29 MAYIS YAY BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

29 Mayıs günü saat  17:20 de Yay burcunun 08°10′ derecesinde bir dolunay meydana gelecek.  Dolunayın ev sahibi Yay değişkenliği, dışadönüklüğü, iyimserliği, bilgi ve gelişmeyi anlatır. Gölgesinde fanatizm, gereksiz riskler, aşırılıklar, subjektiflik ve dağılma görülür. Dolayısıyla bu sürecin hayatlarımıza olumlu ya da olumsuz Yay doğası ile dokunmaya çalışacağını gözlemleyeceğiz. Bütün bunlar sırasında  uyum sağlamaya gönüllü olmamak, tolerans göstermek istememek ile değişim, şartlara uyma zorunluluğu arasında gidip gelebiliriz.  Aynı zamanda iyi organize olamama ve dağılma  riskine açık bir süreç.

Yükselende sessiz ve derinden ilerleyen, sabırlı, kuşkucu, ya hep ya hiç diyerek kafasındakiler adına krizleri deneyimleyen Akrep burcunu görmekteyiz. Uranüs ile birlikte yükselen derecesini zorlayan Mars çok önemli değişimleri, gelişmeleri hatta bazı konularda sonuçlanmaları da beraberinde getirebilir. Yükselene Alkarulops ve Miaplacidus sabit yıldızlarının etkilerini görmekteyiz. Dolayısıyla haritaların da çalışma etkisine göre adımların doğasına işten, ticari yolculuklardan gelen kazancı, başarıyı, güçlü duygulara sahip olmayı, aşırılığa meyli okültizme ilgiyi yüklemekte.

Bu dolunayda Ay Marfık, Antares ve Sirius  etkileşiminde . Marfık, iyilik potansiyelinin yüksekliğini anlatırken, kandırılma tehlikesini de beraberinde vermekte. Kraliyet yıldızı Antares, takıntılı tutkuları işaret eder. Zenginlik, saygınlık, şiddet, zorbalık, hastalıkla da ilişkilidir. Başarının yolu ise intikam, takıntı ve kıskançlık  duygularından arınmakla gelmekte.  Böyle bir durumda Sirius’un da devreye girmesini düşünürsek, ufak bir hamlenin çığ gibi büyüyebileceğini, büyük başarılara götürebileceğini, sıradan olanı parlatabileceğini düşünebiliriz.

Haritanın Güneş’ine baktığımızda, onun da  Aldebaran ve Zosma etkisi dikkati çekmekte. Aldebaran yine bir kraliyet yıldızı olup, dürüstlükten ödün verilmediği taktirde büyük başarıların destekçisi bir sabit. Aksi taktirde etkisini iflas, rezilliklerle gelen yıkım şeklinde yansıtmakta. Zosma da oldukça sert etkili bir yıldız olup, kurban durumlarıyla , acı çekmekle, acımasızlıkla , kendini, işini feda etmekle ilişkilendirilmekte.

Elbette şunu unutmamamız lazım ki  tüm bunların olumlu ya da olumsuz çalışması,  hepimizin kendi harita potansiyellerimizle doğru orantılıdır.

Yay dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

29 Mayıs günü yaşayacak olduğumuz dolunayda  maddi manevi kazanımlar, gelir, borç dengemiz, kredi, borç, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen paralar, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kazanımları,  ameliyatlar, kayıplar ana konu başlıklarımızı oluşturmakta.

