30 AĞUSTOS BAŞAK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

30 Ağustos günü  saat 13:36  de Başak burcunun  06°46´ derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Yeniayın ev sahibi Başak çalışkanlığı, mükemmeliyetçiliği, mantık kullanması, tevazusu ile bilinir. Gölgesinde detaylara dalıp büyük resmi kaçırma, gerginlik, toleranssızlık bulunur. Başak aynı zamanda mühendisler, matematikçiler, fizikçiler, kimyagerler, biyologlar, istatistikçiler, hesap uzmanları, bankacılar, yazılımcılar, eczacılar, doktorlar, hemşireler, veterinerler, basın-yayın çalışanları, eleştirmenler, yazarlar, hizmet, temizlik, sağlık sektörü ile de ilgilidir. Bu dolunayda da Başak özelliklerinin yanında, yukarıdaki meslek gruplarına ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Yeniayda şatlar oldukça değişken, dayanıksız. İletişim sorunları, motive olmayı zorlaştırabilir. Güvensizlik sorunu yaşanabilir. Tüm bunlar sahip olunana sıkı sıkıya bağlılığa, gerçekçi  ve somut olanı görmeye, çıkarcılığa fazlasıyla sebep verebilir.

Yükselende Izmit’in batısında kalan yerler için Akrep, doğusunda kalanlar için Yay burcu yükselmekte. Akrep, uç noktaları deneyimlemekten gelen krizleri, yıkımı ve dönüşümü anlatır. Yay ise daha iyimser doğasıyla büyümeyi, genişlemeyi anlatır ki aşırılıklara, fanatizme, gereksiz riskle dağılmaya da yatkındır. Şartlara karşı tutum belirlerken bizim dışımızdakilerin de etkisini görmekteyiz. İnisiyatif kullanmak yeri geldiğinde çok da olmayacaktır. Ani kalkışılacak, beklenmedik hamlelerin karşıdan direnç görmesi sonucu bir süre girişimlerin havada kalması mümkündür. Yükselen derecesine Toliman ve Acrab sabit yıldızlarının etkisini gözlemlemekteyiz. Toliman fayda, saygınlık verse de kadınlarla ilişkilere sorun yaratmakta. Özgürlüğün baskılanması sonucu strese, isyana işaretçi. Acrab ise zenginlik, terfi konusunda yardımcı faktör olarak görülürken, aynı zamanda tecavüzü, huzursuzluğu, belayı ve hastalıkları da vermekte. Dolayısıyla dışavurumda bu sabit yıldızların etkisini de gözlemleyebiliriz.

Güneş ve Ay’ın ise Alula Boreale ve Thuban ile birlikteliği görülmekte. Bu sabit yıldızlar tehlikeli amaçlarını gerçekleştirmek için gerektiğinde güç kullanma eğilimini, saldırganlığı, huzursuzluğu, aldatma eğilimini verirken, madenleri, yeraltı zenginliklerini ve para, değerli maden alım satımı, maliye, hazine işi yapanları da işaret etmekte.  Bu etkileri yeniay doğasıyla birlikte görebiliriz.

Başak yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

30 Ağustos’ta meydana gelecek Başak yeniayında yüksek öğrenim, eğitim konuları, yabancılarla ilişkiler, uluslararası konular, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesini, vizyonu geliştiren durumlar, basın yayınla ilgili işler, tanıtım faaliyetleri, uzak akrabalar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Değişken burçların 3-9 ve öncü burçların 19-23 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Başak burcunda meydana gelecel yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir.  (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi,Oğlak)

