2 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

2 Mart  günü saat 03:50  de  Başak burcunun  11°22′  derecesinde bir dolunay meydana gelecek ki kendisine Başak burcu ev sahipliği yapmakta. Bu burç  çalışkanlığı, mantık, analiz yeteneği, mükemmeliyetçiliği,  mütevazılığı ile bilinir. Başkalarının elini çamura bulamaktan geri durduğu yerlerde, sorumluluk altına girebilir. Gölgesinde aşırı detaylandırma yüzünden büyük resimden kopma, gerginlik, toleranssızlık bulunur. 

Dolunay haritasına  baktığımız zaman koşulların çok değişkenliği dikkati çekmekte. Dağılmaya, başkalarına ya da şartlara, yeni gelişen durumlara uyumlanmaya açık olduğumuzu görmekteyiz. Objektif olmakta zorlanırken,  endişe ve kırılganlıklar da beraberinde gelebilir. Rasyonel biçimde anlamada, anlatmada, anlaşmada yani iletişimde, ilişkide biraz  zorlanabiliriz.  Duygularımız bizi mantığa davet ederken,  mantığımızın duygusallığa yöneldiğini fark edebiliriz.

İstanbul’a göre çıkarttığımız haritanın yükseleninde Yay burcunun son derecesini görmekteyiz. Dolayısıyla  İstanbul’un batısında kalan yerlerde yaşayanlar için  Yay , doğusunda kalanlar için ise Oğlak yükseleni düşünebiliriz.  Oğlak’dan gidersek iyimserlikle ele alınan girişimciliğin yerini ciddiyete, sabra, mantıklı, metodik davranma arzusuna bırakmaya çalışacağını düşünebiliriz. Fakat ani gelişebilecek durumlar karşısında, yukarıda da bahsettiğim gibi mantıkla duygular arasında çelişkili durumlar yaşanabilir. Bastırılmış enerjilerin de  açığa  çıkmasıyla, kırılganlıklara zemin oluşabilir.  Yükselende Polis, Spiculum ve Facies  sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Polis, başarı, hırs ile ilişkiliyken, buyurganlığı da işaret eder. Spiculum da zaten üstüne tuz, biber gibi depresif durumların göstergesidir. Facies ise gökyüzünün en sert etkili sabit yıldızı olarak adlandırılır. Yüksek motivasyon, hırs verirken, bir yandan da zulümle, acımasızlıkla, şiddetle, kurban durumlarıyla bağdaştırılır ve gözle ilgili sorunları da verebilir. Yani anlamaya, anlaşmaya, bunları tavırlarımıza , dışa yansıtırken mantıkla, duygu arasındaki dengeyi doğru kurabilmeye çalışmak, bizi yumuşak karnımız olabilecek durumlardan da uzak tutabilir. 

Başak dolunayında Ay’ı da yine oldukça sert etkisiyle bilinen Zosma ile etkileşimde görmekteyiz. Zosma,  kötüye kullanılmak, ezilmek, kendini, işini feda etmek yani kurban olmakla ilişkilendirilmiştir. Güneş’in ise iyicil bilinen sabit yıldızlarla ilişkisini görmekteyiz.  Bunlardan biri Skat ki iyi şans, kalıcı mutluluk ve güvende olabilmekle beraber anılmakta. Diğeri ise Rigel.  Bu sabit yıldız eğitim, eğiticiler, bilginin paylaşımı, zenginlik, onur, mutluluk, teknik ve artistik yeteneklerle ilişkilendirilmiş.

Başak dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

2  Mart  günü yaşayacağımız dolunayda kredi, borç, vergi, sigorta, miras konularını, bizim ve  eşin, ortağın kazanımlarını,  gelir durumumuzu, çocukların işini, statüsünü, hedeflerini,  ameliyatları, kayıpları  ana konu başlıkları olarak görmekteyiz. 

İlişkilerde sahip olunan  değerlerin , kaynakların ne denli hoşgörüyle paylaşıldığının, kimin kimi ne kadar desteklediğinin, fedakarlıkların sorgulanacağı, birtakım kararlar alınarak, bazıları için sonuçlandırmak adına harekete geçeceği zaman diyebiliriz.  Bağımlılık hissettiklerimizle ilgili kendimizden ne kadar  ödün verdik,  talepler neleri götürdü ya da getirdi, sınırlar ne kadar aşıldı  göreceğiz, görmeye, bir yol bulmaya çalışacağız.  Burada ani gelişen durumlar karşısında aşırı hassasiyet, tepkisel davranışlar gözlemlenebilir. Duygusallıklar,  ağlamaklı durumlar söz konusu olabilir.  Bu arada ilişkisini yürütebilmek adına   daha önce büyü gibi yollara başvuranlar, gizli ilişkiler, sırlar da açığa çıkabilir.  (Güneş, Ay, Hebe, Neptün,  Uranüs,  Ophelia, Medea, Kalypso)

