2020 4. AY YALPALAMASI DÖNEMİ

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız.   Güneş, Ay düğümleri ile 17 Eylül günü Başak burcunun 24°35´ derecesinde t-kare dediğimiz zorlayıcı açı kalıbı oluşturacak.

Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, yangınların, kazaların, patlamaların, deprem, volkanik patlamalar, heyelanlar, göçükler,  mevsimsel hava şartlarında anomaliler  gibi doğal afetlerin, kazaların, sosyo-politik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir. Buna göre  2 Eylül- 30 Eylül tarihleri arasını  bu anlamda gerilim arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Ay yalpalaması ile ilgili detaylar için yukarıda verdiğim yeni tarih aralığını dikkate alarak, aşağıda linki bulunan eski yazımdan bilgi anlamında  faydalanabilirsiniz.   

https://azadeoksoy.com/2019/01/29/ay-yalpalamasi-ve-etkileri/

Azade Öksoy

2 EYLÜL BALIK BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

2 Eylül günü saat 08:21 de Balık burcunun 10°11´  derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Dolunaya ev sahipliği yapan Balık değişken, kendini kurban edebilen, fedakar, merhametli, kabullenici, etrafıyla bütünleşmeye çalışan yapılıdır. Aynı zamanda sübjektiftir ve  dağılmaya, bağımlılıklara da yatkındır. Bu burç hukukçular, akademisyenler, bakanlar, diplomatlar, dalının uzmanları, bankacılar, finansörler, tüccarlar, sanatçılar, denizciler, petrol, su, kimyasal maddelerle ilgili işler yapanlar, denizciler, medyumlarla da ilişkilidir.  Dolayısıyla yukarıdaki özellikleri ve bu meslek gruplarıyla ilgili gelişmeleri dolunay sürecinde daha belirgin görebiliriz.

Dolunayın doğasında dikine çıkışları, şartları zorlamak istemeleri gözlemleyeceğiz. Çıkarlar ön planda tutularak, somut sonuca varılmak istenilecek. Fakat kırılganlıkların, değişken durumların arasında yeterince motive olmakta ve sağlam sonuçlar elde etmek kolay olmayacak görünmekte.

Yükselende politikayı, diplomasiyi, hukuku, ilişkileri, genç kadınları ve sanatı işaret eden Terazi burcu bulunmakta. Dolunay süreci ikili ilişkilerde stresli, çekişmeli gelişmelere işaret etmekte. Kadersel denilebilecek türde değişimleri anlatan dolunayda yeterince sağlam olmayan ilişkilere, yeni bir sayfa açılmasına yönelik girişimleri gözlemleyeceğiz. Bu dereceye Markeb ve Nodus sabit yıldızlarının etkileşimini görmekteyiz. Markeb, eğitim işleriyle, engin bilgi sahibi olmayla, yolculuklarla, Nodus I ise analitik biz zihinle, bol seyahatle, yaratıcılık, cesaret, sanatsal, duygusal olmasına rağmen kasvetli bir doğayla ilişkilendirilmekte.

Güneş, Aliot ve Zosma ile kavuşumda. Aliot sessiz, kuşkulu, büyük öfkeye sahip, huzursuz, kendini hasta eden bir doğaya işaret ederken, evde ve işte problemlere de yol açabilmekte. Zosma ise hemen bütün astroloji okurunun öğrendiği gibi kurban olmak, kendini feda etmekle, melankolik durumlarla, acılarla alakalı. Ay, Situla ve Skat sabitleriyle birlikte görülmekte. Situla, havacılıkla ilgili konulara dikkati çekerken, Skat kalıcı mutluluk, iyi şans, rahat akan karşı cins ilişkileri ve her şart altında güvende olabilmeyle bağlantılı. Dolayısıyla Balık dolunayı sürecinde bu sabit yıldızların da etkilerini gözlemleyebiliriz.

Balık burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

2 Eylül günü meydana gelecek Balık dolunayında günlük işler, iş ortamı ve beraber çalışılanlar, sağlık konuları, evcil hayvanlar, kontrol etmekte zorlanılabilecek durumlar, gizli düşmanlıklar, kayıplar, zorluklar, inzivaya çekilmeyi gerektiren koşullar ana konu başlıkları olarak dikkati çekmekte.

Değişken burçların 7-13 , öncü burçların 23-27 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Balık burcunda dolunaydan öncelikli etkilenmekteler.  ( Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ;  Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Benzerlikler, ortak çıkarlar olduğu düşünülerekten bir araya gelinmiş evliliklerde, ortaklıklarda ya da diğer ilişkilerdeki güç dengelerinde şartlar düşünüldüğü gibi gitmemiş olabilir. Zaman içinde bunların arkasındaki yalanların, hileli işlerin, entrikaların görülmeye başlaması, ilişkilerin aşırı tutkularla sınanması hatta uğraşanları tarafından kara enerjilerin devreye sokulmuş olması, şartları fazlasıyla bozmuş görünmekte. Geçmişteki anlaşmazlıklar sadece ortamı germemiş beraberinde şartlara yönelik bilinç de geliştirmiş. Bu dolunayla birlikte olanı biteni anlamaya, anlamlandırmaya, yürümeyen noktada hamle yaparak denge konumumuza gelmeye çalışırken alınacak kararlar kadersel değişimlerin de odağında olacak. Belki de çoğunun başından beri bildiği sona doğru gerekli hazırlıklar yapılmaya başlanacak. Bu süreçte yaşananlar hafızalarda film şeridi gibi gözler önünden geçerken, bilinçaltındaki endişeleri de açığa çıkartabilir. Korkularla yüzleşilebilir. Bazıları bunları iş hayatında, kariyerlerinde deneyimleyebilir. Karmaşayı çözmek, tekrar başa dönmek demek. Hayatın yıllarından çalan, geri düşüren bu oyunda yeniden av olmama düşüncesi, bir yandan da yaşanan adaletsiz durumlara karşı intikam hissini de körükleyebilir. Oysa ki intikamdan önce  kaybettiklerinizi önemseyerek, uzun soluklu son düzenlemelerin yapımında kendinize kim olduğunuzu, kime, neye, ne kadar fedakarlık ederek, kendi hayatınızın dengesini alt üst edebileceğinizi, bilerek kurban rolüne bürünmeye devam edebileceğinizi sorun. Olacaklar yüzleşmekten korkmayarak, bağımlı ilişkilerden, bağımlılıklardan arının. Bu dolunaydan sonra 9 Eylül’de Mars retroya geçecek. Bu süreçte atılan yeni adımlar problemli çalışabileceğinden hazırlık, eksik kapatma gibi kullanabilirsiniz. Neye mi?  Aralık sonunda Mars retrodan sonra bu konularla ilgili girişimlerinize imkan verecek. Aynı zamanda 21 Aralık Satürn Jüpiter kavuşumu da karmik davalarla, ödeşmelerle  ilgili bir dönemin kapanıp, başka bir sayfanın açılmasını işaret etmekte.  Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak …

İlişkilerde yeni bir yol planına gidilirken tarafların inisiyatifi dışındaki faktörler ya da kişiler de yönü etkileyebilir. Yeni birliktelik kararı alanlar ya da birlikteliklerinden tekliğe gidenler ki bunlara iş ortaklıkları, hisseli mal mül gibi konular da dahil. Kredi, vergi,  borç yapılandırmaları, miras, nafaka konularıyla ilgili girişimler, gelişmeler gündeminizde olabilir.  Bu dönemde kapalı kapılar ardında konuşmalar, görüşmeler yapılabilir. Gizli planların, düşmanlıkların  açığa çıkması şartları kadersel türde değiştirebilir. Bu süreçte birlikte ortak projeler içinde olduğunuz grup çalışmaları yaptığınız kişilere dikkat etmekte fayda olabilir. Kendi içinizde ilişkinize, para konularına ve kendinize verdiğiniz değere yönelik eyleme geçmek için yeni kararlar alabilirsiniz. Şartların değişmesi gerektiğini, değişeceğini zaten biliyorsunuz. O yüzden hedeflerinizi, ideallerinizi önemseyin. Dolunay, sahip olunanlarla da ilgili sürpriz gelişmeleri beraberinde getirebilir ki hayatınızın akışını etkileyebilir. Fakat fikirce biraz beklediğinizin dışında kalabilir. Sağlık konuları, hijyen, bağımlılıklarla ilgili konuları bu dönemde duyabiliriz. Yeniden hatırlatmakta fayda olabilir, lütfen çocukları koruyun. 9 Eylül’de Mars retroya geçecek. Öncesinde önemli girişimlerinizi, işlerinizi tamamlamanızı öneririm. Zira sonrasında tekrar Satürn, Pluto ve Jüpiter ile sert görünümler yapacak ve aksamalara, beklentilerin dışına taşmalara sebep verecektir ki evlerin güvenliğine, sakatlanmalara, yaralanmalara karşı da bizleri yine uyaran görünümler yapacak. Dolunay sürecinde maalesef aile içi şiddet, ensest, kadın cinayetleri yine gündeme oturabilir.

Balık dolunayı ile birlikte 21 Haziran’da Yengeç burcunda meydana gelen Güneş tutulmasının etkilerine yönelik gelişmelerle uğraşabilirsiniz. Aynı zamanda bu dönemde hem aldığınız kararlar, yaptığınız görüşmeler, sözleşmeler hem de sonuçlandırmak ve ardından yeni bir sürece geçmeyi arzuladığınız durumlar 30 Kasım ve 14 Aralık’ta meydana gelecek olan tutulmalarla birlikte, etkilerini daha belirgin açığa çıkartmaya başlayacaktır.

Balık burcunda dolunayda ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

İkizler ve yükselen İkizler :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Yay ve yükselen Yaylar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Balık ve yükselen Balıklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Ülkemiz ve Balık burcunda dolunay

2 Eylül’de meydana gelecek Balık dolunayı hem uluslararası ilişkilerle ilgili gelişmeleri, hem tüm siyaseti, konumunda otorite, lider, üst yönetici olanları, tanınmış kişileri, prestijimizi ve beraberinde ülkemizin güvenliğini, eğitim, öğretim, ithalat, ihracat, ulaşım, taşımacılık, iletişim, basın yayın, hukuk, turizm konularını, sığınmacıları, topraklarımızı, madenlerimizi, doğal kaynaklarımızı, tarımı, inşaat sektörünü ilgilendiren gelişmeleri işaret etmekte. Şirketler açısından baktığımızda ise gerek uluslararası gerek iç ticari faaliyetler, iletişim, medya, pazarlama ve üst yönetimlerini, itibarlarını ilgilendiren gelişmelerin öne çıkabileceği bir dolunay süreci görülmekte.

Dolunay, ülkemizin Ay düğümlerini ve Mars’ını hareketlendirmekte. Uluslararası ilişkilerimizi ve orduyu işaret ederken durumları görmekteyiz. Sınırlarımızda hak hukuk, alan belirleme sorunlarından ötürü dalaşmalar, gerilim yine yüksek olabilir. Yunanistan’ın yanında Nato, ABD ve AB ülkeleri ile ilgili durumlarda yine stresi gözlemleyebiliriz ki aslında kadersel denilebilecek türde etkilere işaret ederken, geri planda da sıkıştırıcı, zorlayıcı, gizli düşmanlıkların olduğu etkileri barındırmakta. Yani gerçek müttefik kim sorusunun yanında Nato içindeki durumumuzu da sorgulamaya devam edebiliriz. Bu noktada avantajlı olduğumuz alan yakın çevremiz olarak göze çarparken, uzak ya da aslında uzakta olması gereken ülkelerle ilişkilerde çözücü, zorlayıcı etkiye sahip krizler deneyimlenebilir. Dolunay haritası iç işlerine, halka,  alım gücüne, ekonomiye de zorlayıcı etki yapıyor. Diplomatik gelişmeler borsayı, para piyasalarını da dalgalandırabilir. İthalata dayalı ürün fiyatlarında, vergi oranlarında, kredilerde değişimler olasıdır. Şu an için şartlar nispeten daha ılımlı gibi görünse de dünya genelinin de çok daha zorlanacağı Ekim, Kasım ile birlikte bizim için de çok dikkatli yürünmesi gereken, halk için zor bir dönemin işaretçisi diyebiliriz. Balık dolunayı haritası yaptırımlar konusunun da sıcak olduğunu işaret etmekte. Kasım ortası Mars’ın retrodan çıkmasıyla birlikte dikkati çekebilir. Savunma sanayine yönelik anlaşmalarda bu ayın 11 i ile birlikte girişilecek adımlar biraz daha askıda kalan durumları, zorlanmaları içerebilir. Meclisi, belediyeleri, belediye başkanlarını, yerel yönetimleri ilgilendiren ani  gelişmeler yaşanabilir. Operasyonlar devam edebilir. Havayollarıyla ilgili gelişmeler gündem olabilir. Deprem olasıdır. Aynı zamanda retroya geçecek Mars yangınlara, patlamalara, kazalara, maden kazalarına, göçüklere, köprülerle ilgili oluşabilecek sıkıntılı durumlara karşı tedbirli olmayı, iş güvenliğinin önemini işaret etmekte. Uzun bir süredir tüm dünyanın odak noktası olan sağlık koşulları, hastaneler balık dolunayında da vurgulanmakta. Ölüm oranlarının artmaması için tedbiri elden bırakmamalı, çocuklarımıza, yaşlı bakım evlerine de özen göstermeliyiz. Hijyen, sağlıklı beslenme konusunun yanı sıra tarım ve hayvancılığımıza destek verilmesi, dünya genelindeki sert döneme yönelik gıda stoklarımızın kontrolü önemli görünmekte. Mars retrosuyla birlikte coronadan etkilenenlerde daha artış olabileceğinden tedbiri elden bırakmayalım. Yine bu süreçte eğitimle ilgili alınan kararlarda da değişikliğe gidilebilir. Bir süre daha online devam edebilir.

Ülkemiz açısından Balık dolunayı ile birlikte 21 Haziran’da Yengeç burcunda meydana gelen Güneş tutulmasının da etkilerinin de açığa çıktığını görebiliriz. Hem bireysel hem de ülkemiz açısından bu tutulmanın etkilerini hatırlamak isteyenler, alttaki linkten faydalanabilirler.

