17 OCAK OĞLAK BURCUNDA YENİAY

http://blog.milliyet.com.tr/17-ocak-oglak-burcunda-yeniay/Blog/?BlogNo=579113

Genel anlamıyla yeniay

17 Ocak günü  05:17  de Oğlak burcunun 26°54′  derecesinde 2018 in ilk yeniayı meydana gelecek. Bu burç mantık, sabır, sorumluluk, düzen kurma, yönetme becerisiyle bilinir. Gölgesinde aşırı otorite ve kontrol, hesapçılık, duygu eksikliği ve melankoli barındırır.  Bu burç siyasetçiler, yöneticiler, mühendisler, bilim insanları, iş adamları, finans, hesap, vergi uzmanları, organizatörler, antikacılar, tarihçiler, arkeologlar, arşivler uzmanları, kütüphaneciler, inşaat sektörü, madenciler, emekçilerle de ilgilidir. Dolayısıyla yeniay sürecinde bu gruplarla ilgili gelişmelerin biraz daha önce çıkmasını gözlemleyebiliriz.

Yeniay doğası gereği  somut sonuca yönelik, eleştiriye ve tutucu tavırlara açık görünmekte. Aynı zamanda yeterince objektif olamakta zorlanabiliriz ki beraberinde  anlama, anlaşma, algı problemleri yaşanabilir. 

Yükselende canlılığı, iyimserliğiyle, yeniye, gelişmeye, büyümeye, değişime yönelik yapısıyla bilinen Yay burcunu görmekteyiz. Fakat Akrep’teki Jüpiter’e baktığımızda bu yeniayda çok coşkulu, hevesli tavırlar yerine, şans yakalayabilmek adına daha sakin ve derinden  gidebilir, hatta geri çekilebilir, izole olabilir, uygun zamanda , güçlü adım atmayı hedefleyebiliriz.  Yükselene Antares ve Alwaid sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz.  Kraliyet yıldızı Antares’i birçoklarınız  acımasızlıktan, kıskançlıktan, takıntıdan uzak durulduğu taktirde, başarıya götüren enerjilerle etkin olduğunu biliyor sanırım.  Buna ek olarak Alwaid’in suç işleme potansiyeline katkısını düşündüğümüzde, hakka, hukuka uygunluk, olumsuz duygulardan arınmışlık dışavurumda önemini ortaya koymakta.

Bu yeniayda Güneş ve Ay’ın ise Terebellum sabiti ile etkileşimini görmekteyiz. Bu sabit yıldız ise paragöz olmakla, kabalıkla, kurnaz, şeytani  tavırlarla, kazanç gelse de bundan pişmanlık duymakla ilintilidir. Dolayısıyla gerek ilişkilerde, gerek irade koyulmak istenilen bilinçli ya da bilinçsiz seçimlerde,  kazanımlarda etkisini hissedebiliriz.

Oğlak yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

17 Ocak’ta yaşayacağımız Oğlak yeniayında maddi, manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, başkalarına verilen borçlar, eşin, ortağın, kredi, vergi, borç, miras gibi durumları, çocukların işlerini, statülerini, hedeflerini ilgilendiren gelişmeler ana başlıklar  olarak göze çarpmakta.

Rahatsız eden, üzen, hayal kırıklığı yaşatan ama yanı sıra önemsenilen bir durum karşısında davranış belirlemek, adım atmak  gerekebilir. Durumu derinlemesine ele aldığınızda, gördüğünüz bazı şeyleri  karşınızdakine  ya da başkalarına söylemekle söylememek arasında kararsız kalmış, nasıl değerlendirmek gerektiğine net karar veremiyor olabilirsiniz. Karşınızdaki sizin maddi manevi değerlerinizi etkileyebilir. Siz de bu durumu sorgulamak ve   yol belirlemek gerekliliğini hissedebilirsiniz. Bu noktada diğerlerinin adımlarını da dikkate alıyor olabilirsiniz. Burada ani gelişecek olaylar karşısında riskli kaçışlar yapmak, olan biten entrikaları, olmadığı halde –mış gibi yaparak farklı görünenleri inkar etmek ya da bağlılık, bağımlılık gösterilen bir durum karşısında oyunların tuzağına düşmek, yön kaybına, yolda iş kazalarına sebep verebilir. Başkalarının önerilerine kulak verip, yardımlaşmayı seçebilirsiniz.  Durumdan zarar  görmemek adına ciddi seçimlere yönelebilirsiniz.  Gün, gerçekçi adımlarla, sağlam yürümeyi getiriyor.  (Orpheus, Şans n., Hidalgo,  Neptün, Güneş, Ay, Venüs, Vtx, Uranüs,  Icarus, Phaeaton, Medea, Bacchus, Circe, Hestia )

