17 EYLÜL BAŞAK BURCUNDA YENİAY

Genel anlamıyla yeniay

17 Eylül günü saat 14:00 de Başak burcunun 25°00´  derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Yeniaya Başak burcu ev sahipliği yapmakta. Başak, mantıklılığı, mütevazılığı, çalışkanlılığı ve mükemmeliyetçiliği ile bilinir. Gölgesinde fazla detaycılıktan büyük resmi kaçırma, gerginlik, toleranssızlık bulunur. Bu burç mühendisler, matematikçiler, fizikçiler, kimyagerler, biyologlar, istatistikçiler, hesap uzmanları, bankacılar, yazılımcılar, eczacılar, doktorlar, hemşireler, veterinerler, basın-yayın çalışanları, eleştirmenler, yazarlar, hizmet, temizlik, sağlık sektörü ile ilgilidir. Dolayısıyla dolunayda Başak özelliklerinin yanında bu meslek gruplarına ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

Yeniay sürecinde gerçekçi ve mükemmeliyetçi bir doğa ile birlikte somut olan, fayda  sağlayan şeyler önemsenecek ve bu amaçla harekete geçilecek. Fakat duygusal eksiklik, empati kuramama, güvensizlikler, acımasızlıklar da beraberinde görülebilecek.

Yükselende büyüme, gelişme, genişleme odaklı Yay burcu bulunmakta. Yeniay ile birlikte idealize edilenler doğrultusunda önemli gelişmeleri, kadersel değişimleri görebileceğiz ki bu  kayıplar, kopuşlarla da gelebilir. Yükselen derecesinde zarar görmüş bir şeyin düzeltilmesi ile ilişkilendirilen Ras Alhague sabit yıldızı bulunmakta.

Yeniayın ışıkları ise Copula ve Alkaid etkileşiminde. Copula, güçlü tutkularla, yaşanabilecek hayal kırıklıkları ve engellerle ilişkilendirilmiş. Alkaid ise içten olmayan yas ve cenazelerle ilgili işlerle anlatılmakta. Dolayısıyla yeniay doğasında bu sabit yıldızların etkilerini gözlemleyebiliriz.

Başak burcunda yeniayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

17 Eylül günü meydana gelecek Başak burcu yeniayında yurtdışını, yabancıları ilgilendiren işler, hukuksal konular, yüksek öğrenim, basın yayın, tanıtım faaliyetleri, uzun seyahatler ve hayat felsefesini etkileyecek gelişmeler ana konu başlıkları olarak dikkati çekmekte.

Değişken burçların 22-28 , sabit burçların 8-12 dereceleri arası gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Başak yeniayından öncelikli etkilenmekteler. ( Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Hayat planınızdaki rolünüzü oynarken yürüttüğünüz strateji bir yerlerde istenildiği gibi  gitmemiş, oluşan çalkantılar sonucu sizi bir ara geçişe noktasına getirmiş olmalı. Bu kadersel dönüm noktasında yolunuzu kararlamadan önce düşen, av olan taraf olmamak için enerjinizin dağılmasına izin vermeyin, öfkenizi, hırsınızı, gözü pek ataklığınızı geri çekerek davranmaya gayret edin.  Bu süreçte beklenmedik gelişmeler geçmişte yol aldığınız yanlış işleri ve yardımsız, desteksiz kaldığınızı, maddi manevi sahip olduğunuz değerlerin sarsılmasını hatırlatabilir. Bu size Başak yeniayında da referans olsun. Yardıma ihtiyacınız olursa kolay destek bulamayabilirsiniz. Kendinize verdiğiniz değerle, onun beklentisiyle yol alacağınız süreçte sağlıklı karar vermek kolay olmayabilir. Karşılıklı tarafların hepsinin tam memnun olacağı bir çözümün mümkün olmayacağını bilmek gerek. Gerçekten bir şeyler bitmişse ya da bitmesi bundan sonraki dönem için daha iyi olacaksa önce onun kararını sağlıklı verebilmek gerekir. Bilinmeyen durumlar, yalnızlıkla ilgili kaygıları geride bırakarak sağlıksız yapıya bazen müdahale etmek, sonlandırmak gerekebilir. Artık uzun soluklu yapılanmaların başlamasından önce son etabın sonlarını yaşamaktayız. Bu dönemde aldığımız kararlar, kurulacak yapılar ileriki dönemlerimizi etkileyecek. Dikkat edilmesi gereken nokta bu karmik döngüleri daha yapıcı atlatabilmek için hatalardan ders almak ve geri adım atabilmek olmalı. Aksi taktirde sonuç kaosa evrilebilir.

