9 TEMMUZ OĞLAK BURCUNDA DOLUNAY

http://blog.milliyet.com.tr/9-temmuz-oglak-burcunda-dolunay/Blog/?BlogNo=564387

Genel anlamıyla dolunay
9 Temmuz 2017 günü saat 07:06 da Oğlak burcunun 17°09′ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Dolunayda güven ihtiyacımız devam ederken, objektif durum değerlendirmesi yapmada ve bunu ilişkilere yansıtmada, pratik çözümlerle sonuç elde etmekte zorlanabileceğimiz gibi, ani çıkışlarda bulunabilir, gereksiz risk alabiliriz.

09.07.2017 Oglak Burcunda Dolunay.jpg

Dolunaya ev sahipliği yapan Oğlak burcu sorumluluk, disiplin, mantık, sabır, yönetme becerisi anlatırken , gölgesinde duygusuzluk, hesapçılık, aşırı otoriterlik ve kontrolcülük, melankoli barındırır.

Davranışlarda ego ile biz arasındaki dengeyi kurmayı deneyimleyeceğiz. Önümüze düşen, hayatımıza bir şekilde başkalarının da etkisiyle dahil olan durumlar bizi rekabete zorlayabilir. Bunlara karşı içsel olarak stratejik  tepkiler geliştirebiliriz. Alternatifli stratejiler geliştirebilir, yardımlaşma eğiliminde olabiliriz. Bazı şeyleri direk yapmak yerine , daha geri planda yapabiliriz ya da gerilemek durumunda kalabiliriz. Bir şeyler sonlanabilir. Bu noktada  dağılma riskine de sahibiz. Başkalarının işimize fazla karışmasından da hoşlanmayabiliriz. Sonunda yöntem, söylem bizimdir. ( ASC DSC, Pallas, Circe, Atropos, Apollonia, Merkür, Vtx, Toro, Metis, Artemis) Yükselen derecesine Al Tarf ve Zosma etkisini gözlemlemekteyiz. Al Tarf , yabancı,  az bilinen yerlerle yapılacak ticareti, kar ve refahı işaret ederken, boğularak ölüm riski ile de ilişkilidir. Zosma ise kurban olmayı, bencilliği, acımasızlığı, ezilerek çalışmayı, melankoliyi anlatır. Bu etkileri de dışavurumumuzda, karşımızdakilerle ilişkilerde harita potansiyellerimize göre deneyimleyebiliriz.

Ay’ın Vega sabit yıldızıyla ilişkisi bize cömertlik, politikada şans , artistik yetenekler, geçici olabilecek şöhreti işaret etmekte. Güneş ise hemen bütün astroloji okurunun bildiği  Sirius sabit yıldızıyla birlikte, Canopus ile etkileşimde. Sirius küçük hareketlerin, büyük sonuçlar yaratmasını, zenginliği, ünü, parlamayı anlatır. Canopus da işleri yoluna koymak adına farklı yöntemler uygulamayı, dominantlığı, yolculukları, ülke değişikliklerini işaret eder. Dolayısıyla harita potansiyellerimize göre bu sabitlerin etkilerini,  gerek ilişkilerde gerekse hedeflerimizde gözlemleyebiliriz.

Dolunayın işaret ettiği konular

09.07.2017 Oglak Burcunda Dolunay Uranyen.jpg

9 Temmuz günü meydana gelecek olan dolunay haritanın 6-12 askını çalıştırmakta. Buna göre  günlük hayatımız, iş ortamımız, yanımızda çalıştırdıklarımız, sağlığımız, evcil hayvanlarımız, bilinçaltımız, gizli düşmanlıklar, başkalarından gizlediklerimiz, kayıplarımız, hastane gibi kapalı yerlerle ilgili durumlar, bağımlılıklar ana konu başlıklarımızı oluşturacak.  Ailevi ilişkilerimizde, hedeflerimizde, kariyerimizde, günlük hayat kalitemizi de etkileyecek şekilde gelişen durumlarla ilgili dengeyi tutturmaya ve yol bulmaya çalışıyor olacağız. Belki de bu bizi yeni bir denge konumuna taşıyacak.  Sahip olduklarımıza ya da olmaya çalıştıklarımıza yönelik geliştirdiğimiz bağımlılıklar, sosyal hayata sınırlı katılabilmemize sebep olabilir. Zorlandığımız, engellendiğimiz konular, üzerimizde gerek sağlık anlamında, gerekse psikolojik olarak, uç noktalarda derin kırılmalara, travmatik olaylara sebep verebilir.  Üzerimizde baskı yaratan bu durumları kontrolsüz tavırlarla, beden dilimize de yansıyacak şekilde yansıtabiliriz. Ya da tersine karşımızdakilerin ölçüsüz tavırlarla , üzerimize oynaması bizi çileden çıkma noktasına taşıyabilir. Bu baskıların da etkisiyle derin dönüşümlere sebep verecek şekilde kuvvetli çıkışlar yaşamak mümkündür. Böylesi bir durum üzüntüye, uğruna emek verilen şeylerin  kaybına sebep olabilir.   (Güneş, Ay, Admetos, Bacchus, Transpluto, Hybris, Terpsichore, Zeus, Pluto, Niobe)   Hedeflerinize ait geri planda sizi yoracak koşturmalarınız, hazırlıklarınız olabilir. Abartma eğiliminde olmak, sınırı aşan tutumlar, ciddi tepkilerle karşılaşabilir. Çocuğunuz, sevdiğiniz kişi, patronunuzla ile ilişkiler,  çözülmemiş sorunlar yüzünden gerilebilir. Sizin arkanızda, sizi zorlayanların arasına aile büyükleri de dahil olabilir. Yakınlarla arada güç savaşları yaşanabilir. İlişkilerde eski yaralar gündeme gelirken, sınırları zorlamamaya, başkalarının alanlarına çok müdahale etmemeye, yenilerini açmamaya gayret edelim. Konuşarak, sakinlikle çözüm bulmaya çalışalım. Hisseli, ortaklı işlerde kazanç adına avantaj sağlayabiliriz. İş ortamınızla, yanınızda çalıştıklarınızla hak hukuk konularını, adalet dengesini de içine alabilecek durumlar yaşanabilir. Ertelenmiş, geriye atılmış, üstü örtülü kredi, borç, burs, hisseli paralar, miras gibi resmi konularla ilgili geriye dönük aydınlanma yaşanabilir. Bu dönem sağlık konuları yine dikkati çekerken, yatarak tedaviyi de gerektirebilecek durumlar oluşabilir. Sanatsal konular, yüksek eğitiminiz, yabancılarla ilişkili işleriniz, seminerleriniz, basın-yayın, tanıtım gibi durumlarla ilgili gelişmeler yaşayabilir. Güçlü grupların, sosyal yardımların, faaliyetlerin içinde yer almanızı gerektiren durumlar söz konusu olabilir. Kazanımlarımızı etkileyen durumlar, statümüzde de ani değişikliklere sebep olabilir.  Haritası müsait olanlar için onurlandırmalar yaşanabilir. Yakın çevre iletişimi de bu dönemde kuvvetli olacaktır.

