23 ARALIK OĞLAK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

23 Aralık günü saat 13:16 da Oğlak burcunun 01°32’ derecesinde yeniay meydana gelecek. Yeniayın ev sahibi Oğlak ciddiyeti,  sorumluluk anlayışı, sabrı, mantığı, düzen kurmasıyla bilinirken, gölgesinde aşırı kontrol arzusu, duygu yoksunluğu, hesapçılık, melankoli görülür. Devletle, politikacılarla, yöneticilerle, mühendislerle, bilim insanlarıyla, organizatörlerle, iş insanlarıyla, finansçılarla, hesap ve vergi uzmanlarıyla, tarihçilerle, arkeologlarla, inşaat, deri sektörü ile, kütüphanecilerle, arşivcilerle, antikacılarla, maden işçileri ve emekçilerle ilişkilidir.  Dolayısıyla yeniay sürecinde  Oğlak özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Hızlı gelişen durumlar, ardında iletişim, plan, program, duygu eksiği, empati kurmaktan uzak ve  değişime, yeniliğe direnç gösteren, menfaatlerin fazlasıyla öne çıktığı bir doğa barındırmakta.

Yükselende öncü olarak başlatan, risk alan, girişken, rekabetçi, benmerkezci, gölgesinde öfke ve kavgacılık barındıran Koç burcu bulunmakta. Bu dereceye etkisi bulunan Algenib sabit yıldızı, tutku, kibir, şiddet, utandırıcı durumlar, iftiraya maruz kalmakla ilişkilendirilir.

Güneş ve Ay ise yaratıcılığı, akıllığı ama aynı zamanda psikolojik sorunları, depresyona, intihara yatkınlığı anlatan Alnasl etkileşiminde.

Oğlak burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Oğlak yeniayında eğitimi, medya, tanıtım faaliyetlerini, yabancıları, yurtdışını ilgilendiren işler, hukuksal konular, kişinin hayat felsefesini, işini, statüsünü, hedeflerini ilgilendiren gelişmeler, ebeveynlerle ilgili durumlar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Öncü burçların 0, 4, değişken burçların 29-30, sabit burçların 13-17 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Oğlak yeniayı, her türlü ikili ilişkilerin dengesinde  ayarlamalarla birlikte, hedefe, olayın en üst boyutta görünürlüğüne, hayatınıza etkisine yönelik gelişmeleri anlatmakta. Özünde aile hayatınıza, toplumsal durumunuza ve kazanımlarınıza etki edecek şekilde yeni bir düzene yönelik gelişmeler bulunmakta. Evliliklerin, ortaklık dahil her türlü ikili ilişkilerin kökünde duran geçmişten gelen sorunlar kırılganlıkları belirginleştirebilir. Beraberinde liyakat sorunları, resmiyetin durumu ciddi biçimde ele alınabilir. Finansal konuların da dahil olabileceği bu gündemde imza atmaya yönelebileceğiniz gibi şartlar sizi yormuşsa, kırılganlıkları doyma noktasına getirmişse, bozmayı da düşünebilirsiniz. Dönem, yavaş yavaş ayakların yere basmaya başladığı dönem diyebiliriz. Daha önceleri de söylediğim gibi şu aşamada adım atmak, süregelen enerjilerden ötürü biraz zamana ihtiyaç duyabilir. Şartların geri planı, bilinçaltınızda büyüyebilir. Hukuki boyuta taşımak istediğiniz konuların hazırlığını yapabilirsiniz. Mars’ın retrodan çıkacağı 12 Ocak tarihinden sonra daha rahat hareket etmek mümkün olabileceği gibi Şubat başı ve Mart sonu gelişmeleri çok daha farklı durumda görebilirsiniz. Dürüstlüğü önde tutarak atacağınız her adım, kırılganlıklarınızı da beraberinde iyileştirmeye yönelik olacaktır. Tıpkı 8 Aralık İkizler dolunayı gibi bu yeniay da karmik durumları ve geçmişte yaşanılan kaotik etkileri bünyesinde bulundurmakta. Gerek ilişkiler gerek finansal, yapısallığınıza yönelik alacağınız her kararda kendinizi önemseyip, güvenmenizi öneririm. Eğitimle, seyahatle, yabancılarla, yurtdışını ilgilendiren konularınız varsa yeniaydan sonra yine gündeminizde olabilir. Teknik ya da sanatsal yönlerinizi kazanca çevirebilirsiniz. Duyguların geri tutulduğu bu süreçte karşınızdakilerden empati beklemeyin. Depresyona, intihara yatkınların süreci sakin ortamlarda geçirmesi faydalı olabilir.  Göz sorunlarında artış gözlemlenebilir.

Oğlak yeniayı, hem Boğa’da gerçekleşen Ay tutulmasını hem de Akrep’teki Güneş tutulmasını tetiklemekte. Dolayısıyla bu iki tutulmanın sizler için işaret ettiği konuların gündemde olacağını göreceksiniz.

Oğlak yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

İkizler ve yükselen İkizler :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.   

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Başak ve yükselen Başaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Balık ve yükselen Balıklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları

Ülkemiz ve Oğlak yeniayı

Yılın son yeniayında ordumuz, polisimiz, çalışan kesim, sendikalar,hizmet, sağlık sektörü, sgk, ülkemizin gıda stoku, küçükbaş hayvancılığımız ana konu başlıklarını oluşturacak.

Bu dönemin en önemli konusu maalesef güvenlik olmaya devam ediyor. Suikast, saldırı, terör olayları gibi durumlar, askeri konular gündeme gelebilir. Gizli düşmanlıkların aleniye dönüştüğü,  müttefik mi sorusunun cevabını düşünebiliriz. Muhalefet liderlerini, yöneticilerini, mensuplarını, akademisyen, gazeteci, yazar, düşün insanlarını ilgilendiren gelişmelerle karşılaşılabilir. Bazı zıtlaşmaların temelinde birtakım düzenlemeler, kararlar yatabilir. Oğlak yeniayındaki adımlar, sonucu şu süreçte çok açık olmasa da konumunda otorite olanlarla, statüleriyle ilgili durumları işaret etmekte.

Halk, halkın cebini ilgilendiren gelişmelerle birlikte, çalışan kesime yönelik birtakım düzenlemeler gündeme gelebilir. Global krizin yanı sıra ekonomide bizde de işlerin zorlandığını, fiyatlar ve halkın alım kapasitesi arasındaki orandan fazlasıyla görebiliriz. Bu noktada ulusal servetimizin durumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili durumlar gündem yaratabilir. Maaş artırım oranları açıklanırken gerek çalışan gerek emeklilerin oranlarının enflasyon karşısındaki yeterlilik durumu sorgulanabilir. Yabancıların oturum ve çalışma izinleri hukuki boyutta incelenebilir. Sosyal güvenlik hizmetlerine yönelik gelişmeler beklenebilir. İlaç ve hammadde sorunu gündemini koruyabilir. Pasaportlarla ilgili gelişmeler, düzenlemeler konu olabilir. Topluluklar, cemaatlerle ilgili gelişmelerin devamında yurtlarla ilgili durumlar tartışılabilir. İngiltere ve Katar ile olan bazı görüşmeler, anlaşmalarla ilgili bilgilenebiliriz. Yunanistan, Irak, 27 Aralık’ı takip eden süreçte de ABD ilişkileri dikkati çekebilir. Gündemde diplomatik, finansal ve hukuksal görüşmeler, sözleşmeler olabilir. Beşar Esad heyeti ile görüşme olasıdır. Deprem olasıdır.

Oğlak yeniayı, İkizler dolunayında alınan kararlarla, anlaşmalarla bağlantılı görünmekte. Aynı zamanda Boğa ve Akrep burçlarında meydana gelen son Güneş ve Ay tutulmalarını da hareketlendirmekte. Dolayısıyla ülkemizle ilgili etkilerinin açığa çıktığını gözlemleyebiliriz.

Yukarıda Oğlak burcunda yaşanacak olan yeniayın, ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.Azade Öksoy

2023 YILINDA BURÇLARI NELER BEKLEMEKTE

Değerli astroloji dostları, 2023’ün ana temalara göre sizlere neler getireceğini eğer biliyorsanız yükselen burçlarınıza göre okumanızı öneririm.

Koç ve yükselen Koçlar :  

Sevgili Koçlar, Jüpiter 16 Mayıs’a kadar burcunuzda transit etmeye ve harita potansiyeliniz doğrultusunda size adımlarınızda büyüme, genişleme fırsatı sunmaya devam edecek. Daha sonra Boğa burcuna geçişiyle birlikte maddi-manevi kazanımlarınıza, değerlerinize destek olmaya çalışacak. Beraberinde özgüveninizi de etkileyecek.

Satürn, 8 Mart’a kadar sizi daha izole olmaya, bilinçaltınızı baskılamaya devam edebilir. Bunu süreci daha rahat geçirebilmek için sizi rahatlatabilecek faaliyetlerle uğraşmanın yanı sıra başlamak istediğiniz bir proje varsa, onunla ilgili çalışarak, hazırlık yaparak geçirebilirsiniz. Sağlık sorunlarınız varsa tedavinizi aksatmayın. Sonrasında ise sağlık, başlayacağınız işler dahil sizinle ilgili her konuda sorumluluklarınızı hatırlatacak.

2023’de tutulmalar sizinle ilgili her konuyu, girişimlerinizi, ikili ilişkilerinizi ve kazanım alanlarınızı etkileyecek. Nisan,Mayıs ve Ekim ayları ile civarı sizler için bunlarla ilgili önemli gelişmeleri gündeminize taşıyabilir.  Kendi kaynaklarınıza güvenerek yürümeyi ihmal etmeyin.

Boğa ve yükselen Boğalar:  

Sevgili Boğalar, Jüpiter 16 Mayıs’a kadar 12.evinizde kalacak ve size bilinçaltınızdaki endişelerinizi, kontrol edemediğiniz bir yandan büyütürken diğer yandan da tolere edebileceğiniz, tedavi gerekli durumlarda destek alabileceğiniz şartları yaratmaya devam edecek. Sonrasında burcunuza geçerek, size adımlarınızda, girişimlerinizde şans sunmaya çalışıp, büyümenize katkı, popülerliğinize katkı sunacak.

Satürn, 8 Mart’a kadar işinizi, statünüzü, hedeflerinizi ilgilendiren konularda sizi baskılamaya, sorumluluklarınızı hatırlatmaya devam edecek. Sonrasında dahil olduğunuz gruplar ve organizasyonların, arkadaş topluluklarınızın içindeki sorumluluk alanlarınız farklılaşabilir. Bu konularla ilgili değişimler gelebilir. Geleceğe dönük beklentilerinizde eskisine göre daha ciddileştiğinizi fark edebilirsiniz.

