Ve Jüpiter de Oğlak burcunda

Astroloji’de Jüpiter büyüme, genişleme, şans, para, bolluk, fırsat işaret eder. Umutlarla ve yaşam felsefesiyle de ilgilidir.  Fakat şuna dikkat etmek gerekir ki Jüpiter’in yarattığı büyüme, iyi ya da kötü var olan etkinin genişlemesi şeklindedir. Yılda bir burç değiştirir ve 2 Aralık 2019 ile 19 Aralık 2020 tarihleri arasında Oğlak burcunda hareket  edecek.

Pluto , Satürn ve GAD zaten Oğlak burcunda hareket etmekte ve herkesin hayatının bir alanında  köklü değişimi, dönüşümü işaret etmekte. Şimdi artık bunlara Jüpiter de katılıyor.

Jüpiter , Oğlak burcunda düşük olarak tanımladığımız, doğasına göre rahat edemediği bir konumdadır.  Oğlak burcunun disiplinli, katı, kısıtlayıcı, plan, program gerektiren, liyakata önem veren yapısıyla çalışacak.  Dolayısıyla kendi yeri Yay’daki geçişi sırasında gördüğümüz bolluğu, bereketi, büyümeyi, iyimser havayı  bu dönemde bulmamız mümkün olmayacak.  Çalışmadan, emek vermeden, değerlerimize değer katmadan başarı kazanma hayalini unutacağız. Parayı elde etmek, hedeflenenler, statü için daha çok çalışmamız, disiplin altına girmemiz gerekecek. Onca çalışmanın karşılığı belki beklenenden daha da az olacak. Bazıları kaybedecek. Sahip olduklarımızın önemini, savurganlık yapılmaması gerektiğini hatırlayacağız. Risk almaktan, gereksiz açılmalardan uzak durarak, kendimize güvenli alan yaratmaya çalışacağız. Bilgiye yatırım yapmanın, liyakatın, etiğin, hukukun önemi anlaşılacak. Hayat felsefelerimizi gözden geçireceğiz. Jüpiter’in Oğlak ingress haritası bizlere çok ciddi güç mücadelelerini, şartların manipüle edilebileceğini, dönebileceğini, yaralanılabileceğimizi, kırılganlaşabileceğimizi ve bunların artık hayatlarda en tepeye taşınacağını  göstermekte.  Buradan çıkış var mı? Elbette var! Kuralına göre davrananlar, çalışanlar, taşın altına elini koyarak, yapılarını kurmak için mücadele edenler, etik kurallara dikkat edenler, hukukun belirlediği yoldan ayrılmayanlar, kendi varlıklarına bilgi adına değer katmayı önemseyenler bu dönem sağlam yürüyebilir.  Artık ne ektiysek onu biçme dönemi! Tüm bunları en tükenmişin, yozun adeta göze batırılması, deneyimlenmesi , bedellerin ödenmesi ve dersler çıkartılması şeklinde gözlemleyeceğiz.  Dengeyi kaybetmemeye önem vererek yol almanızı öneririm.

2020 yi dünya genelinde ciddi değişimlerin ve sonucunda başlayacak yeni bir döngünün yılı. Pluto, Satürn, GAD üçlüsüne 2 Aralık 2019’da Jüpiter’in de katılmasıyla dünya artık dip noktalarını aşama aşama test etmeye başlayacak.  Şubat ‘ında 16 sı  Mars da Oğlak’a girecek ve adeta tetikçi görevi üstlenecek. 2020 içinde ekonomik krizin dip noktasını, şirketlerin evliliklerini, iflaslarını, finansal yapı ve yönetim değişikliklerini görebiliriz. Batık bankaları, finans kurumlarını, ödenemeyen  maaşları, ambargoları   duyabiliriz. Bunlara Satürn’ü de eklediğimizde  otorite, lider, ülke yapı, sınır  ve yönetim değişimlerini de gözlemleyebiliriz.  Bu dönemde  manipülasyonlar, güç savaşları, istihbarat faaliyetleri, operasyonlar etkisini daha belirgin hissettirebilir.  Ekonomik ve siyasi dizayn hareketlerini izleyebiliriz. Kısacası dünya tarihine  koyu renkle yazılacak bir dönemden daha geçmekteyiz.

2020 içinde bu anlamda önemli tarihlere bakarsak;

6 Ocak  Jüpiter GAD, 24 Şubat GAD Mars, 20 Mart  Jüpiter Mars, 23 Mart  Pluto Mars, 5 Nisan Pluto Jüpiter, 30 Haziran retro Pluto  retro Jüpiter, 4 Ağustos  retro Jüpiter  Mars, 13 Ağustos  retro Pluto  Mars , 24 Ağustos retro Satürn  Mars, 30 Eylül  stationary Satürn  retro Mars, 10 Ekim  Pluto  retro Mars, 19 Ekim  Jüpiter  retro Mars, 12 Kasım  Jüpiter Pluto, 21 Aralık  Satürn Jüpiter, 23 Aralık Pluto  Mars.

Yukarıdaki tarihler  açıların tam  etkileşim dereceleridir.  Haritalarda değişen etkisine göre hemen öncesi ve sonrasında da çalışabilir.

Oğlak burcunda gerçekleşen  Pluto, Satürn, Jüpiter geçişinin burçlara hangi ana başlıklarda değişimi, dönüşümü, ciddi yapılanmayı getirdiğine  bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

İkizler ve yükselen İkizler :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Başak ve yükselen Başaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Terazi ve yükselen Teraziler için : Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Yay ve yükselen Yaylar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Kova ve yükselen Kovalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Balık ve yükselen Balıklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları

Azade Öksoy

26 KASIM YAY BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

26 Kasım günü saat 18:04  de Yay burcunun 04°02´  derecesinde  bir yeniay meydana gelecek.  Yeniayın ev sahibi dışadönüklüğü, iyimserliği, gelişme, büyüme ve bilgi odaklılığı ve değişkenliği  ile bilinir. Gölgesinde aşırılık, fanatiklik, objektiflikten uzaklaşma, gereksiz risk alma ve  dağılma vardır. Yay, yabancılar, uluslararası işlerle ilgili çalışanlar, hukukçular, akademisyenler, diplomatlar, bilim insanları, din adamları, medya,  yayıncılar, reklamcılar, finansörler, bankacılar, sigortacılar, dil bilimciler, turizmciler, rehberler de bu burçla ilişkilendirilirler.  Dolayısıyla dolunay sürecinde Yay özelliklerinin yanında, bu gruplarla ilgili gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Yeniayda şartlar fazlasıyla kırılgan, değişken. Bir yandan ivmelenmek isterken, diğer yandan yeterince direnç gösterilemeyebilinir.  Derlenip toparlanıp, somut sonuca ulaşmak kolay olmayabilir. Yanı sıra ani, dik çıkışlar, acımasız tavırlar gözlemlenebilir.

Yükselende  iletişimi, aklın kullanımını anlatan, meraklı, dağılmaya müsait İkizler burcunu görmekteyiz.  Yöneticisi  Merkür  her ne kadar hala gölgeli dediğimiz sıkıntı çıkartabilecek durumundan çıkmadıysa da artık retrodan kurtuldu.  Çevik hamlelerle, kışkırtıcı, manüpüle edici davranarak , arzuladıklarınız doğrultusunda yapılan sert ve kararlı çıkışlar, süregelen şartlara son noktayı koyan cinsten olabilir. Yükselen derecesine   Aldebaran ve Tabit etkisini görmekteyiz. Aldebaran artık çoğu astroloji okurunun bildiği gibi kraliyet yıldızıdır ve büyük başarıların dürüstlükle beraber geleceğini işaret eder. Tabit ise saldırıya uğramayı, ilişkilerde yol ayrımlarını anlatırken, kıskançlıkları, suçun tespit edilerek suçlunun cezalandırılmasını anlatır. Bu sabit yıldızların yeniay döneminde dışavuruma etkisini gözlemleyebiliriz.

Yeniayın Güneş ve Ay’ı ise Acrab ve Yed Posterior ile birlikte. Yed Posterior, başarı verirken, kurnazlığı, utanmazlığı da anlatır. Acrab ise nefret, kin, gaddarlık, suç ve hırsızlıkla ilişkilendirilmekte. Bu sabit yıldızların etkilerini de olayların doğasında, ilişkilerde, bilinçli ya da bilinçsiz yönelimlerde  hissediyor olacağız.

Yay  yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

26 Kasım’da yaşayacak olduğumuz yeniayda günlük işlerimiz, iş ortamımız, birlikte çalıştıklarımız, sağlığımız ve evcil hayvanlarımız ana konularımız olarak görülmekte.

Değişken burçların 1-7 , sabit burçların 17-21  dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yay burcundan öncelikli etkileneceklerdir. (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Yeterlilik sahibi olmadan ya da yeterince sağlam temele dayanmayan konularda çıkılan yolda aksamalarla, engellerle, sıkıntılarla karşılaşılmış olmalı. Bu sorunlar iş hayatında kendini gösterebileceği gibi, ilişkilere yansıyabilir, sağlığı etkileyebilir. Aileyle uzaklıklar, birlikte olunan kişi ya da kişilerle denklik, uygunluk problemler yaşanabilir. Bunların yarattığı baskı, değişim, dönüşüm  zorunluluğunu getirdi. Artık kendini feda etme ile kendine yetme arasındaki dengeyi gerekirse sil baştan kurmak gerekmekte. Gidenler, kayıplar olabilir. Bazı noktalar törpülenebilir ya da zafiyet yaratan eksikler tamamlanmalı. Kolay bir süreç değil. Sağlam hedef büyütebilmek, vizyon geliştirebilmek için dikkat etmemiz gereken sorumluluk bilinciyle, kararlı davranabilmek. İyi organize olmak. Başarı için  hedefe odaklanarak, doğru stratejiyle yol almak. Bu şekilde dağılmadan, köklü değişim adına başlangıçlar yapmak, yürümek mümkün. Aslında içinde bulunduğumuz bu süreçte herkes bir tür kendi hayatının devrimini gerçekleştirmekte. Başarılı ya da başarısız… (Admetos, Industria, Hygeia, Admetos, Phaethon, Hephaistos, Transpluto, Satürn, Güneş, Ay, Hestia, Pallas, Atlantis, Hidalgo, Zeus, Pluto)

Bu yeniay hayatımızın akışını etkilemekte. Burada herkes kendince büyüme, gelişme, iyileştirme amacı taşımakta. Aslında temelinde 6 Ocak’ta meydana gelen Oğlak burcundaki Güneş tutulmasının da etkileri yatmakta. Bu yeniayda atacağımız adımların geri planında kalan şartları bir süredir enine boyuna değerlendirmekteyiz. Bunlar bazılarının hayatlarında kontrol zorlayıcı durumlar olarak gelişmiş olabilir. Aralık’ın 12-13’ü gibi fikirler, anlaşmalar, sözleşmeler, araştırmalar vs şeklinde şeklinde ele alıp, ortaya sunabiliriz. Gelişmelerini ise Ocak’ın 10’u civarı görmek mümkün olabilir. Yeniay sürecinde olayları daha ciddi göreceğiz. Her şeye ederiyle bakacağız. Burada bizi meşgul eden konularla da o şekilde yüzleşeceğiz. Günlük tempomuz hareketlenirken, iş ortamımızla, sağlıkla ilgili durumlarla uğraşabiliriz. Kazalara, yaralanmalara ve güvenliğinize lütfen dikkat edin. Evcil hayvanlarımızla ilgilenebilirsiniz. Eşle ya da ortakla ilişkilerde ani yön değişimleri görülebilir ki zaten yapacak olanlar bir süredir bunu düşünmekte olmalılar.  İlişkilerin arka planındaki olayların patlak vermesi, gözden geçirilen kararların uygulanmaya koyulması fikrini hareketlendirecektir. Bilinçaltında engel olarak düşünülen durumları öteleyerek, ketum ve kararlı bir şekilde yol alabilirsiniz. Ayağını yere bastırmak, somut sonuç almak istediğiniz konularda hak hukuk arayışlarına, mücadelelere girebilirsiniz. Bu süreçte Jüpiter ve Venüs’ün beraberliği, haritası destekleyenler için sürpriz şansları, maddi manevi ödüllenmeleri getirebilir. Aynı zamanda süregelen kırılganlıklara çare adına girişilen adımlarda da zorlanılsa da desteğini hatırlatacaktır. Takıntılı düşüncelerden, şartların dipten dipten  manipüle edilmesiyle hareketten uzak durmakta fayda var.   Ekim ayı başındaki konular yeniden beklenmedik şekilde önünüze gelebilir. Yeniayın hemen öncesinde ve sonrasında verilen sözlere temkinli yaklaşın. Borç alacak dengeniz, kredi, burs, vergi, sigorta, prim, nafaka gibi ödemelerinizle ilgili işleri düzenleme yoluna gidebilirsiniz. Hesabınıza kitabınıza dikkat edin. Yeniay öncesi ve takip eden üç gün kafalar biraz karışık olabilir. Anlaşma imzalayacaksanız, bir işe girişecekseniz, devletle, bürokrasiyle işlerinizde mümkünse bu süreyi atlatın. Kiracılarınızla ilgili durumlar uğraşmanızı gerektirebilir.