Yukarıda 2 Eylül günü Balık burcunda meydana gelecek olan dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2020/06/12/21-haziran-yengec-burcunda-gunes-tutulmasi/

19 AĞUSTOS ASLAN BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

19 Ağustos günü saat 05:42 de Aslan burcunun 26°35 derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Aslan göz önünde kendini göstermeyi, önlerde olmayı, sırtının sıvazlanmasını, alkış almayı sever. Gölgesinde ego, kibir, gösteriş, müsriflik vardır. Aslan burcu, liderleri, yöneticileri, tanınmış kişileri, sanatçıları, yönetmenleri,  organizatörleri, eğlence, reklam sektörünü,  mimarlık ve iç dekorasyonu, kuyumcuları temsil eder. Dolayısıyla doğasına has özellikleriyle birlikte, bu gruplara ilişkin gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Yeniayda şartlar oldukça dirençli, dediğim dedik ve hareketli, ısrarcı, kararlı, riske girebilen girişimlere, gelişmelere açık görünmekte. Fakat kimse dediğinden, kendi şartlarından taviz verme tarafı olabilecek gibi durmamakta. Aynı zamanda dinlemeden, anlamadan, söylenene kulağını tıkayarak başlanacak işler iletişim sorunlarına da açık olunduğunu işaret etmekte.  

Yükselende yine yeniayın sahibi olan Aslan burcunu görmekteyiz ki yukarıda saydığım Aslan burcu özelliklerini vurgulamakta. Yeterince hesaplamadan, düşünmeden atılan adımlar rahatlıkla anlaşmazlıklara ve engellere sebep olabileceğinden, dikkat edilmesi gereken nokta olarak durmakta. Bu dereceye Alterf ve Pherkad sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Bu sabit yıldızlar anlaşmazlıklarla, ilgisizlikle, sıkıntıya yol açmayla ve ürünleri, yolculukları olumsuz etkilemeyle ilişkilendirilmişler. Dolayısıyla yeniay döneminde atılacak adımlarda bu etkileri göz önünde bulundurmak, tedbirli yol almak önemsenebilir.

Yeniayın ışıkları ise Adhafera ve Alfard etkileşimde görünmekte. Aldafera suça, yalana meyilli olmayı işaret ederken intihar eğilimlerini de tetikleyebilmekte. Alfard ise bir yandan bilgelikle, sanatla anlatılırken öte yandan otokontrol sorunlarına, itici, çirkin çıkışlara, girişimlere, zehirlenmelere, boğulmalara işaret etmekte. 

Aslan burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

19 Ağustos’ta meydana gelecek yeniay  kişinin kendisini ilgilendiren gelişmeleri, dışavurumunu, karakterini, sağlığını, fiziksel görünümünü, yeni başlangıçlarını ve en yakınlarını ilgilendiren gelişmelere dikkati çekmekte.

Sabit burçların 23-29,  öncü burçların 9-13 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Aslan yeniayından öncelikli etkilenmekteler. (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ;  Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Aile içinde yaşanan problemler, ilişkilerde, para konularında, sosyal hayatınızda erişmeyi hedeflediğiniz pozisyonda, sağlıkta yaşanan durumlar, karar alırken, adım atarken  bağlılık gösterdiğiniz kişilerle aranızdaki ilişkinin bitmesine sebep olmuş görünmekte. Şartları değerlendirdiğinizde çok sayıda konuda tatminsizliğin, hayal edilenin dışında gelişen durumların varlığından söz edebiliyorsunuz değil mi? Beraberinde bir yol ayrıma geldiğinizi de hissediyor olmalısınız. Fakat buna rağmen henüz biten, kopan, yiten, sonlanan bu durumlara aslında tam bir strateji geliştirememiş, noktayı koyacak çözümü üretememiş olabilirsiniz. Bu durum aileyle, bürokrasiyle olan işlerinizde, halen resmi bağınızın bulunduğu ilişkilerinizde sizi bir geçiş noktasında, arada bırakmış olabilir. İşte bu yeniay, hayat sahnenizdeki duruşunuzu güçlendirmeye yönelik aksayan ya da daha iyi olmasını arzuladığınız konularda son noktayı koyacak adımları görebiliriz. Bazı kararlar alınabilir, görüşmeler yapılabilir. Yeniay, haritanızda zorlayıcı açılarla destekleniyorsa bu son nokta stresli de olabilir. Bu noktada iletişim sorunlarına dikkat edin. Gurur yapmaktan egoyu parlatmaktan geri durun ki şartlar istenmeyene dönmesin. Ekim ayı başında bu dönem yeniden gündeme gelecek ve bazı adımlarda geri adım atacak ya da düzenlemeler yapacak olabilirsiniz. Aralığın son haftası işler çok daha hızlanabilir, Şubat sonu gibi de bazı şeylerin ortaya çıktığını görebilirsiniz.

Kendinizi çok daha cesaretle ortaya koyabileceğiniz bir süreçtesiniz. Sizin için önemli olan bir konuya yönelik girişimleriniz söz konusu olabilir. Eğitim, tanıtım konuları, seyahatler gibi durumlar söz konusu olabilir. Hazırlığını yaptığınız bir konuyla ilgili kararlar, anlaşmalar, duyurular gündeme gelebilir. Fakat burada halen zorlayıcı etkilerin varlığını, yapısal olarak tamamlanmamış durumların olduğunu hatırlayalım. O yüzden her ne yapıyor, yapmak istiyorsanız hesabınızı, planlarınızı da bunu göz önünde bulundurarak yapmanızı öneririm. Sizin dışınızdaki faktörlerin de etkisiyle bazı sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Bu durum bazı köklerinizle, aileyle ilgili krize neden olmuş konularda size bir aydınlanma getirebileceği gibi, geçmişte kırılganlık yaratmış durumların tamiri için avantaja  dönüşebilir ve hedeflerinizi, statünüzü, işinizi etkileyebilir. Harekete geçmeyi, iletişimi egoyu, kibiri, ben yaparım olur şeklinde fevriliği geride bırakarak kurmak önemli olabilir. Anlamadan, dinlemeden, araştırmadan, geçmiş eksiklikleri iyice tespit etmeden yeni bir şeye başlamamanızı öneririm. Ve başlanmış bitmemiş, eksik, yeniden yapılanması, düzene sokulması gereken işlerinize de artık tamamlayın lütfen. Yeniay civarı üstlerle, aile büyükleriyle ve resmi işlerde aksamalar, sorunlar yaşanabilir. Sağlıkla ilgili konularınıza özen gösterin. Bu dönem kalp, damar hastalıklarının yanı sıra kemikleri, iskelet sistemini, ayak ve bacakları, deri ve dişleri ilgilendiren sorunlar da yaşanabilir. Günlük rutininizi, iş ortamınızı etkileyecek gelişmelerle, kısıtlanmalarla, şartların değişimiyle karşılaşabilirsiniz. Aslan yeniayı ile geçen sene Temmuz ayında yaşadığınız gelişmelerle ilgili iyi ya da kötü bir sonuç alma evresine gelmiş olabilirsiniz. Yeniay Aldebaran ve Regulus etkisini de içinde barındırmakta. Yani dürüst olmak ve intikam duygularından uzak durmak koşuluyla gerçekte önemli başarıları da verebilir. Yeniay ekonomik anlamda sert bir döneme de işaretçi. Lütfen harcamalara da dikkat edin.

Aslan burcunda yeniayda ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Başak ve yükselen Başaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Terazi ve yükselen Teraziler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Ülkemiz ve Aslan burcunda dolunay

19 Ağustos’ta meydana gelecek Aslan yeniayında komşu ülkelerle ilişkilerimizi, eğitim sistemini, okulları, taşımacılığı, ulaşımı, haberleşmeyi, iletişimi, basın yayını ilgilendiren gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte. Aynı zamanda meclisi, belediyeleri, yabancı devletlerle yapılan ortak anlaşmaları, paktları, borsayı ilgilendiren gelişmeler de dikkati çekmekte. Şirketler açısından baktığımızda ise eğitim, tanıtım, lojistik faaliyetleri ve saha çalışmaları ile ilgili gelişmeleri gözlemleyebileceğimiz bir yeniay süreci görünmekte.

Aslan yeniayı yakın komşularla ilişkilere, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve petrol arama faaliyetleri ile ilgili gelişmelerin yanı sıra Yunanistan, Libya, Mısır ve ABD’nin bölgedeki faaliyetlerine dikkati çekebilir. Ülkemizin arama yaptığı bölgenin sınırları ile ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Anlaşmazlıkların arkasında bir başka ülkenin de katkısı olabilir. Yeniayın ülkemiz ilerletilmiş Jüpiter ve Neptün’üne yaptığı zorlayıcı açıyı dikkate alınca, sonrasında hedeften sapma olmaması için görünenin ardına bir kere daha bakmayı, dost görünenlerin kurbanı olmamayı işaret etmekte. Diplomaside dengelenme düşünüldüğü kadar kolay olmayabilir. Çözüme giden yol tıkanabilir. Ortam sıcaklığı kolay yükselebilir. Bu durum şirketler açısından gerek ortaklık yapılarına gerek piyasa rekabet şartlarına da yansıyabilir. Ordumuzun, güvenliğimizin yine dikkati çektiği bir dönem. Meclis gündemine Nato ile ilişkilerimiz, yabancılarla yapılan anlaşmalar oturabilir. Bu noktada dış borçlarımız konu olabilir.  Aynı şekilde bankaları, finansal yapıyı, kurumları etkileyebilecek durumlar halkın yükünü arttırabilir. İthal ürünlerin vergi oranlarında, fiyatlandırmalarında değişimler olasıdır. Covid 19 ile bağlantılı olarak eğitimle, okullarla ilgili yeni açıklama gelebilir. Günlük hayata yeniden bazı düzenlemeler, kısıtlamalar dahil olabilir. Meclis aritmetiğini etkileyecek değişimleri konuşmaya devam edebiliriz. Konumunda otorite olan yöneticilerle ilgili hukuksal konular gündeme gelebilir ki bunlar finansal konularla ve yurtdışı ile de bağlantılı olabilir. Operasyonlar devam edebilir. Bu süreçte düşün insanları, yazarlar, gazeteciler, muhalefet partileri mensupları ile ilgili gelişmeler olasıdır. Dilerim şiddet içeren durumlar yaşanmaz. Para piyasalarında, borsada hareketlilik dikkati çekebilir. Ulusal servetimiz, uzun dönemli kalkınma planlarındaki hedef değişimlerini konuşabiliriz. Bu yeniay tüm dünyada finansal krize vurgu yaparken, işten çıkartılmalara, her türlü bozulmaya, rüşvete vs de vurgu yapmakta. İlerleyen günlerde bu konuların da iyice bizleri meşgul ettiğini görebiliriz. Yer hareketliliği devam edebilir. Yangınların, patlamaların, kazaların ne yazık ki yine fazlalaşabileceği bir dönemdeyiz. Taşımacılık, ulaşım, yeraltı ulaşımı, internet hatları da bu dönemde sıkıntılar yaşatabilir.

Yukarıda 19 Ağustos günü Aslan burcunda meydana gelecek olan yeniaya ait ülkemizin astrokartografik hatlarını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

3 AĞUSTOS KOVA BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

3 Ağustos günü saat 18:58  de Kova burcunun 11°45´ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Kova devrimler, özgürlükler, isyanlar, toplumsal konularla, entelektüellikle, sıra dışı ve yeni olanla, bilimle ilişkilidir. Gölgesinde marjinallik, soğukluk ve öngörülmezlik bulunur. Aynı zamanda bilimle, yeni buluşlarla,  mühendislikle, uzayla, havacılık ve uçaklarla, meteorolojiyle, elektrik-elektronikle,  astronomiyle, astrolojiyle, radyolojiyle, psikoloji, psikiyatri, pedagoji, öğretmenlik, fotoğrafçılık ve iletişimle de ilişkilendirilir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde saydığım özelliklerle birlikte, bu meslek gruplarına ilişkin gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Dolunay sürecinde sert tutumlar, duygusal baskılanmalar ve gereğince ifade edememek dikkat çekmekte.

Yükselende sabrı, sorumluluğu, ciddiyeti, mantığı ve yapı kurmayı, devleti, bürokrasiyi de anlatan, gölgesinde aşırı kontrolcülük, hesapçılık bulunan Oğlak burcunu görmekteyiz. Sert, keskin virajlarla hareketlenmelerin görülebileceği, beklenmedik olaylarla önemli gelişmelere gebe bir dolunay. Bu dereceye Dheneb ve Minkar etkisini görmekteyiz. Dheneb, savaş, dövüş  sanatlarıyla, yardımseverlik ve yönetim kabiliyetiyle ilişkilendirilmekte. Minkar ise sabır, hırs, kurnazlık, yalancılık, kışkırtma ve saldırganlıkla bağdaştırılmakta. Dolayısıyla Kova dolunayında dışavurumun etkisinde bunlar dikkati çekebilir.

Güneş’in Giansar, Ay’ın ise Albali etkileşimi görülmekte. Giansar, analitik düşünceyle, mert, cesur tutumlarla, el sanatlarına yatkınlıkla, çok sayıda arkadaşa sahip olmak ve seyahatlerle ilişkilendirilirken, mide, bağırsak hassasiyetine de etki eder. Albali ise etkisini tehlikelerle, ölümle burun buruna gelmeyle, kazalarla, risk içeren durumlarla belli etmekte.

Kova burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

3 Ağustos’ta meydana gelecek dolunay yine ilişkiler dengesine vurgu yapmakta. Kişilerin kendilerini ilgilendiren her konu, sağlık, en yakınları, başlamak istedikleri işler, evlilikler, ortaklıklar, danışmanlıklar, davalar, rekabet ve açık düşmanlıklar ana başlıklar olarak dikkati çekmekte.

