30 ARALIK YENGEÇ BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

30 Aralık günü saat 06:28 de Yengeç burcunun 08°53´ derecesinde yılın son dolunayı meydana gelecek. Yengeç, hassas ve değişken, korumacı, tutucu, ailevi konularla ilgili bir burçtur. Gölgesinde kapris, ajitasyon, önyargı, kıskançlık ve fazla anaçlık vardır.  Vatan, millet konularıyla ilişkili olduğu kadar sağlık, konaklama, otel, emlak, gıda, yiyecek, içecek, catering sektörü, çocuklarla ilgili işleri, psikologlar, tarihçiler, antikacılar ve kamu hizmetlerini de anlatır. Dolayısıyla yeniay döneminde Yengeç özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Şartlar dinamik, motive olmaya, risk almaya müsait. Daha inatçı , ısrarcı çıkışlara açık.

Yükselende Yay burcu bulunmakta. Dolunayda duygusal olarak son noktayı koymaya doğru hareket etme eğiliminde olurken, dışınızda gelişen olayların da etkisiyle güçlü etkiyle davranabilirsiniz. Yükselen derecesinde Kraliyet yıldızlarından Antares’in etkisini görmekteyiz. Antares acımasızlıklar, kıskançlıklar, şiddet, zor kullanma, taciz ve tacevüz, inat ve öç alma duygusuyla ilintili olup, takıntılı hareketleri anlatır. Başarıyı, saygınlığı ise bu olumsuzluklardan uzak durulabildiğinde verir.

Ay’ın Alhena ile kavuşumunu görmekteyiz. Bu sabit yıldız bir fikri öne sürerek, başlatmakla, hayal gücüyle, nahoş durumlarla, ayak ve diz sorunlarıyla ilişkilidir. Güneş ise gökyüzünün en şiddetli sabit yıldızı olarak nitelendirilen Facies etkileşiminde! Facies, zulümle, acımasızlıklarla, şiddetle, sadizmle, kurban olmayla alakalıdır.

Yengeç burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Son dolunayda evlilikler, ortaklıklar, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar ve kendinizi, yakınlarınızı ilgilendiren gelişmeler, dışavurumunuz, sağlığınız ve fiziksel görünümünüzü ilgilendiren konuların yanı sıra yeni başlangıçlar da ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Öncü burçların 5-11, sabit burçların 21-25 dereceleri arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yengeç dolunayından öncelikli olarak etkilenmekteler. (Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ; Sabit burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

İlişkiler dengesinde çok sayıda sebepten ötürü şartlar istediğiniz gibi gelişmemiş, tepe taklak olmuş olabilir. Hayatın akışı içinde arzuladığınız sonucu alamamak, bu yolda doğru strateji uygulayamamaktan görünmekte. Aileyi, üstlerinizi, statünüzü ya da resmi konularla ilgili işlerinizi de etkilemiş sorunlar olabilir. Şimdiye kadar belki gurur yaptınız ya da egonuza yenik düştünüz. Süregelen şartların değişimine direnmek, doğru strateji geliştirememek işleri bozula bozula, çözülmez hale getirdi. Huzuru, rahatı, sevgiyi, yetebilmeyi ararken, mahrum kaldınız, beklentilerinizden düştünüz. Bu noktada kendinizi suyun üstünde yürümeye çalışır gibi zorda kalmış hissedebilirsiniz. Önünüzde de çözülmesi gereken durumlar yatmakta. Bu dolunayda bir yandan aydınlanma sağlamaya, hayatı ele alışınızda yenilikler yapmaya çalışırken öte yandan bunları baştan ayağa bizi etkileyecek olana, hayatımızın temel direğine taşımaya çalışıyorsunuz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken para pul, her türlü değer, sevgi konusunun, ilişkilerin hayal kırıklıklarına, aldanmalara, aldatılmalara açık olduğu. Ve karşınıza ikircikli konuşanların, kurnazların, gerçekleri saptıranların gelebileceğidir.

