19 ŞUBAT BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY

19 ŞUBAT BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

19 Şubat günü saat 18:53 de  Başak burcunun 00°42′ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Başak burcu  mükemmeliyetçi, çalışkan, durumu mantık çerçevesinde analiz ederek yol alan, tevazu sahibi olarak bilinir. Gölgesinde detaylara dalıp büyük resmi kaçırma, gerginlik, toleranssızlık bulunur. Başak aynı zamanda mühendisler, matematikçiler, fizikçiler, kimyagerler, biyologlar, istatistikçiler, hesap uzmanları, bankacılar, yazılımcılar, eczacılar, doktorlar, hemşireler, veterinerler, basın-yayın çalışanları, eleştirmenler, yazarlar, hizmet, temizlik, sağlık sektörü ile de ilgilidir. Bu dolunayda da Başak özelliklerinin yanında, yukarıdaki meslek gruplarına ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Dolunayda şartlar son derece değişken. Dolayısıyla inisiyatif kullanmaktan öte, karşımıza, şartlara uymak durumunda kalabilir, kendimize, elimizdeki işe yeterince odaklanamayabilir, fazla verici olmak durumunda kalabiliriz. Aynı zamanda çıkarlarımızı korumak, gözetmek isteyeceğimiz gibi, motivasyonumuz düşük olabilir, iletişimde sıkıntı çekebiliriz.

Yükselende bulunan Başak yukarıda saydığım özellikleri tutum sergilerken  bir kez daha perçinlemekte. Bir yandan şartlarla ilgili aydınlanma sağlayarak, dengelenme ihtiyacına girerken, öte yandan sağlam dönüşümlere yol açacak adımlara da müsait görünmekte. Ama şuna dikkat etmekte fayda var ki Merkür’ün konumu , analitik zekanın gerekli olduğu yerlerde beklentiyi karşılamayabilir. Abartılı, hayalci, kafası karışık konumuna düşmemek, aldanmamak için, ince hesap kitap gerektiren işlerde şartları bir değil, birkaç kez irdeleyin derim.  Yükselen derecesinde Thuban ve Kraliyet yıldızı Regulus göze çarpmakta. Thuban maden arayıcılarında, maliye bakanlarında , vergi, muhasebe, hseap uzmanı, borsa, finans piyasalarında çalışanları da işaret ederken, sezgi ve başarı verir. Ama bu başarı skandalla gelebilir. Regulus ise intikamdan uzak durulduğu taktirde büyük başarıların, statünün, gücün, tutkunun işaretçisidir.  Regulus , aynı zamanda Ay ile de etkileşim halinde. Güneş ise yine bir başka kraliyet yıldızı olan Fomalhaut ile birlikte. Bu yıldız ise kimliğe idealist özellikler, karizma yüklerken, yaratıcılık gücü verir. Dürüst ve başkalarının yararına da çalışma yürütüldüğünde de başarı getirir.

Başak burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Başak dolunayı Ege’nin ve Trakya’nın batısına yakın yerlerde oturanlarımız için kendileriyle ilgili her türlü işi, örneğin sağlığı, fiziksel görünümü vs ve yakınlarında olan kişilerle ilgili gelişmeleri anlatmakta. İstanbul dahil doğuya gitmeye başladıkça ana temalar da değişmeye başlıyor. Buna göre  gizli düşmanlıklar, kontrol dışı olaylar, zorluklar, kayıplar, başkalarından gizlenilenler, endişeler, bağımlılıklar, arınma çalışmaları, inzivaya çekilme, hastane gibi kapalı yerlerle ilişkiler öne çıkıyor.

Değişken burçların 0-3, sabit burçların 28-30 derecelerinde gezegenleri, önemli kombinasyonları olanların öncelikli olarak etkileneceği bir süreç Başak  dolunayı . ( Değişken burçlar;  İkizler, Başak, Yay, Balık .  Sabit burçlar; Boğa, Aslan, Akrep, Kova.)

Hayatınızda karmaşıklaşmış işlere yönelik kendi konforunuzu, maddi durumunuzu, özdeğerinizi, sevgi anlayışınızı da gözeterek birtakım düzenlemeler yapma ihtiyacında olabilirsiniz. İlişkinizin de dayanıklılığı gündeminizde olabilir ve tüm bunlarla ilgili sorumluluklar almanız gerekebilir. Var olan şartları sağlam durabilmek adına daha eleştirel, ayrıntılı  planlamayı düşünebilirsiniz. İşinize ve elde edeceğiniz getiriye odaklanmak isterken, geçmişten gelen birtakım karmik ilişkilerin, yükümlülüklerin de işin içinde olması arzular ve gerçekleri   çarpıştırabilir. Elinizi, kolunuzu bağlayan, sizi hedeflediklerinizden geciktiren durumlar ortaya çıkabilir. Tam  sorundan kaçmak isterken, bir anda savunmasız kalabilir, daha fedakar davranabilirsiniz. Şartlara uymak zorunda olabilirsiniz. Ya da sorumlulukları hatırlatan koşullardan uzaklaşarak , kendinizi rahatlamak adına akışa bırakma eğiliminde olabilirsiniz. Bu noktada karşınızdakilerle konuşmaları, tavsiye alış verişini dikkatli yapın. Sınırlarınızı iyi belirlemeye, kafanızın karışık olmamasına, aldanmamaya, aldatmayın, kararında verici olun derim.   (Arachne, Hopi, Satürn, Venüs, Industria, Admetos, Güneş, Ay, Europa, Kassandra)