Ülkemiz ve Oğlak dolunayı

09.07.2017 Oglak Burcunda Dolunay Üçlü.jpg

9 Temmuz’da meydana gelecek olan dolunay ülkemiz haritasının 7.evine düşmekte. Buna göre uluslararası anlaşmalar, hukuksal davalar, müttefiklerimiz, düşmanlarımız, savaş ve barışı ilgilendiren durumlar, dış ilişkiler, rakipler, iş ortaklıkları ve bunların yanı sıra   ülkenin genel durumu, gücümüz, iç işlerimiz,  halkı ilgilendiren, halkla ilgili olan her şey  ana konu başlıklarımızı oluşturacak. Ve olayların ekonomimize, finans sektörüne, iç ve dış  ticaretimize, gerek bireysel, gerek ülke olarak  borçlanmamıza etkisini deneyimleyeceğiz. Oldukça sert bir dolunay bu.  Ay ve Güneş, Jüpiter ve Zeus ile zorlanırken, ülke haritamızda da birçok noktaya temas etmekte. Dolunay, derin güç savaşlarını, düşünüldüğünden daha sert olabilecek çıkışları işaret etmekte. Otorite konumundaki kişiler, yöneticiler, idareciler, ceo lar, karşılarındakilerle birbirlerini ciddi çıkışlarla sınayabilirler. Zeus’la yakınlaşmaya çalışan Jüpiter’in, Pluto ve Juno ile yaptığı görünüme bakınca, hak hukuk, adalet konularında hesap dönemi olarak niteleyebiliriz. Burada  uluslar arası ilişkiler, finansal, yüksek öğrenimle ilgili konular, yabancılarla ilgili durumlar, basın yayın, davalar, hukukçular da odak noktasında görünmekte. Ay’ın ilerletilmiş Mars ve Merkür, Güneş ve Mars’ın da Chiron üzerinde konumlanması , toplum içinde ayrışmaları, kutuplaşmaları ve karşılıklı güç savaşlarını gösterebildiği gibi, geri planda dönen olayların, açık düşmanlıklar şeklinde tetiklenmesini de ifade edebilir.  Pluto’yu burada gizli yapılanmalar olarak değerlendirdiğimizde, bu dönemin güç için, bizi bizle yıpratmak adına provokasyonlara, eylemlere, saldırılara, patlamalara son derece açık olan bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Burada sağduyu ve toprak güvenliğimiz önem kazanmakta. Dolunay, 10.evimizdeki Chiron’la gerilirken, Satürn de Ay düğümlerinden destek alarak, ilerletilmiş ASC, MC ve Uranüs’ü zorlamakta. Buna göre ani gelişebilecek kontrol dışı olayların, otorite konumundakileri, liderleri, yöneticileri, ülke prestijimizi, halkı ve durumunu etkilemesi, siyasi arenada da işlerin zorlaşması muhtemeldir. Oğlak dolunayı aynı zamanda geçen Temmuz’da yaşanılan girişimin haritasıyla da bağlantı kurarken, bu konuları da gündeme taşıyabilir. Deprem yaşanabilir. Böylesi Plutonik vurgulu dolunayın işaret ettiği bir durum da maalesef taciz, tecavüz. Bu dönem aynı zamanda topraklarımız, madenlerimiz, ulusal kaynaklarımız, tarımla ilgili yapılmış anlaşmaları, görüşmeleri de öğrenebiliriz. Finansal olarak çözüm anlamında farklı yöntemlerle karşılaşabiliriz.

09.07.2017 Oglak Burcunda Dolunay Kartografik.jpg

Yukarıda 9 Temmuz günü Oğlak burcunda meydana gelecek olan dolunaya ait kartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.
Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s