2023 yılında tutulmalar, sizi, eş, ortak dahil her türlü ikili ilişkilerinizi, davalarınızı, iş ve sağlık konularınızı, kontrol etmekte zorlanabileceğiniz durumları etkilemekte. Nisan,Mayıs ve Ekim ayları ile civarı sizler için bunlarla ilgili önemli gelişmeleri gündeminize taşıyabilir.  Kendinize ve birincil derecede yakınlarınıza güvenmenizi, arada geri çekilip, bilinçaltınızı dinlendirecek faaliyetlerde bulunmanızı öneririm.

İkizler ve yükselen İkizler:  

Sevgili İkizler, Jüpiter 16 Mayıs’ta Boğa burcuna geçmeden önce işinizden kazanımlarınızı, sosyal gruplar içindeki durumunuzu ve geleceğe dönük beklentilerinizde büyüme fırsatı yaratırken, Mayıs ile birlikte geri planda sizi huzursuz eden, kontrolünüzü zorlaştıran durumlar, sağlık konuları varsa onların iyileştirilmesinde ve ertesi sene Jüpiter’in burcunuza geçeceği zamana kadar üzerinde çalışmanız gereken konularda gelişmenize destek verecektir.

Satürn, 8 Mart’a kadar yabancılarla ilgili işler, eğitim, tanıtım faaliyetleriniz, seyahatleriniz, hukuksal konularla ilgili olarak sizi baskılamaya devam edecek. Sonrasında sizin işiniz, hedefleriniz, statünüzle ilgili düzenlemeler yapmanız gerekecek. Sorumluluklarınız değişebilir. Bu durum ailevi ilişkilerinize de etki edebilir.

2023 yılında tutulmalar işinizi, sağlığınızı, kontrol etmekte zorlandığınız, bilinçdışınızı yoran olayları işaret eden konuların yanı sıra aşk hayatınız, yaratıcı yönleriniz, sosyal faaliyetleriniz ve işinizle ilgili kazanımlarınızı etkilemekte. Nisan, Mayıs ve Ekim civarında bunlarla ilgili konular gündeminizde olabilir. Sağlığınıza dikkat etmenizi, zaman zaman  içe dönerek, bilinçaltınızı rahatlatıcı çalışmalar yapmanızı öneririm.

Yengeç ve yükselen Yengeçler : 

Sevgili Yengeçler, Jüpiter 16 Mayıs’a kadar kariyer, statü evinizde size fırsatlar sunup, iş başarınıza, tanınırlığınıza katkı yapmaya devam edecek. Sonrasında ise işinizden gelen kazancınız, sosyal faaliyetlerinizde büyüme, gelişme imkanı  yakalayabilmeniz için size şans yaratmaya çalışacak.

Satürn, 8 Mart’a kadar kredi, vergi, borç, burs, nafaka, miras gibi finansal konularınızla ilgili olarak sizleri baskılarken, düzeninize yönelik ayarlamalarınızı işaret etmekte. Sonrasında ise eğitim, hukuksal, yurtdışını ilgilendiren işler, seyahatler,  medya, tanıtım faaliyetleri gibi konularda düzenlemelerinizi, sorumluluklarınızı hatırlatacak.  

2023 yılının tutulmaları sizi sosyal çevreniz, aşk hayatınız, çocuklarınız, yaratıcılığınız, işiniz, statünüz ve aileniz, ev, emlak konuları  çerçevesinde etkileyecek. Nisan, Mayıs, Ekim ayları ve civarında ilgili konularınız gündeminizde olabilir. Sosyal faaliyetlerde yer almanızı öneririm.

Aslan ve yükselen Aslan :

Sevgili Aslanlar, Jüpiter 16 Mayıs’a kadar akademik, hukuki  işleriniz, tanıtım, seyahatler, yurtdışını ilgilendiren faaliyetlerinizle ilgili alanda size büyüme, gelişme fırsatı sunmaya devam ediyor. Sonrasında ise işiniz, statünüz ve hedeflerinizle ilgili konularda fırsat yakalayabilir, başarınızı ve tanınırlığınızı arttırabilirsiniz.

Satürn, 8 Mart’a evlilik, ortaklık, davalar, danışmanlıklarla ilgili konularda sizlerin yapılandırmalarınızı tamamlamanızı beklemekte. Sonrası kredi, borç, vergi, nafaka, miras gibi konularda size sorumluluklarınızı hatırlatarak, baskılayarak süregelen koşullarınızla ilgili gereken düzenlemelerinizi yapmanız isteyecek.

2023 yılının tutulmaları sizi işiniz, statünüz, ailevi konularınız, yer değişimleriniz, ev, emlak, arsa alım-satımı, ticari, eğitim faaliyetleri, yurtdışını ilgilendiren konular ve kardeşler, akrabalarla ilgili konularınız çerçevesinde etkilemekte. Nisan, Mayıs ve Ekim ayları ile civarı gündeminizi doldurabilir. Hedeflerinizi, işinizi ve statünüzü önememenizi, kendinizi daha görünür kılmanızı öneririm.

Başak ve yükselen Başaklar:

Sevgili Başaklar, Jüpiter 16 Mayıs’a kadar  kredi, borç, vergi, nafaka, miras gibi konularınızda size büyüme, gelişme fırsatı sunmaya devam ediyor. Sonrasında eğitim, hukuk, yurtdışını ilgilendiren işler, seyahatler, eğitim, tanıtım, ticari faaliyetlerde şansınızı arttırmaya çalışacak.

Satürn, 8 Mart’a kadar sağlığınız, günlük yaşamınız, evcil hayvanlarınız, işinizle ilgili olarak sizi sınırlamaya, sorumluluklarınızı hatırlatmaya devam edecek. Ardından evlilik, ortaklık dahil her türlü ikili ilişkide, davalarla ilgili durumlarınızda üzerinizde baskıyı ve konularınıza yeni bir düzen getirme gerekliliğini hissettirecek.

2023’de tutulmalar sizi eğitim, hukuksal, yurtdışını ilgilendiren işler, basın-yayın, ticari faaliyetler, kardeşler, akrabalar, kredi, vergi, borç, alacak, nafaka, miras gibi ödemeler dengenizi, finansal durumunuzu ilgilendiren işlerde etkilemekte. Nisan, Mayıs, Ekim ayları ve civarı, gündeminizde olabilirler. Dışarıdan gelebilecek finansal destekte fırsat yakalayabilirsiniz. Mesleğinize de katkı yapabilecek üst eğitimler varsa, yönelmenizi öneririm.

Terazi ve yükselen Teraziler :

Sevgili Teraziler, Jüpiter 16 Mayıs’a kadar evlilik, ortaklık dahil her türlü ikili ilişkilerde, davalarda, danışmanlıklarda sizlere gelişme, büyüme fırsatı sunuyor. Sonrasında ise kredi, vergi, borç, burs, nafaka, miras gibi ödemeler dengenizi etkileyen konularda şansınızı arttırmanıza destek verecek.

Satürn, 8 Mart’a kadar aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konularınız ve yaratıcı yönlerinizi sergilemenize olanak veren faaliyetlerinizde sizi disipline etmeye devam ediyor. Ardından günlük hayatınızın temposunu, işinizi ve sağlığınızı etkileyen konularda var olan düzeninizde gerekli değişimleri yapmak adına sorumluluklarınızı hatırlatacak.

2023 yılında tutulmalar kredi, vergi, nafaka, burs, miras gibi kazanımlarınızı, borç-alacak dengenizi, eş, ortak dahil tüm ikili ilişkilerinizi, davalarınızı, başladığınız işleri ilgilendirmekte. Nisan, Mayıs, Ekim ayları ve civarında, bunlarla ilgili gelişmeler gündeminizde olabilir. Dışarıdan gelebilecek kaynaklar, davalar konusunda avantajlı olabilirsiniz. İşbirliklerini önemsemenizi öneririm.

Akrep ve yükselen Akrepler :

Sevgili Akrepler, Jüpiter 16 Mayıs tarihine kadar günlük işleriniz, birlikte çalıştıklarınız, sağlığınız ve evcil hayvanlarınızla ilgili alanda sizi büyüme, gelişme fırsatı sunmaya devam ediyor. Ardından eşiniz, ortağınız, her türlü ikili ilişkiniz, evlilik dahil konularda, davalarda, danışmanlıklarda genişleme şansı yaratabilirsiniz.

8 Mart’a kadar ev, emlak işleri, ailenizle ilgili konularda sizleri disipline eden Satürn, bu tarihten sonra çocuklarınızı, aşk hayatınızı, yaratıcı faaliyetlerinizi ilgilendiren durumlarla ilgili test edecek. Sizden gerekli sorumlulukları almanızı isteyecek.

2023 yılında tutulmalar sizi ilgilendiren her konu, yeni başlangıçlarınız, evlilik, ortaklık dahil ikili ilişkileriniz, davalarınız, sağlığınız, günlük temponuz ve birlikte çalıştıklarınızla ilgili etkilemekte. İş birliklerini önemsemenizi, sağlığınıza dikkat etmenizi öneririm.

Yay ve yükselen Yaylar :

Sevgili Yaylar, Jüpiter 16 Mayıs’a Boğa burcuna geçenek kadar çocuklarınızla, aşk hayatınızla, yaratıcı yönlerinizi ortaya koyduğunuz, hayattan zevk almanıza yardımcı olabilecek konularda size fırsatları sunmaya devam ediyor. Sonrasında sağlığınızı, günlük temponuzu, birlikte çalıştıklarınızı ve evcil hayvanlarınızı ilgilendiren konularda size gelişme, genişleme şansı yaratabilirsiniz.

Satürn, 8 Mart’a kadar kardeşler, yakın akrabalar, eğitim, yazım, çizim, medya, ticari faaliyetler gibi alanlarda sizin sorumluluk alarak, şartlarınıza gereken düzenlemeleri yapmanızı istiyor. Sonrasında ev, aile , emlak, yer değişimi gibi işlerle uğraşmanızı, bu alanlarda disipline olmanızı bekleyecek.

2023’de tutulmalar sizi sağlığınız, bilinçaltınızı yorabilecek durumlar, iş ortamınız, günlük hayat düzeniniz, evcil hayvanlarınız, çocuklar, aşk hayatınız ve yaratıcı yönlerinizi kullanabileceğiniz konularda etkilemekte. Sağlığınızı önemserken, günlük hayatınızın temposu ve iş ortamınızla birlikte, hayattan daha fazla keyif almanıza katkı yapabilecek uğraşların içinde olmanızı öneririm.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar:

Sevgili Oğlaklar, 16 Mayıs’a kadar ailenizi, ev, emlak, arsa gibi konularınızı etkileyen alanda kalacak olan Jüpiter, size bu konularda fırsatlar yaratmaya devam edebilir. Sonrasında çocuklarınız, aşk hayatınız ve yaratıcı yönlerinizi geliştirip, büyütmeniz için şans verebilir.

