20 TEMMUZ YENGEÇ BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

20 Temmuz günü saat 20:32 de Yengeç burcunun 28°26´derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Yengeç burcu ulusal, ailevi konuları önemseyen, hassas, değişken, korumacı, tutucu yapıdadır. Gölgesinde kapris, ajitasyon, kıskançlık, önyargılı tutum ve fazla anaçlık vardır.  Vatan, millet konularıyla ilişkili olduğu kadar sağlık, konaklama, otel, emlak, gıda, yiyecek, içecek, catering sektörü, çocuklarla ilgili işleri, psikologlar, tarihçiler, antikacılar ve kamu hizmetlerini de anlatır. Dolayısıyla yeniay döneminde Yengeç özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Yeniayın şartları fazlasıyla kararlı, hırslı, girişime açık. Fakat buna rağmen motivasyon düşük, sübjektiflik ve kırılganlıklar ise yoğun.

Yükselende  toplumsal konularla, devrimlerle, özgürlüklerle, isyanlarla, bilimsel, sıradışı olanla ilgili, entelektüel, gölgesinde soğukluk, marjinallik ve tahmin edilemezlik olan Kova burcu bulunmakta.

Kova toplumsal konularla, özgürlüklerle, devrimlerle, isyanlarla, ayaklanmalarla, entelektüellikle, yeni ve sıra dışı olanla ilişkilidir. Gölgesinde marjinallik, soğukluk ve öngörülmezlik bulunur. Yeniay sürecinde bir şeyleri ortaya koymak çok da kolay görünmüyor. Elde olmayan sebeplerden ötürü geri durmalar, gerekli hazırlığın bitmemiş olması gibi durumlar söz konusu olabilir. Yükselene Altair ve Alshain sabit yıldızlarının etkisi görülmekte. Buna göre dışavurumda cesaret, risk almaya meyil, hızlı, özensiz hareketler, güçlü tutkular, başkalarına hakim olma arzusu gözlemlenebilir.

Güneş ve Ay ise Procyon sabit yıldızı ile etkileşimde görülmekte. Bu sabit şiddeti, yıkımdan sonra gelen ani başarıyı, sefahati, kısa süreli fırsatları, sağlıkla ilgili sorunları, köpek tarafından ısırılma riskini anlatır. Aynı zamanda politikayla da ilişkilidir.

Yengeç burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

20 Temmuz’da meydana gelecek yeniay hem günlük hayatı, sağlığı, iş ortamını, evcil hayvanları ilgilendirirken hem de evliliklerle, ortaklıklarla ilgili gelişmelere, davalara, açık düşmanlıklara dikkati çekiyor.

Öncü burçların 25-30, sabit burçların 0-1,  değişken burçların 15-19 dereceleri arası gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yengeç yeniayından öncelikli etkilenmektedir. ( Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Değerlerin, evliliklerin, para konularının ve bunların toplum önündeki hayatınıza etkilerini, katkılarını düşündüğünüz bir yeniay. Hayatınızda bazı şeyler ömrünü tüketmiş olabilir. Artık kendinizi adayabileceğiniz, başarıyı hedeflediğiniz konuda kalıcı mutluluğa, huzura ulaşmayı düşünüyorsunuz. Bu amaçla ailenizle, annenizle ilgili olabilir ya da sizi hem duygusal açıdan baskılayan hem de kişisel gelişiminizin önünde hala set olduğunu düşündüğünüz durumları iyileştirebilmek için düzenlemelere yönelebilirsiniz. Şubat sonu sizi harekete geçiren fakat sonradan belki geri adım atmak durumunda kaldığınız ya da bitmemiş, üzerinden geçilmesi, yeniden forma sokulması gereken bir düşünce, plan da söz konusu olabilir. Aynı zamanda 5 Haziran’da yaşanan tutulmanın etkilerinin de aktifleştiği, artık bir değer kazanımı istenilen bir süreç. Geçmişte gurur yapmanız yüzünden ciddi boyutta probleme sebep olmuş gizlenmiş konuları halletmek, tamamlamak üzere bir dönem de başlıyor. Bu durum karşınızdakileri zorlarken, tepki de vermelerine sebep olabilir. İstismarlar, taciz etmeler, kışkırtmalar yaşanabilir. Daha önce de deneyimlemiş olduğunuz bir krizin benzeri ile karşılaşılabilir. Karmik cezaların görüldüğü, adaletle ilgili durumlara mahkemelerin de dahil olabileceği süreçte arkadan iş çevirenler de göze batmaya, ortaya çıkmaya başlayacaktır. Ağustos sonu bir şeyler hareketlenir gibi olsa da bitmeyebilir. Ekim sonu eski konular açılabilir. Düzenlemeler, varsa resmi konular Kasım sonu ve sonrasını bulabilir. Yeni yılla birlikte hayatınızda kadersel değişimlerin etkilerini görebilirsiniz.  (Hestia, Europa, Venüs, Güneş, Ay, Satürn, Hybris, Kalypso, Vulcanus, Toro, Apollo, Metis)

