9 MART 2016 BALIK BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

http://blog.milliyet.com.tr/9-mart-2016-balik-burcunda-gunes-tutulmasi/Blog/?BlogNo=524062

09.03.2016 Balik Burcunda Gunes Tutulmasi Uclu.jpg

Genel anlamıyla Güneş tutulması
9 Mart 2016 günü saat 03:54 de 18°55′ Balık burcunda tam Güneş tutulması meydana gelecek. Bu senenin ilk tutulmasının ana hattı Hint okyanusundan başlamak üzere, Endonezya, Filipinler, Malezya, Singapur, Sumatra, Borneo, Papua Yeni Gine, Avustralya arasından geçerek Hawaii’nin hemen üzerinde, Pasifik Okyanusunda sonlanacak. Bu hatta güneyde Avustralya’nın yarısından fazla kuzey bölümü ve kuzeyde ise Çin’in üzerinden geçen sınırıyla, Kore, Japonya, Alaska, Asya’nın güney doğu yarısını da kapsayan bölgeyi ekleyelim.

Tutulmaya yani yeniaya ev sahipliği yapan Balık burcu fedakarlıkları, şefkati, kabullenmeyi, kendini kurban etmeyi, empatiyi ve bütünleşmeyi anlatır. Dağılma, çok çabuk yön değiştirebilme, bağımlılıklar, kaotik durumlara esir olabilmek ve sözünde duramama bu romantik burcun gölgesidir. Sağlık anlamında ayakları, lenfatik sistemi, yağ dokusunu, vücut sıvılarını belirtir. Aynı zamanda akademisyenleri , alanında uzmanlar kişileri, hukukçuları, bakanları, diplomatları, bankacıları, tüccarları, finansörleri, din adamlarını, sanatçıları, denizcileri, dalgıçları, medyumları, petrol, su ve gazlarla ilgili çalışanları da ilgilendirmekte.
Çoğunlukla şartlara uyum sağlamak durumunda kalacağımız, kırılganlıkların, hassasiyetin yüksek olacağı, değişen durumların arasında empati yaparak yolumuzu bulmaya çalışacağımız bu tutulmada ışıkların, krizlerle gelen değişimleri, ani sonlanmaları, toplumsal işleri, yangınları, sel baskınlarını, deniz kazalarını, boğulmaları işaret eden Achernar ile ilişkisi bulunmakta.

09.03.2016 Balik Burcunda Gunes Tutulmasi.jpg

Haritanın yükseleninde sorumlulukları, planlamaları, kuralları, düzen kurmayı, sınırlamaları anlatan, gölgesinde hesapçılık, korkular, otoriterlik yatan Oğlak burcu bulunmakta. Yönetim becerisini, cömertliği anlatan Dheneb ve şiddeti, zulmü, yüksek motivasyonu, görme sorunlarını işaret eden Facies ile etkileşimde. Işıklar ve Jüpiter’den destek görürken, Uranüs ve Pluto ile zorlanmakta. Yöneticisi Satürn ise Güneş, Ay ikilisi ile Jüpiter’i zorlamakta. Kazanımlarımızla ilgili yaşanacak kadersel gelişmeleri işaret ederken, hedeflerimiz adına ısrarcı, mücadeleci durumları anlatmakta. 2015 yılı içerisinde yaşadığımız tutulmalarla birlikte hayatında kadersel, dönüm noktası olabilecek olaylar yaşamışlar olanlarımız için bu tutulmayla girişimlerimize, yolumuza devam etsek de işlerin sonlandırılması adına birtakım kontrolü zor durumlar, ertelenmeler mümkündür.

