24 MART KOÇ BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

24 Mart günü saat 12:29 da Koç burcunun  04°12´  derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Koç burcu cesaretliliği, girişimciliği, olayları başlatabilmesi, risk alabilmesiyle bilinir. Aynı zamanda gölgesinde huzursuzluk, öfke, bencillik, zorbalık, kavgacılık barındırır. Bu burç ordu, askerler, polisler, cerrahlar, dişçiler, sporcular, makinistler, tamirciler, itfaiyeciler, kasaplar, marangozlar, metalle çalışanları, demir-çelik sektörü, savaş malzemeleri ile ilgilidir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde yukarıda saydığım Koç özellikleriyle birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Bu süreçte şartlar kabuğunu kırıp dikine çıkışlara, risk almaya, mücadelelere  ve beraberinde manipülasyona oldukça müsait. Ojektiflikten uzak olma, anlama, anlatma, anlaşma sorunları , iletişim sorunları dikkati çekecek.

Yükselende  ulusal ve ailevi konuları önemseyen, hassas, korumacı, tutucu ve değişken yapıdaki Yengeç burcunu görmekteyiz. Yaptığı görünümlere baktığımızda yeniay sürecinde şartların hareketlenmelerle,  kırılganlıklara açık olduğunu görmekteyiz. Bu da beraberinde Yengeç’in gölgesini yani aşırı korumacılığı, hassasiyeti, ajitasyonu, kıskançlığı ortaya çıkarabilir. Yükselen derecesinde Canopus  ve Sirius sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Bunlar da muhafazakar, baskın bir tutum  ile birlikte şans, ün, ufak bir hareketin bile büyükmüş görünmesini sağlayan etki verir. Bu etkilerin Koç yeniayı süresince dışavurumda gözlemleyebiliriz.

Güneş ve Ay ise Deneb Kaitos ile etkileşimde. Bu sabit yıldız ise asabi, yıkıcı mizaç, yıkıcı , dik kafalı, başına buyruk, kavgacı  bir karaktere anlatır. Dolayısıyla yeniay sürecinde gerek karşı cins ilişkilerinde gerek duygularda ve irade gösterdiğimiz durumlarda bu etkileri gözlemleyebiliriz.

Koç burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

24 Mart’ta meydana gelecek Koç yeniayında işimiz, statümüz, hedeflediklerimiz, ailemiz, annemiz ve bunları ilgilendiren gelişmeler ana konu başlıklarımız olarak görülmekte.

Öncü burçları  1-7, sabit burçların 17-21 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Koç yeniayından öncelikli etkileneceklerdir.  (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

İnsan hayatında hemen bütün yollar sevmekten, sevilmekten, maddi ve manevi kazanımlarına değer katmaktan  geçer ki bu da özdeğer duygusunu etkiler . İşte Koç yeniayında  ivmelenmeye, şartların değişimi adına harekete iten etkenler bunlar olacak. Aileye, evliliğe, anne ve çocuğu arası durumlara,içinde bulunulan  gruba ait ya da kazancınızla, iş hayatınızla ilgili birtakım değişimler yaşanmakta. Bu değişimler ömrünü, işlevini doldurup bitmesi, gitmesi  gerekeni beraberinde getirmekte. Bu geçiş döneminde  bir zamanlar türlü bahaneler bulduğunuz, bağımlı olduğunuza şeye ya da kişiye karşı artık eskisi kadar tutkulu olmadığınızı fark edebilirsiniz. Bu yol ayrımında tavsiyeler de bol olacaktır. Şartlarına sahip çık, iyileştir diyenler de tersi de … Önemli olan neyin, nereye kadar tolere edilebileceği. Şartları duygusal değerlendirip, kışkırtmalara açık olunabilinir. Tavsiyeler dinlense de sonuçta kendi dikine gidilebilir.  Haritalardaki etkilere göre yol ayrımına giderken neden, ne kadar doyum sağladığınızı  önemseyeceksiniz. Bu amaçla yeni bir yola girişilecek, yeniden başlanacak. Şartların kırılgan olduğu süreçte yalanlar, dolanlarla, kurnazda saptırılmış gerçeklerle, ihanetle karşılaşılabilir. İntikam duygusu şartları körükleyebilir. Güvenlik zafiyetleri olabileceği gibi hakkaniyetli düşünmek de kolay değil.  Manipülasyona, kışkırtmalara açık bu süreçte akışı anlamaya çalışırken dikkatli olmanızı öneririm.      (Venüs, Cupido, Kad Gad, Proserpina, Bacchus, Valentine, Kassandra, Lilith, Aesculapia, Sisyphus, Apollo,  Ceres, Industria, Güneş, Ay, Chiron,  Makemake, Black moon, Pholus,  Medea)

Yeniay önemli değişimlere, gerekli yeniliklere başlamayı işaret ederken, beraberinde hayatlarda da kadersel döngülere, kırılmalara işaretçi. Burada karşılıklı ilişkilerde bazı birikmişlikler artık olduğu haliyle kalamayacak durumdadır ve bastırılmış olanlar beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir. Bir anda ivmelenebilir ki bunların temelinde çok yoğun değişime, dönüşüme zorlayan durumlar yatmakta. Temposu yüksek bu yeniayda aslında çok ciddi değişiklikleri getirebilecek adımları atmak için gerekli güç var. Yeni düzenlemeleri karşınızdakilerin  tepkisi sonucu yapabilirsiniz. İletişim sağlıklı işlemeyebilir.  Konuyu, durumu çok fazla idealize edebiliriz. Ya da tam tersi beklenmedik olaylar  geçmişte göremediğimiz konulara dokunuşlarla yaparak onlarla ilgili kesin sonlanmalara ve hayal kırıklığına sebep olabilir. Kışkırtmalara açık olan bu süreçte asabi tavırlarla, mantıklı düşünmeden yol almaya çalışmanın sonucunun derin kırılmalar olduğunu unutmayalım. Hassasiyet, duygusal yoğunluk, belki ne yapacağını tam kestirememe  belirginleşebilir. İdealist görüşler belirginleşecek. Burada hayatınızın hangi noktasını ilgilendiren kararlar söz konusuysa  dürüstlükten şaşmamanızı ve intikam türevi duygulardan arınmanızı öneririm. Süreci yazan, ilüstrasyon, resim yapan ya da benzeri yaratıcı faaliyetlerde bulunanlar verimli kullanabilirler.  Kurban olduğunuzu düşündüğünüz ailevi, resmi ya da hak edişinizi ilgilendiren çözülmemiş, netleşmemiş, havada kalmış  konuları artık sonuçlandırmak ve yeni bir düzene geçmek isteyebilirsiniz. Önemli gelişmeler yaşanacak bu dönemde hep birlikte sağlık konularına, bu yönde yapılan açıklamalara uymayı ihmal etmemeliyiz. Çünkü maalesef bu süreç virüsün yayılmasına uygun kombinasyonlara sahip. Bu yeniay 26 Aralık’ta yaşadığımız Güneş tutulmasının etkilerini açığa çıkartmakta. Aynı zamanda 23 Şubat’ta Balık burcunda yaşadığımız yeniayda  harekete geçtiğiniz ya da geçmek istediğiniz konular aktifleşecek ki geçmişe dayalı konulara vurgu yapabilir. Bazı  şeylerin sizden akıp gitmesine, geçmişin geride bırakılmasına sebep olabilir.  Oğlak burcundaki Güneş tutulmasının  ve Balık yeniayının hayatlarınıza ne tür etkileri olduğunu hatırlamak isterseniz linklerini yazının sonunda bulabilirsiniz.

Koç yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç yeniayının yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Boğa ve yükselen Boğalar için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

İkizler ve yükselen İkizler :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yay ve yükselen Yaylar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları

Kova ve yükselen Kovalar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Ülkemiz ve Koç burcunda yeniay

24 Mart’ta meydana gelecek yeniayda hükümet, konumunda otorite, üst düzey yönetici, idareci olanlar, ceo lar, yönetim kurulu başkanları, tanınmış kişiler, ordumuz, polisimiz, mahkemeler,  prestijimiz, skandallar  ve bunlarla beraber uluslararası ilişkilerimiz, davalar, anlaşmalar, müttefik gördüklerimiz ve açık düşmanlıklar da ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda  itibarlarının, iş başarılarının yanında üst yönetimlerinin, ortaklıklarının, rakiplerinin, hukuksal konularının öne çıktığını gözlemlemekteyiz.

Yeniay sürecinde şu anda ülkemizde devam etmekte olan Corona virüsle ilgili gelişmeleri gözlemlemeye devam edeceğiz görünmekte. Bu süreçte virüs daha yayılma eğiliminde olabilir.  Yaşlılarla beraber  çocuklarımızı da sakınalım. Nahoş sonuçlarla karşılaşmamak için tedbirleri ciddiyetle önemseyelim.  

Uluslararası ilişkilerde zor dönem devam ederken , düşmanlıklara açık süreçten geçmeye devam ediyoruz. Burada hem ordumuzu ilgilendiren gelişmeler yaşanabilir hem de anlaşmalarla ilgili  değişiklikler beklenebilir.  Konumunda otorite, lider, üst düzey yönetici olanlarla ilgili beklenmedik gelişmeler, statü değişimleri  toplumun dikkatini üzerine çekebilir.  Kabine değişimi olasıdır. Siyasi parti yöneticilerinin, gazetecilerin, düşün insanlarının, eğitimcilerin  vs tutuklulukları ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Yeni operasyonları duyabiliriz.  Dilerim yaşanmaz ama silahlı saldırı olasıdır. Madenlerimizi, topraklarımızı, doğal kaynaklarımızı ve onların getirilerini ilgilendiren durumlarla ilgili mücadele etmeyi gerektirici durumlar oluşabilir.  Emeklilerle ilgili yeni düzenlemeler gelebilir. Kredi, borç, vergi, sigorta  gibi  oranlarda  değişimleri görebiliriz. Nasıl ki dünya ekonomik krize adım adım giriyorsa biz de etkilerini görüyoruz. Para piyasalarında dalgalanmalar yaşanabilir. İnsanların harcama eğilimi düşerken, hazinenin durumu dikkati çekebilir. Ticarette, haberleşmede, basın yayında, iletişimde ve ulaşımda yapılanmalar görebiliriz. Sınır komşularımızla olan gelişmeler önem kazanabilir. Hava ve deniz yollarında problemler, toprak kaymaları, göçük olasıdır. Deprem yaşayabiliriz. Bu süreçte 26 Aralık’ta yaşadığımız Oğlak burcundaki Güneş tutulması ile 23 Şubat’taki Balık yeniayının  ivmelendiğini, etkilerini açığa çıkarttığını gözlemleyeceğiz.

Yukarıda 24 Mart günü yaşanacak olan yeniaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/12/19/26-aralik-oglak-burcunda-gunes-tutulmasi/

https://azadeoksoy.com/2020/02/17/23-subat-balik-burcunda-yeniay/

2020 2. AY YALPALAMASI DÖNEMİ

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız.   Güneş, Ay düğümleri ile 24 Mart günü Koç burcunun 03°47´ derecesinde t-kare dediğimiz zorlayıcı görünümü yapacak.

Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, yangınların, kazaların, patlamaların, deprem, volkanik patlamalar, heyelanlar, göçükler,  mevsimsel hava şartlarında anomaliler  gibi doğal afetlerin, kazaların, sosyo-politik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir. Buna göre  10 Mart-7 Nisan tarihleri arasını  bu anlamda gerilim arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Ay yalpalaması ile ilgili detaylar için yukarıda verdiğim yeni tarih aralığını dikkate alarak, aşağıda linki bulunan eski yazımdan bilgi anlamında  faydalanabilirsiniz.   

https://azadeoksoy.com/2019/01/29/ay-yalpalamasi-ve-etkileri/

Azade Öksoy

MOSKOVA GÖRÜŞMESİ VE İDLİB ATEŞKES ANLAŞMASI

Savaşın iyisi, barışın kötüsü olmaz.

