4 KASIM BOĞA BURCUNDA DOLUNAY

http://blog.milliyet.com.tr/4-kasim-boga-burcunda-dolunay/Blog/?BlogNo=572901

Genel anlamıyla dolunay

4 Kasım  günü saat 08:22  de Boğa burcunun 11°59′ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Oldukça kırılgan, doğru mantığı kurmakta, objektif olmakta zorlanabileceğimizden ötürü, çıkış yapmakta zorlanabileceğimiz, motivasyonu düşük, endişeli, değişken bu dolunayda değişikliklere hazır olmadığımızı hissedebilir, şartları koruma eğiliminde olabiliriz. 

Dolunaya ev sahipliği yapan Boğa burcu materyalistliği, dünyevi değerleri önemsemesi, çıkarlarını, güvenini, huzurunu önde tutmasıyla bilinir. Şartların değişmesinden hoşlanmaz. Gereğinden fazla bağlılık geliştirdiği şeylerde inatçı yönü ortaya çıkarken esnemekte, uyum sağlamakta zorlanabilir.

Yükselendeki Akrep burcu, krizleri deneyimleyerek büyümeyi, yol almayı anlatır. Dolunay döneminde kadersel faktörlerin, geçmiş deneyimlerimizi yarınlara taşıma hedeflerimizin de etkisini gözlemleyeceğiz. Duygusal, ailevi, temelden bizi ilgilendiren durumlarla ilgili ilişkilerimizde istismar edilmiş, üzülmüş, hatta gözyaşı dökmüş, elimizdekilerin kayarak yok olmasını, küçülmesini, durumdan geri düşmemizi seyretmiş olabiliriz. Ya da bu tarz  durumlarla karşılaşabiliriz. O yüzden dolunay civarında duruma, hedefimize ait tutum belirlerken şansı ıskalamamak, maddi manevi kriz yaşamamak , beklenmedik durumlarla, kayıplarla, hayal kırıklıklarıyla karşılaşmamak için çirkinleşmiş, yozlaşmış hamlelerin tuzağına düşmeden yol almamızı  gerektiren durumlar içerisindeyiz ( Şans n., ASC DSC , KAD GAD, Hades r  , Mars, Niobe r   , Demeter r  ,  Venüs, Psyche , Neptün r  , Uranüs ).  Yükselen derecesinde bulunan  Zuben Elschemali yükselme, iyi şans, saygınlık kazandırma özellikleriyle dışavuruma destek verir konumda. Bazı durumların fedakarlığı gerektireceğini unutmayalım .

Boğa dolunayında Ay’ın Menkar etkileşimini görmekteyiz. Bu sabit yıldız toplum için birşeyleri başarmayı işaret ederken, gölgesinde yine toplumun, içinde bulunulan grubun kurbanı olmayı da barındırır. Zihinsel endişelere sebebiyet verebildiği gibi, kanuni yoldan doğabilecek zararları,  aile içi kayıpları, art niyetli kadınları, itibar kaybını da anlatmakta. 

Güneş ise Alphecca ile birleşerek bereketi, sessiz gelen başarıyı anlatırken , aynı zamanda çıkarcılığa, skandala maruz kalınsa da pozisyonun fazla etkilenmemesine de işaretçidir.

Boğa dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

4 Kasımda meydana gelecek olan dolunay iş ortamımızı, günlük işlerimizi, yanımızda çalışanları, evcil hayvanlarımızı, sağlığımızı, hastane, hapishane gibi kapalı ortamları, bilinçaltımızı, bağımlılıklarımızı, kayıplarımızı, fedakarlıklarımızı, arınma, tedavi gibi süreçleri, başkalarından gizlediğimiz durumları ve arkamızdan çevrilen işleri işaret etmekte.

İlişkilerde, bulunduğunuz toplulukların içindeki durumunuzda, finansal, hak, hukuk konularında haksızlığa uğramış, ayrılık, kayıp, engellenme gibi durumlarla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz ya da boğa dolunayı bazıları için böylesi bir durumu yaşatabilir.  Burada  durum karşısında strateji belirlemek önemli görünmekte. Bunu yaparken bir yandan büyük resmi görmeye çalışırken, diğer yandan diplerdeki, derinlerde kalmış detaylara da hakim olmak, geçmiş yıllarda  yaşanmış kadersel denilebilecek türde olaylarla benzerliği, ilişkisi varsa bunları birlikte harmanlayarak, anlamlandırabilmek oldukça önemli. Tüm bunları yaparken karşı tarafa yeni bir şans verme, vermeme gibi durumlar söz konusu olursa aynı hataları tekrarlamaktan korkarak, iki arada bir derede, sıkışıp kalınabilir. Karar vermekten, seçim yapmaktan geri durmak istenilebilir. Bu baskıların etkisi dolunay sürecinde kendini hissettirecek görünmekte. Sahip olunan değerler adına ruhsal ve bedensel aydınlanma sağlarken, irili ufaklı krizler deneyimlenebilir. Bedelsiz büyüme, gelişme, doyum sağlama evrenin doğasına uygun görünmemekte ( Chiron, Satürn, Cupido, Minerva, Ixion, Admete, Lilith, Güneş, Ay, Poseidon, Siwa, Ceres ).