Bu yeniayla birlikte günlük hayatı, sağlığı, iş ortamı etkileyen gelişmeler görebiliriz. Sağlık konularında ihmal ettiğiniz kontrolleriniz varsa yaptırın, tedavi sürecinizi tamamlayın. Günlük hayatınızı etkileyen, değişimi getiren kararlar alarak, uygulamaya koymak isteyebilirsiniz. İş ortamınızda bazı düzenlemeler söz konusu olabilir. Üstlerinizle, patronlarınızla takışmamaya çalışın. Bazıları için yeniay kayıpları getirebilir. Para konularına dikkat edilmesi gereken dönemde bazı harcamalar zorlayabilir. Kredi, borç, vergi ödemelerine dikkat. Borç vermemeye çalışın. Kazanımlarınızı hesabını iyi yapın. Miras, hisseli mülkler, nafaka konuları ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Geri çekilip, bitmemiş işleri son sürat tamamlama zamanı. Bunlar uzun soluklu yürümenizi sağlayacak konularla ilgili olduğu gibi henüz ortaya dökmediğiniz konuları da ilgilendirebilir. Ailevi konularda zorlayıcı bir süreç olabilir. Sorumluluk almak gerekebilir ki beraberinde en yakınlarından bile geri çekilmeyi gerektirebilir. Bu durum yaşanılan olağanüstü koşullar yüzünden Ağustos gibi alınabilecek yeni tedbirlerden, uygulamaya konulabilecek yeni kurallardan ötürü de olabilir. Ailede problemler, sağlık sorunları, kayıplar ve mesafe olasıdır. Çocuklarımızın hem sağlık koşullarında olumsuz etkilenmemesine dikkat edelim hem de onları gözümüzün önünden ayırmayalım. Duygusal kararlarla, dürtüsel çıkışlar yapmamaya özen gösterin ki hedeflediklerinizi kurban etmeyin.  İlişkilerdeki güç dengeleri test edilebilir. Bunlar şartları zorlayıp, stresi körükleyebilir. İkili ilişkilerde patlak veren olayların arkasında çözüm bekleyen sorunlar yatabilir ki buna eş ya da ortağın, hizmet alınan kişilerin arka planda yaptıkları da dahil. Aynı zamanda bu dönem eşler için de kolay gözükmemekte. İlişkilerde aldanmaya, para konularında kayba, yanılgılara açık bir süreç.

Yengeç yeniayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Yengeç yeniayının yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

İkizler ve yükselen İkizler :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Başak ve yükselen Başaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Terazi ve yükselen Teraziler için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Kova ve yükselen Kovalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Balık ve yükselen Balıklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Ülkemiz ve Yengeç burcunda yeniay

20 Temmuz’da Yengeç burcunda meydana gelecek yeniayda halkın ekonomik durumu, ülkenin ekonomisi, ticaret, bankalar, finans kurumları, borsa, para piyasaları ana konu başlıklarını oluşturacak. Yanı sıra hükümet, iktidar, konumunda otorite, lider, ceo olanlar, tanınalar, ordu, polis, mahkemeler ve ülke prestijimiz de mercek altında görünmekte. Şirketler açısından baktığımızda gelirlerinin, yönetimlerinin ve iş başarılarının, itibarlarının test edildiği bir yeniay süreci gözlemlemekteyiz.

Yeniayın gündemi ekonomi, ticaret ve uluslararası ilişkilerin bunlara etkileri olarak görülmekte. Halkın cebini, maliyeyi, para piyasalarını ilgilendiren gelişmeleri gözlemleyebiliriz. Piyasalara, bankalara, finans kurumlarına, kredilere, faizlere yönelik düzenlemeler gelebilir. Uluslararası ilişkiler adına hareketli bir süreç. Günden borçluluğa yönelik adımlar olabilir. Dışarıdan para bulmak kolay olmayabilir. Bu süreçte maliye ve halkın kaynaklarının durumu dikkati çekebilir. Devam eden uluslararası anlaşmalarda pürüzler çıkabileceği gibi beklenenlerde de engeller, elde olmayan durumlar mümkündür. Bu dönem dünya ile birlikte bizim için de daha daralma dönemi. Firma kapanışları, satışları, iflaslar kendisini hissettirmeye başlayabilir ki asıl belirgin etki Ekim, Kasım gibi kendini gösterebilir. Muhalefet kanadından liderler, yöneticiler, yazarlar, gazeteciler, düşün insanları, medya ve çoklu baroya karşı çıkan hukukçular, mahkemelerle ilgili gelişmeler bu süreçte dikkati çekebilir. Ordumuzu ilgilendiren gelişmeler yaşanabileceği gibi Pluto’muzu kareleyen, ilerletilmiş Mars’ımızı zorlayacak transit Mars, iç güvenliğimize dikkati çekmekte. Tansiyon yüksek olabilir. Kadrolara yönelik operasyonlar, değişimler sürebilir. Siyasi arenada tempo yüksek görünmekte. Libya, Mısır, Kıbrıs ve doğu Akdeniz konusu sıcaklığını devam ettiriyor görünmekte. Patlamalar, yangınlar, toplumda tansiyonu yükseltecek gelişmeler olabilir. İllegal yapılanmalarla ilgili gelişmeler toplumun odağına oturabilir. Deprem beklenebilir. Sağlık konularını önemsemeye devam edelim. Adının covid-19 ya da 20, 21… olması çok da önemli değil ki mutasyona uğratılacaktır. Uğradığı da yazılmaya, söylenmeye başladı.  Ağustos ayı gibi değerler dikkati çekebilir. Bu anlamda ilerleyen günlerde yeni tedbirler gelebilir.  

Yukarıda 20 Temmuz günü Yengeç burcunda meydana gelecek olan yeniaya ait astrokartografik haritayı görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s