9 ŞUBAT ASLAN BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

9 Şubat günü saat 10:33 de Aslan burcunun 20°  sinde bir dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Aslan, gözler önünde olma, kendini gösterme, ortaya koyma ve bunları yaparken de sırtının sıvazlanmasından, alkış almaktan hoşlanmayla ilgilidir. Gölgesinde ego, kibir, gösteriş, müsriflik taşır. Aslan burcu, liderleri, yöneticileri, tanınmış kişileri, sanatçıları, yönetmenleri,  organizatörleri, eğlence, reklam sektörünü,  mimarlık ve iç dekorasyonu, kuyumcuları temsil eder. Dolayısıyla doğasına has özellikleriyle birlikte, bu gruplara ilişkin gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz.

Dolunay sürecinde rahatlıkla özgüvenin ardına sığınıp, çıkış yapılabilmesi, risk alınabilmesi, şartları zorlayıcı harekete yönelim gösterilmesi ve bu tutumlardaki kararlılık, egonun öne çıkmasına, empati kurmada ve duruma uyum sağlamada zorlanmaya yol açabilir.

Yükselende cesur, risk alabilen, girişimci, olayların başlamasına sebep olan ama aynı zamanda huzursuz, öfkeli, bencil olabilen Koç burcu bulunmakta. Dolunay sürecinde karşılıklı ilişkilerde rahatlıkla ivmelenebilir, şartların temposu yükselebilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta akılcı durumları gerektiren noktalarda duyguların baskın olması ki bu da olumsuzluğu getirebilir. Yükselen derecesine Baten Kaitos sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Bu sabit zorunlu yer değişimleri, izolasyonla, kısıtlanmalarla, depresif durumlarla, gemi kazaları ile ilişkilendirilmekte. Aynı zamanda depresif durumları, panik atağı ve intihara yatkınlığı da işaret etmekte. Dolayısıyla  Aslan dolunayında dışavurumda Baten Kaitos etkisini göz önünde bulundurduğumuzda, atılacak adımları ince eleyip, sık dokumanın önemini rahatlıkla görebiliriz.

Dolunayda Ay’ın Alterf ve Ras Elased Australis etkileşimini görmekteyiz ki bu sabit yıldızlar zulumle, katı yüreklilikle, sert bir disiplinle, karşısındakini ezmekle, anlaşmazlıklarla ilişkilendirlmekte. Güneş ise Castra kavuşumuyla art niyet ve  yıkıma sebep olabilecek kontrol dışı öfke anlamlarıyla etkilenmekte. Görüldüğü üzere sert etkili sabit yıldızların işin içinde olduğu bir dolunay. Karşı cins ilişkilerinde, duygularda, irade konulan noktalarda dikkatli yürümek faydalı olabilir.