Benjamin Franklin

Dünyanın neresinde olursa olsun toplumların, ülkelerin huzurları ve ilerlemeleri barıştan geçer.  Hele ki yanı başımızda ve bizi, geleceğimizi ilgilendiriyorsa  bu çok daha önemlidir.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Vladimir Putin arasında dün Moskova’da gerçekleşen İdlib görüşmesinden ateşkes sonucu çıktı. Başak burcuna ait dolunay yazıma bakarsanız orada bu süreçte yapılacak görüşmelerde kırılganlıklar telafi edilmeye çalışılacak. Önemli sonuçlar çıkabilir. Ama aynı zamanda bazı şeylerin daha sonra anlaşılabileceğini, çok net olmadığını dile getirmiştim.

Her iki liderin de görüşmeye başlama anı haritasında Aslan burcu yükselmekte ve yöneticisi Güneş Balık burcunda güçlü olmadığı bir konumda ve yukarıda saydığım etkileri anlatan  Balık yöneticisi Neptün’e ilerlemekte.  Güneş’in Balık burcundaki yapısı kaygan şartlarda ve değişkenliklere açıktır. Güneş aynı zamanda liderlerle de ilişkilidir.  Ateşkesin açıklanma haritasına baktığımda ise Venüs’ün Satürn’den kurtulmuş, Uranüs’e gittiğini görmekteyiz.  Ateşkesin  önünde kırılganlıklara etki edebilecek durumlar bulunmakta.  Her iki lidere, olayı yönetiş tarzlarına  dış faktörlerin de  etki ettiğini görmekteyiz. Çok hassas bir dönem ki  zaten gökyüzünde de oldukça sert görünümler var. 

Toplantı sonrası açıklamanın yapıldığı ana göre baktığımızda bölgedeki yapıların dengesine yönelik muhasebenin netleşmemiş olduğunu ve bunun ilerleyen süreçte yeniden gündeme gelebileceğini düşünebiliriz. Bunun örneklerinden birisini 15- 17  Mart civarı görebiliriz.  Merkür’ün de görüşme sırasında retro olduğunu hatırlatarak, daha sonra yeniden gözden geçirilmesi gereken noktaların olabileceğini ifade etmek isterim.

Venüs, her ne kadar Satürn engelinden kurtulmuş gibi görünse de önünde krizlere, beklenmedik gelişmelere yol açabilecek Uranüs açısı bulunmakta.  8 Mart’ta Venüs Uranüs ile bir ilişki kuracak.  Nisan başına geldiğimizde Mars, görüşmenin Venüs Uranüs ikilisine önce 1 Nisan, ardından da 5 Nisan’da stresli  görünümler yapacak. Bu süreç dikkat çekebilir.  Fakat aynı zamanda yapıcı kullanıldığı taktirde destekleyen etkilerle kırılganlıklara dokunma şansı da bulunmakta. İlerleyen zaman içinde yine belirleyici açılarla hareketlenecek görünmekte.  12 Mayıs civarı  yine bu görüşmenin şartları  gündeme gelebilir ve diplomatik açıdan hassasiyete işaret edebilir.  Bunlardan yazılarımda bahsedeceğim.

Ateşkesin başlama anına baktığımızda  İdlib’e göre Yay burcu yükselmekte. Bölgede adaletin, barışın sağlanabilmesine atıfta bulunmakta. Taraflar  açısından bunun birtakım  kontrol etmekte zorlanabilecekleri durumları içerebileceğini düşündürtmekte.  Özveriye, kararlılığa, dış faktörlere karşı tedbire ve zamana  ihtiyaç olduğu görünmekte.  Ateşkesi Ankara açısından değerlendirdiğimizde  tepe noktasında kraliyet yıldızı Regulus’u bulunmakta .  Bu noktada Regulus’un işaret ettiğinden yola çıkarak, büyük bir başarının içinde intikam barındırmayan durumlarla gelebileceğini hatırlayalım.

Moskova’da yapılan İdlib görüşmesi her ne kadar bir ateşkes anlaşması olsa, barış olmasa da menfaatler doğrultusunda bölgenin birliğinin korunup, gücüne tekrar kavuşabilmesi için  işbirliği içinde yürüyebilmeyi işaret etmekte.  Sevgi ve barışın egemen olması dileğiyle…

Azade Öksoy

9 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

9 Mart günü saat  20:48 de Başak burcunun   19°37´ derecesinde bir süper dolunay meydana gelecek. Yani bu göksel olayda Ay, senenin Dünya’ya en yakın geçişlerinden birisini yapacak ve 357.122 km ye kadar yaklaşacak. Konuyla ilgili bilgilenmek isteyenler altta linkini bulabilecekleri yazımdan faydalanabilirler.

Dolunaya ev sahipliği yapan Başak alçak gönüllülüğü, çalışkanlığı, mükemmeliyetçiliği, mantık kullanması ile bilinir. Gölgesinde fazla detaycılıktan büyük resmi kaçırma, gerginlik, toleranssızlık bulunur. Bu burç mühendisler, matematikçiler, fizikçiler, kimyagerler, biyologlar, istatistikçiler, hesap uzmanları, bankacılar, yazılımcılar, eczacılar, doktorlar, hemşireler, veterinerler, basın-yayın çalışanları, eleştirmenler, yazarlar, hizmet, temizlik, sağlık sektörü ile ilgilidir. Dolayısıyla dolunayda Başak özelliklerinin yanında bu meslek gruplarına ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Dolunay sürecinde bir yandan isteklerimiz doğrultusunda kararlılık göstereceğiz öte yandan gelişen, değişen şartlara uyum sağlamak zorunda kalacağız.  Çıkarlar ön planda olacak. Somut beklentilere yöneleceğiz.

Yükselende ilişkileri, diplomasiyi, adaleti, dengeyi,  genç kadınları, politikayı anlatan Terazi burcunu görmekteyiz. Gölgesinde kararsızlıkar, dengeyi, uzlaşıyı ararken kendi  dengesini kaybetmesi, yüzeysellik ve güvensizlik vardır.  Burada dikkat edilmesi gereken nokta zaman zaman geçmişten getirdiğimiz ve artık bırakılması gereken noktalarından uzaklaşarak, tutum belirleyebilmek. Gereksiz gözü karalıklar yapmamak olmalı. Yükselen derecesinde Diadem ve Minkar sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Diadem, başkaları için kendini feda etmekle ilişkilendirilirken burada kadınlar işaret edilmiş. Minkar ise daha sert bir doğayla, kurnazlıkla, öfkeyle, egoizmle, kindarlık ve saldırganlıkla anlatılmakta. Dolayısıyla dolunay sürecinde bu durumlardan sakınarak tutum göstermek, zarardan alıkoyabilir.

Ay’ın Denebola ve Asterion birlikteliğini görmekteyiz. Bu da spekülasyonları, merakı, uzlaşmazlığı, toplumla ters düşmeyi ve bu yüzden sorunlar yaşamayı anlatır. Güneş ise Homan ve Ankaa kavuşumunda. Homan sezgileri, kibri, hırsı ve kötü kararları anlatırken, Ankaa ise sorunların ötesini görerek, dönüşmek ve hayatını yeninden kurabilmekle ilişkilidir. Dolunay sürecinde gerek karşı cins ilişkilerinde gerek duygularda ve irade gösterdiğimiz durumlarda bunların da etkilerini gözlemleyebiliriz.

Başak burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

9 Mart’ta Başak burcunda meydana gelecek dolunayda bazı zorluklar, kayıplar, gizli düşmanlıklar,  fedakarlıklar,  bilinçaltını ilgilendiren sorunlar, sağlık konuları, hastane ile ilgili işler, endişeler, bağımlılıklar ve beraberinde günlük hayatı ilgilendiren gelişmeler, iş ortamı, beraber çalıştıklarınız ile evcil hayvanlar ana konu başlıkları olarak dikkati çekmekte.

Değişken burçları   16-22 ,  sabit burçların  2-6 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Başak burcundaki dolunaydan öncelikli olarak etkileneceklerdir. (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ;  Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Geçmişte çoklu olarak ya da geniş anlamıyla karşınıza gelen para, iş, ticari bağlantılar gibi konularla ya da evliliklerle, size değer katacak durumlarla ilgili beklenmedik gelişmeler, bunlara yönelik arzularınızı da harekete geçirebilir. Bu durumların içinde yetkilerin kaybedilmesi veya hak edildiğine inanılanın alınamaması, sözleşmeye aykırılıklar ve davalar olabilir. Aynı zamanda karmik yükümlülükler yüzünden hayatın acı gerçekleriyle yüzleştiğiniz  noktada kaçınılmaz bitişler olabilir.

Artık hayat rutininizi etkileyen, doğru ve yeterince adaletli olduğuna inanmadığınız noktalarda arzuladığınız dengelenme ve irade gösterme gerekli. Burada gidişatı etkileyecek bazı durumlar söz konusu olabilir.  Geçmişle hesap keserken,  bir yol ayrımına işaret etmekte ki yeri geldiğinde fedakarlık  gerekebilir. Konunuz her neyse ona takılı kalıp, hep bana  diyerek, başarabileceğinizden fazlasını yapmaya çalışabilirsiniz. Tutumunuz pervasız olabilir. Bir noktada sabit kalabilirsiniz. İletişim akmayabilir. Bunun için 12 sinden sonrasını tercih edebilirsiniz. Sabırsız davranıp, hatalarınızdan ders almazsanız, öngöremediğiniz durumlarla, eski sorunlarla karşılaşabilir ve başa dönersiniz. Bu da bastırılmış duygularınızı yeniden ortaya çıkartacaktır. Gerektiğinde yardımlaşmayı deneyebilirsiniz.     (Phaethon, Güneş, Ay, Neptün, Apollon, Venüs, Uranüs, Varuna, Rhadamantus, Ariadne, Atropos,  Apollo, Mynemosyne, Nemesis, Klotho, Pandora, Circe)

Yoğun enerjili bir dolunay yaşayacağız.Karşılıklı ilişkilerde süregelen şartlara yeni bir anlayış getirebilmek için durumu tartıyoruz. Şartları değiştirmek için yola koyulacağız ama burada risk almadan, var olanı düzeltme, düzenleme, genişletme adına yollar arayacağız. Olanlar kadersel değişimlere, bazen fedakarlıklara, kayıplara, ilişkilerde önemli gelişmelere gebe. Pandora’nın kutusunun açılmasıyla beklenmedik bitişler, sürpriz durumlar gelişebilir. Bunlar bir yandan zorlarken, öte yandan diğer aşamaya geçişte desteği de içinde barındırmakta. Aile içinde, üstlerle, bürokratik konularla ilgili sorunlar, aksamalar, kayıplar, yeni hamlelere, adımlara itebilir. 12 sinden sonra iletişim daha rahat akacak, anlama, anlatma, yazım, evrak, proje, imza gibi sorunlarda rahat ilerleyebileceksiniz. Fakat ondan önce dolunay civarı  bu tip işler sonuca bağlanmayıp, havada kalabilir. Dolunay sürecinde sağlık konularına dikkat etmek gerekmekte. Kendinizi yeterince dinç hissetmeyebilirsiniz. Hijyene, yenilen, içilen şeylerin kalitesine özen gösterelim.  Duygusal olarak içe dönme ihtiyacı duyulabilir. Güven sorgulanabilir. Yanınızdakilerle ilişkilerinizde aldanabilirsiniz. Atmanız gereken adımlarda, girişimlerde 16 sına kadar daha bir dikkatli olmanızı öneririm. Hoşunuza gittiğini düşündüğünüz bir şeyle ilgili sonradan duygularınız sizi rahatsız etmesin. Geçmişten kaynaklı, yarım kalmış işlerin muhasebesine girebilirsiniz ki burada dengeler değişebilir. Finansal konulardaki girişimlerinizde her şeyi iyice netleştirdiğinize emin olun.  Ailevi konularda, hedeflerinizi, statünüzü ilgilendiren durumlarla ilgili yaşanacak kadersel kırılmalar, haritanız da müsaitse doyum sağlayabilir. 6 Ocak 2019’da Oğlak burcunda yaşadığımız tutulmadan beri çözemediğiniz, karmaşık, adeta kilit olmuş işleriniz varsa ona odaklanın. Unutmayalım ki Ankaa etkisindeki bu dolunay bazıları için yeniden doğuşu getirebilecek etkilere sahip. Zaman disiplinle çalışma zamanı.

