22 ARALIK YENGEÇ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

22 Aralık günü saat  20:48  de  Yengeç burcunun   00°49′ derecesinde bu senenin son dolunayı meydana gelecek. Ulusal, ailevi konuları önemseyen, tutucu, korumacı, hassas, değişken Yengeç burcu bu dolunayın ev sahibi. Gölgesinde kapris, ajitasyon, kıskançlık, önyargılı tutum ve fazla anaçlık vardır.  Yengeç vatan, millet konularıyla ilişkili olduğu kadar sağlık, konaklama, otel, emlak, gıda, yiyecek, içecek, catering sektörü, çocuklarla ilgili işleri, psikologlar, tarihçiler, antikacılar ve kamu hizmetlerini de anlatır. Dolayısıyla dolunay sürecinde Yengeç özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Egonun öne çıkabileceği, risk alınabilecek dolunay sürecinde iletişimde, anlamada, ifadede zorlanılabilir, karmaşa, yanlış değerlendirme, objektvite eksikliği yaşanabilir. Tüm bunların yanında özgüvenli, kararlı çıkışlar gözlemlenebilir.

Yükselende yer alan Aslan burcu sahne önünde kendini ortaya koymayı, yaptıklarının onaylanması, taktiri ve alkışlanmasını sever. Gölgesinde müsriflik, ego, kibir, gösteriş merakı bulunur. Yöneticisi Güneş’in, Ay karşıtlığı gerek ilişkilerde, gerek seçimlerimizde dengelenme ihtiyacını göstermekte. Kişinin kendisini ortaya koymasında sorumluluklar, yapılandırma ihtiyacı kendisini hissettirecektir.  Burada dikkat edilmesi gereken nokta gereksiz büyütülen derin tutkunun, haddinden fazla fedakarlık göstermenin yanıltıcı etkisidir. Yükselen derecesinde Giansar ve Diadem sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Diadem dişil güçle ilişkili olup, fedakarlığı, sessizce yardımı, başkaları için kendini feda etmeyi anlatır. Giansar ise keskin, analitik zekayı, bol seyahat ve arkadaşı, cesareti işaret etmekte. Burada Merkür’ün pozisyonu nedeniyle iletişimde, algıda problem yaratabilecek noktalara dikkat ederek tutum belirlemeye dikkat edelim.

Ay’ın Betelgeuse ve Menkalinan etkileşimini görmekteyiz. Bu sabitler aktif bellek, azim, sorunsuz başarı, güç  ama aynı zamanda yıkım, gözden düşme, şiddet etkisi ile ilişkilendirilmiştir. Zosma ile de yaptığı görünüm bencillik, acımasızlık, kurban temasını Ay’a yüklemekte. Güneş’in ise Spiculum kavuşumu körlük, göz problemleri, psikolojik ve fizyolojik sorunlar, depresyon ve intihara yatkınlık anlamı taşımakta. Facies ile görünümü ise zulmü, sadizmi, şiddeti, yüksek odaklı hırsı işaret etmekte. Dolayısıyla bu etkileri dolunay doğasında görmemiz mümkündür.

Yengeç dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

22 Aralık’ta meydana gelecek olan  dolunayda arkadaşlar, sosyal çevre, işten elde edilen kazanç, dahil olunan organizasyonlar, gruplar, çocuklar, aşk hayatı, yaratıcı yönler, sanat, spor faaliyetleri, hobiler, seyahatler ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Bu dolunay, öncü  burçların baş, sabit burçların orta derecelerinde  gezegenleri, önemli kombinasyonları olanların hayatlarındaki gelişmelere oldukça etki etmekte.  ( Öncü burçlar; Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak . Sabit burçlar; Boğa, Aslan, Akrep, Kova)  Baştan ayağa kurduğunuz ana çatıyı  etkileyen olaylarla ilgili farklı bir aşamaya geçiş, hayatınızın odağı haline getirebilir. Burada aileniz, evlilikler, ilişkiler, sosyalliğiniz, gruplar içindeki durumunuz, nereye ne kadar ait olduğunuz ve bu gibi durumlarda ne kadar gelişme gösterip, maddi manevi kazanım sağladığınız durumlar söz konusu. Bunlarla ilgili değer yargılarınızı gözden geçirip, bazı noktalarda daha bir aydınlanma yaşıyor olabilirsiniz. İşte bu etkilerle sonuç almaya yönelirken, yepyeni bir aşamaya, evreye  geçebilirsiniz. Yol ayrımına geldiğinizi ve bir seçim yapmak durumunda olduğunuzu hissedebilirsiniz. Sezgileriniz, rüyalarınız dürtüklüyor, yol göstermeye çalışıyor olabilir. Aynı zamanda rasyonel mantık kullanarak, şartları geniş perspektifle değerlendirmenin, seçimlerin bilinçli yapılmasının önemi de vurgulanmakta. Buna karşın hala eksik bilgiler, parçalar,  cevaplanmamış sorular görünüyor. Üstüne  üstlük belki de bazıları sizi kendi masumiyetine inandırmak adına, bilinçli olarak yanıltabilir. İşte  bu kompozisyonun içinde yol alınacak Yengeç dolunayında. Dolayısıyla görünen değil, altta yatan önemli. Yani  ‘zarfa değil, mazrufa bakın! ‘  derim. Önemi yılbaşı zamanı Mars tetiklemesi ve  6 Ocak’ta meydana gelecek olan Güneş tutulması ile birlikte çok daha belirgin hale gelecektir. ( Cupido, Koç n., Güneş, Ay, Venüs, Poseidon, Hekate, Urania, Pholus, Ophelia, Sphinx, Cupido a)

