2 EYLÜL BALIK BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

2 Eylül günü saat 08:21 de Balık burcunun 10°11´  derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Dolunaya ev sahipliği yapan Balık değişken, kendini kurban edebilen, fedakar, merhametli, kabullenici, etrafıyla bütünleşmeye çalışan yapılıdır. Aynı zamanda sübjektiftir ve  dağılmaya, bağımlılıklara da yatkındır. Bu burç hukukçular, akademisyenler, bakanlar, diplomatlar, dalının uzmanları, bankacılar, finansörler, tüccarlar, sanatçılar, denizciler, petrol, su, kimyasal maddelerle ilgili işler yapanlar, denizciler, medyumlarla da ilişkilidir.  Dolayısıyla yukarıdaki özellikleri ve bu meslek gruplarıyla ilgili gelişmeleri dolunay sürecinde daha belirgin görebiliriz.

Dolunayın doğasında dikine çıkışları, şartları zorlamak istemeleri gözlemleyeceğiz. Çıkarlar ön planda tutularak, somut sonuca varılmak istenilecek. Fakat kırılganlıkların, değişken durumların arasında yeterince motive olmakta ve sağlam sonuçlar elde etmek kolay olmayacak görünmekte.

Yükselende politikayı, diplomasiyi, hukuku, ilişkileri, genç kadınları ve sanatı işaret eden Terazi burcu bulunmakta. Dolunay süreci ikili ilişkilerde stresli, çekişmeli gelişmelere işaret etmekte. Kadersel denilebilecek türde değişimleri anlatan dolunayda yeterince sağlam olmayan ilişkilere, yeni bir sayfa açılmasına yönelik girişimleri gözlemleyeceğiz. Bu dereceye Markeb ve Nodus sabit yıldızlarının etkileşimini görmekteyiz. Markeb, eğitim işleriyle, engin bilgi sahibi olmayla, yolculuklarla, Nodus I ise analitik biz zihinle, bol seyahatle, yaratıcılık, cesaret, sanatsal, duygusal olmasına rağmen kasvetli bir doğayla ilişkilendirilmekte.

Güneş, Aliot ve Zosma ile kavuşumda. Aliot sessiz, kuşkulu, büyük öfkeye sahip, huzursuz, kendini hasta eden bir doğaya işaret ederken, evde ve işte problemlere de yol açabilmekte. Zosma ise hemen bütün astroloji okurunun öğrendiği gibi kurban olmak, kendini feda etmekle, melankolik durumlarla, acılarla alakalı. Ay, Situla ve Skat sabitleriyle birlikte görülmekte. Situla, havacılıkla ilgili konulara dikkati çekerken, Skat kalıcı mutluluk, iyi şans, rahat akan karşı cins ilişkileri ve her şart altında güvende olabilmeyle bağlantılı. Dolayısıyla Balık dolunayı sürecinde bu sabit yıldızların da etkilerini gözlemleyebiliriz.

Balık burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

2 Eylül günü meydana gelecek Balık dolunayında günlük işler, iş ortamı ve beraber çalışılanlar, sağlık konuları, evcil hayvanlar, kontrol etmekte zorlanılabilecek durumlar, gizli düşmanlıklar, kayıplar, zorluklar, inzivaya çekilmeyi gerektiren koşullar ana konu başlıkları olarak dikkati çekmekte.

