8 NİSAN TERAZİ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

8 Nisan günü saat  05:34  de  Terazi burcunun 18°43´ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu burç diplomasi, politika, ilişkiler, adalet, genç kadınlar ve sanatla ilişkilidir. Gölgesinde kararsızlıkar, dengeyi, uzlaşıyı ararken kendi  dengesini kaybetmesi, yüzeysellik ve güvensizlik vardır.  Diplomatlar, siyasetçiler, hukukçular, sanatçılar, mimarlar, dekoratörler, peyzaj mimarları, mobilyacılar, perdeciler, çiçekçiler, kuaförler,  makyözler, güzellik salonları, modacılar, şarap, tekstil sektörü, halkla ilişkilerle ilgilidir.  Dolayısıyla dolunayda Terazi özellikleri ile birlikte, bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Sürecin şartları çok sağlam değil. Doğru yapıyı kurup, ondan tutarlı bir şekilde verim, sonuç elde etmek kolay olmayacaktır. Fakat kararlı bir şekilde olanın değişimine hizmet etmekte ve iletişime açık.

Yükselende merhametle, fedakarlıkla ilişkili, etrafıyla bütünleşeyim derken kendini kurban edebilen, dağılabilen Balık burcu bulunmakta.  Bu süreçte güce güç katmak için bazı idealist girişimler olabilir. Fakat kararını aşan idealizmin , sübjektifliğin gerçeklerden kopardığını unutmayalım. Ortaklı konularda bazı gerçekler net olmayabilir ki bu da istenilen sonuca ulaşmanın önündeki engeldir. Yükselen derecesinde Markab sabit yıldızınının etkisini görmekteyiz. Markab, baskı altında direnç gösterebilmekle, krizlerle baş edebilmekle ilgilidir. Aynı zamanda melankolik durumlara, alınabilecek payeye de işaret eder.

Terazi dolunayının Ay’ı Mufrid ve Seginus ile beraber görülmekte. Mufrid, güçlü isteklerle birlikte aşırılıklara meyilli olmayı işaret eder. Aynı zamanda refahla, huzurla, doğayla da ilişkilidir. Seginus işte, hukuksal konularda arkadaşlardan gelebilecek zararı anlatmakta. Güneş ise Nodus II ile etkileşimde ve doğasına karizma, zeka gibi özellikleri katarken, bir yandan da olayların irdelenmesini, depresyona meyili getirmekte.

Terazi burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

8 Nisan’da meydana gelecek olan dolunay ilişkiler dengesi önem kazanmakta. Evlilikler, ortaklıklar, davalar, açık düşmanlıklar ve örneğin sağlık, fiziksel görünüm, dışavurum tarzı, motivasyonlar, yeni başlangıçlar gibi kişinin kendini ilgilendiren her konu mercek altında olacak.

Öncü burçların  15- 21 , değişken burçların  1-5 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Terazi dolunayından öncelikli etkilenmekteler. ( Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

İlişkilerde yeniden dengelenme ve devamında bir dönemin bitişine giden yolda yürünmekte. Hikayenizde belki dış görünümüne kapılıp, özü yeterince değerlendirememek, arada denkliğin,  uyumun olmaması, aileyle kopukluklar gibi durumlar var!  Sonrası gelişen şartlar iyice sarpa sarmış , aksamalara  ve  hassasiyetlerin derinleşmesine sebep olmuş olabilir.  Sevgi alış verişin  zorlayıcı, fedakarlık gerektiren, akışa kapılmış sürüklenen hali artık zorlamakta. Geçmiş sıkıntılı gerçeklerin farkındalığı, bilinçaltınızda duygusal yoğunluğu arttırabilir. Bu durum akılcı düşünmeyi zorlaştıracaktır. Fikirler beyninizin içinde yüzebilir. Aldığınız kararların, verdiğiniz sözlerin arkasında duramayabilirsiniz. Olanı biteni  değerlendirirken şartları akılcı okuyamayabilirsiniz. Böylesi bir  duygusal baskı şartların değişimi adına harekete geçmeye itebilir. Kendinizi tahterevallinin üzerinde dengeyi bulmaya çalışırken bulabilirsiniz. Bu da enerjinizi da bir noktaya odaklamanızı ve somut sonuç almanızı zorlaştırabilir.  ( Güneş, Ay, Venüs, Hephaistos, Cupido a, Arachne, Psyche, Transpluto, Urania, Hidalgo, Zeus)

