12 ARALIK İKİZLER BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

12 Aralık  günü saat 08:11 de İkizler burcunun  19°51´  derecesinde bir dolunay meydana gelecek. 2019’da meydana gelecek bu son dolunaya İkizler burcu ev sahipliği yapacak.  Bu burç  değişken, dağılmaya müsait, iletişime odaklıdır. Fakat bilginin derinine inmeden alır ve paylaşır. Bu burç basın yayın,  bilişim, iletişim, ulaşım, taşımacılık, posta dağıtım sektörleri, reklamcılar, yazarlar, kütüphaneciler, muhasebecilerle de ilgilidir. Dolayısıyla yeniay sürecinde İkizler özellikleri ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz. 

Dolunayda  şartlar oldukça değişken. Aynı zamanda duygusallıktan, başkalarına karşı empatik olmaktan uzak.  Risk almaya, acımasız çıkışlar göstermeye müsait. 

Yükselende  geçen yeniaya ev sahipliği yapan değişken, büyüme, gelişme odaklı,  risk alabilen yapısıyla Yay burcu bulunmakta.  Bu süreçte  fikirler açıkça ortaya konmadan, hissettirmeden, ani çıkışlarla karşılaşılabilir.  Dikkat edilmesi gereken şey dürtüsellik kurbanı olmamak.  Bu dereceye Ras Algethi sabit yıldızının etkisi bulunmakta. Ras Algethi aynı zamanda Güneş ile de etkileşimde. Bu sabit düzen getirme dürtüsünü, zekayı, bilgeliği ama aynı zamanda hileli tavırları, yalanları anlatır. Yani  dolunay sürecinde  yalan ve hilenin , bilinçli olarak dışavurumumlara yansıması olasılığına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Ay, Rigel ve Bellatrix ile birlikte görülmekte. Bellatrix, zorlu mücadeleler sonrası kazanılan başarı, güç ve onurlandırmalarla ilgilidir. Rigel ise bilgiyle, perspektif geliştirmeyle, eğitim ve bu işle uğraşanlarla ilişkilidir ve başarı verir.  Güneş ise Sabık ve Ras Alhague sabit yıldızlarıyla etkileşimde.  Sabık, israfla, enerji kaybıyla ilişkilendirilirken, Ras Alhague zarar görmüşün düzeltilmesi ve aşırılıkları anlatır.

İkizler dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

12 Aralık’ta İkizler burcunda meydana gelecek dolunayda  eşle, ortakla ilgili durumlar, anlaşmalar, davalar, düşmanlıklar, hizmet alınanlar, kişinin kendini ilgilendiren her türlü gelişme, örneğin  sağlığı, fiziksel  görünümü  ve yakınları ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Değişken burçların 16-21, sabit burçların 2-6  dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar İkizler dolunayından öncelikli etkileneceklerdir.

Yaşanmışlıklar yüzünden  iyice karmaşıklaşmış, kördüğüm olmuş işlerin, ilişkilerin çözülmesi gerektiğini ve artık bir geçiş evresinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. Bu sizde, siste yürüyüp de nereye gideceğini bilememe durumu yaratmış olabilir. Fakat artık gerekli değişimi sağlayabilmek için kendi içinizde daha stratejik bilinç geliştirecek, bunu kendinize saklayacaksınız.  Belki de yaşadığınız krizli olayların en dibinde görmüş olduklarınızla, bitsin artık, gitmesi gereken gitsin ve hayatımı geliştirebilmek için gerekli  mücadeleye gireyim noktasına gelmiş olmalısınız.  Dolunay ile birlikte bir anda ötelenmiş, bastırılmış enerjiler de çok boyutlu şekilde açığa çıkacak.  Para konuları, ilişkiler, iş hayatınız … Aklınıza ne geliyorsa.  Geçmişte yaşanmış kötü tecrübelerle karşı karşıya kalınabilir. Karşılıklı ilişkilerde önemli gelişmeleri işaret eden İkizler dolunayı, idealler uğruna güçlü değişim, dönüşüm enerjisi barındırmakta.  Karmik cezaların, geçmişle hesaplaşmaların sürecinde manipülatif tutumlar görülebileceği gibi, geçmişe dönük hak ihlalleri sözleşmelere aykırılıklar da konu olabilir. Gerçekten gitmesi, bitmesi gereken durumlar söz konusu olduğunda, bazıları bu noktada  şimdilik bir yol ayrımına girmek yerine, karşısındakine bir şans daha vermiş görünebilir. Şartları doğru okumak gerekli. Şubat’tan sonra verilen şansların  yeniden gündeme geleceğini bilelim.      (Neptün, ASC DSC, Şans n., Ay, Güneş, Apollon, Apollonia, Uranüs, Pandora, Varuna, Rhadamantus)

