7 NİSAN 2016 KOÇ BURCUNDA YENİAY

http://blog.milliyet.com.tr/7-nisan-koc-burcunda-yeniay/Blog/?BlogNo=526960

Genel anlamıyla Koç yeniayı
7 Nisan 2016 günü saat 13:23 de Koç burcunun 18°04′ derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Oldukça hareketli, inisiyatifi ele aldığımız, eylem odaklı, mücadeleci bir yeniay yaşayacağız. Hedeflerimize sabitlenerek, kendi kararlarımızı kendimiz vermek isteyen, yeri geldiğinde beklenmedik hamlelerle şansımızı yaratmak isteyen yapıdayız. Koç burcu bağımsızlığı önemseyen, risk alabilen, içinde bulunduğu ana göre davranış belirleyen, başlangıçlara odaklanan yapıdadır. Bütün bunların aşırılıklarında bencillik, zorbalık, fanatizm, fevrilik, kin, gereksiz riskler ve benmerkezcilik belirginleşir. Asker, polis, sporcular, cerrahlar, dişçiler, doktorlar, mühendisler, demir-çelik, silah sektörü, itfaiyeciler, marangozlar, inşaat işçileri, teknisyenler, provakatörler, suçlular bu burcun temsil ettiklerindendir. Sağlık anlamında baktığımızda kafa, yüz ve bu bölgeyle ilintili rahatsızlıklar, kazalar, yaralanmalar, yanıklar, felçler, migren, yeniay sürecinde daha belirginleşebilir.
Bu yeniayda Koç burcunda Nodus II ile ilişkisi olan Güneş ve Ay doğalarına karizma, zeka, güçlü koruma duygusu, olayları sorgulama özelliklerinin yanı sıra depresyona yatkınlığı ve ölüm duygusunu, düşüncesini katmakta.

07.04.2016 Koc Burcunda Yeniay.jpg

Tıpkı 8 Şubat Kova yeniayında ve 23 Mart Terazi burcundaki Ay tutulmasında olduğu gibi, bu yeniayda da Aslan burcu yükselmekte. Yani yine kendimizi ifade etmek, sahnede, ön planda olmak istiyoruz. Buradaki Alterf bize, ilişkilerdeki anlaşmazlıklara ve yolculuklar söz konusu olduğu taktirde oluşabilecek olumsuzluklara işaret etmekte.  Yöneticisi Güneş, güçlü olduğu Koç’ta, Uranüs ile Pluto, Zeus zorlayıcı açısının bir ayağını oluşturmakta ki retro Satürn’ün de buraya açısını görmekteyiz. Diğer teknik detaylara girmeden bu yeniayın birtakım ani gelişmelere, dönüşümlere işaret ettiğini söylemek mümkündür. 2015 Mart’ındaki ilk tutulma civarından beri üzerinde uğraşmakta olduğumuz kredi, borç, miras, ortak para gibi durumlarda, Eylül’deki tutulmaya göre ise kendi kazancımız, kaynaklarımızla ilgili hukuksal durumlar, yabancılarla ilgili hareketlenmeler, gelişmeler, değişiklikler yaşanabilir.

Yeniayın işaret ettiği konular

7 Nisan günü meydana gelecek olan yeniay haritanın 9.evinde meydana gelmekte. Buna göre yabancılarla ilişkiler, hukuksal konular, uluslar arası işler, uzun seyahatler, yüksek öğrenimle ilgili durumlar, seminerler, uzak akrabalar, eşin kardeşleri, yakın akrabaları, ikinci eş, ebeveynlerin sağlıkları, varsa torunla ilgili durumlar yeniayda ana başlıklarımız .  Yeniay ile birlikte şimdiye kadar şartları kontrol etmekte zorlandığımız , belki başkalarıyla paylaşmadığımız, eski davalar sonuçlanabilir. Yurtdışını, yabancıları da bağlayan ortaklıklarla ilgili ani değişiklikler, gelişmeler yaşayabiliriz. Bunlar eşle, ortakla ilgili hukuksal, finansal konular da olabilir. Bu yeniayda en dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi hem yeniayın dispozitörü olan, hem de yaptığı açılarla haritayı oldukça dinamik kılan Mars’ın Antares bağlantısı. Takıntılı, acımasız ve intikam hissiyle, düşüncesizce, ani davranışlardan uzak durmalıyız. Aksi taktirde kazanacağımızı kaybetmek, kurban durumuna düşmek mümkündür. Aynı zamanda toplumsal statümüzü, işimizi, hedeflerimizi ilgilendiren konularda adım atarken şartları ne kadar zorlamamız, zamanlama konusunda akılcı olmakta fayda var. Kısa dönemli işler için adım atabiliriz ama uzun  sürmesini beklediğimiz işler için Satürn retrosunun bitmesine sabır göstermek, kalıcılık adına tercih edilebilir. Kredi, borç, vergi, miras konularında dikkatli olmakta fayda olabilir. Bu dönemde eş, ortaklıklı işlerle ilgili parasal konular zorlayıcı, yanıltıcı etkilere açık olduğundan, etraflıca düşünmekte fayda vardır. İlişkilerde anlaşmazlıklar yaşayabiliriz. Özellikle de yükselen derecesine görünüm yapan Alterf’i de düşündüğümüzde, uzun yolculuklar bu dönemde istenilen beklentileri karşılamayabilir. Seminerler verebiliriz. Varsa sağlık sorunlarımızın çözümü ile ilgili araştırmalara girişebiliriz. İşyerimizde, varsa yanımızda çalıştırdıklarımızla, eşle, ortajka problemler gündeme taşınabilir, çözüm adına çalışabiliriz. Üstlerinizle ilişkilerde ılımlı olmaya çalışmak şu dönemde dikkat etmemiz fayda getirebilir. Nezaket sahibi görünen ama geri planda güç kazanma arzusuyla türlü çetrefilli işlerin içinde olanlara da dikkat  diyorum.