Olaylara klasik tavırlarla, disiplinli, sabırlı, dayanıklı girişeceğimiz bu süreçte uzun soluklu, yapıcı adımlar atabiliriz. Böylesi Oğlak vurgulu Satürn döneminde dikkat etmemiz gerekenin hakkıyla ve kuralına göre oynamak olduğunu unutmayarak!  Bunu yeterince yapmayanlar için de beklenmedik krizler yolda diyebiliriz. Bazıları tabiri caizse kazanmak adına büyük oynadığı yolda gaflete düşerek,  şartları kontrol etmekte zorlanabilecek.  Bazıları da finansal, hukuksal, eğitim gibi hazırlığını yaptığı konularda güçlü bağlantıları inşa edebilecek. Miras, ortaklı  mal mülk, kredi, borç gibi konularda adımlar atılabilir. Gelişmelere açık … Bunlarla statümüz, hedeflerimiz adına olumlu değerlendirme yolunu açabiliriz. İlişkilerde, hedeflerde  aile büyükleriyle, bizden üst konumdakilerle, bürokrasi, devlet işleriyle iletişimde, ticarette zorlanmalar yaşanabilir ya da geçmişte yanlış yapılmış durumlar gündeme gelerek, çözülmesi gerekebilir.  Merkür’ün Facies ilişkisini görmekteyiz ki artık çoğu astroloji okurunun bildiği gibi bu yıldız göz problemleri, kurban olma, şiddete maruz kalma, zulümle ilişkilidir. Dolayısıyla yazdıklarınıza, çizdiklerinize, söylediklerinize, her türlü iletişime, ticarete, yola dikkat etmek ve kurban olmamak, kimseyi de haksız kurban etmemek adına dikkatli değerlendirmek gerekmekte. Bu aynı zamanda saygınlık, statü , masterlık kazanmak adına  yapılan yanlış, hileli, kokuşmuş işlere de atıfta bulunan bir durum . Varsa onları elemeye başlayacaktır. Yeni durumlar için  ise biraz daha çalış, ağır ağır çık der durumda.  Yeniayda bizi bireysel olarak etkileyecek durumlardan bir tanesi de şiddete, tacize, tecavüze uğramış çocuklar ve eğitim sorunları.  Belki de bu dönemde aramızdan bazıları  eğitim ve çocukların sorunlarına sosyal yardım projeleriyle yardımcı olmaya çalışacaklardır. Evliliklerde, ortaklıklarda, hedeflerdeki problematik durumlar ciddi ele alınabilir. Oturaklı, uzun soluklu ilişkilere yürünebilir. Çocuklar, aşk hayatı ile ilgili durumlar krizlere sebep olabilir.  Özel zevkler, hobiler, eğlencemiz  ödemeler dengesini zorlayabilir. Kazalara, yaralanmalara , güvenliğe  dikkat!

Ülkemiz ve Oğlak yeniayı

Bu yılın ilk yeniayı Oğlak’da diplomatik ilişkiler, müttefiklerimiz ve rakiplerimiz,  uluslararası anlaşmalar, mahkemeler, davalar, savaş ve barışı ilgilendiren durumlar ile birlikte diğer ülkelerle yapılan finansal anlaşmalar, ülkemizin borçları, kredi, vergi , sigorta, faiz konuları, organize suçlar, ulusal güvenlik kurumları, ölüm teması, halkımızın güvenliği ana başlıklar olarak görülmekte. Aynı zamanda  ulusal servetimiz, borsa, maliye, hazine, kalkınma planları, NATO, BM gibi dahil olduğumuz uluslararası kuruluşlar, meclis, belediyeler, yerel yönetimler, organizasyonlar, kulüpler de odak noktamızdalar. Yönetimler, yöneticiler, düzen oturtma adına gelişmelerle karşılaşabiliriz.

Yeniay  ilerletilmiş Merkür, Satürn’ümüz üzerinde olurken, yine bu iki gezegenin natallerini ve Ay’ı da zorlamakta.  Uluslararası davaları , anlaşmaları, kapalı kapılar ardında olan biteni daha bir gözler önüne sermekte. Gazete ve dergiler, basın mensupları, yayıncılar, yazarlar, düşün insanları, muhalefet, eğitimciler, akademisyenler,  yabancılarla, yurtdışı ile çalışanlar, dini kurumlar bu gelişmelerden etkilenebilir. Venüs/Admetos’un  daraltan, küçülten, sıkıştıran etkisini dış ilişkilerimizde, hukuksal ve finansal konularda hissedebiliriz. Bunlara yönelik sürpriz gelişmelerle karşılaşılabilir. 

Meclis, belediyeler ve yerel yönetimler, düşünce kuruluşları gündem yaratabilir.  Göçmenlere yönelik yeni düzenlemelerle karşılaşabiliriz. İllegal yapılanmalara yönelik operasyonlar devam edecek diyebiliriz. Bu yeniayla birlikte gelişecek olaylar beraberinde  pozisyonunda otorite konumunda olan üst yöneticilerin kırılganlıklarını hem arttırıcı hem de dengeleyici etkiye sahip diyebiliriz. Finans piyasalarında, borsada dalgalanmalar olasıdır. Yeniayın mc si  4.evimizde Mars ve  ilerletilmiş Ay’ımız üzerinde . Dolayısıyla halkı, toprakları, güvenliğimizi, orduyu da işin içine katmakta. Yükselen ise 6.evimizdeki Jüpiter, Ay ve KAD  ile açılanarak bunların yanı sıra hem çalışan kesimi, sigorta ve sağlık hizmetlerini, sendikaları  hem de  din görevlilerini, yüksek rütbelileri hem de  ülkemizi , devlet yöneticilerimizi, üst yönetimleri,  hukuku, prestijimizi gündeme taşıyor. Zor olan bu yeniay ile farkına varamadığımız, yönünü, amacını anlamakta, kontrolünde zorlandığımız durumların, direk ve  üzerimizdeki baskı yaratıcı, dönüştürücü etkisine de açığız. Adeta bomba etkisi yaratacak gelişmeleri bekleyebiliriz.  Yine bu süreçte de yüzümüzü güldüren, sanatta, sporda, bilim dünyasından güzel haberleri almaya devam ediyoruz.

Şirketler açısından baktığımızda  ortakları, rekabeti, rakiplerini, yönetim kurullarını, hukuksal konuları, karlılık durumlarını, sigorta, vergi, borç durumlarını, uzun dönemli yatırımlarını masaya yatırıyorlar. Ekiplerle birlikte yönetim politikalarında zorlanmalar, değişimler yaşanabilir.

Yukarıda 17 Ocak yeniayına ait kartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s