Tutulmanın işaret ettiği konular

9 Mart günü gerçekleşecek olan senenin ilk tutulması haritanın 2. evinde meydana gelmekte. Buna göre maddi manevi kazanımlar, verdiğimiz borçlar, taşınabilir mallar, gelir ve yatırımlar, eşle ilgili kredi, borç, vergi, miras, ameliyat konuları, çocukların işi, hedefleri, statüleri ve bunlarla ilgili durumlar gündemimizde yer alacak. GAD yönündeki bu tutulma genel olarak zorlayıcı.  Hedeflerimiz, ideallerimiz adına mücadele edeceğimiz, onları gerçekleştirmek adına emek harcayacağımız bir dönem olmasının yanı sıra dengemizi kaybetmemek, elimizdekileri koruma gayretiyle, çevreye uyumlanmaya çalışacağımız, hassas bir süreç.  Yatırımlarımızla, varsa borç, miras, hisseli para ya da almak istediğimiz kredi gibi durumlarla ilgili anlaşmalara, sözleşmelere, görüşmelere, evraklara dikkat etmemizde, iyi incelememizde fayda vardır. Çabalarımıza karşın beklentilerimiz gerçekleşmeyebilir, gecikmeler, engellemeler söz konusu olabilir. Üstlerimiz, önemsediğimiz kişiler tarafından bilgimiz dışında bizi de ilgilendiren işler çevrilebilir. Eşle, ortaklıklarla ilgili harcamalar bütçemizi zorlayabilir. Hukuksal davalarımızla ilgili gelişmeler yaşayabiliriz. Eski sağlık sorunlarımız nüksedebilir. Kardeşlerle ilgili ani olaylar mümkündür. Bu tutulma  ilişkileri de zorlamakta. Bazıları ara verebilir ya da bitirebilir. Eğitim hayatına devam edenlerimiz için de kariyerleri adına güçlü mücadeleler dönemi.

09.03.2016 Balik Burcunda Gunes Tutulmasi Uranyen.jpg

Balık burcundaki 2016 yılının ilk tutulmasına uranyen prensipte bakacak olursak; Tamamlanmak, bütünleşmek adına bizi zorlayan, test eden hayat yolumuza devam ediyoruz. Defalarca deneyimlemiş olduğumuz büyüme sancısına ait önyargılardan, kemikleşmiş davranış biçimimizden kurtularak,  yeni bir biz inşa etmenin derdindeyiz (Siva, Ay/Satürn, Güneş Satürn, Apollon). Maddi- manevi, belki de fiziksel olarak yeterince doyuma ulaşamıyor olabiliriz. Kısıtlı şartlara, istediğimiz gelişmeleri, iyileşmeleri kaydedemememize bağlı olarak oluşan gerilimler, hassas durumlar verimliliğimizi düşürebilir. Hatta sağlığımızı da etkileyebilir (Ceres, Aesculapia, Satürn, Jüpiter, Psyche) . Bu dürtüyle yürürken, geçmişte yaşadığımız gerilimleri, yenilgileri kendimize saklamayı tercih edebiliriz (Hidalgo, Demeter, Ay, Güneş). Fakat yaralarımızı iyileştirerek, hedefe yürüyeyim derken geçmiş hatalarımızdan ders almadan yol almaya çalıştığımız taktirde, kendimizi yeniden hayatımız için kadersel önem taşıyabilecek ve hedefe ulaşmak için yeniden fazlasıyla emek harcamak durumunda kalabileceğimiz, ciddi mücadelelerin içinde bulmamız mümkündür (Chiron, Apollon, KAD, GAD, Mars/Pluto, Minerva). Burada olaylara, kişilere yaklaşım biçimimizin, geçmişte yaptığımız hatalarımızdan ders almamızın önemini, aksi taktirde şartların bizi tutulma etkisi ile birlikte sert mücadelelere, değişimlere zorlayacağını bir kez daha belirtmek isterim ki daha önceki yazılarımı okuyanlarınız bilirler, gezegen görünümleri bir süredir bize bunu hatırlatmakta.

Balık burcunda Güneş tutulmasında burçları ana başlıklara göre etkileyecek konular

Balık burcunda 9 Mart’ta gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının burçları, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda, hangi ana konularda inceleyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlediklerimiz, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklarımız.

Boğa ve yükselen Boğalar için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borçlarla, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları.

İkizler ve yükselen İkizler : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslar arası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi, seminer vermek, ikinci eş, uzak akrabalar, eşin kardeşleri, yakın akrabaları, ebeveynlerin sağlığı, torun ile ilgili durumlar.

Aslan ve yükselen Aslanlar için : Kredi, borç, vergi, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Başak ve yükselen Başaklar için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri, kardeşin çocuğu, büyükanne, büyükbaba

Terazi ve yükselen Teraziler için : Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız, babanın kardeşleri, annenin uzak akrabaları, davaları.

Akrep ve yükselen Akrepler için : Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz, annemizin kredi, borç, miras durumları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Ev, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri.

Kova ve yükselen Kovalar için : Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kendimiz, motivasyonlarımız, karakterimiz, kendimizi dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzımız, fiziksel görünümümüz, sağlık, bize yakın olan kişiler, babanın işi, statüsü, annenin ailesi, çocukların yüksek öğrenimi, büyükanne, büyükbaba.