Sabit burçların 8-14  dereceleri ve değişken burçların 24-28 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Kova dolunayından öncelikli olarak etkilenmekteler. (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Her türlü ilişkide ki bu evlilik, ortaklık, para pul konuları, kişilerin değer yargıları olabilir, pervasız tutum takınıldığı taktirde ya da taraflardan birisi bu yolda kaldırabileceğinden fazlasını üstlendiğinde er ya da geç  kaosun içine düşülür. Burada bir muhasebe yapılması gereklidir ama gereğince yapılmamıştır. Aslında yaşanılan döngüleri doğru okuyamamak yüzünden belki de daha önce de benzerini yaşadınız ve karşınızdakine yeniden şans vererek, hatayı aynı yolla düzeltebileceğinizi düşündünüz. Bu da bir dönüm noktasına getirmiş olabilir. Hayat yolunuzdaki ilişki dinamiklerinde süregelen şartları anlamlandırmaya, içsel olarak bilinç geliştirmeye, bu yolda nasıl harekete geçireceğinize yönelik strateji üretmeye çalışırken gelişen ani olaylar dengeleri değiştirebilir. Özgürleşme, kopma arzuları körüklenirken, sıkışıp kalmış durumlar da hareketlenecektir. Konunun sonuna gelinmesi, beraberinde endişeli durumları ve beklenmeyen sonuçları da getirebilir. Bu köklü ama bir o kadar da stresli dönüşümler, tamamlanmalar hemen bitmeyecek. Geçmişte benim- bizim dengenizde gereken sınırı koyamadığınız noktaya ait gerçekler iyice aydınlanacak. Başkalarının, dış faktörlerin de dahil olabileceği durumlarda kelimelerle oynamalar, inkarlar gözlemlenebilir. Burada yaşayacaklarınız Ocak ayın son haftası ses getirici biçimde hareketlenebilir.

 (Venüs, Phaethon, Chaos, Hera, Kad gad, Uranüs, Güneş, Ay, Metis, Minerva, Pandorra, Amor, Poseidon)

Kova burcunda meydana gelecek dolunay aile içinde, statülerde bazı sorumlulukların yeniden gözden geçirilmesini, yeni düzenlemeleri, geçmişte atılan adımlarda ilgili sonlanmaları getirebilir. Aile içlerinde düzen değişimleri, mülklerle ilgili ani gelişmeler yaşanabilir. Bu dönemde geçmişe dönük davalar, finansal, eğitim, hak hukuk konularındaki sorunlar, hayatınızın çatısını sağlamlamaya yönelik eksik kalmış noktalara ait girişimler hız kazanmakta. Beraberinde 10 Ocak’ta Yengeç burcunda yaşanan Ay tutulması da hareketlenmekte. Tutulmanın hayatlarınızı etkilediği alanlarda önemli gelişmeler yaşanabilir. Evliliklerde, ortak kazanımlardaki güç dengelerini düzenlemeye yönelik girişimlerin odağında geçmişte yapılan yanlış finansal konular, hukuksuzluklar olabilir. Nafaka, miras davaları ile ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Anlaşmalar, sözleşmeler, imzalarda eksikler ortaya dökülürken, bazı noktalar yeniden düzenlenebilir ya da geri çekilmeler mümkündür. Yanlışları, hataları karışıklıkları düzeltme şansı yakalayabilirsiniz. Eğitim konularında yarım kalmış işlerinizi bitirebilirsiniz. Çocuklarla, yaşlılarla ilgili konularla bu dönemde daha fazla ilgilenmek gerekebilir. Resmi işlerinizle ilgili evraklarda sorunlar yaşanabilir. İletişim kesintileri olabilir. Harcamaları abartmamaya dikkat edin. Güç çekişmelerini görebiliriz. Gerek duygusal gerek kişilerin kendi kimliklerini ortaya koymalarında daha bağımsız ifadeleri gözlemleyebiliriz ki stresi de beraberinde körükleyebilir. Kazalara, yaralanmalara dikkat.  

Kova burcunda dolunayda ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Kova dolunayının yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Boğa ve yükselen Boğalar için :   İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

İkizler ve yükselen İkizler :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.  

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Başak ve yükselen Başaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Terazi ve yükselen Teraziler için : Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Ülkemiz ve Kova burcunda dolunay

3 Ağustos’ta Kova burcunda meydana gelecek dolunayda diğer ülkelerle finansal ilişkilerimiz, dış borçlarımız, krediler, vergiler, faizler, halkın ve ülkenin ekonomisi, bankalar, finans kurumları, borsa, hazine ve maliyenin durumu, ölüm oranları ana konular olarak görülmekte. Ayrıca eğitim sistemimiz, çocuklar, gençler, sanatsal, sportif faaliyetler, eğlence yerleri, diplomatlar, meclis, belediyeler, yerel yönetimler, yabancı devletlerle olan ortak anlaşmalar, organizasyonlar, kulüplerle ilgili gelişmeler de dikkati çekebilir. Şirketler açısından baktığımızda ise karlılıkların zararların, vergi, sigorta gibi ödemelerin, borçların, ortak yatırımlarla ilgili gelişmelerin gözlemlenebileceği bir dolunay süreci.

Dolunay, ülkemizin ilerletilmiş Güneş’i üzerinde meydana gelirken finansal konulara, bunların idaresine ve idarecilerine de dikkati çekmekte. Bu süreçte kredilerde, fazilerde, vergilerde değişim görülebilir. Bankalar, finans kurumları global şartların derin depresyona evrilmesinden ötürü, mali yükümlülüklerin altında daha zorlanmaya başlayabilir. Şirket satışları, ortaklık yapılarının değişimleri gözlenebilir. Bu durum Kasım ortasında iyice belirginleşebilir. Yine bu dönemde işsizlik rakamları oldukça dikkati çekebilir. Borç bulmak, borçlanabilmek ve ödeme kapasiteleri düşebilir. Borsada, para piyasalarında ani dalgalanmalar görülebilir. Konumunda otorite olanlarda, üst düzey yöneticilerde, yönetim kurullarında sürpriz değişimler yaşanabilir.  Bu dönemde diplomasiyi dengede yürütmek kolay olmayabilir. Kapalı kapılar ardında gelişebilecek olaylar bazı konuların yeniden ele alınmasına ya da tamamlanmasına yol açabilir. Güvenlik konularımız önemini korurken içeride de tansiyon yükselebilir. Dışarıdan kaynaklı düşmanlıklara, patlamalara, yangınlara açık bir süreç. Nato ile ilişkiler dikkati çekebilir. Yine bu süreçte dikkati çekecek  diğer iki konudan birisi Libya, Mısır, Rusya çerçevesindeki ilişkiler. Diğeri ise  Kıbrıs, Doğu Akdeniz doğal gaz arama bölgesinde gelişebilecek sürpriz durumlar. Kova dolunayında iletişime yönelik yasaklarla ilgili gelişmeleri de gözlemleyebiliriz. Operasyonlar devam edebilir. Partiler arası değişimler meclis aritmetiğine yansıyabilir. Hava ve deniz yollarına yönelik problemler, kazalar yaşanabilir. Deprem beklenebilir. Eğitim, gençler, çocuklar, eğlence, sanat, spor yerleri, açık alanlar, parklar, bahçelerle ilgili gelişmeleri duyabiliriz.

Bu dolunay bireysel haritalar gibi ülkemiz haritasında da 10 Ocak’taki Yengeç Ay tutulmasını harekete geçirmekte. Tutulmanın etkilerini hatırlamak isteyenler aşağıdaki linkten faydalanabilirler.

Yukarıda 3 Ağustos günü Kova burcunda meydana gelecek dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2020/01/02/10-ocak-yengec-burcunda-ay-tutulmasi/

20 TEMMUZ YENGEÇ BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

20 Temmuz günü saat 20:32 de Yengeç burcunun 28°26´derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Yengeç burcu ulusal, ailevi konuları önemseyen, hassas, değişken, korumacı, tutucu yapıdadır. Gölgesinde kapris, ajitasyon, kıskançlık, önyargılı tutum ve fazla anaçlık vardır.  Vatan, millet konularıyla ilişkili olduğu kadar sağlık, konaklama, otel, emlak, gıda, yiyecek, içecek, catering sektörü, çocuklarla ilgili işleri, psikologlar, tarihçiler, antikacılar ve kamu hizmetlerini de anlatır. Dolayısıyla yeniay döneminde Yengeç özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Yeniayın şartları fazlasıyla kararlı, hırslı, girişime açık. Fakat buna rağmen motivasyon düşük, sübjektiflik ve kırılganlıklar ise yoğun.

Yükselende  toplumsal konularla, devrimlerle, özgürlüklerle, isyanlarla, bilimsel, sıradışı olanla ilgili, entelektüel, gölgesinde soğukluk, marjinallik ve tahmin edilemezlik olan Kova burcu bulunmakta.

Kova toplumsal konularla, özgürlüklerle, devrimlerle, isyanlarla, ayaklanmalarla, entelektüellikle, yeni ve sıra dışı olanla ilişkilidir. Gölgesinde marjinallik, soğukluk ve öngörülmezlik bulunur. Yeniay sürecinde bir şeyleri ortaya koymak çok da kolay görünmüyor. Elde olmayan sebeplerden ötürü geri durmalar, gerekli hazırlığın bitmemiş olması gibi durumlar söz konusu olabilir. Yükselene Altair ve Alshain sabit yıldızlarının etkisi görülmekte. Buna göre dışavurumda cesaret, risk almaya meyil, hızlı, özensiz hareketler, güçlü tutkular, başkalarına hakim olma arzusu gözlemlenebilir.

Güneş ve Ay ise Procyon sabit yıldızı ile etkileşimde görülmekte. Bu sabit şiddeti, yıkımdan sonra gelen ani başarıyı, sefahati, kısa süreli fırsatları, sağlıkla ilgili sorunları, köpek tarafından ısırılma riskini anlatır. Aynı zamanda politikayla da ilişkilidir.

Yengeç burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

20 Temmuz’da meydana gelecek yeniay hem günlük hayatı, sağlığı, iş ortamını, evcil hayvanları ilgilendirirken hem de evliliklerle, ortaklıklarla ilgili gelişmelere, davalara, açık düşmanlıklara dikkati çekiyor.

Öncü burçların 25-30, sabit burçların 0-1,  değişken burçların 15-19 dereceleri arası gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yengeç yeniayından öncelikli etkilenmektedir. ( Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Değerlerin, evliliklerin, para konularının ve bunların toplum önündeki hayatınıza etkilerini, katkılarını düşündüğünüz bir yeniay. Hayatınızda bazı şeyler ömrünü tüketmiş olabilir. Artık kendinizi adayabileceğiniz, başarıyı hedeflediğiniz konuda kalıcı mutluluğa, huzura ulaşmayı düşünüyorsunuz. Bu amaçla ailenizle, annenizle ilgili olabilir ya da sizi hem duygusal açıdan baskılayan hem de kişisel gelişiminizin önünde hala set olduğunu düşündüğünüz durumları iyileştirebilmek için düzenlemelere yönelebilirsiniz. Şubat sonu sizi harekete geçiren fakat sonradan belki geri adım atmak durumunda kaldığınız ya da bitmemiş, üzerinden geçilmesi, yeniden forma sokulması gereken bir düşünce, plan da söz konusu olabilir. Aynı zamanda 5 Haziran’da yaşanan tutulmanın etkilerinin de aktifleştiği, artık bir değer kazanımı istenilen bir süreç. Geçmişte gurur yapmanız yüzünden ciddi boyutta probleme sebep olmuş gizlenmiş konuları halletmek, tamamlamak üzere bir dönem de başlıyor. Bu durum karşınızdakileri zorlarken, tepki de vermelerine sebep olabilir. İstismarlar, taciz etmeler, kışkırtmalar yaşanabilir. Daha önce de deneyimlemiş olduğunuz bir krizin benzeri ile karşılaşılabilir. Karmik cezaların görüldüğü, adaletle ilgili durumlara mahkemelerin de dahil olabileceği süreçte arkadan iş çevirenler de göze batmaya, ortaya çıkmaya başlayacaktır. Ağustos sonu bir şeyler hareketlenir gibi olsa da bitmeyebilir. Ekim sonu eski konular açılabilir. Düzenlemeler, varsa resmi konular Kasım sonu ve sonrasını bulabilir. Yeni yılla birlikte hayatınızda kadersel değişimlerin etkilerini görebilirsiniz.  (Hestia, Europa, Venüs, Güneş, Ay, Satürn, Hybris, Kalypso, Vulcanus, Toro, Apollo, Metis)

Bu yeniayla birlikte günlük hayatı, sağlığı, iş ortamı etkileyen gelişmeler görebiliriz. Sağlık konularında ihmal ettiğiniz kontrolleriniz varsa yaptırın, tedavi sürecinizi tamamlayın. Günlük hayatınızı etkileyen, değişimi getiren kararlar alarak, uygulamaya koymak isteyebilirsiniz. İş ortamınızda bazı düzenlemeler söz konusu olabilir. Üstlerinizle, patronlarınızla takışmamaya çalışın. Bazıları için yeniay kayıpları getirebilir. Para konularına dikkat edilmesi gereken dönemde bazı harcamalar zorlayabilir. Kredi, borç, vergi ödemelerine dikkat. Borç vermemeye çalışın. Kazanımlarınızı hesabını iyi yapın. Miras, hisseli mülkler, nafaka konuları ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Geri çekilip, bitmemiş işleri son sürat tamamlama zamanı. Bunlar uzun soluklu yürümenizi sağlayacak konularla ilgili olduğu gibi henüz ortaya dökmediğiniz konuları da ilgilendirebilir. Ailevi konularda zorlayıcı bir süreç olabilir. Sorumluluk almak gerekebilir ki beraberinde en yakınlarından bile geri çekilmeyi gerektirebilir. Bu durum yaşanılan olağanüstü koşullar yüzünden Ağustos gibi alınabilecek yeni tedbirlerden, uygulamaya konulabilecek yeni kurallardan ötürü de olabilir. Ailede problemler, sağlık sorunları, kayıplar ve mesafe olasıdır. Çocuklarımızın hem sağlık koşullarında olumsuz etkilenmemesine dikkat edelim hem de onları gözümüzün önünden ayırmayalım. Duygusal kararlarla, dürtüsel çıkışlar yapmamaya özen gösterin ki hedeflediklerinizi kurban etmeyin.  İlişkilerdeki güç dengeleri test edilebilir. Bunlar şartları zorlayıp, stresi körükleyebilir. İkili ilişkilerde patlak veren olayların arkasında çözüm bekleyen sorunlar yatabilir ki buna eş ya da ortağın, hizmet alınan kişilerin arka planda yaptıkları da dahil. Aynı zamanda bu dönem eşler için de kolay gözükmemekte. İlişkilerde aldanmaya, para konularında kayba, yanılgılara açık bir süreç.

