26 KASIM YAY BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

26 Kasım günü saat 18:04  de Yay burcunun 04°02´  derecesinde  bir yeniay meydana gelecek.  Yeniayın ev sahibi dışadönüklüğü, iyimserliği, gelişme, büyüme ve bilgi odaklılığı ve değişkenliği  ile bilinir. Gölgesinde aşırılık, fanatiklik, objektiflikten uzaklaşma, gereksiz risk alma ve  dağılma vardır. Yay, yabancılar, uluslararası işlerle ilgili çalışanlar, hukukçular, akademisyenler, diplomatlar, bilim insanları, din adamları, medya,  yayıncılar, reklamcılar, finansörler, bankacılar, sigortacılar, dil bilimciler, turizmciler, rehberler de bu burçla ilişkilendirilirler.  Dolayısıyla dolunay sürecinde Yay özelliklerinin yanında, bu gruplarla ilgili gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Yeniayda şartlar fazlasıyla kırılgan, değişken. Bir yandan ivmelenmek isterken, diğer yandan yeterince direnç gösterilemeyebilinir.  Derlenip toparlanıp, somut sonuca ulaşmak kolay olmayabilir. Yanı sıra ani, dik çıkışlar, acımasız tavırlar gözlemlenebilir.

Yükselende  iletişimi, aklın kullanımını anlatan, meraklı, dağılmaya müsait İkizler burcunu görmekteyiz.  Yöneticisi  Merkür  her ne kadar hala gölgeli dediğimiz sıkıntı çıkartabilecek durumundan çıkmadıysa da artık retrodan kurtuldu.  Çevik hamlelerle, kışkırtıcı, manüpüle edici davranarak , arzuladıklarınız doğrultusunda yapılan sert ve kararlı çıkışlar, süregelen şartlara son noktayı koyan cinsten olabilir. Yükselen derecesine   Aldebaran ve Tabit etkisini görmekteyiz. Aldebaran artık çoğu astroloji okurunun bildiği gibi kraliyet yıldızıdır ve büyük başarıların dürüstlükle beraber geleceğini işaret eder. Tabit ise saldırıya uğramayı, ilişkilerde yol ayrımlarını anlatırken, kıskançlıkları, suçun tespit edilerek suçlunun cezalandırılmasını anlatır. Bu sabit yıldızların yeniay döneminde dışavuruma etkisini gözlemleyebiliriz.

Yeniayın Güneş ve Ay’ı ise Acrab ve Yed Posterior ile birlikte. Yed Posterior, başarı verirken, kurnazlığı, utanmazlığı da anlatır. Acrab ise nefret, kin, gaddarlık, suç ve hırsızlıkla ilişkilendirilmekte. Bu sabit yıldızların etkilerini de olayların doğasında, ilişkilerde, bilinçli ya da bilinçsiz yönelimlerde  hissediyor olacağız.

Yay  yeniayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

26 Kasım’da yaşayacak olduğumuz yeniayda günlük işlerimiz, iş ortamımız, birlikte çalıştıklarımız, sağlığımız ve evcil hayvanlarımız ana konularımız olarak görülmekte.

Değişken burçların 1-7 , sabit burçların 17-21  dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yay burcundan öncelikli etkileneceklerdir. (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Yeterlilik sahibi olmadan ya da yeterince sağlam temele dayanmayan konularda çıkılan yolda aksamalarla, engellerle, sıkıntılarla karşılaşılmış olmalı. Bu sorunlar iş hayatında kendini gösterebileceği gibi, ilişkilere yansıyabilir, sağlığı etkileyebilir. Aileyle uzaklıklar, birlikte olunan kişi ya da kişilerle denklik, uygunluk problemler yaşanabilir. Bunların yarattığı baskı, değişim, dönüşüm  zorunluluğunu getirdi. Artık kendini feda etme ile kendine yetme arasındaki dengeyi gerekirse sil baştan kurmak gerekmekte. Gidenler, kayıplar olabilir. Bazı noktalar törpülenebilir ya da zafiyet yaratan eksikler tamamlanmalı. Kolay bir süreç değil. Sağlam hedef büyütebilmek, vizyon geliştirebilmek için dikkat etmemiz gereken sorumluluk bilinciyle, kararlı davranabilmek. İyi organize olmak. Başarı için  hedefe odaklanarak, doğru stratejiyle yol almak. Bu şekilde dağılmadan, köklü değişim adına başlangıçlar yapmak, yürümek mümkün. Aslında içinde bulunduğumuz bu süreçte herkes bir tür kendi hayatının devrimini gerçekleştirmekte. Başarılı ya da başarısız… (Admetos, Industria, Hygeia, Admetos, Phaethon, Hephaistos, Transpluto, Satürn, Güneş, Ay, Hestia, Pallas, Atlantis, Hidalgo, Zeus, Pluto)

