21 HAZİRAN YENGEÇ BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

Genel anlamıyla Güneş tutulması

21 Haziran günü  saat 09:41 de Yengeç burcunun  00°21´ derecesinde halkalı  Güneş tutulması meydana gelecek. Halkalı tutulmalarda Ay, Güneş’in önünden geçerken Güneş’i tam örtmez ve açıkta kalan Güneş diski yerden bakışla Ay’ın etrafında halka şeklinde görülür. Tutulma Güney ve Doğu Avrupa’dan, Asya’nın çoğu bölgelerinden, Avustralya’nın kuzeyinden, Afrika’nın çoğundan, Pasifik ve Hint Okyanuslarından gözlemlenecek.

Bu tutulma ile birlikte 2028 yılına kadar Yengeç burcunda gerçekleşecek olan tutulmalara ara veriyoruz.

Tutulma 137 numaralı Saros serisine ait. Bu serinin ilk tutulması 25 Mayıs 1389 da yaşanmış. Sonuncusu ise 28 Haziran 2633 de gerçekleşecek. 137 numaralı serinin son tutulması 10 Haziran 2002’de olmuş.

Seriyi göz ardı ettiğimizde Yengeç burcunun 00° sinde yaşanan son tutulma 21 Haziran 2001 yılında olmuş. 2001 yılında  göze çarpan olaylara bakalım. Yılın en önemli olayı 5000 den fazla insanın ölümüyle sonuçlanan İkiz Kuleler saldırısı olarak görülmekte. Bu olaydan başka Tony Blair başkanlığında İşçi Partisi İngiltere’de seçimleri kazandı. Pervez Müşerref Pakistan cumhurbaşkanı oldu. Filistinliler’in düzenledikleri saldırılarda 7 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. İsrail, Filistinli bakanı kaçırdı. ABD, Afganistan’ı bombalamaya başladı. Bizde ise Anayasa Mahkemesi Fazilet Partisini kapattı. Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Rtük yasası Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edildi.

Bir diğer önemli tarih de 1648 yılı olarak dikkati çekmekte. Hatırlarsanız 10 Ocak’ta yaşadığımız Yengeç burcundaki Ay tutulması yine bu yıla atıfta bulunmuştu.  30 yıl Savaşları’nın bitmesi ve Westphalia Antlaşması’nın imzalanması yeni dünya düzeninin hazırlığına işaret kabul edilmekteydi.  Westphalia Antlaşması aynı zamanda ilk laik konferans olarak nitelendirilirken, devletler hukukunun temeli ve ulus devlet kavramına giden yolu açan olarak kabul edilmektedir. Kalvenizm’in mezhep olarak tanındığı o dönemde, Avrupa yeniden şekillendi. İspanya ve Hollanda’nın bağımsızlıklarını kazanırken, Roma-Germen İmparatorluğu prensliklere ayrıldı. Bu durumu günümüzde Avrupa Birliği’nin güçten düşmeye başlamasına benzetebiliriz. 10 Ocak ayında yaşanılan tutulmanın ardından, 31 Ocak 2020’de İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrıldı. Halen yaşamakta olan ve ciddi kayıplar verdiği covid-19 salgınında İtalya’ya destek Küba, Çin ve Rusya’dan geldi. Oysa ki İtalya AB üyesidir. Hatırlarsanız bu durumu protesto için ülkelerinde AB bayrağı indirildi ve yakıldı. Aynı zamanda yaşanılan, yaşayacağımız Pluto, Satürn, Jüpiter döngüleri ile kapitalizmin sonlanması ve ekonomik, sosyo-politik olarak yeni dünya düzenine geçilmekte olduğundan bahsettiğimizi, mehdi söylentilerini, kova çağına adım adım gidilirken dinlerin durumunun sorgulanmasını da hatırlayın lütfen.

