5 EKİM KOÇ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

5 Ekim günü saat  21:40 da Koç burcunun 12°42′ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Dolunayda oldukça dışadönük, iletişime, proje üretmeye, bilgiye, entellektüelliğe yönelik davranışlarda olacağız. Duyguları geriye çekerek, mantıkla yol almaya çalışacağız. Esnemekte, empati kurabilmekte zorlanırken, birşeyleri değiştirmek adına girişimlerimizde kalıcı sonuç kolay gözükmemekte.

Dolunaya Koç burcu ev sahipliği yapmakta. Bu burç başlangıç odaklı, cesur, sabırsız, dışadönüktür. Rahatlıkla risk alır. Gölgesinde huzursuzluk, kavgacılık, öfke, bencillik, zorbalık ve fanatiklik yatar. Başladığı işi bitiremeyebilir.

İletişimin , bilgi alıp vermenin, merakın, bu amaçla karşıklı yardımlaşmanın tavırlara yansıyacağı dolunaydayız. Karşımızdakilerle birlikte şans yakalamak isterken, hayatımızda bir dönüm noktasının farkındalığı içinde olacağız. Eskinin yerine yeniyi inşa etme güdüsünün yarattığı  itici güç , yetkilenme duygusu , konumuz her neyse onda başarıyı arzulamakta. Kendimizi karşıya bu duygularla ifade ederken, karşılıklı yardımlaşmayı kullanacağız. Ben buradayım derken, bunu da bilgimizle, aklımızla, müzakereci yönümüzle gerçekleştireceğiz  (Asc Dsc, Şans n., Circe ,  Hekate, Varuna, Vulcanus, Apollon , Circe, Toro) . Yükselen derecesine  Rigel sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Bu yıldız eğitimciler, akademisyenler, bilgi paylaşımı ve perspektif gelişimi ile alakalı olup, şans, durumundan terfi etme, onurla da ilişkilendirilir. 

Alpheratz ve Alderamin’in Ay ile etkileşimi,  ona yeniliklere açılmayı, hızlı, özgür bir şekilde daha geniş alanlar aramayı , onur ve iyi liderlik edebilme özelliklerini yüklemekte. Burada duygularımız etkilenirken, kadınlara da etkisini daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Güneş ise  Minkar, Alchita ve Algorab etkisi altında. Bunlar sabır, girişkenlik ve ustalık yanında kurnazlık, şeytani tavırlar, hırs, açgözlülük, egoizm, yalan gibi yıkıcı duygulara işaretçi. Eril yönümüzde, bilinç gösterdiğimiz konularda daha dikkatli olmaya çalışalım. Bazı  erkeklerde de bunlar dolunay sürecinde belirginleşebilir.

Koç dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

5 Ekim günü meydana gelecek olan Koç dolunayı haritanın 11.evine düşmekte. Buna göre sosyal çevremiz, yer aldığımız organizasyonlar, gruplar, işten gelen kazancımız, çocuklarımız, onların  eş, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, aşk hayatımız, spor, sanat, yaratıcı yönlerimiz, aileye ait kazanımlar  ana konu başlıklarımızı oluşturacak.

Geriye dönüp baktığımızda bugünlere , belki daha da ileriye yönelik  yeterince öngörülü olamamış olabilirsiniz ya da şimdilerde bu tarz bir durum söz konusu olabilir. ‘Basiretim bağlandı. Aslında böyle olacağını biliyordum!‘  denilebileceği gibi, kadersel türde, şartların gelişmesi yönünde, bir takım gecikmeler de olabilir. Benzeri durumların etkisiyle sil baştanı yaşamış olabiliriz ya da yaşayabiliriz. Maddi ya da manevi kazanımlarınızı da ilgilendiren bu tür durumların etkisiyle, sizden üst kişilerle görüşmeler, yazışmalar, anlaşmalar, protokoller söz konusu olabilir. Bazıları için bürokratik, resmi durumları işaret edebilir. Beklentileri aşma arzusu içinde olarak, bu yönde tepki verebilirsiniz. Sınırları çok zorlamak yerine ,bilinçli bir şekilde ihtiyaca göre pozisyon belirleyerek, stratejik olmak yönünde gayret sarf etmek, Dimyat’a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayı engelleyebilir (Sedna r , Klotho, Merkür, Kronos, Hybris, Cupido A r  , Athene, Niobe r ).