2019 sonunda yaşadığımız Oğlak burcundaki Güneş tutulması ve bu sene Yengeç burcunda gerçekleşen Ay tutulması tetiklenmeye devam ediyor. Dolayısıyla hayatlarınızı etkiledikleri alanlarda sonuçlarını görmeye devam edebilirsiniz. Hatırlamak isteyenler yazının sonundaki linklerden faydalanabilirler.

Başak dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Başak yeniayının yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

İkizler ve yükselen İkizler :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Terazi ve yükselen Teraziler için : :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Yay ve yükselen Yaylar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Ülkemiz ve Başak dolunayı

9 Mart’ta meydana gelecek dolunayda topraklarımız ve güvenliğimiz, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, tarım ve çiftçilerimiz, emlak, inşaat sektörü, muhalefet ve iktidar partileri, hükümet, konumunda otorite, lider, üst düzey yönetici, ceo olanlar, tanınmış kişiler, ordumuz, polisimiz, mahkemeler, prestijimiz ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda ise gayrimenkul yatırımlarından, köklerinden, itibarlarına, iş başarılarına ve üst yönetimlerine etkileri görmekteyiz.

Dolunay Venüs’ün üzerinde gerçekleşirken bu dönemde diplomatik gelişmelere dikkati çekmekte ki burada komşu ülkelerle ilgili gelişmeler iyice belirgin durumda. Bu süreçte eski diplomatik görüşmelere atıfta bulunulabilir. Görüşmelerden, anlaşmalardan oluşmuş kırılganlıkları telafi etmeye çalışılabilir. Aynı zamanda sonuca bağlanamayan durumlar oluşabilir.  Dolunayı destekleyen görünümler var. Burada karşılıklı ilişkilerde önemli adımlar atılabilir görünüyor.  Fakat  Güneş’in Neptün ile böylesi yakınlığında idealize edilebilecek ama gerçekte neyin ne olduğunun ilerleyen zamanda anlaşılabilecek, görünmeyen, sislerin ardında kalan noktaların olasılığına işaret etmekte. Ekonomik göstergeleri yorabilecek durumlar da olabilir. Yine bunlar ordumuzu da ilgilendiren gelişmeleri, hareketliliği işaret ederken, beraberinde uluslararası anlaşmalar da gündeme gelebilir. Uluslararası davalar, para konuları, silah anlaşmaları  gündemi oluşturabilecek başka iki başlık diyebiliriz. Mayıs’ın 11i civarı tüm konular hareketlenebilir. Haziran ilk haftasını takiben ve 11-12 gibi ise daha net anlaşılabilir. Bu görünüm şirketlerde için  para konularını, hedeflerini, yönetimlerini, itibarlarını ve dolayısıyla uzun dönemli hedeflerini etkileyen gelişmeleri beraberinde getirebilir. Bazı pozisyonlarda yetkilerin alınması, değişimler söz konusu olabilir ki bunlarında gerçekleşmesi yine verdiğim tarihler civarı daha belirgin olabilir. Açık düşmanlıkları görebileceğimiz bu süreçte güvenliğimiz  yine en önemli konuların başında gelmekte. İçeride de tansiyon arttırıcı gelişmelere sebep olabilirler. Müttefik gördüklerimizle, Nato ile ilişkilerimiz  sorgulanmaya devam etmekte.  Yer hareketliliği devam edebilir. Maden kazalarına karşı iş güvenliğini önemsemeyi ihmal etmeyelim.

Yengeç ve Oğlak burçlarında yaşadığımız son tutulmaların ülkemize etkilerinin de açığa çıkmaya devam ettiğini hatırlayalım.

Yukarıda 9 Mart’ta meydana gelecek dolunaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/01/29/super-ay-yani-supermoon-nedir/

https://azadeoksoy.com/2019/12/19/26-aralik-oglak-burcunda-gunes-tutulmasi/

https://azadeoksoy.com/2020/01/02/10-ocak-yengec-burcunda-ay-tutulmasi/

23 ŞUBAT BALIK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

23 Şubat günü saat 18:31  de Balık burcunun  04°28´  derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Yeniaya ev sahipliği yapan Balık fedakar, merhametli, kabullenici, etrafıyla bütünleşmeye çalışan, kendini kurban etmeye meyilli, değişken yapılıdır. Aynı zamanda sübjektiftir ve  dağılmaya, bağımlılıklara da yatkındır. Bu burç hukukçular, akademisyenler, bakanlar, diplomatlar, dalının uzmanları, bankacılar, finansörler, tüccarlar, sanatçılar, denizciler, petrol, su, kimyasal maddelerle ilgili işler yapanlar, denizciler, medyumlarla da ilişkilidir.  Dolayısıyla yukarıdaki özellikleri ve bu meslek gruplarıyla ilgili gelişmeleri yeniay sürecinde normalinden daha belirgin görebiliriz.

Yeniayda kararsız, değişken durumların yoğunluğu kırılganlıkların arasında endişeye sebep olurken, güvensiz ortamda çıkarları düşünme adına yeniye mesafeyi de beraberinde getirebilir. Aynı zamanda iletişim, anlama, anlaşma sorunları da kendini fazlasıyla hissettirebilir.

Yükselende tevazu sahibi, çalışkan, mükemmeliyetçi, doğru mantık kullanarak başkalarının kaçtığı işlerin altından rahatlıkla kalkabilen Başak burcu bulunmakta. Fakat bu yeniayda yönetici Merkür’ün durumu işleri çok zorlaştırmakta. Kontrol dışı olaylar eskinin gündeme gelmesini, yine yeniden ele almaları ve bunu yaparken de mantığın değil duygu yoğunluğunun, kafa karışıklığının içinde yol bulabilmeye çalışmayı işaret etmekte. O yüzden avantaj , fayda sağlamak adına adımlar iki ileri bir geri tarzında, ayarlamalarla atılabilir. Yükselen derecesine El Kophrah ve Regulus etkisini görmekteyiz. Regulus, hemen bütün astroloji okurlarının bildiği gibi intikamdan geri durulabildiği taktirde başarıya, statüye destek veren bir sabittir. El Kophrah ise güvensizlik, sessizlik, ihtiyatla ilişkilidir. Her iki sabit yıldızda yeniay sürecinde dışavurumda etkilerini hissettirebilirler.

Balık yeniayında Güneş ve Ay ise Ancha ve Fomalhaut kavuşmakta. Ancha, dönüşümle, hayatı yeniden kurmayla ilişkilidir. Fomalhaut ise ideallerden, hayallerden, yaratıcılıktan güce dönüşümü anlatır ki burada dikkat edilmesi gereken nokta dürüstlüktür.

Balık burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

23 Şubat’ta Balık burcunda meydana gelecek yeniayda evlilikler, eş, ortaklıklar, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri ile ilgili gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Değişken burçların 1-7, öncü burçların 17-21 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Balık yeniayından öncelikli olarak etkileneceklerdir. ( Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Balık yeniayı ile yaşanacak süreçte emek verdiklerimiz ve elimizden kayıp gidenler ya da fedakarlık etmek durumunda kaldığımız noktalardaki dengelerin değişimine işaretçi. İlişkilerde yeterince konsatre olamadığımız, istediğimiz sonucu alamadığımız, yaşanana artık gereğince bağlılığımızın olmadığına inandığımız durumlarda şansımızı sorguluyoruz. Elbette bizleri bu noktaya getiren sebepler var. Hemen herkesin para, itibar kazanmak, parlamak, eğitiminde, vizyonunda gelişmek, mutlu bir yuvaya sahip olmak ve tabiri caizse dert üstü, murat üstü yaşamak gibi arzuları vardır. Bunları başarmak için de bazen kişiler yanlışını, yanılgısını göremez, görmek istemez. Henüz umutları yeterince tükenmemiştir ve tekrar tekrar dener. Ama buna rağmen işlerde istenilen denge yakalanamaz. Muhasebesini yaparsın, bir türlü hesap tutmaz ve insanın enerjisini düşürür ya! İşte bu gibi durumlar film şeridi gibi canlanacak! Kime, neye, ne kadar fedakarlık ettik, edebiliriz? Başkalarıyla bütünleşeyim derken, nerede düştük, nerede doğruyu yaptık? Bunlar bizde nasıl sıkıntılı durumlara yol açtı ya da fayda sağladı? Önemli gelişmelere nasıl çevrilebilir, nasıl daha fazla avantaj yakalanır konusu sorgulanacak, kurgulanacak! Dağılmışı toplamak adına kafa yoracağız. Her ne kadar soğukkanlılığımızı korumaya çalışsak da zaman zaman hırsımıza, öfkemize yenilebileceğiz. Başta da dediğim gibi bu bir şeylerin bitip, yeniye geçilme dönemi. Endişelenecek bir şey yok! Hepimiz kendi çapımızda değişiyor, yenileniyor, küllerimizden yeniden doğmaya çalışıyoruz! Mart’ın 20 sini takip eden günlerde durumu daha netleşmeye başlayacak. Mayıs’ın 20 si civarı ise bunlarla ilgili konuların ivmelendiğini görebiliriz.      (Güneş, Ay, Şans n., Asc, Dsc, Hestia, Europa, Jüpiter, Venüs, Zeus, Apollo, Hera, Photographica, Transpluto, Isis, Siwa)

Karşımızdakilerle ilişkilerde önemli kararları gözden geçiriyor, sorguluyor olacağız. Bazı yazılı, sözlü anlaşmalarda geri adımlar, gecikmeler yaşanabilir. Geçmişteki sonuçlanmamış bir kontrat bu dönemde önünüze yeniden gelebilir. Geçmişte yapmış olduğunuz bir şeyden hiç beklemediğiniz bir anda avantaj elde edebilirsiniz. Bazıları bu süreçte karşısındakilerin sakladıklarıyla yüzleşebilir. Önceden gündeminizde olan fakat yapamadığınız bir konuya girişebilirsiniz. Bunlar hayatınıza değişim, farklılık getirebilir. Elbette sonuç haritanızdaki görünümüne göre değişecektir. Harekete geçmek istediğiniz konularda ayın 26 sından sonrasını değerlendirebilirsiniz. Bitmesi, gitmesi, ayıklanması gereken durumlarınızın farkındaysanız bu noktalarda daha bilinçli davranabilirsiniz. Hareketlerinizi, girişimlerinizi dengeli, kararlı, kontrollü yönlendirin. Başkalarının da sebep olabileceği durumlara karşı dikkatli olun. Aksi taktirde hedeflenen ciddi probleme, üzüntüye sebep olabilir. Bu dönem karşınıza karmik işleri çıkartabilir. Kazalara, sakatlanmalara dikkat. Olaylara duygusal yaklaşılacak bu dönemde edebiyat, resim, müzik, reklamcılık gibi yaratıcılık isteyen faaliyetlerde  farklı tatta şeyler ortaya çıkartabilirsiniz.  Merkür  retrosunda iletişimin, algının, hesap kitap işlerinin problemli çalışabileceğini düşünerek, tedbiri elden bırakmayın. Bankacılık işlemlerinizde, ödemelerinizde, ticari konularda, imzalarda, verilen sözlerde her şeyi defalarca kontrol edin. Yollarda, seyahatlerde, rezervasyonlarda çıkabilecek sıkıntılara karşı önlemlerinizi alın. Bilgisayarlarınızda, telefonlarınızda önemli verilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Kafaların bulanık olacağı bu süreçte konsantre olmak  güçleşebilir. Zevklerdeki, parasal konulardaki aşırılıklara, risk katsayısına dikkat. Yanılgıya, kayba, istenmeyen yöne gidebilirsiniz.