1648 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nda ise Avcı lakaplı IV. Mehmet’in 7 yaşından tahta çıktığını görmekteyiz. IV. Mehmet döneminde içki ve tütünün yasaklanırken, gece sokağa çıkma yasağı çıkmak da yasaklandı. Devlet işlerini dönemin sadrazamları ile yürüten, lakabını av tutkusundan alan IV. Mehmet döneminde aynı zamanda  İstanbul’da ayaklanma çıktı, Osmanlı donanmasının aldığı ağır yenilgi sonrası Bozcaada ve Limni Venediklilerin eline geçti, üç cephede devam eden savaşlara para yetişmeyince halktan, ulemadan yardım toplandı. Devlet memurlarına irsaliye vergisi  konuldu. Mesken ve değirmenler vergiye tabi oldu. Yiyecek, eşya fiyatları aşırı yükseldi. İkinci Viyana bozgununun ardından alınan kararla tahttan indirildi ve ömrünün kalanında hapis yattı. Döneminin önemli bir olayı da Hazerfen Ahmet Çelebi’nin kanat takarak Galata Kulesi’nden Üsküdar’a uçmasıdır.

Sizler de kendi hayatlarınızda 2001, 2002 yıllarına geri dönerek, neler yaşadığınızı ve bu tutulmanın neleri etkileyebileceğine yönelik ipuçlarını yakalayabilirsiniz.

Sepherial’e göre ise yengeç burcunun birinci dekanında olan Güneş tutulmaları için ‘Hava durumunda değişiklikler ve havada sorunlar göstergesidir. Kadınlara sorun getirir.’ notunu görmekteyiz.

Tutulma sürecinde öne çıkma, kendini gösterme, arzularını gerçekleştirme ihtiyacı olsa da bunları yapmak için risk almak yerine daha kararsız, dağınık, yönü pek belli olmayan enerjilerle hareket edilecek. Bu da şartları mantıktan, stratejik bilinç geliştirebilmekten  uzak, kırılganlıkları fazla, organize olması kolay olmayan hale sokacak görünmekte.

Tutulmaya son kez Yengeç burcu ev sahipliği yapacak. Bir sonraki Yengeç tutulmasını 2028 yılında yaşayacağız. Yengeç, ailevi ve ulusal konulara vurgu yapar. Hassas, tutucu, korumacı, değişkendir. Bu burcun gölgesinde fazla anaçlık, kapris, kıskançlık ve önyargılı bakış açısı vardır. Tutulmada vatan, millet konularının yanı sıra sağlık, konaklama, otel, emlak, gıda, yiyecek, içecek, catering sektörü, çocuklarla ilgili işler, psikologlar, tarihçiler, antikacılar ve kamu hizmetleri  de etkilenmekte. Dolayısıyla Yengeç özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri tutulma döneminde daha belirgin görebiliriz.

Yükselende liderlik yapma, gözler önünde olarak, kendini gösterme ve yaptıklarından onay, alkış alma ihtiyacında olan Aslan burcunu görmekteyiz. Bu dönemde atılacak adımlar, girişilecek mücadelelerin ardında aydınlanması gereken, şaibeli durumlar olabileceği gibi , kayıpların sonlandırılmasına yönelik de olabilir ve krizlerle gelebilir. Bu dereceye Ras Elased Australis, Ras Elased Borealis ve Tania Australis sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Bu sabit yıldızlar bir yandan cesareti, otokontrolü, tedbiri, sert disiplini işaret ederken diğer yandan huzursuz ve tahrik edildiğinde öç almaya, zulme, yıkıcılığa dönüşen doğayı işaret eder. Yanı sıra güçlü bir ifadeyle birlikte sanatsal yetileri de anlatır. Dolayısıyla tutulma ile birlikte, dışavurumda bu özellikleri görebiliriz.

Güneş tutulması sırasında ışıklar ise Betelgeuse ve Menkalinen etkileşiminde. Bu sabitler hem sorunsuz başarıya, onura,  güç ve zenginliğe işarettir hem de gölge yönleriyle kullanımda tehlikeyi, şiddeti, kavga gürültüyü, gözden düşmeleri, yıkımı ve şiddet içeren ölümü anlatır. Dolayısıyla karşı cins ilişkilerinde, duygularda ve irade gerektiren konularda bu özellikler ortaya çıkabilir.

Yengeç burcunda Güneş tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

21 Haziran’da meydana gelecek olan Güneş tutulmasının ana başlıkları arkadaşlar, sosyal çevre, organizasyonlar, işten gelen kazanç, çocukların evlilik ve ortaklıklarını ilgilendiren gelişmeler çerçevesinde gözükmekte.