Yay burcunda yeniayda ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Yay burcundaki yeniayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Başak ve yükselen Başaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri, umutları.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar

Balık ve yükselen Balıklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Ülkemiz ve Yay yeniayı

26 Kasım’da Yay burcunda meydana gelecek yeniayda ordumuz, polisimiz, çalışan kesim, sendikalar, sosyal güvenlik, sigorta hizmetleri, sağlık sektörü, salgın hastalıklar, küçükbaş hayvancılığımız, tarım ve çiftçiliğimiz ana konu başlıklarımız olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda işçiler, üretim ve verimlilik, sendikal konular, üretimin, çalışma koşullarının planlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili gelişmeler daha öne çıkabilir.

İşçi ve memurların, doktorların, hemşirelerin, tüm sağlık sektörünün çalışmalarına, haklarına yönelik yeni uygulamalar yürürlüğe konulabilir. Sendikalar bu süreçte öne çıkacak bir unsur olarak görülmekte. Emeklilik ve sgk ya yönelik düzenlemeler gelebilir. Küçükbaş hayvancılığımız ve tarımda süregelen sorunlarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Ardında yatan sebepler irdelenebilir. Bu konuda köklü yeniden yapılanma 2020’ nin sonunu bulabilir. Ordumuz ve polisimizle ilgili gelişmeler, savunma sanayi ve silah alım anlaşmaları gündeme gelebilir. Bu yeniay süreci uluslararası ilişkilerde önem taşıyacak bir sürecinde başlamasına işaretçi. Sınır komşularımızdaki gelişmeler de önemli hale gelmekte. Bunlarla ilgili bilgilerin öğrenilmesi 12 Aralık’ta meydana gelecek dolunay zamanına rastlayabilir. Nato ile ilişkilere temkinli yaklaşmakta fayda olabilir. Sınır güvenliğimizin önemini de vurgulamak isterim. Zira kontrol etmekte zorlanılabilecek durumlarla, gizli düşmanlıklarla, arkadan çevrilen işlerle karşı karşıya kalabiliriz. Burada güvenmemiz, yüzümüzü dönmemiz gereken nokta kendi içimiz olarak dikkati çekmekte. Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve petrol arama faaliyetleri ile ilgili gelişmeler  gündeme oturabilir. Yeniayda konumunda otorite olan, üst yöneticilerin de kazanımları , sahip oldukları yine gündemde görünmekte. Bunlara yönelik görüşmeler kapalı kapılar ardında sürebilir. Belediyeler, yönetimleri ile ilgili girişimler olasıdır. Para piyasalarında ani hareketlenmeler, spekülatif durumlar  yaşanabilir. Kazalara, çatışmalı durumlara, suikast girişimine açık bir süreç. Deprem olasıdır.  Eğitimde yeni uygulamalar devreye girebilir.

Yukarıda 26 Kasım günü Yay burcunda meydana gelecek yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade  Öksoy

12 KASIM BOĞA BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

12 Kasım günü saat 16:33 de Boğa burcunun  19°51´ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Yeniaya Boğa burcu ev sahipliği yapmakta. Boğa, dünyevi değerlere, materyale fazla değer verir. Sahip olduklarına sıkıca bağlıdır ve güveninin, düzeninin, huzurunun bozulmasından hiç hoşlanmaz. Gölgesinde inat, kıskançlık, değişime direnme vardır. Bu burç kadınlara yönelik çalışanlar, diplomatlar, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler,  tasarımcılar, galericiler, mücevherciler, kumaşçılar, modacılar, parfümericiler ve finansçılarla ilişkilidir. Dolayısıyla dolunay sürecinde Boğa özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait  gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

İletişimde sorun yaşanabilecek,  şartları objektif değerlendirmekte zorluk çekilebilecek bir süreç. Durumu korumak adına direnç göstererek, değişimden uzak olma eğilimi içinde olunabilir.

Dolunayın yükselenindeki Koç cesaret, girişim, risk alabilme işaretçisidir. Bu süreçte, radikal değişimlerin gerçekleşebilmesi için  Akrep yeniayda farklı bir evreye geçen konuların üzerine gideceğiz. Yükselen derecesine Acamar ve Al Pherg sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Bunlar kamusal ve dini alanlarda başarının yanı sıra kararlılık, dayanıklılık, istikrar göstergesi sayılırlar.

Boğa dolunayında Ay’ın Botein ilişkisi göze çarpmakta ki Botein değerli olanı bularak, kendine saklamayı ifade eder. Güneş ise sosyal reformları, adaleti, itibar, güç kazanmayla ilişkili Zuben Elschemali ile birlikte. Dolayısıyla dolunay sürecinde bu sabit yıldızların etkilerini gözlemleyeceğiz.

Boğa dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

12 Kasım’da Boğa burcunda yaşanacak dolunayda kişinin kendisini ilgilendiren her konu örneğin sağlığı, fiziksel durumu, motivasyonları, kendini dışa ifadesi, yakın çevresi ana konu başlıkları olarak görülmekte. Bu süreçte evliliklere, ortaklıklara, hizmet alınan kişilerle ilişkilere, anlaşmalara, davalara, açık düşmanlıklara yönelik durumlar da vurgulanacak.

Sabit burçların 16-21, öncü burçların 7-11 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Boğa dolunayından öncelikli etkilenecekler. (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

İlişkilerde sahip olunanların dengesi adına önemli bir dolunay süreci. Ailevi konularda birtakım  terslikler yaşamış ya da hedeflerinizi arzuladığınız gibi gerçekleştirebilmek için gerekli olan sağlam tabanı gereği kadar sağlayamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Gerek bugüne gelirken şartlara verdiğiniz tepkiler, adımlarınız gerekse dışınızda gelişen etkenler, sizi önemli bir eşiğe, kırılmaya getirmiş olmalı. Hayatın bütün yükünün tek başına sizin  omuzlarınızda olduğunu hissedebilirsiniz. Böylesi gerçekler yüzleşmek, geçmişte yapılan yanlışlara ve bunların nasıl hale yola koyulabileceğine yönelik çözüm üretmek için derin düşünme gerekliliğini de beraberinde getirmekte. Ortadan kaybolanlar, kesilen ilişkiler, ara verilen olaylar yeniden gündeminize girecek. Gizli saklı ne varsa onlarla yüzleşirken, bastırılmış duygularınızın, anılarınızın yeniden canlandığını, tazelendiğini hissedebilirsiniz. Geçmişte özveriyle kendinizi adadığınız noktadan artık geri durmak isteyebilirsiniz ya da bu dönem bunların karşılığını düşündüğünüz şekilde alamayabilirsiniz. Her ne olursa olsun şartları yüzeysel değerlendirmemenizi, sorumluluk bilinciyle eteklerinizdeki bütün taşları dökerek, enine boyuna değerlendirmenizi, çözümünüz adına araştırmalar yapmanızı öneririm. Kasım’ın son haftası ile birlikte bunları derleyip, toplayarak adımlar atabilir, önemli gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz.  (Hades, Vtx, Kad Gad, Panacea, Merkür, Güneş, Ay, Lachesis, Panacea, Kalypso, Mnemosyne, Vesta, Cupido a)

Boğa dolunayında Temmuz ayı içinde yaşamış olduğumuz Yengeç tutulmasının hayatlarımıza yansımalarını, etkilerinin ortaya çıkmasını göreceğiz. O dönemde kaçan bir şans yeniden önünüze gelebilir. Ve yine burada alacağımız kararlar doğrultusunda atacağımız adımlar 26 Aralık’ta yaşanacak Oğlak burcundaki Güneş tutulması ile hayatlarımızda bir sonraki seneye sürpriz gelişmelerle şekil veren faktörlerden olacak. Hayat felsefesi ile birlikte sosyal durumların değişimlerine tanıklık edeceğiz.

Cesur ve kararlı olunabilecek bir süreç. 28 Ekim’de yaşanılan Akrep yeniayında beklenmedik gelişmelerle ortaya çıkan durumları, gelinen yol ayrımının detaylarını karşımızdakilerle konuşup, görüşmek, dengeyi bulmaya çalışmak istesek de müzakere şartları uygun görünmemekte. Karşı taraf adeta benim olan benim, senin olan da benim der gibi. Dolayısıyla yeni konularda iletişim sorunlarından, anlaşma zemini yakalamak zor olabilir. Fakat bu dönemde geçmişe dönük konuları daha detaylandırarak belirli bir çerçeveye oturtmak ve sonrası çözümlemek mümkün. Böylesi durumlarda etrafımızdan, ilgili kişilerden destek bulabiliriz. Davalar, hukuki durumlar söz konusu olabilir. Yapılması gerekenlere yönelik danışmanlıklar alabiliriz. Kredi, borç, nafaka, miras konuları ile ilgili karşınızdakilere girişimde bulunabilirsiniz. Harcamalarınıza, parasal konulara dikkat edin. Size sunulan protokoller varsa iyi inceleyin. Sonradan pişman olacağınız, hata yaptım dediğiniz durumlarla karşılaşmayın. Sizin de kazanımlarınızı ilgilendiren ve karşınızdakilerin ortak havuzdan, hisseli olandan bilginiz dışında ya da size söylenenden farklı, şaibeli durumlar konu olabilir. Bunlar aileyi, ailenin sahip olduğu mülkleri ilgilendirebilir. İş kayıpları, hedeflerde sapmalar yaşanabilir. Aile içi önemli kadersel değişikliklerin yaşanabileceği bu süreç hedefleri, toplumsal statüyü de etkileyecektir. Yabancıları, yurtdışını ilgilendiren konular, seyahatler söz konusu olabilir. Eğitimler, tanıtımlar ile katkı sağlayacak , önemli değişimler yaratacak adımlar atılabilir. Ortak seminerler, faaliyetler yapılabilir. Bu süreç her ne kadar hayatlara belki vazgeçişler, kayıplar gibi  törpülenme gerektiren durumları getirse de devamında bazıları için ödüllenme, başarı olarak ortaya çıkacaktır.  Şiddet, taciz, tecavüz konuları yine gündem olabilir. Kızlarımız için dikkat etmekte fayda var. Hırsızlıklara, kayba dikkat, sakatlanmalara, yaralanmalara, yangınlara karşı tedbirli olmayı öneririm.

 Boğa burcunda dolunayın ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Boğa burcundaki dolunayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

İkizler ve yükselen İkizler :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.  

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yay ve yükselen Yaylar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Kova ve yükselen Kovalar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri, umutları.

Ülkemiz ve Boğa dolunayı

12 Kasım’da Boğa burcunda meydana gelecek olan dolunayda meclisimiz, belediyeler, ulusal varlığımız, borsa, yabancı devletlerle olan ortak anlaşmalar, organizasyonlar, diplomasi, diplomatlar, eğitim, sanat, spor, eğlence, çocuklar ve ekonomik gelişmeler ana konu başlıklarımız olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda ise öncelikli olarak yönetim ekiplerini, stratejik yönetim politikalarını, yönetim gelirlerini, uzun dönemli hedeflerini ilgilendiren gelişmeler gözlemlenebilir.

