SATÜRN PLUTO KAVUŞUMU – KARTLAR YENİDEN KARILIRKEN

Her ne kadar bir dönem statüsü tartışılsa, cüce gezegen kategorisine alınsa da yeniden itibarı iade edilerek gezegen sınıfına alınan Pluto, Güneş Sisteminin günümüz itibarıyla en dış gezegenidir. Güneş etrafındaki turu yani  1  Pluto yılı yaklaşık olarak 248 Dünya yılından oluşur.  Böylesi uzun bir döngüyle etkisi yavaş ve derindendir. Kuşakların gelişiminde, dönüşümünde baş etkendir. Astrolojide kolektif gezegen olarak alınır. İşte bu yüzden dip ya da dönüm noktalarını belirlemede oldukça önemlidir.

Uzun zamandır 2020 yılının oldukça önemli olduğunu ve dünyanın geçtiği süreç bağlamında baktığımızda içinde iki  dip noktası olarak alabileceğimiz göksel kombinasyonu barındırdığını söylemekteyim. Bunlardan bir tanesi 13 Kasım gecesi gerçekleşecek olan Pluto Jüpiter kavuşumudur. Diğeri ise 12 Ocak’ta  gerçekleşecek Pluto Satürn kavuşumu.  Yıl içinde bu ikiliye Jüpiter de eşlik edecek.  Ortalama 33 er yıllık periyotlarla  Bundan bir önceki Pluto Satürn kavuşumu  1983-84 yıllarında meydana geldi. Şimdi yeni kavuşumla beraber 33 yıllık dönem ya da döngü bitecek ve yenisi başlayacak.

Astrolojide Pluto derin değişimle, dönüşümle, ölüm ve canlanmayla, istihbarat kuruluşlarıyla, ajanlarla, suçla, yeraltınla, depremlerle ilgilidir.  Satürn ise ciddiyeti, geleneksel yapıyı, disiplin altına girmeyi, kısıtlanmaları, zorlanmaları, sorumlulukları, erişilen mertebeyi ve yanı sıra düzeni, otoriteyi, devletleri, yönetimleri, yöneticileri işaret eder. İkisi bir araya geldiğinde savaşları, baskı ve tepkiyi yaratan durumları, ciddi reformları görmekteyiz.

Bu ikili en son 1982’de bir araya gelmişti. O tarihler civarına bakarsak Karayipler ülkesi Grenada’da yapılan ABD darbesi sonucu hükümetin devrildiğini, İsrail’in Lübnan’ı işgalini, Brunei ve yavru vatanımız Kıbrıs’ın bağımsızlıklarını ilan etmelerini görmekteyiz.

1947 yılında yaşanan Pluto Satürn  kavuşumu ise 2.Dünya Savaşı’nın ardından soğuk savaş dönemine denk gelmekte. Bu dönemde ülkemizin Dünya Bankası ve IMF’ye katılmasını ve Truman yardımını aldığını görmekteyiz. Aynı zamanda Burma, Pakistan ve Hindistan bağımsızlıklarını kazanıyor, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ve İsrail , WHO,  CIA, Avrupa Konseyi  kuruluyor, Romanya’da darbe ile kral tahttan indiriliyor , Indra Gandhi öldürülüyor ve Plutonyum parçalanıyordu.

1914-15 yıllarını etkileyen Pluto Satürn kavuşumu ise hepimizin bildiği gibi 1.Dünya Savaşı dönemine denk gelmekte. Ayrıca Panama Kanalı’nın açılışı da yine bu kavuşum döneminde gerçekleşmiş.

Son  yazım olan Yengeç burcundaki Ay tutulmasında da bahsettiğim 30 yıl savaşlarının ardından gelen ve kapitalizmin temellerini hazırladığı söylenen, modern devletler hukukunun, laikliğin temelini atan, Roma-Cermen İmparatorluğu’nu prensliklere bölen, İspanya ve Hollanda’nın bağımsızlıklarının tanındığı 1648 Westphalia anlaşması dönemi de yine Pluto ile  Satürn’ün kavuşumuna denk gelmekte.

1518 yılının hemen girişinde ve yine bu dönemki gibi Oğlak burcunda olan kavuşum döneminde ise  reformların başladığını görmekteyiz. Görüldüğü üzere Pluto Satürn etkileşimleri dünya tarihinde önemli olayların altını çizmekte.

Evet artık 12 Ocak’ta kavuşacak Pluto Satürn ile birlikte 2054’te yeni bir aşamaya geçecek olan bir döngüye başlıyoruz.  Daha önce de yazdığım üzere kapitalizmin sonlarına geldik. Artık bitiş krizi, var olan düzendeki bozulmalar, insanlığa istenildiği gibi hizmet etmemesi ile toplumlarda sosyal demokrasiyi uygulayabilmenin yollarını aramaya başlıyor. Fakat bu hemen bir çırpıda olacak bir şey değil. Önce dünya üzerinde otokratların, üst düzey yöneticilerin sahnede kalabilmek için oynadıkları  hileli oyunu, yaptıkları güç savaşlarını  gözlemleyeceğiz. Baskı, yaptırımlar artacak. Bu doğrultuda istihbaratların savaşları , ticari savaşlar ve savaşlar gözlemlenebilir. Ekonomik darboğaz halkları  iyice sıkıntıya sokarken, sokakları da hareketlendirebilir. Toplumlar ekonomik gerçekliklerine göre resesyonu daha yüksek sesle dile getirebilir. Moratoryumu, konsolidasyonu konuşan devletler olabilir. Ülke sınırları, yönetim biçimleri ve yöneticileri değişebilir. İlerleyen zaman diliminde eğrinin yönü özelleştirmelerden, devletleşmeye doğru dönebilir.  Tüm bunlarla birlikte ulus devlet olmanın önemi yeniden vurgulanabilir. Bilgi ve belgenin erişimine sınırlama, yeni düzenleme gelebilir. Yasalarda değişimleri görebiliriz. Dünya üzerindeki sığınmacı sorunu, toplumlarda tepkilerin daha yüksekten çıkmasına sebep olabilir. Çalışma şartları daha ağırlaşabilir ve beraberinde yeterince sorumluluk almadan, çok çalışmadan başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını anlayabiliriz. Sendikalarla ilgili yapılanmalar gelebilir. Doğal kaynaklarla, madenlerle, toprakla, tarım ve çiftçilikle ilgili yasalarda düzenlemeler bekleyebiliriz. Sanayi ve teknolojide batanları ve fark atanları  görebiliriz. Uluslararası anlaşmaların, paktların yapıları değişebilir. Yeni güç birlikleri öne çıkabilir. Çünkü artık dengeler değişiyor!

Böylesi bir tabloda refaha ermek pek kolay görünmemekte. İnsanlık önce kullanılan yöntemlerin yozlaştığını, işlevini yitirdiğini, revizyondan geçmesi ya da tamamen terk edilmesi gerektiğini görecek. Yaşayacağı derslerle dünya üzerinde adaletli paylaşımın, liyakatların, bilginin, hukukun önemini anlayacak. Ardından her ülkenin kendi alt yapısına, potansiyeline göre çözüm aramaya başlayacak ve takiben reformlarını  gözlemleyeceğiz.

Ülkemiz bu döngüyü  dış ilişkilerinde, diplomaside, uluslararası anlaşmalarda, davalarda, işbirliği yaptığı ülkelerle durumunda, açık düşmanlıklarla, savaşla barış arasındaki hassas dengede yaşamakta. NATO ile ilişkilerdeki sıkıntılar devam etmekte. Müttefik kavramının ulusal çıkarlardan ibaret olduğunu ve kendi içimizde bir olmanın , kendimize güvenmenin önemini hissedeceğiz. Ülkemiz ile ilgili konuların detaylarını tutulma, yeniay ve dolunay yazılarımda paylaşmaktayım.

Sosyo-politik ve ekonomik anlamda dünyada dengelerin değiştiği, sistemin yeniden düzenlendiği şu dönemde bilgiye, bilime ve nitelikli insana yatırım yapan, hedeflerini gerçekçi bir şekilde belirleyen ve halkının refahını, huzurunu önemseyenlerin avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Aksi taktirde bu gezegenlerin Kova geçişleri ile birlikte yakın gelecekte kırılganlıklarına yenik düşen yapıları, ülkeleri görebiliriz. Tabii iş sadece devletler ve idarecileriyle bitmiyor ! Bu açılar bireyleri de zorlayıcı, sorumluluk almalarını öğretici olayları getirecektir.  Doğru yöneticiyi seçen ve yöneticilerinden bunları talep eden seçmenler, sorgulayan, olasılıkları değerlendirebilen, doğru ve çağdaş bilgiyi o mesleğin sahibinden, ehil ellerden alan, eşitliğin, adaletin dünyaya yayılmasına çaba sarf eden ve hümanist, değerleri korumasını bilen bireylere dönüşmemiz öğretilmekte. Dilerim Dünya okulunda herkesin sınıfını geçebilir.

Sevgiyle …

Azade Öksoy

10 OCAK YENGEÇ BURCUNDA AY TUTULMASI

Genel anlamıyla Ay tutulması

10 Ocak günü saat 22:21  de Yengeç burcunun 20°00´ derecesinde yarı gölgeli Ay tutulması meydana gelecek.  Bu tip Ay tutulmalarında Ay, Dünya’nın yarı gölge konisinden geçer ve rahat gözlenemez.

Tutulma, Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika ile Kuzey Amerika’nın çoğunluğundan, Güney Amerika’nın doğusundan, Pasific, Atlantik ve Hint Okyanusları ile Arctic bölgeden gözlemlenecek.

Yengeç burcunda meydana gelecek tutulma 144 numaralı Saros serisine ait. Toplam 71 tutulmadan oluşan bu serinin ilki  29 Temmuz 1749’da gerçekleşmiş. Sonuncusu ise 4 Eylül 3011’de gerçekleşecek.  Seriye ait son tutulma 30 Aralık 2001’de gerçekleşmiş.

Seriyi göz ardı ederek, Yengeç burcunun 20° si civarına baktığımızda ise en yakın tarih bize 9 Ocak 2001’i vermekte. 17 Temmuz 2019’da Oğlak burcunda meydana gelen Ay tutulması da  2001 yılını işaret etmişti.  Bu yıla ait en önemli olaylar İkiz kulelere uçakların çarpması sonucu 5000 den fazla kişinin ölmesi, ABD’nin Afganistan’ı bombalaması ve AKP’nin kurulması. Daha fazlasını hatırlamak isterseniz Temmuz ayında gerçekleşen tutulmaya ait yazımdan faydalanabilirsiniz.

Biz bu sefer çok geriye, 10 Ocak 1648 yılında 20°02´ Yengeç burcunda yaşanan tutulmanın dönemine gidelim. 1648, dünya tarihi açısından oldukça önemli bir yıl. Katolikler ve Protestanlar arasında süren 30 yıl savaşlarının bitişini ve ardından gelen Westphalia Antlaşmasını görmekteyiz. Westphalia, yeni dünya düzeninin altyapısının hazırlığı olarak nitelendirilmekte. Modern devletler hukukunun temelini oluşturmakta. Antlaşmanın şartları arasında hiçbir devletin diğerinin iç işlerine karışmaması ve tüm devletlerin Westphalia’da çizilen sınırlara saygı göstermesi bulunmakta ki bu durum zaman içinde ulus devlet kavramına giden yol olarak nitelendirilmekte.  Westphalia görüşmelerinde devlet, iktidar, savaş tartışılırken papalık temsilcisi dinlenmemiştir. Bu yönüyle ilk  laik  konferans olarak gösterilir. Dini özgürlük benimsenmeye başlanmış, Kalvenizm mezhep olarak kabul edilmiştir. İspanya ve Hollanda ile birlikte,  Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğundaki prensliklerin de bağımsızlıkları tanınmıştır. Aynı noktaya düşen bu tutulma, ilerleyen zaman diliminde günümüz  Avrupa Birliği  ülkelerinde dönüşümlere, denge değişimlerine sebep olacak gözükmekte.

2020 yılında Oğlak’taki  Pluto’nun,  Satürn ve Jüpiter ile yapacağı kavuşumlar dip nokta oluşturacak. Bununla birlikte kapitalizmin sonunun geldiğini, dünya üzerinde birçok devletin yöneticilerinde, yönetim sistemlerinde ve sınırlarında değişimleri gözlemlemeye başlayacağız. Yine bu süreç bizlere eğitim ve dinde de değişimleri beraberinde getirebilir. Ahlaka, etiğe, bilgiye önem vurgulanırken, başta zorlanılsa da  dönüşümün bu yönde olmasına yönelik mücadeleleri, gelişmeleri görebiliriz. Yengeç burcundaki Ay tutulması ve Pluto, Satürn, Jüpiter kombinasyonları, Westphalia’dan günümüze süregelen gelişimi etkileyecek reformların başlamasına işaretçi diyebiliriz.

Sizler de kendi hayatlarınızda yukarıda verdiğim 2001 yılına geri dönerek, neler yaşadığınızı hatırlayabilir ve bu tutulmanın getirilerine yönelik ipuçları yakalayabilirsiniz.

Eski kaynaklarda Sepherial’e göre Yengeç burcunun 2. Dekanında meydana gelen Ay tutulmaları için ‘ haraçları, dayanılmaz ölçüde vergileri ve benzer konuları simgeler’ notunu görmekteyiz.

Tutulma döneminde şartlar girişime, şartları zorlayan çıkışlara müsait. Çıkarların önde olduğu, somut olanın istendiği, iletişimin sınırlı ve belli kalıplar dahilinde koşulları deneyimleyebiliriz.

Tutulmaya ev sahipliği yapan Yengeç burcu ulusal, ailevi konuları önemseyen, korumacı, tutucu, hassas, değişken yapılıdır. Gölgesinde kapris, ajitasyon, kıskançlık, önyargılı tutum ve fazla anaçlık vardır.  Vatan, millet konularıyla ilişkili olduğu kadar sağlık, konaklama, otel, emlak, gıda, yiyecek, içecek, catering sektörü, çocuklarla ilgili işleri, psikologlar, tarihçiler, antikacılar ve kamu hizmetlerini de anlatır. Dolayısıyla tutulma ile birlikte Yengeç özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Yükselende mükemmele odaklı, çalışkan, kılı kırk yaran mantıklı Başak bulunmakta. Karşındakilerle alma verme dengenizdeki durumu değiştirebilmek için bilinçaltında bir şeylerin kurbanı olma endişesiyle, gereksiz fedakarlıkların tortusunun kattığı duygularla, son derece sistemli, gayet ciddi bir şekilde hareket edebilirsiniz. Yükselene Alcor ve Coxa sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Alcor, sessiz, kuşkulu, otokontrollü bir doğayı işaret ederken, kışkırtılma durumunda intikamı işaret etmekte. Coxa ise öngörebilmekle, egodan ötürü zarara uğramakla ilişkilendirilmiş. Biz burada egoyu, inatla yoğurulmuş, fazla dediğim dedik ve şartları kendi istediği şekilde manipüle etmeye çalışmak olarak düşünelim. Dolayısıyla bu tutulmada dışavurumda dengeyi kaybedip, kurban olmamak adına hassas ayarlanması gerekli nokta olarak  dikkati çekmekte.

Tutulmanın Ay’ı Castor ile kavuşumda. Castor, yazarları, araştırmaları ve yeni fikirlerin keşfini anlatır. Aynı zamanda hukuksal alanda başarıları ama hapis cezalarını da işaret eder. Güneş ise savaş sanatlarıyla, yönetim yeteneği ve yardımseverlikle ilişkilendirilen Dheneb birlikteliğinde. Tutulma döneminde olaylarda, bilinçdışı tutumlarda, kimliğin ifadesinde  ve karşıt cins ilişkilerinde bu etkileri gözlemleyebiliriz.

Yengeç Ay tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

10 Ocak’ta meydana gelecek Ay tutulması ana tema olarak arkadaşları, sosyal çevreyi, gruplar  ile ilgili gelişmeleri, işten elde edilen kazancı, çocukları, aşk hayatını, spor, sanat ve diğer yaratıcı faaliyetleri, orta uzunluktaki seyahatleri işaret etmekte.