Bu dolunayda başkalarının da hayatlarımıza bir şekilde etkisiyle gerçekleşecek, şekillenecek olayları göreceğiz.  Baştan ayağa değiştiğini fark ettiğimiz konularla atladığımız, geçmişte yapmadığımız ya da yeterince yapmadığımız konularla ilgili kolları sıvama gündeme  gelecek gibi durmakta. Burada geçmişe yönelik dikkatimizi vermeye çalışalım.  Zira yeniler sonrası bize güç kaybı verebilir, üzerinden yeniden geçmek durumunda kalabiliriz.  Çok sayıda olayla, beraberinde getirdiği sorunlarla aynı anda muhatap olmak, gelişmeler karşısında birtakım kararlar almak, seçim yapmak durumunda kalabiliriz. Bunları yaparken de kendimizi kayıp, değerlerinden, köklerinden uzak hissedebiliriz. Adeta boğulsak yardım edecek kimse yok gibi duygusuna kapılabiliriz. Ya da bize söylenen sözler, taahhüt edilen destekler düşünüldüğü gibi olmayabilir.  Bütün bunların etkisiyle şartları değerlendirirken , adım atmamız gerektiği noktalarda bir noktaya sabitlenmemek, bir şeylere gereğinden fazla bağlılık göstermemek, bahanelerden, inkarlardan uzak durabilmek. Aksi taktirde doğru bilinç kullanılamaması durumunda geçmiş hatalarımızın tuzağına düşme ve tekrara, geriye düşme riskine sahibiz. Dolayısıyla haritalarımızda çalışmasına göre önemli ani, sürpriz  değişimleri, dönüşümleri getirebilmesi olası bu süreçte, bu noktaya dikkat etmemiz, önemsememizi öneririm.

(Güneş, Ay, Vtx,  Pluto r ,  Mars/Satürn r,  Apollonia, Lilith , Eris, Black Moon , Circe r , Bacchus, Arhene r  , Apollo, Sisyphus, Uranüs/Pluto )

Senenin başından beri tıpkı bu dolunayda da olduğu gibi, gökyüzü bizlere maddi manevi kazanımlarımızı işaret etmekte.  Bunca retro gezegenin arasında da geçmişe götürerek, geciktirerek, yaptıklarımızı kontrol ettirerek bir tür bugüne kadarki bilançomuzu değerlendirmemizi istemekte. Hem de aslında enine boyuna diyebiliriz! Yay dolunayında da yine bunları masaya yatırıyor, farklı uçları da değerlendirmeye, bunun üzerinden ilerlemeye çalışıyoruz.  Parasal, ticari konular, mal mülk ilişkileri, bunların paylaşımları yine önde. Öyle kadersel adımlarla karşılaşılabilir ki  sıkı sıkıya sarınılan, bağlı olunan konuda , alanda adeta gaflete düşmek olasıdır. Bizi, yakın çevremizi, günlük hayatımızın akışını, işimizi de etkileyecek kadersel adımlara yönelebiliriz. Bunlar hedeflerimizi, statümüzü de etkileyecektir. Bu yolda temelimizi, aile geçmişimizi ilgilendiren  bazı zorlanmalar, kopuşlar, çözülmeler söz konusu olabilir. Yay dolunayı bazıları için sürpriz birliktelikleri, evlilikleri beraberinde getirebileceği gibi, sarsılan ortaklıklara, evliliklere de şahit olacağız. Köklerden, bulunulan yerden, grupların içinden radikal kararla yer değiştirmeler, ayrılıklar olasıdır. Gecikmiş çok sayıda konu bu süreçte gündeme gelebileceği gibi, sonlanmaları da beklenebilir. Burada ticari konular da söz konusu olabilir. Hatta denizaşırı iş yapanlarınız varsa onlarla ilgili gelişmeler de ! Venüs, Jüpiter, Neptün üçgeni  bu dolunayda yengeç, akrep ve balıklara desteğini esirgememekte. O yüzden dikkatli olmakta fayda var.  Düşünceler, iletişimin zorlayıcı biçimde bir noktaya takılı kalabilir. El, ayak sorunlarına dikkat! Kazalara, yaralanmalara yine açık bir süreç. Sabit yıldızlarla desteklenen bu dolunay, Ay düğümleriyle de yaptığı etkileşimi ile haritası destekleyen ve gölge davranış kalıplarından uzak durmayı başarabilenlere önemli  değişimleri  getirebilir.

Yay dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

29 Mayıs günü Yay burcunda meydana gelcek olan dolunayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi konularda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi, seminer vermek, ikinci eş, uzak akrabalar, eşin kardeşleri, yakın akrabaları, ebeveynlerin sağlığı, çocukların aşk hayatı, torun ile ilgili durumlar.