Öncü burçların 0-5, değişken burçların 25-30, sabit burçların 11-19 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yengeç burcunda meydana gelecek Güneş tutulmasından öncelikli olarak etkilenmekteler. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Aslında belki yolunuza kurulmuş bir tuzaktı ya da siz farkında olmadan birtakım karmaşık işlerin ortasına düştünüz. Burada niyetiniz eşle ya da ortakla, paylaşımlı bir şekilde kendinizi daha güçlü ortaya koymak olabilir. Fakat işler düşünüldüğü gibi gitmiş görünmemekte. Oluşan aksaklıklar, sorunlar iyice kendini göstermekte olabilir. Yeterince açık olmayan, anlaşılmayan, aydınlanmayan, gerçekleri derinde gizli ve huzursuz eden durumları ele almanız gerekebilir.  Ani gelişen bazı durumlar sahip olduklarınızı ve güvenlik alanınızı zorlarken, tutulmayla birlikte artık çözülmesi gereken bu durumlar için harekete geçmek gerekecek. Hayatlarda önemli kadersel etkileri açığa çıkartacak bu gelişmeler kaçınılmaz şekilde odağa oturacak ve sosyal durumlarda, aşığım denilen ama sonrası travmaya dönüşen evliliklerde, aile içlerinde olan sorunları da iyice açığa çıkartacak. Olayların ortaya çıkmasıyla beraber eyleme geçtiğinizde, aslında daha önce de karşılaştığınız sorunlarla yüzleşebilir ve geçmişte yaptığınız yanlış seçimleri, kararları, tedbirsizlikleri hatırlamak durumunda kalabilirsiniz. Devam eden geçiş döneminde konunuz neyse onunla ilgili sonlanmalar yaşanırken, mücadelenizde  av olmamak için tekrar tekrar düşünün ve stratejinizi sağlam kurun.  Her türlü ikili  ilişkide yalan dolanın, hilenin, çalma çırpmanın, hakkaniyetsizliklerin, başkalarının haklarına riayet etmemenin, ilişki sorunlarının ortaya döküleceğini göz önünde bulundurarak düşüncelerinizi, kararlarınızı defalarca gözden geçirin. Bu tutulma bazılarına özdeğer kazanmanın illa da bir başkasıyla beraber olmayabileceğini de hatırlatacak. Tutulma, güvenlik alanımızdaki açıklara da dikkat çekerek geçmiş sahipliklere dönme ya da bir başka değişle fabrika ayarlarına adeta reset gibi de çalışacak. Karmik hesaplaşmalar döneminde atılacak adımların sonuçlanması biraz zaman gerektirse, bazı şeyler havada kalmış gibi dursa da evren değişim zamanı demekte. Tüm bunlar yenilenme adına gerekli görünmekte ve her ne kadar zorlayıcı olsa da direncini de içinde barındırmakta. Unutmayalım ki ‘sular bulanmayınca durulmaz’.   (Arachne, Poseidon, MC IC, Güneş, Ay, Mars, Kad Gad, Koç n., Eros, Psyche,  Cupido, Hephaistos, Sappho, Chaos, Lilith, Diana,Pershepone).