Değişken burçların 7-13 , öncü burçların 23-27 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Balık burcunda dolunaydan öncelikli etkilenmekteler.  ( Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ;  Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Benzerlikler, ortak çıkarlar olduğu düşünülerekten bir araya gelinmiş evliliklerde, ortaklıklarda ya da diğer ilişkilerdeki güç dengelerinde şartlar düşünüldüğü gibi gitmemiş olabilir. Zaman içinde bunların arkasındaki yalanların, hileli işlerin, entrikaların görülmeye başlaması, ilişkilerin aşırı tutkularla sınanması hatta uğraşanları tarafından kara enerjilerin devreye sokulmuş olması, şartları fazlasıyla bozmuş görünmekte. Geçmişteki anlaşmazlıklar sadece ortamı germemiş beraberinde şartlara yönelik bilinç de geliştirmiş. Bu dolunayla birlikte olanı biteni anlamaya, anlamlandırmaya, yürümeyen noktada hamle yaparak denge konumumuza gelmeye çalışırken alınacak kararlar kadersel değişimlerin de odağında olacak. Belki de çoğunun başından beri bildiği sona doğru gerekli hazırlıklar yapılmaya başlanacak. Bu süreçte yaşananlar hafızalarda film şeridi gibi gözler önünden geçerken, bilinçaltındaki endişeleri de açığa çıkartabilir. Korkularla yüzleşilebilir. Bazıları bunları iş hayatında, kariyerlerinde deneyimleyebilir. Karmaşayı çözmek, tekrar başa dönmek demek. Hayatın yıllarından çalan, geri düşüren bu oyunda yeniden av olmama düşüncesi, bir yandan da yaşanan adaletsiz durumlara karşı intikam hissini de körükleyebilir. Oysa ki intikamdan önce  kaybettiklerinizi önemseyerek, uzun soluklu son düzenlemelerin yapımında kendinize kim olduğunuzu, kime, neye, ne kadar fedakarlık ederek, kendi hayatınızın dengesini alt üst edebileceğinizi, bilerek kurban rolüne bürünmeye devam edebileceğinizi sorun. Olacaklar yüzleşmekten korkmayarak, bağımlı ilişkilerden, bağımlılıklardan arının. Bu dolunaydan sonra 9 Eylül’de Mars retroya geçecek. Bu süreçte atılan yeni adımlar problemli çalışabileceğinden hazırlık, eksik kapatma gibi kullanabilirsiniz. Neye mi?  Aralık sonunda Mars retrodan sonra bu konularla ilgili girişimlerinize imkan verecek. Aynı zamanda 21 Aralık Satürn Jüpiter kavuşumu da karmik davalarla, ödeşmelerle  ilgili bir dönemin kapanıp, başka bir sayfanın açılmasını işaret etmekte.  Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak …

İlişkilerde yeni bir yol planına gidilirken tarafların inisiyatifi dışındaki faktörler ya da kişiler de yönü etkileyebilir. Yeni birliktelik kararı alanlar ya da birlikteliklerinden tekliğe gidenler ki bunlara iş ortaklıkları, hisseli mal mül gibi konular da dahil. Kredi, vergi,  borç yapılandırmaları, miras, nafaka konularıyla ilgili girişimler, gelişmeler gündeminizde olabilir.  Bu dönemde kapalı kapılar ardında konuşmalar, görüşmeler yapılabilir. Gizli planların, düşmanlıkların  açığa çıkması şartları kadersel türde değiştirebilir. Bu süreçte birlikte ortak projeler içinde olduğunuz grup çalışmaları yaptığınız kişilere dikkat etmekte fayda olabilir. Kendi içinizde ilişkinize, para konularına ve kendinize verdiğiniz değere yönelik eyleme geçmek için yeni kararlar alabilirsiniz. Şartların değişmesi gerektiğini, değişeceğini zaten biliyorsunuz. O yüzden hedeflerinizi, ideallerinizi önemseyin. Dolunay, sahip olunanlarla da ilgili sürpriz gelişmeleri beraberinde getirebilir ki hayatınızın akışını etkileyebilir. Fakat fikirce biraz beklediğinizin dışında kalabilir. Sağlık konuları, hijyen, bağımlılıklarla ilgili konuları bu dönemde duyabiliriz. Yeniden hatırlatmakta fayda olabilir, lütfen çocukları koruyun. 9 Eylül’de Mars retroya geçecek. Öncesinde önemli girişimlerinizi, işlerinizi tamamlamanızı öneririm. Zira sonrasında tekrar Satürn, Pluto ve Jüpiter ile sert görünümler yapacak ve aksamalara, beklentilerin dışına taşmalara sebep verecektir ki evlerin güvenliğine, sakatlanmalara, yaralanmalara karşı da bizleri yine uyaran görünümler yapacak. Dolunay sürecinde maalesef aile içi şiddet, ensest, kadın cinayetleri yine gündeme oturabilir.

Balık dolunayı ile birlikte 21 Haziran’da Yengeç burcunda meydana gelen Güneş tutulmasının etkilerine yönelik gelişmelerle uğraşabilirsiniz. Aynı zamanda bu dönemde hem aldığınız kararlar, yaptığınız görüşmeler, sözleşmeler hem de sonuçlandırmak ve ardından yeni bir sürece geçmeyi arzuladığınız durumlar 30 Kasım ve 14 Aralık’ta meydana gelecek olan tutulmalarla birlikte, etkilerini daha belirgin açığa çıkartmaya başlayacaktır.