Öncü burçların 16-24, değişken burçların 2-8 dereceleri arası gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yengeç burcunda meydana gelecek Ay tutulmasından öncelikli olarak etkilenecektir.

Kendinizi feda etme ile  yetme arasındaki hassas dengede oluşan zorlayıcı, travmatik durumlar, başarısızlıklar şartlarda başa dönerek, yeniden gözden geçirme, belki bazı noktalarda sil baştan yapılanma gerekliliğini getirmekte. Yaşam mücadelesinde başarısız olmuşların ya da dirençleri yeterli olmayanların ömrünü tüketeceği, sonlanacağı, belki yeniden yapılanmalarla şekillendirileceği dönemdeyiz. Bir yandan adaletsiz olduğunu düşündüklerimiz, öte yandan var olanın düzelmesi için bir bedel ödenmesi gerektiğinin farkındalığı! Bilinçaltımıza ittiğimiz olayların  üzerimizde yarattığı duygusal deformasyonun da etkisiyle ivmeleneceğiz, mücadele edeceğiz bu Ay tutulmasında! İlişkiler, her türlü ilişkide kimin ne kadar hakkaniyetli davrandığı, güç dengeleri, şartların muhasebesi masaya yatırılacak. Nerede, nasıl irade göstermemiz, kendimizi ne şekil ortaya koymamız ile duygularımızın, bilinçaltındaki dürtülerimizin bizi nereye çekmek istediği arasında dengelenerek, mantık yürütmek ve bu doğrultuda yaratıcılığımıza odaklanmak isteyeceğiz. Olanca gücümüzle uyum sağlamak adına çakılıp kaldığımız, direnç gösteren, doyum sağlayabilmek adına büyümemiz, gelişmemiz gereken şartları değiştirmeye uğraşacağız. Geçmişte ayağımıza bağ olan durumları ciddiyetle ve sorumluluk bilinciyle ele alacağız. Kendi düşünce sistemimizle, araştırdıklarımızla yürümek isteyeceğiz. Zaman zaman yoğun ısrar, baskı, sabitlenme iletişim sorunları yaşatabilir. Anlaşmayı zorlaştırabilir. Sırtlanabileceğinizden fazla yükün altına girmeyin.  Ani gelişebilecek hamlelerle başa dönebiliriz. Böylesi bir durumda yorulduğumuzu, boşa nefes tükettiğimizi hissedebiliriz.       ( Transpluto , Klotho, Tisiphone, Siwa, Psyche, Mnymosyne, Juno, Ay, Güneş, Merkür, Zeus,Kassandra, Phaethon, Artemis, Pluto, Satürn, Admete, Hebe, Ceres, Arachne)

Tutulma ailevi ilişkilerde dengeyi değiştirebilecek etkiler barındırmakta. Burada sağlık konuları gündeme gelebileceği gibi içinde para konularının olduğu durumlara yönelik muhasebeye de söz konusu olabilir. Kredi, borç, vergi, sigorta ödemeleri, hisseli paralar, miras, nafaka konularının gündem oluşturabilir. Aile içi güç dengeleri  baskın bir şekilde test edilebilir. Adalet, etik sorgulanabilir, davalar, geçmişe dayalı karmik ödeşmeler, bürokrasiyle yolunda gitmemiş işlerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Hayatınızda dönüşümün işaret edildiği durumlarda önemli değişimler yaratacak etkilerle karşılaşabilirsiniz. Gerçekçi adımlarla, doğru ve kalıcı olana yönelmemizin önemini unutmayalım. Gün, her yaşadığımızı sorgulamak, dersler çıkarmak ve ileriye örnek almak için dağarcığımıza atma günüdür. Yer değişimleri, mülklerle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda düzen değişiklikleri yaşanabilir. Gelişiminize yönelik eğitimlere, sorumluluklara girebilirsiniz. Bu  tip konulardan kazanç elde etmek zihninizi meşgul edebilir. Yollarla ilgili planlar yapabilirsiniz. Tutulma etkisiyle etrafınızda kendi düşüncelerinde dediğim dedik, şartları manipüle etmeye çalışan, dikte ettiren, baskı uygulayan, adeta tiranlara dönüşmüş insanlar gözlemleyebilirsiniz. Şiddete meyilli kişilerden uzak durun. Bu durum hemen herkes için duygusal anlamda zor olabileceği gibi kadınlar üzerindeki baskıyı da daha yoğun hissettirebilir. Pesimizmin, menfaatlerin önde olduğu, sorumlulukların baskın geldiği bir sürece işaretçi. İşte meydana gelebilecek değişimler, kazanımları ve sosyal çevrelerle yürütülen faaliyetleri etkileyeceğinden, dengelemek zor olabilir.  Bilgiye, belgeye ulaşmakta zorluk çekilebilir. Bu tutulma vatana, millete yönelik hassasiyetleri de etkilemekte. Kazalara, yaralanmalara, yangınlara dikkat. Kasım ayı başında başladığınız işler ya da etrafınızda vurgulanan gelişmeler, tutulmayla birlikte vurgulanacak. Aynı zamanda geçtiğimiz Nisan sonu yaşanan durumlar  hayatlarınızda öne çıkabilir.

Yengeç burcunda Ay tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Yengeç burcundaki Ay tutulmasının, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar.

İkizler ve yükselen İkizler :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Başak ve yükselen Başaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları. 

Terazi ve yükselen Teraziler için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatlerimiz.

Ülkemiz ve Yengeç burcunda Ay tutulması

10 Ocak’ta meydana gelecek Ay tutulmasında halk ve halkı ilgilendiren durumlar, iç ve dış işlerimiz, uluslararası anlaşmalar, davalar, müttefik ve düşman kavramının sorgulanacağı durumlar, diplomasi ve gelişmelerin ekonomik alanda yansımaları ana konu başlıklarımız olarak dikkati çekmekte. Şirketler açısından baktığımızda kimliklerini, ortaklıklarını, işbirliklerini, rekabet güçlerini, piyasanın durumunu ve hukuksal konularını ilgilendiren gelişmeleri görebiliriz.

Tutulmalar son dönemde ülkemizin iç ve dış işlerini ilgilendiren ana aksında meydana gelmekte. Bu da o alanlarda önemli değişim, dönüşümlere işaret etmekte. Nato ve müttefiklerle ilişkilerdeki sorunlar kendini iyice hissettirebilir.  Daha tehditkar ve gerçeği gizleyen, aldatıcı tavırlarla açık düşmanlıkları görebiliriz. Baskıyı, yaptırımları daha belirgin hissedebiliriz. İç ve sınır güvenliğimiz için oldukça önemli bir dönemden geçmekteyiz. Sınırlarımızda olan gelişmelerle ilgili problemli durumlarla yüzleşebiliriz. Gizli servisler planlarını  bu dönemde aktifleştirebilirler ki sığınmacılarla ilgili sorunlar da önem oluşturmakta. İçeriyi karıştırıcı, güvenliğimizi tehdit edici durumlara karşı bu sene oldukça dikkatli yürümeliyiz. ABD ve İngiltere’nin eli direk ve dolaylı olarak tüm sene üzerimizde olacak dersek yanlış olmaz. Geri planda kontrol etmekte zorlanılabilen durumlar sokaklardaki hareketliliği etkileyebilir. Bu tutulma konumunda otorite, lider, üst düzey yönetici, ceo  olan kişilerin de pozisyonlarını sıkıştırmakta. Yıl içinde çok değişimler gözlemleyebiliriz. Şubat’ın son haftası Mars’ın 7.evimize girmesini takip eden süreçte dış ilişkilerde çok daha mücadeleci bir süreci gözlemleyebiliriz. 17 Mart’ta da tutulmayı tetikleyecek. Sert enerjileri barındıran bir dönem diyebiliriz.

Siyasi arenanın yeniden şekillenmesi ve yeni partilerin kuruluşunun devam ederken, eski siyasetçileri de yine sahnede olmak isterken görebiliriz. Fakat bazıları için şartlar zor olabilir. Yeni uygulamalar, yeni yasalar ağırlığını hissettirebilir. Meclisteki sandalye dağılımı değişebilir. Finansal anlamda da zor geçecek bir senedeyiz. Dış borç yükünün baskısı yeni anlaşmaları, düzenlemeleri, yapılandırmaları  getirebilir. Hazine ve maliye ile ilgili gelişmeler öne çıkabilir. Uluslararası anlaşmalarda değişimler gözlemlenebilir. Eğitimde, ulaşımda, taşımacılıkta, internet ve bilgi erişiminde  yeni düzenlemeler gelebilir. Basın-yayın sektöründe da  köklü değişim, dönüşümler görebiliriz. Tutulma, tutukluluklarla ilgili gelişmelere de  dikkat çekmekte. Bu dönemde yer hareketliliğinde de artış gözlemlenebilir.

Yukarıda 10 Ocak’ta yaşanacak olan tutulmanın dünyaya, aşağıda ise ülkemize ait astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Haritalar üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi tutulma enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

26 ARALIK OĞLAK BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

Genel anlamıyla Güneş tutulması

26 Aralık 2019 günü saat 08:12  de Oğlak burcunun  04°06´ derecesinde halkalı Güneş tutulması meydana gelecek. Yani bu tutulmada Ay, Güneş’in önünden geçerken Güneş’i tam örtemeyecek ve açıkta kalan Güneş diski yerden bakışla Ay’ın etrafında halka şeklinde gözlemlenecek. Tutulma, Doğu Avrupa’dan, Arabistan yarımadasından, Asya’nın tamamına yakınından, kuzeybatı Avustralya’dan, Afrika’nın doğusundan, Pasifik ve Hint okyanuslarından gözlemlenecek.

Tutulma, 132 numaralı Saros serisine ait. 1262 yıllık ve 71 Güneş tutulmasını kapsayan bu seride ilk tutulma 13 Ağustos 1208 yılında meydana gelmiş. Sonlanması ise 25 Eylül 2470 yılında olacak. Bu serinin şu ana kadar en son tutulmasını yakın geçmişimizde yani 14 Aralık 2001 tarihinde yaşadık.

Seriyi göz ardı ederek, Oğlak burcunun 04° si civarına gittiğimizde 25 Aralık 2000 tarihine gitmekte ve 2001 in de bu tutulmadan etkilendiğini görmekteyiz. 2001 deyince akla ilk başta 5000 inin üzerinde insanın hayatını kaybettiği, Dünya Ticaret Merkezi yani ikiz kulelere yapılan terör saldırısı ile tarihe ‘’kara Çarşamba’’ olarak geçen, Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizi gelmekte. Merkez Bankası’nı dalgalı kura geçişinin ardından doların 689.000 den 964.000 e fırladığı, faizlerin ise %5200 leri gördüğü kriz! Gelin başka neler varmış, hatırlayalım! Wikipedia yayın hayatına başladı. Kongo Başbakanı Kubila koruması tarafından öldürüldü. George W Bush, ABD başkanı seçildi.  El Salvador’da 7.6 lık depremde 840 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan, Gujarat’da 7.7 lik depremde 20.000 den fazla kişi hayatını kaybetti. Helmut Kohl davası 150.000 Euro ceza ödemesi şeklinde sonuçlandı. Near Shoemaker, Eros asteroidine indi. Güney Kore’de Daewoo fabrikasının 1750 işçiyi işten çıkartması sonucu 2000 işçi fabrikayı bastı. İstanbul-Moskova seferini yapan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra kaçırıldı ve Medine’ye indirildi. Düzenlenen operasyonda bir Türk yolcu, Rus hostes ve bir korsan öldü. NATO, Kosova’da seyreltilmiş uranyum mermisi kullandığını itiraf etti. Sovyet uzay istasyonu Mir görevini tamamladı. Dennis Tito ilk uzay turisti oldu. Tel Aviv’de diskoya yapılan bombalı saldırıda 21 kişi öldü. Peru’da 14 ay içinde dördüncü kez yapılan seçim sonucunda Toledo Alenjandro devlet başkanı oldu. İngiltere’de, Tony Blair seçimleri kazandı. Pakistan’da Pervez Müşerref cumhurbaşkanı oldu. Filistinlilerin 3 farklı bölgeye düzenlediği saldırıda 7 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Ardından İsrail, Filistinli bakanı kaçırdı. ABD, Afganistan’ı bombalamaya başladı. BM, Kabil’de uluslararası güç konuşlandırılmasına karar verdi. Hubble, Güneş sistemi dışında Osiris’te hidrojenden oluşan atmosferini keşfetti.

Ülkemizde ise Gaffar Okkan suikaste uğradı. Konya’da düşen F5 de ilk kadın pilotumuz, Teğmen Ayfer Gök şehit oldu. MGK toplantısında Bülent Ecevit ve Ahmet Necdet Sezer arasında çıkan tartışma sonucunda Sezer toplantıyı terk etti. Kemal Derviş, Ecevit tarafından Türkiye’ye çağrıldı. DGM de Yüksekova çetesi davası görüldü. İBDA/C elebaşı Salih Mirzabeyoğlu idam cezasına çarptırıldı. Mehmet Ali Ağca, 7 yıl 2 ay ağır hapis cezası aldı. TBMM, Merkez Bankası’nın özerkliğine ait yasayı onayladı. Belfast’ta yapılan şampiyonada Ramazan Paliani 57 kg da dünya şampiyonu oldu. Ahmet Necdet Sezer, RTÜK yasasını veto etti. AKP kuruldu. Anayasa Mahkemesi, Fazilet Partisini kapattı. Basketbolda  A Millilerimiz, finalde Yugoslavya’ya yenilerek ilk defa Avrupa ikincisi oldu ve dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Bursaspor, Galatasaray’ı 5-0 lık skorla yendi.

Gerek aynı Soros serisine ait , gerekse aynı dereceler  üzerinde meydana gelen tutulmalar, belirli ortak özelliklerle geleceğe ışık tutarlar. Sizler de 2000 ve 2001 Aralık’ında yaşanan tutulmaların hayatlarınıza etkilerini düşünerek günümüze ait ipuçları yakalayabilirsiniz.

Sepherial’e göre  Oğlak burcunun birinci dekanında meydana gelen Güneş tutulmaları için ‘ Büyük adamların mutsuzluğunu ve kötülüğünü, asillerin ve halkın isyanını simgeler.’ Notunu görmekteyiz.

Oğlak burcunda meydana gelecek tutulma ile yılı kapatacağız. Bu burç sabır, ciddiyet, mantık,  sorumluluk, çatı kurmak, yönetimle ilişkilendirilir. Gölgesinde duygusuzluk, aşırı kontrol, hesapçılık ve melankoli bulunur. Devletle, politikacılarla, yöneticilerle, mühendislerle, bilim insanlarıyla, organizatörlerle, iş insanlarıyla, finansçılarla, hesap ve vergi uzmanlarıyla, tarihçilerle, arkeologlarla, inşaat, deri sektörü ile, kütüphanecilerle, arşivcilerle, antikacılarla, maden işçileri ve emekçilerle ilişkilidir.  Dolayısıyla tutulma ile birlikte yukarıdaki özellikleri ve bu meslek gruplarına ilişkin gelişmeleri de  daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Tutulma döneminde hırsı, kararlılığı, şartların zorlanmasını fazlasıyla hissedeceğiz. Fakat istikrarlı sonuç biraz zor. Acımsızlığın öne çıkabileceği, empati kurmada, iletişimde, algıda sorun yaşanabileceğini ve çıkarların önde olacağını hatırlatmalıyım. 

