7 ARALIK YAY BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

7 Aralık günü saat 10:20   de Yay burcunun 15°07′   derecesinde bir yeniay meydana gelecek.  Ev sahipliği yapan Yay burcu  değişken, dışadönük, iyimser, bilgiye ve gelişmeye, büyümeye odaklıdır. Gölgesinde subjektiflik, aşırılık,  fanatizm , gereksiz risk ve dağılma görülür. Yabancılar, uluslararası işlerle ilgili çalışanlar, hukukçular, akademisyenler, diplomatlar, bilim insanları, din adamları, medya,  yayıncılar, reklamcılar, finansörler, bankacılar, sigortacılar, dil bilimciler, turizmciler, rehberler de bu burçla ilişkilendirilirler.  Dolayısıyla yeniay sürecinde Yay özellikleriyle birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Değişken, kararsız şartlarda gerçekleşecek olan bu yeniayda anlamada, anlatmada, anlaşmada yani iletişimde zorlanabiliriz. Beraberinde yine dengesizce hırs, gereksiz idealize edilmiş  çıkışlar da gözlemlenebilir.

Yükselende yer alan Oğlak burcu  sabrı, sorumlulukları,  düzen kurmayı ve yönetmeyi anlatır.  Gölgesinde hesapçı tavırlar, duygusal yoksunluk,  melankoli, gereksiz kontrol uygulama bulunur. Algı ve iletişim sorunlarını da dikkate aldığımızda, bu süreçte  düşünüldüğü gibi olmayan, hataya yol açabilecek,  istenmedik yöne çekebilecek ve sonrasında üstlerimizle, değer verdiklerimizle, bürokrasiyle işlerde  sekteye uğratacak gelişmelerin olasılığını hesaba katarak tutum belirlemeyi öneririm.  Bu dereceye Nunki sabit yıldızının da etkisini görmekteyiz. Nunki doğrulukla, iyimserlikle, konservatif yapıyla ilişkilendirilmiştir.

Güneş ve Ay ise Sarin ve  Ras Algethi  ile birlikte. Kaynaklarda Sarin, kararlılık, güç, kurnazlık, firar, tehlikeli sularda  yüzmekten zevk almak , terörle, kimyasal silah olarak kullanılabilen sarin ve benzeri maddelerle, ölüm, koma, görme sorunlarıyla alakalandırılmıştır.  2017 yi 18 e bağlayan yılbaşı gecesi, Reina’da gerçekleşen feci saldırıda Sarin sabit yıldızının Ay/Zeus, Mars/Chiron ve Neptün/Chiron  ile tetiklenmiş olduğunu görmekteyiz. Ras Algethi ise doğal düzenle, düzen getirme güdüsüyle ve bilgelikle, sahtekarlık arasında konumlanabilmeyle ilişkilendirilmiştir.  Dolayısıyla bu sabit yıldızların etkilerini de dolunay doğasında hissedebiliriz.

Yay yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

7 Aralık’ta Yay burcunda meydana gelecek olan yeniayda işten elde edilen kazanç, arkadaşlar, sosyal çevre, dahil olduğumuz organizasyonlar, kulüpleri ana konu başlıklarımız olarak gözükmekte.