Balık yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Balık burcundaki yeniayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

İkizler ve yükselen İkizler :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Başak ve yükselen Başaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Terazi ve yükselen Teraziler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Yay ve yükselen Yaylar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları 

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Ülkemiz ve Balık burcunda yeniay

23 Şubat’ta meydana gelecek yeniayda uluslararası ilişkilerimiz, uluslararası ticaretimiz, hukuk, yüksek öğretim kurumları, deniz ve hava yolları, dini kurumlar, turizm, sığınmacılar ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından pazarlama, reklam, tanıtım, faaliyetlerinin, uluslararası ticaretin, taşımacılığın, şirket vizyonunu geliştirmeye yönelik girişimlerin öne çıktığını görmekteyiz.

Yeniay, ülkemizin Ay düğümlerinin ve Jüpiter’inin üzerinde olmakta. Bu süreçte uluslararası ilişkilerde başlayacak olan dönemin gerek finansal, gerek hukuksal anlamda ülkemizi yoracağını öngörebiliriz. Kapalı kapılar ardında yapılmış görüşmelerin, anlaşmaların aydınlanması, buralarda çıkabilecek aksamalar, karşı taraflarca ele alınmaya çalışılması ve  şartların kontrolünün  zorlaşması bize komşu ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmenin önemini hatırlatabilir. Nato ile içinde bulunulan durum değerlendirilebilir.  Mars’ın yaptığı görünümler gerek ordumuzun, Mehmetçiğimizin güvenliği açısından  çok daha dikkatli olunmasına  gerek iç güvenliğimize, kırılganlıklara  işaret etmekte. Hem gizli düşmanlıkların hem de aleni durumların aktif olduğu bir  süreç! Dış ilişkilerde stresli zamanlar yaşanabilir. Deprem olasıdır. Belediyeleri, yerel yönetimleri ilgilendiren ani durumlar yaşanabilir. Para piyasalarında dalgalanmalar görülebilir.  Borçluluğumuza ve halka yansımalarına, kredi, vergi, sigorta, faiz, borç ödememizle ilgili gelişmeler gündemimizi meşgul edebilir. Hava ve deniz yollarında aksamalar, sorunlar  olasıdır. Sendikalar, grevle ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Çalışanlara, haklarına, sgk ya yönelik düzenlemelerde değişimler, bazı durumlarda eski kararlar yeniden değerlendirilmesi, üzerinde çalışılması söz konusu olabilir.  Basın-yayın sektöründe beklenmedik satışlar, kadro değişimleri, yeni düzenlemeler dikkat çekebilir.

Yukarıda 23 Şubat günü yaşanacak yeniaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinde daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

MARS’IN OĞLAK BURCU GEÇİŞİNİN BURÇLARA ETKİLERİ

Astrolojide Mars mücadele gücümüzü, nasıl rekabet ettiğimizi, enerjimizi nasıl kullanarak işlere giriştiğimizi anlatır. Oğlak burcunda yüceldiği kabul edilir ve burada enerjisini dağılmadan, sistematik, disiplin içinde, soğukkanlılık, sabır ve kararlılıkla ortaya koyar. Bu transitin hayatlarımıza yansımaları bizlerin harita kombinasyonları ile bağlantılıdır.

Mars’ın  Oğlak transiti yoğun enerjileri barındırmakta. Bunlar haritalarda yaptığı görünümlere göre hafif ya da sert etkili problem yaratabilir. Kayıplara, kavgalara, mücadelelere, kazalara, nahoş durumlara sebep verebilir. Fakat yine de bu dönem, bilinçli kullanımla sağlam yürünmesi istenilen işlere girişmede önemlidir.  Mars’ın sert görünüm yaptığı günlere bakarsak; 21 Şubat Chiron, 25 Şubat GAD, 23 Mart Pluto’dur. 20 Mart’ta Jüpiter ile yapacağı kavuşum her ne kadar Jüpiter’i iyicil etkilerle tanımlamak istesek de bazı haritalarda finansal, hukuksal, etik, eğitim ve yurtdışını ilgilendiren ve büyüme, gelişme istenilen durumlarla ilgili problemli çalışabilir. Mars, hemen bunların ardından 31 Mart’ta Kova burcunun başında Satürn ile de kavuşum yapacak. Bunlara ek olarak klasik astrolojide kullanılmasa da 4 Mart’ta Kronos ile yapacağı görünümdür. Burada ailevi ya da sizden üst konumda olanlarla sorunlar yaşayabilirsiniz. Devletle, resmi işlerinizde problemler çıkabilir. O yüzden yeni girişimleri bu tarihe denk getirmemeye çalışın. Fakat daha önceki bürokratik işlerinizin çözümü için ivmelenebilirsiniz. Burada verdiğim tarihler ve civarı sorunları yaşama olasılığına karşı hepimizin dikkat etmesini önerdiğim günlerdir.

Mars, Oğlak burcunda transit edeceği 16 Şubat-30 Mart tarihleri arasında 26 Aralık 2019’daki Oğlak Güneş tutulması ile 10 Ocak’taki Yengeç Ay tutulmaları da tetiklenmekte. Hayatlarımızdaki etkilerini açığa çıkartmakta. Tutulmaların hayatlarınızın hangi alanlarını etkilediğini hatırlamak için linklerden faydalanabilirsiniz.

https://azadeoksoy.com/2020/01/02/10-ocak-yengec-burcunda-ay-tutulmasi/

https://azadeoksoy.com/2019/12/19/26-aralik-oglak-burcunda-gunes-tutulmasi/

Mars’ın Oğlak geçişi sırasında burçların hangi konularda daha aktif olacağına, mücadelelere girişeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koç’lar hedefleri, statüleri , iş hayatları ve aileleri  ile ilgili gelişmeler , değişimler hareketleniyor. Görünür güç çekişmeleri deneyimleyebilirler. Bazıları için yükseliş, terfi verebilir. Saygınlık kazandıracak gelişmeler yaşatabilir. Fakat haritalardaki etkisi bitiş yönünde de çalışabilir. Otorite, üstler, devletle ilgili konularda mücadeleleri, güç harcamayı gerektirebilir.

Boğa ve yükselen Boğa’lar   yurtdışını ilgilendiren konular, hukuksal, akademik işler, basın yayın, turizm sektörüyle ilgili durumlarda değişimleri, dönüşümleri hareketleniyor. Burada bir yandan mücadele etmeleri gereken durumlarla yaşarken, diğer yandan yeni fırsatları da yakalayabilirler. Seyahatlere çıkabilir, medyada daha aktif olabilirler. Eğitim konularıyla ilgili koşturmacalar artabilir. Yurtdışında bağlantılar kurup, ufuklarını geliştirebilirler.

İkizler ve yükselen İkizler   sigorta, kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras  gibi konularla ilgili  konular hareketlenmekte. Ortaklı, hisseli konular ya da eşlerinin kazanımları ile ilgilenecekler, mücadele edecekler. Ameliyatla ilgili durumları varsa gündemlerine almak durumunda kalabilirler.  

Yengeç ve yükselen Yengeç’ler  evlilik, ortaklık, anlaşmalar, davalar konularında, hizmet alıp verdikleri insanlarla ilgili gelişmeler, hukuksal konular hareketleniyor.  Zaman zaman açık düşmanlıklarla karşılaşabilir, mücadelenin, tartışmaların göbeğine çekilebilirler. Sağlıklarına dikkat etmeleri gereken bir süreç.

Aslan ve yükselen Aslan’lar iş hayatlarını, gündelik düzenlerini, sağlıklarını ilgilendiren konular, sorumluluklar, baskılar, değişimler hareketlenmekte. Yanlarında çalıştırdıkları kişiler ya da kiracıları varsa bu dönemde onlarla da uğraşmaları gerekebilir. İşlerine daha fazla efor harcamaları gerekebilir. Evcil hayvanlarını ilgilendiren gelişmeler de gündemlerine gelebilir.

Başak ve yükselen Başak’lar çocukları, aşk hayatları, hobileri, yetenekleri, uğraşıları ve spekülatif yatırımlarla ilgili konularda değişim ve dönüşüm gerektiren durumları hareketlenmekte. Bazı ilişkiler bitebilir ya da olandan daha farklı bir raya oturabilir. Beraberinde stres hissedilebilir. Hobileri ile, sanat ve sporla, borsa ile daha fazla uğraşabilirler. Kumar alışkanlığı olanlar için dikkat edilmesi gereken bir süreç. Gezilere çıkabilirler.

Terazi ve yükselen Terazi’ler    ev, aile,  kökleriyle ilgili konularla ilgili gelişmeler, değişimler, mücadeleler hareketlenmekte. Gayrimenkul, toprak konuları gündeme gelebilir. Evleri kentsel dönüşüme girebilir. Ev, arsa alabilir, satabilirler. Burada aile içi çekişme gerektiren durumlar yaşanabilir. Güvenliğe dikkat! Evde tamirat, değişiklik yapabilir, spora başlayabilirsiniz. Evinizden çalışabilirsiniz.

Akrep ve yükselen Akrep’ler   kardeşlerle , yakın akrabalarla , eğitim, iletişim, ticari konularla, anlaşmalarla ilgili  baskı yaratan, değişimi, dönüşümü, sorumluluk almalarını   gerektiren durumlarda hareketlenmeler yoğunlaşmakta. Yollar artabilir. Eğitimlere, yazım, çizim işlerine daha fazla zaman harcayabilir, ticari faaliyetlerinizi arttırabilirsiniz. Trafikte daha sabırsız olabilirsiniz. Beyniniz bu dönemde daha yoğun çalışabilir. Stresli olabilirsiniz. Kendinizi dinlediğiniz zaman normal halinizden daha hızlı konuştuğunuzu fark edebilirsiniz.

Yay ve yükselen Yay’lar  sahip oldukları maddi, manevi kazanımları ile ilgili konularda hareketlilik artmakta. Masraflar, para çıkışları artabilir. Cepten yemeye başlayabilirler. Kaynaklarını doğru yönetmenin önemini fark edecekler. 

Oğlak ve yükselen Oğlak’lar kendilerini ve en yakınlarını ilgilendiren gelişmeler hareketlenmekte. Sağlığa, sakatlanmalara dikkat edilmesi gereken bir süreç. Bu süreçte çok daha cesaretli, girişimci  hissedebilirler. Kendilerini hazır hissettikleri konuları uygulamaya geçirebilirler.

Kova ve yükselen Kova’lar bilinçaltlarını, sağlıklarını etkileyecek, yorabilecek durumlarla söz konusu olabilir.  Enerjileri biraz daha düşük olabilir.  Zaman zaman olayları kontrol etmekte zorlanabilirler. Gizli düşmanlıklarla karşı karşıya kalabilirler. Geri plandaki ödemeler artabilir.  Terapi, arınma ve sosyal yardım faaliyetlerine zaman harcayabilirler. Bu süreci işinize, kendinize ait gerçekleştirmek istediklerinize yönelik hazırlık dönemi olarak geçirmenizi ve tenha, tekinsiz yerlerde bulunmamanızı öneririm.

Balık ve yükselen Balık’lar  sosyal ortamlarda, gruplar içindeki faaliyetler hareketlenmekte. Zaman zaman burada stres, mücadeleler yaşanabilir. Bazıları bu grup çalışmaları içinde statü değişimleri yaşayabilirler.  Çok daha sosyal bir süreç.