Yükselende İstanbul’un batısı için Yay, doğusu için Oğlak burcu bulunmakta. Yay, dışadönük, bilgi, büyüme, gelişme odaklı olup gölgesinde gereksiz risk alma, fanatikleşebilme, objektiflikten uzaklaşma ve dağılma bulunur. Oğlak ise yukarıda da bahsettiğim özelliklere sahiptir. Dolayısıyla bulunduğumuz bölgeye düşen yükselen burç doğasında dışavurumlar belirlenecek. Bazen bazı şeyler feda edilecek. Taşın altına el konulacak. Çok daha fazla emek harcanması, çalışılması gerekecek. Acı ya da tatlı deneyimlerle toplumsal durumumuzda, ilişkilerde, para, değer, aile gibi konularda önemli değişimler kaydedeceğiz. Yükselene Etamin ve Polis sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Bu sabitlerden Etamin, yalnızlığı sevme, prestij kaybı, felsefik çalışmalara yakınlıkla, Polis ise başarı, hırs ve buyurgan tutumlarla ilişkilendirilmiş. Böylelikle bu özellikleri tutulma döneminde davranışlarda gözlemleyebiliriz. Polis, Güneş ve Ay ile de ilişkili olduğundan, sahip olduğu doğayı gerek ilişkilere gerek ilgili olaylara yansıtacaktır.

Güneş ve Ay’ın ise Kaus Australis ve Kaus Medius etkileşimlerini görmekteyiz. Bu sabitler kurumsallık ve adaletle, zihinsel uyarıcılıkla, insani düşüncelerle, sahip olunan mantığa göre güç uygulamakla ve güç ve esnekliğin harmanlanmasıyla ilişkilendirilmiştir. Tutulma dönemi olaylarında ve ilişkilerde bu etkileri bizlere hissettirebilirler.

Oğlak Güneş tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

26 Aralık’ta meydana gelecek Güneş tutulması kişilerin doğrudan kendilerini ya da en yakınlarını ilgilendiren her konuyla ilişkili. Örneğin sağlık, motive olduğu şeyler, fiziksel görünümü, karakteri, kendini ifadesi gibi durumlarla ilgili yeni başlangıçlara dikkat çekmekte.

Öncü burçların 0-8, sabit burçların 16-21 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Oğlak burcunda meydana gelecek Güneş tutulmasından öncelikli olarak etkileneceklerdir. ( Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Hayat sizi belki ihanete, terke, her türlü ilişki probleminin içine itti. Ya da işinizde, sosyal, finansal durumunuzda bir türlü istediğiniz iyileşmeyi sağlayamadınız. Ben artık gözler önündeyim dediğiniz noktada bir şeyler ters gitti ve yarıda kaldı. Belki ailenizle problemleriniz var. Her ne probleminiz varsa, onu çözmeye çalıştınız ama olmadı. Hayatın akışını anlamaya çalışayım derken, kendinizi bir labirentin içinde hapsolmuş, tükenmiş hissettiniz.  Tutulma, hayatlarda aksayan, iyileştirilmesi gereken, bereketin, sevginin, huzurun, ışıldamanın arzulandığı konular için işaret fişeği gibi. Adeta bir dönüm noktası ! Bu dönemde eski sağlık sorunları yenide ortaya çıkabilir. Düzeldi dediğiniz şeylerin çözümü zorlayabilir. Şartların en dibine inerek kazınmasını, temizlenmesini yani çok daha fazla emek harcamanızı gerektirebilir. Bu da kaçıp gitme arzusunu, bazı şartların, ilişkilerin kopuşunu beraberinde getirebilir. Tutulma, ikircikli konuşanları, hilebazları, yalancıları, yanlış bilgilendirenleri, şartları manipüle edenleri de çevremize getirebilir. Bu dönem eve, aileye, vatana ait güvenlik bilincinin önemsenmesi gerekliliğini öğrenilebilir. Sadece hastalıklar değil, alkole bağlı problemler de üzerinde gidilmeyi gerektirebilir. Savunmaya geçme ve aşırı tepkisellik gözlenebilir. Bir şeylerin  kurbanı olmadan, olan sorunları düzenlemenin yolu ise kontrol ederek, olanı en dibinden temizleyerek, hem kendi hem de başkalarının ihtiyaçlarını gözetip, hakkaniyetle, sistemle, gereksiz riskten uzak yürüyebilmekten geçmekte.  Oğlak tutulması, hayatlarında yol ayrımına gelenler için bitirici adımları beraberinde getirmekte. Neşteri yaraya derin atmayı unutmayın!   (Gad Kad, Ariadne, Deucalion, Lachesis, Panacea, Cupido, Chiron, Güneş, Ay, Jüpiter, Chiron, Europa, Pholus, Aesculapia, Icarus, Hades, Ophelia, Atropos, Hekate)

Gelişimimiz, büyümemiz, değişimimiz adına sağlam adımların atılmasına, gerekli düzenlemelerin yapılmasına olanak tanıyan bir tutulma. Kararlı, sabırlı, ketum adımlar atılabilecek bir süreç.  Sosyal statünüzle, ilişkilerinizle, finansal konularla, aileyle, içinde bulunduğunuz gruplarla ya da ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Haritası destekleyenler için ödüllenmeler, başarılar gelebilir. Hayatınızın odak noktası haline gelmiş konu ile ilgili sonuca giden adımı atmak durumunda kalabilirsiniz. İlişkiler ve durumu akılcı ele alınıp, sonucu iyi ya da kötü olsun, ciddi yorumlanacaktır.  Çıkışlarınızın, tutumunuzun gereksiz abartıdan, yüksek tondan uzak olmasına dikkat edin. Aksi taktirde kaş yapayım derken  göz çıkartabilirsiniz ve emeğiniz heba olur. Karşınızdakilerle iletişimde dikkatli olun. Size sunulanları dikkatli okuyup, inceleyin. Bilginin doğruluğunu kontrol edin.  Bu dönem bazı kurnazlar yanlış yönlendirebilirler. Hileye başvurabilirler. Bu durum beklenmedik bir anda işleri gerebilir. Daha önce düştüğünüz kaotik durumu yeniden hatırlatabilir. Fakat burada dışınızda gelişen şartları doğru okuyup, parçaları yerli yerine oturtup, değerlendirirseniz böylesi bir durumdan kurtulabilirsiniz. Açıkçası hukukla, etikle, doğru ile ilgili konularla yüzleşebiliriz. Bu tür işler ortaya dökülürken, karmik durumları da beraberinde sürükleyecek ve yapanlar eski çevikliklerini sergileyemeyebilirler.

Oğlak tutulması hayatınızın çatısı diyebileceğimiz türde gelişmeleri de anlatmakta. Aile ile ilgili her türlü gelişmeyi de işaret etmekte. Burada sağlık konuları gündeme gelebileceği gibi kredi, borç, vergi, nafaka, miras gibi akçeli işlerle de uğraşabilirsiniz. Aile içinde ya da bürokraside çözülmemiş, belirsiz, durumu  şaibeli konularınız varsa onlarla uğraşabilirsiniz. Eğitim konularına, yurtdışını, yabancıları ilgilendiren işlere efor harcayabilirsiniz. Çocuklarınızı ilgilendiren gelişmeler gündeminize oturabilir. Yaratıcılığınızı hedeflerinizde ve bunu topluma sergilemede kullanabilirsiniz. Adaleti, hak hukuk kavramını, etiği, bilgiyi, bilimi  gözeterek   yaptıklarınızla, belki ömrünü tüketen bir şeyler gitse bile uzun soluklu, sağlam yürümeyi sağlayacak etkiler yaratabilirsiniz. Öncelikle haritası destekleyenler, ardından bilinçli kullanabilenler bu tutulmadan maddi manevi değerle çıkabilirler. Öte yandan ne yazık ki bazıları acımasızlığı, şiddeti, karşısındakini kurban edebilmeyi bu dönem rahatlıkla uygulayabilir.

Oğlak tutulmasının Mars’ı, 6 Ocak 2019 günü yaşadığımız tutulmanın Venüs’ünü tetiklemekte. Bu tutulmanın hayatınıza etkilerini ilişkiler ve finansal boyutuyla hızlı bir şekilde açığa çıktığını ve sonuca gittiğini görebilirsiniz. Yaşayacağımız tutulma aynı zamanda 2 Temmuz’da yaşanılan Yengeç tutulmasının da  hayatlarımızda iyice belirginleşerek, hızlanmasına sebep olacaktır. 6 Ocak ve 2 Temmuz tutulmalarının hayatlarınıza etkilerini hatırlamak isterseniz, ekteki linklerden faydalanabilirsiniz.

Oğlak burcunda Güneş tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Oğlak burcundaki Güneş tutulmasının, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

İkizler ve yükselen İkizler :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Başak ve yükselen Başaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Terazi ve yükselen Teraziler için : Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Yay ve yükselen Yaylar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  :    Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Kova ve yükselen Kovalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Balık ve yükselen Balıklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları

Ülkemiz ve Oğlak burcunda Güneş tutulması

26 Aralık günü meydana gelecek olan bu senenin son tutulmasında dış ilişkilerimiz, uluslararası anlaşmalar, davalar, müttefikler, açık düşmanlıkları ilgilendiren gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda  ortaklıkları, rakipleri ve  rekabet şartlarını, iş  kapasitelerini ve hukuksal konuları ilgilendiren gelişmeleri gözlemleyebiliriz.

Oğlak burcundaki Güneş tutulması ülkemiz haritasında yükselen, Ay, Pluto karşısında ve Mars ile zorlanmakta. Tutulma ile birlikte uluslararası ilişkilerimizdeki gelişmeler daha baskın hale gelirken, halkı, içişlerini zorlayan, baskı yaratan, değişimi, dönüşümü anlatan durumlar oluşabilir. Var olanla daha açık karşı karşıya kalabiliriz. Uzun bir süredir ortaklık, müttefik kavramını sorgulamaktayız. Artık bazı ilişkiler için dönüm noktası dönemi geldi diyebiliriz. Dışarıdan, ortaklıklarda, müttefiklikten çok içimizde kenetlenmenin, kendi gücümüzün faydasını göreceğimiz etkiler altındayız. Nato ile ilişkilerimiz ve savunma sanayine yönelik anlaşmalarla ilgili gelişmeler yine dikkat çekebilir. Ocak ayının ikinci yarısından sonra baskılar biraz daha artabilir. Gerek şirketler, gerek konumunda üst düzey yöneticiler için şimdiye kadar direnç gösteren şartlar, tutulma ile kırılma yoluna girebilir. Finansal anlamda tüm zorlanmalara rağmen bu tutulmada Uranüs’ün desteği, bazı farklı yöntemlerle konuların tolere edilmesine yardımcı olabilir. Fakat Mars’ın , Gad ile birlikte Şubat 23 civarı tutulmayı tetiklemesi şartları ivmelendirebilir. Tutulmanın Mars’ının, 15 Temmuz darbe girişiminin Mars’ının üzerinde olması, açık düşmanlıklar alanına yerleşmiş bir tutulmada dikkati çekmekte ve tedbirli olunmasını işaret etmekte. Hukuksal konular, uluslararası davalar gündeme gelebilir. Bankalar, üst düzey yöneticiler, konumunda otorite olanlarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Bankaların, finans kurumlarının rekabet gücü test edilebilir.  Örtülü harcamalar artabilir. Kredi, borç anlaşmaları yapılabilir. Önemli konumdaki kişilerin sahip olduğu varlıklara yönelik davalar, cezai yaptırımlar söz konusu olabilir. Yetkinlikler test edilebilir ki otorite, lider, ceo, üst yönetici gibi pozisyonda olanlar içinde önemli güç ve konum yitirenler olabilir.  İllegal yapılanmalarla ilgili gelişmelere şahit olabiliriz. Tüm bunların arasında sınır dışında ve içeride güvenliğimiz yine en başlarda önemini korumakta. Af, tutukluluklar yine sıcak gündemden bir tanesi. Uzun zamandır söylediğim yeni partilerin ortaya çıkışı, siyaset içindeki köklü değişimlere devam ediyor. Kadına şiddet maalesef gündemdeki yerini korumaya devam edebilir. Gençlerimizi sahnede daha aktif görebiliriz. Eğitimle ilgili değişimler devam etmekte. İnşaat sektörü ve çiftçilik, madenlerimize, doğal kaynaklarımıza yönelik gelişmeler yeni düzenlemeleri getirebilir. Dünya genelinde hava şartlarında uç denilebilecek gelişmeler yaşanabilir. Seller ve soğuk hava şartları kendini yoğun hissettirebilir. Deniz ve hava yolları sorunları, kazaları olasıdır.Tutulma depremleri de tetikleyebilir.

Yaşayacağımız Oğlak tutulması, 6 Ocak ve 2 Temmuz’da yaşanılan tutulmalara da etkimekte, şartları çözümlenmek üzere hızlandırmaktadır. Bu iki tutulmanın linkini sayfanın sonunda bulabilirsiniz.  

Yukarıda 26 Aralık’ta Oğlak burcunda meydana gelecek olan tutulmanın dünyaya, aşağıda ise ülkemize ait astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi tutulma enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/01/30/6-ocak-oglak-burcunda-gunes-tutulmasi/

https://azadeoksoy.com/2019/06/21/2-temmuz-yengec-burcunda-gunes-tutulmasi/

2020 YILINDA BİZLERİ NELER BEKLİYOR

Sadece bireysel olarak bizlerin değil, ülkemiz ve dünya adına da çok önemli bir yılın arifesindeyiz. Her türlü ilişkiler, para konuları, hayatlarımızın bundan sonrası adına yapısal reformlar bu yıl oldukça belirgin yaşanacak. Aslında bu değişim 27 Ocak 2008 de Pluto’nun Oğlak’a girmesi ile dipten, derinden başladı. Pluto, 21 Ocak 2024 e kadar burada kalacak. Pluto,  köklü değişim ve dönüşümleri, ölüm ve yaşam, canlanma temasını anlatır.

Oğlak burcu, disiplin, sabır, kısıtlama, kural, sorumluluk bilinci geliştirmek, plan, program, yapı kurmakla alakalıdır. Taşın altına elinizi koymadan, çok çalışmadan başarı elde etmek mümkün değildir. Kararlı, kuralına göre davranışlarla mücadeleci olunmalıdır. Bu dönemde başarılı olmanın yolu bunlara dikkat etmekten geçmekte.

2020 de Oğlak’ta Satürn ve Jüpiter’in Pluto ile yapacağı kavuşumlar hayatlarımıza damgasını vuracak. Bunlar  dokundukları  alanlarda uzun soluklu değişimleri, gelişmeleri anlatmakta. Kısıtlanacağız, baskı altında kalacağız, sorumluluk alacağız. Çok çalışarak da ödülünü alacağız.

2020 yılında 2 tanesi Güneş, 4 tanesi Ay olmak üzere toplam 6 tutulma yaşayacağız. Tutulmalar, haritalarımızda düştükleri yerdeki enerjiyi çok daha belirgin ortaya koyan ve orada sonuca yönelik etkiyi açığa çıkartan göksel olaylardır.

2020 yılı bizlerin genel olarak hayat felsefemizi gözden geçirdiğimiz bir yıl olacak. Hepimiz statümüzü, işimizi daha fazla önemser olacağız. Geçmiş yıllara göre risk almaktan uzak duracağız. Kendimizi güvende tutmaya, dengemizi korumaya gayret edeceğiz. Sahip olduğumuz düzenimiz, sorumluluklarımız değişecek.   Bazı noktalarda küçülmeyi görebiliriz. İşlevselliğini yitirmiş, ömrünü tüketmiş olanlarla vedalaşabiliriz. Gerçekten çalışmadan, emek harcamadan kazanamayacağımız bu süreçte, liyakat sahipliğinin önemini göreceğiz. Sorumlulukların ağırlığı ile kendimizi test edeceğiz. Baskıların altından yeniden doğacağız.

Yıl içinde yaşanacak tutulmalara baktığımda Ocak’ın 2. Haftası  ve sonrasını takiben,  ülkemizin birtakım kontrol dışı gelişmeler yaşanma olasılığını, finansal konularda yapılabilecek muhasebeleri, yaptırımları ve siyasal değişimin, oluşumların devam edeceğini, affı, yeni yasaları, düzenlemeleri düşündürtmekte. Hem iç hem de sınır güvenliğe ve komşu ülkelerdeki gelişmelere oldukça dikkat etmemiz  gereken zamanlardan geçmekteyiz. Bir yandan müttefik kavramını sorgular, açık düşmanlıkları deneyimlerken diğer yandan uzun soluklu yenileşmeler, düzenlemeler kaydetmeye devam ediyoruz.  Şubat sonu ile birlikte Mars, dış ilişkileri, savaş ve barışa yönelik durumları, açık düşmanlıkları ve davaları ilgilendiren alanı hareketlendirmeye başlayacak. Haziran başından itibaren de üst yönetimleri, otoriteyi, kredimizi ilgilendiren gelişmelerle karşı karşıya kalabiliriz. Mars, burada retro yapacağından temponun yükseldiği, mücadelelerin yoğun olduğu bu dönem 17 Aralık’a kadar bizleri meşgul edecek gözükmekte. İkizler’deki Venüs retrosu kapalı kapılar ardında yürütülen diplomaside,  göremediğimiz konularda,  para piyasalarının durumunda beklenmedik gelişmeleri beraberinde getirebilir.