Dolunay, ülkemiz haritasının Venüs ve Jüpiteri üzerinde gerçekleşmekte. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerin, diplomasinin, para konularının, otorite konumunda olanların, üst düzey yöneticilerin kazanımlarının ve davaların yine ülke gündeminde olduğunu söyleyebiliriz. Bunlarla ilgili olarak kapalı kapılar ardında görüşmeler, anlaşmalar yapılabilir, yapılmışları öğrenebiliriz. Geçmişe dönük gizli belgeler, bilgiler ortaya çıkabilir. Onlarla ilgili araştırmalar söz konusu olabilir. Merkür’ün de retro olduğu bu dönemde yapılacak yeni işlerde tedbirli olmakta fayda var. Yeni kararların, anlaşmaların faydası, sürdürülebilirliği zaman içinde sorgulanabilir hale gelebilir. Akademisyenler, yazılı ve görsel basınla ilgili değişimler devam edebilir. Yayınevlerinin ekonomik durumları tartışılabilir. Sığınmacılar ve içeriye etkileri yine önemli bir başlık olarak dikkati çekebilir.  

Temmuz ayında Yengeç burcunda yaşanan tutulma ile birlikte Ekim’in 19’u ve sonrası ülke ya da firmaların gündemine oturan konular iyice görünür, etkisini hissettirir hale gelecek. Çözülmemiş finansal, hukuksal sorunlar bu dönem yeniden ele alınıp, çözülebilir. Etkilerini çalışan kesim, sendikalar, sosyal sigortalarda gözlemleyebiliriz. Kira gelirleri, inşaatların alım satımları ile ilgili gelişmeler yaşanabilir, vergi oranlarında değişimler yapılabilir. İnşaat sektörü ile ilgili bazı gelişmeler olasıdır. Kararlar ve beraberinde projeler uygulamaya konulabilir, hızlandırılabilir. Tutukluluklar, af konusu dolayısıyla muhalefet yöneticileri, gazeteciler, yazarlar, düşün insanları yine gündemde kalacak gözükmekte. Muhalefete yönelik bir partinin kurulumuyla ilgili işlemleri başlatabilirler. Fakat burada zorlayıcı, baskılayıcı durumlar da söz konusu olabilir. Gözler yine madenlerimize çevrilebilir.  Belediyelerle, yönetimleri, yöneticileri, yetkinlikleri ile ilgili gelişmeler Boğa dolunayında da devam edebilir. Bu süreçte sadece güneydoğumuzdaki gelişmeler değil, Doğu Akdeniz, petrol ve doğal gaz konusu, Kıbrıs ve hak hukuk konuları  da  dikkati çekebilir. NATO, BM gibi üyesi olduğumuz kuruluşlarla ilişkiler kırılganlıkları arttırabilir. Uluslararası ilişkilerde stresli dönem devam ederken IMF yine gündeme gelebilir. Bu doğrultuda bazı uygulamalar yürürlüğe konulabilir. Fiyat artışları, vergiler, masraflar cepleri yakmaya devam ederken, kredi başvuruları, borç yapılandırma talepleri artabilir. Firmalardan iflas açıklamaları gelebilir. Bankalar, bankacılar, finans sisteminin durumu tartışılırken, sorunlara yönelik çözüm aranabilir, geri plandan desteklenmeye çalışılabilirler. Eğitimde uygulanmak istenen bazı durumlar dönüştürücü etki taşıyabilir. Deprem yaşanabilir. Yangınlara, patlamalara, kazalara açık bir süreç. Metro ve diğer yeraltı ulaşımda sorunlar yaşanabilir.

Yukarıda 12 Kasım’da Boğa burcunda meydana gelecek dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/06/21/2-temmuz-yengec-burcunda-gunes-tutulmasi/

28 EKİM AKREP BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

28 Ekim günü saat  06:37 de Akrep burcunun  04°24´  derecesinde bir yeniay meydana gelecek.  Yeniayın ev sahibi Akrep ketum, kuşkucu, sabırlı, dayanıklı ve uçlarda kriz deneyimleyen, yıkıcı doğası ile bilinir. Bankacılar, finansçılar, ekonomistler, sigortacılar, dedektifler, polisler, askerler, psikiyatristler, doktorlar, dişçiler, araştırmacılar, gazeteciler, madenciler, kimyacılar ve fizikçiler Akreple ilişkilendirmiştir. Dolayısıyla dolunay sürecinde Akrep özelliklerini ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Yeniayın şartları oldukça kırılganlık, değişkenlik içermekte. Risk almaya yanaşmadan, dipten çıkışlarla, arka plandan hamlelerle  şartlar zorlanacak. Motive olmakta zorlanılabileceği gibi başlanılan işlerde organize olmak da kolay olmayabilir.

Yeniayın yükseleninde adalet, diplomasi, politika, ilişkilerle, genç kadınlar ve sanatla ilgili Terazi burcunu görmekteyiz. Yine sert bir yeniay sürecindeyiz. İlişkilerimizin dengesinde dışımızdaki faktörlerin de etkisiyle oldukça önemli değişim, dönüşümlere gebeyiz. Kendimizi  adeta bir vadinin iki ucuna bağlı ip üzerinde yürümeye çalışan ip cambazına benzetebiliriz.  Yükselen derecesinde Foramen ve Spica’yı görmekteyiz. Spica, bu zorlu dönüşüm yolunda haritası müsait olanlara şanslı gelebilir, onurlanmalarına yardım edebilir. Foramen, refahla,liderlikle, geç gelen yükselmelerle ilgili olduğu kadar, şiddeti, fırtınaları, yaralanmaları, salgın hastalıkları, göz sorunlarını da işaret eder.

Güneş ve Ay ise Alkarulops, Princeps ve Ceginus sabit yıldızları ile etkileşimde. Bu sabitler, dikkati, araştırma zekasını,  çalışma ile kazanılan başarıyı anlatırken, aşırılıklara da yatkınlık verir. Dolayısıyla yeniayda sürecinde olayların doğasında, duygularımızda, irade gösterdiğimiz durumlarda, ilişkilerimizde bu etkiler hissedilebilir.

Akrep yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

28 Ekim günü Akrep burcunda yaşayacağımız yeniayda kişinin kendisini ilgilendiren her konu, kendini dışa ifade edişi, karakteri, fiziksel görünümü, sağlığı ve yakın ilişkileri ana konu başlıkları olarak görülmekte.  

Sabit burçların  1-7  , değişken burçların  17-21  dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Akrep dolunayından öncelikli etkilenecekler.  (Öncü burçlar:Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Değişken burçlar:İkizler, Başak, Yay, Balık)

Gelinen nokta, değişmesi gereken durumların olduğunun  farkındalığını sağlamış gözükmekte. Patlak verebilecek birden fazla olay,  krizlere, maddi manevi sıkıntı yaratacak durumlara yol açabilir.  Ucunda bir bedel ödeme zorunluluğunun bulunduğu işaret eden gerçekler adeta geçmişle, yapılmış olanlarla, tamamlanmamış ama tamamlanması gerekenlerle bağlantı kurmakta.  Ve eskileri beklenmedik şekilde yeniden önünüze getirmekte. Hatta öyle ki bunlar tutkuyla bağlı olduğunuzu düşündükleriniz de olabilir. Bu yeniay , stresin içinde dengelenebilmek adına gelişmeleri anlatmakta. Kasım sonu gibi işler ivmelenirken,  2020 Mart sonu bazı noktalar yeniden patlak verecek ve  2021 Şubat’ı dahil meşgul edecek olabilir.  Böylesi bir tabloda , ayrım noktasında  eskiye bağlı hak hukuk, eşitlik konuları ile birlikte ayrılıklar, çevre değişimleri gündeme gelebilir.  Bazıları içinse şartları yanlış okumaya bağlı durumlar, anne ile ilgili sorunlar, gelişme sürecindeki yolda elde ettiği tatminin derecesi. Ayrılıklar ve buna bağlı yer değişimleri şimdilik ertelenmiş, düşünülme aşamasında gibi görünse de gündemde kalacaktır. Bu noktada yaşanılanlar inkar edilebilir, bağımlılıklar, acımasızca tutumlar gözlemlenebilir . Sırtınızdan vuranlar, arkanızdan iş çevirenler gerçeğiyle yüzleşebilirsiniz. Sonuçta herkes hak edişe giden yolda iyi ya da kötü yürüyor. Hayat çok yama kaldırmıyor. Etkin, yetkin olmanın yolu kayıplardan geçebiliyor. Tavsiyeleri ve gerektiği noktada yardımlaşmayı hatırlayın lütfen.

 (Siwa, Black moon, Vulcanus, Apollon, Uranüs, Güneş, Ay, Hekate, Proserpina, Hera, Eros, Toro, Metis, Tisiphone, Pythia)

Akrep yeniayının stresli açılar içerdiğini görmekteyiz. İlişkiler, kazanımlar dengesinde beklenmedik gelişmeler patlayabilir.  Evlilikler, boşanmalar,  ortaklıklar, ortak kazanımlar, miraslarla ilgili durumlar epeyce biz zaman alacağa benziyor. Fakat risk almadan, dipten, geriden hamlelerle şartlar yürütülmeye çalışılabilir. 

Heyacanı, endişeleri, kıskançlıkları tetikleyen durumlarla karşılaşılabilir. Kimilerine yıkım adına çalışırken, kimileri ise yaratıcılığın da kullanımıyla önemli şans yakalayabilir ve  hem ticari hem de çok yönlü açılımlarla sıçrama yapabilir. Tabii bu durum haritası destek verenler için geçerlidir. Eşinizin, ortağınızın ya da birlikte yürüyebilme, iş yapabilme potansiyeline sahip olduğunuz kişilerin içinden, sizi sırtınızdan vurabileceklerin çıkmasına karşı dikkatli olmayı öneririm.  Karşınızdakilerden gelecek beklenmedik  gelişmeler enerjinizi düşürse, engelle karşılaşsanız, zorlansanız  da burada yapmak istediklerinizi gerçekleştirmek adına irade koyabilir ve sonuçlandırmak adına olayı zamana yayabilirsiniz.  Zaten yeniayın hemen ardından 23 Kasım’a dek sürecek bir  Merkür retrosu başlayacak. Bu da gözden geçirmeniz gereken durumların varlığına ya da eski konuların da ele alınmasını işaret etmekte. Aciliyeti olmayan konularla ilgili girişimlerinizi bu dönemden sonra değerlendirebilirsiniz. Kardeşler, yakın akrabalar, aile içinde zorlayıcı, nahoş durumlar oluşabilir. Bitmesi gerekenler, kayıplar yaşanabilir. Bu durum zorlasa da eğer ki bir noktada gereksiz takılmalar, aşırı tutkulu tavırlar göstermez, mantığı olabildiğince doğru kurabilirseniz nispeten  daha kolay  karşılayabilirsiniz.  Eşinizle, günlük hayatınızı etkileyen olaylarla, sağlığınızla ilgili halledilmesi gereken durumlar için yeni bir sürece girebilirsiniz.  Merkür, 30 Ekim’de önce durağan, ardından da retro pozisyona geçecek. Bu durum yapılan algıyı, görüşmeleri, anlaşmaları, hesap kitapla ilgili işleri, iletişimi, iletişim ve elektrikli aletleri, ulaşımı haritalarınızda bulunduğu  duruma göre problematik etkileyebilir. Bilgisayarlarınızdaki, telefonlarınızdaki önemli verilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Maddi manevi kazanımlara, hedefe odaklanırken attığınız adımlara, zamanlamasına ya da size söylenenin, sunulanın doğruluğuna dikkat edin.  Faturalara, para konularına, hesabınıza özen gösterin. Eski bitmemiş işlerinizi tamamlamaya çalışın. Araştırmalarda derinleşebilmek adına kullanabileceğiniz güzel bir zaman dilimi. Davalarla, bürokratik konularla ilgili durumlar gündeminizi meşgul edebilir.  

Akrep yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Akrep burcundaki yeniayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

İkizler ve yükselen İkizler :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Terazi ve yükselen Teraziler için : Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  :    Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Yay ve yükselen Yaylar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Kova ve yükselen Kovalar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Ülkemiz ve Akrep yeniayı

28 Ekim’de Akrep burcunda meydana gelecek olan yeniayda diplomasi, arabuluculuk faaliyetleri, eğitim sistemimiz, çocuklar ve çocuklarla ilgili yerler, sanat, spor, eğlence ve bunlarla ilgili yerler ana konu başlıklarımız olarak görülmekte. Aynı zamanda ekonomimiz, borçluluğumuz, borsa, finans kurumları, bankalar, maliyemiz, vergiler ve tüm bunların halka yansımaları da gündem yaratacak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda hedefleri ve buna yönelik stratejileri, yatırımlarından kaynaklı kar, zarar durumları ve gelirlerine etkisini görmekteyiz.

