27 ŞUBAT BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY

Genel anlamıyla dolunay

27 Şubat günü saat 11:17 de Başak burcunun 08°57´ derecesinde dolunay meydana gelecek.  Dolunayın ev sahibi Başak burcu tevazu sahibi olması, mantıklılığı, çalışkanlılığı ve mükemmeliyetçiliği ile bilinir. Gölgesinde gerginlik,  fazla detaycılıktan büyük resmi kaçırma,  toleranssızlık bulunur. Başak, mühendisler, matematikçiler, fizikçiler, kimyagerler, biyologlar, istatistikçiler, hesap uzmanları, bankacılar, yazılımcılar, eczacılar, doktorlar, hemşireler, veterinerler, basın-yayın çalışanları, eleştirmenler, yazarlar, hizmet, temizlik, sağlık sektörü ile ilgilidir. Dolayısıyla dolunayda Başak özelliklerinin yanında bu meslek gruplarına ait gelişmeleri daha belirgin gözlemleyebiliriz.

İletişimin, plan, program yapmanın bol olacağı bu süreçte şartların değişkenliği enerjiyi düşürecek ve motive olmayı zorlaştıracak gözükmekte.

Yükselende dağılmaya müsait iletişim odaklı  İkizler burcu bulunmakta. Bu süreçte dolunayın etkisiyle karşılıklı güç dengelerini kadersel denilebilecek türde etkileyebilecek konuşmaları, anlaşmaları görebiliriz.  Yükselen derecesinde Alcyone ve Menkib sabit yıldızlarının etkilerini gözlemlemekteyiz. Alcyone, tutku, onur  yanı sıra acımasızlık ve karşı cins ilişkilerinde sorunla ilişkilendirilmektedir. Menkib ise başkaları ile ilişkilerde dürüst olmamayı getirebilir.

Ay, Alula Austral ve Thuban kavuşumunda. Alula Austral, huzursuzluğu, büyük öfkeyi, kendini kontrol edememeyi, şüphe ve intikamı anlatır. Thuban ise maddi, manevi sahip olunan hazine ile ilgilidir.

Güneş ise Skat ve Situla ile birlikte görülmekte. Bu sabit yıldızlar  iyi şansı, kalıcı mutluluğu, zorluklar karşısında  güvende kalabilmeyi anlatırken, havacılıkla ilgili gelişmeleri de işaret eder.

Başak burcunda dolunayın bireysel haritalarda işaret ettiği konular

Başak burcundaki dolunayda çocuklarınız, aşk hayatınız, yaratıcı faaliyetleriniz, sanatsal, sportif etkinlikleriniz, seyahatleriniz, arkadaşlarınız ve sosyal çevreniz, gruplar içinde yürütmekte olduğunuz faaliyetler ve işinizden elde ettiğiniz kazancınız ana konu başlıkları olarak görülmekte.

Değişken burçların  5-11 , öncü burçların  21-25  dereceleri arasında  gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Başak dolunayından öncelikli etkilenmekteler. (Değişken burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık ;  Öncü burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Bazıları artık enerjisini süregelen ilişkisine harcamaktan kaçınmakta, akışa bırakmış durumda olabilir. Bu durum içsel bilincin yeterince doğru kullanılamamasından ötürü travmatik durumlara sebep verebilir. Şartların düzeltilip, iyileştirilememesi  değişimde gecikme ve arada kalma durumu yaratırken bir yandan da devam eden sorunlar içten içe devam ettikçe bir çok konuda birden günah keçisi durumuna düşülebilir.  Ve Merkür retro döneminde sonuç alamadığınız konularda doyum sağlayabilmeniz, verim elde edebilmeniz adına neyin, ne kadar gidebileceğini, neler yapabileceğinizi karşılıklı masaya yatırabilirsiniz. Geçmişe dayalı duygusal manipülasyonların yeniden gündeme gelebileceği bu süreçte  statünüzle, aileyle, yolunda gitmeyen bir hedefinizle ya da resmi işlerinizle  ilgili harekete geçmeye hazırlanabilirsiniz.