Başak dolunayında ele alınacak konular 6 Ocak günü Oğlak burcunda meydana gelen Güneş tutulmasını da etkiliyor olacak. Sezgilerin, duyguların önde olduğu bu dolunayda rasyonel mantık kullanmak gerektiğinde zorlanabilirsiniz. Hesap kitap gerektiren her türlü işlerde karışıklıklar, dağılmalar, yanlışlar, kayıplar ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda düşünceleriniz, dilinizden, kaleminizden, adımlarınızdan önde gitmesin ki takılıp, düşmeyin. Bazıları hayal ettiklerini somutlaştırma şansına kavuşacak. Bu durum tabii herkesin kendi haritasına göre değişkenlik gösterir. Yaratıcılık gerektiren konularda, sanatta, tasarımda başarılı işler çıkartılabilir. Hikayelerle, şiirlerle romantizm, duygusallık  iç içe geçebilir. Konuşmalara da yansıyabilir. Gözyaşları sel olabilir. Yalnız şartların abartılarak kullanılmamasına dikkat ! Bu arada kontrol etmekte zorlandığınız, arkanızdan dönen işlerle yüzleşmek durumunda kalmak da duyguları başka türlü öne çıkartabilir. Ya da sizin sakladıklarınız da başkaları tarafından görünür hale gelebilir. Tıkanmış hak hukuk konuları, ilişkilerdeki durgunluklar, engeller burada konu olabilir. Yaşlılara hizmet etmek gerekebilir. Bağımlılıklardan kurtulmak için bu dönemi kullanabilirsiniz. İlişkilerde fedakarlıklar, belki finansal, hukuksal olarak zorlayıcı, belirsiz durumlar, kayıplar gündeminizi meşgul edebilir. Konfor alanınız, alışkanlıklarınız adına mücadeleler, yeri geldiğinde beklenmedik çıkışlar yaşanabilir. Günlük hayat düzeninize hayal ettiğinizi kurma çabasında olabilirsiniz.

Başak dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Başak burcunda meydana gelecek dolunayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

İkizler ve yükselen İkizler :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Yay ve yükselen Yaylar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Balık ve yükselen Balıklar için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Ülkemiz ve Başak burcunda dolunay

19 Şubat günü yaşanacak dolunayda komşu ülkeler, iletişim, haberleşme, basın – yayın, ulaşım, taşımacılık, eğitim sistemi, uluslararası ilişkiler, ticaret, ithalat, ihracat, turizm, göçmenler, vize ve dolaşım, hukuk, akademiler, turizm ve  dini kurumlar  ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Dolunay, haritamızın Ay düğümleri ve Jüpiter’inin üzerinde gerçekleşmekte. Uzak, yakın uluslararası ilişkilerimize dikkat çekmekte. Yukarıda saydığım ana başlıklar da dahil olmak üzere, hükümeti, iktidar partisini, konumunda otorite olanları, liderleri, şirketlerde ceo ları ve prestijimizi etkileyecek, kadersel türde diyebileceğimiz gelişmelere işaret etmekte. Yeni ortaklıklar kurulabilir. Anlaşmalar yapılabilir. Bunlar ülke güvenliğimizi, madenlerimizi, doğal kaynaklarımızı ilgilendirebileceği gibi, ordumuz ile ilgili gelişmeler de söz konusu olabilir. Fakat her türlü anlaşma, görüşme, sözleşmede detayları  normalinden çok daha fazla irdelemekte fayda olabilir. Hiç tahmin edilmeyecek şekilde aleyhe çalışabilecek planlar, bunların içine monte edilmiş olabilir. Yani karlı, güzel görünen bir şey sonradan öyle olmadığı ortaya çıkabilir. Kırılganlık arttırabilir. Mars ve Uranüs’ün Kronos ile yaptığı görünüm otorite ile ilgili beklenmedik gelişmelere işaretçi olabilir. Meclis, belediyeler, kulüplerle ilgili sürpriz durumlar yaşanabilir. Para piyasalarında, borsada ani hareketlenmeler gözlenebilir. Tüm medya, medya çalışanları, internet, reklamcılar, patent ve telif hakları mercek altına alınabilir. Yeni düzenlemeler gelebilir. Yine bu süreçte turizmle ilgili yeni adımlar atılabilir. Sağlık konuları, salgın hastalıklar gündem oluşturabilir. Sulardan, sıvılardan, gazlardan, petro – kimya ürünlerinden doğabilecek problemlere dikkat!

Şirketler açısından baktığımızda lojistik ve taşımacılıkla birlikte, satış, pazarlamanın, tanıtımların ve uluslararası  faaliyetlerin öne çıktığını söyleyebiliriz.

Yukarıda Başak burcunda gerçekleşecek olan dolunaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s