Aslan dolunayının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

9 Şubat günü Aslan burcunda meydana gelecek olan dolunayda sosyal çevre, arkadaşlar, içinde bulunulan gruplar, organizasyonlar, işten elde edilen kazanç, çocuklar, çocukların evlilik ve ortaklıkları, aşk hayatı, yaratıcı faaliyetler, hobiler, sanatsal, sportif konular, risk içeren durumlar, seyahatler ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Sabit burçların 17-23, öncü burçların 3-7 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Aslan burcunda meydana gelecek dolunaydan öncelikli etkileneceklerdir. (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ;  Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Bu dolunayda  toplum içinde kendimizi birey olarak nasıl temsil ediyoruz, hayat sahnesindeki durumumuz egomuzu ne kadar doyurduğumuzu anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz.  Dengelenmeye çalışırken atacağımız adımlar ilişkilerimizde, durumumuzda, dışımızdaki faktörlerin de etkisiyle kadersel denilebilecek değişimi işaret etmekte. Sosyal konumunuzda, evliliğinizde ya da aile içinde, parasal durumunuzda zorlayan, kanatan durumlarda kendi güvenliğinize ne kadar özen gösterdiniz? Sizinle beraber başkalarının ihtiyaçlarına ne kadar hakkaniyetli, duyarlı olabildiniz? Yanlış işlerin içine dalıp geçmişte zarara mı uğradınız?  Ya da hin fikirli birtakım kişiler zamanında sizi kendine bağımlı mı kılmaya çalıştı? Bu ya da benzeri durumlarla ilgili konular  Aslan dolunayında bizleri  yeni bir denge kurmaya davet edecek. Kırılma yaratan konulara iyileştirici dokunuşlar yapabilmek üzere özveriyle hazırlanmak gerekecek.  Ve sonu bir seçim yapmanın gerekliliğine, yol ayrımına gidecek görünmekte. İçinde ayrılıkların, gözyaşının  olabileceği bu  geçiş dönemi zaman zaman duygusallıkları barındırsa da aslında hayatın akışına uyumlanmak adına kişinin kendi benliğine, kendini daha sevmesine, risk alarak özgür bir ben ortaya çıkartmasına giden bir yol olabilir. Ruh ve kimlik, hayatının sahnesinde ahenk arıyor! Dolunay, 26 Aralık’ta yaşanan 2019’un son Ay tutulmasının etkilerini de hayatlarınızda görünür hale getiriyor. Şubat’ın 20 sinden sonra da harekete geçirici durumlarla karşılaşabilirsiniz. Diğer yandan geçtiğimiz Kova yeniayında karşınızdakilerle ilgili durumlarla daha yakından ilgilenirken, 10 Ocak’ta meydana gelen Yengeç burcundaki Ay tutulmasının etkileri de sizleri meşgul edebilir.   (Ay, Güneş, GAD KAD, Vtx Avtx, Pholus, Pythia, Industria, Eurydike, Make make, Vesta, Pershephone, Orpheus, Eros)

Hareketli, girişimci, tempolu bir dolunay. Kişisel vizyon adına iddialı çıkışlar yapılabilir. Toplumsal durumlar, finansal, ailevi ilişkiler ve bunların büyüten, gelişen durumlarla uyumunu ilgilendiren gelişmeler, girişimler önem kazanacak.  Dışınızda gelişen durumlar karşısında hedeflerinize yönelik bazı törpülemeler yapılması gerekebilir. Burada feda edilen, vedalaşılan, kaybedilen şeyler olabilir. Fakat sonrası içten içe beklenilen, umutlanılan konularda büyüme, gelişme şansı, kazanç sağlayabilir. Çocuklarla ilgili konular önemli hale gelebilir. Çocuklarla, sevdiğinizle  organizasyonlara katılabilir, birlikte gelişim odaklı faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Risk içeren konulara eğilim görülebilir. Sevdiğiniz işlere yönelebilirsiniz. Harcamalara dikkat etmekte fayda olabilir. Kontrol dışı  ödemeler yüzünden  dengeyi bulmak zor olabilir. Aile içi sağlık konularının yanı sıra çözülmeyi bekleyen sorunlar da önem kazanabilir. Arkadan konuşana, iş çevirene dikkat edilmesi gereken bir süreç. Karşılıklı ilişkilerde geçmişe dayalı sürtüşmeler alevlenebilir. Terk edilmeler, duygusal yaralanmalar yaşanabilir. İyice anlamadan, dinlemeden araştırmadan, incelemeden, okumadan kararlar almayın. Verilen sözlere, anlaşmalara, sözleşmelere, muhasebe yapılması gereken durumlara özen gösterin.  Bu noktada başkalarının yönlendirmelerine, onların etkin oldukları durumlara karşı da dikkatte fayda olabilir. Kimsenin, hiçbir şeyin kurbanı olmayın! Merkür Şubat’ın 16sı  önce durağana, ardından retroya geçecek ve bu arada karşılıklı ilişkiler ve para konularında işleri hareketlendirecek. Aynı zamanda burada aldığınız kararlar, verdiğiniz sözler, anlaşmalar, sözleşmeler de önemli hale gelecek. Hukuksal konular, yurtdışını yabancıları ilgilendiren girişimler, eğitim, tanıtım faaliyetleri de hızlanabilir. Yazanlar, çizenler bu süreci kapanıp, güzel değerlendirebilirler.

