3 AĞUSTOS KOVA BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

3 Ağustos günü saat 18:58  de Kova burcunun 11°45´ derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Kova devrimler, özgürlükler, isyanlar, toplumsal konularla, entelektüellikle, sıra dışı ve yeni olanla, bilimle ilişkilidir. Gölgesinde marjinallik, soğukluk ve öngörülmezlik bulunur. Aynı zamanda bilimle, yeni buluşlarla,  mühendislikle, uzayla, havacılık ve uçaklarla, meteorolojiyle, elektrik-elektronikle,  astronomiyle, astrolojiyle, radyolojiyle, psikoloji, psikiyatri, pedagoji, öğretmenlik, fotoğrafçılık ve iletişimle de ilişkilendirilir.  Dolayısıyla dolunay sürecinde saydığım özelliklerle birlikte, bu meslek gruplarına ilişkin gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Dolunay sürecinde sert tutumlar, duygusal baskılanmalar ve gereğince ifade edememek dikkat çekmekte.

Yükselende sabrı, sorumluluğu, ciddiyeti, mantığı ve yapı kurmayı, devleti, bürokrasiyi de anlatan, gölgesinde aşırı kontrolcülük, hesapçılık bulunan Oğlak burcunu görmekteyiz. Sert, keskin virajlarla hareketlenmelerin görülebileceği, beklenmedik olaylarla önemli gelişmelere gebe bir dolunay. Bu dereceye Dheneb ve Minkar etkisini görmekteyiz. Dheneb, savaş, dövüş  sanatlarıyla, yardımseverlik ve yönetim kabiliyetiyle ilişkilendirilmekte. Minkar ise sabır, hırs, kurnazlık, yalancılık, kışkırtma ve saldırganlıkla bağdaştırılmakta. Dolayısıyla Kova dolunayında dışavurumun etkisinde bunlar dikkati çekebilir.

Güneş’in Giansar, Ay’ın ise Albali etkileşimi görülmekte. Giansar, analitik düşünceyle, mert, cesur tutumlarla, el sanatlarına yatkınlıkla, çok sayıda arkadaşa sahip olmak ve seyahatlerle ilişkilendirilirken, mide, bağırsak hassasiyetine de etki eder. Albali ise etkisini tehlikelerle, ölümle burun buruna gelmeyle, kazalarla, risk içeren durumlarla belli etmekte.

Kova burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

3 Ağustos’ta meydana gelecek dolunay yine ilişkiler dengesine vurgu yapmakta. Kişilerin kendilerini ilgilendiren her konu, sağlık, en yakınları, başlamak istedikleri işler, evlilikler, ortaklıklar, danışmanlıklar, davalar, rekabet ve açık düşmanlıklar ana başlıklar olarak dikkati çekmekte.

Sabit burçların 8-14  dereceleri ve değişken burçların 24-28 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Kova dolunayından öncelikli olarak etkilenmekteler. (Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova ; Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık)

Her türlü ilişkide ki bu evlilik, ortaklık, para pul konuları, kişilerin değer yargıları olabilir, pervasız tutum takınıldığı taktirde ya da taraflardan birisi bu yolda kaldırabileceğinden fazlasını üstlendiğinde er ya da geç  kaosun içine düşülür. Burada bir muhasebe yapılması gereklidir ama gereğince yapılmamıştır. Aslında yaşanılan döngüleri doğru okuyamamak yüzünden belki de daha önce de benzerini yaşadınız ve karşınızdakine yeniden şans vererek, hatayı aynı yolla düzeltebileceğinizi düşündünüz. Bu da bir dönüm noktasına getirmiş olabilir. Hayat yolunuzdaki ilişki dinamiklerinde süregelen şartları anlamlandırmaya, içsel olarak bilinç geliştirmeye, bu yolda nasıl harekete geçireceğinize yönelik strateji üretmeye çalışırken gelişen ani olaylar dengeleri değiştirebilir. Özgürleşme, kopma arzuları körüklenirken, sıkışıp kalmış durumlar da hareketlenecektir. Konunun sonuna gelinmesi, beraberinde endişeli durumları ve beklenmeyen sonuçları da getirebilir. Bu köklü ama bir o kadar da stresli dönüşümler, tamamlanmalar hemen bitmeyecek. Geçmişte benim- bizim dengenizde gereken sınırı koyamadığınız noktaya ait gerçekler iyice aydınlanacak. Başkalarının, dış faktörlerin de dahil olabileceği durumlarda kelimelerle oynamalar, inkarlar gözlemlenebilir. Burada yaşayacaklarınız Ocak ayın son haftası ses getirici biçimde hareketlenebilir.