İletişimle, gelişimle, büyümeyle, eğitimle, ticari konularla, kardeşler, yakın ya da uzak  akrabalarla ilişkilerin, yollarla ilgili gelişmelerin öne çıkacağı bir süreç.  Başkalarının ya da iradeniz dışında kalan faktörlerin de etkisiyle  vergi, kredi, borç, miras, nafaka, burs, sigorta , prim, ortaklı mallar gibi konularla ilgili gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Karşınızdaki insanlara dikkat etmelisiniz. Arkanızdan planlar yapılabilir, konuşmalar olabilir. Bunlar bir anda gündeminize oturabilir.  Hukuksal konular, eşle, ortakla, hizmet alıp verdiğiniz kişilerle  ilgili durumlar gündeminizi meşgul edebilir. Bulunduğunuz gruplarda, sosyal ortamlarda  kontrol etmekte zorlanabileceğiniz gelişmeler olasıdır. Toplumsal konumunuzda, ilişkilerinizde, para konularında  ya da  sahip olduklarınıza yönelik zorlayıcı durumlar, kırılgan ortamı yaratmış ve bir yön değişimini getiriyor görünmekte. Hak hukuk, ilişkilerin irdelenmesi ile birlikte bazılarının hayatlarında  kadersel değişimleri bu dolunayla görebiliriz. Dikkat edin de erişmek istediğinizi  başkalarına kurban etmeyin. Değişimi, dönüşümü herkes kendi haritasıyla bağlantılı olarak yaşadığından, bazıları için biraz daha zamana ihtiyaç alabilir. İşte bu yeniayda bunlara yönelik düşünceler, planlar geliştirebilir, gelişmeler karşısında bunu nasıl  kazanca dönüştürebilirimi hesaplamaya çalışabilirsiniz.  Her ne yapıyorsanız  yanılma, yanıltma riskinizin olduğunu göz ardı etmeyin. Enerjinizi doğru kullanın. Kayba, istismar edilmeye, hırsızlığa  açık olabilecek bir süreç. Eğitim faaliyetleri ile uğraşabilirsiniz. Seminerlerinizle ilgili, kitabınızın basımı, tanıtım faaliyetlerinizle ilgili  işlerinizi bitirmek için uğraşabilirsiniz.  İrili ufaklı yollar gündeme gelebilir.  Mart’ın ikinci yarısından sonra gündeminizde  olan girişimleriniz, ilişkilerinizle, hukuksal, finansal  konularınız, Nisan’ın son günleri yaşadıklarınız ,  Haziran başındaki sözleşmeleriniz, görüşmeleriniz ve Eylül’ün ilk haftası görüşmesini, anlaşmasını yapıp da ortası gibi giriştiğiniz, gelişen durumlar, bu dolunayla yine sizi meşgul edebilir. Temmuz ayında yaşanılan tutulmalar da hayatlarımızda etkisini  göstermeye  devam ediyor. Bazıları için  bu anlamda  mücadele dönemi  olabilir.

İkizler burcunda dolunayın ana başlıklara göre burçları etkileyeceği konular

İkizler burcundaki dolunayın, yukarıdaki  genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar,  babanın işten gelen kazancı, çocukların işi, statüsü, hedefleri, eşin kredi, borç, vergi, miras durumları, ameliyatı.

İkizler ve yükselen İkizler :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları. 

Başak ve yükselen Başaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Yay ve yükselen Yaylar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Kova ve yükselen Kovalar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Balık ve yükselen Balıklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Ülkemiz ve İkizler dolunayı

12 Aralık’ta meydana gelecek dolunayda  gizli ilişkiler, örgütler, kontrol dışı olaylar, ajanlar, vatan hainleri, suikastle ilgili gelişmeler, hastaneler, hapishaneler, sendikal konular, grevler, uyuşturucu konusu, hayvancılık, çiftçilik , çalışan kesim, ordumuz ve polisimiz, sağlık sektörü,  salgın hastalıklar ve sosyal güvenlik konusu ana başlıklar olarak görülmekte. Aynı zamanda uluslararası ilişkiler, dış işlerimiz, ticaret, hukuksal konular, turizmle, eğitimle ilgili gelişmeler, ulaşım, medya, basın-yayın sektörü, haberleşme ve göçmenler de bu süreçte öne çıkan konular olabilir.  Şirketler açısından baktığımızda ise kayıplar, kontrolünde  zorlandıkları  durumlar, ar-ge faaliyetleri, grevler, işçiler ve hakları, performansları ile birlikte üretim planlamanın daha vurgulandığı bir süreç olabilir.

İşçi ve memurlara, emeklilere, sosyal güvenliğe ait konuları, görüşmeleri, çalışanların haklarını ve beraberinde sendikaları  bu süreçte ön planda görebiliriz.  Afla, hapishanelerle, suçlularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Hastaneler, sağlık çalışanları yine gündemden düşmeyecek.  Tarım ve hayvancılığımızın durumunu, harcamalarımızı, fiyatlardaki değişimi ve  cebimize etkisini konuşuyor olacağız.  Vergiler, borçluluk durumumuz ve yansımaları meclise yansıyabilir. IMF de gündem olabilir. İkizler dolunayı bizlere kapalı kapılar ardında olanları, gizli düşmanlıkları aydınlatacak. Müttefiklik kavramını sorgulamaya  devam ediyoruz. Uluslararası  ilişkilerde dönüm noktası olacak bir dönemden geçmekteyiz. Bu dönemde meydana gelen, gelecek olaylar kırılganlıkları daha da arttırır görünmekte. Fakat bunun gerçek derinliğini anlamak biraz daha zaman alabilir.  Gündemi gerebilecek gelişmeler yaşansa da şartlar şimdilik tolere ediliyor görünebilir.  Nato ile ilişkilerimiz  bu süreçte dikkat çeken bir başka konu.  Dolunay, sınır  ve iç güvenliğimize  dikkat çekmekte. Patlamalara, yangınlara açık bir süreç.  Deprem olasıdır. Eğitimde yeni uygulamalar bu dolunayda da devam ediyor görünmekte.  Kamuya ait  yatırımlarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Yeni parti kuruluşlarına ait gelişmeleri izlemeye devam edebiliriz. Kadına şiddeti, tacizi ve kadın ölümlerini  konuşabiliriz. Son iki yazımda da Doğu Akdeniz, doğalgaz ve Kıbrıs konularının hareketleneceğinden bahsetmekteydim. Bu süreçte ülkemiz, Libya ile deniz sınırı anlaşması imzaladı.  Bu bölge artık kendinden daha fazla bahsettirecek görünmekte.

Yukarıda 12 Aralık günü İkizler burcunda meydana gelecek dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s