7 MAYIS AKREP BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

7 Mayıs günü  saat 13:45  de Akrep burcunun  17°20´ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Ev sahibi Akrepsabırlı, kuşkucu, dayanıklı ve uç noktalarda kriz deneyimleyen, yıkıcı doğaya sahiptir. Bankacılar, finansçılar, ekonomistler, sigortacılar, dedektifler, polisler, askerler, psikiyatristler, doktorlar, dişçiler, araştırmacılar, gazeteciler, madenciler, kimyacılar ve fizikçiler Akreple ilişkilendirmiştir. Dolayısıyla dolunay sürecinde Akrep özelliklerini ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

7 Mayıs’ta bu senenin üçüncü supermoon dolunayı gerçekleşecek. Dolunayın öncesinde Ay, dünyaya 359655 km ye kadar yaklaşacak. Bu durum onun fiziksel boyutu ve parlaklığı ile birlikte astrolojik etkisini de daha belirginleştirecek.

Harekete geçmede, motive olmada zorlanılabilecek bu süreçte çıkarlar önde olabilir ve isteğimiz dışındakilere tolerans göstermekte zorlanabiliriz.

Yükselende çalışkanlığı, mantığı, detaycılığıyla bilinen Başak bulunmakta. Dolunay sürecinde dışavurumda bu da olsun bu da  derken ve bir noktaya sabitlenme yüzünden bulmacanın parçalarını yerinde doğru oturtamama ve dağılma, hedeften uzaklaşma riskine sahibiz. Buna dikkat ederek yol almak avantaj sağlayacaktır. Yükselen derecesine El Kophrah ve Alula Boreale sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Buna göre dışavurumda sessizlik, kuşkuculuk, otokontrolün yanında huzursuzluk, saldırgan tutumlar, güç kullanmaya meyil de görülebilir.

Dolunay sürecinde Güneş Menkar etkileşiminde. Bu sabit yıldız kolektif bilinçaltını, toplum için bir şeyler başarmayı ilgilendiren durumları işaret eder. Dikkat edilmezse şartların kurbanı olunabilir. Ay ise Zubenelgenubi ve Zuben el Schemali ile beraber. Zuben elgenubi hırsızlık, ihanet, kayıp, suistimal ve talihsizliklerle ilişkilendirilir. Zuben elschemali ise sosyal reformlarla, adaletle, itibarla, zenginlikle yani daha olumlu özelliklerle belirtilir. Yani karşı cins ilişkilerinde, duygularda ve irade konulan noktalarda bu sabit yıldız etkilerini de görebiliriz.

Akrep burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

7 Mayıs’ta meydana gelecek dolunayda eğitim, öğretimle, iletişimle, yazmayla, basın-yayınla, tanıtım faaliyetleriyle, ticaretle ilgili konular, kardeşler, akrabalar, komşularla ilişkiler, yollar, seyahatler, uluslararası işler, hukuksal konular, ebeveynlerin sağlıkları ve hayat felsefesini etkileyen gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Sabit burçların 14-20, öncü burçların 0-4 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Akrep dolunayından öncelikli etkilenmekteler. (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Hayatların odağına oturacak bir dolunay sürecindeyiz. Aksayanları gözden geçirerek ben ve biz arasındaki dengede neye, ne kadar hizmet ettiğimizi, edildiğini ve bundan sonrasını değerlendireceğiz, araştıracağız. İlişkiler, özdeğer, para ile ilgili aksayan durumlar, yanılgılar, tatminsizlikler kendini üst oktavdan duyurmaya çalışabilir. Değişim için mücadele yolunu açılacak. Aileyle, evlilikle ilgili problemli durumlar olabilir. Sosyal gruplarınız, para pul konuları, kazanımlarınız, hak edişlerdeki aksamalar uğraştırabilir. Hakkaniyetsizlikler söz konusu olabilir ya da bizim de geleceğe yönelik güvence veren konularda hatalı tutumumuz, iyi, doğru olduğunu sandığımızın aslında olmaması gerektiğini, yanlış değerlendirdiğimiz, seçim yaparken güçlü irade gösteremediğimiz noktalar bulunabilir. Amaç herkes için aynı. Mutlu, huzurlu olmak. Başarıya, bolluğa, berekete kavuşabilmek. Problemli olan konularda düzenlemeye, yapılandırmaya giderken ilişkilerdeki sınırlar da test edilebilir. Tüm bu olanlar karmik bağlantılara, ödeşmelere, değişim ve dönüşümlere de vurgu yapmakta. Zorlasa da mücadele edenler yüreklerini ortaya koyacaklar. Şunu unutmayalım ki geçmişte yapılmış adaletsizliklere, hakkaniyetsiz olana karşı tavır alıyoruz ve ayrılmamamız gereken doğrunun, dürüstlüğün, adaletin yönü.      (Koç n., Cupido, Güneş, Ay, Pythia, Lilith, Karma n., Europa, Amor, Eos, Merkür, Valentine)

