23 TEMMUZ ASLAN BURCUNDA YENİAY

http://blog.milliyet.com.tr/23-temmuz-aslan-burcunda-yeniay/Blog/?BlogNo=565084

Genel anlamıyla yeniay
23 Temmuz günü saat 12:45 de Aslan burcunun 00°44′ derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Aslan burcunda stelyum dediğimiz gezegen birikiminin bulunduğu bu yeniayda bol risk, kendine güven, ego, hırs gözlemlerken, empati, güven eksiği hissedecek, tutarlı adımlarda ve somut sonuç elde etmede zorlandığımızı göreceğiz. Olduğumuz yere fazlasıyla çakılı kalıp, onun üzerine giderken, esneyebilmeyi, uyumu beceremediğimizi fark edeceğiz.

23.07.2017 Aslan Burcunda Yeniay.jpg

Yeniaya ev sahipliği yapan Aslan kendini göstermeyi, gözler önünde  alkışlanmayı, takdiri,  onay almayı sever. Gölgesi devreye girdiğinde de egosunun, kibrinin halliceliğini gösterir.

Yakın çevremizde üzüntüye sebep olan ayrılıklar, emek verdiğiniz şeylerin heba olduğu, elinizden kayıp gittiği  duygusuyla sizi baş başa bırakmış ya da bırakacak olabilir. Böyle bir durumda, karşımızdakilere şans tanıma durumunda kaldığımız taktirde temkinli davranma eğiliminde olabilir, yeniden güven kazanmalarını bekleyebilirsiniz. ( ASC DSC, Şans n., Orpheus, Niobe, Artemis) Yükselen derecesine Mufrid, Foramen ve Spica etkisini gözlemlemekteyiz. Mufrid ve Foramen, refah, huzur verirken, bunları bulabileceğiniz yerlere, şartlara da yönlendirir. Aynı zamanda aşırılığa eğilim ve kilo alma riski, maddiyata önem, kulak ve göz problemlerini de ekleyeyim. Rigel ise bilgiyle, perspektif gelişimiyle ve bunları sunan eğitimci, akademisyen gibi insanlarla bağlantılıdır. Şans, zenginlik, terfi, kalıcı onur verir. Bunları harita potansiyellerimiz doğrultusunda dışavurumumuzda, yakın çevremizde gözlemleyebiliriz.

Yeniayda Ay ve Güneş’in yanı sıra, onlarla birlikte yol alan Mars da Talitha sabit yıldızıyla etkileşimde. Bu yıldız sessiz, tedbirli, güvensiz davranışların yanında, kışkırtılma, kızdırılma durumunda kine, öç alma isteğine varabilen öfkeyle ilişkilendirilir. Duygularımızla egomuzu harmanlarken, kadın erkek ilişkilerinde, giriştiğimiz işlerimizde, enerjimizi kullanırken  otokontrolün kullanımı dikkati çekmekte.

Yeniayın işaret ettiği konular

23.07.2017 Aslan Burcunda Yeniay Uranyen.jpg

23 Temmuz’da meydana gelecek olan yeniay haritanın 10.evine düşmekte. Buna göre hedeflerimiz, işimiz, statümüz, kariyerimiz, annemiz, çocukların günlük hayatı, sağlığı, iş ortamı, eşin ailesi, babası ana konu başlıklarımızı oluşturacak. Resmi makamlar, bürokratik konular, üstler, aile büyükleri vs. ile ilişkilerde ayrılıklar, bozulmalar, kopuşlar, yanlış anlaşmalar söz konusu olabilir. Hesaplarda, ilişkilerde adaletten, eşitlikten uzaklaşılmış olabilir. Yanlış seçimler, kayıplar ve eksiklerimizin, hatalarımızın sebep olduğu durumlar mümkündür.  Ani gelişen  kavga ya da mücadele etmeyi gerektiren, zorlayıcı durumlar, konuyla ya da kişiyle ilgili arada beslenme, doyum sağlama, büyüme ile ilgili sorunları da beraberinde getirmiş olabilir. Konu ya da durumla ilgili pervasız tutum sergilenmesinin sonucunda, durum değerlendirmesi yaparken önyargıları yıkmak kolay olmayacaktır. Bu baskıyla beraber daha önceleri de deneyimlediğimiz böylesi bir durumda üzerimizdeki yükle yine, yeniden başa sarmak… Sonuca yönelik girişimlerde bulunurken, kalıcı adımlar atmayı başarabilecek miyiz !    (Güneş, Ay, Mars, KAD GAD, Merkür, Kronos, Hades, Juno, Neptün, Venüs, Satürn, Mars/Uranüs, Demeter, Phateon, Hidalgo r   , Apollon, Sisyphus)   Hedefimiz, kariyerimiz, statümüz, egomuz adına gözler önünde oldukça mücadeleci bir süreçteyiz. Eşten, ortaktan, aileden kaynaklı sorunlar, gerginlikler, görünür kavgalara sebep verebilir. İlişkiler kırılmalara, ani yön değişikliklerine oldukça açık. Sağlık konuları, hastane kontrolleri gündeme gelebilir. Eğitim, yurtdışı konuları, seminerler, tanıtımınız, yayıncılık, yurtdışı seyahatleri, hukuksal konularda gecikmeler, bazı aksaklıklar yaşansa da şanslı olunabilecek bir dönem. Haritası el verenlerin dikkat çekici başarılar elde etmesi mümkün.  Aynı şekilde kredi, borç, miras gibi konularda da akılcı, sabırlı, yılmayan yönünüzü kullanabilirseniz Venüs’ün Bellatrix etkileşiminden ve Jüpiter, Zeus’la desteklenmesinden olumlu yararlanabilir, şansı ayağınıza getirebilirsiniz. Günlük hayatın rutini, yanımızda çalışanlardan kaynaklı durumlar, iş yerindeki gelişmeler kontrol dışı gelişmelere sebep verebilir. Sevgi alış verişinde zorlanmak, değersizlik hissetmek mümkündür ki geçici bir durum. Yeniay çocukların da günlük hayatlarına, iş ortamlarına değişiklikler şeklinde etki ederken, sağlıklarına da dikkat etmelerini işaret etmekte. Bu dönemde üstünüzde olan, başınızın üstünde saydığınız, birlikte sosyal gruplarda, ortamlarda bulunduğunuz kişilerden bazıları da oldukça şaşırtabilir.  Sakin görünümün altından tabiri caizse bir anda canavara dönüşenlerle  yüzleşebilirsiniz. Burada acımasızlık zirve yapabilir. Uyuyan devi kışkırtmamaya, uyandırmamaya çalışın. Kazalara, yaralanmalara, etrafta çıkabilecek yangınlara karşı da elden geldiğince dikkatli olunmasını öneririm.

Ülkemiz ve Aslan yeniayı

23.07.2017 Aslan Burcunda Yeniay Üçlü.jpg

23 Temmuz’da meydana gelecek olan yeniay ülkemiz haritasının 2.evine düşmekte. Buna göre halkın ekonomik durumu, bankalar, finans kurumları, borsa, ticaret, ulusal kaynaklar, hazine ana konu başlıklarımızı oluşturacak. Aynı şekilde milli gelirimizi, vergileri, borçluluğumuzu, paramızın değerini konuşacağız. Ülke, halk, şirketler, yöneticiler, idareciler vs. olarak maddi manevi sahip olduğumuz, bunlara kattığımız ya da eksilttiğimiz değerlerimizi sorgulayacağız. Haritaya baktığımız zaman yeniayın Güneş, Kronos karşıtlığımız ile ilerletilmiş Satürn’ümüzü etkilediğini görmekteyiz. Yeniay, olayların ekonomimize, kaynaklarımıza etkisine vurgu yapmakta. Bankalarda, finans kurumlarında, şirketlerde yeni yapılanmalar, ortaklık, yönetim, yönetici değişimleri, borçlanma ve ortak yatırımları da ilgilendiren  ani gelişmeler, değişiklikler mümkündür. Gençleri, çocukları, eğitimi, eğlence sektörünü, kamuya ait taşınmazları ilgilendiren girişimleri duyabiliriz. Güvenlik kuvvetlerimizi, çalışanlar kesimi, sağlık sektörünü, sendikaları ve sosyal sigorta hizmetlerini ilgilendiren çok sayıda gelişme yaşanabilir. Yabancı ülkelerle yapılan anlaşmaları, maliyeyi, uzun vadeli yatırımları ilgilendiren düzenlemelerin etkisini halk olarak omuzlarımızda hissedebileceğimiz gibi, şirketlerde de nakit akışlarını etkileyebilir. Bütçeden ekstra çıkışlara sebep olabilir. BIST’de bu yeniay ve sonrası daha gündem oluşturacak görülüyor. 7 Ağustos Ay tutulmasından alacağı  etkiyi de uzun süreli taşıyacak diyebiliriz. Usta oyuncu olmayanların çok dikkatli olmalarını öneririm. Bu yeniayın en önemli konularından birisi de meclisle ilgili gelişmeler olabilir. Otorite, liderler, yöneticiler, ceo lar adına sert bir süreç .  Güç, kazanım amaçlı, gelir arttırmayı hedefleyen  radikal hamleleri, ani ve sert çıkışları izleyebiliriz. Ama bir kısım  hamleler resmi, bürokratik engellerle karşılaşabileceği gibi, hukuksal konular da engel teşkil edebilir. Hatta Güneş ve Mars’ın Zosma ve Talitha etkileşimini de düşündüğümüzde sağduyudan uzaklaşılarak, öfke kontrolünde, dürtüsel girişimlerde başarılı olunmadığı taktirde  bazılarının attığı adımların kurbanı olacağını ya da  olmaya başlayacağını öngörebiliriz. Güneş aynı zamanda Praesepe etkisin de taşımakta ki bu da maalesef ciddi kazalar, cinayet, suikast, hapsedilmeler, yangın, ateş yüzünden ölüm tehlikesine dikkat çekmekte. Dolayısıyla tanınan, bilinen, otorite, lider, yönetici konumundaki kişiler açısından dikkatli olmayı işaret etmekte. Orduyu, güvenlik güçlerimizi ilgilendiren durumlar olasıdır. Bazı sosyal gruplara yönelik yeni düzenlemeler getirilebilir ki bunlar içinde dini tabanlı yapılanmalar da olabilir.  Yeni operasyonlar, tutuklamalar olabileceği gibi, salıvermeler de yaşanabilir. Kapalı kapılar ardında sıkı kulisler, diplomatik görüşmeler yapılabilir.  Zaman zaman zorluklar, tıkanıklıklar bu dönemin enerjilerinden diyebiliriz ki mantık, sabırla aşılabilecek durmakta. Bu dönem bol miktarda girişime, görüşmeye açık olsa da atılan adımlardan olumlu ya da olumsuz somut sonuçlar çıkartmanın zamana yayılacağını unutmayalım.

23.07.2017 Aslan Burcunda Yeniay Kartografik.jpg

Yukarıda 23 Temmuz günü meydana gelecek olan Aslan burcu yeniayına ait kartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s