6 MART BALIK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

6 Mart 2019 günü saat  19:04   de  Balık burcunun 15°47′    derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Balık, değişken, etrafıyla bütünleşmeye çalışan, kabullenici, merhametli ve kendini kurban etmeye meyillidir. Bağımlılıklara, dağılmaya yatkın, sübjektiftir. Hukukçular, akademisyenler, bakanlar, diplomatlar, dalının uzmanları, bankacılar, finansörler, tüccarlar, sanatçılar, denizciler, petrol, su, kimyasal maddelerle ilgili işler yapanlar, denizciler, medyumlarla da Balık burcuyla ilişkilidir.  Dolayısıyla yukarıdaki özellikleri ve bu meslek gruplarıyla ilgili gelişmeleri yeniay sürecinde normalinden daha belirgin görebiliriz.

Şartlar dağılmaya, başlanılanın bitirilememesine işaret etmekte. Aynı zamanda motivasyon ve güven eksikliği, aksiyon almakta zorlanma, iletişimde, algıda sıkıntılar, kırılganlıklar, endişe, rasyonel mantıktan uzaklaşmalar da bu yeniayın etkilerinden. 

Yükselende  mantıklı, çalışkan, mükemmeliyetçi, alçak gönüllü ve gölgesinde detaylarda boğulmaktan, bütünü görmekte zorlanan, gerginliklere ve toleranssızlığa açık Başak yer almakta. Gerek yükselenin gerek  yöneticisinin durumu yeniay civarında algıda, iletişimde, dışavurumda sorun yaşanabileceğini, bir şeylerin askıda kalabileceğini, gecikebileceğini, abartıya açıklığın düşünülenden sapılabileceğini göstermekte. Bu dereceye Denebola sabit yıldızının etkisini görmekteyiz ki iyiye giden bir olayın terse çevrilmesine, yitiğe sebep verdiğini de göz ardı etmemekte fayda olabilir.

Güneş ve Ay ise Achernar etkileşiminde. Bu sabit ise kamuda, dini işlerde ani başarı verirken, krizlerle gelen değişime işaretçidir. Aynı zamanda çabuk gerçekleşen trajik sonlar, yangınlar, sel baskınları, boğulmalar ve deniz kazaları ile de bağlantılıdır. Dolayısıyla bu sabit yıldızların  etkilerini yeniayda hissedebiliriz.

Balık yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

6 Mart günü meydana gelecek olan yeniayda Marmara Bölgesi’nin ortasından bir hat geçtiğini düşünürsek, batısında kalan yerlerde yaşayanlarımız için evliliklerin, ortaklıkların, anlaşmaların, açık düşmanlıkların, davaların ana başlıklar olarak öne çıktığını görmekteyiz. İstanbul’da dahil olmak üzere, doğusunda kalan yerlerde yaşayanlarımız ise günlük işlerle, yanlarında çalıştırdıklarıyla, iş ortamlarındaki gelişmelerle, sağlık konularıyla, evcil hayvanlarıyla ilgili konularla uğraşacaklar.

Değişken burçların  13- 17 civarında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Balık yeniayından öncelikli olarak etkilenecek grup. ( Değişken burçlar; İkizler, Başak, Yay, Balık)

Strateji geliştirmekte, çözüm üretmekte zorlandığınız durumlarda yaşam mücadeleniz devam etmekte. Süregelendeki aksamaları iyileştirme, eskinin yerine yeniyi inşa etme  amacıyla farklı bir çıkış yapmak ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ben diyerek egonuzu ortaya koymak, hedefinize, ideal, olması gereken olarak gördüğünüze yönelmek ve bu doğrultuda fedakarlık göstermeyi  isteyebilirsiniz. Aslında evren size o gücü veriyor ama an gelir  yine de motivasyonunuzu düşük hissedebilirsiniz. Yaptığınız girişimler cevap bulmuyor, bir şeyler havada kaldı, tam anlaşılmadı, oturmadı gibi düşünebilirsiniz. İçinizde birikmiş, sabırsızlık yaratan enerjiyi kontrollü, disiplinli adımlarla yönlendirmeye çalışın. Evet artık bir şeyler yerini yeniye bırakacak. Ama nasıl bir yeniye bırakacak? Sizin için bu önemli olmalı! İşin içinde eski karmik yükümlülükler de var ve bir anlamda geçmişle hesap kesiyoruz. Fakat tarafsız olmak, resmin bütünlüğünü yakalayabilmek çok da kolay gözükmemekte. Bu noktada yeni kararları biraz geriye atabilirseniz atın. Ama  eskiyi gözden geçirin. Bir soluk alın. Neyi, nereye kadar feda etme konusunda hala birtakım netleşmemiş durumlar olabilir. Kolları sıvayıp, işe başlamadan önce sahip olduklarınıza yönelik mücadelelerinizde yüzleştiğiniz, bazıları belki biraz krizlerle gelmiş gerçekleri yolunuza katık etmeyi, beklediğiniz verimi hemen alamayabileceğinizi unutmayın.       ( Pallas, Artemis, Aesculapia, Varuna, MC IC, Güneş, Ay, Neptün, Vesta, Uranüs, Vulcanus, Demeter, Rhadamantus)