Ülkemiz ve Balık burcunda Güneş tutulması

09.03.2016 Balik Burcunda Gunes Tutulmasi Uclu.jpg

9 Mart 2016 günü meydana gelecek olan Güneş tutulması ülkemiz haritasının 10.evine düşmekte. Buna göre hükümet, devleti yönetenler, iktidar partisi, ceo lar, üst düzey idareciler, yargıçlar, savcılar, mahkemeler, memleketimizin, devletimizin prestiji, ulusal ticaretimiz, toplumca tanınan ünlü kişiler bu tutulmanın ana başlıklarını oluşturacak. Terör içeride de , sınırlarımızda olan olaylarla da yine canımızı yakmakta. Yöneticilerinin, liderlerin almış oldukları kararlar, yapmış oldukları uygulamalar gerek finansal, gerek etik, hukuksal, manevi, gerekse başarı, büyüme adına eskilerin üzerinden bir kez daha geçmeyi, değerlendireler yaparak, revizyonu işaret etekte.  Tutulma yeni anayasa, başkanlık sistemini daha da gündeme taşımakta.  Toplumsal kırılmanın derinleşmesi mümkündür. Bu yüzden hassas davranmamız oldukça önemli. Komşularımızla ilişkilerimizde başka ülkelerle, EU gibi kuruluşlarla  ile yapılan görüşmeler, anlaşmalar uygulama aşamasında kontrolü zor durumlar, karmaşa yaratabilir.  Göçmenler, göç, uluslar arası dolaşım hakları, hukuk, hukukçular, din konusu sıklıkla dillendirilecek. Toprak bütünlüğümüz, madenlerimiz, ulusal kaynaklarımız, çalışan kesim, sağlık sektörü, ordu ve polisi ilgilendiren düzenlemelere gidilebilir, eskileri  sorgulanabilir. Tutulma ile birlikte basın-yayın, iletişim, düşünce özgürlüğü, eğitim konuları da daha bir gündemimizde olacak. 13 Eylül tutulması zamanında başlandığı halde bitirilemeyen işler, projeler ivme kazanacaktır. Fakat beklentileri çok yüksek tutmamak en iyisi. Gecikmeler, sonlanmalar, sonucun tatminkar olmaması olasıdır. Yangınlar, kazalar, patlamalar mümkündür. Senenin ilk tutulması bazı gizli bilgilere de ışık tutabilir. Natal Güneş/Ay ve Satürn/Pluto’yu ile birlikte Chiron’u da tetikleyen Mars, Uranüs/Pluto orta noktasına oturarak, ne yazık ki ani kırılmaları, beklenmedik üzüntü verebilecek olayları tutulma ile gündemimize taşımakta (Orpheus, Chaos). Bütün bunlar piyasaları da zorlarken, yine iş kayıplarına da sebep verebilir. Toplumsal anlamda seçim yapmak durumunda kalacağımız, sıkıntılı bir tutulma süreci yaşayacağız. Belki birçokları için olmaz dedikleri, Pandorra’nın kutusunun açılıp, beklenmedik olaylarla eşliğinde, bir olabilmekle ilgili sınanacağız  (Hekate, Pandorra, İsis, Juno, Klotho).

Tutulma aynı zamanda Ay yalpalaması döneminin neredeyse ortalarına düşmekte. Hatırlatmak gerekirse bu dönemde istatistiksel olarak ‘dünya genelinde’ kitlesel olayların, doğal afetlerin, kazaların, şiddetin, ayaklanmaların, sosyo-politik olayların, gerilimin şiddeti arttığı bilinmekte. Buna göre 26 Şubat ve 21 Mart arası Güneş ve Ay düğümlerinin arasındaki görünüm adına dikkati çekmekte. Konuyla ilgili detaylar için linkteki eski yazımdan faydalanabilirsiniz. İlgilenenleriniz tutulmanın dünya genelinde daha belirginleşeceği bölgelerden bazılarının işaretlendiği kartografik haritayı sosyal medya hesaplarımda bulabilir.

Posted by Azade Öksoy on Sunday, March 15, 2015
09.03.2016 Balik Burcunda Gunes Tutulmasi Turkiye kartografik.jpg

Yukarıda 9 Mart 2016 günü Balık burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulmasının, Ankara merkezli geodetic west mundane sisteminde çıkartılmış kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde oklarla işaretli düşey hatlar ve çevresi, tutulma enerjisinden genel olarak daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Senenin ilk Güneş tutulmasının dünya kartografik haritası aşağıdadır.

09.03.2016 Balik Burcunda Gunes Tutulmasi Dunya kartografik.jpg

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s