7 EYLÜL BAŞAK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

7 Eylül günü saat 03:52 de Başak burcunun  14°38’  derecesinde yeniay meydana gelecek. Ev sahibi Başak mantıklı tavırları, çalışkanlığı, mükemmeliyetçiliği ve tevazusuyla tanınır. Gölgesinde gerginlik,  fazla detaycılıktan büyük resmi kaçırma,  toleranssızlık bulunur. Başak burcu mühendisler, matematikçiler, fizikçiler, kimyagerler, biyologlar, istatistikçiler, hesap uzmanları, bankacılar, yazılımcılar, eczacılar, doktorlar, hemşireler, veterinerler, basın-yayın çalışanları, eleştirmenler, yazarlar, hizmet, temizlik, sağlık sektörü ile ilgilidir. Dolayısıyla dolunayda Başak özelliklerinin yanında bu meslek gruplarına ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Yeniliklere açık olmayan, esnemekten, uzak, gerçekçi, mükemmel, hakkaniyetli olanın arandığı bir süreç görebiliriz. Empati kurmak, güven hissetmek kolay olmayabilir.

Yükselende sahne önünde olmayı, kendini göstermeyi, egoyu, gösterişi, müsrifliği anlatan Aslan burcu bulunmakta. Yükselen derecesine Giansar ve Dubhe sabit yıldızlarının etkisi bulunmakta. Giansar, analitik düşünce, cesaret, yaratıcılıkla, aynı zamanda mide, bağırsak sorunları ile ilişkilidir. Dubhe ise sorunları sükunetle çözmeyi, güçlü pozisyona ulaşmayı ve o pozisyonungücünü kullanmayı anlatır.

Güneş ve Ay ise Mizar etkileşiminde. BU sabit yıldız cesaret, şiddet, saldırganlıkla ve kitlesel olaylarla, yangınlarla alakalıdır.

Başak burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Başak yeniayında maddi, manevi kazanımları, gelirleri, taşınabilir malları, verilmiş borçları ilgilendiren gelişmeler ana başlıkları oluşturmakta.

Değişken burçların  11-17, öncü burçların 27-30, sabit burçların 0-1 derecelerinde gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar yeniaydan öncelikli etkilenecekler. (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Öncü: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Konunuzla ilgili şartların değişmesine yönelik bitmesi gerekenler halledilmeye çalışılıyor. Hak, hukuk konularına, güç dengesinin hakkaniyetli ayarlanmasına giderken, şartlardan ötürü oluşan geçiş dönemi ikili ilişkilerde, gerekiyorsa davalarla ilgili konularda son bir çeviklikle sosyal durumunuzu ilgilendiren radikal değişimlerle ilgili eksik kalan, aksayan konular gündem olacak. Halen birtakım konuların netleşmemiş olması karşısında ilkelerinize hassasiyetle bağlı kalarak, büyük resme odaklanıp, geçmişte olduğu gibi müdahale etmeden gidene, kaybınıza bakmak yerine, edindiğiniz tecrübelerden de yola çıkarak karmik ödeşmelere ilgili kaçınılamayacak sona gidişe yönelecek görünüyorsunuz. Şartlar sizi farklı bir evreye taşırken, sizi bunaltacak yükün altına girmek yerine güvendiğiniz insanlardan destek hatta hukuki yardım alabilirsiniz. Böylelikle o nezaketli, hakkaniyetli görünmeye çalışanların söylemlerinin hınç dolu, entrika çeviren oyunlarına karşı daha güçlü adımlarla yol alabilirsiniz. Başak yeniayı, ailevi konulardaki çözülmelerin yarattığı yaralanmalara, kırılganlıklara yönelik durumlarda ilgili Pandora’nın kutusunu da açıyor. Bırakın açılsın. Geçmiş yanlışlar, adaletsizlikler temizlenmek üzere ortaya saçılsın. Bu yeniayla farklı bir evreye geçen, büyümeye, gelişmeye başlayan konular 4 Aralık’ta İkizler-Yay hattında meydana gelecek son tutulma ile çözümlenmek üzere, belirginleşecek.