Değişken burçların  13- 18 dereceleri ve öncü burçların son derecelerinde gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar için yay yeniayı  yüksek idealler doğrultusunda yeni bir aşamaya yol açar nitelikte  görünmekte.  ( Değişken burçlar; İkizler, Başak, Yay, Balık. Öncü burçlar; Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)   Fakat burada en önemli şey, atılacak  adımın  kailtesi yani bizimle olan gerçekliği. Bunun için de iletişim, muhakeme yeteneği  birincil faktör. Fakat  tam dolunay zamanı bunu kolay yapamayabiliriz. Duyduklarımızı, gördüklerimizi, müzakere ettiklerimizi, araştırdıklarımızı, aksayan, üzerinden geçilmesi  gereken, kayba yol açmış  noktaları yapılandırmak, düzenlemek ve   sağlam ortaya çıkmak için biraz daha yavaştan almayı  gerektirmekte.  Hemen yaparsak bir şeyler askıda kalacak, bekleyecek . Sabırsızlıkla, dürtüsel, kararsız şartlar altında, hadi artık yeter ki bir şeyler değişsin yani oldu bitti mantığıyla, dağınık , iyi hesaplanmamış enerjilerle çıkışlar mümkün.  Özveri gösterip, adeta yüreğimizi koyduğumuz,  olsun  ve ondan hem kendimiz hem de başkaları adına bir şeyler çıkartalım dediğimiz noktada  idealler önemlidir . Ama ondan daha önemlisi bunun bize ne kadar uyduğu, fedakarlık sınırının bizi ne kadar zorlayacağı, kayıp yaşayıp, yaşamayacağımız, açılabileceğimiz risk sınırımızdır. Bunu göz ardı ederek yapılan dikkatsiz çıkışlar , eğer ki olmaması gereken noktadaysanız yeniden var olan şartları sürdürmeye çalışmak, bazı karmik bedelleri de beraberinde getirebilir. Benim yüreğim burada dediğiniz yerden belki de yüreğiniz çoktan firar etmiştir de siz krize girmeden görmem diyorsunuzdur. İnkar etmek, bahanelerle sıyrılmaya çalışmak  şartları daha da karmaşaya sokup, zorlaştırabilir.  Sabit fikirlilikten uzaklaşıp, karşılıklı tavsiye alıp verin, önyargılardan uzak, sözü ve yaptıkları dengeli davranabilmek bu yeniay sürecinde önemli gözükmekte.        ( Güneş, Ay, Merkür s , Hades r , Satürn, Mars, Neptün, Kad Gad, Eos, Uranüs, Hestia, Vesta, Rhadamantus, Eros r  , Bacchus, Arachne, Hidalgo, Kassandra)

 İdeallerinizi, hayat felsefenizi  gerçekleştirmek adına adımların atılabileceği bir yeniay. Tabii yukarıda yazmış olduğum , bizi aşağıya çekecek tuzaklara dikkat edersek. Aynı zamanda sizi kısıtlayan, kontrolünde zorlandığınız durumları toparlamak, henüz ortaya sunmadığınız projelerinizi geliştirmek adına da girişimleriniz olabilir.  Sorumluluk alabilirsiniz. Harcamaların da artabileceği bu yeniayda kontrollü olmakta fayda olabilir.  Yabancıları, yurtdışını, eğitim, hukuk, medya, tanıtım faaliyetleriniz gibi konularla uğraşabilirsiniz. Bu konularda işlerinizde sizin dışınızdaki faktörlerin de etkisiyle önemli gelişmeler kaydetmek mümkündür. Bazıları için gerek ilişkilerde gerek   ticari konularda dönüm noktası diyebileceğimiz bir süreç. Geçmişte sizi yaralamış konulara takılı kalabilir ve bazı şeyleri kendi lehinize çevirmek isteyebilirsiniz. Elbette gelişmelerin lehte olması önemlidir. Ama  burada önemli olan bir noktada takılı kalmadan, rasyonel mantık geliştirerek şartları değerlendirmek.  Sisli bir yolda yürür gibi devam etmek. Motivasyon düşüklüğünün yanı sıra kararsızlık hissine kapılabilirsiniz. Gıdadan, ilaçtan, kimyasallardan, sıvılardan kaynaklı zehirlenmeler olasıdır. Yanıcı, patlayıcı maddelere karşı tedbirli  olalım !  Olası su baskınlarına, gaz sızıntılarına karşı   karşı  vanalarınızın bakımını ihmal etmeyin. Kazalara dikkat!  Yeniay, çocukların evlilik, ortaklık, iş konularında onların statülerini, hedeflerini, işlerini, günlük rutinlerini  etkileyecek gelişmeleri beraberinde getirebilir.

