15 MAYIS BOĞA BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

15 Mayıs günü saat 14:48 de Boğa burcunun 24°35′ derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Yeniaya ev sahipliği yapan Boğa burcu şartlarının değişmesinden, huzurunun, güvendiği değerlerini konfor alanının tehlikeye girmesinden hoşlanmaz. Çıkarları, materyal ve dünyevi değerler onun için önemlidir. Bağlılıkları gereğinden sıkı olabileceğinden, esnemekte, değişen şartlara uyum göstermekte zorlanabilir. Bu yeniayda da Boğa doğasına gayet uygun biçimde elimizdekilere, bizim olduğunu, olması gerektiğini düşündüğümüze sıkı sıkıya sarılacağız. Enerji düşüklüğü ile harekete geçmekte zorlanacağımız, iletişimde zorlanabileceğimiz, mükemmeli, somut olanı arayacağımız bir süreç.

Yükselende aslında mükemmeliyetçi, çalışkan, mantıklı, analiz yeteneğiyle bilinen Başak burcunu görmekteyiz. Bu yeniayda bunları davranışlarımıza yansıtabilir miyiz? Ancak bazı durumları önemsersek! Dikkat etmemiz gereken nokta karşımızdaki kişiyi, durumu doğru analiz edebilmek! Gözü, kulağı kapalı dinlememek, incelememek! Fazla hayallenmeden, adeta bir tülün ardından baktığımızı düşünerek, durumu detaylı irdeleyebilmek! Aynı zamanda gereksiz ısrardan, bir noktada çakılıp kalmaktan ve bunlara bağlı düşüncesiz çıkışlardan da uzak durmaya gayret edelim.  Yükselende dışavurumumuza kendi doğasıyla katkı yapacak olan Denebola sabit yıldızını görmekteyiz. Bu yıldız aslında zenginlik, şans, terfi verebilir. Fakat aynı zamanda durumu farklı görme, uzlaşmazlık, kurallara aykırılık da beraberindedir. Böylelikle hatalar yüzünden sorun yaşanabilir, endişe, kaygı uyandıracak durumlarla karşılaşılabilir.

Boğa yeniayında Güneş ve Ay’ın ise Capulus ve Algol ilişkisini görmekteyiz. Capulus, iyi ya da kötü niyetle, zorla kullanılan kaba gücü, öfkeli ani çıkışlarla gelen olumsuzluklarla anlatılmakta. Algol ise çoğu astroloji okurunun bildiği gibi en sert etkili sabit yıldızlardan biri olarak gösterilmekte. Travmatik, dramatik sonuçlarla, kızgınlıkla, şiddetle, boğulmalarla, boyun, boğaz, gırtlak bölgesi ile ilgili sorunlarla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca eski kayıtlarda kesik başla, boynun vurulması ile anlatılmaktadır.

Boğa yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

15 mayıs günü yaşayacak olduğumuz yeniayda uluslararası konular, yabancılarla ilişkilerimiz, yüksek öğrenim, uzak seyahatler, hukuksal konular, seminerler, uzak akrabalar, ebeveynlerin sağlığı ana konu başlıklarımızı oluşturmakta.

İlişkilerde yürümeyen yönler, aldamalar, aldatılmalar, haksızlıklar, dengenin, eşitliğin bozulması, hesap kitap konuları masaya yatırılabilir. İşin içinde partner, aile büyükleri ya da resmi durumlar söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili yeni düzenlemelere, akışla ilgili yapılandırmalara ihtiyaç görünmekte. Yaşanan zorlayıcı olaylarında etkisiyle gelişen endişeler, bilinçaltımızın değişimden uzak kalma isteğini bize hissettirebilir. Buna bağlı olarak biz de neyi, nereye kadar idare ettirebileceğimizi anlamak adına şartlarımızı test etme yoluna gidebiliriz. Burada önemli olan durumdan ne kadar hoşnut, bağlarımızdan ne kadar  doyum sağlayabildiğimiz. Yine de ne kadar direnç göstersek de bazı gerçeklerin artık iyileştirilmesine ihtiyaç olduğunun farkındayız. İşte bu yeniayla birlikte, bunların doğrultusunda hayat felsefemizi yeniden gözden geçireceğiz. Bu süreçte biraz enerjimiz düşebilir, motive olmakta zorlanabiliriz. Dağınıklık, oluşabilecek öfke ile birlikte kendimizi daha sağlama almak adına zırhımızı kuşanma yoluna gidebiliriz. Ve Boğa yeniayı ile birlikte bazı radikal kararlar alabilir, girişimlerde bulunabilir, hamleler yapabiliriz.     (Juno, Satürn, Kronos, Güneş, Ay, Mars, Uranüs, Merkür, Amor, Siva, Demeter, Aesculapia, Hera,  Eos, Hephaistos)

