18 KASIM AKREP BURCUNDA YENİAY

http://blog.milliyet.com.tr/18-kasim-akrep-burcunda-yeniay/Blog/?BlogNo=574128

Genel anlamıyla yeniay

18 Kasım  günü saat  14:42 de  Akrep burcunun 26°19′  derecesinde  bir yeniay meydana gelecek. Oldukça kırılgan, hassas, endişeye açık, doğru mantık yürütmekte, iletişimde ve istediğimiz sonucu elde etmekte zorlanabileceğimiz bu süreçte harekete geçmek de çok kolay olmayabilir. Ne kadar kararlı olduğumuzu ifade edersek edelim, dağılmaya açığız. Şartlarımızı koruma gayreti içinde, olana bitene uyum sağlamaya çalışacağız. 

Yeniaya ev sahipliği yapan Akrep burcu ya hep, ya hiç prensibiyle uçlarda, krizleri deneyimler. Üzerine eğildiği konuda sabırla, ketum bir şekilde derinlere iner. Güce erişmek adına yeri gelir  yıkımı da deneyimleyebilir.

Yükselende ise  Balık burcunu görmekteyiz. Şartlar değiştikçe o da değişir. Yaratıcı, fedakar, sezgileri güçlü, empatikdir. Aynı zamanda bağımlılığa yatkın, kolay dağılan, hassas olup, kendini de kurban  edebilir. Bağlı olduklarımızla konfor alanımızda huzur bulmak istesek de bunu yapabilmek kolay olmayabilir. Sevdiğimiz şeylerle büyümek, genişlemek ve üstünlük kazanma duygusu bizlere etki etmekte. İletişimin oldukça önemli olduğu bu yeniay sürecinde kışkırtılma durumunda yaptığımız hataları tekrar ederek, tuzağa düşmemeye dikkat edelim. Stratejik davranmak, bazen bir adım geri giderek olaya bakmak ve sınırlarımızı aşmadan değerlendirmeler yapmak ya da soluklanmak tercih edilebilir ( ASC DSC, Europa, Bacchuss,  Vulcanus, Apollon, Psyche, Apollo, Diana, Athena, Merkür). Yükselende Achernar sabit yıldızını görmekteyiz. Bu yıldız krizlerle gelen değişimleri, takıntıları, mazoşist eğilimlerle ilişkilendirilmiştir. Dışavurumumuzda kaçınmamız gereken nokta olarak dikkati çekmekte.

Akrep yeniayında Güneş ve Ay , Agena ve Marsık sabit yıldızları ile etkileşimde. Bu da çok sayıda arkadaşa sahip, hedef odaklı, güçlü karaktere, başarıya, tehlikeli tutkulara işaret eder. Aynı zamanda düşüncesizlik, tedbirsiz davranışlar, konuşmalarda iğneleyicilik, acı noktalara vurgu da beraberinde gelebilir.

Akrep yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

18 Kasım’da meydana gelecek olan yeniay ortak paraları, eşin kazanımlarını, kredi, burs, borç, vergi, mirasla ilgili durumları, kayıpları işaret etmekte. Aynı zamanda  yüksek öğretim, yabancılarla, yurtdışı ile ilişkiler, hukuksal konular, seminerler vermek, basın yayın işleri, uzun seyahatler, uzak akrabalar, eşin kardeşleri, annenin sağlığı ile ilgili gelişmeler de bu süreçte ana başlıklarımızı oluşturabilir.

Yeniayda aile büyükleriyle, üstlerle, iş hayatında olanlar için bürokratik işlerle, devletle ilgili gelişmeler söz konusu görünmekte. Burada daha önceden birtakım sebeplerle aksamaya uğramış eski işler olabileceği gibi, yenilerde de  pürüzler yaşanabilir. İlişkilerde kindarlık, nefret duyguları, entrikalar devreye girmiş olabilir ya da girebilir. İstenmeyen ilişkiler, aile içlerinde haksızlıklar gündeme gelebilir. İş hayatında olanlar için ekonomik bozulmaları, yolsuzlukları, rüşveti, haksız kazanç yoluyla güç, zenginlik elde etmeyi ya da  tam tersi yıkıcı durumları, kayıpları duyabiliriz. Çok yüksek kazancın olduğu durumların ardında çürümeyi aramak  şaşırtıcı olmayacaktır (Kronos, Industria, Medea, Ay, Güneş, Sedna).  

