12 AĞUSTOS KOVA BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

12 Ağustos günü saat 04:35’de Kova burcunun 19°21’ derecesinde dolunay meydana gelecek. Dolunayın ev sahibi Kova, entelektüellikle, bilimsellik, sıra dışı tutumla, öngörülmezlikler, isyanlar, devrimler ve özgürlüklerle ilişkilendirilir. Bilimle, yeni buluşlarla,  mühendislikle, uzayla, havacılık ve uçaklarla, meteorolojiyle, elektrik-elektronikle, astronomiyle, astrolojiyle, radyolojiyle, psikoloji, psikiyatri, pedagoji, öğretmenlik, fotoğrafçılık ve iletişimle de ilişkilendirilir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde bu özelliklerle birlikte, ilgili meslek gruplarına yönelik gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Dolunayda şartlar uğraşılan konular üzerinde koşturmaya, emek harcamaya müsait. Fakat arzulandığı oranda düzeni kurabilmek, uygulanabilir sonuç elde edebilmek yani verim elde etmek kolay olmayabilir.

Yengeç burcunun yükseldiği batı bölgelerimizde kalanlarda şartlar daha hassas. Ailevi, duygusal konularla ilgili hareketlilikte, dengelenme ihtiyacında ve ele aldıklarını tamamlama gayretinde olacaklar. Aslan burcunun yükseldiği kısımda kalanlar kimliğin, egonun daha öne çıkartılmak istenileceği şartlar görülebilir. Yükselen derecesine Aludra ve Al Tarf sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Aludra, birtakım tehlikelerle karşılaşabilmenin yanı sıra karanlıktan korkmak ve köpek ısırmalarıyla ilişkilendirilir. Al Tarf ise, ruhsal ve zihinsel anlamda güçlülük, az bilinen yerlerle bağlantılar, ticari yolculuklar, boğulma tehlikesi anlatır.

Ay’ın Castra, Güneş’in ise Tania Borealis ilişkisi bulunmakta. Castra, art niyet ve kontrolsüz öfke anlatırken, Tania Borealis otokontrole sahip, sakin fakat huzursuz, güvensiz yapıyı işaret eder.

Kova burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Kova dolunayında eşin kazanımları, kredi, vergi, borç, burs, nafaka, miras, kazanımlarınız, yatırımlarınız, ameliyatlar, çocukların statüsünü ilgilendiren gelişmeler ana başlıklar olarak görünüyor.

Sabit burçların  16-22, öncü burçların 8-10 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar dolunaydan öncelikli etkilenecekler. (Sabit burçlar : Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Kova dolunayı, ikili ilişkilerde tamamlanmamış, sistem getirilmesi gerektiği halde yeterince olmamış işler, kazanımları ilgilendiren durumlar ve sizi ve size ait her türlü yatırımı farklı boyutlarıyla ele alma süreci işaret etmekte. Bir yol ayrımına gelindi. Gerekli düzenlemeler için sorumluluk almaktan sakınmayın ve bunu bilinçli gerçekleştirin. Gelişmek için bazen sıkı sıkıya bağlı olduklarımızda da değişim gerekir. Hiçbir konuda kurban olmayın. Kendinizi sevin, donanımınıza, yeteneklerinize göre sizi sağlam bir alt yapıyla büyütecek şeylerle beslemeyi ihmal etmeyin. Tabii beraberinde egoyu aşırı beslemekten uzak durarak! Bu süreçte bazıları için ilahi adalet bazıları içinse hukuki boyut devreye girebilir. Ekim, Kasım aylarına gelindiğinde çok daha farklı bir noktada olduğunuzu göreceksiniz. Dolunay, hedeften düştüğünüz noktada oluşan geçmiş kırılganlıklarınıza, kendinizi başkalarına ben buyum diye göstermek istediğiniz noktada aldığınız yaralarınıza destek olmakta. Beraberinde beklenmedik gelişmelerle hayatınızda uğraştığınız konuyu sonlandırabilmek adına yapıcı hareket ettiğiniz taktirde, güçlü adımlar atabilirsiniz. 16 Mayıs’ta Akrep burcunda yaşanılan tutulmanın etkilerini göreceğiniz, bunların hedeflerinizi, statünüzü etkilediği günler yaşanıyor. Ve tüm bunlar bireysel ya da muhatap olduklarınızla ilgili kazanımları ilgilendirmekte. Devletle, resmi kurumlarla yarım işleriniz varsa,  onları ilgilendirmekte. Dolunay ile birlikte sevgiyi, aşkı adeta sahne önündeymiş gibi yaşayanları görebiliriz. Zevkler ve kendinize verdiğiniz değerde de daha ben odaklı, şatafatlı tavırlar, farklılığımı göstermek istiyorum dercesine ortaya koyulan tarzlar deneyimlenecek. Duygulardaki bireysellik, özgürlük ihtiyacı sahip olma dürtüsü kuvvetli olanlarda krizli durumlara neden olabilir. Süregelen şartları değiştirecek bu durum kendisini Ekim sonuyla birlikte daha net gösterecek. Bu dönem maddi-manevi her türlü değerin yaratımı, sevgi konusunda attığınız adımlara dikkat edin. Hassas ayar yaparcasına düşüncelerinizi, planlarınızı yapın ki yıl sonunda yaşanacak iki tutulma da bu süreçle oldukça bağlantılı. Bir dönemece gelindi. Karmik ödeşmeler var. Bu dönemeci ne kadar doğru tasarlarsanız, o kadar olumlu sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Şiddete meyilli kişilerden uzak durun. Boyun, boğaz bölgesi ile ilgili sorunlar yaşanabilir.