Eğitim konularında, tanıtımınızla, vizyon geliştirmenize yarayacak işlerle ilgili kapanıp, hazırlandığınız konularda sürpriz çıkışlar yapabilirsiniz. İşinize, mesleğinize katkı sunacak eğitim, seminer gibi faaliyetlerde bulunabilir, araştırmalar yapabilirsiniz. Kazanımlarınızı ilgilendiren olması gereken adaletli dağılımın aksayan yerleriyle ilgili araştırmalar, görüşmeler yapabilirsiniz. Hukuksal konular gündeminize meşgul edebilir. Bunlar devletle ilgili çözülmesi gerekenler olabileceği gibi, aile içi miras, hisseli, ortaklı işler, nafaka, borç, kredi vs konuları da olabilir. Ticari bağlantılarınızı, kardeşi, yakın akrabaları, komşuları ilgilendirebilir. Böylesi konular iyice belirginleşebilir. Bu durumda siz artık yine yeniden, sil baştan demekten geri durabilir ve bu budur gibi kararlı , üstüne basa basa söylemlerle kendinizi ifade edebilirsiniz. Aile içi büyüklerin de dahil olduğu durumlarda yardım alabilirsiniz fakat söylenenlere temkinli yaklaşmanızı, araştırmanızı öneririm. Çevrenizden destek bulabilirsiniz. Fakat işlerinize  yardımcı olacağını söyleyenin doğru kişi olduğunu bilmeden her şeyi konuşmayın. Ağzınız sıkı olsun. Bu dönem gerek aldanmalara, aldatmalara açık. Aynı zamanda şaibeli, kayıp, çalıntı, yolsuzluk gibi konular, suistimale uğramışlar da uğraştırabilir. Dirençli, güçlü tutum geliştirebilirsiniz. Vazgeçmek istenilmeyen konularda mücadelelerin görülebileceği bu dönem geçmişten gelen karmik ödeşmeleri de tamamlamaya yönelik olacaktır. Bu noktada bazıları adeta yüreğini ortaya koyacaktır. Haritası destekleyenler mücadelesinde başarıya ulaşabilir. Gizli kapaklı konular, arkanızdan çevrilenler açığa çıkabilir. Tutkuların yönlendirmesindeki ince çizgiyi iyi belirlemek lazım ki hedeflenenler, sahip olunan statü kurban edilmesin. Bu dönem iş kayıpları da dikkati çekebilir.

Akrep dolunayı 26 Aralık’ta Oğlak burcunda yaşanan Güneş tutulmasını ilgilendirdiği gibi, bu dönemki adımlar 21 Haziran’da meydana gelecek Güneş tutulması ile de vurgulanacak. Böylelikle hayatlarda etki altındaki alanlar, kadersel etkilerle dönüşüme uğrayacak. 26 Aralık Oğlak Güneş tutulmasının hayatlarınıza etkisini hatırlamak isterseniz, yazının sonundaki linkten faydalanabilirsiniz.