İlişkilerde, finansal konularda ani gelişmeler yaşanabilir. Kontrol dışı olaylar gecikmelere, işlerin kesilmesine, yön değiştirmesine, hayal kırıklıklarına yol açabilir. Ya da bu tarz yaşanmış olaylar yeniden gündeme gelebilir.

Sağlıkla ilgili konularla uğraşmak durumunda kalınabilir. Bu kişi siz de olabilirsiniz , aileden birisi de! Öngörülemeyen bazı faktörler yüzünden geri planda kalma arzusu hissedilebilir. Yanlış teşhiş, tekrar eden durumlar ya da ertelenip, görmezden gelinen problemlerin  üzerine gitmek durumunda kalmak, yorgunluğa, beraberinde geri çekilme ihtiyacına yol açabilir. Dolunay sürecini tedavi amacıyla kullanabileceğiniz gibi, medidatif yöntemlere de  başvurarak, arınma çalışmaları da yapabilirsiniz.  Aynı şekilde iş ortamında ya da yanınızda çalışanlarla ilgili olarak da farkındalık geliştirilmesi gereken durumlar söz konusu olabilir. Her iki durum da  önemli değişimlere gebe olabilir. Haritalarımızın kendine özel olduğunu hatırlayarak, destek ya da köstek olabilecek şeklinde bir yorumun da o haritanın kendi içinde yattığını unutmayalım.

Kredi, faiz, borç, burs gibi ödemeler, eş ya da ortakla sahip olunan hisseli değerler, mirasla ilgili durumlarla ilgili girişimde bulunmak istiyorsanız, geri durabilirsiniz ya da girişiminizin beklentinizin dışında sonuçlanma ihtimali bulunmakta. Sahip olunan kaynaklarınızla ilgili akılcı davranmak daha iyi sonuç verebilir. Evden, aileden, çocuklardan, zevklerinize yönelik harcamalardan kaynaklı durumlar maddi manevi zorlayıcı, sorumluluk almayı, bütçeyi yeniden düzenlemeyi  gerektirici şartları doğurabilir. Buna karşılık geçmişe dönük borçlarınızı yapılandırabileceğiniz gibi, daha önce yapılmış ve sonuçlanmamış girişimlerde olumlu sonuçlar alma şansına sahip olabilirsiniz. 

 Karşınızdakilerin şans elde etmek için farklı bir yöntemle çıkış yapması şaşırtıcı gelebilir. Ortak paylaşımla ilgili bir teklifle, gelişmelerle  ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Başkalarının kurbanı olmamak adına atacağınız  adıma dikkat etmenizi öneririm.

Statünüzü, işinizi, hedeflerinizi ilgilendiren konularla ilgili birtakım çıkarımlar yapmak durumunda kalınabilir. Büyüklerle ilgili ya da bürokratik işlerde, hak hukuk dengesiyle ilgili olarak, daha önce yapmış olduğunuz araştırmaları yeniden gözden geçirmeniz fena olmayabilir. 

Menfaatini düşünen insanların aleyhinize iş çevirmesi söz konusu olabilir. Ve bu durum ortaya çıksa bile,  bundan çok da etkilenmeyebilir. 2

Ülkemiz ve Boğa dolunayı

Boğa dolunayını deneyimleyeceğimiz süreçte  meclis, belediyeler, ulusal servetimiz, borsa, dost kapsamında saydığımız ülkeler, yabancı devletlerle yapılan ortak anlaşmalar, uluslararası paktlar, organizasyonlar, kulüpler ve yanı sıra  diplomatlar, kamu malları, gençler, çocuklar, eğitim sistemi,  sanat, spor, eğlence, kumar ana başlıkları altındaki gelişmeleri gündemimizde göreceğiz.

