13 TEMMUZ OĞLAK BURCU DOLUNAYI

Genel anlamıyla dolunay

13 Temmuz günü saat 21:38 de Oğlak burcunun 21°21’  derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Dolunaya ev sahipliği yapacak olan Oğlak ciddiyeti, sabrı, mantığı, olayları sorumluluk anlayışıyla,  sistemli biçimde ele alışıyla bilinir. Gölgesinde duygu yoksunluğu, aşırı kontrolcülük ve hesapçılık, melankoli görülür. Devletle, politikacılarla, yöneticilerle, mühendislerle, bilim insanlarıyla, organizatörlerle, iş insanlarıyla, finansçılarla, hesap ve vergi uzmanlarıyla, tarihçilerle, arkeologlarla, inşaat, deri sektörü ile, kütüphanecilerle, arşivcilerle, antikacılarla, maden işçileri ve emekçilerle ilişkilidir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde  Oğlak özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Oğlak dolunayı, bir supermoon. Bu durum Ay’ın Dünya ile arasındaki yakın olduğu perigee (günberi) ve uzaklaştığı apogee (günöte)  mesafesine göre tespit edilmekte. Ve 13 Temmuz’da da Ay, Dünya’ya 357263 km ye yaklaşacak ki bu yılın en yakın mesafesi. Dolayısıyla dolunayı daha büyük görebilirsiniz.

İletişimin, plan, program yapmanın, bilgi alış verişinin öne çıkacağı süreçte risk almak taraftarı olmadan, sistemli adım atmak önemsenecek görünmekte.

Yükselende entelektüellik, öngörülmez, sıra dışı tavırlarla, özgürlük ve isyanlarla ilişkili Kova burcu yer almakta. Bu dereceye Sirius sabit yıldızının etkisi bulunmakta. Sirius, sıradan olanın parlaması, ufak şeylerin büyük sonuçlara ulaşması, ün, zenginlik anlatır. Dolayısıyla haritanızın verdiği destek ölçüsünde dolunayın güzel etkilerinden faydalanabilmek adına, attığınız adımları önemseyin.

Ay’ın yönetme yeteneği, yardımseverlik, cömertlikle ilişkili Dheneb ile ilişkisi bulunmakta. Güneş ise Castor ve Pollux etkileşiminde bu sabit yıldızlar yazarlarla ilişkili olduğu kadar, yeni fikirlerin keşfedilmesi, zıtları birleştirebilmek,  keskin bir zeka, saygınlık,bazıları için gözden düşme, resmi kurumlardaki işlerle uğraşmak verir.

Oğlak burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Oğlak burcunda meydana gelecek dolunayda fedakarlıklar, kayıplar, bilinçdışını etkileyen gelişmeler, endişeler, kontrol etmekte zorlanılabilecek durumlar, gizli durumlar, inzivaya çekilme, hastane gibi kapalı yerlerle ilgili işler, sağlık, günlük hayatınızın düzeni, iş ortamınız ve evcil hayvanlarınızla ilişkili gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte.

Öncü burçların 18-24, değişken burçların 4-8 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar dolunaydan öncelikli etkileneceklerdir. ( Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Oğlak yeniayı,  kendinizi sosyallikte ne boyutta ortaya koyabildiğinize, buna yönelik gelişmelere, düzenlemelere dikkati çekmekte. Karşınızdakilerle ilişkinizin gidişatı adına için önemli bir eşik. Her ne kadar şartları kontrol etmek zorlasa, bazı şeyler tam bitmese de alcağınız kararlar, yapacağınız görüşmeler, atacağınız imzalarda desteklenmektesiniz. Ev, aile  ile ilgili konular, günlük düzeninize yönelik sisteminizi kurmak, işiniz, hedeflerinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Yani hayatınıza bir değişim, yeni bir düzen geliyor ve bunun koşturmasında olabilirsiniz. Bu amaçla harcamalarınız artabilir. Yorgunluklar, bilinçaltını zorlayan, bunaltan durumlar olabilir. Karşınızdakilerle işlerinizi düzene koymakta zorlanabilirsiniz. Gizli düşmanlıklara açık bir süreç. Kardeşlerle, yakın akrabalarla, komşularla ilgili gelişmeler, sosyal çevrenize de etki edebilir. Sağlıkla ilgili konularınız varsa tedavinizi ihmal etmemenizi öneririm. Bu dönemde kemik, omurga, diz, diş, cilt ve saç problemleri daha sık görülebilir. Eğitiminizle ilgili tamamlanmalar, başlangıçlar söz konusu olabilir.  Mantıksal değil duygusal düşünmeye imkan veren süreçte bir yol ayrımı ile ilgili kararınız sizi başka bir boyuta taşırken, içinizden bazıları geçmişe ait hatıraları da geride bırakmak ve bambaşka biri olarak yol almak isteyebilir.

Oğlak dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

İkizler ve yükselen İkizler :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Başak ve yükselen Başaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Balık ve yükselen Balıklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Ülkemiz ve Oğlak dolunayı

13 Temmuz’da Oğlak burcunda meydana gelecek dolunayda diplomatik ilişkiler, ülkemizin diğer ülkelerle imzaladığı anlaşmalar, işbirlikleri, kaldıysa müttefikler, açık düşmanlıklar, uluslar arası davalar,  halk , refah seviyesi, içişleri, ülkenin genel durumuyla ilgili gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte.

Bu dolunayda uluslararası ilişkiler dengesinin öne çıkacağını söyleyebiliriz. Arkadan çevrilen işlerin ya da aynı zamanda daha olumlu bakarsak kapalı kapılar ardındaki görüşmelerin açık hale geleceği bir süreç. Müttefik mi yoksa düşman mı ya da yine daha yumuşatılmış şekliyle rakip mi sorgulayacağımız gelişmeler olasıdır. Diplomaside beklenmedik gelişmeler şartların yürütülmesini zorlaştırabilir. Yunanistan ile aramızdaki ilişkiler dikkati çekebilir ki Ağustos ayı da dahil!. Kıta sahanlığı, adaların ihlali ve asker çıkartılması konularına ek provokatif tavırlar görebiliriz. Kıbrıs, geri planda ABD ve İngiltere’nin de dahil olduğu gelişmeler gündem olabilir. Nato ve AB ilişkileri dikkat çekebilir. Anayasa, ülkenin bölümlenmesine, il sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar, muhalefete yönelik gelişmeleri, gazetecileri, yazarları, davaları konuşmaya devam edebiliriz. Otorite, lider olan bir kişinin durumuna yönelik sağlık da dahil gelişmeler yaşanabilir. Halkın alım gücünü etkileyen durumların yanı sıra bankalar, kredi, vergi, borç ödemelerindeki sorunlar ve iflas haberleri dikkati çekebilir. Kalkınma planlarında hedefle, varılan nokta arasındaki farkı tartışabiliriz. SGK, çalışan hakları, sendikal sorunlar ve sağlıkta yaşanan problemler yine bu dolunayda gündemden düşmeyebilir. Konumunda otorite olanlara , üst kademelere yönelik görev değişimi devam edebilir. Tarımda gelinen noktayı, gıda stoklarımızın ve çiftçimizin durumunu, son dönemde tahıl tarlalarının yanmasını konuşabiliriz.

Yukarıda Oğlak burcunda gerçekleşecek dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s