9 ŞUBAT ASLAN BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

9 Şubat günü saat 10:33 de Aslan burcunun 20°  sinde bir dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Aslan, gözler önünde olma, kendini gösterme, ortaya koyma ve bunları yaparken de sırtının sıvazlanmasından, alkış almaktan hoşlanmayla ilgilidir. Gölgesinde ego, kibir, gösteriş, müsriflik taşır. Aslan burcu, liderleri, yöneticileri, tanınmış kişileri, sanatçıları, yönetmenleri,  organizatörleri, eğlence, reklam sektörünü,  mimarlık ve iç dekorasyonu, kuyumcuları temsil eder. Dolayısıyla doğasına has özellikleriyle birlikte, bu gruplara ilişkin gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Dolunay sürecinde rahatlıkla özgüvenin ardına sığınıp, çıkış yapılabilmesi, risk alınabilmesi, şartları zorlayıcı harekete yönelim gösterilmesi ve bu tutumlardaki kararlılık, egonun öne çıkmasına, empati kurmada ve duruma uyum sağlamada zorlanmaya yol açabilir.

Yükselende cesur, risk alabilen, girişimci, olayların başlamasına sebep olan ama aynı zamanda huzursuz, öfkeli, bencil olabilen Koç burcu bulunmakta. Dolunay sürecinde karşılıklı ilişkilerde rahatlıkla ivmelenebilir, şartların temposu yükselebilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta akılcı durumları gerektiren noktalarda duyguların baskın olması ki bu da olumsuzluğu getirebilir. Yükselen derecesine Baten Kaitos sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Bu sabit zorunlu yer değişimleri, izolasyonla, kısıtlanmalarla, depresif durumlarla, gemi kazaları ile ilişkilendirilmekte. Aynı zamanda depresif durumları, panik atağı ve intihara yatkınlığı da işaret etmekte. Dolayısıyla  Aslan dolunayında dışavurumda Baten Kaitos etkisini göz önünde bulundurduğumuzda, atılacak adımları ince eleyip, sık dokumanın önemini rahatlıkla görebiliriz.

Dolunayda Ay’ın Alterf ve Ras Elased Australis etkileşimini görmekteyiz ki bu sabit yıldızlar zulumle, katı yüreklilikle, sert bir disiplinle, karşısındakini ezmekle, anlaşmazlıklarla ilişkilendirlmekte. Güneş ise Castra kavuşumuyla art niyet ve  yıkıma sebep olabilecek kontrol dışı öfke anlamlarıyla etkilenmekte. Görüldüğü üzere sert etkili sabit yıldızların işin içinde olduğu bir dolunay. Karşı cins ilişkilerinde, duygularda, irade konulan noktalarda dikkatli yürümek faydalı olabilir.

Aslan dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

9 Şubat günü Aslan burcunda meydana gelecek olan dolunayda sosyal çevre, arkadaşlar, içinde bulunulan gruplar, organizasyonlar, işten elde edilen kazanç, çocuklar, çocukların evlilik ve ortaklıkları, aşk hayatı, yaratıcı faaliyetler, hobiler, sanatsal, sportif konular, risk içeren durumlar, seyahatler ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Sabit burçların 17-23, öncü burçların 3-7 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Aslan burcunda meydana gelecek dolunaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ;  Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Bu dolunayda  toplum içinde kendimizi birey olarak nasıl temsil ediyoruz, hayat sahnesindeki durumumuz egomuzu ne kadar doyurduğumuzu anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz.  Dengelenmeye çalışırken atacağımız adımlar ilişkilerimizde, durumumuzda, dışımızdaki faktörlerin de etkisiyle kadersel denilebilecek değişimi işaret etmekte. Sosyal konumunuzda, evliliğinizde ya da aile içinde, parasal durumunuzda zorlayan, kanatan durumlarda kendi güvenliğinize ne kadar özen gösterdiniz? Sizinle beraber başkalarının ihtiyaçlarına ne kadar hakkaniyetli, duyarlı olabildiniz? Yanlış işlerin içine dalıp geçmişte zarara mı uğradınız?  Ya da hin fikirli birtakım kişiler zamanında sizi kendine bağımlı mı kılmaya çalıştı? Bu ya da benzeri durumlarla ilgili konular  Aslan dolunayında bizleri  yeni bir denge kurmaya davet edecek. Kırılma yaratan konulara iyileştirici dokunuşlar yapabilmek üzere özveriyle hazırlanmak gerekecek.  Ve sonu bir seçim yapmanın gerekliliğine, yol ayrımına gidecek görünmekte. İçinde ayrılıkların, gözyaşının  olabileceği bu  geçiş dönemi zaman zaman duygusallıkları barındırsa da aslında hayatın akışına uyumlanmak adına kişinin kendi benliğine, kendini daha sevmesine, risk alarak özgür bir ben ortaya çıkartmasına giden bir yol olabilir. Ruh ve kimlik, hayatının sahnesinde ahenk arıyor! Dolunay, 26 Aralık’ta yaşanan 2019’un son Ay tutulmasının etkilerini de hayatlarınızda görünür hale getiriyor. Şubat’ın 20 sinden sonra da harekete geçirici durumlarla karşılaşabilirsiniz. Diğer yandan geçtiğimiz Kova yeniayında karşınızdakilerle ilgili durumlarla daha yakından ilgilenirken, 10 Ocak’ta meydana gelen Yengeç burcundaki Ay tutulmasının etkileri de sizleri meşgul edebilir.   (Ay, Güneş, GAD KAD, Vtx Avtx, Pholus, Pythia, Industria, Eurydike, Make make, Vesta, Pershephone, Orpheus, Eros)

Hareketli, girişimci, tempolu bir dolunay. Kişisel vizyon adına iddialı çıkışlar yapılabilir. Toplumsal durumlar, finansal, ailevi ilişkiler ve bunların büyüten, gelişen durumlarla uyumunu ilgilendiren gelişmeler, girişimler önem kazanacak.  Dışınızda gelişen durumlar karşısında hedeflerinize yönelik bazı törpülemeler yapılması gerekebilir. Burada feda edilen, vedalaşılan, kaybedilen şeyler olabilir. Fakat sonrası içten içe beklenilen, umutlanılan konularda büyüme, gelişme şansı, kazanç sağlayabilir. Çocuklarla ilgili konular önemli hale gelebilir. Çocuklarla, sevdiğinizle  organizasyonlara katılabilir, birlikte gelişim odaklı faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Risk içeren konulara eğilim görülebilir. Sevdiğiniz işlere yönelebilirsiniz. Harcamalara dikkat etmekte fayda olabilir. Kontrol dışı  ödemeler yüzünden  dengeyi bulmak zor olabilir. Aile içi sağlık konularının yanı sıra çözülmeyi bekleyen sorunlar da önem kazanabilir. Arkadan konuşana, iş çevirene dikkat edilmesi gereken bir süreç. Karşılıklı ilişkilerde geçmişe dayalı sürtüşmeler alevlenebilir. Terk edilmeler, duygusal yaralanmalar yaşanabilir. İyice anlamadan, dinlemeden araştırmadan, incelemeden, okumadan kararlar almayın. Verilen sözlere, anlaşmalara, sözleşmelere, muhasebe yapılması gereken durumlara özen gösterin.  Bu noktada başkalarının yönlendirmelerine, onların etkin oldukları durumlara karşı da dikkatte fayda olabilir. Kimsenin, hiçbir şeyin kurbanı olmayın! Merkür Şubat’ın 16sı  önce durağana, ardından retroya geçecek ve bu arada karşılıklı ilişkiler ve para konularında işleri hareketlendirecek. Aynı zamanda burada aldığınız kararlar, verdiğiniz sözler, anlaşmalar, sözleşmeler de önemli hale gelecek. Hukuksal konular, yurtdışını yabancıları ilgilendiren girişimler, eğitim, tanıtım faaliyetleri de hızlanabilir. Yazanlar, çizenler bu süreci kapanıp, güzel değerlendirebilirler.

Aslan dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Aslan burcundaki dolunayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba

İkizler ve yükselen İkizler :  , iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Başak ve yükselen Başaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı

Yay ve yükselen Yaylar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Kova ve yükselen Kovalar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Ülkemiz ve Aslan burcunda dolunay

9 Şubat’ta meydana gelecek olan dolunayda  diğer ülkelerle ilişkiler, eğitim, ulaşım, taşımacılık,  iletişim, basın yayın, iç ve dış ticaret, hukuk, sığınmacılar, dini kurumlar,  turizmi ilgilendiren gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda lojistik , tanıtım, reklam faaliyetlerinin yanı sıra eğitimlerin ve müşteri ilişkilerinin öne çıktığı görülmekte.

Aslan dolunayı ülkemiz  haritasında dış ülkelerle ilişkilerimize vurgu yaparken,  hem diplomasiye hem de konumunda otorite, lider, üst düzey yönetici, ceo olan ya da tanınmış  kişilerle ilgili gelişmeleri beraberinde getirebilir. Kabine değişimi yaşanabilir. Bakanlar, diplomatlar, müsteşarlar, danışmanlar  bu dolunaydan etki alabilirler.  Dış ilişkilerdeki  durum, diplomatik ve hukuksal konular iç kırılganlıkları  tetikleyebilir. Bu, Şubat sonu gibi daha belirginleşebilir. Mart’ın 5i ve sonrası  ise iyice aktifleşebilir. Dikkatli yönetilmezse beraberinde hem ekonomik hem iç işlerimiz ve halkımız adına stresi , düşmanlıkları içeren gelişmeleri doğurabilir. Komşu ülkelerle durumumuz, sınırlarımız, sığınmacılar,  ordumuzun operasyonları   ve  güvenlik bu dönemde yine önemli!  Sınırlarımıza dikkat!

Eğitimle ilgili gelişmeler, yeni kanunlar, yönetmelikler, parti tüzükleri,  değişimleri, hazırlıkları zorlanan şartlar arasında devam ediyor görünmekte. Muhalefet partileri ile gelişmeler dolunayda dikkat çekebilecek bir başka konu ki iç gruplaşmalar, bölünmeler  de belirginleşebilir.  Muhalefetten yazar, gazeteci, düşün insanı, akademisyen, parti yöneticisi ve üyelerine yönelik tutukluluklarla ilgili gelişmeler yaşanabilir.  Medyaya, fikir özgürlüğüne yönelik  olaylar gündeme gelebilir.  

Corona vakasının fazlasıyla gündemde olduğu ve can aldığı şu dönemde bizim haritamız da her türlü salgın hastalık riskine karşı sınırlara, gümrüklere, halka hizmet verilen yerlere ve radikal tedbirlerin önemine işaret etmekte. Hastanelerimizdeki hareketliliğe karşın bizler de bireyler olarak hem kendi hem de çevre ve toplum sağlığına karşı duyarlı olmalıyız. Deprem  yaşanabilir.  Turizme  yönelik yeni düzenlemeler yapılabilir.  Borsa,  spekülatif yatırım araçları, kredi ve borç ödemeleri  ile ilgili gelişmeler dikkati çekerken pırlanta, zümrüt, safir gibi değerli taşların yanı sıra bakır, bronz, pirinç  fiyatlarında , gümrük tarifelerinde değişim gözlemlenebilir.  

Aslan dolunayı,  bireysel haritalarda olduğu gibi  26 Aralık Oğlak Güneş tutulması ve 10 Ocak Yengeç Ay tutulmasının ülkemiz haritasına etkilerini de hareketlendirmekte. Tutulmaların nasıl etkilere sahip olduğunu hatırlamak isteyenler aşağıdaki linklerden faydalanabilirler.