Yengeç yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Yengeç yeniayının yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

İkizler ve yükselen İkizler :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Başak ve yükselen Başaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Terazi ve yükselen Teraziler için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Kova ve yükselen Kovalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Balık ve yükselen Balıklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Ülkemiz ve Yengeç burcunda yeniay

20 Temmuz’da Yengeç burcunda meydana gelecek yeniayda halkın ekonomik durumu, ülkenin ekonomisi, ticaret, bankalar, finans kurumları, borsa, para piyasaları ana konu başlıklarını oluşturacak. Yanı sıra hükümet, iktidar, konumunda otorite, lider, ceo olanlar, tanınalar, ordu, polis, mahkemeler ve ülke prestijimiz de mercek altında görünmekte. Şirketler açısından baktığımızda gelirlerinin, yönetimlerinin ve iş başarılarının, itibarlarının test edildiği bir yeniay süreci gözlemlemekteyiz.

Yeniayın gündemi ekonomi, ticaret ve uluslararası ilişkilerin bunlara etkileri olarak görülmekte. Halkın cebini, maliyeyi, para piyasalarını ilgilendiren gelişmeleri gözlemleyebiliriz. Piyasalara, bankalara, finans kurumlarına, kredilere, faizlere yönelik düzenlemeler gelebilir. Uluslararası ilişkiler adına hareketli bir süreç. Günden borçluluğa yönelik adımlar olabilir. Dışarıdan para bulmak kolay olmayabilir. Bu süreçte maliye ve halkın kaynaklarının durumu dikkati çekebilir. Devam eden uluslararası anlaşmalarda pürüzler çıkabileceği gibi beklenenlerde de engeller, elde olmayan durumlar mümkündür. Bu dönem dünya ile birlikte bizim için de daha daralma dönemi. Firma kapanışları, satışları, iflaslar kendisini hissettirmeye başlayabilir ki asıl belirgin etki Ekim, Kasım gibi kendini gösterebilir. Muhalefet kanadından liderler, yöneticiler, yazarlar, gazeteciler, düşün insanları, medya ve çoklu baroya karşı çıkan hukukçular, mahkemelerle ilgili gelişmeler bu süreçte dikkati çekebilir. Ordumuzu ilgilendiren gelişmeler yaşanabileceği gibi Pluto’muzu kareleyen, ilerletilmiş Mars’ımızı zorlayacak transit Mars, iç güvenliğimize dikkati çekmekte. Tansiyon yüksek olabilir. Kadrolara yönelik operasyonlar, değişimler sürebilir. Siyasi arenada tempo yüksek görünmekte. Libya, Mısır, Kıbrıs ve doğu Akdeniz konusu sıcaklığını devam ettiriyor görünmekte. Patlamalar, yangınlar, toplumda tansiyonu yükseltecek gelişmeler olabilir. İllegal yapılanmalarla ilgili gelişmeler toplumun odağına oturabilir. Deprem beklenebilir. Sağlık konularını önemsemeye devam edelim. Adının covid-19 ya da 20, 21… olması çok da önemli değil ki mutasyona uğratılacaktır. Uğradığı da yazılmaya, söylenmeye başladı.  Ağustos ayı gibi değerler dikkati çekebilir. Bu anlamda ilerleyen günlerde yeni tedbirler gelebilir.  

Yukarıda 20 Temmuz günü Yengeç burcunda meydana gelecek olan yeniaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

5 TEMMUZ OĞLAK BURCUNDA AY TUTULMASI

Genel anlamıyla Ay tutulması

5 Temmuz günü saat  07:43 de Oğlak burcunun 13°37´ derecesinde  yarı gölgeli Ay tutulması meydana gelecek. Yarı gölgeli Ay tutulmalarında Ay, Dünya’nın yarı gölge konisinden geçer ve rahat gözlenemez. Tutulma Güney ve Batı Avrupa’dan, Kuzey Amerika ve Afrika’nın çoğundan, Güney Amerika’dan, Antarktika’dan, Pasifik, Hint ve Atlas Okyanusu’ndan gözlemlenecek.

Bu tutulma ile Yengeç-Oğlak aksı tutulmalarına 2028’e kadar ara veriyoruz. Bir sonraki Oğlak burcundaki Ay tutulması 6 Temmuz 2028’de gerçekleşecek.

Tutulma 149 numaralı Saros serisine ait. Bu serinin ilk tutulması 13 Haziran 1984’de meydana gelmiş. Toplam 71 tutulmalık, çok yeni bir döngünü  başında, 3. tutulmasını yaşayacağız. Serinin sonlanması ise 20 Temmuz 3246 yılında olacak.

Seriyi göz ardı edersek Oğlak burcunun 13° sindeki bir önceki Ay tutulması aslında bize 2001 yılını işaret etmekte. Fakat 21 Haziran’da meydana gelen Güneş tutulması da yine 2001 yılına atıfta bulunduğundan tekrara girmeden, bir öncekine yani 6 Temmuz 1982 yılında meydana gelen tutulmanın etkilerine göz gezdirelim! Yurtdışının önemli başlıklarına bakarsak; Arjantin’in Falkland ve Güney Georgia Adaları’nı işgali yüzünden çıkan İngiltere-Arjantin savaşında, Arjantin teslim olarak, geri çekildi. Ürdün Kralı Hüseyin, Ürdün-Filistin Konfederasyonu kurulmasını önerdi. İsrail, Beyrut’u işgal etti. İspanya’da sosyalistler seçim kazandı. Afganistan’da Salang Tüneli’nde 2000’ den fazla kişi öldü. Bizde ise Banker Kastelli olarak bilinen Cevher Özden önce yurtdışına kaçtı ve mallarına el kondu. Ardından Türkiye’ye getirilerek, tutuklandı. Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından tv lerdeki banka reklamları yasaklandı. Ermeni terör örgütü Asala’nın, Esenboğa Havalimanı’nda düzenlediği saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, 72 kişi yaralandı. Sanık Levon Ekmekçiyan ölüm cezasına çarptırıldı. Bülent Ecevit demeçleri yüzünden 2 ay 27 gün Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde tutuklu kaldı. Ottowa Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Atilla Altıkat uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. 1982 Anayasası için yapılan halk oylaması sonucunda % 91.3  evet oyu çıktı ve 12 Eylül’de yürürlüğe girdi. Milli Güvenlik Konseyi ve Devlet Başkanı Kenan Evren Cumhurbaşkanı oldu.

Sizler de kendi hayatlarınızda 2001 ve 1982 yıllarına geri dönerek, yaşadıklarınız doğrultusunda çıkarımlar yapabilir ve bu tutulmanın etkilerine yönelik ipuçlarını yakalayabilirsiniz.

Sepherial’e göre kaynaklarda Oğlak burcunun ikinci dekanında gerçekleşen Ay tutulmaları için ‘askerlerin taarruzu, soygunlar ve tutuklamalar’ notunu görmekteyiz.

Tutulma döneminde şartlar oldukça dik, zorlayıcı, girişimlere açık. Kararlı, ısrarcı, çıkarları önde tutarak yapılacak riskler görülebilir. Fakat iletişim, algı sorunları, sübjektiflik problem yaratacaktır.

Tutulmaya sabrı, ciddiyeti, mantığı, sorumluluk anlayışı, sistem kurmasıyla bilinen Oğlak burcu ev sahipliği yapacak ki gölgesinde duygu yoksunluğu, aşırı kontrolcülük ve hesapçılık, melankoliklik bulunur. Bu burç devletle, politikacılarla, yöneticilerle, mühendislerle, bilim insanlarıyla, organizatörlerle, iş insanlarıyla, finansçılarla, hesap ve vergi uzmanlarıyla, tarihçilerle, arkeologlarla, inşaat, deri sektörü ile, kütüphanecilerle, arşivcilerle, antikacılarla, maden işçileri ve emekçilerle ilişkilidir.  Dolayısıyla tutulma ile birlikte yukarıdaki özellikleri ve bu meslek gruplarına ilişkin gelişmeleri de  daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Yükselende toplum önünde olmayı, gözlerin ona dönmesini ve alkışı, sırtının sıvazlanmasını seven, gölgesinde ego, kibir, caka ve müsriflik bulunan Aslan burcunu görmekteyiz. Tutulma sırasında şartlar anlamlandırmaya ve dengelenmeye çalışırken rahat hareket etmeye izin vermemekte. Elde olmayan durumlar karşısında geri çekilmeyi işaret etmekte. Direk hareketi değil de perde arkasından çalışmaları, hamleleri göstermekte. Yükselen derecesinde Giansar ve Acubens sabit yıldızları göze çarpmakta. Bu sabit yıldızlar cesaret, keskin düşünceler, seyahat, yaratıcılık, optimistlikle ilişkilendirilmekte. Bu özellikleri dışavuruma yansıtmak kolay mı zor mu, ne kadar gerçekleştirilebilecek tutulma ile göreceğiz.

Tutulmanın Ay’ı Nunki ve Vega ile etkileşimde. Bu sabitler doğruluk, iyimserlik, konservatif düşünce, artistik yetenekler, politikada şans, geçici şöhretle ilişkilendirilmiş. Güneş ise Sirius ile kavuşumda. Sirius, küçük hareketlerin büyük sonuçlarını, parlamayı anlatırken başarı, zenginlik, ün verir. Dolayısıyla hem karşı cins ilişkilerinde hem duygularda hem de irade gerektiren durumlarda bu özellikler ortaya çıkabilir.

Oğlak burcunda Ay tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

5 Temmuz’da meydana gelecek Ay tutulmasında günlük hayatı, iş ortamını ilgilendiren gelişmeler, sağlıkla ilgili konular, evcil hayvanlar, gizli düşmanlıklar, bilinçaltı, kayıplar, zorluklar, bağımlılıklar, başkalarından gizlenenler, fedakarlık gerektiren durumlar ana konu başlıkları olarak gözükmekte.

Öncü burçları  8-18, sabit burçların 24-30, 0-2 değişken burçların  dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Oğlan burcundaki Ay tutulmasından öncelikli etkilenmekteler. ( Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Tutulma evliliklerde, ailelerde, ortaklıklarda ve bürokratik konularda yaşanan bozulmalar, çözülmeler, yozlaşmalar, değerinden kaybetmelerle ilgili kırılganlıkları gözler önüne sererken, gerek bireysel gerek kolektifte hak hukuk, adalet kavramlarını da beraberinde etkileyerek, çözüme yöneltecek. Tüm bunların temelinde çok yönden tıkanmış iç sorunlar, bölünmeler ve sınırların zorlanmasıyla oluşan travmatik durumlarla kendini tüketmeye gitmiş konular  yatmakta ve çözüm beklemekte ki bazıları  çözümün zor olacağının, tabiri caizse can yakabileceğinin farkında. Adeta ayağınıza pranga olmuşlar karşısında kaçıp gitmek ya da akışa bırakmak yerine mücadele seçilecek. Öyle ki bazı durumlarda hile, yalan, türlü ahlaksızlıklar, yolsuzluklar, finansal problemler, yıkıcı durumlarla  bile yüzleşilebilir. An gelecek bir şeyler sanki bulunduğu noktadan kesilecek ve ciddi bir mücadeleye girişilecek. Hayallerin tükenip, gerçeklerle karşılaşıldığı nokta beraberinde stersi, aşırı tepkiselliği, öfke patlamalarını körükleyebilir. Bu nokta ya tamamen bitirmeyi ya da süregelen şartları iyileştirip, yola devam etmeyi gerektirmekte. Olayları farklı boyutlardan ele almak isterken, geçmişe bağlı duygusallıklar yaşanabilir.  Bağımlı olunanlar, gurur konusu yapılanlar şartları şekillendirirken, belki hala cevap bulmamış soruları ararken, mantık yürütmek kolay olmayacaktır. Unutmayın ki epeydir olması gereken köklü değişimden ve bunun hayatları uzun soluklu etkileyeceğinden bahsetmekteyim. Öyleyse kendi ilkelerinize, sizi başarıya, daha yukarıya çekeceğine inandığınız hedefinize odaklanın ve stratejinizi ona göre kurun. Kaosun içinden çıkabilirsiniz. Doğru strateji yeniden, daha güçlü  doğmuş siz demek.      (Hades, Chiron, Juno, Güneş, Ay, Admetos, Isis, Amor, Psyche, Panacea, Icarus, Lachesis, Siwa, Hebe, Niobe, Sphinx, Hidalgo, Vesta, Athene)

Kendini öne atmadan, geri plandan mücadele edilecek, yapılması istenenler için hazırlık olarak kullanılabilecek bir tutulma. Şartlar hızlı değişecek olsa da sonuca yansıması beklendiği gibi olmayabilir. Mücadeleye açık, hareketli zamanların işaretçisi. Şartları atak olarak istenildiği gibi yürütmek kolay olmasa da yapmak istediklerinize hazırlanmak için rahatça kullanabilirsiniz. Sizinle birlikte en yakınında hareket edenler arasında arkanızdan iş çevirenlere şahit olabilirsiniz. Aile içinde hak hukuk, adaletli paylaşım yüzünden kırılganlık, sıkıntı yaratmış konular gündeme gelebilir ve bunlarla ilgili araştırmalar, eski anlaşmalar ortaya dökülebilir. Bu dönem verilen sözlerde, anlaşmalarda, sözleşmelerde, ticari konularda, analitik zekanın kullanılması gereken yerlerde sorunlar yaşanabilir. Dikkatli olmakta ve yeni girişimleriniz için 12 Temmuz’dan sonrasını öneririm. Eski, bitmemiş işlerinizi ele alarak değerlendirebilirsiniz. Corona devam etmekte ve açıklanan rakamlar da bunu teyit etmekte. Sonbaharda bu durum daha da dikkati çekebileceğinden tedbirli olmayı, sağlık konularına özen göstermeyi unutmayın. Varsa tahlillerinizi, tedavilerinizi ihmal etmeyin. Kemik, iskelet, diş sorunlarının yanında baş bölgesine de sorunları, yaralanmalar, kazalar da bu dönemde daha belirginleşebilir. Tutulma küçük çocukların sağlıklarına da dikkati çekmekte. Bu süreçte iş kayıpları maalesef beklenebilir. Evlilikler, ortaklıklar da testten geçiyor. Fark edemediğiniz olaylara ışık tutacak tutulma sizi çift taraflı anlaşma yapanlarla karşı karşıya getirebilir ve günlük hayatınızın akışını, işinizi de etkileyecek kurban durumlarını görebilirsiniz. Bu noktada dürtüsel, kontrolsüz çıkışlardan uzak durmanızı, kontrollü olmanızı öneririm. Eğitimle ilgili konularınız varsa araştırmasını, hazırlığını yapın. Para konularında çok daha dikkatli harcanması gereken bir süreçten geçtiğimizi de unutmayalım. Bu süreçte para konusunda, evlilik, ortaklık dahil her türlü ilişkide ya da kendinize kattığınız değerlerle ilgili yönünüzü ilgilendiren gelişmeleri 30 Kasım’da yaşanacak Ay tutulmasıyla birlikte görmeye başlayabilirsiniz.