Bu yeniay hayatımızın akışını etkilemekte. Burada herkes kendince büyüme, gelişme, iyileştirme amacı taşımakta. Aslında temelinde 6 Ocak’ta meydana gelen Oğlak burcundaki Güneş tutulmasının da etkileri yatmakta. Bu yeniayda atacağımız adımların geri planında kalan şartları bir süredir enine boyuna değerlendirmekteyiz. Bunlar bazılarının hayatlarında kontrol zorlayıcı durumlar olarak gelişmiş olabilir. Aralık’ın 12-13’ü gibi fikirler, anlaşmalar, sözleşmeler, araştırmalar vs şeklinde şeklinde ele alıp, ortaya sunabiliriz. Gelişmelerini ise Ocak’ın 10’u civarı görmek mümkün olabilir. Yeniay sürecinde olayları daha ciddi göreceğiz. Her şeye ederiyle bakacağız. Burada bizi meşgul eden konularla da o şekilde yüzleşeceğiz. Günlük tempomuz hareketlenirken, iş ortamımızla, sağlıkla ilgili durumlarla uğraşabiliriz. Kazalara, yaralanmalara ve güvenliğinize lütfen dikkat edin. Evcil hayvanlarımızla ilgilenebilirsiniz. Eşle ya da ortakla ilişkilerde ani yön değişimleri görülebilir ki zaten yapacak olanlar bir süredir bunu düşünmekte olmalılar.  İlişkilerin arka planındaki olayların patlak vermesi, gözden geçirilen kararların uygulanmaya koyulması fikrini hareketlendirecektir. Bilinçaltında engel olarak düşünülen durumları öteleyerek, ketum ve kararlı bir şekilde yol alabilirsiniz. Ayağını yere bastırmak, somut sonuç almak istediğiniz konularda hak hukuk arayışlarına, mücadelelere girebilirsiniz. Bu süreçte Jüpiter ve Venüs’ün beraberliği, haritası destekleyenler için sürpriz şansları, maddi manevi ödüllenmeleri getirebilir. Aynı zamanda süregelen kırılganlıklara çare adına girişilen adımlarda da zorlanılsa da desteğini hatırlatacaktır. Takıntılı düşüncelerden, şartların dipten dipten  manipüle edilmesiyle hareketten uzak durmakta fayda var.   Ekim ayı başındaki konular yeniden beklenmedik şekilde önünüze gelebilir. Yeniayın hemen öncesinde ve sonrasında verilen sözlere temkinli yaklaşın. Borç alacak dengeniz, kredi, burs, vergi, sigorta, prim, nafaka gibi ödemelerinizle ilgili işleri düzenleme yoluna gidebilirsiniz. Hesabınıza kitabınıza dikkat edin. Yeniay öncesi ve takip eden üç gün kafalar biraz karışık olabilir. Anlaşma imzalayacaksanız, bir işe girişecekseniz, devletle, bürokrasiyle işlerinizde mümkünse bu süreyi atlatın. Kiracılarınızla ilgili durumlar uğraşmanızı gerektirebilir.

Yay burcunda yeniayda ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Yay burcundaki yeniayın, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

İkizler ve yükselen İkizler :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Başak ve yükselen Başaklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri, umutları.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar

Balık ve yükselen Balıklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Ülkemiz ve Yay yeniayı

26 Kasım’da Yay burcunda meydana gelecek yeniayda ordumuz, polisimiz, çalışan kesim, sendikalar, sosyal güvenlik, sigorta hizmetleri, sağlık sektörü, salgın hastalıklar, küçükbaş hayvancılığımız, tarım ve çiftçiliğimiz ana konu başlıklarımız olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda işçiler, üretim ve verimlilik, sendikal konular, üretimin, çalışma koşullarının planlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili gelişmeler daha öne çıkabilir.

İşçi ve memurların, doktorların, hemşirelerin, tüm sağlık sektörünün çalışmalarına, haklarına yönelik yeni uygulamalar yürürlüğe konulabilir. Sendikalar bu süreçte öne çıkacak bir unsur olarak görülmekte. Emeklilik ve sgk ya yönelik düzenlemeler gelebilir. Küçükbaş hayvancılığımız ve tarımda süregelen sorunlarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Ardında yatan sebepler irdelenebilir. Bu konuda köklü yeniden yapılanma 2020’ nin sonunu bulabilir. Ordumuz ve polisimizle ilgili gelişmeler, savunma sanayi ve silah alım anlaşmaları gündeme gelebilir. Bu yeniay süreci uluslararası ilişkilerde önem taşıyacak bir sürecinde başlamasına işaretçi. Sınır komşularımızdaki gelişmeler de önemli hale gelmekte. Bunlarla ilgili bilgilerin öğrenilmesi 12 Aralık’ta meydana gelecek dolunay zamanına rastlayabilir. Nato ile ilişkilere temkinli yaklaşmakta fayda olabilir. Sınır güvenliğimizin önemini de vurgulamak isterim. Zira kontrol etmekte zorlanılabilecek durumlarla, gizli düşmanlıklarla, arkadan çevrilen işlerle karşı karşıya kalabiliriz. Burada güvenmemiz, yüzümüzü dönmemiz gereken nokta kendi içimiz olarak dikkati çekmekte. Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve petrol arama faaliyetleri ile ilgili gelişmeler  gündeme oturabilir. Yeniayda konumunda otorite olan, üst yöneticilerin de kazanımları , sahip oldukları yine gündemde görünmekte. Bunlara yönelik görüşmeler kapalı kapılar ardında sürebilir. Belediyeler, yönetimleri ile ilgili girişimler olasıdır. Para piyasalarında ani hareketlenmeler, spekülatif durumlar  yaşanabilir. Kazalara, çatışmalı durumlara, suikast girişimine açık bir süreç. Deprem olasıdır.  Eğitimde yeni uygulamalar devreye girebilir.

Yukarıda 26 Kasım günü Yay burcunda meydana gelecek yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade  Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s