Beklenmeyenin beklenebileceği, olmaz denilenin olabileceği, sürprizlere açık bir süreç. Odağa  idealler, fedakarlıklar, hayaller, belirsizlikler, yanılgılar, kayıplar, kaçamak işler oturunca, şartlar da dürtüsel, kontrolsüz tepkilerle kırılganlaşabiliyor. Böylesi hassasiyetlere açık olan bu dolunay, bilinçaltında gizlediğimiz korumacı, anaç  tavırları ortaya çıkartabilir. Kararlı, güçlü, idealist tavırlarla çıkışlar yapılabilir. Bu noktada dış faktörler de devreye girmesi durumun seyrini değiştirebilir.  Merkür’ün Neptün ile yaptığı görünüm yanıltıcı, kafa karıştırıcı, iletişim, algı  sorunları yaratıcı, güvensiz, sağlam olmayan, iyi irdelenmesi gereken etkilere sahip. Bunlara dikkat etmenizi öneririm. Aralık’ın  25 inden itibaren bu durum rahatlamaya başlıyor.  Üstlerle, bürokrasiyle ilgili işlerde yazışmalarda, sözleşmelerde, görüşmelerde eğer zaman sorununuz yoksa , değerlendirebilirsiniz. İletişimde, ulaşımda sorunların yaşanabileceği bu süreçte buhar olan evraklar, yolunu şaşıran mailler, asparagas haberler, hesap kitap hataları vs.  duyabilirsiniz. Yazanlar, çizenler bu süreci oldukça verimli, üreterek değerlendirebilir. Arkanızdan dönen işler ortaya çıkabilir. Hedeflerle, işle, sahip olunan statüyle ilgili değişimler yaşanabilir. Aileyle, bürokrasi ile ilgili eski problem yaratmış işlerle ilgili harekete geçilebilir. Çocuklarla, eğitimlerinizle, sanatla, sporla ilgilenmeye, yeteneklerinizi daha öne çıkartmaya çalışabilirsiniz. Kardeşlerle, yakın akraba ve arkadaşlarla tatil, eğlence programları yapılabilir. Şimdiye kadar ortaya çıkartılmamış  projeler, bireysel haritalardaki durumlara göre başarı getirebilir.  Bu dolunayın arka planında, gölge yönüyle takıntılar, hırs, acımasızlık, zulüm, kurban durumları da var. O yüzden enerjilerin olumlu yönleriyle kalmaya özen gösterelim. 

Yengeç dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Yengeç burcunda meydana gelecek dolunayın, yukarıdaki genel özellikler  doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri, umutları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Terazi ve yükselen Teraziler için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Kova ve yükselen Kovalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Balık ve yükselen Balıklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Ülkemiz ve Yengeç burcunda dolunay

22 Aralık’ta meydana gelecek olan dolunayda kapalı kapılar ardında dönenler, gizli ilişkiler, örgütler, vatana hainleri, suikastler, hastaneler, hapishaneler, uyuşturucu ile ilgili gelişmeler, sendikalar, hayvancılık, çiftçilik, ordumuz, polisimiz, çalışan kesim, sağlık ve sosyal güvenlik sektörü ile ilgili gelişmeler , salgın hastalıklar ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Dolunay ülkemiz hem natal, hem ilerletilmiş Ay’ı üzerinde meydana gelirken, ilerletilmiş Hades ile de zorlanmakta. 12.ev yani kontrol dışı, gizli olayları açığa çıkartıcı etki görülmekte. Burada halkımızı, içişlerimizi, güvenliğimiz, ekonomimizi ilgilendiren gelişmeler söz konusu olabilir. Kadınlar, anneler dolunayda öne çıkacak kesim olabilir.  Sınır komşularımızla ilgili gelişmeler daha önemli hale gelebilir.  Sadece sınır değil, bu dolunay haritası iç güvenliğimize de dikkat çekmekte.  Bu dönem bir süre güvenlik ülkemiz için oldukça önemli gözükmekte.  Konumunda otorite, üst düzey yönetici, lider, ceo, tanınmış kişiler gündem oluşturabilir. İlerleyen günlerde kabine, meclis, belediyelerle ilgili  değişimler, gelişmeler, yapılanmalar olasıdır. Emeklilere, çalışan kesime yönelik yeni kararlar açıklanabilir. Satürn  artık 1.evdeki Pluto ve Admetos ile açısını kesinleştirmeye başladı. Bu noktada hayat pahalılığı halkın cebine daha belirgin yansıyabilir. GAD ve Pluto’nun da oradan transit etmekte olduğunu düşündüğümüzde, bu dönemde müttefik kavramını sıklıkla sorgulayacağımız, şirketler için de geçerli olmak üzere ortaklık yapılarının, imzalanan anlaşmaların ciddi değişimlere uğrayabileceği, yenilenebileceği zorlayıcı bir süreç öngörebiliriz. Para piyasalarında dalgalanmalar beklenebilir. Dolunayın bir teması da eşitlik, hak konuları olabilir. Deprem, havayolları, uçaklarla ilgili problem, kaza olasılığı vardır. Su kaynaklarımızın, tarım ve hayvancılığımızın, gıda rezervlerimizin durumu masaya yatırılabilir.

Şirketler açısından baktığımızda perde arkası görüşmeleri, belirsiz durumları, performansa, elde edilecek verimliliğe yönelik üretimin planlanmasını, sendikal konuları, çalışma koşulları, iş ve işçi güvenliği ile ilgili gelişmeleri görmekteyiz. 

Yukarıda 22 Aralık günü Yengeç burcunda meydana gelecek olan dolunaya ait ülkemizin astro kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

http://blog.milliyet.com.tr/22-aralik-yengec-burcunda-dolunay/Blog/?BlogNo=600662

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s