28 EYLÜL TERAZİ BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

28 Eylül günü saat 21:27  de Terazi burcunun 05°20´ derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Terazi burcu Terazi ilişkiler, adalet, diplomasi, politika, genç kadınlar ve sanatla ilişkilendirilir. Gölgesinde kararsızlıkar, dengeyi, uzlaşıyı ararken kendi  dengesini kaybetmesi, yüzeysellik ve güvensizlik vardır.  Aynı zamanda diplomatlar, siyasetçiler, hukukçular, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler, peyzaj mimarları, mobilyacılar, perdeciler, çiçekçiler, kuaförler,  makyözler, güzellik salonları, modacılar, şarap, tekstil sektörü, halkla ilişkilerle ilgilidir.  Dolayısıyla dolunayda Terazi özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Yoğun iletişim, plan, proje odaklı, duyguların geri atıldığı, risk almaktan uzak duracağımız, zaman zaman güvensizlik hissetirebilecek ama  şartların değişimi adına mücadelenin görüleceği bir yeniay süreci yaşayacağız.

Yükselende İkizleri görmekteyiz. Bu burç iletişim odaklıdır. Bilgiyi alıp dağıtmaya çalışırken,  fazla değişmekten kendi de dağılır ve gerilir. Bu yeniayda kendinizi sahnede gösterme adına önemli adımlar atabilir, zorlukları olsa da buradan gündelik hayatınıza, işinize katkı sağlayabilecek güçlü adımlar atabilirsiniz. Yükselen derecesinde Mirfak ve Sceptrum kavuşumunu görmekteyiz. Bu sabit yıldızlar, gücüyle gurur duymayı ve meydan okunması karşısında zorluk da olsa kabul etmeyi anlattığı gibi bilime, bilgiye verilen önemin de işaretçisidir. Dışavuruma etki edeceklerini düşündüğümüzde gücün sınırını özenle seçmeyi , kurban konumuna düşmemeye dikkat etmeyi öneririm.

Güneş , Ay ikilisinin  ise  Tureis ve Edasich etkileşimi bulunmakta. Bu sabit yıldızlar, birlikte olduğu gezegenlere zihinsel ve ruhsal güç katar. Bol arkadaşı, etkileme kabiliyetini, yaratıcılığı, cesareti de ekler. Dolunay doğasında etkilerini hissediyor olacağız.

Terazi yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

28 Eylül günü Terazi burcunda meydana gelecek yeniayda çocuklar, aşk hayatı, sanat, spor, yaratıcı faaliyetler, hobiler, orta uzunluktaki seyahatler ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Öncü burçların 2-8 , sabit burçların 18-22 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Terazi burcunda meydana gelecek olan yeniaydan öncelikli etkileneceklerdir. ( Öncü burçlar:  Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar : Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Hepimiz bir şekilde hayat mücadelesinin içindeyiz. Özveri gösterdiğimize inanıp, vazgeçmekte zorlandıklarımız yüzünden bazen  av oluyoruz bazen  avcı. Bazen yaralanıyoruz bazen yaralarımıza merhem. Ayrılık, ölüm gibi sebeplerden ötürü üzüntü yaşıyoruz. Tüm bu düşüp kalkmalarımızı hayatın akışını öğreniyorum diye yorumluyoruz. İşte yine bir mücadelenin, bir şeyleri var etmenin, olmuyorsa terk etmenin, şartların hesabını kitabını yapmanın göbeğindeyiz. Geçmişte sevdiğimiz, hoşlandığımız şey ya da kişi şimdi artık öyle olmayabilir.   Ya da yapılan doyum vermiyordur. Belki bir şeyler parçalanmış, uzaklıklar oluşmuştur. Bereketini yitirmiştir. Öyleyse yaramız ne ya da kim ise ona yönelik bir strateji geliştirmek , iyileştirmek, daha sağlıklı hale getirmek durumundayız. Bol iletişim trafiği ile bu yeniayda kendi dengemizi bulmak adına düşüncelerimiz, planlarımız olacaktır. Önünüzde dağılmış duranı birleştirmeye çalışırken önce resmin bütününü düşünün. Neyi, nasıl yapmanız gerektiğini gerçeklerden kaçmadan, günü kotarmaya çalışmadan yapın. Bazıları hinlikle, cinlikle, Ali’nin külahını Veli’ye, Veli’ninkini Ali’ye giydirmeye çalışarak,  işini yürütme gayretinde olabilir. Bu da onun hayat yolu diyoruz! Ve unutmayalım ki kendimizden geçercesine bağımlılık geliştirdiklerimiz yaşam mücadelemizde bizim yumuşak karnımızdır. Ya bu yarayı daha çok kanatacağız ya da … Hadi şimdi denge tahtasına!