 Satürn, 8 Mart’a kadar maddi-manevi kazanımlarınıza, değer yaratabilmenize yönelik alanda sizi sınırlandırarak, disiplin altında tutmaya devam ediyor. Sonrasında kardeşler, yakın akrabalar, komşular, ticaret, eğitim, yazım-çizim, internet işleri gibi konularda sorumluluk almanızı ve süregelen şartlarınızı düzenlemenizi işaret edecek.

2023 yılının tutulmaları sizi çocuklarınız, aşk hayatınız, yaratıcı yönleriniz, arkadaşlarınız, sosyal faaliyetleriniz, işiniz ve aileniz, ev, emlak gibi konularda etkilemekte. Yüzünüzü biraz daha çocuklarınıza, evinize, ailenize, hayattan keyif alabileceğiniz faaliyetlere dönmenizi öneririm.

Kova ve yükselen Kovalar:

Sevgili Kovalar, Jüpiter 16 Mayıs’a kadar kardeşler, yakın akrabalar, eğitim, yazım-çizim, internet, iletişim, ticaret, seyahat ile ilgili konularınızda size bolluk, genişleme fırsatları vermeye çalışıyor. Sonrasında eviniz, aileniz, emlak, arsa alım-satımı gibi konularda şans vermeye çalışacak.

8 Mart gününe kadar Satürn, yeni adımlarınız ve sağlığınız dahil sizinle ilgili her konuda baskısını hissettirmeye ve sizi disiplin altında tutmaya devam edecek. Sonrasında maddi-manevi kaynak, değer yaratımınızla, finansal durumunuzla ilgili sorumluluklarınızı vurgulayarak, süregelen şartlarınıza ait daha sistemli olunmasını işaret edecek.

2023 yılında tutulmalar sizi işiniz, toplumsal statünüz, akademik kariyeriniz, yurtdışını ilgilendiren konularda, eviniz, aileniz ve emlak, arsa alım-satımı, yer değişiklikleri gibi durumları, kardeş, yakın akraba ilişkilerini, eğitim, iletişim, yazım-çizim, internet, ticari faaliyetleriniz, seyahatleriniz ile ilgili durumlarda etkileyecek. Ev ve aile konularında, kardeşleriniz ve yakınlarınızla ilişkilerde, uzakta değil yakında daha şanslı olabilirsiniz.

Balık ve yükselen Balıklar :

Sevgili Balıklar, Jüpiter 16 Mayıs’a kadar maddi-manevi değerlerinizi, finansal kazanımlarınızı ilgilendiren konularda size fırsatlar yaratmaya devam edecek. Daha sonrasında kardeşler ve yakınlarınızla ilişkilerinizde, eğitim, iletişim, yazım-çizim, internet, ticaret, seyahatlerle ilgili faaliyetlerinizde size şans sunmaya çalışacak.

8 Mart’a kadar Satürn sizi biraz depresif, endişeli, kıstırılmışlık duygusuyla baskılayabilir. Şartları kontrol etmekte zorlandığınızı hissettirebilir. Sonrasında ise sizi, adımlarınızı disipline etmeye, kendinizle, yeni başlangıçlarınızla ilgili sorumluluk almanızı işaret edecek. Sağlığınıza özen göstermeyi ihmal etmeyin.

2023 yılında tutulmalar sizi eğitimle, hukuki konularla, ticari faaliyetlerle, seyahatlerle,  kardeşlerle, akrabalarınızla ilgili işlerinizde  etkilemekte. Kardeşlerinizle, yakınlarınızla ilişkilerinizde daha rahat edebilirsiniz.

Yeni yılın hepinize sağlık, mutluluk ve arzuladıklarınızı getirmesi dileğimle.

Azade Öksoy

8 ARALIK İKİZLER BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

8 Aralık günü saat 07:07’de İkizler burcunun 16°01’ derecesinde dolunay meydana gelecek. Dolunayın ev sahibi İkizler, iletişim odaklı, meraklı, entelektüel ve değişkendir. Strese, dağılmaya açıktır. Basın yayın,  bilişim, iletişim, ulaşım, taşımacılık, posta dağıtım sektörleri, reklamcılar, yazarlar, kütüphaneciler, muhasebecilerle de ilgilidir. Dolayısıyla dolunay sürecinde İkizler özellikleri ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz. 

Değişken şartlar altında yol alırken, aktivasyonu, hamlesi ve iletişimi, plan, programı bol süreçte  empati kurabilmek, şartlara uyum sağlayabilmek ve elle tutulur, tatminkar sonuç elde etmek kolay görünmemekte.

Yükselende geçen yeniaya ev sahipliği yapan, büyümeyle, gelişmeyle, adalet ve bilgiyle alakalı Yay burcu bulunmakta.  Bu dereceye Kornephoros ve Acrab sabit yıldızlarının etkisi bulunmakta. Kornephoros, bir amaca odaklanmak, beraberinde tehlikeli tutumları anlatır. Acrab ise acımasızlık, kötü yürekli tavırlar, suçla ilişkilidir.

Güneş, tıpkı Acrab gibi merhametsizlikle ilişkili olan Grafias, Ay ise eğitimle, akademisyenlerle, bilgiyi, bakış açısını geliştirmekle ilgili olan Rigel sait yıldızı ile kavuşumda.

İkizler burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

İkizler dolunayında evlilikler, ortaklıklar, her türlü ikili ilişkiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, sağlık, karakteri, fiziksel durumu  etkileyen gelişmeler, dışavurumunuz gibi kendinizi ilgilendiren her konu, yeni başlangıçlarınız, en yakınlarınız ana başlıklarınızı oluşturacak.

Değişken burçların 13-19, sabit burçları 0-3 ve öncü burçların son derecesinde gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

İkizler dolunayı, karşılıklı ilişkilerin iletişim, araştırma, görüşme, anlaşma, hukuki boyutta durum değerlendirmesini, geçmişte atılmış adımların farklı perspektiften değerlendirilmesi ile ilgili gelişmeleri işaret etmekte. Mantık ve sistem çerçevesinde, istikrar düşüncesi hakim olacak. fırsat yakalamak isterken bazıları  geçmişte  engel oluşturan  durumları aşarken bazıları takılacak.  Şartlar uç noktalara kayabilir. Arzular, duygular, düşünceler ve hamleler üst oktavda uçuşup, beklenmedik gelişmelerle hemen herkesin gündemine oturabilir. Hedef odaklı hareketlenmelerin olduğu, bilinçdışının rekabete, arkadan iş çevirmelerin aleniye dönüştüğü bu süreçte zıtlaşmalar yaşanabilir. Dolunayda adımlar, 24 Kasım’da yaşadığımız yeniayla bağlantılı. O dönemde başladığınız işlerinizi ele alarak, hedefinize ulaşmaya çabalayacaksınız. Ama tabii ki Mars retrosu, bu hamlelerin getirisinin aşama aşama geleceğini, zaman zaman yeniden düzenleyici adımların gerekliliğini göstermekte. Evlilikle, ortağınızla işleriniz, danışmanlıklar, davalar sizi uğraştırabilir. Gerek ilişkiler gerek para konuları ve tabii ki kendinize maddi manevi yatırımlarınız önem kazanacak. Bu anlamda özgürlüğünüzü hissetmekte, göstermekte zorlanabilirsiniz. Dipte yatan kırılganlıklar, kırıla kırıla doğru yol bulmayı öğrendikçe iyileşip, büyümeye katkı yapacaklar.  Kadersel dönüşümler sert bir şekilde gerçekleşiyor. Fakat ne yaşanırsa yaşansın, şartlarım sarsılıyor, düzenim bozuluyor dediğimiz nokta, gitmemiz gereken yer aslında. Yaratıcılığınızı çok daha atak ifade etmek isterken, bir şeyler adımlarınızı geri çekiyor gibi hissedebilirsiniz. Bu da duygusal olarak daha stres yüklenmeye sebep olabilir. Karşınızdakilerle ilişkilerinizde olabildiğince sakin yürümeye çalışın. Soğukkanlı olun. Her konuda değer kavramını abartmadan kurmaya ve bunu ilişkilerinize aktarmaya çalışın. Ortak kazanımlarla ilgili durumlarda geçmişte olmayan işlerin üzerine gidebilirsiniz. Ama yeni konular varsa, onlarla ilgili aksama çıkabileceğini göz önünde bulundurun. Bu dolunay hem 8 Kasım’daki Boğa Ay tutulmasını hem de 25 Ekim’deki Akrep Güneş tutulmasını tetiklemekte. O dönemlerde aldığınız kararlar, anlaşmalar, sözleşmeler, girişimleriniz, ilişkileriniz, finansal konularınız… hareketlenebilir. Durum değerlendirmesinin yanı sıra herkes haritasına göre payını bir miktar yaşıyabilir. Geçmişteki kaotik durumlar, karmik bağlantılarla gündeminizi oluşturabilir.

İkizler dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Boğa ve yükselen Boğalar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

İkizler ve yükselen İkizler :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçla

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları. 

Başak ve yükselen Başaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.  

Yay ve yükselen Yaylar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Kova ve yükselen Kovalar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Ülkemiz ve İkizler dolunayı

8 Aralık’ta İkizler burcunda meydana gelecek olan dolunayda gizli işler, düşmanlıklar, kontrolü zor olabilecek durumlar, kayıplar, suikast, uyuşturucu konuları, hapishaneleri, hastaneleri, sağlık sektörünü, kütüphaneleri, sosyal sorumluluk kapsamındaki işleri ve yerleri , sendikaları ilgilendiren gelişmeler, grevler, ordumuz, polisimiz, sağlık sektörü, çalışan kesim, hayvancılığımız, gıda stoğumuz ve çiftçilerimiz ana konu başlıklarını oluşturacak.

