19 EKİM TERAZİ BURCUNDA YENİAY

http://blog.milliyet.com.tr/19-ekim-terazi-burcunda-yeniay/Blog/?BlogNo=571516

Genel anlamıyla yeniay

19 Ekim günü saat 22:12 de  Terazi burcunun 26°35′ derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Aktif, girişimci , kimliğimizi öne çıkartmak, denge unsuru olmak amacındayız. Oldukça  dışadönük, iletişim geliştirmeye yönelik , değişkenliklerin, kırılganlıkların , derinliklerin arasında güvence ararken,  verim elde etmekte zorlanabiliriz.

Yeniaya Terazi burcu ev sahipliği yapmakta. Bu burç ilişkilerle ilişkilendirilir.  Politika yürüterek, denge kurabilmeyi, uzlaşıyı, adaleti, sanatı anlatır. Gölgesinde güvensizlik, yüzeysellik, rahatına düşkünlük, kararsızlık  görülür.

Yükselende  bulunan Yengeç anaç , aitlik hissi yüksek, tutucu eğilimlerde, objektif olmakta zorlanan ve kırılgandır yapıdadır.  Yeniayda ayağımıza gelen şansı tepmemek adına  yetersiz  verilerle, cevapsız sorularla, durumu dışarıdan göründüğü  haliyle değerlendirerek yol almaktan sakınalım.  Böylesi bir tutum durumun, ilişkinin büyümesini, gelişmesini ve dolayısıyla sonuçtan alınan tatmini etkileyecektir  (ASC  DSC, Venüs, şans n, Sphinx, Poseidon, Neptün, Hades,  Cupido A, Demeter) .   Yükselende Mirzam ve Alhena sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz.  Bu sabitler dünyaya yeni fikirler, değerler katmanın yanında yapılması gerekeni bilinçli ya da bilinçsiz görev edinmekle de ilgilidir.  Dolayısıyla dışavurumumuzda  geçmiş yozlaşmalardan ders alarak,  gereksiz idealizelerden uzak durarak geliştirilen bilinç, sağlam yürümemiz adına en büyük desteklerden görünmekte.

Yeniayda Güneş , Ay ise  Arcturus ve Spica  ile etkileşimde. Arcturus  yeni fikirler ve yöntemlerle harekete geçmeyi anlatır. Spica ise zenginlik, onur, seçkin mertebe, kamu ve hukuksal alanda fayda verirken, buluşlar ve yaratıcılıktan kazanç sağlayabilmeyi de işaret eder.  Dolayısıyla bu etkileri gerek ilişkilerimizde, gerek seçimlerimizde, attığımız adımlarla hissedebiliriz.

Terazi yeniayının  bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Bu yeniay  çocuklarımız, aşk hayatımız, hobilerimiz, yaratıcı yönlerimiz, spor ve sanatla ilgimiz, seyahatlerimiz ve ailenin kazanımları çerçevesinde gelişmekte.  Haritalarımızdaki ilişkisi doğrultusunda da açılımlarını ve etkilerini  deneyimleyeceğiz.

Fedakarlık yapmadan, kayıplar yaşanmadan geçen hiçbir hayat yok.  Tam oluyor derken yarıda kesilen  ve arapsaçına dönen , içinden çıkamadığımız durumların  baskısını yine hissediyor olabiliriz.  Hayata yönelik  amacımızı, hedeflerimizi, işimizi, kariyerimizi, statümüzü vs , bizi en tepeden etkileyecek diyebileceğimiz  durumlarla ilgili … Farklı olacak umuduyla belki de kezlerce sil baştan yaptığımız, örselendiğimiz, durduğumuz,  geri durmak , yavaşlamak zorunda kaldığımız , bir yandan da hafızamızın derinliklerine kazınmış durumlar bizi aniden yine teste sokabilirler.  Her ne ise onunla ilgili yeniden adım atmak, politika geliştirmek durumunda kalabiliriz.  Burada bir günah keçisi olma durumu var. Hatanın, eksiğin, başarısızlığın kaynağına inerek , geçmişle hesaplaşarak, zor da olsa dönüşmek, dönüştürmek durumundayız.  Tabii tarafsızlığı elden bırakmadan, resmin bütününü görüp, değerlendirerek . Ya geçmiş yanılgılardan, kayıplardan ders alarak yol alacağız ya da yeni bir hayal kırıklığını heybemize katacağız   (Neptün,  Lachesis, Arachne,  MC IC,  Photographica, Sisyphus, Uranüs, Güneş, Ay,  Nemesis, Satürn/Transpluto,  Rhadamantus) .

