22 ŞUBAT 2016 BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY

http://blog.milliyet.com.tr/8-subat-kova-burcunda-yeniay/Blog/?BlogNo=521456

22.02.2016 Basak Dolunay.jpg

22 Şubat 2016 günü 20:19 da Başak burcunun 03°33′ sinde dolunay meydana gelecek. İlişkilerde, davranışlarda, yönelimlerde kararsızlıkların, gerginliklerin, sorgulamaların olacağı, farkındalık geliştirerek, yaptığımız işi, hedeflerimizi sonuçlandırma duygusuyla hareket edeceğiz. Algı açıklığıyla, empati geliştirerek, iletişim kurarak, sahip olduklarımızı koruyarak, pratik çözümler üretmeye çalışacağız ki şartlara uyum sağlamak durumundayız. Bunları yaparken de bu burcun titizlik, detaylar, mükemmellik, eleştiri, organize olabilmek, aşırıya kaçtığında ise kuşkucu, toleranssız olabilen, gergin yapısıyla karşılaşacağız. Başak burcu bankacıları, hesap işleriyle uğraşanları, yazarları, bilim insanlarını, tüccarları, yayıncıları, gazetecileri, eğitim-öğretim işiyle uğraşanları, hizmet, iletişim sektörünü ve çalışanları, avukatları anlatır . Sağlık olarak da sindirim ve sinir sistemini, sistemini, dalak, bağırsakları, karın bölgesini anlatır.

Ay’ın ilişkide olduğu Regulus, güçlü arkadaşları, bağımsız ruhlu kadınları ifade ettiği gibi, hedeflenen konularda intikam duygusundan uzak davranıldığı taktirde başarıyı verir. Güneş’in kavuşumda olduğu Fomalhaut ise dürüst davranmak koşuluyla irade göstermek istediğimiz konuya ait başarıyı ve mutluluğu işaret eder.
Yükselende yer alan Terazi burcu uyumu, politik, nazik, zarif ve adaletli davranmayı belirtir. Buna karşılık kararsızlığı, etki altında kalarak, gereksiz uyum çabası, zevk düşkünlüğü gölge yönü olarak çalışabilir. Kavuşumda olduğu Zaniah da ona cana yakınlık, kibarlık ve onur katmakta. Yöneticisi Venüs, yükselene destek verirken, Merkür’le de kavuşmakta ve yine onun vasıtasıyla her iki yönetici Satürn ile Uranüs’ün desteğini de üzerlerine almaktalar. Işıkların ise yine yükselen yöneticisi Venüs’e destek veren Mars ile Uranüs-Pluto ile zorlandığını görmekteyiz. Güneş’in Neptün kavuşumunu da göz ardı etmemeliyiz. Bu dolunay bize geleceğe ait beklentilerimiz, ideallerimiz adına mücadelemizi anlatmakta. İlişkilerde, ortaklıklarda dengenin bozulmaması, uğraşımız adına beklenmedik sonuçlarla karşılaşmamak için risk almadan, objektif olmaya, ılımlı davranmaya özen göstermeyi ihmal etmeyelim. Beklentimiz olan gelişmeler varsa, onları olumlu olarak değerlendirebilelim.
Dolunayın işaret ettiği konular
22 Şubat 2016 günü meydana gelecek olan dolunay haritanın 11.evinde meydana gelmekte. Buna göre işten elde edilen kazancımız, arkadaşlar, sosyal çevremiz, gruplarımız, babamızın kredi, vergi, borç, ortak geliri, annemizin kazanımları, çocuğumuzun evliliği, eşi, ortaklığı gibi durumlar gündemimizi oluşturacak. İşimizi, hedeflerimizi, statümüzü ilgilendiren resmi makamlardan gelecek kazançlarımızla ilgili gelişmeler yaşayabiliriz. Ailemizle, bizim için önemi olan kişilerle sosyal ortamlarda bulunabiliriz. Gruplar içinde yer alabilir, dernekler, vakıflar, kulüplerde yer alabiliriz. Kendimize ait olabileceği gibi, çocuğumuzun evliliği ile ilgili, eşine ait harcamalarımız da olabilir. Dolunay dönemi bazıları için ideallerine ulaşma zamanı iken, bazıları içinse kariyerleri, hedefleri adına zorlayıcı olabilir. Karşımızdakiler vasıtasıyla olabilecek durumlara inceleyerek, düşünüp tartarak davranış belirlemeye çalışalım. İş arkadaşlarımızla, yanımızda çalışanlarla ilişkilere dikkat etmeliyiz. Sağlığa özen göstermeli, gerekli kontrollerimizi aksatmamalıyız. Üstlerle ilişkilerde gerginlik olasıdır. Gerek manevi, gerek bedensel, sevgi adına kökten değişime, dönüşüme açığız. Dengesi bozulmuş, sorunlarını çözmekte zorlandığımız, üzüntü kaynağı olmuş ilişkilerde ciddi değişiklikler bekleyebiliriz. Şunu da eklemek isterim ki bütün bu yazdıklarımız, dolunayın haritalarımızdaki konumlanmasına göre açığa çıkmaktadır.