Ay düğümleri  5 Mayıs’ta İkizler, Yay aksını çalıştırmaya başlayacak. Uluslararası ilişkilere, hukuksal konulara, eğitime, ticarete vurgu yaparken, sığınmacılar konusu da gündemden düşmeyecek. Liyakatlar sorgulanırken, sağlam eğitimin ülkelerin gelişmelerine nasıl olumlu ettiğini görecek, deneyimleyeceğiz. Uygulanmakta olan sistem  olumlu, olumsuz yanlarıyla masaya yatırılırken, kurucu değerlerimizin önemini görebiliriz. Erken seçim gündemimizde olabilir. Bunların detaylarını yazılarımda sizlerle paylaşacağım.

Kısa kısa burçları 2020’de nelerin beklediğine göz atalım.

Koç ve yükselen Koç’lar hedefleri, statüleri , iş hayatları ve aileleri  ile ilgili gelişmeler , değişimler yaşayacaklar. Görünür güç çekişmeleri deneyimleyebilirler. Burada fırsatlar da yakalayabilirler.  Bazıları için yükseliş, terfi verebilir. Saygınlık kazandıracak gelişmeler yaşatabilir. Fakat haritalardaki etkisi bitiş yönünde de çalışabilir. Otorite, üstler, devletle ilgili konularda bu sene dikkat çekebilir.

Satürn, 22 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve hem işten elde ettiğiniz kazancınız hem de sosyal ortamlardaki durumunuzu ilgilendiren sorumlulukları işaret edecek.   Bu dönemde sorumluluklar alabilir ya da var olan sorumluluklarınız ağır gelebilir. Azalabilir.   Mars,  10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak tekrar Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya tam anlamıyla gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay  aksında meydana gelecek tutulmalar çevrenizi, akrabalarınızı, eğitim konularını, akademik gelişmeleri, uzak yakın yolları, seyahatleri, yurtdışı ile ilgili konularınızı, basın yayın, ticari faaliyetlerinizi ilgilendiren gelişmeleri yaşamaya başlayabilirsiniz. Haritalarınızda sert etkileşimler yoksa tutulmalarla bu konulardaki durumunuzu  destekleyen gelişmeleri yaşamanız mümkündür. Yakın çevreye yönelik işlerden daha başarıyla çıkacaklar. Alınacak eğitimler sizi hedefleriniz alanında destekleyebilir.

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek Mars geçişi, Koç’ların kendileri ile girişimlerde, gelişmelerde hareketli, girişimci, mücadeleci, rekabetçi  zamanlara işaret etmekte. Bu dönemde kendileri ile ilgili yapmak istedikleri işlere çok daha rahat başlayabilirler. 9 Eylül-16 Kasım arası tempo düşebilir, enerji problematik çalışabilir. Yorgunluk hissi ile birlikte sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Emek harcadığınız işlerle eksik atılmış adımlar varsa  yeniden uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.  

Venüs 8 Şubat – 5 Mart arası burcunuzda olacak. Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Venüs’ün burcunuza destek verdiği diğer tarihler  20 Aralık 2019-13 Ocak 2020,  4 Nisan-12 Mayıs,  27 Haziran-7 Ağustos,  6 Eylül-2 Ekim,   28 Ekim-21-Kasım,    15 Aralık 2020-8 Ocak 2021.

Boğa ve yükselen Boğa’lar   yurtdışını ilgilendiren konular, hukuksal, akademik işler, basın yayın, turizm sektörüyle ilgili durumlarda değişimleri, dönüşümleri gözlemleyecekler. Yaşama bakışlarını değiştiren durumlarla karşılaşabilirler. Burada bir yandan mücadele etmeleri gereken durumlarla yaşarken, diğer yandan yeni fırsatları da yakalayabilirler. Jüpiter Boğalara destek verecek.  Seyahatlere çıkabilir, medyada tanınırlıklarının arttığını görebilirler. Eğitim konularıyla haşır neşir olabilirler. Yurtdışında bağlantılar kurup, ufuklarını geliştirebilirler.

Satürn, 22 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve hedefler, kariyer, aile konularında sorumluluklarınızı etkileyen gelişmelere işaret edecek. Üstlerle ilişkileri dikkatli yürütmek gerekirken kariyer konusundaki alınan sorumluluklar yorabilir. Satürn, 10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak  Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya yeniden  gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay  aksında meydana gelecek tutulmalar ile parasal konular gündeminize gelmeye başlayacak. Kazanımlarınız, borç alacak durumunuz, sigorta, kredi, vergi, miras, nafaka gibi konularla ilgili gelişmelerle uğraşabilirsiniz. Boğalar kendi kazanımlarına güvenmeliler.  

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek Mars  geçişi, Boğaları biraz zorlayabilir. Kontrol etmekte zorlanabilecekleri olaylar yaratabilir. Bu dönemi uğraştığınız konu ile ilgili olarak kapanıp, çalışmada kullanabilirsiniz. 9 Eylül-16 Kasım arası tempo düşebilir , enerji problematik çalışabilir. Strese açık  dönemde,  sağlık konuları gündeme gelebilir. Öfke kontrolüne ve arkadan iş çevirenlere dikkat !  Özellikle de erkeklere !

Venüs 5 Mart ve 3 Nisan arası burcunuzda olacak. Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Venüs’ün burcunuza destek verdiği    diğer tarihler   27 kasım 2019-20 Aralık 2019  ,  13 Ocak-8 Şubat  ,  8 Ağustos-6 Eylül ,     3 Ekim-28 Ekim,   21 Kasım-15 Aralık  .

İkizler ve yükselen İkizler  2020 yılında  sigorta, kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras  gibi konularla ilgili değişim, dönüşüm yaşayabilirler.  Ortaklı, hisseli konular ya da eşlerinin kazanımları ile ilgilenecekler. Bu konulara ait yükümlülükler üzerlerinde baskı yapabilir. Ameliyatla ilgili durumları varsa gündemlerine almak durumunda kalabilirler.  

Satürn, 22 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve hukuksal, uluslararası konuları, eğitimi, basın yayınla ilgili işlerinizi, seyahatleri ilgilendiren durumları etkilemeye başlayacak. Satürn, 10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya tam anlamıyla gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay  aksında  meydana gelecek tutulmalarla birlikte  gerek kendilerini gerekse evlilik, ortaklıkla, anlaşmalarla, davalarla ilgili konularla ilgili deneyimleri yaşamaya başlayacaklar. Bu dönemde  karşılarındakilerden  düşmanca tavırlar görebilirler.  Bazı ilişkiler bitebilir.  Anlaşmalar ve davalarla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Sağlığa özen gösterilmesi gerekir. Karşılarındakilere değil de kendilerine ve yakın çevrelerine güvenmeleri onların faydasına olacak.

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek Mars geçişi,  İkizlerin  arkadaşları, sosyal yaşantıları, dahil oldukları sosyal organizasyonlar ve işten elde ettikleri kazançları ile ilgili daha mücadeleci, koşuşturmalı zamanlara işaret etmekte.  9 Eylül-16 Kasım arası tempo düşebilir, enerji problematik çalışabilir. Kazançla ilgili sıkıntı yaşanabilir. Sosyal gruplarda harcayacak  enerjileri düşebilir. Grup çalışmalarının içinde  verdiğiniz mücadelelerde istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Bu alanda masraf kısmaları gerekebilir.

Venüs 4 Nisan ve 7 Ağustos arası burcunuzda olacak. Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Aynı zamanda 12 ve 27 Haziran arası retro yapacağından desteğini gere çekerek, sorun yaratabilir. Retro döneminde bu tip işlerinizden uzak durmanızı öneririm.     Venüs’ün burcunuza destek verdiği diğer tarihler    20 Aralık 2019-13 Ocak 2020,    8 Şubat-5 Mart ,  6 Eylül-2 Ekim,   28 Ekim-21-Kasım,    15 Aralık 2020-8 Ocak 2021

Yengeç ve yükselen Yengeç’ler  evlilik, ortaklık, anlaşmalar, davalar konularında, hizmet alıp verdikleri insanlarla ilgili gelişmeler, değişim, dönüşümler yaşayabilirler.  Zaman zaman bu durum açık düşmanlık haline gelip, onları mücadelenin göbeğine çekebilir. Hukuksal konular gündemlerinde olabilir. Her türlü ikili ilişkide sorumluluklarını almak, gerekli değişim, dönüşümü sağlamak durumunda kalacaklar.  Sağlıklarına dikkat etmeleri gerek.

Satürn, 22 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve sigorta, kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konularına,  eş veya ortağın kazancı ile ilgili durumlara, gerekliyse ameliyatla ilgili yapılması gerekenleri, atılması gereken adımları hatırlatacak. Fakat 10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak tekrar Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya tam anlamıyla gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay  aksında meydana gelecek tutulmalar günlük   hayatınızı, yanınızda çalışanları, kiracılarınızı ilgilendiren gelişmeler, sağlık koşullarınızı ilgilendiren, bilinçaltınızı etkileyen konular yaşanabilir.  Kayıplar, zorluklar söz konusu olabilir.  Bu süreçte   inzivaya çekilmek,  sakin ortamlarda bulunmak ve çalışmak, hayır faaliyetlerine katılmak, meditasyon rahatlatabilir.  

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek Mars geçişi, Yengeçlerin hedeflerine, statülerine, iş hayatlarına yönelik daha mücadeleci, koşturma içerisinde olacakları zamanlarına işaret etmekte. Ailevi konulara efor harcamanız gerekebilir. 9 Eylül-16 Kasım arası  enerji problematik çalışabilir.  Hedefinize istediğiniz gibi yürüyemeyebilir  , statü sorunları ile  yaşayabilirsiniz. Üstlerle ilişkilerde dikkat edilmesi gereken bir süreç.

Venüs 8  Ağustos ve 6 Eylül  arası burcunuzda olacak. Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Venüs’ün burcunuza destek verdiği diğer tarihler        27 kasım2019-20 Aralık 2019  ,  13 Ocak-8 Şubat,     5 Mart-3 Nisan   ,   3 Ekim-28 Ekim,   21 Kasım-15 Aralık  .

Aslan ve yükselen Aslan’lar iş hayatlarını, gündelik düzenlerini, sağlıklarını ilgilendiren sorumluluklar, baskılar karşısında kalacaklar. Bir yandan da destek ya da yeni şanslar yakalayabilir, gelişme, iyileşme sağlayabilirler. Yanlarında çalıştırdıkları kişiler ya da kiracıları varsa bu dönemde onlarla da uğraşmaları gerekebilir.

Satürn, 22 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve evlilik, ortaklık , anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar alanını test etmeye başlayacak. 10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya tam anlamıyla gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay  aksında meydana gelecek tutulmalar  aşk hayatınızı, çocuklarınızı, yaratıcı yönlerinizi, arkadaşlarınızı, sosyal çevrenizi ve işinizden elde ettiğiniz kazancı, spekülatif yatırım araçlarıyla ilişkileri   ilgilendiren  gelişmeler yaşamaya başlayabilirsiniz.   Aslanlar bu dönemde riskten uzak durmalılar.  Gruplar içinde kendilerini daha fazla gösterme şansı yakalayabilir, bu alanda başarılı çalışmalar yapabilirler.

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek Mars geçişi akademik konularınızı, yurtdışını, yabancıları, hukuksal konularınızı, basın yayınla ilişkilerinizi hareketlendirecek. 9 Eylül-16 Kasım arası enerji problematik çalışabilir. Bu dönemde uğraştığınız konu ile ilgili sorunlar çıkabilir. Bazı adımlarınız karşılıksız kalabilir veya geri çekilebilirsiniz.

Venüs 6 Eylül-2 Ekim arası Aslan burcunda olacak. Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Venüs’ün burcunuza destek verdiği diğer tarihler  20 Aralık 2019-13 Ocak 2020,  8 Şubat-5 Mart    ,   4 Nisan-12 Mayıs,  27 Haziran-7 Ağustos,  28 Ekim-21-Kasım,    15 Aralık 2020-8 Ocak 2021

Başak ve yükselen Başak’lar çocukları, aşk hayatları, hobileri, yetenekleri, uğraşıları ve spekülatif yatırımlarla ilgili konularda değişimi ve dönüşümü yaşayacaklar. Burada bazı ilişkiler bitebilir ya da olandan daha farklı bir raya oturabilir. Hobileri üzerine gittikleri taktirde buradan ek gelir elde etme şansları olabilir. Bazı Başaklar haritalarındaki etkiye göre borsa gibi araçlardan kazanım sağlayabilirler.

Satürn, 22 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve iş ve günlük hayatın akışını, birlikte çalışılan kişileri, kiracıları ilgilendiren sorumlulukları işaret edecek. Sağlığa daha özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatacak. Fakat 10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya tam anlamıyla gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay  aksında meydana gelecek tutulmalar yükselen Başak’lar için önemli dönemeçleri işaret edebilir.   Eviniz ve  ailenizle ilgili gelişmeler,  mülk konuları, işinizi, statünüzü, hedeflerinizi ilgilendiren kadersel denilebilecek türde gelişmeler  yaşayabilirsiniz. Bu dönemde Başaklar  kendilerini eve kapatmak yerine toplum önünde görülmeli, işlerine, hedeflerine önem vermeliler. Bazılarınız bulunduğunuz yerden başka yerlere gidebilirsiniz.

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek olan Mars’ın Koç burcundaki  geçişi,  kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konularıyla, eşinizin, ortağınızın kazanımlarıyla ilgili tempoyu yükseltecek. Harcamalar artabilir. Bu konulardaki işlerinizi çözebilmek adına daha rekabetçi, mücadeleci davranabilirsiniz. Ameliyat gündeme gelebilir.  9 Eylül-16 Kasım arası enerji problematik çalışabilir. Bu konulardaki başvurularınızda, devam eden işlerinizde yavaşlamalar, aksamalar çıkabilir. Kendinizi daha endişeli hissedebilirsiniz.

Venüs 3 ve 28 Ekim arası burcunuzda olacak. Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Venüs’ün burcunuza destek verdiği diğer tarihler     27 kasım2019-20 Aralık 2019  ,    13 Ocak-8 Şubat   ,   5 Mart-3 Nisan   ,  8 Ağustos-6 Eylül ,     21 Kasım-15 Aralık  .

Terazi ve yükselen Terazi’ler    ev, aile,  kökleriyle ilgili konularda gelişmeleri, değişimleri yaşayacaklar. Gayrimenkul, toprak konuları gündeme gelebilir. Evleri kentsel dönüşüme girebilir. Ev, arsa alabilir, satabilirler. Burada aile içi çekişme gerektiren durumlar yaşanabilir. Aileyle ilgili sorumluluklar baskın gelebilir. Mücadele ederken  Jüpiter’in iyileştirici, genişletici desteğini de alabilirler.  

Satürn, 22 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve çocuklarınızla, sevdiğinizle ilgili konularda  sorumluluklarınızı işaret edecek. Bu dönemde hobileriniz, uğraşılarınız, seyahatlerinizle ilgili gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz.  Fakat 10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya tam anlamıyla gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay  aksında meydana gelecek tutulmalar   ile   kardeşlerle, yakın akrabalarla , eğitimle,  hukuksal durumlarla,  yurtdışını,  seyahatlerle, yollarla, basın yayını, yabancıları ilgilendiren, yazım çizim  gerektiren konularla,  anlaşmalarla, sözleşmelerle , ticari  işlerinizle ilgili   gelişmeleri yaşayabilirsiniz.  Hukuksal konularda, yabancılarla ilgili her türlü işinizde , akademik faaliyetlerde, tanıtımınızda, basın yayın ilişkilerinizde  şanslı olabilirsiniz.

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek olan  Mars’ın Koç burcundaki geçişi,  yükselen  Terazileri  evlilikler, ortaklıklar, hukuksal konular alanında daha mücadeleci , rekabete açık olmaya itiyor. Bu süreçte açık düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz.  9 Eylül-16 Kasım arası   enerji problematik çalışabilir. Karşılıklı  ilişkilerinizde  rahat ilerleyen işlerde sıkıntı çekilebilir.

Venüs 28 Ekim – 21 Kasım  arası burcunuzda olacak. Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Venüs’ün burcunuza destek verdiği diğer tarihler        20 Aralık 2019-13 Ocak 2020,    8 Şubat-5 Mart ,      4 Nisan-12 Mayıs,    27 Haziran-7 Ağustos,  6 Eylül-2 Ekim,       15 Aralık 2020-8 Ocak 2021

Akrep ve yükselen Akrep’ler   kardeşlerle , yakın akrabalarla , eğitim, iletişim, ticari konularda, anlaşmalarda baskı yaratan, değişimi, dönüşümü, sorumluluk almalarını   gerektiren durumlarla karşı karşıyalar. Yollar artabilir. Değişir , dönüşürken şansı da yakalamaları,  gelişmeleri mümkün olabilir. 

Satürn, 22 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve  ev, aile, köklerle,  gayrimenkullerle ilgili gelişmelere işaret edecek. Fakat 10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya tam anlamıyla gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay hattında meydana gelecek tutulmalar  ile parasal konular gündeminize gelmeye başlayacak. Kazanımlarınız, borç alacak durumunuz, sigorta, kredi, vergi, miras, nafaka gibi konularla ilgili gelişmelerle uğraşabilirsiniz.  Akrepler bu dönemde dışarıdan, eşlerinden ya da ortaklarından gelebilecek para konularında daha şanslı. Kendi kazanımlarına dikkat etmeleri gereken bir süreç.

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek olan  Mars’ın Koç burcundaki geçişi, iş yerinizdeki gelişmeleri, günlük hayat temponuzu, sağlığınızı, yanınızda çalışanlarla ilişkilerinizi, varsa kiracılarınızla ilgili gelişmeleri etkilemekte. İş temponuz, günlük koşturmacalarınız artabilir. Mücadele etmeniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlık konularına daha özen göstermek gerek.  9 Eylül-16 Kasım arası tempo düşebilir, enerji problematik çalışabilir. Emek harcadığınız konuları yeniden ele almak durumunda kalabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla, kiracılarınızla sorun yaşamanız olasıdır.

Venüs 21 Kasım-15 Aralık  arası burcunuzda olacak. Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Venüs’ün burcunuza destek verdiği    diğer tarihler   27 kasım 2019-20 Aralık 2019  ,   5 Mart-3 Nisan   ,  8 Ağustos-6 Eylül ,     3 Ekim-28 Ekim,   21 Kasım-15 Aralık  .

Yay ve yükselen Yay’lar  sahip oldukları maddi, manevi kazanımları ile ilgili konularda değişim, dönüşüm zamanında. Burada kendilerini yeniden yapılandırmaları, sorumluluk almaları gerektiren durumlarla karşılaşabilirler.  Kaynaklarını doğru yönetmenin önemini fark edecekler.  Bazı fırsatlar da yakalamaları mümkün.

Satürn, 22 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve  kardeşleri, yakın akrabaları, seyahatleri, eğitim, yazım, çizim işlerini, sözleşmelerle ilgili durumları ve   ticari konularla ilgili sorumlulukları işaret edecek. Fakat 10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya tam anlamıyla gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay  aksında meydana gelecek tutulmalarla birlikte  gerek kendilerini gerekse evlilik, ortaklıkla, anlaşmalarla, davalarla ilgili konularla deneyimleri yaşamaya başlayacaklar. Sağlığa dikkat edilmesi gerekli bu dönemde kendilerine yönelik girişimlerinde zorlanabilirler. Bitmesi, ya da törpülenerek üzerinden geçilmesi gereken şeyler olabilir.    Bu dönemde  en yakınlarında olan insanların tutumlarına dikkat etmeleri gerekmekte. Hayatlarından gidebilecekler olabilir. Anlaşmalar ve davalarla ilgili gelişmeler yaşayabilirler. Bu dönemde eşlerinde, ortaklarından, karşılarındakilerden daha fayda görebilirler. Yeni bağlantılar geliştirebilirler.

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek olan  Mars’ın Koç burcundaki geçişi, yükselen Yay’ların  aşk hayatlarında, çocuklarla ilişkilerinde, yaratıcı yönlerini ortaya koymada, sanatsal, sportif faaliyetlerinde daha  hareketli, girişimci, mücadeleci zamanlara işaret etmekte. Bu dönemde sevdiğiniz  ya da çocuğunuzla ilgili işlere koşturabilirsiniz. Yaratıcı yönlerinizi ortaya koymada daha istekli davranabilirsiniz. Risk almaya yatkın olabilirsiniz. Eğlenceye, spora zaman ayırabilirsiniz. 9 Eylül-16 Kasım arası tempo düşebilir, enerji problematik çalışabilir. İlişkiler gerilebilir. Tartışmacı tavırlar gözlenebilir. Sakatlanmalara dikkat edilmesi gereken bir dönem.

Venüs 15 Aralık-8 Ocak 2021   arası burcunuzda olacak. Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Venüs’ün burcunuza destek verdiği diğer tarihler  20 Aralık 2019-13 Ocak 2020,   8 Şubat-5 Mart   ,    4 Nisan-12 Mayıs,  27 Haziran-7 Ağustos,  6 Eylül-2 Ekim,   28 Ekim-21-Kasım.

Oğlak ve yükselen Oğlak’lar uzun zamandır kendilerini ve en yakınlarını ilgilendiren konularda zaten baskıyı üzerlerinde hissetmekteler. Kendi kimliklerini  yeniden şekillendirebilir, ortaya daha güçlü çıkma imkanı yakalayabilirler. Jüpiter onların gelişmelerine destek verebilir.  Sağlıklarına dikkat etmeleri gereken bir yıl.

Satürn, 22 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve  maddi manevi kazanımları, yatırımları ile ilgili  yapılanmalara, sorumluluklara işaret edecek. Fakat 10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya tam anlamıyla gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay  aksında meydana gelecek tutulmalar  günlük hayatınızı, iş ortamınızı, yanınızda çalışanları, kiracılarınızı, sağlıkla ilgili durumları ve bilinçaltınızı etkileyen durumlar yaratabilir. Kayıplar, zorluklar yaşanabilir.  Yatarak dinlenmeniz gerekebilir. Geri planda bazı olayları kontrol etmeniz zorlaşabilir. Bu süreçte içe çekilmek yerine, günlük akışa katılmaya, işinize odaklanmaya ve üretmeye yönelmenizi öneririm.

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek olan  Mars’ın Koç burcundaki geçişi,  ev, aile, köklerle, gayrimenkullerle ilgili konuda daha mücadeleci, hareketli zamanlara işaret etmekte.  Aile içinde hararet yükselebilir. Tamiratla, taşınmayla ilgili gelişmeler yaşanabilir. 9 Eylül-16 Kasım arası enerji problematik çalışabilir. Bu dönemde evinizin güvenliğine dikkat etmekte fayda olabilir.

Venüs 20 Aralık 2019’a kadar burcunuzda.  Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Venüs’ün burcunuza destek verdiği   tarihler   13 Ocak-8 Şubat   ,   5 Mart-3 Nisan   ,  8 Ağustos-6 Eylül ,     3 Ekim-28 Ekim,   21 Kasım-15 Aralık  .

Kova ve yükselen Kova’lar bilinçaltlarını, sağlıklarını etkileyecek durumlarla test altındalar. Zaman zaman olayları kontrol etmekte zorlanabilirler. Gizli düşmanlıklarla karşı karşıya kalabilirler. Geri plandaki ödemeleri onları zorlarken, bir el onlara gizliden yardım edip, rahatlatabilir.  Terapi, arınma ve sosyal yardım faaliyetlerine katılabilir. Bu dönemi işlerine, hedeflerine ve kendi yapılanmalarına yönelik kapanıp, hazırlık  süreci olarak kullanmalarını öneririm. Böylesi bir durumun önümüzdeki sene faydasını görebilirler.

Satürn, 22 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve yükselen Kova’ların kendilerini ilgilendiren her konuda sorumluluklarını, gerekli düzenlemeleri onlara hatırlatacak.   Fakat 10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak tekrar Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya tam anlamıyla gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay  aksında meydana gelecek tutulmalar yükselen Kovalar    aşk hayatlarında, çocukları ile olan ilişkilerde ,  kazançlarında,  arkadaşlarını, sosyal çevrelerindeki durumlarını ve yaratıcı yönlerini etkileyen konularda kadersel diyebileceğimiz türde etkileri yaşayabilirler. Kendi yeteneklerini parlatabilir, çocukları ve sevdikleri ile birlikte daha şanslı olabilirler. Gruplar içindeki etkinliklerinde ve kazançlarında birtakım şanssızlıklar , bitişler yaşamaları mümkündür. Sevdikleriyle ve çocuklarıyla ilişkilerinde doyumu daha fazla bulabilirler.

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek olan  Mars’ın Koç burcundaki geçişi,   yükselen Kovaların kardeşlerle, yakın akrabalarla ilişkilerini, eğitim konularını, ticari faaliyetlerini , yazım çizim işleri ile ilgili konularını ve seyahatlerini daha aktif, tempolu, mücadele gerektiren şekilde etkileyecek.  Mars burada kendilerine bu alanlarda   konularda destek verecek.  9 Eylül-16 Kasım arası  enerji problematik çalışabilir.  Burada ilişkilerde, ticari faaliyetlerde  pürüzler,  yollarda aksaklıklar getirebilir. Stres daha yüksek olabilir.

Venüs 20 Aralık 2019 ve 13 Ocak 2020   arası burcunuzda olacak. Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Venüs’ün burcunuza destek verdiği diğer tarihler  8 Şubat-5 Mart,    4 Nisan-12 Mayıs,  27 Haziran-7 Ağustos,  6 Eylül-2 Ekim,   28 Ekim-21-Kasım,    15 Aralık 2020-8 Ocak 2021

Balık ve yükselen Balık’lar  işten kazanımlarını, arkadaşlar, sosyal gruplar içindeki durumlarını etkileyen zorlayıcı , değişimi, dönüşümü  gerektiren  durumlarla karşı karşıyalar.  Zorlanmaların arasında Jüpiter desteği ile şans yakalayabilir , kazanımları artabilir.  Sosyal çevreleri genişleyebilir. Burada taçlanabilirler.

Satürn, 22 Mart’ta Kova burcuna geçecek ve yükselen Balık’ları geri planda test etmeye başlayacak. Bu dönemde enerji daha düşük olabilir. Kendilerini daha pesimist, endişeli, çevreden soyutlanmak ister hissedebilirler. Gelişen durumları kontrol etmekte zorlanabilirler.  Elde  olmayan  sebeplerden ötürü sorumluluk almaları, fedakarlık yapmaları gerekebilir. Yasalara uymaya maksimum özen gösterin.  Sağlıklarına dikkat etmeleri gereken bir süreç.  Bu dönemi yapmak istedikleri işlere odaklanıp, çalışmak ve hazırlığını tamamlamak şeklinde verimli kullanabilirler. Fakat 10 Mayıs’ta Kova’nın başından retro yaparak Oğlak’a tekrar geri dönecek. Kova’ya tam anlamıyla gelmesi  17 Aralık’ı bulacak. Dolayısıyla bu konudaki gelişimler  önümüzdeki yıl daha belirgin yaşanacak.

İkizler Yay  aksında meydana gelecek tutulmalar yükselen Balıkları da etkileyecek.  Eviniz ve  ailenizle ilgili gelişmeler,  mülk konuları, işinizi, statünüzü, hedeflerinizi ilgilendiren kadersel denilebilecek türde gelişmeler  yaşayabilirsiniz. Balıklar bu dönemde ailelerinden yana daha şanslılar. Evlerinde daha mutlu olabilirler.

28 Haziran ve 8 Ocak 2021 arasında gerçekleşecek olan  Mars’ın Koç burcundaki geçişi, yükselen Balıkların maddi manevi kazanımlarını, borç alacak durumlarını etkilemekte. Bu dönemde masraflarınızın arttığını görebilirsiniz. Borç vermemenizi öneririm. 9 Eylül-16 Kasım arası tempo düşebilir, enerji problematik çalışabilir. Hesabınızı, ödemelerinizi dikkatli kontrol edin. Gereksiz harcamalardan uzak durmaya gayret edin.

Venüs 13 Ocak ve 8 Şubat arası burcunuzda olacak. Bu dönem hem kendinizi ifade, hem sevgiyi alış verişlerde, estetik konularda, nişan, evlilik işlerinizde hoşluk, mutluluk desteği vermekte. Venüs’ün burcunuza destek verdiği    diğer tarihler   27 kasım2019-20 Aralık 2019  ,   5 Mart-3 Nisan   ,  8 Ağustos-6 Eylül ,     3 Ekim-28 Ekim,   21 Kasım-15 Aralık  .

2019 5. AY YALPALAMASI DÖNEMİ

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız.   Güneş, 2020 ye girmeden 30 Aralık günü, Oğlak burcunun 08°19´ derecesinde  GAD ile kavuşacak.

Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, yangınların, kazaların, patlamaların, deprem, volkanik patlamalar, heyelanlar, göçükler,  mevsimsel hava şartlarında anomaliler  gibi doğal afetlerin, kazaların, sosyo-politik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir. Buna göre  17  Aralık 2019 – 17 Ocak 2020  tarihleri arasını  bu anlamda gerilim arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Ay yalpalaması ile ilgili detaylar için yukarıda verdiğim yeni tarih aralığını dikkate alarak, aşağıda linki bulunan eski yazımdan bilgi anlamında  faydalanabilirsiniz.   

https://azadeoksoy.com/?s=AY+YALPALAMASI+VE+ETK%C4%B0LER%C4%B0

Azade Öksoy

12 ARALIK İKİZLER BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

12 Aralık  günü saat 08:11 de İkizler burcunun  19°51´  derecesinde bir dolunay meydana gelecek. 2019’da meydana gelecek bu son dolunaya İkizler burcu ev sahipliği yapacak.  Bu burç  değişken, dağılmaya müsait, iletişime odaklıdır. Fakat bilginin derinine inmeden alır ve paylaşır. Bu burç basın yayın,  bilişim, iletişim, ulaşım, taşımacılık, posta dağıtım sektörleri, reklamcılar, yazarlar, kütüphaneciler, muhasebecilerle de ilgilidir. Dolayısıyla yeniay sürecinde İkizler özellikleri ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz. 

Dolunayda  şartlar oldukça değişken. Aynı zamanda duygusallıktan, başkalarına karşı empatik olmaktan uzak.  Risk almaya, acımasız çıkışlar göstermeye müsait. 

Yükselende  geçen yeniaya ev sahipliği yapan değişken, büyüme, gelişme odaklı,  risk alabilen yapısıyla Yay burcu bulunmakta.  Bu süreçte  fikirler açıkça ortaya konmadan, hissettirmeden, ani çıkışlarla karşılaşılabilir.  Dikkat edilmesi gereken şey dürtüsellik kurbanı olmamak.  Bu dereceye Ras Algethi sabit yıldızının etkisi bulunmakta. Ras Algethi aynı zamanda Güneş ile de etkileşimde. Bu sabit düzen getirme dürtüsünü, zekayı, bilgeliği ama aynı zamanda hileli tavırları, yalanları anlatır. Yani  dolunay sürecinde  yalan ve hilenin , bilinçli olarak dışavurumumlara yansıması olasılığına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Ay, Rigel ve Bellatrix ile birlikte görülmekte. Bellatrix, zorlu mücadeleler sonrası kazanılan başarı, güç ve onurlandırmalarla ilgilidir. Rigel ise bilgiyle, perspektif geliştirmeyle, eğitim ve bu işle uğraşanlarla ilişkilidir ve başarı verir.  Güneş ise Sabık ve Ras Alhague sabit yıldızlarıyla etkileşimde.  Sabık, israfla, enerji kaybıyla ilişkilendirilirken, Ras Alhague zarar görmüşün düzeltilmesi ve aşırılıkları anlatır.

İkizler dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

12 Aralık’ta İkizler burcunda meydana gelecek dolunayda  eşle, ortakla ilgili durumlar, anlaşmalar, davalar, düşmanlıklar, hizmet alınanlar, kişinin kendini ilgilendiren her türlü gelişme, örneğin  sağlığı, fiziksel  görünümü  ve yakınları ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Değişken burçların 16-21, sabit burçların 2-6  dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar İkizler dolunayından öncelikli etkileneceklerdir.

Yaşanmışlıklar yüzünden  iyice karmaşıklaşmış, kördüğüm olmuş işlerin, ilişkilerin çözülmesi gerektiğini ve artık bir geçiş evresinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. Bu sizde, siste yürüyüp de nereye gideceğini bilememe durumu yaratmış olabilir. Fakat artık gerekli değişimi sağlayabilmek için kendi içinizde daha stratejik bilinç geliştirecek, bunu kendinize saklayacaksınız.  Belki de yaşadığınız krizli olayların en dibinde görmüş olduklarınızla, bitsin artık, gitmesi gereken gitsin ve hayatımı geliştirebilmek için gerekli  mücadeleye gireyim noktasına gelmiş olmalısınız.  Dolunay ile birlikte bir anda ötelenmiş, bastırılmış enerjiler de çok boyutlu şekilde açığa çıkacak.  Para konuları, ilişkiler, iş hayatınız … Aklınıza ne geliyorsa.  Geçmişte yaşanmış kötü tecrübelerle karşı karşıya kalınabilir. Karşılıklı ilişkilerde önemli gelişmeleri işaret eden İkizler dolunayı, idealler uğruna güçlü değişim, dönüşüm enerjisi barındırmakta.  Karmik cezaların, geçmişle hesaplaşmaların sürecinde manipülatif tutumlar görülebileceği gibi, geçmişe dönük hak ihlalleri sözleşmelere aykırılıklar da konu olabilir. Gerçekten gitmesi, bitmesi gereken durumlar söz konusu olduğunda, bazıları bu noktada  şimdilik bir yol ayrımına girmek yerine, karşısındakine bir şans daha vermiş görünebilir. Şartları doğru okumak gerekli. Şubat’tan sonra verilen şansların  yeniden gündeme geleceğini bilelim.      (Neptün, ASC DSC, Şans n., Ay, Güneş, Apollon, Apollonia, Uranüs, Pandora, Varuna, Rhadamantus)

İletişimle, gelişimle, büyümeyle, eğitimle, ticari konularla, kardeşler, yakın ya da uzak  akrabalarla ilişkilerin, yollarla ilgili gelişmelerin öne çıkacağı bir süreç.  Başkalarının ya da iradeniz dışında kalan faktörlerin de etkisiyle  vergi, kredi, borç, miras, nafaka, burs, sigorta , prim, ortaklı mallar gibi konularla ilgili gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Karşınızdaki insanlara dikkat etmelisiniz. Arkanızdan planlar yapılabilir, konuşmalar olabilir. Bunlar bir anda gündeminize oturabilir.  Hukuksal konular, eşle, ortakla, hizmet alıp verdiğiniz kişilerle  ilgili durumlar gündeminizi meşgul edebilir. Bulunduğunuz gruplarda, sosyal ortamlarda  kontrol etmekte zorlanabileceğiniz gelişmeler olasıdır. Toplumsal konumunuzda, ilişkilerinizde, para konularında  ya da  sahip olduklarınıza yönelik zorlayıcı durumlar, kırılgan ortamı yaratmış ve bir yön değişimini getiriyor görünmekte. Hak hukuk, ilişkilerin irdelenmesi ile birlikte bazılarının hayatlarında  kadersel değişimleri bu dolunayla görebiliriz. Dikkat edin de erişmek istediğinizi  başkalarına kurban etmeyin. Değişimi, dönüşümü herkes kendi haritasıyla bağlantılı olarak yaşadığından, bazıları için biraz daha zamana ihtiyaç alabilir. İşte bu yeniayda bunlara yönelik düşünceler, planlar geliştirebilir, gelişmeler karşısında bunu nasıl  kazanca dönüştürebilirimi hesaplamaya çalışabilirsiniz.  Her ne yapıyorsanız  yanılma, yanıltma riskinizin olduğunu göz ardı etmeyin. Enerjinizi doğru kullanın. Kayba, istismar edilmeye, hırsızlığa  açık olabilecek bir süreç. Eğitim faaliyetleri ile uğraşabilirsiniz. Seminerlerinizle ilgili, kitabınızın basımı, tanıtım faaliyetlerinizle ilgili  işlerinizi bitirmek için uğraşabilirsiniz.  İrili ufaklı yollar gündeme gelebilir.  Mart’ın ikinci yarısından sonra gündeminizde  olan girişimleriniz, ilişkilerinizle, hukuksal, finansal  konularınız, Nisan’ın son günleri yaşadıklarınız ,  Haziran başındaki sözleşmeleriniz, görüşmeleriniz ve Eylül’ün ilk haftası görüşmesini, anlaşmasını yapıp da ortası gibi giriştiğiniz, gelişen durumlar, bu dolunayla yine sizi meşgul edebilir. Temmuz ayında yaşanılan tutulmalar da hayatlarımızda etkisini  göstermeye  devam ediyor. Bazıları için  bu anlamda  mücadele dönemi  olabilir.

İkizler burcunda dolunayın ana başlıklara göre burçları etkileyeceği konular

İkizler burcundaki dolunayın, yukarıdaki  genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

İkizler ve yükselen İkizler :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları. 

Başak ve yükselen Başaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Yay ve yükselen Yaylar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Kova ve yükselen Kovalar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Balık ve yükselen Balıklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Ülkemiz ve İkizler dolunayı

12 Aralık’ta meydana gelecek dolunayda  gizli ilişkiler, örgütler, kontrol dışı olaylar, ajanlar, vatan hainleri, suikastle ilgili gelişmeler, hastaneler, hapishaneler, sendikal konular, grevler, uyuşturucu konusu, hayvancılık, çiftçilik , çalışan kesim, ordumuz ve polisimiz, sağlık sektörü,  salgın hastalıklar ve sosyal güvenlik konusu ana başlıklar olarak görülmekte. Aynı zamanda uluslararası ilişkiler, dış işlerimiz, ticaret, hukuksal konular, turizmle, eğitimle ilgili gelişmeler, ulaşım, medya, basın-yayın sektörü, haberleşme ve göçmenler de bu süreçte öne çıkan konular olabilir.  Şirketler açısından baktığımızda ise kayıplar, kontrolünde  zorlandıkları  durumlar, ar-ge faaliyetleri, grevler, işçiler ve hakları, performansları ile birlikte üretim planlamanın daha vurgulandığı bir süreç olabilir.

İşçi ve memurlara, emeklilere, sosyal güvenliğe ait konuları, görüşmeleri, çalışanların haklarını ve beraberinde sendikaları  bu süreçte ön planda görebiliriz.  Afla, hapishanelerle, suçlularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Hastaneler, sağlık çalışanları yine gündemden düşmeyecek.  Tarım ve hayvancılığımızın durumunu, harcamalarımızı, fiyatlardaki değişimi ve  cebimize etkisini konuşuyor olacağız.  Vergiler, borçluluk durumumuz ve yansımaları meclise yansıyabilir. IMF de gündem olabilir. İkizler dolunayı bizlere kapalı kapılar ardında olanları, gizli düşmanlıkları aydınlatacak. Müttefiklik kavramını sorgulamaya  devam ediyoruz. Uluslararası  ilişkilerde dönüm noktası olacak bir dönemden geçmekteyiz. Bu dönemde meydana gelen, gelecek olaylar kırılganlıkları daha da arttırır görünmekte. Fakat bunun gerçek derinliğini anlamak biraz daha zaman alabilir.  Gündemi gerebilecek gelişmeler yaşansa da şartlar şimdilik tolere ediliyor görünebilir.  Nato ile ilişkilerimiz  bu süreçte dikkat çeken bir başka konu.  Dolunay, sınır  ve iç güvenliğimize  dikkat çekmekte. Patlamalara, yangınlara açık bir süreç.  Deprem olasıdır. Eğitimde yeni uygulamalar bu dolunayda da devam ediyor görünmekte.  Kamuya ait  yatırımlarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Yeni parti kuruluşlarına ait gelişmeleri izlemeye devam edebiliriz. Kadına şiddeti, tacizi ve kadın ölümlerini  konuşabiliriz. Son iki yazımda da Doğu Akdeniz, doğalgaz ve Kıbrıs konularının hareketleneceğinden bahsetmekteydim. Bu süreçte ülkemiz, Libya ile deniz sınırı anlaşması imzaladı.  Bu bölge artık kendinden daha fazla bahsettirecek görünmekte.

Yukarıda 12 Aralık günü İkizler burcunda meydana gelecek dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdir.

Azade Öksoy

Ve Jüpiter de Oğlak burcunda

Astroloji’de Jüpiter büyüme, genişleme, şans, para, bolluk, fırsat işaret eder. Umutlarla ve yaşam felsefesiyle de ilgilidir.  Fakat şuna dikkat etmek gerekir ki Jüpiter’in yarattığı büyüme, iyi ya da kötü var olan etkinin genişlemesi şeklindedir. Yılda bir burç değiştirir ve 2 Aralık 2019 ile 19 Aralık 2020 tarihleri arasında Oğlak burcunda hareket  edecek.

Pluto , Satürn ve GAD zaten Oğlak burcunda hareket etmekte ve herkesin hayatının bir alanında  köklü değişimi, dönüşümü işaret etmekte. Şimdi artık bunlara Jüpiter de katılıyor.

Jüpiter , Oğlak burcunda düşük olarak tanımladığımız, doğasına göre rahat edemediği bir konumdadır.  Oğlak burcunun disiplinli, katı, kısıtlayıcı, plan, program gerektiren, liyakata önem veren yapısıyla çalışacak.  Dolayısıyla kendi yeri Yay’daki geçişi sırasında gördüğümüz bolluğu, bereketi, büyümeyi, iyimser havayı  bu dönemde bulmamız mümkün olmayacak.  Çalışmadan, emek vermeden, değerlerimize değer katmadan başarı kazanma hayalini unutacağız. Parayı elde etmek, hedeflenenler, statü için daha çok çalışmamız, disiplin altına girmemiz gerekecek. Onca çalışmanın karşılığı belki beklenenden daha da az olacak. Bazıları kaybedecek. Sahip olduklarımızın önemini, savurganlık yapılmaması gerektiğini hatırlayacağız. Risk almaktan, gereksiz açılmalardan uzak durarak, kendimize güvenli alan yaratmaya çalışacağız. Bilgiye yatırım yapmanın, liyakatın, etiğin, hukukun önemi anlaşılacak. Hayat felsefelerimizi gözden geçireceğiz. Jüpiter’in Oğlak ingress haritası bizlere çok ciddi güç mücadelelerini, şartların manipüle edilebileceğini, dönebileceğini, yaralanılabileceğimizi, kırılganlaşabileceğimizi ve bunların artık hayatlarda en tepeye taşınacağını  göstermekte.  Buradan çıkış var mı? Elbette var! Kuralına göre davrananlar, çalışanlar, taşın altına elini koyarak, yapılarını kurmak için mücadele edenler, etik kurallara dikkat edenler, hukukun belirlediği yoldan ayrılmayanlar, kendi varlıklarına bilgi adına değer katmayı önemseyenler bu dönem sağlam yürüyebilir.  Artık ne ektiysek onu biçme dönemi! Tüm bunları en tükenmişin, yozun adeta göze batırılması, deneyimlenmesi , bedellerin ödenmesi ve dersler çıkartılması şeklinde gözlemleyeceğiz.  Dengeyi kaybetmemeye önem vererek yol almanızı öneririm.

2020 yi dünya genelinde ciddi değişimlerin ve sonucunda başlayacak yeni bir döngünün yılı. Pluto, Satürn, GAD üçlüsüne 2 Aralık 2019’da Jüpiter’in de katılmasıyla dünya artık dip noktalarını aşama aşama test etmeye başlayacak.  Şubat ‘ında 16 sı  Mars da Oğlak’a girecek ve adeta tetikçi görevi üstlenecek. 2020 içinde ekonomik krizin dip noktasını, şirketlerin evliliklerini, iflaslarını, finansal yapı ve yönetim değişikliklerini görebiliriz. Batık bankaları, finans kurumlarını, ödenemeyen  maaşları, ambargoları   duyabiliriz. Bunlara Satürn’ü de eklediğimizde  otorite, lider, ülke yapı, sınır  ve yönetim değişimlerini de gözlemleyebiliriz.  Bu dönemde  manipülasyonlar, güç savaşları, istihbarat faaliyetleri, operasyonlar etkisini daha belirgin hissettirebilir.  Ekonomik ve siyasi dizayn hareketlerini izleyebiliriz. Kısacası dünya tarihine  koyu renkle yazılacak bir dönemden daha geçmekteyiz.

2020 içinde bu anlamda önemli tarihlere bakarsak;

6 Ocak  Jüpiter GAD, 24 Şubat GAD Mars, 20 Mart  Jüpiter Mars, 23 Mart  Pluto Mars, 5 Nisan Pluto Jüpiter, 30 Haziran retro Pluto  retro Jüpiter, 4 Ağustos  retro Jüpiter  Mars, 13 Ağustos  retro Pluto  Mars , 24 Ağustos retro Satürn  Mars, 30 Eylül  stationary Satürn  retro Mars, 10 Ekim  Pluto  retro Mars, 19 Ekim  Jüpiter  retro Mars, 12 Kasım  Jüpiter Pluto, 21 Aralık  Satürn Jüpiter, 23 Aralık Pluto  Mars.

Yukarıdaki tarihler  açıların tam  etkileşim dereceleridir.  Haritalarda değişen etkisine göre hemen öncesi ve sonrasında da çalışabilir.

Oğlak burcunda gerçekleşen  Pluto, Satürn, Jüpiter geçişinin burçlara hangi ana başlıklarda değişimi, dönüşümü, ciddi yapılanmayı getirdiğine  bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

İkizler ve yükselen İkizler :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Başak ve yükselen Başaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Terazi ve yükselen Teraziler için : Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Yay ve yükselen Yaylar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Kova ve yükselen Kovalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Balık ve yükselen Balıklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları

Azade Öksoy

26 KASIM YAY BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

26 Kasım günü saat 18:04  de Yay burcunun 04°02´  derecesinde  bir yeniay meydana gelecek.  Yeniayın ev sahibi dışadönüklüğü, iyimserliği, gelişme, büyüme ve bilgi odaklılığı ve değişkenliği  ile bilinir. Gölgesinde aşırılık, fanatiklik, objektiflikten uzaklaşma, gereksiz risk alma ve  dağılma vardır. Yay, yabancılar, uluslararası işlerle ilgili çalışanlar, hukukçular, akademisyenler, diplomatlar, bilim insanları, din adamları, medya,  yayıncılar, reklamcılar, finansörler, bankacılar, sigortacılar, dil bilimciler, turizmciler, rehberler de bu burçla ilişkilendirilirler.  Dolayısıyla dolunay sürecinde Yay özelliklerinin yanında, bu gruplarla ilgili gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Yeniayda şartlar fazlasıyla kırılgan, değişken. Bir yandan ivmelenmek isterken, diğer yandan yeterince direnç gösterilemeyebilinir.  Derlenip toparlanıp, somut sonuca ulaşmak kolay olmayabilir. Yanı sıra ani, dik çıkışlar, acımasız tavırlar gözlemlenebilir.

Yükselende  iletişimi, aklın kullanımını anlatan, meraklı, dağılmaya müsait İkizler burcunu görmekteyiz.  Yöneticisi  Merkür  her ne kadar hala gölgeli dediğimiz sıkıntı çıkartabilecek durumundan çıkmadıysa da artık retrodan kurtuldu.  Çevik hamlelerle, kışkırtıcı, manüpüle edici davranarak , arzuladıklarınız doğrultusunda yapılan sert ve kararlı çıkışlar, süregelen şartlara son noktayı koyan cinsten olabilir. Yükselen derecesine   Aldebaran ve Tabit etkisini görmekteyiz. Aldebaran artık çoğu astroloji okurunun bildiği gibi kraliyet yıldızıdır ve büyük başarıların dürüstlükle beraber geleceğini işaret eder. Tabit ise saldırıya uğramayı, ilişkilerde yol ayrımlarını anlatırken, kıskançlıkları, suçun tespit edilerek suçlunun cezalandırılmasını anlatır. Bu sabit yıldızların yeniay döneminde dışavuruma etkisini gözlemleyebiliriz.

Yeniayın Güneş ve Ay’ı ise Acrab ve Yed Posterior ile birlikte. Yed Posterior, başarı verirken, kurnazlığı, utanmazlığı da anlatır. Acrab ise nefret, kin, gaddarlık, suç ve hırsızlıkla ilişkilendirilmekte. Bu sabit yıldızların etkilerini de olayların doğasında, ilişkilerde, bilinçli ya da bilinçsiz yönelimlerde  hissediyor olacağız.

Yay  yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

26 Kasım’da yaşayacak olduğumuz yeniayda günlük işlerimiz, iş ortamımız, birlikte çalıştıklarımız, sağlığımız ve evcil hayvanlarımız ana konularımız olarak görülmekte.

Değişken burçların 1-7 , sabit burçların 17-21  dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yay burcundan öncelikli etkileneceklerdir. (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Yeterlilik sahibi olmadan ya da yeterince sağlam temele dayanmayan konularda çıkılan yolda aksamalarla, engellerle, sıkıntılarla karşılaşılmış olmalı. Bu sorunlar iş hayatında kendini gösterebileceği gibi, ilişkilere yansıyabilir, sağlığı etkileyebilir. Aileyle uzaklıklar, birlikte olunan kişi ya da kişilerle denklik, uygunluk problemler yaşanabilir. Bunların yarattığı baskı, değişim, dönüşüm  zorunluluğunu getirdi. Artık kendini feda etme ile kendine yetme arasındaki dengeyi gerekirse sil baştan kurmak gerekmekte. Gidenler, kayıplar olabilir. Bazı noktalar törpülenebilir ya da zafiyet yaratan eksikler tamamlanmalı. Kolay bir süreç değil. Sağlam hedef büyütebilmek, vizyon geliştirebilmek için dikkat etmemiz gereken sorumluluk bilinciyle, kararlı davranabilmek. İyi organize olmak. Başarı için  hedefe odaklanarak, doğru stratejiyle yol almak. Bu şekilde dağılmadan, köklü değişim adına başlangıçlar yapmak, yürümek mümkün. Aslında içinde bulunduğumuz bu süreçte herkes bir tür kendi hayatının devrimini gerçekleştirmekte. Başarılı ya da başarısız… (Admetos, Industria, Hygeia, Admetos, Phaethon, Hephaistos, Transpluto, Satürn, Güneş, Ay, Hestia, Pallas, Atlantis, Hidalgo, Zeus, Pluto)

Bu yeniay hayatımızın akışını etkilemekte. Burada herkes kendince büyüme, gelişme, iyileştirme amacı taşımakta. Aslında temelinde 6 Ocak’ta meydana gelen Oğlak burcundaki Güneş tutulmasının da etkileri yatmakta. Bu yeniayda atacağımız adımların geri planında kalan şartları bir süredir enine boyuna değerlendirmekteyiz. Bunlar bazılarının hayatlarında kontrol zorlayıcı durumlar olarak gelişmiş olabilir. Aralık’ın 12-13’ü gibi fikirler, anlaşmalar, sözleşmeler, araştırmalar vs şeklinde şeklinde ele alıp, ortaya sunabiliriz. Gelişmelerini ise Ocak’ın 10’u civarı görmek mümkün olabilir. Yeniay sürecinde olayları daha ciddi göreceğiz. Her şeye ederiyle bakacağız. Burada bizi meşgul eden konularla da o şekilde yüzleşeceğiz. Günlük tempomuz hareketlenirken, iş ortamımızla, sağlıkla ilgili durumlarla uğraşabiliriz. Kazalara, yaralanmalara ve güvenliğinize lütfen dikkat edin. Evcil hayvanlarımızla ilgilenebilirsiniz. Eşle ya da ortakla ilişkilerde ani yön değişimleri görülebilir ki zaten yapacak olanlar bir süredir bunu düşünmekte olmalılar.  İlişkilerin arka planındaki olayların patlak vermesi, gözden geçirilen kararların uygulanmaya koyulması fikrini hareketlendirecektir. Bilinçaltında engel olarak düşünülen durumları öteleyerek, ketum ve kararlı bir şekilde yol alabilirsiniz. Ayağını yere bastırmak, somut sonuç almak istediğiniz konularda hak hukuk arayışlarına, mücadelelere girebilirsiniz. Bu süreçte Jüpiter ve Venüs’ün beraberliği, haritası destekleyenler için sürpriz şansları, maddi manevi ödüllenmeleri getirebilir. Aynı zamanda süregelen kırılganlıklara çare adına girişilen adımlarda da zorlanılsa da desteğini hatırlatacaktır. Takıntılı düşüncelerden, şartların dipten dipten  manipüle edilmesiyle hareketten uzak durmakta fayda var.   Ekim ayı başındaki konular yeniden beklenmedik şekilde önünüze gelebilir. Yeniayın hemen öncesinde ve sonrasında verilen sözlere temkinli yaklaşın. Borç alacak dengeniz, kredi, burs, vergi, sigorta, prim, nafaka gibi ödemelerinizle ilgili işleri düzenleme yoluna gidebilirsiniz. Hesabınıza kitabınıza dikkat edin. Yeniay öncesi ve takip eden üç gün kafalar biraz karışık olabilir. Anlaşma imzalayacaksanız, bir işe girişecekseniz, devletle, bürokrasiyle işlerinizde mümkünse bu süreyi atlatın. Kiracılarınızla ilgili durumlar uğraşmanızı gerektirebilir.

Yay burcunda yeniayda ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Yay burcundaki yeniayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Başak ve yükselen Başaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri, umutları.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar

Balık ve yükselen Balıklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Ülkemiz ve Yay yeniayı

26 Kasım’da Yay burcunda meydana gelecek yeniayda ordumuz, polisimiz, çalışan kesim, sendikalar, sosyal güvenlik, sigorta hizmetleri, sağlık sektörü, salgın hastalıklar, küçükbaş hayvancılığımız, tarım ve çiftçiliğimiz ana konu başlıklarımız olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda işçiler, üretim ve verimlilik, sendikal konular, üretimin, çalışma koşullarının planlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili gelişmeler daha öne çıkabilir.

İşçi ve memurların, doktorların, hemşirelerin, tüm sağlık sektörünün çalışmalarına, haklarına yönelik yeni uygulamalar yürürlüğe konulabilir. Sendikalar bu süreçte öne çıkacak bir unsur olarak görülmekte. Emeklilik ve sgk ya yönelik düzenlemeler gelebilir. Küçükbaş hayvancılığımız ve tarımda süregelen sorunlarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Ardında yatan sebepler irdelenebilir. Bu konuda köklü yeniden yapılanma 2020’ nin sonunu bulabilir. Ordumuz ve polisimizle ilgili gelişmeler, savunma sanayi ve silah alım anlaşmaları gündeme gelebilir. Bu yeniay süreci uluslararası ilişkilerde önem taşıyacak bir sürecinde başlamasına işaretçi. Sınır komşularımızdaki gelişmeler de önemli hale gelmekte. Bunlarla ilgili bilgilerin öğrenilmesi 12 Aralık’ta meydana gelecek dolunay zamanına rastlayabilir. Nato ile ilişkilere temkinli yaklaşmakta fayda olabilir. Sınır güvenliğimizin önemini de vurgulamak isterim. Zira kontrol etmekte zorlanılabilecek durumlarla, gizli düşmanlıklarla, arkadan çevrilen işlerle karşı karşıya kalabiliriz. Burada güvenmemiz, yüzümüzü dönmemiz gereken nokta kendi içimiz olarak dikkati çekmekte. Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve petrol arama faaliyetleri ile ilgili gelişmeler  gündeme oturabilir. Yeniayda konumunda otorite olan, üst yöneticilerin de kazanımları , sahip oldukları yine gündemde görünmekte. Bunlara yönelik görüşmeler kapalı kapılar ardında sürebilir. Belediyeler, yönetimleri ile ilgili girişimler olasıdır. Para piyasalarında ani hareketlenmeler, spekülatif durumlar  yaşanabilir. Kazalara, çatışmalı durumlara, suikast girişimine açık bir süreç. Deprem olasıdır.  Eğitimde yeni uygulamalar devreye girebilir.

Yukarıda 26 Kasım günü Yay burcunda meydana gelecek yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade  Öksoy

12 KASIM BOĞA BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

12 Kasım günü saat 16:33 de Boğa burcunun  19°51´ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Yeniaya Boğa burcu ev sahipliği yapmakta. Boğa, dünyevi değerlere, materyale fazla değer verir. Sahip olduklarına sıkıca bağlıdır ve güveninin, düzeninin, huzurunun bozulmasından hiç hoşlanmaz. Gölgesinde inat, kıskançlık, değişime direnme vardır. Bu burç kadınlara yönelik çalışanlar, diplomatlar, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler,  tasarımcılar, galericiler, mücevherciler, kumaşçılar, modacılar, parfümericiler ve finansçılarla ilişkilidir. Dolayısıyla dolunay sürecinde Boğa özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait  gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

İletişimde sorun yaşanabilecek,  şartları objektif değerlendirmekte zorluk çekilebilecek bir süreç. Durumu korumak adına direnç göstererek, değişimden uzak olma eğilimi içinde olunabilir.

Dolunayın yükselenindeki Koç cesaret, girişim, risk alabilme işaretçisidir. Bu süreçte, radikal değişimlerin gerçekleşebilmesi için  Akrep yeniayda farklı bir evreye geçen konuların üzerine gideceğiz. Yükselen derecesine Acamar ve Al Pherg sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Bunlar kamusal ve dini alanlarda başarının yanı sıra kararlılık, dayanıklılık, istikrar göstergesi sayılırlar.

Boğa dolunayında Ay’ın Botein ilişkisi göze çarpmakta ki Botein değerli olanı bularak, kendine saklamayı ifade eder. Güneş ise sosyal reformları, adaleti, itibar, güç kazanmayla ilişkili Zuben Elschemali ile birlikte. Dolayısıyla dolunay sürecinde bu sabit yıldızların etkilerini gözlemleyeceğiz.

Boğa dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

12 Kasım’da Boğa burcunda yaşanacak dolunayda kişinin kendisini ilgilendiren her konu örneğin sağlığı, fiziksel durumu, motivasyonları, kendini dışa ifadesi, yakın çevresi ana konu başlıkları olarak görülmekte. Bu süreçte evliliklere, ortaklıklara, hizmet alınan kişilerle ilişkilere, anlaşmalara, davalara, açık düşmanlıklara yönelik durumlar da vurgulanacak.

Sabit burçların 16-21, öncü burçların 7-11 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Boğa dolunayından öncelikli etkilenecekler. (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

İlişkilerde sahip olunanların dengesi adına önemli bir dolunay süreci. Ailevi konularda birtakım  terslikler yaşamış ya da hedeflerinizi arzuladığınız gibi gerçekleştirebilmek için gerekli olan sağlam tabanı gereği kadar sağlayamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Gerek bugüne gelirken şartlara verdiğiniz tepkiler, adımlarınız gerekse dışınızda gelişen etkenler, sizi önemli bir eşiğe, kırılmaya getirmiş olmalı. Hayatın bütün yükünün tek başına sizin  omuzlarınızda olduğunu hissedebilirsiniz. Böylesi gerçekler yüzleşmek, geçmişte yapılan yanlışlara ve bunların nasıl hale yola koyulabileceğine yönelik çözüm üretmek için derin düşünme gerekliliğini de beraberinde getirmekte. Ortadan kaybolanlar, kesilen ilişkiler, ara verilen olaylar yeniden gündeminize girecek. Gizli saklı ne varsa onlarla yüzleşirken, bastırılmış duygularınızın, anılarınızın yeniden canlandığını, tazelendiğini hissedebilirsiniz. Geçmişte özveriyle kendinizi adadığınız noktadan artık geri durmak isteyebilirsiniz ya da bu dönem bunların karşılığını düşündüğünüz şekilde alamayabilirsiniz. Her ne olursa olsun şartları yüzeysel değerlendirmemenizi, sorumluluk bilinciyle eteklerinizdeki bütün taşları dökerek, enine boyuna değerlendirmenizi, çözümünüz adına araştırmalar yapmanızı öneririm. Kasım’ın son haftası ile birlikte bunları derleyip, toplayarak adımlar atabilir, önemli gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz.  (Hades, Vtx, Kad Gad, Panacea, Merkür, Güneş, Ay, Lachesis, Panacea, Kalypso, Mnemosyne, Vesta, Cupido a)

Boğa dolunayında Temmuz ayı içinde yaşamış olduğumuz Yengeç tutulmasının hayatlarımıza yansımalarını, etkilerinin ortaya çıkmasını göreceğiz. O dönemde kaçan bir şans yeniden önünüze gelebilir. Ve yine burada alacağımız kararlar doğrultusunda atacağımız adımlar 26 Aralık’ta yaşanacak Oğlak burcundaki Güneş tutulması ile hayatlarımızda bir sonraki seneye sürpriz gelişmelerle şekil veren faktörlerden olacak. Hayat felsefesi ile birlikte sosyal durumların değişimlerine tanıklık edeceğiz.

Cesur ve kararlı olunabilecek bir süreç. 28 Ekim’de yaşanılan Akrep yeniayında beklenmedik gelişmelerle ortaya çıkan durumları, gelinen yol ayrımının detaylarını karşımızdakilerle konuşup, görüşmek, dengeyi bulmaya çalışmak istesek de müzakere şartları uygun görünmemekte. Karşı taraf adeta benim olan benim, senin olan da benim der gibi. Dolayısıyla yeni konularda iletişim sorunlarından, anlaşma zemini yakalamak zor olabilir. Fakat bu dönemde geçmişe dönük konuları daha detaylandırarak belirli bir çerçeveye oturtmak ve sonrası çözümlemek mümkün. Böylesi durumlarda etrafımızdan, ilgili kişilerden destek bulabiliriz. Davalar, hukuki durumlar söz konusu olabilir. Yapılması gerekenlere yönelik danışmanlıklar alabiliriz. Kredi, borç, nafaka, miras konuları ile ilgili karşınızdakilere girişimde bulunabilirsiniz. Harcamalarınıza, parasal konulara dikkat edin. Size sunulan protokoller varsa iyi inceleyin. Sonradan pişman olacağınız, hata yaptım dediğiniz durumlarla karşılaşmayın. Sizin de kazanımlarınızı ilgilendiren ve karşınızdakilerin ortak havuzdan, hisseli olandan bilginiz dışında ya da size söylenenden farklı, şaibeli durumlar konu olabilir. Bunlar aileyi, ailenin sahip olduğu mülkleri ilgilendirebilir. İş kayıpları, hedeflerde sapmalar yaşanabilir. Aile içi önemli kadersel değişikliklerin yaşanabileceği bu süreç hedefleri, toplumsal statüyü de etkileyecektir. Yabancıları, yurtdışını ilgilendiren konular, seyahatler söz konusu olabilir. Eğitimler, tanıtımlar ile katkı sağlayacak , önemli değişimler yaratacak adımlar atılabilir. Ortak seminerler, faaliyetler yapılabilir. Bu süreç her ne kadar hayatlara belki vazgeçişler, kayıplar gibi  törpülenme gerektiren durumları getirse de devamında bazıları için ödüllenme, başarı olarak ortaya çıkacaktır.  Şiddet, taciz, tecavüz konuları yine gündem olabilir. Kızlarımız için dikkat etmekte fayda var. Hırsızlıklara, kayba dikkat, sakatlanmalara, yaralanmalara, yangınlara karşı tedbirli olmayı öneririm.

