17 MART BALIK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

17 Mart günü  saat  16:11 de Balık burcunun 26°53′  derecesinde bir yeniay meydana gelecek.  Balık  burcu  şevkat, bütünleşme ihtiyacı,  fedakarlıklar,  kendini kurban etme, kabullenişler, empati ile bilinir. Oldukça değişken, objektiflikte  zorlanan yapısı ile  bağımlılıkların esiri olmaya, dağılmaya müsaittir.  Akademisyenleri, hukukçuları, konusunun uzmanlarını, bakanları, diplomatları, bankacıları, finansörleri, tüccarları,  din adamlarını, sanatçıları, denizcileri, medyumları, petrol, su, çeşitli kimyasallar, gazlarla ilgili iş yapanları ifade ettiğinden , yeniay ile birlikte bunlarla ilgili gelişmeleri de gözlemleyeceğiz. Yeniay haritası hırsı, riski, gereksiz güveni, egoizmi parlatırkan, iletişim sorunlarını, objektiflikten uzaklaşmayı, değişkenlikleri, kırılganlıkları, endişeyi de  beraberinde getiriyor görünmekte.

Haritanın yükseleninde Aslan burcunu görmekteyiz.  Bu burç kendini ortaya koymayı, sahnede olmayı, onay ve alkış almayı sever. Gölgesinde ego, kibir,  gösteriş ve müsriflik bulunur.  Hedefimiz adına planladıklarımızı ortaya koymamıza  destek enerjiler olduğu gibi,  zorlandığımız noktalar da var.  Geçmiş kazanımlarımıza, beraberinde kazandığımız iç görümüzü de ekleyerek adım attığımız taktirde, önemli bağlar kurmamıza yönelik şans elde etmek , beklentimizin altında ya da gecikmeli , bazı düzenlemelerle mümkün olabilir.  Yükselende Tania Australis  ve Denebola sabit yıldızlarının etkilerini görmekteyiz.  Tania Australis  tedbirli, güvenmeyen ama tahrik edildiğinde öç almaya yönelik çalışan bir yapıya destek vermekte.  Denebola  ise  aykırılığa,  dünyayı farklı algılamaya, uzlaşmazlığa işaretçi.  Yani  bu yeniayda  dışavurumumuzda  yumuşak karnımız tahriklere, dürtüsel çıkışlara  gelmemek , etiğe, abartmamaya dikkat etmek. Hassas ayarı tutturabilen, kazançlı çıkan olacaktır.

Balık yeniayında  Güneş ve Ay’ın Matar ve Scheat ile etkileşimi görülmekte.  Matar,  tutku, hırs, önsezi  ve aynı zamanda kötü muhakeme yeteneği ile de ilişkilendirilmiş.  Scheat ise hızlı düşünmeye ve imkansızı denemeye cesaretini işaret ederken, aynı zamanda ciddi şanssızlıklar, hapis, cinayet, intihar, boğulmalar ile de ilişkilendirilmiş. Burada motorlardan, sulardan kaynaklı tehlikelere de dikkat çekmek isterim!  Yani bunlar  hem ilişkilerimizde, hem de duygularımızda, bilinçaltımızda,  bilinçli seçimlere yansımalarında  dikkatli olmamız gereken açıklarımız.