Uzun bir süredir sıklıkla değişimden, dönüşümden bahsetmekteyim. Başak yeniayı bizi yine buna bağlamakta. Bazılarınızı 17 Temmuz’da yaşadığımız Oğlak Ay tutulmasından aldığı etkilere götürecektir. Bir yandan hedeflerinizde ayarlamalar, düzenlemeler yaparak ilerlemeye çalışırken  öte yandan ilişkilerde, karşınızdakilere sunmaya çalıştıklarınızda  gücü, kontrolü elinizde tutmak istiyor olabilirsiniz. Yeterince özveri göstermediğiniz ya da ilgili konunun derinine inemediğiniz noktada bir şeyler yarıda kalmış, sonu gelememiş olmalı. Gerçeklerle yüzleşmeyi getiren bu durum aksamalara sebep vermiş olabilir. Başak yeniayı ile birlikte ayaklar yere basacak.  Analitik düşünceyle ilişkileri, gündelik, iş hayatımıza kattıklarını sorgulayacağımız, hayatımızdaki güç dengelerini irdeleyeceğimiz bir süreçteyiz. Hayatımızı idame ettirmek adına bugüne dek sahip olduğumuz sisteme dokunuşlar yaparak, bazı noktalarla temelli vedalaşacak, bazılarını törpülemelerle, eklemelerle güncelleyeceğiz. Böylelikle yapıyı somutlaştırarak sonrasında büyümemiz adına ivmeleneceğimiz bir sürece girebiliriz. Elimizdeki bazı bilgiler eksik ya da karışık olabilir. Kafamızda bilinmeyenlere yönelik sorular dolaşabilir. Konumuza daha eleştirel, detaycı yaklaşarak en  mükemmeli yakalamak adına harıl harıl çalışabiliriz. Bahanesiz, özveriyle çalışma, bitmemiş, bitememiş olanın içine girerek tamamlama, yolumuza stratejik katkı sağlayacak plan, proje üretme dönemi . Kasım başı burada uğraştığınız konular alevlenebilir. Başak yeniayında gösterilecek performans, 2020’nin 10 Ocak’ta gerçekleşecek ilk tutulması ile birlikte hayatlarınıza o denli katkı sunabilir. İşleyen demir ışıldar! 17 Temmuz günü gerçekleşen Oğlak burcunda Ay tutulmasının hayatlarınıza hangi noktalarda etki ettiğini hatırlamak isterseniz, yazının sonunda linki bulabilirsiniz.

Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka gibi ödemelerin, miras ve hisseli kazanımların ya da eşin, ortağın sahip olduklarını konu edebileceğimiz bir yeniaydayız. Bunlarla ilgili olarak adaletli paylaşımlar, güç dengelerini sağlayabilme adına efor sarf edebilir, hukuksal girişimlerde bulunabilirsiniz. Kendi kaynaklarınız açısından zorlayıcı bir süreç. Bazıları kredi  kullanma, borçluluk yapılandırması yoluna gidebilir. Aile içinde toprak, mülk satışlarında geçmişte yapılmış belirsiz, şaibeli, iradeniz dışında vs türünde durumlar varsa bunlarla ilgili çözüme yönelebilirsiniz. Yaptığınız araştırmaları bu noktada devreye sokabilirsiniz. Fakat bu sene sıklıkla vurguladığımız aldanma, aldatılma, hataya, yanlışa sürüklenme riski halen devam etmekte. Venüs’ün Zosma etkileşimi gerek ilişkilerde, özellikle de kadınlarda gerek finansal ve hukuksal konularda kurban olmayı getirebilir. Tedbirli olmakta fayda var! Devletle, bürokrasiyle işlere koşturabilirsiniz. Bu durumlar başkalarının, sizin iradeniz dışınızdaki faktörlerin etkisiyle, sürpriz bir biçimde gelişebilir ve aslında belki de bazıları için kurban oldukları durumları düzenleyebilme şansı verebilir. Fakat bir kerede bitmeyebilir. Daha sonra yeniden üzerinden geçilmesi gerekebilir. Yukarıda da belirttiğim gibi 2020 nin ilk tutulması ile de ektiklerimiz şekillenecektir. Kaldı ki yeniay dahil Başak stelyumunun yöneticisi Merkür’ün Regulus kavuşumu, intikam duygusunu bertaraf edenlerin önemli güç, statü elde etmelerine, başarı kazanmalarına yardımcı görünmekte. Tabii burada şunu eklemek zorundayım ki bu potansiyellerin çalışması herkesin haritasında farklılık göstermektedir. Eğitimleriniz için gerekli hazırlıklara başlayabilirsiniz. Bize katkı sağlayacağına, geliştireceğine inandığımız seminerlere, workshoplara katılabiliriz. Basın yayın, tanıtım kitabınızı basımı ve dağıtımı gibi işleriniz gündeme gelebilir. Bazıları bu süreci yurtdışı ile ilgili işler, seyahatler için değerlendirebilir. Sağlıkla ilgili araştırmalar yapılabilir, bu amaçla dışarı gidenler olabilir. Bu dönemde hijyen, alkol, madde bağımlılığı konuları gerek günlük hayatlarımızda gerek seminerlerde, medyada daha belirgin vurgulanabilir. Aynı zamanda ayak, bacak, kalça ile ilgili problemler de olasıdır. Şartlara normalden daha eleştirel yaklaşabilir, detaylara takılabilir, kılı kırk yarabiliriz. Her şeyi somut görme isteği, çıkarlara sıkı sıkıya bağlılık  iletişim sorunlarına, sonuca giden yolda engele ve  strese sebep olabilir. İletişim kurmakta zorlanılabilir. Karşılıklı ilişkilerde uzun zaman önce konu olmuş ama havada kalmış konular önemli gelişmelere sebep verebilir. Bu dönemi artık ayakları yere basan şekilde, uğraşılarınızı titizlikle, akılcılıkla şekillendirmek, somut sonuç almak adına kullanabilirsiniz. Güzel kullanabilenler için maddi manevi kazanımları beraberinde getirebilir.