(Diana, Hestia, Orpheus, Deucalion, Mars/Satürn, Europa, Minerva, Chiron, Isis, Aesculapia, Güneş, Ay, Urania, Bacchuss)

Her türlü ikili ilişkilerimizde görüşmelerle, yazışmalarla, anlaşmalarla anlamaya, anlam katmaya, aksayana çözüm üretmeye çalışıyoruz. Yeniay doğası bilgi alıp vermeye, araştırmaya fazlasıyla müsait. Bu yüzden bizler de dersler, kurslar, eğitimler, seminerler  alıp, verebiliriz. Bunları hedeflerimiz doğrultusunda kullanabiliriz. Kendinizi daha iyi ve güzel hissetmek için bu yeniayı kullanmak isteyebilirsiniz. Güzellik uzmanlarına gidenlerde artış olabilir. Seyahatler, sanatsal faaliyetler, sportif uğraşlarınız önem kazanabilir, vurgulanabilir. Haritası ile destekli çalışanlar için gayet güzel kullanılabilecek bir yeniay. Çocuklarla ilgili zaman harcamak gerekebilir. Çalışıyorlarsa kazançlarını etkileyen durumlar, sosyal ortamlardaki  konumları, evlilikleri ve bunlarla ilgili kırılganlıklara sebep olan gelişmeler sizi de ilgilendirir boyuta  gelebilir. Problem yaratan evlilik, ortaklık,hisseli para konularına , kredi, borç gibi ödemelerinize çözüm getirmek adına strateji geliştirmeniz gerekebilir.  İlişkiler bu yeniayda güzel destek açısı alıyor. Daha doğrusu kadersel bir dönemeçten geçiyor. Şartlarınızı değerlendirirken orta yolu bulmak isteyebilirsiniz. Ama sonrasını da düşünerek ilerleyin. Bütüne odaklanın. Çünkü 10 Ocak’taki Ay tutulması ile birlikte ilişkilerin arka planında olup bitenler de ortaya dökülmeye başlayacak. Bir dikkat edilmesi gereken nokta da bilgilerdeki , iletişimdeki muğlak durumlar, manipülasyona açık olması.  Terazi yeniayı süreci aynı zamanda davalarla, hukuksal konularla ilgili  gelişmelere de işaretçi. Aynı zamanda çöpçatanları, arabulucuları da sıklıkla etrafta görebilirsiniz. Haritanızda, hayatınızda hangi konu aktifse sizin için en iyi ve kalıcı, yukarı taşıyacak yolu tercih edin. Zira 26 Aralık’ta meydana gelecek Güneş tutulması bu konuları daha görünür hale getirecek. 17 Temmuz’da Oğlak burcunda meydana gelen Ay tutulması ile ilgili hayatlarınızda hangi konular etkilendiyse, onunla ilgili araştırma, inceleme, görüşme, proje , sunum, anlaşma yapabilir, imza atabilirsiniz. Gerekli durumlarda çözüm üretmeye çalışabilirsiniz. Haritalarınızın aldığı etkiye göre önemli gelişmeler sağlanabilir. Oğlak burcundaki Ay tutulmasında hayatlarınızın hangi alanlarda etki aldığını hatırlamak isteyenler,  linkini yazının sonunda bulabilir.

Terazi yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Terazi burcundaki yeniayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

İkizler ve yükselen İkizler :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Başak ve yükselen Başaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.     

Yay ve yükselen Yaylar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Ülkemiz ve Terazi yeniayı

28 Eylül günü meydana gelecek Terazi yeniayında topraklarımız, güvenliğimiz, madenlerimiz, doğal kaynaklarımız, inşaat ve emlak sektörü, tarım, muhalefet partileri ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda çalışanları, gayrimenkulleri, ofisleri ile ilgili gelişmelerin öne çıktığını görmekteyiz.

Yeniay, Mars ve ilerletilmiş Ay üzerinde meydana gelmekte. Topraklarımızı, güvenliğimizi, ordumuz, ülkemizi ilgilendiren konulara bağlı gelişmeleri gözlemleyeceğiz. Sene başı gibiydi,  siyasi yapının aynı kalmayacağını, parti kuruluşlarını, değişimlerini dile getirmiştim. Hatta yine bir yazımda halk desteğini alan bir oluşumun da ortaya çıkabileceğini eklemiştim. Terazi yeniayında meclis aritmetiğini değiştirecek değişimler devam edebilir. Bu tür gelişmelerle ilgili bilgilenebiliriz. Hem iktidar hem muhalefet partilerinde temponun, iç dinamizmin  yüksek olduğu bir süreç. Af konusu Terazi yeniayında yine gündem oluşturacak gözükmekte. Aynı zamanda muhalefet partilerinden, muhalif kanattan gazeteci, yazar, düşün insanı, parti yöneticilerinin, üst yönetimlerini ilgili tutukluluklara yönelik gelişmeler de yaşanabilir. Diplomasi, uluslararası ilişkiler, hukuk, finansal konular bu yeniayda çok önde olacak. Hatta AHIM ile ilgili konular da kamuoyunu meşgul edebilir. Ekim ve Kasım aylarının sonunda bu konular yine bizi meşgul ederken, bazı sonuçlanmaları görebiliriz. Hatta yeniay genelindeki olayların açılımını 26 Aralık Oğlak tutulması ile daha belirgin görebiliriz. Geçen Eylül sonu, Ekim gibi görüşülen, konuşulan ama uygulamaya geçemeyen, geçirilmeyen konular yeniden gündeme gelecek. Bunlar üzerimde yoğun baskı hissedilirken, Satürn’ün de düze geçmesiyle artık uygulama  görmeye başlayacağız.  Müttefik olarak görülen ülkelerle zorlukların daha belirginleşeceği bir süreç diyebiliriz. Uluslararası anlaşmalar, davalar mercek altında. Diplomaside , NATO, BM gibi kuruluşlarla ilişkilerde gergin durumlar oluşabilir. Toprak güvenliğimizin öneminin altını çizerken, sınırlarımızda dikkat çekmekte. İçeride ve dışarıda operasyonlar olasıdır. Kayyum atamaları, üst yönetimlerle ilgili beklenmedik gelişmeler bu yeniayın  gündeminde. Savunma sanayini de ilgilendiren anlaşmalarla, görüşmelerle ilgili haberler duyabiliriz. Görüşmelerin içinde federe devlet konusu da olabilir. Yeniay, bankalar, finans kurumları için de rahat görülmemekte. Ekonomi sert etkilenmekte. Deprem olasıdır. Gençlerle, çocuklarla ilgili yeni kararlar alınabilir. Eğlence sektörüne yönelik düzenlemeler yapılabilir. Temmuz ayında Oğlak burcunda gerçekleşen tutulma da bu yeniayda hareketlenirken, kapalı kapılar ardında kalmış durumlar görüşmeler, anlaşmalar, kanunlarla belirginleşebilir. Doğal kaynaklarımız, madenlerimiz, inşaat sektörü ve bunlara yönelik alınan kararlar, satışlar vs gündeme gelebilir.

Yukarıda 28 Eylül günü Terazi burcunda meydana gelecek olan yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/07/07/17-temmuz-oglak-burcunda-ay-tutulmasi/

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s