Ülkemiz açısından sert bir dolunay. Güvenlik açısından oldukça dikkat edilmesi gereken bir süreci işaret etmekte. Patlamalar, terör saldırıları, ülke içi huzuru bozabilecek durumlar yaşanabilir. Ordumuz ve polisimiz ile ilgili gelişmeler dikkati çekebilir. Operasyonlar olasıdır.  ABD, İngiltere, İsrail, İşid  ve Taliban’la ilgili gelişmeler gündem yaratabilir. Hükümet, üst düzey yöneticiler, bakanlar, generaller, akademisyenlerle ilgili konular beklenebilir. Muhalefet ve iktidar arasında çekişmeli bir tarz gözlemlenebilir. Gıda, ilaç, hammadde,  Kızılay, sağlık, sosyal hizmetlerle ilgili konular, maaş artış oranları ile ilgili görüşmeler dikkati çekebilir. Sendikalar, çalışanların özlük hakları, grevler yine bu süreçte konu olabilir. Deniz ve havayolları ile ilgili sorunlar, kazalar mümkündür. Gıda stokumuzun, tarım ve hayvancılığımızın durumu masaya yatırılabilir. Tahıl koridoru ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. İletişim, ulaşım, basın yayın, eğitim ile ilgili kararlar alınabilir. Deprem olasıdır.

8 Aralık İkizler dolunayı, ülkemiz açısından da 25 Ekim ve 8 Kasım tarihlerinde yaşadığımız Güneş ve Ay tutulmalarının etkilerini hareketlendirmekte. Dolayısıyla tutulmaların işaret ettiği konular da ülkemiz gündemine yansıyabilir.

Yukarıda İkizler burcunda yaşanacak olan dolunayın, ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

24 KASIM YAY BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

24 Kasım günü saat 01:57’de Yay burcunun 01°37’ derecesinde yeniay meydana gelecek. Yeniaya ev sahipliği yapacak olan Yay, büyüme ve gelişmeye, bilgiye, etik ve adalete odaklı olmasıyla bilinir. Uç noktalarda abartı, olumlu özelliklerin olumsuza çevrilmesi, dağılma görülebilir. Yabancılar, uluslararası işlerle ilgili çalışanlar, hukukçular, akademisyenler, diplomatlar, bilim insanları, din adamları, medya,  yayıncılar, reklamcılar, finansörler, bankacılar, sigortacılar, dil bilimciler, turizmciler, rehberler ile ilgilidir.  Dolayısıyla yeniay sürecinde Yay özelliklerinin yanında, bu gruplarla ilgili gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Tutarsız, kararsız şartlar eşliğinde bir sürecin içinde yol alınacak. Burada her ne kadar ivmelenilse, rekabete, mücadeleye girilse de dağılmaya açıklık oldukça fazla. Aşırılıklarla birlikte acımasızlık ve saldırgan tutumlar, güvensizlik  gelişebilir.

Yükselende mantıklı, titiz, detaycı, gerginliğe açık Başak burcu bulunmakta. Bu dereceye etki eden Denebola sabit yıldızı, dünyayı farklı gözle görmek, kural tanımazlık ve uzlaşıdan uzak olmakla ilgilidir.

Güneş ve Ay ise Toliman ile Kornephoros yıldızlarıyla etkileşimde. Toliman, Kibarlık, saygınlıkla birlikte kargaşayı, isyanı, stresi anlatır. Kornephoros ise amaca, hedefe sıkıca odaklanmak, güçlü ve tehlikeli tutkularla ilişkilendirilir.

Yay burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Yay yeniayında kişinin ya da olayın mantığını, düşünce şeklini etkileyecek durumların yanı sıra kardeşler, yakın akrabalar, komşularla ilgili konular, eğitim, ticaret işleri, kısa yollar, çocukların kazanımları ve organizasyonlar içindeki faaliyetleri ana başlıkları oluşturacak.

Değişken burçların 0-4, sabit burçların 28-30, öncü burçların 14-18 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Yay yeniayı, haritanızda sizi ilgilendiren konu ne ise onunla ilgili yeni bir başlangıca ya da farklı bir evreye geçişi anlatıyor. Mantık yapımıza, düşünce sistemimize etki ederken, hayatı daha özgür, genişlemeci bakışla ele alabilir ve bunun hayat felsefemiz üzerindeki etkilerini gözlemleyebiliriz. Daha sevgiye, arzularına odaklı olunabilir. Bunu daha özgür bir ruhla gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Eğitimle ilgili işler, seyahatler  ve iletişim konuları öne çıkabilir. Yabancıları, yurtdışını, akademik işleri ilgilendiren durumlarla uğraşabilirsiniz. Kitap yazımı, basımı, derslere, seminerlere katılmak, tanıtım faaliyetleriniz, sosyal medya işleriniz gündeminizi meşgul edebilir. Yeniayda uğraştığınız konular karşınızdaki kişilere, ikili ilişkilerinize bağlı görünmekte. Bazı aydınlanmamış, yeterince net olmayan durumlara dikkat ederek, istenmeyen girişimlere adım atmanızı öneririm. Mart ayının  başı ile birlikte bu durumlarla tekrardan uğraşmanız gerekebilir. Finansal, hukuksal konularla ilgili işleriniz varsa bunlarla ilgili girişimlerinizde bazı ayarlamalar yapmanız ve orada da Mars’ın retrosunu bitirmesinden, Ocak ayının ikinci yarısından sonra daha rahat adımlar atabilirsiniz. Bu süreçte ikili ilişkilerinize yansımış muğlak, şaibeli olduğunu düşündüğünüz, şeffaflığını yitirmiş durumlar varsa geri çekilip, araştırmasını yapın. Yediğinize, içtiğinize, kullandığınız ilaç vs.nin son kullanım tarihlerine, zehirlenmelere dikkat edin lütfen. Kayıp, düşmemeye, sakatlıklara, güvenliğinize önem göstermenizi öneririm. Yeniay, 8 Kasım’da yaşadığımız Ay tutulmasını da hareketlendirmekte. Finansal, ilişki bazında, değer yaratımınızla ilgili kararlar, sözleşmeler sizin dışınızda gelişecek güçlü koşullarla şekilleniyor ve sosyal konumunuzu, finansal kapasitenizi etkileyecek şekilde birtakım düzenlemeleri anlatıyor. Bunlarla ilgili sonuca götürecek aşama aşama hamleleriniz olabilir. Duygusal konularda ve kazanım yaratma adına arzularda, kararlarda takıntıdan , kıskançlıktan uzak durmakta fayda var. Hayaller uğruna, intikam için denge bozacak  ataklarla harekete geçmek yerine, doğru zamanda hareketin önemini hatırlayın .

Yay yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Başak ve yükselen Başaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri, umutları.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Kova ve yükselen Kovalar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları

Balık ve yükselen Balıklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Ülkemiz ve Yay yeniayı

24 Kasım’da Yay burcunda meydana gelecek yeniayda hizmet sektörüyle ilgili konular, sağlık sektörü, sosyal sigorta hizmetleri, sendikalar, ordu ve  polisle ilgili gelişmeler, yiyecek stoğumuz, çiftçilerimiz, küçükbaş hayvancılığımız ana başlıkları oluşturacak.

Ülkemizin ilerletilmiş Neptün’ü üzerinde gerçekleşecek olan yeniay, gelişmeleri hükümetle, üst kademe yöneticilerle ilişkilendirirken, bir yandan uluslar arası ilişkilerde etkisi zamanla netleşecek dönüşümleri de işaret etmekte. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşadığımız terör saldırısında çok canımız yandı. Bir kez daha hepimize çok geçmiş olsun. Fakat bir gerçeklik var ki  Mars’ın ülkemiz haritasındaki riskli konumu. Bu noktada maalesef  güvenlik konusu bizim için uzunca bir süre önem teşkil edecek.  Terör, saldırılar, kapalı kapılar ardında çevrilen işler, uyuşturucu ve suikast konuları, yangın, patlama, sıvı, su, gaz, petrokimya türevi maddelerden kaynaklı problemler ne yazık ki gündem olmaya devam edebilir. Çalışanları, hizmet sektörünü ilgilendiren birtakım kararlar alınabilir. Çalışma koşulları, özlük hakları, sendikalar ve grevler konu olabilir. Yeni yıla yönelik maaşlara yansıması beklenilen oranlar üzerinde uzlaşı yakalamak zorlayabilir. Sağlık sektörü ve sgk ile ilgili konular gündemimizi oluşturabilir. Bazı ilaçların bulunamaması, hammadde tedariki ile  ilgili son durum tartışılabilir. Tahıl koridoru anlaşması uzatıldı. Bunun yanı sıra  gıda stokumuz, tarım ve hayvancılığımız, çiftçilerimiz, üretim kapasitemizin durumu bu yeniayda öne çıkabilecek bir başka konu. Sahte içki, zehirlenmeler konusuna bu süreçte de dikkat etmekte fayda olabilir. Yay yeniayında bir diğer gelişme de hükümet ve muhalefet arası ilişki dengesi. 8 Aralık’ta meydana gelecek dolunayda, olayın niteliğine göre güç dengesinden kaynaklı geri adımlar, geçmişte atılmış adımları gözden geçirmeler gözlemlenebilir. Diplomasinin dili biraz daha sert, uzlaşmasız hale gelebilir. Ocak ayının ikinci yarısından sonraki süreçte, bir yol ayrımını düşündürebilecek adımlar ivmelenebilir.

Yukarıda Yay burcunda yaşanacak olan yeniayın, ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

8 KASIM BOĞA BURCUNDA AY TUTULMASI

Genel anlamıyla Boğa Ay tutulması

8 Kasım günü saat 14:02 de Boğa burcunun  16°00’derecesinde, Ay’ın Güneş’i tamamen kapatmasıyla tam Ay tutulması gerçekleşecek. Tutulma Asya, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika’nın çoğunluğu ve Avrupa’nın kuzey ve doğu bölgelerinden gözlemlenecek.

Boğa burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması 136 numaralı Saros serisine ait. Bu serinin ilk tutulması 13 Nisan 1680 yılında meydana gelmiş. Sonuncusu ile 1 Haziran 2960’da olacak. Seriye ait son tutulmayı 28 Ekim 2004 yılında deneyimlemişiz.

Seriyi göz ardı ederek Boğa burcunun 16° si yakınlarına baktığımızda  9 Kasım 2003 ve 8 Kasım 1984 tarihleri dikkati çekmekte. 2003 yılının tutulma civarı tarihlerine baktığımızda, dünyada İlham Aliyev’in Azerbaycan devlet başkanı olması, Haydar Aliyev’in ölümü, Saddam Hüseyin’in yakalanması, İran’ın Kirman Eyaleti’nde meydana gelen 6.6 lık depremde 20000 kişinin ölmesi, protestolar karşısında Gürcistan’da Eduard Şevardnadze’nin istifası ve Miheil Saakaşvili’nin devlet başkanı olması, Mısır’a ait yolcu uçağının düşmesi sonucu 148 kişinin ölmesi, Hamid Karzai’nin yeni Afgan anayasasını imzalaması, Suudi Arabistan’da Hac’daki izdihamda 289 hacının ölümü, Facebook’un kurulması, İran Nişabur’da yük treninde meydana gelen patlama sonucu 295 kişinin ölümü, Belçika’da yabancılara belediye seçimlerinde oy kullanım hakkı tanınması, Kuzey Kore’de tren kazasında 150 kişinin ölümü ve cep telefonlarının yasaklanması öne çıkmakta.