Yeniay, ülkemiz haritasının Güneş’i üzerinde olmakta. Konumunda otorite, lider, üst düzey yönetici olanların yetkinliklerinin, kazanımlarını işaret ederken, uluslararası diplomasiye, davalara, mahkemelere  de bağına dikkat çekmekte. Bu konularda beklenmedik gelişmelerle karşılaşılabilinir.  Eski konular, anlaşmalar incelenebilir.  Bazı durumlar hemen değil, aşama aşama öğrenebiliriz. Aktif hale gelmesi Kasım’ın 26 sından sonrayı bulabilir. Kabine değişimi  konusu gündem oluştutabilir. Bu süreçte partilerle ilgili yapılanmaların, değişimin devam ettiğini görebiliriz. Muhalefet parti yöneticilerini , gazeteci,  yazar, düşün insanı, öğretim görevlisi gibi kişilerin tutukluluklarınla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Af konusu yine gündemde görünmekte. Eğitimi, konsoloslukları, diplomatları  ilgilendiren  önemli gelişmeler, bakanlık içinde düzenlemeler  olasıdır.  

Akrep yeniayının gelişmelerinin yansımalarını ekonomide görebiliriz. Vergilerde artış beklenebilir. Para piyasalarında, borsada dalgalanmalar olabilir. Kasım sonundan itibaren devreye girmesi olası bir anlaşma ya da  daha önceden hazırlanmış bir düzenleme, dış borçlanmayı  arttırabilir, ceplere daha yük bindirebilir. Belediyeler  ve yöneticilerini ilgilendiren ani gelişmeler olasıdır. Kayyum konusu yine ülke gündemimizi meşgul edebilir.  Güvenlik konusu ülke gündemimizde yine üst sırada önemini korurken, NATO ile ilişkiler de gerilmeye devam edebilir. Teröre, içeride de olası sorunlara karşı dikkatli olmamız gereken bir süreç. Operasyonlar devam edebilir.  Deprem yaşanabilir.

Yukarıda 28 Ekim’de Akrep burcunda meydana gelecek yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

14 EKİM KOÇ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

14 Ekim günü saat 00:07 de Koç burcunun 20°13´ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Ev sahipliği yapan Koç, cesaret, olayları öncü olarak başlatması, risk alabilmesi, girişimciliği ile bilinir. Gölgesinde huzursuzluk, öfke, bencillik, kavgacılık, zorbalık vardır. Koç aynı zamanda ordu, askerler, polisler, cerrahlar, dişçiler, sporcular, makinistler, tamirciler, itfaiyeciler, kasaplar, marangozlar, metalle çalışanları, demir-çelik sektörü, savaş malzemeleri ile de ilgilidir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde yukarıda saydığım Koç özellikleriyle birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Devinim fazla ve risk alarak, zorlamaya müsait. Ama ne kadar harekete geçip, iletişim geliştirsek, şartları değiştirmeye çalışsak da tutarlı, somut sonuç elde etmekte zorlanacağız.

Yükselende Yengeç burcunu görmekteyiz. Yengeç vatana ve aileye ait konularda hassas, korumacı, tutucudur ve modu çabuk değişir. Koç dolunayında anlamaya, anlamlandırmaya çalışıp, dengeyi bulayım derken, belki bir söz ya da kontrol etmekte zorlanabileceğiniz bir hamle, karşılıklı ilişkinin dengesini kolaylıkla bozabilir. Bu dereceye Procyon sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Bu yıldız, çabuk değerlendirilmesi gereken fırsatları, şiddetli eylemleri ve başarısızlığı işaret eder. Bu özelliklerle birlikte telaş, heyecanı da dolunayda dışavurumumuza yansıtabiliriz.

Koç dolunayında Ay, Baten Kaitos ile birlikte. Bu yıldız olayın ya da kişinin doğasına izole olma, depresif durumlar, kazaya yatkınlık etkileri katar. Güneş ise Mufrid etkileşiminde. Mufrid, aşırılığa eğilim, refah, huzur, güçlü arzularla ilişkilidir. Dolayısıyla olayların doğasında, duygularımızda, irade gösterdiğimiz konularda ve ilişkilerimizde bu etkileri de hissedebiliriz.

Koç dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

14 Ekim günü Koç burcunda meydana gelecek dolunayda işimiz, kariyerimiz, statümüz, hedeflerimiz, ailemiz, anne ve baba ile ilgili konular, ev, emlak, arsa gibi taşınmazlarla ilgili gelişmeler, köklerimiz, çocukların işi, sağlıkları, kontrol etmekte zorlanabilecekleri konular, sıkıntıları ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Sabit burçları 17-23, değişken burçların 3-7 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Koç burcunda meydana gelecek dolunaydan öncelikli etkileneceklerdir.  ( Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak  ; Değişken: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Dolunay sürecinde kendimizi görmek, göstermek istediğimiz konum, durum ve buna yönelik girişimlerimiz oldukça önemli görünmekte. Bunun için karşılıklı ilişkilerimizdeki fedakarlığı, uyumu, güven arayışını sorgulayıp, hareketimizle bu noktada yeni bir denge arayışına girişeceğiz. Bu denge bazıları için düşünüldüğü kadar sakin, huzurlu gelmeyebilir. Kazanımlarımız, sosyal statümüz, evliliğimiz gibi değer kattıklarına inandıklarımızla ilgili gerçeklere yönelik araştırmalar, yapılan konuşmalar, görülenler krizin ortasında gibi düşündürebilir.  Böylesi duygular kişiyi değişim adına daha güçlü çıkışlar yapmaya itebilir. Fakat bağımlı olunan noktalar söz konusu olduğunda, hin fikirlerle mücadele, dipten çalışmalar, suçu karşıya atma eğilimi ortaya çıkabilir ki bu durum kişinin kendini sabote etmesine sebep verebilir.  Birden bire patırtılı durumlar oluşabilir. Ani duygusal çıkışlarla gelişen durumlar, koruma, korunma gereksinimini hissettirebilir. Risk almaktan geri durarak, işleri daha ağırdan, derinden yürütme kararı alınabilir. (Güneş, Ay, Nemesis, Pluto, Zeus, Bacchuss, Nemesis, Mars/Uranüs, Artemis, Icarus)

Hayatlarımızda oldukça önemli değişimin, dönüşüm gelmekte. Her ne kadar fiziki olarak, resmen bazı şeyler askıya alınmış, zamana ihtiyaç duyuyor gibi görünse de duygusal, prosedür olarak öyle dememekte. İkili ilişkiler, aile, işimiz, toplumsal statümüz yani kişinin kendisi geri dönüşsüz ve ciddi değişiyor. Bazıları için yıkım gibi, kurban olunmuş gibi yoğun duygularla ortaya çıkabilir. Bir şeyler bitiyor. Bir dönem kapanıp, yeniye tohum atılıyor ki bunu zaten uzun zamandır söylemekteyim. Bu süreçte geriye atılmış, durumu havada kalmış olan  ailevi, bürokrasiye ilgili konulara yönelik derin araştırmalara girebilirsiniz. Aile içinde bu konular gündeme gelebilir, yeni girişimlere, mücadelelere yönelebilirsiniz ki kardeşleri, yakın akrabaları, sizlerin eğitimle ilgili durumlarınızı ya da ticari işlerinizi ilgilendirebilir. Ev, emlak, arsa gibi konularınızla ilgilenebilirsiniz. Bazıları taşınabilir. Evlilik, ortaklık, parasal , hukuksal gibi hayatınızı majör ilgilendiren konularda 17 Temmuz Oğlak tutulmasında etki alan konular ve/veya Şubat sonuna doğru giriştiğiniz işlerle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Kasım sonunda da şartlar daha ivmelenebilir, alevlenebilir. Yıl sonunda da meydana gelecek tutulma ile bu dolunayın hayatlarımıza getirdiği ilişkiler dengesindeki durum, değişime direnemez hale gelecektir. Dolunay her ne kadar zor da olsa büyümeye, gelişmeye destek vermekte. Bunu da unutmamak gerekir. Bu dönemde sakatlanmalara, yaralanmalara dikkat etmekte fayda var. Eğitim işleri için, teknik ve sanatsal konular için güzel değerlendirilebilecek bir zaman dilimi.

Koç dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç burcundaki dolunayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

İkizler ve yükselen İkizler :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yay ve yükselen Yaylar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Ülkemiz ve Koç dolunayı

14 Ekim’de meydana gelecek olan Koç burcundaki dolunayda iktidar ve muhalefet partileri, üst düzey yöneticiler, otorite, lider, ceo konumundakiler, mahkemeler, savcılar, yargıçlar, ünlü kişiler, skandallar, meclis, belediyeler, yabancı şirketlerle yapılan ortak anlaşmalar, organizasyonlar, NATO, BM gibi kuruluşlarla ilişkilerimiz, maliye, borsa, ülke olarak servetimiz, topraklarımız, güvenliğimiz, madenler, doğal kaynaklarımız, inşaat ve emlak sektörü, tarım, eğitim sistemimiz, diplomatlarımız, çocukları , sanatı, sporu, eğlenceyi ilgilendiren gelişmeler ana konu başlıklarımız olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda kökenlerinden, en üst yönetimlerine, yönetim kurullarına, hedeflerinden, tanınırlıklarına, ürün geliştirmelerine, stratejik yönetimlerine kadar kapsamlı etkilendiklerini görmekteyiz.

Oldukça sert etkili Koç dolunayı, ülkemizin Chiron’u üzerinde meydana gelmekte. Kırılganlıkları arttırırken, radikal denilebilecek değişimleri, dönüşümleri de beraberinde getirmekte. Kapalı kapılar ardındaki kulis faaliyetleri, gizli görüşmeler, anlaşmalarla ilgili gelişmeleri görebiliriz. Partiler arası istifalar, geçişler, değişim belirginleşebilir ve yeni gelecek bir partinin kuruluş çalışmalarını duyabiliriz. Uluslararası ilişkilerde, diplomaside beklenmedik gelişmeler üst yönetimlerin, konumunda otorite olan kişilerin hareket alanlarını daraltabilir. Nato ile ilişkiler gerilebilir. Ekonomi, bankalar, finans piyasalarındaki zorlanma ve halkın cebine yansımaları daha da hissedilebilir. Örtülü ödemeler artabilir. Borsada ani hareketlenmeler yaşanabilir. Uzun vadeli kalkınma planlarında değişiklikler gerekebilir. IMF ile yapılan görüşmeler yine gündemimizi etkileyebilir. Yeni bir borç anlaşması konu olabilir. Ordumuz, planlanan harekat ile ilgili durumlar ve güvenliğimiz Koç dolunayında vurgulanmakta. İçerideki operasyonlar dikkat çekebilir. Deprem yaşanabilir. Çalışan kesimi, sendikaları, sosyal güvenlik hizmetlerini, emeklileri ilgilendiren yeni düzenlemeler gelebilir. 17 Temmuz’da yaşanılan Ay tutulmasının etkilerini belirginleşmeye başlayacaktır ki Kasım ile daha sert etkiler alabiliriz. Uluslararası alanda diğer ülkelerle ilişkilerimizde, müttefik kavramında, imzalanan anlaşmalarda önemli değişim, dönüşüm zamanlarına geliyoruz. Bu durumun otorite konumunda olanları, üst yönetimleri, ülke prestijimizi etkilemekte. Bilgilerini tazelemek isteyenler Oğlak burcundaki tutulmanın linkini sonda bulabilirler.

Yukarıda 14 Ekim’de Koç burcunda meydana gelecek olan dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar  ve çevresi dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/07/07/17-temmuz-oglak-burcunda-ay-tutulmasi/

2019 4. AY YALPALAMASI DÖNEMİ

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız.   Güneş,  6 Ekim günü Terazi burcunun 12°49´ derecesinden Ay düğümleri ile zorlayıcı olarak nitelendirdiğimiz, t-kare açı kalıbını oluşturacak.

Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, yangınların, kazaların, patlamaların, deprem, volkanik patlamalar, heyelanlar, göçükler,  mevsimsel hava şartlarında anomaliler  gibi doğal afetlerin, kazaların, sosyo-politik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir. Buna göre 22 Eylül-22 Ekim tarihleri arasını  bu anlamda gerilim arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Ay yalpalaması ile ilgili detaylar için yukarıda verdiğim yeni tarih aralığını dikkate alarak, aşağıda linki bulunan eski yazımdan bilgi anlamında  faydalanabilirsiniz.   

https://azadeoksoy.com/?s=AY+YALPALAMASI+VE+ETK%C4%B0LER%C4%B0

Azade Öksoy

28 EYLÜL TERAZİ BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

28 Eylül günü saat 21:27  de Terazi burcunun 05°20´ derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Terazi burcu Terazi ilişkiler, adalet, diplomasi, politika, genç kadınlar ve sanatla ilişkilendirilir. Gölgesinde kararsızlıkar, dengeyi, uzlaşıyı ararken kendi  dengesini kaybetmesi, yüzeysellik ve güvensizlik vardır.  Aynı zamanda diplomatlar, siyasetçiler, hukukçular, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler, peyzaj mimarları, mobilyacılar, perdeciler, çiçekçiler, kuaförler,  makyözler, güzellik salonları, modacılar, şarap, tekstil sektörü, halkla ilişkilerle ilgilidir.  Dolayısıyla dolunayda Terazi özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Yoğun iletişim, plan, proje odaklı, duyguların geri atıldığı, risk almaktan uzak duracağımız, zaman zaman güvensizlik hissetirebilecek ama  şartların değişimi adına mücadelenin görüleceği bir yeniay süreci yaşayacağız.

Yükselende İkizleri görmekteyiz. Bu burç iletişim odaklıdır. Bilgiyi alıp dağıtmaya çalışırken,  fazla değişmekten kendi de dağılır ve gerilir. Bu yeniayda kendinizi sahnede gösterme adına önemli adımlar atabilir, zorlukları olsa da buradan gündelik hayatınıza, işinize katkı sağlayabilecek güçlü adımlar atabilirsiniz. Yükselen derecesinde Mirfak ve Sceptrum kavuşumunu görmekteyiz. Bu sabit yıldızlar, gücüyle gurur duymayı ve meydan okunması karşısında zorluk da olsa kabul etmeyi anlattığı gibi bilime, bilgiye verilen önemin de işaretçisidir. Dışavuruma etki edeceklerini düşündüğümüzde gücün sınırını özenle seçmeyi , kurban konumuna düşmemeye dikkat etmeyi öneririm.

Güneş , Ay ikilisinin  ise  Tureis ve Edasich etkileşimi bulunmakta. Bu sabit yıldızlar, birlikte olduğu gezegenlere zihinsel ve ruhsal güç katar. Bol arkadaşı, etkileme kabiliyetini, yaratıcılığı, cesareti de ekler. Dolunay doğasında etkilerini hissediyor olacağız.

Terazi yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

28 Eylül günü Terazi burcunda meydana gelecek yeniayda çocuklar, aşk hayatı, sanat, spor, yaratıcı faaliyetler, hobiler, orta uzunluktaki seyahatler ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Öncü burçların 2-8 , sabit burçların 18-22 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Terazi burcunda meydana gelecek olan yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. ( Öncü burçlar:  Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar : Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Hepimiz bir şekilde hayat mücadelesinin içindeyiz. Özveri gösterdiğimize inanıp, vazgeçmekte zorlandıklarımız yüzünden bazen  av oluyoruz bazen  avcı. Bazen yaralanıyoruz bazen yaralarımıza merhem. Ayrılık, ölüm gibi sebeplerden ötürü üzüntü yaşıyoruz. Tüm bu düşüp kalkmalarımızı hayatın akışını öğreniyorum diye yorumluyoruz. İşte yine bir mücadelenin, bir şeyleri var etmenin, olmuyorsa terk etmenin, şartların hesabını kitabını yapmanın göbeğindeyiz. Geçmişte sevdiğimiz, hoşlandığımız şey ya da kişi şimdi artık öyle olmayabilir.   Ya da yapılan doyum vermiyordur. Belki bir şeyler parçalanmış, uzaklıklar oluşmuştur. Bereketini yitirmiştir. Öyleyse yaramız ne ya da kim ise ona yönelik bir strateji geliştirmek , iyileştirmek, daha sağlıklı hale getirmek durumundayız. Bol iletişim trafiği ile bu yeniayda kendi dengemizi bulmak adına düşüncelerimiz, planlarımız olacaktır. Önünüzde dağılmış duranı birleştirmeye çalışırken önce resmin bütününü düşünün. Neyi, nasıl yapmanız gerektiğini gerçeklerden kaçmadan, günü kotarmaya çalışmadan yapın. Bazıları hinlikle, cinlikle, Ali’nin külahını Veli’ye, Veli’ninkini Ali’ye giydirmeye çalışarak,  işini yürütme gayretinde olabilir. Bu da onun hayat yolu diyoruz! Ve unutmayalım ki kendimizden geçercesine bağımlılık geliştirdiklerimiz yaşam mücadelemizde bizim yumuşak karnımızdır. Ya bu yarayı daha çok kanatacağız ya da … Hadi şimdi denge tahtasına!

(Diana, Hestia, Orpheus, Deucalion, Mars/Satürn, Europa, Minerva, Chiron, Isis, Aesculapia, Güneş, Ay, Urania, Bacchuss)

Her türlü ikili ilişkilerimizde görüşmelerle, yazışmalarla, anlaşmalarla anlamaya, anlam katmaya, aksayana çözüm üretmeye çalışıyoruz. Yeniay doğası bilgi alıp vermeye, araştırmaya fazlasıyla müsait. Bu yüzden bizler de dersler, kurslar, eğitimler, seminerler  alıp, verebiliriz. Bunları hedeflerimiz doğrultusunda kullanabiliriz. Kendinizi daha iyi ve güzel hissetmek için bu yeniayı kullanmak isteyebilirsiniz. Güzellik uzmanlarına gidenlerde artış olabilir. Seyahatler, sanatsal faaliyetler, sportif uğraşlarınız önem kazanabilir, vurgulanabilir. Haritası ile destekli çalışanlar için gayet güzel kullanılabilecek bir yeniay. Çocuklarla ilgili zaman harcamak gerekebilir. Çalışıyorlarsa kazançlarını etkileyen durumlar, sosyal ortamlardaki  konumları, evlilikleri ve bunlarla ilgili kırılganlıklara sebep olan gelişmeler sizi de ilgilendirir boyuta  gelebilir. Problem yaratan evlilik, ortaklık,hisseli para konularına , kredi, borç gibi ödemelerinize çözüm getirmek adına strateji geliştirmeniz gerekebilir.  İlişkiler bu yeniayda güzel destek açısı alıyor. Daha doğrusu kadersel bir dönemeçten geçiyor. Şartlarınızı değerlendirirken orta yolu bulmak isteyebilirsiniz. Ama sonrasını da düşünerek ilerleyin. Bütüne odaklanın. Çünkü 10 Ocak’taki Ay tutulması ile birlikte ilişkilerin arka planında olup bitenler de ortaya dökülmeye başlayacak. Bir dikkat edilmesi gereken nokta da bilgilerdeki , iletişimdeki muğlak durumlar, manipülasyona açık olması.  Terazi yeniayı süreci aynı zamanda davalarla, hukuksal konularla ilgili  gelişmelere de işaretçi. Aynı zamanda çöpçatanları, arabulucuları da sıklıkla etrafta görebilirsiniz. Haritanızda, hayatınızda hangi konu aktifse sizin için en iyi ve kalıcı, yukarı taşıyacak yolu tercih edin. Zira 26 Aralık’ta meydana gelecek Güneş tutulması bu konuları daha görünür hale getirecek. 17 Temmuz’da Oğlak burcunda meydana gelen Ay tutulması ile ilgili hayatlarınızda hangi konular etkilendiyse, onunla ilgili araştırma, inceleme, görüşme, proje , sunum, anlaşma yapabilir, imza atabilirsiniz. Gerekli durumlarda çözüm üretmeye çalışabilirsiniz. Haritalarınızın aldığı etkiye göre önemli gelişmeler sağlanabilir. Oğlak burcundaki Ay tutulmasında hayatlarınızın hangi alanlarda etki aldığını hatırlamak isteyenler,  linkini yazının sonunda bulabilir.

Terazi yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Terazi burcundaki yeniayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

İkizler ve yükselen İkizler :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Başak ve yükselen Başaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.     

Yay ve yükselen Yaylar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Ülkemiz ve Terazi yeniayı

28 Eylül günü meydana gelecek Terazi yeniayında topraklarımız, güvenliğimiz, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, inşaat ve emlak sektörü, tarım, muhalefet partileri ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda çalışanları, gayrimenkulleri, ofisleri ile ilgili gelişmelerin öne çıktığını görmekteyiz.

Yeniay, Mars ve ilerletilmiş Ay üzerinde meydana gelmekte. Topraklarımızı, güvenliğimizi, ordumuz, ülkemizi ilgilendiren konulara bağlı gelişmeleri gözlemleyeceğiz. Sene başı gibiydi,  siyasi yapının aynı kalmayacağını, parti kuruluşlarını, değişimlerini dile getirmiştim. Hatta yine bir yazımda halk desteğini alan bir oluşumun da ortaya çıkabileceğini eklemiştim. Terazi yeniayında meclis aritmetiğini değiştirecek değişimler devam edebilir. Bu tür gelişmelerle ilgili bilgilenebiliriz. Hem iktidar hem muhalefet partilerinde temponun, iç dinamizmin  yüksek olduğu bir süreç. Af konusu Terazi yeniayında yine gündem oluşturacak gözükmekte. Aynı zamanda muhalefet partilerinden, muhalif kanattan gazeteci, yazar, düşün insanı, parti yöneticilerinin, üst yönetimlerini ilgili tutukluluklara yönelik gelişmeler de yaşanabilir. Diplomasi, uluslararası ilişkiler, hukuk, finansal konular bu yeniayda çok önde olacak. Hatta AHIM ile ilgili konular da kamuoyunu meşgul edebilir. Ekim ve Kasım aylarının sonunda bu konular yine bizi meşgul ederken, bazı sonuçlanmaları görebiliriz. Hatta yeniay genelindeki olayların açılımını 26 Aralık Oğlak tutulması ile daha belirgin görebiliriz. Geçen Eylül sonu, Ekim gibi görüşülen, konuşulan ama uygulamaya geçemeyen, geçirilmeyen konular yeniden gündeme gelecek. Bunlar üzerimde yoğun baskı hissedilirken, Satürn’ün de düze geçmesiyle artık uygulama  görmeye başlayacağız.  Müttefik olarak görülen ülkelerle zorlukların daha belirginleşeceği bir süreç diyebiliriz. Uluslararası anlaşmalar, davalar mercek altında. Diplomaside , NATO, BM gibi kuruluşlarla ilişkilerde gergin durumlar oluşabilir. Toprak güvenliğimizin öneminin altını çizerken, sınırlarımızda dikkat çekmekte. İçeride ve dışarıda operasyonlar olasıdır. Kayyum atamaları, üst yönetimlerle ilgili beklenmedik gelişmeler bu yeniayın  gündeminde. Savunma sanayini de ilgilendiren anlaşmalarla, görüşmelerle ilgili haberler duyabiliriz. Görüşmelerin içinde federe devlet konusu da olabilir. Yeniay, bankalar, finans kurumları için de rahat görülmemekte. Ekonomi sert etkilenmekte. Deprem olasıdır. Gençlerle, çocuklarla ilgili yeni kararlar alınabilir. Eğlence sektörüne yönelik düzenlemeler yapılabilir. Temmuz ayında Oğlak burcunda gerçekleşen tutulma da bu yeniayda hareketlenirken, kapalı kapılar ardında kalmış durumlar görüşmeler, anlaşmalar, kanunlarla belirginleşebilir. Doğal kaynaklarımız, madenlerimiz, inşaat sektörü ve bunlara yönelik alınan kararlar, satışlar vs gündeme gelebilir.

Yukarıda 28 Eylül günü Terazi burcunda meydana gelecek olan yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/07/07/17-temmuz-oglak-burcunda-ay-tutulmasi/

14 EYLÜL BALIK BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

14 Eylül günü saat 07:32 de Balık burcunun 21°04´ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Dolunayın ev sahibi Balık merhametli, kabullenici, etrafıyla bütünleşmeye çalışan, bu yolda kendini kurban etmeye meyilli, değişken yapılıdır. Aynı zamanda sübjektif olup,  dağılmaya, bağımlılıklara da yatkındır. Bu burç hukukçular, akademisyenler, bakanlar, diplomatlar, dalının uzmanları, bankacılar, finansörler, tüccarlar, sanatçılar, denizciler, petrol, su, kimyasal maddelerle ilgili işler yapanlar, denizciler, medyumlarla da ilişkilidir.  Dolayısıyla yukarıdaki özellikleri ve bu meslek gruplarıyla ilgili gelişmeleri yeniay sürecinde normalinden daha belirgin görebiliriz.