Karşılıklı ilişkilerinde sorun yaşayanlar, Merkür ve Venüs’ün Balık’tan geçtiği bu dönemde yeni bir şans adına yaralarını iyileştirme yolunu seçmiş , seçecek olabilirler.  Şartların değişmeye başladığı dönemdeyiz. Kaygan zeminde yürümekteyiz. Fakat bu noktada  doğru mantık yürüterek karar verebilmek, akılcı davranabilmek oldukça zor. Bu yüzden iletişimi ,  hesabı, rasyonel aklı gerektiren her türlü ilişkide, işimizde  normalinden fazla dikkatli adımlarla yürünmesini öneririm.  Bu günler yazan, çizen, sanatsal üretimler, hayır işleri  yapanlar adına oldukça verimli kullanılabilir. Kuaförünüzden, varsa  estetisyeninizden size uygun, farklı bir performansla yararlanabilirsiniz.  Arkadaşlarla, yakınlarla kalabalık ortamlara yönelebiliriz. Sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlayabilirsiniz. Yarım kalmış hedeflerinize yönelik proje geliştirebilirsiniz. Dolunay sürecinde duygusal, fiziksel bağımlılıklar vurgulanabilir.  Keyif verici maddelere, alkole eğilim  daha belirginleşebilir. Tedavisi tamamlanmamış hastalıklarımız varsa bu dönemde üzerine eğilebiliriz. Eski davalardan sonuç alabiliriz. Büyüklerle, üstlerle, bürokrasiyle yarım kalmış işleri tamamlamak adına  sorumluluk alarak, kalıcı çözüm yoluna gidebiliriz. Eşle, ortakla, hizmet alınan kişilerle  önemli olaylar yaşanabilir ki burada  yukarıda da ifade ettiğim gibi kazanımlar da gündemde olacaktır. Dürtüsel davranışlardan uzak durmaya çalışalım. İlişkilerde birikmiş enerji  pasif, depresif biçimde açığa çıkabilir ve kırılgan durumlara yol açabilir.    Evle, aileyle, köklerle ilgili  kontrol dışı şartlar söz konusu olabilir.  Kardeş, yakın akrabalar, komşularla  ilişkilerde sıkıntılı durumlar oluşabilir.   

Ülkemiz ve Başak burcunda  dolunay

2 Mart günü meydana gelecek olan dolunayda uzak, yakın uluslararası ilişkiler, basın-yayın, haberleşme, iletişim, internet, ulaşım,  taşımacılık,  metrolar,  yer altı hatları,  eğitim, iç ve dış ticaret, hukuk, eğitim, turizm, göçmenler, dini kurumlar ve bunların  topraklarımıza, güvenliğimize,  iktidara ve muhalefete, hükümete, tanınmış kişilere,  ulusal kredimize yansımaları ana başlıklarımız  olarak dikkati çekmekte. Aynı zamanda ordu, polis, çalışan kesim,  sendikalar, sağlık,  sosyal sigorta hizmetleri,  salgın hastalıklar, hayvancılık, yiyecek rezervlerimiz,  gizli ilişkiler, örgütler, ihanet, suikast, uyuşturucu  konuları, hastane, hapishane gibi kapalı yerler de gündemimizde olacak görünmekte.

Dolunay, ülkemiz haritasında Ay düğümleri ile birlikte, Uranüs ve Venüs’ün üzerinde olmakta.   Böylece komşu ve uzak ülkeler arasında yürüttüğümüz dengeye ve etkilerine  işaret etmekte.  Diplomasi yine başrolde. Neptün’e yol alan Güneş, açılandığı  gezegenlerle birlikte bir net olmayan durumları, ani gelişebilecek  birtakım durumların olasılığını düşündürmekte. Müttefik olarak değerlendirdiğimiz ülkelerle, üyesi olduğumuz kuruluşlarla  atılan adımların bizim açımızdan kontrolü  kolay olmayabilir.  Ordumuzun sınır ötesinde devam ettiği  Zeytin Dalı operasyonu, kapalı kapılar ardında yürütülen görüşmeler, diğer ülkelerle yapılan anlaşmalar, NATO da gündem oluşturabilir.  Akademiler, akademisyenlerle, medya yöneticileri  ilgili gelişmelere şahit olabiliriz.  Ulusal borçlanmamız, finans sistemi, bankalar, bireylerin kredi, borç ödemeleri  adına  yeni gelişmeler bekleyebiliriz.  Zorlanmaların yanı sıra desteği de görmekteyiz. Mart sonu, Nisan başı  Mars, Satürn kavuşumunu ülkemiz haritasına göre  dış ilişkilerle, müttefiklerle, açık düşmanlıklarla, davalarla da ilişkilendirdiğimiz yerde beraber göreceğiz. Bu durum daha stresli bir döngüye atıfta bulunmakta . Beraberinde sorgulanan, bazıları kopuş, bazıları yenilenme yoluna girecek ilişkiler, finansal ortaklıkları, borçluluğumuzu da etkileyecek diyebiliriz. Kendi  yağımızla kavrulmaya çalışmak, şartlar karşısında daha dayanıklı kalmamıza yardımcı olabilir.  Bu dolunayın da yükselen, Mars ve Satürn’ü  gökyüzünün en şiddetli sabiti Facies  etkileşiminde. Yukarıda da bahsettiğim gibi hırs ve yüksek motivasyon yanında şiddet,  acımasızlıkla da ilişkilendirilmiş.  Ülke haritamızda Poseidon’un üzerinde , bu etkileri yansıtırken , odağı dış ilişkilere çevirmekte. Lider, konumunda otorite konumunda olan kişilerde itibar kaybına sebep olacak gelişmeler, vefat durumları olasıdır.  Taciz, küçük yaşta çocukların yaşlılarla evliliği, kadına şiddet  gibi konular da yine ülke gündemimize oturabilir. 

Şirketler açısından baktığımızda  kurumsal  iletişimin, saha çalışmalarının,  gelişim, büyüme hedeflerinin  üretime,  verimliliğe yansıtılması adına girişimlerin şirketin başarısına etkisini gözlemlemekteyiz. Ani güç ve yönetici kayıpları gözlemlenebilir.

Yukarıda 2 Mart günü gerçekleşecek olan dolunaya ait ülkemizin  kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

http://blog.milliyet.com.tr/2-mart-basak-burcunda-dolunay/Blog/?BlogNo=582499

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s