28 HAZİRAN OĞLAK BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

28 Haziran günü saat  07:53 de  Oğlak burcunun 06°23′ derecesinde bir dolunay meydana gelecek.  Bu süreçte dolunaya Oğlak burcunun ev sahipliği yapmakta olduğunu görüyoruz. Sorumluluk, disiplin, sabır, kurallar ve mantık ile birlikte organize etme, yönetme becerisiyle bilinen bu burcun gölgesinde duygu yoksunluğu, hesapçılık, aşırı otorite, kontrol geliştirme ve melankoli yatar. Oğlak aynı zamanda devletle, politikacılarla, idarecilerle, mühendislerle, bilim insanlarıyla, organizatörlerle, iş adamları ile, finansçılarla, hesap ve vergi uzmanlarıyla, tarihçilerle, arkeologlarla, inşaat, deri  sektörü ile, kütüphanecilerle, arşivcilerle, antikacılarla, maden işçileri ve emekçilerle ilişkilidir.  Dolayısıyla bu dönem yukarıda saydığım özellikler ile birlikte, bu meslek gruplarına ilişkin gelişmelerin de  daha belirginleştiğini gözlemleyeceğiz.

Dolunay sürecinde anlamada, anlatmada, iletişimde sorunlar yaşanabilir. Şartlara uyum sağlamada, tolerans göstermede zorlanılabilir. Bu doğrultuda kendine güvenin an gelip abartıldığı , şartların zorlandığı çıkışlar, diklikler yapılabilir.

Yükselende sahnede ilgi odağı olmayı, öncülük, liderlik yapmayı ve bu arada bir yandan da sırtının sıvazlanmasını seven ve gölgesinde ego, müsriflik, kibir, gösteriş besleyen Aslan burcunu görmekteyiz. Yükselen derecesine etki eden faktörlere baktığımızda aslında biraz daha geri planda tutan, içe dönmeye yönelten, zorlukların olduğu ya da belki daha önce hazırlığı yapılmış ama başkalarından gizlenen, belki de farkına varmadığımız koşulların olduğunu söyleyebilirim. Bunlar dış ya da karşı faktörlerinde etkisiyle bir anda ortaya çıkabilir, odağa oturabilir. Yükselen derecesine Talitha sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Eski kayıtlara göre bu yıldız otokontrollü, sessiz, şüpheci, sabırlı ama kışkırtıldığında büyük öfke kusan, kin duygusu taşıyanla eşleştirilmiş. Dolayısıyla bu etkileri de dışavurumda hissedebiliriz.

Güneş,  dünyaya yeni fikirler sunan ya da fiziksel özellikler katanları işaret eden Mirzam sabit yıldızıyla etkileşimde.  Ay ise gökyüzünün en şiddetli etkiye sahip sabit yıldızı Facies ile beraber görülmekte. Bu yıldız acımasızlık, zulüm, şiddet, sadizm ve kurban durumlarıyla anılırken, görme sorunları da verebilir.

Oğlak dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

28 Haziran Oğlak dolunayında günlük hayatımız, iş ortamımız, yanımızda çalışanlar, kiracılarımız, sağlık konuları, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle olan gelişmeler, zorluklar, kayıplar, kaygılar, bağımlılıklar, bilinçaltımız, arınma çalışmaları, başkalarından gizlediklerimiz, gizli düşmanlıklar, hayvanlarımız gündemimizi oluşturacak ana başlıklarımız.

Sorumlulukları, ciddiyeti, yükümlülükleri hatırlatan, engelleri, zorlukları, bazıları için kayıpları,  bazıları için de yeni oluşumları anlatan bir dolunay süreci yaşayacağız. Beraberinde birtakım çözülmeleri, bitişleri, bozulmaları da barındıran bu süreçte zaman zaman geçmişe giderek, neye, ne kadar hoşgörü gösterdik, destekledik sorgulayacağız. Yaptıklarımızla, yapmadıklarımızla ya da yapamadıklarımızla, eksiklerimizle yani günahımızla, sevabımızla yüzleşeceğiz. Belki de bilinçaltındaki korkularımız, kaygılarımız bize kendisini tekrardan hatırlatacak.  Böylesi bir durum sağlıkla ilgili gelişmelere de işaretçi olabilir. Bu bedensel olabileceği gibi, ruhsal da olabilir. Kaçınılmaz sonun ve beraberinde taşıdığı bilinmeyenlerin de etkisiyle, yalnızlık, bitkinlik, omuzlarındaki yükün ağırlığıyla çökmüşlük duyguları hissedilebilir. Burada yapılması gereken her türlü zorluk, engel karşısında dayanıklılık ve sabır göstermek olacaktır.         (Satürn r  , Güneş, Ay, Hades, Mynemosyne, Hebe, Hygeia, Atropos, Persephone, Admete)    