Balık yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

17 Mart günü yaşayacağımız yeniayda,  yine bir önceki Başak dolunayında olduğu gibi  kredi, borç, vergi, sigorta, burs gibi ödemelerimiz, miras, eşin , ortağın parası, hisseli kazanımlar, ameliyatlar, kayıplar  ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Belki fedakarlık göstererek yola girdiğimiz, belki kurban olduğumuz konuyu sonlandırmak adına  adım atılmak istenecek bir dönem.  Ya yaralarımızı sarıp sarmalayacağız ya da artık bitsin diyerek, kırıp atacağız. Bugüne değin yeterince farkındalık, bilinç geliştirilmediği, fazla hayalci davranıldığı için gitmemiz gereken hayat planımızda bizi zorlayan, hedeflerimizde, ailevi konularda aksaklıklara, dengesizliklere yol açan, derinden  ve ciddi dönüşümlere sebep olan durumların etkisi hissedilecek. Evlilikler, ortaklıklar, sevgi bağı ile kurulu ilişkiler, gelişme hedefi ile birlikte yol alınan gruplar sorgulanmakta. Hatalardan ne kadar ders alındı? Çok mu özverili davranıldı?  Yeni bir şans gerekli mi?… Davranış belirlerken dışına bakarak, kaliteye dikkat etmeden  verilen kararlar yeniden aksayacaktır.  Yaşadıklarının öcünü alma duygusu ile yanlışı yanlışla beslemek yerine, zayıf kalınan noktada hatayı aramaya kendinden başlamak ve buna uygun stratejik bir şekilde bilinç geliştirmek yukarı taşıyabilir. (Güneş, Ay, Chiron,  Cupido, Mars,  Vesta, Ixion, Poseidon,  Pluto/Transpluto, Hephaistos, GAD KAD,  Tisiphone, Nemesis, Metis)

Eşin kazancı, ortakla  olan paylaşımlarınız, kredi, borç, vergi, nafaka, miras  gibi  geri planda sizi zorlayan, belki de arkanızdan dönen işlerle ilgili  gidişatı değiştirecek gelişmeler  yaşanabilir. Bunlar geçmişe yönelik, aileyi,  ailenin kazanımlarını ilgilendirebileceği gibi,  kardeşle, yakın akrabalarla  ilgili ticari işlerde de  olabilir.  Hızlı düşünüp, oldukça motive bir şekilde hareket etmek mümkündür. Fakat motivasyonun dozunu aşan hırsa dönüşmesi, Güneş ve Ay’a Scheat’ın da etkisiyle, olumlu  desteği bulamadığı haritalarda talihsizlikler olarak çalışabilir.  İlişkilerde, iletişimde yeterince doğru  farkındalık geliştirememe riskine sahip olmamız, dikkatli davranmadığımız girişimlerimizde  problematik çalışabilir. Retro Jüpiter yeniaya destek gibi dursa da yeni işlerde birtakım aksaklıklara,  düşünülenin altında  kazancın, büyümenin elde edilmesine yol açabilir. Eski  işler, davalar, para konuları vs adına ise kazançlı çıkılabilir.  Büyük güç elde etme ya da kaybetme durumu, bireysel haritalarda gizli… Jüpiter’in retro sürecini eski, önceden başlanmış işleri geliştirip, büyütmek adına kullanabilirsiniz. MC nin Menkar ve Aldebaran ilişkisi de, hedeflerde dürüstlükten ödün vermeden, kolektif bilince hizmet adına  atılan adımlarda büyük başarılara işaret ederken, gölge yönleriyle çalışanlarda ise toplum kurbanı olmayı, gözden düşmeleri, kayıpları, iflasları anlatmakta. Hukuksal, finansal, eğitimi , yabancıları ilgilendiren durumlarda  belirginleşebilir. Çocukları, sevgilileri ilgilendiren sorunlar ortaya çıkabilir. Kariyer, hedefler yurtdışına çevrilebilir.  Eğitimle, yurtdışını ilgilendiren konularla, tanıtım faaliyetleriyle, seminerler vermek, kitap yayınlamak  gibi durumlarla ilgili önemli adımların atılabileceği bir yeniay.  Yalnız burada hesap kitap işlerinde dikkatli olmakta fayda var.  Sağlık konuları, ameliyatlar gündeme gelebilir ki burada daha önce olunmuş ameliyatlar da olabilir. Sevgi alış verişinde daha karamsar olunabilir. Fikirsel konularda  zorlanmalar yaşanabilir. Çocuklarla, sevgiliyle enerjinin aktif olduğu bir dönem. Sanatsal, sportif faaliyetlerde enerjiğiz. Kazalara, yaralanmalara, kalp sağlığına dikkat!  