Aslan dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Aslan burcundaki dolunayın yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba

İkizler ve yükselen İkizler :  , iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, eşin uzak akrabaları, yabancılarla, hukuksal konularla ilgili işleri, çocukların işten elde ettikleri kazançları, sosyal çevreleri, gruplar içindeki etkinlikleri

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Başak ve yükselen Başaklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı

Yay ve yükselen Yaylar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları

Kova ve yükselen Kovalar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Balık ve yükselen Balıklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Ülkemiz ve Aslan burcunda dolunay

9 Şubat’ta meydana gelecek olan dolunayda  diğer ülkelerle ilişkiler, eğitim, ulaşım, taşımacılık,  iletişim, basın yayın, iç ve dış ticaret, hukuk, sığınmacılar, dini kurumlar,  turizmi ilgilendiren gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda lojistik , tanıtım, reklam faaliyetlerinin yanı sıra eğitimlerin ve müşteri ilişkilerinin öne çıktığı görülmekte.

Aslan dolunayı ülkemiz  haritasında dış ülkelerle ilişkilerimize vurgu yaparken,  hem diplomasiye hem de konumunda otorite, lider, üst düzey yönetici, ceo olan ya da tanınmış  kişilerle ilgili gelişmeleri beraberinde getirebilir. Kabine değişimi yaşanabilir. Bakanlar, diplomatlar, müsteşarlar, danışmanlar  bu dolunaydan etki alabilirler.  Dış ilişkilerdeki  durum, diplomatik ve hukuksal konular iç kırılganlıkları  tetikleyebilir. Bu, Şubat sonu gibi daha belirginleşebilir. Mart’ın 5i ve sonrası  ise iyice aktifleşebilir. Dikkatli yönetilmezse beraberinde hem ekonomik hem iç işlerimiz ve halkımız adına stresi , düşmanlıkları içeren gelişmeleri doğurabilir. Komşu ülkelerle durumumuz, sınırlarımız, sığınmacılar,  ordumuzun operasyonları   ve  güvenlik bu dönemde yine önemli!  Sınırlarımıza dikkat!

Eğitimle ilgili gelişmeler, yeni kanunlar, yönetmelikler, parti tüzükleri,  değişimleri, hazırlıkları zorlanan şartlar arasında devam ediyor görünmekte. Muhalefet partileri ile gelişmeler dolunayda dikkat çekebilecek bir başka konu ki iç gruplaşmalar, bölünmeler  de belirginleşebilir.  Muhalefetten yazar, gazeteci, düşün insanı, akademisyen, parti yöneticisi ve üyelerine yönelik tutukluluklarla ilgili gelişmeler yaşanabilir.  Medyaya, fikir özgürlüğüne yönelik  olaylar gündeme gelebilir.  

Corona vakasının fazlasıyla gündemde olduğu ve can aldığı şu dönemde bizim haritamız da her türlü salgın hastalık riskine karşı sınırlara, gümrüklere, halka hizmet verilen yerlere ve radikal tedbirlerin önemine işaret etmekte. Hastanelerimizdeki hareketliliğe karşın bizler de bireyler olarak hem kendi hem de çevre ve toplum sağlığına karşı duyarlı olmalıyız. Deprem  yaşanabilir.  Turizme  yönelik yeni düzenlemeler yapılabilir.  Borsa,  spekülatif yatırım araçları, kredi ve borç ödemeleri  ile ilgili gelişmeler dikkati çekerken pırlanta, zümrüt, safir gibi değerli taşların yanı sıra bakır, bronz, pirinç  fiyatlarında , gümrük tarifelerinde değişim gözlemlenebilir.  

Aslan dolunayı,  bireysel haritalarda olduğu gibi  26 Aralık Oğlak Güneş tutulması ve 10 Ocak Yengeç Ay tutulmasının ülkemiz haritasına etkilerini de hareketlendirmekte. Tutulmaların nasıl etkilere sahip olduğunu hatırlamak isteyenler aşağıdaki linklerden faydalanabilirler.

Yukarıda 9 Şubat  günü yaşanacak olan dolunaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/12/19/26-aralik-oglak-burcunda-gunes-tutulmasi/

https://azadeoksoy.com/2020/01/02/10-ocak-yengec-burcunda-ay-tutulmasi/

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s