Günlük hayatımızın akışını, sağlığımızı ilgilendiren konularda, iş ortamımızda yeni bir sürece adım atılıyor. Yeniayın hemen civarı kendinizi isteksiz, ne yapması gerektiği konusunda tam karar veremeyen, motive olmakta zorlanan bir şekilde hissedebilirsiniz. Ama ayın 10 ile  birlikte olmasını arzuladığınız işlere yönelik daha rahat adım atabileceğinizi görebilirsiniz. Merkür, 26 Mart’a kadar sürdüreceği retroya geçmek üzere, durağan. Süregelen şartların devamı, ilişkilerde vericiliğimizin sınırlarını tekrardan gözden geçirmemiz, gerekli araştırmaları yapmamız  konusunda uyarmakta. Eski hedefleriniz neyse bu dönemde onların üzerinden yeniden geçebilirsiniz. Sistemli olarak bir şeylerin ön çalışmasını yapabilirsiniz. Bırakmak istedikleriniz hakkında çıkarımlar mümkündür. Ama bir şeyler hakkında kesin karar vermek, hayatların odak noktası olarak uygulamaya sokmak için biraz bekleyebiliriz ki burada yaraların iyileştirilmesine yönelik düşüncelerin de  söz konusu olabilir. Statünüzü ilgilendiren verilmiş bir söz gecikebilir. Anlaşmalarda aksamalar , karışıklıklar yaşanabilir. Gizli düşmanlıklara dikkat edilmesi gereken bir süreç. İş, ortaklık gibi konularla ilgili durumlar söz konusuysa mümkünse net karar verebilmek için Merkür’ün retrodan çıkmasını bekleyin. Açıkçası bu süreç net sonuc beklenen, mantıksal kararlar almak için çok uygun görünmemekte. Para konularında  tedbirli olmakta fayda var. Kayba müsait. Gerek ikili ilişkilerle gerek hesap kitap konularıyla ilgili geçmiş yeniden açılabilir. Yanınızda çalıştırdıklarınızla, kiracılarınızla bu dönemde belirsiz durumlar oluşabilir. Yediğinize, içtiğinize, sulara, sıvılara dikkat ! Düşündüklerinizi, hissettiklerinizi not alın. Artistik, sanatsal projelerinizi, eski yazılarınızı, eğitim projelerinizi yeniden değerlendirin, gözden geçirin.

Balık yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Balık burcunda meydana gelecek yeniayın , yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

İkizler ve yükselen İkizler :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Başak ve yükselen Başaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Terazi ve yükselen Teraziler için : Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Yay ve yükselen Yaylar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Kova ve yükselen Kovalar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Ülkemiz ve Balık burcunda yeniay

6 Mart günü yaşanacak yeniayda uluslararası ilişkiler, uzak ülkeler, uluslararası ticaret, hukuk, turizm, üniversiteler, dini kurumlar, medya, havacılık, göçmenler ve aynı zamanda hükümet, konumunda otorite, lider, üst düzey yönetici, ceo olanlar, tanınmış kişiler, ulus olarak prestijimiz, ordumuz ve polisimiz  ana konu başlıkları olarak dikkat çekmekte.

Neptün’lü yeniay, haritamızın Uranüs ve ilerletilmiş Venüs’ü üzerinde gerçekleşecek. Gerek finansal  gerek hukuksal gerekse diplomatik anlamda beklenmedik, şaşırtıcı olabilecek gelişmelerin görülebileceği bir süreç olabilir. Yeniay ilerletilmiş Ay düğümlerini zorlarken, temelinde büyümeye yönelik gelişmeler yatan durumlarda, hedefi tutturmanın çok da kolay olmayabileceğini, kontrol dışı faktörlerin oluşabileceğini işaret etmekte. Görüşmelerin, iletişimin, imaların dikkat çekeceği, konuşulacağı bu süreçte rasyonel mantık kullanmanın zor olduğunu, sezgilerin, hislerin öne geçeceğini göz ardı etmemek gerek. Aynı zamanda Neptün ile bu kadar iç içe bir yeniay, beraberinde belirsizlikleri de getirebilir. Yeniayla birlikte yapılan görüşmeler, duyurular beklemeye girebilir. Taahhütler yerine getirilmeyebilir. Merkür’ün retroya geçmesi ile de görüşmelerde, anlaşmalarda eksikler, üzerinden geçmeler beklenebilir. Önceden yapılmış anlaşmalar, yazışmalar, görüşmeler gündeme oturabilir. Bunlara yönelik revizeler gelebilir. Mahkemeler, iptaller söz konusu olabilir. Mart sonunda Merkür retrodan çıkarken, bu yeniayı da tetikliyor olacak. O zaman bazı şeyler akmaya, daha rahat uygulanmaya başlayacaktır. Turizm, festivaller, vize ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Göçmenler bu yeniayda yine konuşulacağa benziyor. Komşu ülkelerde olanlar yine ülke gündemimizin başında yer almakta. Başka ülkelerle, şirketler de ortaklık olarak birlikte yürütülecek işlere, projelere başlanmak istenilebilir. Fakat burada temkini elden bırakmamak adına, üstte yazdıklarımı hatırlatmak isterim.  Birbirine gitgide yaklaşan Satürn, Pluto’ya GAD’ın da eşlik ediyor olması ülke olarak da, şirketler açısından da ortak yapılan işlerde, rekabette, stratejik işbirliklerinde zorlayıcı durumlara işaretçi.  Afla, hapishanelerle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Bu yeniayda skandallar da duyabiliriz. Borsada, para piyasalarında dalgalanmalar şaşırtıcı olmaz. Havaalanları, uçaklar, havacılık sektörü bu süreçte öne çıkabilecek bir başka konu. Sel baskınlarına, deniz kazalarına, depreme açık bir süreç. Çocuk cinayetlerini, hayvan haklarını da konuşmaya devam edeceğiz diyebilirim.

Şirketler açısından baktığımızda bir yandan uluslar arası arenada büyümeye çalışan firmaları görürken, öte yandan bazı firmaların da  iş başarılarının ve imajlarının tartışıldığına tanık olabiliriz.

Yukarıda Balık burcunda gerçekleşecek yeniaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

6 MART BALIK BURCUNDA YENİAY” için 2 yorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s