Başak yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Başak burcundaki yeniayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

İkizler ve yükselen İkizler :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar. 

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Yay ve yükselen Yaylar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Ülkemiz ve Başak yeniayı

Ağustos ayı içinde meydana gelen ikinci yeniayda komşu ülkelerle ilişkiler, haberleşme, iletişim, basın-yayın, reklamcılık, temel eğitim, taşımacılık, kara, demir, denizyolları, metrolar ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda yine iletişim, taşımacılık, lojistik konularının, reklam ve eğitim çalışmalarının, satışa yönelik saha faaliyetlerinin öne çıkmakta olduğunu görmekteyiz.

Başak stelyumlu yeniay ülkemizin Ay düğümlerini ve ilerletilmiş Mars’ının üzerinde meydana gelmekte. Sınırlarımızda yoğunluğun arttığının işaretçisi bu süreç uluslararası ilişkilerimizde önemli gelişmeleri göstermekte. Ordumuzu da ilgilendiren operasyonları bu süreçte görebiliriz. Müttefik görünümündekilerin kurmak istedikleri devletle ilgili olarak yürüttükleri gizli faaliyetlerini daha belirgin eyleme dökme zamanı diyebiliriz. Bu noktada tekrar hatırlayalım, Mars Eylül’ün 12 si ile birlikte ülkemizin 4.evinde transite başlayacak. Dolayısıyla sadece sınırlarımız değil iç güvenliğimiz de oldukça önemlidir. Maden ve diğer doğal kaynaklarımızın kanunları, ruhsatları, anlaşmaları ülke gündemimizdeki yerini korumaya devam edecek görünmekte. İç ticaretin daha hareketli görüldüğü bu süreçte bazı kalem malların fiyatlarında artış gözlemlenebilir. Görünmeyen ödemelerin ekonomimize, borçluluğumuza etkisi gündeme gelebilir. Ulaşımda, iletişimde yeni düzenlemeler, tarife değişimleri gündeme gelebilir. Fiyat artışları dikkati çekebilir. Sendikalarla yapılan görüşmeler, çalışanların hakları, sağlık sektörü, sgk ile ilgili gelişmeler, görüşmeler, bunlara yönelik düzenlemeler gelebilir. Kararlar beklentilerin dışında kalabilir. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve sosyal medyayı, youtuberları da ilgilendiren düzenlemelerle ilgili uygulamaları daha net öğrenmeye, görmeye başlayabiliriz. Deprem olasıdır. Gerek şirketler açısından gerek ülkemiz açıdan görünmeyen, kontrolü zor olabilecek bazı durumları işaret eden bu yeniayda hedefler konusunda belirsizlikler bulunmakta. Amacı kazanç olan bir girişimlerde kayıp yaşamamak adına tedbiri işaret etmekte. 21 Ocak’ta yaşadığımız Aslan tutulmasının işaret ettikleri ile de ilişkili. 8 Eylül gibi de ivmelenmeye başlayacak. Bu anlamda baktığımızda şartlar süregelecek ama esas gerçekliği ise epey bir zaman sonra,  2021 Mayıs’ında yaşanacak tutulma ile yine konuşuyor olacağız.

Yukarıda 30 Ağustos günü Başak burcunda meydana gelecek olan yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Tam da 30 Ağustos Zafer Bayramımızda meydana gelen bu yeniay vesilesiyle bayramınızı  kutlarım.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s