Ortak kazanımlara ait enerjisi yoğun, bir o kadar da içinde endişeyi barındıran, bilinçaltında bizi kısıtlayan durumları gün yüzüne çıkartan, stresli bir yeniay. Eş, ortakla ilgili temponun yükseldiği bir süreç. Ayrılıkla ilgili durumlar iyice belirginleşebilir. İşten gelen kazancın yanı sıra sosyal çevremiz, içinde bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar da etkilemekte. Güçlü değişimlere, dönüşümlere açığız. Eşin, ortağın kaynak kullanımı zorlayıcı faktörlerden biri olabilir. Kardeşlerinden, ailesinden kaynaklı durumlardan etkilenebiliriz.  Ailevi ilişkiler, resmi işler, mal mülk konuları gündeme gelebilir. Eski hatalara yeniden düşülmesi durumunda, hedeflerde, üstlerle ilişkilerde ya da iş konularında karmaşık durumların düşülebilir. Yanımızda gördüğümüz kişileri, bir anda karşımızda bulmak olasıdır. Bazen de kişi kendi kendini zora sokabilir. Mars’ın Seginus etkileşimi iş, hukuksal konularda zorlayıcı durumlara, hatta kayıplara sebep verebilir. Karşımızdakilerin de katkısıyla beklenmedik güçte çıkışlar görülebilir. Bu durum iletişimi de aynı şekilde etkileyebilir. İğneleyici konuşmalar, yaralayıcı durumlarla karşılaşılabilinir. Merkür’ün out of bounds oluşunun bunu körükleyeceğini ve beklenmedik durumlara sebep verebileceğin, unutmayalım. Burada eş, ortağın, hizmet aldığımız kişilerin yanında, kardeşler, akraba ilişkileri, komşular da devreye girebilir. Böylesi bir dönemde geri çekilerek, içe kapanabilir, olayları bir süre akışa bırakabiliriz. Kendi kaynaklarınızdan eşinize aktarımda bulunabilirsiniz. Borçları olanlar yeni çözüm arayışına gidebilir. Ama her türlü girişim için yeniay civarı somut sonuç elde edebilmek adına  biraz zorlayabilir. Kazalara, yaralanmalara dikkat !  Hislerin de yoğun çalışacağı bu yeniayda yalnız kalıp meditasyon yapabilir, sanatsal faaliyetlerden destek alabilirsiniz.

Ülkemiz ve Akrep yeniayı

Akrep yeniayını deneyimleyeceğimiz süreçte gündem oldukça yoğun ve kırılgan görünmekte. Bu yeniayda, geçen dolunayın devamı olarak diplomasiye, eğitim sistemimize, çocuklara, gençlere, sanata, spora, eğlenceye yönelik girişimleri, gelişmeleri görmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda ordumuz, polisimiz, çalışan kesim, sendikalar, sigorta, sağlık  hizmetleri, küçükbaş hayvancılığımız, yiyecek içecek rezervlerimiz ve salgın hastalıklar da Akrep yeniayının ana başlıklarını oluşturmakta. Bu kadar da değil !  Yabancı ülkelerle her türlü ilişkimiz, ülkemizin borçları, sigorta, faiz, kredi durumumuzla ile ilgili gelişmeler ve bütün bunların bağlandığı nokta ulusal güvenliğimiz .

Bir  önceki yazımı okumuş olanlar hatırlayacaklardır, ülkemizin Mars dönüşünde olduğundan bahsetmiştim. Bu yeniayda da Venüs dönüşünü görmekteyiz. Venüs’ün, dünya astrolojisinde işaret ettiği konulardan bazıları  ‘parayla ilgili her alan, finansal her tür girişim, yatırımlar, uluslararası ilişkiler, siyasetçiler ve soğuk savaşdır’ . Bir önceki döngüsü bizi 2016 Ekim’ine götürmekte. Elbette bu dönemden öncesi da dahil olmak üzere, ekonomik, politik gelişmelere ait durumların değerlendirilmesinde farklılıkları deneyimleyeceğiz diyebiliriz.Göstergelere baktığımızda bu durumun çok kolay olacağını söyleyemeyeceğim. 2018 sonunda yeni bir Venüs döngüsüne gelindiğinde, astrolojide malefikler dediğimiz kısıtlayıcı, zorlayıcı, dönüştürücü  yönleri ile hatırlanan Satürn, Pluto’yu yanlarında GAD ile birlikte uluslararası anlaşmaları, savaş ve barış koşullarını,  açık düşmanlıkları da anlatan yerde beraber transitte görmekteyiz. Yine geçen yazımı hatırlayanlar, hem güvenliğimize hem de öz kaynaklarımızla yürümeye çalışmamıza dikkat çekmiştim. GAD şimdilerde 8.evimizde ve uluslararası finansal ilişkilerimizde çözücü etki yaratabilir.

Akrep yeniayı Jüpiter’in üstünde meydana gelmekte. Uluslararası ilişkiler, akademiler, akademisyenler, dini kurumlar, hukuk, hukukçularla ilgili konular gündeme taşınabilir. Hükümetle, üst yönetimlerle, yönetim kurulu başkanlarınıyla, ceo larla, tanınmış kişilerle ilgili ani gelişmeler olasıdır. İllegal  yapılanmalar, gruplar, finansal bağlantılar, rüşvet konusu ve bunların hukuksal boyutunla ilgili girişimler  yaşanabilir.

Transit  Mars’ın konumu, Pluto ve Chiron ile yaptığı sert görünümler güvenliğimizin önemine vurgu yapmakta. Gerek sınırımızın yakınında, gerek  topraklarımız içinde teröre, saldırılara, patlamalara, yangınlara, provoke edici gelişmelere karşı önlemci olunmalı. Yine aynı açı ve out of bounds durumdaki Merkür’ün Uranüs etkileşimi kontrol dışı olayları, hava, deniz yollarıyla ilgili  problematik durumların, kazalarının olasılığını düşündürmekte. Achernar kavuşumlu yükselenin harita ile yaptığı görünümler ise sele dikkat çekmekte. Stratejik ortaklıklarla ilgili girişimleri duyabiliriz. Sanatta,  sporda başarılar, ödüller alınabilir.

Şirketler açısından bu yeniayda projeler, yatırımdan elde edilen gelir, verimlilik, personel performansları, sendikal haklar masaya yatırılabilir, stratejik yönetim planlarında, hedeflerde değişikliklerin gözlenebilir. Bazı yönetimlerde, hisse dağılımlarında değişim adına girişimler olasıdır.

Yukarıda 18 Kasım Akrep yeniayına ait kartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s