Yay yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Yay burcunda meydana gelecek olan yeniayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana  başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Başak ve yükselen Başaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Balık ve yükselen Balıklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Ülkemiz ve Yay burcunda yeniay

7 Aralık’ta meydana gelecek olan yeniayda ordumuz,  polisimiz, çalışan kesim, sendikalar, sosyal sigortalar, sağlık hizmetleri, salgın hastalıklar, evcil hayvanlarımız, küçükbaş hayvancılığımız, tahıl ve yiyeceklerimizin durumu ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Yeniay, ilerletilmiş Jüpiter ve Kad üzerinde, MC yi karelerken, Uranüs ve Venüs’ü ise zorlamakta. Aynı zamanda geçtiğimiz İkizler dolunayının yükselenini de tetiklerken, o süreçte sonuç ilerlemiş  işleri bir sonraki faza  taşıyacak gelişmelere de işaret etmekte.  Sağlık sektörünü, sendikaları, sosyal sigortaları, emeklilikleri , çalışanların haklarını ilgilendiren konularla ilgili gelişmelerle karşılaşılabilir. Yeni düzenlemeler yürürlüğe girebilir.  Var olan şartları rahatlatma amaçlı adımlar atılabilir. Akademisyenler, din adamları,  basın yayın çalışanları , turizmi, göçmenleri, yurtdışını, güvenlik kuvvetlerimizin üst düzey yönetimini  ilgilendiren konular yine bu süreçte belirginleşebilir.  Yeniayın Ay düğümleriyle yapmış olduğu görünüm, gerek siyasi gerekse şirketler açısından kadersel denilebilecek değişiklikleri, dönüşümleri de beraberinde  getirebilir. Konumunda otorite olanlar, liderler, üst düzey yöneticiler, ceo lar  pozisyonlarını dengede tutma gayretinde olabilirler. Mars Neptün görünümünü dikkate aldığımızda idealist girişimleri  gözlemleyebiliriz. Bu göksel kombinasyonda gerek şirketler gerek ülkemiz haritası için , yukarıda da söylediğim gibi rasyonel, analitik mantık öncelikli diyebiliriz.  Evcil  hayvanlarımız ,  onların haklarına yönelik girişimler olasıdır.  Gizli yapılanmalarla ilgili belgeler, görüşmeler, anlaşmalar gündem olabilir.  Düşmanlıklara açık bu süreçte  Mars’ın Uranüs ve Ay düğümleri ile sert görünümleri ülke güvenliğimizin önemine dikkat çekmekte. Yukarıda Güneş ve Ay’ın, Sarin sabit yıldızı ile etkileşimini ve bu sabit yıldızın anlamını yazmıştım. Bu noktada Sarin ve türevi  kimyasal silahlar Yay yeniayı döneminde gündeme gelebilir. Yeni operasyonlar yapılabilir. Üst mahkemeleri ilgilendiren gelişmelerle de karşılaşılabilinir. Diplomaside gerilimlerle birlikte, belirsiz  durumlar mümkündür.  Uluslararası ülkelerle süregelen anlaşmaların düzenlenmesi ile ilgili  yeni adımlar atılabilir.  Hava, deniz kazaları olasıdır. Borsa, para piyasaları   dalgalı seyir izleyebilir. İşsizlik verileri konuşulurken, firma halka arzı  söz konusu olabilir. Şirketler açısından baktığımızda sendikal konular, üretim, verimlilik , performans gelişimini ilgilendiren, planlamaya yönelik konular dikkati çekmekte.  Bu süreçte bazı şirketlerin üst yönetimleri ile birlikte, başarılarının, itibarlarının  da sorgulandığını gözlemleyebiliriz.

Yukarıda 7 Aralık günü Yay burcunda meydana gelecek olan yeniaya ait ülkemizin astro kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

http://blog.milliyet.com.tr/7-aralik-yay-burcunda-yeniay/Blog/?BlogNo=599939

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s