22 MAYIS İKİZLER BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

22 Mayıs günü saat 20:38 de İkizler burcunun 02°04´ derecesinde bir yeniay meydana gelecek.  Ev sahibi İkizler iletişim odaklı, değişken bir burç olup, dağılmaya müsaittir. Bilginin paylaşımında rol oynarken bunu yüzeysel yapar. Bu burç basın yayın,  bilişim, iletişim, ulaşım, taşımacılık, posta dağıtım sektörleri, reklamcılar, yazarlar, kütüphaneciler, muhasebecilerle de ilgilidir. Dolayısıyla yeniay sürecinde İkizler özellikleri ve bu gruplara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz. 

Yeniayda şartlar  fazlasıyla değişken olduğundan  tutarlı girişimler zor olacaktır. İletişimin, beyinsel faaliyetlerin yoğun olduğu bu süreç  olanın bitenin havada kalmasına yol açabileceği gibi, duygusal eksikliklerle de ortaya çıkabilir.

Yükselende derin bilgiye ulaşmayı seven,  gelişme ve büyüme odaklı, fanatikleşebilen, gereksiz risklere girebilen ve dağılabilen Yay burcunu görmekteyiz. Bu süreçte sizin dışınızda gelişen durumların da etkisiyle eskiye yönelik düzenlemeleri yapmaya destek bulabilirsiniz. Fakat ikircikli kararlarla, arzularının esiri olup da yön kaybına, istenmeyene sebep verecek adımlardan uzak durmaya çalışmanızı öneririm.  Yükselen derecesine Marfık ve Antares sabit yıldızlarının etkisini görmekteyiz. Marfık iyilik kolay baştan çıkabilmeyi, olabildiğince iyi kalpliliği ve bu yüzden de kandırılma riskini anlatır.  Antares ise acımasızlıktan, kıskançkıktan, inattan, takıntıdan uzak durulabildiği taktirde büyük başarıları işaret eder. Yeniay sürecinde dışavurumda  bu sabit yıldızlarında etkisinin olduğunu hatırlayalım ve açmaza düşürecek olandan gölge yönlerden uzak duralım. 

Ay ve Güneş ise Mirfak etkileşiminde!  Mirfak, inadı, zorluklardan zevk alarak, gücünü abartmayı ve bundan da gururlanmayı işaret eder. Gerek karşı cins ilişkilerinde gerek duygularda ve irade konulan konularda bu etkiyi görebiliriz. Sonradan yanılgıya düşmemek adına kararına dikkat etmekte fayda var!

İkizler burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

22 Mayıs’ta meydana gelecek yeniay hem sağlığı,  günlük hayatın akışını, iş ortamını, birlikte çalışılanları  ve evcil hayvanları etkilerken hem de evliliklerle, eşle, ortakla ilgili konuları, davaları ve açık düşmanlıkları ilgilendirmekte..

Sabit burçların 29, değişken burçların  0-5, öncü burçların 15-19 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar İkizler yeniayından öncelikli etkilenmekteler. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ;  Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Bazılarınız karşılıklı ilişkilerde, belki evlilik ya da ortaklıklarda, işimizde, ticari konularda hizmet alıp verilen kişilerle ilişkilerde istenilen verimi alamadığınızın farkında olmalısınız. Bazıları içinse bir türlü yoluna koyamadığı, belki gerilemiş gibi duran ama tam anlamıyla istediği iyileşmeyi sağlayamadığı sağlık sorunları gündeminde olabilir. İşte bu yeniayda bu tip durumlarla ilgili şartların iyileşmesine yönelik araştırmalar içinde olunacak. Ne, nasıl yapabilir, formül üretmeye, projeler üzerinde değerlendirmeler yapılmaya çalışılacak. Yardımlaşmaya, karşılıklı alış  verişe müsait ortamda risk alıp yürümek isterken, yeterince aydınlanılmamış, henüz net ve sağlam adım atmaya müsait olmayan ortamda daha fazla bilgi toplamanın, çok yönlü araştırmanın içine girilebilir. Hayatınızın ana çatısını oluşturan durumlarla ilgili gelişen ve dışınızdaki faktörlerin de etkilediği bu durumlar, kendini feda etme ile kendine yetme arasındaki bu ince çizgide, vizyonumuzda problem yaşamamak adına duyguları kenarda tutarak  ilerlemeyi işaret etmekte. Hareketleriniz sırasında sizi en yakınında olanlar içinden yönlendirmek isteyenler olabilir . Geçtiğimiz Akrep dolunayı yazımda söylediğimi yineliyorum. İlişkilerde, değerler konusunda aldanmamak, suistimale uğramamak için dikkat etmekte fayda var. Dolayısıyla bu süreçte tavsiyelere şüphe ile bakma eğilimi  gösterilebilir.  Sabırsızlığa iten iç sese kulak asmadan yürümek bu dönemde farklı kanallardan akan bilgiler arasında dağılmadan yol alabilmek ve parçaları birleştirebilmek açısından önemli.    (Zeus, Asc Dsc, Güneş, Ay, Aesculapia, Icarus, Admetos, Transpluto, Eurydike, Kassandra,İsis, Admete)