Fedakarlıkların dengesini ayarlamaya, yoluna koymaya çalışırken vücut kimyamız artık gerçekçi olmamızdan yana. Karşılıklı ilişkilerde olan probleme  mantık çerçevesinde çözüm bulmak, kalıcı sonuca ulaşmak adına görüşmelerin yapılacağı bir dolunay sürecindeyiz. Maddi konular, güç dengeleri, evliliklerin durumundaki tatmin etmeyen durumlar  hedeflenene yönelik kalıcı  bir şekilde yola koyulmaya çalışılabilir.  Sahip olunan statüyle, hedeflerle ilgili kontrol edilemeyen durumlar şartlara sarsıcı etki yapsa da direnci, yoluna koyma arzusu  beraberinde görülmekte.  Tüm bunlar gitmemiz yola girmemize yardımcı olacak enerjiler olarak dikkati çekmekte. Dolunayda artık bitmesi gereken durumlar için konuşup da fikir birliği sağlanamayan noktalarda çözüm elde edilebilir. Çocuklarla, onların evlilik, ortaklıklarıyla ilgili gelişmeler dikkati çekebilir. Davalar gündeme gelebilir. Kredi, borç, nafaka, vergi, miras gibi konuların çözümüne uğraşabilirsiniz.  Arkadan iş çevirmeler olabileceğinden dikkat etmek gerekebilir. Direk değil de örtülü hareketlerle manipülasyonlar yapılabilir. Başkalarına bağlı olmadan hareket etmek isteseniz de değişken şartlara uyum sağlamanız gerekebilir. İçsel olarak kendi kendinizi yemeden, dürtüsellikten uzak sakin kalabilmek önemli olabilir.  Boyun, boğaz bölgesi sorunlarına dikkat.

Başak dolunayında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler

İkizler ve yükselen İkizler :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar

Başak ve yükselen Başaklar için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler

Terazi ve yükselen Teraziler için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar

Yay ve yükselen Yaylar için :  İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi

Kova ve yükselen Kovalar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.  

Balık ve yükselen Balıklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri,

Ülkemiz ve Başak dolunayı

27 Şubat balık dolunayında  dış ülkelerle ilişkiler, ticaret, ithalat, ihracat, eğitim, iletişim, ulaşım, taşımacılık, hukuksal konular, basın yayınla ilgili gelişmeler, dini kurumlar ve sığınmacılar ana konu başlıkları olarak görülmekte. Şirketler açısından baktığımızda ise pazarlama, lojistik, taşımacılık, eğitim ve reklamla ilgili gelişmelerin öne çıktığını görmekteyiz.

Dolunay, Ay düğümlerimizin üzerinde meydana gelirken komşu ülkeler ve buralardaki şartlara müdahil olan diğerlerini de işin içine katıyor. Ve güvenlik konularını, ordumuzu da ilgilendirebilecek gelişmeleri işaret etmekte. Bu süreçte sınırlarımız, buradaki yapılanmalar , kurulmak istenilen devlet konularını ilgilendiren gelişmeler dikkati çekebilir. Terör örgütlerine silah destekleri, sınırımız civarı yapılanmalar dikkati çekebilir. Anayasanın yanı sıra federe yapı, idari yapı ile ilgili konular da bu dolunayın alt başlığı  olabilir. Eğitimle ilgili yeni düzenlemeler gelebilir. Aynı şekilde ticarette, ulaşımda, taşımacılıkta ve iletişimde de bazı değişiklikler beklenebilir.  Cafelerin çalışmaları düzenlenebilir.  Muhalefet partilerini  ve yöneticilerini, gazetecileri, yazarları, düşün insanlarını ilgilendiren davalarla, tutukluluklarla ilgili gelişmeler yaşanabilir.  Üniversiteler yine ilginin üzerlerinde oldukları kurumlar olabilir.  İthal ürünlerde vergi oranlarında değişim olasıdır. Kredi, vergi, sigorta gibi ödemeler, borçluluğumuzla, hazine, maliye, bankalar ve yönetimlerini ilgilendiren gelişmeler yaşanabilir. İlerleyen süreçte  BİST’te de değişim beklenebilir. Suriye’nin yanı sıra Kıbrıs ve Doğu Akdeniz, İngiltere gündemde öne çıkabilir.  Yer hareketliliğinin devam ettiğini gözlemleyebiliriz.

Yukarıda Başak dolunayına ait ülkemizin astrokartografik haritasını görmektesiniz. Harita üzerinde işaretli hatlar ve çevresi, dolunay enerjisinden daha belirgin etkilenmesi olası yerlerdendir.

Azade Öksoy

Yazar:

İstanbul doğumlu olan Azade Öksoy, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Astroloji eğitimini Astroart Astroloji Okulu ASA’dan almasının ardından , merkezi İngiltere’de olan Profesyonel Astrologlar Birliği APAI ’nin de sınavlarına girerek, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Yanı sıra Profesyonel Astroloji Organizasyonu OPA’nın da üyesidir. Klasik astrolojinin yanı sıra, uranyen astroloji ve asteroidler eğitimini de tamamlamıştır. Uzmanlık alanlarında ise seçimsel , finansal, astrokartografi ve dünya astrolojisi eğitimlerini bitirmiştir. Danışmanlıklarında ve yazılarında klasik ve uranyen astroloji tekniklerini, asteroidler ve uzmanlık dallarıyla beraber kullanmaktadır. Yazılarını Milliyet Gazetesi Blog ve sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktadır. Facebook : https://www.facebook.com/azade.oksoy Twitter : https://twitter.com/azade_oksoy Instagram : https://www.instagram.com/azadeoksoy/ Telegram : t.me/azadeoksoy http://blog.milliyet.com.tr/ruhu_azade

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s