13 TEMMUZ YENGEÇ BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

Genel anlamıyla Güneş tutulması

2018 yılının ikinci tutulma dönemine geldik. Arka arkaya üç tutulma yaşanacak. 13 Temmuz’da bu tutulma ile başlayacağız. Ardından 27 Temmuz’da Kova’da gerçekleşecek bir Ay tutulması var. Onun ardından da 11 Ağustos’ta  Aslan burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması ile 2018 yılının tutulmalarını bitireceğiz. Hayatlarımız da etkisini haritalarımızın belirlediği doğrultuda, normal bir dolunay ya da yeniaydan çok daha uzun soluklu, kadersel  değişimleri, dönüşümleri deneyimleyecek. Bu tutulma ile birlikte, Aslan-Kova aksında yaşanacak olan üç tutulma hariç,  Yengeç-Oğlak aksına da geçmeye başlıyoruz.

13 Temmuz günü saat  05:48 de  Yengeç burcunun 20°41′  derecesinde parçalı Güneş tutulması meydana gelecek. Yani tutulma sırasında yörünge hareketini yapan Ay, Dünya ile Güneş arasına girecek ve Güneş’in bir kısmını kapatarak, ışığını aktarmasına kısmen engel olacak.

Tutulma, Avustralya, Pasifik ve Hint Okyanusları ile Antarktika’nın kuzey kesimlerinde gözlemlenecek. Türkiye saati  ile  04:48 de başlayarak, 06:01 de maksimum hale ulaşacak ve ardından küçülmeye başlayarak 07:13 de sonlanacak. ( UTC 01:48, 03:01, 04:13 )  . 

Tutulma 117 numaralı Saros serisine ait.  24 haziran 792 de başlayarak, 3 Ağustos 2054 de toplam 71 tutulma tamamlanacak olan 1262 yıllık bir sürecin elemanı. Bu serinin yakın dönemde meydana gelmiş tutulmalarına baktığımızda 21 Temmuz 1982 ve 1 Temmuz 2000 tarihlerini görüyoruz. Serisini dikkate almadan baktığımızda ise çok gerilere, 14 Temmuz 1703 yılına gitmekteyiz. Bu tutulma ile Osmanlı İmparatorluğu’nda II. Mustafa’nın yerine III. Ahmet’in tahta çıktığını görmekteyiz. Yerine geçme dönemi tarihte Edirne vakası olarak anlatılmakta. II. Mustafa’nın sarayı Edirne’ye taşımak istemesini ana sebep olarak görmekteyiz. Karşıt olarak ticari hayatın biterek, gelirlerin düşeceğini savunanların ayaklanması sonucu, III. Ahmet’in tahta çıkmasıyla sonlanmış. III. Ahmet aynı zamanda  1718-1730 yılları arasında devam eden Lale Devri ile de bilinmektedir. Tutulmalar serileri, dereceleri  göz önüne alındığında hayatlarımızda benzer türde olayları aktifleştirebilirler. Sizlerde kendi geçmişinize, 1982 ve 2000 yıllarına geri giderek, tutulmanın hayatlarınızda yaratacağı etkiye yönelik ip uçlarını yakalayabilirsiniz. Sepherial’e ait kayıtlarda, Yengeç burcunun son dekanında meydana gelmiş tutulmalar için   ‘‘Yengeç burcunun etkisi altındaki insanlar arasında isyanlar, bulaşıcı hastalıklar’’  notu  düşülmüş.

Tutulmaya Yengeç burcunun ev sahipliği yapmakta olduğunu görmekteyiz. Bu burç ailevi, ulusal konulara önem veren, koruma güdüsü yüksek, değişken, hassas, savunmacı, tutucu yapıdadır. Gölgesinde kıskançlık, ajitasyon, kapris, fazla değişkenlik ve sahiplenicilik, önyargı bulunur. Yengeç aynı zamanda vatan toprağıyla, tüm  sağlık çalışanları ve konularıyla, konaklama, otel, emlak işleriyle, psikologlarla, tarihçilerle, antikacılarla, gıda sektörüyle, yiyecek içecek işleriyle, reklam, catering, kamuda ve çocuklarla ilgili işlerde çalışanlarla ilgidir. Dolayısıyla saydığım özellikler ile birlikte, bu meslek gruplarına ilişkin gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Oldukça değişken, dağınık, endişeleri, sübjektifliği beraberinde barındıran, doğru iletişimde, anlamada, anlatmada zorlanacağımız bir tutulma süreci .  Yükselende yine tutulmanın ev sahibi olan Yengeç burcu var. Bu da yukarıda saydığım Yengeç özelliklerini dışavurumumuza da katarak,  daha da vurguluyor. Buraya etki eden faktörlere bakınca başkalarının, dış etkenlerin de katkısıyla güç mücadeleleri arasında dengelenerek yol bulmaya çalışacağız.  Tutulmada hem yükselen derecesi, hem de Güneş ve Ay  Castor sabit yıldızı ile etkileşimde. Bu yıldız olayları hafife alabilmeyi, üstün, keskin bir zekayı, hukuksal başarıları, çok sayıda seyahati, yeni fikirleri, araştırmaları, yazarları, ani gelen başarıyı fakat ardından gelen kaybı, gözden düşmeyi ve hastalık, sorun vermeyi anlatır. Dolayısıyla bu etkiler hem dışa vurumda  hem de ilişkilerde, girişilecek olayların içeriğinde kendini hissettirebilir.