Oğlak burcunda Ay tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Oğlak burcundaki tutulmanın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

İkizler ve yükselen İkizler :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Başak ve yükselen Başaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Terazi ve yükselen Teraziler için : Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Kova ve yükselen Kovalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Balık ve yükselen Balıklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Ülkemiz ve Oğlak burcunda Ay tutulması

5 Temmuz’da Oğlak burcunda meydana gelecek Ay tutulmasında dış ilişkilerimiz, uluslararası anlaşmalar, hukuki konular, müttefiklik ve düşmanlıkları ilgilendiren gelişmeler, iç işlerimiz, halkı ilgilendiren gelişmeler, güvenlik konuları ve bunların ekonomiye, siyasete yansımaları ana konu başlıkları olarak dikkati çekmekte. Şirketler açısından baktığımızda ise rekabet güçlerinin, ortaklıkların test edildiği, hukuksal konuların görülebileceği, kimliklerini ilgilendiren gelişmelerin öne çıkabileceğini görmekteyiz.

Tutulma ülkemiz haritasının Mars’ı üzerinde olmakta ve güvenlik konularını işaret etmekte. Bu dönemde güvenlik güçlerimizle ilgili konular oldukça öne çıkabilir.  Yeni operasyonlar olabileceği gibi içeride halkı da ilgilendirebilecek, zorlayabilecek gelişmeler olasıdır. Bu noktada kargaşaya, teröre, suikaste, güvenliği dikkat etmekte fayda olabilir. Açık düşmanlıklarla karşı karşıya kalabiliriz. Diplomasinin rahat akmayacağı ya da kapalı kapılar ardında yürütüleceği görünen bu dönemde başka ülkelerle ilişkilerde, finansal anlaşmalarda ki bunlar hem borçlanmayı hem de savunma sanayini ilgilendiren durumlar olabilir, şartlar beklendiği gibi olmayabilir. Konumunda otorite olanların davaları, eski görüşmeleri, anlaşmaları gündem olabilir. Tutulma siyasi arenadaki hareketliliği de arttırmakta. Partiler arası geçişler hız kazanabileceği gibi bu hareketlilik konumunda otorite olanlarla ilgili değişimlere, yönetimlere de yansıyabilir. İllegal yapılanmalar ve bunlarla ilgili gelişmeler görülebilir. Bankaları, finans kurumlarını ilgilendiren beklenmedik  durumlar yaşanabilir. Kredi, vergi, sigorta vs oranlarında değişimler beklenebilir. Corona salgını devam ederken hastaneler, halkın sağlığı gündemimizden düşecek görünmemekte. Tedbirleri gevşetmemekte fayda olabilir. Zira sonbaharla vaka sayısında daha da artış gözlemlenebilir ki bu harita sağlık sektörünün desteğe ihtiyacını da bizlere göstermekte. Tutulma yer hareketlerindeki artışı da tetikleyebilir. Doğu Akdeniz, doğalgaz, petrol konuları, Libya  ve Mısır ile oluşabilecek durumlar dikkati çekmeye devam edebilir.  Yunanistan ile yapılan eski görüşmeler, anlaşmalar, haberler gündemi etkileyebilir.

Oğlak burcundaki Ay tutulması dünyada beklenen krizi de derinleştirici etkiye sahip. Şirketlerin kapanmaları ve işsizliğin artışı dalga dalga yayılabilir ki sonbaharda belirginleşebilir. Beraberinde toplumların üst kesimlerine, yöneticilerine işlemiş ahlaksızlıklara, yolsuzluklara, sosyo-ekonomik problemlerle  birlikte ayaklanmalara  da dikkati çekmekte. Dünya, kendi yetkinliklerini koruyabilmek adına halkını ateşe atmaktan çekinmeyen yöneticileri bile görebilir. Örneğin tutulma ABD haritasının Güneş’inin üzerinde oluyor. Onlara 28 Ağustos 1963’de halkın güneyden yürümeye başlayarak Washington Lincoln Anıtı’na gelmesini ve burada Martin Luther King’in ‘I have a dream’ diye başlayan konuşmasını hatırlatmakta. O dönem ABD’de 200.000 siyah, ırk ayrımcılığına karşı gösteriler düzenlemişti. Gerek etnik gerekse sosyo-ekonomik, politik tabanlı böylesi olaylar, tutulmayla dünya üzerinde kendini göstermeye başlayabilir.

Yukarıda 5 Temmuz günü Oğlak burcunda meydana gelecek Ay tutulmasına ait ülkemizin, aşağıda ise dünyanın astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Haritalar üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, tutulma enerjilerinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

21 HAZİRAN YENGEÇ BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

Genel anlamıyla Güneş tutulması

21 Haziran günü  saat 09:41 de Yengeç burcunun  00°21´ derecesinde halkalı  Güneş tutulması meydana gelecek. Halkalı tutulmalarda Ay, Güneş’in önünden geçerken Güneş’i tam örtmez ve açıkta kalan Güneş diski yerden bakışla Ay’ın etrafında halka şeklinde görülür. Tutulma Güney ve Doğu Avrupa’dan, Asya’nın çoğu bölgelerinden, Avustralya’nın kuzeyinden, Afrika’nın çoğundan, Pasifik ve Hint Okyanuslarından gözlemlenecek.

Bu tutulma ile birlikte 2028 yılına kadar Yengeç burcunda gerçekleşecek olan tutulmalara ara veriyoruz.

Tutulma 137 numaralı Saros serisine ait. Bu serinin ilk tutulması 25 Mayıs 1389 da yaşanmış. Sonuncusu ise 28 Haziran 2633 de gerçekleşecek. 137 numaralı serinin son tutulması 10 Haziran 2002’de olmuş.

Seriyi göz ardı ettiğimizde Yengeç burcunun 00° sinde yaşanan son tutulma 21 Haziran 2001 yılında olmuş. 2001 yılında  göze çarpan olaylara bakalım. Yılın en önemli olayı 5000 den fazla insanın ölümüyle sonuçlanan İkiz Kuleler saldırısı olarak görülmekte. Bu olaydan başka Tony Blair başkanlığında İşçi Partisi İngiltere’de seçimleri kazandı. Pervez Müşerref Pakistan cumhurbaşkanı oldu. Filistinliler’in düzenledikleri saldırılarda 7 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. İsrail, Filistinli bakanı kaçırdı. ABD, Afganistan’ı bombalamaya başladı. Bizde ise Anayasa Mahkemesi Fazilet Partisini kapattı. Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Rtük yasası Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edildi.

Bir diğer önemli tarih de 1648 yılı olarak dikkati çekmekte. Hatırlarsanız 10 Ocak’ta yaşadığımız Yengeç burcundaki Ay tutulması yine bu yıla atıfta bulunmuştu.  30 yıl Savaşları’nın bitmesi ve Westphalia Antlaşması’nın imzalanması yeni dünya düzeninin hazırlığına işaret kabul edilmekteydi.  Westphalia Antlaşması aynı zamanda ilk laik konferans olarak nitelendirilirken, devletler hukukunun temeli ve ulus devlet kavramına giden yolu açan olarak kabul edilmektedir. Kalvenizm’in mezhep olarak tanındığı o dönemde, Avrupa yeniden şekillendi. İspanya ve Hollanda’nın bağımsızlıklarını kazanırken, Roma-Germen İmparatorluğu prensliklere ayrıldı. Bu durumu günümüzde Avrupa Birliği’nin güçten düşmeye başlamasına benzetebiliriz. 10 Ocak ayında yaşanılan tutulmanın ardından, 31 Ocak 2020’de İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrıldı. Halen yaşamakta olan ve ciddi kayıplar verdiği covid-19 salgınında İtalya’ya destek Küba, Çin ve Rusya’dan geldi. Oysa ki İtalya AB üyesidir. Hatırlarsanız bu durumu protesto için ülkelerinde AB bayrağı indirildi ve yakıldı. Aynı zamanda yaşanılan, yaşayacağımız Pluto, Satürn, Jüpiter döngüleri ile kapitalizmin sonlanması ve ekonomik, sosyo-politik olarak yeni dünya düzenine geçilmekte olduğundan bahsettiğimizi, mehdi söylentilerini, kova çağına adım adım gidilirken dinlerin durumunun sorgulanmasını da hatırlayın lütfen.

1648 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nda ise Avcı lakaplı IV. Mehmet’in 7 yaşından tahta çıktığını görmekteyiz. IV. Mehmet döneminde içki ve tütünün yasaklanırken, gece sokağa çıkma yasağı çıkmak da yasaklandı. Devlet işlerini dönemin sadrazamları ile yürüten, lakabını av tutkusundan alan IV. Mehmet döneminde aynı zamanda  İstanbul’da ayaklanma çıktı, Osmanlı donanmasının aldığı ağır yenilgi sonrası Bozcaada ve Limni Venediklilerin eline geçti, üç cephede devam eden savaşlara para yetişmeyince halktan, ulemadan yardım toplandı. Devlet memurlarına irsaliye vergisi  konuldu. Mesken ve değirmenler vergiye tabi oldu. Yiyecek, eşya fiyatları aşırı yükseldi. İkinci Viyana bozgununun ardından alınan kararla tahttan indirildi ve ömrünün kalanında hapis yattı. Döneminin önemli bir olayı da Hazerfen Ahmet Çelebi’nin kanat takarak Galata Kulesi’nden Üsküdar’a uçmasıdır.

Sizler de kendi hayatlarınızda 2001, 2002 yıllarına geri dönerek, neler yaşadığınızı ve bu tutulmanın neleri etkileyebileceğine yönelik ipuçlarını yakalayabilirsiniz.

Sepherial’e göre ise yengeç burcunun birinci dekanında olan Güneş tutulmaları için ‘Hava durumunda değişiklikler ve havada sorunlar göstergesidir. Kadınlara sorun getirir.’ notunu görmekteyiz.

Tutulma sürecinde öne çıkma, kendini gösterme, arzularını gerçekleştirme ihtiyacı olsa da bunları yapmak için risk almak yerine daha kararsız, dağınık, yönü pek belli olmayan enerjilerle hareket edilecek. Bu da şartları mantıktan, stratejik bilinç geliştirebilmekten  uzak, kırılganlıkları fazla, organize olması kolay olmayan hale sokacak görünmekte.

Tutulmaya son kez Yengeç burcu ev sahipliği yapacak. Bir sonraki Yengeç tutulmasını 2028 yılında yaşayacağız. Yengeç, ailevi ve ulusal konulara vurgu yapar. Hassas, tutucu, korumacı, değişkendir. Bu burcun gölgesinde fazla anaçlık, kapris, kıskançlık ve önyargılı bakış açısı vardır. Tutulmada vatan, millet konularının yanı sıra sağlık, konaklama, otel, emlak, gıda, yiyecek, içecek, catering sektörü, çocuklarla ilgili işler, psikologlar, tarihçiler, antikacılar ve kamu hizmetleri  de etkilenmekte. Dolayısıyla Yengeç özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri tutulma döneminde daha belirgin görebiliriz.

Yükselende liderlik yapma, gözler önünde olarak, kendini gösterme ve yaptıklarından onay, alkış alma ihtiyacında olan Aslan burcunu görmekteyiz. Bu dönemde atılacak adımlar, girişilecek mücadelelerin ardında aydınlanması gereken, şaibeli durumlar olabileceği gibi , kayıpların sonlandırılmasına yönelik de olabilir ve krizlerle gelebilir. Bu dereceye Ras Elased Australis, Ras Elased Borealis ve Tania Australis sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Bu sabit yıldızlar bir yandan cesareti, otokontrolü, tedbiri, sert disiplini işaret ederken diğer yandan huzursuz ve tahrik edildiğinde öç almaya, zulme, yıkıcılığa dönüşen doğayı işaret eder. Yanı sıra güçlü bir ifadeyle birlikte sanatsal yetileri de anlatır. Dolayısıyla tutulma ile birlikte, dışavurumda bu özellikleri görebiliriz.

Güneş tutulması sırasında ışıklar ise Betelgeuse ve Menkalinen etkileşiminde. Bu sabitler hem sorunsuz başarıya, onura,  güç ve zenginliğe işarettir hem de gölge yönleriyle kullanımda tehlikeyi, şiddeti, kavga gürültüyü, gözden düşmeleri, yıkımı ve şiddet içeren ölümü anlatır. Dolayısıyla karşı cins ilişkilerinde, duygularda ve irade gerektiren konularda bu özellikler ortaya çıkabilir.

Yengeç burcunda Güneş tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

21 Haziran’da meydana gelecek olan Güneş tutulmasının ana başlıkları arkadaşlar, sosyal çevre, organizasyonlar, işten gelen kazanç, çocukların evlilik ve ortaklıklarını ilgilendiren gelişmeler çerçevesinde gözükmekte.

Öncü burçların 0-5, değişken burçların 25-30, sabit burçların 11-19 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yengeç burcunda meydana gelecek Güneş tutulmasından öncelikli olarak etkilenmekteler. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Aslında belki yolunuza kurulmuş bir tuzaktı ya da siz farkında olmadan birtakım karmaşık işlerin ortasına düştünüz. Burada niyetiniz eşle ya da ortakla, paylaşımlı bir şekilde kendinizi daha güçlü ortaya koymak olabilir. Fakat işler düşünüldüğü gibi gitmiş görünmemekte. Oluşan aksaklıklar, sorunlar iyice kendini göstermekte olabilir. Yeterince açık olmayan, anlaşılmayan, aydınlanmayan, gerçekleri derinde gizli ve huzursuz eden durumları ele almanız gerekebilir.  Ani gelişen bazı durumlar sahip olduklarınızı ve güvenlik alanınızı zorlarken, tutulmayla birlikte artık çözülmesi gereken bu durumlar için harekete geçmek gerekecek. Hayatlarda önemli kadersel etkileri açığa çıkartacak bu gelişmeler kaçınılmaz şekilde odağa oturacak ve sosyal durumlarda, aşığım denilen ama sonrası travmaya dönüşen evliliklerde, aile içlerinde olan sorunları da iyice açığa çıkartacak. Olayların ortaya çıkmasıyla beraber eyleme geçtiğinizde, aslında daha önce de karşılaştığınız sorunlarla yüzleşebilir ve geçmişte yaptığınız yanlış seçimleri, kararları, tedbirsizlikleri hatırlamak durumunda kalabilirsiniz. Devam eden geçiş döneminde konunuz neyse onunla ilgili sonlanmalar yaşanırken, mücadelenizde  av olmamak için tekrar tekrar düşünün ve stratejinizi sağlam kurun.  Her türlü ikili  ilişkide yalan dolanın, hilenin, çalma çırpmanın, hakkaniyetsizliklerin, başkalarının haklarına riayet etmemenin, ilişki sorunlarının ortaya döküleceğini göz önünde bulundurarak düşüncelerinizi, kararlarınızı defalarca gözden geçirin. Bu tutulma bazılarına özdeğer kazanmanın illa da bir başkasıyla beraber olmayabileceğini de hatırlatacak. Tutulma, güvenlik alanımızdaki açıklara da dikkat çekerek geçmiş sahipliklere dönme ya da bir başka değişle fabrika ayarlarına adeta reset gibi de çalışacak. Karmik hesaplaşmalar döneminde atılacak adımların sonuçlanması biraz zaman gerektirse, bazı şeyler havada kalmış gibi dursa da evren değişim zamanı demekte. Tüm bunlar yenilenme adına gerekli görünmekte ve her ne kadar zorlayıcı olsa da direncini de içinde barındırmakta. Unutmayalım ki ‘sular bulanmayınca durulmaz’.   (Arachne, Poseidon, MC IC, Güneş, Ay, Mars, Kad Gad, Koç n., Eros, Psyche,  Cupido, Hephaistos, Sappho, Chaos, Lilith, Diana,Pershepone).

Bu tutulma herkes için bir noktada oldukça önem taşımakta. Etkilediği konularla ilgili yeni gelişmelerin hayata adaptasyonu adına mücadeleleri işaret etmekte. Sosyal yaşam içinde varlığınızı daha belirgin, sağlam gösterebilmek, bu anlamda bağlantılarınızı geliştirebilmek adına girişimlerle, atılımlarla ilgili testler var. Bu anlamda şartları kontrol etmek çok da kolay olmayabilir. Aile, evlilik, sosyal statü, iş ya da hedeflenilen bir konuyla ilgili beklenmedik gelişmeler bir yandan sahip olduğunuzu düşündüklerinizle ilgili güvenlik alanınızı sarsarken, şartlardan özgürleşmeyi, orada bir değişimi de getirebilir. Geçmişte krize sebep olmuş özellikle de ortak paylaşımlı konular, belki dönüşümünüzü gerçekleştirmeniz gerekirken yapamadığınız durumlar size aydınlanmanız ve dengelenebilmeniz için örnekleri hatırlatabilir. Bu dönemde arkanızdan iş çevirenlerle hesaplaşmak için gelişmeler olabilir. Girişimlerinizin ardında  doğru sistemi kuramadığınızdan ötürü sizi hayatınızın sahnesinden bir miktar örseleyen, kayıplara, mutsuzluklara sebep olmuş durumlar olmalı. Bu kırılganlıklara dışınızda gelişen olayların ya da kişilerin etkisi olabilir. Üstünkörü, kararsız tutumla değil olayların dibine inin. İleriye referans olmaları adına geçmişte yaptığınız seçimleri, güvenliğe dikkat etmeden yürütülen tedbirsiz tutumları geriye dönerek , gözden geçirmenizi, dikkate almanızı öneririm. Bu size yapmanız gerekenler için direnci verecektir. Sağlığınıza, bağışıklığınıza dikkat edin. Tamamlanmamış tedavileriniz varsa bitirin. Lütfen hem bireysel hem toplumsal hijyene özen gösterelim. Corona tedbirlerine devam edelim. Şu süreçte risk bize hafiften kendini yeniden hatırlatabilir.  Covid-19 ülkemizde de gündeme gelmeye başlayınca, bunun bir biyolojik silah olduğundan bahsetmiştim. Bunu hatırlayalım ve onun üzerinden değerlendirmeye devam edelim. Ağustos’un ortasına doğru yeniden belirginleşebilir ve Eylül’de başlayacak Mars retrosu ile birlikte de risk faktörü şartları zorlamaya devam edebilir. Şunu da eklemek isterim ki adı covid-19 olmuş ya da 20 vs önemli değil. Laboratuar üretimi olduğu sürece gelişecek yani bir başka deyişle mutasyona uğratılacaktır. O yüzden bu tutulmanın da işaret ettiği üzere her ne kadar etrafımızda şartlar normalleşse de bireysel olarak tedbirlerinizi ihmal etmemenizi öneririm. İşle ilgili, hayat akışınızı etkileyen gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Evliyseniz ya da ortaklı iş yapıyorsanız onların kontrol etmekte zorlandıkları durumlar, sorunlar sizi de etkileyecek ve arayışlara, değişim gerekliliğine itecektir. Burada belki sizden gizledikleri durumlar da olabilir. Ortaklı, hisseli para konularında dikkatli olarak avantajı karşıya bırakmayın.  Şartlar istediğinizin dışında gelişmesin. Bu durum borçlanmanızı, kredi, vergi, burs, sigorta gibi ödemelerinizi de ilgilendirmekte. Bu dönemde yazışmalarda, sözleşmelerde, iletişimde gerek aile içinde gerek bürokratik işlerde sorun çıkabilir, kırgınlıklar, kırılganlıklar oluşabilir. Ama geçmişe dönük işleri tamamlamak adına ele alabilirsiniz. Bu tutulma adaletsiz güç dengeleri, hesap kitap işlerindeki yanlışlıklar, hatalar, hileli durumlarla ilgili başkalarından gelebilecek sürpriz bir desteği ya da dışınızda gelişen durumların vasıtasıyla gerçeği görebilmenize işaret etmekte. Yeter ki olayları doğru değerlendirin. Şimdilerde hatırlamak isteyenler için linkini aşağıda paylaştığım 10 Ocak’ta yaşanan Ay tutulmasının etkilerinin size maddi ya da manevi ne kattığını, ne kadar doyum, haz verdiğini yani yaşadıklarınızın ederini sorguluyor olabilirsiniz. Bu dönemde gerek duygusal, ailevi gerekse kimlik yapılanmanız üzerine birtakım kararlarınızı, taahhütlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Buradan başarıyla çıkabilmenizin yolu geçmiş yanlışlardan ders alabilmek. Aynı sonucu vereceğini bildiğiniz oyundan artık uzak durun. Anlaşmaların, sözleşmelerin, kararlarınızın etkisi 5 Temmuz’da yaşanacak Ay tutulmasıyla etkisini göstermeye başlayacaktır. Yediğinize, içtiğinize, ilaçlarınızın tarihlerine dikkat edin. Bu dönem intiharlarda, deniz kazalarına, boğulmalarda, alerjik reaksiyonlarda artış görülebilir.

Yengeç burcunda Güneş tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Yengeç burcundaki Güneş tutulmasının yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Boğa ve yükselen Boğalar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

İkizler ve yükselen İkizler :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Başak ve yükselen Başaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Terazi ve yükselen Teraziler için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Kova ve yükselen Kovalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Balık ve yükselen Balıklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Ülkemiz ve Yengeç burcunda Güneş tutulması

21 Haziran’da Yengeç burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulmasında gizli düşmanlıklar, örgütler, ilişkiler, kontrol etmekte zorlanılabilecek durumlar, hapishaneler, suikastler, vatana ihanetle ilgili gelişmeler, sendikal sorunlar, büyükbaş hayvancılık ve halkın genel durumu, refahı, sağlığı, iç işlerimiz ana konu başlıkları olarak görülmekte. Aynı zamanda dış işlerimiz, uluslararası davalar, anlaşmalar, müttefik mi düşman mı kavramını sorgulayacağımız durumlar, ülkeler ve finansal ilişkilerimiz, borçluluğumuz, kredi, vergi, faiz oranları ile ilgili gelişmeler, ölüm oranları ve güvenliğimizi ilgilendiren gelişmeler de dikkati çekebilir. Şirketler açısından baktığımızda belirsizlikleri barındıran, kayıpların söz konusu olabileceği durumların, bunların kimliklerine, rekabet güçlerine yansımalarının ve arge çalışmaları ile ilgili gelişmelerin öne çıkabileceğini görmekteyiz.

Sert etkili tutulma ülke haritamızın Ay’ının üzerinde meydana gelmekte. Tutulma ile birlikte halkın ekonomik durumunu, iç işlerimizi, güvenliğimizi ilgilendiren gelişmeler ülke gündeminde daha yoğun yer bulabilir. Gizli düşmanlıklar, olaylar, vatana ihanet kapsamına alınabilecek durumlar aydınlanabilir, açığa çıkabilir. Dileyelim yaşanmasın ama bu tutulma da olası suikasti düşündürmekte. Oldukça yoğun olan bu süreçte dikkat çekici operasyonlar yapılabilir. Gerek muhalefeti gerek iktidarı ilgilendiren çok sayıda değişimler, gelişmeler yaşanabilir.  İllegal yapılanmalarla ilgili durumlar gündem yaratabilir. Temponun yükselmesi halkın içinde de ayrışmaları, içerinin huzurunu etkileyebilir. Kırılganlıklar yoğun. İç güvenliğimizin önemi bu tutulmayla vurgulanmakta. Ekonomik olarak dünya geneli etkilenirken biz de sert etki alan grupta görünmekteyiz. Bu durum ülkelerarası anlaşmalara yansıyabileceği gibi,  piyasalara, finans kurumlarına, bankalara etkisini daha hissettirebilir. Görüşmeleri yapılmış anlaşmalar yeniden gündem olabilir, üzerinden geçilebilir. Temmuz ortasından sonra bazı anlaşmalar gündeme gelebilir. Bu süreçte madenlerimiz, doğal kaynaklarımız da hem ekonomik getirileri açısından hem de güvenlikleriyle ilgili konu olabilir. Olası maden kazalarına karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlayalım. Tutulma enerjileri, halk sağlığını da işaret ederken, Covid-19 ile ilgili tedbirlerin olabildiğince devam ettirilmesinin önemini anlatmakta. Bu anlamda sağlık sistemimiz, hastanelerimiz ile birlikte tarım ve hayvancılığımız da destek adımlarına ihtiyacı göstermekte. Radyasyon ve etkilerine yönelik tedbirleri geliştirmeye, uygulamaya koymayı düşünelim. Belediyeler, yönetimleri, yöneticileri, meclis ve milletvekilleri ile ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Muhalefet liderleri, yöneticileri, mensupları, düşün insanları, basın-yayın, eğitimciler yine bu süreçte öne çıkabilir. Eğitimle, gençlerimizi, çocuklarımızı ilgili değişimler devam etmekte. Deniz kazalarına, su ve sıvılardan, kimyasallardan kaynaklı sorunlara dikkat. Bu süreçte yer hareketlerinde de artış gözlenebilir.

Yukarıda 21 Haziran günü Yengeç burcunda meydana gelecek Güneş tutulmasına ait ülkemizin, aşağıda ise dünyanın astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Haritalar üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, tutulma enerjilerinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2020/01/02/10-ocak-yengec-burcunda-ay-tutulmasi/

2020 3. AY YALPALAMASI DÖNEMİ

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız.   Güneş ve Kuzey Ay düğümü, 20 Haziran günü İkizler burcunun 29°07´ derecesinde kavuşacak.

Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, yangınların, kazaların, patlamaların, deprem, volkanik patlamalar, heyelanlar, göçükler,  mevsimsel hava şartlarında anomaliler  gibi doğal afetlerin, kazaların, sosyo-politik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir. Buna göre 5 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasını  bu anlamda gerilim arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Ay yalpalaması ile ilgili detaylar için yukarıda verdiğim yeni tarih aralığını dikkate alarak, aşağıda linki bulunan eski yazımdan bilgi anlamında  faydalanabilirsiniz.   

https://azadeoksoy.com/2019/01/29/ay-yalpalamasi-ve-etkileri/

Azade Öksoy

5 HAZİRAN YAY BURCUNDA AY TUTULMASI

5 Haziran günü saat 22:13 de Yay burcunun 15°33´ derecesinde yarı gölgeli bir Ay tutulması meydana gelecek. Yarı gölgeli Ay tutulmalarında Ay, Dünya’nın yarı gölge konisinden geçer ve rahat gözlenemez. Tutulma Asya, Avustralya, Avrupa ve Afrika kıtalarından gözlemlenebilecek.

Yay urcunda gerçekleşecek olan tutulma 111 numaralı Saros serisine ait. Serinin ilk tutulması 10 Haziran 830’da gerçekleşmiş. Sonuncusu ise 19 Temmuz 2092’de yaşanacak ve böylelikle 71 tutulmadan oluşan bir döngü tamamlanacak. Bu seriye ait son tutulma 26 Mayıs 2002 yılında meydana gelmiş.

Seriyi göz ardı ederek, Yay burcunun 14° si civarına baktığımızda ise 4 Temmuz 2012 tarihine gitmekteyiz. 2012 nin en önemli olayları arasında Vladimir Putin’in 2.kez devlet başkanı olması, Dmitri Medvedev’in yine Rusya’da başbakan seçilmesi, Hüsnü Mübarek’in ömür boyu hapis cezasına çarptırılması, Barack Obama’nın 2.kez başkanlık koltuğuna oturması, Julian Assange’ın Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’ne sığınması ve bizde de Malatya Erhaç’tan havalanan F-4 ümüzün Suriye’de düşürülmesi ile Afyon’da depoda meydana gelen patlamada 25 askerimizin hayatlarını yitirmesini görmekteyiz.

Sizler de hayatlarınızda 2002 ve 2012’ye dönerek, neler yaşadığınızı hatırlayabilir ve yaşanacak tutulmaya ilişkin ipuçlarını yakalayabilirsiniz.

Sepherial’e göre  eski kaynaklarda Yay burcunun 2.dekanında meydana gelen Ay tutulmaları için ‘atların ve katırların zarar göreceği’ notunu görmekteyiz.

Tutulma döneminde bir yandan girişimlerde bulunurken diğer yandan oluşan şartlar dengeyi bozabilecek. Uyum sağlayabilmek, sonuca akıcı bir şekilde gidebilmek  biraz yorabilir.

Tutulmaya gelişme, büyüme, bilgi odaklı, aşırılıklara, gereksiz risklere, fanatizme, dağılmaya açık Yay burcu ev sahipliği yapmakta. Yay, yabancılar, uluslararası işlerle ilgili çalışanlar, hukukçular, akademisyenler, diplomatlar, bilim insanları, din adamları, medya,  yayıncılar, reklamcılar, finansörler, bankacılar, sigortacılar, dil bilimciler, turizmciler, rehberler de bu burçla ilişkilendirilirler.  Dolayısıyla tutulma sürecinde Yay özelliklerinin yanında, bu gruplarla ilgili gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Yükselende sabır, mantık, ciddiyet ve sorumluluk bilinen, sistem, çatı kurmayı, yönetimi anlatan Oğlak burcu bulunmakta. Yöneticisi Satürn’ün haritadaki konumu yeni işler için çok elverişli olmayan bu dönemin, geçmişe dayalı eski işler için çözüm bulmaya, adalete yönelik gözden geçirmelerin yapılmasında kullanılabileceğinin işaretçisi. Yükselen derecesine Facies ve Nunki sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Nunki, iyimserlik, doğruluk ve dine yatkınlık ifade eder. Facies ise gökyüzünün en şiddetli sabit yıldızı olup, zulümle, acımasızlıkla, şiddetle alakalıdır. Yükselen yöneticisi Satürn’ün durumu işlerin gölge yönüyle ele alınmasına, engellemelere, kayıplara açık durumları işaret ettiğinden, tutum belirlerken buna dikkat etmek faydalı olabilir.

Yay burcundaki Ay tutulmasında Ay’ın Ras Algethi, Güneş’in ise Rigel etkileşimi bulunmakta. Ras Algethi, doğal düzeni, düzen getirme arzusunu, bilgeliği ya da tersi hilekarlığı anlatır. Rigel ise eğitimcilerle, akademisyenlerle, bilginin paylaşımıyla, perspektif gelişimiyle ilgilidir. Teknik, artistik ve sanatsal konularda başarı verebilir. Dolayısıyla karşı cins ilişkilerinde, duygularda ve irade konulması gereken noktalarda bu sabit yıldızların etkilerini görebiliriz.

Yay burcunda Ay tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

5 Haziran’da meydana gelecek Ay tutulmasında arkadaşları, içinde bulunulan sosyal grupları, çevreyi, organizasyonları, kazanılan parayı, çocukları, aşk hayatını, orta uzunluktaki seyahatleri, sanatsal, sportif faaliyetleri, yaratıcı yönleri, spekülatif konuları ilgilendiren gelişmeleri ana konu başlıkları olarak görmekteyiz. Aynı zamanda günlük hayatın akışını, sağlığı, işi, evcil hayvanları etkileyen durumlar, bazı kayıplar, endişeler, zorluklar, bilinçaltını etkileyen sıkıntılar ve arınma çalışmaları, inzivaya çekilme gereği, gizli düşmanlıklar da etkili olabilir.

Değişken burçların  10-20, öncü burçların 26-30, sabit buçların 0-4 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yay burcunda meydana gelecek Ay tutulmasından öncelikli etkilenmekteler. (Değişken burçlar:İkizler, Başak, Yay, Balık ; Öncü burçlar:Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar:Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Hayatlarımızda hedef olarak gördüğümüz ama gerekli disiplini gösterip, atılım yapamadığımız, temeli yeterince sağlam olmayan, tatmin etmeyen, belki de biraz krize dönüşmüş nokta ya da noktalar bu tutulmada etken olacaklar. İşimiz, mesleki gelişimimiz, ticari konular, toplum önündeki duruşumuz gibi çok sayıda konuda çözüm üretememenin, doğru strateji yürütememenin sonucunda sistemin aksamakta olduğunu görmekteyiz. Burada  belki güvenilen kişilerin sabote etmesi, manüpülatif durumlar, çekememezlikler de tükenmişlikleri ve başa dönmeyi gerektiren koşulları yaratmış olabilir. Geçmişin yargılanıp, hesapların kesileceği bu dönemde egemenliklerin yıkılması, yeniye gidiş pek sessiz sakin olmayabilir. Şartları farklı boyutlarıyla ele almaya, anlamlandırmaya çalışırken bitene verilen değerin eskisi kadar olmadığı da görülecektir. Bu sırada hafızalarda eski anılar canlanabilir, geçmişe yönelik adaletsizlikler, haksızlıklar gözünüzün önünden tek tek geçebilir. Karmik ödeşmelerin görüleceği süreçte farklı boyuta geçişin elbette bir bedeli olacaktır. Sil baştan diyerek ilerlerken ileriye yönelik bilinçli ya da duygusal seçimlerinizde  duygusallıktan uzak düşünmek, dengesiz, yönü belli olmayan, sağlıksız adımlar atmadan yürümek burada oldukça önemli görünmekte.   (Vulcanus, Saturn, Apollon, MC IC, Industria, Pallas, Sisyphus, Black moon, Artemis, Atropos, Venüs, Mars, Mynemosyne, Tisiphone, Proserpina, Mars)

Yay burcundaki Ay tutulması, ilişkileri ve ortak paydaların, kazanımların, vizyon geliştirmenin,  sosyal yaşamın hayatlarımız üzerine etkilerini irdelettirecek. Beraberinde gizli kapaklı olanlar, geçmişe dönük arkadan çevrilen işler ortaya dökülecek. Şartları yürütmek zorlaşabilecek. Bu konuların odağında hileli hurdalı girişilmiş, aldatmaya yönelik şaibeli işler, gizli, net olmayan durumlar olabilir. Eyleme geçerken de iyi hesaplamaya, şartları netleştirmeye çalışmanızı öneririm. Zira duygusal düşünmeye yatkın olunacak ve girişimlerin sonucu arzulandığı gibi olmayabilir. Bu durum hesap kitap işlerinde, anlaşmalarda, sözleşmelerde, üzerinde ciddi düşünülmesi gereken durumlarda tercih edilmez. Fakat empati kurarak, duygusal yaklaşılması gereken örneğin yardım gibi işlerde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yazanlar, çizenler, sanatsal yaratımlar yapanlar verimli kullanabilirler. Kredi, borç, vergi, sigorta, nafaka, hisseli, ortaklı paralar  gündeminizi oluşturabilir. Mirasla ilgili karşınızdakilerle önemli konuşmalar yapabilir, resmi işlemler için ortaklaşa harekete geçme eğiliminde olabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta her konunun detayının tüm çıplaklığıyla ne kadar görüldüğü! Yeterince aydınlanmamış , gizlenmeye, çarpıtılmaya çalışılan şeyler olabilir. Böylesi bir durum zarara ya da arzulanmayan bir hamleye sebep verebilir. Karşınızdakilerle iletişim uçlara kayabilir. Ne zulmeden olun ne de kurban! Unutmayın ki karmik ödeşmeler yapılıyor, yapılacak. Burada dürüstlükten, adaletten yana tavır koyan olun. Evrenin adaleti şaşmaz! Eşinizle, ortağınızla ya da hizmet aldığınız kişilerle olan konularınız sizi 2 Temmuz 2019 Yengeç tutulması civarına, Temmuz, Ağustos aylarına götürecektir. Bu konuları yeniden tartışıp, varsa tamamlayamadığınız finansal, hukuksal, bürokratik boyutunu sonuca erdirmek isteyebilirsiniz. Ve yine geçen sene ilkbaharda karar alıp, gerçekleştiremediğiniz ya da istediğiniz gibi olmayan konuların da üzerine gitmek isteyeceksiniz. Ama hamlelerinizin yönünü netleştirin. Zeminin kaygan olduğunu ve şu dönemde istediğiniz gibi somut sonucu elde edebilmenin kolay olmadığını unutmayın. Fakat günü geldiğinde adeta küllerinden doğan olabilirsiniz. İlişkilerde sürtüşmeler, kavgalar, aldatmalar görülebilir. Hatta bazı skandal boyutunda olaylar ortaya çıkabilir. Bitmemiş, görmezden geldiğiniz ya da görmediğiniz, üzerinden yeniden geçilmesi, belki bırakılması gereken işlerinize eğilin. Para, eğitim, yurtdışını ilgilendiren, vizyon geliştirecek, toplumsal hayatınızı etkileyecek ve daha sağlam yürümeyi sağlayacak ne konunuz varsa onların üzerine gidin.   

Bu tutulma aynı zamanda 26 Aralık’ta Oğlak burcunda yaşanan tutulmayı da etkilemekte. O dönemde ailevi, toplumsal durumunuza ya da işinize yönelik aldığınız kararlar doğrultusunda attığınız adımları gözden geçirmek, bazılarından vazgeçmek, yeni kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Hem Yengeç hem de Oğlak tutulmalarının sizi nasıl etkilediğini hatırlamak isterseniz, alttaki linklerden faydalanabilirsiniz.  

Yay burcunda Ay tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Yay’daki Ay tutulmasının yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

İkizler ve yükselen İkizler :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Başak ve yükselen Başaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları

Terazi ve yükselen Teraziler için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Kova ve yükselen Kovalar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Balık ve yükselen Balıklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Ülkemiz ve Yay burcunda Ay tutulması

5 Haziran’da meydana gelecek Ay tutulması çalışan kesimi, ordu ve polisi, sendikaları, sosyal güvenlik hizmetlerini, sağlık sektörünü, hastaneleri ve salgın hastalıkları, yiyecek rezervlerimizin, tarımın durumunu, hayvancılığımızı, gizli olayları, örgütleri, düşmanlıkları, hapishaneleri,  suikast, uyuşturucuyla ilgili gelişmeleri, sendikal sorunları, gizli ilişkileri ana konu başlıkları olarak işaret etmekte. Aynı zamanda uluslararası ilişkiler, ticaret, eğitim, basın-yayın, iletişim, haberleşme, ulaşım, taşımacılık, turizm, dini kurumlarla ilgili gelişmeler de dikkati çekebilir. Şirketler açısından baktığımızda ise çalışan kesimin haklarını ilgilendiren, üretimi, verimliliği etkileyen düzenlemeleri ilgilendiren gelişmeler, kontrol edilmekte zorlanılabilecek durumlar, kayıplar, sabotajlar, gizli görüşmeler ve arge çalışmalarının vurgulandığını görmekteyiz.

Tutulma, ilerletilmiş Ay düğümlerimiz ve Jüpiter üzerinde meydana gelmekte ve apexinde de Mars bulunmakta. Tutulma ile birlikte üst düzey yönetimleri, konumunda otorite olanları ilgilendiren çok sayıda değişimi getiren, mücadeleci, hareketli bir döneme girilebilir. Burada hem hükümet hem de muhalefet partilerinin mensupları, ordu, polis, diplomatlar, akademisyenler, hakimler, yargıçlar, savcılar, din adamları, şirketlerin genel müdürleri, ceo ları da etki altında görünmekte. Aynı zamanda belediyeleri, belediye başkanlarını, yerel yöneticileri ilgilendiren durumlar da bu süreçte dikkati çekebilir. Kabineyi, firmaların üst yönetimlerini ilgilendiren değişimler yaşanabilir. Operasyonlar yapılabilir. Tüm bunlar geniş çaplı ses getirebilir. Polisimizin uyuşturucuyla mücadelesi bu süreçte daha öne çıkabilir. Orduyu ve güvenliğimizi ilgilendiren durumlar karşısında dikkatli olunması gereken bir süreç. Tutulmada Ay’ın Sarin sabit yıldızıyla etkileşimde olması, dilerim olmasın ama hem sınırlarımızda hem de içeride terör benzeri bir olayı, patlamaları düşündürüyor. İşaret ettiği bir başka olasılık olan suikast, sabotaj türü nahoş olayların da gerçekleşmemesini dilerim. Uluslararası ilişkilerde gergin bir süreç yaşayabiliriz. Kapalı kapılar ardında diplomatik faaliyetler görebileceğimiz gibi diplomasiyi yürütmek de kolay olmayabilir. Bu dönemde müttefik görünenlerin kurbanı olmamak için fazlasıyla dikkatli olmalım. Çalışan kesimle, üretim faaliyetleriyle ve hastanelerle ilgili yeni düzenlemeler gelebilir. Sulardan, sıvılardan, kimyasallardan kaynaklı sorunlar, deniz kazaları olasıdır. Tanınmış kişilerle ilgili sansasyonel olaylar gündem yaratabilir. Uzun vadeli kalkınma programlarında hedefler yeniden ele alınabilir.  Vergi oranlarında değişimler yapılabilir. Dünya geneliyle birlikte biz de küçülürken, işsizlik oranları artabilir. 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimler yeniden konu olabilir. Libya, doğu Akdeniz, Kıbrıs ve doğalgaz bu süreçte de gündemimizden düşmeyebilir. Tarım ve hayvancılığımızın, gıda stoğumuzun güçlendirilmesi gerekliliğini fark edebiliriz. Eğitimin yanı sıra, parklar, spor ve eğlence yerleri ile ilgili gelişmeler bu süreçte gündem olabilir.  Ay yalpalaması döneminin ve tutulmanın etkisi yer hareketlerinde artışa sebep verebilir.