İlişkilerdeki önemli dönemeçten daha geçilmekte ki bu hayat felsefesinin, farklı bir vizyonun, bakış açısının gelişiminde önemli değişimlere sebep olabilecek görünmekte. Hedefinizden, işinizden kazanımınız belki istediğiniz gibi bireysel olmayabilir ve sizin dışınızda gelişen durumların da etkisiyle ortak bir yola girebilirsiniz. Böyle bir durumda yine de yaptıklarınızı ortaya koyabilirsiniz. İkili ilişkilerde halledilmesi gereken konular üzerinde görüşmeler yapılabilir ve halledilebilir. Evlilik, ortaklık ya da hizmet alıp, verdiklerinizle ilgili durumları müzakere etmek durumunda kalabilirsiniz. Aileyi, aile büyüklerini, resmi konuları içerebilir. Bu durum daha önce girişilen bir konu da olabilir ve artık şartları yürütmekte, kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Son dönemde daha da büyümüş eskiden kaynaklı sorgulanması gereken, arzulanmayan şekilde devam etmiş, belirsizlikleri taşıyan durumlar olabilir. Geçtiğimiz Balık dolunayında sizi zorlayan konuları, düşünceleri, istediğiniz hedefe ulaşamadığınız duyuruları, tanıtımları ya da anlaşmaları, sözleşmeleri ele alabilirsiniz. Bir eğitime başlayabilirsiniz. Yabancıları, yurtdışını ilgilendiren konularla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kredi, burs, nafaka, hisseli mülkler, ortaklı paralarla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Söylenilen, duyduğunuz şeylere inanmadan önce sorgulayın. Her şeye hemen inanmayın lütfen. Bu dönemde atılan adımlar eski birtakım engellerle karşılaşabilir, daha sonra yeniden ele alınmak, düzenlenmek durumunda kalabilir. Başladığınız işlerde geri adım atmak durumunda kalınabilir. Bu başta bireysel yürümede zorluk, kayıp gibi görülebilir. Fakat daha sonra düzenlenmesi bitmemiş eksikleri de tamamlayarak 14 Aralık’tan sonra çok daha rahat ilerleyebilirsiniz. Zaten oldukça kararlı, mücadeleci, yılmayan bir tutum sergilenecek. İş konusunda bazı kayıplar söz konusu olabilir. Bunlarla uğraşmak durumunda kalınabilir. Yakın çevrenizle ya da dışavurumunuzla  ilgili bazı olumsuzluklar yaşanabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Burada hem Covid rakamlarındaki artıştan yani solunum yolları enfeksiyonundan bahsediyorum hem de Mars retrosunda enerjiniz daha düşük olabilir. Kafa, göz sorunları, sakatlıklar, diş ve kemiklerle ilgili  problemler görülebilir. Tansiyon, kalp sorunu olanlar da lütfen sağlığınıza gerekli özeni gösterin. Bu dönem çocukların sağlığının da normalden daha fazla önemsenmesinin gerekliliğinin altını çizmekte. Haritası destekleyenler tanıtım faaliyetleri, eğitim, her ne kadar pandemi şartlarından ötürü şartlar kısıtlı olsa da uluslararası işler konusunda önemli anlaşmalar, görüşmelerle, projelerle dikkat çekebilir. Lütfen evinizin güvenliğini güvenliğine önem verin. Bu dönem yine yangınlar artabilir. Yediklerinizin, içtiklerinizin hijyenine, son kullanım tarihlerine  özen gösterin. Sulardan, sıvılardan kaynaklı sorunlar da görülebilir.