Senenin son göksel olayı önemli hareketlenmeleri de işaret etmekte. 5 Haziran’da Yay burcunda yaşanılan Ay tutulmasında ilişkilerde, parasal konularda yerine oturmayan, sorunlu konular ele alınıyor. O dönemde sağlanamayan görüşmeler, anlaşmalar şimdi işin kazanımını etkileyecek şekilde ele alınıyor. Yani Venüs retrosunda yaşanılanla ilgili konular gündem olacak. Aynı zamanda 14 Aralık’taki Güneş tutulmasının olgunlaşmamış fikirleri ya da farkında olunmayan, gizli kapaklı gelişmeleri de önemli hale geliyor. Yazılı sözlü ietişimde, ticari konularda, bunların ilişkilere yansıyan dengesinde uç noktalarda talepler, gelişmeler sizin sahip olduklarınızı ilgilendirebilir. Dış görünüme bakarak değerlendirmenin, şartları gereksiz zorlayan çıkışların sizi gaflete düşürmesine izin vermeyin. Ufkunuzu geliştirmenize, büyümenize katkı sunacak olanı kurban etmemeye dikkat edin. Kazanımlarınızı ilgilendiren ve sizin katkınız dışında gelişen durumların etkisiyle kararlılıkla hareket etme eğiliminde olabilirsiniz. Fakat burada sahip olduklarınızı riske atmadan yolunuza devam edin. İlişkilerde, finansal, hukuksal konularda, işte, statüde bitişler, kayıplar yaşanabilir. İçinde bulunulan gruplardan, sosyal çevreden ayrışmalar mümkündür. Bunlar sizde özdeğer eksikliği yaratmamalı. Tam tersine fazla idealize edilenin, işlevini yitirenin gitmesi, bitmesidir ki hayatlarla ilgili önemli bir kırılmayı da beraberinde getirmekte. Bu süreçte yine tüm bunlarla ilgili yanılma, yanıltılma riskine de sahip olunduğunu unutmamak lazım. Aldatmalar, aldatılmalar, şaibeli işler ile birlikte skandallar da ortaya çıkabilir. Çocukların evlilik ve ortaklıklarıyla, iş ve sağlıklarıyla ilgili gelişmeler de dikkati çekebilir. Temelinde para, sosyal çevre genişlemesi gibi başkalarını sırtına basarak atılmış her türlü maddi manevi ilişki tarzı için çanlar çalmakta. 2021’in Haziran ayında  yaşayacağımız Güneş tutulması bu şaibeli, aldatmacalı durumları ortaya çıkartacaktır. Sakatlanmalara, kazalara, yaralanmalara, yangınlara, güvenliğe dikkat. Göz kararmaları, bilinç kayıpları yaşayanları, komaya girenleri duyabilirsiniz. Bürokratik konularla ya da aile içinde büyüklerle ilgili sıkıntı yaratmış konular gündeme gelebilir. Ocak ayının 20 sini takip eden süreçte bu dolunay dönemine ait işlerle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Yengeç dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

İkizler ve yükselen İkizler :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Başak ve yükselen Başaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Terazi ve yükselen Teraziler için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.               

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri

Kova ve yükselen Kovalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Balık ve yükselen Balıklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

Ülkemiz ve Yengeç burcunda dolunay

30 Aralık günü yaşanacak senenin son göksel olayı olan Yengeç burcundaki dolunayda halk ve halkı ilgilendiren çok sayıda gelişme, sağlık konuları, diplomasi, uluslararası ilişkiler, anlaşmalar, davalar, müttefik mi düşman mı sorusunu sorgulattıracak durumlar, düşmanlıklar, finans piyasaları, ekonomi ve borçlanmamızla, kredi, faiz, vergi, stopaj vs. ile ilgili gelişmeler ve halkın bunları ele alış tarzı, kapasitesi, dışavurumu, iç işleri, güvenlik ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda ise marka değerlerinin, rekabet güçlerinin sınandığı, dış ilişkilerin, hukuksal konuların, ortaklık yapılarını konu olduğu gelişmeleri gözlemleyebiliriz.

Ülkemiz Pluto’su üzerinde gerçekleşen Yengeç dolunayı aynı zamanda Mars ile de zorlu görünüm oluşturmakta. Diplomaside, ülkeler arası ilişkilerimizde kırılganlıklara vurgu yapmakta.  Uluslararası davalar, anlaşmalar, yaptırımlar ve ekonomik yansımaları gündemi belirleyebilir. Venüs ve Neptün’ün açısı şartları çok dikkatli ele almayı, aldatmaları, aldanmaları, durumun görüldüğü, gösterildiği gibi olmayabileceğine dikkat çekmekte. Ardında ülke içi huzura etki edebilecek gelişmeler olabilir. Tempo artabililir. Orduyu, güvenliğimizi ilgilendiren gelişmeler olasıdır.  Sığınmacılar, komşu ülkelerle ilgili gelişmeler konu olabilir. Bu noktada gizli düşmanlıkların, planların çalışabileceğine ve şartları ivmelendirici olabileceğine dikkat etmek lazım. Sendikalar, çalışanların hakları, maaş, grevle ilgili gelişmeler gündem yaratabilir. Uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler süregelen şartları ekonomik olarak farklı bir şekle döndürebilir. Bu durum borçluluğumuzu, yapılandırılmasını, geri planındaki görüşmeleri, tasarıları işaret edebilir.  Topraklarımızı, madenlerimizi, doğal kaynaklarımızı ilgilendiren adımlar atılabilir. Çiftçiler ve inşaat sektörüne yönelik düzenlemeler gelebilir. Nato ve AB ilişkileri dikkati çekebilir. Güneş’in Facies kavuşumu tanınmış kişilerle ilgili şiddeti, kurban olmayı işaret eden durumlara sebep verebilir. Meclis içinde hareketlilik, değişimler hızlanabilir. Belediyeler, yerel yönetimler ve yöneticileri, partiler ve yöneticileri ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Operasyonlar görülebilir. Tutukluluklarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Yeni düzenlemelerin, vergilerin, fiyatlandırmaların hem halka hem de finansal piyasalara, bankalara etkisi dikkati çekebilir. Satürn, Jüpiter ve Uranüs açılarının daralmaya başladığı bu dönem irili ufaklı depremleri görmeye devam edebiliriz.

Dolunay ülkemiz için 5 Haziran Ay tutulması ve 14 Aralık’ta son yaşanılan Güneş tutulmasının işaret ettiği konuları hareketlendirmekte. Hatırlamak isteyenler her iki tutulmanın da linkini aşağıda bulabilir.

Yukarıda Yengeç dolunayına ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde renkli oklarla işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s