Yeniayda  çocuklarla, aşk hayatımızla, hobilerimizle, çeşitli faaliyetlerimizle vs. birçok şeyle ilgili  adımlar söz konusu olabilir.  Bu gelişmelerle beraber işimizden elde ettiğimiz kazancımızda, sosyal çevremizde,  dahil  olduğumuz  gruplardaki  beklenmedik değişikliklerin, kazancımıza  etki ettiğini gözlemleyeceğiz .  Bu etkinin olumlu ya da olumsuz olması haritalarımıza göre değişmekte. Aynı zamanda birtakım kadersel etkilerin yanında, eski kayıplarımızı ne şekilde hale yola soktuk, geçmişten  günümüze taşıdığımız  iyi ya da kötü deneyimlerimizi nasıl  değerlendirebildik ,  bunların katkılarıyla durumu  göreceğiz. Yanılgı mı hayale uzanan el mi !  Aileyle, işle, hedeflerle  ilgili kırılganlıklar  olabileceği gibi, bazıları da geçmiş sıkıntılı durumları  düzeltebilecek ve yeni  bir şans yakalayabilecek.  Eşle, ortakla ilgili  adalet, eşitlik, finansal gibi konularda oldukça hırslı, mücadele gerektiren şartlar  doğabilir.  Durum  acımasızlığa kadar  varabilir .  Bürokratik işlerle uğraşmak durumunda kalınabilir.  Bazı ilişkilere ait çirkinlikler aile içi gündeme oturabilir. Evde  tempo, agresyon artabilir.  Yaralanmalara, kazalara dikkat. Günlük  rutinimizde, işimizde yeni bağlantılar kurabiliriz.  Başkalarının da  etkisiyle şekillenecek eğitim , öğretim , seminerler, medya, iletişim, kitap yazımı basımı gibi  konularda , yabancılarla, yurtdışı ile ilgili durumlarda  gelişmelere açığız.  Risk faktörünün , spekülatif yatırımların da dahil olduğu konularda bazı harita sahipleri  ciddi kazanımlara imza atabilir. Burada aileye ait  kazanımların da değerlendirilmesi söz konusu  olabilir.  Sanat, spor faaliyetleri, yaratıcı yönler, buluşlardan  başarı  ve kazanç gelebilir.

Ülkemiz ve Terazi yeniayı

Terazi yeniayını deneyimleyeceğimiz  süreçte diplomatlar, eğitim sistemimiz, çocuklar, gençler, sanat, spor, kumar, eğlence yerleri, parklar, bahçeler ,  doğum oranları, kamuya ait yatırımları ve bu konulara ait gelişmeleri gündemimizde göreceğiz.   Aynı zamanda  hükümetle, üst düzey yöneticilerle, otorite, yönetim kurulu başkanları, ceo larla,  tanınmış kişilerle, mahkemeler, hakimler, yargıçlar, savcılarla , ordumuz ve polisimizle, kredimizi, prestijimizi ilgilendiren  durumlarla  ilgili gelişmelerin  de devam ettiğini de gözleyebiliriz.

Yeniay  Merkür ve Satürn üzerinde  gerçekleşmekte.  Dolayısıyla  topraklarımızı, güvenliğimizi ilgilendiren konuların yanında, kontrol dışı  durumlara, gizli düşmanlıklara,  örgütlere, ilişkilere,   vatan hainlerine, ajanlara , suikastlere,  sendikalarla ilgili gelişmelere, uyuşturucu konusuna da dikkat  çekmekte.  Uluslararası ilişkilerdeki  beklenmedik durumlar,  bürokraside,  yönetimlerin  üst  kademelerinde  kırılganlıkları biraz  daha  arttırabilir.  Toprak güvenliğimiz, güvenlik güçlerimizin durumu bölgenin de etkisiyle uzunca bir süre önemini koruyacak görünmekte.  Bütün bu konularda  olabilecek gelişmelerin  yabancı ülkelerle  yapılan anlaşmaları, borçlarımızı,  kredi, faiz, vergi oranlarını etkileyeceğini ve bizlerin cebini biraz daha yoracağını  öngörebiliriz . Yani yeni vergiler geliyor diyebiliriz.  Yabancı ülkelerle yapılan her türlü idari, finansal anlaşmanın yanı sıra örtülü taahhütlerimiz, harcamalarımız da zorlamakta.  Bunlara ordumuza ait  harcamalar da eklenebilir.  Spekülatif yatırım araçlarında, para piyasalarında  ani hareketlenmeler bekleyebiliriz.  Görevden ayrılmalar  devam edebilir. İllegal yapılanmalar da dahil olmak üzere, üst düzey yönetimlerle ilgili beklenmedik gelişmeler olasıdır. Kasım’ın ilk haftası hukuksal , politik, finansal  bazı gelişmeleri de beraberinde getirebilir. Aralık başında ise bunlarla ilgili başlanan girişimlerimlere ait  hamleleri daha net görebiliriz.  

Yeniay  otoriteyle , yönetimle ilgili  durumlara da vurgu yapmakta. Çok sayıda, değişik konuda hazırlık olarak düşünebiliriz. Burada göremediğimiz, bilemediğimiz durumlar da söz konusu olabilir.  Bu durumlar Aralık ortası daha belirginleşecektir.

Yöneticilere, lider, otorite konumunda olanlara, ceo lara  yönelik hukuksal davalar söz konusu olabilir.  Karmik borçlar, geçmişle hesaplaşmalar yaşanabilir. Tüm bunlar maddi manevi kazanımlarımızı etkilemekte. Pandora’nın kutusunun açılacağı bir yeniay diyebiliriz.

Şirketler, yönetimlerinde  stratejik, spekülatif girişimleri ve bu doğrultuda  yapacakları çalışmalar şeklinde etkilemekte. Hedeflerini  yeniden gözden geçirmeleri  gereken durumlar oluşabilir.   Yatırım gelirlerinde düşüş beklenebilir. İş başarısının  düşmesi, itibar kaybı gibi sebepler  iç temponun, agresyonun  etkisini arttırabileceği gibi, yeni ürün hazılığı, sunumu gibi durumların ertelenme olasılığı da vardır.  

Yukarıda  19 Ekim  Terazi yeniayına ait kartografik haritayı  görmektesiniz .  Harita üzerinde  renkli oklarla işaretli hatlar  ve çevresi , yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s