5 ŞUBAT KOVA BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

5 Şubat günü saat   00:04  de  Kova burcunun 15°45′  de bir yeniay meydana gelecek. Kova toplumsal konularla, özgürlükler, devrimler, isyanlar, ayaklanmalarla, yeni, sıradışı olanla ve entelektüellikle ilişkilidir. Gölgesinde marjinallik, soğukluk ve öngörülmezlik bulunur. Aynı zamanda bilimle, yeni buluşlarla,  mühendislikle, uzayla, havacılık ve uçaklarla, meteorolojiyle, elektrik-elektronikle,  astronomiyle, astrolojiyle, radyolojiyle, psikoloji, psikiyatri, pedagoji, öğretmenlik, fotoğrafçılık ve iletişimle de ilişkilidir.  Dolayısıyla saydığım özelliklerle birlikte, bu meslek gruplarına ilişkin gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Yeniay uyumlanmakta sorun yaşanabilecek durumları işaret ederken, iletişimin yoğunluğuna da dikkati çekmekte. Fakat uygulamaya dökerek, sonuç elde etmek çok da kolay olmasa gerek.

Yükselende bulunan Terazi  burcu ilişkileri, diplomasiyi, adaleti, politikayı, sanatı anlatır. Gölgesinde kararsızlıklar, yüzeysellik, güvensizlik ve denge ararken dengeyi kaybetmek vardır. Tam da bu özelliklere uygun olarak atılan adımlarla oluşan gelişmelerin heyecana sebep vermesi, oluşan kırılganlıklar, kadersel dönüşümlerle denge konumunda kalmak bir an olsun zorlaşabilir. Buraya Arcturus ve Spica sabit yıldızlarının etkisini gözlemlemekteyiz. Arcturus, harekete geçmekle, yön göstermekle, yeni fikirler bulmakla ilişkilidir. Spica ise şansla, başarıyla, onurla, ünle,romantizmle alakalıdır. Yani haritaları uygun olanlar için atılan adımlar, güzel başarıları müjdelemekte.

 Güneş ve Ay ise Alnair ve Dorsum ile etkileşimde. Dorsum, fiziksel ya da düşünsel yeni fikirler sunmakla alakalıdır. Alnair ise astronomi sevgisinin yanında idealizm, çekingenlik, üretkenlik, nezaket ve yardımseverlikle de ilişkilidir. Dolayısıyla bu sabit sabit yıldız etkilerini de  yeniay doğasında gözlemleyebiliriz.

Kova yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

5 Şubat günü meydana gelecek olan yeniayda  ailevi, kökleri ilgilendiren konular, ev, emlak, arsa işleri, eşin işi, statüsü, çocukların başkalarından gizledikleri, kontrol etmekte zorlandıkları durumlar, arınma çalışmaları, fedakarlıkları ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Sabit burçların 13-17, öncü burçların 0-3, değişken burçların 28-30 derecelerinde gezegenleri, önemli kombinasyonları olanların öncelikli etkileneceği bir süreç… ( Sabit burçlar; Boğa, Aslan, Akrep, Kova.  Öncü burçlar; Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak.  Değişken burçlar; İkizler, Başak, Yay, Balık. )

Hayatlarınızda bir şeylerde kırılganlıklar artmış, yön değiştirmiş olabilir. Şartlara uyum sağlamakta zorlanıyor olabilirsiniz ya da artık düşünceleriniz değişmiş ve eskisi kadar verici olmak istemiyor, bir şeylere bağımlı olma fikri sizi zorluyor olabilir. Belki bir gizli ilişkiniz var. Ya da evlilik, aile, toplumsal statünüz yada finansal durumunuzla ilgili konularda yaşanan gelişmeler bir anda hayatınızın odağı haline gelebilir.  Bu noktada sizi zorlayan, sıkıştıran konulardan kurtulmak amacıyla yeni düzenlemeler gerekebilir. Bunlarla ilgili yaşadığınız aydınlanma, sizi bir adım atmaya itebilir. İlişkilere, ideallere yönelik düşünceler, geleceğe dönük hayaller biraz krizleri, derin dönüşümleri çağrıştırabilir. Uğruna mücadele etmek gerekebilir ki bu güce de sahipsiniz. Fakat an gelir enerjiniz dağılabilir, motivasyonunuz düşebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta yeni girişimlerinizle, gelişmelerle ilgili  içsel bilinç geliştirirken de birilerinin arkadan iş çevirmesine, sıkıntı yaratacak durumlar oluşturmasına karşı da dikkatli olun.   (Chiron, Hebe, Kalypso, Koç n., Cupido, Venüs, Poseidon, Eos, Güneş, Ay, Metis)