Balık burcunda dolunayda ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

İkizler ve yükselen İkizler :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Yay ve yükselen Yaylar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Balık ve yükselen Balıklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Ülkemiz ve Balık burcunda dolunay

2 Eylül’de meydana gelecek Balık dolunayı hem uluslararası ilişkilerle ilgili gelişmeleri, hem tüm siyaseti, konumunda otorite, lider, üst yönetici olanları, tanınmış kişileri, prestijimizi ve beraberinde ülkemizin güvenliğini, eğitim, öğretim, ithalat, ihracat, ulaşım, taşımacılık, iletişim, basın yayın, hukuk, turizm konularını, sığınmacıları, topraklarımızı, madenlerimizi, doğal kaynaklarımızı, tarımı, inşaat sektörünü ilgilendiren gelişmeleri işaret etmekte. Şirketler açısından baktığımızda ise gerek uluslararası gerek iç ticari faaliyetler, iletişim, medya, pazarlama ve üst yönetimlerini, itibarlarını ilgilendiren gelişmelerin öne çıkabileceği bir dolunay süreci görülmekte.

Dolunay, ülkemizin Ay düğümlerini ve Mars’ını hareketlendirmekte. Uluslararası ilişkilerimizi ve orduyu işaret ederken durumları görmekteyiz. Sınırlarımızda hak hukuk, alan belirleme sorunlarından ötürü dalaşmalar, gerilim yine yüksek olabilir. Yunanistan’ın yanında Nato, ABD ve AB ülkeleri ile ilgili durumlarda yine stresi gözlemleyebiliriz ki aslında kadersel denilebilecek türde etkilere işaret ederken, geri planda da sıkıştırıcı, zorlayıcı, gizli düşmanlıkların olduğu etkileri barındırmakta. Yani gerçek müttefik kim sorusunun yanında Nato içindeki durumumuzu da sorgulamaya devam edebiliriz. Bu noktada avantajlı olduğumuz alan yakın çevremiz olarak göze çarparken, uzak ya da aslında uzakta olması gereken ülkelerle ilişkilerde çözücü, zorlayıcı etkiye sahip krizler deneyimlenebilir. Dolunay haritası iç işlerine, halka,  alım gücüne, ekonomiye de zorlayıcı etki yapıyor. Diplomatik gelişmeler borsayı, para piyasalarını da dalgalandırabilir. İthalata dayalı ürün fiyatlarında, vergi oranlarında, kredilerde değişimler olasıdır. Şu an için şartlar nispeten daha ılımlı gibi görünse de dünya genelinin de çok daha zorlanacağı Ekim, Kasım ile birlikte bizim için de çok dikkatli yürünmesi gereken, halk için zor bir dönemin işaretçisi diyebiliriz. Balık dolunayı haritası yaptırımlar konusunun da sıcak olduğunu işaret etmekte. Kasım ortası Mars’ın retrodan çıkmasıyla birlikte dikkati çekebilir. Savunma sanayine yönelik anlaşmalarda bu ayın 11 i ile birlikte girişilecek adımlar biraz daha askıda kalan durumları, zorlanmaları içerebilir. Meclisi, belediyeleri, belediye başkanlarını, yerel yönetimleri ilgilendiren ani  gelişmeler yaşanabilir. Operasyonlar devam edebilir. Havayollarıyla ilgili gelişmeler gündem olabilir. Deprem olasıdır. Aynı zamanda retroya geçecek Mars yangınlara, patlamalara, kazalara, maden kazalarına, göçüklere, köprülerle ilgili oluşabilecek sıkıntılı durumlara karşı tedbirli olmayı, iş güvenliğinin önemini işaret etmekte. Uzun bir süredir tüm dünyanın odak noktası olan sağlık koşulları, hastaneler balık dolunayında da vurgulanmakta. Ölüm oranlarının artmaması için tedbiri elden bırakmamalı, çocuklarımıza, yaşlı bakım evlerine de özen göstermeliyiz. Hijyen, sağlıklı beslenme konusunun yanı sıra tarım ve hayvancılığımıza destek verilmesi, dünya genelindeki sert döneme yönelik gıda stoklarımızın kontrolü önemli görünmekte. Mars retrosuyla birlikte coronadan etkilenenlerde daha artış olabileceğinden tedbiri elden bırakmayalım. Yine bu süreçte eğitimle ilgili alınan kararlarda da değişikliğe gidilebilir. Bir süre daha online devam edebilir.

Ülkemiz açısından Balık dolunayı ile birlikte 21 Haziran’da Yengeç burcunda meydana gelen Güneş tutulmasının da etkilerinin de açığa çıktığını görebiliriz. Hem bireysel hem de ülkemiz açısından bu tutulmanın etkilerini hatırlamak isteyenler, alttaki linkten faydalanabilirler.

Yukarıda 2 Eylül günü Balık burcunda meydana gelecek olan dolunaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2020/06/12/21-haziran-yengec-burcunda-gunes-tutulmasi/

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s