Kova dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri, umutları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Terazi ve yükselen Teraziler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları

Akrep ve yükselen Akrepler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Ülkemiz ve Kova dolunayı

12 Ağustos’ta Kova burcunda meydana gelecek dolunayda uluslararası ilişkiler, ticaret, ithalat, ihracat, hukukla bağlantılı konular, ulaşım, iletişim, eğitim, basın-yayın, turizm, sığınmacılar ana konu başlıklarını oluşturmakta.

Kova dolunayında dış ilişkilerimiz, davalar, ticaret, ithalat, ihracat rakamları ve bunların hem halkın durumuna hem de kredilere, vergilere, borçluluğumuza dikkati çekmekte. Dış ilişkilerde istikrarlı bir denge tutturmak kolay görünmemekte. Beklenmedik durumlara gebe diyebiliriz. Bu durum piyasalara da yansıyabilir. Dışarıda devam eden davalar sanki kendini nispeten biraz daha hissettirir gibi olsa da dolunay sürecinde bunun baskısı hissedilebilir. Bazı görüşmeler, anlaşmalar yapılsa da şartlar beklenildiği gibi gelişmeyebilir. Bazı malların fiyatlarında değişimler bekleyebiliriz ki bunlar ithalata dayalı olabilir. Bankalarla durumları ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Turizm sektörünün zorlandığı şu dönemde iç turizm daha önde görünse de o da tatmin etmeyebilir. Sektörün nefes alması 2024 sonunu bulabilir. Geçici sığınmacılar, düzensiz göç sorunu, onlarla ilgili gelişmeler gündem yaratabilir. Mars’ın 12.evimize giriş yapacak ve 11 Nisan’a kadar orada transit edecek olması şartların kontrolünü zorlaştıran bir faktör. Kapalı kapılar ardında birtakım hazırlıkları anlatabileceği gibi gizli düşmanlıkların da bu dönemde aktif olacağını gösterdiğinden, güvenlik açısından dikkat edilmesi gereken bir döneme girmekteyiz. Teröre, suikastlere karşı dikkatli olmalıyız.  İçeride tansiyonu yükseltecek durumlara sebep olabilir. Muhalefet kanadından parti yöneticilerine, gazetecilere, yazarlara, düşün insanlarına yönelik tutukluluklarla, davalarla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Basın-yayın kuruluşları, mensuplarını ilgilendiren gelişmeler beklenebilir. Bu süreçte ilköğretimden, üniversitelere kadar eğitimle ilgili gelişmeler de gündem yaratabilir. İngiltere ve AB ile ilişkiler bu dönemde daha öne çıkabilir. S400 leri konuşabiliriz. Deprem yaşanabilir.

Yukarıda Kova burcunda meydana gelecek dolunayın ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s