Ülkemizde ise İstanbul’da Neve Şalom ve Beth İsrail Sinagogları, HSBS Genel Müdürlüğü, Beyoğlu’ndaki İngiliz Konsolosluğu saldırıları, Ankara Modern Çarşı yangını, Necmettin Erbakan’a özel belgede sahtecilikte 2 yıl 4 ay hapis cezasının onanması, Türk Telekom’um ADSL kullanımı hizmetine başlaması, Kadın Milli voleybolcuların tarihte ilk kez Avrupa 2.si olması, Konya’da Zümrüt Apartmanı’nın çökmesiyle 92 kişinin ölümü, Fatih Akın’ın Duvara Karşı filmi ile Altın Ayı kazanması, Karadon maden ocağında grizu patlaması sonucu 5 madencimizin ölmesi, Kıbrıs’ta referandum, bizde ise yerel seçimlerin yapılması, Ahmet Necdet Sezer’in Anayasa değişikliğini onaylayarak DGM’leri kaldırması dikkati çekmekte.

Sizler de bu tarihler civarına geri dönüp, yaşadıklarınızdan günümüze benzerlikler varsa, çıkarımlarda bulunabilirsiniz.

Altı ay gibi bir süreci etkileyecek olan yılın son tutulmasına Boğa burcu ev sahipliği yapmakta. Bu burç sahip olduklarına sıkı bağlılığıyla, maddi-manevi kazanımlara, dünyevi değerlere verdiği önemle ilgilidir. Değişime direnç gösterirken, tehlike baş gösterdiğinde büyük öfkeyle tepki verir. Kadınlara yönelik çalışanlar, diplomatlar, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler,  tasarımcılar, galericiler, mücevherciler, kumaşçılar, terziler, modacılar, güzellik merkezleri, kuaförler, parfümericiler ve finansçılarla ilişkilidir. Dolayısıyla tutulma sürecinde Boğa özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait  gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Tutulma sürecinde şartlar değişime direnç gösterir nitelikte olduğundan, olayların gelişimi zamana yayılacak. Bol iletişim kurulsa, plan, program yapılsa da değişken şartlar karşısında risk almadan, durumu görmeye, koşullara uyum sağlanmaya çalışılacak.

Boğa burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulmasının yükseleninde bilim ve teknolojiyle, devrimlerle, özgürlüklerle, isyanlarla alakalı, öngörülmez, sıra dışı tutumlu, entelektüel Kova burcunu görmekteyiz. Yükselen derecesinde karakterinin etkileyiciliği, naifliği, çekingenliği ya da tersine aşırı güvenle ilgili olan Sualocin sabit yıldızını görmekteyiz.

Tutulma sürecinde Ay, kolektife açıklık, toplum için bir şey yapmak, başarmak ya da onların kurbanı olmak, huzursuzluk, servet kaybıyla ilişkilendirilen Menkar ile etkileşimde. Güneş ise Zuben Elgenubi ile beraberliğiyle doğasına istismar edilme, kayıp, hırsızlık, yolsuzluk, intikam, saldırganlık, yıkım özelliklerini katmakta.

Boğa burcunda Ay tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Boğa burcundaki Ay tutulmasında eğitim, yazım, çizim, tanıtım, iletişim gibi işleri içeren konular, ticari faaliyetler, irili ufaklı yollar, yabancılarla, yurtdışıyla, hukuki konularla ilgili işler, kardeşlerle, yakın, uzak akrabalarla içeren ve beraberinde düşünce yapısına, hayat felsefesine etki eden gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte.

Sabit burçları  12-20 , öncü burçların 0-3, değişken burçların 29-30 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar Boğa burcunda gerçekleşecek Ay tutulmasından öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Boğa burcunda gerçekleşecek Ay tutulması, kişinin ya da şartların düşünce yapısına, hayat felsefesine etkileyecek şekilde gelişmeleri içermekte. Girişimler, tutulma ile şekillenirken, karşılıklı ilişkilerin dengesini ilgilendiren durumlar önem kazanacak ki bu uzak, yakın akrabalarınızı, kardeşlerinizi, komşularınızı, arkadaş çevrenizi ilgilendirebilir. Sistemli, istikrarlı gelişmek için sorumluluk almak, sınırlarınızı çizmek için adımlar atılabilir. Bu süreçte atılacak adımlar kalıcılığa destek verse de girişiminizi tek kerede bitirmek mümkün olmayabilir. Kontrol edilmesi oldukça zor durumlar karşısında geri adımlar atmak ve durumu derin değerlendirdikten sonra yapılan ayarlamalarla, aşama aşama ilerleyebilirsiniz. Geçmişte başlamış olduğunuz, efor harcadığınız işlere geri dönebilirsiniz. Bu süreçte başlanılmış konular varsa sizi Şubat hatta Mart ayının ortasından sonrasına götürebilir. Unutmamak gerekir ki kararlı ve sistemli, değişime dönük girişimler göreceğiz. Ve büyümeye, gelişmeye, sizi farklı bir aşamaya geçirecek durumlar da beraberinde gelecek. Yeter ki konunuzla ilgili olarak geri planda güçlü hazırlıklarınız olsun. Yürümeyen ilişkisi olanlar, dış faktörlerin de etkisiyle ilişkilerindeki bozulmayı sorgulayarak, resmiyete dökülmeye fırsat vermeden sonlandırarak, kendine yeni bir düzen kurabilir. Ticari faaliyetlerde bulunuyorsanız kredi, vergi, sigorta gibi ödemelerinize dikkat edilmesi gereken bir süreç. Kardeşlerle, yakın akrabalarınızla daha önceden başlamış olan ve ailevi konuları içeren bürokratik işlemleriniz varsa, onları sonuçlandırma yoluna gidebilirsiniz. Eğitim konularına yönelebilirsiniz. Kalp damar, tansiyon sorunu olanlar için dikkat edilmesi gereken bir dönem. Kemiklerle ilgili bacak ve boğaz bölgesi hastalıkları da bu süreçte dikkati çekebilir. Zehirlenmelere, yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Strese, bilinçaltını zorlayıcı etkilere açık bir tutulma bu. O yüzden sizi rahatlattığını düşündüğünüz hangi uğraşınız varsa, ona yönelmenizi öneririm. Çocuklarınızın sosyal çevrelerini, işlerinden kazanımlarını ilgilendiren bazı bitişler, kayıplar, ani gelişmeler yaşanabilir. Geçmişten kaynaklık yalana, dolandırıcılığa, her türlü hileli işe bağlı konuların üzerine gidebilirsiniz. Mars’ın retro olduğu 14 Ocak’a kadar olan süreçte detaylı, çok yönlü araştırmasını yapabilir, sonrasında harekete geçebilirsiniz. 2023 Mart’ının 2.haftasını takiben bu konularla ilgili hızlı gelişimeleri, Pandora’nın kutusunun açıldığını, varsa hayatınızda , yoksa çevrenizde, kolektifte patlayan balonları gözlemleyebilirsiniz.

8 Kasım’da meydana gelecek Ay tutulması, 30 Nisan’da yaşamış olunan Güneş tutulmasındaki geleceğe dönük beklentilerinizi, gereksiz fedakarlık yaptığınız noktaları, idealize ederek yola çıktığınız konuları, değer kavramınızı, yakınlarınızla ilişkilerinizi de yeniden ele almanıza, bir düzen kurmanıza sebep olabilir.

Boğa burcundaki Ay tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar,  çocukların işi, statüsü, hedefleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

İkizler ve yükselen İkizler :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yengeç ve yükselen Yengeçler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları. 

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yay ve yükselen Yaylar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler,

Kova ve yükselen Kovalar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Ülkemiz ve Boğa Ay tutulması

Boğa burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulmasında meclis, belediyeler, yabancı devletlerle yapılmış anlaşmalar, NATO, BM, AB gibi paktlarla ilişkiler, borsa, diplomatlar, eğitim sistemi, gençler, çocuklar, sanatsal, sportif konular,  eğlence hayatını ilgilendiren gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte. 8 Kasım’da meydana gelecek olan Ay tutulması ilerletilmiş Güneş’imizi etkilemekte. 28 Ekim 2023 günü yine Boğa burcunda meydana gelecek ve önemli değişimleri, dönüşümleri işaret eden tutulma ise natal Güneş’imizi etkileyecek. Yani süreç, birbirini takip eden önemli gelişmeleri anlatmakta. Meclis, vekiller, belediyeler, belediye başkanları, yerel yönetimler ve yöneticileri, liderler, üst düzey yöneticiler, diplomatlar ile ilgili ani gelişmeler yaşanabilir. Yurtdışı davalar, ele alınanın ardındaki faktör olarak görülebilir. Bazı yöneticilerin yetkinlikleri ile ilgili gelişmeler yaşanırken, liyakatlar gündem olabilir. NATO, AB gibi paktlarla ilişkilerimiz dikkati çekebilir. Terör, gizli düşmanlıklar, patlamalar, yangınlar, suikastler, girişimler olasıdır. Geçici sığınmacılar ülke gündemini etkileyebilir. Adalarla ilgili beklenmedik gelişmelere dikkat kesilebiliriz. Hapishaneler, grevler, uyuşturucu ile ilgili durumlar konu olabilir. Sıvılar, gazlar, petrokimya ürünleri kaynaklı sorunlar yaşanabilir. Deniz ve havayollarında problemler mümkündür. 2023’de afla ilgili gelişmeler beklenebilir. Anayasa ve federe yapı ile ilgili çalışmalar geri planda sürebilir. Dönem içinde yaşanacak gelişmeler halkı ve ekonomik durumu beraberinde etkilemekte. Gerek BIST gerekse New York borsası haritaları tutulmadan etkilenmekteler. Piyasalarda dalgalanmaları görebiliriz. Şirket karlılıklarında düşüşler, iflaslar görülebilir. Kalkınma planlarında şartları kontrolüyle bağlantılı değişimler görülebilir. Dünya geneli resesyonun oldukça hissedildiği bir dönem olacak diyebiliriz. Deprem olasıdır. Yeniden bir grizu faciası yaşamamak için tedbirlerin üzerinden bir kez daha geçmekte fayda olabilir. Putin’in Türkiye’nin gaz merkezi olmasına yönelik söylemlerinde harekete geçilmesinde aksamalar görülebilir ya da eylemler yeterince net olmayabilir.