Yukarıda 9 Şubat  günü yaşanacak olan dolunaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/12/19/26-aralik-oglak-burcunda-gunes-tutulmasi/

https://azadeoksoy.com/2020/01/02/10-ocak-yengec-burcunda-ay-tutulmasi/

25 OCAK KOVA BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

25 Ocak günü  saat 00:42 de Kova burcunun 04:21 derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Yeniaya ev sahipliği yapan Kova toplumsal konularla, özgürlüklerle, devrimlerle, isyanlarla, ayaklanmalarla, entelektüellikle, yeni ve sıradışı olanla ilişkilidir. Gölgesinde marjinallik, soğukluk ve öngörülmezlik bulunur. Aynı zamanda bilimle, yeni buluşlarla,  mühendislikle, uzayla, havacılık ve uçaklarla, meteorolojiyle, elektrik-elektronikle,  astronomiyle, astrolojiyle, radyolojiyle, psikoloji, psikiyatri, pedagoji, öğretmenlik, fotoğrafçılık ve iletişimle de ilişkilendirilir.  Dolayısıyla yeniay sürecinde saydığım özelliklerle birlikte, bu meslek gruplarına ilişkin gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Yeniay döneminde her ne kadar şartlar zorlansa, değiştirmek adına bazı çıkışlar yapılsa da yeniye tolerans çok mümkün görünmemekte.  İletişimin yoğun aktığı bu süreçte fikir, proje üretmekten, onları doğru ve kararlı hamlelerle somut bir forma sokmayı aklımıza getirecek gibi görünmüyoruz.

Yükselende diplomasinin, ilişkilerin, politikanın adaletin ve sanatın burcu Terazi bulunmakta. Terazi, her ne kadar uyumdan yana olsa da bu yeniayda ilişkilerde zaman zaman ölçüsüz, net olmayan, fazla ideal yüklü, yumuşak görünümlü zorlayıcı çıkışlar çekişmelere, amacından şaşan, muğlak kalan durumlara  ya da şartların çözülüp, yol ayrımına gelinmesine sebep verebilir.  Bu dereceye Foramen ve Arcturus sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Bu sabit yıldızlar refah, liderlik etme, yol gösterici olma, yeni fikirlerle ilk adımı atabilme, paraya düşkünlük, kararsızlık ve kendi hataları yüzünden sorun yaşamayla ilişkilendirilmiş. Dolayısıyla Kova yeniayı süresince dışavurumda bu etkileri gözlemleyebiliriz.

Güneş ve Ay ise Dabih, Geidi Prima ve Geidi Secunda etkileşiminde. Dabih, kendini geri planda tutma, şüphecilik, güvensizlik, arkadaşlarından zarar görme ve kamuda yüksek pozisyonda olmakla ilişkilendirilmiş. Geidi Prima ve Secunda ise iyilik, özveri, fedakarlık, kendini kurban etme anlamlarını taşımakta. Bu yeniayda karşı cins ilişkilerinde, duygularda, irade konulan noktalarda bunları da görebiliriz.

Kova burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

25 Ocak günü Kova burcunda meydana gelecek yeniayda  ailevi konular, ev, emlak, arsa gibi işlerle ilgili gelişmeler, babalar ve çocukların kontrol etmekte zorlandıkları durumlar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Sabit burçların 1-7, değişken burçların 17-21 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Kova yeniayından öncelikli olarak etkileneceklerdir.

Aile büyükleriyle, konumca sizden daha üst olan birileriyle ya da devletle işlerinizdeki  durumlar yüzünden beklentileriniz kısıtlamış, hak ettiğinizi düşündüğünüz uzmanlığınızı, yetkiyi alamamış olabilirsiniz. Burada içine paranın, etiğin, adaletin de girdiği durumlarda birtakım işlerde hile, aldatmaya yönelik girişimler, dolandırıcılık, yalan gibi durumlar söz konusu olabilir. Belki de geçmişte doğru mantık kuramadığınız noktalarda istismar edildiniz. Durumun sebep olduğu mağduriyet sizi bir seçimle karşı karşıya bırakabilir. Aslında  yapılması gereken şartları yüzeysel değil derinlemesine, olayların ya da kişilerin sakladıkları yönlerine, adeta beyinlerinin arkasına bakarak değerlendirme yapmaktır. Kim, ne, ne kadar gerçekçi, doğru biçimde sizin büyüyüp, gelişmenize, doygunluk sağlamanıza hizmet ediyor? Bu ve benzeri analizleri yaparak, yönünüzü bulmanız önemlidir. Ani gelişmeler Kova yeniayında çok yönlü karmik ödeşmeleri de beraberinde getirecektir. Aksi durumda enerjinizi doğru yönlendiremeyerek, yönetemeyerek beklenmedik çok yönlü karmik ödeşmelerin yolu açılacaktır. Baştan ayağa hayatı etkileyecek bu yeniayda süregelen şartların tamamını düşünerek yürüyün. İçgüdülerinizi stratejileriniz doğrultusunda kullanın. Bu yeniayda, zamanında egosunu çok şişirmiş, doğru duruş sergileyememiş bazıları çevresi önünde küçük düşerken, birikmiş öfkesini sizi hedefe koyarak çıkartmak isteyebilir. İhanet karşınızdan gelebilir.       (Hybris,  Lilith, Neptün, Urania, Toro, Demeter, Cupido a, Uranus, Apollon, Güneş, Ay, Karma, Rhadamantus, Metis)

Hayatınızda kökten ve önemli değişimleri getirebilecek bu dolunay ilişkilerin sahipliklere, kazanımlara etki eden boyutunda beklenmedik gelişmelerle ortaya çıkabilir. Gerek finansal konularda  gerekse ilişkilerde fazla hayalci olmamak ve Aralık ayının 2.haftası gibi karşılaşılan gerçekleri doğru değerlendirmekte fayda olabilir. Çözülmemiş davalar konu olabilir. Geçmişe dayalı haksızlıklara karşı harekete geçebilirsiniz. Miras, hisseli paralar, aile içinde yaşanmış sorunlar  hukuksal boyutta gündeminize oturabilir.  Almayı düşündüğünüz bir eğitim, yapmayı düşündüğünüz bir tatil için harcamalarınız olabilir. Tanıtım faaliyetlerinde bulunabilir, web sitesi açabilir, işinize, yükselmenize destek sağlayabilirsiniz. Yer değişimleri, mülk alım satımları, evinizin kentsel dönüşüme girmesi gibi durumlar gündeme gelebilir. Bu süreç, dönüm noktası olabilecek oldukça önemli değişimlere, dönüşümlere başlangıç olabilir. İlişkilerde sürtüşmeli zamanlar yaşanabilir. Bazılarında çıkan sorunlar beraberinde sonlanmaları getirebilir. Bazıları ise romantik bir ilişkiye başlayabilir. Yani ilişkiler dönüştürülüp, yeni bir hayata merhaba denilebilir. İş hayatınızda, toplumsal statünüzde yeni bir dönem başlayabilir. Eğitim, yazım, çizim işlerinizi evinizden yapabilirsiniz. Onlarla ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Çocuklar, sevdiğiniz, uğraşlarınız yüzünden masraflarınız artabilir. Ani öfke patlamalarına, kazalara, yaralanmalara dikkat.  Arkanızdan dönebilecek yalana, hileli işlere karşı dikkatli olun.  Fedakarlığın sınırsız olmadığını unutmayın. Artistik, yaratıcı yönlerinizi ortaya koyabilirsiniz.

Kova yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Kova burcundaki yeniayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar

Boğa ve yükselen Boğalar için :   İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı

İkizler ve yükselen İkizler :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Terazi ve yükselen Teraziler için : Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba

Yay ve yükselen Yaylar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri, umutları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.  

Ülkemiz ve Kova burcunda yeniay

25 Ocak’ta meydana gelecek yeniayda yabancı ülkelerle olan finansal ilişkilerimiz, borçluluğumuz, vergiler, krediler, faiz oranları ile ilgili gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda ortak yatırımlarını, borçluluklarını, sigorta, vergi ödemelerini, mali yükümlülüklerini ilgilendiren durumlar öne çıkmakta.

Bu yeniay, ülkemiz haritasının Güneş’ini zorlamakta. Gerek ülkemiz gerek şirketler açısından kapalı kapılar ardında yaşanan beklenmedik gelişmeler bu yeniayın yönünü çizebilir. Çok sayıda gelişmeyi aynı anda gözlemlenebilir. Konumunda otorite, lider, üst düzey yönetici, ceo ların pozisyonlarıyla ilgili beklenmedik gelişmeler, değişimler yaşanabilir. Bu süreçte kabine değişimi de beklenebilir. Belediyeleri, yerel yönetimleri ilgilendiren durumlar söz konusu olabilir. Siyasi partileri, yöneticilerini ilgilendiren gelişmeler gündem oluşturabilir. Uluslararası ortak yürütülen anlaşmalarda diplomasinin gerilebileceği bir süreç. Tüm bu noktalardaki gelişmeler, şartların farklı rotada evrilmesine sebep olabilirken, karşı tarafa güven, şartların görülenin dışında olmaması adına iyice irdelenmesi gerekebilir. Yeni parti kuruluşuyla ilgili açıklama yapılabilir. Kova yeniayında savunma sanayini, S400 leri ilgilendiren gelişmeleri yine gündemimizi belirleyebilir. Şubat’ın son haftası S400 lerin durumunu  konuşuyor olabiliriz. Mit ile ilgili   sürpriz durumlar oluşabilir.

Kova yeniayı ekonomide, finansal alanda yeni düzenlemeleri, yapılandırmaları beraberinde getirebilir. Anlaşmalar, görüşmeler söz konusu olabilir. Çalışanları, sosyal güvenliği ilgilendiren uygulamaları görebiliriz. Banka kredilerinde, faizlerde, sigortalarda, prim ödemelerinde, borçlanmaya yönelik yapılandırmalarda vs. yeni düzenlemeler gelebilir.  Hammadde ve ilaç sorunu yaşamamak adına stoklar gözden geçirilebilir. Eğitime, çocuklara yönelik yeni düzenlemeler, kanunlar gelebilir. Deprem olasıdır. Hava ve deniz yollarında oluşabilecek sorunlara, gazlardan, sıvılardan, petrokimya ürünlerinden doğabilecek problemlere ve güvenliğe dikkat.

Yukarıda 25 Ocak günü yaşanacak olan Kova yeniayına ait kartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

SATÜRN PLUTO KAVUŞUMU – KARTLAR YENİDEN KARILIRKEN

Her ne kadar bir dönem statüsü tartışılsa, cüce gezegen kategorisine alınsa da yeniden itibarı iade edilerek gezegen sınıfına alınan Pluto, Güneş Sisteminin günümüz itibarıyla en dış gezegenidir. Güneş etrafındaki turu yani  1  Pluto yılı yaklaşık olarak 248 Dünya yılından oluşur.  Böylesi uzun bir döngüyle etkisi yavaş ve derindendir. Kuşakların gelişiminde, dönüşümünde baş etkendir. Astrolojide kolektif gezegen olarak alınır. İşte bu yüzden dip ya da dönüm noktalarını belirlemede oldukça önemlidir.

Uzun zamandır 2020 yılının oldukça önemli olduğunu ve dünyanın geçtiği süreç bağlamında baktığımızda içinde iki  dip noktası olarak alabileceğimiz göksel kombinasyonu barındırdığını söylemekteyim. Bunlardan bir tanesi 13 Kasım gecesi gerçekleşecek olan Pluto Jüpiter kavuşumudur. Diğeri ise 12 Ocak’ta  gerçekleşecek Pluto Satürn kavuşumu.  Yıl içinde bu ikiliye Jüpiter de eşlik edecek.  Ortalama 33 er yıllık periyotlarla  Bundan bir önceki Pluto Satürn kavuşumu  1983-84 yıllarında meydana geldi. Şimdi yeni kavuşumla beraber 33 yıllık dönem ya da döngü bitecek ve yenisi başlayacak.