İşiniz ya da günlük hayatınızda oluşan bazı sorumluluk gerektiren ya da  yeniden yapılandırılması, organize edilmesi gereken işler yüzünden yorgunluk, kısıtlanma, kendini geri çekme durumları ortaya çıkabilir. Burada yeterince hazırlanmamanın söz konusu olduğu durumlar, güvensizlik, çekinme hissini de beraberinde getirebilir. Geri planda daha önceden hazırlığını yaptığınız konularla ilgili farklı yöntemler deneyebilir, şaşırtıcı, güçlü bir şekilde bunları ortaya koyabilirsiniz.  İşinizde birlikte çalıştıklarınız, yanınızda çalışanlar ya da beslediğiniz hayvanlarla ilgili gelişmeler odak noktası haline gelebilir. Aile büyükleri ile ilgilenmenizi gerektiren koşullarla uğraşabilirsiniz. Yakın çevrenizin arkanızdan iş çevirdiğini görebilirsiniz. Bazen atılan adımlar da kişinin kendisine zarar verebilir. Üstlerle, hedeflerle, bürokratik işlerle ilgili konularda sonlanmalar yaşanabilir. Bazı konularda geri adım atmak, geri durmak ya da girişimleri yeniden değerlendirmeyi gerektiren durumlar ortaya çıkabilir. Burada kariyerimizi, toplumsal statümüzü ve bunların bize maddi manevi getirisini düşünmeliyiz. Şatafatı, zevklere yapılan harcamaları abartmamakta fayda olabilir. İlişkilerde aksayan yönler daha bir göze batmaya başlayabilir. İzole olup çalışmak, eski , bir kenara atıp da unuttuğunuz, işe yaramaz düşündüğünüz işlerde ayrıntılara inebilir, onları geliştirebilirsiniz. Bizden mertebe olarak üstte olanlara, yoksullara, yalnızlara yardım için değerlendirilebilecek bir süreç. Diş, kemik, deri, gözle ilgili problemler bu dönem daha sık görülebilir. Kadına, çocuklara ve beslediğimiz hayvanlarımıza şiddet konusu yine gündemimizde kalabilir.

Oğlak dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

28 haziran günü Oğlak burcunda  meydana gelecek olan dolunayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana konularda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslar arası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi, seminer vermek, ikinci eş, uzak akrabalar, eşin kardeşleri, yakın akrabaları, ebeveynlerin sağlığı, çocukların aşk hayatı, torun ile ilgili durumlar.

İkizler ve yükselen İkizler :  :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları. 

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri, kardeşin çocuğu, büyükanne, büyükbaba.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız, babanın kardeşleri, annenin uzak akrabaları, davaları, çocukların maddi manevi kazanımları, eşin ya da ortağın kayıpları, başkalarından gizledikleri, kaygıları, bağımlılıkları, hastane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz, annemizin kredi, borç, miras durumları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Bizi ilgilendiren her konu, motivasyonlarımız, karakterimiz, kendimizi dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzımız, fiziksel görünümümüz, sağlık, bize yakın olan kişiler, babanın işi, statüsü, annenin ailesi, çocukların yükseköğrenimi, yabancılarla ilişkileri, büyükanne, büyükbaba.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlediklerimiz, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklarımız.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borçlarla, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları. 

Ülkemiz ve oğlak dolunayı

28 Haziran Oğlak dolunayında savaş ve barışla ilgili konular, uluslararası anlaşmalar, hukuki konular, davalar, müttefiklerimiz, düşmanlarımız, dış ilişkilerimiz, diplomasi, halk ve ilgilendiren her durum, sağlık, refah düzeyi, ülkenin genel durumu, iç işleri  ana konu başlıklarımız olarak görülmekte. Aynı zamanda iktidar ve muhalefet, hükümet, devlet yöneticileri, üst düzey idareciler, genel müdürler, ceo lar, hukukçular, mahkemeler, ülke prestijimiz, tanınmış kişiler, skandallar, topraklarımız, dolayısıyla güvenliğimiz, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, tarım, çiftçiler, inşaat ve emlak sektörü de yine Oğlak dolunayında öne çıkacak konulardan görünmekte.

Bu dolunay ülke haritamızın ana aksına otururken, Mars ve yıllık ilerletilmiş Ay’ımızı da beraberinde tetikleyerek , zorlamakta. Bireysel haritalardaki sıkıntılı durumun, kolektife yansımalarını hissedebiliriz. Dolunay enerjileri ekonomimizi zorlamakta. Sadece iç ticaretimiz değil, yabancı ülkelerle finansal ilişkilerimiz, borçlarımız da önem teşkil etmekte. Geri planda alınmış bazı kararların halkın cebine yansıyabilir.  Alım gücü düşebilir. Bankalarla , maliye, hazine, diğer finans kurumlarıyla ilgili yeni kararlar alınabilir, yapılandırmalara gidilebilir. Yine bunlara inşaat ve emlak sektörünü de katabiliriz. Bu süreçte iç tempo, agresyon artabilir. Güvenlik konuları önemli hale gelebilir. Orduyu ilgilendiren durumlar olasıdır. Komşu ülkelerle ilgili gelişmeler, bizi de etkileyebilir. Üst yönetimlerde değişimlere şahit olabiliriz. İptal projeler, bazı girişimlerde vazgeçişler gelebilir.

Şirketler açısından baktığımızda rekabet güçlerinin test edildiği zorlu koşullar altında bazılarının stratejik partnerlere yönelebileceğini, üretimlerinin düşebileceğini öngörebiliriz. Bu süreçte özellikle de kadın çalışanların durumları gündeme gelebilir.

Yukarıda 28 Haziran günü Oğlak burcunda meydana gelecek olan dolunaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli yerler ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

http://blog.milliyet.com.tr/28-haziran-oglak-burcunda-dolunay/Blog/?BlogNo=589937

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s