İlişkilerde baskıların, değişime, dönüşüme zorlayan gelişmelerin yaşanabileceği bir süreç. İnatla, kararlılıkla yapılan hamleler, girişilen mücadeleler beraberinde beklenmedik, kadersel kırılmaları getirebilir. Şartlar stabil olmadığından zaman zaman elde olmayan nedenlerle fedakarlıklar, kayıplar ya da olana uyum sağlama gerekliliği doğabilir. Net sonuç elde etmek istediğimiz konularda sağlıklı ortamı bulmak kolay değil. Duygusallıkların ağır bastığı dolunay sürecinde mantık gerektiren durumlarda gerçekçi tutumlar takınamayabilir, akılcı çıkarımlar yapamayabiliriz. Bu durum yine yazan, çizen, ilüstrasyon yapan, yaratıcılığını kullananlar için üretimde kullanılabilir. Harcamalar dengenize dikkat etmekte fayda olabilir. Kredi, borç yapılandırmasına gidecekler, ortaklı akçeli işleri olanlar gerçekçi davranmakta zorlanabilir. Şartları doğru analiz edemeyebilir. Hem ilişkilerle ilgili düzenlemeler hem de finansal girişimlerde, harcamalarda şartları düzenlemek, yapılandırmak adınabazı hamleleriniz olabilir. Burada işin hisseli, ortaklı, eşle ilgili olan kısmına ya da karşınızdakilerin size sunduğu finansal şartlara dikkat etmekte fayda olabilir. 12 Mayıs’ta başlayacak olan Venüs retrosu, neredeyse Venüs’ün bu dolunaydaki derecesine kadar gerileyecek. Sorun olan noktalarda, bu dönemde yapılanlarla ilgili aksaklıkları Haziran’ın sonunda önünüze getirebilir. İşte, statünüzü ilgilendiren durumlarda sıkıntılı, belki kayıp yaşanan gelişmeler olabilir ki bu aileyle ilgili durumları da etkileyebilir. Daha çok evde, aileyle kalmak, ilgilenmek gerekebilir. Sağlık durumumuza, hijyene olabildiğince dikkat etmeye devam ediyoruz.

Terazi dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Terazi dolunayının yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Boğa ve yükselen Boğalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

İkizler ve yükselen İkizler :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Yay ve yükselen Yaylar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Balık ve yükselen Balıklar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Ülkemiz ve Terazi burcunda dolunay

8 Nisan’da meydana gelecek dolunayda hükümet ve muhalefet partileri, topraklarımız, madenlerimiz ve doğal kaynaklarımız, ülkenin iç durumunu ilgilendiren gelişmeler, inşaat sektörü, konumunda otorite, lider, genel müdür, ceo olanlar, tanınmış kişiler, mahkemeler, ordumuz ve polisimiz, prestijimizle ilgili gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte. Aynı zamanda diplomatlarımızı, eğitimimizi, çocukları ve gençleri ilgilendiren gelişmelerle birlikte meclisi, yerel yönetimlerimizi, borsa ve spekülatif yatırım araçlarını, yabancı devletlerle yapılan anlaşmaları etkileyen durumları,  bunların uluslararası  ilişkilerdeki  dengemize ve ekonomik yansımalarına etkilerini gözlemleyebiliriz. Şirketler açısından baktığımızda ise tüm başarılarını, tanınırlıklarını, ceolarını , yönetimlerini ve uzun dönemli stratejilerini ilgilendiren gelişmelerin vurgulanacağını söyleyebilirim.

Ülke haritamızın Chiron ve Pluto’su üzerinde gerçekleşen dolunay, ilerletilmiş Mars, Merkür ve Ay ile de zorlayıcı hale dönüşmekte. Hayli  sert etkiler etkileri barındıran bu dolunay, derin kırılmaları da içinde barındırabilir. Bir kısım uygulamalar 23 Nisan Boğa yeniayıyla birlikte açıklanabilir.

Yaşanılan sürecin şartları, fark ve kontrol edilmesi zor koşulları öne çıkartabilir. Corona’dan ötürü gelişen olağanüstü durumlar devam ediyor görünmekte. Olan kuralların üstüne yenileri gelebilir. Kısıtlamalar düzenlenebilir. Bizler de yapılan yönlendirmelere uymaya devam ediyoruz ve #EvdeKal diyoruz. Hastanelerin, hapishanelerin ve huzurevlerinin durumları dikkati çekebilir. Yargı affı ile ilgili gelişmeler bu süreçte belirginleşebilir. İş yerlerinin çalışma düzenine, işten çıkartmalara yönelik yeni kararlar gelebilir. Kredi, borç, vergi, sigorta, prim vs ye yönelik düzenlemeleri görebiliriz. Vergi oranlarında değişimler yaşanabilir. Para piyasalarında ani dalgalanmalar beklenebilir. Çalışan kesim, sosyal hizmetler ve hastanelerdeki sıkıntılı durumlar maalesef devam etmekte ve dolunay sürecinde dikkati çekebilir. Haziran’da başlayacak İkizler-Yay aksındaki tutulmalarla birlikte buralardaki aksamalar kendini daha da göstereceğinden düzenleme adına önceden hazırlık yapılabilir. Komşularımızla olan ilişkilerin dikkati çekebilir. Sığınmacıların durumu gündem oluşturabilir. Gıda rezervimize yönelik destek niteliğinde tedbirler alınabilir. Fakat bunun geçici bir çözüm olduğu görülebilir ve 2021’e girişle birlikte üretime yönelik tarım  politikalarına geçilebilir. Dolunay sürecinde konumunda otorite olanlar, üst yöneticiler, liderler, meclis, belediyelerle ilgili ani, zorlayıcı gelişmeler beklenebilir. Kabineyi, üst yönetimleri etkileyen değişimler devam edebilir. Deprem olasıdır. Madenlerimizi ve doğal kaynaklarımızı ilgilendiren anlaşmalar toplumun ilgilisi çekebilir. Eğitim online ve tv den devam edebilir. Muhalefet ve hükümet ilişkisi daha akıcı, işbirlikçi yürüyebilir. Kalkınma programlarında değişikliğe gidilebilir. Uluslararası ortak anlaşmalarla ilgili gelişmeler ülke gündemine konu olabilir.

Yukarıda 8 Nisan günü yaşanacak olan dolunaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s