Yukarıda Boğa burcunda yaşanacak olan Ay tutulmasının dünyaya, aşağıda ise ülkemize ait astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, tutulma enerjilerinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

25 EKİM AKREP BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

Genel anlamıyla Güneş tutulması

25 Ekim günü saat 13:48’de Akrep burcunun 02°00’ derecesinde, Ay’ın Güneş’i kısmen örtmesiyle parçalı Güneş tutulması meydana gelecek. 2022’nin ikinci parçalı tutulması Avrupa’nın çoğundan, orta doğudan ve Asya’nın batı kesiminden gözlemlenebilecek.

Tutulma 124 numaralı Saros serisine ait. Bu seriye ait ilk tutulma 6 Mart 1049’da meydana gelmiş. Serinin son tutulması ise 2347 yılında meydana gelecek. 124.serinin son tutulması 14 Ekim 2004 yılında yaşanmış.

Seriyi göz ardı ettiğimizde bu tutulmanın derecesine en yakın 1669 yılına gitmekteyiz ki o yılda Osmanlı İmparatorluğu, Girit’i fethetmiş. 1645 yılında başlayan ve Girit’in topraklarımıza katılmasıyla sonuçlanan süreçte, karşımızda Venedik ve müttefikleri olarak Malta, Papalık, Fransa bulunmaktaydı.

23 Ekim 2014 yılında yine bu dereceye oldukça yakın bir Güneş tutulması meydana geldi. Yaz aylarında cumhurbaşkanlığı seçimi ile Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olması ve ardından Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı yıl içinde, tutulma öncesi dikkati çeken en önemli olay. İşid’in Kobani’ye saldırısı nedeniyle çıkan gösterilerde 37 kişi öldü. Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çorum yakınlarında askeri uçak düştü. Eskişehir’de cezaevinde isyan çıktı. İstanbul Üniversitesi’nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. 12 kişi gözaltına alındı. Gazi, Sütçü İamm, Bingöl, Çukurova ve 19 Mayıs üniversitelerinde olaylar çıktı.

Yurtdışında ise Burkino Faso’da cumhurbaşkanlığı hizmet süre sınırlamasını kaldırmak isteyen Devlet Başkanı Blaise Compaore, protestolar karşısında istifa etti. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, CO2    emisyon değerlendirme raporunu yayınladı. Pakistan’da askeri okula düzenlenen saldırıda 145 kişi öldü. Barrack Obama, ABD ve Küba arası diplomatik ilişkileri yeniden başlattı. Endonezya Havayolları’na ait uçağın düşmesi ile 162 kişi öldü.

Sizler de 2014 yılına geri dönüp, günümüze dönük benzerliklerden, çıkarımlarda bulunabilirsiniz.

Yılın ikinci Güneş tutulmasına ketumluğu, sabrı, kuşkuculuğu, uç noktada kriz deneyimlemesi ve yıkıcılığı ile bilinen Akrep burcu ev sahipliği yapmakta. Bankacılar, finansçılar, ekonomistler, sigortacılar, dedektifler, polisler, askerler, psikiyatristler, doktorlar, dişçiler, araştırmacılar, gazeteciler, madenciler, kimyacılar ve fizikçiler ile ilişkilidir. Dolayısıyla tutulma ile beraber Akrep özelliklerini ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Tutulma sürecinde şartlar oldukça kırılgan, değişken ve sürecin gelişimi de hareketliliğin, ivmelenmenin yanı sıra işaret ettiği durumlar zamana yayılarak, gerçekleşecek görülmekte.

Tutulmanın yükseleninde ciddiyetliye, sabrıyla, sorumluluk alıp, sistem kurarak ilerleyen, kontrolcü, melankolik Oğlak burcu bulunmakta. Yükselen derecesinde Deneb Okab sabit yıldızını görmekteyiz ki bu yıldız, komuta etme, mücadele yeteneği, savaşçılık ile ilişkilidir.

Güneş ve Ay ise Alkarulops , Miaplacidus ve Princeps etkileşiminde. Alkarulops, aşırılığa eğilimi, işten başarı kazanmayı anlatırken, Miaplacidus ise duruşun sağlamlığı ile ilgilidir. Princeps ise derin, araştırmacı zeka ile ilişkilendirilir. Dolayısıyla tutulma sürecinde bu sabit yıldızların da etkilerini gözlemleyebiliriz.

Akrep burcunda Güneş tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Akrep burcundaki Güneş tutulmasında yüksek öğrenim, eğitim, tanıtım, basın-yayın faaliyetleri, uluslararası, yabancıları ilgilendiren işler, hukuksal konular, hayat felsefenizi etkileyecek gelişmeler ana başlıkları oluşturmakta.

Sabit burçların 0-8, öncü burçların 26-30, değişken burçların 12-22 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar Akrep burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulmasından öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

25 Ekim’de ana konunuz neyse onunla ilgili hedeflerinizi, işinizin, statünüzün vurgulandığı bir tutulma yaşayacağız. Tutulmada gerek ilişkiler gerek parasal konular, değer kavramı oldukça önemli. Kalıcılığı, istikrarı ve bu yönde alınacak kararlarla atılacak adımlara bağlı olarak gelişmeler üst oktavdan olabilecek. Arzulara, idealize edilene bağlı manipülasyon, baskın tavırlarla yol alarak, sonuca bağlama çabaları görülebilir. Fakat 29 Ekim’de durağanlaştıktan sonra retroya geçecek olan Mars ve sürecin yapısı gereği hızlı gelişme kaydetmek mümkün olmayabilir. Bazen hareketlerinizde geri çekilerek, düzeltme yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Tüm bunlar hedeflerinizi etkileyecek görülmekte. Tutulma sürecinde birden fazla konuyla uğraşma gerekliliği doğabileceği gibi beklenmedik bazı durumlar kayıp getirebilir. Bırakmak durumunda kalabilirsiniz. Yani her ne kadar istikrarı yakalamak amacıyla yola çıksak da şartların değişkenliği zorlayacak görünmekte. Fakat yine de herkes için bir dönüşüm, değişim zamanı. Ve tüm bunlar, haritalarınızdaki çalışmalarına bağlı olarak hem kararlarınız doğrultusunda hayatınızdaki yapıyı hem de beraberinde sosyalleşmenizi, ileriye dönük beklentilerinizi değiştirecek diyebiliriz. Son Satürn – Uranüs karesi ile kökten değişim diyoruz! Zihninize, plan, projelerinize, atmanız gereken imzalar, sözleşmeleriniz varsa dikkatli olmanızı öneririm. Beklentilerinizi ne kadar karşılıyor? Dışarıya karşı ılımlı, uyumlu görünebilirsiniz. Ama ardında daha derin araştırın. Yön kaybı yaşatacak durumlarla karşılaşmamak için dikkatli yol almanızı öneririm. Unutmayalım ki bu dönemde bazıları hedefe ulaşmak için sonuca giden her yol mübahtır felsefesiyle, hileli, aldatmaya yönelik adımlara yönelebilir. Kazalara, yangınlara, zehirlenmelere açık bir süreç. Güvenliğinizi önemsemeyi de lütfen ihmal etmeyin.

Akrep burcunda yaşayacak olduğumuz Güneş tutulması, 30 Nisan’da Boğa burcunda yaşadığımız tutulmanın konularını da hareketlendirmekte. Olaylarınızı etik, hukuksal, finansal, eğitsel gelişim, vizyon ve kendinize maddi manevi değer yaratabilmenizi sorgulatacak. Sonuçlanmalar ve gelişim için mücadele ettirecek.

Akrep Güneş tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

İkizler ve yükselen İkizler :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar,  çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Yay ve yükselen Yaylar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları. 

Kova ve yükselen Kovalar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Ülkemiz ve Akrep burcunda Güneş tutulması

25 Ekim günü Boğa burcunda meydana gelecek Güneş tutulmasında liderler, yöneticiler, diplomatlar, gençler, çocuklar, eğitim sistemimizi, parkları, bahçeleri, sanatı, sporu, eğlence hayatını, spekülatif konuları ilgilendiren gelişmeler, kamuya ait yatırımlar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Tutulma ülke haritamızın Güneş derecesinin ve ilerletilmiş Satürn’ünün üzerinde yaşanacağından liderleri, konumunda üst düzey kimlikleri, tanınmış kişileri ilgilendirecek görünmekte. Beraberinde sorumluluklarla, organizasyonlarla, kısıtlamalarla ilgili gelişmeleri, görev değişimlerini getirebilir. Diplomasi, ilişkiler, hukuksal, finansal konular öne çıkabilir.  Muhalefet liderlerine, yöneticilerine, gazetecilere, düşün insanlarına yönelik tutukluluklar, davalar dikkati çekebilir. Yurtdışındaki davalar gündem olabilir. Anayasa ve seçime yönelik çalışmalarla ilgili durumları duyabiliriz. Meclis Başkanı  Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Maliye Bakanı Nurettin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu adları tutulma sürecinde daha önde olabilir. Gençlerimizi, çocuklarımızı , eğitimimizi ilgilendiren gelişmeler mümkündür. Bu noktada kızlarımız, atanamayan öğretmenler dikkati çekebilir. Bankaları, finans kurumlarını,  kredi, vergi gibi ödemeleri ilgilendiren düzenlemeler yapılabilir. Satürn- Uranüs karesinin iyice daraldığı bu tutulmanın diğer gezegenler tarafından yakın zamanlı tetiklenmesiyle, dünya geneli ekonomik türbülansın etkileri daha fazla hissedilebilir. Dış borcumuzla ilgili anlaşmalar, gelişmeler mümkündür. Kamunun sahip  olduğu mülkleri, yatırımları ilgilendiren durumları gözlemleyebiliriz. Bir süredir dikkati çektiğim 12.evimizden geçen Mars’ın konumu, tutulma yöneticisi olarak dikkati çekiyor. Ülke güvenliğimize vurgu yapıyor. Geri planda çevrilen işlere, saldırılara, patlamalara, yangınlara, gaz, sıvılar, su, deniz, petrol, petrokimya ürünleri kaynaklı sorunlara, kaçakçılıklara, sahte içkiye bu dönemde daha da dikkat edilebilir. Dünya genelinde havacılık kazaları ve yer hareketliliğinde artış olasıdır.

Tutulmalarla birlikte Ay yalpalaması etkilerinin de aktifleştiğini görmekteyiz. Ay yalpalaması nedir? Etkileri nelerdir? Ne kadar sürecek? Konuyla ilgili aşağıda linki bulunan yazımdan faydalanabilirsiniz.