Beklenmedik gelişmelere açık olan bu yeniayda, konunuz ne ise ona ait maddi manevi elde edilecek kazanımlara dair gelişmeler dikkati çekmekte. Ortak paylaşımlarınızla ilgili şaibeli, uymayan durumlarla ilgili köklü değişimler yapmak üzere harekete geçebilirsiniz. Hata, yanlışlık, adaletsizlik karşınızdan kaynaklanıyorsa davaya gidilmesi söz konusu olabileceği gibi bunları düzeltme yoluna da gidebilir. Önemli kararlar alabilir, görüşmeler yapabilirsiniz. Aile içindeki sorunlar, bürokrasiyle ilgili tamamlanmamış işlerle ilgili evrak, imza işleri gündeminize görebilir. Önemli aşamalar kaydedebilirsiniz. Bazı evlilikler, davalar, ikili ilişkileri ilgilendiren durumlar tamamen bitme yoluna girebilir. Hedefinizi temelinden değerlendirirken dışınızdaki faktörlerin, başkalarının yardımını alabilirsiniz. Belki şimdilik tamamlanmayacak düzen yaratmak gerektiğinizde gitmeniz gereken yola ait desteğiniz bulunmakta. Bunu yaparken de farklı fikirlerle yol alabilirsiniz. Fakat değişimi gerektiren durum hassas ve gerçekçi hamleler yapmayı ihmal etmeyin. El becerilerinizi, iletişim ve yazım yeteneğinizi kazanç sağlayabilmek adına kullanabilirsiniz. Yeniay sürecinde yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Kendinizin de varsa okula başlayacak çocuğunuzun da bağışıklığınızı güçlendirmeyi ihmal etmeyin. Bağırsak sorunları yaşanabilir. Sulardan, sıvılardan kaynaklı problemler görülebilir.

Başak yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

İkizler ve yükselen İkizler :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Yay ve yükselen Yaylar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Balık ve yükselen Balıklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Ülkemiz ve Başak yeniayı

7 Eylül Başak yeniayında eğitim, ulaşım, taşımacılık, iletişim, basın yayın, dış ilişkiler, sınırlarımız, topraklarımız, güvenliğimiz, iç işlerimiz, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, tarım ve çiftçilerimiz, inşaat ve emlak sektörünü ilgilendiren gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte.

Okulların da açılmasına denk gelen Başak yeniayı eğitim, ulaşım trafik konularını gündemde tutacak görünmekte. Bu süreçte gerek ilköğretim gerekse üniversitelerle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Ülke içi güvenliğimiz açısından önemli bir yeniay. Güvenlik güçlerimizi ilgilendiren durumlar olasıdır. Bu süreçte geçici sığınmacılar, düzensiz göçle gelenler de konu olabilir. Sınırlarımız, sınırlarımızda olanlar, kurulmak istenen devletle ilgili durumlar konuşulabilir. Patlamalar, yangınlar, sulardan, sıvılardan, petro-kimya türevlerinden kaynaklı problemler yaşanabilir. Ay yalpalaması döneminin devam ettiği bu süreçte doğal afetler, deprem olasıdır. Konumunda otorite olanlarla ilgili gelişmeler bekleyebiliriz. Uluslararası ilişkilerde işbirliklerine yönlenilebilir. Bu durumun ekonomi politikalarına, bankalara, finans piyasalarına yansımaları dikkat çekebilir. Muhalefet kanadından partililer, yöneticiler, yazarlar, düşün insanları ve son dönemde yeniden tutuklanan komutanların davalarına yönelik gelişmeler yaşanabilir. Tarımla ilgili girişimlerin yanı sıra emlak, toprak satışları, madenler, doğal kaynaklarımızla ilgili gelişmeler gündem olabilir.

Yukarıda 7 Eylül günü Başak burcunda meydana gelecek yeniaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s