5 MAYIS BOĞA BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

5 Mayıs günü saat  01:44  de Boğa burcunun 14°10′  derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Yeniaya materyale, dünyevi değerlere gereğinden fazla bağlılık gösteren, huzurunun konforunun, güven duygusunun bozulmaması, yok olmaması adına şartlarına sıkı sıkıya bağlı, gölgesinde inat, kıskançlık, değişimde zorlanma bulunan Boğa burcu ev sahipliği yapmakta. Bu burç kadınlara yönelik çalışanlar, diplomatlar, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler,  tasarımcılar, galericiler, mücevherciler, kumaşçılar, modacılar, parfümericiler ve finansçılarla ilişkilidir. Dolayısıyla dolunay sürecinde Boğa özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait  gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Bu süreçte bizlerde somut olana yönelirken, maddi manevi çıkarları öne çekip, yenilikleri biraz daha öteleyebiliriz. Duyguların yerini çıkarlar doldururken, şartlarını koruma arzusu güvensizlik hissi ile birlikte çalışabilir.

Yükselende  toplumsal konularla, özgürlüklerle, isyanlarla, sıradışılıkla, entelektüellikle ilgili marjinal, öngörülmesi zor Kova burcu yer almakta. Bu süreçte gelişen bazı beklenmedik olaylar ya da yeterince hesaplanmamış ani hamleler geri planda kontrol dışı durumları, geçmişten gelen birtakım şeylerin köklü, kalıcı değişimini, belki kaybını da beraberinde getirebilir.  Buraya Altair sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Altair askeri güçle, cesaretle, kararlılıkla, risk alabilmeyle, ani ve hızlı hareketlerle ilişkilendirilmiştir. Gölgesindeki özensizlik ve düşüncesiz çıkışlar, bizlere dikkat etmemiz gereken noktayı da işaret etmekte.

Ay’ın ve Güneş’in Menkar kavuşumu kollektif bilinçaltını, toplum için yapılanları ama buna karşın toplumun da kurbanı olunabileceğini anlatmakta. Beraberinde huzursuzluklar, sıkıntılı durumlar, aile içinde ya da yakın akrabalarda vefat, miras, veraset gibi sorunlar, para kaybı gelebilir.

Boğa burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Boğa yeniayında eğitim, iletişim, yazım işleri, kardeşler, yakın akrabalar, komşular, çalışan çocukların kazançları, sosyal çevreleri ve etkinlikleri ana konu başlıkları olarak dikkati çekmekte.

Sabit burçların 12-16, öncü burçların 0-2, değişken burçların 28-30 derecelerinde gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Boğa yeniayından öncelikli etkilenecektir.  (Sabit burçlar: Boğa, Aslan , Akrep, Kova  , Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak  , Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık )

Neye, ne kadar sahibim, sahip kalacağım ve bunlar benim güven, huzur duygularıma nasıl etki etmekte! İlişkilerim, olmak istediğim toplumsal durumum bu mu! Ailevi konularda terslikler mi var! Hedeflerim doğrultusunda kendime yeterince değer katabildim mi! Bu noktada ilişkilerde geçmişte yaşanmış kızgınlıkları, bulunduğumuz noktaya katkı eden, geri plandaki entrikaları ve  hayatımızın dış dünya ile nasıl bir uyum içinde olduğunu düşüneceğiz. Kadersel diyebileceğimiz türde döngüleri anlamaya çalışacağız. Bunlara benzer düşünceler, gelişmeler bu yeniayı şekillendiren faktörler olacak. Geçmişe dönük daha net aydınlanma sağlarken, yeni gelişmeler biraz zorlayabilir.  Dış faktörlerin de etkisiyle sabırsız girişimler arzusu, şartların  zorlanması, abartılması, tedbirsiz tutumlar, düşüncelerde ve iletişimde doz aşımı da pandoranın kutusunun açılmasına neden olabilir. Bu beklenmedik durum elbette herkese kötü anlama gelmez. Ama bazıları için göz göre göre fırsatların kaçması, olaylar karşısında bastırılmış duyguları ile yüzleşmesi ve psikolojik olarak zorlanmasını işaret edebilir. Burada yardımlaşmayı kullanabilenler, daha sükunetle düşünüp, harekete geçenler, rahat edebilirler.    (Cupido r , Koç n., Medea r , Poseidon r , Güneş, Ay, Astrea, Circe, Psyche)

Kardeşlerle, yakın akrabalarla, komşularla ilişkilerde dikkat çeken bir dönem. Bu anlamda karşılıklı ilişkilerde ani gelişmeler yaşanabilir. Başkalarının, dış faktörlerin de etkisiyle kopartıcı durumlar oluşabilir. Fakat bu bazıları için geri planda birtakım elemeler yapmak, kayıplar yaşamak durumunda kalsa da şansı beraberinde getirebilir. Yollar iptal olabilir ya da daha önce yapamadığınız yola gidebilirsiniz. Kelimeleri dikkatli seçerek, iletişimi özenli kurmayı, hedeflerimize yönelik adımlarda  baskının, şartları manipüle etmenin kararını  önemseyelim. Yanlış adım atmamak, hedefe yönelik yön kaybı yaşamamak adına dikkat edilmesi gereken bir süreç. Eğitimleriniz, yazılarınız için çalışmalara başlayabilir, bitirmek adına eskilerin, eksiklerin üzerinden yeniden geçebilirsiniz. Kendinize ya da yakın çevrenize ait gelişmesi muhtemel önemli durumlar karşısında içe çekilme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bazı şeylerden feragat, fedakarlık etmek durumunda kalabilir, bilinçaltında bunun stresini yaşayabilirsiniz. Hastaneleri ilgilendiren işler, yatarak dinlenme ihtiyacı söz konusu olabilir. Aile büyükleri de bu sürece dahil olabilir. Gizli düşmanlıklara dikkat. Spekülatif konularda gereksiz riskler, belirsizliğe, kayba sebep verebilir. Özellikle yeniay öncesi bu  durum daha belirgin. Çocuklarla, sevgilinizle para, aldatma konuları işleri gerebilir. Eğlenceye, hobilerinize, gezilerinize, sosyal faaliyetlerinize harcamaların sınırına dikkat etmenizde fayda olabilir. Geçmiş deneyimlerinizi, araştırmalarınızı gözeterek, felsefeniz doğrultusunda yapacağınız başlangıçlara destek bulabilirsiniz. İstikrarlı, kuralına göre hareket edenler haritalarının durumlarına göre başarılı işler ortaya koyabilir, zorlu da olsa mücadelenin kazananı olabilir. Yabancılarla ilişkiler, işler, hukuksal, medya, tanıtım, eğitim konuları, uzun yollar dahil olmak üzere yeni konularda geri adımlar olasıdır. Buna karşılık yine eski işler sürpriz bir şekilde önünüze gelebilir.

Geçen sene 11 Ağustos’ta Aslan burcunda bir tutulma yaşamıştık. Bu yeniayda o dönem hayatlarınıza etki eden konular yeniden gündeme gelebilir. 6 Ocak Oğlak tutulması ile uygulamaya konulmuş kararlar yine yeniay sürecinde gidişatı etkileyecek faktörlerden görülmekte. Geçtiğimiz Mart’ın 7-8 i civarı başlamış olduğunuz işlerle ilgili de yeni düzenlemeler yapılması gerekebilir.  Aslan ve Oğlak tutulmalarının hayatlarına etkilerini yeniden hatırlamak isteyenler, yazının sonundaki linklerden faydalanabilirler.

Boğa yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

5 Mayıs günü Boğa burcunda meydana gelecek yeniayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda, burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

 Koç ve yükselen Koçlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

İkizler ve yükselen İkizler :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kredi, borç, vergi, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yay ve yükselen Yaylar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Kova ve yükselen Kovalar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri.

Ülkemiz ve Boğa yeniayı

Boğa yeniayında meclis, belediyeler, mahalli idareler, borsa, ulusal servetimiz, yabancı ülkelerle ortaklı anlaşmalarımız, organizasyonlar, kulüpler ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketlerde de yönetim gelirleri, uzun dönem hedefler, işveren sendikaları ve sektörel ilişkiler, organizasyonlar ile ilgili gelişmeler dikkat çekebilir.

Boğa yeniayı ülke haritamızın Venüs ve Uranüs’ünü ve ilerletilmiş Güneş’ini  hareketlendirmekte. Burada yerel seçimlerde itirazlar bulunan, netleşmemiş yerlerle ilgili karar açıklanabilir. Önceki yazımda da bahsettiğim gibi haziran başı bizler yine seçim konuşuyor olabiliriz. Konumunda otorite olanlar, üst düzey yöneticiler, ceo larla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Muhalefeti de ilgilendiren görüşmeler, yazışmalar vs ile ilgili konulara hız  verilebilir ve bunlar gündeme yansıyabilir.  Etkinlik, yetkinlik, güç mücadeleleri heyecan katsayısını arttırabilir. Kalkınma planlarına  yönelik düzenlemeler, gelişmeler olasıdır. Maliye ve hazine ile ilgili konular da yine bu süreçte öne çıkması olası bir başka konu. Venüs ve Mars’ın, retro Jüpiter  ile yapmış olduğu görünüm geçmişe dönük uluslararası finans davalarına yönelik konularla ilgili durumların aktif olduğunu düşündürebilir. Orduyla, sağlık sektörüyle, sendikalarla, çalışan kesim ve sgk girişimler meclise, gündemimize gelebilir. Krediler,faizler, vergiler, borçluluğumuz ve bankaları, finans kurumlarını ilgilendiren  düzenlemeler olasıdır. Para piyasalarında, borsada dalgalanmalar beklenebilir. Yine bu dönemde her ne kadar Satürn ve Pluto retroya geçseler de , GAD ile yaptıkları  çok yakın görünümler uluslararası arenada zor bir döneme işaret etmekte. Bu retrolarda müttefik diye görülenlerle ilgili hukuksal, finansal, diplomatik ilişkilerde yeniden organizasyonlar beklenebilir. Gerek diplomaside gerek şirketler açısından kökleri sağlamlamak açısından uygulanmaya koymamış çözümlerin devreye girebilir. Bazı ilişkiler ilerleyen süreçte kopabilir. Dış ilişkilerde, rekabette, ortaklıklarda beklenmedik gelişmeler olasıdır. Hem şirketlerin ve hem de ülkemizin güvenmesi gereken partnerleri, karşılarındakiler değil, kendi güçleri.   NATO, BM gibi üyesi olduğumuz uluslararası  paktlar dikkat çekebilir. Mars’ın 12.ev geçişi , sosyal medyada da paylaştığım gibi stresi içerisinde barındırmakta ve kontrol edilmesi gereken bir dönemi işaret etmekte. Sert açılarını dikkate aldığımızda, Mayıs’ın sonuna doğru 1.eve taşınmasıyla birlikte, halkı, iç işlerini ilgilendiren durumlara etki etmesi olasıdır. Bu noktada güvenliğimiz önemli görünmekte. İllegal yapılanmalara operasyonlar yapılabilir. Üst bölümde belirttiğim gibi, bu yeniay 11 Ağustos Aslan ve 6 Ocak Oğlak tutulmalarını hareketlendirmekte. Bununla ilgili ülkemize yönelik detayları alttaki linklerde bulabilirsiniz.

Yukarıda Boğa burcunda gerçekleşecek yeniaya ait ülkemizin kartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/01/30/11-agustos-aslan-burcunda-gunes-tutulmasi/

https://azadeoksoy.com/2019/01/30/6-ocak-oglak-burcunda-gunes-tutulmasi/

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s