Yukarıda Akrep burcundaki Güneş tutulmasının dünyaya, aşağıda ise ülkemize ait astrokartografik haritalarını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, tutulma enerjilerinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

2022 4. AY YALPALAMASI DÖNEMİ

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız. Güneş, 5 Kasım gecesi Akrep burcunun 13°23’ derecesinde güney Ay düğümü ile kavuşacak.

Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, yangınların, kazaların, patlamaların, depremlerin, volkanik patlamaların, heyelanların, göçüklerin,  mevsimsel hava şartlarındaki anomaliler  gibi doğal afetlerin, kazaların, sosyopolitik , sosyoekonomik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir. Buna göre  20 Ekim-12 Kasım tarihleri arasını  bu anlamda gerilim arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Ay yalpalaması ile ilgili detaylar için yukarıda verdiğim yeni tarih aralığını dikkate alarak, aşağıda linki bulunan eski yazımdan bilgi anlamında  faydalanabilirsiniz.   

Azade Öksoy

9 EKİM KOÇ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

9 Ekim günü saat 23:55’de Koç burcunun 1632 derecesinde dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Koç cesaretli, girişken, rekabete açık, risk alan yapısıyla birlikte benmerkezci,huzursuz, öfkeli, kavgacı da olabilir. Bu burç ordu, askerler, polisler, cerrahlar, dişçiler, sporcular, makinistler, tamirciler, itfaiyeciler, kasaplar, marangozlar, metalle çalışanları, demir-çelik sektörü, savaş malzemeleri ile ilgilidir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde yukarıda saydığım Koç özellikleriyle birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Şartların çabuk gelişeceği , aktivasyonu bol süreçte yine bol plan, program yapabilir, fikir alış verişinde bulunabilir, iletişim kurabilirsiniz. Fakat sonuç  almak kolay olmayabilir.

Yükselende anaçlığı, aileye düşkünlüğü, hassasiyeti ve değişkenliği ile bilinen, vatan, millet konularına, halka vurgu yapan Yengeç burcu bulunmakta. Bu dereceye Castor ve Pollux sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Castor, yazarlarla, yeni fikirlerle ilişkilidir. Hukuksal başarılarla birlikte keskin bir zekayı işaret eder. Pollux ise kurnazlık, cüretkarlık, acımasızlıkla ilişkilidir.

Ay, hızla, yenilik ve özgürlük arayışı ile alakalı Alpheratz  ile birlikte. Güneş ise işten, arkadaşlardan, hukuksal konulardan yaşanabilecek kayıpları işaret eden Seginus ile etkileşimde.

Koç burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular            

Koç dolunayında hedefler, işi ve statüyü ilgilendiren gelişmeler, aile , ev, emlak, arsa konuları ile alakalı durumlar ana konu başlıklarını oluşturmakta.

Öncü burçların 13-19, değişken burçların 0-3 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları bulunanlar, dolunaydan öncelikli etkileneceklerdir.  (Öncü burçlar : Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Her türlü ilişkide farkındalığın artacağı, bir yandan geçmiş kırılganlıkları, yaraları geride bırakmak isterken öte yanda ilişkinin tabanında adalet, uyum olup olmadığının vurgulanacağı bir dolunay süreci. 26 Eylül’de gerçekleşen Terazi yeniayında olayları ele alışınızla ilgili durumlar, adımlarınız yeniden konu olabilir. Aynı noktadan devam etmeniz gerekebilir. Süregelen şartlar ileriye taşınırken daha geri plandan hamle yapmayı, eksikleri tamamlamak adına hazırlanmayı seçebilirsiniz. Hedeflerinizi, işinizi,  statünüzü  düşünüp, toplumsal durumunuzu ilgilendiren, geleceğe yönelik beklentilerinizi etkileyen değişimle ilgili yapılanmalardaki dönüşümü sağlayabilmek için planlanmış adımları, hazırlıkları seçebilirisiniz. Son noktayı koymakta şimdilik net olamayabilirsiniz. Ne yöne gideceğinize, hangi yöntemi izleyeceğinize yönelik sisli, kararsız durumlar söz konusu olabilir. İstikrara, kalıcı adımlara destek veren Satürn,  dolunay sürecinin ardından Kasım ayının 22 si civarları geriye dönük bazı adımlarla sizden konuyu yeniden ele almanızı isteyebilir. Şubat’ın 22’sini takip eden süreçte ise konunuzla ilgili sonlandırıcı kararları alabilir, adımlarınızı bir kez daha perçinleyerek, tamamlayabilirsiniz. Yani bu dönem sizi meşgul edenle ilgili bazı geri çekilmeler ve sonrası yeniden hamleler söz konusu olabilir. Böylelikle hayatınızda ömrünü tüketmiş, sizi zorlayan konunuz neyse onunla ilgili dönüşümü tamamlayabilirsiniz.

Koç dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Boğa ve yükselen Boğalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.      

İkizler ve yükselen İkizler :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Terazi ve yükselen Teraziler için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yay ve yükselen Yaylar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Balık ve yükselen Balıklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar.

Ülkemiz ve Koç dolunayı

Koç burcunda meydana gelecek dolunayda hükümet ve muhalefet, liderler, üst düzey yöneticiler, ceo lar, tanınmış kişiler, prestijimizi ilgilendiren gelişmeler, güvenlik, topraklarımız, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, tarım ve çiftçilerimiz, emlak, inşaat sektörleri ana konu başlıklarını oluşturmakta.

Koç dolunayı gerek hükümet gerek muhalefeti, siyaseti ilgilendiren gelişmelerin gündemi oluşturacağını  ve bunların halkı, halkı ilgilendiren durumları etkileyeceğini söyleyebiliriz. Kapalı kapılar ardındaki bazı görüşmeleri, alınmış kararlar duyabiliriz. Fakat eylem aşamasında Ekim ayının sonrasına kalanlar varsa ertelenebilir, geri adım atılabilir ya da yapılsa dahi daha sonra tekrarı olabilir. Gözler üst düzey yönetimlerin, tanınmış kişilerin, generallerin, yüksek rütbelilerin üzerinde olabilir. Akademik konularla ilgili tartışmalar olasıdır. Güvenlik güçlerimle ilgili durumlar, güvenliğimiz ana konularımızdan bir tanesi. NATO, ABD ve kullandığı taşeronları  ile ilişkilerimiz dikkati çekebilir. Yanı sıra İngiltere adeta buradaki olayların gidişatının ardındaki  gölge gibi görünmekte. Uluslararası ilişkilerde diplomatik kırılganlıklar vurgulanabilir ki bunda  komşularımızdaki gelişmelerin bize etkisi de beraber düşünebiliriz. Halk ve yöneticiler arasında karşıtlıklar oluşabilir. Petrol, gaz, petrokimya ürünlerden kaynaklı patlamalara, yangınlara ve sulardan, sıvılardan kaynaklı problemlere karşı dikkatli olmakta fayda olabilir. Muhalefete yönelik tutukluluklarla ilgili operasyonlar, çalışmalar olasıdır. Kapalı kapılar ardında Anayasa çalışmaları devam etse de Ekim sonu ile birlikte işler istenildiği akıcılıkta gitmeyebilir. Şimdilerde borsadaki dalgalanmalar, manipülasyonu konuşurken, Ekim ayının ortası ile birlikte bankaları, finans kurumlarını, maliyeyi ilgilendiren durumları ve halkın alım gücünü konuşabiliriz. Tarımdaki problemler devam ederken, dileğim o ki en kısa zamanda ülkemiz içinde çiftçilerimiz desteklenerek, yaygın üretime geçilebilir. Deprem olasıdır.

Yukarıda 9 Ekim günü Koç burcunda meydana gelecek olan dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

26 EYLÜL TERAZİ BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

26 Eylül günü saat 00:54 de Terazi burcunun 02°48’ derecesinde yeniay meydana gelecek. Yeniayın ev sahibi Terazi, diplomasi, politika, adalet, uyum, genç kadınlar ve sanatla ilgilidir. Gölgesinde kararsızlık yaşamak, uzlaşıyı, dengeyi ararken denge kaybı, yüzeysellik ve güvensizlik vardır.  Siyasetçiler, diplomatlar, hukukçular, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler, peyzaj mimarları, mobilyacılar, perdeciler, çiçekçiler, kuaförler,  makyözler, güzellik salonları, modacılar, şarap, tekstil sektörü, halkla ilişkiler Terazi burcuyla anılır. Dolayısıyla yeniay sürecinde Terazi özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Şartların hızlı gelişeceği yeniay sürecinde iletişim, plan, program yapmak ne kadar yoğunsa, motive olmak ve tasarlananlardan uygulanabilir, somut sonuç elde edebilmek zorlayabilir.

Yükselende vatan, aile konularını öne çıkartan, anaç, hassas, değişken yapılı, gölgesinde ajitasyon, kıskançlıklar bulunan Yengeç burcu bulunmakta. Yükselen derecesine Castor ve Pollux sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Castor, yazarlarla, yeni fikirlerle ilişkilidir. Hukuksal başarılarla birlikte keskin bir zekayı işaret eder. Pollux ise kurnazlık, cüretkarlık, acımasızlıkla ilişkilidir.  

Güneş ve Ay ise Nodus I ile ilişkisiyle sanatsal, duygusal yapıyı, analitik zihni, yaratıcılığı, arkadaşlıkları ve seyahatleri anlatmakta.

Terazi burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Terazi yeniayında babayla, aileyle, köklerinizle ilgili konular, ev, emlak, arsa işleri, çocukların kontrol etmekte zorlandıkları durumlar ana başlıkları oluşturmakta.

Öncü burçların 0-4, sabit burçların 13-17 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Hayatınızdaki her türlü ilişkinin dengesinde yeni bir aşamaya geçişte önemli bir yeniay. Bu ilişki evlilik, ortaklık ya da danışmanlık alıp-verme ile ilgili olabileceği gibi hukuksal konuları da bağlayabilir. Eski anlaşmalara, sözleşmelere, söylenmişlere de geri dönerek ince eleyecek, sık dokuyacağız. Bize uyan ya da uymayan, gitmesi, kalması gereken ne? Mantıksal değerler çerçevesinde irdeleyeceğiz. Tüm bunlar hayatımıza gerek ailevi gerek hedeflerimiz ve varmak istediğimiz konuma etkiyecek. Ama kararlarınızı uygulamakta acele etmemenizi, Ekim’in ilk haftasından sonra uygulamaya geçmenizi öneririm. Ya da halletmeniz gereken bir durum varsa sonrası yeniden üzerinden geçebilirsiniz. Unutmayın ki bu dönem değer verdiğiniz her ne konunuz varsa iyi irdelediğinizde, çok daha farklı boyutlardan ele alabilecek ve kalıcı kararlara yönelebileceksiniz ki bu da ilişkilerinizde zamana yayılmış bir dönüşüme destek verecektir. Hedefler, işiniz statünüzle ilgili gelişmeye yönelik durumlar hayatınızda önemli hale gelebilir. Şu süreçte şartlar istediğiniz boyutta olmayabilir. O yüzden şartlarınızı kontrol edebilmek adına kendi makul sınırlarınızı gözetmenizi öneririm. Eski davalarınız, akademik çalışmalar, basın-yayını, yurtdışını, yabancıları ilgilendiren işleriniz, finansal konulara yönelik girişimleriniz gündeminizi meşgul edebilir. Almak istediğiniz bir eğitim varsa ona yönelebilirsiniz. Özenli seçimler üst mertebelere çıkma yolunda, kalıcı adımlarınızda size destek verecektir. Ev, arsa gibi alım satımlarla, kiracılarınız varsa onlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Eviniz, ailenizle ilgili gelişmeler, evlilikleri ilgilendiren konular, bunların statünüze yansımalarında dengenizi bulmaya çalışabilirsiniz. İleriye yürürken ne kadar akılcı, sağlam kararlar aldığınızı geri durup, sorgulamanın önemini unutmayın. Eski girişimleriniz yeniden hedefinize oturabilir.