Dolunayda şartlar bir yandan fazlasıyla sabit öte yandan kontrolü zor. Çıkarların önde olduğu, gerçek ve somut olanın aranacağı bir süreç. İlerlerken böylesi bir durumda bir yandan sahip olduğumuz yapıyı korumaya, onun üzerine eklemeye çalışırken, diğer yandan dengeyi kaybetmemeye, dağılmamaya çalışacağız.

Yükselende İzmit’in batısından kalan yerler için Başak, doğusunda kalan yerler için ise Terazi burcunu görmekteyiz. Terazi yükselen yerlerde ilişkiler dengesi, diplomasi gözetilecek olsa da aslında dışavurumda her yerde Başak etkisini hissedeceğiz. Daha eleştirel, mantık konuşturan, hesabın kitabın önemsendiği, sorgulandığı, çalışkan bir yapı. Nezaket bile naif dokundurmalarla gösterilebilir. Ben vurgulu bu dolunayda dış faktörlerin, başkalarının da etkisiyle ikili ilişkiler dengesinde önemli gelişmeler yaşanabilir. Yükselen derecesine ve beraberinde bulunan Merkür, Venüs ikilisine Alkaid ve Markeb etkisini gözlemlemekteyiz. Bu sabit yıldızlar eğitim işlerini, bol yolculuğu, içten tutulmayan yası ve kuşkulu, güvensiz bir mizacı işaret eder. Dolayısıyla dışavurumda bu sabit yıldızların etkisini de gözlemleyebiliriz.

Balık dolunayında Ay Markab, Güneş ise Denebola ile kavuşmakta. Markab, baskı altında direnç gösterebilme, krizlerle başa çıkabilme, zenginlik, onur, yaralanma, patlama kaynaklı sorunları anlatır. Denebola ise  kurallara aykırılığı, toplumla ters düşmeyi işaret ettiği gibi, karşıdakiler tarafından tercih edilse bile hatalar yüzünden problemle karşılaşmayı da belirtir. Bu sabitler dolunay doğasını da etkileyeceklerdir.

Balık dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

14 Eylül’de meydana gelecek Balık dolunayında günlük hayatımız, iş ortamımız, birlikte çalıştıklarımız, evcil hayvanlarımız, sağlığımız, bilinçaltımız, gizli düşmanlar, kayıplar, zorluklar, endişeler, bağımlılıklar ve arınma çalışmaları, fedakarlık gösterilmesi gereken durumlar, çocukların kazanımlarını ilgilendiren durumlar ana konu başlıklarımız olarak görülmekte.

Değişken burçların 18-24 ve sabit burçların 4-8 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Balık burcunda meydana gelecek dolunaydan öncelikli etkileneceklerdir.  (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık  ;  Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Dünyaya geldiğimiz andan başlayıp, ölümümüze dek devam eden yaşam planları üzerinde, kendine giden, yeten yolu öğrenmeye, gerçekleştirmeye çalışan canlılarız. Hiçbirimizin yolu mükemmelden geçmez. Zaman zaman örselenir, hedeflerimizi gözden geçirmek, yeniden ayar yapmak zorunda kalabiliriz. Bu noktada hayatınızda bir dönemin sonlandığını hissediyor ve akışa teslim olmuş gidiyor olmalısınız. Bu durum sizin büyümenize, gelişmenize de engel teşkil edebilir. Duraklamalar, kısıtlanmalar, direnç gösterdiğiniz noktalar belki gerçekte yeterince irade geliştirmemiş, kendinize katkı yapacaklar adına doğru ya da net vizyon belirleyememiş olmanızdan, ürettiğiniz bahanelerden kaynaklanıyor olabilir Tüm bunların karşılığında beklentiler düşünüldüğünde, ortaya sıkıntılı, belki bazıları için geçmişten  kaynaklı hassas, travmatik durumlar yaşanabilir. Bağımlılıklar akla gelebilir. Arada kalmış, kaybolmuş duygusu hissedebilirsiniz. İyileşmek yeri geldiğinde  beraberinde bir bedel ödemeyi de gerektirebilir. Balık dolunayı ile birlikte bir anda beklenmedik bir patırtı kopabilir. Pandora’nın kutusu açılıp, uç noktalarda kontrolsüzlüğe, öfkeye, şiddete varabilecek durumlar, entrikalar ortaya çıkabilir. Her ne kadar mantık yoğunluklu olsa da Neptün ile kol kola Ay, duygusal, hayalci, çabuk kanıp, kandırılabilen durumlara yol açabilir. Bunun farkındalığı ile daha önce duygusal olarak geliştirdiğiniz bilinci gerçekçi eleştirin ve hataları tespit etmeye çalışın. Herhangi bir gerekçe üretmeden, krizden kıvrak manevralarla çıkabilen bir strateji ortaya koymaya çalışabilirsiniz. Değişimin gerektiği yerde hem ekmeğim bütün hem de karnım tok olsun mantığının yürümeyeceğini de unutmayalım.      (Admete, Hybris, Jüpiter, Neptün, Hybris, Psyche, Satürn/Transpluto, Bacchus, Proserpina, Siwa, Uranüs, Güneş, Ay, Pandora, Metis, Pallas)

Başak vurgulu, Balık dolunayı içten içe bir yandan çalışmak üretmek isteyeceğimiz ama şartların değişmesiyle çok da istediğimiz çıkışı yapamayacağımıza işaretçi. Elimizde olmayan beklenmedik gelişmeler nedeniyle bazı durumlar fedakarlık, akışta kalmayı gerektirebilir. İç huzursuzluğun yoğun olduğu bu süreç stresi de beraberinde körükleyebilir. Bilinçaltımız çok konuda doluyu boşa, boşu doluya koyacak. Dolayısıyla bizi yoracak gözükmekte. Aslında bu dolunayı elinizdeki işlerinizle ilgili  kapanıp,  son rötuşları yapmak için değerlendirebilirsiniz. Çünkü hedefledikleriniz sizin için oldukça önemli görünmekte. Somut işler ortaya koyabilirsiniz. Kafamız hesap kitap işlerine, atacağımız adımın bize ne katacağına ve bundan sağlayacağımız yarara çalışacak. Bu yönde görüşmeler, yazışmalar, anlaşmalar yapacağız. Bunları yaparken kaygan zeminde olduğumuzu hatırlayarak, tedbirle yol allım. Vizyon geliştirmek adına uzun zamandır üzerinde çalıştığınız, sizi yoran konularla ilgili desteklenmektesiniz. Tanıtımınızı ilgilendiren girişimlerinizi yapabilirsiniz. Bu dolunayda hem parasal hem gönül ilişkileri hem de ailevi konular oldukça dikkat gerektirmekte. Aldanmalara, aldatılmalara, hayal kırıklıklarına, yön kayıplarına açık olduğundan, hem attığınız adımlara hem de arkanızdan iş çevirenlere dikkat etmenizi öneririm. Bazıları belki de hiç düşünmediğiniz kadar yakınınızda olabilirler. Abartılı, amacından şaşarak beklentilerinizi karşılamayacak çıkışlardan uzak durmanızı öneririm. Büyümek isterken kendini kurban edenlerinin ilişkileriyle yüzleşecekleri, sorgulayacakları bir süreç. Fedakarlık yapmanız gereken yerlerde kurban olmamak adına sınırlarınızı iyi çizmeye gayret edin. Bazı konular havada kalmış, adım atılamıyor gibi görünebilir. Fakat ayın 20 sinden sonra dolunay konularının iyice hareketlendiğini görebilirsiniz. 28 inde oluşacak yeniayla birlikte de hem finansal konularda hem ilişkiler  dengesinde hem de büyümeyi hedeflediğiniz konularda bu dolunayı takiben yeni bir yola girebilirsiniz. O yüzden şartlar ne kadar değişmeye müsait olsa da sizler dirençle çalışabilir, üretebilir, yolunuzu açabilirsiniz. İnzivaya çekilmek yerine, hedeflerinize, işinize odaklanın. Kardeş, yakın akrabalarla olan para pul, miras konularına dikkat! Sizden saklanmaya çalışılan şaibeli olaylar varsa bunların araştırmasına girebilirsiniz. Hırsızlık olayları artabilir. Yediğinize, içtiğinize, kullandığınız ilaçların tarihlerine ve dozuna dikkat edin. Zehirlenmeler, alerjik reaksiyonlar artabilir. Sağlık ve hijyen koşullarına çok dikkat edilmesi gereken bir dönem. Sulardan, sıvılardan, kimyasal maddelerden, gazlardan kaynaklanabilecek her türlü probleme karşı lütfen dikkat. Kiracılarla, birlikte çalıştıklarınızla sorunların artabileceği bir süreç.

Balık dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Balık burcundaki dolunayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Boğa ve yükselen Boğalar için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

İkizler ve yükselen İkizler :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Başak ve yükselen Başaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Terazi ve yükselen Teraziler için : Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Yay ve yükselen Yaylar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Kova ve yükselen Kovalar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Ülkemiz ve Balık dolunayı

14 Eylül günü meydana gelecek Balık dolunayında devletimiz, hükümet, otorite, lider, üst düzey yönetici, ceo konumundakiler, prestijimiz, ordumuz ve polisimiz, mahkemeler, iktidar ve muhalefet partileri, topraklarımız, güvenliğimiz, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, tarım, inşaat sektörü, tanınmış kişiler ve skandallar ana konu başlıkları olarak görülmekte. Aynı zamanda uluslararası ilişkilerin yoğun gündemde olduğu, eğitim, hukuk, turizm, taşımacılık, ulaşım, basın yayın, iletişim ile ilgili gelişmelerin de belirginleşeceği bir süreç.  Şirketler açısından baktığımızda firmalarının üst yönetimleri, vizyonları, şirket içi gelişmeleri, bunların ticari durumları ile birlikte itibarlarına yansımaları öne çıkmakta.

Balık dolunayı iktidar ve muhalefet, ülkemizin içinde olup bitenler ve bunların dünyaya yansımalarına projeksiyon yapmakta. Hem iktidar partisinde hem de muhalefette değişimler başlayabilir. Bu durum kabineye de yansıyabilir. Alınacak bazı kararların uygulamaya konulması askıda kalabileceği gibi alınmış ama uygulanmamış kararlarında sürpriz bir şekilde uygulanması gündeme gelebilir. Şirketlerde ise şu ana kadar olanların üzerine gerek yönetim gerek ortaklık yapılarının değişimi gerek satışlara yönelik daha da belirgin değişimleri gözlemlemeye başlayabiliriz. Halkı, iç işlerini, ekonomiyi ve bu sebeplerle gelişen kırılganlıklara destek verebilmek adına atılan adımların, beraberinde hedeflerin, üst yönetimlerin de kaderlerinin etkilendiğini söyleyebiliriz. Balık dolunayı ile atılacak adımlarda, uluslararası ilişkilerde, yabancıları ilgilendiren her türlü faaliyette gelişmelerin sonradan beklentilerin dışına kayma olasılığı olduğundan, dikkatli adımlar faydalı olabilir. Gerçek anlamda kalıcı değişimlerin, dönüşümlerin uygulamalarını görmeye başlayacağımız bu süreci kısa dönemli düşünmeyelim.

Bir süredir sınırlarımızdaki gelişmelerden ve bunların içeri taşınma olasılığından bahsetmekteyim. Mars’ın, Kasım’ın ilk haftası dahil 4.evimizden geçişi bu tip olayları aktifleştirebilir. Güvenlik sorunlarına yol açabilir. Patlamaların, saldırıların, iç gerginliği arttırıcı  olayların olasılığına karşı dikkatli olmalıyız. Güvenlik görevlilerimizin sadece sınırlarımız dışında değil, içeride de operasyonları artabilir. Güvenlik koridoruyla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Bu süreçte sığınmacılar da gündem yaratabilir.  Topraklarımız, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, tarım yoğun gündem olabilir. Hukuk engeline takılan konularda  yeni düzenlemeler uygulamaya konulabilir. Kayyum atamaları, yetki kısıtlamaları ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Fiyat artışları ve vergilere yönelik yeni düzenlemeler olasıdır. Piyasalarda spekülatif hareketler devam edebilir. Salgın hastalıklarda artış gözlemlenebilir. Toplumsal hijyen konusunun önemi vurgulanabilir. Bu dönem yağışlarda artış yaşanabilir. Sel, toprak kaymaları, göçükler görülebilir. Sulardan, kimyasallardan, doğal gazdan kaynaklı problemler yaşanabilir.