Dolunay, eski olayları gündemimize taşıyor. Ani durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Hem destek, hem de kösteği içinde barıdıran bu enerjiler, haritalarınıza göre olumlu ya da olumsuz etkilerle kendini gösterecektir. Bazıları iş, statü kaybı, hedef sapması, kayıpları yaşarken, haritaları destek verenler ise durumu tolere edebilip, geçmiş birikimlerini kazanca çevirebilecek. Ani  fırsatlarla karşılaşabilecek. İlişkilerin, içinde bulunulan durumun seyri  bir anda terse dönebilir. Ahlak, etik olan, kayıplar sorgulanacak, vurgulanacak. Anlaşmazlıklar, kırgınlıklar, küslükler, kopuşlar yaşanabilir.  Neptün’ün diğer gezegenlerle görünümüne bakınca, durum değerlendirmesinin gerçekçi yapılması gerekliliği bu dolunayda da önemini vurgulamakta. Yanıltıcı durumları iyi incelemek gerekmekte ki hedef sapması, kayıp yaşamayalım. Aile içlerindeki eski husumetler görülebilir. Bürokratik, devletle işlerde zorlanmalar, beklentinin dışında durumlar olasıdır.  Hukuksal, eğitimle ilgili konularda kayıplar, hayal edilenin dışında gelişmeler yaşanabilir.   Hisseli mal, mülk, paralarda, kredi, borç  gibi ödeme dengenizi ilgilendiren durumda dikkatli adımlar atmakta fayda var. Arkadaşlar, sosyal çevre ile ilgili gelişmeler, aşk hayatı, çocuklarla ilgili durumlarda ani gelişmeler bekleyebiliriz. Yine bu dönemde çocukların evlilik , varsa ortaklıkları, işleri, sağlık sorunları gündemde olabilir. Günlük rutinlerini de etkileyen, heyecan verici durumla karşılaşabilirler.

Ülkemiz ve Koç dolunayı

5 Ekim günü meydana gelecek olan Koç dolunayı ülkemiz  haritasının 10-4 aksını etkilemekte. Buna göre hükümet, iktidar, muhalefet, otorite konumundakiler, idareciler, mahkemeler, yargıçlar, savcılar, tanınmış kişiler, prestijimiz, skandallar, ordu, polis, topraklarımız, madenler, doğal kaynaklarımız, tarım , inşaat, emlak sektörünü ilgilendiren durumlar ana konu başlıklarımızı oluşturacak. Dolunay sürecinde bu başlıkların açılımları şeklinde durumlara sıklıkla şahit olabiliriz .

Ülkemiz açısından dikkat çekici bir dolunay bu. Pluto‘muz ve ilerletilmiş Merkür, Mars’ımız  ile zorlandığını görmekteyiz. Bu çerçevede, komşularımızdaki olayların da etkisiyle diplomasinin, uluslararası anlaşmaların, davaların, rekabet ve açık düşmanlık durumlarının ülkemizi zorlaması karşısında,  durumun değerlendirilmesi ve sonuçları olarak öngörebiliriz. Merkür’ün durumu, dolunay civarındaki açıklamaların, kararların, imzaların istenilen amaca ulaşmama riskine, kırılganlık arttırıcı durumlara işaret etmekte. Geçmiş yanılgılar ise daha  zorlayıcı olabilir. İlerleyen günlerde, tüm bunların etkilerini finans piyasalarında, ülke ve dolayısıyla halkın ekonomik durumunda daha hissedebiliriz. Önce 24 Ekim’de Venüs, ardından 10 Kasım’da Mars, dolunayda Güneş’in bulunduğu noktayı tetikleyerek , bu tarihler ve civarı gelişen enerjileri daha belirgin hale getirecek.

Dolunayın 12.evimizdeki yükseleni askeri, politik ve finansal ani gelişmeleri beraberinde getirebileceği gibi, dolaylı olarak yönetim biçimimizi, otorite konumundakileri, yöneticileri ilgilendiren geri plandaki hazırlıkları da gösterebilir.  Yabancı devletlerle yapılan anlaşmalar, BM, NATO türevi dahil olduğumuz  uluslararası kuruluşlar, bu durumların odağında yer alabilir.  Siyasi uslubu daha sert, atışmalı, iğneleyici, detaylar adına tehditkar görebiliriz.

İllegal  yapılanmaların yöneticileri, uluslararası davalar ile ilgili gelişmeler dolunayın yine gündeminde yer alacak görünmekte. 4.evimizden geçiş yapmaya başlayan Mars , iç güvenliğimizin önemine yine vurgu yapmakta. Otorite, yönetici gibi üst konumda  birinin sağlığına yönelik zorlayıcı durumlar söz konusu olabileceği gibi, itibar zedelenmeleri ile de karşılaşılabilir. Finansal, hukuksal anlamda, uluslar arası her türlü ilişkide, akademik ya da  dini kurumlar adına ani gelişmeler olasıdır. Bunlara yönelik yaptırımlarla karşılaşılabilir. 

Güneş’in Minkar ve Algorab etkileşimi otorite, lider, yönetici, ceo konumundakiler yanı sıra başka  ülkelerle ilişkilerimize kurnazlığı, yalanı, öç duygusunu, art niyeti katmakta olduğunu görmekteyiz. Aldanmamak, zarar görmemek adına dikkat edilesi bir durum  olarak değerlendirilebilir. 

Şirketler adına baktığımızda onların duran varlıkları ve şirket içi yapılarına, yönetimlerine, başarılarına, itibarlarına  yönelik gelişmeleri düşünebiliriz. Rekabet güçlerini sürdürebilmek adına , rakipleri ya da ortaklarıyla ilgili zorlayıcı durumlar arasında pozisyon belirlemeye çalışacaklar diyebiliriz.

Yukarıda 5 Ekim Koç burcun dolunayına ait kartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s