28 OCAK ASLAN BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

28 Ocak günü saat 22:16 da Aslan burcunun  09°05´ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Aslan sahnede, ön planda olmayı, sırtının sıvazlanmasını, alkışlanmayı sever. Gölgesinde ego, kibir, gösteriş, müsriflik vardır. Aslan burcu, liderleri, yöneticileri, tanınmış kişileri, sanatçıları, yönetmenleri,  organizatörleri, eğlence, reklam sektörünü,  mimarlık ve iç dekorasyonu, kuyumcuları temsil eder. Dolayısıyla doğasına has özellikleriyle birlikte, bu gruplara ilişkin gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

İletişimin, fikirlerin, plan ve projelerin yoğun olduğu, somut olana yönelimli, duygusallıktan, empati kurabilmekten uzak bir süreci işaret etmekte Aslan dolunayı.

Yükselende  Ankara’nın batısında Başak, doğusunda ise Terazi burcu yer almakta. Yani Ankara’yı referans aldığımızda  olayların ele alınış şeklinde, dışavurumda batıda daha eleştirellik, mükemmeliyetçilik ve mantık, doğuda ise istikrarı, güç dengelerini koruyabilmek adına şartlara uyum sağlama gayreti, diplomasi önde olacak.  Yükselen derecesine Alkaid ve Markeb sabit yıldızlarının etkisi bulunmakta. Alkaid, içten olmayan yası ve güvensiz bir mizacı anlatırken, Markeb ise engin bilgi ve eğitim işlerinin yanı sıra yolculuklarla alakalıdır.

Ay, Asellus Austrails ve Giansar etkileşiminde. Bu  yıldızlar  askeri tercihleri, özellikle kadında şiddete meyili, keskin ve analitik bir zekayı, cesareti, el sanatlarına  yatkınlığı ve yaratıcılığı işaret eder. Güneş ise Albali kavuşumunda ve bu yıldız  bir yandan serveti, kazanımları işaret ederken diğer yandan tehlikeye, zulme dikkati çekmekte.

Aslan burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Aslan burcundaki dolunayda sosyal çevrenizi, gruplar içindeki etkinliklerinizi, durumunuzu, işten gelen kazancınızı ilgilendiren gelişmeler, çocuklar, aşk hayatınız, sanatsal, sportif  faaliyetleriniz, yaratıcı yönlerinizi ortaya koyabileceğiniz durumlar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Sait burçların 6-12,değişken burçların 22-26 dereceleri arası gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Aslan burcunda dolunaydan öncelikli etkilenmekteler. (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Aileyle, üstlerle ya da bürokratik konularda istenmeyen durumların üzerine odaklanılıyor. Gizli kalmış, karışık  olan şeyler , güvenin suistimal edildiği ama farkına varılmadığı durumlar ani gelişmelerle aydınlanmaya  başlıyor. Olayların üzerinde gidip olumsuzluklardan kurtulma mücadelesi verdikçe  büyümüş intikam duygusu stratejik çözüm bulabilmeyi zorlaştıracak, denenmişin üzerinden giderek, geçmişte tuzağına çeken kaotik durumlara düşürecektir. O yüzden bu dolunayda gerek duygusal gerek kimliğinizi etkileyecek her türlü dönüşmesi gereken durumla ile ilgili savaşmak gerekirken geçmişte gereği gibi oluşturulamamış sağlıklı durumları iyi irdelemek, takip edilecek yola, tarafa ait seçimleri  doğru yapmak, dikkatli ve  kendi ilkeleriyle çelişmeyecek şekilde davranmak önemli gözükmekte. Değerlendirme yapıp, sonuca yönelirken ara ara soluklanıp, yaptıklarınızın, yapmayı planladıklarınızın üzerinden yeniden geçin. İlerlemenizi kontrollü yapmaya özen göstermenizi öneririm. Dolunay aynı zamanda 14 Aralık 2020’de yaşanılan Güneş tutulmasını da harekete geçirmekte, gelişmiş olayların  devamını getirmekte.