Terazi yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri, kardeşin çocuğu

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

İkizler ve yükselen İkizler :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yay ve yükselen Yaylar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.    

Ülkemiz ve Terazi yeniayı

Terazi burcunda meydana gelecek yeniay muhalefetle ilgili konular, ülkemizin iç durumu, topraklarımız, güvenliğimiz, madenler ve doğal kaynaklarımız, tarım, emlak, inşaat sektörleri ile ilgili gelişmeler ana konu başlıklarını oluşturmakta.

Terazi yeniayı muhalefete, hükümetle ilişkilerine dikkati çekmekte. Her iki taraf da bazı noktalarda geçmiş söylemlerine, eylemlerine vurgu yapabilir. Bu durum diplomasiye anlaşmalara yansıyabilir. Her ne kadar başta zıtlaşma gibi görünse de bu durum anayasa çalışmalarına, ülke yönetim biçimini ilgilendiren durumlara, birtakım kanunlara, düzenlemelere destek de olabilir. Şunu eklemek isterim ki ilerleyen dönemde bunlar yeniden ele alınacak diyebiliriz. Muhalefet partileri, liderleri, parti mensupları, gazeteci, yazar, düşün insanlarına yönelik davalar dikkati çekebilir. Ülke güvenliğimiz için önemli bir sürece girdik. Geri planda yapılmak istenilebilecek düşmanca hamlelere karşı tedbirli olmakta fayda var. Ülkemizdeki yabancılar konu olabilir. Tarım ve inşaat, emlak sektörünü ilgilendiren gelişmelere dikkat kesilebiliriz. Fakat bu süreçte köklü, kalıcı bir hamle göremeyebiliriz. Üst yönetimlerle ilgili gelişmeler, değişimler bekleyebiliriz. Dünya ekonomisini zorlandığı dönemde biz de payımıza düşeni alıyor görünüyoruz. Şirket iflaslarını , işsizlik oranlarını konuşabiliriz. ABD’nin tutumunun yanı sıra Taliban ve Kıbrıs’la ilgili konular gündem yaratabilir.

Yukarıda Terazi burcunda meydana gelecek olan yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdir.

Azade Öksoy

27 AĞUSTOS BAŞAK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

27 Ağustos günü saat 11:16’da Başak burcunun 04°03′ derecesinde yeniay meydana gelecek. Yeniaya ev sahipliği yapacak olab Başak, alçakgönüllülüğü, mükemmeliyetçiliği, çalışkanlığı ve detaycılığı ile bilinir. Gölgesinde gerginlik,  fazla detaycılıktan büyük resmi kaçırma,  toleranssızlık bulunur. Başak burcu mühendisler, matematikçiler, fizikçiler, kimyagerler, biyologlar, istatistikçiler, hesap uzmanları, bankacılar, yazılımcılar, eczacılar, doktorlar, hemşireler, veterinerler, basın-yayın çalışanları, eleştirmenler, yazarlar, hizmet, temizlik, sağlık sektörü ile ilgilidir. Dolayısıyla yeniayda Başak özelliklerinin yanında bu meslek gruplarına ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Yeniayda şartlar süregeleni sürdürme eğiliminde gelişirken, zaman zaman da değişecek. Çıkarların önde olduğu, istikrarlı yürünmeye çalışılacak ve somut sonucun, değerlerin önemseneceği bir süreç.

Yükselende sabırlı, kuşkucu, ketum, krizlerden beslenen Akrep burcunu görmekteyiz. Bu dereceye Miaplacidus sabit yıldızının etkisini görmekteyiz ki omurgayı, sağlam duruşu ifade etmekte. Yükselen derecesine kavuşum yapan bir diğer sabit yıldız ise Princeps ki o da araştırmayı, derin algıyı anlatır.

Güneş ve Ay ise El Kophrah ile birlikte. Bu sabit kendini kontrol etmekle, sessiz ve güvensiz doğayla alakalıdır.

Başak burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Başak yeniayında işiniz, statünüz, hedefleriniz, anneniz ve aynı zamanda sosyal çevreniz, içinde bulunduğunuz organizasyonlarla, işinizden elde ettiğiniz gelirle ilgili gelişmeler ana konu başlıklarını oluşturmakta.

Değişken burçların  1-7, sabit burçların 17-21 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar yeniaydan öncelikli etkilenecekler.  ( Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Yeniayda, konunuzla bağlantılı olarak çok yere birden koşturarak,hayatınıza çekidüzen  vermek, şartlarınızı iyileştirmek gerekebilir. Önünüze engel olmuş konuları aşma gayretinde olabilirsiniz. Aslında bu durum sizin için sanki bir tür zorlu dönüşümü tamamlamak ister gibi. Ne kadar zor, aşama aşama ilerleyecek olursa olsun hayatınızın akışında  yaratıcılığınızı gösterebilmenizi, zevk alabilmenizi sağlayacak şartları oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda bunları hedefinize yansıtabilme ve toplumsal görünürlüğünüze , işinize yönelik bir kırılma yaratabilme desteğine sahipsiniz. Oldukça hareketli bu süreçte eylemi başlatmak maddi-manevi yorabilir. Masrafların arttığını görebilirsiniz. Beyniniz, aklınız en güzelini, şatafatlısını isterken, beraberinde pratikliğini, sadeliğini ve ekonomisini nasıl dengeleyeceğinizi düşünebilirsiniz. Kredi, vergi, sigorta, borç, nafaka gibi ödemelerin yanı sıra miras ya da eşin, ortağın kazanımlarıyla ilgili konulara efor harcamanız mümkündür. Her türlü karşılıklı ilişkide ani gelişmelerle uğraşmanız gerekebilir. Bunlar sizi aileniz, toplumsal  durumunuza ilişkin sağlamladığınızı düşündüğünüz noktalarda bazı hususları  yeniden yapılandırmanız gerekecek şekilde kısıtlayabilir. Karşınızdakilerle işbirliğini önemseyin.

Başak yeniayı ile birlikte 30 Nisan günü Boğa burcunda gerçekleşen Güneş tutulmasının etkilerini de görünür halde hayatlarımızda hissetme ötesi göreceğiz. Bu süreçte attığımız adımların, girişimlerimizin etkileri de 25 Ekim Akrep tutulması ile kendini göstermeye başlayacak. Bu yüzden kazanım, değer yaratma, güvenli alanda kalabilme konularında şartlarınızı düşünerek yol almanızı öneririm.

Başak yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatı, orta uzunluktaki seyahatler

İkizler ve yükselen İkizler :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verilmiş borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler, yeni başlangıçlar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunulan organizasyonlar, gruplar ile ilgili gelişmeler

Yay ve yükselen Yaylar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmeler

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Balık ve yükselen Balıklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Ülkemiz ve Başak yeniayı

Başak burcunda meydana gelecek yeniayda komşularımızla ilişkiler, eğitim, ulaşım, haberleşme, internet, basın-yayın ve bunlarla ilgili konular ana başlıkları oluşturmakta. Aynı zamanda bunların diğer ülkelerle ilişkilere yansımalarının arka boyutuna etkilerini gözlemleyeceğiz.

Bir süredir Mars’ın ülkemiz haritasının gizli işleri, gizli düşmanlıkları, suikastleri, kontrolü zor  olayları anlatan 12.ev geçişinden bahsetmekteydim. Mars’ı artık 2023 Nisan’ının 2. haftası dahil bu durumda değerlendireceğiz. Ve bu yeniay da Mars’tan aldığı zorlayıcı etkiyle birlikte çalışmakta. Uluslararası ilişkilerimize dikkati çekerken, yakın ülkelerle, komşularla ilişkilerde daha avantajlı gibi dururken, bize uzak konumda olanlarla ilgili bazı olumsuzluklara sebep olabilir.  Bu gelişmeler geri plandaki hareketliliklerle, fark edilmesi, kontrolü zor durumlarla ilişkili olduğu gibi dış ülkelerle anlaşmaları, sözleşmeleri, sınırlarımızı, ülke güvenliğimizi ve açık düşmanlıkları da bağlamakta. Yabancı ülke istihbaratlarının ülkemize yönelik yürütmek istedikleri faaliyetlerine, teröre,  suikastlere dikkat çeken sürecin yanı sıra Başak yeniayı, ülkemizin Nato ilişkisini de gündeme getirecek görünmekte. Irak ve Suriye ile ilişkiler gündem yaratabilir.  Suriye ilişkileri daha belirsiz, kaygan zeminde ve dış faktörlerinde etkisi altında görünmekte.  Başak yeniayı sürecinde ekonomik konular, göstergeler oldukça önemli görünmekte. Fiyatlarda, vergi oranlarında değişimler beklenebilir ki bunlar yeni eğitim döneminde kırtasiye, ulaşım gibi masrafları arttırabilir. Bu durum ticarete, ithalat ve ihracata etki edebilir. Sendikaları, grevleri konuşabiliriz. Belediyeler, belediye başkanları, yerel yöneticiler, muhalefet kanadından kişilerle ilgili gelişmeler gündem oluşturabilir. Yerel, küçük çaplı medya kanalları dikkati çekebilir. Deprem olasıdır. Başak yeniayı, ülkemiz açısından 30 Nisan’da Boğa burcunda gerçekleşen Güneş tutulmasının da etkilerini gözlemleyeceğimiz bir süreci işaret etmekte.

Yukarıda Başak burcunda meydana gelecek yeniayın ülkemize ait astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden belirgin etkilenmesi olası yerlerdir.

Azade Öksoy