Yengeç Güneş tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

13 Temmuz günü meydana gelecek olan Güneş tutulması bizi ilgilendiren her konuya işaret etmekte. Burada motivasyonlarımız, karakterimiz, kendimizi dışarıya ifade edişimiz , dış dünyayı algılamamız, sağlığımız, fiziksel görünümümüz, en yakınımızdakiler, annemizin ailesi, babamızın işi, hedefleri, statüsü, çocuklarımızın akademik, hukuksal, yurtdışını ilgilendiren konularla ilişkileri , uzun seyahatleri ana konu başlıklarımız olarak görülmekte.

Başkalarının, dış faktörlerin de katkısıyla hayatlarımıza dokunduğu alanda uzun soluklu dönüşümlere, değişimlere işaretçi bir tutulma bu. Yeni başlangıçlar, adımlar derken, hepimiz bunlara yönelik doyurucu şans yakalamak, önemli değer yaratmak amacıyız elbette ! Fakat şunu da unutmayalım ki gerçekten zor enerjileri bünyesinde barındırmakta. Hayatımızdaki parçaları birleştirmeye çalışırken, bir yandan da ayakları yere basmayan hayallerden, gerçeklere adım atacağız.  Zaman zaman ben ve o ya da ben ve biz  arasındaki çekişmelerin arasında, enerjimizi tüketerek, öfke nöbetlerine boğulacağız. Burada hepimiz kendi haritalarımıza dokunuşu ölçüsünde bir yaşam mücadelesinin içinde olacağız. Bazıları kaçmayı tercih edecek  bazıları mücadeleyi… Bazıları yenecek bazıları yenilecek… Yeri gelecek fikirler, planlar, yollar değişecek… Yeri gelecek sil baştan denilecek. Belki de kayıpların içinden yeniden doğacağız. Oğlak sorumlulukların yerine getirilmesini ister. Bunca retro gezegenin arasında günahlarımızla , sevaplarımızla, yanlışlarımızla , gerçeklerle yüzleşerek, sorumlulukları sırtlamak, ciddiyetle yol almak ilkemiz olsun. Zor, yıpratıcı ama uzun soluklu …       (Avtx Vtx, Zeus, Pluto, Isis, Ariadne, Şans n., Güneş, Ay, Asc Dsc, Eos, Hephaistos, Diana, Mars/Satürn)

Yukarıda da söylediğim gibi oldukça zorlu, bizi köklü değişime, dönüşüme adım atmaya zorlayan, önemli gelişmeleri hayatlarımıza, bize ya da yakınlarımıza katacak bir tutulma. Köklerimizden getirdiğimiz, ailemizle ilgili konularda burada etkin rol oynayabilir. Eğer ki gelişmeleri doğru yönlendirebilirsek  önemli katkılar sağlayabiliriz. Unutmayalım ki bu tutulmada karşımızda güç odakları, hedeflerimiz adına zorlayıcı, direnç gerektiren, kırılmalar yaratabilecek şartlar, kişilerle karşılaşabiliriz. Tacizi, baskıyı, olayların derinlerini görebilir, korkularımızla yüz yüze gelebiliriz. Işıklar ve yükselene Castor ile birlikte Zosma’nın da etkisini düşünürsek kurban psikolojisiyle de karşılaşacağımızı, ezilmeleri, çirkin durumlarla karşılaşmaları göz ardı edemeyiz. Fakat bütün bunlar aynı zamanda zorlukların içinden çıkabilmek için  kullanabileceğimiz yaratıcı çözümler üreten enerjiyi de aktifleştirecektir. Kendimizle ilgili hedeflerimizi ilgilendiren yapmamız gereken değişiklikler, atmamız gereken adımlar için de tetikleyici. Tutulmaya,  Jüpiter ve Neptün’ün desteği, haritalarla da uyumlu çalıştığı taktirde  zor etkileri hafifletici, idealize edilen konulara taşıyıcı olarak çalışabilir.  Bazıları bu dönemde sezgiselliğinin, içgörüsünün de arttığını deneyimleyebilir. Fakat karar alırken, iletişimde, ticari konularda konu her neyse abartmamaya, yanlış anlamalara, anlaşmalara, anlaşmazlıklara, net olmayan durumlara dikkat etmekte fayda var. Çok sayıda eski konu çözüm adına ortaya çıkabilir ve bunlar sahip olunan kaynakların , değerlerin dengesi adına gelişmeleri beraberinde taşıyabilir. Burada eski ticari konulardaki eşitsizlikler de gündeme gelebilir. Para,  temeli daha çok maddi menfaate dayalı ilişkilerdeki sorunlar ortaya dökülebilir. Tutulma , arkanızdan çevrilmiş işler, yanlış, sahte, usulsüz, kayıp kayıtlar, konuşmalar, anlaşmalar, evraklarla ilgili gelişmeleri hayatlarınıza sokabilir. Taciz , tecavüz konuları, bunlara yönelik hukuksal gelişmeler gündemden düşmeyecek. Kazalara, sakatlıklara, yaralanmalara dikkat çeken bir dönem. Yeteneklerinizi kullanarak kendinize kaynak yaratabilirsiniz.