 (Venüs, Phaethon, Chaos, Hera, Kad gad, Uranüs, Güneş, Ay, Metis, Minerva, Pandorra, Amor, Poseidon)

Kova burcunda meydana gelecek dolunay aile içinde, statülerde bazı sorumlulukların yeniden gözden geçirilmesini, yeni düzenlemeleri, geçmişte atılan adımlarda ilgili sonlanmaları getirebilir. Aile içlerinde düzen değişimleri, mülklerle ilgili ani gelişmeler yaşanabilir. Bu dönemde geçmişe dönük davalar, finansal, eğitim, hak hukuk konularındaki sorunlar, hayatınızın çatısını sağlamlamaya yönelik eksik kalmış noktalara ait girişimler hız kazanmakta. Beraberinde 10 Ocak’ta Yengeç burcunda yaşanan Ay tutulması da hareketlenmekte. Tutulmanın hayatlarınızı etkilediği alanlarda önemli gelişmeler yaşanabilir. Evliliklerde, ortak kazanımlardaki güç dengelerini düzenlemeye yönelik girişimlerin odağında geçmişte yapılan yanlış finansal konular, hukuksuzluklar olabilir. Nafaka, miras davaları ile ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Anlaşmalar, sözleşmeler, imzalarda eksikler ortaya dökülürken, bazı noktalar yeniden düzenlenebilir ya da geri çekilmeler mümkündür. Yanlışları, hataları karışıklıkları düzeltme şansı yakalayabilirsiniz. Eğitim konularında yarım kalmış işlerinizi bitirebilirsiniz. Çocuklarla, yaşlılarla ilgili konularla bu dönemde daha fazla ilgilenmek gerekebilir. Resmi işlerinizle ilgili evraklarda sorunlar yaşanabilir. İletişim kesintileri olabilir. Harcamaları abartmamaya dikkat edin. Güç çekişmelerini görebiliriz. Gerek duygusal gerek kişilerin kendi kimliklerini ortaya koymalarında daha bağımsız ifadeleri gözlemleyebiliriz ki stresi de beraberinde körükleyebilir. Kazalara, yaralanmalara dikkat.  

Kova burcunda dolunayda ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Kova dolunayının yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Boğa ve yükselen Boğalar için :   İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

İkizler ve yükselen İkizler :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.  

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Başak ve yükselen Başaklar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Terazi ve yükselen Teraziler için : Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, babanın parası, ek işler, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Balık ve yükselen Balıklar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Ülkemiz ve Kova burcunda dolunay

3 Ağustos’ta Kova burcunda meydana gelecek dolunayda diğer ülkelerle finansal ilişkilerimiz, dış borçlarımız, krediler, vergiler, faizler, halkın ve ülkenin ekonomisi, bankalar, finans kurumları, borsa, hazine ve maliyenin durumu, ölüm oranları ana konular olarak görülmekte. Ayrıca eğitim sistemimiz, çocuklar, gençler, sanatsal, sportif faaliyetler, eğlence yerleri, diplomatlar, meclis, belediyeler, yerel yönetimler, yabancı devletlerle olan ortak anlaşmalar, organizasyonlar, kulüplerle ilgili gelişmeler de dikkati çekebilir. Şirketler açısından baktığımızda ise karlılıkların zararların, vergi, sigorta gibi ödemelerin, borçların, ortak yatırımlarla ilgili gelişmelerin gözlemlenebileceği bir dolunay süreci.

Dolunay, ülkemizin ilerletilmiş Güneş’i üzerinde meydana gelirken finansal konulara, bunların idaresine ve idarecilerine de dikkati çekmekte. Bu süreçte kredilerde, fazilerde, vergilerde değişim görülebilir. Bankalar, finans kurumları global şartların derin depresyona evrilmesinden ötürü, mali yükümlülüklerin altında daha zorlanmaya başlayabilir. Şirket satışları, ortaklık yapılarının değişimleri gözlenebilir. Bu durum Kasım ortasında iyice belirginleşebilir. Yine bu dönemde işsizlik rakamları oldukça dikkati çekebilir. Borç bulmak, borçlanabilmek ve ödeme kapasiteleri düşebilir. Borsada, para piyasalarında ani dalgalanmalar görülebilir. Konumunda otorite olanlarda, üst düzey yöneticilerde, yönetim kurullarında sürpriz değişimler yaşanabilir.  Bu dönemde diplomasiyi dengede yürütmek kolay olmayabilir. Kapalı kapılar ardında gelişebilecek olaylar bazı konuların yeniden ele alınmasına ya da tamamlanmasına yol açabilir. Güvenlik konularımız önemini korurken içeride de tansiyon yükselebilir. Dışarıdan kaynaklı düşmanlıklara, patlamalara, yangınlara açık bir süreç. Nato ile ilişkiler dikkati çekebilir. Yine bu süreçte dikkati çekecek  diğer iki konudan birisi Libya, Mısır, Rusya çerçevesindeki ilişkiler. Diğeri ise  Kıbrıs, Doğu Akdeniz doğal gaz arama bölgesinde gelişebilecek sürpriz durumlar. Kova dolunayında iletişime yönelik yasaklarla ilgili gelişmeleri de gözlemleyebiliriz. Operasyonlar devam edebilir. Partiler arası değişimler meclis aritmetiğine yansıyabilir. Hava ve deniz yollarına yönelik problemler, kazalar yaşanabilir. Deprem beklenebilir. Eğitim, gençler, çocuklar, eğlence, sanat, spor yerleri, açık alanlar, parklar, bahçelerle ilgili gelişmeleri duyabiliriz.

Bu dolunay bireysel haritalar gibi ülkemiz haritasında da 10 Ocak’taki Yengeç Ay tutulmasını harekete geçirmekte. Tutulmanın etkilerini hatırlamak isteyenler aşağıdaki linkten faydalanabilirler.

Yukarıda 3 Ağustos günü Kova burcunda meydana gelecek dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2020/01/02/10-ocak-yengec-burcunda-ay-tutulmasi/

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s