Birikimlerle topluluklar içinden bir adım öne çıkarak özgürce ben deme yolunda ne kadar emek harcıyorsunuz? Artık yeni bir dönem başladı. Bütün plan program hazır mı yoksa yeterince oturmamış, üzerinde çalışılması gerekenler mi var? Bunlarla ilgili durumları düzene koymaya dengelemeye çalışırken karşımızdakilere yeterince hizmet edilip, edilmediği, fedakarlığın sınırları da  önem kazanacak. Dengeleri sarsıcı, sert bir dolunay süreci. Sahip olunanlarla ilgili mücadelelerde olaylar büyüyebilir. Herkes kendinin olduğuna inandığı uğruna savaşını verebilir. Yani patırtı kopabilir. Etik, hukuksal çatışmalar içine girilebilir. İletişimin yoğun olsa da akıcılığını yitireceği, geriye, geçmişe dönük çalışacağı bu süreçte ilerlemek istenildiği gibi olmayabilir. Fakat yine de değer verilen konularda oldukça tutkulu tavırlarla, güçlü desteği görebiliriz ve hedeflenenin, bazıları için işin ve statünün değişimi yönünde etki edebilir. Eski evrakları, yazım, çizim işlerinizi, notlarınızı yeniden elden geçirebilirsiniz. Anlaşmalarda, sözleşmelerde karşılıklı empati yaparak, ortayı bulmakta zorlanabilirsiniz. Verilen sözler  sorun çıkabilir.  Risk sınırınızı iyi ayarlamanızı öneririm. Sağlık sorunları olanların dikkat etmesi  gereken bir süreç. Kalp-damar hastalıkları, tansiyon sorunlarına, kazalara, yaralanmalara dikkat. İlişkilerin duygusallıktan ziyade mantık çerçevesinde değerlendirileceği bu süreçte sevgi alış verişi de soğuk ve mesafeli yürüyebilir.  Merkür, 21 Şubat’a kadar retroda olacak. Bu süreçte elektrikli, elektronik aletlerde sorunlar yaşanabilir. Veri kaybı yaşamamak için bilgisayarlarınızın back uplarını almayı ihmal etmeyin. Hesap kitap gerektiren işleri kontrollü yapın. Hayatlarını geniş zamanlı planlayanlar, aciliyeti olmayan işlerde anlaşmaları, imzayı öteleyebilirler. Aslan dolunayı 14 Aralık Güneş tutulmasında  sizi temelden etkileyen konuları geriye dönerek yeniden gözden geçirme zamanı.  Yay burcundaki tutulmanı sizi hangi konularda etkilediğini hatırlamak isterseniz, linkini aşağıda bulabilirsiniz.

Aslan dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Başak ve yükselen Başaklar için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.      

Terazi ve yükselen Teraziler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.  

Kova ve yükselen Kovalar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Ülkemiz ve Aslan dolunayı

28 Ocak’ta meydana gelecek Aslan dolunayında ekonomik durumu, hazineyi, maliyeyi, bankaları, finansal kurumları, para piyasalarını, borsayı, borçluluğumuzu, kredileri, vergilerleri, faizleri, yabancı ülkelerle olan finansal anlaşmaları ilgilendiren gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte.  Şirketler açısından baktığımızda kar zarar dengelerini, mali yükümlülüklerini, ortak yatırımlarını ve yönetim kurullarını ilgilendiren gelişmelerin öne çıktığını görmekteyiz.

Aslan dolunay üst düzeyde ve göz önünde olup, hemen çok kişinin bildiği, konusunun önünde olanları, yöneticileri, tanınmış kişileri ve bunların durumlarını ilgilendirmekte. Dolunay gündemi kontrol dışı olayları, düşmanlıkları gündeme getirebilir ve suikast, saldırı gibi nahoş olaylar meydana gelebilir. Onlarla ilgili beklenmedik türlü durumlar oluşabilir. Meclisi, milletvekillerini, belediyeleri, belediye başkanlarını ilgilendiren  beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.  NATO, AB gibi uluslararası kuruluşlarla şartlar zorlayabilir. Silah anlaşmaları gündemde kalmaya devam edebilir. Borçluluğumuz ve süregelen şartlara yönelik düzenlemeler, anlaşmalar konu olabilir. Para piyasalarında ani hareketlenmeler yaşanabilir. Bankalar, finans kuruluşları, şirketler açısından zor bir süreç. İflaslar olasıdır. Halk, halkın durumu ile gelişmeler daha önemli hale gelebilir. Kazalara, havayolları sorunlarına açık bir süreç. Köprülerle, madenlerle ilgili sorunlar mümkündür. Depremlere, doğal afetlere açık bir süreç. Anayasa konusu partiler arasında yeniden gündeme  gelebilir.

Yukarıda Aslan dolunayına ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2020/12/07/14-aralik-yay-burcunda-gunes-tutulmasi/

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s