Toplum içindeki durumları, ben – biz arasındaki dengeyi etkileyen önemli bir yeniay. 11 Ağustos’ta yaşanan Aslan burcundaki Güneş tutulmasının da etkilerini iyice gözlemleyebileceğiniz, düşünüp, tartıp, değerlendirmesini yapabileceğiniz şartları getirmekte. Ve öyle ki  buradaki gelişmeler, kadersel dediğimiz  türde önemli değişimleri, dönüşümleri de beraberinde getirmekte. Hatırlarsanız tutulma döneminde 5 gezegen ve Chiron retrodaydı. Ve yine o dönemde sıklıkla ‘geri dönüp eksik, gedik ne varsa  tamamlayın’ yazıyordum. Bunu gerçekleştirenler için ne güzel. Şimdi hiç retro yok ve rahatlıkla yol alabilirsiniz. O dönemde üzerinde çalıştığınız, hazırlığını yaptığınız projelerinizden sonuç almaya başlayabilirsiniz. Bol fikir üretebilir, plan yapabilirsiniz. Büyümeye, gelişmeye yönelik radikal girişimler söz konusu olabilir. Yeter ki sınırlarınızı iyi belirleyin, net, dürtüsel değil, hesaplı olun ve öfke kontrolünüz olsun. Özgürlüğe, isyana yönelik tutum gözlenebilir. Kazanımlar, eşit paylaşımlar da konu olabilir ki burada dış faktörlerin de etkisini gözlemleyebiliriz. Kazanımlar, eşit paylaşımlar da konu olabilir ki burada dış faktörlerin de etkisini gözlemleyebiliriz. Ev, emlak, arsa, taşınma konuları gündeme gelebilir. Arkanızdan iş çevirenlerin anlaşmazlık çıkmasını körükleyici tutumları ile karşılaşabilirsiniz.  Aile içinde para, sevgi, özdeğer gibi konularla ilgili zorlayıcı birikmiş potansiyelin açığa çıktığını gözlemleyebilirsiniz. Haritalardaki görünümüne göre bir noktada ciddi değişim, dönüşüm olurken, bazı çözülmeler, kayıplar da beraberinde gelebilir. Fakat bütün bunlar başka bir noktada çıkışa, gelişmeye yol açabilir. Spica’lı yükselen, şansa, mutluluğa, başarıya giden yolda adımlara destekçi görünmekte. Kazalara, sakatlıklara, yaralanmalara açık bir süreç.

Kova yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Kova burcunda  meydana gelecek yeniayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Boğa ve yükselen Boğalar için :   İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

İkizler ve yükselen İkizler :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Başak ve yükselen Başaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Terazi ve yükselen Teraziler için : Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.

Ülkemiz ve Kova burcunda yeniay

5 Şubat günü yaşayacağımız yeniayda yabancı ülkelerle finansal ilişkilerimiz, davalarımız, vergi, kredi, faiz, borçluluğumuzla ilgili gelişmeler ,  ulusal güvenliğimiz, organize suçlar, ölüm, doğal afetler  ana konu başlıklarımız olarak görülmekte.

Yeniay ilerletilmiş Güneş’in üzerinde olmakta. Dolayısıyla konumunda otorite, üst düzey yönetici gibi pozisyonu olan kişilerle ilgili gelişmeleri ilgilendirmekte. Finansal, hukuksal  konular, anlaşmalar, sözleşmeler, uluslararası  gelişmeler  çerçevesinde şekillenebilir. Komşu ülkelerle ilgili gelişmeler hem ekonomik hem de diplomatik olarak bizleri meşgul edebilir. Kapalı kapılar ardında yapılmış görüşmeler, anlaşmalarla ilgili konuların hızla uygulamaya geçirildiğini görebiliriz. Af, hapishaneler, kapalı yerlerle ilgili düzenlemeler, adına  federatif ya da eyalet sistemi diyebileceğimiz türde yapılanma, muhalefet partilerinin yöneticileri, tutukluluklar, gazeteciler, yazarlar, düşün insanları, eğitimciler bu yeniayda girişimlerin konularından diyebiliriz. Yeniayın ülkemiz haritasında gizli düşmanlıklar noktasını tetikliyor oluşu, bu süreçte girişilecek adımlarda, yapılacak görüşmelerde, sözleşmelerde şans olarak gösterilen ya da görülen bir şeyin, daha sonra dezavantaja dönebilme olasılığını göstermekte. Önemli konumdaki yöneticileri, komşu ilişkilerini de etkileyebilir. Burada son günlerde gündemde olan güvenlikli bölge oluşturulması ile ilgili durum da söz konusu olabilir. Bu durum şirketler açısından ortak kazanca, kredi, borç, vergi ödemelerinde ya da hukuksal, uluslararası konulardaki girişimlerde etki edebilir. Ortak girişilecek işlerde çözülmelerin yaşanabileceği bir dönemde olduğumuzu tekrar hatırlatmak isterim. Göçmenlerle ilgili gelişmeler bu yeniayla öne çıkabilir ya da bazı girişimlerin temelinde göçmenler konusu yatabilir. NATO gibi uluslararası kuruluşlarla, yabancı ülkelerle yapılan anlaşmalarda, organizasyonlarda oluşabilecek  ani  gelişmeler, kırılganlık arttırabilir. Bu durum borsa ve  para piyasalarına da yansıyabilir. Meclisi çok daha hareketli görebiliriz. Yeniayın Uranüs ‘e yol alan Mars’ı  15 Temmuz darbe girişimi haritasının Uranüs’ünü tetiklemekte. Bu dikkat çekici bir durum bir girişime hazırlık olabilir. Sıkıntı verici gelişmelerle karşılaşmamak adına dikkatli olunabilir. Her şart altında Mars, Uranüs’ün birlikte yaptığı görünüm açık düşmanlıkları, dolayısıyla güvenlik önlemlerinin önemini işaret etmekte. S400 lerle , savunma sanayine yönelik anlaşmalar, sözleşmeler, yapılanmalar dikkati çeken bir başka konu.  Kazalara, patlamalara, yangınlara maalesef açık bir süreç. Çalışan kesimi rahatlatmak adına yeni kararlar açıklanabilir. Hastanelerle, Sgk kapsamındaki ilaçlarda düzenlemeler yapılabilir.  Gençlerle, eğitimle ilgili yeni ve farklı  adımlar atılabilir.

Şirketler açısından baktığımızda sigorta, vergi gibi ödemelerle birlikte karlılıklarla ilgili gelişmelerin, rekabet şartlarının, ortak yatırımların gündeme geldiği, uzun dönemli hedeflerin zorlandığı bir süreç diyebiliriz.

Yukarıda Kova burcunda gerçekleşecek olan yeniaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

http://blog.milliyet.com.tr/5-subat-kova-burcunda-yeniay/Blog/?BlogNo=602908

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s