Boğa dolunayında ülkemiz de Mars döngüsünü yaşamakta. Bu bize hem yukarıda  saydığım ana başlıklarda konuları, hem de yine toprak güvenliğimizi, ordumuzu, polisimizi, madenlerimizi, doğal kaynaklarımızı, muhalefet partilerini, beraberinde uluslararası davaları, anlaşmaları, dış ilişkilerimizi ve yanı sıra borçlarımızla da ilgili yeni bir döneme işaretçi. 2015 Kasım’ına gittiğimizde, o dönemde yaşanılan olayları,  başlanılan ama resmi ya da daha ileri aşamaya  geçmesinde kademe kademe gelinen durumları düşünebiliriz. Biraz daha yakına gelirsek 2017 Haziran’ında başlanmış durumlar için de belirginleşme, ortaya çıkma zamanı diyebiliriz. Yaz başı yaşanılan olaylarla ilgili gelişmeleri de bunlara dahil edebiliriz. Yine Mars’ın bu konumu ülke güvenliğimizin altını çizerken, halka yönelik olası provokatif durumları, eylemleri, saldırıları, kırılganlıklarımızı arttırıcı hamlelere karşı da  dikkat edilmesi gerektiğini düşündürmekte.

Uluslararası arenada istenmeyen durumlara dikkat edilmesi gereken bir süreçten geçmeye devam ediyoruz. Yenileri dilerim ki olmaz ama haritada böyle bir olasılık bulunduğu gibi, yaşanmışlarla ilgili durumlar da bizi zorlayabilir. Şu dönemde bazı ülkelerden bize yönelik çeşitli yaptırımları üzülerek izlemekteyiz. GAD ın 8.evimize giriyor oluşu halkın güveniliğe bir kere daha vurgu yaparken, aynı zamanda öz kaynaklarımızla yürümemiz gerektiğine dikkat çekmekte. Gerek ülke olarak hepimiz, gerek firmalarımız uzunca bir süre tabiri caizse, kendi yağımızda kavrulmaya çalışmamız daha iyi olacak diyebiliriz. Satürn Chiron açısı da yabancı ülkelerle ilişkilerden doğabilecek kırılganlıklara, problematik durumlara işaret etmekte.

4 Kasım dolunayı otorite, lider, yönetici, ceo, toplum önderi gibi tanınan, bilinen konumunda olan kişilerle ilgili durumlara da işaretçi. Sağlık sorunları gündeme gelebileceği gibi, finansal, hukuksal gelişmeler de olabilir. Asalet noktasının üzerinde çalışan bu dolunay aynı zamanda bir tür prestij testi gibi diyebiliriz. Yeni istifalar ya da görevden alınmalar da olasıdır.

Muhalefet partileri ile de  ilgili beklenmedik gelişmelerle karşılaşılabilir. Kasım ayı politikacı, gazeteci, yazar, düşün insanı, akademisyen vs gibi konumda olan kişilerin tutukluluklarla ilgili sürprizlere de açık bir zaman dilimi…

Şirketler açısından uzun dönemli hedeflerin yanı sıra, sektörel bağlantıların, yönetim ve yatırım  gelirlerinin , stratejik yönetimlerinin vurgulanacağı bir dolunay. Rekabet piyasasındaki durumlarını değerlendirirken, borçlanma durumlarına, sigorta, vergi gibi giderlere yönelik yeni yapılanmalara gidilebilir.  

Sosyal medya hesaplarımdan takip edenler zaman zaman farklı paylaşımlarımla da karşılaşırlar. Bunlardan bir tanesi de sene içinde zaman zaman yayınladığım Ay yalpalaması notlarımdır. Önceki gün 2017 yılının sonuncusunu da paylaştım . Buna göre Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız. 12 Kasım’da transit Güneş, Ay Düğümleri ile t-kare diye adlandırdığımız zorlayıcı açı kalıbını oluşturacak . Bunu uranyen bakışla değerlendirdiğimiz de ise Güneş ve Düğümleri kavuşum halinde görmekteyiz. Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, doğal afetlerin, kazaların, sosyo-politik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir.  28.10.2017 – 22.11.2017   tarihleri arasını  bu anlamda Dünya genelinde gerilimi  arttırıcı  Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz. Konu ilginizi çekerse  yeni verdiğim tarihi dikkate alarak,  linkteki yazıma göz gezdirebilirsiniz.       https://www.facebook.com/notes/azade-%C3%B6ksoy/ay-yalpalamasi-ve-etkileri/10152612936711277

Yukarıda  4 Kasım Boğa dolunayına ait kartografik haritayı görmektesiniz.  Harita üzerinde renkli  oklarla işaretli  hatlar ve çevresi , dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s