Astrolojide Pluto derin değişimle, dönüşümle, ölüm ve canlanmayla, istihbarat kuruluşlarıyla, ajanlarla, suçla, yeraltınla, depremlerle ilgilidir.  Satürn ise ciddiyeti, geleneksel yapıyı, disiplin altına girmeyi, kısıtlanmaları, zorlanmaları, sorumlulukları, erişilen mertebeyi ve yanı sıra düzeni, otoriteyi, devletleri, yönetimleri, yöneticileri işaret eder. İkisi bir araya geldiğinde savaşları, baskı ve tepkiyi yaratan durumları, ciddi reformları görmekteyiz.

Bu ikili en son 1982’de bir araya gelmişti. O tarihler civarına bakarsak Karayipler ülkesi Grenada’da yapılan ABD darbesi sonucu hükümetin devrildiğini, İsrail’in Lübnan’ı işgalini, Brunei ve yavru vatanımız Kıbrıs’ın bağımsızlıklarını ilan etmelerini görmekteyiz.

1947 yılında yaşanan Pluto Satürn  kavuşumu ise 2.Dünya Savaşı’nın ardından soğuk savaş dönemine denk gelmekte. Bu dönemde ülkemizin Dünya Bankası ve IMF’ye katılmasını ve Truman yardımını aldığını görmekteyiz. Aynı zamanda Burma, Pakistan ve Hindistan bağımsızlıklarını kazanıyor, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ve İsrail , WHO,  CIA, Avrupa Konseyi  kuruluyor, Romanya’da darbe ile kral tahttan indiriliyor , Indra Gandhi öldürülüyor ve Plutonyum parçalanıyordu.

1914-15 yıllarını etkileyen Pluto Satürn kavuşumu ise hepimizin bildiği gibi 1.Dünya Savaşı dönemine denk gelmekte. Ayrıca Panama Kanalı’nın açılışı da yine bu kavuşum döneminde gerçekleşmiş.

Son  yazım olan Yengeç burcundaki Ay tutulmasında da bahsettiğim 30 yıl savaşlarının ardından gelen ve kapitalizmin temellerini hazırladığı söylenen, modern devletler hukukunun, laikliğin temelini atan, Roma-Cermen İmparatorluğu’nu prensliklere bölen, İspanya ve Hollanda’nın bağımsızlıklarının tanındığı 1648 Westphalia anlaşması dönemi de yine Pluto ile  Satürn’ün kavuşumuna denk gelmekte.

1518 yılının hemen girişinde ve yine bu dönemki gibi Oğlak burcunda olan kavuşum döneminde ise  reformların başladığını görmekteyiz. Görüldüğü üzere Pluto Satürn etkileşimleri dünya tarihinde önemli olayların altını çizmekte.

Evet artık 12 Ocak’ta kavuşacak Pluto Satürn ile birlikte 2054’te yeni bir aşamaya geçecek olan bir döngüye başlıyoruz.  Daha önce de yazdığım üzere kapitalizmin sonlarına geldik. Artık bitiş krizi, var olan düzendeki bozulmalar, insanlığa istenildiği gibi hizmet etmemesi ile toplumlarda sosyal demokrasiyi uygulayabilmenin yollarını aramaya başlıyor. Fakat bu hemen bir çırpıda olacak bir şey değil. Önce dünya üzerinde otokratların, üst düzey yöneticilerin sahnede kalabilmek için oynadıkları  hileli oyunu, yaptıkları güç savaşlarını  gözlemleyeceğiz. Baskı, yaptırımlar artacak. Bu doğrultuda istihbaratların savaşları , ticari savaşlar ve savaşlar gözlemlenebilir. Ekonomik darboğaz halkları  iyice sıkıntıya sokarken, sokakları da hareketlendirebilir. Toplumlar ekonomik gerçekliklerine göre resesyonu daha yüksek sesle dile getirebilir. Moratoryumu, konsolidasyonu konuşan devletler olabilir. Ülke sınırları, yönetim biçimleri ve yöneticileri değişebilir. İlerleyen zaman diliminde eğrinin yönü özelleştirmelerden, devletleşmeye doğru dönebilir.  Tüm bunlarla birlikte ulus devlet olmanın önemi yeniden vurgulanabilir. Bilgi ve belgenin erişimine sınırlama, yeni düzenleme gelebilir. Yasalarda değişimleri görebiliriz. Dünya üzerindeki sığınmacı sorunu, toplumlarda tepkilerin daha yüksekten çıkmasına sebep olabilir. Çalışma şartları daha ağırlaşabilir ve beraberinde yeterince sorumluluk almadan, çok çalışmadan başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını anlayabiliriz. Sendikalarla ilgili yapılanmalar gelebilir. Doğal kaynaklarla, madenlerle, toprakla, tarım ve çiftçilikle ilgili yasalarda düzenlemeler bekleyebiliriz. Sanayi ve teknolojide batanları ve fark atanları  görebiliriz. Uluslararası anlaşmaların, paktların yapıları değişebilir. Yeni güç birlikleri öne çıkabilir. Çünkü artık dengeler değişiyor!

Böylesi bir tabloda refaha ermek pek kolay görünmemekte. İnsanlık önce kullanılan yöntemlerin yozlaştığını, işlevini yitirdiğini, revizyondan geçmesi ya da tamamen terk edilmesi gerektiğini görecek. Yaşayacağı derslerle dünya üzerinde adaletli paylaşımın, liyakatların, bilginin, hukukun önemini anlayacak. Ardından her ülkenin kendi alt yapısına, potansiyeline göre çözüm aramaya başlayacak ve takiben reformlarını  gözlemleyeceğiz.

Ülkemiz bu döngüyü  dış ilişkilerinde, diplomaside, uluslararası anlaşmalarda, davalarda, işbirliği yaptığı ülkelerle durumunda, açık düşmanlıklarla, savaşla barış arasındaki hassas dengede yaşamakta. NATO ile ilişkilerdeki sıkıntılar devam etmekte. Müttefik kavramının ulusal çıkarlardan ibaret olduğunu ve kendi içimizde bir olmanın , kendimize güvenmenin önemini hissedeceğiz. Ülkemiz ile ilgili konuların detaylarını tutulma, yeniay ve dolunay yazılarımda paylaşmaktayım.

Sosyo-politik ve ekonomik anlamda dünyada dengelerin değiştiği, sistemin yeniden düzenlendiği şu dönemde bilgiye, bilime ve nitelikli insana yatırım yapan, hedeflerini gerçekçi bir şekilde belirleyen ve halkının refahını, huzurunu önemseyenlerin avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Aksi taktirde bu gezegenlerin Kova geçişleri ile birlikte yakın gelecekte kırılganlıklarına yenik düşen yapıları, ülkeleri görebiliriz. Tabii iş sadece devletler ve idarecileriyle bitmiyor ! Bu açılar bireyleri de zorlayıcı, sorumluluk almalarını öğretici olayları getirecektir.  Doğru yöneticiyi seçen ve yöneticilerinden bunları talep eden seçmenler, sorgulayan, olasılıkları değerlendirebilen, doğru ve çağdaş bilgiyi o mesleğin sahibinden, ehil ellerden alan, eşitliğin, adaletin dünyaya yayılmasına çaba sarf eden ve hümanist, değerleri korumasını bilen bireylere dönüşmemiz öğretilmekte. Dilerim Dünya okulunda herkesin sınıfını geçebilir.

Sevgiyle …

Azade Öksoy

10 OCAK YENGEÇ BURCUNDA AY TUTULMASI

Genel anlamıyla Ay tutulması

10 Ocak günü saat 22:21  de Yengeç burcunun 20°00´ derecesinde yarı gölgeli Ay tutulması meydana gelecek.  Bu tip Ay tutulmalarında Ay, Dünya’nın yarı gölge konisinden geçer ve rahat gözlenemez.

Tutulma, Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika ile Kuzey Amerika’nın çoğunluğundan, Güney Amerika’nın doğusundan, Pasific, Atlantik ve Hint Okyanusları ile Arctic bölgeden gözlemlenecek.

Yengeç burcunda meydana gelecek tutulma 144 numaralı Saros serisine ait. Toplam 71 tutulmadan oluşan bu serinin ilki  29 Temmuz 1749’da gerçekleşmiş. Sonuncusu ise 4 Eylül 3011’de gerçekleşecek.  Seriye ait son tutulma 30 Aralık 2001’de gerçekleşmiş.

Seriyi göz ardı ederek, Yengeç burcunun 20° si civarına baktığımızda ise en yakın tarih bize 9 Ocak 2001’i vermekte. 17 Temmuz 2019’da Oğlak burcunda meydana gelen Ay tutulması da  2001 yılını işaret etmişti.  Bu yıla ait en önemli olaylar İkiz kulelere uçakların çarpması sonucu 5000 den fazla kişinin ölmesi, ABD’nin Afganistan’ı bombalaması ve AKP’nin kurulması. Daha fazlasını hatırlamak isterseniz Temmuz ayında gerçekleşen tutulmaya ait yazımdan faydalanabilirsiniz.

Biz bu sefer çok geriye, 10 Ocak 1648 yılında 20°02´ Yengeç burcunda yaşanan tutulmanın dönemine gidelim. 1648, dünya tarihi açısından oldukça önemli bir yıl. Katolikler ve Protestanlar arasında süren 30 yıl savaşlarının bitişini ve ardından gelen Westphalia Antlaşmasını görmekteyiz. Westphalia, yeni dünya düzeninin altyapısının hazırlığı olarak nitelendirilmekte. Modern devletler hukukunun temelini oluşturmakta. Antlaşmanın şartları arasında hiçbir devletin diğerinin iç işlerine karışmaması ve tüm devletlerin Westphalia’da çizilen sınırlara saygı göstermesi bulunmakta ki bu durum zaman içinde ulus devlet kavramına giden yol olarak nitelendirilmekte.  Westphalia görüşmelerinde devlet, iktidar, savaş tartışılırken papalık temsilcisi dinlenmemiştir. Bu yönüyle ilk  laik  konferans olarak gösterilir. Dini özgürlük benimsenmeye başlanmış, Kalvenizm mezhep olarak kabul edilmiştir. İspanya ve Hollanda ile birlikte,  Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğundaki prensliklerin de bağımsızlıkları tanınmıştır. Aynı noktaya düşen bu tutulma, ilerleyen zaman diliminde günümüz  Avrupa Birliği  ülkelerinde dönüşümlere, denge değişimlerine sebep olacak gözükmekte.

2020 yılında Oğlak’taki  Pluto’nun,  Satürn ve Jüpiter ile yapacağı kavuşumlar dip nokta oluşturacak. Bununla birlikte kapitalizmin sonunun geldiğini, dünya üzerinde birçok devletin yöneticilerinde, yönetim sistemlerinde ve sınırlarında değişimleri gözlemlemeye başlayacağız. Yine bu süreç bizlere eğitim ve dinde de değişimleri beraberinde getirebilir. Ahlaka, etiğe, bilgiye önem vurgulanırken, başta zorlanılsa da  dönüşümün bu yönde olmasına yönelik mücadeleleri, gelişmeleri görebiliriz. Yengeç burcundaki Ay tutulması ve Pluto, Satürn, Jüpiter kombinasyonları, Westphalia’dan günümüze süregelen gelişimi etkileyecek reformların başlamasına işaretçi diyebiliriz.

Sizler de kendi hayatlarınızda yukarıda verdiğim 2001 yılına geri dönerek, neler yaşadığınızı hatırlayabilir ve bu tutulmanın getirilerine yönelik ipuçları yakalayabilirsiniz.

Eski kaynaklarda Sepherial’e göre Yengeç burcunun 2. Dekanında meydana gelen Ay tutulmaları için ‘ haraçları, dayanılmaz ölçüde vergileri ve benzer konuları simgeler’ notunu görmekteyiz.