07.04.2016 Koc Burcunda Yeniay Uranyen.jpg

Koç burcunda meydana gelecek olan yeniaya uranyen prensipte bakarsak ;  Bazılarımız öylesi bir dönemden geçmekteyiz ki gerek yaşadıklarımız, gerek çevremizden aldığımız etki ile oldukça büyük bir dönüşümden geçmekte olduğumuzun farkındayız. İçsel olarak olana bitene, hedefimize odaklandığımız gibi, aynı zamanda bu bizi daha da hırslı, belki biraz da depresif yapmakta (Pluto, Zeus, Ay, Güneş, Uranüs). Uğruna emek verdiklerimizin elimizin altından kayıp gittiğini, inancımızın, güvenimizin kötüye kullanıldığını hissedip, düşünebiliriz (Niobe, Atlantis). Yaşanılan dönüşümlere, değişimlere uyum göstermekte zorlanılabileceği gibi, inkar etme, tepkisel davranma yoluna gidebilir. Alkol, madde bağımlıları açısından zorlayıcı, dikkat edilmesi gereken bir süreç  olabilir ( Bacchus, Güneş/Pluto, Uranüs/Pluto , Güneş/Ay) .

Koç yeniayında burçları ana başlıklara göre etkileyecek konular

7 Nisan günü Koç burcunda meydana gelecek olan yeniayın burçları, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda, hangi ana konularda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kendimiz, motivasyonlarımız, karakterimiz, kendimizi dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzımız, fiziksel görünümümüz, sağlık, bize yakın olan kişiler, babanın işi, statüsü, annenin ailesi, çocukların yüksek öğrenimi, büyükanne, büyükbaba.

Boğa ve yükselen Boğalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlediklerimiz, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklarımız.

İkizler ve yükselen İkizler : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borçlarla, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Aslan ve yükselen Aslanlar için : Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslar arası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi, seminer vermek, ikinci eş, uzak akrabalar, eşin kardeşleri, yakın akrabaları, ebeveynlerin sağlığı, torun ile ilgili durumlar.

Başak ve yükselen Başaklar için : Kredi, borç, vergi, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri, kardeşin çocuğu, büyükanne, büyükbaba.

Akrep ve yükselen Akrepler için : Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız, babanın kardeşleri, annenin uzak akrabaları, davaları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz, annemizin kredi, borç, miras durumları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Ev, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Ülkemiz ve Koç yeniayı

07.04.2016 Koc Burcunda Yeniay Uclu.jpg

7 Nisan da Koç burcunda meydana gelecek olan yeniay ülkemizin 10 ve 11.evlerini etkilemekte. Buna göre hükümet, devleti yönetenler, iktidar partisi, üst düzey yöneticiler, mahkemeler ve savcılar, yargıçlar, ulusal prestijimiz, ünlü kişiler, meclis, ulusal servetimiz, yerel yönetimler, borsa, uluslararası antlaşmalar, sosyal kulüpler, organizasyonlar konu başlıklarımız olacak.  Bu yeniay Chiron’umuzun üzerinde gerçekleşmekte. Ordumuz, polisimiz, güvenliğimizi ilgilendiren durumlar, komşu devletler, sınırlarımız iyice önemli  bu dönemde. Uluslararası anlaşmalar gereği ordumuzu da  ilgilendirebilecek durumlar meclis gündemine yeniden taşınabilir. Güvenlik güçlerimizi bu dönem daha aktif görebiliriz. İnşallah toplumumuzdaki ayrışma daha fazla belirginleşmez, yaralarımıza yara katmayız. Topraklarımızı, güvenliğimizi, doğal kaynaklarımızı ilgilendiren bazı bilmediğimiz durumlar, anlaşmalar, muhalefet tarafından mecliste gündeme getirilebilir. Ticarette karlılığın daha da azalmasını bekleyebiliriz. Şirket küçülmeleri, devirleri, kapanmaları devam edecek gözükmekte. Spekülatif yatırım araçlarında da kontrollü olmakta fayda olabilir.  Patlamalar, yangınlar, kazalar yine gündemimizi meşgul edebilir. Kadın ölümleri, çocuk tecavüzleri toplumca can yakmaya devam ediyor. Halkın bu konularda yürütülen politikalara karşı gösterdiği tutumun sonucu, mecliste yer bulabilir, etkisini gösterebilir. Satürn’ün retro olduğu bu dönemde kamu sağlığı, sağlık çalışanları ve sistemi, sendikalar, çalışan kesim, silahlı kuvvetlerle ilgili yapılmış değişiklikler yeniden gözden geçirilip, ele alınabilir. Organizasyonlarda, aktivitelerde iptalleri ertelemeler söz konusu olabilir. Deniz, su,  gazlar, petrolle ilgili kazalar olabilir. Karma noktamızı da çalıştıracak olan bu yeniay sürecinde yaşayacağımız birçok gelişme, bizlerin de toplumca dönüşümüne, değişimine işaret etmekte.

07.04.2016 Koc Burcunda Yeniay Kartografik.jpg

Yukarıda 7 Nisan günü Koç burcunda meydana gelecek olan yeniayın geodetic west mudane ve orta noktalar kullanılarak çıkartılmış kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli düşey hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden genel olarak daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s