Bu tutulma herkes için bir noktada oldukça önem taşımakta. Etkilediği konularla ilgili yeni gelişmelerin hayata adaptasyonu adına mücadeleleri işaret etmekte. Sosyal yaşam içinde varlığınızı daha belirgin, sağlam gösterebilmek, bu anlamda bağlantılarınızı geliştirebilmek adına girişimlerle, atılımlarla ilgili testler var. Bu anlamda şartları kontrol etmek çok da kolay olmayabilir. Aile, evlilik, sosyal statü, iş ya da hedeflenilen bir konuyla ilgili beklenmedik gelişmeler bir yandan sahip olduğunuzu düşündüklerinizle ilgili güvenlik alanınızı sarsarken, şartlardan özgürleşmeyi, orada bir değişimi de getirebilir. Geçmişte krize sebep olmuş özellikle de ortak paylaşımlı konular, belki dönüşümünüzü gerçekleştirmeniz gerekirken yapamadığınız durumlar size aydınlanmanız ve dengelenebilmeniz için örnekleri hatırlatabilir. Bu dönemde arkanızdan iş çevirenlerle hesaplaşmak için gelişmeler olabilir. Girişimlerinizin ardında  doğru sistemi kuramadığınızdan ötürü sizi hayatınızın sahnesinden bir miktar örseleyen, kayıplara, mutsuzluklara sebep olmuş durumlar olmalı. Bu kırılganlıklara dışınızda gelişen olayların ya da kişilerin etkisi olabilir. Üstünkörü, kararsız tutumla değil olayların dibine inin. İleriye referans olmaları adına geçmişte yaptığınız seçimleri, güvenliğe dikkat etmeden yürütülen tedbirsiz tutumları geriye dönerek , gözden geçirmenizi, dikkate almanızı öneririm. Bu size yapmanız gerekenler için direnci verecektir. Sağlığınıza, bağışıklığınıza dikkat edin. Tamamlanmamış tedavileriniz varsa bitirin. Lütfen hem bireysel hem toplumsal hijyene özen gösterelim. Corona tedbirlerine devam edelim. Şu süreçte risk bize hafiften kendini yeniden hatırlatabilir.  Covid-19 ülkemizde de gündeme gelmeye başlayınca, bunun bir biyolojik silah olduğundan bahsetmiştim. Bunu hatırlayalım ve onun üzerinden değerlendirmeye devam edelim. Ağustos’un ortasına doğru yeniden belirginleşebilir ve Eylül’de başlayacak Mars retrosu ile birlikte de risk faktörü şartları zorlamaya devam edebilir. Şunu da eklemek isterim ki adı covid-19 olmuş ya da 20 vs önemli değil. Laboratuar üretimi olduğu sürece gelişecek yani bir başka deyişle mutasyona uğratılacaktır. O yüzden bu tutulmanın da işaret ettiği üzere her ne kadar etrafımızda şartlar normalleşse de bireysel olarak tedbirlerinizi ihmal etmemenizi öneririm. İşle ilgili, hayat akışınızı etkileyen gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Evliyseniz ya da ortaklı iş yapıyorsanız onların kontrol etmekte zorlandıkları durumlar, sorunlar sizi de etkileyecek ve arayışlara, değişim gerekliliğine itecektir. Burada belki sizden gizledikleri durumlar da olabilir. Ortaklı, hisseli para konularında dikkatli olarak avantajı karşıya bırakmayın.  Şartlar istediğinizin dışında gelişmesin. Bu durum borçlanmanızı, kredi, vergi, burs, sigorta gibi ödemelerinizi de ilgilendirmekte. Bu dönemde yazışmalarda, sözleşmelerde, iletişimde gerek aile içinde gerek bürokratik işlerde sorun çıkabilir, kırgınlıklar, kırılganlıklar oluşabilir. Ama geçmişe dönük işleri tamamlamak adına ele alabilirsiniz. Bu tutulma adaletsiz güç dengeleri, hesap kitap işlerindeki yanlışlıklar, hatalar, hileli durumlarla ilgili başkalarından gelebilecek sürpriz bir desteği ya da dışınızda gelişen durumların vasıtasıyla gerçeği görebilmenize işaret etmekte. Yeter ki olayları doğru değerlendirin. Şimdilerde hatırlamak isteyenler için linkini aşağıda paylaştığım 10 Ocak’ta yaşanan Ay tutulmasının etkilerinin size maddi ya da manevi ne kattığını, ne kadar doyum, haz verdiğini yani yaşadıklarınızın ederini sorguluyor olabilirsiniz. Bu dönemde gerek duygusal, ailevi gerekse kimlik yapılanmanız üzerine birtakım kararlarınızı, taahhütlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Buradan başarıyla çıkabilmenizin yolu geçmiş yanlışlardan ders alabilmek. Aynı sonucu vereceğini bildiğiniz oyundan artık uzak durun. Anlaşmaların, sözleşmelerin, kararlarınızın etkisi 5 Temmuz’da yaşanacak Ay tutulmasıyla etkisini göstermeye başlayacaktır. Yediğinize, içtiğinize, ilaçlarınızın tarihlerine dikkat edin. Bu dönem intiharlarda, deniz kazalarına, boğulmalarda, alerjik reaksiyonlarda artış görülebilir.