Yukarıda 5 Haziran günü Yay burcunda meydana gelecek Ay tutulmasının ülkemizin, aşağıda ise dünyanın astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Haritada renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, tutulma enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/12/19/26-aralik-oglak-burcunda-gunes-tutulmasi/

https://azadeoksoy.com/2019/06/21/2-temmuz-yengec-burcunda-gunes-tutulmasi/

22 MAYIS İKİZLER BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

22 Mayıs günü saat 20:38 de İkizler burcunun 02°04´ derecesinde bir yeniay meydana gelecek.  Ev sahibi İkizler iletişim odaklı, değişken bir burç olup, dağılmaya müsaittir. Bilginin paylaşımında rol oynarken bunu yüzeysel yapar. Bu burç basın yayın,  bilişim, iletişim, ulaşım, taşımacılık, posta dağıtım sektörleri, reklamcılar, yazarlar, kütüphaneciler, muhasebecilerle de ilgilidir. Dolayısıyla yeniay sürecinde İkizler özellikleri ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz. 

Yeniayda şartlar  fazlasıyla değişken olduğundan  tutarlı girişimler zor olacaktır. İletişimin, beyinsel faaliyetlerin yoğun olduğu bu süreç  olanın bitenin havada kalmasına yol açabileceği gibi, duygusal eksikliklerle de ortaya çıkabilir.

Yükselende derin bilgiye ulaşmayı seven,  gelişme ve büyüme odaklı, fanatikleşebilen, gereksiz risklere girebilen ve dağılabilen Yay burcunu görmekteyiz. Bu süreçte sizin dışınızda gelişen durumların da etkisiyle eskiye yönelik düzenlemeleri yapmaya destek bulabilirsiniz. Fakat ikircikli kararlarla, arzularının esiri olup da yön kaybına, istenmeyene sebep verecek adımlardan uzak durmaya çalışmanızı öneririm.  Yükselen derecesine Marfık ve Antares sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Marfık iyilik kolay baştan çıkabilmeyi, olabildiğince iyi kalpliliği ve bu yüzden de kandırılma riskini anlatır.  Antares ise acımasızlıktan, kıskançkıktan, inattan, takıntıdan uzak durulabildiği taktirde büyük başarıları işaret eder. Yeniay sürecinde dışavurumda  bu sabit yıldızlarında etkisinin olduğunu hatırlayalım ve açmaza düşürecek olandan gölge yönlerden uzak duralım. 

Ay ve Güneş ise Mirfak etkileşiminde!  Mirfak, inadı, zorluklardan zevk alarak, gücünü abartmayı ve bundan da gururlanmayı işaret eder. Gerek karşı cins ilişkilerinde gerek duygularda ve irade konulan konularda bu etkiyi görebiliriz. Sonradan yanılgıya düşmemek adına kararına dikkat etmekte fayda var!

İkizler burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

22 Mayıs’ta meydana gelecek yeniay hem sağlığı,  günlük hayatın akışını, iş ortamını, birlikte çalışılanları  ve evcil hayvanları etkilerken hem de evliliklerle, eşle, ortakla ilgili konuları, davaları ve açık düşmanlıkları ilgilendirmekte..

Sabit burçların 29, değişken burçların  0-5, öncü burçların 15-19 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar İkizler yeniayından öncelikli etkilenmekteler. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ;  Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Bazılarınız karşılıklı ilişkilerde, belki evlilik ya da ortaklıklarda, işimizde, ticari konularda hizmet alıp verilen kişilerle ilişkilerde istenilen verimi alamadığınızın farkında olmalısınız. Bazıları içinse bir türlü yoluna koyamadığı, belki gerilemiş gibi duran ama tam anlamıyla istediği iyileşmeyi sağlayamadığı sağlık sorunları gündeminde olabilir. İşte bu yeniayda bu tip durumlarla ilgili şartların iyileşmesine yönelik araştırmalar içinde olunacak. Ne, nasıl yapabilir, formül üretmeye, projeler üzerinde değerlendirmeler yapılmaya çalışılacak. Yardımlaşmaya, karşılıklı alış  verişe müsait ortamda risk alıp yürümek isterken, yeterince aydınlanılmamış, henüz net ve sağlam adım atmaya müsait olmayan ortamda daha fazla bilgi toplamanın, çok yönlü araştırmanın içine girilebilir. Hayatınızın ana çatısını oluşturan durumlarla ilgili gelişen ve dışınızdaki faktörlerin de etkilediği bu durumlar, kendini feda etme ile kendine yetme arasındaki bu ince çizgide, vizyonumuzda problem yaşamamak adına duyguları kenarda tutarak  ilerlemeyi işaret etmekte. Hareketleriniz sırasında sizi en yakınında olanlar içinden yönlendirmek isteyenler olabilir . Geçtiğimiz Akrep dolunayı yazımda söylediğimi yineliyorum. İlişkilerde, değerler konusunda aldanmamak, suistimale uğramamak için dikkat etmekte fayda var. Dolayısıyla bu süreçte tavsiyelere şüphe ile bakma eğilimi  gösterilebilir.  Sabırsızlığa iten iç sese kulak asmadan yürümek bu dönemde farklı kanallardan akan bilgiler arasında dağılmadan yol alabilmek ve parçaları birleştirebilmek açısından önemli.    (Zeus, Asc Dsc, Güneş, Ay, Aesculapia, Icarus, Admetos, Transpluto, Eurydike, Kassandra,İsis, Admete)

İlişkilerde, para ya da değer verilen konularla ilgili aksayan, beklentileri karşılamayan durumlar üzerinde bol konuşmalı, araştırmalı, yazışmalı bir süreç. Temelinde kırılganlıklar yatan konuları düzeltme umuduyla harekete etmek istesek de yanılma, yanıltılma, beklediğimizin karşılığını alamama riskine sahip olduğumuzu unutmayalım. Yeniay  civarında yapılacak görüşmelerde, sözleşmelerde  net olmayan, kafa karıştırıcı durumların varlığını bilmeliyiz. Görüşmelerde, imza atılması gereken konularda daha net olabilmek, yanılgı payını azaltabilmek için inisiyatif kullanabileceğiniz şartlara sahipseniz, 24 ü öğleden sonrasından itibaren yapmaya çalışmanızı öneririm. Fakat bu dönemi yazan, çizen, yaratıcılığını, hayal gücünü kullanarak iş yapanlar rahat kullanabilir. Örneğin yarım bıraktığınız bir şiiriniz ya da öykünüz, taslak halinde kalmış bir çiziminiz, illüstrasyonunuz, reklam çalışmanız tamamlanmak üzere sizi bekliyor olabilir.  Gerek sevgi  gerek parasal konularda dikkatli olunması gereken bir süreç. Şans yakalayacağım diye ederini  iyi tartmadan, yeterince derin araştırma yapılmamış veriler üzerine kurulmuş, stratejiden yoksun, yönü belirsiz adımlar, hem evliliklerde, hem de hak hukuk, güç dengelerinin söz konusu olduğu durumlarda yön kaybettirebilir. Takıntılı davranışlardan, dürtüsellikten uzak durmaya ve gücünüzü, kapasitenizi aşacak şekilde zorlamamaya özen gösterin.  Bu dönemde daha dipten, ne yönden geldiği, gideceği çok da anlaşılamayan, pasif agresif mücadeleleri görebiliriz. Kalkmakla kalkmamak, yapmakla yapmamak arasında bir yerlerdeyiz. Süreci  size yeterince sağlam bir çatı sağlamaya imkan vermeyen konularda bilgi, belge derleyip toparlamada, girişilecek işler için hazırlıkta kullanmanızı öneririm. Fakat  elde olanı derlemek, birleştirmek, nihai somut sonuç elde etmek kolay değil. Venüs, 11 Mayıs ile 26 Haziran arasında retro yapacak. Bu dönemde  risk içeren finansal işlerden, estetik operasyonlardan, evinizi dekore ettirmekten ve mümkünse evlilik, nişan gibi hayatınızı ileri taşımayı hedeflediğiniz eşiklerden  uzak kalmaya çalışın.  Hukuksal konularınız da beklendiği gibi yürümeyebilir. Bazıları  eski sevgilileri ile bu süreçte yeniden iletişime geçebilir. Yine bu dönemde birbiriyle çok yakın transit eden Satürn, Jüpiter ve Pluto’da retro. Hayatınızda önemli  yeni değişimlere bu dönemde girişmemenizi, daha çok eski işlerinize odaklanmanızı, eksiklerinizi tamamlamanızı ve maddi  konularda riskten uzak durmanızı öneririm. Yapmadığınız, yapamadığınız, eksik bıraktığınız konuların düzenlemesinde desteklenmektesiniz. Hukuksal, eğitimle, yurtdışını ilgilendiren konular bu dönemde aksamalı yürüyebilir. İstenildiği gibi gitmeyebilir.  Bitmemiş, karmaşık hal almış işlerinizi  çözmeniz gerekebilir.  Çok yönlü araştırmalarda sonucu değişik bilgilere ulaşılabilir. Dengesiz şartlar bir anda tartışmaları doğurup, stresi arttırmaya müsait.  Sulardan, sıvılardan sıkıntı yaşanabilir. Spor yaparken kayıp, düşmemeye, ayağınızı incitmemeye dikkat edin.

10 Ocak’ta yaşanan Yengeç burcundaki Ay tutulması ile ilgili olaylar bu dönemde sizin dışınızdaki faktörlerin de etkisiyle hareketlenebilir. Pozisyonunuzu belirlerken işin içinde karmik hesapların olduğunu ve kaygan zeminde yürüdüğünüzü unutmamaya çalışın. Bu dönemde attığınız adımın kalitesi, 30 Kasım’da yaşanacak İkizler burcundaki Ay tutulması ile  geri dönüş olarak açığa çıkacak.

İkizler yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

İkizler yeniayının yukarıdaki  genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

İkizler ve yükselen İkizler :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Başak ve yükselen Başaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Yay ve yükselen Yaylar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Kova ve yükselen Kovalar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Balık ve yükselen Balıklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Ülkemiz ve İkizler yeniayı

22 Mayıs’ta meydana gelecek yeniayda  kontrol edilmekte zorlanılabilecek durumlar,  gizli olaylar, örgütler, sendikal sorunları, hastane, hapishane  gibi kapalı yerler, uyuşturucu konusu, suikast ve büyükbaş hayvancılığımızı ilgilendiren gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte.  Aynı zamanda üniversiteleri,  hukuku, uluslararası ilişkileri, ticareti, turizmi, basın-yayını, deniz ve hava yollarını, göçmenleri  ve dini kurumları ilgilendiren gelişmeler de dikkati çekebilir. Şirketler açısından baktığımızda onların da kontrol , fark etmekte zorlanabilecekleri durumların, gizli faaliyetlerin, yurtıdışı ya da büyük çaplı işlerin, taşımacılık , iletişim ve tanıtım konularının vurgulandığını görmekteyiz.

12.evimizdeki yeniay, ilerletilmiş Ay düğümlerimiz ve Jüpiter ile t-kare dediğimiz zorlayıcı görünümü yapmakta. Gerek siyaseten gerek şirketler açısından ticarette, uluslararası ilişkilerde dış faktörlerin de etkisiyle gelişebilecek durumları kontrol etmek zor olabilir. Dış konularda gelişecek pasif agresif mücadeleler  şartları zorlayabilir ve beraberinde kadersel bir dönemeci tetikleyebilir.  Kapalı kapılar ardında diplomasiyi, iletişimi, müzakere şartlarını yürütmek zorlaşabilir. Kayıpların ya da belirsizliklerin olduğu durumlar yaşanabilir.  Bu durum uluslararası anlaşmaları, davaları da etkileyebilir.  Yetkinlikleri, etkinlikleri  test eden durumlar oluşabilir. Gizli işler,  düşmanlıklar bu süreçte dikkat edilmesi gereken olarak görülmekte. Bu süreç  üst yönetimleri, yöneticileri ilgilendiren bazı değişimlerin, operasyonların hazırlandığı bir zaman dilimi olabilir. Haziran ayının ilk haftası gibi değişimler  ivmelenebilir. Hareketlilik artabilir. Orduyu, güvenliğimizi ilgilendiren gelişmeler olasıdır. 10 Ocak’ta Yengeç burcunda yaşanan Ay tutulmasının dışımızda gelişen etkenlerle tetiklendiği bu süreçte halkı, iç işlerini, para piyasalarını, ekonomiyi ilgilendiren görüşmeler, anlaşmalar  gündem olabilir ki burada dış yansımaların etkisini görebiliriz. Bu süreç aksamalarla, zorlayan durumlarla müttefik, ortak kavramlarının da yeniden sorgulanmasını getirebilir. Geçmiş davalar, anlaşmalar gündeme gelebilir. Sınırlarımızdaki gelişmelerin yanı sıra Libya’daki gelişmeler de bu süreçte konu olabilir. Yurtdışı ulaşım açılsa da bu eskisi gibi sistemli olmayabilir. Basın-yayında değişimler, internetle ilgili düzenlemeler olasıdır. Deprem olasıdır.

Yukarıda 22 Mayıs günü İkizler burcunda yaşanacak olan yeniaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2020/01/02/10-ocak-yengec-burcunda-ay-tutulmasi/