Yengeç burcunda Güneş tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

13 temmuz günü Yengeç burcunda  meydana gelecek olan Güneş tutulmasının, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana konularda etkileyeceğine bakarsak ;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri.

İkizler ve yükselen İkizler :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Bizi ilgilendiren her konu, motivasyonlarımız, karakterimiz, kendimizi dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzımız, fiziksel görünümümüz, sağlık, bize yakın olan kişiler, babanın işi, statüsü, annenin ailesi, çocukların yükseköğrenimi, yabancılarla ilişkileri.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlediklerimiz, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklarımız.    

Başak ve yükselen Başaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları. 

Terazi ve yükselen Teraziler için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslar arası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi, seminer vermek, ikinci eş, uzak akrabalar, eşin kardeşleri, yakın akrabaları, ebeveynlerin sağlığı, çocukların aşk hayatı.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri, kardeşin çocuğu.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız, babanın kardeşleri, annenin uzak akrabaları, davaları, çocukların maddi manevi kazanımları, eşin ya da ortağın kayıpları, başkalarından gizledikleri, kaygıları, bağımlılıkları, hastane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz, annemizin kredi, borç, miras durumları.

Ülkemiz ve Yengeç burcunda Güneş tutulması

13 Temmuz günü Yengeç burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulmasında halk ve halkı ilgilendiren her türlü konu, genel durumumuz, sağlığımız, refahımız, toplum olarak dışavurumumuz, imajımız, bakış açımız, iç işlerimizi ilgilendiren konular ana konu başlıklarımız olarak görülmekte.

Tutulmanın etkisine baktığımızda, çocukların, taciz, tecavüz konularının maalesef yine ülke gündemimizden düşmeyeceğini söyleyebilirim. Eğitim sistemimizde ciddi değişiklikler söz konusu olabilir. Çocuklarla ilgili kurumlara, sanata, eğlenceye yeni düzenlemeler gelebilir. Tutukluluklara yönelik yeni gelişmeler olabilir. Serbest kalışlar da beklenebilir. Bankalar, finans piyasaları, maliye, hazine ve cebimiz de yine bu dönemin sert etkilenen konu başlıklarından görülmekte. Tutulma, gizli düşmanlıkları da  açığa çıkartacak etkiye sahip görülürken, güvenliğimizin öneminin de altını çizmekte. Toplumca tanınan, otorite, üst konumdaki kişilere yönelik suikast söz konusu olabilir. Yer altı yapılanmaları ülke gündemine düşebilir.  İç tansiyonu arttırıcı etkiler olasıdır. Tutulmadan bankalar, finans piyasaları da sert etkilenirken, maddi manevi zorlanabiliriz. Yönetimler, yöneticiler adına da daha kontrolcü bir yapı olasıdır.

Güneş ve Ay düğümlerinin kavuşum ve kare açı yaptığı dönemleri Ay yalpalaması dönemi olarak adlandırmaktayız.  29 Temmuz günü Aslan burcunun 05°53′ derecesinde Güneş, KAD ile  kavuşacak. Böyle dönemlerde istatistiksel olarak dünya genelinde kitlesel olayların, doğal afetlerin, kazaların, sosyo-politik olayların, ayaklanmaların, gerilimin, savaşların sayısının ve şiddetinin arttığı bilinmektedir. Buna göre  13 Temmuz – 12 Ağustos tarihleri arasını  bu anlamda gerilimi arttırıcı Ay yalpalaması dönemi olarak düşünebiliriz.

Şirketler açısından baktığımızda rekabet güçlerinin, dayanıklılıklarının testten geçeceği, daha baskın kurallarla yönetileceği ve bunların büyümelerine, kurumsal kimliklerine etkisini gözlemleyecekleri bir dönem diyebiliriz.

Yukarıda 13 Temmuz günü Yengeç burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulmasına ait ülkemizin, aşağıda ise dünyanın kartografik haritalarını görmektesiniz. Haritalar üzerinde renkli oklarla işaretli yerler ve çevresi, tutulma enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

http://blog.milliyet.com.tr/13-temmuz-yengec-burcunda-gunes-tutulmasi/Blog/?BlogNo=590604

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s