22.02.2016 Basak Dolunay Uranyen.jpg

Başak dolunayına uranyen prensipte bakarsak;    ileriye dönük beklentilerimizi daha geniş perspektiften, adeta kendi evrenimizin devrimini yaratırcasına yönlendirme, sonuçlandırma amacındayız (Uranüs/Pluto=Ay/Güneş). Bu yolda devam eden genişleme, büyüme, yapılanma çabalarımızda her şeyden önce geçmiş dönemlerde yaptığımız hatalarımızı düşünmek, dersler çıkartmak, hiçbir konuda aşırıya kaçmadan yol almayı hedeflemeliyiz(Mars/Satürn, Apollo). İlişkilerimizde, ortaklıklarımızda, hayata karşı duruşumuzda, hatta kendi bedenimizde bile baştan ayağa değiştirmek, yenilemek arzusunda olduğumuz yönler, durumlar söz konusu olabilir. Zaman zaman yaşadıklarımızı, duygularımızı, düşüncelerimizi adlandırmakta zorlanabiliriz (Pluto, Terpsichore, Urania).  Fakat sahip olduğumuz duyguların derinliğiyle, sorumlu davranma eğilimindeyiz. Ama aşırılık, kontrolsüz davranışlar, bizler için ani, beklenmedik değişikliklere, durumlara sebebiyet verebilir (Eros, Uranüs, Zeus). Bu dolunayda üreme yolları ve kalple ilgili sorunlara da dikkat etmekte fayda vardır.

Başak  dolunayında burçları ana başlıklara göre etkileyecek konular

22 Şubat günü Başak burcunda meydana gelecek olan dolunayın burçları, yukarıdaki hangi genel özellikler doğrultusunda, hangi ana konularda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız, babanın kardeşleri, annenin uzak akrabaları, davaları.

Boğa ve yükselen Boğalar için : Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz, annemizin kredi, borç, miras durumları.

İkizler ve yükselen İkizler : Ev, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri.

Aslan ve yükselen Aslanlar için : Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Başak ve yükselen Başaklar için : Kendimiz, motivasyonlarımız, karakterimiz, kendimizi dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzımız, fiziksel görünümümüz, sağlık, bize yakın olan kişiler, babanın işi, statüsü, annenin ailesi, çocukların yüksek öğrenimi, büyükanne, büyükbaba.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlediklerimiz, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklarımız.

Akrep ve yükselen Akrepler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borçlarla, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için : Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslar arası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi, seminer vermek, ikinci eş, uzak akrabalar, eşin kardeşleri, yakın akrabaları, ebeveynlerin sağlığı, torun ile ilgili durumlar.

Kova ve yükselen Kovalar için : Kredi, borç, vergi, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri, kardeşin çocuğu, büyükanne, büyükbaba.

Ülkemiz ve Başak dolunayı

22.02.2016 Basak Dolunay Uclu.jpg

Başak burcunda meydana gelecek olan dolunay ülkemiz haritasının 3.evini etkilerken,   ulaşım, iletişim ağımız, basın-yayın, kara ve deniz yolları, okullar, eğitim, kültür, bilimsel çalışmalar,  komşular, yazılı dökümanlar, uluslararası  anlaşmalar da ana başlıklarımızı oluşturacak konular olarak dikkati çekmekte. Gerek içimizdeki terör, gerek komşularımızla aramızdaki gergin durumlar devam etmekte. Yani ordumuz, polisimiz, ulusal güvenliğimiz bizim yine en önemli konumuz.  Telif hakları, patent alımı ile ilgili yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Temel eğitim ve öğretmenlerle ilgili değişiklikler bekleyebiliriz. Yerel basına, internete, iletişime, ulaşıma yeni ayarlamalar mümkündür. Yangınlara, gaz kaçaklarına, patlamalara karşı dikkatli olmalıyız. Piyasadan devredilen, geri çekilen, kapanan firmalar olabilir.  Dolayısıyla işsizlik yeniden gündemimizi işgal edebilir. Göçmenler konusu başımızı daha da ağrıtacağa benzemekte. Bilimsel çalışmalar, etkinliklerle ilgili gelişmeler mümkündür. Kamuya yönelik bir süredir devam etmekte olan yapılanlanmalar devam ederken, bazı belirsizlikleri, hoşnutsuzlukları beraberinde getirmesi ihtimal dahilindedir. Ay aynı zamanda 13 Eylül Güneş tutulmasının Jüpiter’ini de aktif hale getirerek, o dönemde gelişmiş olan yukarıda saymış olduğum 3.ev ana başlıklarını da hukuksal, finansal, etik yönleriyle birlikte,  hükümeti, silahlı kuvvetleri, kamu çalışanlarını, sağlık hizmetlerini, sendikaları da işin içine katarak, yeniden gündeme gelmesine sebep oluyor. Jüpiter, yine tam da aynı tutulmanın derecesinin üzerinde ve 4.evimizde retro yaparken, ulusal güvenliğimizi, topraklarımızı, madenlerimizi, doğal kaynaklarımızı, inşaatları, tarımı ve muhalefet partilerini ilgilendiren durumlarla ilgili gelişmelerin, yapılanmaların üzerinden yeniden geçileceğine işaret ediyor. Mars ise yine 13 Eylül’de meydana gelen Güneş tutulmasının anaretik Satürn’ünü hareketlendirmek üzere ivmelenmişken, açık düşmanlıkları, rekabet gerektiren durumları, diplomatik ilişkileri, firmaların devir, küçülme ya da birleşme gibi durumları ile birlikte başka devletlerle yapılan finansal anlaşmaları, organize suçları, ölüm, kredi, borç, faiz, temalarını gündemimize taşımakta.

22.02.2016 Basak Dolunay Kartografik.jpg

Yukarıda 22 Şubat 2016 günü Başak burcunda meydana gelecek olan dolunayın geodetic west mundane ve orta noktalar kullanılarak çıkartılmış kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli düşey hatlar ve çevresi, dolunayın enerjisinden genel olarak daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s