İlişkilerde, para ya da değer verilen konularla ilgili aksayan, beklentileri karşılamayan durumlar üzerinde bol konuşmalı, araştırmalı, yazışmalı bir süreç. Temelinde kırılganlıklar yatan konuları düzeltme umuduyla harekete etmek istesek de yanılma, yanıltılma, beklediğimizin karşılığını alamama riskine sahip olduğumuzu unutmayalım. Yeniay  civarında yapılacak görüşmelerde, sözleşmelerde  net olmayan, kafa karıştırıcı durumların varlığını bilmeliyiz. Görüşmelerde, imza atılması gereken konularda daha net olabilmek, yanılgı payını azaltabilmek için inisiyatif kullanabileceğiniz şartlara sahipseniz, 24 ü öğleden sonrasından itibaren yapmaya çalışmanızı öneririm. Fakat bu dönemi yazan, çizen, yaratıcılığını, hayal gücünü kullanarak iş yapanlar rahat kullanabilir. Örneğin yarım bıraktığınız bir şiiriniz ya da öykünüz, taslak halinde kalmış bir çiziminiz, illüstrasyonunuz, reklam çalışmanız tamamlanmak üzere sizi bekliyor olabilir.  Gerek sevgi  gerek parasal konularda dikkatli olunması gereken bir süreç. Şans yakalayacağım diye ederini  iyi tartmadan, yeterince derin araştırma yapılmamış veriler üzerine kurulmuş, stratejiden yoksun, yönü belirsiz adımlar, hem evliliklerde, hem de hak hukuk, güç dengelerinin söz konusu olduğu durumlarda yön kaybettirebilir. Takıntılı davranışlardan, dürtüsellikten uzak durmaya ve gücünüzü, kapasitenizi aşacak şekilde zorlamamaya özen gösterin.  Bu dönemde daha dipten, ne yönden geldiği, gideceği çok da anlaşılamayan, pasif agresif mücadeleleri görebiliriz. Kalkmakla kalkmamak, yapmakla yapmamak arasında bir yerlerdeyiz. Süreci  size yeterince sağlam bir çatı sağlamaya imkan vermeyen konularda bilgi, belge derleyip toparlamada, girişilecek işler için hazırlıkta kullanmanızı öneririm. Fakat  elde olanı derlemek, birleştirmek, nihai somut sonuç elde etmek kolay değil. Venüs, 11 Mayıs ile 26 Haziran arasında retro yapacak. Bu dönemde  risk içeren finansal işlerden, estetik operasyonlardan, evinizi dekore ettirmekten ve mümkünse evlilik, nişan gibi hayatınızı ileri taşımayı hedeflediğiniz eşiklerden  uzak kalmaya çalışın.  Hukuksal konularınız da beklendiği gibi yürümeyebilir. Bazıları  eski sevgilileri ile bu süreçte yeniden iletişime geçebilir. Yine bu dönemde birbiriyle çok yakın transit eden Satürn, Jüpiter ve Pluto’da retro. Hayatınızda önemli  yeni değişimlere bu dönemde girişmemenizi, daha çok eski işlerinize odaklanmanızı, eksiklerinizi tamamlamanızı ve maddi  konularda riskten uzak durmanızı öneririm. Yapmadığınız, yapamadığınız, eksik bıraktığınız konuların düzenlemesinde desteklenmektesiniz. Hukuksal, eğitimle, yurtdışını ilgilendiren konular bu dönemde aksamalı yürüyebilir. İstenildiği gibi gitmeyebilir.  Bitmemiş, karmaşık hal almış işlerinizi  çözmeniz gerekebilir.  Çok yönlü araştırmalarda sonucu değişik bilgilere ulaşılabilir. Dengesiz şartlar bir anda tartışmaları doğurup, stresi arttırmaya müsait.  Sulardan, sıvılardan sıkıntı yaşanabilir. Spor yaparken kayıp, düşmemeye, ayağınızı incitmemeye dikkat edin.