Akrep dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Akrep dolunayının yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

İkizler ve yükselen İkizler :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Başak ve yükselen Başaklar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Terazi ve yükselen Teraziler için : Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Yay ve yükselen Yaylar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Kova ve yükselen Kovalar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Ülkemiz ve Akrep dolunayı

7 Mayıs’ta meydana gelecek dolunayda eğitim sistemimizi, diplomatlarımızı, arabuluculukla ilgili durumları, sanatsal ve sportif faaliyetleri, eğlence sektörünü, çocukları, meclisi, belediyeleri, borsayı, spekülatif işleri, yabancı ülkelerle olan ortak anlaşmaları, paktları, kulüpleri ilgilendiren gelişmeler ana başlıklar olarak görülmekte. Aynı zamanda ekonomik gelişmeler, borçluluğumuz, kredi, vergi vs durumları, finans kurumları, bankalar da bu süreçte dikkati çekebilir. Şirketler açısından baktığımızda stratejik yönetimleri, sektörel bağları, uzun dönemli hedefleri, yatırım gelirlerini ilgilendiren konular vurgulanabilir.

Corona sebebiyle bir süredir evlerimizde kalmaya, kısıtlamalara uymaya devam ediyoruz. Buna yönelik sosyal medya hesaplarımda Mayıs’ın ilk haftasını takiben ortamın rahatlamaya başlayacağını fakat 21 Haziran tutulması ve daha sonrası 9 Eylül’de başlayacak olan Mars retrosunu da göz önünde bulundurarak 2021 Ocak ayı ortalarına kadar tedbirli olunması gereken zamanların olduğundan bahsetmiştim. Akrep dolunayı ile birlikte kısıtlamalarda değişiklikler yapılabilir. Dolunay kombinasyonları ülke haritamızı ticari, ekonomik olarak da zorlamakta. Dolayısıyla burada piyasaların canlanması da hedefleniyor olabilir. Fakat Venüs 12 Mayıs’ta önce durağana, ardından da retroya başlayacak. Bu durum para piyasalarında, borsada ani dalgalanmalara, sıkışıklıklara sebep verebilir. İçinde bulunduğumuz şartları göz önünde bulundurduğumuzda ticaret, ulaşım ve taşımacılıkla ilgili düzenlemeler yapılabilir. Eğitim, öğretimle, sınavlarla ve bunların önümüzdeki seneyi nasıl etkileyeceğiyle ilgili açıklamalar yapılabilir. İşsizlik verileri gündem oluşturabilir. . Bilmediğimiz ya da az kişinin bildiği görüşmeler, yazışmalar, anlaşmalarla ilgili bilgilenilebilir. Maliye ile ilgili gelişmeleri takip edebiliriz. IMF ya da türevi kuruluşlar konu olabilir. Ara verilen liglerle ilgili açıklamalar gelebilir. Kapalı kapılar ardında yürütülen diplomaside Mayıs’ın 12 si sonrası işler biraz daha zorlaşabilir. Bu süreçte silah anlaşmaları, S400 ler yine gündeme gelebilir. Müttefik görünen devletlerin sınırlarımızda kurmak istedikleri yapı, komşularımızdaki gelişmeler de  konu olabilir. Muhalefet liderleri, yöneticileri, belediye başkanları, yerel yöneticiler dikkati çekerken, davalar gündem olabilir. Medyadaki değişim devam edebilir.

Akrep dolunayı, 26 Aralık’ta yaşanan Güneş tutulmasının ülkemiz üzerindeki etkilerini de açığa çıkartmakta. Bu süreçte olanlar ise 21 Haziran’da Yengeç burcunda yaşanacak olan Güneş tutulmasıyla çok daha etkin ortaya çıkmaya başlayacaktır.

Yukarıda 7 Mayıs günü yaşanacak olan dolunaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2019/12/19/26-aralik-oglak-burcunda-gunes-tutulmasi/

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s