 Başak burcunda yeniayda ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatlerimiz

İkizler ve yükselen İkizler :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Yay ve yükselen Yaylar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Balık ve yükselen Balıklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Ülkemiz ve Başak yeniayı

17 Eylül günü Başak burcunda meydana gelecek yeniayda topraklarımızı, güvenliğimizi, madenlerimizi, doğal kaynaklarımızı, muhalefeti, tarımı, inşaat ve emlak sektörünü ilgilendiren gelişmeler ana konu başlıkları olarak görülmekte. Aynı zamanda halkı, iç işlerini ilgilendiren gelişmeleri de gözlemleyebiliriz. Şirketler açısından baktığımızda iç yapılarıyla, kökenleriyle ilgili değişimler dikkati çekmekte.

Şu ana kadar partiler kuruldu ama yeni bir girişim daha duyabiliriz. Başak yeniayı sürecinde muhalefet kanadını, yöneticilerini ilgilendiren gelişmeler bu yeniayda dikkati çekebilir. Doğal kaynaklarımız, madenlerimiz, doğal gaz ve petrol arama ile ilgili durumların haberleri öne çıkabilir. Satışlar, bunlarla ilgili hukuki durumlar gündeme gelebilir. Maden kazaları, köprü ve yeraltı ulaşımla ilgili sorunlar dilerim yaşanmaz. İş ve can güvenliğini önemseyelim. Para piyasalarında dalgalanmalar, spekülatif durumlar söz konusu olabilir. Lüks eşya kapsamına giren ürünlerin vergi oranlarında değişime gidilebilir. Kapalı kapılar ardında yapılmış veya geriye atılmış bazı hukuksal, finansal anlaşmalar, sözleşmeler ortaya çıkabilir ve davalarla ilgili gelişmeleri öğrenebiliriz. Bu dönemde yapılan anlaşmalarda, imzalanması gereken sözleşmelerde, taahhütlerde şartlarının gerçekliğini iyi irdelemekte fayda olabilir. Coronadan dolayı süregelen olağanüstü şartlara bağlı olarak çalışan kesime ve toplumsal hayata yeni düzenlemeler gelebilir. Daha önce de yazdığım gibi covid rakamları yükseliş eğiliminde olabilir. Bu yüzden belirtilen kurallara uymaya özen göstermek hepimizin yararınadır. Ordumuzla ilgili gelişmeler yaşanabilir ve yine Nato ile ilişkilerimiz dikkati çekmekte. Aslında kapalı kapılar ardında yaşanabilecek beklenmedik olayların yansımalarının etkisi  ekonomide, halkın durumunda, bankalarda gözlemlenebilir. Toplumsal huzurumuz ve iç güvenliğimiz önem kazanabilir. Sınırlarımızda da stresli olaylar olabilir ve içeriyi etkileyebilir.  Deprem olasıdır. Başak yeniayı süreci Ay yalpalaması dönemi ile birlikte çalışmaktadır.

Yukarıda 17 Eylül günü Başak burcunda meydana gelecek yeniaya ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, yeniay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

17 EYLÜL BAŞAK BURCUNDA YENİAY” için 3 yorum

  1. Pandemi nedeniyle 2021 haziran ayına kadar ücretsiz izne ayrılmıştım ama gelinen noktada başka bir gelir kaynağım olmadığı için işe yeniden dönmeye karar vermiştim. Bu karar olumlu mu olumsuz mu olacak? Okuduklarımdan dolayı biraz negatif düşünmeye başladım. Yükselen ikizler burcu olarak soruyorum. Hangi adımı atmak mantıklı olur?

    Beğen

    1. Her harita kendi potansiyeli ile çalışır. O yüzden genel etkiler üzerinden haritanızın nasıl çalıştığını bilemem. Sizin için en iyisinin, sağlıklısının olmasını dilerim.

      Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s