Evlilikler, ilişkiler ve sahip olunan maddi manevi tüm değerlerin oldukça ön planda görünmekteyiz. Bunlarla ilgili radikal kararlar alınabilir. Kredi, vergi, burs, nafaka, miras gibi konularla ilgili gelişmeler gündemde olabilir. Yeniayla birlikte belki daha önce hazırlığını yaptığınız ve toplulukların, organizasyonların içinde sunumunu gerçekleştireceğiniz seminer, workshop gibi işlerin tanıtım işlerine girişebilirsiniz. Seminerler verebilirsiniz. Yurtdışı, akademik konularla ilgili işleriniz varsa bunlarla ilgili önemli destek alabilirsiniz. Bağımlılıklar, bırakmak ya da değiştirilmek istenilen şeyler adına kulanılabilecek bir dönem. Beslenme sorunları olanlar bu konunun üzerine gidebilir. Tedavi edilmesi ya da düzeltilmesi gereken durumlarda kalıcı adımlar mümkündür. Kazalara, sakatlanmalara, yaralanmalara karşı dikkatli olunmalı.   

Boğa yeniayında burçları ana başlıklara göre etkileyecek konular

15 Mayıs günü Boğa burcunda meydana gelecek olan yeniayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana konularda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Boğa ve yükselen Boğalar için :  Kendimiz, motivasyonlarımız, karakterimiz, kendimizi dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzımız, fiziksel görünümümüz, sağlık, bize yakın olan kişiler, babanın işi, statüsü, annenin ailesi, çocukların yükseköğrenimi, yabancılarla ilişkileri.

İkizler ve yükselen İkizler :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlediklerimiz, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklarımız.    

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borçlarla, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları. 

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslar arası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi, seminer vermek, ikinci eş, uzak akrabalar, eşin kardeşleri, yakın akrabaları, ebeveynlerin sağlığı, çocukların aşk hayatı.

Terazi ve yükselen Teraziler için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri, kardeşin çocuğu, büyükanne, büyükbaba.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız, babanın kardeşleri, annenin uzak akrabaları, davaları, çocukların maddi manevi kazanımları, eşin ya da ortağın kayıpları, başkalarından gizledikleri, kaygıları, bağımlılıkları, hastane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz, annemizin kredi, borç, miras durumları.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri.

Ülkemiz ve Boğa burcunda yeniay

15 Mayıs Boğa yeniayında meclis, belediyeler, yerel yönetimler, ulusal servetimiz, yabancı devletlerle yapılan anlaşmalar, NATO, BM gibi uluslararası kuruluşlar, borsa, hazine ve maliye, uzun vadeli kalkınma planları ana konu başlıklarımız olarak dikkati çekmekte. Aynı zamanda bunların ülke ekonomisine, halkın ekonomik durumuna yansımaları, bankalar, finans kurumları, para piyasaları, ulusal kaynaklarımız, milli gelirimiz, ticaretimiz de yine gündemimizde olacak.

Oldukça ses getirici bir süreç diyebiliriz. Yeniayın Jüpiter ve vertex etkileşimi dikkati çekmekte. Burada dış etkenlerin de katkısıyla gerçekleşebilecek önemli gelişmeler bekleyebiliriz. Bu gelişmeler hükümeti, bakanları, üst düzey yöneticileri, ordu ve polisi, hukukçuları, akademisyenleri, din adamlarını ilgilendirebileceği gibi, finansal , hukuksal konular yanında diplomasinin de etkilenebileceğini öngörebiliriz. Ay ve Güneş’in, yukarıda tanımlamalarını verdiğim Algol ve Capulus sabit yıldızları ile etkileşimini dikkate aldığımızda, gelişmeler zorlayıcı olabilir. Yurtdışında devam eden davalarla ilgili gündem oluşturabilir. Borsada, para piyasalarında dalgalanmalar olasıdır. Cumhurbaşkanlığı seçimleri elbette önemli gündem konumuz. Mars  ve Uranüs karesine baktığımızda ise ses getirici operasyonlar, saldırı, suikast, darbe gibi olasılıkları düşündürmekte. Yine harita dinamiklerini incelediğimizde bunlar önemli, tanınmış kişilerle ilgili olabileceği gibi, siyasetçileri, partileri, bürokratları, konumunun otoritelerini, meclisi de ilgilendirebilir. Toprak güvenliğimiz yine önemini korumakta. Yeniay derecesi aynı zamanda Uranüs/zeus u çalıştırmakta. Bu  etkileşim yangınları, patlamaları işaret ederken, aynı zamanda sıcak savaşında işaretçisidir. Umarım sınırlarımızda, etrafımızda yeni gerginliklerle karşılaşmayız. Haritanın MC si de bilemediğimiz, görmediğimiz, kontrol etmekte zorlanılabilecek birtakım gelişmeleri, gizli düşmanlıkları işaret etmekte. İllegal yapılanmalarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Havayollarıyla, uydu iletişimiyle ilgili aksaklıklar, kazalar, deprem olasıdır.

Şirketler açısından baktığımızda organizasyonların, sektörel birlikteliklerin, uzun dönemli hedeflerin, kazanç ve borç dengesinin öne çıktığı bu süreçte mali yükümlülüklerin artması söz konusu olabilir.

Yukarıda 15 Mayıs günü Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeniaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

http://blog.milliyet.com.tr/15-mayis-boga-burcunda-yeniay/Blog/?BlogNo=587370

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s