Yukarıda 14 Eylül günü Balık burcunda meydana gelecek olan dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

30 AĞUSTOS BAŞAK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

30 Ağustos günü  saat 13:36  de Başak burcunun  06°46´ derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Yeniayın ev sahibi Başak çalışkanlığı, mükemmeliyetçiliği, mantık kullanması, tevazusu ile bilinir. Gölgesinde detaylara dalıp büyük resmi kaçırma, gerginlik, toleranssızlık bulunur. Başak aynı zamanda mühendisler, matematikçiler, fizikçiler, kimyagerler, biyologlar, istatistikçiler, hesap uzmanları, bankacılar, yazılımcılar, eczacılar, doktorlar, hemşireler, veterinerler, basın-yayın çalışanları, eleştirmenler, yazarlar, hizmet, temizlik, sağlık sektörü ile de ilgilidir. Bu dolunayda da Başak özelliklerinin yanında, yukarıdaki meslek gruplarına ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Yeniayda şatlar oldukça değişken, dayanıksız. İletişim sorunları, motive olmayı zorlaştırabilir. Güvensizlik sorunu yaşanabilir. Tüm bunlar sahip olunana sıkı sıkıya bağlılığa, gerçekçi  ve somut olanı görmeye, çıkarcılığa fazlasıyla sebep verebilir.

Yükselende Izmit’in batısında kalan yerler için Akrep, doğusunda kalanlar için Yay burcu yükselmekte. Akrep, uç noktaları deneyimlemekten gelen krizleri, yıkımı ve dönüşümü anlatır. Yay ise daha iyimser doğasıyla büyümeyi, genişlemeyi anlatır ki aşırılıklara, fanatizme, gereksiz riskle dağılmaya da yatkındır. Şartlara karşı tutum belirlerken bizim dışımızdakilerin de etkisini görmekteyiz. İnisiyatif kullanmak yeri geldiğinde çok da olmayacaktır. Ani kalkışılacak, beklenmedik hamlelerin karşıdan direnç görmesi sonucu bir süre girişimlerin havada kalması mümkündür. Yükselen derecesine Toliman ve Acrab sabit yıldızlarının etkisini gözlemlemekteyiz. Toliman fayda, saygınlık verse de kadınlarla ilişkilere sorun yaratmakta. Özgürlüğün baskılanması sonucu strese, isyana işaretçi. Acrab ise zenginlik, terfi konusunda yardımcı faktör olarak görülürken, aynı zamanda tecavüzü, huzursuzluğu, belayı ve hastalıkları da vermekte. Dolayısıyla dışavurumda bu sabit yıldızların etkisini de gözlemleyebiliriz.

Güneş ve Ay’ın ise Alula Boreale ve Thuban ile birlikteliği görülmekte. Bu sabit yıldızlar tehlikeli amaçlarını gerçekleştirmek için gerektiğinde güç kullanma eğilimini, saldırganlığı, huzursuzluğu, aldatma eğilimini verirken, madenleri, yeraltı zenginliklerini ve para, değerli maden alım satımı, maliye, hazine işi yapanları da işaret etmekte.  Bu etkileri yeniay doğasıyla birlikte görebiliriz.

Başak yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

30 Ağustos’ta meydana gelecek Başak yeniayında yüksek öğrenim, eğitim konuları, yabancılarla ilişkiler, uluslararası konular, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesini, vizyonu geliştiren durumlar, basın yayınla ilgili işler, tanıtım faaliyetleri, uzak akrabalar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Değişken burçların 3-9 ve öncü burçların 19-23 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Başak burcunda meydana gelecel yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir.  (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi,Oğlak)

Uzun bir süredir sıklıkla değişimden, dönüşümden bahsetmekteyim. Başak yeniayı bizi yine buna bağlamakta. Bazılarınızı 17 Temmuz’da yaşadığımız Oğlak Ay tutulmasından aldığı etkilere götürecektir. Bir yandan hedeflerinizde ayarlamalar, düzenlemeler yaparak ilerlemeye çalışırken  öte yandan ilişkilerde, karşınızdakilere sunmaya çalıştıklarınızda  gücü, kontrolü elinizde tutmak istiyor olabilirsiniz. Yeterince özveri göstermediğiniz ya da ilgili konunun derinine inemediğiniz noktada bir şeyler yarıda kalmış, sonu gelememiş olmalı. Gerçeklerle yüzleşmeyi getiren bu durum aksamalara sebep vermiş olabilir. Başak yeniayı ile birlikte ayaklar yere basacak.  Analitik düşünceyle ilişkileri, gündelik, iş hayatımıza kattıklarını sorgulayacağımız, hayatımızdaki güç dengelerini irdeleyeceğimiz bir süreçteyiz. Hayatımızı idame ettirmek adına bugüne dek sahip olduğumuz sisteme dokunuşlar yaparak, bazı noktalarla temelli vedalaşacak, bazılarını törpülemelerle, eklemelerle güncelleyeceğiz. Böylelikle yapıyı somutlaştırarak sonrasında büyümemiz adına ivmeleneceğimiz bir sürece girebiliriz. Elimizdeki bazı bilgiler eksik ya da karışık olabilir. Kafamızda bilinmeyenlere yönelik sorular dolaşabilir. Konumuza daha eleştirel, detaycı yaklaşarak en  mükemmeli yakalamak adına harıl harıl çalışabiliriz. Bahanesiz, özveriyle çalışma, bitmemiş, bitememiş olanın içine girerek tamamlama, yolumuza stratejik katkı sağlayacak plan, proje üretme dönemi . Kasım başı burada uğraştığınız konular alevlenebilir. Başak yeniayında gösterilecek performans, 2020’nin 10 Ocak’ta gerçekleşecek ilk tutulması ile birlikte hayatlarınıza o denli katkı sunabilir. İşleyen demir ışıldar! 17 Temmuz günü gerçekleşen Oğlak burcunda Ay tutulmasının hayatlarınıza hangi noktalarda etki ettiğini hatırlamak isterseniz, yazının sonunda linki bulabilirsiniz.

Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka gibi ödemelerin, miras ve hisseli kazanımların ya da eşin, ortağın sahip olduklarını konu edebileceğimiz bir yeniaydayız. Bunlarla ilgili olarak adaletli paylaşımlar, güç dengelerini sağlayabilme adına efor sarf edebilir, hukuksal girişimlerde bulunabilirsiniz. Kendi kaynaklarınız açısından zorlayıcı bir süreç. Bazıları kredi  kullanma, borçluluk yapılandırması yoluna gidebilir. Aile içinde toprak, mülk satışlarında geçmişte yapılmış belirsiz, şaibeli, iradeniz dışında vs türünde durumlar varsa bunlarla ilgili çözüme yönelebilirsiniz. Yaptığınız araştırmaları bu noktada devreye sokabilirsiniz. Fakat bu sene sıklıkla vurguladığımız aldanma, aldatılma, hataya, yanlışa sürüklenme riski halen devam etmekte. Venüs’ün Zosma etkileşimi gerek ilişkilerde, özellikle de kadınlarda gerek finansal ve hukuksal konularda kurban olmayı getirebilir. Tedbirli olmakta fayda var! Devletle, bürokrasiyle işlere koşturabilirsiniz. Bu durumlar başkalarının, sizin iradeniz dışınızdaki faktörlerin etkisiyle, sürpriz bir biçimde gelişebilir ve aslında belki de bazıları için kurban oldukları durumları düzenleyebilme şansı verebilir. Fakat bir kerede bitmeyebilir. Daha sonra yeniden üzerinden geçilmesi gerekebilir. Yukarıda da belirttiğim gibi 2020 nin ilk tutulması ile de ektiklerimiz şekillenecektir. Kaldı ki yeniay dahil Başak stelyumunun yöneticisi Merkür’ün Regulus kavuşumu, intikam duygusunu bertaraf edenlerin önemli güç, statü elde etmelerine, başarı kazanmalarına yardımcı görünmekte. Tabii burada şunu eklemek zorundayım ki bu potansiyellerin çalışması herkesin haritasında farklılık göstermektedir. Eğitimleriniz için gerekli hazırlıklara başlayabilirsiniz. Bize katkı sağlayacağına, geliştireceğine inandığımız seminerlere, workshoplara katılabiliriz. Basın yayın, tanıtım kitabınızı basımı ve dağıtımı gibi işleriniz gündeme gelebilir. Bazıları bu süreci yurtdışı ile ilgili işler, seyahatler için değerlendirebilir. Sağlıkla ilgili araştırmalar yapılabilir, bu amaçla dışarı gidenler olabilir. Bu dönemde hijyen, alkol, madde bağımlılığı konuları gerek günlük hayatlarımızda gerek seminerlerde, medyada daha belirgin vurgulanabilir. Aynı zamanda ayak, bacak, kalça ile ilgili problemler de olasıdır. Şartlara normalden daha eleştirel yaklaşabilir, detaylara takılabilir, kılı kırk yarabiliriz. Her şeyi somut görme isteği, çıkarlara sıkı sıkıya bağlılık  iletişim sorunlarına, sonuca giden yolda engele ve  strese sebep olabilir. İletişim kurmakta zorlanılabilir. Karşılıklı ilişkilerde uzun zaman önce konu olmuş ama havada kalmış konular önemli gelişmelere sebep verebilir. Bu dönemi artık ayakları yere basan şekilde, uğraşılarınızı titizlikle, akılcılıkla şekillendirmek, somut sonuç almak adına kullanabilirsiniz. Güzel kullanabilenler için maddi manevi kazanımları beraberinde getirebilir.

Başak yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Başak burcundaki yeniayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

İkizler ve yükselen İkizler :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar. 

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Yay ve yükselen Yaylar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Ülkemiz ve Başak yeniayı

Ağustos ayı içinde meydana gelen ikinci yeniayda komşu ülkelerle ilişkiler, haberleşme, iletişim, basın-yayın, reklamcılık, temel eğitim, taşımacılık, kara, demir, denizyolları, metrolar ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda yine iletişim, taşımacılık, lojistik konularının, reklam ve eğitim çalışmalarının, satışa yönelik saha faaliyetlerinin öne çıkmakta olduğunu görmekteyiz.

Başak stelyumlu yeniay ülkemizin Ay düğümlerini ve ilerletilmiş Mars’ının üzerinde meydana gelmekte. Sınırlarımızda yoğunluğun arttığının işaretçisi bu süreç uluslararası ilişkilerimizde önemli gelişmeleri göstermekte. Ordumuzu da ilgilendiren operasyonları bu süreçte görebiliriz. Müttefik görünümündekilerin kurmak istedikleri devletle ilgili olarak yürüttükleri gizli faaliyetlerini daha belirgin eyleme dökme zamanı diyebiliriz. Bu noktada tekrar hatırlayalım, Mars Eylül’ün 12 si ile birlikte ülkemizin 4.evinde transite başlayacak. Dolayısıyla sadece sınırlarımız değil iç güvenliğimiz de oldukça önemlidir. Maden ve diğer doğal kaynaklarımızın kanunları, ruhsatları, anlaşmaları ülke gündemimizdeki yerini korumaya devam edecek görünmekte. İç ticaretin daha hareketli görüldüğü bu süreçte bazı kalem malların fiyatlarında artış gözlemlenebilir. Görünmeyen ödemelerin ekonomimize, borçluluğumuza etkisi gündeme gelebilir. Ulaşımda, iletişimde yeni düzenlemeler, tarife değişimleri gündeme gelebilir. Fiyat artışları dikkati çekebilir. Sendikalarla yapılan görüşmeler, çalışanların hakları, sağlık sektörü, sgk ile ilgili gelişmeler, görüşmeler, bunlara yönelik düzenlemeler gelebilir. Kararlar beklentilerin dışında kalabilir. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve sosyal medyayı, youtuberları da ilgilendiren düzenlemelerle ilgili uygulamaları daha net öğrenmeye, görmeye başlayabiliriz. Deprem olasıdır. Gerek şirketler açısından gerek ülkemiz açıdan görünmeyen, kontrolü zor olabilecek bazı durumları işaret eden bu yeniayda hedefler konusunda belirsizlikler bulunmakta. Amacı kazanç olan bir girişimlerde kayıp yaşamamak adına tedbiri işaret etmekte. 21 Ocak’ta yaşadığımız Aslan tutulmasının işaret ettikleri ile de ilişkili. 8 Eylül gibi de ivmelenmeye başlayacak. Bu anlamda baktığımızda şartlar süregelecek ama esas gerçekliği ise epey bir zaman sonra,  2021 Mayıs’ında yaşanacak tutulma ile yine konuşuyor olacağız.

Yukarıda 30 Ağustos günü Başak burcunda meydana gelecek olan yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Tam da 30 Ağustos Zafer Bayramımızda meydana gelen bu yeniay vesilesiyle bayramınızı  kutlarım.

Azade Öksoy

15 AĞUSTOS KOVA BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

15 Ağustos günü saat 15:29  da  Kova burcunun 22°24´ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Ev sahibi olan Kova toplumsal konularla, özgürlükler, devrimler, isyanlar, ayaklanmalarla, yeni, sıradışı olanla ve entelektüellikle ilişkilidir. Gölgesinde marjinallik, soğukluk ve öngörülmezlik bulunur. Aynı zamanda bilimle, yeni buluşlarla,  mühendislikle, uzayla, havacılık ve uçaklarla, meteorolojiyle, elektrik-elektronikle,  astronomiyle, astrolojiyle, radyolojiyle, psikoloji, psikiyatri, pedagoji, öğretmenlik, fotoğrafçılık ve iletişimle de ilişkilidir.  Dolayısıyla saydığım özelliklerle birlikte, bu meslek gruplarına ilişkin gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Enerjinin yoğun olduğu dönemden geçmekteyiz. Aslan yeniayında yaşadığımız kadar olmasa da Kova dolunayında da tempo oldukça yüksek. Dediğim dedik, ben yaparımcı, egonun önde olduğu fakat yapılan işlerin duygu ve güven boyutunun sonradan sorgulanacağı, empati yoksunu, dağılmaya yatkın bir süreç.

Yükselende Yay burcunu görmekteyiz. Değişken Yay, dışadönük, büyümeye, bilgiye, gelişmeye odaklı olup, gölgesinde aşırılıklar, fanatizm, gereksiz risk ve dağılma görülür. Yöneticisi Jüpiter çok yeni retrodan çıktı ve Neptün’le zorlanmakta. Şartlara karşı takınacağımız tavır, dış faktörlerin de etkisiyle oluşan beklenmedik gelişmelere bağlı görünmekte. Çözüm geliştirirken, manevra kabiliyetimizi de test edeceğiz. Yalpalama, savrulma riskine sahibiz. Bazı şeylerin iyi ya da kötü olduğunu daha sonra değerlendireceğiz. Bu dereceye kraliyet yıldızlarından Antares’in etkisini görmekteyiz. Antares takıntıdan, acımasız tavırlardan, intikam dürtüsünden uzak durulduğu taktirde büyük başarıların işaretçisidir. Dolayısıyla tutum belirlerken bu etkileri de göz önünde bulundurmayı önemseyin.

Kova dolunayı haritasında Ay’ın Nashira, Güneş’in ise Pherkad ilişkisi gözlenmekte. Nashira olumsuzlukların üstesinden gelerek, başarıya ulaşabilmeyi fakat hayvanlar ve kötü niyetli insanlardan zarar görme ile ilişkilendirilmekte. Pherkad ise aldırmaz, umursamaz, tedbirsiz ruhlu insanları ve sıkıntıları göstermekte. Bu sabit yıldız etkilerinin dolunay doğasına yansımalarını görebileceğimizi unutmayalım.

Kova dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

15 Ağustos’ta meydana gelecek olan dolunayda kazanımlar, borç alacak dengesi, kredi, vergi, burs, nafaka, miras, hisseli paralar, ameliyatlar, eğitim, iletişim, basın yayın, tanıtım faaliyetleri, uzak, yakın yollar, akrabalar, kardeşler, uluslararası işler, hukuksal konular, ebeveynlerin sağlığı, çocukların statüleri, işleri, kazançları, sosyal çevreleri ve gruplarla etkinlikleri ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Sabit burçların 19-25 ve öncü burçların 6-10 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Kova burcunda meydana gelecek olan dolunaydan öncelikli etkileneceklerdir.  ( Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova  ;  Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak )

Erken sayılabilecek bir dönemde aileden ayrılmış, aile temasına yeterince yakın olmadığınızdan başkalarını aileniz gibi sanmış olabilirsiniz. Şimdi artık bir şeylerin değişmekte olduğunun farkındalığına sahip olabilirsiniz. Pişmanlıklarınız, sizi yalpalattıran, yalnızlığa iten durumlar, sorunlar, ‘tüm bunlar adaletsizce’ dedirtebilir. Aslında belki bu yola çıkarken koşulsuz sevgiyi arıyordunuz. Fakat şimdi sanki tüm insanlığın yükünü üstlenmiş, hayatın temposuna ayak uydurmakta zaman zaman sıkıntı çekiyor olabilirsiniz. Ve ruhunuz size daha bir özgürlük fısıldıyor, ‘kendine değer ver, olman gerekene yürü diyor’  olabilir. Kendinizi başarmak istediğiniz hedefe odaklarken, özgürlüğü hissetmekte zorlanıyor, baskı altında olduğunuzu hissediyor ve riske girmekten çekiniyor olabilirsiniz. Ortak değerleri paylaştıklarınızla birlikte olmak size bu noktada güç veriyor olabilir. Şimdi geçen sene Temmuz’da yaşadığımız Ay tutulmasından beri önümüze gelen, sorguladığımız konularla ilgili şartları iyileştirme adına kararlar ve bazıları için belki sürpriz duyurular sürecindeyiz. Atacağımız adımlar 26 Aralık’ta yaşayacağımız Güneş tutulması ile test edilecek.   (Persephone, Hekate, Tisiphone, Hades, Amor, Deucalion, Ay, Güneş, Vesta, Icarus, Sappho)

Kazanımlarınızı, borç alacak dengenizi, eğitiminizi, hayat felsefenizi geliştirecek, sizi büyütecek şekilde nasıl kullanabilirimin irdeleyerek, bu yolda adımlarınızı atabilirsiniz. Sizin, eşinizin ya da ortaklı durumlarla ilgili kredi, borç, vergi, miras, nafaka gibi konular gündeminize gelebilir. Bunlarla ilgili düzenlemeler için bürokratik işlemlere girişebilirsiniz. Bunlar eskiye, ailevi durumlara da dayalı konular olabilir ve çözüm için üzerlerinde epeyce efor sarfetmeniz gerekebilir.  Şartlar zorlasa da  her zamankinden daha farklı düşüncelerle, yöntemlerle ortaya çıkma cesaretini gösterebilirsiniz. Beklenmedik teklifler gelebilir. Düşünceler, konuşmalar, yazışmalar, anlaşmalar, süreç bir anda değişebilir. O yüzden konunuzla ilgili risk faktörünü doğru hesaplamanızı öneririm. Alacak paranız varsa toplamakta  zorlanabilirsiniz. Eğitim konuları ile birlikte bazıları için yurt dışına ya da bulunduğu yerden uzağa gitmek için koşuşturmaya başlayacak. İrili ufaklı yolların, seyahatlerin bol olacağı bir dönem. Trafiğe, kazalara dikkat! Kardeşlerle, yakın akrabalarla ilişkilerde şartlar arzulandığı gibi tatmin edici yürümeyebilir. Çocuklarla, sevdiğinizle iletişim gerginleşebilir. Sevgi, aşk kavramı vurgulanmak istenebilir. Kontrol etmekte zorlanılan, kırılmalara sebep olan olaylar hayat felsefenizi, kendinize verdiğiniz değeri sorgulattırabilir. Büyümenin bazen  birtakım şeyleri kökünden değiştirmekten geçtiğini görebilirsiniz. Bu noktada bazı sosyal ilişkilerde, evliliklerde, birlikteliklerde geri adımlar, ayrılıklar beklenebilir. Seminer, tanıtım gibi işlerinize emek harcayabilirsiniz. Bu durum sahneye hazırlanan bazılarına başarılarla gelebilir. Kökeninde bizi yaralayan, kırılganlıklar yaratan konuların iyileştirilmesine, doygunluk sağlanmasına yönelik adımları, yapılandırmaları anlatan bu dolunayın etkileri 26 Aralık’ta yaşayacak olduğumuz Güneş tutulması ile birlikte belirginleşecek.

Kova dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Kova burcundaki dolunayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Boğa ve yükselen Boğalar için :   İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

İkizler ve yükselen İkizler :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Başak ve yükselen Başaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Terazi ve yükselen Teraziler için : Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar. 

Ülkemiz ve Kova dolunayı

Kova burcunda meydana gelecek dolunayda dış işlerimizi ilgilendiren gelişmeler, uluslararası ticaret, hukuk, iletişim, basın yayın, ulaşım, eğitim, turizm, dini kurumlar ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda dış ticaret, satış, pazarlama, tanıtım, reklam, eğitim faaliyetleri, lojistikle ilgili gelişmeler, büyüme kapasiteleri ve vizyonlarına etkisi şeklide gözlemlemekteyiz.

Ülkemizin Neptün’ü üzerinde gerçekleşirken, bir yandan da Jüpiter-Venüs ikilisi ile zorlanan bir dolunay sürecindeyiz. Burada gerek ülkemiz gerek şirketler açısından atılan adımların arkasındaki amacın müttefiklik kavramında, ortaklıklarda, rekabette aksayana dokunuş yaparak, iyileştirmeye çalışmak, kazanç elde etmeye çalışmak olduğunu söyleyebilirim. Fakat esas olarak gerçekçiliğini, faydası olup olmadığını, olduysa ne kadar fayda sağladığını 26 Aralık Oğlak tutulmasının etkileri ile birlikte gözlemleyebileceğiz. Uluslararası ilişkilerde önemli gelişmeleri işaret eden Kova dolunayı, diplomatik, ekonomik gelişmeleri ve beraberinde dengelenme çabasını anlatmakta. Uluslararası ilişkilerde tıkanmalar yaşanabilir.  Uluslararası alanda davalar, para konuları, yaptırımlar, diplomasi kapalı kapılar ardında gündemde olabilir. Bazılarının uygulamasını Ekim ayı gibi görebiliriz. Aynı zamanda yine uluslararası konularla ilgili olarak bazı şeylerin amacının bize gösterildiğinden farklı olduğunu ve kontrol dışı olaylara sebep verebileceğini öngörebiliriz. Bu durumu sınırlarımızda yapılmak istenen güvenli koridor ile de ilişkilendirebiliriz. Sınırlarımız dışında askeri hareketlilik artabilir. Ordumuzu ilgilendiren durumlar söz konusu olabilir. Haritanın Mc si  içeriden halkın güvenliğine de dikkati çekmekte. Borsada spekülatif dalgalanmalar yaşanabilir. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız bu dolunayda da gündem olmaya devam edecek görünmekte. Kanunlar, satışlar, ruhsatlar konu olabilir. Yargıya intikal edebilir. İllegal yapılanmalara operasyon gelebilir. Basın yayın, haberleşme, iletişim, sosyal medya araçları, internet ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Tutukluluklar, af konusu gündeme yeniden gelebilir. Muhalefet partilerinin yöneticilerini, yönetimlerini ilgilendiren durumları gözlemleyebiliriz. Ulaşım, metrolar ve yeraltından giden taşımacılıkla ilgili problem yaşanabilir. Kazalara oldukça müsait . Özellikle bayram sürecinde trafikte dikkatli olunmalı. Zehirlenmelere, sıvılardan, gazlardan kaynaklı sorunlar, deniz kazaları olasıdır. Eğitim konularının oldukça öne çıkacağı bir süreç. Tarımla, çiftçilikle ilgili durumlar vurgulanabilir. Yenileştirmeye yönelik istemler görülebilir. Bu noktada asıl yenilenme Kasım ayı sonrası ve yeni yıl ile birlikte gelmeye başlayabilir. Madenciliğimiz ve doğal kaynaklarımızın kullanımına yönelik bazı hukuksal iyileştirmelerin başlaması da yine bu dönemden sonrasına rastlayabilir.

Yukarıda 15 Ağustos’da Kova burcunda meydana gelecek olan dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdir.

Azade Öksoy