 Boğa burcunda dolunayın ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Boğa burcundaki dolunayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

İkizler ve yükselen İkizler :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.  

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yay ve yükselen Yaylar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Kova ve yükselen Kovalar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri, umutları.

Ülkemiz ve Boğa dolunayı

12 Kasım’da Boğa burcunda meydana gelecek olan dolunayda meclisimiz, belediyeler, ulusal varlığımız, borsa, yabancı devletlerle olan ortak anlaşmalar, organizasyonlar, diplomasi, diplomatlar, eğitim, sanat, spor, eğlence, çocuklar ve ekonomik gelişmeler ana konu başlıklarımız olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda ise öncelikli olarak yönetim ekiplerini, stratejik yönetim politikalarını, yönetim gelirlerini, uzun dönemli hedeflerini ilgilendiren gelişmeler gözlemlenebilir.

Dolunay, ülkemiz haritasının Venüs ve Jüpiteri üzerinde gerçekleşmekte. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerin, diplomasinin, para konularının, otorite konumunda olanların, üst düzey yöneticilerin kazanımlarının ve davaların yine ülke gündeminde olduğunu söyleyebiliriz. Bunlarla ilgili olarak kapalı kapılar ardında görüşmeler, anlaşmalar yapılabilir, yapılmışları öğrenebiliriz. Geçmişe dönük gizli belgeler, bilgiler ortaya çıkabilir. Onlarla ilgili araştırmalar söz konusu olabilir. Merkür’ün de retro olduğu bu dönemde yapılacak yeni işlerde tedbirli olmakta fayda var. Yeni kararların, anlaşmaların faydası, sürdürülebilirliği zaman içinde sorgulanabilir hale gelebilir. Akademisyenler, yazılı ve görsel basınla ilgili değişimler devam edebilir. Yayınevlerinin ekonomik durumları tartışılabilir. Sığınmacılar ve içeriye etkileri yine önemli bir başlık olarak dikkati çekebilir.  

Temmuz ayında Yengeç burcunda yaşanan tutulma ile birlikte Ekim’in 19’u ve sonrası ülke ya da firmaların gündemine oturan konular iyice görünür, etkisini hissettirir hale gelecek. Çözülmemiş finansal, hukuksal sorunlar bu dönem yeniden ele alınıp, çözülebilir. Etkilerini çalışan kesim, sendikalar, sosyal sigortalarda gözlemleyebiliriz. Kira gelirleri, inşaatların alım satımları ile ilgili gelişmeler yaşanabilir, vergi oranlarında değişimler yapılabilir. İnşaat sektörü ile ilgili bazı gelişmeler olasıdır. Kararlar ve beraberinde projeler uygulamaya konulabilir, hızlandırılabilir. Tutukluluklar, af konusu dolayısıyla muhalefet yöneticileri, gazeteciler, yazarlar, düşün insanları yine gündemde kalacak gözükmekte. Muhalefete yönelik bir partinin kurulumuyla ilgili işlemleri başlatabilirler. Fakat burada zorlayıcı, baskılayıcı durumlar da söz konusu olabilir. Gözler yine madenlerimize çevrilebilir.  Belediyelerle, yönetimleri, yöneticileri, yetkinlikleri ile ilgili gelişmeler Boğa dolunayında da devam edebilir. Bu süreçte sadece güneydoğumuzdaki gelişmeler değil, Doğu Akdeniz, petrol ve doğal gaz konusu, Kıbrıs ve hak hukuk konuları  da  dikkati çekebilir. NATO, BM gibi üyesi olduğumuz kuruluşlarla ilişkiler kırılganlıkları arttırabilir. Uluslararası ilişkilerde stresli dönem devam ederken IMF yine gündeme gelebilir. Bu doğrultuda bazı uygulamalar yürürlüğe konulabilir. Fiyat artışları, vergiler, masraflar cepleri yakmaya devam ederken, kredi başvuruları, borç yapılandırma talepleri artabilir. Firmalardan iflas açıklamaları gelebilir. Bankalar, bankacılar, finans sisteminin durumu tartışılırken, sorunlara yönelik çözüm aranabilir, geri plandan desteklenmeye çalışılabilirler. Eğitimde uygulanmak istenen bazı durumlar dönüştürücü etki taşıyabilir. Deprem yaşanabilir. Yangınlara, patlamalara, kazalara açık bir süreç. Metro ve diğer yeraltı ulaşımda sorunlar yaşanabilir.

Yukarıda 12 Kasım’da Boğa burcunda meydana gelecek dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/06/21/2-temmuz-yengec-burcunda-gunes-tutulmasi/

28 EKİM AKREP BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

28 Ekim günü saat  06:37 de Akrep burcunun  04°24´  derecesinde bir yeniay meydana gelecek.  Yeniayın ev sahibi Akrep ketum, kuşkucu, sabırlı, dayanıklı ve uçlarda kriz deneyimleyen, yıkıcı doğası ile bilinir. Bankacılar, finansçılar, ekonomistler, sigortacılar, dedektifler, polisler, askerler, psikiyatristler, doktorlar, dişçiler, araştırmacılar, gazeteciler, madenciler, kimyacılar ve fizikçiler Akreple ilişkilendirmiştir. Dolayısıyla dolunay sürecinde Akrep özelliklerini ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Yeniayın şartları oldukça kırılganlık, değişkenlik içermekte. Risk almaya yanaşmadan, dipten çıkışlarla, arka plandan hamlelerle  şartlar zorlanacak. Motive olmakta zorlanılabileceği gibi başlanılan işlerde organize olmak da kolay olmayabilir.

Yeniayın yükseleninde adalet, diplomasi, politika, ilişkilerle, genç kadınlar ve sanatla ilgili Terazi burcunu görmekteyiz. Yine sert bir yeniay sürecindeyiz. İlişkilerimizin dengesinde dışımızdaki faktörlerin de etkisiyle oldukça önemli değişim, dönüşümlere gebeyiz. Kendimizi  adeta bir vadinin iki ucuna bağlı ip üzerinde yürümeye çalışan ip cambazına benzetebiliriz.  Yükselen derecesinde Foramen ve Spica’yı görmekteyiz. Spica, bu zorlu dönüşüm yolunda haritası müsait olanlara şanslı gelebilir, onurlanmalarına yardım edebilir. Foramen, refahla,liderlikle, geç gelen yükselmelerle ilgili olduğu kadar, şiddeti, fırtınaları, yaralanmaları, salgın hastalıkları, göz sorunlarını da işaret eder.

Güneş ve Ay ise Alkarulops, Princeps ve Ceginus sabit yıldızları ile etkileşimde. Bu sabitler, dikkati, araştırma zekasını,  çalışma ile kazanılan başarıyı anlatırken, aşırılıklara da yatkınlık verir. Dolayısıyla yeniayda sürecinde olayların doğasında, duygularımızda, irade gösterdiğimiz durumlarda, ilişkilerimizde bu etkiler hissedilebilir.

Akrep yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

28 Ekim günü Akrep burcunda yaşayacağımız yeniayda kişinin kendisini ilgilendiren her konu, kendini dışa ifade edişi, karakteri, fiziksel görünümü, sağlığı ve yakın ilişkileri ana konu başlıkları olarak görülmekte.  

Sabit burçların  1-7  , değişken burçların  17-21  dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Akrep dolunayından öncelikli etkilenecekler.  (Öncü burçlar:Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Değişken burçlar:İkizler, Başak, Yay, Balık)

Gelinen nokta, değişmesi gereken durumların olduğunun  farkındalığını sağlamış gözükmekte. Patlak verebilecek birden fazla olay,  krizlere, maddi manevi sıkıntı yaratacak durumlara yol açabilir.  Ucunda bir bedel ödeme zorunluluğunun bulunduğu işaret eden gerçekler adeta geçmişle, yapılmış olanlarla, tamamlanmamış ama tamamlanması gerekenlerle bağlantı kurmakta.  Ve eskileri beklenmedik şekilde yeniden önünüze getirmekte. Hatta öyle ki bunlar tutkuyla bağlı olduğunuzu düşündükleriniz de olabilir. Bu yeniay , stresin içinde dengelenebilmek adına gelişmeleri anlatmakta. Kasım sonu gibi işler ivmelenirken,  2020 Mart sonu bazı noktalar yeniden patlak verecek ve  2021 Şubat’ı dahil meşgul edecek olabilir.  Böylesi bir tabloda , ayrım noktasında  eskiye bağlı hak hukuk, eşitlik konuları ile birlikte ayrılıklar, çevre değişimleri gündeme gelebilir.  Bazıları içinse şartları yanlış okumaya bağlı durumlar, anne ile ilgili sorunlar, gelişme sürecindeki yolda elde ettiği tatminin derecesi. Ayrılıklar ve buna bağlı yer değişimleri şimdilik ertelenmiş, düşünülme aşamasında gibi görünse de gündemde kalacaktır. Bu noktada yaşanılanlar inkar edilebilir, bağımlılıklar, acımasızca tutumlar gözlemlenebilir . Sırtınızdan vuranlar, arkanızdan iş çevirenler gerçeğiyle yüzleşebilirsiniz. Sonuçta herkes hak edişe giden yolda iyi ya da kötü yürüyor. Hayat çok yama kaldırmıyor. Etkin, yetkin olmanın yolu kayıplardan geçebiliyor. Tavsiyeleri ve gerektiği noktada yardımlaşmayı hatırlayın lütfen.

 (Siwa, Black moon, Vulcanus, Apollon, Uranüs, Güneş, Ay, Hekate, Proserpina, Hera, Eros, Toro, Metis, Tisiphone, Pythia)

Akrep yeniayının stresli açılar içerdiğini görmekteyiz. İlişkiler, kazanımlar dengesinde beklenmedik gelişmeler patlayabilir.  Evlilikler, boşanmalar,  ortaklıklar, ortak kazanımlar, miraslarla ilgili durumlar epeyce biz zaman alacağa benziyor. Fakat risk almadan, dipten, geriden hamlelerle şartlar yürütülmeye çalışılabilir. 

Heyacanı, endişeleri, kıskançlıkları tetikleyen durumlarla karşılaşılabilir. Kimilerine yıkım adına çalışırken, kimileri ise yaratıcılığın da kullanımıyla önemli şans yakalayabilir ve  hem ticari hem de çok yönlü açılımlarla sıçrama yapabilir. Tabii bu durum haritası destek verenler için geçerlidir. Eşinizin, ortağınızın ya da birlikte yürüyebilme, iş yapabilme potansiyeline sahip olduğunuz kişilerin içinden, sizi sırtınızdan vurabileceklerin çıkmasına karşı dikkatli olmayı öneririm.  Karşınızdakilerden gelecek beklenmedik  gelişmeler enerjinizi düşürse, engelle karşılaşsanız, zorlansanız  da burada yapmak istediklerinizi gerçekleştirmek adına irade koyabilir ve sonuçlandırmak adına olayı zamana yayabilirsiniz.  Zaten yeniayın hemen ardından 23 Kasım’a dek sürecek bir  Merkür retrosu başlayacak. Bu da gözden geçirmeniz gereken durumların varlığına ya da eski konuların da ele alınmasını işaret etmekte. Aciliyeti olmayan konularla ilgili girişimlerinizi bu dönemden sonra değerlendirebilirsiniz. Kardeşler, yakın akrabalar, aile içinde zorlayıcı, nahoş durumlar oluşabilir. Bitmesi gerekenler, kayıplar yaşanabilir. Bu durum zorlasa da eğer ki bir noktada gereksiz takılmalar, aşırı tutkulu tavırlar göstermez, mantığı olabildiğince doğru kurabilirseniz nispeten  daha kolay  karşılayabilirsiniz.  Eşinizle, günlük hayatınızı etkileyen olaylarla, sağlığınızla ilgili halledilmesi gereken durumlar için yeni bir sürece girebilirsiniz.  Merkür, 30 Ekim’de önce durağan, ardından da retro pozisyona geçecek. Bu durum yapılan algıyı, görüşmeleri, anlaşmaları, hesap kitapla ilgili işleri, iletişimi, iletişim ve elektrikli aletleri, ulaşımı haritalarınızda bulunduğu  duruma göre problematik etkileyebilir. Bilgisayarlarınızdaki, telefonlarınızdaki önemli verilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Maddi manevi kazanımlara, hedefe odaklanırken attığınız adımlara, zamanlamasına ya da size söylenenin, sunulanın doğruluğuna dikkat edin.  Faturalara, para konularına, hesabınıza özen gösterin. Eski bitmemiş işlerinizi tamamlamaya çalışın. Araştırmalarda derinleşebilmek adına kullanabileceğiniz güzel bir zaman dilimi. Davalarla, bürokratik konularla ilgili durumlar gündeminizi meşgul edebilir.  

Akrep yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Akrep burcundaki yeniayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

İkizler ve yükselen İkizler :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Terazi ve yükselen Teraziler için : Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  :    Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Yay ve yükselen Yaylar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Kova ve yükselen Kovalar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Ülkemiz ve Akrep yeniayı

28 Ekim’de Akrep burcunda meydana gelecek olan yeniayda diplomasi, arabuluculuk faaliyetleri, eğitim sistemimiz, çocuklar ve çocuklarla ilgili yerler, sanat, spor, eğlence ve bunlarla ilgili yerler ana konu başlıklarımız olarak görülmekte. Aynı zamanda ekonomimiz, borçluluğumuz, borsa, finans kurumları, bankalar, maliyemiz, vergiler ve tüm bunların halka yansımaları da gündem yaratacak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda hedefleri ve buna yönelik stratejileri, yatırımlarından kaynaklı kar, zarar durumları ve gelirlerine etkisini görmekteyiz.

Yeniay, ülkemiz haritasının Güneş’i üzerinde olmakta. Konumunda otorite, lider, üst düzey yönetici olanların yetkinliklerinin, kazanımlarını işaret ederken, uluslararası diplomasiye, davalara, mahkemelere  de bağına dikkat çekmekte. Bu konularda beklenmedik gelişmelerle karşılaşılabilinir.  Eski konular, anlaşmalar incelenebilir.  Bazı durumlar hemen değil, aşama aşama öğrenebiliriz. Aktif hale gelmesi Kasım’ın 26 sından sonrayı bulabilir. Kabine değişimi  konusu gündem oluştutabilir. Bu süreçte partilerle ilgili yapılanmaların, değişimin devam ettiğini görebiliriz. Muhalefet parti yöneticilerini , gazeteci,  yazar, düşün insanı, öğretim görevlisi gibi kişilerin tutukluluklarınla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Af konusu yine gündemde görünmekte. Eğitimi, konsoloslukları, diplomatları  ilgilendiren  önemli gelişmeler, bakanlık içinde düzenlemeler  olasıdır.  

Akrep yeniayının gelişmelerinin yansımalarını ekonomide görebiliriz. Vergilerde artış beklenebilir. Para piyasalarında, borsada dalgalanmalar olabilir. Kasım sonundan itibaren devreye girmesi olası bir anlaşma ya da  daha önceden hazırlanmış bir düzenleme, dış borçlanmayı  arttırabilir, ceplere daha yük bindirebilir. Belediyeler  ve yöneticilerini ilgilendiren ani gelişmeler olasıdır. Kayyum konusu yine ülke gündemimizi meşgul edebilir.  Güvenlik konusu ülke gündemimizde yine üst sırada önemini korurken, NATO ile ilişkiler de gerilmeye devam edebilir. Teröre, içeride de olası sorunlara karşı dikkatli olmamız gereken bir süreç. Operasyonlar devam edebilir.  Deprem yaşanabilir.

Yukarıda 28 Ekim’de Akrep burcunda meydana gelecek yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy