplar, toplum içinde sahip olunan durumlar da gelişmelerin odağına oturabilir.  Değişimler hayat boyu hatırlanabilecek, engel olamayacağınız, karmik denilen türde olabilir. Şartların değişimi bir şeylerin feda edilmesini de beraberinde getirebilir. Kabuğunuza çekilme isteği duyabilirsiniz. Endişeler bilinçaltınızı yoklayabilir. Yakın çevrenizdeki insanlar arkanızdan iş çevirebilir. Karşınızdakiler, eşiniz, ortağınız sizin kazanımlarınıza yönelip, bu noktada kırılganlığınızı arttırabilir. Haritası müsait olup, ilişkilerde kendi kazanımlarınıza ait egosunu, iradesini ortaya koyanlar, kırılganlıklarla şartlarını iyileştirerek yeni bir şans yakalayabilir. Kredi, borç, miras, vergi konuları, ortaklı, eşin kazanımları çerçevesinde gelişebilecek ani olaylar, şartları zorlayabilir. Güven konusunu hatırınıza getirebilir. İlişkilerde, sahip olunan değerlerde çekişmeye, mücadeleye yönelik bir tutum izlenebilir. Finansal, hukuksal ve büyümeye, gelişmeye yönelik her türlü hedef konu olabilirken, bazı şeyler de beraberinde bitiş evresine girebilir. İletişim ne kadar yoğunsa, kafalar da bir o kadar karışık. Dolayısıyla ticari işlerde, sözleşmelerde, yazışmalarda, anlaşmalarda, rasyonel aklın kullanılması gereken durumlarda problem yaratabilir. Nisan’ın ilk haftası dahil bu anlamda dikkat etmekte fayda var. Eski konulardaki kayıplar, çalıntılar, yanlışlıklar, karmaşıklıklar, unutkanlıklar gündeme gelebilir. Konuşmalar ne kadar gerçekçi, verilen sözlerin ne kadarı tutuluru düşünmek lazım! Alerjisi olanların sıkıntı çekebileceği bir süreç. Güneş’in Scheat kavuşumu eril figürlerde hapis, cinayet, intihar, boğulma, kaza   gibi nahoş durumları ya da çeşitli şanssızlıkları getirebilir. Daha önce de söylediğim gibi bu dönem sanatla uğraşanlar, yazanlar, çizenler, illüstratörler, reklamcılar için oldukça yaratıcı kullanılabilir. Eski projeleri değerlendirmeyi unutmasınlar!  

Terazi dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

21 Mart’ta Terazi burcunda meydana gelecek olan dolunayın  yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda, burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak ;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

İkizler ve yükselen İkizler :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Başak ve yükselen Başaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yay ve yükselen Yaylar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Ülkemiz ve Terazi burcunda yeniay

21 Mart günü yaşanacak olan dolunayda topraklarımız ve güvenliğimiz, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, inşaat ve emlak sektörü, tarım, çiftçilerimiz, iktidar ve muhalefet, devleti yönetenler, otorite konumunda olanlar, liderler, üst düzey yöneticiler, ceo lar, tanınmış kişiler,  mahkemeler, kredimiz, prestijimiz, skandallar, ordumuz, polisimiz ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler de geçmişleri, sahip oldukları gayrımenkulleri, çalışanları, üst yöneticileri, itibarları açısından etki altındalar.

Chiron ile birlikte çalışan dolunayın, Ay ve Hades ile etkileşimi bazı sorunlara, gizli kalmış, yasadışı olan durumlara ışık tutabilir. Kırılganlıkları arttırabilir. Dolunay sürecinde doğabilecek ani gelişmeler  halkın genel durumunu ve ekonomiyi zorlayabilir. İllegal yapılanmalarla ilgili gelişmeler dikkat çekebilir. Onları ilgilendiren operasyonlar, hareketlilik dikkat çekebilir. Uluslararası ilişkilerde dost, müttefik olarak nitelediğimiz ülkelerle mücadele gerektiren diplomatik süreç yaşanabilir. Güvenlik güçlerimizi ilgilendiren gelişmelerle karşılaşılabilir. Komşu ülkelerle yaşanılan sorunlar ülke gündemimize oturabilir. Beklenmedik olaylar ülkelerarası, şirketler arası  bağlantılarda, ortaklıklarda kırılmalara, yön değişimlerine sebep olabilir. Diplomatik anlamda çekişmeler yaşanabilir. GAD, Pluto ve Satürn’ün açılarını iyice daraltmaları müttefiklik, ortaklık kavramlarını zorlarken, yapıların da değişmesine sebep olabilir. Faydayı başka ülkelerde ya da firmalarda değil, kendi içimizde, gücümüzde aramamız gereken bir dönem. Meclisi, belediyeleri ilgilendiren girişimler olasıdır. Muhalefetin geçmişte iktidara sunduğu öneriler gündeme gelebilir, değerlendirilebilir. Geçmiş dönem içinde kapalı kapılar ardında yapılmış görüşmeler, anlaşmalar birlikte uygulamaya konulabilir. Geçmişten kaynaklı gizli düşmanlıklar anlaşılması zor biçimde ortaya dökülebilir. Bu süreçte yine parti yöneticilerinin, medya mensuplarının, düşün insanlarının, yazarların tutuklulukları ile ilgili gelişmeler beklenebilir. Yöneticilerin itibarlarının sorgulanması, bazı kararların hukuka takılması olasıdır. Gıdaya, tarıma yönelik politikalardaki aksamalarla ilgili araştırmalar meclis gündemine taşınabilir. Önemli konumdaki yöneticilerin, liderlerin, spekülatörlerin hareketleri  para piyasalarını etkileyebilir. Görüşmelerde , sözleşmelerde, iletişimde, ticari konularda, haberlerde yanlışlıklar, kayıplar, aksamalar, hedeflenenin dışına kaymalar yaşanabilir. Ulaşım sorunları mümkündür. İnternette üzerinde yapılan işlemlerde, yazılımlarda veri kayıpları, hatalar, yavaşlamalar vs. beklenebilir. Sel, deniz kazaları, deprem olasıdır. Bu dolunay uluslararası ilişkilerde bazı  şeyleri sonlandırırken, yeni bir evrenin başlangıcını ve bunların ekonomik olarak yansımalarını gösterebilir.

Yukarıda Terazi burcunda dolunaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

21 MART TERAZİ BURCUNDA DOLUNAY” için 2 yorum

 1. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff
  previous to and you are just extremely magnificent.
  I really like what you’ve acquired here, certainly like what you’re
  saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care
  for to keep it sensible. I can’t wait to read much more from
  you. This is actually a wonderful site.

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s