Yengeç burcunda Güneş tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Yengeç burcundaki Güneş tutulmasının yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Boğa ve yükselen Boğalar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

İkizler ve yükselen İkizler :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Başak ve yükselen Başaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Terazi ve yükselen Teraziler için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Kova ve yükselen Kovalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Balık ve yükselen Balıklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Ülkemiz ve Yengeç burcunda Güneş tutulması

21 Haziran’da Yengeç burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulmasında gizli düşmanlıklar, örgütler, ilişkiler, kontrol etmekte zorlanılabilecek durumlar, hapishaneler, suikastler, vatana ihanetle ilgili gelişmeler, sendikal sorunlar, büyükbaş hayvancılık ve halkın genel durumu, refahı, sağlığı, iç işlerimiz ana konu başlıkları olarak görülmekte. Aynı zamanda dış işlerimiz, uluslararası davalar, anlaşmalar, müttefik mi düşman mı kavramını sorgulayacağımız durumlar, ülkeler ve finansal ilişkilerimiz, borçluluğumuz, kredi, vergi, faiz oranları ile ilgili gelişmeler, ölüm oranları ve güvenliğimizi ilgilendiren gelişmeler de dikkati çekebilir. Şirketler açısından baktığımızda belirsizlikleri barındıran, kayıpların söz konusu olabileceği durumların, bunların kimliklerine, rekabet güçlerine yansımalarının ve arge çalışmaları ile ilgili gelişmelerin öne çıkabileceğini görmekteyiz.

Sert etkili tutulma ülke haritamızın Ay’ının üzerinde meydana gelmekte. Tutulma ile birlikte halkın ekonomik durumunu, iç işlerimizi, güvenliğimizi ilgilendiren gelişmeler ülke gündeminde daha yoğun yer bulabilir. Gizli düşmanlıklar, olaylar, vatana ihanet kapsamına alınabilecek durumlar aydınlanabilir, açığa çıkabilir. Dileyelim yaşanmasın ama bu tutulma da olası suikasti düşündürmekte. Oldukça yoğun olan bu süreçte dikkat çekici operasyonlar yapılabilir. Gerek muhalefeti gerek iktidarı ilgilendiren çok sayıda değişimler, gelişmeler yaşanabilir.  İllegal yapılanmalarla ilgili durumlar gündem yaratabilir. Temponun yükselmesi halkın içinde de ayrışmaları, içerinin huzurunu etkileyebilir. Kırılganlıklar yoğun. İç güvenliğimizin önemi bu tutulmayla vurgulanmakta. Ekonomik olarak dünya geneli etkilenirken biz de sert etki alan grupta görünmekteyiz. Bu durum ülkelerarası anlaşmalara yansıyabileceği gibi,  piyasalara, finans kurumlarına, bankalara etkisini daha hissettirebilir. Görüşmeleri yapılmış anlaşmalar yeniden gündem olabilir, üzerinden geçilebilir. Temmuz ortasından sonra bazı anlaşmalar gündeme gelebilir. Bu süreçte madenlerimiz, doğal kaynaklarımız da hem ekonomik getirileri açısından hem de güvenlikleriyle ilgili konu olabilir. Olası maden kazalarına karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlayalım. Tutulma enerjileri, halk sağlığını da işaret ederken, Covid-19 ile ilgili tedbirlerin olabildiğince devam ettirilmesinin önemini anlatmakta. Bu anlamda sağlık sistemimiz, hastanelerimiz ile birlikte tarım ve hayvancılığımız da destek adımlarına ihtiyacı göstermekte. Radyasyon ve etkilerine yönelik tedbirleri geliştirmeye, uygulamaya koymayı düşünelim. Belediyeler, yönetimleri, yöneticileri, meclis ve milletvekilleri ile ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Muhalefet liderleri, yöneticileri, mensupları, düşün insanları, basın-yayın, eğitimciler yine bu süreçte öne çıkabilir. Eğitimle, gençlerimizi, çocuklarımızı ilgili değişimler devam etmekte. Deniz kazalarına, su ve sıvılardan, kimyasallardan kaynaklı sorunlara dikkat. Bu süreçte yer hareketlerinde de artış gözlenebilir.

Yukarıda 21 Haziran günü Yengeç burcunda meydana gelecek Güneş tutulmasına ait ülkemizin, aşağıda ise dünyanın astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Haritalar üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, tutulma enerjilerinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2020/01/02/10-ocak-yengec-burcunda-ay-tutulmasi/

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

21 HAZİRAN YENGEÇ BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI” için bir yorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s