Boğa ve yükselen Boğalar için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

İkizler ve yükselen İkizler :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri, kardeşin çocuğu, büyükanne, büyükbaba.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız, babanın kardeşleri, annenin uzak akrabaları, davaları, çocukların maddi manevi kazanımları, eşin ya da ortağın kayıpları, başkalarından gizledikleri, kaygıları, bağımlılıkları, hastane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz, annemizin kredi, borç, miras durumları.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Terazi ve yükselen Teraziler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kendimiz, motivasyonlarımız, karakterimiz, kendimizi dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzımız, fiziksel görünümümüz, sağlık, bize yakın olan kişiler, babanın işi, statüsü, annenin ailesi, çocukların yükseköğrenimi, yabancılarla ilişkileri, büyükanne, büyükbaba.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlediklerimiz, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklarımız.  

Kova ve yükselen Kovalar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borçlarla, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları. 

Balık ve yükselen Balıklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Ülkemiz ve Yay burcunda dolunay

29 Mayıs Yay dolunayında ordu, polis, çalışan kesim, hastaneler, sağlık, sigorta hizmetleri, sendikalar, grevler, tarım ve hayvancılık, salgın hastalıklar, gizli örgütler, gruplar, ilişkiler,  vatan hainleri, hapishaneler, suikastler, uyuşturucu ile ilgili gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte.  Aynı zamanda uluslararası ilişkiler, ticaret, davalar, deniz ve hava yolları, turizm, göçmenler, akademiler, akademisyenler, basın yayın, medya,  eğitim sistemi, taşımacılık, ulaşım, haberleşme, komşu, yakın ülkeler de yine bu süreçte öne çıkacak konulardan diyebiliriz.

29 Mayıs Yay dolunayı ülkemiz haritasının Ay düğümlerini zorlarken, ilerletilmiş Mars’ını da etkilediğini görmekteyiz. Bu dolunay ülkemiz adına da çok sayıda gelişmeyi adeta devreye sokar nitelikte diyebiliriz.  Çalışanlar, sendikalar, sigorta ve sağlık hizmetleri, tarım ve hayvancılıkla ilgili  yeni adımlarla karşılaşabiliriz.  Savunma sanayine yönelik üretimler, alımlarla ilgili anlaşmalar dikkat çekebilir. Burada eğer alım söz konusu olursa daha sonra iptal ya da vazgeçiş olasıdır.  Muhalefeti partilerini, yöneticileri, düşün insanlarını, medya çalışanlarını, yazarları kapsayacak şekilde tutukluluklarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Konumunda otorite olanlara yönelik operasyonlar, saldırı, suikast olasılığı bulunmaktadır. Bu süreçte en öne çıkan konuların başında güvenlik ve ordu ile ilgili önemli gelişmeler olabilir ki bunlar komşularımızı da ilgilendirebilir. Burada Mars’ı tetikleyen Ay’ın savaşlarla da ilişkili Antares etkileşimini unutmamamız lazım. Ayrıca Merkür, yine şiddeti, sert durumları ifade eden Algol etkileşimi ile birlikte ve  dolunayın hemen öncesinde 15 Mayıs yeniayını tetiklemekte.  O dönemde alınan, bilinmeyen bazı kararlar, başlanılan işler konumunda otorite olanlar, üst düzey yöneticiler tarafından oldukça güçlü, ses getirici önemli çıkışlarla gündeme getirilebilir. Güç dengelerini de ilgilendiren, tansiyonu arttırıcı gelişmeler olasıdır. Yine risk almayı, askeri gücü ifade eden Altair ilişkisiyle transit Mars’ın,Uranüs ile birlikte Kronos’umuza yaptığı açı, meclisi, yönetimi, idareyi, idarecileri de ilgilendirebilecek  ani gelişmelerin işaretçisi olabilir. Bu açı aynı zamanda borsayı, para piyasalarını, borçluluğumuzu da etkilerken ve  bu süreçte dalgalanmalar devam edebilir.

Şirketler açısından baktığımızda bu sürecin sendikal konuları, iş akışlarını, çalışma şartlarını, performansları, ar-ge çalışmalarını ve aynı zamanda grevleri, kayıplara sebep olabilecek kontrol dışı olayları gündeme getirebileceğini, hedef ve yönetim değişikliklerini de işaret doğurabilecek çıkışlarla karşılaşılabilineceğini  söyleyebiliriz.

Yukarıda 29 Mayıs günü Yay burcunda gerçekleşecek olan dolunaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

http://blog.milliyet.com.tr/29-mayis-yay-burcunda-dolunay/Blog/?BlogNo=588284

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s