10 Ocak’ta yaşanan Yengeç burcundaki Ay tutulması ile ilgili olaylar bu dönemde sizin dışınızdaki faktörlerin de etkisiyle hareketlenebilir. Pozisyonunuzu belirlerken işin içinde karmik hesapların olduğunu ve kaygan zeminde yürüdüğünüzü unutmamaya çalışın. Bu dönemde attığınız adımın kalitesi, 30 Kasım’da yaşanacak İkizler burcundaki Ay tutulması ile  geri dönüş olarak açığa çıkacak.

İkizler yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

İkizler yeniayının yukarıdaki  genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

İkizler ve yükselen İkizler :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Başak ve yükselen Başaklar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Terazi ve yükselen Teraziler için : Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Yay ve yükselen Yaylar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Kova ve yükselen Kovalar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Balık ve yükselen Balıklar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Ülkemiz ve İkizler yeniayı

22 Mayıs’ta meydana gelecek yeniayda  kontrol edilmekte zorlanılabilecek durumlar,  gizli olaylar, örgütler, sendikal sorunları, hastane, hapishane  gibi kapalı yerler, uyuşturucu konusu, suikast ve büyükbaş hayvancılığımızı ilgilendiren gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte.  Aynı zamanda üniversiteleri,  hukuku, uluslararası ilişkileri, ticareti, turizmi, basın-yayını, deniz ve hava yollarını, göçmenleri  ve dini kurumları ilgilendiren gelişmeler de dikkati çekebilir. Şirketler açısından baktığımızda onların da kontrol , fark etmekte zorlanabilecekleri durumların, gizli faaliyetlerin, yurtıdışı ya da büyük çaplı işlerin, taşımacılık , iletişim ve tanıtım konularının vurgulandığını görmekteyiz.

12.evimizdeki yeniay, ilerletilmiş Ay düğümlerimiz ve Jüpiter ile t-kare dediğimiz zorlayıcı görünümü yapmakta. Gerek siyaseten gerek şirketler açısından ticarette, uluslararası ilişkilerde dış faktörlerin de etkisiyle gelişebilecek durumları kontrol etmek zor olabilir. Dış konularda gelişecek pasif agresif mücadeleler  şartları zorlayabilir ve beraberinde kadersel bir dönemeci tetikleyebilir.  Kapalı kapılar ardında diplomasiyi, iletişimi, müzakere şartlarını yürütmek zorlaşabilir. Kayıpların ya da belirsizliklerin olduğu durumlar yaşanabilir.  Bu durum uluslararası anlaşmaları, davaları da etkileyebilir.  Yetkinlikleri, etkinlikleri  test eden durumlar oluşabilir. Gizli işler,  düşmanlıklar bu süreçte dikkat edilmesi gereken olarak görülmekte. Bu süreç  üst yönetimleri, yöneticileri ilgilendiren bazı değişimlerin, operasyonların hazırlandığı bir zaman dilimi olabilir. Haziran ayının ilk haftası gibi değişimler  ivmelenebilir. Hareketlilik artabilir. Orduyu, güvenliğimizi ilgilendiren gelişmeler olasıdır. 10 Ocak’ta Yengeç burcunda yaşanan Ay tutulmasının dışımızda gelişen etkenlerle tetiklendiği bu süreçte halkı, iç işlerini, para piyasalarını, ekonomiyi ilgilendiren görüşmeler, anlaşmalar  gündem olabilir ki burada dış yansımaların etkisini görebiliriz. Bu süreç aksamalarla, zorlayan durumlarla müttefik, ortak kavramlarının da yeniden sorgulanmasını getirebilir. Geçmiş davalar, anlaşmalar gündeme gelebilir. Sınırlarımızdaki gelişmelerin yanı sıra Libya’daki gelişmeler de bu süreçte konu olabilir. Yurtdışı ulaşım açılsa da bu eskisi gibi sistemli olmayabilir. Basın-yayında değişimler, internetle ilgili düzenlemeler olasıdır. Deprem olasıdır.

Yukarıda 22 Mayıs günü İkizler burcunda yaşanacak olan yeniaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2020/01/02/10-ocak-yengec-burcunda-ay-tutulmasi/

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s