Ülkemiz  ve Balık burcunda yeniay

17 Mart günü meydana gelecek olan yeniayda iktidar, hükümet, yöneticilerimiz, liderler, üst düzey yöneticiler, idareciler, ceo lar,  tanınmış kişiler, hukukçular, mahkemeler,  prestijimiz,  ordu, polis,  halkımız, ülkemiz, durumu, refahı, iç işlerimiz  ana konu başlıklarımız olarak görülmekte.  Aynı zamanda  gizli ilişkilerin, örgütlerin, kontrol dışı olayların, ülkemizin genel durumununun, iç işlerimizin , halkımızı ilgilendiren gelişmelerin de gündemimizde yer alacağını söyleyebiliriz.  

Chiron ve Hades ile birlikte çalışan bu yeniay yürümeyen, işe yaramayan, sorunlu  konulara vurgu yaparken, karşı taraftan gelebilecek zorlayıcı gelişmeleri, girişimleri de işaret ediyor  denilebilir. Bazı durumlarda cezai yaptırımlar olasıdır. 

Geri plandaki diplomatik, finansal, hukuksal  yazışmaları, görüşmeleri, anlaşmaları, ortaklıkları, yurtdışı  davalarla ilgili gelişmeleri gözlemleyebiliriz. Topraklarımızı, güvenliğimizi de ilgilendiren,  ordumuzu da içeren, yabancı devletlerle anlaşmalar gündeme gelebilir.  Komşularla olan ilişkilerimizdeki gelişmeler, oralarda olanlar  öne çıkabilir. Askeri harcamalar, yabancı devletlerle ortak finansal ilişkilerimiz, borçluluk durumumuz,  etkilerini bizlere ve cebimize  daha hissettirecek diyebiliriz. 

Facies ve exdec Mars ile birlikte zorlanan Balık yeniayının, bu etkileri ülkemiz Ay’ının üzerine aktarmakta olduğunu görmekteyiz.  Müttefik olarak gördüğümüz ülkelerle, uluslararası imzaladığımız anlaşmalarla, davalarla ilgili ani gelişmeler yaşanabilir. Rekabet şartlarında, geri planda hazırlanan  girişimler  uygulamaya  konulabilir. Burada meclis, ulusal servetimiz de konu olabilir. Yabancı grupları karşımızda görebiliriz.  Konusunda otorite, ceo, üst düzey yönetici, lider olanları da ilgilendiren bu yeniayda adımlar ve görünürlük iyice belirginleşirken,  kırılganlıkları da  beraberinde getirecek diyebiliriz. Mars’ın konumu halkın içinde agresyonu, heyecanı tetiklerken, aynı zamanda hem sınır dışı  operasyonda olan ordumuzun, hem de iç güvenliğimizin önemini vurgulamakta. Yeniayın ardından  Oğlak’a geçip, Satürn’e ilerlerken de ilişkilerde şartların sınırlayıcı, daha ciddi ve  yürütülen duruma  konsantre olmaya başladığını gözlemleyebiliriz.  Ülkemiz açısından da zorlu gezegenlerimize dokunurken, ulusal güvenliğimizin öneminin de altını çizmekte.  Yeniay,  belediyeler, borsa, maliye, hazine, organizasyonlar, kulüplerle ilgili  gelişmeleri de  gündemimize taşıyabilir.  Ortaklık adına eski girişimler yeniden konuşulabilir. 

Şirketler açısından baktığımızda, yukarıda söylediğim durumlar onları da etkilerken, itibarlarının, imajlarının, devletle ilişkilerinin, yönetimlerinin, rekabet güçlerinin test edildiği, bu anlamda gelişmeleri, değişiklikleri  yaşayabilecekleri bir süreç diyebiliriz.

Yukarıda 17 Mart günü gerçekleşecek  olan yeniaya ait  ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

http://blog.milliyet.com.tr/17-mart-balik-burcunda-yeniay/Blog/?BlogNo=583686

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s