Tutulma döneminde şartlar girişime, şartları zorlayan çıkışlara müsait. Çıkarların önde olduğu, somut olanın istendiği, iletişimin sınırlı ve belli kalıplar dahilinde koşulları deneyimleyebiliriz.

Tutulmaya ev sahipliği yapan Yengeç burcu ulusal, ailevi konuları önemseyen, korumacı, tutucu, hassas, değişken yapılıdır. Gölgesinde kapris, ajitasyon, kıskançlık, önyargılı tutum ve fazla anaçlık vardır.  Vatan, millet konularıyla ilişkili olduğu kadar sağlık, konaklama, otel, emlak, gıda, yiyecek, içecek, catering sektörü, çocuklarla ilgili işleri, psikologlar, tarihçiler, antikacılar ve kamu hizmetlerini de anlatır. Dolayısıyla tutulma ile birlikte Yengeç özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Yükselende mükemmele odaklı, çalışkan, kılı kırk yaran mantıklı Başak bulunmakta. Karşındakilerle alma verme dengenizdeki durumu değiştirebilmek için bilinçaltında bir şeylerin kurbanı olma endişesiyle, gereksiz fedakarlıkların tortusunun kattığı duygularla, son derece sistemli, gayet ciddi bir şekilde hareket edebilirsiniz. Yükselene Alcor ve Coxa sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Alcor, sessiz, kuşkulu, otokontrollü bir doğayı işaret ederken, kışkırtılma durumunda intikamı işaret etmekte. Coxa ise öngörebilmekle, egodan ötürü zarara uğramakla ilişkilendirilmiş. Biz burada egoyu, inatla yoğurulmuş, fazla dediğim dedik ve şartları kendi istediği şekilde manipüle etmeye çalışmak olarak düşünelim. Dolayısıyla bu tutulmada dışavurumda dengeyi kaybedip, kurban olmamak adına hassas ayarlanması gerekli nokta olarak  dikkati çekmekte.

Tutulmanın Ay’ı Castor ile kavuşumda. Castor, yazarları, araştırmaları ve yeni fikirlerin keşfini anlatır. Aynı zamanda hukuksal alanda başarıları ama hapis cezalarını da işaret eder. Güneş ise savaş sanatlarıyla, yönetim yeteneği ve yardımseverlikle ilişkilendirilen Dheneb birlikteliğinde. Tutulma döneminde olaylarda, bilinçdışı tutumlarda, kimliğin ifadesinde  ve karşıt cins ilişkilerinde bu etkileri gözlemleyebiliriz.

Yengeç Ay tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

10 Ocak’ta meydana gelecek Ay tutulması ana tema olarak arkadaşları, sosyal çevreyi, gruplar  ile ilgili gelişmeleri, işten elde edilen kazancı, çocukları, aşk hayatını, spor, sanat ve diğer yaratıcı faaliyetleri, orta uzunluktaki seyahatleri işaret etmekte.

Öncü burçların 16-24, değişken burçların 2-8 dereceleri arası gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yengeç burcunda meydana gelecek Ay tutulmasından öncelikli olarak etkilenecektir.

Kendinizi feda etme ile  yetme arasındaki hassas dengede oluşan zorlayıcı, travmatik durumlar, başarısızlıklar şartlarda başa dönerek, yeniden gözden geçirme, belki bazı noktalarda sil baştan yapılanma gerekliliğini getirmekte. Yaşam mücadelesinde başarısız olmuşların ya da dirençleri yeterli olmayanların ömrünü tüketeceği, sonlanacağı, belki yeniden yapılanmalarla şekillendirileceği dönemdeyiz. Bir yandan adaletsiz olduğunu düşündüklerimiz, öte yandan var olanın düzelmesi için bir bedel ödenmesi gerektiğinin farkındalığı! Bilinçaltımıza ittiğimiz olayların  üzerimizde yarattığı duygusal deformasyonun da etkisiyle ivmeleneceğiz, mücadele edeceğiz bu Ay tutulmasında! İlişkiler, her türlü ilişkide kimin ne kadar hakkaniyetli davrandığı, güç dengeleri, şartların muhasebesi masaya yatırılacak. Nerede, nasıl irade göstermemiz, kendimizi ne şekil ortaya koymamız ile duygularımızın, bilinçaltındaki dürtülerimizin bizi nereye çekmek istediği arasında dengelenerek, mantık yürütmek ve bu doğrultuda yaratıcılığımıza odaklanmak isteyeceğiz. Olanca gücümüzle uyum sağlamak adına çakılıp kaldığımız, direnç gösteren, doyum sağlayabilmek adına büyümemiz, gelişmemiz gereken şartları değiştirmeye uğraşacağız. Geçmişte ayağımıza bağ olan durumları ciddiyetle ve sorumluluk bilinciyle ele alacağız. Kendi düşünce sistemimizle, araştırdıklarımızla yürümek isteyeceğiz. Zaman zaman yoğun ısrar, baskı, sabitlenme iletişim sorunları yaşatabilir. Anlaşmayı zorlaştırabilir. Sırtlanabileceğinizden fazla yükün altına girmeyin.  Ani gelişebilecek hamlelerle başa dönebiliriz. Böylesi bir durumda yorulduğumuzu, boşa nefes tükettiğimizi hissedebiliriz.       ( Transpluto , Klotho, Tisiphone, Siwa, Psyche, Mnymosyne, Juno, Ay, Güneş, Merkür, Zeus,Kassandra, Phaethon, Artemis, Pluto, Satürn, Admete, Hebe, Ceres, Arachne)

Tutulma ailevi ilişkilerde dengeyi değiştirebilecek etkiler barındırmakta. Burada sağlık konuları gündeme gelebileceği gibi içinde para konularının olduğu durumlara yönelik muhasebeye de söz konusu olabilir. Kredi, borç, vergi, sigorta ödemeleri, hisseli paralar, miras, nafaka konularının gündem oluşturabilir. Aile içi güç dengeleri  baskın bir şekilde test edilebilir. Adalet, etik sorgulanabilir, davalar, geçmişe dayalı karmik ödeşmeler, bürokrasiyle yolunda gitmemiş işlerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Hayatınızda dönüşümün işaret edildiği durumlarda önemli değişimler yaratacak etkilerle karşılaşabilirsiniz. Gerçekçi adımlarla, doğru ve kalıcı olana yönelmemizin önemini unutmayalım. Gün, her yaşadığımızı sorgulamak, dersler çıkarmak ve ileriye örnek almak için dağarcığımıza atma günüdür. Yer değişimleri, mülklerle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda düzen değişiklikleri yaşanabilir. Gelişiminize yönelik eğitimlere, sorumluluklara girebilirsiniz. Bu  tip konulardan kazanç elde etmek zihninizi meşgul edebilir. Yollarla ilgili planlar yapabilirsiniz. Tutulma etkisiyle etrafınızda kendi düşüncelerinde dediğim dedik, şartları manipüle etmeye çalışan, dikte ettiren, baskı uygulayan, adeta tiranlara dönüşmüş insanlar gözlemleyebilirsiniz. Şiddete meyilli kişilerden uzak durun. Bu durum hemen herkes için duygusal anlamda zor olabileceği gibi kadınlar üzerindeki baskıyı da daha yoğun hissettirebilir. Pesimizmin, menfaatlerin önde olduğu, sorumlulukların baskın geldiği bir sürece işaretçi. İşte meydana gelebilecek değişimler, kazanımları ve sosyal çevrelerle yürütülen faaliyetleri etkileyeceğinden, dengelemek zor olabilir.  Bilgiye, belgeye ulaşmakta zorluk çekilebilir. Bu tutulma vatana, millete yönelik hassasiyetleri de etkilemekte. Kazalara, yaralanmalara, yangınlara dikkat. Kasım ayı başında başladığınız işler ya da etrafınızda vurgulanan gelişmeler, tutulmayla birlikte vurgulanacak. Aynı zamanda geçtiğimiz Nisan sonu yaşanan durumlar  hayatlarınızda öne çıkabilir.

Yengeç burcunda Ay tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Yengeç burcundaki Ay tutulmasının, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar.

İkizler ve yükselen İkizler :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Başak ve yükselen Başaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları. 

Terazi ve yükselen Teraziler için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatlerimiz.

Ülkemiz ve Yengeç burcunda Ay tutulması

10 Ocak’ta meydana gelecek Ay tutulmasında halk ve halkı ilgilendiren durumlar, iç ve dış işlerimiz, uluslararası anlaşmalar, davalar, müttefik ve düşman kavramının sorgulanacağı durumlar, diplomasi ve gelişmelerin ekonomik alanda yansımaları ana konu başlıklarımız olarak dikkati çekmekte. Şirketler açısından baktığımızda kimliklerini, ortaklıklarını, işbirliklerini, rekabet güçlerini, piyasanın durumunu ve hukuksal konularını ilgilendiren gelişmeleri görebiliriz.

Tutulmalar son dönemde ülkemizin iç ve dış işlerini ilgilendiren ana aksında meydana gelmekte. Bu da o alanlarda önemli değişim, dönüşümlere işaret etmekte. Nato ve müttefiklerle ilişkilerdeki sorunlar kendini iyice hissettirebilir.  Daha tehditkar ve gerçeği gizleyen, aldatıcı tavırlarla açık düşmanlıkları görebiliriz. Baskıyı, yaptırımları daha belirgin hissedebiliriz. İç ve sınır güvenliğimiz için oldukça önemli bir dönemden geçmekteyiz. Sınırlarımızda olan gelişmelerle ilgili problemli durumlarla yüzleşebiliriz. Gizli servisler planlarını  bu dönemde aktifleştirebilirler ki sığınmacılarla ilgili sorunlar da önem oluşturmakta. İçeriyi karıştırıcı, güvenliğimizi tehdit edici durumlara karşı bu sene oldukça dikkatli yürümeliyiz. ABD ve İngiltere’nin eli direk ve dolaylı olarak tüm sene üzerimizde olacak dersek yanlış olmaz. Geri planda kontrol etmekte zorlanılabilen durumlar sokaklardaki hareketliliği etkileyebilir. Bu tutulma konumunda otorite, lider, üst düzey yönetici, ceo  olan kişilerin de pozisyonlarını sıkıştırmakta. Yıl içinde çok değişimler gözlemleyebiliriz. Şubat’ın son haftası Mars’ın 7.evimize girmesini takip eden süreçte dış ilişkilerde çok daha mücadeleci bir süreci gözlemleyebiliriz. 17 Mart’ta da tutulmayı tetikleyecek. Sert enerjileri barındıran bir dönem diyebiliriz.

Siyasi arenanın yeniden şekillenmesi ve yeni partilerin kuruluşunun devam ederken, eski siyasetçileri de yine sahnede olmak isterken görebiliriz. Fakat bazıları için şartlar zor olabilir. Yeni uygulamalar, yeni yasalar ağırlığını hissettirebilir. Meclisteki sandalye dağılımı değişebilir. Finansal anlamda da zor geçecek bir senedeyiz. Dış borç yükünün baskısı yeni anlaşmaları, düzenlemeleri, yapılandırmaları  getirebilir. Hazine ve maliye ile ilgili gelişmeler öne çıkabilir. Uluslararası anlaşmalarda değişimler gözlemlenebilir. Eğitimde, ulaşımda, taşımacılıkta, internet ve bilgi erişiminde  yeni düzenlemeler gelebilir. Basın-yayın sektöründe da  köklü değişim, dönüşümler görebiliriz. Tutulma, tutukluluklarla ilgili gelişmelere de  dikkat çekmekte. Bu dönemde yer hareketliliğinde de artış gözlemlenebilir.

Yukarıda 10 Ocak’ta yaşanacak olan tutulmanın dünyaya, aşağıda ise ülkemize ait astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Haritalar üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi tutulma enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy